Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом
 
-1- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
У назві законопроекту (у тексті та додатках) слова «щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом» виключити. /техніко-юридичне уточнення, оскільки відповідна конкретизація назви законопроекту не у повній мірі охоплює предмет регулювання законопроекту при його доопрацюванні до ІІ читання/.
 
Враховано   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (із змінами, внесеними законом України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ та від 15 квітня 2021 року № 1393-ІХ) такі зміни:
 
3. 1. У статті 5 цифри «2.544.899.928,5» замінити цифрами «2.564.899.928,5».
 
-2- Пушкаренко А.М.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
"__. У статті 6:
у абзаці першому цифри "88.671.562" замінити цифрами "108.671.562";
у абзаці другому цифри "40.000.000" замінити цифрами "60.000.000"; ".
 
Відхилено /така пропозиція призведе до збільшення граничного обсягу надання державних гарантій на 20 млрд грн і потребує внесення змін до статті 5 Закону щодо збільшення на цю суму граничного обсягу гарантованого державою боргу/  2. У статті 5 цифри «2.544.899.928,5» замінити цифрами «2.564.899.928,5».
3. Пункт 16 статті 14 викласти у такій редакції:
«16) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм у сумі 2.385.791,9 тис. гривень, та, як виняток з положень статті 24--2 Бюджетного кодексу України, на закупівлю нових трамваїв для міст Дніпро та Кривий Ріг у сумі 1.200.000 тис. гривень і на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, у сумі 100.000 тис. гривень за рішенням Кабінету Міністрів України (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону)».
 
    -3- Кісєль Ю.Г.
Герман Д.В.
Негулевський І.П.
Доповнити розділ І законопроекту таким положенням:
"__. Пункт 16 статті 14 викласти у такій редакції:
"16) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм у сумі 2.467.570,7 тис. грн, здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті за бюджетною програмою "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" (код 3109010) у сумі 250.885,5 тис грн, на закупівлю нових трамваїв для міст Дніпро та Кривий Ріг у сумі 1.200.000 тис. грн, закупівлю двох дизель-поїздів для залізничних пасажирських перевезень у сумі 300.000,0 тис. грн за рішенням Кабінету Міністрів України (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), погодженим з Комітетом Верховної Ради #103004
 
Враховано в іншій редакції /викласти пункт16 статті 14 у такій редакції: «16) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм у сумі 2.385.791,9 тис. гривень, та, як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України, на закупівлю нових трамваїв для міст Дніпро та Кривий Ріг у сумі 1.200.000 тис. гривень, і на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, у сумі 100.000 тис. гривень за рішенням Кабінету Міністрів України (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, #103004   
4. 2. Статтю 30 викласти в такій редакції:
 
   4. Статтю 30 викласти в такій редакції:
 
5. «Стаття 30. Міністерству фінансів України здійснити за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія», зокрема для забезпечення громадян України житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, та врегулювання питань фінансово-господарської діяльності у зв'язку з приєднанням Державної іпотечної установи до зазначеного акціонерного товариства, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету».
 
-4- Фролов П.В.
У статті 30 Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» слова «Міністерству фінансів України здійснити» замінити словами «Міністерство фінансів України здійснює».
 
Відхилено /зазначена стаття (у чинній і новій редакції) сформульована саме як завдання здійснити відповідний правочин, а не як ствердна дія, що цей правочин вже здійснюється/  «Стаття 30. Міністерству фінансів України здійснити за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія», зокрема для забезпечення громадян України житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, та врегулювання питань фінансово-господарської діяльності у зв'язку з приєднанням Державної іпотечної установи до зазначеного акціонерного товариства, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету».
5. Доповнити статтями 36 і 37 такого змісту:
«Стаття 36. Установити, що, як виняток з положень статті 23 Бюджетного кодексу України:
розподіл бюджетних призначень загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками» (код 3511380) здійснюється на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, та боротьбою з її наслідками, за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
обмеження, встановлені частинами десятою і одинадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у разі прийняття рішень про розподіл бюджетних призначень за напрямами, передбаченими абзацом другим цієї статті;
Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету щодо скорочення видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та їх спрямування на бюджетну програму «Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками» (код 3511380).
Стаття 37. Установити, що, як виняток з положень частини четвертої статті 13 і частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України:
залишки коштів станом на 1 січня 2021 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету в попередніх бюджетних періодах від плати за послуги, надані Міністерством юстиції України, Державним агентством лісових ресурсів України згідно з їх основною діяльністю, за рішеннями Кабінету Міністрів України можуть бути повністю або частково спрямовані відповідно на здійснення заходів та виконання завдань і функцій зазначених державних органів;
невикористані на кінець 2021 року кошти, визначені у рішеннях Кабінету Міністрів України відповідно до абзацу другого цієї статті, перераховуються до загального фонду державного бюджету».
6. Розділ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10. У зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України Державній казначейській службі України здійснити перенесення активів, зобов'язань та результатів виконання районних бюджетів ліквідованих районів і бюджетів розформованих територіальних громад, залишків коштів на рахунках таких бюджетів та рахунках розпорядників коштів таких бюджетів за власними надходженнями бюджетних установ і зареєстрованих бюджетних зобов'язань розпорядників коштів таких бюджетів, що обліковувалися станом на 1 січня 2021 року на рахунках таких бюджетів та рахунках розпорядників коштів таких бюджетів, на відповідні рахунки районних бюджетів новоутворених районів і бюджетів сформованих територіальних громад та рахунки розпорядників коштів таких бюджетів. Це положення застосовується виключно до місцевих бюджетів у районах і населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень».
 
    -5- Фролов П.В.
Статтю 30 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» після слів «Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» доповнити словами « (код в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 44098710)».
 
Відхилено /виходячи з правил оформлення законопроектів та основних вимог законодавчої техніки, дане питання не потребує деталізації на рівні закону/   
    -6- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
Доповнити розділ І законопроекту таким положенням:
«__. Доповнити Закон статтею 36 такого змісту:
«Стаття 36. Установити, що, як виняток з положень статті 23 Бюджетного кодексу України:
розподіл бюджетних призначень загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками» (код 3511380) здійснюється на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, та боротьбою з її наслідками, за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм), #103004
обмеження, встановлені частинами десятою та одинадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у випадках прийняття рішень про розподіл бюджетних призначень за напрямами, передбаченими абзацом другим цієї статті;
#103004
 
Враховано /з техніко-юридичним уточненням викладу окремих положень даної статті, водночас у врахованій пропозиції № 27 передбачено видатків державного бюджету за відповідною новою бюджетною програмою у сумі 3 млрд грн/   
    -7- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
Доповнити розділ І законопроекту таким положенням:
«__. Доповнити Закон статтею 37 такого змісту:
«Стаття 37. Установити, що, як виняток з положень частини четвертої статті 13 і частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України:
залишки коштів станом на 1 січня 2021 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету в попередніх бюджетних періодах від плати за послуги, надані Міністерством юстиції України, Державним агентством лісових ресурсів України згідно з їх основною діяльністю, за рішеннями Кабінету Міністрів України повністю або частково можуть бути спрямовані відповідно на здійснення заходів та виконання завдань і функцій цих державних органів;
невикористані на кінець 2021 року кошти, визначені у рішеннях Кабінету Міністрів України відповідно до абзацу другого цієї статті, перераховуються до загального фонду державного бюджету».
 
Враховано /з техніко-юридичним уточненням викладу окремих положень даної статті/   
    -8- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
Доповнити розділ І законопроекту таким положенням:
«__. Розділ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10. У зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України Державній казначейській службі України здійснити перенесення активів, зобов'язань та результатів виконання районних бюджетів ліквідованих районів і бюджетів розформованих територіальних громад, залишків коштів на рахунках таких бюджетів та рахунках розпорядників коштів таких бюджетів за власними надходженнями бюджетних установ і зареєстрованих бюджетних зобов'язань розпорядників коштів таких бюджетів, що обліковувалися станом на 1 січня 2021 року на рахунках таких бюджетів та рахунках розпорядників коштів таких бюджетів, на відповідні рахунки районних бюджетів новоутворених районів і бюджетів сформованих територіальних громад та рахунки розпорядників коштів таких бюджетів. Це положення застосовується виключно щодо місцевих бюджетів у районах і населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень».
 
Враховано    
6. 3. Внести зміни до додатка № 2 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до додатка до цього Закону.
 
   7. Внести зміни до додатків №№ 1-4, № 6 та № 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до додатків №№ 1-6 до цього Закону.
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
10. 1) у частині другій статті 107 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова «Після закінчення строку» замінити словами «У разі якщо інше не передбачено законом, після закінчення строку»;
 
-9- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ законопроекту /щодо змін до Цивільного кодексу України/ викласти в такій редакції:
«1) розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити пунктом 16 такого змісту: «16. Під час здійснення приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» положення частин другої та третьої статті 104 цього Кодексу не застосовуються».
 
Враховано   1) розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити пунктом 16 такого змісту:
«16. Під час здійснення приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» положення частин другої і третьої статті 104 цього Кодексу не застосовуються»;
 
    -10- Підласа Р.А.
Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити нормою в такій редакції:
«частину четверту статті 104 викласти в такій редакції:
«4. Державна установа може бути перетворена в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю.
Дія частини другої та третьої цієї статті не поширюється на державні установи.».
 
Враховано частково /пропонується унормувати дане питання саме щодо Державної іпотечної установи (що є предметом регулювання законопроекту) - див. пропозицію № 9/   
    -11- Суркіс Г.М.
Частину четверту статті 104 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції: «4. Державна установа може бути перетворена в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю.
Дія частини другої та третьої цієї статті не поширюється на державні установи.».
 
Враховано частково /пропонується унормувати дане питання саме щодо Державної іпотечної установи (що є предметом регулювання законопроекту) - див. пропозицію №9/   
    -12- Вельможний С.А.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Частину 2 Статті 107 Цивільного кодексу України у законопроекті викласти в наступній редакції:
Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
 
Відхилено /ця пропозиція дублює чинну редакцію відповідної норми (частини 2 статті 107 Цивільного кодексу), а відтак у такому вигляді не потребує прийняття/   
11. 2) розділ ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384 із наступними змінами) доповнити пунктами 13 та 14 такого змісту:
 
   2) розділ ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384 із наступними змінами) доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:
 
12. «13. Встановити, що як виняток з частин другої та третьої статті 104 Цивільного кодексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може бути здійснено приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».
 
-13- Вельможний С.А.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Частину 13 Розділу ХVІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про акціонерні товариства» у законопроекті - виключити.
 
Відхилено /таке положення передбачено для належного нормативно-правового врегулювання здійснення приєднання ДІУ до ПрАТ «Укрфінжитло»/  «13. Установити, що, як виняток з частин другої і третьої статті 104 Цивільного кодексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може бути здійснено приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».
 
    -14- Фролов П.В.
Всюди у пункті 13 Розділу ХVІІ Закону України «Про акціонерні товариства» після слів «Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» доповнити словами « (код в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 44098710)».
 
Відхилено /виходячи з правил оформлення законопроектів та основних вимог законодавчої техніки, дане питання не потребує деталізації на рівні закону/   
    -15- Василевська-Смаглюк О.М.
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«13. Встановити, що як виняток з частин другої та третьої статті 104 Цивільного кодексу України, частини першої статті 13 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України, може бути здійснено приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».
 
Відхилено    
13. При цьому за результатами такого приєднання емісія акцій приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» здійснюється на суму чистих активів Державної іпотечної установи, у разі коли сума чистих активів Державної іпотечної установи більша за її статутний капітал. У разі якщо за результатами такого приєднання сума чистих активів Державної іпотечної установи менша за її статутний капітал, додаткова емісія акцій приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» не здійснюється.
 
   При цьому за результатами такого приєднання емісія акцій приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» здійснюється на суму чистих активів Державної іпотечної установи, у разі якщо сума чистих активів Державної іпотечної установи буде більшою за її статутний капітал. У разі якщо за результатами такого приєднання сума чистих активів Державної іпотечної установи буде меншою за її статутний капітал, додаткова емісія акцій приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» не здійснюється.
 
14. Кредитор має право не вимагати від Державної іпотечної установи, що припиняється шляхом приєднання відповідно до цього Закону, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання.
 
   Кредитор має право не вимагати від Державної іпотечної установи, що припиняється шляхом приєднання відповідно до цього Закону, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання.
 
15. У зв’язку з приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» зазначене акціонерне товариство є правонаступником прав та обов’язків Державної іпотечної установи.
 
   У зв’язку з приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» зазначене акціонерне товариство є правонаступником прав та обов’язків Державної іпотечної установи.
 
16. 14. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України, Фондом державного майна України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку розробити порядок приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».
 
-16- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
У підпункті 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту /щодо доповнення розділу ХVІІ Закону України «Про акціонерні товариства» пунктом 14/: абзаци шостий і сьомий замінити одним абзацом такого змісту: «14. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити порядок приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».».
Відповідно розділ ІІ законопроекту після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту: «3. Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та приватному акціонерному товариству «Українська фінансова житлова компанія» здійснити усі необхідні заходи щодо внесення у разі необхідності змін до правочинів у зв’язку з приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».», у зв’язку з цим, пункт 3 цього розділу вважати пунктом 4.
 
Враховано   14. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити порядок приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія»;
 
    -17- Підласа Р.А.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту замінити абзацами в такій редакції:
«14. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити порядок приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».
Нормативно-правовий акт, зазначений у цьому пункті, розробляється, розглядається, приймається та оприлюднюється без урахування вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Такий акт, прийнятий Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на виконання цього Закону, не підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. Зазначений акт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку оприлюднюється на її офіційному веб-сайті та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Офіційним опублікуванням такого акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається його оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.».
 
Враховано частково /пропозицію 1 в частині викладу редакції абзацу першого нового пункту 14 розділу ХVІІ відповідного закону/   
    -18- Суркіс Г.М.
У розділі ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» пункт 14 викласти у наступній редакції:
«Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити порядок приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія». Нормативно-правовий акт, зазначений у цьому пункті, розробляється, розглядається, приймається та оприлюднюється без урахування вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Такий акт, прийнятий Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на виконання цього Закону, не підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. Зазначений акт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку оприлюднюється на її офіційному веб-сайті та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Офіційним опублікуванням такого акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається його оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.»
 
Враховано частково /пропозицію 1 в частині викладу редакції абзацу першого нового пункту 14 розділу ХVІІ відповідного закону/   
    -19- Фролов П.В.
Всюди у пункті 14 Розділу ХVІІ Закону України «Про акціонерні товариства» після слів «Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» доповнити словами « (код в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 44098710)».
 
Відхилено /виходячи з правил оформлення законопроектів та основних вимог законодавчої техніки, дане питання не потребує деталізації на рівні закону/   
17. Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та приватному акціонерному товариству «Українська фінансова житлова компанія» здійснити усі необхідні заходи щодо внесення у разі необхідності змін до правочинів у зв’язку з таким правонаступництвом».
 
-20- Підласа Р.А.
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту перенести в пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту.
 
Враховано в іншій редакції /передбачено у новому пункті 3 розділу ІІ законопроекту – див. пропозицію № 16/  4) у Законі України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45, ст. 289 із наступними змінами):
пункт 11 частини п'ятої статті 3 викласти в такій редакції:
«11) послуги, необхідні для здійснення державних та місцевих запозичень, залучення кредитів (позик), інших запозичень під державні гарантії, обслуговування і погашення державного та місцевого боргу, кредитів (позик), інших запозичень, залучених під державні гарантії»;
розділ Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами 3--2 і 3--3 такого змісту:
«3--2. Установити, що:
пункт 3 частини п'ятої статті 3 цього Закону застосовується до виконавця робіт чи надавача послуг, який є нерезидентом, якщо такий нерезидент має право надавати фінансові послуги відповідно до законодавства країни його реєстрації;
пункт 13 частини п'ятої статті 3 цього Закону застосовується до виконавця робіт чи надавача послуг, який є нерезидентом, якщо такий нерезидент є фінансовою установою та/або має право надавати послуги, допоміжні до фінансових послуг відповідно до законодавства країни його реєстрації.
3--3. Установити, що до 24 серпня 2021 року замовники, визначені Кабінетом Міністрів України, можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України, згідно з переліком товарів, робіт і послуг, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за переговорною процедурою, встановленою статтею 40 цього Закону. При цьому замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю»;
3) частину четверту статті 91 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250; 2021 р., № 6, ст. 48) доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
«Призначення на посади заступників Керівника Апарату Верховної Ради України здійснюється безстроково за результатами конкурсу, проведеного в порядку, затвердженому Головою Верховної Ради України.
На заступників Керівника Апарату Верховної Ради України не поширюються повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби, передбачені частиною першою статті 15, абзацом третім пункту 1 частини другої статті 68, абзацом першим частини другої статті 69 цього Закону, та повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, передбачені пунктами 16, 17, 17--2, 18 частини третьої статті 13 цього Закону»;
3. Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та приватному акціонерному товариству «Українська фінансова житлова компанія» здійснити усі необхідні заходи щодо внесення у разі необхідності змін до правочинів у зв’язку з приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».
 
    -21- Василевська-Смаглюк О.М.
В абзаці сьомому підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ слова «Національному банку України» виключити.
 
Відхилено    
    -22- Саламаха О.І.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити підпунктом 3 такого змісту:
"3) у Законі України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45, ст. 289):
а) пункт 11 частини п'ятої статті 3 викласти у такій редакції: "11) послуги, необхідні для здійснення державних та місцевих запозичень, залучення запозичень під державні гарантії, обслуговування і погашення державного та місцевого боргу, запозичень, залучених під державні гарантії";
б) розділ Х "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктами 3-2 і 3-3 такого змісту:
"3-2. Установити, що:
пункт 3 частини п'ятої статті 3 цього Закону застосовується до виконавця робіт чи надавача послуг, який є нерезидентом, якщо такий нерезидент має право надавати фінансові послуги відповідно до законодавства його країни реєстрації;
пункт 13 частини п'ятої статті 3 цього Закону застосовується до виконавця робіт чи надавача послуг, який є нерезидентом, якщо такий нерезидент є фінансовою установою та/або має право надавати послуги, допоміжні до фінансових послуг відповідно до законодавства його країни реєстрації.
3-3. Установити, що до 24 серпня 2021 року замовники, визначені Кабінетом Міністрів України, можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів із відзначення 30-ї річниці незалежності України, згідно з переліком товарів, робіт і послуг, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за переговорною процедурою, встановленою статтею 40 цього Закону. При цьому замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю"".
 
Враховано /з уточненням редакції щодо заміни слів «запозичень під державні гарантії» словами «кредитів (позик), інших запозичень під державні гарантії», а слів «запозичень, залучених під державні гарантії» – словами «кредитів (позик), інших запозичень, залучених під державні гарантії»/   
    -23- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) у Законі України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45, ст. 289):
а) пункт 11 частини п’ятої статті 3 викласти у такій редакції: "11) послуги, необхідні для здійснення державних та місцевих запозичень, залучення кредитів (позик) під державні гарантії, обслуговування і погашення державного та місцевого боргу, кредитів (позик), залучених під державні гарантії";
б) розділ Х "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктами 3-2 і 3-3 такого змісту:
"3-2. Установити, що пункт 3 частини п’ятої статті 3 цього Закону не застосовується до виконавця робіт чи надавача послуг, який є нерезидентом, якщо такий нерезидент має право надавати фінансові послуги відповідно до законодавства його країни реєстрації. Пункт 13 частини п’ятої статті 3 цього Закону застосовується до виконавця робіт чи надавача послуг, який є нерезидентом, якщо такий нерезидент є фінансовою установою та/або має право надавати послуги, допоміжні до фінансових послуг відповідно до законодавства його країни реєстрації.
3-3. Установити, що до 24 серпня 2021 року замовники, визначені Кабінетом Міністрів України, можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів із відзначення 30-ї річниці незалежності України, згідно з переліком товарів, робіт і послуг, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за переговорною процедурою, встановленою статтею 40 цього Закону. При цьому замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю"«.
 
Враховано в іншій редакції /див. пропозицію № 22/   
    -24- Каптєлов Р.В.
Люшняк М.В.
Крулько І.І.
Молоток І.Ф.
Пуртова А.А.
Кузбит Ю.М.
Пузійчук А.В.
Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту статті 91 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250; із змінами, внесеними Законом України від 16 грудня 2020 року № 1086-ІХ) доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
«Призначення на посади заступників Керівника Апарату Верховної Ради України здійснюється безстроково за результатами конкурсу, проведеного в порядку, затвердженому Головою Верховної Ради України.
На заступників Керівника Апарату Верховної Ради України не поширюються повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби, передбачені частиною першою статті 15, абзацом третім пункту 1 частини другої статті 68, абзацом першим частини другої статті 69 цього Закону, та повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, передбачені пунктами 16, 17, 17-2, 18 частини третьої статті 13 цього Закону».
 
Враховано    
18. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
19. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
20. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-25- Суркіс Г.М.
Пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити абзацом наступного змісту: «Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та приватному акціонерному товариству «Українська фінансова житлова компанія» здійснити усі необхідні заходи щодо внесення у разі необхідності змін до правочинів у зв’язку з таким правонаступництвом».
 
Враховано в іншій редакції /передбачено у новому пункті 3 розділу ІІ законопроекту – див. пропозицію № 16/  забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -26- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
Внести до законопроекту необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки, включаючи поправки, спрямовані на забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій, а також щодо уточнення бюджетних показників у законопроекті у разі прийняття Верховною Радою до його розгляду інших законопроектів щодо змін до закону про державний бюджет на 2021 рік (насамперед, йдеться про законопроект за реєстр. № 5197-2 /який прийнято 15.04.2021 р./ і законопроект за реєстр. № 5304 (для узгодження правових норм і забезпечення збалансованості показників державного бюджету).
 
Враховано    
21. Додаток
до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом»
 
      
22. Зміни до додатка № 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік"
«Фінансування Державного бюджету України на 2021 рік
 
      
23. Код
Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
 
      
24. 400000
Фінансування за борговими операціями
253 391 582,1
228 861 389,9
24 530 192,2
 
      
25. 401000
Запозичення
721 767 505,6
697 237 313,4
24 530 192,2
 
      
26. 401100
Внутрішні запозичення
517 268 363,4
517 268 363,4
 
      
27. 600000
Фінансування за активними операціями
-18 756 082,1
-20 000 000,0
1 243 917,9
 
      
28. 601000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю
-18 792 145,1
-20 000 000,0
1 207 854,9
 
      
29. 601200
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів
-20 792 145,1
-20 000 000,0
-792 145,1
 
      
30. 601220
Придбання цінних паперів
-20 792 145,1
-20 000 000,0
-792 145,1

-27- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
Включити до законопроекту зміни до додатків № 1, № 3, № 4 і № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (з внесенням відповідних змін до підсумкових показників доходів і видатків державного бюджету у цих додатках та статті 1 Закону) щодо змін показників за загальним фондом, а саме:
1) збільшити доходи загалом на 13.354.892,7 тис. грн, у тому числі:
збільшити за кодом 11020000 «Податок на прибуток підприємств» на 4.100.000 тис. грн;
збільшити за кодом 13031600 (Реєстр.картка №6) до Закону/;
-"Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками" (код 3511380) у сумі 3.000.000 тис. грн;
видатки споживання за бюджетною програмою "Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин" (код 3801170) на 150.000 тис. грн;
видатки розвитку за бюджетною програмою "Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури" (код 3801280) на 300.000 тис. грн;
видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення" (код 3801340) на 300.000 тис. грн;
видатки розвитку за бюджетною програмою "Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України" (код 6541030) на 12.000 тис грн /з метою розвитку інфраструктури Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського/.
 
Враховано   Враховано
/з уточненням змін доходів за кодом 21020000 – 8.566.000 тис. грн (замість 8.600.000 тис. грн) та за кодом 14070000 – 10.420.892,7 тис. грн (замість 10.454.892,7 тис. грн)/
Враховано
/з відповідним уточненням підсумкових показників доходів і видатків державного бюджету у статті 1 Закону і зазначених додатках до нього/
Враховано
/з відповідним уточненням підсумкових показників доходів і видатків державного бюджету у статті 1 Закону і зазначених додатках до нього/
Враховано
/з відповідним уточненням підсумкових показників доходів і видатків державного бюджету у статті 1 Закону і зазначених додатках до нього/
Враховано
/з відповідним уточненням підсумкових показників доходів і видатків державного бюджету у статті 1 Закону і зазначених додатках до нього/
Відхилено
Враховано
Враховано в іншій редакції
/у запропонованих змінах до пункту 16 статті 14 Закону (див. висновок Комітету щодо пропозиції № 3)/
Відхилено
Враховано частково
/таке питання може бути врегульовано в межах коштів запропонованої нової субвенції на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери, а також коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій/
Відхилено
/пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/
Враховано
Враховано частково
/таке питання може бути врегульовано в межах коштів запропонованої нової субвенції на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери, а також коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій/
Відхилено
/пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/
Враховано
/з урахуванням додатка до пропозиції як додатка № 6 до відповідного закону/

    -28- Задорожній М.М.
Трухін О.М.
Кузбит Ю.М.
Пуртова А.А.
У додатку № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» збільшити доходи загального фонду за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів» на 18.700 тис грн.;
у додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» (код 0111020) на 18.700 тис. гривень.
 
Враховано    
    -29- Зуб В.О.
Радуцький М.Б.
Дубнов А.В.
Дмитрієва О.О.
Вацак Г.А.
Вагнєр В.О.
Руденко О.С.
Пуртова А.А.
Нагаєвський А.С.
Халімон П.В.
У додатку № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» збільшити доходи загального фонду за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів» на 138.746 тис грн.
у додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (код 2301110) на 138.746 тис. грн (з них оплата праці – на 79.896,2 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 3.534,3 тис. грн) /з метою фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока/.
 
Враховано    
    -30- Крулько І.І.
У додатку № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» збільшити доходи загального фонду за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів» на 138.746,0 тис. грн;
У додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (код 2301110) на 138.746 тис грн (з них оплата праці - на 79.896,2 тис грн, комунальні послуги та енергоносії - на 3.534,3 тис грн) /з метою фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока/.
 
Враховано    
    -31- Євтушок С.М.
У додатку № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» збільшити доходи загального фонду за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів» на 138.746,0 тис. грн;
У додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (код 2301110) на 138.746 тис грн (з них оплата праці - на 79.896,2 тис грн, комунальні послуги та енергоносії - на 3.534,3 тис грн) /з метою фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока/.
 
Враховано    
    -32- Камельчук Ю.О.
У додатку №2 до законопроекту:
передбачити у складі головного розпорядника коштів державного бюджету - Міністерство енергетики України нову бюджетну програму «Погашення заборгованості із заробітної плати працівникам та заборгованості за електроенергію ПрАТ «Шахта «Надія» з обсягом видатків розвитку загального фонду у сумі 49.800,0 тис. гривень та відкоригувати показники у рядках за кодами 2400000 і 2401000 з урахуванням зазначених змін;
за бюджетною програмою «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств» (код 2401070) по загальному фонду за видатками розвитку цифри «1.032.458,2» замінити цифрами «982.658,2».
 
Відхилено    
    -33- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
Включити до законопроекту зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного бюджету у цьому додатку) щодо перерозподілу видатків споживання Мінсоцполітики за загальним фондом, а саме зменшити видатки за бюджетною програмою "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення" (код 2501030) на 100.000 тис. грн та передбачити у цій сумі видатки за новою бюджетною програмою "Забезпечення виконання рішень суду" (код 2501290).
 
Враховано    
    -34- Саламаха О.І.
Включити до законопроекту зміни до додатків № 1, № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (з внесенням відповідних змін до підсумкових показників доходів і видатків державного бюджету у цих додатках та статті 1 Закону) щодо змін показників за загальним фондом, а саме:
збільшити доходи загального фонду державного бюджету за кодом 14070000 "Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів" на 100.000 тис. грн;
встановити видатки розвитку загального фонду державного бюджету за новою бюджетною програмою Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) -"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки" - 100.000 тис. грн /за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду державного бюджету за кодом 14070000 на 100.000 тис. грн/ з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного бюджету.
 
Враховано редакційно    
    -35- Саламаха О.І.
Включити до законопроекту зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного бюджету у цьому додатку) щодо збільшення видатків розвитку загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" (код 2707070) на 70.000 тис. грн /за зверненням Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області/, зменшивши на таку ж суму видатки споживання загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх" (код 3401120) /за рахунок економії, яка утворилася у зв'язку з рішенням, прийнятим Організаційним Комітетом літніх Дефлімпійських ігор 2021 року про перенесення проведення ХХІV літних Дефлімпійських ігор на травень 2022 року у місті Кашіас-ду-Сул (Бразилія)/.
 
Відхилено    
    -36- Борт В.П.
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області на будівництво дитячого садка-школи 1 ступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вулиця Шкільна, 6, Києво-Святошинського району, Київської області» у сумі 90.000 тис.грн для Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) за рахунок збільшення доходів загального фонду по податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів.
 
Враховано частково    
    -37- Кісєль Ю.Г.
Герман Д.В.
Негулевський І.П.
Включити до законопроекту зміни до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного бюджету у цьому додатку) щодо змін показників за спеціальним фондом, а саме:
встановити видатки споживання спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" (код 3109010) в обсязі 250.885,5 тис грн;
встановити видатки розвитку спеціального фонду державного бюджету за новою бюджетною програмою Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) – "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на придбання нових трамваїв для міст Дніпро та Кривий Ріг" (код 276____) в обсязі 1.200.000 тис. грн;
збільшити видатки розвитку спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою Міністерства інфраструктури України "Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень" (код 3101270) на 300.000 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -38- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
Включити до законопроекту зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного бюджету у цьому додатку) щодо перерозподілу видатків споживання Мінфіну (в частині видатків ДПС) за загальним фондом, а саме зменшити видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері податкової політики" (код 3507010) на 318.628,6 тис. грн та передбачити у цій сумі видатки за новою бюджетною програмою "Виконання судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб" (код 3507090).
 
Враховано    
    -39- Лаба М.М.
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на соціально-економічний розвиток Закарпатської області» у сумі 75000 тис. грн для Міністерства фінансів України за рахунок збільшення у додатку №1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» доходів загального фонду по податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на 75000 тис. грн та підсумкових показників на відповідну суму.
 
Враховано частково    
    -40- Корнієнко О.С.
Герасимов А.В.
Івченко В.Є.
Яценко А.В.
Урбанський А.І.
Стріхарський А.П.
Шпак Л.О.
Трухін О.М.
Внести зміни до додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та збільшити фінансування за бюджетною програмою КПКВ 6541030 «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» на 25 млн грн та спрямувати кошти на збереження, утримання, облаштування та будівництво (реконструкцію) об’єктів та експозицій, розташованих на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» Національної академії наук України /за рахунок зменшення інших бюджетних програм/.
 
Відхилено    
    -41- Корнієнко О.С.
Радуцький М.Б.
Клочко А.А.
Третьякова Г.М.
Бабак С.В.
Герман Д.В.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Козак В.В.
Дмитрієва О.О.
Халімон П.В.
Негулевський І.П.
Мотовиловець А.В.
Одарченко А.М.
Задорожній М.М.
Сова О.Г.
Безугла М.В.
Медяник В.А.
Мандзій С.В.
Юраш С.А.
Любота Д.В.
Включити до законопроекту зміни до додатків № 3, № 4 і № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків і надання кредитів державного бюджету у цих додатках та статті 1 Закону) щодо змін показників за спеціальним фондом, а саме збільшити видатки споживання за бюджетною програмою "Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей" (код 2301610) на 1.717.610 тис. грн /у зв’язку із залученням у п.р. додаткових позик від МБРР і ЄІБ на реалізацію відповідних інвестиційних проектів/ та зменшити загалом на цю суму витрати за деякими іншими інвестиційними проектами /з відповідним зменшенням позик від МБРР, ЄІБ і КfW у п.р. на реалізацію відповідних інвестиційних проектів/, у т.ч.:
зменшити видатки розвитку за бюджетною програмою "Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток" (код 2201610) на 90.000 тис. грн;
зменшити видатки розвитку за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" (код 3511640) на 100.000 тис. грн /з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до Закону/;
зменшити видатки споживання за бюджетною програмою "Розвиток інфраструктури сільського господарства у Луганській області" (код 3901640) на 10.000 тис. грн.
зменшити надання кредитів за бюджетною програмою "Реконструкція гідроелектростанцій ПрАТ "Укргідроенерго"" (код 2401610) на 600.000 тис. грн;
зменшити надання кредитів за бюджетною програмою "Модернізація української залізниці" (код 3101620) на 312.610 тис. грн;
зменшити показники надання кредитів за бюджетною програмою "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" (код 3111600) на 5.000 тис. грн;
зменшити надання кредитів за бюджетною програмою "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" (код 3511610) на 100.000 тис. грн;
зменшити надання кредитів за бюджетною програмою "Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою" (код 3511620) на 500.000 тис. грн.
У зв’язку з цим, передбачити відповідні зміни до додатка № 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у вигляді додатка до законопроекту (що додається як додаток до пропозиції).
 
Враховано