Кількість абзаців - 84 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект ЗАКОН УКРАЇНИ      проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"      Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст. 148) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст. 148) такі зміни:  
4. 1. У статті 1:      1. У статті 1: 1) абзаци другий, третій викласти в такій редакції:  
5. 1) абзац другий після слів "підпорядковані їм установи" доповнити словом "підприємства", а після слів "уповноважені відповідно Кабінетом Міністрів України" - словами "органами державної влади";   -1- Цушко В.П.
Частину першу статті 1 законопроекту викласти в наступній редакції: "абзац другий викласти втакій редакції" "замовник - органи державної влади та місцевого самоврядування, підпорядковані їм підприємства, установи та організації, державні, в тому числі казенні підприємства, комунальні підприємства;"  
Враховано редакційно   "замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом; розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України та законодавством, а також установи чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів"; 2) абзаци п'ятий, шостий викласти в такій редакції: "державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, що забезпечують діяльність цих органів;  
    -2- Черняк В.К.
Частину першу статті 1 законопроекту викласти в такій редакції: "1) абзац другий викласти в такій редакції : "замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю у порядку, визначеному цим Законом"; абзац третій, п'ятий викласти в такій редакції: "розпорядник державних коштів - орган, установа чи організація, визначені законодавством, а також установа чи організація, створена в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення видатків"; "державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, що забезпечують діяльність цих органів"  
Враховано редакційно    
6. 2) абзац шостий викласти в такій редакції: "учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - суб'єкт господарювання (фізична особа), що проживає на території України, чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію";   -3- Цушко В.П.
Пункт другий статті 1 викласти в такій редакції: "учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - суб'єкт господарювання (резидент або нерезидент) а також фізична особа, яка здійснює реалізацію власного майна, який підтвердив намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подав тендерну пропозицію;"  
Враховано редакційно   учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - суб'єкт господарювання, фізична особа, що проживає на території України, чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію";  
7. 3) в абзаці восьмому слова "капітальним ремонтом та реставрацією об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним переозброєнням діючих підприємств" замінити словами "капітальним і поточним ремонтом об'єктів, будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним переозброєнням діючих підприємств, охороною та реставрацією об'єктів культурної спадщини";   -4- Черняк В.К.
Пункт третій статті 1 законопроекту виключити.  
Враховано    
8. 4) абзац дев'ятий доповнити словами "а також консультаційні послуги";   -5- Черняк В.К.
Пункт четвертий статті 1 законопроекту виключити.  
Враховано    
9. 5) в абзаці тринадцятому слова "процедурою закупівлі" замінити словами "у тендерній документації";      3) в абзаці тринадцятому слова "процедурою закупівлі" замінити словами " тендерною документацією";  
10. 6) абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції: "торги (тендер) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного постачальника), встановленими цим Законом";   -6- Ландик В.І.
Абзац 15 ст. 1 доповнити реченням наступного змісту: "До участі в конкурентному відборі учасників торгів (тендеру) допускається продукція іноземних товаровиробників тільки за умови невиготовлення такої українськими товаровиробниками ".  
Відхилено   4) абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції: "торги (тендер) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного постачальника), встановленими цим Законом"; 5) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції: "договір про закупівлю - письмова угода між замовником та учасником-переможцем процедури закупівлі, яка передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату";  
11. 7) в абзацах вісімнадцятому та дев'ятнадцятому слова "у готівкових коштах" виключити;      6) в абзацах вісімнадцятому та дев'ятнадцятому слова "у готівкових коштах" виключити;  
12. 7) доповнити статтю абзацом такого змісту: "переможець торгів (тендера) - учасник, тендерна пропозиція якого за результатами торгів визнана найкращою".   -7- Цушко В.П.
Доповнити частину 7 статті 1 законопроекту абзацами такого змісту: "переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого, в результаті оцінки, визнана найкращою та акцептована;"  
Враховано   7) доповнити абзацом такого змісту: "переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого в результаті оцінки визнана найкращою та акцептована".  
    -8- Цушко В.П.
Доповнити статтю 1 законопроекту новими частинами 8-11 наступного змісту: 8) абзац третій викласти в наступній редакції: "органи державної влади - орган законодавчої влади, Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи судової влади, прокуратури, Національний банк України;"  
Враховано редакційно (див. абз. 3, 5 статті 1)   
    -9- Цушко В.П.
9) абзац п"ятий доповнити словами "кошти фондів соціального страхування"  
Враховано редакційно (див. абз. 3, 5 статті 1)   
    -10- Цушко В.П.
10) абзац сімнадцятий викласти в наступній редакції: "договір про закупівлю - письмова угода між замовником або підпорядкованим йому підприємством, установою, організацією, яким Замовник доручає укласти договір про закупівлю, та учасником - переможцем процедури закупівлі, яка передбачає набуття права власності на товар, або надання послуг, чи виконання робіт;"  
Враховано редакційно (див. абз. 17 статті 1)   
13. 2. Частину першу статті 2 доповнити словами "за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 2 тисячам євро (для робіт - 100 тисячам євро)".   -11- Черняк В.К.
Статтю 2 законопроекту викласти у наступній редакції: "Частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 2 тисячам євро (для робіт -- 100 тисячам євро). У разі потреби, органи місцевого самоврядування мають право встановлювати інші вартісні межі, які можуть бути меншими, ніж затверджені цією статтею".  
Враховано редакційно   2. У статті 2: 1) частину першу викласти в такій редакції: "1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 2 тисячам євро, а робіт - 100 тисячам євро"; 2) доповнити частиною третьою такого змісту: "3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є: водо-, тепло- та енергопостачання, водовідведення та обслуговування каналізаційних систем; поштові послуги; послуги електрозв'язку (за винятком мобільного); телекомунікаційні послуги щодо ретрансляції радіо- та телесигналів; послуги щодо перевезення залізничним транспортом".  
    -12- Цушко В.П.
Доповнити статтю 2 абзацом третім наступного змісту: "3. Замовник має право не застосовувати цей Закон, якщо предметом закупівлі є : водо, тепло та енергопостачання, водовідведення та обслуговування каналізаційних систем; поштові послуги; послуги електрозв"язку (за винятком мобільного); телекомунікаційні послуги щодо ретрансляції радіо та телесигналів; послуги щодо перевезення залізничним транспортом;  
Враховано редакційно    
14. 3. У частині другій статті 3:      3. У статті 3:  
15. 1) в абзаці шостому слова "квартальних звітів" замінити словами "піврічних звітів";   -13- Заплатинський В.М.
Ландик В.І.
Абзаци 6 і 7 ч. 2 ст. 3 залишити в попередній редакції. Абзац 6 ч. 2 ст.3 викласти в такій редакції: "підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахунковій Палаті України квартальних звітів щодо здійснення замовниками закупівель" залишити, як було у Законі.  
Відхилено 1  1) абзаци шостий, сьомий частини другої викласти в такій редакції: "підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;  
16. 2) абзац сьомий викласти в такій редакції: "розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, та прийняття відповідних рішень щодо них".   -14- Ландик В.І.
Абзац дев"ятий ч. 2 ст. 3 залишити як у чинному Законі.  
Враховано   розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, та прийняття відповідних рішень щодо них"; 2) частину третю: після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту: "забезпечувати організацію контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель". У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно восьмим- одинадцятим; доповнити абзацом такого змісту: "форму протоколу про розкриття тендерних пропозицій".  
    -15- Ландик В.І.
Абзац десятий частини другої ст. 3 викласти так: "Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель; " ( як у чинному Законі).  
Враховано    
    -16- Черняк В.К.
Частину 3 законопроекту доповнити абзацом 8 у такій редакції: "у частині третій після слів "визначати своїм рішенням:" додати абзац у такій редакції "визначати порядок організації контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель". Доповнити ч. 3 останнім абзацом такого змісту: "форму протоколу про розкриття тендерних пропозицій".  
Враховано    
17. 4. У статті 6:      4. У статті 6:  
18. 1) в абзаці першому частини першої слова "або обмежує участь у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виробниками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;   -17- Ландик В.І.
Абз. 1 ч. 1 ст. 6 викласти в такій редакції: "1. Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій вітчизняним виробником, шляхом застосування преференційної поправки до її ціни:"  
Враховано   1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції: "1. Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій вітчизняним виробником, шляхом застосування преференційної поправки до її ціни";  
19. 2) абзац перший частини другої викласти у такій редакції: "2. Замовник застосовує преференційну поправку до ціни тендерної пропозиції, поданої підприємствами громадських організацій інвалідів та пенітенціарної системи України, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі, якщо зазначені підприємства є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються".   -18- Цибенко П.С.
Абзац 1 ч. 2 ст. 6 доповнити словами: "При цьому Комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів встановлює для замовників граничні обсяги закупівель основних видів продукції цих підприємств та організацій, визначає пріоритети при розміщенні державного замовлення і здійснює контроль за виконанням угод між виконавцями та замовниками".  
Відхилено   2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції: "2. Замовник застосовує преференційну поправку до ціни тендерної пропозиції, поданої підприємствами громадських організацій інвалідів та пенітенціарної системи України, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі, якщо зазначені підприємства є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються". 3) частину четверту виключити.  
    -19- Поліщук К.А.
Статтю 6, після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: "У разі якщо предметом закупівлі є товари, роботи, послуги, котрі відносяться до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, до участі у процедурі закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти допускаються лише товаровиробники (вітчизняні та іноземні) з наявністю сертифіката відповідності продукції вимогам чинного законодавства". У зв'язку з цим частину 3 і 4 вважати відповідно частинами 4 і 5. В ч. 5 (згідно запропонованих змін) вираз "передбачених частинами першою - третьою цієї статті" замінити на вираз "передбачених частинами першою - четвертою цієї статті".  
Вирішено редакційно у чинній редакції ст. 15 Закону   
    -20- Черняк В.К.
Частину 4 ст. 6 виключити.  
Враховано    
20. 5. У частині першій статті 7 слова "За погодженням з уповноваженим органом" виключити.      5. У частині першій статті 7 слова "За погодженням з уповноваженим органом" виключити.  
21. 6. У статті 8:       
22. 1) частину першу після слів "в інших друкованих засобах масової інформації" доповнити словами "визначених замовником";   -21- Шаров І.Ф.
У ч. 2 ст. 8 визначити ті ж самі умови публікації оголошень, які зазначені у ч. 1 ст. 8.  
Враховано редакційно   6. Частини першу та другу статті 8 викласти в такій редакції: "1. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників публікуються у "Віснику державних закупівель", що видається уповноваженим органом, в інших друкованих засобах масової інформації, визначених замовником, у відповідних міжнародних виданнях згідно з частиною третьою цієї статті.  
23. 2) частину другу викласти в такій редакції: "2. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у "Віснику державних закупівель", крім випадків застосування замовником процедур торгів (тендера) з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного постачальника в порядку, встановленому цим Законом".   -22- Заплатинський В.М.
У ч. 2 ст. 8 після слів "у "Віснику державних закупівель" доповнити реченням наступного змісту: "в інших друкованих засобах масової інформації, визначених замовником, у відповідних міжнародних виданнях" і далі за текстом.  
Враховано редакційно   2. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у "Віснику державних закупівель", крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедур торгів (тендера) з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного постачальника". 7. У частині першій статті 10 слова "процедури попередньої кваліфікації" замінити словами "попередньої кваліфікації учасників". 8. Статтю 14 викласти в такій редакції: "Стаття 14. Особливості застосування деяких процедур закупівлі 1. Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги.  
    -23- Заплатинський В.М.
Абзац 1 ч. 2 ст. 8 після слів "тендерний комітет не повинен розкривати" доповнити реченням наступного змісту: "якщо є рішення правоохоронних органів стосовно фактів порушення законодавства, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність; - є порушення антимонопольного законодавства у сфері здійснення закупівель".  
Відхилено    
    -24- Черняк В.К.
1. У статтях 10, 15, 17діючої редакції слова "процедури попередньої кваліфікації" замінити словами "попередньої кваліфікації учасників". 2. Статтю 7 законопроекту доповнити частиною першою такого змісту: "1) назву статті 14 викласти в такій редакції: "Стаття 14. Особливості застосування деяких процедур закупівлі".  
Враховано    
    -25- Цушко В.П.
Статтю 7 законопроекту викласти в наступній редакції: " 7. Статтю 14 викласти в такій редакції: "Стаття 14 Умови застосування процедур закупівель. 1. Замовник обирає процедуру закупівлі виходячи з річної потреби на товари, роботи та послуги. Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги. 2. Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тисячам євро, потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації. Застосування процедури закупівлі в одного постачальника потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тисячам євро для товарів і послуг та 100 тисячам євро для робіт. Курс євро фіксується на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі в торгах (запрошення - у разі застосування процедури закупівлі в одного постачальника). 3. Замовник не має права ділити закупівлю на частини з метою уникнути процедури відкритих торгів."  
Враховано частково редакційно   
24. 7. Частини другу і третю статті 14 викласти в такій редакції: "2. Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тисячам євро, потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації. Застосування процедури закупівлі в одного постачальника потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тисячам євро для товарів і послуг та 100 тисячам євро для робіт. Курс євро фіксується на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі в торгах (запрошення - у разі застосування процедури закупівлі в одного постачальника).      2. Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тисячам євро, потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації. Застосування процедури закупівлі в одного постачальника потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тисячам євро для товарів і послуг та 100 тисячам євро для робіт. Курс євро фіксується на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі в торгах (запрошення - у разі застосування процедури закупівлі в одного постачальника).  
25. 3. Замовник не має права ділити закупівлю товару, роботи, послуги на частини з метою уникнення проведення торгів (тендера)".   -26- Черняк В.К.
У частині другій статті 7 законопроекту вилучити слова "крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації".  
Враховано частково редакційно  3. Замовник не має права ділити закупівлю товару, роботи, послуги на частини з метою уникнення проведення торгів (тендера)". 9. У частині другій статті 15 слова "процедури попередньої кваліфікації" замінити словами "попередньої кваліфікації учасників".  
26. 8. У статті 16: назву статті, частини першу і другу викласти в такій редакції: "Стаття 16. Попередня кваліфікація учасників   -27- Шаров І.Ф.
Узгодити порядок публікації інформації про здійснення попередньої кваліфікації замовника у п. 2 ст. 16 з вимогами п. 1 ст. 8.  
Враховано редакційно   10. Статтю 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Попередня кваліфікація учасників  
27. 1. Замовник має право здійснити попередню кваліфікацію учасників у разі подальшого застосування процедури торгів з обмеженою участю.   -28- Черняк В.К.
Статтю 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Попередня кваліфікація учасників 1. Замовник має право здійснити попередню кваліфікацію учасників. 2. Інформація про здійснення попередньої кваліфікації публікується замовниками згідно з положеннями частин першої та третьої статті 8 цього Закону не пізніш як за 30 календарних днів до надання запрошень до участі в процедурі торгів. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів із зазначенням причин скорочення у звіті про результати здійснення процедури закупівлі. 3. В інформації про здійснення попередньої кваліфікації учасників обов'язково зазначаються: найменування та адреса замовника; вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; визначення вимог, яким повинен відповідати учасник; місце та остаточний строк подання заявок на участь у попередній кваліфікації учасників; інша необхідна інформація, що обгрунтовано вимагається замовником. 4. Замовник протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту надає всім учасникам, що виявили бажання взяти участь у попередній кваліфікації учасників: інструкції щодо підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації учасників; стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам; інформацію про документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності поставленим вимогам; інформацію про прізвища, посади та способи зв'язку з представниками замовника, відповідальними за здійснення попередньої кваліфікації учасників"; 5. Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у процедурі закупівлі виключно на підставі їх відповідності умовам, зазначеним у частинах третій та четвертій цієї статті. 6. Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення попередньої кваліфікації учасників повідомляє кожного учасника, що брав у ній участь, про результати її здійснення. 7. До подальшої участі у процедурі закупівлі запрошуються лише ті учасники, які пройшли відбір за результатами здійснення попередньої кваліфікації учасників".  
Враховано   1. Замовник має право здійснити попередню кваліфікацію учасників.  
28. 2. Інформація про здійснення попередньої кваліфікації публікується замовниками у "Віснику державних закупівель", у відповідних міжнародних виданнях згідно з положеннями частини третьої статті 8 цього Закону не пізніше ніж за 30 календарних днів до надання запрошень до участі в процедурі торгів з обмеженою участю. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів із зазначенням причин скорочення у звіті про результати здійснення процедури закупівлі";      2. Інформація про здійснення попередньої кваліфікації публікується замовниками згідно з положеннями частин першої та третьої статті 8 цього Закону не пізніш як за 30 календарних днів до надання запрошень до участі в процедурі торгів. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів із зазначенням причин скорочення у звіті про результати здійснення процедури закупівлі.  
29. 2) у частинах третій і шостій слово "процедура" в усіх відмінках виключити;      3. В інформації про здійснення попередньої кваліфікації учасників обов'язково зазначаються: найменування та адреса замовника; вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; визначення вимог, яким повинен відповідати учасник; місце та остаточний строк подання заявок на участь у попередній кваліфікації учасників; інша необхідна інформація, що обгрунтовано вимагається замовником.  
30. 3) частину четверту викласти в такій редакції: "4. Замовник протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту надає всім учасникам, що виявили бажання взяти участь у попередній кваліфікації:      4. Замовник протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту надає всім учасникам, що виявили бажання взяти участь у попередній кваліфікації учасників:  
31. інструкції щодо підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації;      інструкції щодо підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації учасників;  
32. стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам;      стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам;  
33. інформацію про документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності поставленим вимогам;      інформацію про документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності поставленим вимогам;  
34. інформацію про прізвища, посади та способи зв'язку з представниками замовника, відповідальними за здійснення попередньої кваліфікації";      інформацію про прізвища, посади та способи зв'язку з представниками замовника, відповідальними за здійснення попередньої кваліфікації учасників"; 5. Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у процедурі закупівлі виключно на підставі їх відповідності умовам, зазначеним у частинах третій та четвертій цієї статті. 6. Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення попередньої кваліфікації учасників повідомляє кожного учасника, що брав у ній участь, про результати її здійснення.  
35. 4) у частині сьомій слова "процедури попередньої кваліфікації" замінити словами "попередньої кваліфікації".      7. До подальшої участі у процедурі закупівлі запрошуються лише ті учасники, які пройшли відбір за результатами здійснення попередньої кваліфікації учасників".  
36. 9. У статті 17: 1) абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції: "дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю та оголошення про результат здійсненої закупівлі у "Віснику державних закупівель" чи дата відправлення запрошення до участі в процедурах торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій, закупівлі в одного постачальника та повідомлення учасникам про результат проведеної процедури";   -29- Шаров І.Ф.
У змінах до абз. 1 ч. 2 ст. 17 визначити чіткий перелік підстав розкриття тендерним комітетом інформації на вимогу уповноваженого органу.  
Не містить конкретної редакції  11. У статті 17: 1) у частині першій: а) в абзаці третьому та дев'ятому слова "у процедурі попередньої кваліфікації" та "процедури попередньої кваліфікації" замінити відповідно словами "у попередній кваліфікації учасників" та "попередньої кваліфікації учасників"; б) абзац сьомий викласти в такій редакції: "дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю та оголошення про результат здійсненої закупівлі у "Віснику державних закупівель" чи дата відправлення запрошення до участі в процедурах торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань), закупівлі в одного постачальника та дата повідомлення учасникам про результат проведеної процедури"; в) у абзаці тринадцятому слова "кваліфікацію виконавців" замінити словами "кваліфікацію учасників", а слова "процедури попередньої кваліфікації виконавців" замінити словами "попередньої кваліфікації учасників";  
    -30- Черняк В.К.
Внести редакційну правку в абз. 3 ч. 1 ст. 17 діючого Закону стосовно попередньої кваліфікації учасників  
Враховано редакційно    
    -31- Черняк В.К.
Внести редакційну правку в абз. 13 ч. 1 ст. 17 діючого Закону стосовно попередньої кваліфікації учасників  
Враховано редакційно    
37. 2) частину першу доповнити абзацом такого змісту: "дата акцепту тендерної пропозиції";      г) доповнити абзацом такого змісту: "дата акцепту тендерної пропозиції";  
38. 3) в абзаці першому частини другої слова "суду, арбітражного суду" замінити словами "уповноваженого органу, суду або господарського суду".   -32- Беспалий Б.Я.
У п. 3) ч. 9 ст. 17 текст "суду, арбітражного суду" замінити текстом "уповноваженого органу, суду".  
Враховано редакційно по тексту Закону  2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції: "За винятком випадків, коли цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, тендерний комітет не повинен розкривати:". 12. Частини першу і четверту статті 18 викласти в такій редакції: "1. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право надавати всі заінтересовані учасники, запрошені замовником шляхом публікації оголошення відповідно до положень статей 8 та 16 цього Закону, якщо проводилася попередня кваліфікація учасників"; "4. Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі учасників, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох".  
    -33- Черняк В.К.
У частині першій слова "цього Закону" замінити словами "та 16 цього Закону, якщо проводилася попередня кваліфікація". 2) частину четверту викласти в такій: "4. Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі спеціалізованих учасників, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох."  
Враховано    
39. 10. У статті 19:      13. У статті 19:  
40. 1) абзац перший частини першої після слів "відкритих торгів" доповнити словами "та запрошенні до участі в процедурі торгів з обмеженою участю";      у частині першій: абзац перший після слів "відкритих торгів" доповнити словами "та запрошенні до участі у процедурі торгів з обмеженою участю";  
41. 2) частину першу доповнити абзацом такого змісту: "умови надання тендерного забезпечення (якщо цього вимагає замовник) та способи зв'язку для отримання додаткової інформації";      доповнити абзацом такого змісту: "умови надання тендерного забезпечення (якщо цього вимагає замовник) та способи зв'язку для отримання додаткової інформації";  
42. 3) частину другу виключити;      2) частину другу виключити;  
43. 4) у частині третій слова і цифри "до 15 календарних днів" замінити словами і цифрами "до 21 календарного дня (до 15 календарних днів - у разі проведення процедури торгів з обмеженою участю)".      3) у частині третій слова і цифри "до 15 календарних днів" замінити словами і цифрами "до 21 календарного дня (до 15 календарних днів - у разі проведення процедури торгів з обмеженою участю)".  
44. 11. У статті 20:   -34- Цушко В.П.
Статтю 11 законопроекту викласти в такій редакції: "11. Статтю 20 викласти в наступній редакції: "Стаття 20. Порядок надання тендерної документації 1. Затверджена замовником тендерна документація отримується учасником протягом семи календарних днів з дня отримання від учасника запиту про надання тендерної документації та сплати її вартості в місці, зазначеному замовником в оголошенні про проведення торгів. 2. Плата за тендерну документацію не повинна перевищувати суму, необхідну для її розробки, підготовки та розсилання. 3. В разі залучення замовником для розробки, підготовки та розсилання тендерної документації на договірних засадах юридичної або фізичної особи, яка має відповідний досвід або зареєстровану в установленому законодавством України порядку інтелектуальну власність, що використовується для розробки та підготовки тендерної документації, порядок оплати тендерної документації визначається в договорі". 4. Пропозиція учасника торгів, який не сплатив вартість тендерної документації відхиляється."  
Враховано частково редакційно  14. У статті 20: 1) частини першу, другу викласти в такій редакції:  
45. 1) частину першу викласти в такій редакції: "1. Замовник надсилає або надає учаснику тендерну документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього запиту про надання необхідних документів у разі відкритих і двоступінчастих торгів та згоди на участь у торгах у разі проведення торгів з обмеженою участю";      "1. Замовник надсилає або надає учаснику тендерну документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього запиту про надання необхідних документів у разі відкритих і двоступеневих торгів та згоди на участь у торгах у разі проведення торгів з обмеженою участю. Якщо замовником вимагалася плата за надання тендерної документації, тендерна документація надається після сплати її вартості.  
46. 2) у частині другій слова "тендерна документація надсилається" замінити словами "замовник може надсилати тендерну документацію";      2. У разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю товарів і послуг замовник може надсилати тендерну документацію одночасно із запрошенням до участі у торгах.";  
47. 3) частину п'яту виключити.      2) частину п'яту виключити.  
48. 12. У частині четвертій статті 22 слова "не більшим" замінити словами "не меншим".      15. У частині четвертій статті 22 слова "не більшим" замінити словами "не меншим".  
49. 13. Статтю 23 доповнити після частини другої частиною такого змісту: "3. У разі надання тендерного забезпечення у формі депозиту замовник повертає учаснику всю суму депозиту разом з нарахованим відсотком банку, у якому було розміщено депозит". У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою".      16. Статтю 23 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: "3. У разі надання тендерного забезпечення у формі депозиту замовник повертає учаснику всю суму депозиту разом з нарахованим відсотком банку, в якому було розміщено депозит." У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.  
50. 14. Частину першу статті 25 доповнити словами "згідно з умовами, зазначеними в тендерній документації", а також реченням такого змісту: "Замовник повертає виконавцю забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до умов, зазначених у цьому договорі".   -35- Цушко В.П.
Статтю 14 законопроекту викласти в наступній редакції: "14. У статті 25: 1) частину першу статті 25 доповнити словами "згідно з умовами, зазначеними в тендерній документації", а також реченням такого змісту: "Замовник повертає виконавцю забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до умов, зазначених у цьому договорі".  
Враховано редакційно   17. Частину першу статті 25 доповнити словами "згідно з умовами, зазначеними в тендерній документації. Замовник повертає виконавцю забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до умов, зазначених у цьому договорі".  
51. 15. У статті 26:      18. У статті 26:  
52. 1) частину першу доповнити словами "але не пізніше ніж протягом двох робочих днів після закінчення строку їх подання";   -36- Черняк В.К.
Частину першу статті 15 законопроекту викласти в такій редакції: "1) частину першу викласти у такій редакції: "1. Розкриття тендерних пропозицій відбувається у день закінчення кінцевого строку їх подання у час та у місці, зазначених у тендерній документації".  
Враховано   1) частину першу викласти в такій редакції: "1. Розкриття тендерних пропозицій відбувається у день закінчення строку їх подання у час та у місці, зазначених у тендерній документації";  
53. 2) частину другу доповнити реченням такого змісту: "Відсутність учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття тендерних пропозицій не є підставою для нерозкриття, нерозгляду та відхилення його тендерної пропозиції";      2) частину другу доповнити реченням такого змісту: "Відсутність учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття тендерних пропозицій не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення його тендерної пропозиції";  
54. 3) у частині третій друге речення викласти в такій редакції: "Під час розкриття тендерних пропозицій складається протокол згідно з установленою уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит";      3) друге речення частини третьої викласти в такій редакції: "Під час розкриття тендерних пропозицій складається протокол згідно з установленою уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит";  
55. 4) частину п'яту викласти в такій редакції: "5. Замовник та учасники не повинні ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту поданої тендерної пропозиції, включаючи зміну її ціни та коригування, з урахуванням частини шостої цієї статті";      4) частини п'яту - сьому викласти в такій редакції: "5. Замовник та учасники не повинні ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту поданої тендерної пропозиції, включаючи зміну її ціни та коригування, з урахуванням частини шостої цієї статті.  
56. 5) частину шосту після слів "Під час розкриття" доповнити словами "та оцінки";   -37- Черняк В.К.
Частину шосту статті 15 викласти у такій редакції: "6. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції, під час процедури оцінки за умови отримання письмової згоди учасника, який подав цю тендерну пропозицію, на таке виправлення" .  
Враховано   6. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції, під час процедури оцінки за умови отримання письмової згоди учасника, який подав цю тендерну пропозицію, на таке виправлення.  
57. 6) у частині сьомій: а) абзац перший викласти в такій редакції: "7. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, тендерні пропозиції яких не були відхилені, на основі критеріїв і методики оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації"; б) доповнити частину абзацом такого змісту: "Загальний строк здійснення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів після розкриття тендерних пропозицій";   -38- Черняк В.К.
Частину сьому статті 15 викласти в такій редакції: "6) частину сьому викласти в такій редакції: "7. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, тендерні пропозиції яких не були відхилені, на основі критеріїв і методики оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації. Такими критеріями оцінки можуть бути: найнижча ціна; строк поставки (виконання); якість та функціональні характеристики, екологічна чистота; післяпродажне обслуговування; умови розрахунків; експлуатаційні витрати; передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, послуг, що пропонуються виконавцем. Загальний строк здійснення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів після розкриття тендерних пропозицій".  
Враховано   7. Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, тендерні пропозиції яких не були відхилені, на основі критеріїв і методики оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації. Такими критеріями оцінки можуть бути: найнижча ціна; строк поставки (виконання); якість та функціональні характеристики, екологічна чистота; післяпродажне обслуговування; умови розрахунків; експлуатаційні витрати; передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, послуг, що пропонуються виконавцем. Загальний строк здійснення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів після дня розкриття тендерних пропозицій"; 5) частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 70 відсотків";  
    -39- Поліщук К.А.
Ч. 7 ст. 26 чинної редакції Закону доповнити абзацом такого змісту: "наявність сертифіката відповідності;"  
Вирішено у чинній редакції ст. 15 Закону   
    -40- Буждиган П.П.
Частину 8 ст.26 чинної редакції Закону доповнити реченням такого змісту: "Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 70 відсотків".  
Враховано    
    -41- Цушко В.П.
Статтю 15 законопроекту доповнити частиною такого змісту: "частину восьму викласти в наступній редакції: "8. Найбільш вагомим критерієм оцінки тендерних пропозицій є найнижча ціна. У разі якщо критерій найнижча ціна не переважає інші критерії оцінки тендерних пропозицій замовник обґрунтовує обрані критерії та методику оцінки тендерних пропозицій в звіті про результати закупівлі".  
Відхилено    
    -42- Цушко В.П.
Статтю 15 законопроекту доповнити частиною такого змісту: "частину десяту викласти в наступній редакції: "10. Для отримання експертної та консультативної підтримки щодо організації та проведення процедури закупівлі, в тому числі для підготовки тендерної документації, замовник може залучати сторонню юридичну або фізичну особу, яка має відповідний досвід роботи в наданні зазначених послуг".  
Відхилено    
58. 7) частину одинадцяту доповнити словами "судом або господарським судом".   -43- Цушко В.П.
Частину сьому статті 15 законопроекту викласти в такій редакції: "7) частину одинадцяту викласти в наступній редакції: "11. Інформація щодо розгляду, оцінки, порівняння тендерних пропозицій, визначення переможця, може бути надана лише організатору торгів, уповноваженому органу або суду."  
Відхилено   6) частину одинадцяту доповнити словами " або судом". 19. У статті 28: 1) абзац перший частини другої викласти в такій редакції: "2. Торги можуть визнаватися замовником такими, що не відбулися, у разі:";  
    -44- Черняк В.К.
Абзац перший частини другої статті 28 викласти у такій редакції: "2. Торги можуть визнаватися замовником такими, що не відбулися, у разі:";  
Враховано    
59. 16. Частину третю статті 28 викласти в такій редакції: "3. Рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник повідомляє шляхом публікування оголошення у "Віснику державних закупівель" із зазначенням причин протягом семи календарних днів після прийняття такого рішення".   -45- Черняк В.К.
Статтю 17 законопроекту викласти у такій редакції: "18. У статті 29: 1) у частині першій після слова "найкращою" додати слова "за результатами оцінки"; 2) частини другу і третю викласти в такій редакції: "2. Протягом п'яти календарних днів з дня акцепту замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не закінчений, а також надсилає всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження учасника-переможця, тендерна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації у строк не менше ніж за п'ять робочих днів з дня надсилки письмового повідомлення всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю про їх результати, але не більше ніж за 21 робочий день з дня акцепту. 3. Протягом семи календарних днів після укладення договору замовник надсилає для публікації у "Віснику державних закупівель" оголошення про результати відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю згідно з формою, встановленою уповноваженим органом".  
Враховано редакційно   2) частину третю викласти в такій редакції: "3. Рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник повідомляє шляхом публікування оголошення у "Віснику державних закупівель" із зазначенням причин протягом семи календарних днів після прийняття такого рішення".  
60. 17. Частини другу і третю статті 29 викласти в такій редакції:      20. Частини першу - третю статті 29 викласти в такій редакції: "1. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки.  
61. "2. Протягом п'яти календарних днів з дня акцепту замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт тендерної пропозиції. Протягом семи календарних днів з дня акцепту замовник надсилає всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження учасника-переможця, тендерна пропозиція якого визнана найкращою. З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації у строк не менше ніж за п'ять робочих днів з дня надсилки письмового повідомлення всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю про їх результати, але не більше ніж за 21 робочий день з дня акцепту.      2. Протягом п'яти календарних днів з дня акцепту замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не закінчений, а також надсилає всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження учасника-переможця, тендерна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації у строк не менш як за п'ять робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю про їх результати, але не більш як за 21 робочий день з дня акцепту.  
62. 3. Протягом семи календарних днів після укладення договору замовник публікує у "Віснику державних закупівель" оголошення про результати відкритих торгів, двоступінчастих торгів і торгів з обмеженою участю згідно з формою, встановленою уповноваженим органом".   -46- Заплатинський В.М.
Передбачити у статті 29 чинної редакції Закону як можна коректувати ціну в договорі, якщо фінансування бюджетних коштів може бути обмежене і розподілятися щоквартально, а договір складається на рік.  
Немає конкретної редакції  3. Протягом семи календарних днів після укладення договору замовник надсилає для публікації у "Віснику державних закупівель" оголошення про результати відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю згідно з формою, встановленою уповноваженим органом".  
63. 18. Частину першу статті 32 викласти в такій редакції: "1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість закупівлі не перевищує суми, еквівалентної 20 тисячам євро".   -47- Черняк В.К.
У статті 18 законопроекту додати частину у такій редакції: "частину шосту ст. 32 викласти в такій редакції: "6. Замовник укладає договір про закупівлю з тим виконавцем-переможцем, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну".  
Враховано   21. У статті 32: 1) частину першу викласти в такій редакції: "1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість їх закупівлі не перевищує суми, еквівалентної 20 тисячам євро"; 2) частину шосту викласти в такій редакції: "6. Замовник укладає договір про закупівлю з тим учасником-переможцем, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну".  
64. 19. У частині другій статті 33:   -48- Цибенко П.С.
Доповнити частину другу ст. 33 новим абзацом такого змісту : "закупівлі невеликих партій продукції у одного виробника, коли проведення тендеру неможливе".  
Відхилено   22. У частині другій статті 33:  
65. 1) в абзаці третьому слова " (з технічних причин)" замінити словами "у тому числі з технічних причин";      1) в абзаці третьому слова " (з технічних причин)" замінити словами "у тому числі з технічних причин";  
66. 2) в абзаці четвертому слово "обладнання" в усіх відмінках замінити словом "товари" у відповідному відмінку і числі;      2) в абзаці четвертому слова "обладнання", "наявним обладнанням" замінити словами "товарів", "наявними товарами".  
67. 3) абзаци восьмий і дев'ятий виключити;      3) абзаци восьмий і дев'ятий виключити;  
68. 4) абзац десятий доповнити словами "у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій".      4) абзац десятий доповнити словами "у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій".  
69. 20. Статтю 34 доповнити після частини другої частиною такого змісту:   -49- Цушко В.П.
Доповнити законопроект статтею такого змісту: "Статтю 34 викласти в наступній редакції: 1. Договір про закупівлю набуває чинності з моменту його підписання замовником та учасником, визначеним переможцем процедури закупівлі. 2. Договір про закупівлю укладається тільки у письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України. Якщо сума договору перевищує сто тисяч євро обов'язковою є нотаріальна форма договору. Витрати пов'язані з нотаріальним оформленням договору покладаються на учасника - переможця процедури закупівлі. 3. Забороняється укладення договорів про закупівлю на строк, який перевищує один бюджетний рік, крім договорів на будівництво, реконструкцію об'єктів та споруд, виконання науково-дослідних робіт. 4. Копія укладеного договору про закупівлю подається уповноваженому органу на його вимогу".  
Враховано частково редакційно  23. Статтю 34 викласти в такій редакції: "1. Договір про закупівлю набуває чинності з дня його підписання замовником та учасником, визначеним переможцем процедури закупівлі. 2. Договір про закупівлю укладається тільки в письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України .  
70. "3. Укладений договір вважається недійсним, якщо: замовник не дотримався вимог частин другої і третьої статті 29 цього Закону; договір було укладено у період зупинення процедури закупівлі у разі подання скарги замовнику або уповноваженому органу. Дія цієї частини не поширюється на застосування процедур запиту цінових пропозицій та закупівлі в одного постачальника". У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.      3. Укладений договір вважається недійсним, якщо: замовник не дотримався вимог частин другої і третьої статті 29 цього Закону; договір було укладено в період зупинення процедури закупівлі в разі подання скарги замовнику або уповноваженому органу. Дія цієї частини не поширюється на застосування процедур запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного постачальника. 4. Копія укладеного договору про закупівлю подається уповноваженому органу на його вимогу".  
71. 21. Статтю 35 виключити.      24. Статтю 35 виключити.  
72. 22. У статті 37:      25. У статті 37:  
73. 1) частину другу доповнити абзацом такого змісту: "Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі";      1) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту: "Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі";  
74. 2) у частинах третій - п'ятій слова "календарних днів" замінити словами "робочих днів";      2) у частинах третій - п'ятій слова "календарних днів" замінити словами "робочих днів";  
75. 3) частину шосту після слів "уповноваженому органу" доповнити словами "на його вимогу";   -50- Черняк В.К.
Частину шосту ст.37 чинного Закону залишити в чинній редакції.  
Враховано    
76. 4) в абзаці другому частини сьомої, у частинах дев'ятій і десятій слова "арбітражного" замінити словом "господарського".      3) в абзаці другому частини сьомої, у частинах дев'ятій і десятій слова "або арбітражного суду", "чи арбітражного суду" виключити.  
77. 23. У тексті Закону слово "виконавець" у всіх відмінках замінити словом "учасник" у відповідному відмінку.   -51- Шаров І.Ф.
Внести уточнення до тексту чинного Закону щодо терміну "постачальник".  
Враховано   26. У тексті Закону слово "виконавець" у всіх відмінках замінити словом "учасник" у відповідних відмінках.  
78. ІІ. Прикінцеві положення   -52- Цушко В.П.
Прикінцеві положення законопроекту викласти в наступній редакції: "ІІ Прикінцеві положення  
Враховано частково редакційно  ІІ. Прикінцеві положення  
79. 1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.  
80. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -53- Беспалий Б.Я.
П. 2 розділу ІІ Прикінцеві положення виключити. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону. Організатори торгів протягом шести місяців з дати набуття чинності цим Законом зобов"язані привести свої установчі документи у відповідність з цим Законом."  
Відхилено   2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
81. 3. Кабінетові Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:      3. Кабінетові Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
82. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
83. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -54- Беспалий Б.Я.
Підпункт 2 п. 3 розділу ІІ Прикінцеві положення викласти в такій редакції: "забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим цим Законом".  
    -55- Черняк В.К.
В остаточну редакцію внести юридико-технічні та літредакторські правки.  
Враховано