Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до додатків №3 та №4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
Закон України
Про внесення змін до додатків №3 та №4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України
 
-1- Забуранна Л.В.
У назві законопроекту слова і цифри «додатків №3 та №4 Закону» замінити словами і цифрами «додатків № 3 та № 4 до Закону» технічна правка.
 
Враховано   Проект
Закон України
Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
 
1.

 
-2- Пузійчук А.В.
Назву законопроєкту після слів «щодо забезпечення діяльності» доповнити словами «деяких центральних органів виконавчої влади у зв’язку з утворенням» законопроектом врегульовуються не лише питання забезпечення діяльності Мінагрополітики.
 
Враховано в іншій редакції виключено слова «щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України»     
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до додатків № 3 та № 4 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» із змінами, внесеними Законом України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
 
   І. Внести зміни до додатків № 3 та № 4 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (із змінами, внесеними Законом України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ) відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
 
4. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
5. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
6. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, у відповідність із цим Законом.
 
-3- Пузійчук А.В.
Пункт 2 розділу ІІ викласти у такій редакції: «2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.» техніко-юридична правка.
 
Враховано з редакційним уточненням  2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
7. 3. Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку передачу до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України будівлю у м. Києві за адресою: вул. Хрещатик, 24.

-4- Пузійчук А.В.
Пункт 3 розділу ІІ викласти у такій редакції: «3. Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку передачу будівлі по вул. Хрещатик, 24 у м. Києві до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.» редакційна правка.
 
Враховано з редакційним уточненням  3) забезпечити в установленому порядку передачу будівлі по вул. Хрещатик, 24 у м. Києві до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

    -5- Івченко В.Є.
Пункт 3 розділу ІІ Прикінцеві положення після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом».
 
Враховано з редакційним уточненням   
    -6- Забуранна Л.В.
У додатку № 1 до законопроекту включити рядок «Всього:» з затвердженими підсумковими показниками видатків державного бюджету, передбачивши їх уточнення за загальним фондом шляхом збільшення видатків споживання на 9.500 тис. грн і відповідно зменшення видатків розвитку на 9.500 тис. грн для узгодження підсумкових показників із зміненими законопроектом показниками за відповідними міністерствами.
 
Враховано    
    -7- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У додатку № 1 (щодо змін до додатка № 3 до Закону) видатки Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України викласти в наступній редакції: Загальний фонд: 6.240.450; спеціальний фонд: 2.804.657,4; разом: 9.045.107,4.
 
Відхилено пропозиція передбачає зменшення видатків Мінекономіки додатково на 410.701,9 тис. грн, але не містить конкретизації такого зменшення за бюджетними програмами та за економічною структурою, не узгоджується з іншими пропозиціями цих же авторів, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників   
    -8- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У додатку № 1 (щодо змін до додатка № 3 до Закону) видатки Апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України викласти в наступній редакції: загальний фонд: 624.345,0; спеціальний фонд: 192.700,0; разом: 817.045,0.
 
Відхилено пропозиція передбачає зменшення видатків Апарату Мінекономіки додатково на 43.848 тис. грн, але не містить конкретизації такого зменшення за бюджетними програмами та за економічною структурою, не узгоджується з іншими пропозиціями цих же авторів, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників   
    -9- Підласа Р.А.
У додатку № 1 до законопроекту внести збалансовані правки за загальним фондом державного бюджету, а саме: збільшити видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства» (код 1201010) на 5.552,6 тис. грн, замінивши у графі «Всього» цифру 525.143,3 цифрою 530.695,9; у графі «видатки споживання» цифру 515.943,3 – цифрою 521.495,9; у графі «оплата праці» цифру 382.462,9 – цифрою 386.023,2; у графі «комунальні послуги та енергоносії» цифру 9.530,6 – цифрою 9.634,9, та зменшити на таку суму видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу» (код 2801010), замінивши у графі «Всього» цифру 73.489,8 цифрою 67.937,2; у графі «видатки споживання» цифру 72.189,8 – цифрою 66.735,4; у графі «оплата праці» цифру 47.121,1 – цифрою 43.560,8; у графі «комунальні послуги та енергоносії» цифру 1.380,0 – цифрою 1.275,7; у графі «видатки розвитку» цифру 1.300,0 – цифрою 1.201,8. У зв’язку з викладеним внести відповідні правки до підсумкових рядків зазначеного додатку.
 
Враховано    
    -10- Крулько І.І.
У додатку № 1 до законопроекту (щодо внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (код 2301110) на 138.746 тис. грн (з них оплата праці – на 79.896,2 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 3.534,3 тис. грн) з метою фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока за рахунок зменшення на таку суму видатків споживання за бюджетною програмою «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» (код 2308060).
 
Враховано з відповідним уточненням підсумкових показників, а також назви законопроекту (див. висновок щодо пропозиції № 2)   
    -11- Саламаха О.І.
У додатку № 1 до законопроекту встановити видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за новими бюджетними програмами Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) – "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на реконструкцію будинку літ. А-2 КЗ ЛОР "Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи" з добудовою за адресою: вул. Пекарська, 61, м. Львів"" (код 276____) в сумі 40.000 тис. грн та "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області для сприяння матеріально-технічному забезпеченню правоохоронних органів та впровадження централізованої системи відеоспостереження у Львівській області" (код 276____) в сумі 10.000 тис. грн, зменшивши на 50.000 тис. грн видатки споживання за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру" (код 1202010).
 
Відхилено пропозиція не узгоджується з положеннями законопроекту, оскільки видатки за кодом 1202010, які пропонується зменшити на 50 млн грн, у законопроекті вже виключені (відповідні видатки передбачені для Мінагрополітики), а також не стосується предмету регулювання законопроекту   
    -12- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У додатку № 1 (щодо змін до додатка № 3 до Закону) видатки Міністерству аграрної політики та продовольства України викласти в наступній редакції: Загальний фонд: 6.865.594,7; спеціальний фонд: 149.011,3; разом: 7.014.606,0.
 
Відхилено пропозиція передбачає збільшення видатків Мінагрополітики додатково на 154.325,6 тис. грн, але не містить конкретизації такого збільшення за економічною структурою, не узгоджується з іншими пропозиціями цих же авторів (включаючи збільшення видатків за бюджетними програмами Мінагрополітики), а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників   
    -13- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У додатку № 1 (щодо змін до додатка № 3 до Закону) видатки Апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України викласти в наступній редакції: загальний фонд: 4.845.460,8; спеціальний фонд: 153.534,4; разом: 4.998.995,2.
 
Відхилено пропозиція передбачає збільшення видатків Апарату Мінагрополітики додатково на 84.417,8 тис. грн, але не містить конкретизації такого збільшення за економічною структурою, не узгоджується з іншими пропозиціями цих же авторів (включаючи збільшення видатків за бюджетними програмами Мінагрополітики), а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників   
    -14- Забуранна Л.В.
У додатку № 1 до законопроекту за кодом 2801010 змінити код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету з «132» на «0421» для узгодження з бюджетною класифікацією.
 
Враховано    
    -15- Забуранна Л.В.
У додатку № 1 до законопроекту за кодом 2801050 змінити код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету з «0484» на «0482» для узгодження з бюджетною класифікацією.
 
Враховано    
    -16- Пузійчук А.В.
У рядку 31 додатку 1 цифри «0484» замінити цифрами «0482» для приведення у відповідність до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.
 
Враховано    
    -17- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У додатку № 1 (щодо змін до додатка № 3 до Закону) видатки Міністерству аграрної політики та продовольства України за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції» викласти в наступній редакції: загальний фонд: 74.003,2; спеціальний фонд : 78.274,4; разом: 152.277,6.
 
Відхилено пропозиція передбачає збільшення видатків за відповідною бюджетною програмою додатково на 4.909,7 тис. грн, але не містить конкретизації такого збільшення за економічною структурою, не узгоджується з іншими пропозиціями цих же авторів, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників   
    -18- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У додатку № 1 (щодо змін до додатка № 3 до Закону) видатки Міністерству аграрної політики та продовольства України за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників» викласти в наступній редакції: загальний фонд: 4.700.000,0 ; разом: 4.700.000,0.
 
Відхилено пропозиція передбачає збільшення видатків за відповідною бюджетною програмою додатково на 200.000 тис. грн, але не містить конкретизації такого збільшення за економічною структурою, не узгоджується з іншими пропозиціями цих же авторів, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників   
    -19- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У додатку № 1 (щодо змін до додатка № 3 до Закону) видатки Міністерству аграрної політики та продовольства України за бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу» викласти в наступній редакції: загальний фонд: 117.342,7; спеціальний фонд: 60.212,4; разом: 177.555,1.
 
Відхилено пропозиція передбачає збільшення видатків за відповідною бюджетною програмою додатково на 10.896,8 тис. грн, але не містить конкретизації такого збільшення за економічною структурою, не узгоджується з іншими пропозиціями цих же авторів, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників   
    -20- Забуранна Л.В.
У додатку № 1 розмістити у складі Міністерства аграрної політики та продовольства України рядки щодо показників видатків відповідальних виконавців «Державне агентство рибного господарства України» (код 2804000) і «Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру» (код 2803000) в порядку зростання кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету для приведення у відповідність до форми викладу показників у зазначеному додатку.
 
Враховано    
    -21- Пузійчук А.В.
У додатку 1 рядки 35-44 розмістити в порядку зростання кодів бюджетної класифікації: 2803000, 2803010, 2803020, 2803030, 2803620, 2804000, 2804010, 2804020, 2804030, 2804090 технічна правка.
 
Враховано    
    -22- Забуранна Л.В.
У додатку № 1 до законопроекту за кодом 2804030 найменування бюджетної програми викласти в такій редакції: «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері рибного господарства» для узгодження з найменуванням відповідних видатків у пункті 4 частини 1 статті 87 Бюджетного кодексу.
 
Враховано із заміною коду функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету з «423» на «0482»   
    -23- Пузійчук А.В.
У додатку 1 слова «Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства» замінити словами «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері рибного господарства» для приведення у відповідність до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 
Враховано із заміною коду функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету з «423» на «0482»   
    -24- Молоток І.Ф.
Внести збалансовані зміни за бюджетними програмами Мінмолодьспорту, а саме: збільшити видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері молоді та спорту» (код 3401010) на 10.338,8 тис. грн (в тому числі оплата праці – 8.474,4 тис. грн) та зменшити на таку суму видатки споживання за бюджетною програмою «Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» (код 3401120).
 
Враховано з відповідним уточненням підсумкових показників, а також назви законопроекту (див. висновок щодо пропозиції № 2)   
    -25- Івченко В.Є.
У Додатку № 2 до проекту закону передбачити витрати за загальним фондом за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» (код 2801460) у обсязі 488.000 тис. гривень.
 
Відхилено пропозиція не містить джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників   
    -26- Забуранна Л.В.
Внести до положень законопроекту та додатків до нього необхідні редакційні і техніко-юридичні правки, а також уточнення, пов’язані із врахуванням у законопроекті підтриманих Комітетом поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.
 
Враховано