Кількість абзаців - 137 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони
 
-1- Шкрум А.І.
У назві проекту закону слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони
 
3.

 
-2- Тарута С.О.
У назві проекту закону слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Враховано      
4.

 
-3- Наливайченко В.О.
У назві проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони - вилучити слово «, емфітевзису».
 
Враховано      
    -4- Сольський М.Т.
Назву проекту Закону викласти в такій редакції «Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони»;
 
Враховано    
    -5- Лабунська А.В.
У назві проекту закону: після слів «земельних ділянок» доповнити словами «несільськогосподарського призначення»; слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -6- Власенко С.В.
Назву законопроекту викласти в редакції: «Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку визначення орендаря земельної ділянки через аукціони».
 
Відхилено    
    -7- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У назві проекту закону слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Враховано    
    -8- Кабаченко В.В.
Викласти назву закону в такій редакції «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу прав оренди на земельні ділянки державної та комунальної власності»
 
Відхилено    
    -9- Качура О.А.
Назву проекту Закону викласти в такій редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу прав (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельні ділянки державної та комунальної власності через електронні аукціони»;
 
Відхилено    
5. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
 
-10- Чорноморов А.О.
У тексті законопроекту слова «електронна торгова система» в усіх відмінках замінити словами «система електронних земельних торгів» у відповідному відмінку.
 
Відхилено   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
1) у статті 124:
у частині першій слова «чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки» виключити;
друге речення частини четвертої виключити;
 
    -11- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
У тексті законопроекту слова «електронна торгова система» в усіх відмінках замінити словами «система електронних земельних торгів» у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
    -12- Лабунська А.В.
У Земельному кодексі (пункт 1 розділу І): Пункт 1 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту: «1) У частині першій статті 127: після слів «земельних ділянок» доповнити словами «несільськогосподарського призначення»; слово «, емфітевзису» вилучити.»; У зв’язку з тим, підпункт 1 вважати підпунктом 1-1;
 
Відхилено    
    -13- Крулько І.І.
Частину 1 розділу І законопроекту доповнити пунктом 1) такого змісту: статтю 82 доповнити частиною 5 такого змісту: «5. Юридичні особи України можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якщо вони відповідають наступним вимогам: 1) установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва; 2) ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року; 3) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України.» У зв’язку з цим пункт 1) законопроекту вважати пунктом 2);
 
Відхилено    
    -14- Сольський М.Т.
у статті 124 Земельного кодексу України
у частині першій слова «чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки» виключити;
друге речення частини четвертої виключити;
 
Враховано    
8. 1) частину 2 статті 127 викласти в такій редакції:
 
-15- Шкрум А.І.
У Земельному кодексі ( пункт 1 розділу І): Пункт 1 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту: «1) У частині першій статті 127 слово «, емфітевзису» вилучити.»; У зв’язку з цим, підпункт 1 вважати підпунктом 1-1;
 
Відхилено   2) у статті 127:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності та набуття прав користування ними»;
у частині першій слова «або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» замінити словами «або передають їх у користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис)»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюються на конкурентних засадах (на земельних торгах) у формі електронного аукціону у випадках та порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди орендаря»;
 
    -16- Сольський М.Т.
у статті 127 Земельного кодексу України:
назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності та набуття прав користування ними»;
у частині першій слова «або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» замінити словами «або передають їх у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис)»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря».
 
Враховано    
    -17- Тарута С.О.
У Земельному кодексі ( пункт 1 розділу І): Пункт 1 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту: «1) У частині першій статті 127 слово «, емфітевзису» вилучити.»; У зв’язку з цим, підпункт 1 вважати підпунктом 1-1;
 
Відхилено    
    -18- Пузійчук А.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «1) у частині другій статті 127: після слів «прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» доповнити словом «здійснюється»; 2) слова «у формі аукціону здійснюється» замінити словами «через електронний аукціон»; «.
 
Враховано частково    
    -19- Лабунська А.В.
У частині другій статті 127: після слів «земельних ділянок» доповнити словами «несільськогосподарського призначення»; слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -20- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У Земельному кодексі України ( пункт 1 розділу І): Пункт 1 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту: «1) У частині першій статті 127 слово «, емфітевзису» вилучити.»; У зв’язку з цим, підпункт 1 вважати підпунктом 1-1;
 
Відхилено    
    -21- Кабаченко В.В.
В розділі І законопроекту (внесення змін до законодавчих актів України): в пункті 1 (внесення змін до Земельного кодексу України): в підпункті 1) (зміни до ст.127): перед абзацом першим доповнити новим абзацом такого змісту та змінити нумерацію абзаців: «1) назву статті 127 викласти в такій редакції: «Стаття 127. Продаж права оренди на земельні ділянки державної чи комунальної власності»;
 
Відхилено    
    -22- Кабаченко В.В.
після нового абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту: «частину 1 статті 127 викласти в такій редакції: «1. Органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, здійснюють продаж права оренди на земельні ділянки державної чи комунальної власності на підставах та в порядку, встановлених цим Кодексом.»; Змінити нумерацію абзаців.
 
Відхилено    
9. «Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них
 
      
10. 2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється на конкурентних засадах через електронний аукціон у випадках та в порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.»
 
-23- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27): В абзаці 1 частини 2 статті 127 після слів «здійснюється на конкурентних засадах через» доповнити словом «відкритий».
 
Відхилено   3) у статті 134:
назву, частину першу та абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або передачі їх у користування на конкурентних засадах (на земельних торгах)
1. Земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються в користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.
2. Не підлягають продажу, передачі в користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі»;
 
    -24- Шкрум А.І.
У частині другій статті 127 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -25- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У Земельному кодексі України внести наступні зміни: Частину 2 статті 127 Земельного кодексу України - викласти в наступній редакції: «2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється на конкурентних засадах через аукціон у випадках та в порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.».
 
Відхилено    
    -26- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27): Частину другу статті 127 «Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них» викласти у наступній редакції: «Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності до офіційного оприлюднення результатів Всеукраїнського референдум з питання запровадження ринку землі забороняється. Продаж прав оренди на земельні ділянки несільськогосподарського призначення здійснюється на конкурентних засадах через електронний аукціон у випадках та в порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.»
 
Відхилено    
    -27- Тарута С.О.
У частині другій статті 127 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -28- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
У частині другій нової редакції статті 127 Земельного кодексу України після слів «здійснюється на конкурентних засадах доповнити словами «на земельних торгах».
 
Враховано редакційно    
    -29- Пушкаренко А.М.
Пункт 1 розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту: «абзац третій частини другої статті 134 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «3) якщо такі земельні ділянки повністю або частково знаходяться в межах ділянок надр, що зазначені у спеціальному дозволі на користування надрами, наданому для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, протягом строку дії такого спеціального дозволу, а також у разі використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів»; «;
 
Відхилено    
    -30- Наливайченко В.О.
У підпункті 1 пункту 1 (У Земельному кодексі України) розділу І: у частині 2 статті 127 - слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -31- Власенко С.В.
Абзаци 4 підпункту 1 частини 1 розділу 1 викласти в редакції «2. Продаж прав на земельну ділянку на конкурентних засадах у формі аукціону здійснюється у випадках та порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.».
 
Відхилено    
    -32- Дубінський О.А.
До підпункту 1) пункту 1 частини І законопроекту: Пропоную частину другу статті 127 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них 2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється на конкурентних засадах у формі аукціону, в тому числі електронного аукціону (електронного земельного аукціону тощо), у випадках та в порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.»
 
Відхилено    
    -33- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині другій статті 127 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -34- Кабаченко В.В.
абзац третій-п’ятий (внесення змін до ч.2 ст.127) викласти в такій редакції: «частину 2 статті 127 викласти в такій редакції: «2. Продаж права оренди на земельні ділянки державної та комунальної власності здійснюється у випадках та порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.»;
 
Відхилено    
    -35- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
У частині другій нової редакції статті 127 Земельного кодексу України після слів «здійснюється на конкурентних засадах доповнити словами «на земельних торгах».
 
Враховано редакційно    
    -36- Крулько І.І.
Частину 1 розділу І законопроекту доповнити пунктом 3) такого змісту: «3) статтю 130 викласти в такій редакції: Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: а) громадяни України, які відповідають наступним вимогам: 1) мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва; 2) проживають в Україні не менше десяти років; 3) проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки або мають підтверджений намір туди переїхати; 4) не мають паспорту інших держав. У випадку, якщо у фізичної особи, яка набула право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення виявлено подвійне громадянство або така фізична особа проживає за межами відповідної місцевої ради більше одного року, всі належні їй земельні ділянки підлягають відчуженню. б) юридичні особи України, які відповідають наступним вимогам: 1) установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва; 2) ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року; 3) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України; в) територіальна громада - на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які знаходяться в її межах; г) держава, в особі уповноваженого органу. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та іноземні держави не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення набуті іноземцями, а також особами без громадянства у порядку спадкування, підлягають відчуженню протягом року з дня набуття права власності. У випадку, коли земельна ділянка сільськогосподарського призначення не відчужена протягом встановленого строку, така земельна ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. 2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи України не повинна перевищувати 500 га. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не підлягають приватизації, в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 30 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади. Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Порушення вимог цієї частини тягне за собою визнання правочину недійсним, а земельна ділянка, набута в результаті такого правочину, підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. 3. Держава з метою створення та забезпечення діяльності Державної земельної агенції здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать громадянам України та/або юридичним особам на праві власності, а також прав на земельні частки (паї). 4. Після набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, що має на меті створення конкурентного середовища серед сільськогосподарських виробників, фермерських господарств, переробників сільськогосподарської продукції, продаж права оренди земель сільськогосподарського призначення може здійснюватись лише з урахуванням обмежень, передбачених частиною першою цієї статті.»
 
Відхилено    
    -37- Крулько І.І.
Частину 1 розділу І законопроекту доповнити пунктом 4) такого змісту: «4) Доповнити Кодекс статтею 130-1 такого змісту: Стаття 130-1. Державна земельна агенція 1. Державна земельна агенція є юридичною особою, яка забезпечує функціонування обігу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та 100 відсотків статутного фонду якої належить державі. 2. До повноважень Державної земельної агенції належить: а) організація проведення робіт, пов’язаних із реалізацією земельної реформи; б) розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передача їх в оренду для ведення сільськогосподарського виробництва; в) здійснення нагляду за використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення; г) ведення та адміністрування Державного земельного кадастру; ґ) здійснення нагляду за дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення; д) управління особливо цінними землями; е) вирішенням інших питань, визначених законами України.»
 
Відхилено    
    -38- Крулько І.І.
Частину 1 розділу І законопроекту доповнити пунктом 5) такого змісту: «5) частину першу статті 131 викласти в такій редакції: 1. Громадяни та юридичні особи України, які відповідають вимогам статті 130 цього кодексу, а також територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод.» У зв’язку з цим пункти 2)-6) вважати пунктами 6)-10) відповідно;
 
Відхилено    
    -39- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Пункт 1 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 2 такого змісту: «2) частину другу статті 134 доповнити абзацом такого змісту: «надання переважного права перед іншими особами на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення за ціною, оголошеною для продажу, її орендарю, фермерському господарству, що знаходиться на території відповідної територіальної громади, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також територіальній громаді, на території якої розташована відповідна земельна ділянка (відмова вказаних осіб від використання вказаного переважного права повинна бути документально підтвердженою).». Підпункти 2-6 вважати підпунктами 3-7».
 
Відхилено    
    -40- Кабаченко В.В.
після підпункту 1) доповнити підпунктом 1-1) такого змісту: «1-1) у статті 134: назву статті та частину першу викласти в такій редакції: «Стаття 134. Обов'язковість продажу права оренди на земельні ділянки державної чи комунальної власності, на конкурентних засадах (земельних торгах) 1. Право оренди на земельні ділянки державної чи комунальної власності, у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.»; частину другу доповнити новим абзацом третім такого змісту: «надання земельних ділянок, що відносяться до особливо цінних земель; «;
 
Відхилено    
    -41- Сольський М.Т.
у статті 134 Земельного кодексу України:
назву, частину першу та абзац перший частини другої статті 134 викласти у такій редакції:
«Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або передачі їх у користування на конкурентних засадах (земельних торгах)
1. Земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис), окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.
2. Не підлягають продажу, передачі у користування на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі:»;
 
Враховано    
11. 2) статтю 135 викласти в такій редакції:
 
   4) статті 135 - 139 викласти в такій редакції:
 
12. «Стаття 135. Земельні торги
 
-42- Сольський М.Т.
частину першу статті 135 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «1.Порядок проведення земельних торгів, визначений статтями 135-139 цього Кодексу, є обов'язковим у випадках, коли на земельних торгах здійснюється:
а) продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, передача їх у користування за рішенням відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
б) продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності;
в) продажу земельних ділянок, прав емфітевзису, суперфіцію державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, передача їх у користування, продаж прав емфітевзису, суперфіцію щодо них, крім випадку, визначеного пунктом «в» цієї частини, можуть здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельних ділянок»
 
Враховано   «Стаття 135. Земельні торги
1. Порядок проведення земельних торгів, визначений цим Кодексом, є обов'язковим у разі, якщо на земельних торгах здійснюються:
а) продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, передача їх у користування за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
б) продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення всіх форм власності;
в) продаж земельних ділянок, прав емфітевзису, суперфіцію на них державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, передача їх у користування, продаж прав емфітевзису, суперфіцію на них, крім випадку, визначеного пунктом «в» цієї частини, можуть здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельних ділянок.
 
13. 1. Земельні торги проводяться в єдиній електронній торговій системі, що знаходиться у державній власності, яка функціонує та адмініструється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель та продажів (далі - електронна торгова система), у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів (цінову пропозицію).
 
-43- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Абзац 1 частини 1 статті 135 після слів « (далі - електронна торгова система), у формі» доповнити словом «відкритого».
 
Відхилено   2. Земельні торги проводяться у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу ціну за придбання прав емфітевзису, суперфіцію, або найвищий розмір орендної плати, зафіксовані під час проведення земельних торгів (далі - цінова пропозиція).
Земельні торги проводяться в електронній торговій системі, що перебуває у державній власності.
Порядок функціонування та адміністрування електронної торгової системи затверджує Кабінет Міністрів України.
 
    -44- Шкрум А.І.
У частині першій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -45- Сольський М.Т.
статтю 135 Земельного кодексу України доповнити наступною частиною такого змісту викласти в такій редакції:
«Земельні торги проводяться у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу ціну за придбання права емфітевзису, суперфіцію, або найвищу орендну плату, зафіксовану в ході проведення земельних торгів (далі - цінову пропозицію).
Земельні торги проводяться в єдиній електронній торговій системі, що знаходиться у державній власності (далі - електронна торгова система).
Порядок функціонування і адміністрування електронної торгової системи затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель та продажів.»
 
Враховано    
    -46- Чорноморов А.О.
У пункті 1 розділу І законопроекту (зміни до статей 135, 137, 138, 139 Земельного кодексу України): у підпункті 2 абзаци третій-сьомий замінити абзацами третім-одинадцятим такого змісту: «1. Земельні торги проводяться у формі електронного аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення електронних земельних торгів. Система електронних земельних торгів - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, що необхідні для проведення електронних земельних торгів. Забезпечення функціонування системи електронних земельних торгів здійснюється її оператором. У системі електронних земельних торгів повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю вимогам законодавства у сфері захисту інформації. Електронний майданчик - підключений до системи електронних земельних торгів веб-сайт виконавця електронних земельних торгів та/або апаратно-програмний комплекс, що функціонує в Інтернеті та забезпечує учасникам електронних земельних торгів, виконавцю електронних земельних торгів можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних земельних торгів. Оператор системи електронних земельних торгів - юридична особа, що відповідно до укладеного договору з організатором земельних торгів забезпечує функціонування бази даних системи електронних земельних торгів. Оператор електронного майданчика - юридична особа, що відповідно до укладеного договору з оператором системи електронних земельних торгів забезпечує функціонування електронного майданчика, який підключено до системи електронних торгів. Учасник земельних торгів - фізична або юридична особа, яка розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги. Вдляиконавець електронних земельних торгів - суб'єкт господарювання, який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення. Протокол електронних земельних торгів та договір, що укладається за результатами проведення торгів, підписуються за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису з урахуванням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».»;
 
Відхилено    
    -47- Тарута С.О.
У частині першій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -48- Пузійчук А.В.
В абзаці першому частини першої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) слова «що знаходиться у державній власності» замінити словами «власником якої є держава».
 
Відхилено    
    -49- Пузійчук А.В.
Абзац перший частини першої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) перед словами «яка функціонує» доповнити словом «та».
 
Відхилено    
    -50- Пузійчук А.В.
В абзаці першому частини першої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) слово «та» перед словами «адмініструється в порядку» замінити словом «і».
 
Враховано    
    -51- Пузійчук А.В.
В абзаці першому частини першої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «та продажів (далі - електронна торгова система)» поставити крапку, частину абзацу після цих слів викласти новим реченням.
 
Відхилено    
    -52- Пузійчук А.В.
Абзац перший частини першої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) перед словами «у формі електронного аукціону в режимі реального часу» доповнити словами «земельні торги проводяться».
 
Враховано редакційно    
    -53- Пузійчук А.В.
В абзаці першому частини першої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «за результатами» слово «проведення» виключити.
 
Відхилено    
    -54- Пузійчук А.В.
В абзаці першому частини першої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) слова «користування нею» замінити словами «право на неї».
 
Відхилено    
    -55- Ніколаєнко А.І.
У пункті 2 частини 2 Розділу І законопроекту: Абзац перший частини 1 статті 135 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -56- Наливайченко В.О.
У підпункті 2 пункту 1 (У Земельному кодексі України) розділу І: у частині 1 статті 135 - слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -57- Лабунська А.В.
У частині першій статті 135: слово «, емфітевзису» вилучити; після слів «земельної ділянки» доповнити словами «несільськогосподарського призначення»; після слів «земельну ділянку» доповнити словами «несільськогосподарського призначення»; після слів «земельною ділянкою» доповнити словами «несільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -58- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
У пункті 1 розділу І законопроекту (зміни до статей 135, 137, 138, 139 Земельного кодексу України): 1) у підпункті 2 абзаци третій-сьомий замінити абзацами третім-одинадцятим такого змісту: «1. Земельні торги проводяться у формі електронного аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення електронних земельних торгів. Система електронних земельних торгів - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, що необхідні для проведення електронних земельних торгів. Забезпечення функціонування системи електронних земельних торгів здійснюється її оператором. У системі електронних земельних торгів повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю вимогам законодавства у сфері захисту інформації. Електронний майданчик - підключений до системи електронних земельних торгів веб-сайт виконавця електронних земельних торгів та/або апаратно-програмний комплекс, що функціонує в Інтернеті та забезпечує учасникам електронних земельних торгів, виконавцю електронних земельних торгів можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних земельних торгів. Оператор системи електронних земельних торгів - юридична особа, що відповідно до укладеного договору з організатором земельних торгів забезпечує функціонування бази даних системи електронних земельних торгів. Оператор електронного майданчика - юридична особа, що відповідно до укладеного договору з оператором системи електронних земельних торгів забезпечує функціонування електронного майданчика, який підключено до системи електронних торгів. Учасник земельних торгів - фізична або юридична особа, яка розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги. Виконавець електронних земельних торгів - суб'єкт господарювання, який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення. Протокол електронних земельних торгів та договір, що укладається за результатами проведення торгів, підписуються за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису з урахуванням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».»;
 
Відхилено    
    -59- Власенко С.В.
Абзац 3 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «1. Земельні торги проводяться державою, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель та продажів, у формі аукціону в режимі реального часу з трансляцією в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладається договір оренди земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу плату за користування земельною ділянкою, зафіксовану в ході проведення земельних торгів (цінову пропозицію).
 
Відхилено    
    -60- Дубіль В.О.
у підпункті 1. п.2 частини 2 розділу І законопроекту після слів «який запропонував найвищу» доповнити словами «або рівну, в разі якщо він є орендарем, «;
 
Відхилено    
    -61- Дубіль В.О.
у підпункті 1. п.2 частини 2 розділу І законопроекту після слів «що продається» слово «або» вилучити;
 
Відхилено    
    -62- Дубіль В.О.
у підпункті 1. п.2 частини 2 розділу І законопроекту після слів «найвищу» доповнити словами «або рівну, в разі якщо він є орендарем, «;
 
Відхилено    
    -63- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині першій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -64- Кабаченко В.В.
в підпункті 2) (внесення змін до ст.135): абзац третій викласти в такій редакції: «1. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір оренди земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу плату за користування земельною ділянкою, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.»;
 
Відхилено    
    -65- Качура О.А.
У розділі І законопроекту: В абзаці другому підпункту 2 пункту 1 проекту: слова «купівлі-продажу» виключити;
 
Відхилено    
14. Для цілей цього кодексу терміни «адміністратор електронної торгової системи», «електронний майданчик», «електронна торгова система», «оператор електронного майданчика», «центральна база даних» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про приватизацію державного і комунального майна».
 
-66- Пузійчук А.В.
Абзац другий частини першої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) виключити.
 
Відхилено   Для цілей цього Кодексу терміни «адміністратор електронної торгової системи», «електронний майданчик», «електронна торгова система», «оператор електронного майданчика», «центральна база даних» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про приватизацію державного і комунального майна» з урахуванням особливостей, визначених цим Кодексом.
 
    -67- Власенко С.В.
Абзац 4 підпункту 2 частини 1 розділу 1 - виключити.
 
Відхилено    
    -68- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити словами «з урахуванням особливостей, визначених цим Кодексом».
 
Враховано    
    -69- Кабаченко В.В.
абзац четвертий виключити;
 
Відхилено    
15. Протокол земельних торгів та договір, що укладається за результатами проведення торгів, підписуються за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису з урахуванням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».
 
-70- Пузійчук А.В.
Абзац третій частини першої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) виключити.
 
Відхилено   Протокол про результати земельних торгів та договір, що укладається за результатами проведення земельних торгів (крім договору купівлі-продажу земельної ділянки), підписуються за допомогою кваліфікованого електронного підпису з урахуванням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».
 
    -71- Сольський М.Т.
Абзац третій частини першої статті 135 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Протокол земельних торгів та договір, що укладається за результатами проведення земельних торгів (крім договору купівлі-продажу земельної ділянки), підписуються за допомогою кваліфікованого електронного підпису з урахуванням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги.»
 
Враховано    
    -72- Власенко С.В.
Абзац 5 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Протокол земельних торгів та договір, що укладається за результатами проведення торгів, підписуються сторонами договору оренди.».
 
Відхилено    
    -73- Кабаченко В.В.
абзац п’ятий виключити;
 
Відхилено    
16. Учасник земельних торгів - фізична або юридична особа, яка розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.
 
-74- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
В абзаці 4 частини 1 статті 135 після слів «фізична або юридична особа, яка» доповнити словами «відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги, «.
 
Враховано редакційно   Учасник земельних торгів – це фізична або юридична особа, яка розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зробила закриту цінову пропозицію і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, виставленою на земельних торгах.
Переможець земельних торгів – це учасник, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі якщо ним зроблено щонайменше один крок торгів (крім випадку, встановленого абзацом третім частини п'ятої статті 138 цього Кодексу), у випадках, встановлених частиною сімнадцятою статті 137 цього Кодексу, - учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблено щонайменше один крок торгів, а в разі однакових цінових пропозицій – учасник, який подав раніше цінову пропозицію, за умови відсутності його відмови від очікування.
Закрита цінова пропозиція – це сума коштів, про намір та можливість сплати якої учасник земельних торгів повідомляє у своєму особистому кабінеті через оператора електронного майданчика в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь у земельних торгах. Закрита цінова пропозиція не може бути меншою, ніж розмір стартової ціни продажу лота.
 
    -75- Сольський М.Т.
Абзац четвертий частини першої статті 135 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Учасник земельних торгів - фізична або юридична особа, яка розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зробила закриту цінову пропозицію і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, що виставлена на земельні торги.
Переможець земельних торгів - учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону (крім випадку, передбаченого абзацом третім частини п'ятої статті 138 Кодексу), а у випадках, передбачених частиною сімнадцятою статті 137 Кодексу, учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій – учасник, що подав її раніше, за умови відсутності його відмови від очікування.
Закрита цінова пропозиція - сума коштів, про намір та можливість сплати якої повідомляється учасником земельних торгів в його особистому кабінеті через оператора електронного майданчика в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь в земельних торгах. Закрита цінова пропозиція – не може бути меншою, ніж розмір стартової ціни продажу земельної ділянки»
 
Враховано    
    -76- Шкрум А.І.
Абзац четвертий частини першої статті 135 доповнити новим реченням такого змісту: «Брати участь у земельних торгах з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть виключно сімейні фермерські господарства (включаючи новоутворені), створені фізичними особами - громадянами України, та сільськогосподарські товаровиробники, зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше протягом трьох останніх років, які мають на праві власності та/або користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що розташовані на території об’єднаної територіальної громади або району за місцем розташування земельної ділянки, що виставляється на торги.»;
 
Відхилено    
    -77- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
В статті 135 «Земельні торги»: В абзаці четвертому частини першої після слів «земельних торгів» доповнити словами «фізична особа або суб’єкт малого чи середнього фермерського підприємництва».
 
Відхилено    
    -78- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац четвертий частини першої статті 135 доповнити новим реченням такого змісту: «Учасниками земельних торгів з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути виключно сімейні фермерські господарства (у тому числі новоутворені), створені фізичними особами - громадянами України, та сільськогосподарські товаровиробники, зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше три останні роки, які мають на праві власності та/або користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території об’єднаної територіальної громади або району за місцем розташування земельної ділянки, що виставляється на торги.»;
 
Відхилено    
    -79- Тарута С.О.
Абзац четвертий частини першої статті 135 доповнити новим реченням такого змісту: «Учасниками земельних торгів з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути виключно фізичні особи - громадяни України, сімейні фермерські господарства (у тому числі новоутворені), створені фізичними особами - громадянами України, та сільськогосподарські товаровиробники, зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше три останні роки, які мають на праві власності та/або користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території об’єднаної територіальної громади або району за місцем розташування земельної ділянки, що виставляється на торги.»;
 
Відхилено    
    -80- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
У новій редакції статті 135 Земельного кодексу України: у частині першій абзац четвертий виключити;
 
Відхилено    
    -81- Пузійчук А.В.
Абзац четвертий частини першої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) виключити.
 
Відхилено    
    -82- Наливайченко В.О.
Абзац 4 частини 1 статті 135 доповнити реченням такого змісту: «Учасниками земельних торгів з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути виключно сімейні фермерські господарства (у тому числі новоутворені), створені фізичними особами - громадянами України, та сільськогосподарські товаровиробники, зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше 5 (п’ять) останніх років, які мають на праві власності та/або користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території об’єднаної територіальної громади або району за місцем розташування земельної ділянки, що виставляється на торги.»;
 
Відхилено    
    -83- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
У Земельному кодексі України (пункт 1 розділу І): Абзац четвертий частини першої статті 135 доповнити новим реченням такого змісту: «Учасниками земельних торгів з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути виключно сімейні фермерські господарства (у тому числі новоутворені), створені фізичними особами - громадянами України, та сільськогосподарські товаровиробники, зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше три останні роки, які мають на праві власності та/або користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території об’єднаної територіальної громади або району за місцем розташування земельної ділянки, що виставляється на торги.»;
 
Відхилено    
    -84- Власенко С.В.
Абзац 6 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Учасник земельних торгів - фізична, яка розмістила в торговій системі документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески і відповідно до закону може набувати право користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги. Учасник земельних торгів - виключно громадянин України, який має стаж роботи у фермерському господарстві або сам є фермером не менше 5 років.».
 
Відхилено    
    -85- Кабаченко В.В.
абзац шостий виключити;
 
Відхилено    
    -86- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
У новій редакції статті 135 Земельного кодексу України: у частині першій: абзац четвертий виключити;
 
Відхилено    
17. Організатор земельних торгів (далі - Організатор) -фізична або юридична особа - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію відповідно права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з оператором електронного майданчика, що підключений до електронної торгової системи (далі - Оператором), договір про організацію та проведення земельних торгів.
 
-87- Підласа Р.А.
Доповнити підпункт 2) пункту 1 розділу І проекту новим абзацом восьмим (новим абзацом шостим частини 1 статті 135 Земельного кодексу України) такого змісту: "Виконавець земельних торгів (далі - виконавець) - суб’єкт господарювання, який на підставі укладеного з організатором земельних торгів договору може бути залучений до забезпечення підготовки лотів для продажу на земельних торгах.";
 
Відхилено   Організатором земельних торгів є:
у разі продажу земельної ділянки - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу;
у разі укладення договору оренди земельної ділянки – особа, яка відповідно до закону може виступати орендодавцем такої земельної ділянки;
у разі укладення договору суперфіцію або емфітевзису – власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, або особа, якій належить право емфітевзису, суперфіцію;
у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", – державний, приватний виконавець.
Для проведення земельних торгів організатор земельних торгів укладає з оператором електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи, договір про організацію та проведення земельних торгів.
 
    -88- Сольський М.Т.
абзац п’ятий частини першої статті 135 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«Організатор земельних торгів:
у разі продажу земельної ділянки - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу;
у разі укладення договору оренди земельної ділянки – особа, яка відповідно до закону може виступати її орендодавцем;
у разі укладення договору суперфіцію або емфітевзису – власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, або особа, якій належить право емфітевзису, суперфіцію;
у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", – державний виконавець.
Для проведення земельних торгів організатор укладає з оператором електронного майданчика, що підключений до електронної торгової системи, договору про організацію та проведення земельних торгів.»;
 
Враховано    
    -89- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину першу доповнити абзацом п’ятим наступного змісту: «До участі в торгах допускаються тільки суб’єкти, які ведуть профільну діяльність в аграрній галузі та мають аграрну освіту. В торгах не можуть брати участь іноземні громадяни, особи із подвійним громадянством та юридичні особи, які утворені в інших юрисдикціях, або мають серед кінцевих бенефіціарів фізичних чи юридичних осіб іншої юрисдикції.».
 
Відхилено    
    -90- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
доповнити абзацом такого змісту: «Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено    
    -91- Пузійчук А.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) виключити.
 
Відхилено    
    -92- Неклюдов В.М.
У абзаці сьомому підпункту 2) пункту 1 розділу І проекту Закону словосполучення «фізична або юридична особа» замінити словосполученням «фізична, в тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа».
 
Відхилено    
    -93- Лабунська А.В.
Частину першу статті 135 доповнити новими абзацами такого змісту: «Питання проведення земельних торгів земельних ділянок (паїв) сільськогосподарського призначення або прав на них (оренди, суперфіцію) може здійснюватися лише після офіційного оприлюднення результатів всеукраїнського референдуму про схвалення (затвердження) рішення про обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Учасниками земельних торгів з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути виключно сімейні фермерські господарства (у тому числі новоутворені), створені фізичними особами - громадянами України, та сільськогосподарські товаровиробники, зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше три останні роки, які мають на праві власності та/або користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території об’єднаної територіальної громади або району за місцем розташування земельної ділянки, що виставляється на торги.»;
 
Відхилено    
    -94- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І законопроекту після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту: «У цілях цього кодексу електронний майданчик, підключений до електронної торгової системи, повинен знаходиться виключно в державній власності; адміністратором електронної торгової системи, оператором електронного майданчика, що підключений до електронної торгової системи, може бути виключно державне підприємство або установа чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків у статутному капіталі якого належать державі.».
 
Відхилено    
    -95- Власенко С.В.
Абзац 7 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Організатор земельних торгів (далі - Організатор) -держава, яка є власником земельної ділянки та в особі уповноваженого органу державної влади, який реалізує відповідно право державної власності на земельні ділянки, які мають право укладати договір про організацію та проведення земельних торгів.».
 
Відхилено    
    -96- Власенко С.В.
Абзац 8 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Визначення орендаря земельних ділянок державної власності здійснюється виключно на земельних торгах.».
 
Відхилено    
    -97- Кабаченко В.В.
абзац сьомий виключити;
 
Відхилено    
    -98- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
доповнити абзацом такого змісту: «Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено    
18. 2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.
 
-99- Шкрум А.І.
У частині другій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено   3. Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення земельних торгів. Справжність підпису на повідомленні засвідчується нотаріально.
Суб’єкт переважного права має переважне право на придбання земельної ділянки у власність у разі її продажу, за умови що він сплачує ціну, за якою продається така земельна ділянка, а в разі продажу через електронний аукціон – за умови, що він виконав вимоги до учасника земельних торгів та погоджується на сплату рівної цінової пропозиції, що є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Для реалізації переважного права орендар або інший суб’єкт переважного права надає згоду сплатити ціну продажу лота, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот. У разі відмови сплатити таку ціну продажу лота він може надати попередню згоду сплатити ціну продажу лота, що є рівною ціновій пропозиції учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією.
Вважається, що суб’єкт переважного права відмовився від свого переважного права купівлі земельної ділянки на відповідних земельних торгах, якщо:
не виконав вимоги, встановлені абзацом другим цієї частини;
не виконав або не відповідає визначеним цим Кодексом вимогам до учасників аукціону;
у разі настання щодо нього випадку, встановленого частиною сімнадцятою статті 137 цього Кодексу.
Технічні вимоги до реалізації переважного права купівлі земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон встановлює Кабінет Міністрів України.
 
    -100- Сольський М.Т.
Частину другу статті 135 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дня проведення таких торгів. Справжність підпису на повідомлені засвідчується нотаріально.
Суб’єкт переважного права має переважне право на придбання земельної ділянки у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу через електронний аукціон – за умови, що він виконав вимоги до учасника земельних торгів та якщо погоджується на сплату рівної пропозиції, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Для реалізації переважного права орендар або інший суб’єкт переважного права надає згоду сплатити ціну продажу лота, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот. У разі відмови сплачувати таку ціну продажу лота, він може надати попередню згоду сплатити ціну продажу лота, що є рівною ціновій пропозицій учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією.
Суб’єкт переважного права втрачає своє переважне право на купівлі земельної ділянки в ході земельних торгів у разі, якщо він:
не виконав вимоги, передбачені абзацом другим цієї частини статті;
не виконав або не відповідає вимогам, визначеним цим Кодексом до учасників аукціону;
у разі настання щодо нього випадку, передбаченого частиною сімнадцятою статті 137 цього Кодексу.
Технічні вимоги щодо реалізації переважного права купівлі земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано    
    -101- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Абзац перший пункту другого викласти у наступній редакції: «Продаж права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу, а також передачі права володіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на безоплатній основі, переважного права на придбання орендованої земельної ділянки, продажу паю фізичній особі».
 
Відхилено    
    -102- Тарута С.О.
У частині другій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -103- Наливайченко В.О.
У частині 2 статті 135 - слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -104- Власенко С.В.
Абзац 9 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, здійснюється з ініціативи власників земельної виключно державі за ринковою ціною.».
 
Відхилено    
    -105- Дубінський О.А.
До підпункту 2) пункту 1 частини І законопроекту: Виключити в абзаці першому пункту 2 статті 135 Кодексу слово «виключно».
 
Враховано    
    -106- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині другій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -107- Кабаченко В.В.
абзац восьмий викласти в такій редакції: «2. Продаж права оренди земельних ділянок державної чи комунальної власності здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.»;
 
Відхилено    
    -108- Качура О.А.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - «2. Продаж прав (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельні ділянки державної чи комунальної власності здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.»;
 
Відхилено    
    -109- Крулько І.І.
Пункт 2) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 135) після слів «встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.» доповнити новим абзацом такого змісту: «Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря. Орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки.»;
 
Враховано редакційно    
19. Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельної ділянки згідно положень цього Кодексу.
 
-110- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Абзац 2 частини 2 статті 135 викласти в такій редакції: «Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельної ділянки. У такому разі земельні торги регулюються положеннями цього Кодексу та порядком встановленим Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом чи договором з виконавцем земельних торгів.».
 
Відхилено      
    -111- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
В абзаці другому пункту другого після слів «земельної ділянки» доповнити словами «несільськогосподарського призначення, а гарантованим їх покупцем є територіальна громада, або державна агенція, до повноважень якої входить викуп землі.».
 
Відхилено    
    -112- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
у частині другій: після абзацу другого, доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту: «Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, набутих банківськими та іншими фінансовими установами у власність в порядку звернення стягнення на них як предмет застави, здійснюється на земельних торгах через електронний аукціон протягом двох років з дня набуття права власності. Земельні ділянки та речові права на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, іпотеку, надаватися у користування до завершення торгів. При посвідченні правочинів про відчуження або передачу в іпотеку земельної ділянки, перевірка відсутності розміщення такої земельної ділянки для продажу на земельних торгах в єдиній електронній торговій системі є обов’язковою і покладається на нотаріуса, що здійснюватиме посвідчення і реєстрацію правочину»;
 
Відхилено    
    -113- Кабаченко В.В.
абзац дев’ятий викласти в такій редакції: «Продаж права оренди земельних ділянок, що перебувають у приватній власності може здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельної ділянки. У такому разі земельні торги регулюються положеннями цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом чи договором з виконавцем земельних торгів.»;
 
Відхилено    
    -114- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
у частині другій: після абзацу другого, доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту: «Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, набутих банківськими та іншими фінансовими установами у власність в порядку звернення стягнення на них як предмет застави, здійснюється на земельних торгах через електронний аукціон протягом двох років з дня набуття права власності. Земельні ділянки та речові права на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, іпотеку, надаватися у користування до завершення торгів. При посвідченні правочинів про відчуження або передачу в іпотеку земельної ділянки, перевірка відсутності розміщення такої земельної ділянки для продажу на земельних торгах в єдиній електронній торговій системі є обов’язковою і покладається на нотаріуса, що здійснюватиме посвідчення і реєстрацію правочину»;
 
Відхилено    
20. Звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
-115- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Доповнити абзац 3 частини 2 статті 135 новим реченням: «Забороняється звернення стягнення на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено   4. Звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них (суперфіцію, емфітевзису) здійснюється державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
    -116- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
абзац третій вважати, відповідно, абзацом п’ятим;
 
Відхилено    
    -117- Власенко С.В.
Абзац 10 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Звернення стягнення на оренду земельної ділянки здійснюється державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" з урахуванням вимог цього Кодексу.».
 
Відхилено    
    -118- Кабаченко В.В.
абзац десятий замінити абзацами такого зміст: «3. Організатором земельних торгів є фізична або юридична особа - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин договір про реалізацію права оренди на земельні ділянки державної чи комунальної власності. Виконавцем земельних торгів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.»
 
Відхилено    
    -119- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
абзац третій вважати, відповідно, абзацом п’ятим;
 
Відхилено    
21. 3. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:
 
-120- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
у частині третій: абзац перший викласти у такій редакції: «Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, а також земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, здійснюється за рішенням організатора земельних торгів (далі - Рішення), у якому зазначаються: «;
 
Враховано редакційно      
    -121- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Частину 3 нової редакції статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «3. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються: а) перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами; б) стартова ціна лота; в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах; г) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення (підписання) договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.»
 
Враховано редакційно    
    -122- Власенко С.В.
Абзац 11-14 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «3. Проведення земельних торгів на оренду земельної ділянки здійснюється за рішенням організатора земельних торгів (державою), у якому зазначаються: а) стартова ціна лота; б) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах; в) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення (підписання) договору оренди, земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.».
 
Відхилено    
    -123- Кабаченко В.В.
абзац одинадцятий (внесення змін до ч.3) викласти в такій редакції: «4. Проведення земельних торгів щодо права оренди державної чи комунальної власності здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються: «;
 
Відхилено    
    -124- Кабаченко В.В.
після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: «а) перелік земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами; «;
 
Враховано редакційно    
    -125- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
у частині третій: абзац перший викласти у такій редакції: «Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, а також земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, здійснюється за рішенням організатора земельних торгів (далі - Рішення), у якому зазначаються: «;
 
Враховано редакційно    
22. а) стартова ціна лота;
 
-126- Підласа Р.А.
Доповнити підпункт 2) пункту 1 розділу І проекту (зміни до статті 135 Земельного кодексу України) новим абзацом дванадцятим такого змісту (новим пунктом а) частини 3 статті 135 Земельного кодексу України) та змінити відповідно нумерацію наступних пунктів частини 3 статті 135 Земельного кодексу України: "а) перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами; ";
 
Враховано редакційно      
    -127- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Доповнити новим пунктом частину 3 статті 135: «а) відомості про місце розташування (адресу) земельної ділянки, її площа, кадастровий номер та цільове призначення (функціональне використання), або прав на земельну ділянку, які виставляються на земельні торги окремими лотами; «.
 
Враховано редакційно    
    -128- Тарута С.О.
3. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:
а) стартова ціна лота;
б) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;
в) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення (підписання) договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.
 
Відхилено    
    -129- Кабаченко В.В.
абзац дванадцятий викласти в такій редакції: «б) стартова ціна лота; «;
 
Враховано редакційно    
    -130- Крулько І.І.
Пункт 2) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 135) перед словами «стартова ціна лота; « доповнити словами «перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами, «;
 
Враховано редакційно    
23. б) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;
 
-131- Шкрум А.І.
У пункті «б» частини третьої статті 135 слова «строк та інші умови користування» замінити словами «строк, інші умови та обмеження користування»;
 
Відхилено      
    -132- Наливайченко В.О.
Пункт «б» частини 3 статті 135 викласти у такій редакції: «б) строк, інші умови та обмеження користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах; «
 
Відхилено    
    -133- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У пункті «б» частини третьої статті 135 слова «строк та інші умови користування» замінити словами «строк, інші умови та обмеження користування»;
 
Відхилено    
    -134- Кабаченко В.В.
абзац тринадцятий викласти в такій редакції: «в) строк та інші умови оренди земельною ділянкою; «;
 
Відхилено    
24. в) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення (підписання) договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.
 
-135- Шкрум А.І.
У пункті «в» частини третьої статті 135 слова «особа, уповноважена організатором земельних торгів на» замінити словами «посадова особа організатора, уповноважена на»;
 
Відхилено      
    -136- Шкрум А.І.
Частину третю статті 135 доповнити пунктом «г» такого змісту: «г) проект договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію земельної ділянки.»;
 
Відхилено    
    -137- Тарута С.О.
Частину третю статті 135 доповнити пунктом «г» такого змісту: «г) проект договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію земельної ділянки.»;
 
Відхилено    
    -138- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
доповнити абзацом такого змісту: «Організатор земельних торгів зобов’язаний письмово повідомити про Рішення, дату і час проведення земельних торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення таких торгів. Письмове повідомлення надсилається цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу суб’єкта переважного права»;
 
Враховано редакційно    
    -139- Наливайченко В.О.
Пункт «в» частини 3 статті 135 викласти у такій редакції: «в) посадова особа організатора, уповноважена на укладення (підписання) договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.
 
Відхилено    
    -140- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У пункті «в» частини третьої статті 135 слова «особа, уповноважена організатором земельних торгів на» замінити словами «посадова особа організатора, уповноважена на»;
 
Відхилено    
    -141- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Частину третю статті 135 доповнити пунктом «г» такого змісту: «г) проект договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію земельної ділянки.»;
 
Враховано частково    
    -142- Кабаченко В.В.
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції: «г) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення договору оренди земельної ділянки право, що виставляється на земельні торги.»;
 
Відхилено    
    -143- Качура О.А.
Абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - «в) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення (підписання) договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги.»;
 
Відхилено    
    -144- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
доповнити абзацом такого змісту: «Організатор земельних торгів зобов’язаний письмово повідомити про Рішення, дату і час проведення земельних торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення таких торгів. Письмове повідомлення надсилається цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу суб’єкта переважного права»;
 
Враховано редакційно    
25. 4. Витрати (видатки), здійснені на підготовку лоту для продажу на земельних торгах, відшкодовуються переможцем земельних торгів у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
-145- Підласа Р.А.
Доповнити абзац п’ятнадцятий підпункту 2) пункту 1 розділу І проекту (частина 4 статті 135 Земельного кодексу України) після слів "відшкодовуються переможцем" словами "організатору або виконавцю";
 
Відхилено   5. Витрати (видатки), здійснені на підготовку лота для продажу на земельних торгах (крім випадків продажу на земельних торгах земельних ділянок приватної власності), відшкодовуються переможцем земельних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -146- Сольський М.Т.
У частини четвертій статті 135 Земельного кодексу України після слів «земельних торгах» доповнити словами « (крім випадків продажу на земельних торгах земельних ділянок приватної власності)»
 
Враховано    
    -147- Шкрум А.І.
У частині четвертій статті 135 слова «відшкодовуються переможцем» замінити словами «відшкодовуються організатору переможцем»;
 
Відхилено    
    -148- Тарута С.О.
У частині четвертій статті 135 слова «відшкодовуються переможцем» замінити словами «відшкодовуються організатору переможцем за необхідності»;
 
Відхилено    
    -149- Ніколаєнко А.І.
Частину 4 статті 135 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "4. Витрати (видатки), здійснені на підготовку лоту для продажу на земельних торгах, відшкодовуються переможцем земельних торгів на підставі договорів. "
 
Відхилено    
    -150- Наливайченко В.О.
Частину 4 статті 135 викласти у такій редакції: «4.Витрати (видатки), здійснені на підготовку лоту для продажу на земельних торгах, відшкодовуються організатору переможцем земельних торгів у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -151- Власенко С.В.
Абзац 15 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Витрати (видатки), здійснені на підготовку лоту для продажу на земельних торгах, не відшкодовуються переможцем земельних торгів.».
 
Відхилено    
    -152- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині четвертій статті 135 слова «відшкодовуються переможцем» замінити словами «відшкодовуються організатору переможцем»;
 
Відхилено    
    -153- Кабаченко В.В.
абзац п’ятнадцятий (внесення змін до ч.4) виключити;
 
Відхилено    
    -154- Крулько І.І.
У пункті 2) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 135) слова «у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.» виключити;
 
Відхилено    
26. 5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором та оператором електронного майданчика.
 
-155- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Абзац 1 частини 5 статті 135 викласти в такій редакції: «Земельні торги проводяться на підставі договору між організатором та оператором електронного майданчика в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.».
 
Відхилено   6. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та оператором електронного майданчика.
 
    -156- Власенко С.В.
Абзац 16-17 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором та оператором майданчика на підставі укладеного між ними договору.».
 
Відхилено    
    -157- Кабаченко В.В.
в абзаці шістнадцятому (внесення змін до ч.5) слова «оператором електронного майданчика» замінити словами «їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів»;
 
Відхилено    
27. Розмір, порядок сплати та повернення винагороди, що сплачується переможцем земельних торгів оператору електронного майданчика, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-158- Кабаченко В.В.
абзац сімнадцятий замінити абзацами такого змісту: «Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів. Після опублікування оголошення про проведення земельних торгів виконавець може відмовитися від договору лише у випадках, якщо проведення земельних торгів стало неможливим з незалежних від нього причин.»;
 
Відхилено   Розмір, порядок сплати та повернення винагороди, що сплачується переможцем земельних торгів оператору електронного майданчика, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
28. 6. Визначення розміру реєстраційного та гарантійного внесків за лотом здійснюється з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України, при цьому розмір гарантійного внеску не може становити менше 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або 30 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
 
-159- Підласа Р.А.
Абзац вісімнадцятий підпункту 2) пункту 1 розділу І проекту (частина 6 статті 135 Земельного кодексу України) доповнити словами "та більше 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року";
 
Враховано редакційно   7. Реєстраційний внесок за лотом встановлюється у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на 1 січня року, в якому оприлюднюється оголошення про проведення земельних торгів. Гарантійний внесок становить 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки чи прав емфітевзису, суперфіцію або 30 відсотків стартового розміру річної орендної плати, але не може бути більше 2500 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб законом про Державний бюджет України на 1 січня року, в якому проводяться земельні торги.
 
    -160- Сольський М.Т.
Частину шосту статті 135 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Розмір реєстраційного внеску за лотом становить 0,1 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, у якому оприлюднюється оголошення про земельні торги. Розмір гарантійного внеску становить 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки чи права емфітевзису, суперфіцію або 30 відсотків стартового розміру річної орендної плати, але не може бути більше 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року.»;
 
Враховано    
    -161- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У частині 6 статті 135 по тексту слова «30 відсотків» замінити на слова «10 відсотків».
 
Відхилено    
    -162- Шкрум А.І.
У частині шостій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -163- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Частину 6 статті 135 Земельного кодексу України - викласти в наступній редакції: «6. Визначення розміру реєстраційного та гарантійного внесків за лотом здійснюється з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України, при цьому розмір гарантійного внеску не може становити більше 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або не більше 30 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).».
 
Відхилено    
    -164- Тарута С.О.
У частині шостій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -165- Пузійчук А.В.
У частині шостій статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) цифри «30» замінити цифрами «50».
 
Відхилено    
    -166- Пузійчук А.В.
У частині шостій статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) слова «користування земельною ділянкою» замінити словами «право на неї».
 
Відхилено    
    -167- Ніколаєнко А.І.
Частину 6 статті 135 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "6. Визначення розміру реєстраційного та гарантійного внесків за лотом здійснюється з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України, при цьому розмір гарантійного внеску не може становити менше 20 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або 20 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису)."
 
Відхилено    
    -168- Наливайченко В.О.
У частині 6 статті 135 - слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -169- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Частину 6 нової редакції статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «6. Визначення розміру реєстраційного та гарантійного внесків за лотом здійснюється з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України, при цьому розмір гарантійного внеску не може становити менше 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або 30 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису) але не більше 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року.»
 
Враховано редакційно    
    -170- Бондарєв К.А.
У пункті 1 Розділу 1 проекту прийнятому у першому читанні, стосовно внесення змін до Земельного кодексу України у частині шостій статті 135 (в редакції законопроекту) цифри «30» замінити цифрами «50».
 
Відхилено    
    -171- Бондарєв К.А.
У частині шостій статті 135 (в редакції законопроекту) слова «користування земельною ділянкою» замінити словами «право на неї».
 
Відхилено    
    -172- Власенко С.В.
Абзац 18 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «6. Визначення розміру реєстраційного та гарантійного внесків за лотом здійснюється з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України, при цьому розмір гарантійного внеску не може становити менше 30 відсотків стартової ціни оренди земельної ділянки.».
 
Відхилено    
    -173- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині шостій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -174- Кабаченко В.В.
абзац вісімнадцятий (внесення змін до ч.6) викласти в такій редакції: «6. Винагорода виконавцю земельних торгів, яку встановлює організатор земельних торгів, складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця.»;
 
Відхилено    
    -175- Качура О.А.
Абзац шістнадцятий підпункту 2 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - «6. Визначення розміру реєстраційного та гарантійного внесків за лотом здійснюється з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України, при цьому розмір гарантійного внеску не може становити менше 30 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).»;
 
Відхилено    
    -176- Крулько І.І.
Пункт 2) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 135) після слів «з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України, при цьому» доповнити словами «розмір реєстраційного внеску не може перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів, «;
 
Відхилено    
29. 7. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються особою, яка бажає взяти участь в аукціоні на окремі рахунки оператора електронного майданчика, з якого така особа бажає взяти участь в земельних торгах, відкриті в банку.
 
-177- Шкрум А.І.
У частині сьомій статті 135 перше речення викласти у такій редакції: «Реєстраційний внесок сплачується особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, на окремий рахунок організатора торгів, відкритий в банку чи в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.»;
 
Відхилено   8. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються особою, яка бажає взяти участь у земельних торгах, на відкриті у банку окремі рахунки оператора електронного майданчика, з якого така особа бажає взяти участь в земельних торгах.
 
    -178- Шкрум А.І.
Частину сьому статті 135 доповнити новим абзацом такого змісту: «Гарантійний внесок сплачується особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, на окремі рахунки оператора електронного майданчика, з якого така особа бажає взяти участь в земельних торгах, відкриті в банку»;
 
Відхилено    
    -179- Тарута С.О.
У частині сьомій статті 135 перше речення викласти у такій редакції: «Реєстраційний внесок сплачується особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, на окремий рахунок організатора торгів, відкритий в банку чи в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.»;
 
Відхилено    
    -180- Тарута С.О.
Частину сьому статті 135 доповнити новим абзацом такого змісту: «Гарантійний внесок сплачується особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, на окремий рахунок оператора електронного майданчика, з якого особа бажає взяти участь в земельних торгах, відкритий в банку»;
 
Відхилено    
    -181- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
у частині сьомій: після слів «здійснюється на конкурентних засадах доповнити словами «на земельних торгах».
 
Відхилено    
    -182- Ніколаєнко А.І.
Частину 7 статті 135 Земельного кодексу України доповнити реченням наступного змісту: "Заборонено проводити будь які видаткові операції з окремого рахунку оператора електронного майданчика, крім сум повернення гарантійних внесків учасників земельних торгів. "
 
Відхилено    
    -183- Наливайченко В.О.
Частину 7 статті 135 викласти у такій редакції: «7. Реєстраційний внесок сплачується особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, на окремий рахунок організатора торгів, відкритий у державному банку чи в територіальному органі, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. Гарантійний внесок сплачується особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, на окремі рахунки оператора електронного майданчика, з якого така особа бажає взяти участь в земельних торгах, відкриті в державному банку.».
 
Відхилено    
    -184- Власенко С.В.
Абзац 19 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «7. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються особою, яка бажає взяти участь в аукціоні на окремі рахунки оператора майданчика, з якого така особа бажає взяти участь в земельних торгах, відкриті в банку.».
 
Відхилено    
    -185- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині сьомій статті 135 перше речення викласти у такій редакції: «Реєстраційний внесок сплачується особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, на окремий рахунок організатора торгів, відкритий в банку чи в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.»;
 
Відхилено    
    -186- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Частину сьому статті 135 доповнити новим абзацом такого змісту: «Гарантійний внесок сплачується особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, на окремі рахунки оператора електронного майданчика, з якого така особа бажає взяти участь в земельних торгах, відкриті в банку»;
 
Відхилено    
    -187- Кабаченко В.В.
абзац дев’ятнадцятий (внесення змін до ч.7) викласти в такій редакції: «7. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів.»;
 
Відхилено    
    -188- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
у частині сьомій: після слів «здійснюється на конкурентних засадах доповнити словами «на земельних торгах».
 
Відхилено    
30. 8. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку, визначеного частиною третьою статті 138 цього Кодексу.
 
-189- Власенко С.В.
Абзаци 21-24 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених в наступному абзаці цієї частини статті 135 цього Кодексу) повертаються оператором електронного майданчика усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України. Гарантійні внески не повертаються: а) всім учасникам, якщо жоден з них не зробив кроку аукціону (торгів), крім випадку, визначеного абзацом третім частини п'ятої статті 138 цього Кодексу; б) переможцю у разі, якщо ним в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот.».
 
Відхилено   9. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку, встановленого частиною третьою статті 138 цього Кодексу.
 
    -190- Дубіль В.О.
у підпункті 8. п.2 частини 2 розділу І законопроекту після слова «внесків» доповнити словами «до моменту проведення земельних торгів»;
 
Відхилено    
    -191- Кабаченко В.В.
абзац двадцятий (внесення змін до ч.8) викласти в такій редакції: «8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків стартової ціни стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою.»;
 
Відхилено    
31. 9. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених в наступному абзаці цієї частини статті 135 цього Кодексу) повертаються оператором електронного майданчика усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
-192- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
В абзаці 1 частини 9 статті 136 після слів «оператором електронного майданчика» доповнити словами «протягом 3 банківських днів».
 
Відхилено   10. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, встановлених абзацами другим-п'ятим цієї частини) повертаються оператором електронного майданчика всім учасникам земельних торгів, які не визнані переможцями, у строк, встановлений Кабінетом Міністрів України.
Гарантійні внески не повертаються та перераховуються оператором електронного майданчика на рахунки організатора земельних торгів, зазначені в оголошенні про проведення земельних торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика з гарантійного внеску переможця):
 
    -193- Шкрум А.І.
У частині дев’ятій статті 135 слова «у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України» замінити словами «протягом трьох робочих днів з дня, коли були оприлюднені результати торгів»;
 
Відхилено    
    -194- Тарута С.О.
У частині дев’ятій статті 135 слова «у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України» замінити словами «протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення результатів торгів»;
 
Відхилено    
    -195- Пузійчук А.В.
В абзаці першому частини дев’ятої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) слово «наступному» виключити.
 
Враховано    
    -196- Пузійчук А.В.
Абзац перший частини дев’ятої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слова «абзаці» доповнити словом «другому».
 
Враховано    
    -197- Пузійчук А.В.
В абзаці першому частини дев’ятої статті 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) слова «статті 135 цього Кодексу» виключити.
 
Враховано    
    -198- Ніколаєнко А.І.
Абзац перший частини 9 статті 135 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "9. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених в наступному абзаці цієї частини статті 135 цього Кодексу) повертаються оператором електронного майданчика усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями протягом трьох робочих днів.
 
Відхилено    
    -199- Наливайченко В.О.
Абзац 1 Частини 9 статті 135 викласти у такій редакції: «9. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених в наступному абзаці цієї частини статті 135 цього Кодексу) повертаються оператором електронного майданчика усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення результатів.»
 
Відхилено    
    -200- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Частину 9 нової редакції статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «9. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених в абзаці другому цієї частини) повертаються оператором електронного майданчика усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України. Гарантійні внески не повертаються та перераховуються оператором електронного майданчика організатору: а) всім учасникам, якщо жоден з них не зробив кроку аукціону (торгів), крім випадку, визначеного абзацом третім частини п'ятої статті 138 цього Кодексу; б) переможцю у разі, якщо ним в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот.»
 
Враховано редакційно    
    -201- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині дев’ятій статті 135 слова «у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України» замінити словами «протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення результатів торгів»;
 
Відхилено    
    -202- Кабаченко В.В.
абзац двадцять перший (внесення змін до ч.9) викласти в такій редакції: «9. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку.»;
 
Відхилено    
    -203- Крулько І.І.
У пункті 2) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 135) слова «у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України» замінити словами «протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів»;
 
Відхилено    
32. Гарантійні внески не повертаються:
 
-204- Підласа Р.А.
Абзац двадцять другий підпункту 2) пункту 1 розділу І проекту (частина 9 статті 135 Земельного кодексу України) доповнити словами "та перераховуються оператором електронного майданчика організатору";
 
Враховано редакційно      
    -205- Сольський М.Т.
Абзац двадцять другий підпункту 2) пункту 1 розділу І проекту (частина 9 статті 135 Земельного кодексу України) викласти в такій редакції: «Гарантійні внески не повертаються та перераховуються оператором електронного майданчика на рахунки організатора, зазначені в оголошенні про земельні торги (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика з гарантійного внеску переможця)»
 
Враховано    
    -206- Кабаченко В.В.
абзац двадцять другий (внесення змін до абз. 2 ч.9) викласти в такій редакції: «10. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку, визначеного частиною третьою статті 138 цього Кодексу.;
 
Відхилено    
    -207- Кабаченко В.В.
абзац двадцять третій викласти в такій редакції: «11. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною п'ятою статті 138 цього Кодексу) повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів.»;
 
Відхилено    
33. а) всім учасникам, якщо жоден з них не зробив кроку аукціону (торгів), крім випадку, визначеного абзацом третім частини п'ятої статті 138 цього Кодексу;
 
-208- Сольський М.Т.
Абзац а) підпункту 9 пункту 2 частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «а) всім учасникам, якщо жоден з них не зробив кроку аукціону (торгів) на підвищення стартової ціни , крім випадку, визначеного абзацом третім частини п'ятої статті 138 цього Кодексу;»
 
Враховано   усім учасникам, якщо жоден з них не зробив кроку аукціону (торгів) на підвищення стартової ціни, крім випадку, встановленого абзацом третім частини п'ятої статті 138 цього Кодексу;
 
34. б) переможцю у разі, якщо ним в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот.
 
-209- Сольський М.Т.
абзац б) підпункту 9. п.2 частини 2 розділу І законопроекту викласти втакій редакції: «б) переможцю у разі, якщо ним в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, у нотаріальному посвідченні такого договору було відмовлено, не було сплачено належної суми за придбаний лот та витрат на підготовку лота до продажу;»
 
Враховано   переможцю, якщо ним в установлений строк не підписано протокол про результати земельних торгів, договір за результатами проведення земельних торгів, відмовлено в нотаріальному посвідченні такого договору, не сплачено належної суми за придбаний лот та суми витрат на підготовку лота до продажу;
переможцю, якщо він не відповідає визначеним цим Кодексом вимогам до особи, яка може набувати земельну ділянку або права на неї, не подав документи або відомості, обов’язковість подання яких встановлена цим Кодексом, подав неправдиві відомості про себе.
 
    -210- Сольський М.Т.
доповнити підпункт 9. п.2 частини 2 розділу І законопроекту наступним абзацом:
«в) переможцю, якщо він не відповідає вимогам цього Кодексу до особи, яка може набувати земельну ділянку або права на неї, не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Кодексом, подав неправдиві відомості про себе.»
 
Враховано    
    -211- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Доповнити новим пунктом частину 9 статті 135: «в) переможцю, якщо результати аукціону було визнано недійсними внаслідок порушень, вчинених таким переможцем аукціону.».
 
Відхилено    
    -212- Дубіль В.О.
у абзаці б) підпункту 9. п.2 частини 2 розділу І законопроекту після слова «лот» доповнити словами «в тому числі винагороди, що сплачується переможцем оператору електронного майданчика»;
 
Відхилено    
    -213- Кабаченко В.В.
абзац двадцять четвертий виключити;
 
Відхилено    
35. 10. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.»
 
-214- Шкрум А.І.
У частині десятій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено   11. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, прав суперфіцію, емфітевзису, договорів оренди землі, суперфіцію, емфітевзису.
 
    -215- Сольський М.Т.
У частині десятій статті 135 Земельного кодексу України слова «купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.» замінити словами «купівлі-продажу земельної ділянки, прав суперфіцію, емфітевзису, договорів оренди землі, суперфіцію, емфітевзису»;
 
Враховано    
    -216- Тарута С.О.
У частині десятій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -217- Пузійчук А.В.
Статтю 135 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після частини десятої доповнити приміткою такого змісту: «Примітка. Для цілей цього кодексу терміни «адміністратор електронної торгової системи», «електронний майданчик», «електронна торгова система», «оператор електронного майданчика», «центральна база даних» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про приватизацію державного і комунального майна». Протокол земельних торгів та договір, що укладається за результатами проведення торгів, підписуються за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису з урахуванням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Учасник земельних торгів - фізична або юридична особа, яка розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги. Організатор земельних торгів (далі - Організатор) -фізична або юридична особа - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію відповідно права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з оператором електронного майданчика, що підключений до електронної торгової системи (далі - Оператором), договір про організацію та проведення земельних торгів. Організатором земельних торгів для земель сільськогосподарського призначення є Державна агенція земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -218- Наливайченко В.О.
У частині 10 статті 135- слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -219- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Нову редакцію статті 135 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту: «Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення таких торгів.»; «
 
Враховано редакційно (ч.2)   
    -220- Власенко С.В.
Абзац 25 підпункту 2 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «10. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору оренди земельної ділянки.».
 
Відхилено    
    -221- Дубінський О.А.
Доповнити главу 21 Земельного кодексу України новою статтею 135-1 такого змісту: «Стаття 135-1. Земельні торги у формі електронного земельного аукціону. 1. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах у формі електронного земельного аукціону здійснюється через земельні торги, які проводяться в електронній торговій системі, що знаходиться у державній власності, яка функціонує та адмініструється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з урахуванням положень, визначених в цьому Кодексі. 2. Електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та апаратно-програмного комплексу, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до центральної бази даних та забезпечує організатору аукціону, потенційним покупцям, учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення електронного земельного аукціону. Електрона торгова система та права щодо забезпечення її функціонування належать державі. 3. Адміністратором електронної торгової системи є юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів України відповідальною за забезпечення функціонування електронної торгової системи. 4. Оператором програмно-технічного комплексу є юридична особа, що має право використовувати цей комплекс та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи, істотні умови якого визначаються Кабінетом Міністрів України. 5. Організаторами електронних земельних аукціонів є власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з оператором програмно-технічного комплексу договір про проведення земельних торгів у формі електронного земельного аукціону. 6. Учасником електронних земельних аукціонів є фізична або юридична особа, яка розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила гарантійний внесок і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги (електронний земельний аукціон). 7. Вся інформація в електронній торговій системі в електронному вигляді, необхідна для проведення електронного земельного аукціону, повинна оброблятися із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". 8. Електронна торгова система повинна забезпечувати, зокрема: 1) створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про електронний земельний аукціон; 2) автоматичний обмін інформацією і документами з оператором (операторами) програмно-технічного комплексу; 3) можливість здійснення обміну інформацією з використанням Інтернету; 4) наявність загальнодоступних засобів телекомунікації, що не обмежують участі в електронному земельному аукціоні; 5) наявність системи електронного обміну документами з використанням методів ідентифікації; 6) здійснення ідентифікації учасників електронного земельного аукціону, за умови відсутності доступу до таких даних будь-яких осіб до завершення аукціону; 7) точне визначення часу і дати внесення учасником електронного земельного аукціону пропозицій щодо ціни; 8) захист інформації, отриманої від замовника та учасників електронного земельного аукціону; 9) безперебійну роботу з проведення електронного земельного аукціону; 10) збереження даних та документів, наданих організаторами та учасниками електронного земельного аукціону протягом трьох років, автоматичне резервування та відновлення цих даних; 11) забезпечення безперервності проведення електронного земельного аукціону; 12) надсилання повідомлень учасникам електронного земельного аукціону в особистий кабінет та на електронну пошту; 13) забезпечення можливості будь-якому користувачу мережі Інтернет спостерігати за ходом електронного земельного аукціону в режимі реального часу. 9. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється на електронних земельних аукціонах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу. На електронних земельних аукціонах не може бути використане переважне право купівлі. Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може здійснюватися на електронних земельних аукціонах виключно з ініціативи власників земельної ділянки згідно положень цього Кодексу. 10. Проведення електронних земельних аукціонів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора електронних земельних аукціонів, у якому зазначаються: а) перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на електронні земельні аукціони за окремими лотами; б) стартова ціна лота; в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою за результатами електронного земельного аукціону; г) особа, уповноважена організатором електронного земельного аукціону на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки. 11. Електронний земельний аукціон проводиться в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем електронних земельних аукціонів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення електронних земельних аукціонів. 12. Умови, оголошені перед проведенням електронних земельних аукціонів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки. 13. У разі відмови переможця електронного земельного аукціону за відповідним лотом від підписання протоколу електронних торгів або від укладення договору, що підтверджується відповідним актом організатора, електронний земельний аукціон за цим лотом вважається таким, що не відбувся. Такий лот виставляється на повторний електронний земельний аукціон, про що повідомляються всі учасники електронного земельного аукціону. Повторний електронний земельний аукціон проводяться не пізніше 10 днів після повідомлення всіх учасників електронного земельного аукціону. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у електронному земельному аукціоні з продажу цього лота. 14. Учасник електронного земельного аукціону сплачує гарантійний внесок за кожний окремий лот. За участь в електронному земельному аукціоні будь-які інші платежі, в тому числі реєстраційні внески, з учасників такого аукціону не стягуються. 15. Розмір гарантійного внеску не може становити менше 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або 30 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису). Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку електронних торгів, враховується при сплаті ним за результатами електронного земельного аукціону суми за договором за придбаний лот. 16. Сплачені суми гарантійних внесків повертаються усім учасникам електронного земельного аукціону, які не були визнані переможцями, протягом трьох днів з дня проведення електронного земельного аукціону, крім наступних випадків: а) гарантійні внески не повертаються всім учасникам, якщо жоден з них не зробив кроку електронного земельного аукціону; б) гарантійний внесок на повертається переможцю у разі, якщо ним в установлений строк не було підписано протокол електронного земельного аукціону, договір за результатами електронного земельного аукціону, не було сплачено належної суми за придбаний лот. в) гарантійний внесок не повертається у випадку, визначеного абзацом третім частини п'ятої статті 138 цього Кодексу. 17. Електронний земельний аукціон проводиться відповідно до договору між організатором електронного земельного аукціону та оператором програмно-технічного комплексу. 18. Розмір та порядок сплати винагороди, що сплачується оператору програмно-технічного комплексу організатором електронного земельного аукціону, встановлюються Кабінетом Міністрів України. При цьому розмір такої винагороди не може перевищувати 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот. Розмір винагороди оператору програмно-технічного комплексу підвищується на 10 (десять) відсотків різниці між стартовою ціною продажу земельної ділянки та ціною її продажу за результатами електронного земельного аукціону, але не більше 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот. Розмір винагороди оператору програмно-технічного комплексу підвищується на 10 (десять) відсотків різниці між стартовою річною платою за користування земельною ділянкою (в разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису) та її річною платою за результатами електронного земельного аукціону, але не більше 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.»
 
Відхилено    
    -222- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині десятій статті 135 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -223- Кабаченко В.В.
абзац двадцять п’ятий (внесення змін до ч.10) викласти в такій редакції: «12. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору оренди земельної ділянки.»;
 
Відхилено    
    -224- Качура О.А.
Абзац двадцять третій підпункту 2 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - «10. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.»;
 
Відхилено    
36. 3) статтю 136 викласти в такій редакції:
 
-225- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Нову редакцію статті 136 Земельного кодексу України викласти таким чином: «Стаття 136. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах
1. Організатор земельних торгів визначає перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення. У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.
2. Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.
3. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор. Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:
а) виготовлення та затвердження в установленому законодавством порядку документації із землеустрою (у разі формування земельної ділянки, зміни її цільового призначення та у разі, якщо відомості про земельну ділянку не внесені до Державного земельного кадастру;
б) державну реєстрацію земельної ділянки; в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;
г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;
ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї та випадків, коли відповідно до закону ціна продажу земельних ділянок державної і комунальної власності визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення дорівнює подвійній нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів можуть здійснюватися визначеними організатором земельних торгів виконавцями.
4. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати 20 га, а для зрошуваних земель - 100 га.»; «
 
Враховано частково      
    -226- Дубінський О.А.
До підпункту 3) пункту 1 частини І законопроекту: Абзац перший та другий викласти в такій редакції: «3) Доповнити главу 21 Земельного кодексу України новою статтею 136-1 такого змісту: «Стаття 136-1. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах.»
 
Відхилено    
37. «Стаття 136. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах.
 
-227- Власенко С.В.
У абзаці 2 підпункту 3 частини 1 розділу 1 після слова «продажу» додати слова: «права оренди».
 
Відхилено   Стаття 136. Підготовка лотів для продажу на земельних торгах
 
    -228- Сольський М.Т.
назву статті 136 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Стаття 136. Підготовка лотів для продажу на земельних торгах.»;
 
Враховано    
    -229- Кабаченко В.В.
в підпункті 3) (внесення змін до ст.136): після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту: «1. Організатор земельних торгів визначає перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення. У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.»; Змінити відповідно нумерацію частин.
 
Враховано частково    
38. 1. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної чи комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.
 
-230- Підласа Р.А.
Доповнити підпункт 3) пункту 1 розділу І проекту (зміни до статті 136 Земельного кодексу України) новими абзацами третім та четвертим такого змісту (новою частиною 1 статті 136 Земельного кодексу України) та змінити відповідно нумерацію наступних частин статті 136 Земельного кодексу України: "1. Організатор земельних торгів визначає перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення. У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.";
 
Враховано частково   1. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів. Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:
а) виготовлення та затвердження у встановленому законодавством порядку документації із землеустрою (у разі формування земельної ділянки, зміни цільового призначення земельної ділянки та в разі, якщо відомості про земельну ділянку не внесені до Державного земельного кадастру);
б) державну реєстрацію земельної ділянки;
в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;
г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;
ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків проведення земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки;
д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;
е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим, ніж розмір орендної плати, визначений Податковим кодексом України, а щодо земельних ділянок державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь – не може бути меншим 7 відсотків її нормативної грошової оцінки;
є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
ж) визначення дати проведення земельних торгів.
Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів.
 
    -231- Сольський М.Т.
частину першу статті 136 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«1. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор.
Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:
а) виготовлення та затвердження в установленому законодавством порядку документації із землеустрою (у разі формування земельної ділянки, зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо відомості про земельну ділянку не внесені до Державного земельного кадастру);
б) державну реєстрацію земельної ділянки;
в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;
г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;
ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків проведення земельних торгів з набуття права оренди землі;
д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;
е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України, а щодо земельних ділянок державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь – не може бути меншим 7 відсотків від її нормативної грошової оцінки;
є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
ж) визначення дати проведення земельних торгів.
Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів забезпечується організатором земельних торгів.»
 
Враховано    
    -232- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 136 «Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах» Частину першу викласти в наступній редакції: «Добір земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної чи комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови. Добір має узгоджуватись із громадою та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. «.
 
Відхилено    
    -233- Дубіль В.О.
у підпункті 1. п.3 частини 2 розділу І законопроекту після слів «інвестиційної привабливості» доповнити словами «громадської думки об’єднання мешканців будинків, що межують з земельними ділянками»;
 
Відхилено    
    -234- Крулько І.І.
Пункт 3) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 136) після слів «звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.» доповнити новими абзацами такого змісту: «У переліку земельних ділянок зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.»;
 
Відхилено    
39. 2. Земельні ділянки та права на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.
 
-235- Підласа Р.А.
У абзаці четвертому підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту (частина 2 статті 136 Земельного кодексу України) слова "та права на них" замінити словами ", включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них";
 
Враховано редакційно   2. Один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї.
3. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, права оренди, емфітевзису якої виставляються на земельні торги, не може перевищувати 20 гектарів.
Ціною лота на земельних торгах є ціна продажу земельної ділянки, прав емфітевзису, суперфіцію та розмір орендної плати за користування земельною ділянкою.
4. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:
а) перелік земельних ділянок або прав на них (із зазначенням кадастрових номерів, площі та їх цільового призначення), які виставляються на земельні торги окремими лотами;
б) стартова ціна лота;
в) строк, інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування нею на земельних торгах, обмеження у використанні земельної ділянки;
г) відомості про особу, уповноважену організатором земельних торгів на укладення (підписання) договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги;
ґ) проект договору купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки.
 
    -236- Сольський М.Т.
частину третю статті 136 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«3. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, право оренди, емфітевзису якої виставляється на земельні торги, не може перевищувати 20 гектарів.
Ціною лота на земельних торгах є ціна продажу земельної ділянки, ціна продажу права емфітевзису, суперфіцію, орендна плата за користування земельною ділянкою.»
 
Враховано    
    -237- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У частині 2 статті 136 після слів «Земельні ділянки та» доповнити словом «речові».
 
Відхилено    
    -238- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
У новій редакції статті 136 Земельного кодексу України: частину другу викласти в такій редакції: «Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати 20 га»;
 
Враховано редакційно    
    -239- Власенко С.В.
Абзац 4 підпункту 3 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «2. Права на земельні ділянки, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до і після завершення торгів.».
 
Відхилено    
    -240- Кабаченко В.В.
в абзаці четвертому (внесення змін до ч.2) слова «Земельні ділянки та права на них» замінити на «Права на земельні ділянки»;
 
Відхилено    
    -241- Качура О.А.
Абзац третій підпункту 3 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - «2. Права на земельні ділянки, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.»;
 
Відхилено    
    -242- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
У новій редакції статті 136 Земельного кодексу України: частину другу викласти в такій редакції: «Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати 20 га»;
 
Враховано редакційно    
    -243- Сольський М.Т.
частину четверту статті 136 викласти в такій редакції:
«4. Проведення земельних торгів або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:
а) перелік земельних ділянок або прав на них (із зазначенням кадастрових номерів, площі та цільового призначення земельних ділянок), які виставляються на земельні торги окремими лотами;
б) стартова ціна лота;
в) строк, інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах, обмеження у використанні земельної ділянки;
г) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення (підписання) договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги;
д) проект договору купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки.»
 
Враховано    
40. 3. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор.
 
      
41. Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:
 
      
42. а) виготовлення та затвердження в установленому законодавством порядку документації із землеустрою (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);
 
-244- Кабаченко В.В.
абзац сьомий (внесення змін до п. а) ч.3) викласти в такій редакції: «а) виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості); «;
 
Відхилено      
43. б) державну реєстрацію земельної ділянки;
 
      
44. в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;
 
      
45. г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;
 
-245- Шкрум А.І.
У частині третій статті 136 пункт г) вилучити;
 
Відхилено      
    -246- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
у частині третій: пункт «г» після слів «оренди на неї» доповнити словами «та у разі коли на земельні торги для продажу виставляється земельна ділянка державної або комунальної власності сільськогосподарського призначення; «.
 
Відхилено    
    -247- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині третій статті 136 пункт г) вилучити;
 
Відхилено    
    -248- Качура О.А.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 1 проекту, виключити;
 
Відхилено    
    -249- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
у частині третій: пункт «г» після слів «оренди на неї» доповнити словами «та у разі коли на земельні торги для продажу виставляється земельна ділянка державної або комунальної власності сільськогосподарського призначення; «.
 
Відхилено    
46. ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї, крім випадків, коли відповідно до закону ціна продажу земельних ділянок державної і комунальної власності визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
 
-250- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт «ґ» частини 3 статті 136 викласти в такій редакції: «ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", а також, коли ціна продажу земельної ділянки державної і комунальної власності встановлюється виходячи з нормативної грошової (експертної) оцінки такої земельної ділянки, крім випадків продажу на земельних торгах речових прав на земельну ділянку; «.
 
Відхилено      
    -251- Шкрум А.І.
У пункті ґ) частини третьої статті 136 слова «, крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї, крім випадків, коли відповідно до закону ціна продажу земельних ділянок державної і комунальної власності визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок» вилучити;
 
Враховано    
    -252- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Пункти «ґ» та «д» викласти в наступній редакції: ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення відповідно до Закону України "Про оцінку земель" із обов’язковою агрохімічною паспортизацією та внесенням відповідних даних до Державного Кадастру; д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки»;
 
Відхилено    
    -253- Тарута С.О.
У пункті ґ) частини третьої статті 136 слова «, крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї, крім випадків, коли відповідно до закону ціна продажу земельних ділянок державної і комунальної власності визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок» вилучити;
 
Враховано    
    -254- Наливайченко В.О.
У частині 3 статті 136: пункт ґ) викласти у такій редакції: «ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель»; «
 
Враховано частково    
    -255- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: "ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї; ".
 
Враховано частково    
    -256- Власенко С.В.
Абзац 11 підпункту 3 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
 
Враховано частково    
    -257- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У пункті ґ) частини третьої статті 136 слова «, крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї, крім випадків, коли відповідно до закону ціна продажу земельних ділянок державної і комунальної власності визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок» вилучити;
 
Враховано частково    
    -258- Кабаченко В.В.
абзац одинадцятий (внесення змін до п. ґ) ч.3) виключити;
 
Відхилено    
    -259- Качура О.А.
Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 1 проекту викласти в наступній редакції - «ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель".;
 
Враховано частково    
47. д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;
 
-260- Підласа Р.А.
У абзаці дванадцятому підпункту 3) пункту 1 проекту (пункт д) частини 3 статті 136 Земельного кодексу України) слова "нормативній грошовій оцінці" замінити словами "подвійній нормативній грошовій оцінці";
 
Відхилено      
    -261- Шкрум А.І.
У пункті д) частини третьої статті 136 слова «щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель державної та комунальної власності» вилучити;
 
Враховано частково    
    -262- Тарута С.О.
У пункті д) частини третьої статті 136 слова «щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель державної та комунальної власності» вилучити;
 
Враховано частково    
    -263- Наливайченко В.О.
У частині 3 статті 136: пункті д) викласти у такій редакції: «д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; «
 
Враховано частково    
    -264- Лабунська А.В.
У пункті д) частини третьої статті 136: після слів «земельної ділянки» доповнити словами «несільськогосподарського призначення»; слова «щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель державної та комунальної власності» вилучити;
 
Враховано частково    
    -265- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: "д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; ".
 
Враховано редакційно    
    -266- Власенко С.В.
У абзаці 12 підпункту 3 частини 1 розділу 1 слово «продажу» змінити на «оренди».
 
Відхилено    
    -267- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У пункті д) частини третьої статті 136 слова «щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель державної та комунальної власності» вилучити;
 
Враховано частково    
    -268- Кабаченко В.В.
абзац дванадцятий (внесення змін до п. д) ч.3) виключити;
 
Відхилено    
    -269- Качура О.А.
Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - «д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; «;
 
Враховано частково    
    -270- Крулько І.І.
У пункті 3) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 136) слова «сільськогосподарського призначення дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки» замінити словами «не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки»;
 
Враховано редакційно    
48. е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;
 
      
49. є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 
-271- Шкрум А.І.
У пункті є) частини третьої статті 136 слова «прав емфітевзису, « замінити словом «права»;
 
Відхилено      
    -272- Тарута С.О.
У пункті є) частини третьої статті 136 слова «прав емфітевзису, « замінити словом «права»;
 
Відхилено    
    -273- Наливайченко В.О.
У пункті є) частини 3 статті 136 - слова «прав емфітевзису, « - замінити словом «права»;
 
Відхилено    
    -274- Лабунська А.В.
У пункті є) частини третьої статті 136 слова «прав емфітевзису, « замінити словом «права»;
 
Відхилено    
    -275- Лабунська А.В.
У пункті є) частини третьої статті 136 після слів «земельної ділянки» доповнити словами «несільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -276- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У пункті є) частини третьої статті 136 слова «прав емфітевзису, « замінити словом «права»;
 
Відхилено    
    -277- Кабаченко В.В.
абзац чотирнадцятий (внесення змін до п. є) ч.3) виключити;
 
Відхилено    
50. ж) визначення дати проведення земельних торгів.
 
-278- Дубіль В.О.
у абзаці ж) підпункті 3. п.3 частини 2 розділу І законопроекту після слова «лот» доповнити словами «в тому числі винагороди, що сплачується переможцем оператору електронного майданчика»;
 
Відхилено      
    -279- Кабаченко В.В.
абзац п’ятнадцятий (внесення змін до п. ж) ч.3) викласти в такій редакції: «ж) визначення виконавцем земельних торгів дати та місця проведення земельних торгів.»;
 
Відхилено    
51. 4. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.
 
-280- Підласа Р.А.
Доповнити підпункт 3) пункту 1 розділу І проекту (частина 3 статті 136 Земельного кодексу України) новим абзацом шістнадцятим такого змісту: "Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів може здійснюватися визначеними організатором земельних торгів виконавцями.";
 
Відхилено      
    -281- Шкрум А.І.
У частині четвертій статті 136 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -282- Тарута С.О.
У частині четвертій статті 136 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -283- Наливайченко В.О.
У частині 4 статті 136- слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -284- Лабунська А.В.
У частині четвертій статті 136 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -285- Власенко С.В.
Абзац 16 підпункту 3 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «4. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до оренди на земельних торгах здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.».
 
Відхилено    
    -286- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині четвертій статті 136 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -287- Кабаченко В.В.
абзац шістнадцятий (внесення змін до ч.4) викласти в такій редакції: «5. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу права оренди на земельні ділянки державної чи комунальної власності на земельних торгах здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.»;
 
Відхилено    
52. 5. Один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї.»
 
-288- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 5 статті 136 викласти в такій редакції: «5. Один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або речових прав на неї. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка як один лот виставляється для продажу на земельні торги, не може бути менше одного гектара та більше 20 гектарів.».
 
Враховано частково   5. Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися в користування до завершення торгів.
6. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється в порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.
 
    -289- Сольський М.Т.
частину п’яту статті 136 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«5. Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.»
 
Враховано    
    -290- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Частину 5 статті 136 Земельного кодексу України - викласти в наступній редакції: «5. Один лот складається виключно з однієї земельної ділянки та прав на неї.».
 
Відхилено    
    -291- Власенко С.В.
Абзац 17 підпункту 3 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «5. Один лот складається виключно з права оренди однієї земельної ділянки.».
 
Відхилено    
    -292- Кабаченко В.В.
абзац сімнадцятий (внесення змін до ч.5) виключити.
 
Відхилено    
    -293- Крулько І.І.
Пункт 3) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 136) після слів «5. Один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї.» доповнити новим абзацом такого змісту: «6. Максимальний розмір лоту для земельних ділянок державної чи комунальної власності сільськогосподарського призначення не повинен перевищувати 20 га;
 
Відхилено    
    -294- Сольський М.Т.
Статтю 136 Земельного кодексу України доповнити новою частиною такого змісту: «Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.»
 
Враховано    
53. 4) статтю 137 викласти в такій редакції:
 
-295- Дубінський О.А.
До підпункту 4) пункту 1 частини І законопроекту: Абзац перший та другий викласти в такій редакції: «4) Доповнити главу 21 Земельного кодексу України новою статтею 137-1 такого змісту: «Стаття 137-1. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів»
 
Відхилено      
54. «Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів
 
   Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів
 
55. 1. Процедура підготовки та проведення земельних торгів, встановлення та оприлюднення їх результатів, визначення розміру, сплати, повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується переможцем аукціону оператору електронного майданчика, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-296- Шкрум А.І.
У частині першій статті 137 слово «визначення» замінити словами «порядок визначення»;
 
Враховано частково   1. Технічні вимоги до підготовки до проведення та проведення земельних торгів, встановлення та оприлюднення їх результатів, визначення розміру, порядку сплати, повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується переможцем аукціону оператору електронного майданчика, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -297- Сольський М.Т.
частину першу статті 137 Земельного кодексу України вкиласти в такій редакції: «Технічні вимоги щодо проведення земельних торгів, встановлення та оприлюднення їх результатів, визначення розміру, сплати, повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується переможцем аукціону оператору електронного майданчика, встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
    -298- Тарута С.О.
У частині першій статті 137 слово «визначення» замінити словами «методику визначення»;
 
Відхилено    
    -299- Пузійчук А.В.
Абзац перший частини першої статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «встановлюється Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини».
 
Відхилено    
    -300- Пузійчук А.В.
Частину першу статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: «Процедура підготовки та проведення земельних торгів для земель сільськогосподарського призначення встановлення та оприлюднення їх результатів, визначення розміру, сплати, повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується переможцем аукціону оператору електронного майданчика, встановлюється Державною агенцією земель сільськогосподарського призначення з урахуванням вимог закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -301- Бондарєв К.А.
Абзац перший частини першої статті 137 (в редакції законопроекту) після слів «встановлюється Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини».
 
Відхилено    
    -302- Бондарєв К.А.
Частину першу статті 137 (в редакції законопроекту) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: «Процедура підготовки та проведення земельних торгів для земель сільськогосподарського призначення, встановлення та оприлюднення їх результатів, визначення розміру, сплати, повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується переможцем аукціону оператору електронного майданчика, встановлюється Державним банком земель сільськогосподарського призначення з урахуванням вимог закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.
 
Відхилено    
    -303- Власенко С.В.
Абзаци 3-4 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «1. Процедура підготовки та проведення земельних торгів, встановлення та оприлюднення їх результатів, визначення розміру, сплати, повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується переможцем аукціону оператору майданчика, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Організатор публікує на офіційному сайті обласної державної адміністрації оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються документи та матеріали на лот, зазначені у частині третій статті 136 цього Кодексу.».
 
Відхилено    
    -304- Дубіль В.О.
у підпункті 1. п.4 частини 2 розділу І законопроекту після слова «майданчика» доповнити словами «розміру мінімального кроку торгів, «;
 
Відхилено    
    -305- Дубінський О.А.
Абзац третій після слів «встановлюється Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «з урахуванням вимог цього Кодексу».
 
Відхилено    
    -306- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині першій статті 137 слово «визначення» замінити словами «порядок визначення»;
 
Враховано    
    -307- Кабаченко В.В.
в підпункті 4 (внесення змін до ст.137): абзац третій (внесення змін до абз.1 ч. 1) викласти в такій редакції: «1. Організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот, зазначені у частині четвертій статті 136 цього Кодексу.»;
 
Відхилено    
56. Організатор через особистий кабінет публікує в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються документи та матеріали на лот, зазначені у частині третій статті 136 цього Кодексу.
 
-308- Шкрум А.І.
Абзац другий частини першої статті 137 доповнити через кому словами «та посилання на просторове розташування земельної ділянки на Публічній кадастровій карті.»;
 
Відхилено   Організатор земельних торгів через особистий кабінет публікує в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються документи та матеріали на лот (документація), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 цього Кодексу.
 
    -309- Сольський М.Т.
Абзац другий частини першої статті 137 викласти в такій редакції: «Організатор через особистий кабінет публікує в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються документи та матеріали на лот (документація), що підтверджують виконання вимог зазначених у частині третій статті 135, частині першій статті 136 цього Кодексу.»
 
Враховано    
    -310- Чорноморов А.О.
у підпункті 4: абзац четвертий викласти в такій редакції: «Виконавець електронних земельних торгів через особистий кабінет публікує в системі електронних земельних торгів оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються документи та матеріали на лот, зазначені у частині третій статті 136 цього Кодексу.»;
 
Відхилено    
    -311- Тарута С.О.
Абзац другий частини першої статті 137 доповнити через кому словами «та посилання на просторове положення земельної ділянки на Публічній кадастровій карті.»;
 
Відхилено    
    -312- Наливайченко В.О.
Абзац 2 частини 1 статті 137 викласти у такій редакції: «Організатор через особистий кабінет публікує в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються документи та матеріали на лот, зазначені у частині третій статті 136 цього Кодексу, та посилання на положення просторове земельної ділянки на Публічній кадастровій карті.»
 
Відхилено    
    -313- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
у підпункті 4: абзац четвертий викласти в такій редакції: «Виконавець електронних земельних торгів через особистий кабінет публікує в системі електронних земельних торгів оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються документи та матеріали на лот, зазначені у частині третій статті 136 цього Кодексу.»;
 
Відхилено    
    -314- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац другий частини першої статті 137 доповнити через кому словами «та посилання на просторове положення земельної ділянки на Публічній кадастровій карті.»;
 
Відхилено    
    -315- Кабаченко В.В.
абзац четвертий (внесення змін до абз.2 ч. 1 виключити;
 
Відхилено    
57. 2. Документація щодо кожного лота розміщується організатором в електронній торговій системі у вигляді окремого електронного документу за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
 
-316- Власенко С.В.
Абзац 5-6 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «2. Документація щодо кожного лота розміщується організатором на офіційному сайті обласної державної адміністрації вигляді окремого електронного документу за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України. Документація щодо кожного лота після закінчення торгів передається організатором орендареві.».
 
Відхилено   2. Документація щодо кожного лота розміщується організатором земельних торгів в електронній торговій системі як окремий електронний документ, підписаний організатором або його представником та складений за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
 
    -317- Сольський М.Т.
Абзац перший частини другої статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Документація щодо кожного лота розміщується організатором в електронній торговій системі у вигляді окремого електронного документу, підписаного організатором або його представником, та складеного за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано    
    -318- Кабаченко В.В.
абзац п’ятий (внесення змін до абз.1 ч. 2) викласти в такій редакції: «2. Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем земельних торгів в окрему справу і після закінчення торгів передається покупцеві.»;
 
Відхилено    
58. Документація щодо кожного лота після закінчення торгів передається організатором покупцеві.
 
-319- Шкрум А.І.
У абзаці другому частини другої слова «після закінчення торгів» замінити словами «після підписання договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію земельної ділянки»;
 
Відхилено   Документація щодо кожного лота після визнання торгів такими, що відбулися, передається організатором земельних торгів переможцю торгів.
 
    -320- Сольський М.Т.
У абзаці другому частини другої статті 137 Земельного кодексу України слово «покупцеві» замінити на слова «переможцю торгів».
Абзац перший частини третьої виключити.
 
Враховано    
    -321- Тарута С.О.
У абзаці другому частини другої слова «після закінчення торгів» замінити словами «під час підписання договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію земельної ділянки»;
 
Відхилено    
    -322- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці другому частини другої статті 137 слова «після закінчення торгів» замінити словами «після підписання договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію земельної ділянки»;
 
Відхилено    
    -323- Кабаченко В.В.
абзац шостий (внесення змін до абз.2 ч. 2) викласти в такій редакції: «Із зазначених документації та матеріалів виконавець земельних торгів формує інформаційну картку на лот.»;
 
Відхилено    
59. 3. Розміщене організатором в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот автоматично відображається також на Єдиному державному порталі земельних торгів у вигляді інформаційної картки на лот.
 
-324- Чорноморов А.О.
абзац сьомий викласти в такій редакції: «3. Розміщене виконавцем електронних земельних торгів в системі електронних земельних торгів оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот автоматично відображається також на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.»;
 
Відхилено      
    -325- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
абзац сьомий викласти в такій редакції: «3. Розміщене виконавцем електронних земельних торгів в системі електронних земельних торгів оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот автоматично відображається також на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.»;
 
Відхилено    
    -326- Власенко С.В.
Абзац 7 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «3. Розміщене організатором в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот автоматично відображається також на Єдиному державному порталі земельних торгів у вигляді інформаційної картки на лот. За бажанням організатора, оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот можуть розміщуватись також в інших електронних та друкованих засобах масової інформації.».
 
Відхилено    
    -327- Кабаченко В.В.
абзац сьомий (внесення змін до абз.1 ч.3) викласти в такій редакції: «3. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів.»;
 
Відхилено    
60. За бажанням організатора, оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот можуть розміщуватись також в інших електронних та друкованих засобах масової інформації.
 
-328- Шкрум А.І.
Абзац другий частини третьої статті 137 доповнити реченням: «При цьому обов’язковим є розміщення оголошення в друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки.»;
 
Відхилено   3. За бажанням організатора земельних торгів оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот оприлюднюються в електронних та друкованих засобах масової інформації.
 
    -329- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 137 «Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів» Абзац другий частини третьої викласти у такій редакції: «За бажанням організатора, оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот можуть розміщуватись також в інших електронних та друкованих засобах масової інформації. Оголошення повинно бути обов'язково передано для оприлюднення в органи територіальної громади та органи місцевого самоврядування.».
 
Відхилено    
    -330- Тарута С.О.
Абзац другий частини третьої статті 137 доповнити реченням: «При цьому розміщення оголошення в друкованих засобах масової інформації відповідної територіальної громади, в межах якої розташована земельна ділянка є обов’язковим.»;
 
Відхилено    
    -331- Пузійчук А.В.
Абзац другий частини третьої статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «в інших електронних» доповнити словами «засобах масової інформації».
 
Відхилено    
    -332- Пузійчук А.В.
Абзац другий частини третьої статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слова «та» доповнити словами «публікуватись у».
 
Враховано    
    -333- Пузійчук А.В.
Частину третю статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: «Оголошення про проведення земельних торгів щодо земель сільськогосподарського з документами та матеріалами на лот підлягає обов’язковій публікації у газеті «Голос України».».
 
Відхилено    
    -334- Пузійчук А.В.
Частину третю статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: «Форма та зміст такого оголошення визначаються Державною агенцією земель сільськогосподарського призначення з урахуванням вимог закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -335- Наливайченко В.О.
Абзац 2 частини 3 статті 137 доповнити реченням: «Розміщення оголошення в друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки є обов’язковим.»
 
Відхилено    
    -336- Бондарєв К.А.
Частину третю статті 137 (в редакції законопроекту) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: «Оголошення про проведення земельних торгів щодо земель сільськогосподарського призначення з документами та матеріалами на лот підлягає обов’язковій публікації у газеті «Голос України».».
 
Відхилено    
    -337- Бондарєв К.А.
Частину третю статті 137 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: «Форма та зміст такого оголошення визначаються Державним банком земель сільськогосподарського призначення з урахуванням вимог закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -338- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац другий частини третьої статті 137 доповнити реченням: «При цьому розміщення оголошення в друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки є обов’язковим.»;
 
Відхилено    
    -339- Кабаченко В.В.
абзац восьмий (внесення змін до абз.2 ч.3) виключити;
 
Відхилено    
    -340- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Абзац другий частини третьої статті 137 доповнити реченням: «При цьому розміщення оголошення в друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки є обов’язковим.»;
 
Відхилено    
    -341- Крулько І.І.
У пункті 4) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 137) слова «За бажанням організатора, оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот можуть розміщуватись також в інших електронних та друкованих засобах масової інформації.» замінити словами «Оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот також розміщується в інших електронних та друкованих засобах масової інформації за місцем знаходження земельної ділянки, яка підлягає продажу.»;
 
Відхилено    
61. 4. В оголошенні зазначаються за кожним лотом:
 
   4. В оголошенні про проведення земельних торгів щодо кожного лота зазначаються:
 
62. а) найменування організатора;
 
-342- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт «а» частини 4 статті 137 після слів «найменування організатора» доповнити словами «земельних торгів; «.
 
Враховано   а) найменування організатора земельних торгів;
 
63. б) місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;
 
-343- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті «б» частини 4 статті 137 після слів «місце розташування» доповнити словом « (адреса), «.
 
Відхилено   б) місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;
 
64. в) цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види використання;
 
   в) цільове призначення земельної ділянки;
 
65. г) умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису, який укладається на земельних торгах;
 
-344- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті «г» частини 4 статті 137 після слів «суперфіцію, емфітевзису» доповнити словами «або інших речових прав на земельну ділянку».
 
Відхилено   г) умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, прав емфітевзису суперфіцію, договору оренди землі, суперфіцію, емфітевзису, що укладається на земельних торгах;
 
    -345- Сольський М.Т.
пункт «г» частини четвертої статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції «г) умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, прав емфітевзису суперфіцію, договору оренди землі, суперфіцію, емфітевзису, який укладається на земельних торгах;»;
 
Враховано    
    -346- Шкрум А.І.
У пункті «г» частини четвертої статті 137 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -347- Тарута С.О.
У пункті «г» частини четвертої статті 137 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -348- Наливайченко В.О.
У пункті «г» частини 4 статті 137 - слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -349- Власенко С.В.
Абзаци 13-14 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції відповідно: «г) умови договору оренди, який укладається на земельних торгах; ґ) стартова ціна оренди земельної ділянки; «.
 
Відхилено    
    -350- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У пункті «г» частини четвертої статті 137 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -351- Кабаченко В.В.
абзац тринадцятий (внесення змін до п.г) ч.4) викласти в такій редакції: «г) умови договору оренди, який укладається на земельних торгах; «;
 
Відхилено    
66. ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;
 
-352- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті «ґ» частини 4 статті 137 після слів «плати за користування» видалити слова «земельною ділянкою» та доповнити новими словами «або інших речових прав на земельну ділянку; «.
 
Відхилено   ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію або стартовий розмір плати за користування земельною ділянкою;
 
    -353- Сольський М.Т.
Пункт «ґ» частини 4 статті 137 пі викласти в такій редакції: «ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір ціни продажу права емфітевзису, суперфіцію або стартовий розмір плати за користування земельною ділянкою»
 
Враховано    
    -354- Кабаченко В.В.
абзац чотирнадцятий (внесення змін до п.ґ) ч.4) викласти в такій редакції: «ґ) стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою; «;
 
Відхилено    
67. д) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою;
 
   д) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою;
 
68. е) час проведення земельних торгів, з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 
-355- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті «е» частини 4 статті 137 слова «з урахуванням вимог, встановлених» замінити на слова «відповідно до порядку та умов, визначених».
 
Відхилено   е) час проведення земельних торгів з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 
    -356- Пузійчук А.В.
Пункт «е» частини четвертої статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «встановлених Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «а для земель сільськогосподарського призначення - Державною агенцією земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -357- Кабаченко В.В.
абзац шістнадцятий (внесення змін до п.е) ч.4) викласти в такій редакції: «е) місце і час проведення земельних торгів; «;
 
Відхилено    
69. є) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;
 
   є) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, що сплачують учасники, порядок їх сплати;
 
70. ж) найменування, веб-сайти та номери рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків, що зазначаються шляхом посилання на веб-сайт адміністратора електронної торгової системи;
 
-358- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті «ж» частини 4 статті 137 після слів «реєстраційного та гарантійного внесків» видалити слова «що зазначаються шляхом посилання на веб-сайт адміністратора електронної торгової системи; «.
 
Відхилено   ж) найменування, веб-сайти та номери рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків, що зазначаються шляхом посилання на веб-сайт адміністратора електронної торгової системи;
 
    -359- Шкрум А.І.
Пункт «ж» частини четвертої статті 137 після слів «номери рахунків» доповнити словами «організаторів торгів, відкритих у банку або в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для сплати реєстраційного внеску, «;
 
Відхилено    
    -360- Тарута С.О.
Пункт «ж» частини четвертої статті 137 після слів «номери рахунків» доповнити словами «організаторів торгів, відкритих у банку чи в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для сплати реєстраційного внеску, «;
 
Відхилено    
    -361- Наливайченко В.О.
Пункт «ж» частини 4 статті 137 викласти у такій редакції: «ж) найменування, веб-сайти та номери рахунків організаторів торгів, відкритих у банку чи в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для сплати реєстраційного внеску, операторів електронних майданчиків, відкритих у державному банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків, що зазначаються шляхом посилання на веб-сайт адміністратора електронної торгової системи; «
 
Відхилено    
    -362- Власенко С.В.
У абзаці 18 підпункту 4 частини 1 розділу 1 слово «електронних» - виключити.
 
Відхилено    
    -363- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Пункт «ж» частини четвертої статті 137 після слів «номери рахунків» доповнити словами «організаторів торгів, відкритих у банку чи в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для сплати реєстраційного внеску, «;
 
Відхилено    
    -364- Кабаченко В.В.
абзац вісімнадцятий (внесення змін до п.ж) ч.4) викласти в такій редакції: «ж) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків; «;
 
Відхилено    
71. з) прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами та матеріалами на лот;
 
-365- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт «з» частини 4 статті 137 викласти в такій редакції:
«з) прізвище, посада, номер телефону та інші засоби зв’язку посадової особи оператора електронного майданчика, відповідальної за ознайомлення учасників торгів з документами та матеріалами на об’єкт та умови земельних торгів; «
 
Відхилено   з) прізвище, власне ім’я та по батькові, посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами та матеріалами щодо лота;
 
    -366- Шкрум А.І.
Пункт «з» частини четвертої статті 137 доповнити через кому словами «посилання на веб-сайти, де можна ознайомитись із цими документами та матеріалами»;
 
Відхилено    
    -367- Тарута С.О.
Пункт «з» частини четвертої статті 137 доповнити через кому словами «гіперпосилання на веб-сайти, де розміщені скановані копії документів та матеріалів»;
 
Відхилено    
    -368- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Пункт «з» частини четвертої статті 137 доповнити через кому словами «посилання на веб-сайти, де можна ознайомитись із цими документами та матеріалами»;
 
Відхилено    
    -369- Кабаченко В.В.
абзац дев’ятнадцятий (внесення змін до п.з) ч.4) викласти в такій редакції: «з) найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот; «;
 
Відхилено    
72. и) текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря);
 
-370- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті «и» частини 4 статті 137 перед словом « (текст)» додати слово «проєкт».
 
Враховано   и) проект договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря, емфітевта, суперфіціарія), а в разі продажу на земельних торгах прав емфітевзису, суперфіцію за рішенням емфітевта, суперфіціарія - також копія договору емфітевзису, суперфіцію;
 
    -371- Сольський М.Т.
пункт «и» частини четвертої статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «и) проект договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря, емфітевта, суперфіціарія), а у разі продажу на земельних торгах права емфітевзиса, суперфіцію за рішенням емфітевта, суперфіціарія, - також копія договору емфітевзису, суперфіцію;»;
 
Враховано    
    -372- Власенко С.В.
У абзаці 20 підпункту 4 частини 1 розділу 1 слово «покупця» - виключити.
 
Відхилено    
    -373- Кабаченко В.В.
в абзаці двадцятому (внесення змін до підп. и) ч. 4) слова «покупця (орендаря)» замінити словом «орендаря»;
 
Відхилено    
73. і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів;
 
-374- Власенко С.В.
Абзац 21 підпункту 4 частини 1 розділу 1 - виключити.
 
Відхилено   і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів;
 
    -375- Сольський М.Т.
Пункт «і» частини 4 статті 137 викласти в такій редакції: «і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів;»
 
Враховано    
74. ї) фотографічні зображення земельних ділянок, копії документів та матеріалів на лот;
 
-376- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт «ї» частини 4 статті 137 викласти в такій редакції: «ї) фотографічні зображення земельної ділянки, копії документів які долучаються до лоту; «.
 
Враховано частково   ї) фотографічні зображення земельної ділянки, копії документів та матеріалів на лот;
 
75. й) особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки);
 
-377- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт «й» частини 4 статті 137 викласти в такій редакції: «й) прізвище, ім’я та по - батькові, адреса та засоби зв’язку особи (осіб), яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки) із зазначенням відомостей про її відмову від реалізації переважного права на придбання земельної ділянки; Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єктів переважного права на її купівлю не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення таких торгів.».
 
Відхилено   й) особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки);
к) номери банківських рахунків для внесення плати за придбаний лот;
 
    -378- Чорноморов А.О.
абзаци двадцять третій, тридцять дев’ятий та сороковий виключити;
 
Відхилено    
    -379- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
абзаци двадцять третій, тридцять дев’ятий та сороковий виключити;
 
Відхилено    
    -380- Власенко С.В.
Абзац 23 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «й) особа, яка має переважне право на оренду земельної ділянки (якщо ця особа використовувала цю земельну ділянку до її відчуження власником державі); «.
 
Відхилено    
    -381- Дубінський О.А.
Підпункт й) пункту 4 нової статті 137-1 виключити. ( й) особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки);
 
Відхилено    
    -382- Кабаченко В.В.
абзац двадцять третій (внесення змін до підп. й) ч. 4) виключити;
 
Відхилено    
    -383- Крулько І.І.
У пункті 4) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 137) слова «й) особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки); « замінити словами «й) відомості про документальне підтвердження відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки.»;
 
Відхилено    
    -384- Сольський М.Т.
пункт «к)» частини четвертої статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «к) номери рахунків для внесення плати за придбаний лот;»;
доповнити новим пунктом "л)" такого змісту: л) інші відомості про лот, які організатор торгів вважає за потрібне розмістити в оголошенні.
Внесення організатором змін в оголошення щодо особи, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки, можливе не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дня проведення земельних торгів.
 
Враховано    
76. к) інші відомості про лот та документи, які організатор торгів вважає за потрібне розмістити в оголошенні або визначені Кабінетом Міністрів України.
 
-385- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Доповнити пункт «к» частини 4 статті 137 новим абзацом такого змісту: «Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати 20 га.».
 
Враховано частково   л) інші відомості про лот, які організатор торгів вважає за потрібне розмістити в оголошенні про проведення земельних торгів.
Внесення організатором змін в оголошення стосовно особи, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки, можливе не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення земельних торгів.
 
    -386- Пузійчук А.В.
Пункт «к» частини четвертої статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «визначені Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «а для земель сільськогосподарського призначення - Державною агенцією земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -387- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Частину 4 статті 137 нової редакції Земельного кодексу України доповнити новим пунктом «к» такого змісту: «к) особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки); У зв’язку з цим відповідним чином змінити нумерацію інших пунктів у вказаній частині».
 
Враховано редакційно    
    -388- Крулько І.І.
У пункті 4) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 137) слова «к) інші відомості про лот та документи, які організатор торгів вважає за потрібне розмістити в оголошенні або визначені Кабінетом Міністрів України.» виключити;
 
Відхилено    
77. 5. Електронна торгова система повинна забезпечувати авторизацію організаторів та учасників торгів, розміщення ними матеріалів та документів, оприлюднення оголошення про проведення торгів, участь у торгах, ознайомлення необмеженого кола осіб з їх перебігом та результатами в режимі реального часу та можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації із застосуванням поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених технологічних чи програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
-389- Шкрум А.І.
У частині п’ятій статті 137 слова «повинна забезпечувати» замінити словами «забезпечує безоплатну»;
 
Враховано   5. Електронна торгова система повинна забезпечувати безоплатну авторизацію організаторів та авторизацію учасників земельних торгів, що здійснюється відповідно до статті 135 цього Кодексу, розміщення ними матеріалів та документів, оприлюднення оголошення про проведення земельних торгів, участь у торгах, ознайомлення необмеженого кола осіб з їх перебігом та результатами в режимі реального часу та можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації із застосуванням поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених технологічних чи програмних засобів цілодобово без обмежень.
 
    -390- Сольський М.Т.
У частині п’ятій статті 137 Земельного кодексу України після слова «торгів,» доповнити словами «що здійснюється відповідно до статті 135 цього Кодексу,»
 
Враховано    
    -391- Тарута С.О.
У частині п’ятій статті 137 слова «повинна забезпечувати авторизацію» замінити словами «надає можливість безоплатної авторизації»;
 
Враховано редакційно    
    -392- Власенко С.В.
Абзац 25 підпункту 4 частини 1 розділу 1 - виключити.
 
Відхилено    
    -393- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині п’ятій статті 137 слова «повинна забезпечувати» замінити словами «забезпечує безоплатну»;
 
Враховано редакційно    
    -394- Кабаченко В.В.
абзац двадцять п’ятий (внесення змін до ч. 5) викласти в такій редакції: «5. Розміщення інформації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, здійснюється безоплатно. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення оголошення про проведення торгів, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації із застосуванням поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених технологічних чи програмних засобів, цілодобово, без обмежень.»;
 
Відхилено    
78. 6. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів з дати оприлюднення оголошення.
 
-395- Сольський М.Т.
В частині шостій статті 137 Земельного кодексу України цифру «90» замінити на «45»;
 
Враховано   6. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення земельних торгів.
 
79. 7. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі:
 
-396- Пузійчук А.В.
Абзац перший частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах» доповнити словами «не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення».
 
Відхилено   7. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі:
 
    -397- Бондарєв К.А.
Абзац перший частини сьомої статті 137 (в редакції законопроекту) після слів «особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах» доповнити словами «не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення».
 
Відхилено    
    -398- Власенко С.В.
Абзац 27 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «7. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, подає організатору земельних торгів особисто або через засоби поштового зв’язку: «.
 
Відхилено    
    -399- Кабаченко В.В.
абзац двадцять сьомий (внесення змін до абз. 1 ч. 7) викласти в такій редакції: «7. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення подає виконавцю земельних торгів: «;
 
Відхилено    
    -400- Крулько І.І.
Пункт 4) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 137) після слів «7. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, « доповнити словами «не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення, «;
 
Відхилено    
80. а) заяву про участь у земельних торгах;
 
-401- Дубіль В.О.
у абзаці а) підпункті 7. п.4 частини 2 розділу І законопроекту після слова «заяву» доповнити словами «встановленого зразка»;
 
Відхилено   а) заяву про участь у земельних торгах, підписану кваліфікованим електронним підписом;
 
81. б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (в разі наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа, копія документа, що посвідчує особу; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою.
 
-402- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті «б» частини 7 статті 137 після слів «місце проживання засновники (учасники)» доповнити словами «та кінцеві бенефіціари (контролери)» та після слова «юридичної особи, « видалити слова «у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; «.
 
Враховано частково   б) для юридичної особи – копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або копію документа про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою (для юридичної особи – нерезидента), інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності.
Для громадянина України, фізичної особи-підприємця – копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в державі, громадянином (підданим) якої є особа, копію документа, що посвідчує особу.
 
    -403- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті «б» частини 7 статті 137 у реченні після слів «Для іноземних громадян та осіб без громадянства» доповнити словами «при укладенні правочинів, не пов’язаних з набуттям права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -404- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті «б» частини 7 статті 137 у реченні після слів «для іноземних юридичних осіб» доповнити словами «при укладенні правочинів, не пов’язаних з набуттям права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -405- Сольський М.Т.
пункт «б» частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«б) для юридичної особи – копію витяга з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України або копію документа про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою (для юридичної особи – нерезидента), інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності.
Для фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка не є підприємцем - копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).
Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (в разі наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа, копію документа, що посвідчує особу.»
 
Враховано    
    -406- Шкрум А.І.
Пункт «б» частини сьомої статті 137 після слів «громадських формувань» доповнити словами «документ, що посвідчує наявність у особи статусу сільськогосподарського товаровиробника (у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав на них), «;
 
Відхилено    
    -407- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Пункт б) частини 7 статті 137 Земельного кодексу України - викласти в наступній редакції: «б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Не допускаються до участі в земельних торгах іноземних громадян та осіб без громадянства, а також іноземних юридичних осіб чи юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, кінцевим власником (бенефіціаром) яких є іноземці або особи без громадянства.».
 
Відхилено    
    -408- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Пункт «б» частини сьомої викласти у наступній редакції: «б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, вичерпну інформацію про кінцевих бенефіціарів юридичної особи та державу їх реєстрації, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті). Іноземні громадяни, громадяни із подвійним громадянством та особи без громадянства не мають права подавати заяву про участь.»
 
Відхилено    
    -409- Тарута С.О.
Пункт «б» частини сьомої статті 137 після слів «громадських формувань» доповнити словами «документ, що підтверджує наявність у особи статусу сільськогосподарського товаровиробника (у разі проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав на них), «;
 
Відхилено    
    -410- Наливайченко В.О.
Пункт «б» частини 7 статті 137 викласти у такій редакції: «б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, документ, що підтверджує наявність у особи статусу сільськогосподарського товаровиробника (у разі проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав на них), інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (в разі наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа, копія документа, що посвідчує особу; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою. Копії таких документів можуть бути засвідчені кваліфікованим електронним цифровим підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах; «
 
Відхилено    
    -411- Лабунська А.В.
Пункт «б» частини сьомої статті 137 після слів «громадських формувань» доповнити словами «документ, що підтверджує наявність у особи статусу сільськогосподарського товаровиробника (у разі проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав на них), «;
 
Відхилено    
    -412- Власенко С.В.
Абзаци 29-30 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «б) подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті), інші документи, що підтверджують наявність стажу роботи у фермерському господарстві або наявність статусу фермера не менше як п’ять років.».
 
Відхилено    
    -413- Грищенко Т.М.
У новій редакції статті 137 Земельного кодексу України: у частині сьомій пункт «б» викласти в такій редакції: б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, назву держави, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу. Для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (в разі наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа, копія документа, що посвідчує особу; для юридичних осіб, створених за законодавством іншим, ніж законодавство України - найменування, місцезнаходження та документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою».
 
Враховано редакційно    
    -414- Грищенко Т.М.
доповнити абзацом такого змісту: «Копії документів повинні бути засвідчені кваліфікованим електронним підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах»; частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції: «У разі, якщо учасник, який має переважне право на купівлю земельної ділянки, вирішив скористатися таким переважним правом і його пропозиція є рівною з пропозицією, яка була найбільшою із запропонованих, він повідомляє про це ліцитатора відразу після закінчення торгів. В такому випадку права і обов’язки переможця переходять до нього, що відображається в протоколі про результати земельних торгів»; частину шістнадцять викласти у такій редакції: «Протокол про результати земельних торгів формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення торгів в електронній формі. Такий протокол та договір оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, що укладається за результатами проведення земельних торгів, є електронними документами та підписуються між Організатором і переможцем земельних торгів шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів з урахуванням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», в строки та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. На вимогу переможця торгів, протокол про результати земельних торгів та договір оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між Організатором і переможцем земельних торгів можуть бути підписані/укладені також в письмовій (паперовій) формі. Договір купівлі - продажу земельної ділянки за результатами земельних торгів укладається між Організатором і переможцем земельних торгів у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, визначеному законом. Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки в письмовій формі нотаріусу надається протокол про результати земельних торгів»; частину вісімнадцяту викласти в такій редакції: «Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів, виникає з моменту державної реєстрації такого права в порядку визначеному законом.
 
Враховано редакційно    
    -415- Дубіль В.О.
у абзаці б) підпункті 7. п.4 частини 2 розділу І законопроекту слова «інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу» вилучити;
 
Відхилено    
    -416- Дубіль В.О.
у абзаці б) підпункті 7. п.4 частини 2 розділу І законопроекту слова «Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім’я та по батькові (в разі наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа, копія документа, що посвідчує особу; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою» вилучити;
 
Відхилено    
    -417- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Пункт «б» частини сьомої статті 137 після слів «громадських формувань» доповнити словами «документ, що підтверджує наявність у особи статусу сільськогосподарського товаровиробника (у разі проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав на них), «;
 
Відхилено    
    -418- Кабаченко В.В.
абзац двадцять дев’ятий (внесення змін до підп. б) ч. 7) викласти в такій редакції: «б) для фермерських господарств: з статусом юридичної особи - інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; без статусу юридичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця; для фізичних-осіб підприємців - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).»;
 
Відхилено    
    -419- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Пункт «б» частини сьомої статті 137 після слів «громадських формувань» доповнити словами «документ, що підтверджує наявність у особи статусу сільськогосподарського товаровиробника (у разі проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав на них), «;
 
Відхилено    
    -420- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
У новій редакції статті 137 Земельного кодексу України: у частині сьомій: пункт «б» викласти в такій редакції: б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, назву держави, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу. Для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (в разі наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа, копія документа, що посвідчує особу; для юридичних осіб, створених за законодавством іншим, ніж законодавство України - найменування, місцезнаходження та документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою».
 
Враховано редакційно    
    -421- Крулько І.І.
У пункті 4) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 137) слова «Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (в разі наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа, копія документа, що посвідчує особу; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою.» виключити;
 
Враховано частково    
82. Копії таких документів можуть бути засвідчені кваліфікованим електронним цифровим підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;
 
-422- Шкрум А.І.
У останньому абзаці пункту «б» частини сьомої статті 137 слова «можуть бути засвідчені» замінити словом «засвідчуються»;
 
Відхилено   Копії зазначених документів засвідчуються кваліфікованим електронним підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;
 
    -423- Тарута С.О.
У останньому абзаці пункту «б» частини сьомої статті 137 слова «можуть бути засвідчені» замінити словом «засвідчуються»;
 
Відхилено    
    -424- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У останньому абзаці пункту «б» частини сьомої статті 137 слова «можуть бути засвідчені» замінити словом «засвідчуються»;
 
Відхилено    
    -425- Кабаченко В.В.
абзац тридцятий (внесення змін до абз. 4 ч. 7) викласти в такій редакції: «Копії засвідчуються підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах; «;
 
Відхилено    
    -426- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
доповнити абзацом такого змісту: «Копії документів повинні бути засвідчені кваліфікованим електронним підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах»;
 
Відхилено    
83. в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).
 
-427- Сольський М.Т.
пункт «в» частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України після слова «рахунків),» доповнити словами «а при проведенні земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення –документи, що підтверджують сплату таких платежів з рахунка особи, яка бажає взяти участь у торгах, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FАТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом)»;
 
Враховано   в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків), а в разі проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення – документи, що підтверджують сплату таких платежів з рахунку особи, яка бажає взяти участь у торгах, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FАТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
 
84. Представник фізичної чи юридичної особи розміщує також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.
 
-428- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Абзац 2 пункту «в» частини 7 статті 137 викласти в такій редакції: «Представник фізичної чи юридичної особи розміщує також документи, що підтверджують право вчиняти юридично значимі дії від імені учасника торгів.».
 
Відхилено   Представник фізичної чи юридичної особи також розміщує документи, що підтверджують його право діяти від імені учасника торгів.
Якщо земельні торги проводяться щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, особа, яка бажає взяти участь у таких торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі також документи, що підтверджують її відповідність вимогам статті 130 цього Кодексу. Перелік таких документів встановлює Кабінет Міністрів України.
Заява про участь в земельних торгах та додані до неї документи учасника можуть бути подані до закінчення кінцевого строку подання заяв про участь у земельних торгах, встановленого електронною торговою системою автоматично упродовж дня, що передує дню проведення земельних торгів, з урахуванням вимог, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
    -429- Шкрум А.І.
У останньому абзаці частини сьомої статті 137 слово «право» замінити словами «його право»;
 
Враховано    
    -430- Шкрум А.І.
Останній абзац частини сьомої статті 137 через кому доповнити словами «та засвідчує їх копії електронним цифровим підписом.»;
 
Відхилено    
    -431- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий пункту «в» частини сьомої викласти в наступній редакції: «Представник фізичної особи розміщує також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів. Представник юридичної особи також розміщує документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів, та вичерпну інформацію про бенефіціарів юридичної особи, яку він представляє.»
 
Відхилено    
    -432- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину сьому доповнити новим пунктом «г» наступного змісту: «г) Кожен учасник повинен подати перспективний бізнес-план користування земельною ділянкою, розвитку територій чи сільськогосподарського переробного виробництва, для якого купується право оренди. «;
 
Відхилено    
    -433- Тарута С.О.
У останньому абзаці частини сьомої статті 137 слово «право» замінити словами «його право»;
 
Враховано    
    -434- Тарута С.О.
Останній абзац частини сьомої статті 137 через кому доповнити словами «та засвідчує їх копії в порядку, передбаченому Законом України «Про електронні довірчі послуги.»;
 
Відхилено    
    -435- Пузійчук А.В.
Абзац перший частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) доповнити новим пунктом такого змісту: «г) документи, що підтверджують відповідність особи вимогам, визначеним частиною першою статті 130 цього Кодексу (у випадку проведення земельних торгів щодо прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення).».
 
Відхилено    
    -436- Власенко С.В.
Абзац 32 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Представник особи розміщує також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.».
 
Враховано редакційно    
    -437- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У останньому абзаці частини сьомої статті 137 слово «право» замінити словами «його право»;
 
Враховано    
    -438- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Останній абзац частини сьомої статті 137 через кому доповнити словами «та засвідчує їх копії електронним цифровим підписом.»;
 
Відхилено    
    -439- Сольський М.Т.
пункт «в» частини сьомої доповнити новими абзацами такого змісту: «Якщо земельні торги проводяться щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, особа, яка бажає взяти участь у таких земельних торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі також документи, що підтверджують її відповідність вимогам статті 130 цього Кодексу. Перелік таких документів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Заява про участь в земельних торгах та додані до неї документи учасника можуть бути подані до закінчення кінцевого строку подання заяв про участь в земельних торгах, який встановлюється електронною торговою системою автоматично в проміжку часу дня, що передує дню проведення земельних торгів, з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
85. 8. Оператор електронного майданчика інформує особу, яка бажає взяти участь у земельних торгах, про зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика гарантійного внеску та отримання такою особою статусу учасника аукціону в порядку і строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
-440- Шкрум А.І.
У першому реченні частини восьмої статті 137 слова «інформує особу» замінити словами «інформує організатора та особу»;
 
Відхилено   8. Оператор електронного майданчика інформує особу, яка бажає взяти участь у земельних торгах, про зарахування на банківські рахунки оператора електронного майданчика гарантійного і реєстраційного внесків та отримання такою особою статусу учасника земельних торгів в порядку і строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
    -441- Шкрум А.І.
Частину восьму статті 137 доповнити новим абзацом такого змісту: Організатор торгів інформує особу, яка бажає прийняти участь у земельних торгах, та оператора електронного майданчика про зарахування на банківський або казначейський рахунок організатора електронного майданчика реєстраційного внеску.»;
 
Відхилено    
    -442- Сольський М.Т.
перший абзац частини восьмої статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «8. Оператор електронного майданчика інформує особу, яка бажає взяти участь у земельних торгах, про зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика гарантійного внеску та отримання такою особою статусу учасника земельних торгів в порядку і строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано    
    -443- Тарута С.О.
У першому реченні частини восьмої статті 137 слова «інформує особу» замінити словами «інформує організатора та особу»;
 
Відхилено    
    -444- Пузійчук А.В.
Частину восьму статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «встановлені Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «а для торгів щодо земель сільськогосподарського призначення - Державною агенцією земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -445- Наливайченко В.О.
Частину 8 статті 137 доповнити новим абзацом такого змісту: «Організатор торгів інформує особу, яка бажає взяти участь у земельних торгах, та оператора електронного майданчика про зарахування на банківський або казначейський рахунок організатора електронного майданчика реєстраційного внеску.»
 
Відхилено    
    -446- Бондарєв К.А.
Частину восьму статті 137 (в редакції законопроекту) після слів «встановлені Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «а для торгів щодо земель сільськогосподарського призначення - Державним банком земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -447- Власенко С.В.
Абзац 33 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «8. Оператор майданчика торгів інформує особу, яка бажає взяти участь у земельних торгах, про зарахування на банківський рахунок оператора майданчика гарантійного внеску та отримання такою особою статусу учасника аукціону в порядку і строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -448- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У першому реченні частини восьмої статті 137 слова «інформує особу» замінити словами «інформує організатора та особу»;
 
Відхилено    
    -449- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Частину восьму статті 137 доповнити новим абзацом такого змісту: Організатор торгів інформує особу, яка бажає взяти участь у земельних торгах, та оператора електронного майданчика про зарахування на банківський або казначейський рахунок організатора електронного майданчика реєстраційного внеску.»;
 
Відхилено    
    -450- Кабаченко В.В.
абзац тридцять третій (внесення змін до ч. 8) замінити абзацами такого змісту: «8. Виконавець земельних торгів приймає документи в учасників - фізичних осіб та представників учасників - юридичних осіб. Виконавець земельних торгів після отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, заносить до книги реєстрації учасників торгів порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати, та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів). До книги реєстрації учасників земельних торгів вноситься інформація, зазначена в абзаці другому цієї частини, а також: а) для фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, фермерських господарств без статусу юридичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; б) для фермерських господарств з статусом юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.»;
 
Відхилено    
86. 9. Порядок реєстрації учасників для участі в земельних торгах встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-451- Пузійчук А.В.
Частину дев’яту статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «встановлюється Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «а для торгів щодо земель сільськогосподарського призначення - Державною агенцією земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено   9. Порядок реєстрації учасників для участі в земельних торгах встановлює Кабінет Міністрів України.
 
    -452- Бондарєв К.А.
Частину дев’яту статті 137 (в редакції законопроекту) після слів «встановлюється Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «а для торгів щодо земель сільськогосподарського призначення - Державним банком земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -453- Кабаченко В.В.
абзац тридцять четвертий (внесення змін до ч. 9) замінити абзацами такого змісту: «9. У день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний пред'явити паспорт (довіреність на вчинення дій під час торгів, зокрема на участь у торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт). Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку торгів. Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.»;
 
Відхилено    
87. 10. Електронні земельні торги проводяться в електронній торговій системі в режимі реального часу в мережі Інтернет.
 
-454- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У частині 10 статті 137 після слів «в електронній торговій системі» доповнити словами «яка функціонує».
 
Відхилено   10. Земельні торги проводяться в електронній торговій системі в режимі реального часу в мережі Інтернет.
 
    -455- Власенко С.В.
Абзац 35 підпункту 4 частини 1 розділу 1 - виключити.
 
Відхилено    
    -456- Кабаченко В.В.
абзац тридцять п’ятий (внесення змін до ч. 10) викласти в такій редакції: «10. Форми заяви про участь у торгах, довідки про отримання документів виконавцем земельних торгів, книги реєстрації учасників торгів, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника торгів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.»;
 
Відхилено    
88. 11. Будь-який користувач мережі Інтернет має можливість спостерігати за ходом електронних земельних торгів в інтерактивному режимі реального часу.
 
-457- Власенко С.В.
У абзаці 36 підпункту 4 частини 1 розділу 1 слово «електронних» - виключити.
 
Враховано   11. Будь-який користувач мережі Інтернет має можливість спостерігати за ходом земельних торгів у режимі реального часу.
 
    -458- Кабаченко В.В.
абзац тридцять шостий (внесення змін до ч. 11) викласти в такій редакції: «11. Відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню до завершення торгів.»;
 
Відхилено    
89. 12. Відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню до завершення торгів.
 
-459- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 12 статті 137 викласти в такій редакції: «12. Відомості про учасників торгів є відкритими на весь час проведення земельних торгів.».
 
Відхилено   12. Відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню до завершення торгів.
 
    -460- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину дванадцяту викласти в наступній редакції: «12. Відомості про учасників торгів можуть бути розголошені перед проведенням торгів, якщо земельна ділянка несільськогосподарського призначення, право оренди якої виставляється на продаж, має суспільне значення.».
 
Відхилено    
    -461- Кабаченко В.В.
абзац тридцять сьомий (внесення змін до ч. 12) замінити абзацами такого змісту: «12. Під час проведення торгів мають право бути присутніми та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських об'єднань. За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, які не є учасниками, за запрошенням організатора земельних торгів.»;
 
Відхилено    
    -462- Крулько І.І.
У пункті 4) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 137) слова «12. Відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню до завершення торгів.» виключити;
 
Відхилено    
90. 13. Земельні торги проводяться за наявності не менш як двох зареєстрованих учасників, крім випадків, визначених абзацом 3 частини 5 статті 138 цього Кодексу.
 
-463- Кабаченко В.В.
абзац тридцять восьмий (внесення змін до ч. 13) викласти в такій редакції: «13. Особам, які не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення торгів (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).»;
 
Відхилено   13. Земельні торги проводяться за наявності не менше двох зареєстрованих учасників, крім випадків, встановлених абзацом третім частини п’ятої статті 138 цього Кодексу.
 
91. 14. Торги є процедурою визначення переможця торгів, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів.
 
-464- Підласа Р.А.
У абзацах тридцять дев’ятому-сорок першому підпункту 4) пункту 1 розділу І проекту (зміни до частини 14 статті 137 Земельного кодексу України): виключити слова "протягом трьох раундів"; виключити абзац сорок (абзац другий частини 14 статті 137 Земельного кодексу України); слова "кроку торгів" замінити словами "збільшення цінової пропозиції учасника (кроку торгів)";
 
Відхилено   14. Земельні торги проводяться за процедурою визначення переможця, під час якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів торгів.
 
    -465- Сольський М.Т.
Перший абзац частини чотирнадцятої статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «14. Земельні торги проводяться за процедурою визначення переможця, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів.
Доповнити новим абзацом такого змісту: «У кожному раунді кожен учасник у порядку від менших до більших закритих цінових пропозицій для першого раунду або цінових пропозицій для другого та третього раундів, а у разі їх співпадіння від тих, що подані пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок торгів. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом часу на оновлення закритої цінової пропозиції/цінової пропозиції, цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів.
Якщо під час земельних торгів, подана учасником закрита цінова пропозиція та/або цінова пропозиція є більшою за стартову ціну на розмір не менше ніж розмір мінімального кроку торгів, вважається, що такий учасник зробив крок торгів.»;
 
Враховано    
    -466- Шкрум А.І.
У абзаці першому частини чотирнадцятої статті 137 слова «протягом трьох раундів» вилучити;
 
Відхилено    
    -467- Тарута С.О.
У абзаці першому частини чотирнадцятої статті 137 слова «протягом трьох раундів» вилучити;
 
Відхилено    
    -468- Стефанчук Р.О.
Частину чотирнадцяту статті 137 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «14. Торги є процедурою визначення переможця торгів, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій. Розмір мінімального збільшення цінової пропозиції учасника (кроку торгів) встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни лота».
 
Відхилено    
    -469- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Частину 14 статті 137 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «14. Торги є процедурою визначення переможця торгів, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій. Розмір мінімального збільшення цінової пропозиції учасника (кроку торгів) встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни лота. У разі, якщо після закінчення строку на підвищення цінових пропозицій, учасник, який має переважне право на купівлю земельної ділянки, вирішив скористатися таким переважним правом, він заявляє про своє бажання через програмні засоби єдиної електронної торгової системи відразу після закінчення торгів. В такому випадку права і обов’язки переможця переходять до нього».»
 
Враховано частково    
    -470- Дубінський О.А.
Виключити абзац перший пункту 14 нової статті 137-1. (Торги є процедурою визначення переможця торгів, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів.).
 
Відхилено    
    -471- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці першому частини чотирнадцятої статті 137 слова «протягом трьох раундів» вилучити;
 
Відхилено    
    -472- Кабаченко В.В.
абзаци тридцять дев’ятий - сорок перший (внесення змін до ч. 14) замінити абзацами такого змісту: «14. Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право: усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення; вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів; тимчасово припинити проведення торгів та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.»;
 
Відхилено    
92. Учасник може протягом одного раунду торгів один раз підвищити свою цінову пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку торгів (зробити крок торгів).
 
-473- Шкрум А.І.
У абзаці другому частини чотирнадцятої статті 137 слова « протягом одного раунду торгів один раз» вилучити;
 
Відхилено   Учасник протягом одного раунду торгів може один раз підвищити свою цінову пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку торгів (зробити крок торгів).
 
    -474- Тарута С.О.
У абзаці другому частини чотирнадцятої статті 137 слова «протягом одного раунду торгів один раз» вилучити;
 
Відхилено    
    -475- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці другому частини чотирнадцятої статті 137 слова « протягом одного раунду торгів один раз» вилучити;
 
Відхилено    
93. Розмір мінімального кроку торгів встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни лота.
 
-476- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Абзац 3 частини 14 статті 137 викласти в такій редакції: «Розмір мінімального кроку торгів встановлюється на рівні одного відсотка від стартової ціни лота. Розмір максимального кроку торгів не обмежується. У разі, якщо учасник, який має переважне право на купівлю земельної ділянки, вирішив скористатися таким переважним правом, він повідомляє про це оператора та організатора торгів відразу після закінчення торгів. В такому випадку права і обов’язки переможця переходять до нього.».
 
Враховано редакційно   Розмір мінімального кроку торгів становить 1 відсоток стартової ціни лота. Розмір максимального кроку торгів не обмежується.
У кожному раунді торгів кожен учасник у порядку від менших до більших закритих цінових пропозицій для першого раунду або цінових пропозицій для другого та третього раундів, а у разі їх співпадіння від тих, що подані пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок торгів. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом часу на оновлення закритої цінової пропозиції/цінової пропозиції цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів.
Якщо під час земельних торгів подана учасником закрита цінова пропозиція/цінова пропозиція є більшою за стартову ціну на розмір, не менше ніж розмір мінімального кроку торгів, вважається, що такий учасник зробив крок торгів.
 
    -477- Дубіль В.О.
у абзаці третьому підпункті 14. п.4 частини 2 розділу І законопроекту після слів «на рівні» доповнити словами «не менше».
 
Відхилено    
94. 15. Протокол про результати земельних торгів формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення торгів в електронній формі.
 
-478- Шкрум А.І.
Частину п’ятнадцяту доповнити новим реченням такого змісту: «Для учасників торгів такий протокол є доступним з електронним цифровим підписом майданчика у особистому кабінеті та є офіційним електронним документом, який свідчить про проведення торгів»;
 
Відхилено   15. Протокол про результати земельних торгів формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення торгів в електронній формі. У протоколі про результати земельних торгів обов’язково зазначаються:
а) відомості про земельну ділянку;
б) кількість та відомості про учасників земельних торгів;
в) стартова ціна продажу земельної ділянки, права емфітевзису, суперфіцію або стартовий розмір орендної плати за користування земельною ділянкою;
г) ціна за земельну ділянку, прав емфітевзису, суперфіцію або розмір орендної плати за користування земельною ділянкою, запропоновані переможцем земельних торгів та іншими учасниками, або інформація про те, що земельні торги закінчилися без визначення переможця;
ґ) найменування (для юридичної особи), прізвище, власне ім’я, по батькові (для фізичної особи) переможця земельних торгів;
д) інформація про авторизований електронний майданчик, через який переможцем земельних торгів придбано земельну ділянку або право на неї.
 
    -479- Наливайченко В.О.
Частину 15 статті 137 доповнити новим реченням такого змісту: «Для учасників земельних торгів такий протокол є доступним з електронним цифровим підписом майданчика у особистому кабінеті і є офіційним електронним документом, який свідчить про проведення земельних торгів».
 
Відхилено    
    -480- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Частину п’ятнадцяту статті 137 доповнити новим реченням такого змісту: «Для учасників торгів такий протокол є доступним з електронним цифровим підписом майданчика у особистому кабінеті і є офіційним електронним документом, який свідчить про проведення торгів»;
 
Відхилено    
    -481- Сольський М.Т.
частину п’ятнадцяту статті 137 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«У протоколі про результати земельних торгів обов’язково зазначаються:
відомості про земельну ділянку;
кількість та відомості про учасників земельних торгів;
стартова ціна продажу земельної ділянки, права емфітевзису, суперфіцію або стартовий розмір орендної плати за користування земельною ділянкою;
ціна за земельну ділянку або ціна права емфітевзису, суперфіцію або орендна плата за користування земельною ділянкою, запропонована переможцем земельних торгів та іншими учасниками торгів, або відомості про те, що земельні торги закінчились без визначення переможця;
найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) переможця земельних торгів;
інформація про авторизований електронний майданчик, через який переможцем земельних торгів придбано земельну ділянку або право на неї.»
 
Враховано    
    -482- Кабаченко В.В.
абзац сорок другий (внесення змін до ч. 15) викласти в такій редакції: «15. Земельні торги починаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.»;
 
Відхилено    
    -483- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції: «У разі, якщо учасник, який має переважне право на купівлю земельної ділянки, вирішив скористатися таким переважним правом і його пропозиція є рівною з пропозицією, яка була найбільшою із запропонованих, він повідомляє про це ліцитатора відразу після закінчення торгів. В такому випадку права і обов’язки переможця переходять до нього, що відображається в протоколі про результати земельних торгів»;
 
Відхилено    
95. 16. Протокол про результати земельних торгів, договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів підписується/укладається шляхом накладення кваліфікованих електронних цифрових підписів організатором та переможцем торгів в строки та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-484- Шкрум А.І.
У тексті частини шістнадцятої статті 137 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено   16. Протокол про результати земельних торгів та договір за результатами проведення земельних торгів (крім договору купівлі-продажу земельної ділянки) підписуються організатором та переможцем торгів шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
    -485- Шкрум А.І.
У першому реченні частини шістнадцятої статті 137 слово «Протокол» замінити словами «Після оприлюднення протоколу»;
 
Відхилено    
    -486- Шкрум А.І.
У першому реченні частини шістнадцятої статті 137 слова «між організатором земельних торгів» замінити словами «між організатором земельних торгів, оператором електронного майданчика»;
 
Відхилено    
    -487- Шкрум А.І.
У першому реченні частини шістнадцятої статті 137 слова «організатором та» замінити словами «організатором, оператором електронного майданчика та»;
 
Відхилено    
    -488- Сольський М.Т.
частину шістнадцяту статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «16. Протокол про результати земельних торгів та договір за результатами земельних торгів (крім договору купівлі-продажу земельної ділянки) підписується шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів організатором та переможцем торгів в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. «;
 
Враховано    
    -489- Фріс І.П.
Абзац сорок другий 4 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції: «16. Протокол про результати земельних торгів, підписується шляхом накладення кваліфікованих електронних цифрових підписів організатором та переможцем торгів в строки та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладаються в письмовій формі. Договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчується нотаріально. Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу надається протокол про результати земельних торгів».
 
Враховано частково    
    -490- Тарута С.О.
У тексті частини шістнадцятої статті 137 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -491- Тарута С.О.
У першому реченні частини шістнадцятої статті 137 слово «Протокол» замінити словами «Після оприлюднення протоколу»;
 
Відхилено    
    -492- Тарута С.О.
У першому реченні частини шістнадцятої статті 137 слова «між організатором земельних торгів» замінити словами «між організатором земельних торгів, оператором електронного майданчика»;
 
Відхилено    
    -493- Тарута С.О.
У першому реченні частини шістнадцятої статті 137 слова «організатором та» замінити словами «організатором, оператором електронного майданчика та»;
 
Відхилено    
    -494- Пузійчук А.В.
Частину шістнадцяту статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «визначеному Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «а для торгів щодо земель сільськогосподарського призначення - Державною агенцією земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -495- Наливайченко В.О.
У частині 16 статті 137 - слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -496- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
У абзаці першому частини 16 нової редакції статті 137 Земельного кодексу України слова «купівлі-продажу» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -497- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
У абзаці першому частини 16 нової редакції статті 137 Земельного кодексу України слова «купівлі-продажу» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -498- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац сорок третій підпункту 4 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
    -499- Бондарєв К.А.
Частину шістнадцяту статті 137 (в редакції законопроекту) після слів «визначеному Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «а для торгів щодо земель сільськогосподарського призначення - Державним банком земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -500- Власенко С.В.
Абзац 43-45 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «16. Протокол про результати земельних торгів, договір оренди земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів підписується/укладається в письмовій формі на період до 25 років в строки та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -501- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У тексті частини шістнадцятої статті 137 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -502- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У першому реченні частини шістнадцятої статті 137 слово «Протокол» замінити словами «Після оприлюднення протоколу»;
 
Відхилено    
    -503- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У першому реченні частини шістнадцятої статті 137 слова «між організатором земельних торгів» замінити словами «між організатором земельних торгів, оператором електронного майданчика»;
 
Відхилено    
    -504- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У першому реченні частини шістнадцятої статті 137 слова «організатором та» замінити словами «організатором, оператором електронного майданчика та»;
 
Відхилено    
    -505- Кабаченко В.В.
абзаци сорок третій - сорок п’ятий (внесення змін до ч. 16) замінити абзацом такого змісту: «16. Лот виставляється на торги за наявності не менш як двох зареєстрованих учасників.»;
 
Відхилено    
    -506- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
у частині шістнадцятій абзац перший викласти у такій редакції: «Протокол про результати земельних торгів формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення торгів в електронній формі. Такий протокол та договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, що укладається за результатами проведення земельних торгів, є електронними документами та підписуються між Організатором і переможцем земельних торгів шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів з урахуванням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», в строки та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано частково    
    -507- Крулько І.І.
У пункті 4) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 137) слова «16. Протокол про результати земельних торгів, договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів підписується/укладається шляхом накладення кваліфікованих електронних цифрових підписів організатором та переможцем торгів в строки та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. На вимогу переможця торгів, протокол про результати земельних торгів та договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів можуть бути підписані/укладені також в паперовій формі. В такому випадку договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчується нотаріально. Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки в паперовій формі нотаріусу надається протокол про результати земельних торгів.» замінити словами «16. Протокол про результати земельних торгів підписується організатором земельних торгів і переможцем торгів шляхом накладення кваліфікованих електронних цифрових підписів організатором та переможцем торгів в строки та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається у письмовій формі та посвідчується нотаріально. Для посвідчення договору нотаріусу подається протокол про результати земельних торгів, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора.»;
 
Відхилено    
96. На вимогу переможця торгів, протокол про результати земельних торгів та договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів можуть бути підписані/укладені також в паперовій формі.
 
-508- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Абзац 2 частини 16 статті 137 викласти в такій редакції: «На вимогу будь-кого з учасників торгів, протокол про результати земельних торгів, а на вимогу переможця торгів також договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів можуть бути складені також в паперовій формі.».
 
Відхилено   Переможець земельних торгів підписує протокол про результати земельних торгів протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою. Організатор земельних торгів підписує протокол про результати земельних торгів протягом шести робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою.
На вимогу переможця торгів протокол про результати земельних торгів та/або договір за результатами проведення земельних торгів, укладені шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів організатором та переможцем торгів, можуть бути підписані також у паперовій формі.
 
    -509- Сольський М.Т.
абзац другий частини шістнадцятої статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«Переможець земельних торгів підписує протокол про результати земельних торгів протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою. Організатор підписує протокол про результати земельних торгів протягом 6 робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою.
На вимогу переможця торгів, протокол про результати земельних торгів та/або договір за результатами земельних торгів, укладений шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів організатором та переможцем торгів, може бути підписаний також в паперовій формі.»;
 
Враховано    
    -510- Шкрум А.І.
У абзаці другому частини шістнадцятої статті 137 слова «переможця торгів» замінити словами «переможця торгів або організатора торгів»;
 
Відхилено    
    -511- Шкрум А.І.
У абзаці другому частини шістнадцятої статті 137 слова «організатором земельних торгів і» замінити словами «організатором земельних торгів, оператором електронного майданчика і»;
 
Відхилено    
    -512- Тарута С.О.
У абзаці другому частини шістнадцятої статті 137 слова «переможця торгів» замінити словами «переможця торгів або організатора торгів»;
 
Відхилено    
    -513- Тарута С.О.
У абзаці другому частини шістнадцятої статті 137 слова «організатором земельних торгів і» замінити словами «організатором земельних торгів, оператором електронного майданчика і»;
 
Відхилено    
    -514- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац сорок четвертий підпункту 4 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: "16. Протокол про результати земельних торгів та договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів підписується/укладається у паперовій формі.".
 
Відхилено    
    -515- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці другому частини шістнадцятої статті 137 слова «переможця торгів» замінити словами «переможця торгів або організатора торгів»;
 
Відхилено    
    -516- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці другому частини шістнадцятої статті 137 слова «організатором земельних торгів і» замінити словами «організатором земельних торгів, оператором електронного майданчика і»;
 
Відхилено    
97. В такому випадку договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчується нотаріально. Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки в паперовій формі нотаріусу надається протокол про результати земельних торгів.
 
-517- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій частини шістнадцятої викласти у такій редакції: «Договір купівлі-продажу оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення посвідчується нотаріально. Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення в паперовій формі нотаріусу надається протокол про результати земельних торгів.».
 
Відхилено   Протокол про результати земельних торгів є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, прав емфітевзису, суперфіцію, договорів оренди землі, емфітевзису, суперфіцію.
Договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається в паперовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
Договір за результатами проведення земельних торгів укладається між організатором та переможцем земельних торгів протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати земельних торгів.
 
    -518- Сольський М.Т.
абзац третій частини шістнадцятої статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«Протокол про результати земельних торгів є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, прав емфітевзису, суперфіцію, договорів оренди землі, емфітевзису, суперфіцію.
Договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається в паперовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
Договір за результатами проведення земельних торгів укладається між організатором та переможцем земельних торгів протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати земельних торгів.»;
 
Враховано    
    -519- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Абзац третій частини 16 нової редакції статті 137 Земельного кодексу України викласти таким чином: «Договір купівлі-продажу земельної ділянки, придбаної на земельних торгах, укладається сторонами на підставі протоколу про результати земельних торгів і підлягає нотаріальному посвідченню».
 
Враховано редакційно    
    -520- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац сорок п'ятий підпункту 4 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: "Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчується нотаріально. Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу надається протокол про результати земельних торгів.".
 
Враховано редакційно    
98. 17. У разі відмови переможця торгів від підписання протоколу торгів або від укладення договору, що підтверджується відповідним актом організатора, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол торгів.
 
-521- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У частині 17 статті 137 після слів «новий протокол торгів, « доповнити словами «за результатами якого переможцем визнається учасник торгів, який був наступним за таким переможцем торгів.».
 
Відхилено   17. У разі якщо переможець торгів відмовився від підписання протоколу про результати земельних торгів, укладення договору за результатами проведення земельних торгів або організатор не підписав такий протокол, не уклав договір з підстав, визначених частиною дев’ятнадцятою цієї статті, а також у разі несплати переможцем торгів належної суми за придбаний лот та суми витрат підготовки лота до продажу, що підтверджується відповідним актом організатора земельних торгів, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол про результати земельних торгів.
 
    -522- Сольський М.Т.
частину сімнадцяту статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«17. У разі якщо переможець торгів відмовився від підписання протоколу про результати земельних торгів, укладення договору або організатор не підписав такий протокол, не уклав договір з підстав визначених у частині 19 цієї статті, а також у разі несплати переможцем торгів належної суми за придбаний лот та вартості підготовки лота, що підтверджується відповідним актом організатора, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол про результати земельних торгів.»;
 
Враховано    
    -523- Шкрум А.І.
Абзац перший частини сімнадцятої статті 137 після слів «переможця торгів» доповнити словами «протягом 30 хвилин з моменту завершення торгів»;
 
Відхилено    
    -524- Шкрум А.І.
У абзаці першому частини сімнадцятої статті 137 слово «організатора» замінити словами «оператора електронного майданчика»;
 
Відхилено    
    -525- Чорноморов А.О.
абзац сорок шостий викласти в такій редакції: «17. У разі відмови переможця торгів від підписання протоколу торгів або від укладення договору, за наявності інших учасників, система електронних земельних торгів відновлює торги за цим об'єктом. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторні торги.»;
 
Відхилено    
    -526- Тарута С.О.
Абзац перший частини сімнадцятої статті 137 після слів «переможця торгів» доповнити словами «протягом 24 годин з моменту завершення торгів»;
 
Відхилено    
    -527- Тарута С.О.
У абзаці першому частини сімнадцятої статті 137 слово «організатора» замінити словами «оператора електронного майданчика»;
 
Відхилено    
    -528- Пушкаренко А.М.
Абзац перший частини сімнадцятої статті 137 Земельного кодексу України (підпункт 4 пункту 1 розділу І проекту Закону) доповнити такими словами: «відповідно до якого кожний наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, оголошується переможцем земельних торгів.»;
 
Відхилено    
    -529- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
абзац сорок шостий викласти в такій редакції: «17. У разі відмови переможця торгів від підписання протоколу торгів або від укладення договору, за наявності інших учасників, система електронних земельних торгів відновлює торги за цим об'єктом. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторні торги.»;
 
Відхилено    
    -530- Власенко С.В.
Абзац 46 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «17. У разі відмови переможця торгів від підписання протоколу торгів або від укладення договору, що підтверджується відповідним актом організатора, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол торгів.».
 
Відхилено    
    -531- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац перший частини сімнадцятої статті 137 після слів «переможця торгів» доповнити словами «протягом 30 хвилин з моменту завершення торгів»;
 
Відхилено    
    -532- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці першому частини сімнадцятої статті 137 слово «організатора» замінити словами «оператора електронного майданчика»;
 
Відхилено    
    -533- Кабаченко В.В.
абзаци сорок шостий - сорок сьомий (внесення змін до ч. 17) замінити абзацом такого змісту: «17. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.»;
 
Відхилено    
99. Переможець торгів, який відмовився від підписання протоколу торгів або договору, позбавляється права на участь у подальших торгах з продажу того самого лота.
 
-534- Шкрум А.І.
Абзац другий частини сімнадцятої статті 137 після слів «який відмовився» доповнити словами «протягом 30 хвилин з моменту завершення торгів»;
 
Відхилено   18. Переможець торгів, який відмовився від підписання протоколу про результати земельних торгів або договору за результатами проведення земельних торгів, позбавляється права на участь у подальших торгах з продажу того самого лота.
19. Організатор земельних торгів не підписує протокол торгів, не укладає договір за результатами проведення земельних торгів з переможцем торгів, який:
а) не відповідає встановленим цим Кодексом вимогам до особи, яка може набувати земельну ділянку або права на неї;
б) не подав документи або відомості, обов’язковість подання яких встановлена частиною сьомою цієї статті, та/або в зазначених документах наявні неправдиві відомості;
в) не отримав погодження Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, встановленого частиною двадцять третьою цієї статті.
Не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову в підписанні протоколу про результати земельних торгів та подальшому укладенні договору за результатами проведення земельних торгів технічні, орфографічні та інші помилки у заяві про участь у земельних торгах або в документах та матеріалах, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст відповідного документа.
 
    -535- Сольський М.Т.
статтю 137 Земельного кодексу України доповнити частиною такого змісту:
«Організатор не підписує протокол торгів, не укладає договір з переможцем торгів, який:
не відповідає вимогам цього Кодексу до особи, яка може набувати земельну ділянку або права на неї;
не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено частиною 7 цієї статті та/або у зазначених документах наявні неправдиві відомості;
не отримав погодження, зазначеного у частині 23 цієї статті.
Не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову в підписанні протоколу торгів та подальшому укладенні договору технічні, орфографічні та інші помилки у заяві про участь у земельних торгах або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст відповідного документу.»;
 
Враховано    
    -536- Шкрум А.І.
Абзац другий частини сімнадцятої статті 137 доповнити новим реченням такого змісту: «Торги в такому разі визнаються такими, що не відбулись. Гарантійний внесок не повертається, а перераховується на відповідні рахунки організатора земельних торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який проводились електронні земельні торги) на покриття витрат щодо підготовки лоту.»;
 
Враховано редакційно    
    -537- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину сімнадцяту доповнити новим абзацом наступного змісту: «Якщо інший учасник торгів надав кращий бізнес-план використання землі, розвитку території чи організації переробного виробництва, йому може бути надане переважне право викупу права оренди. Якщо за обумовлений договором термін не буде досягнуто запланованих показників, проводяться повторні торги права оренди на цю ділянку несільськогосподарського призначення, на яких переважне право викупу буде передано номінальному переможцю минулих торгів.».
 
Відхилено    
    -538- Тарута С.О.
Абзац другий частини сімнадцятої статті 137 після слів «який відмовився» доповнити словами «протягом 24 годин з моменту завершення торгів»;
 
Відхилено    
    -539- Тарута С.О.
Абзац другий частини сімнадцятої статті 137 доповнити новим реченням такого змісту: «Торги, в яких переможець відмовився від підписання протоколу або від укладення договору, визнаються такими, що не відбулись. Гарантійний внесок не повертається, а перераховується на відповідні рахунки організатора земельних торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який проводились електронні земельні торги) на покриття витрат щодо підготовки лоту.»;
 
Відхилено    
    -540- Наливайченко В.О.
Абзац 2 частини 17 статті 137 доповнити новим реченням такого змісту: «Земельні торги в такому випадку визнаються такими, що не відбулись. Гарантійний внесок не повертається, а перераховується на відповідні рахунки організатора земельних торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який проводились електронні земельні торги) на покриття витрат щодо підготовки лоту.».
 
Відхилено    
    -541- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац другий частини сімнадцятої статті 137 після слів «який відмовився» доповнити словами «протягом 30 хвилин з моменту завершення торгів»;
 
Відхилено    
    -542- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац другий частини сімнадцятої статті 137 доповнити новим реченням такого змісту: «Торги в такому випадку визнаються такими, що не відбулись. Гарантійний внесок не повертається, а перераховується на відповідні рахунки організатора земельних торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який проводились електронні земельні торги) на покриття витрат щодо підготовки лоту.»;
 
Відхилено    
100. 18. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.
 
-543- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Частину 18 статті 137 Земельного кодексу України - викласти в наступній редакції: «18. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством.».
 
Відхилено   20. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів, виникає з дня державної реєстрації такого права в порядку, встановленому законом.
 
    -544- Кабаченко В.В.
абзац сорок восьмий (внесення змін до ч. 18) викласти в такій редакції: «18. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.»;
 
Відхилено    
    -545- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
частину вісімнадцяту викласти в такій редакції: «Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів, виникає з моменту державної реєстрації такого права в порядку визначеному законом.»
 
Враховано    
101. 19. Гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до початку торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), зараховується до ціни продажу лота.
 
-546- Кабаченко В.В.
абзац сорок дев’ятий (внесення змін до ч. 19) замінити абзацами такого змісту: «19. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цих торгах. У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни. Значення кроку торгів встановлюється організатором у розмірі до 0, 5 відсотка стартової плати за користування земельною ділянкою.»;
 
Відхилено   21. Гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до початку торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), зараховується до ціни продажу лота.
 
102. 20. У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) оператор електронного майданчика у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, перераховує суму гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них.
 
-547- Шкрум А.І.
У частині двадцятій статті 137 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено   22. У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності, прав суперфіцію, емфітевзису на неї, проведення земельних торгів з набуття права оренди такою земельною ділянкою оператор електронного майданчика у строк, встановлений Кабінетом Міністрів України, перераховує суму гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні бюджетні рахунки.
 
    -548- Шкрум А.І.
У частині двадцятій статті 137 слова «через який учасник став переможцем електронних земельних торгів» вилучити;
 
Відхилено    
    -549- Шкрум А.І.
У частині двадцятій статті 137 слова «на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів» замінити словами «на рахунок організатора земельних торгів, відкритий в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
Відхилено    
    -550- Шкрум А.І.
У частині двадцятій статті 137 слова «сплаченого на його рахунок переможцем» замінити словами «та вартість витрат на підготовку лоту для проведення електронних земельних торгів, сплачених на його рахунок переможцем»;
 
Відхилено    
    -551- Сольський М.Т.
частину двадцяту статті 137 Земельного кодексу України вкиласти в такій редакції: «У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) оператор електронного майданчика у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, перераховує суму гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні бюджетні рахунки.»
 
Враховано    
    -552- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Частину 20 статті 137 Земельного кодексу України - викласти в наступній редакції: «20. У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) оператор електронного майданчика у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, перераховує суму гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок та прав на них.».
 
Відхилено    
    -553- Чорноморов А.О.
у абзаці п’ятдесятому слова «організатора земельних торгів» замінити словами «органу місцевого самоврядування, на території якого знаходиться відповідна земельна ділянка».
 
Відхилено    
    -554- Тарута С.О.
У частині двадцятій статті 137 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -555- Тарута С.О.
У частині двадцятій статті 137 слова «через який учасник став переможцем електронних земельних торгів» вилучити;
 
Відхилено    
    -556- Тарута С.О.
У частині двадцятій статті 137 слова «на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів» замінити словами «на рахунок організатора земельних торгів, відкритий в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
Відхилено    
    -557- Тарута С.О.
У частині двадцятій статті 137 слова «сплаченого на його рахунок переможцем» замінити словами «та вартість витрат на підготовку лоту для проведення електронних земельних торгів, сплачених на його рахунок переможцем»;
 
Відхилено    
    -558- Пузійчук А.В.
Частину двадцяту статті 137 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «встановлені Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «у випадку продажу ділянки сільськогосподарського призначення - Державною агенцією земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -559- Наливайченко В.О.
У частині 20 статті 137 - слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -560- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
у абзаці п’ятдесятому слова «організатора земельних торгів» замінити словами «органу місцевого самоврядування, на території якого знаходиться відповідна земельна ділянка».
 
Відхилено    
    -561- Бондарєв К.А.
Частину двадцяту статті 137 (в редакції законопроекту) після слів «встановлені Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «у випадку продажу ділянки сільськогосподарського призначення - Державним банком земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -562- Власенко С.В.
Абзац 20 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «20. У разі оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності оператор майданчика у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, перераховує суму гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора майданчика, через який учасник став переможцем земельних торгів), сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них.».
 
Відхилено    
    -563- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині двадцятій статті 137 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -564- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині двадцятій статті 137 слова «через який учасник став переможцем електронних земельних торгів» вилучити;
 
Відхилено    
    -565- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині двадцятій статті 137 слова «на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів» замінити словами «на рахунок організатора земельних торгів, відкритий в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
Відхилено    
    -566- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині двадцятій статті 137 слова «сплаченого на його рахунок переможцем» замінити словами «та вартість витрат на підготовку лоту для проведення електронних земельних торгів, сплачених на його рахунок переможцем»;
 
Відхилено    
    -567- Кабаченко В.В.
абзац п’ятдесятий (внесення змін до ч. 20) замінити абзацами такого змісту: «20. У ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов'язково кратною кроку торгів (пропозиція ціни з голосу). Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію. У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку торгів, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгів, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку торгів. Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів. Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів. У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни. Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок торгів. У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок торгів, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку торгів і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок торгів. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок. У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час торгів.»;
 
Відхилено    
    -568- Качура О.А.
Абзац сорок дев’ятий підпункту 4 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - «20. У разі продажу прав на земельну ділянку державної чи комунальної власності (оренди, суперфіцію, емфітевзису) оператор електронного майданчика у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, перераховує суму гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них.»;
 
Відхилено    
    -569- Крулько І.І.
У пункті 4) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 137) слова «оператор електронного майданчика у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, « замінити словами «оператор електронного майданчика протягом семи банківських днів після закінчення торгів»;
 
Відхилено    
103. 21. У разі визнання переможцями торгів осіб, зазначених у статті 129 цього Кодексу, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення реєструється після отримання погодження Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановлених законом. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні торги за таким лотом вважаються такими, що не відбулися.
 
-570- Шкрум А.І.
У тексті частини двадцять першої статті 137 слова «Верховної Ради України чи» вилучити;
 
Відхилено   23. У разі визнання переможцями торгів осіб, які відповідно до цього Кодексу можуть купувати земельні ділянки державної чи комунальної власності за погодженням з Верховною Радою України чи Кабінетом Міністрів України, договори купівлі-продажу земельних ділянок укладаються після отримання погодження зазначених органів. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України в погодженні торги за таким лотом вважаються такими, що не відбулися.
 
    -571- Сольський М.Т.
частину 21 статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «У разі визнання переможцями торгів осіб, які відповідно до цього Кодексу можуть купувати земельні ділянки державної, комунальної власності за погодженням Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, договори купівлі-продажу земельних ділянок укладаються після отримання погодження зазначених органів. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні торги за таким лотом вважаються такими, що не відбулися.»;
 
Враховано    
    -572- Власенко С.В.
У абзаці 21 підпункту 4 частини 1 розділу 1 слова «купівлі-продажу» замінити словом «оренди».
 
Відхилено    
    -573- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У тексті частини двадцять першої статті 137 слова «Верховної Ради України чи» вилучити;
 
Відхилено    
    -574- Кабаченко В.В.
абзац п’ятдесят перший (внесення змін до ч. 21) замінити абзацами такого змісту: «21. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у торгах з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора земельних торгів у день проведення торгів. За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, ліцитатор відновлює торги за цим об'єктом у день проведення торгів. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторні торги.»;
 
Відхилено    
104. 22. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів у порядку та в строки, визначені Кабінетом Міністрів України.»
 
-575- Підласа Р.А.
Останній абзац підпункту 4) пункту 1 розділу І проекту (частина 22 статті 137 Земельного кодексу України) після слів "витрат, здійснених" доповнити словами "організатором або виконавцем земельних торгів";
 
Відхилено   24. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на земельних торгах, а також сума витрат на підготовку лота до продажу, підлягають сплаті переможцем земельних торгів у порядку та строки, визначені Кабінетом Міністрів України.
 
    -576- Сольський М.Т.
Частину 22 статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат на підготовку лота до продажу, підлягають сплаті переможцем земельних торгів у порядку та в строки, визначені Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
    -577- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У частині 22 статті 137 слова «право користування якою» замінити на слова «інше речове право на земельну ділянку, яке».
 
Відхилено    
    -578- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Доповнити статтю 137 новою частиною 23 такого змісту: «23. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.».
 
Відхилено    
    -579- Шкрум А.І.
Частину двадцять другу статті 137 після слів «проведення земельних торгів» доповнити словами «у межах затвердженої Кабінетом Міністрів України суми граничних витрат»;
 
Відхилено    
    -580- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину двадцять другу викласти у новій редакції: «Ціна продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, плата за користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів у порядку та в строки, визначені Кабінетом Міністрів України. Якщо переможець не може сплатити таку суму, на підставі наданого ним бізнес-плана територіальна громада або державна агенція, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, може сплатити цю суму за нього із одночасним виділенням державного кредиту або розстрочки не менше ніж на 10 років.»
 
Відхилено    
    -581- Тарута С.О.
Частину двадцять другу статті 137 після слів «проведення земельних торгів» доповнити словами «у межах затвердженої Кабінетом Міністрів України граничної суми витрат»;
 
Відхилено    
    -582- Власенко С.В.
Абзац 22 підпункту 4 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «22. Ціна оренди земельної ділянки, а також сума витрат, здійснених на підготовку лота до оренди, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів у порядку та в строки, визначені Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -583- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Частину двадцять другу статті 137 після слів «проведення земельних торгів» доповнити словами «у межах затвердженої Кабінетом Міністрів України суми граничних витрат»;
 
Відхилено    
    -584- Кабаченко В.В.
абзац п’ятдесят другий (внесення змін до ч. 22) викласти в такій редакції: «22. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.»;
 
Відхилено    
    -585- Кабаченко В.В.
доповнити новою частиною 23 такого змісту: «23. У процесі проведення торгів виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може вноситися й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках. Один примірник протоколу видається переможцю.»;
 
Відхилено    
    -586- Кабаченко В.В.
доповнити новою частиною 24 такого змісту: «24. Ліцитатор оголошує про завершення земельних торгів після підписання протоколу торгів.»;
 
Відхилено    
    -587- Кабаченко В.В.
доповнити новою частиною 25 такого змісту: «25. Договір оренди земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів. У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.»;
 
Відхилено    
    -588- Кабаченко В.В.
доповнити новою частиною 26 такого змісту: «26. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, може підлягати державній реєстрації в порядку, визначеному законом.»;
 
Відхилено    
    -589- Кабаченко В.В.
доповнити новою частиною 27 такого змісту: «27. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни.»;
 
Відхилено    
    -590- Кабаченко В.В.
доповнити новою частиною 28 такого змісту: «28. У разі продажу права оренди на земельну ділянку державної чи комунальної власності виконавець земельних торгів протягом семи банківських днів після закінчення торгів перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу прав на земельні ділянки та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування інших надходжень.»;
 
Відхилено    
    -591- Кабаченко В.В.
доповнити новою частиною 29 такого змісту: «29. На торгах зобов'язаний бути присутній організатор земельних торгів або його представник, уповноважений укладати від імені організатора земельних торгів договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги.»;
 
Відхилено    
    -592- Кабаченко В.В.
доповнити новою частиною 30 такого змісту: «30. Плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.»;
 
Відхилено    
    -593- Крулько І.І.
У пункті 4) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 137) слова «підлягають сплаті переможцем земельних торгів у порядку та в строки, визначені Кабінетом Міністрів України.» замінити словами «підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.»;
 
Відхилено    
105. 5) статтю 138 викласти в такій редакції:
 
-594- Дубінський О.А.
До підпункту 5) пункту 1 частини І законопроекту: Абзац перший та другий викласти в такій редакції: «5) Доповнити главу 21 Земельного кодексу України новою статтею 138-1 такого змісту: «Стаття 138-1. Встановлення результатів торгів»
 
Відхилено      
106. «Стаття 138. Встановлення результатів торгів
 
   Стаття 138. Встановлення результатів земельних торгів
 
107. 1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після сплати переможцем земельних торгів ціни продажу земельної ділянки або плати за користування земельною ділянкою.
 
-595- Підласа Р.А.
У абзаці третьому підпункту 5) пункту 1 розділу І проекту слова "плати за користування земельною ділянкою" замінити словами "відповідної плати за користування земельною ділянкою та сплати витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів".
 
Відхилено   1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після сплати переможцем торгів ціни продажу земельної ділянки або відповідної плати за користування земельною ділянкою та сплати витрат на підготовку лота до продажу.
 
    -596- Сольський М.Т.
частину першу статті 138 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після сплати переможцем земельних торгів ціни продажу земельної ділянки або відповідної плати за користування земельною ділянкою та сплати витрат на підготовку лота до продажу.»
 
Враховано    
    -597- Шкрум А.І.
Частину першу статті 138 доповнити словами «та вартості підготовки лота до продажу»;
 
Відхилено    
    -598- Чорноморов А.О.
у підпункті 5: а) абзац третій викласти в такій редакції: «1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулись, після сплати переможцем земельних торгів всіх коштів за придбаний лот.»;
 
Відхилено    
    -599- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 138 «Встановлення результатів торгів»: Частину першу викласти в наступній редакції: «Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після сплати переможцем земельних торгів ціни продажу права на оренду земельної ділянки несільськогосподарського призначення та укладання договору про землекористування.».
 
Відхилено    
    -600- Тарута С.О.
Частину першу статті 138 доповнити словами «та вартості підготовки лота до продажу»;
 
Відхилено    
    -601- Наливайченко В.О.
Абзац 1 частини 3 статті 138 доповнити реченням такого змісту: «В такому разі організатор земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні внески, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними гарантійні внески, не пізніше трьох банківських днів з дня скасування торгів.»
 
Відхилено    
    -602- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Частину 1 нової редакції статті 138 Земельного кодексу України викласти таким чином: «1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після сплати переможцем земельних торгів ціни продажу земельної ділянки або відповідної плати за користування земельною ділянкою та сплати витрат, здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів.»
 
Враховано частково    
    -603- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
у підпункті 5: абзац третій викласти в такій редакції: «1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулись, після сплати переможцем земельних торгів всіх коштів за придбаний лот.»;
 
Враховано редакційно    
    -604- Власенко С.В.
Абзац 3 підпункту 5 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після сплати переможцем земельних торгів плати за користування земельною ділянкою (орендар і орендодавець мають право домовитися про розстрочення здійснення виплат).».
 
Відхилено    
    -605- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Частину першу статті 138 доповнити словами «та вартості підготовки лота до продажу»;
 
Відхилено    
    -606- Кабаченко В.В.
в підпункті 5 (внесення змін до ст.138): абзац третій (внесення змін ч. 1) викласти в такій редакції: «1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору оренди земельної ділянки.»;
 
Відхилено    
    -607- Крулько І.І.
У пункті 5) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 138) слова «після сплати переможцем земельних торгів ціни продажу земельної ділянки або плати за користування земельною ділянкою.» замінити словами «після укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.»;
 
Відхилено    
108. 2. Земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися, чи їх результати можуть бути визнані судом недійсними.
 
-608- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Частину 2 статті 138 Земельного кодексу України - викласти в наступній редакції: «2. Земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися (на підставі ч. 3 та ч. 4 цієї статті), чи їх результати можуть бути визнані судом недійсними.».
 
Відхилено   2. Земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися, чи їх результати можуть бути визнані судом недійсними.
 
    -609- Чорноморов А.О.
у абзаці четвертому слова «чи їх результати можуть бути визнані судом недійсними» виключити;
 
Відхилено    
    -610- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину другу доповнити новим абзацом у наступній редакції: «Земельні торги вважаються недійсними, а їх результат анулюється, якщо в них брали участь юридичні особи із нерозкритими кінцевими бенефіціарами, юридичні особи із ознаками фіктивності та іноземці чи особи із подвійним громадянством в будь-якій ролі.»
 
Відхилено    
    -611- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
у абзаці четвертому слова «чи їх результати можуть бути визнані судом недійсними» виключити;
 
Відхилено    
    -612- Кабаченко В.В.
абзац четвертий (внесення змін ч. 2) викласти в такій редакції: «2. Земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися, чи їх результати можуть бути анульовані.»;
 
Відхилено    
    -613- Крулько І.І.
Пункт 5) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 138) після слів «Земельні торги можуть бути скасовані» доповнити словами «, анульовані»;
 
Відхилено    
109. 3. Земельні торги до їх проведення скасовуються організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.
 
-614- Шкрум А.І.
У частині третій статті 138 слова «які тягнуть за собою» замінити словами «що засвідчують необхідність»;
 
Враховано частково   3. Земельні торги до їх проведення можуть бути скасовані організатором земельних торгів у разі отримання ним документів, що підтверджують необхідність внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.
 
    -615- Шкрум А.І.
Абзац перший частини третьої статті 138 доповнити новим реченням такого змісту: «У такому випадку організатор торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні внески, а виконавець торгів повертає учасникам сплачені ними гарантійні внески, не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня скасування торгів.»;
 
Відхилено    
    -616- Тарута С.О.
У частині третій статті 138 слова «які тягнуть за собою» замінити словами «що засвідчують необхідність»;
 
Враховано редакційно    
    -617- Тарута С.О.
Абзац перший частини третьої статті 138 доповнити новим реченням такого змісту: «В такому разі організатор торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні внески, а виконавець торгів повертає учасникам сплачені ними гарантійні внески, не пізніше п’яти банківських днів з дня скасування торгів.»;
 
Відхилено    
    -618- Власенко С.В.
Абзац 5 підпункту 5 частини 1 розділу 1 - виключити.
 
Відхилено    
    -619- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині третій статті 138 слова «які тягнуть за собою» замінити словами «що засвідчують необхідність»;
 
Враховано редакційно    
    -620- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац перший частини третьої статті 138 доповнити новим реченням такого змісту: «В такому разі організатор торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні внески, а виконавець торгів повертає учасникам сплачені ними гарантійні внески, не пізніше п’яти банківських днів з дня скасування торгів.»;
 
Відхилено    
    -621- Кабаченко В.В.
в абзаці п’ятому (внесення змін абз.1 ч. 3) слова «відчуження чи передачу в користування» замінити словами «на передачу її в користування»;
 
Відхилено    
110. Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.
 
-622- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Після абзацу шостого підпункту 5 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту: «У разі скасування торгів організатор земельних торгів у десятиденний строк після прийняття рішення про скасування торгів відшкодовує виконавцю земельних торгів фактично здійснені витрати на підготовку до їх проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 135 цього Кодексу, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п'яти банківських днів з дати скасування.».
 
Відхилено   Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення земельних торгів.
 
    -623- Кабаченко В.В.
після абзацу шостого (змін до абз.2 ч. 3) доповнити новим абзацом такого змісту: «У разі скасування торгів організатор земельних торгів у десятиденний строк після прийняття рішення про скасування торгів відшкодовує виконавцю земельних торгів фактично здійснені витрати на підготовку до їх проведення, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п'яти банківських днів з дати скасування.»;
 
Відхилено    
    -624- Крулько І.І.
Пункт 5) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 138) після слів «підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів» доповнити новим абзацом такого змісту: «У разі скасування торгів організатор земельних торгів у десятиденний строк після прийняття рішення про скасування торгів відшкодовує виконавцю земельних торгів фактично здійснені витрати на підготовку до їх проведення, але не більше максимальної суми винагороди, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п’яти банківських днів з дати скасування.»
 
Відхилено    
111. 4. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:
 
   4. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:
 
112. а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім випадків, визначених абзацом 3 частини 5 статті 138 цього Кодексу, за умови, що таким учасником в установлений строк підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, сплачено належну суму за придбаний лот);
 
-625- Сольський М.Т.
Пункт а) частини четвертої статті 138 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім випадку, визначеного абзацом третім частини п’ятої статті 138 цього Кодексу, за умови, що таким учасником в установлений строк підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, сплачено належну суму за придбаний лот та витрати на підготовку лота до продажу);»
 
Враховано   а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім випадку, встановленого абзацом третім частини п’ятої цієї статті, за умови, що такий учасник у встановлений строк підписав протокол про проведення земельних торгів, договір за результатами проведення земельних торгів, сплатив належну суму за придбаний лот та суму витрат на підготовку лота до продажу);
 
113. б) якщо жоден з учасників не зробив кроку аукціону (торгів);
 
-626- Пузійчук А.В.
Частину четверту статті 138 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) доповнити новим пунктом такого змісту: «б) встановлення факту невідповідності переможця торгів вимогам частини першої статті 130 цього Кодексу; «.
 
Враховано редакційно   б) якщо жоден з учасників не зробив кроку аукціону (торгів) на підвищення стартової ціни (плати), крім випадку, визначеного абзацом третім частини п'ятої статті 138 цього Кодексу;
 
    -627- Пузійчук А.В.
У пункті «б» частини четвертої статті 138 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) літеру «б» замінити літерою «в».
 
Відхилено    
    -628- Кабаченко В.В.
абзац дев’ятий (зміни до п.б) ч. 4) викласти в такій редакції: «б) якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота; «;
 
Відхилено    
114. в) якщо електронною торговою системою було автоматично сформовано та оприлюднено новий протокол торгів з визначенням переможця торгів учасника з наступною ціновою пропозицією, та таким учасником в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот.
 
-629- Шкрум А.І.
У частині четвертій статті 138 пункт «в» викласти у такій редакції: «в) якщо переможцем торгів в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот та вартості підготовки лота до продажу, що підтверджується відповідним актом оператора електронного майданчика.»
 
Відхилено   в) якщо електронною торговою системою автоматично сформовано та оприлюднено протокол про результати проведення земельних торгів з визначенням переможцем торгів учасника з наступною ціновою пропозицією та таким учасником або організатором земельних торгів у випадках, встановлених частиною дев’ятнадцятою статті 137 цього Кодексу, у встановлений строк не підписано протокол про результати земельних торгів, договір за результатами проведення земельних торгів, не сплачено належну суму за придбаний лот та суму витрат на підготовку лота до продажу.
 
    -630- Шкрум А.І.
Пункт «в» частини четвертої статті 138 доповнити реченням такого змісту: «Гарантійний внесок в такому разі не повертається, а перераховується оператором електронного майданчика на відповідні рахунки організатора земельних торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який проводились електронні земельні торги) на покриття витрат щодо підготовки лоту.»;
 
Відхилено    
    -631- Сольський М.Т.
Пункт «в» частини четвертої статті 138 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «в) якщо електронною торговою системою було автоматично сформовано та оприлюднено новий протокол торгів з визначенням переможця земельних торгів учасника з наступною ціновою пропозицією, та таким учасником або організатором у випадках визначених частиною 19 статті 137 цього кодексу в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот та вартості підготовки лота до продаж»
 
Враховано    
    -632- Чорноморов А.О.
абзац десятий виключити;
 
Відхилено    
    -633- Тарута С.О.
У частині четвертій статті 138 пункт «в» викласти у такій редакції: «в) якщо переможцем торгів в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот та вартості підготовки лота до продажу, що підтверджується відповідним актом оператора електронного майданчика.»
 
Відхилено    
    -634- Тарута С.О.
Пункт «в» частини четвертої статті 138 доповнити реченням такого змісту: «Гарантійний внесок в такому разі не повертається, а перераховується оператором електронного майданчика на відповідні рахунки організатора земельних торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який проводились електронні земельні торги) на покриття витрат щодо підготовки лоту.»;
 
Відхилено    
    -635- Пушкаренко А.М.
Пункт «в» частини четвертої статті 138 Земельного кодексу України (підпункт 5 пункту 1 розділу І проекту Закону) після слів «протокол торгів з визначенням переможця торгів» доповнити словами та знаками « (у тому числі новий протокол торгів у випадку, передбаченому частиною сімнадцятою статті 137 цього Кодексу).»
 
Відхилено    
    -636- Пузійчук А.В.
У пункті «в» частини четвертої статті 138 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) літеру «в» замінити літерою «г».
 
Відхилено    
    -637- Наливайченко В.О.
У частині 4 статті 138 пункт «в» викласти у такій редакції: «в) якщо переможцем земельних торгів в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами земельних торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот та вартості підготовки лота до продажу, що підтверджується відповідним актом оператора електронного майданчика.»
 
Відхилено    
    -638- Наливайченко В.О.
У частині 4 статті 138 пункт «в» доповнити реченням такого змісту: «Гарантійний внесок в такому разі не повертається, а перераховується оператором електронного майданчика на відповідні рахунки організатора земельних торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який проводились електронні земельні торги) на покриття витрат щодо підготовки лоту.»;
 
Відхилено    
    -639- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
абзац десятий виключити;
 
Відхилено    
    -640- Власенко С.В.
Абзац 10 підпункту 5 частини 1 розділу 1 - виключити.
 
Відхилено    
    -641- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині четвертій статті 138 пункт «в» викласти у такій редакції: «в) якщо переможцем торгів в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот та вартості підготовки лота до продажу, що підтверджується відповідним актом оператора електронного майданчика.»
 
Відхилено    
    -642- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Пункт «в» частини четвертої статті 138 доповнити реченням такого змісту: «Гарантійний внесок в такому разі не повертається, а перераховується оператором електронного майданчика на відповідні рахунки організатора земельних торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який проводились електронні земельні торги) на покриття витрат щодо підготовки лоту.»;
 
Відхилено    
    -643- Кабаченко В.В.
абзац десятий (зміни до п.в) ч. 4) викласти в такій редакції: «в) відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.»;
 
Відхилено    
115. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, також у випадку неотримання погодження, зазначеного в частині двадцять першій статті 137 цього Кодексу.
 
-644- Кабаченко В.В.
абзац одинадцятий (зміни до абз.5 ч. 4) викласти в такій редакції: «Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, приймається виконавцем земельних торгів у день їх проведення.»;
 
Відхилено      
    -645- Сольський М.Т.
Абзац одинадцятий підпункту 5 частини 1 розділу 1 виключити.
 
Враховано    
    -646- Кабаченко В.В.
після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами такого змісту: «5. Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору оренди земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот. Рішення про анулювання торгів приймається організатором земельних торгів у п'ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання. У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються: а) всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота; б) учаснику, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення торгів; в) переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів; г) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот; ґ) переможцю, який відмовився від укладення договору оренди земельної ділянки.»;
 
Відхилено    
116. 5. У разі якщо торги були визнані такими, що не відбулися, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.
 
-647- Кабаченко В.В.
абзаци дванадцятий - п’ятнадцятий (зміни ч. 5) викласти в такій редакції: «6. У разі якщо торги не відбулися або їх результати анульовано, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів. Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів. Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати право оренди земельної ділянки за стартовою ціною, визначеною відповідно до частини четвертої статті 136 цього Кодексу.».
 
Відхилено   5. У разі якщо земельні торги були визнані такими, що не відбулися, повторні земельні торги можуть бути проведені не раніше ніж через один місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.
 
117. Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів з урахуванням особливостей, встановлених Кабінетом Міністрів України. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які в установлений строк не підписали протокол торгів, договір за результатами торгів, не сплатили належної суми за придбаний лот.
 
-648- Чорноморов А.О.
абзац тринадцятий викласти в такій редакції: «До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які в установлений строк не підписали протокол торгів, договір за результатами торгів, не сплатили належної суми за придбаний лот.».
 
Відхилено   Повторні земельні торги проводяться в порядку, встановленому цим Кодексом для проведення земельних торгів з урахуванням технічних вимог, визначених Кабінетом Міністрів України. До участі в повторних земельних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які в установлений строк не підписали протокол про результати земельних торгів, договір за результатами проведення земельних торгів, не сплатили належну суму за придбаний лот та суму витрат на підготовку лота до продажу.
 
    -649- Сольський М.Т.
Друге речення абзацу другого частини п’ятої статті 138 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «До участі у повторних земельних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які в установлений строк не підписали протокол торгів, договір за результатами торгів, не сплатили належної суми за придбаний лот та витрати на підготовку лота до продажу.»
 
Враховано    
    -650- Пузійчук А.В.
Частину п’яту статті 138 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «встановлених Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «а у випадку торгів щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення - Державною агенцією земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -651- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
абзац тринадцятий викласти в такій редакції: «До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які в установлений строк не підписали протокол торгів, договір за результатами торгів, не сплатили належної суми за придбаний лот.».
 
Враховано редакційно    
118. Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у нових торгах подав заяву лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, визначеної відповідно до частини третьої статті 136 цього Кодексу.
 
-652- Шкрум А.І.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено   Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника, а також якщо для участі у повторних торгах щодо цього самого лота подав заяву лише цей учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за запропонованою ним ціною, але не менше стартової ціни, визначеної відповідно до частини першої статті 136 цього Кодексу.
 
    -653- Шкрум А.І.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 слова «з підстави наявності лише одного учасника» замінити словами «з підстави відсутності учасників або наявності лише одного учасника»;
 
Відхилено    
    -654- Шкрум А.І.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 слова «подав заяву лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, визначеної відповідно до частини третьої статті 136 цього Кодексу» замінити словами «не було подано жодної заяви від учасників або подав заяву лише той самий учасник, торги не проводяться».
 
Відхилено    
    -655- Сольський М.Т.
абзац третій частини п’ятої статті 138 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах по цьому ж лоту подав заяву лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, визначеної відповідно до частини першої статті 136 цього Кодексу.»
 
Враховано    
    -656- Тарута С.О.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -657- Тарута С.О.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 слова «з підстави наявності лише одного учасника» замінити словами «з підстави відсутності учасників або наявності лише одного учасника»;
 
Відхилено    
    -658- Тарута С.О.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 слова «подав заяву лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, визначеної відповідно до частини третьої статті 136 цього Кодексу» замінити словами «не було подано одної заяви від учасників або подав заяву лише той самий учасник, торги оголошуються такими, що не відбулися та проводяться повторно у порядку та у строки, визначені цим Законом.».
 
Відхилено    
    -659- Наливайченко В.О.
У абзаці 3 частини 5 статті 138 - слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -660- Власенко С.В.
Абзац 14 підпункту 5 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у нових торгах подав заяву лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право оренди нею за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, визначеної відповідно до частини третьої статті 136 цього Кодексу.».
 
Відхилено    
    -661- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -662- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 слова «з підстави наявності лише одного учасника» замінити словами «з підстави відсутності учасників або наявності лише одного учасника»;
 
Відхилено    
    -663- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 слова «подав заяву лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, визначеної відповідно до частини третьої статті 136 цього Кодексу» замінити словами «не було подано жодної заяви від учасників або подав заяву лише той самий учасник, торги не проводяться».
 
Відхилено    
    -664- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 слова «з підстави наявності лише одного учасника» замінити словами «з підстави відсутності учасників або наявності лише одного учасника»;
 
Відхилено    
    -665- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 слова «подав заяву лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, визначеної відповідно до частини третьої статті 136 цього Кодексу» замінити словами «не було подано жодної заяви від учасників або подав заяву лише той самий учасник, торги не проводяться».
 
Відхилено    
119. У випадку, якщо земельні торги були скасовані або їх результати були визнані судом недійсними, проводяться нові земельні торги.»
 
-666- Крулько І.І.
Пункт 5) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 138) після слів «У випадку, якщо земельні торги були скасовані або їх результати були визнані судом недійсними, проводяться нові земельні торги.» доповнити новими абзацами такого змісту: «Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот. Рішення про анулювання торгів приймається організатором земельних торгів у п'ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.»;
 
Відхилено   У разі якщо земельні торги скасовані організатором земельних торгів або їх результати визнані судом недійсними, проводяться нові земельні торги.
 
    -667- Сольський М.Т.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 138 Земельного кодексу України після слова «скасовані» доповнити словом «організатором»
 
Враховано    
    -668- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Статтю 138 Земельного кодексу України - викласти в наступній редакції: «Організатор земельних торгів після проведення торгів опубліковує в електронній торговій системі підписаний протокол про результати торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, та прав на неї та відомості про здійснення переможцем торгів оплати за придбаний лот.».
 
Відхилено    
120. 6) статтю 139 викласти в такій редакції:
 
-669- Чорноморов А.О.
підпункт 6 викласти в такій редакції: «Стаття 139. Оприлюднення земельних торгів Виконавець електронних земельних торгів після сплати переможцем всіх коштів за придбаний лот, опубліковує в системі електронних земельних торгів підписаний протокол про результати торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, або прав на неї. Результати земельних торгів за кожним лотом відображаються в системі електронних земельних торгів та на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, в тому числі протокол земельних торгів та договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, укладений між організатором та переможцем земельних торгів. За рішенням організатора, результати земельних торгів можуть також оприлюднюватись в інших електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням: 1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера; 2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів; 3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису); 4) цільового призначення земельної ділянки.».
 
Відхилено      
    -670- Кучер М.І.
Вацак Г.А.
підпункт 6 викласти в такій редакції: «Стаття 139. Оприлюднення земельних торгів Виконавець електронних земельних торгів після сплати переможцем всіх коштів за придбаний лот, опубліковує в системі електронних земельних торгів підписаний протокол про результати торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, або прав на неї. Результати земельних торгів за кожним лотом відображаються в системі електронних земельних торгів та на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, в тому числі протокол земельних торгів та договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, укладений між організатором та переможцем земельних торгів. За рішенням організатора, результати земельних торгів можуть також оприлюднюватись в інших електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням: 1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера; 2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів; 3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису); 4) цільового призначення земельної ділянки.».
 
Відхилено    
    -671- Кабаченко В.В.
Підпункт 6 (внесення змін до ст.139) викласти в такій редакції: «6) статтю 139 викласти в такій редакції: «Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів Організатор земельних торгів не пізніше п’яти робочих днів після проведення торгів розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про їх результати за кожним лотом, а також, за бажанням організатора земельних торгів, публікує це повідомлення у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, із зазначенням: 1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера; 2) розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів; 3) строку користування земельною ділянкою; 4) цільового призначення земельної ділянки.».
 
Відхилено    
121. «Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів
 
   Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів
 
122. Організатор земельних торгів після проведення торгів опубліковує в електронній торговій системі підписаний протокол про результати торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, або прав на неї та відомості про здійснення переможцем торгів оплати за придбаний лот. Результати земельних торгів за кожним лотом відображаються в електронній торговій системі та на Єдиному державному порталі земельних торгів, в тому числі протокол земельних торгів та договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, укладений між організатором та переможцем земельних торгів.
 
-672- Шкрум А.І.
У частині першій статті 139 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено   1. Організатор земельних торгів після їх проведення публікує в електронній торговій системі підписаний протокол про результати земельних торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки або прав на неї та відомості про сплату переможцем торгів належної суми за придбаний лот та суми витрат на підготовку лота до продажу.
 
    -673- -- Н.Д.Сольський М.Т. (Реєстр.Картка №346)
Абзац перший частини першої статті 139 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Організатор земельних торгів після проведення торгів публікує в електронній торговій системі підписаний протокол про результати земельних торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, або прав на неї та відомості про здійснення переможцем торгів оплати за придбаний лот та витрат на підготовку лота до продажу.»
 
Враховано    
    -674- Шкрум А.І.
У частині першій статті 139 перше речення доповнити через кому словами «і вартість підготовки лота до продажу».
 
Відхилено    
    -675- Шкрум А.І.
У частині першій статті 139 слова «та на Єдиному державному порталі земельних торгів» замінити словами «на Єдиному державному порталі земельних торгів та на веб-сайті організатора»;
 
Відхилено    
    -676- Тарута С.О.
У частині першій статті 139 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -677- Тарута С.О.
У частині першій статті 139 перше речення доповнити через кому словами «і вартість підготовки лота до продажу».
 
Відхилено    
    -678- Тарута С.О.
У частині першій статті 139 слова «та на Єдиному державному порталі земельних торгів» замінити словами «на Єдиному державному порталі земельних торгів та на веб-сайті організатора»;
 
Відхилено    
    -679- Наливайченко В.О.
У частині 1 статті 139 - слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -680- Власенко С.В.
Абзац 3 підпункту 6 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Організатор земельних торгів після проведення торгів опубліковує на сайті обласної державної адміністрації підписаний протокол про результати торгів, договір про здійснення переможцем торгів оплати за придбаний лот. Результати земельних торгів за кожним лотом на Єдиному державному порталі земельних торгів, в тому числі протокол земельних торгів та договір оренди земельної ділянки, укладений між організатором та переможцем земельних торгів.».
 
Відхилено    
    -681- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині першій статті 139 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -682- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині першій статті 139 перше речення доповнити через кому словами «і вартість підготовки лота до продажу».
 
Відхилено    
    -683- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині першій статті 139 слова «та на Єдиному державному порталі земельних торгів» замінити словами «на Єдиному державному порталі земельних торгів та на веб-сайті організатора»;
 
Відхилено    
    -684- Качура О.А.
Абзац другий підпункту 6 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - «Організатор земельних торгів після проведення торгів опубліковує в електронній торговій системі підписаний протокол про результати торгів, договір прав на земельну ділянку та відомості про здійснення переможцем торгів оплати за придбаний лот. Результати земельних торгів за кожним лотом відображаються в електронній торговій системі та на Єдиному державному порталі земельних торгів, в тому числі протокол земельних торгів та договір оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, укладений між організатором та переможцем земельних торгів.».
 
Відхилено    
    -685- Крулько І.І.
Пункт 6) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 139) після слів «Організатор земельних торгів» доповнити словами «не пізніше п’яти робочих днів»;
 
Відхилено    
123. За рішенням організатора, результати земельних торгів можуть також оприлюднюватись в інших електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням:
 
-686- Шкрум А.І.
Абзац перший частини другої статті 139 викласти у такій редакції: «У випадку, якщо оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот розміщувалось також в інших електронних та друкованих засобах масової інформації, результати земельних торгів також оприлюднюються організатором і в цих самих електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням: «;
 
Відхилено   2. За рішенням організатора земельних торгів результати таких торгів можуть також оприлюднюватися в інших електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням:
 
    -687- Тарута С.О.
Абзац перший частини другої статті 139 викласти у такій редакції: «У разі, якщо оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот розміщувалось також в інших електронних та друкованих засобах масової інформації, результати земельних торгів також оприлюднюються організатором і в цих самих електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням: «;
 
Відхилено    
    -688- Пузійчук А.В.
Частину другу статті 139 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після слів «оприлюднюватись в інших електронних» доповнити словами «засобах масової інформації».
 
Враховано    
    -689- Пузійчук А.В.
Частину другу статті 139 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) перед словами «друкованих засобах» доповнити словами «публікуватись у».
 
Враховано    
    -690- Наливайченко В.О.
Абзац 1 частини 2 статті 139 викласти у такій редакції: «У разі, якщо оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот розміщувалось також на інших електронних та друкованих засобах масової інформації, результати земельних торгів також оприлюднюються організатором і на даних електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням: «;
 
Відхилено    
    -691- Бондарєв К.А.
Частину другу статті 139 (в редакції законопроекту) доповнити новим абзацом такого змісту: «У випадку торгів щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення оприлюднення результатів таких торгів є обов’язковим, в тому числі шляхом публікації у газеті «Голос України».».
 
Відхилено    
    -692- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац перший частини другої статті 139 викласти у такій редакції: «У разі, якщо оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот розміщувалось також в інших електронних та друкованих засобах масової інформації, результати земельних торгів також оприлюднюються організатором і в цих самих електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням: «;
 
Відхилено    
    -693- Крулько І.І.
У пункті 6) частини 1 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 139) слова «можуть також оприлюднюватись в інших електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням: « замінити словами «оприлюднюються в електронних та друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, із зазначенням: «;
 
Відхилено    
124. 1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;
 
-694- Сольський М.Т.
У пункті 1 статті 139 Земельного кодексу України після слова «розташування,» доповнити словом «площі,»
 
Враховано   а) місця розташування, площі земельної ділянки та її кадастрового номера;
 
125. 2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;
 
-695- Власенко С.В.
Абзац 6 підпункту 6 частини 1 розділу 1 - виключити.
 
Відхилено   б) ціни продажу земельної ділянки, ціни продажу права емфітевзису, суперфіцію, розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами земельних торгів;
 
    -696- Сольський М.Т.
Пункт 2 статті 139 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «2) ціни продажу земельної ділянки, ціни продажу права емфітевзису, суперфіцію, розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;»
 
Враховано    
126. 3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису);
 
-697- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті 3 статті 139 після слів «суперфіцію, емфітевзису, « доповнити словами «іншого речового права на земельну ділянку); «.
 
Відхилено   в) строку користування земельною ділянкою (у разі набуття на земельних торгах права оренди, суперфіцію, емфітевзису);
 
    -698- Сольський М.Т.
Пункт 3 статті 139 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «3) строку користування земельною ділянкою (у разі набуття на земельних торгах права оренди, суперфіцію, емфітевзису);»
 
Враховано    
    -699- Шкрум А.І.
У пункті 3 частини другої статті 139 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -700- Тарута С.О.
У пункті 3 частини другої статті 139 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
    -701- Наливайченко В.О.
У пункті 3 частини другої статті 139 - слово «, емфітевзису» - вилучити.
 
Відхилено    
    -702- Власенко С.В.
У абзаці 7 підпункту 6 частини 1 розділу 1 Слова в дужках: «у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису» - виключити.
 
Відхилено    
    -703- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У пункті 3 частини другої статті 139 слово «, емфітевзису» вилучити.
 
Відхилено    
127. 4) цільового призначення земельної ділянки.»
 
-704- Шкрум А.І.
Статтю 139 доповнити новою частиною такого змісту: «Обов’язковим є оприлюднення результатів земельних торгів в друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки, щодо якої проводилися торги.»;
 
Відхилено   г) цільового призначення земельної ділянки».
 
    -705- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Статтю 139: Доповнити новою частиною у такій редакції: «Якщо земельна ділянка несільськогосподарського призначення, чиє право на оренду має суспільне значення, результати земельних торгів повинні бути оприлюднені в електронних та друкованих засобах масової інформації не пізніше 1 доби після завершення торгів.».
 
Відхилено    
    -706- Тарута С.О.
Статтю 139 доповнити новою частиною такого змісту: «Оприлюднення результатів земельних торгів в друкованих засобах масової інформації відповідної територіальної громади, в межах якої розташована земельна ділянка, щодо якої проводилися торги, є обов’язковим. «
 
Відхилено    
    -707- Пузійчук А.В.
Частину другу статті 139 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту: «5) інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи (у випадку визнання переможцем торгів щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення юридичної особи).».
 
Відхилено    
    -708- Пузійчук А.В.
Частину другу статті 139 Земельного кодексу України (в редакції законопроєкту) доповнити новим абзацом такого змісту: «У випадку торгів щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення оприлюднення результатів таких торгів є обов’язковим, в тому числі шляхом публікації у газеті «Голос України».».
 
Відхилено    
    -709- Наливайченко В.О.
Статтю 139 доповнити новим абзацом такого змісту: «Оприлюднення результатів земельних торгів в друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки, щодо якої проводилися торги, є обов’язковим.»;
 
Відхилено    
    -710- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Статтю 139 доповнити новою частиною такого змісту: «Оприлюднення результатів земельних торгів в друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки, щодо якої проводилися торги, є обов’язковим.»;
 
Відхилено    
    -711- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Статтю 139 доповнити новою частиною такого змісту: «Оприлюднення результатів земельних торгів в друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки, щодо якої проводилися торги, є обов’язковим.»;
 
Відхилено    
    -712- Дубінський О.А.
До підпункту 6) пункту 1 частини І законопроекту: Доповнити главу 21 Земельного кодексу України новою статтею 139-1 такого змісту: «Стаття 139-1. Оприлюднення результатів земельних торгів».
 
Відхилено    
    -713- Пузійчук А.В.
Доповнити Земельний кодекс України (в редакції законопроєкту) після статті 139 новою статтею такого змісту: «Стаття 139-1. Особливості земельних торгів щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, права на оренду таких ділянок 1. Дія статей 135-139 цього Кодексу не поширюється на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. 2. Порядок продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності визначається законом про обіг земель сільськогосподарського призначення. 3. Земельні торги щодо права на оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності проводяться у порядку, визначеному статтями 135-139 цього Кодексу. 4. Законом про обіг земель сільськогосподарського призначення можуть встановлюватися додаткові вимоги до порядку проведення земельних торгів щодо права на оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.».
 
Відхилено    
    -714- Нікітіна М.В.
Грищенко Т.М.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 7 наступного змісту: у розділі Х «Перехідні положення»: доповнити розділ пунктами 6-1 та 6-2 такого змісту: «6-1. Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, а також юридичні особи, яким належить право постійного користування земельною ділянкою, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів.» «6-2. Юридичні особи, які орендують земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких знаходяться багаторічні насадження (сади, виноградники, хмільники, ягідники) що були закладені цими особами, а також які набули право власності на багаторічні насадження (сади, виноградники, хмільники, ягідники), шляхом внесення до статутних капіталів господарських товариств на момент приватизації державного майна в агропромисловому комплексі, або набули право власності на багаторічні насадження як правонаступники господарських товариств, що були створені у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу на п’ять років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці одиниці ріллі, без проведення земельних торгів.»
 
Відхилено    
    -715- Крулько І.І.
Частину 1 розділу І законопроекту доповнити пунктом 11) такого змісту: «11) Розділ Х "Перехідні положення" доповнити новим пунктом 15-1 такого змісту: «15-1. Здійснення дій, передбачених підпунктом «а» та абзацом першим підпункту «б» пункту 15 цього Розділу, не допускається до набрання чинності новим законом про всеукраїнський референдум, що відповідає Конституції України, проведення Всеукраїнського референдуму з питань продажу землі сільськогосподарського призначення та офіційного оприлюднення його результатів у порядку, передбаченому законодавством України. До офіційного оприлюднення результатів Всеукраїнського референдуму з питання продажу землі сільськогосподарського призначення: 1)на базі Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належать економічна політика в агропромисловому комплексі, державне регулювання агропромислового виробництва, сільськогосподарська кооперація та регулювання земельних відносин (крім земельних відносин у межах територій забудови), розпочати широке громадське обговорення щодо поетапності земельної реформи за участю науковців, експертів, діючих асоціацій виробників сільськогосподарської продукції, практиків з міжнародним досвідом, з обов’язковим залученням міжнародних інституцій та неурядових громадських організацій, аналітичних центрів і організацій, що борються із захопленням земель глобальними інвесторами; 2) провести аудит (інвентаризації та ефективності) використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності з оприлюдненням висновків, та наповненості Державного земельного кадастру інформацією стосовно земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, та з використанням матеріалів, отриманих за результатами інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, провести комплексний аудит та перевірку стосовно земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, наданих у приватну власність або в користування без аукціону в період з 01.01.2014 по 01.01.2020 року на предмет корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією; 3) не допускається укладення договорів емфітевзису стосовно земель сільськогосподарського призначення незалежно від форми власності; 4) забороняється зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення; 5) забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств».»
 
Відхилено    
    -716- Крулько І.І.
Частину 1 розділу І законопроекту доповнити пунктом 12) такого змісту: «12) Розділ Х "Перехідні положення" доповнити новим пунктом 15-2 такого змісту: «15-2. До офіційного оприлюднення результатів Всеукраїнського референдуму з питання продажу землі сільськогосподарського призначення органами місцевого самоврядування чи державою в особі уповноваженого органу за заявою громадян або клопотанням юридичних осіб, які мають у власності земельні ділянки, земельні частки (паї), визначені пунктами «а» та «б» пункту 15 Розділу Х «Перехідні положення» цього Кодексу, здійснюється викуп належних їм земельних ділянок, земельних часток (паїв). У разі, якщо земельна ділянка або земельна частка (пай), що викуповується, та розміщені на ній будівлі, споруди чи багаторічні насадження перебувають у власності кількох осіб, питання про викуп вирішується з кожним власником окремо. У разі, якщо земельна ділянка, земельна частка (пай), що викуповується перебуває в користуванні (оренда, емфітевзис), питання про викуп вирішується без погодження з користувачем такої земельної ділянки, земельної частки (паю). При цьому договір оренди, емфітевзису на відповідну земельну ділянку, земельну частку (пай) зберігає чинність. Викуп таких земельних ділянок, земельних часток (паїв) здійснюється на підставі договору та за вартістю, визначеною експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону, на замовлення органів місцевого самоврядування чи держави в особі уповноваженого органу або за індикативною ціною, встановленою Кабінетом Міністрів України. Для забезпечення обліку громадян та юридичних осіб, які подали заяву (клопотання) щодо викупу належних їм земельних ділянок, земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» пункту 15 Розділу Х «Перехідні положення» цього Кодексу, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин ведеться відкритий і публічний Державний реєстр викупу сільськогосподарських земель. Викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв) здійснюється у строк не більше одного року з дня подання відповідної заяви (клопотання), одноразово у повному обсязі за кожну земельну ділянку, земельну частку (пай). Порядок викупу земельних ділянок, земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» пункту 15 Розділу Х «Перехідні положення» цього Кодексу та ведення Державного реєстру викупу сільськогосподарських земель встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
128. 2. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 46-47, ст.280) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
-717- Шкрум А.І.
У Законі України «Про оренду землі» (пункт 2 розділу І): Перший абзац пункту 2 викласти у такій редакції: «У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 46-47, ст.280, з наступними змінами): «;
 
Відхилено   2. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами):
1) у частинах другій і третій статті 6 слово «аукціону» замінити словами «земельних торгів»;
2) у статті 9:
частину першу викласти в такій редакції:
«Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови що він сплачує ціну, за якою вона продається. У разі продажу земельної ділянки на земельних торгах реалізація переважного права купівлі земельних ділянок на земельних торгах здійснюється на умовах та в порядку, визначеному статтями 135-139 Земельного кодексу України»;
частину другу доповнити двома реченнями такого змісту: «У разі продажу земельної ділянки на земельних торгах орендар повідомляється про намір продати земельну ділянку на умовах та в порядку, визначених статтею 135 Земельного кодексу України. У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення (крім продажу її на земельних торгах) орендар повідомляється у порядку, визначеному статтею 130-1 Земельного кодексу України»;
частину п'яту доповнити реченням такого змісту: «У разі продажу земельної ділянки на земельних торгах згода на продаж земельної ділянки надається шляхом прийняття організатором земельних торгів рішення про їх проведення та укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки»;
3) у частині другій статті 16 слово «аукціону» замінити словами «земельних торгів».
 
    -718- Шкрум А.І.
Доповнити пункт 2 підпунктом 1 такого змісту: «1) У частині другій статті 6 слово «аукціону» замінити словами «електронного аукціону»;
 
Відхилено    
    -719- Сольський М.Т.
Зміни до Закону України "Про оренду землі" пропоную викласти в такій редакції:
1) у частині другій, третій статті 6 та частині другій статті 16 слово «аукціону» замінити словами «земельних торгів»;
2) у статті 9:
частину першу викласти в такій редакції:
"Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається. У разі продажу на земельних торгах, реалізація переважного права купівлі земельних ділянок на земельних торгах здійснюється на умовах та в порядку, визначеному статтями 135-139 Земельного кодексу України.
частину другу доповнити реченнями такого змісту: "У разі продажу земельної ділянки на земельних торгах повідомлення орендаря про намір продати земельну ділянку здійснюється на умовах та в порядку, визначених статтею 135 Земельного кодексу України.
У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення (крім продажу її на земельних торгах) повідомлення орендаря здійснюється у порядку визначеному статтею 130-1 Земельного кодексу України.
Частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "У разі продажу земельної ділянки на земельних торгах згода на продаж земельної ділянки надається шляхом прийняття організатором земельних торгів рішення про їх проведення та укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки".
 
Враховано    
    -720- Шкрум А.І.
Доповнити пункт 2 підпунктом 2 такого змісту: «2) Статтю 6 доповнити новою частиною такого змісту: «У випадку набуття на конкурентних засадах права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення орендар не може змінити цільове призначення такої земельної ділянки та передати її в суборенду протягом 7 років з дня державної реєстрації права оренди»;
 
Відхилено    
    -721- Пушкаренко А.М.
Пункт 2 розділу І викласти у такій редакції: «3. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст.280): 1) статтю 9 викласти в такій редакції: «Стаття 9. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність Якщо інше не визначено законом, орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Порядок реалізації переважного права орендаря на придбання земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон встановлюється Кабінетом Міністрів України. У випадку, передбаченому частиною першою цієї статті, орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки. У цьому випадку орендодавець зобов’язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається. У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов’язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки. Переважне право, передбачене частиною першою цієї статті, не застосовується до земельних ділянок, які повністю або частково знаходяться в межах ділянок надр, що зазначені у спеціальному дозволі на користування надрами, наданому для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, протягом строку дії такого спеціального дозволу. Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря, крім випадків передачі таких земельних ділянок у власність або користування особі, яка має спеціальний дозвіл на користування надрами, наданий для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, у разі, коли такі земельні ділянки повністю або частково перебувають в межах ділянок надр, що зазначені у такому спеціальному дозволі на користування надрами.» 2) частину першу статті 31: доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту: надання земельної ділянки у користування особі, яка має спеціальний дозвіл на користування надрами, наданому для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення; доповнити новим абзацом такого змісту: державної реєстрації зміни цільового призначення земель, у зв’язку з необхідністю проведення геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, на підставі отриманого спеціального дозволу на користування надрами».».
 
Відхилено    
    -722- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Зміни до Закону України «Про оренду землі» виключити.
 
Відхилено    
    -723- Лабунська А.В.
У Законі України «Про оренду землі» (пункт 2 розділу І): Доповнити пункт 2 підпунктом 2 такого змісту: «2) У статті 6: після слів «земельної ділянки» доповнити словами «несільськогосподарського призначення»; доповнити новою частиною такого змісту «У разі набуття на конкурентних засадах права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення орендар не може змінити цільове призначення такої земельної ділянки та передати її в суборенду протягом 7 років з дня державної реєстрації права оренди»; «;
 
Відхилено    
    -724- Власенко С.В.
Частину 2 розділу 1 абзаци 1-7 викласти в редакції: «2.У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 46-47, ст.280) статтю 9 - виключити».
 
Відхилено    
    -725- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У Законі України «Про оренду землі» (пункт 2 розділу І): Перший абзац пункту 2 викласти у такій редакції: «У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 46-47, ст.280, з наступними змінами): «;
 
Відхилено    
    -726- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт 2 підпунктом 1 такого змісту: «1) У частині другій статті 6 слово «аукціону» замінити словами «електронного аукціону»;
 
Відхилено    
    -727- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт 2 підпунктом 2 такого змісту: «2) Статтю 6 доповнити новою частиною такого змісту: «У разі набуття на конкурентних засадах права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення орендар не може змінити цільове призначення такої земельної ділянки та передати її в суборенду протягом 7 років з дня державної реєстрації права оренди»;
 
Відхилено    
    -728- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
У Законі України «Про оренду землі» (пункт 2 розділу І): Доповнити пункт 2 підпунктом 2 такого змісту: «2) Статтю 6 доповнити новою частиною такого змісту: «У разі набуття на конкурентних засадах права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення орендар не може змінити цільове призначення такої земельної ділянки та передати її в суборенду протягом 7 років з дня державної реєстрації права оренди»;
 
Відхилено    
    -729- Кириченко М.О.
Грищенко Т.М.
Нову редакцію статті 9 Закону України «Про оренду землі» викласти в такій редакції: «Стаття 9. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, в разі її продажу має переважне право на придбання цієї земельної ділянки у власність, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу такої земельної ділянки на земельних торгах через електронний аукціон - якщо його пропозиція є рівною з пропозицію, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Порядок реалізації переважного права орендаря на придбання земельної ділянки у власність в разі її продажу на земельних торгах через електронний аукціон здійснюється відповідно до положень Земельного кодексу України в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. Орендодавець зобов’язаний повідомити в письмовій формі орендаря про свій намір продати земельну ділянку третім особам із зазначенням ціни продажу, а в разі продажу на земельних торгах через електронний аукціон - стартової ціни продажу, інших умов, на яких вона продається, а також строку для надання орендарем відповіді, щодо використання свого переважного права. Такий строк не може бути меншим ніж 14 календарних днів від дати вручення орендарю письмового повідомлення. Письмове повідомлення надсилається орендодавцем цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу орендаря зазначену у Договорі оренди. Орендар у встановлений строк надає орендодавцю письмову відповідь, якою інформує про свій намір (згоду) купити земельну ділянку, або про відмову від свого переважного права купівлі, шляхом надсилання цінного листа з повідомленням про вручення на адресу орендодавця зазначену у Договорі оренди. Ненадання орендарем письмової відповіді щодо використання свого переважного права купівлі земельної ділянки у встановлений строк, вважається відмовою від переважного права. У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки, до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов’язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки. У разі продажу земельної ділянки з порушенням переважного права купівлі, орендар може пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря. Орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки.
 
Відхилено    
    -730- Крулько І.І.
Частину 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «2. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами): «
 
Відхилено    
    -731- Крулько І.І.
Частину 2 розділу І законопроекту доповнити пунктом 1) такого змісту: «1) статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту: «Орендарями земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути виключно суб’єкти, передбачені частиною першою статті 130 Земельного кодексу України.»;
 
Відхилено    
129. «Стаття 9. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність
 
-732- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 46-47, ст.280): Назву статті 9 викласти в такій редакції: «Стаття 9. Переважне право на отримання земельної ділянки у власність».
 
Відхилено      
    -733- Пузійчук А.В.
Назву статті 9 Закону України «Про оренду землі» (в редакції законопроєкту) після слів «переважне право орендаря» доповнити словами «Державної агенції земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -734- Нікітіна М.В.
Костюк Д.С.
Грищенко Т.М.
Нагаєвський А.С.
Нову редакцію статті 9 Закону України «Про оренду землі» викласти в такій редакції: «Стаття 9. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, в разі її продажу має переважне право на придбання цієї земельної ділянки у власність, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу такої земельної ділянки на земельних торгах через електронний аукціон - якщо його пропозиція є рівною з пропозицію, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Порядок реалізації переважного права орендаря на придбання земельної ділянки у власність в разі її продажу на земельних торгах через електронний аукціон здійснюється відповідно до положень Земельного кодексу України в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. Орендодавець зобов’язаний повідомити в письмовій формі орендаря про свій намір продати земельну ділянку третім особам із зазначенням ціни продажу, а в разі продажу на земельних торгах через електронний аукціон - стартової ціни продажу, інших умов, на яких вона продається, а також строку для надання орендарем відповіді, щодо використання свого переважного права. Такий строк не може бути меншим ніж 14 календарних днів від дати вручення орендарю письмового повідомлення. Письмове повідомлення надсилається орендодавцем цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу орендаря зазначену у Договорі оренди. Орендар у встановлений строк надає орендодавцю письмову відповідь, якою інформує про свій намір (згоду) купити земельну ділянку, або про відмову від свого переважного права купівлі, шляхом надсилання цінного листа з повідомленням про вручення на адресу орендодавця зазначену у Договорі оренди. Ненадання орендарем письмової відповіді щодо використання свого переважного права купівлі земельної ділянки у встановлений строк, вважається відмовою від переважного права. У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки, до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов’язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки. У разі продажу земельної ділянки з порушенням переважного права купівлі, орендар може пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря. Орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки.
 
Відхилено    
    -735- Нікітіна М.В.
Грищенко Т.М.
В пункті 2 розділу І законопроекту зміни до статті 9 Закону України «Про оренду землі» позначити як підпункт «1)».
 
Відхилено    
    -736- Крулько І.І.
У зв’язку з цим зміни до статті 9 Закону України «Про оренду землі» вважати пунктом 2) та викласти в такій редакції: «2) частину першу статті 9 викласти в такій редакції: «1. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»;
 
Відхилено    
130. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу через електронний аукціон - якщо його пропозиція є рівною або перевищує пропозицію, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Порядок реалізації переважного права орендаря на придбання земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-737- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Статтю 9 викласти в такій редакції: «Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається. Орендодавець зобов’язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається. У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов’язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки. Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря. Орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки. В разі продажу земельної ділянки через електронний аукціон переважне право на придбання у власність такої земельної ділянки мають орендар, об’єднана територіальна громада, на території якої розташована земельна ділянка, власники сусідніх та суміжних земельних ділянок, громадяни України, які зареєстровані та проживають на території об’єднаної територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка, - у разі, якщо їх пропозиція є рівною або перевищує пропозицію, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону Порядок реалізації переважного права на придбання земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено      
    -738- Шкрум А.І.
У частині першій статті 9 останнє речення вилучити;
 
Відхилено    
    -739- Пузійчук А.В.
Частину першу статті 9 Закону України «Про оренду землі» (в редакції законопроєкту) після слів «встановлюється Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «а у випадку оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення - Державною агенцією земель сільськогосподарського призначення з урахуванням норм закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -740- Наливайченко В.О.
У пункті 2 розділу І (У Законі України «Про оренду землі»): Останнє речення частини 1 статті 9 - вилучити.
 
Відхилено    
    -741- Лабунська А.В.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції: «Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку несільськогосподарського призначення, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу через електронний аукціон - якщо його пропозиція є рівною або перевищує пропозицію, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»;
 
Відхилено    
    -742- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 46-47, ст. 280): Абзац 1 статті 9 викласти у такій редакції: «Орендар, який відповідно до Закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу через електронний аукціон - якщо його пропозиція є рівною пропозиції, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.».
 
Відхилено    
    -743- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У частині першій статті 9 останнє речення вилучити;
 
Відхилено    
131. Орендодавець зобов’язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається.
 
-744- Пузійчук А.В.
Частину другу статті 9 Закону України «Про оренду землі» (в редакції законопроєкту) після слів «на яких вона продається» доповнити словами «не пізніш ніж за три місяці до такого продажу».
 
Відхилено      
    -745- Дирдін М.Є.
Абзац 2 статті 9 викласти у такій редакції: «Орендодавець зобов’язаний повідомити в письмовій формі цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається.».
 
Відхилено    
132. У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов’язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки.
 
-746- Пузійчук А.В.
Статтю 9 Закону України «Про оренду землі» (в редакції законопроєкту) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: «У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення переважне право на придбання такої ділянки переходить до Державної агенції земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено      
    -747- Бондарєв К.А.
У пункті 2 Розділу 1 проекту прийнятому у першому читанні, стосовно внесення змін до Закону України «Про оренду землі»: Статтю 9 Закону (в редакції законопроекту) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: «У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення переважне право на придбання такої ділянки переходить до територіальної громади, Державного банку земель сільськогосподарського призначення почергово.».
 
Відхилено    
133. Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря.
 
-748- Пузійчук А.В.
Частину четверту статті 9 Закону України «Про оренду землі» (в редакції законопроєкту) після слів «без згоди на це орендаря» доповнити словами «та Державної агенції земель сільськогосподарського призначення (у випадку відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення)».
 
Відхилено      
134. Орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки.»
 
-749- Шкрум А.І.
Доповнити статтю 9 новою частиною такого змісту: «Орендар, зареєстрований як сільськогосподарський товаровиробник, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку сільськогосподарського призначення, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки через електронний аукціон, якщо його пропозиція є не більш як на 10 відсотків нижчою за найбільшу пропозицію із запропонованих учасниками аукціону.»;
 
Відхилено      
    -750- Шкрум А.І.
Доповнити статтю 9 новою частиною такого змісту: «Орендар, який реалізував переважне право на придбання у власність орендованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення, не може змінити її цільове призначення та передати її в суборенду протягом 7 років з дня державної реєстрації права власності на таку ділянку.».
 
Відхилено    
    -751- Пузійчук А.В.
Частину п’яту статті 9 Закону України «Про оренду землі» (в редакції законопроєкту) після слів «за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки» доповнити словами «та встановлення Державною агенцією земель сільськогосподарського призначення відповідності такого орендаря вимогам закону про обіг земель сільськогосподарського призначення (у випадку придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення)».
 
Відхилено    
    -752- Наливайченко В.О.
У пункті 2 розділу І: Доповнити статтю 9 новим абзацом наступного змісту: «Орендар земельної ділянки, зареєстрований як сільськогосподарський товаровиробник, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку сільськогосподарського призначення, має переважне право на придбання її у власність, у разі продажу цієї земельної ділянки через електронний аукціон, якщо його пропозиція є не більш як на 5 відсотків нижчою за найбільшу пропозицію із запропонованих учасниками аукціону.»
 
Відхилено    
    -753- Наливайченко В.О.
У пункті 2 розділу І: Доповнити статтю 9 новим абзацом наступного змісту: «Орендар земельної ділянки, який реалізував переважне право на придбання у власність орендованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення, не може змінити її цільове призначення та передати її в суборенду протягом 5 (п’яти) років з дня державної реєстрації права власності на таку ділянку.».
 
Відхилено    
    -754- Лабунська А.В.
Доповнити статтю 9 новою частиною такого змісту: «Орендар, зареєстрований як сільськогосподарський товаровиробник, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку сільськогосподарського призначення, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки через електронний аукціон, якщо його пропозиція є не більш як на 10 відсотків нижчою за найбільшу пропозицію із запропонованих учасниками аукціону.»;
 
Відхилено    
    -755- Лабунська А.В.
Доповнити статтю 9 новою частиною такого змісту: «Орендар, який реалізував переважне право на придбання у власність орендованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення, не може змінити її цільове призначення та передати її в суборенду протягом 7 років з дня державної реєстрації права власності на таку ділянку.».
 
Відхилено    
    -756- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити статтю 9 новою частиною такого змісту:
«Орендар, зареєстрований як сільськогосподарський товаровиробник, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку сільськогосподарського призначення, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки через електронний аукціон, якщо його пропозиція є не більш як на 10 відсотків нижчою за найбільшу пропозицію із запропонованих учасниками аукціону.»;
 
Відхилено    
    -757- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити статтю 9 новою частиною такого змісту: «Орендар, який реалізував переважне право на придбання у власність орендованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення, не може змінити її цільове призначення та передати її в суборенду протягом 7 років з дня державної реєстрації права власності на таку ділянку.».
 
Відхилено    
    -758- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Доповнити статтю 9 новою частиною такого змісту: «Орендар, зареєстрований як сільськогосподарський товаровиробник, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку сільськогосподарського призначення, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки через електронний аукціон, якщо його пропозиція є не більш як на 10 відсотків нижчою за найбільшу пропозицію із запропонованих учасниками аукціону.»;
 
Відхилено    
    -759- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Доповнити статтю 9 новою частиною такого змісту: «Орендар, який реалізував переважне право на придбання у власність орендованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення, не може змінити її цільове призначення та передати її в суборенду протягом 7 років з дня державної реєстрації права власності на таку ділянку.».
 
Відхилено    
    -760- Нікітіна М.В.
Грищенко Т.М.
Доповнити пункт 2 розділу І законопроекту пунктами «2)» та «3)» наступного змісту: 2) Статтю 31 доповнити частиною шостою наступного змісту: «У разі одностороннього припинення (розірвання) договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення з ініціативи орендодавця (чи особи, до якої перейшли права та обов’язки орендодавця), орендар має право на відшкодування орендодавцем (чи особою до якої перейшли права та обов’язки орендодавця) вартості багаторічних насаджень (садів, виноградників, хмільників, ягідників), закладених орендарем у розмірі, який визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якщо строк договору оренди сплив до закінчення строку їхнього плодоношення, та такий договір безпідставно з вини орендодавця не був поновлений за умови належного виконання орендарем своїх обов’язків за договором оренди. Це положення також поширюється на випадки відшкодування орендарю вартості багаторічних насаджень (садів, виноградників, хмільників, ягідників), що у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі були внесені до статутного капіталу господарських товариств або належать правонаступникам господарських товариств, що були створені у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі, якщо строк плодоношення таких багаторічних насаджень не закінчився.» Статтю 32 доповнити частиною третьою наступного змісту: «У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендодавця (чи особи, до якої перейшли права та обов’язки орендодавця) орендар має право на відшкодування витрат, пов’язаних з поліпшенням стану об’єкту оренди, та збитків, завданих розірванням договору за умови виконання орендарем своїх обов’язків за договором оренди. Це положення також поширюється на випадки відшкодування орендарю вартості багаторічних насаджень (садів, виноградників, хмільників, ягідників), що у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі були внесені до статутного капіталу господарських товариств, що були створені у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі, якщо строк плодоношення таких багаторічних насаджень не закінчився.
 
Відхилено    
    -761- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Статтю 657 Цивільного кодексу України викласти у такій редакції: «Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу 1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі та договорів купівлі-продажу земельної ділянки, що укладаються на земельних торгах за результатами участі в електронному аукціоні, якщо інше не домовлено сторонами».
 
Відхилено    
    -762- Крулько І.І.
Розділ І доповнити частиною 3такого змісту: «3. Статтю 3 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 8, ст.61) викласти в такій редакції: Стаття 3. Принципи Державного земельного кадастру Державний земельний кадастр базується на таких основних принципах: достовірності відомостей у Державному земельному кадастрі; внесення відомостей до Державного земельного кадастру виключно технічними методами на підставі експертної оцінки отриманих даних; достатності даних, які містять всі істотні для оцінки та угоди відомості про земельну ділянку та існуючі щодо неї обтяження; страхування відповідальності за завдані власнику земельної ділянки матеріальні збитки, які виникли внаслідок неналежного ведення Державного земельного кадастру.»
 
Відхилено    
    -763- Крулько І.І.
Розділ І доповнити частиною 4 такого змісту: «4. У Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 45, ст.363): 1) Частину 2 статті 1 викласти в такій редакції: «2. Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є членами сім’ї першого ступеня споріднення». Термін «члени сім’ї першого ступеня споріднення» вживається у значенні, наведеному в п. 14.1.263 Податкового кодексу України.» 2) Статтю 11 викласти в такій редакції: «Стаття 11. Фонд часткового гарантування кредитів Фонд часткового гарантування кредитів є державною бюджетною установою, яка надає фінансову підтримку малим сільськогосподарським товаровиробникам для придбання земель сільськогосподарського призначення і ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Джерелами формування майна фонду є: кошти, передані до статутного капіталу фонду державою і передбачені законом про Державний бюджет України на відповідний рік; кошти міжнародних фінансових організацій; внески об’єднань сільськогосподарських товаровиробників; надходження від плати за надання гарантій. 3) Статтю 12 викласти в такій редакції: «Стаття 12. Використання коштів Фонду часткового гарантування кредитів Кошти Фонду часткового гарантування кредитів надаються малим сільськогосподарським товаровиробникам на придбання землі. Часткове гарантування за кредитами малим сільськогосподарським товаровиробникам на купівлю землі надається банкам-кредиторам таких сільськогосподарських товаровиробників - позичальників за умови, що цільовим призначенням кредитування є купівля землі. Часткові гарантії Фонду спрямовуються на зниження кредитних ризиків банків-кредиторів та не можуть перевищувати 50% кредитних ризиків банку-кредитора. Критерії малих сільськогосподарських товаровиробників, які мають право отримати часткову компенсацію кредиту на купівлю землі, а також напрями та умови надання коштів Фонду часткового гарантування кредитів визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -764- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Доповнити законопроект наступними змінами до Закону України «Про оцінку земель»: Частину першу статті 13 Закону України «Про оцінку земель» доповнити абзацами такого змісту: «у інших випадках, коли відповідно до закону для визначення ціни земельної ділянки державної, комунальної власності або стартової ціни продажу такої земельної ділянки на земельних торгах використовується нормативна грошова оцінка».
 
Відхилено    
135. ІІ. Прикінцеві положення
 
-765- Підласа Р.А.
Розділ ІІ проекту "Прикінцеві положення" доповнити абзацами такого змісту: "1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 2. Земельні торги щодо земельних ділянок, які до моменту набрання чинності цим Законом були включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги, та щодо яких не було опубліковано оголошення про земельні торги, проводяться у порядку, передбаченому цим Законом. Земельні торги щодо земельних ділянок, стосовно яких до моменту набрання чинності цим Законом було опубліковано оголошення про земельні торги, проводяться відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону: забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
Враховано редакційно   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через п'ять днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 20, ст. 142), крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Земельні торги щодо земельних ділянок, які до дня набрання чинності цим Законом були включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, виставлених на земельних торгах, та щодо яких не було опубліковано оголошення про проведення земельних торгів, проводяться в порядку, встановленому цим Законом. Земельні торги щодо земельних ділянок, стосовно яких до дня набрання чинності цим Законом було опубліковано оголошення про проведення земельних торгів, проводяться відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
 
    -766- Сольський М.Т.
Розділ ІІ проекту "Прикінцеві положення" доповнити абзацами такого змісту: «1. Цей Закон набирає чинності через п'ять днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" (ВВРУ, 2020 р., № 20, ст. 142), крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Земельні торги щодо земельних ділянок, які до моменту набрання чинності цим Законом були включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги, та щодо яких не було опубліковано оголошення про земельні торги, проводяться у порядку, передбаченому цим Законом. Земельні торги щодо земельних ділянок, стосовно яких до моменту набрання чинності цим Законом було опубліковано оголошення про земельні торги, проводяться відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття необхідних для реалізації цього Закону нормативно-правових актів, поданих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів, у тому числі електронних аукціонів, та здійснює контроль за її реалізацією.»
 
Враховано    
    -767- Крулько І.І.
Розділ ІІ законопроекту доповнити частиною 1 такого змісту: «1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.»
 
Відхилено    
    -768- Крулько І.І.
Розділ ІІ законопроекту доповнити частиною 2 такого змісту: «2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»;
 
Враховано редакційно    
    -769- Крулько І.І.
Розділ ІІ законопроекту доповнити частиною 3 такого змісту: «3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2020 року забезпечити проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та внесення за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру.»;
 
Відхилено    
    -770- Крулько І.І.
Розділ ІІ законопроекту доповнити частиною 4 такого змісту: «4. Кабінету Міністрів України щороку передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік видатки, необхідні для реалізації цього Закону.
 
Відхилено    
    -771- Стефанчук Р.О.
Доповнити законопроект Розділом ІІ «Прикінцеві положення» такого змісту: «ІІ. Прикінцеві та перехідні положення. 1. Цей Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього Розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк із дня опублікування цього Закону: забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону. 3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Враховано частково    
    -772- Пузійчук А.В.
Назву розділу ІІ законопроєкту після слова «прикінцеві» доповнити словами «та перехідні».
 
Враховано    
    -773- Пузійчук А.В.
Доповнити розділ ІІ законопроєкту новим пунктом такого змісту: «1. Цей Закон набирає чинності після введення в дію законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про Державну агенцію земель сільськогосподарського призначення. До введення в дію законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про Державну агенцію земель сільськогосподарського призначення продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності забороняється.».
 
Відхилено    
    -774- Пузійчук А.В.
Доповнити розділ ІІ законопроєкту новим пунктом такого змісту: «3. Кабінету Міністрів України: у шестимісячний термін з дня офіційного опублікування цього закону забезпечити розробку та подання на розгляд Верховної Ради України проектів законів: про обіг земель сільськогосподарського призначення; про Державну агенцію земель сільськогосподарського призначення. у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.».
 
Відхилено    
    -775- Пасічний О.С.
Доповнити проєкт Закону розділом ІІ «Прикінцеві положення» та передбачити в ньому умови набрання чинності Законом та надання відповідних розпоряджень Кабінету Міністрів України.
 
Відхилено    
    -776- Нагаєвський А.С.
Костюк Д.С.
Чайківський І.А.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Гузенко М.В.
Грищенко Т.М.
Тарасов О.С.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції: «ІІ. Прикінцеві та перехідні положення. 1. Цей Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування, крім пункту 3 цього Розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону. 2. Встановити, що у разі, коли перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами, був затверджений до набрання чинності цим Законом, земельні торги з продажу таких земельних ділянок (прав на них) проводяться відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом, якщо організатором земельних торгів не визначено інше. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк із дня опублікування цього Закону: забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
Враховано редакційно    
136. Голова Верховної Ради України