Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. “Про внесення змін до Закону України “Про Антимонопольний комітет України” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету”
 
-1- Пузійчук А.В.
Назву законопроєкту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
 
Враховано частково   Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель
 
3.

 
-2- Тарута С.О.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель»
 
Враховано      
4.

 
-3- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Назву законопроєкту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету у сфері публічних закупівель».
 
Враховано      
5. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до
 
-4- Пузійчук А.В.
Абзац перший розділу Ізаконопроєкту доповнити словами «таких законів України».
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України:
 
    -5- Тарута С.О.
У абзаці першому розділу І проекту слова «Внести зміни до» замінити словами: «Внести зміни до таких законів України:»
 
Враховано    
    -6- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац перший розділу Ізаконопроєкту доповнити словами «таких законів України».
 
Враховано    
    -7- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
7. 1. Внести зміни до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472 із наступними змінами):
 
-8- Тарута С.О.
Абзац перший пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції: «1. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472 із наступними змінами):
 
Враховано   1. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472 із наступними змінами):
 
    -9- Пузійчук А.В.
В абзаці першому пункту 1 розділу Ізаконопроєкту слова «Внести зміни до Закону України» замінити словами «У Законі України».
 
Враховано    
    -10- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці першому пункту 1 розділу Ізаконопроєкту слова «Внести зміни до Закону України» замінити словами «У Законі України».
 
Враховано    
    -11- Лабазюк С.П.
Частину другу статті 1 залишити в чинній редакції Закону.
 
Відхилено    
    -12- Підласа Р.А.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«1) у статті першій:
у частині першій слова «у сфері державних закупівель» замінити словами «у сфері публічних закупівель»;
частину другу викласти у наступній редакції:
«Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду у сфері публічних закупівель (уповноважених з розгляду скарг), голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.»
 
Враховано частково    
8. 1) частину другій статті першої викласти у наступній редакції:
 
-13- Пузійчук А.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено   1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
 
    -14- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Підпункт 1 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
9. "Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель (уповноважених з розгляду скарг), голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.";
 
-15- Тарута С.О.
В абзаці другому підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту слова і знаки уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель (уповноважених з розгляду скарг) замінити словами «уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Враховано   «Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці»;
 
    -16- Тарута С.О.
В абзаці другому підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту слова і знаки « (уповноважених з розгляду скарг)» замінити словами і знаками « (далі – уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель)»;
 
Враховано частково    
    -17- Тарута С.О.
У тексті проекту слова «уповноважені з розгляду скарг», «уповноважені з розгляду скарг у сфері у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках замінити словами «уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках
 
Враховано    
10. 2) у частині шостій статті 6:
 
-18- Пузійчук А.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту викласти у такій редакції:
«2) у статті 6:
частину першу викласти у такій редакції:
«Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та сімнадцяти державних уповноважених, з яких:
8 осіб є державними уповноваженими;
9 осіб є державними уповноваженими - членами постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та виключно здійснюють повноваження, пов’язані з участю в роботі зазначеної колегії.»;
у частині другій друге речення виключити.».
 
Відхилено      
    -19- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
У абзаці першому підпункту 2 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту слова «частині шостій» виключити.
 
Враховано частково    
    -20- Тарута С.О.
Абзац перший підпункт 2) пункту 1 розділу І проекту викласти двома абзацами у такій редакції:
«2) у статті 6:
у другому реченні частини другої слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України»
 
Відхилено    
    -21- Лабазюк С.П.
Частину шосту статті 6 викласти в такій редакції «Антимонопольний комітет України, постійно діючі та тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України та територіальних відділень Антимонопольного комітету України, державні уповноважені Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії є органами Антимонопольного комітету України»;
 
Відхилено    
11. після слів «адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, « доповнити словами «Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, «;
 
-22- Тарута С.О.
Абзаци другий та третій 2) пункту 1 розділу І проекту об’єднати в один абзац та викласти в такій редакції:
«у частині сьомій після слів «адміністративні колегії Антимонопольного комітету України» доповнити словами «Комісія (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель», а після слів «державні уповноважені Антимонопольного комітету України» – словами «уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Враховано частково   2) частину сьому статті 6 після слів «адміністративні колегії Антимонопольного комітету України» доповнити словами «Комісія (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель», а після слів «державні уповноважені Антимонопольного комітету України» – словами «уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
 
    -23- Тарута С.О.
В абзаці другому підпункту 2) пункту 1 розділу І проекту слова «Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» замінити словами «постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
 
Відхилено    
    -24- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
12. після слів "державні уповноважені Антимонопольного комітету України" доповнити словами «уповноважені з розгляду скарг, «;
 
-25- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено      
    -26- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Підпункт 2 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту доповнити п’ятьма абзацами такого змісту:
«частину першу викласти у такій редакції:
«Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та сімнадцяти державних уповноважених, з яких:
8 осіб є державними уповноваженими;
9 осіб є державними уповноваженими - членами постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та виключно здійснюють повноваження, пов’язані з участю в роботі зазначеної колегії.»;
у частині другій друге речення виключити.».
 
Відхилено    
13. 3) після статті 6 доповнити новою статтею 6-1 у такій редакції:
 
-27- Приходько Б.В.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено   3) доповнити статтею 6-1 такого змісту:
 
    -28- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
У абзаці першому підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту слова «у такій редакції» замінити словами «такого змісту».
 
Враховано    
    -29- Лабазюк С.П.
Після статті 6 доповнити новою статтею 6-1 у такій редакції:
«Стаття 6-1. Особливості розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
У сфері здійснення повноважень з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет України виконує обов'язки в межах компетенції, визначеної цим Законом та Законом України «Про публічні закупівлі» та може утворювати постійно діючу адміністративну колегію Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Колегії у сфері закупіель), яка має право:
1) розглядати питання щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель, віднесені до її компетенції;
2) подаватиназатвердження Антимонопольномукомітету України пропозиції щодо узагальнення практики розгляду скарг про порушення
законодавства у сфері публічних закупівель;
3) подавати на затвердження Антимонопольномукомітету України
5) подавати на розгляд Антимонопольному комітету пропозиції, в тому числі щодо внесення змін до нормативно- правових актів, з питань, визначених пунктом 16 статті 16 цього Закону.
З метою забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель кожен державних уповноважених Антимонопольного комітету України - член Колегії у сфері закупівель може мати до трьох помічників, які не є державними уповноваженими.
Помічник державного уповноваженого Антимонопольного комітету України - члена Колегії у сфері закупівель може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (зокрема, юридичну, економічну, технічну), стаж роботи не менше п’яти років протягом останніх десяти років, володіє державною мовою.
Помічник державного уповноваженого здійснює підготовку матеріалів та проектів рішень в рамках розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Колегією у сфері закупівель.»
 
Відхилено    
    -30- Підласа Р.А.
Підпункт 3 пункту 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«3) після статті 6 доповнити новою статтею 6-1 у такій редакції:
«Стаття 6-1. Комісія (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
У сфері здійснення повноважень з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет України має повноваження, визначені Законом України «Про публічні закупівлі», а також має такі повноваження:
утворювати Комісію (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та оприлюднювати її;
затверджувати та оприлюднювати Регламент роботи Комісії з розгляду скарг;
за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати методичні рекомендації для Комісії з розгляду скарг щодо специфіки розгляду скарг Комісією з розгляду скарг та оприлюднювати їх.
З метою забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель в Антимонопольному комітеті України утворюється Комісія (Комісії) з розгляду скарг у складі трьох Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Уповноважені з розгляду скарг).
Кількість Комісій з розгляду скарг визначається Антимонопольним комітетом України.
Уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель призначаються та звільняються у порядку призначення та звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету України, встановленому цим Законом, у складі десяти осіб.
Уповноваженим з розгляду скарг може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (зокрема, юридичну, економічну, технічну), стаж роботи не менше п’яти років протягом останніх десяти років, володіє державною мовою.
На уповноважених з розгляду скарг поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції та не поширюється дія Закону України «Про державну службу».
Уповноважені з розгляду скарг призначаються на три роки.
Уповноважені з розгляду скарг є членами Комісії (Комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України, та не є державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.
Виключною компетенцією Уповноважених з розгляду скарг є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Формою роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг є засідання, відповідно до Регламенту роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг, який затверджується Антимонопольним комітетом України.
Рішення Комісії (Комісій) з розгляду скарг приймаються від імені Антимонопольного комітету України шляхом голосування більшістю голосів присутніх на засіданнях членів.
Члени Комісії з розгляду скарг мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції Комісії, в тому числі під час прийняття рішень.
Голова Комісії з розгляду скарг обирається членами Комісії шляхом голосування.
Оплата праці Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель встановлюється на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України.»
 
Враховано частково    
    -31- Корнієнко О.С.
Підпункт 3 пункту 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«3) після статті 6 доповнити новою статтею 6-1 у такій редакції:
«Стаття 6-1. Комісія (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
Антимонопольний комітет України як орган оскарження у сфері публічних закупівель має повноваження, визначені Законом України «Про публічні закупівлі», та повноваження щодо:
1) утворення Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Комісія з розгляду скарг у сфері публічних закупівель);
2) визначення кількості комісій з розгляду скарг у сфері публічних закупівель;
3) затвердження за поданням Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель та оприлюднення узагальненої практики розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
4) затвердження та оприлюднення
5) затвердження за поданням Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель та оприлюднення методичних рекомендацій для Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель щодо специфіки розгляду Комісією скарг.
Для забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольним комітетом України утворюється Комісія з розгляду скарг у сфері публічних закупівель з числа уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель у складі трьох осіб.
Уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель призначаються та звільняються Головою Антимонопольного комітету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Кількість уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель становить десять осіб.
Строк повноважень уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель становить три роки.
Уповноваженим з розгляду скарг у сфері публічних закупівель може бути громадянин України, який має повну вищу освіту, зокрема юридичну, економічну, технічну, стаж роботи не менше п’яти років протягом останніх десяти років або стаж роботи не меньше трьох років у сфері публічних закупівель та володіє державною мовою.
На уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції, та не поширюється дія Закону України «Про державну службу».
Уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель є членами Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель та не є державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.
Виключною компетенцією уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Формою роботи Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель є засідання, що проводяться відповідно до Регламенту роботи Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, що затверджується Антимонопольним комітетом України.
Рішення Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель приймаються від імені Антимонопольного комітету України шляхом голосування більшістю голосів присутніх на її засіданнях членів.
Члени Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, у тому числі під час прийняття рішень.
Голова Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель обирається Комісією з розгляду скарг у сфері публічних закупівель на її засіданні шляхом голосування із числа членів Комісії.
Оплата праці уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель встановлюється на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України».
 
Враховано частково    
14. «Стаття 6-1. Комісія (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
 
-32- Тарута С.О.
Назву статті 6-1 у підпункті 3) пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: «Стаття 6-1. Антимонопольний комітет України як орган оскарження у сфері публічних закупівель»
#18140
У підпункті 3) пункту 1 розділу І проекту у назві статті 6-1 і її положеннях слова «Комісія (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках замінити словами «постійно діюча адміністративна колегія (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках.
 
Враховано   «Стаття 6-1. Антимонопольний комітет України як орган оскарження у сфері публічних закупівель
 
    -33- Пузійчук А.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (стаття 6-1 законопроєкту) викласти в такій редакції:
«Стаття 6-1. Постійно діюча адміністративна колегія (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
 
Відхилено    
    -34- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (стаття 6-1 за законопроєкту) викласти в такій редакції:
«Стаття 6-1. Постійно діюча адміністративна колегія (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
 
Відхилено    
15. У сфері здійснення повноважень з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет України має повноваження, визначені Законом України "Про публічні закупівлі", а також має такі повноваження:
 
-35- Тарута С.О.
Абзац третій викласти в такій редакції:
«Антимонопольний комітет України як орган оскарження у сфері публічних закупівель здійснює неупереджений та ефективний захист прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів оскарження в порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі», та з урахуванням вимог цього Закону»
#18140
Абзац третій підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: «Антимонопольний комітет України, як орган оскарження у сфері публічних закупівель має повноваження, визначені Законом України «Про публічні закупівлі» та повноваження:»
 
Відхилено   Антимонопольний комітет України як орган оскарження у сфері публічних закупівель має повноваження, визначені Законом України «Про публічні закупівлі», а також такі повноваження:
 
    -36- Пузійчук А.В.
Абзац третій підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (стаття 6-1 законопроєкту) викласти в такій редакції:
«Антимонопольний комітет України як орган оскарження відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та визначає кількість постійно діючих колегій.»;
 
Відхилено    
    -37- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац третій підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (стаття 6-1 законопроєкту) викласти в такій редакції:
«Антимонопольний комітет України як орган оскарження відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та визначає кількість постійно діючих колегій.»;
 
Відхилено    
    -38- Пузійчук А.В.
У підпункті 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (стаття 6-1 законопроєкту) слова «Комісія (Комісії) з розгляду скарг» в усіх числах та відмінках замінити словами «постійно діюча адміністративна колегія розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» у відповідних числах та відмінках;
слово «Комісія» в усіх числах та відмінках замінити словом «колегія» в усіх числах та відмінках.
 
Відхилено    
    -39- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
У підпункті 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (стаття 6-1 законопроєкту) слова «Комісія (Комісії) з розгляду скарг» в усіх числах та відмінках замінити словами «постійно діюча адміністративна колегія розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» у відповідних числах та відмінках;
слово «Комісія» в усіх числах та відмінках замінити словом «колегія» в усіх числах та відмінках.
 
Відхилено    
16. 1) утворювати Комісію (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 
-40- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (пункт 1 частини першої статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Відхилено   1) утворювати Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 
    -41- Пузійчук А.В.
Абзаци четвертий-сьомий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (пункти 1-4 частини першої статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Відхилено    
    -42- Тарута С.О.
Абзаци четвертий, п’ятий, шостий та сьомий підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту виключити
 
Відхилено    
17. 2) за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та оприлюднювати її;
 
-43- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (пункт 2 частини першої статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Відхилено   2) визначати кількість комісій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
3) затверджувати та оприлюднювати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 
18. 3) затверджувати та оприлюднювати Регламент роботи Комісії з розгляду скарг;
 
-44- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (пункт 3 частини першої статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Відхилено   4) затверджувати та оприлюднювати Регламент роботи Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 
19. 4) за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати методичні рекомендації для Комісії з розгляду скарг щодо специфіки розгляду скарг Комісією з розгляду скарг та оприлюднювати її;
 
-45- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (пункт 4 частини першої статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Відхилено   5) затверджувати та оприлюднювати методичні рекомендації для Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель щодо специфіки розгляду комісіями скарг.
 
20. З метою забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель в Антимонопольному комітеті України утворюється Комісія (Комісії) з розгляду скарг у складі трьох Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Уповноважені з розгляду скарг).
 
-46- Тарута С.О.
Абзац восьмий підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: «Для забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольним комітетом України утворюється Комісія (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з числа уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі трьох осіб»
 
Враховано частково   Для забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет України утворює Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з числа уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель у складі трьох осіб.
 
    -47- Тарута С.О.
У тексті проекту слова «Комісія (комісіі) з розгляду скарг», «Комісія (комісіі) з розгляду скарг у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках замінити словами «Комісія (комісіі) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках
 
Враховано    
    -48- Пузійчук А.В.
Абзац восьмий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина друга статті 6-1 Закону) викласти у такій редакції:
«Постійно діюча адміністративна колегія (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.».
 
Відхилено    
    -49- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац восьмий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина друга статті 6-1 Закону) викласти у такій редакції:
«Постійно діюча адміністративна колегія (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.».
 
Відхилено    
    -50- Тарута С.О.
Після абзацу восьмого підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити новим абзацом виклавши його в такій редакції:
«Кількість і склад Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель визначаються Антимонопольним комітетом України за поданням не менше ніж двох третин від наявної загальної кількості призначених уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Відхилено    
    -51- Тарута С.О.
Після абзацу восьмого підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити новим абзацом в такій редакції:
«До складу Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель обов’язково має входити уповноважений (уповноважені) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, який має (які мають) повну вищу юридичну освіту»
 
Відхилено    
    -52- Тарута С.О.
Абзаци 9, 10, 11, 13, 15 підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту щодо уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель виокремити в окрему статтю «11-1 Уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Відхилено    
    -53- Тарута С.О.
У абзаці восьмому підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту слова «З метою забезпечення» замінити словами «Для забезпечення», а слова «Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Уповноважені з розгляду скарг)» замінити словами «уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель»
 
Враховано    
    -54- Тарута С.О.
У підпунктах 3), 4), 5), 8) пункту 1 розділу І проекту слова «уповноважені з розгляду скарг» у відповідних відмінках замінити словами «уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках
 
Враховано    
21. Уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель призначаються та звільняються у порядку призначення та звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету України, встановленому цим Законом, у складі не менше семи осіб.
 
-55- Пузійчук А.В.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина третя статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Відхилено   Уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Антимонопольного комітету України. Порядок конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель визначається Антимонопольним комітетом України.
Кількість уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель становить десять осіб.
Строк повноважень уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель становить сім років. Особа не може бути призначена на посаду уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель більше ніж на два строки підряд.
 
    -56- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина третя статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Відхилено    
    -57- Підласа Р.А.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим реченням наступного змісту: «Порядок конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель визначається Антимонопольним комітетом України.»
 
Враховано    
    -58- Підласа Р.А.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом десятим наступного змісту: «Строк повноважень уповноваженого з розгляду скарг у сфері публічних закупівель становить сім років. Особа не може бути призначена на посаду уповноваженого з розгляду скарг у сфері публічних закупівель більше ніж на два строки підряд.»
 
Враховано    
22. Уповноваженим з розгляду скарг може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (зокрема, юридичну, економічну, технічну), стаж роботи не менше п’яти років протягом останніх десяти років, володіє державною мовою.
 
-59- Пузійчук А.В.
Абзац десятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина четверта статті 6-1 законопроєкту) викласти у такій редакції:
«Постійно діючу адміністративну колегію (колегії) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель очолює державний уповноважений Антимонопольного комітету України, який має вищу юридичну освіту.».
 
Відхилено   Особа, яка претендує на призначення на посаду уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, повинна бути громадянином України, мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) (зокрема юридичну та/або економічну, та/або технічну), стаж роботи за фахом не менше п’яти років протягом останніх десяти років та вільно володіти державною мовою.
 
    -60- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац десятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина четверта статті 6-1 законопроєкту) викласти у такій редакції:
«Постійно діючу адміністративну колегію (колегії) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель очолює державний уповноважений Антимонопольного комітету України, який має вищу юридичну освіту.».
 
Відхилено    
    -61- Підласа Р.А.
Абзац десятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроекту (частина четверта статті 6-1 законопроекту) викласти у такій редакції:
«Особа, яка претендує на призначення на посаду уповноваженого з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, повинна бути громадянином України, мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) (зокрема юридичну та/або економічну, та/або технічну), стаж роботи за фахом не менше п’яти років протягом останніх десяти років та вільно володіти державною мовою.»
 
Враховано    
    -62- Тарута С.О.
У абзаці десятому підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту слова «стаж роботи не менше п’яти років протягом останніх десяти років» замінити словами «стаж роботи не менше п’яти років або трьох років у сфері публічних закупівель протягом останніх десяти років»
 
Відхилено    
    -63- Пузійчук А.В.
Абзаци одинадцятий - п’ятнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частини п’ята – дев’ята статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Враховано частково    
23. На уповноважених з розгляду скарг поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції та не поширюється дія Закону України "Про державну службу".
 
-64- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина п’ята статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Відхилено   На уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції, та не поширюється дія Закону України "Про державну службу".
Уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, який є пов’язаною особою з суб’єктом оскарження або замовником, не може брати участь у розгляді та ухваленні рішень щодо такої скарги і на час розгляду та ухвалення рішень щодо такої скарги повинен бути замінений іншим уповноваженим з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, якого визначає Голова Антимонопольного комітету України, або така скарга може бути передана на розгляд до іншої Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 
    -65- Підласа Р.А.
Підпункт 3 пункту 1 розділу Ідоповнити новим абзацом 12 наступного змісту:
«Уповноважений з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, який є пов’язаною особою з суб’єктом оскарження або замовником, не може брати участь у розгляді та ухваленні рішень щодо такої скарги і на час розгляду та ухвалення рішень щодо такої скарги повинен бути замінений іншим уповноваженим з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, якого визначає Голова Антимонопольного комітету України, або така скарга може бути передана на розгляд до іншої Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.»
 
Враховано    
24. Кількість уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель за необхідності може бути збільшена Президентом України, за поданням Прем’єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.
 
-66- Тарута С.О.
Абзац дванадцятий підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту виключити
 
Враховано      
    -67- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина шоста статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Враховано    
    -68- Тарута С.О.
У абзаці дванадцятому підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
25. Уповноважені з розгляду скарг призначаються на три роки.
 
-69- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина сьома статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Враховано      
26. Уповноважені з розгляду скарг є членами Комісії (Комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України, та не є державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.
 
-70- Тарута С.О.
Абзац чотирнадцятий підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту виключити
 
Враховано      
    -71- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац чотирнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина восьма статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Враховано    
27. Виключною компетенцією Уповноважених з розгляду скарг є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 
-72- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина дев’ята статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Відхилено   Виключною компетенцією уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 
28. Формою роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг є засідання, відповідно до Регламенту роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг, який затверджується Антимонопольним комітетом України.
 
-73- Тарута С.О.
Абзац шістнадцятий підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: «Формою роботи Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення у сфері публічних закупівель є засідання. Засідання Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення у сфері публічних закупівель є правоможними за умови присутності більшості членів Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення у сфері публічних закупівель від їх встановленого складу»
 
Відхилено   Формою роботи Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель є засідання, що проводяться відповідно до Регламенту роботи Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, який затверджується Антимонопольним комітетом України.
 
    -74- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці шістнадцятому підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина десята статті 6-1 законопроєкту) слова «відповідно до Регламенту роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг, який затверджується Антимонопольним комітетом України» виключити.
 
Відхилено    
    -75- Пузійчук А.В.
В абзаці шістнадцятому підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина десята статті 61 законопроєкту) слова «відповідно до Регламенту роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг, який затверджується Антимонопольним комітетом України» виключити.
 
Відхилено    
29. Рішення Комісії (Комісій) з розгляду скарг приймаються від імені Антимонопольного комітету України шляхом голосування більшістю голосів присутніх на засіданнях членів
 
-76- Тарута С.О.
В абзаці сімнадцятому підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту слова «від імені Антимонопольного комітету України» виключити, а слова «присутніх на засіданнях членів» замінити словами «присутніх на її засіданнях членів»
#18140
Після сімнадцятого абзацу підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Постійно діюча адміністративна колегія (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель не має права втручатися в проведення публічних закупівель»
 
Враховано 2  Рішення Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх на її засіданнях членів.
 
30. Члени Комісії з розгляду скарг мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетеції Комісії, в тому числі під час прийняття рішень.
 
-77- Підласа Р.А.
Підпункт 3 пункту 1 розділу Ідоповнити новим абзацом 19 наступного змісту:
«Член Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель не може утримуватися від голосування.»
 
Враховано   Члени Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, у тому числі під час прийняття рішень.
Член Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель не може утримуватися від голосування.
 
    -78- Пузійчук А.В.
Абзаци дев’ятнадцятий, двадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частини тринадцята, чотирнадцята статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Враховано частково    
31. Голова Комісії з розгляду скарг обирається членами Комісії шляхом голосування.
 
-79- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина тринадцята статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Враховано      
    -80- Тарута С.О.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: «Голова Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель обирається Комісією з розгляду скарг у сфері публічних закупівель на її засіданні шляхом голосування із числа членів Комісії. Голова Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель є головуючим на її засіданнях і оголошує рішення Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Відхилено    
    -81- Тарута С.О.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити реченням такого змісту: «Голова постійно діючої адміністративної колегії (колегій) Антимонопольного комітету України повинен мати повну вищу юридичну освіту»
 
Відхилено    
32. Оплата праці Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель встановлюється на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України.»;
 
-82- Тарута С.О.
Абзац двадцятий підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту виключити
 
Відхилено   Оплата праці уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель встановлюється на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України.
Антимонопольний комітет України (його апарат) здійснює належне матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Організаційне, зокрема, технічне, аналітичне, інформаційно-довідкове, забезпечення діяльності Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель здійснюється апаратом Антимонопольного комітету України.
Не пізніше 15 березня року, наступного за звітним бюджетним роком, Антимонопольний комітет України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті щорічний звіт про діяльність Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
 
    -83- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац двадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту (частина чотирнадцята статті 6-1 законопроєкту) виключити.
 
Відхилено    
    -84- Тарута С.О.
У абзаці двадцятому підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту слова «на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України» замінити словами «відповідно до законодавства»
 
Відхилено    
    -85- Тарута С.О.
Підпункт 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити абзацами у такій редакції:
«Антимонопольний комітет України здійснює належне матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Організаційне, зокрема технічне, аналітичне, інформаційно-довідкове забезпечення діяльності Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель здійснюєтся самостійним підрозділом апарату Антимонопольного комітету України»
 
Враховано частково    
    -86- Підласа Р.А.
Підпункт 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити абзацами у такій редакції:
«Антимонопольний комітет України (його апарат) здійснює належне матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель.
Організаційне, зокрема технічне, аналітичне, інформаційно-довідкове забезпечення діяльності Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель здійснюється апаратом Антимонопольного комітету України.».
 
Враховано    
    -87- Тарута С.О.
Підпункт 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити абзацом у такій редакції:
«Не пізніше 1 березня року, наступного за звітним бюджетним роком, Антимонопольний комітет України оприлюднює на своєму веб-сайті щорічний звіт про діяльність Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Враховано частково    
    -88- Підласа Р.А.
Підпункт 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити абзацом у такій редакції:
«Не пізніше 15 березня року, наступного за звітним бюджетним роком, Антимонопольний комітет України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті щорічний звіт про діяльність Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.»;
 
Враховано    
    -89- Приходько Б.В.
Пункт 1 Розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3-1) Частину 3 статті 7 доповнити новими пунктами такого змісту:
«20) утворювати Комісію (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
21) призначати членів Комісії (Комісій) з розгляду скарг - уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
22) визначати кількість уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель для формування Комісії (Комісій);
23) затверджувати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та оприлюднювати її;
24) затверджувати та оприлюднювати
25) за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати методичні рекомендації з розгляду скарг Комісією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
 
Відхилено    
33. 4) частину четверту статті 9 викласти у наступній редакції:
 
-90- Пузійчук А.В.
Підпункт 4 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту викласти у такій редакції:
«4) у статті 9:
частину першу викласти у такій редакції:
«Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Верховною Радою України.»;
частину четверту викласти у такій редакції:
«Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв’язку з неможливістю виконання обов’язків за станом здоров’я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Верховній Раді України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.».
 
Враховано частково   4) у статті 9:
частину четверту викласти в такій редакції:
 
    -91- Тарута С.О.
Після абзацу першого абзацу другого підпункту 4) пункту 1 розділу І проекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«частину першу викласти в такій редакції:
«Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Верховною Радою України»
 
Відхилено    
    -92- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Підпункт 4 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту викласти у такій редакції:
«4) у статті 9:
частину першу викласти у такій редакції:
«Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Верховною Радою України.»;
частину четверту викласти у такій редакції:
«Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв’язку з неможливістю виконання обов’язків за станом здоров’я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Верховній Раді України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.».
 
Враховано частково    
34. "Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Президенту України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України та уповноваженими з розгляду скарг.";
 
-93- Тарута С.О.
У першому реченні абзацу другого підпункту 4) пункту 1 розділу І проекту слова «Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину» замінити словами «Голова Антимонопольного комітету України звільняється Верховною Радою України з посади у разі вчинення ним злочину» далі за текстом
 
Відхилено   «Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про своє звільнення Верховній Раді України. Припинення повноважень Голови Антимонопольного комітету України не тягне за собою складення повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України та уповноваженими з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
 
    -94- Тарута С.О.
У абзаці другому підпункту 4) пункту 1 розділу І проекту слова «Президенту України» замінити словами «Верховній Раді України»
 
Враховано    
    -95- Підласа Р.А.
Абзац другий підпункту 4) пункту 1 розділу І проекту «Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про своє звільнення Верховній Раді України. Припинення повноважень Голови Антимонопольного комітету України не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України та уповноваженими з розгляду скарг у сфері публічних закупівель».
 
Враховано    
35. 5) Абзац третій частини шостої статті 9 викласти у наступній редакції:
 
-96- Пузійчук А.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Враховано      
    -97- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Підпункт 5 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Враховано    
    -98- Лабазюк С.П.
Статтю 9 залишити в чинній редакції Закону;
 
Враховано    
36. "вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг; ";
 
-99- Підласа Р.А.
Підпункт 5) пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«частину шосту після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«призначає на посади та звільняє з посад уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель».
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;».
 
Враховано   частину шосту після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«призначає на посади та звільняє з посад уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;
5) друге речення частини першої статті 12-1 викласти в такій редакції: «Постійно діючу адміністративну колегію очолює державний уповноважений з складу постійно діючої адміністративної колегії»;
 
    -100- Тарута С.О.
Після підпункту 5) пункту 1 розділу І проекту доповнити новим підпунктом 5) виклавши його у такій редакції:
«5) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«Перший заступник і заступники Голови Антимонопольного комітету України призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України» та відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів»
 
Відхилено    
    -101- Тарута С.О.
Після підпункту 5) пункту 1 розділу І проекту доповнити новим підпунктом 6) виклавши його у такій редакції:
«7) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
«Державні уповноважені Антимонопольного комітету України призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України»
 
Відхилено    
    -102- Тарута С.О.
Після підпункту 5) пункту 1 розділу І проекту доповнити новим підпунктом 7) виклавши його у такій редакції:
«7) доповнити статтею 111 такого змісту:
«111 Уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
Уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель призначаються та звільняються у порядку призначення та звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету України, встановленому цим Законом.
Загальна кількість уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель становить дев’ять осіб.
Строк повноважень уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель становить п’ять років.
Після закінчення строку повноважень уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель продовжує виконувати свої обов'язки до призначення на цю посаду нового уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Уповноваженим з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель може бути громадянин України, який має повну вищу освіту, зокрема юридичну, економічну, технічну, стаж роботи за фахом не менше п’яти років протягом останніх десяти років або стаж роботи не меньше трьох років у сфері публічних закупівель та володіє державною мовою.
Виключною компетенцією уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель при здійсненні процедур закупівель.
На уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції, та не поширюється дія Закону України «Про державну службу»;
 
Відхилено    
    -103- Підласа Р.А.
Після підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроєкту доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) друге речення частини першої статті 12-1 викласти в такій редакції:
«Постійно діючу адміністративну колегію очолює державний уповноважений зі складу постійно діючої адміністративної колегії.
У зв’язку з цим підпункти 5-7 вважати відповідно підпунктами 6-8».
 
Враховано    
37. 6) пункт 2 частини першої статті 13 викласти у наступній редакції:
 
-104- Пузійчук А.В.
Підпункт 6 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту викласти у такій редакції:
«пункт 2 частини першої статті 13 виключити».
 
Відхилено      
    -105- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Підпункт 6 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту викласти у такій редакції:
«пункт 2 частини першої статті 13 виключити».
 
Відхилено    
    -106- Підласа Р.А.
Підпункт 6 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -107- Тарута С.О.
Підпункт 6 пункту 1 розділу І проекту виключити
 
Враховано    
38. "2) перевірка рішень, прийнятих державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України, перевірка законності та обґрунтованості постанов про адміністративні правопорушення, винесених державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України та Комісіями з розгляду скарг у сфері публічних закупівель. Це обмеження не розповсюджується на випадки перевірок, розслідувань і судових розглядів відповідними правоохоронними органами і судами; ";
 
-108- Лабазюк С.П.
У пункті 2 частини першої статті 13 слова «та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України.» замінити словами «постійно діючими та тимчасовими адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України.»;
 
Відхилено      
    -109- Тарута С.О.
У абзаці другому підпункту 6) пункту 1 розділу І проекту слова «Комісіями з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» замінити словами «постійно діючою адміністративною колегією (колегіями) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Відхилено    
    -110- Приходько Б.В.
Пункт 1 Розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«6-1) доповнити статтею 14-1 наступного змісту:
«Стаття 14-1. Компетенція Комісії (Комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Комісія (Комісії) з розгляду скарг складається з трьох Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Уповноважені з розгляду скарг).
Уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель призначаються та звільняються у порядку призначення та звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету України, встановленому цим Законом, у складі не менше семи осіб.
Уповноваженим з розгляду скарг може бути громадянин України, який має повну вищу освіту, стаж роботи у сфері публічних закупівель не менше п’яти років протягом останніх десяти років, володіє державною мовою.
На уповноважених з розгляду скарг поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції та не поширюється дія Закону України «Про державну службу».
Уповноважені з розгляду скарг призначаються на три роки.
Уповноважені з розгляду скарг є членами Комісії (Комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України, та не є державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.
Виключною компетенцією Уповноважених з розгляду скарг є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Формою роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг є засідання, відповідно до Регламенту роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг, який затверджується Антимонопольним комітетом України.
Рішення Комісії (Комісій) з розгляду скарг приймаються від імені Антимонопольного комітету України шляхом голосування більшістю голосів присутніх на засіданнях членів.
Члени Комісії з розгляду скарг мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції Комісії, в тому числі під час прийняття рішень.
Голова Комісії з розгляду скарг обирається членами Комісії шляхом голосування.
Оплата праці Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель встановлюється на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України»;
 
Враховано частково    
39. 7) у статті 18:
 
-111- Пузійчук А.В.
Підпункт 7 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено   6) у статті 18:
 
    -112- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Підпункт 7 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -113- Лабазюк С.П.
Статтю 18 залишити в чинній редакції Закону.
 
Відхилено    
    -114- Підласа Р.А.
Підпункт 7 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«7) у статті 18:
у назві статті після слів «державного уповноваженого» доповнити словами «уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
після слів «державний уповноважений Антимонопольного комітету України» доповнити словами «уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» по всьому тексту, окрім останньої частини, в якій мова йде про відставку.»
 
Враховано частково    
    -115- Тарута С.О.
У підпункті 7) пункту 1 розділу І проекту слова «уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках замінити словами «уповноваженого з розгляду скарг у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках
 
Враховано    
40. у назві статті після слів «державного уповноваженого» доповнити словами «уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
 
   назву доповнити словами «уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
 
41. після слів «державний уповноважений Антимонопольного комітету України» доповнити словами «уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» по всьому тексту.
 
-116- Приходько Б.В.
Пункт 1 Розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«7-1) В пункті 20 статті 16 слова «та Законом України «Про публічні закупівлі» виключити
 
Відхилено   частину першу, абзац перший частини другої, частину третю після слів «державний уповноважений Антимонопольного комітету України» доповнити словами «уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
7) у статті 29-1:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 29-1. Соціальні гарантії для Голови, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України та уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
у частині першій слова «та державним уповноваженим» і «та державними уповноваженими» замінити відповідно словами «державним уповноваженим та уповноваженим з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» і «державними уповноваженими та уповноваженими з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
 
    -117- Підласа Р.А.
Пункт 1 Розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту :
«у статті 29-1:
назву викласти у наступній редакції: «Стаття 29-1. Соціальні гарантії для Голови, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України та уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель»
у першому реченні частини першої слова «та державним уповноваженим» замінити словами «, державним уповноваженим та уповноваженим з розгляду скарг у сфері публічних закупівель»
у другому реченні частини першої слова «та державними уповноваженими» замінити словами «, державними уповноваженими та уповноваженим з розгляду скарг у сфері публічних закупівель».» та відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів;
 
Враховано редакційно    
    -118- Приходько Б.В.
Пункт 1 розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«У частині першій статті 22-1 слово «необхідну» замінити словами «яка безпосередньо стосується їх діяльності та необхідна».
 
Відхилено    
42. 8) статтю 30 викласти у наступній редакції:
 
-119- Лабазюк С.П.
Статтю 30 залишити в чинній редакції Закону
 
Відхилено   8) статтю 30 викласти в такій редакції:
 
43. "Стаття 30. Посвідчення працівника Антимонопольного комітету України
 
   «Стаття 30. Посвідчення працівника Антимонопольного комітету України
 
44. Державні уповноважені, уповноважені з розгляду скарг, голови територіальних відділень, відповідальні працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету затверджується Президентом України.".
 
-120- Пузійчук А.В.
Абзац третій підпункту 8 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту викласти у такій редакції:
«Державні уповноважені, голови територіальних відділень, відповідальні працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету затверджується Антимонопольним комітетом України.».
 
Враховано частково   Державні уповноважені, уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, голови територіальних відділень, відповідальні працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету України затверджується Антимонопольним комітетом України».
 
    -121- Тарута С.О.
У другому реченні абзацу третього підпункту 8) пункту 1 розділу І проекту слова «Президентом України» замінити словами «Антимонопольним комітетом України»
 
Враховано    
    -122- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац третій підпункту 8 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту викласти у такій редакції:
«Державні уповноважені, голови територіальних відділень, відповідальні працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету затверджується Антимонопольним комітетом України.».
 
Враховано частково    
    -123- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
45. 2. Внести зміни до Закону України «Про запобігання корупції « (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056):
 
-124- Пузійчук А.В.
Пункт 2 розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції:
«Підпункт і) пункту 1) частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) викласти у такій редакції:
«і) члени державних колегіальних органів, у тому числі Голова Антимонопольного комітету України, державні уповноважені Антимонопольного комітету України».
 
Відхилено   2. Підпункт «і» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2016 р., № 51, ст. 833) викласти в такій редакції:
 
    -125- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Пункт 2 розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції:
«Підпункт і) пункту 1) частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) викласти у такій редакції:
«і) члени державних колегіальних органів, у тому числі Голова Антимонопольного комітету України, державні уповноважені Антимонопольного комітету України»
 
Відхилено    
    -126- Лабазюк С.П.
Підпункт і) пункту 1) частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) залишити в чинній редакції Закону
 
Відхилено    
    -127- Тарута С.О.
Пункт 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2. Підпункт «і» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056, 2016 р., № 51, ст.833) викласти в такій редакції:
«і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Враховано    
    -128- Тарута С.О.
Пункт 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2. У частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056) підпункт "і" пункту 1 викласти у такій редакції:
«і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Враховано частково    
46. підпункт і) пункту 1) частини першої статті 3 викласти у наступній редакції:
 
      
47. "і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України; ";
 
-129- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   «і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
 
48. 3. Внести зміни до Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43):
 
-130- Пузійчук А.В.
Пункт 3 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено   3. Частину третю статті 3 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
    -131- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Пункт 3 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -132- Лабазюк С.П.
Частину третю статті 3 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43) залишити в чинній редакції Закону.
 
Відхилено    
    -133- Тарута С.О.
Пункт 3 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«3. Частину третю статті 3 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) доповнити пунктом 19 такого змісту: «19) уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Враховано    
    -134- Тарута С.О.
Пункт 3 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«3. Частину третю статті 3 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 4, ст.43) доповнити новим пунктом 19) у такій редакції:
«19) уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Враховано частково    
49. частину третю статті 3 доповнити новим пунктом 19) у наступній редакції:
 
      
50. "19) Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України."
 
-135- Приходько Б.В.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. У статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі:
1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює Комісію (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Рішення Комісії (Комісій) ухвалюються від імені Антимонопольного комітету України.
Комісія (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель діє у складі трьох уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель. Голова Комісії (Комісій) повинен мати вищу освіту та стаж роботи у сфері публічних закупівель не менше п’яти років протягом останніх десяти років, володіти державною мовою.
Член Комісії (Комісій), який є пов’язаною особою із суб’єктом оскарження або замовником, не може брати участі в розгляді та ухваленні рішень щодо такої скарги і повинен бути замінений на час розгляду та ухвалення рішення щодо такої скарги іншим уповноваженим з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, що визначається Головою Антимонопольного комітету України.
Порядок діяльності Комісії (Комісій) встановлюється відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України», якщо інше не встановлено цим Законом»;
2) абзац перший частини 15 викласти в такій редакції:
«15. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються на засіданні Комісії (Комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
абзац п’ятий частини 16 викласти в такій редакції:
«Матеріали, які суб’єкт оскарження та/або замовник вважають необхідними долучити до розгляду скарги, повинні бути подані через електронну систему закупівель не пізніше ніж за три робочі дні до дати розгляду скарги Комісією (Комісіями) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
 
Відхилено   «19) уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
 
51. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
-136- Тарута С.О.
У назві розділу ІІ проекту «Прикінцеві та перехідні положення» виключити слова «перехідні» і у розділі цифру «5» замінити цифрою «2»
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
52. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-137- Тарута С.О.
Пункт 1 розділу ІІ проекту «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту третього пункту 3 розділу І цього Закону, який набирає чинності 1 серпня 2020 року»
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -138- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
У пункті 1 розділу ІІ законопроєкту слова «з дня, наступного за днем його опублікування» замінити словами «через десять днів з дня його офіційного опублікування».
 
Відхилено    
53. 5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
-139- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
У розділі ІІ цифру «5» замінити цифрою «2».
 
Враховано частково   4. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 
54. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
55. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
-140- Корнієнко О.С.
Пункт 2 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новим абзацом четвертим наступного змісту:
«розробити та прийняти Порядок призначення та звільнення Уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України;».
Абзац четвертий відповідно вважати абзацом п’ятим пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень.
 
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
56. забезпечити розробку та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

-141- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Абзац четвертий пункту 5 розділу ІІ законопроєкту виключити.
 
Відхилено   2) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік.
2. Установити, що положення статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо утворення, повноважень та функціонування постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель до приведення їх у відповідність із законодавством діють у частині, що не суперечить цьому Закону та Закону України «Про Антимонопольний комітет України».
3. Установити, що повноваження постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель покладаються на Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з дня її (їх) утворення.
Установити, що до призначення уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, а також у разі необхідності їхні повноваження виконують державні уповноважені Антимонопольного комітету України.
5. Голові Антимонопольного комітету України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати до Верховної Ради України звіт про здійснення добору та призначення уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та про процес утворення Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

    -142- Пузійчук А.В.
Розділ ІІ законопроєкту доповнити пунктом такого змісту:
«До моменту призначення не менше, як шести державних уповноважених - членів постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель повноваження державних уповноважених - членів постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель також виконують державні уповноважені Антимонопольного комітету України.».
 
Відхилено    
    -143- Підласа Р.А.
Розділ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом третім наступного змісту:
«3. Установити, що положення статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо утворення, повноважень та функціонування постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель до приведення їх у відповідність із законодавством діють у частині, що не суперечить цьому Закону та Закону України «Про Антимонопольний комітет України».»;
 
Враховано    
    -144- Буймістер Л.А.
Пункт 1 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новим пунктом наступного змісту: "Установити, що повноваження постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель покладаються на Комісію (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з дня її (їх) утворення.
Установити, що до моменту призначення уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та у разі необхідності їх повноваження виконують державні уповноважені Антимонопольного комітету України."
 
Враховано    
    -145- Підласа Р.А.
Пункт 1 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новим абзацом наступного змісту:
«До моменту формування Комісії, функції розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель забезпечує Постійно діюча адміністративна колегія (колегії) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, що складається з державних уповноважених Антимонопольного комітету України.».
 
Враховано редакційно    
    -146- Стефанчук Р.О.
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Враховано частково    
    -147- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Ніколаєнко А.І.
Розділ ІІ законопроєкту доповнити пунктом такого змісту:
«До моменту призначення не менше, як шести державних уповноважених - членів постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель повноваження державних уповноважених - членів постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель також виконують державні уповноважені Антимонопольного комітету України.».
 
Відхилено    
    -148- Підласа Р.А.
В частині другій «Прикінцеві та перехідні положення» додати пункт третій наступного змісту:
«3. Голові Антимонопольного комітету України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
#103007
 
Враховано частково    
    -149- Підласа Р.А.
В частині другій «Прикінцеві та перехідні положення» додати пункт третій наступного змісту:
«Голові Антимонопольного комітету України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати до Верховної Ради України звіт про здійснення добору та призначення уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та про процес утворення Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.»;
 
Враховано