Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про службу в органах місцевого самоврядування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"      Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 33, ст. 175) такі зміни:   -1- Беспалий Б.Я.
В абзаці першому розділу І законопроекту після слова "Внести" додати слово "до".  
Враховано   І. Внести до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 33, ст. 175) такі зміни:  
5. 1. У частині першій статті 14:      1. У статті 14:  
6. 1) у пункті 3 слова " (міст - обласних центрів)" замінити словами " (міст - обласних центрів та міста Сімферополя)";   -2- Беспалий Б.Я.
Проект потребує доопрацювання з урахуванням вимог нормопроекту-вальної техніки, а саме, у підпунктах 1‚ 2‚ 3‚ 4 та 5 пункту 1 розділу І законопроекту слова та цифри "у пункті 3"‚ "пункт 4"‚ "пункт 5"‚ "пункт 6"‚ "пункт 7" замінити відповідно словами "в абзаці четвертому"‚ "абзац шостий"‚ "абзац сьомий"‚ "абзац восьмий"‚ "абзац дев'ятий".  
Враховано   1) у частині першій: а) в абзаці четвертому слова " (міст - обласних центрів)" замінити словами " (міст - обласних центрів та міста Сімферополя)";  
7. 2) пункт 4 після слова "посади" доповнити словами "керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад";   -3- Ключковський Ю.Б.
Доповнити четверту категорію посадами голів територіальних виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради.  
Враховано   б) абзац шостий після слів "секретаріату Київської міської рад" доповнити словами "керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, керівників районних (територіальних) виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради";  
    -4- Беспалий Б.Я.
У підпункті 2 пункту 1 розділу І визначити інший порядок переліку посад в органах місцевого самоврядування, виклавши їх у такій редакції:  
Враховано    
8. 3) пункт 5 викласти у такій редакції: "п'ята категорія - посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, заступників голів районних (районних у містах) рад, заступників керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних рад, заступників керівників управлінь і відділів Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, керівників управлінь, відділів та їх заступників, керівників відділів у складі управлінь міських (міст - обласних центрів та м. Сімферополя) рад, керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад";   -5- Беспалий Б.Я.
Підпункті 3 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції: "п'ята категорія - посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, посади заступників керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних рад, заступників керівників управлінь і відділів Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, керівників управлінь, відділів та їх заступників, керівників відділів у складі управлінь міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад; заступників голів районних рад (районних у містах), керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, керуючих справами (секретаріатів) виконавчих апаратів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих апаратів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі управлінь, відділів виконавчих апаратів міських (міст обласного значення) рад;"  
Враховано   в) абзаци сьомий - дев'ятий викласти у такій редакції: "п'ята категорія - посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, заступників голів районних (районних у містах) рад, заступників керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних рад, керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської ради, заступників керівників управлінь і відділів Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, керівників управлінь, відділів та їх заступників, керівників відділів у складі управлінь міських (міст - обласних центрів та м. Сімферополя) рад, заступників керівників районних (територіальних) виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради, керівники управлінь та відділів, інших підрозділів районних (територіальних) виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради, керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі управлінь, відділів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад;  
    -6- Оржаховський А.В.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І доповнити п'яту категорію посад посадами керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської ради.  
Враховано    
    -7- Ключковський Ю.Б.
Доповнити п'яту категорію посадами заступників голів територіальних виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради, керівники управлінь та відділів, інших підрозділів територіальних виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради.  
Враховано    
    -8- Оржаховський А.В.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І виключити слова "самостійних".  
Враховано    
9. 4) пункт 6 доповнити словами: "помічників голів, радників, консультантів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст - обласних центрів і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад";   -9- Беспалий Б.Я.
У підпункті 4 пункту 1 розділу І визначити інший порядок переліку посад в органах місцевого самоврядування, виклавши їх у такій редакції: "шоста категорія - посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих апаратів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівників структурних підрозділів виконавчого органу районних та секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст районного значення), районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, керівників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад";  
Враховано   шоста категорія - посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих апаратів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних та секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст районного значення), районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, керівників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;  
10. 5) пункт 7 після слова "посади" доповнити словами "радників, консультантів, спеціалістів виконавчих апаратів районних рад".   -10- Балога В.І.
Доповнити законопроект текстом такого змісту: "Абзац дев'ятий частини першої ст.14 після слова "консультантів" доповнити словами "керівників секторів, головних бухгалтерів".  
Враховано   сьома категорія - посади радників, консультантів, керівників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів виконавчих апаратів районних рад радників, консультантів керівників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад". 2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Інші посади в районних (територіальних) органах місцевого самоврядування виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради, прирівнюються за категоріями до аналогічних посад у виконавчих органах міських рад". У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.  
    -11- Беспалий Б.Я.
Доповнити підпункт 5 пункту 1 розділу І законопроекту текстом такого змісту: "В абзаці дев'ятому частини першої ст.14: після слова "консультантів" додати слова "головних бухгалтерів"; слова "секретаріатів районних у містах" виключити.  
Враховано    
    -12- Ключковський Ю.Б.
Доповнити законопроект підпунктом 6 пункту 1 розділу І законопроекту текстом такого змісту: "6) Статтю 14 після частини першої доповнити частиною такого змісту: "Інші посади в територіальних органах місцевого самоврядування виконавчих апаратів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради, прирівнюються за категоріями до аналогічних посад у виконавчих органах міських рад."  
Враховано    
11. 2. У частині другій статті 14 слова "Кабінетом Міністрів України за поданням керівників відповідних органів місцевого самоврядування" замінити словами "Верховною Радою України".   -13- Беспалий Б.Я.
Пункти 1 та 2 розділу І законопроекту слід об'єднати та подати в одному пункті. Відповідно пункт 3 подати як пункт 2.  
Враховано частково    
    -14- Оржаховський А.В.
Частину другу ст.14 залишити у чинній редакції.  
Відхилено    
12. 3. У статті 21:       
13. 1) частину 3 після слів "виходячи з умов оплати праці" доповнити словами "та за групами по оплаті праці".   -15- Семенюк В.П.
Частину 3 ст.21 залишити у діючий редакції.  
Відхилено    
    -16- Беспалий Б.Я.
В абзаці першому підпункту 1 пункту третього розділу І законопроекту цифру "3" та слова "та за групами по оплаті праці" слід замінити відповідно словами "третю"‚ "та груп за оплатою праці".  
Враховано частково    
14. Частину 3 доповнити реченнями: "Оплата праці сільських, селищних, міських районного підпорядкування голів визначається органами місцевого самоврядування але не вище посадових окладів голів відповідних районних рад, а секретарям сільських, селищних, міських районного підпорядкування рад оплата праці встановлюється не вище оплати праці заступника відповідної районної ради. Оплата праці іншим посадовим особам органів місцевого самоврядування села, селища, міста районного підпорядкування встановлюється на рівні посад відповідної районної ради".   -17- Беспалий Б.Я.
В абзаці другому підпункту 1 пункту третього розділу І законопроекту: 1) у першому реченні слова "районного підпорядкування" замінити текстом " (міст районного значення)";  
Враховано   2. У статті 21: 1) частину третю доповнити реченнями такого змісту: "Оплата праці сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів визначається органами місцевого самоврядування але не може бути вище оплати праці голів відповідних районних рад, а секретарям сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад оплата праці встановлюється не вище оплати праці заступника відповідної районної ради. Оплата праці інших посадових осіб органів місцевого самоврядування села, селища, міста районного значення встановлюється на рівні посад відповідної районної ради. Оплата праці голів районних, районних у місті рад визначається відповідними районними радами, але не може бути вище оплати праці заступників голів обласних рад та відповідно заступників міських (міст з районним поділом) голів";  
    -18- Беспалий Б.Я.
2) у другому реченні слово "посад" замінити словами "посадових окладів на посадах";  
Відхилено    
    -19- Беспалий Б.Я.
3) слова та цифру "Частину 3" замінити словами "Частину третю".  
Враховано    
    -20- Мельничук М.В.
В абзаці другому підпункту 1 пункту третього розділу І законопроекту слід вказати, яким органом буде визначатись оплата праці "голів відповідних районних рад".  
Враховано    
    -21- Ключковський Ю.Б.
Доповнити запропоновані у законопроекті доповнення до частини третьої ст.21 реченням такого змісту: "Оплата праці головам районних, районних у місті рад визначається відповідними районними радами, але не вище посадових окладів заступників голів обласних рад та відповідно заступників міських голів міст з районним поділом."  
Враховано    
15. 2) у частині шостій друге речення виключити.      2) частину шосту викласти в такій редакції: "Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарні дні за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів. Додаткові оплачувані відпустки посадовим особам місцевого самоврядування надаються одночасно із щорічною відпусткою згідно з установленим графіком або за згодою сторін окремо від неї".  
16. Доповнити частину 6 реченнями: "Посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в цих органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарні дні за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів. Додаткові оплачувані відпустки посадовим особам місцевого самоврядування надаються одночасно із щорічною відпусткою згідно з установленим графіком або за згодою сторін окремо від неї".   -22- Беспалий Б.Я.
В абзаці другому підпункту 2 пункту третього розділу І законопроекту слова та цифру "Доповнити частину 6 реченням" слід замінити словами "Частину шосту доповнити реченнями такого змісту:".  
Враховано    
17. 3) частину восьму виключити.   -23- Оржаховський А.В.
Пропонується частину восьму статті 21 вважати частиною четвертою цієї статті‚ а частини четверту‚ п'яту‚ шосту‚ сьому‚ відповідно - частинами п'ятою‚ шостою‚ сьомою‚ восьмою.  
Враховано    
18. ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -24- Беспалий Б.Я.
Нумерацію розділу ІІІ слід замінити на розділ ІІ.  
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.