Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування закупівлі інсулінів, а також зниження митного тарифу на інсуліни короткої дії (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ (реєстраційний № 0970)      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування закупівлі інсулінів, а також зниження митного тарифу на інсуліни короткої дії"   -1- Буряк С.В.
Пропонується об'єднати прийняті в першому читанні законопроекти за № 0970 та № 0970-1 в один під назвою: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Митного тарифу України"  
Враховано   "Про внесення змін до Митного тарифу України"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законів України: 1. До Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік від 20.12.2001 р. №2905-ІІІ:       
4. У додатку №3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2002 рік", код 2301450 - Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" - виключити слово "вітчизняних", далі - за текстом.   -2- Поліщук М.Є.
Викладену в додатку № 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" норму залишити без змін.  
Враховано редакційно    
    -3- Буряк С.В.
Норми законопроектів (реєстраційні №№ 0970, 0970-1), що стосуються змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" від 20.12.2001р. №2905-ІІІ вилучити.  
Враховано    
5. 2. До Закону України "Про митний тариф України" від 05.04.2001 р. №2371-ІІІ:      І. У Розділі VІ Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України,  
6. У розділі УІ - "Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості", код 3004311010 - Лікарські засоби (ліки), що містять інсуліни короткої дії - до графи "пільгова ставка мита" внести зміну, а саме: таку цифру "15".   -4- Буряк С.В.
Статтю 1 викласти в такій редакції: 1. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст.125; Офіційний вісник України, 2001 р., № 18, ст.781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 45, ст.239; 2002 р., № 9, ст.68, № 18-19, ст.133, № 32, ст.233, № 33, ст.237), такі зміни: У Розділі УІ : слова і цифри: "30043110 - - -розфасовані для роздрібної торгівлі: 3004311010 - - - - інсуліни короткої дії 30 30 3004311090 - - - - інші 0 0" замінити цифрами і словами: "30043110 - - -розфасовані для роздрібної торгівлі: 3004311010 - - - - інсуліни короткої дії у флаконах 20 20 3004311090 - - - - інші 0 0"  
Враховано   2001 р., № 24, ст.125; Офіційний вісник України, 2001 р., № 18, ст.781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 45, ст.239; 2002 р., № 9, ст.68, № 18-19, ст.133, № 32, ст.233, № 33, ст.237), цифри і слова: "30043110 - - -розфасовані для роздрібної торгівлі: 3004311010 - - - - інсуліни короткої дії 30 30 3004311090 - - - - інші 0 0" замінити цифрами і словами: "30043110 - - -розфасовані для роздрібної торгівлі: 3004311010 - - - - інсуліни короткої дії у флаконах 20 20 3004311090 - - - - інші 0 0"  
    -5- У Розділі УІ "Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості", код 3004311010 - Лікарські засоби (ліки), що містять інсуліни короткої дії - до графи "пільгова ставка мита" внести такі зміни - цифру "30" замінити на цифру "10".  Враховано частково    
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування  
8. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ (реєстраційний № 0970-1) Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" та Закону України "Про митні тарифи України" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" такі зміни: - у розділі 2301450 "Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" речення "в тому числі фінансування закупівлі вітчизняних інсулінів" викласти у такій редакції: "в тому числі фінансування закупівлі інсулінів". Внести до Закону України "Про митні тарифи України" такі зміни: - у розділі 3004311010 "Лікарські засоби (ліки)... що містять інсуліни короткої дії" слова 30% митний тариф"... на інсуліни короткої дії" замінити на "10% митний тариф на інсуліни короткої дії". 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування