Кількість абзаців - 102 Таблиця поправок


Про державний фінансовий контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНИЙ (ФІНАНСОВИЙ) КОНТРОЛЬ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯМ ДОХОДІВ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ, ТА ЇХ ВИТРАТАМИ   -1- Губський Б.В.
Назву Закону викласти в такій редакції: "Про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та членів їх сімей".  
Відхилено   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯМ ДОХОДІВ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ, ТА ЇХ ВИТРАТАМИ  
    -2- Развадовський В.Й.
69 У назві проекту Закону слово "фінансовий" вказати без дужок.  
Враховано    
    -3- Беспалий Б.Я.
У назві проекту і у всьому тексті слова "державний (фінансовий)" замінити словом "фінансовий".  
Відхилено    
    -4- Наливайко А.М.
Назву викласти в такій редакції: "Про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб та їх витратами". У зв'язку з цим в усіх статтях виключити слова "уповноважених на виконання функцій держави".  
Відхилено    
    -5- Коновалюк В.І.
Про державний фінансовий контроль відповідності значних витрат фізичних осіб на споживання фактично одержуваним доходам  
Відхилено    
1. Цей Закон регулює правові відносини щодо здійснення державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами; визначає форми його проведення; компетенцію органів, що здійснюють державний (фінансовий) контроль; встановлює юридичну відповідальність за порушення законодавства про декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з метою посилення боротьби з приховуванням доходів від оподаткування, маскуванням незаконного походження доходів та з корупцією.   -6- Коновалюк В.І.
Цей Закон регулює правові відносини щодо проведення державного фінансового контролю відповідності значних витрат фізичних осіб на споживання та проведення фінансових операцій в великих розмірах фактично одержуваним доходам, встановлює права й обов'язки всіх учасників процесу державного фінансового контролю (фізичних осіб, податкових органів, осіб і організацій, що надають інформацію); передбачає відповідальність за порушення порядку і термінів, визначених законом.  
Відхилено   Цей Закон регулює правові відносини у сфері здійснення державного фінансового контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами; визначає форми його проведення, компетенцію органів, що здійснюють державний фінансовий контроль; встановлює юридичну відповідальність за порушення законодавства про декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з метою посилення боротьби з приховуванням доходів від оподаткування, маскуванням незаконного походження доходів та з корупцією.  
    -7- Зарубінський О.О.
В преамбулі, а також по всьому тексту проекту після слів "осіб, уповноважених на виконання функцій держави" доповнити словами "та членів їх сімей".  
Відхилено    
2. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів, які застосовуються у цьому Законі   -8- Наливайко А.М.
У статті 1 для зручності користування термінами, що визначаються у цій статті, розмістити їх у алфавітному порядку.  
Відхилено   Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
5. державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами - функція, у відповідності з якою органи державної податкової служби від імені держави встановлюють правильність нарахування, повноту і своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) зазначеними особами;   -9- Коновалюк В.І.
державний фінансовий контроль - функція, відповідно до якої органи державної податкової служби у співробітництві особами й організаціями, що вчиняють дії, пов'язані з реєстрацією майна (придбання), надання послуг чи виконанням робіт, нотаріальним посвідченням угод, реєстрацією угод з цінними паперами від імені держави встановлюють правильність нарахування, повноту і своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) фізичними особами.  
Відхилено   державний фінансовий контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами -- функція, у відповідності з якою органи державної податкової служби від імені держави встановлюють правильність нарахування, повноту і своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) зазначеними особами;  
6. особи, уповноважені на виконання функцій держави - державні службовці та вищі посадові особи України (суб'єкти декларування доходів), які відповідно до закону декларують доходи згідно із законодавством України;   -10- Губський Б.В.
Абз.3 статті 1 викласти в такій редакції: "особи, посади яких відповідно до Закону України "Про державну службу" віднесені до 1 та 2 категорій".  
Відхилено   особи, уповноважені на виконання функцій держави - державні службовці та вищі посадові особи України (суб'єкти декларування доходів), які відповідно до законів України декларують доходи;  
    -11- Миримський Л.Ю.
У абз.2 статті 1 слова "згідно із законодавством України" замінити словами " відповідно до законів України".  
Враховано частково    
    -12- Коновалюк В.І.
Вилучити  
Відхилено    
7. вищі посадові особи України - Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Перший заступник Голови Верховної Ради України, Перший віце-прем'єр-міністр України, заступник Голови Верховної Ради України, віце-прем'єр-міністри України, Голова та заступники Голови Конституційного Суду України, Голова та заступники Голови Верховного Суду України, Голова та заступники Голови Вищого арбітражного суду України, Генеральний прокурор України та його заступники, народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, Глава Адміністрації Президента України, Голова Національного банку України, Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, Голова Служби безпеки України, Голова Центральної виборчої комісії, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України;   -13- Миримський Л.Ю.
Абз.3 статті 1 доповнити словами "глави дипломатичних представництв України в іноземних державах та глави представництв України при міжнародних організаціях"  
Відхилено   вищі посадові особи України -- Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Перший заступник Голови Верховної Ради України, Перший віце-прем'єр-міністр України, заступник Голови Верховної Ради України, віце-прем'єр-міністри України, Голова та заступники Голови Конституційного Суду України, Голова та заступники Голови Верховного Суду України, Голова та заступники Голови Вищого господарського суду України, Генеральний прокурор України та його заступники, народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, Глава Адміністрації Президента України, Голова Національного банку України, Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, Голова Служби безпеки України, Голова Центральної виборчої комісії, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України;  
    -14- Беспалий Б.Я.
У п.3 частини 1 статті 1 перелік осіб, на яких поширюється дія цього Закону, доповнити державними службовцями 1, 2, 3 категорій, генералами та адміралами, а також радниками юстиції 1, 2 рангів.  
Відхилено    
    -15- Беспалий Б.Я.
Слова "Вищого арбітражного суду" замінити словами "Вищого господарського суду". Аналогічно у всьому тексті.  
Враховано    
    -16- Наливайко А.М.
Абз.3 і 4 статті 1 виключити.  
Відхилено    
8. декларація про доходи особи, уповноваженої на виконання функцій держави - декларація про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім'ї, що подається в установленому порядку за місцем служби (майбутньої служби);   -17- Беспалий Б.Я.
У п.4 частини 1 статті 1 після слів "стан державного службовця" і слів "посади державного службовця доповнити словами " (особи, уповноваженої на виконання функцій держави)".  
Відхилено   декларація про доходи особи, уповноваженої на виконання функцій держави -- декларація про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім'ї, що подається в установленому порядку за місцем служби (майбутньої служби);  
    -18- Коновалюк В.І.
Вилучити  
Відхилено    
    -19- Зарубінський О.О.
Статтю 1 доповнити новим абзацом 5 такого змісту: "членами сім'ї особи, уповноваженої на виконання функцій держави, вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (батьки або рідні та усиновлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування) як самої особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича особи, уповноваженої на виконання функцій держави або її чоловіка (дружини)"  
Відхилено    
    -20- Зарубінський О.О.
У абз.6 (за новою нумерацією) статті 1 після слів "майновий стан" доповнити словами "особи, уповноваженої на виконання функцій держави, а також особи, яка претендує на зайняття відповідної посади ".  
Відхилено    
9. декларація про доходи - письмове повідомлення встановленої форми, що подається суб'єктом декларування в установленому порядку до органу державної податкової служби, у випадку отримання додаткових доходів від викладацької, наукової та творчої діяльності не за місцем основної роботи;   -21- Миримський Л.Ю.
3. У абз.5 статті 1 слова "у випадку отримання додаткових доходів від викладацької, наукової та творчої діяльності не за місцем основної роботи" замінити словами " у випадку отримання додаткових доходів не за місцем основної роботи".  
Відхилено   декларація про доходи - письмове повідомлення встановленої форми, що подається суб'єктом декларування в установленому порядку до органу державної податкової служби, у випадку отримання додаткових доходів від викладацької, наукової та творчої діяльності не за місцем основної роботи;  
    -22- Наливайко А.М.
У абз.6 статті 1 виключити слова "від викладацької, наукової та творчої діяльності".  
Відхилено    
10. спеціальна (додаткова) декларація - письмове повідомлення встановленої форми, що подається суб'єктом декларування на вимогу органу державної податкової служби, та містить інформацію про обгрунтування джерел походження та розміру сум, використаних на придбання майна, отримання послуг чи результатів виконаних робіт, визначених у статті 9 цього Закону;   -23- Беспалий Б.Я.
У п.6 частини 1 статті 1 слова "інформацію про обгрунтування джерел надходження та розміру" замінити словами "перелік джерел походження та розмір".  
Відхилено   спеціальна (додаткова) декларація -- письмове повідомлення встановленої форми, що подається суб'єктом декларування на вимогу органу державної податкової служби та містить інформацію про обгрунтування джерел походження та розміру сум, використаних на придбання майна, отримання послуг чи результатів виконаних робіт, визначених у статті 9 цього Закону;  
    -24- Зарубінський О.О.
У абз.8 (за новою нумерацією) статті 1 після слів "та розміру сум" доповнити словами "отриманих доходів, в тому числі за попередні роки".  
Відхилено    
11. доход суб'єкта декларування - сукупний оподатковуваний доход у грошовій та натуральній формі, що підлягає декларуванню відповідно до закону;   -25- Миримський Л.Ю.
Абз. 7 статті 1 викласти в такій редакції: "доход суб'єкта декларування-сукупний оподатковуваний доход у грошовій та натуральній формі, а також подарунки, якщо їх сукупна вартість за рік перевищує розмір мінімальної заробітної плати".  
Відхилено   доход суб'єкта декларування -- сукупний оподатковуваний доход у грошовій та натуральній формі, що підлягає декларуванню відповідно до закону;  
12. придбання майна - набуття майна у власність на підставі цивільно-правових договорів;   -26- Развадовський В.Й.
Підп. підп. 9, 10 статті 1 доповнити словами "та знаходиться у власності".  
Враховано   придбання майна -- набуття майна у власність на підставі цивільно-правових договорів;  
13. майно нерухоме (нерухомість) - земельна ділянка і все, що стаціонарно закріплене на землі, тобто об'єкти, переміщення яких без істотної шкоди для їх призначення є неможливим, зокрема ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди тощо;      нерухоме майно (нерухомість) -- земельні ділянки і все, що розташоване на них і тісно пов'язане з ними, тобто об'єкти, переміщення яких без непропорційної шкоди їх призначенню неможливе і які знаходяться у власності;  
14. майно рухоме - матеріальні об'єкти, що не належать до нерухомого майна;      рухоме майно -- матеріальні об'єкти, що не належать до нерухомого майна і знаходяться у власності;  
15. місце обліку особи, уповноваженої на виконання функцій держави, для подання декларації про доходи -      місце обліку особи, уповноваженої на виконання функцій держави, для подання декларації про доходи -  
16. місце постійного або переважного проживання зазначеної особи;      місце постійного або переважного проживання зазначеної особи;  
17. місце, пов'язане з постійною діяльністю особи та (або) місцем отримання нею основних доходів;      місце, пов'язане з постійною діяльністю особи та (або) місцем отримання нею основних доходів;  
18. місце знаходження (реєстрації) належного особі за правом власності майна чи основної його частини.      місце знаходження (реєстрації) належного особі за правом власності майна чи основної його частини.  
19. Стаття 2. Мета здійснення державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами   -27- Коновалюк В.І.
Стаття 2. Мета здійснення державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб  
Відхилено   Стаття 2. Мета здійснення державного фінансового контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами  
20. Метою здійснення державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами є визначення відповідності сум доходів суб'єкта декларування, одержаних ним протягом календарного року та (або) за попередні роки, витратам на придбання майна, отримання послуг, результатів робіт, здійсненим у той же період.   -28- Губський Б.В.
У частині 1 статті 2 слова "та (або) за попередні роки" вилучити.  
Враховано   Метою здійснення державного фінансового контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами є визначення відповідності сум доходів суб'єкта декларування, одержаних ним протягом календарного року, витратам на придбання майна, отримання послуг, результатів робіт, здійсненим у той же період.  
    -29- Шаров І.Ф.
У частині 1 статті 2 та частині 1 ст.11 вилучити слова "та (або) за попередні роки".  
Враховано    
    -30- Акопян В.Г.
У частині 1 ст.2 слова "за попередні роки" вилучити.  
Враховано    
    -31- Наливайко А.М.
У частині 1 статті 2 слова "та (або) за попередні роки" замінити словами "при необхідності також за попередні роки".  
Враховано частково    
    -32- Коновалюк В.І.
Метою здійснення державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб та їх витратами є визначення відповідності сум доходів суб'єкта декларування, одержаних ним протягом календарного року та (або) за попередні роки, витратам на придбання майна, отримання послуг, результатів робіт, здійсненим у той же період.  
Відхилено    
    -33- Зарубінський О.О.
У частині 1 статті 2 після слів "протягом календарного року" слово "або" виключити.  
Відхилено    
21. Обчислення доходів суб'єкта оподаткування здійснюється у валюті України.   -34- Губський Б.В.
Частину 2 статті 2 викласти у такій редакції: "Обчислення доходів суб'єкта оподаткування здійснюється у національній валюті України".  
Враховано частково   Обчислення доходів суб'єкта оподаткування здійснюється у грошовій одиниці України.  
22. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються у валюту України за курсом Національного банку України, що діяв на дату нарахування (одержання) доходу.   -35- Наливайко А.М.
У частині 3 статті 2 слово "нарахування" виключити, а слово "одержання" вказати без дужок.  
Відхилено   Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються у валюту України за курсом Національного банку України, що діяв на дату нарахування (одержання) доходу.  
23. Стаття 3. Права осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що подають декларацію      Стаття 3. Права осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що подають декларацію  
24. Особи, уповноважені на виконання функцій держави, що подають декларацію, мають право:   -36- Коновалюк В.І.
Особи, що подають декларацію, мають право…  
Відхилено   Особи, уповноважені на виконання функцій держави, що подають декларацію, мають право:  
25. 1) представляти свої інтереси в органі державної податкової служби безпосередньо або через уповноваженого чи законного представника;   -37- Развадовський В.Й.
У п.2 частини 1 статті 3 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   1) представляти свої інтереси в органі державної податкової служби безпосередньо або через уповноваженого чи законного представника;  
26. 2) одержувати відстрочення подання декларації у порядку та на умовах, встановлених законодавством України;      2) одержувати відстрочення подання декларації в порядку та на умовах, встановлених законами України;  
27. 3) безкоштовно отримувати від органу державної податкової служби за місцем обліку інформацію щодо складання (заповнення) декларації;   -38- Наливайко А.М.
П.3 частини 1 статті 3 викласти в такій редакції: "3) від органу державної податкової служби отримувати безкоштовно бланки декларацій та інформацію по їх складанню (заповненню)".  
Враховано частково   3) безкоштовно отримувати від органу державної податкової служби за місцем обліку інформацію щодо складання (заповнення) декларацій та їх бланки;  
28. 4) на письмовий запит з питань застосування податкового законодавства до органу державної податкової служби та одержання від нього письмових роз'яснень;      4) на письмовий запит з питань застосування податкового законодавства до органу державної податкової служби та одержання від нього письмових роз'яснень;  
29. 5) знайомитися з актами перевірок, проведених органом державної податкової служби, що здійснює державний контроль за витратами, та одержувати їх копії;      5) знайомитися з актами перевірок, проведених органом державної податкової служби, що здійснює державний контроль за витратами, та одержувати їх копії;  
30. 6) давати пояснення органу державної податкової служби щодо обчислення та сплати податків, а також за результатами перевірки;      6) давати пояснення органу державної податкової служби щодо обчислення та сплати податків, а також за результатами перевірки;  
31. 7) оскаржувати в установленому законом порядку рішення та дії або бездіяльність органу державної податкової служби та його посадових осіб;      7) оскаржувати в установленому законом порядку рішення та дії або бездіяльність органу державної податкової служби та його посадових осіб;  
32. 8) користуватися податковими пільгами за наявності підстав і в порядку, встановленому законами з питань оподаткування;      8) користуватися податковими пільгами за наявності підстав і в порядку, встановленому законами з питань оподаткування;  
33. 9) вимагати від органу державної податкової служби та його посадових і службових осіб додержання конфіденційності інформації, що міститься в деклараціях.   -39- Миримський Л.Ю.
Частину першу статті 3 доповнити новим п.10 такого змісту: "10) відшкодування збитків, нанесених неправомірними діями посадових осіб органів державної податкової служби".  
Відхилено   9) вимагати від органу державної податкової служби та його посадових і службових осіб додержання конфіденційності інформації, що міститься у деклараціях.  
34. Суб'єкти декларування мають також інші права, передбачені цим Законом та іншими законами України.      Суб'єкти декларування мають також інші права, передбачені цим Законом та іншими законами України.  
35. Стаття 4. Обов'язки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що подають декларацію   -40- Коновалюк В.І.
Стаття 4. Обов'язки осіб, що подають декларацію  
Відхилено   Стаття 4. Обов'язки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що подають декларацію  
36. Суб'єкти декларування зобов'язані:      Суб'єкти декларування зобов'язані:  
37. 1) вести облік доходів, одержаних протягом усього звітного періоду, і витрат за формою, що встановлюється центральним органом державної податкової служби України;      1) вести облік доходів, одержаних протягом усього звітного періоду, і витрат за формою, що встановлюється центральним органом державної податкової служби України;  
38. 2) подавати органу державної податкової служби декларацію та документи, які підтверджували б достовірність зазначених у декларації даних;   -41- Беспалий Б.Я.
У п.2 частини 1 статті 4 слова "та документи, які підтверджували б достовірність зазначених у декларації даних" вилучити.  
Відхилено   2) подавати органу державної податкової служби декларацію та документи, які підтверджували б достовірність зазначених у декларації даних;  
39. 3) пред'являти юридичним особам, які виплачують доходи, а також органу державної податкової служби документи, що підтверджують право на одержання пільг;      3) пред'являти юридичним особам, які виплачують доходи, а також органу державної податкової служби документи, що підтверджують право на одержання пільг;  
40. 4) своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів);      4) своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів);  
41. 5) зберігати облікові дані про доходи, витрати та сплату податків протягом трьох років;   -42- Шаров І.Ф.
У п.5 частини 1 статті 4 слова "протягом трьох років" замінити словами "протягом року".  
Відхилено   5) зберігати облікові дані про доходи, витрати та сплату податків в Україні і за її межами протягом трьох років;  
    -43- Акопян В.Г.
У п.5 частини 1 ст.4 слова "протягом трьох років замінити словами "на протязі року".  
Відхилено    
    -44- Развадовський В.Й.
У п.5 частини 1 статті 4 після слів "та оплату податків" доповнити словами "в Україні і за її межами".  
Враховано    
42. 6) з'являтися за письмовим запрошенням посадової особи органу державної податкової служби, який проводить перевірку, та давати письмове пояснення у випадках, передбачених цим Законом та іншими законами України;   -45- Наливайко А.М.
У п.6 частини 1 статті 4 після слів "з'являтися за письмовим" доповнити словом "мотивованим".  
Враховано   6) з'являтися за письмовим мотивованим запрошенням посадової особи органу державної податкової служби, який проводить перевірку, та давати письмове пояснення у випадках, передбачених цим Законом та іншими законами України;  
43. 7) виконувати вимоги органу державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань оподаткування і підписувати акти про результати перевірки; у разі незгоди з результатами перевірки - письмово викласти її причини;   -46- Развадовський В.Й.
У п.7 ч.1 ст.4 після слів "з питань оподаткування" доповнити словами " в разі згоди".  
Враховано   7) виконувати законні вимоги органу державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань оподаткування і в разі згоди підписувати акти про результати перевірки; у разі незгоди з результатами перевірки - письмово викласти її причини;  
    -47- Миримський Л.Ю.
У п.7 частини 1 статті 4 після слова "виконувати" доповнити словом "законні".  
Враховано    
44. 8) у порядку та строки, визначені законодавством України, повідомляти орган державної податкової служби про відкриття та закриття розрахункового та (або) іншого рахунка в банківських установах;   -48- Миримський Л.Ю.
У п.8 частини 1 ст.4 слово "законодавством" замінити словом "законами".  
Відхилено   8) у порядку та строки, визначені законодавством України, повідомляти орган державної податкової служби про відкриття та закриття розрахункового та (або) іншого рахунка в банківських установах, у тому числі за кордоном;  
    -49- Беспалий Б.Я.
П.8 частини 1 статті 4 вилучити.  
Відхилено    
    -50- Развадовський В.Й.
У п.8 частини 1 статті 4 після слів "в банківських установах" доповнити словами після коми "в тому числі за кордоном".  
Враховано    
45. 9) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом та іншими законами України.      9) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом та іншими законами України.  
46. Платник податків і зборів (обов'язкових платежів) за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків несе відповідальність у порядку та на умовах, встановлених цим Законом та іншими законами України.   -51- Беспалий Б.Я.
Частину 2 статті 4 вилучити.  
Відхилено   Платник податків і зборів (обов'язкових платежів) за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків несе відповідальність у порядку та на умовах, встановлених цим Законом та іншими законами України.  
47. Стаття 5. Законодавство України про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами   -52- Коновалюк В.І.
Стаття 5. Законодавство України про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб  
Відхилено   Стаття 5. Законодавство України про державний фінансовий контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами  
48. Законодавство України про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами складається з Конституції України, цього Закону, законів України "Про державну податкову службу в Україні", "Про систему оподаткування", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та інших нормативно-правових актів.   -53- Беспалий Б.Я.
Статтю 5 наприкінці доповнити словами "прийнятими відповідно до них ".  
Враховано   Законодавство України про державний фінансовий контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами складається з Конституції України, цього Закону, законів України "Про державну податкову службу в Україні", "Про систему оподаткування", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.  
    -54- Коновалюк В.І.
Законодавство України про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб та їх витратами складається з Конституції України, цього Закону, законів України "Про державну податкову службу в Україні", "Про систему оподаткування", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та інших нормативно-правових актів.  
Відхилено    
49. РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНИЙ (ФІНАНСОВИЙ) КОНТРОЛЬ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯМ ДОХОДІВ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ, ТА ЇХ ВИТРАТАМИ   -55- Коновалюк В.І.
РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНИЙ (ФІНАНСОВИЙ) КОНТРОЛЬ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯМ ДОХОДІВ ОСІБ ТА ЇХ ВИТРАТАМИ  
Відхилено   РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯМ ДОХОДІВ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ, ТА ЇХ ВИТРАТАМИ  
50. Стаття 6. Органи, що здійснюють державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами   -56- Коновалюк В.І.
Стаття 6. Органи, що здійснюють державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб та їх витратами  
Відхилено   Стаття 6. Органи, що здійснюють державний фінансовий контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами  
51. Державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами здійснюється органами державної податкової служби, які контролюють своєчасність подання платниками податків декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків та зборів (обов'язкових платежів), а також перевіряють достовірність цих документів.   -57- Беспалий Б.Я.
У частині 1 статті 6 після слів "декларацій та інших" доповнити словами " передбачених законодавством".  
Враховано   Державний фінансовий контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами здійснюється органами державної податкової служби, які контролюють правильність складання та своєчасність подання платниками податків декларацій та інших передбачених законодавством документів, пов'язаних з обчисленням податків та зборів (обов'язкових платежів), а також перевіряють достовірність цих документів.  
    -58- Наливайко А.М.
У частині 1 статті 6 після слів "які контролюють" доповнити словами "правильність складання та".  
Враховано    
    -59- Коновалюк В.І.
Державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб та їх витратами здійснюється органами державної податкової служби, які контролюють своєчасність подання платниками податків декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків та зборів (обов'язкових платежів), а також перевіряють достовірність цих документів.  
Відхилено    
52. Органи, що здійснюють державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами, діють у межах компетенції, встановленої законами України. Делегування органами державної податкової служби своїх повноважень щодо здійснення державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами іншим органам забороняється.   -60- Коновалюк В.І.
Органи, що здійснюють державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб та їх витратами, діють у межах компетенції, встановленої законами України. Делегування органами державної податкової служби своїх повноважень щодо здійснення державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами іншим органам забороняється.  
Відхилено   Органи, що здійснюють державний фінансовий контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами, діють у межах компетенції, встановленої законами України. Делегування органами державної податкової служби своїх повноважень щодо здійснення державного фінансового контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами іншим органам забороняється.  
53. Стаття 7. Форми здійснення державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами   -61- Коновалюк В.І.
Стаття 7. Форми здійснення державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб та їх витратами  
Відхилено   Стаття 7. Форми здійснення державного фінансового контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами  
54. Державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами здійснюється органами державної податкової служби шляхом: обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів); проведення перевірок даних, наведених у деклараціях, та даних обліку; опитування платників податків та інших осіб; одержання будь-якої інформації, пов'язаної з обчисленням податків та зборів (обов'язкових платежів) та витратами зазначених осіб.   -62- Коновалюк В.І.
Державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб та їх витратами здійснюється органами державної податкової служби шляхом: обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів); проведення перевірок даних, наведених у деклараціях, та даних обліку; опитування платників податків та інших осіб; одержання будь-якої інформації, пов'язаної з обчисленням податків та зборів (обов'язкових платежів) та витратами зазначених осіб.  
Відхилено   Державний фінансовий контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами здійснюється органами державної податкової служби шляхом: обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів); проведення перевірок даних, наведених у деклараціях, та даних обліку; опитування платників податків та інших осіб; одержання іншої інформації, пов'язаної з обчисленням податків та зборів (обов'язкових платежів) та витратами зазначених осіб.  
    -63- Шаров І.Ф.
У статті 7 останнє речення після крапки з комою вилучити.  
Відхилено    
    -64- Развадовський В.Й.
У ст.7 слова "одержання будь-якої інформації" замінити словами "одержання іншої інформації".  
Враховано    
    -65- Беспалий Б.Я.
У статті 7 після слова "одержання" доповнити словами "законним шляхом".  
Відхилено    
55. Стаття 8. Взаємодія органів державної податкової служби з державними органами та підприємствами, установами, організаціями або уповноваженими особами, пов'язаними з проведенням державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами   -66- Беспалий Б.Я.
У назві та в частинах 1, 3 статті 8 слова "державними органами" замінити словами "органи державної влади". Аналогічні зміни внести також у частину 3 ст.9, у назву та ч.ч.1 і 2 статті 10.  
Відхилено   Стаття 8. Взаємодія органів державної податкової служби з державними органами та підприємствами, установами, організаціями або уповноваженими особами, пов'язаними з проведенням державного фінансового контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами  
    -67- Коновалюк В.І.
Стаття 8. Взаємодія органів державної податкової служби з державними органами та підприємствами, установами, організаціями або уповноваженими особами, пов'язаними з проведенням державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб та їх витратами  
Відхилено    
56. Органи державної податкової служби, здійснюючи державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами, взаємодіють один з одним, з державними органами та підприємствами, установами, організаціями або уповноваженими особами, що беруть участь у проведенні зазначеного контролю.   -68- Коновалюк В.І.
Органи державної податкової служби, здійснюючи державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб та їх витратами, взаємодіють один з одним, з державними органами та підприємствами, установами, організаціями або уповноваженими особами, що беруть участь у проведенні зазначеного контролю.  
Відхилено   Органи державної податкової служби, здійснюючи державний фінансовий контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами, взаємодіють один з одним, з державними органами та підприємствами, установами, організаціями або уповноваженими особами, що беруть участь у проведенні зазначеного контролю.  
57. Органи державної податкової служби зобов'язані інформувати один одного про виявлені в результаті проведеного державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами факти або обставини, що належать до їх компетенції.   -69- Коновалюк В.І.
Органи державної податкової служби зобов'язані інформувати один одного про виявлені в результаті проведеного державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб та їх витратами факти або обставини, що належать до їх компетенції.  
Відхилено   Органи державної податкової служби зобов'язані інформувати один одного про виявлені в результаті проведеного державного фінансового контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами факти або обставини, що належать до їх компетенції.  
58. Державні органи, банківські та інші установи, підприємства, організації або уповноважені особи в межах своєї компетенції сприяють органам державної податкової служби у проведенні державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами.   -70- Коновалюк В.І.
Державні органи, банківські та інші установи, підприємства, організації або уповноважені особи в межах своєї компетенції сприяють органам державної податкової служби у проведенні державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб та їх витратами.  
Відхилено   Державні органи, банківські та інші установи, підприємства, організації або уповноважені особи в межах своєї компетенції сприяють органам державної податкової служби у проведенні державного фінансового контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами.  
    -71- Шаров І.Ф.
Частину 3 статті 8 вилучити.  
Відхилено    
59. Стаття 9. Майно, отримані послуги та результати виконаних робіт, що зумовлюють державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами   -72- Коновалюк В.І.
Стаття 9. Майно, отримані послуги та результати виконаних робіт, що зумовлюють державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб та їх витратами  
Відхилено   Стаття 9. Майно, отримані послуги та результати виконаних робіт, що зумовлюють державний фінансовий контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами  
    -73- Зарубінський О.О.
У назві статті 9 на початку доповнити словом "доходи".  
Відхилено    
60. Органи державної податкової служби відповідно до цього Закону здійснюють державний (фінансовий) контроль за витратами особи, уповноваженої на виконання функцій держави, пов'язаними з придбанням нею у власність будь-якого майна із переліку, зазначеного у частині другій цієї статті, отриманням послуг та результатів робіт, якщо вартість такого майна або сума відповідного договору перевищує розмір 100 мінімальних заробітних плат.   -74- Коновалюк В.І.
Органи державної податкової служби відповідно до цього Закону здійснюють державний (фінансовий) контроль за витратами особи пов'язаними з придбанням нею у власність будь-якого майна із переліку, зазначеного у частині другій цієї статті, отриманням послуг та результатів робіт, якщо вартість такого майна або сума відповідного договору перевищує розмір 100 мінімальних заробітних плат.  
Відхилено   Органи державної податкової служби відповідно до цього Закону здійснюють державний фінансовий контроль за витратами особи, уповноваженої на виконання функцій держави, пов'язаними з придбанням нею у власність будь-якого майна із переліку, зазначеного у частині другій цієї статті, отриманням послуг та результатів робіт, якщо вартість такого майна або сума відповідного договору перевищує розмір 500 мінімальних заробітних плат.  
    -75- Шаров І.Ф.
У частині 1 статті 9 цифру "100" замінити на цифру "600".  
Відхилено    
    -76- Акопян В.Г.
У частині 1 ст.9 цифру "100" замінити цифрою "500".  
Враховано    
    -77- Наливайко А.М.
У частині 1 статті 9 цифру "100" замінити цифрою "200".  
Відхилено    
    -78- Зарубінський О.О.
У частині 1 статті 9 після слів "державний (фінансовий) контроль за" доповнити словами "доходами та набутим майном", після слів "на виконання функцій держави" доповнити словами "і членів її сім'ї, в тому числі і за попередні роки, які перевищують розмір 30 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також ".  
Відхилено    
61. До майна, витрати на придбання якого контролюють органи державної податкової служби, належать наступні об'єкти:      До майна, витрати на придбання якого контролюють органи державної податкової служби, належать наступні об'єкти:  
62. 1) нерухомість;      1) нерухомість;  
63. 2) транспортні засоби;   -79- Коновалюк В.І.
2) повітряні судна, морські судна та судна внутрішнього плавання, наземні транспортні засоби;  
Відхилено   2) транспортні засоби;  
64. 3) коштовності;      3) коштовності;  
65. 4) антикваріат та твори мистецтва;      4) антикваріат та твори мистецтва;  
66. 5) валютні цінності;   -80- Коновалюк В.І.
5) золото в злитках та валютні цінності;  
Відхилено   5) валютні цінності;  
67. 6) цінні папери.      6) цінні папери.  
68. Державний (фінансовий) контроль за витратами особи, уповноваженої на виконання функцій держави, проводиться посадовими та службовими особами органу державної податкової служби шляхом отримання інформації від державних органів та підприємств, установ, організацій або уповноважених осіб, що здійснюють операції або вчиняють дії, пов'язані із придбанням суб'єктами декларування майна, наданням їм послуг і виконанням робіт, зазначених у цій статті.   -81- Коновалюк В.І.
Державний (фінансовий) контроль за витратами особи проводиться посадовими та службовими особами органу державної податкової служби шляхом отримання інформації від державних органів та підприємств, установ, організацій або уповноважених осіб, що здійснюють операції або вчиняють дії, пов'язані із придбанням суб'єктами декларування майна, наданням їм послуг і виконанням робіт, зазначених у цій статті.  
Відхилено   Державний фінансовий контроль за витратами особи, уповноваженої на виконання функцій держави, проводиться посадовими та службовими особами органу державної податкової служби шляхом отримання інформації від державних органів та підприємств, установ, організацій або уповноважених осіб, що здійснюють операції або вчиняють дії, пов'язані із придбанням суб'єктами декларування майна, наданням їм послуг і виконанням робіт, зазначених у цій статті.  
    -82- Губський Б.В.
У частині 3 статті 9 після слів "державних органів" поставити кому, а слово "та" виключити.  
Відхилено    
69. Стаття 10. Обов'язки державних органів та підприємств, установ, організацій або уповноважених осіб, пов'язаних з проведенням державного (фінансового) контролю за витратами особи, уповноваженої на виконання функцій держави   -83- Коновалюк В.І.
Стаття 10. Обов'язки державних органів та підприємств, установ, організацій або уповноважених осіб, пов'язаних з проведенням державного (фінансового) контролю за витратами особи  
Відхилено   Стаття 10. Обов'язки державних органів та підприємств, установ, організацій або уповноважених осіб, пов'язаних з проведенням державного фінансового контролю за витратами особи, уповноваженої на виконання функцій держави  
    -84- Шаров І.Ф.
Статтю 10 вилучити.  
Відхилено    
70. Державні органи та підприємства, установи, організації або уповноважені особи, які здійснюють операції, або вчиняють дії, пов'язані з придбанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, майна, наданням їм послуг чи виконанням робіт, зазначених у статті 9 цього Закону, зобов'язані протягом 15 днів з дня вчинення таких операцій (дій) повідомити про це орган державної податкової служби за місцем обліку суб'єкта декларування.   -85- Коновалюк В.І.
Державні органи та підприємства, установи, організації або уповноважені особи, які здійснюють операції, або вчиняють дії, пов'язані з придбанням особами майна, наданням їм послуг чи виконанням робіт, зазначених у статті 9 цього Закону, зобов'язані протягом 15 днів з дня вчинення таких операцій (дій) повідомити про це орган державної податкової служби за місцем обліку суб'єкта декларування.  
Відхилено   Державні органи та підприємства, установи, організації або уповноважені особи, які здійснюють операції або вчиняють дії, пов'язані з придбанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, майна, наданням їм послуг чи виконанням робіт, зазначених у статті 9 цього Закону, зобов'язані протягом 15 днів з дня вчинення таких операцій (дій) повідомити про це орган державної податкової служби за місцем обліку суб'єкта декларування.  
71. Форма, за якою державні органи, підприємства, установи, організації або уповноважені особи надсилають повідомлення до органу державної податкової служби за місцем обліку суб'єкта декларування, та перелік документів, що додаються до цього повідомлення, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу державної податкової служби України.      Форма, за якою державні органи, підприємства, установи, організації або уповноважені особи надсилають повідомлення до органу державної податкової служби за місцем обліку суб'єкта декларування, та перелік документів, що додаються до цього повідомлення, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу державної податкової служби України.  
72. Стаття 11. Проведення державного (фінансового) контролю за витратами особи, уповноваженої на виконання функцій держави   -86- Зарубінський О.О.
Назву після слів "контролю за " доповнити словами за доходами та  
Враховано   Стаття 11. Проведення державного фінансового контролю за доходами та витратами особи, уповноваженої на виконання функцій держави  
    -87- Коновалюк В.І.
Стаття 11. Проведення державного (фінансового) контролю за витратами особи  
Відхилено    
73. Орган державної податкової служби перевіряє у встановленому законом порядку відповідність сум доходів, заявлених особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у декларації про доходи за звітний період та (або) за попередні роки, її витратам за той же період і у разі їх невідповідності, що виявляється на підставі інформації, отриманої відповідно до статті 10 цього Закону, звертається до суб'єкта декларування з письмовою вимогою про подання спеціальної (додаткової) декларації щодо обгрунтування розміру сум та джерел походження доходів, спрямованих на придбання майна та отримання послуг і результатів виконаних робіт, зазначених у статті 9 цього Закону.   -88- Коновалюк В.І.
Орган державної податкової служби перевіряє у встановленому законом порядку відповідність сум доходів, заявлених особою, у декларації про доходи за звітний період та (або) за попередні роки, її витратам за той же період і у разі їх невідповідності, що виявляється на підставі інформації, отриманої відповідно до статті 10 цього Закону, звертається до суб'єкта декларування з письмовою вимогою про подання спеціальної (додаткової) декларації щодо обґрунтування розміру сум та джерел походження доходів, спрямованих на придбання майна та отримання послуг і результатів виконаних робіт, зазначених у статті 9 цього Закону.  
Відхилено   Орган державної податкової служби перевіряє у встановленому законом порядку відповідність сум доходів, заявлених особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у декларації про доходи за звітний період-її витратам за той же період і у разі їх невідповідності, що виявляється на підставі інформації, отриманої відповідно до статті 10 цього Закону, звертається до суб'єкта декларування з письмовою вимогою про подання спеціальної (додаткової) декларації щодо обгрунтування розміру сум та джерел походження доходів, спрямованих на придбання майна та отримання послуг і результатів виконаних робіт, зазначених у статті 9 цього Закону.  
    -89- Акопян В.Г.
У частині 1 ст.11 слова "за попередні роки" вилучити.  
Враховано    
    -90- Зарубінський О.О.
У частині 1 статті 11 після слів "за звітний період" слово "або" вилучити.  
Враховано    
74. Орган державної податкової служби після отримання спеціальної (додаткової) декларації в місячний строк перевіряє достовірність зазначених у ній відомостей. Про результати цієї перевірки у триденний строк після її завершення посадова особа органу державної податкової служби повідомляє у письмовій формі особу, що подала спеціальну (додаткову) декларацію.      Орган державної податкової служби після отримання спеціальної (додаткової) декларації в місячний строк перевіряє достовірність зазначених у ній відомостей. Про результати цієї перевірки у триденний строк після її завершення посадова особа органу державної податкової служби повідомляє у письмовій формі особу, що подала спеціальну (додаткову) декларацію.  
75. Стаття 12. Подання спеціальної (додаткової) декларації      Стаття 12. Подання спеціальної (додаткової) декларації  
76. Особа, уповноважена на виконання функцій держави, при отриманні письмової вимоги органу державної податкової служби, що грунтується на наявній у нього інформації, зобов'язана протягом 15 днів подати спеціальну (додаткову) декларацію з обгрунтуванням розміру сум та джерел походження доходів, спрямованих на придбання майна, отримання послуг та результатів виконаних робіт, зазначених у вимозі органу державної податкової служби.   -91- Коновалюк В.І.
Особа при отриманні письмової вимоги органу державної податкової служби, що грунтується на наявній у нього інформації, зобов'язана протягом 15 днів подати спеціальну (додаткову) декларацію з обґрунтуванням розміру сум та джерел походження доходів, спрямованих на придбання майна, отримання послуг та результатів виконаних робіт, зазначених у вимозі органу державної податкової служби.  
Відхилено   Особа, уповноважена на виконання функцій держави, при отриманні письмової вимоги органу державної податкової служби, що грунтується на наявній у нього інформації, зобов'язана протягом 15 днів подати спеціальну (додаткову) декларацію з обгрунтуванням розміру сум та джерел походження доходів, спрямованих на придбання майна, отримання послуг та результатів виконаних робіт, зазначених у вимозі органу державної податкової служби.  
    -92- Шаров І.Ф.
У частині 1 статті 12 слова "протягом 15 днів" замінити словами "протягом року".  
Відхилено    
    -93- Акопян В.Г.
У частині 1 ст.12 слова "протягом 15 днів" замінити словами "протягом одного місяця".  
Відхилено    
    -94- Беспалий Б.Я.
У частині 1 статті 12 слова "з обгрунтуванням" замінити словами "із зазначенням".  
Відхилено    
    -95- Зарубінський О.О.
У частині 1 статті 12 після слів "на наявній у нього інформації" доповнити словом "зобов'язані", після слів "та джерел походження" доповнити словами "наявних доходів та майна, в тому числі за попередні роки, а також".  
Відхилено    
77. Строк подання спеціальної (додаткової) декларації продовжується органом державної податкової служби у випадках, передбачених законами України.      Строк подання спеціальної (додаткової) декларації продовжується органом державної податкової служби у випадках, передбачених законами України.  
78. Особа, яка подає спеціальну (додаткову) декларацію, додає до неї копії документів, посвідчені в установленому законом порядку, що підтверджують вказану в ній інформацію.   -96- Іоффе Ю.Я.
Частину 3 статті 12 викласти в такій редакції: "Особа, яка подає спеціальну (додаткову) декларацію, додає до неї копії документів, посвідчені в установленому законом порядку, що підтверджують вказану в ній інформацію, а також посвідчені в установленому порядку документи, в яких підтверджено законність джерел придбання майна, акцій, заощаджень."  
Відхилено   Особа, яка подає спеціальну (додаткову) декларацію, додає до неї копії документів, посвідчені в установленому законом порядку, що підтверджують вказану в ній інформацію.  
    -97- Миримський Л.Ю.
У частині 3 статті 12 слово "законом" вилучити.  
Відхилено    
    -98- Беспалий Б.Я.
У частині 3 статті 12 слова "посвідчені в установленому законом порядку" вилучити.  
Відхилено    
79. На вимогу органу державної податкової служби особою, що подає спеціальну (додаткову) декларацію, або її представником мають бути подані для ознайомлення оригінали документів, копії яких було додано до спеціальної (додаткової) декларації.   -99- Беспалий Б.Я.
Частину 4 ст.12 вилучити.  
Відхилено   На вимогу органу державної податкової служби особою, що подає спеціальну (додаткову) декларацію, або її представником мають бути подані для ознайомлення оригінали документів, копії яких було додано до спеціальної (додаткової) декларації.  
80. Форма спеціальної (додаткової) декларації та про порядок її заповнення затверджуються центральним органом державної податкової служби України за узгодженням з Міністерством фінансів України і підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.   -100- Беспалий Б.Я.
У частині 5 статті 12 після слів " (додаткової) декларації та" слово "про" вилучити.  
Враховано   Форма спеціальної (додаткової) декларації та порядок її заповнення затверджуються центральним органом державної податкової служби України за узгодженням з Міністерством фінансів України і підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.  
81. РОЗДІЛ ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО (ФІНАНСОВОГО) КОНТРОЛЮ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯМ ДОХОДІВ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ, ТА ЇХ ВИТРАТАМИ   -101- Коновалюк В.І.
РОЗДІЛ ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО (ФІНАНСОВОГО) КОНТРОЛЮ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯМ ДОХОДІВ ОСІБ ТА ЇХ ВИТРАТАМИ  
Відхилено   РОЗДІЛ ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯМ ДОХОДІВ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ, ТА ЇХ ВИТРАТАМИ  
82. Стаття 13. Відповідальність державних службовців та вищих посадових осіб України за порушення вимог державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами   -102- Коновалюк В.І.
Стаття 13. Відповідальність державних службовців та вищих посадових осіб України за порушення вимог державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб та їх витратами  
Відхилено   Стаття 13. Відповідальність державних службовців та вищих посадових осіб України за порушення вимог державного фінансового контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами  
    -103- Наливайко А.М.
Статті 13-15 узагальнити, об'єднати і викласти як одну статтю.  
Відхилено    
83. За неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру державним службовцем або вищою посадовою особою України винні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.   -104- Губський Б.В.
У статті 13 слова "згідно із законом" замінити словами "згідно із законодавством України".  
Відхилено   За неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру державним службовцем або вищою посадовою особою України винні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.  
    -105- Беспалий Б.Я.
У частині 1 статті 13 після слів "чи неправдивих відомостей" доповнити словами " передбачених законом".  
Відхилено    
    -106- Коновалюк В.І.
За неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру винні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.  
Відхилено    
84. За неподання або невчасне подання державним службовцем або вищою посадовою особою України відомостей про відкриття валютного рахунка в іноземному банку винні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.   -107- Коновалюк В.І.
За неподання або невчасне подання відомостей про відкриття валютного рахунка в іноземному банку винні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.  
Відхилено   За неподання або невчасне подання державним службовцем або вищою посадовою особою України відомостей про відкриття валютного рахунка в іноземному банку винні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.  
85. Стаття 14. Відповідальність особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за неподання спеціальної (додаткової) декларації   -108- Губський Б.В.
Зі статей 14 та 15 вилучити вказання конкретних розмірів штрафів за неподання, несвоєчасне подання чи порушення порядку подання декларацій.  
Відхилено   Стаття 14. Відповідальність особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за неподання спеціальної (додаткової) декларації  
    -109- Беспалий Б.Я.
Статтю 14 з тексту проекту вилучити і перенести до Кодексу України про адміністративні правопорушення через "Прикінцеві положення".  
Відхилено    
    -110- Коновалюк В.І.
Стаття 14. Відповідальність особи за неподання спеціальної (додаткової) декларації  
Відхилено    
86. За неподання або невчасне подання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, спеціальної (додаткової) декларації у строки, визначені статтею 12 цього Закону, винні особи притягаються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -111- Коновалюк В.І.
За неподання або невчасне подання особою спеціальної (додаткової) декларації у строки, визначені статтею 12 цього Закону, винні особи притягаються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі до 20 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законодавством України на момент накладення штрафу.  
Відхилено   За неподання або невчасне подання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, спеціальної (додаткової) декларації у строки, визначені статтею 12 цього Закону, винні особи притягаються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
    -112- Шаров І.Ф.
У статті 14 слова і цифри "від 50 до 100" замінити цифрою "50".  
Відхилено    
    -113- Зарубінський О.О.
У статті 14 слова і цифри "від 50 до 100" замінити словами і цифрами "від 100 до 150".  
Відхилено    
87. Стаття 15. Відповідальність за порушення порядку подання відомостей державними органами та підприємствами, установами, організаціями або уповноваженими особами, пов'язаними з проведенням державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами   -114- Коновалюк В.І.
Стаття 15. Відповідальність за порушення порядку подання відомостей державними органами та підприємствами, установами, організаціями або уповноваженими особами, пов'язаними з проведенням державного (фінансового) контролю за декларуванням доходів осіб  
Відхилено   Стаття 15. Відповідальність за порушення порядку подання відомостей державними органами та підприємствами, установами, організаціями або уповноваженими особами, пов'язаними з проведенням державного фінансового контролю за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами  
    -115- Беспалий Б.Я.
У назві та частині 1 статті 15 словами "державними органами" замінити словами "органами державної влади".  
Відхилено    
88. За порушення порядку подання відомостей органу державної податкової служби керівниками державних органів та підприємств, установ, організацій або уповноваженими особами, які здійснюють операції або вчиняють дії, пов'язані з придбанням майна, наданням послуг і виконанням робіт, зазначених у статті 9 цього Закону, винні особи притягаються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, - в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -116- Коновалюк В.І.
За порушення порядку подання відомостей органу державної податкової служби керівниками державних органів та підприємств, установ, організацій або уповноваженими особами, які здійснюють операції або вчиняють дії, пов'язані з придбанням майна, наданням послуг і виконанням робіт, зазначених у статті 9 цього Закону, винні особи притягаються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України на момент накладення штрафу, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, - в розмірі 20 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України на момент накладення штрафу.  
Відхилено   За порушення порядку подання відомостей органу державної податкової служби керівниками державних органів та підприємств, установ, організацій або уповноваженими особами, які здійснюють операції або вчиняють дії, пов'язані з придбанням майна, наданням послуг і виконанням робіт, зазначених у статті 9 цього Закону, винні особи притягаються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, - в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
    -117- Шаров І.Ф.
У частині 1 статті 15 цифри "50" та "100" замінити відповідно цифрами "30" та "75".  
Відхилено    
    -118- Беспалий Б.Я.
Частину 1 статті 15 з тексту проекту вилучити і перенести її через "Прикінцеві положення" до Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
Відхилено    
    -119- Зарубінський О.О.
У частині 1 статті 15 цифру "50" замінити цифрою "100", цифру "100"-цифрою "150".  
Відхилено    
89. Посадові особи підприємств, установ та організацій, які виплачували доходи, винні у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні органу державної податкової служби у встановленому порядку відомостей про доходи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витрати, про відкриття їм розрахункових рахунків в установах банків, притягаються до відповідальності згідно із законом.   -120- Коновалюк В.І.
Посадові особи підприємств, установ та організацій, які виплачували доходи, винні у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні органу державної податкової служби у встановленому порядку відомостей про доходи осіб та їх витрати, про відкриття їм розрахункових рахунків в установах банків, притягаються до відповідальності згідно із законом.  
Відхилено   Посадові особи підприємств, установ та організацій, які виплачували доходи, винні в неповідомленні або несвоєчасному повідомленні органу державної податкової служби у встановленому порядку відомостей про доходи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витрати, про відкриття їм розрахункових рахунків в установах банків, притягаються до відповідальності згідно із законом.  
    -121- Іоффе Ю.Я.
Доповнити статтю 15 частиною 3 такого змісту: "У разі відсутності інформації, що підтверджує законність джерел придбання майна, акцій, заощаджень, особа, уповноважена на виконання функцій держави, усувається від виконання таких функцій".  
Відхилено    
    -122- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 15 слова "у встановленому порядку" замінити словами "передбачених законом", а слова "про відкриття їх розрахункових рахунків в установах банків" вилучити.  
Відхилено    
    -123- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю частиною 3 такого змісту: Особи, вказані у частинах 1 та 2 цієї статті, притягуються до відповідальності, передбаченої частинами 1 та 2 цієї статті, у судовому порядку.  
Відхилено    
90. Стаття 16. Відповідальність за порушення встановленого порядку збереження декларацій   -124- Наливайко А.М.
Статті 16 і 17 об'єднати і викласти як одну статтю.  
Відхилено   Стаття 16. Відповідальність за порушення встановленого порядку збереження декларацій  
91. Посадові та службові особи органу державної податкової служби несуть відповідальність за неналежне зберігання декларацій про доходи та спеціальних (додаткових) декларацій.      Посадові та службові особи органу державної податкової служби несуть відповідальність за неналежне зберігання декларацій про доходи та спеціальних (додаткових) декларацій.  
92. Порушення порядку зберігання декларацій тягне за собою відповідальність винних осіб згідно із законом.      Порушення порядку зберігання декларацій тягне за собою відповідальність винних осіб згідно із законом.  
93. Стаття 17. Відповідальність за розголошення відомостей, що містяться в деклараціях      Стаття 17. Відповідальність за розголошення відомостей, що містяться в деклараціях  
94. Розголошення відомостей, що містяться в декларації про доходи та спеціальній (додатковій) декларації, особами, яким зазначена інформація стала відома внаслідок виконання службових обов'язків, без письмової згоди платника податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком випадків, передбачених законом, тягне за собою відповідальність винних осіб згідно із законом.      Розголошення відомостей, що містяться в декларації про доходи та спеціальній (додатковій) декларації, особами, яким зазначена інформація стала відома внаслідок виконання службових обов'язків, без письмової згоди платника податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком випадків, передбачених законом, тягне за собою відповідальність винних осіб згідно із законом.  
95. РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
96. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.   -125- Коновалюк В.І.
1. Цей Закон набуває законної сили через дванадцять місяців після його офіційного опублікування крім положень, пов'язаних із державним контролем за відповідністю значних витрат на споживання фактично одержуваним фізичними особами доходам, якщо фізичні особи є державними службовцями та вищими посадовими особами України. Для цієї категорії громадян закон вступає в законну силу з дня його офіційного опублікування  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
97. 2. До приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   -126- Коновалюк В.І.
Доповнити розділ пунктом 2 такого змісту: 2. П.2 статті 3 цього Закону набирає чинності через один рік після вступу в силу цього Закону. На період до вступу в силу п.2 статті 3 цього Закону державному контролю підлягає придбання протягом одного календарного року одного об'єкта, зазначеного в п.1 статті 3 цього Закону, вартість якого складає не менше як 150 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України на момент здійснення угоди. Державному контролю підлягає також придбання протягом одного календарного року декількох об'єктів, зазначених у п.1 статті 3 цього Закону, сумарна вартість яких складає не менше як 450 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України на момент здійснення угоди щодо придбання кожного об'єкта.  
Відхилено   2. До приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
98. 3. Кабінету Міністрів України:   -127- Наливайко А.М.
П.3 розділу "Перехідні положення" доповнити абз.4 такого змісту: " відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону."  
Відхилено   3. Кабінету Міністрів України:  
99. у місячний строк подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;      у місячний строк подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
100. у двомісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      у двомісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
101. у тримісячний строк забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.      у тримісячний строк забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.