Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"      проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести такі зміни до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., №43, ст. 370, із змінами від 07.12.2000р. ВВР, 2001, № 2-3, ст.10):      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І.Внести до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., №43, ст. 370; 2001р., № 2-3, ст.10; із змінами, внесеними Законом України від 26 грудня 2002 року, №380-ІV) такі зміни:  
2. 1.У статті 1: Доповнити частиною другою такого змісту: "база підготовки олімпійського резерву - комплекс спортивних споруд, призначений для проведення навчально-тренувальних занять з учнями дитячо-юнацьких шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл;"   -1- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 статті 1 викласти в наступній редакції: "база олімпійської та параолімпійської підготовки - комплекс споруд на території України, які призначені для проживання, харчування, проведення змагань, навчально-тренувальних занять та зборів членів олімпійської та параолімпійської збірних команд України, з належним спортивним інвентарем та обладнанням, розташовані на відведеній для них території і використовуються для підготовки членів олімпійської та параолімпійської збірних команд України до участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх".  
Відхилено    
    -2- Самойлик К.С.
Павленко Ю.О.
Бубка С.Н.
Гадяцький Л.М.
Суркіс Г.М.
Кабінет Міністрів України
Статтю 1 залишити в редакції чинного Закону України.  
Враховано    
3. Відповідно частини другу - шосту вважати частинами третьою - сьомою.       
4. Доповнити статтю новими частинами такого змісту: "сума благодійної допомоги - сума коштів, у тому числі валютних, вартість матеріальних цінностей, нематеріальних активів, що передаються учасникам олімпійського та параолімпійського руху з метою благодійництва;   -3- Наливайко А.М.
В статті 1 в 11-ому абзаці після слів "параолімпійського руху" записати "та спорту вищих досягнень", а далі за текстом.  
Відхилено    
5. необхідна сума фінансування - видатки на відповідний фінансовий рік, що пов'язані з підготовкою та участю спортсменів України у відбіркових змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх, в тому числі на будівництво та реконструкцію спортивних баз олімпійської підготовки та баз підготовки олімпійського резерву, забезпечення спортсменів інвентарем, обладнанням, екіпіровкою та медико-біологічними засобами, організацію науково-методичного забезпечення підготовки. Розрахунки необхідної суми фінансування здійснюється центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту за згодою з Національним олімпійським комітетом України, Національним комітетом спорту інвалідів України і затверджується Кабінетом Міністрів України.   -4- Франчук І.А.
Запропоновані законопроектом в ст.1 терміни "необхідна сума фінансування", сума бюджетногго фінансування", "недодстатня сума фінансування" необхідно замінити реченням бюджетної термінології, передбаченої Бюджетним кодексом України. .  
Відхилено    
    -5- Наливайко А.М.
В статті 1 в абзаці 12 після слів "Параолімпійських іграх" додати слова "та змаганнях вищих спортивних досягнень", а далі за текстом  
Відхилено    
6. Сума бюджетного фінансування - видатки, що передбачені окремим рядком у Державному бюджеті України та бюджетах областей, Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя на відповідний фінансовий рік на підготовку та участь спортсменів України у відбіркових змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх, в тому числі на будівництво та реконструкцію спортивних баз олімпійської підготовки та баз підготовки олімпійського резерву, забезпечення спортсменів інвентарем, обладнанням, екіпіровкою та медико-біологічними засобами, організацію науково-методичного забезпечення підготовки.   -6- Наливайко А.М.
В статті 1 в абзаці 13 після слів "Параолімпійських іграх" додати слова "та змаганнях вищих спортивних досягнень", а далі за текстом.  
Відхилено    
7. Недостатня сума фінансування - різниця між необхідною сумою фінансування і реально виділеною сумою бюджетного фінансування, що визначається на кожний фінансовий рік".       
8. 2. Статтю 2 викласти в такій редакції: "З метою накопичення коштів для підготовки членів збірних команд України до участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх Національний олімпійський комітет України, його регіональні відділення, а також Національний комітет спорту інвалідів України відкриває спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" в Головному управлінні Державного казначейства України.   -7- Франчук І.А.
В ст.2 терміни "спеціальні рахунки, фонди" не узгоджено з Бюджетним Кодексом України, згідно з статтею 13 якого спеціальний фонд визначається тільки Законом України "Про Державний бюджет України" і формується для бюджетних установ, а зазначені комітети є громадськими організаціями.  
Враховано в іншій редакції  1. Текст статті 2 викласти в такій редакції: "З метою накопичення коштів для підготовки членів збірних команд України до участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту відкриває спеціальні реєстраційні рахунки в Державному казначействі України (далі - спеціальні реєстраційні рахунки).  
    -8- Наливайко А.М.
В статті 2 в абзаці 1 після слів "Параолімпійських іграх" доповнити словами "та змаганнях, віднесених до спорту вищих досягнень", а після слів "Україна Параолімпійська" доповнити словами "Україна вищих спортивних досягнень".  
Відхилено    
    -9- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 статті 2 викласти в такій редакції: "З метою накопичення коштів для підготовки членів збірних команд України до участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту відкриває спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" в Головному управлінні Державного казначейства України. Кошти, що не були використані на кінець бюджетного року, залишаються на цих рахунках і не враховуються при виділенні бюджетних призначень на наступний рік.  
Враховано в іншій редакції   
    -10- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 2 слова "за рік до початку кожних наступних Олімпійських та Параолімпійських ігор" виключити, а слова "рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" в Головному управлінні Державного казначейства України" по всьому тексту закону замінити словами "спеціальні реєстраційні рахунки в Державному казначействі України".  
Враховано    
9. Кошти, що призначені для підтримки олімпійського, параолімпійського руху, можуть перераховуватися юридичними або фізичними особами ( у тому числі іноземними) на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська".   -11- Наливайко А.М.
В статті 2 в абзаці 2 після слів "параолімпійського руху" доповнити словами "та спорту вищих досягнень".  
Відхилено   Кошти, призначені для підтримки олімпійського, параолімпійського руху, можуть перераховуватись юридичними або фізичними особами (у тому числі іноземними) на спеціальні реєстраційні рахунки.  
    -12- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 статті 2 викласти в редакції діючого Закону України: "Кошти, залучені на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська", включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та відповідні спеціальні видатки.  
Враховано в іншій редакції   
10. Кошти, залучені на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська", включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження Національного олімпійського комітету України, його регіональних відділень, а також Національного комітету спорту інвалідів України та відповідні спеціальні видатки.   -13- Наливайко А.М.
В статті 2 в абзаці 3 після слів "Україна Параолімпійська" доповнити словами "Україна вищих спортивних досягнень".  
Відхилено    
    -14- Петров О.В.
Аабзац 3 статті 2 виключити.  
Враховано    
11. Сума коштів, перерахованих юридичними або фізичними особами, що підлягають репатріації як добровільні пожертвування на спеціальні рахунки організацій, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень, включаючи суму податку на прибутки нерезидентів, оподатковуються на пільгових умовах.   -15- Кабінет Міністрів України
Абзац 4 статті 2 виключити.  
Враховано    
    -16- Кармазін Ю.А.
Вилучити по тексту слова "спорт вищих досягнень" у всіх відмінках, оскільки використання цього терміну дає можливість розповсюджувати на професійні комерційні спортивні організації пільги, які передбачені для олімпійського спорту, що є громадським рухом, який базується на добровільному об'єднанні.  
Враховано частково    
    -17- Кармазін Ю.А.
В абзаці 4 статті 2 замість слів "пільгових умовах" записати "умовах, визначених законами про оподаткування".  
Відхилено    
    -18- Наливайко А.М.
В абзаці 4 статті 2 після слів "параолімпійського руху" доповнити речення словами "та спорту вищих досягнень".  
Відхилено    
12. Використання коштів із спеціальних рахунків "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" здійснюється Національним олімпійським комітетом України, його регіональними відділеннями і Національним комітетом спорту інвалідів України на заходи, пов'язані з підготовкою та участю збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -19- Наливайко А.М.
В статті 2 в абзаці 5 після слів "Україна Параолімпійська" доповнити словами "Україна вищих спортивних досягнень", а далі за текстом.  
Відхилено   Використання коштів із спеціальних реєстраційних рахунків здійснюється центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням пропозицій відповідно Національного Олімпійського комітету України і Національного комітету спорту інвалідів України на заходи, пов'язані з підготовкою та участю збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
    -20- Кармазін Ю.А.
Абзац 5 статті 2 викласти в наступній редакції: "Використання коштів із спеціальних рахунків "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" здійснюється центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням пропозицій відповідно Національного Олімпійського комітету України і Національного комітету спорту інвалідів України на заходи, пов'язані з підготовкою та участю членів збірних України в Олімпійських та Параолімпійських іграх, у порядку, визначеному Законом України "Про поставки продукції для державних потреб".  
Враховано частково    
13. Товари, які безкоштовно передаються як добровільні пожертвування організаціям, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень на товари, що протягом цього року закуповуються за рахунок коштів, зосереджених на спеціальних рахунках для забезпечення підготовки та участі збірних команд України у змаганнях спорту вищих досягнень, обкладаються податками і зборами, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України на пільгових умовах.   -21- Кармазін Ю.А.
В абзаці 6 статті 2 замість слів "на пільгових умовах" записати "на умовах визначених законами про оподаткування".  
Враховано   Товари, які безкоштовно передаються як благодійна допомога організаціям, що забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень, та товари, що закуповуються за рахунок коштів, зосереджених на спеціальних реєстраційних рахунках для забезпечення підготовки та участі збірних команд України у змаганнях спорту вищих досягнень, обкладаються податками і зборами, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України, на умовах, визначених законами про оподаткування.  
14. Про суми надходжень та використання коштів на спеціальних рахунках "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" Національний олімпійський комітет, його регіональні відділення і Національний комітет спорту інвалідів України щомісячно інформують Кабінет Міністрів України".   -22- Наливайко А.М.
В статті 2 в абзаці 7 після слів "Україна Параолімпійська" доповнити словами "Україна вищих спортивних досягнень", а далі за текстом.  
Відхилено   Про суми надходжень та використання коштів на спеціальних реєстраційних рахунках центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту щомісячно інформує Кабінет Міністрів України".  
    -23- Кармазін Ю.А.
Абзац 7 статті 2 викласти в такій редакції: "Про суми надходжень та використання коштів на спеціальних рахунках "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту щомісячно інформує Кабінет Міністрів України, який не пізніше тижня з моменту отримання публікує їх в газеті "Урядовий кур'єр".  
Враховано частково    
15. 3. В статті 3 пункт 1 викласти в такій редакції: "1.Держава стимулює розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень шляхом бюджетного фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази, надання пільг щодо оподаткування та кредитування благодійників та інших суб'єктів фізкультурно-спортивної діяльності, а також морального та матеріального заохочення спортсменів, тренерів і фахівців галузі, що забезпечують підготовку та участь спортсменів у змаганнях спорту вищих досягнень".   -24- Кармазін Ю.А.
Залишити пункт 1 статті 3 в редакції чинного Закону України.  
Враховано    
    -25- Наливайко А.М.
В статті 3 в пункті 1 після слів "параолімпійського руху" доповнити словами "та спорту вищих досягнень".  
Відхилено    
16. У пункті 2 цифру "20" замінить на цифру "40".   -26- Самойлик К.С.
Павленко Ю.О.
Бубка С.Н.
Гадяцький Л.М.
Полііт А.А.
Суркіс Г.М.
Кабінет Міністрів України
Пункт 2 викласти в редакції чинного Закону України .  
Враховано   2.У статті 3: 1) абзаци перший та другий частини другої викласти в такій редакції: "Платники податку до 20 відсотків суми податку на прибуток можуть перераховувати на спеціальні реєстраційні рахунки в Державному казначействі України. Кошти, спрямовані платником податку на спеціальні реєстраційні рахунки в Державному казначействі України, враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку";  
    -27- Наливайко А.М.
"В тексті пункту 2 після слів "Україна Параолімпійська" доповнити словами "Україна вищих спортивних досягнень".  
Відхилено    
    -28- Кармазін Ю.А.
"Привести даний пункт у відповідність до чинних Законів України про оподаткування".  
Враховано    
17. В частині першій пункту 3 вилучити слова: "протягом року до дня початку кожних наступних Олімпійських та П араолімпійських ігор".   -29- Кармазін Ю.А.
"В пункті 3 слова "цим законом" замінити словами "чинними Законами України про оподаткування".  
Відхилено   2) абзац перший частини третьої викласти в такій редакції: "3. При ввезенні на митну територію України інвентар, обладнання, екіпіровка та медико-біологічні засоби, а також інші товари матеріально-технічного забезпечення для спортсменів вищих категорій (які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій) обкладаються податками, зборами (обов'язковими платежами) на умовах, визначених законами про оподаткування";  
    -30- Кабінет Міністрів України
У пункті 3 слова "протягом року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Параолімпійських ігор" виключити.  
Відхилено    
    -31- Самойлик К.С.
Павленко Ю.О.
Бубка С.Н.
Гадяцький Л.М.
Полііт А.А.
Суркіс Г.М.
Абзац перший частини третьої викласти в такій редакції: "При ввезенні на митну територію України інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів, а також інших товарів матеріально-технічного забезпечення для спортсменів вищих категорій (які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій) обкладаються податками, зборами (обов'язковими платежами) на умовах визначених законами про оподаткування."  
Враховано    
18. У пункті 4 після слів "параолімпійської" доповнити словами "підготовки та баз підготовки олімпійського резерву" і далі за текстом, а також доповнити цей пункт новими частинами такого змісту:   -32- Кармазін Ю.А.
В абзаці 1 пункту 4 вилучити фразу "баз підготовки олімпійського резерву, які використовуються викласти пункт в наступній редакції: "4.Держава забезпечує підтримку баз олімпійської та параолімпійської підготовки для тренуваньі змагань членів олімпійських та параолімпійських збірних команд України, шляхом надання фінансової допомоги на їх утримання на час проведення тренувань."  
Відхилено    
19. "Держава здійснює пряме фінансування на утримання баз олімпійської підготовки, які використовують для тренування і змагань спортсменів вищих категорій.   -33- Кабінет Міністрів України
Абзац 2 пункту 4 вилучити.  
Враховано    
    -34- Кармазін Ю.А.
Вилучити абзац 2 пункту 4, як такий, що поширює поняття "олімпійський" на професійні спортивні клуби і організації, що є підприємствами, які діють і фінансуються на комерційних засадах і не передбачені Державним бюджетом України на 2003 рік.  
Відхилено    
20. Обласні (міські) державні адміністрації здійснюють пряме фінансування на утримання баз підготовки олімпійського резерву, які використовуються для проведення навчально-тренувальних занять з учнями дитячо-юнацьких спортивних та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл".   -35- Кармазін Ю.А.
Вилучити абзац 3 пункту 4, як такий, що не передбачений Державним бюджетом України на 2003 рік.  
Враховано    
    -36- Кабінет Міністрів України
Абзац 3 пункту 4 вилучити.  
Враховано    
21. Частину другу пункту 4 викласти в такій редакції: "Перелік основних спортивних баз олімпійської, параолімпійської підготовки, та баз підготовки олімпійського резерву, порядок їх фінансування і матеріально-технічного забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Національного олімпійського комітету України.   -37- Кармазін Ю.А.
Залишити в редакції чинного Закону України.  
Враховано    
22. Бази олімпійської підготовки та бази підготовки олімпійського резерву оподатковуються та здійснюють платежі і збори у Державний і місцеві бюджети на пільгових умовах".   -38- Кармазін Ю.А.
Абзац вилучити, оскільки порядок надання пільг встановлюється чинними Законами про оподаткування.  
Враховано    
23. Пункт 5 доповнити новою частиною: "Національний банк України надає Національному олімпійському комітету України та його регіональним відділенням, у рік проведення Ігор Олімпіади, індивідуальні ліцензії на право отримання та використання добровільних пожертвувань в іноземній валюті, а також надає право використовувати 100 відсотків валютних надходжень на забезпечення розвитку олімпійського та параолімпійського руху".   -39- Кармазін Ю.А.
В пункті 5 в новій частині після слів "Національний банк України" записати "відповідно до чинних законів України щодо валютного регулювання вирішує питання щодо надання", а далі за текстом.  
Відхилено    
    -40- Самойлик К.С.
Павленко Ю.О.
Бубка С.Н.
Гадяцький Л.М.
Полііт А.А.
Суркіс Г.М.
В пункті 5 нову частину вилучити.  
Враховано    
24. В пункті 7 після слова "чемпіонів" записати "та призерів" і далі за текстом.   -41- Кармазін Ю.А.
Пункт 7 вилучити, оскільки порядок надання пільг встановлюється чинними законами України про оподаткування.  
Відхилено   3) частину сьому викласти в такій редакції: "7. Стипендії Президента України для видатних, талановитих та перспективних спортсменів України чемпіонів та призерів Олімпійських та Параолімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, а також їх тренерів і стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, вартість рухомого та нерухомого майна і подарунків, переданих їм у власність, звільняються від оподаткування".  
    -42- Кабінет Міністрів України
Пункт 7 статті 3 викласти в такій редакції: "Стипендії Президента України для видатних, талановитих та перспективних спортсменів України та їх тренерів, чемпіонів та призерів Олімпійських та Параолімпійських ігор, чемпіонів світу та Європи і стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, вартість рухомого та нерухомого майна і подарунків, переданих їм у власність, звільняються від оподаткування".  
Враховано    
25. 4. Стаття 5: В частині другій підпункту 1 та частині другій підпункту 2 пункту 2 в останніх реченнях після слова "діє" записати "протягом всього олімпійського циклу" і далі за текстом.   -43- Самойлик К.С.
Павленко Ю.О.
Бубка С.Н.
Гадяцький Л.М.
Полііт А.А.
Суркіс Г.М.
останню частину статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст.107; 2000 р., № 43, ст.370; 2001 р., № 2-3, ст.10; із змінами, внесеними Законом України від 26 грудня 2002 року № 380-ІV) доповнити частиною такого змісту: "Ввізне мито не стягується при ввезенні на митну територію України у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні", товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико- біологічних засобів), що використовуються для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх. Перелік зазаначених товарів затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України".  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 3) останню частину статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 107; 2000 р., № 43, ст. 370; 2001 р., № 2-3, ст. 10; із змінами, внесеними Законом України від 26 грудня 2002 року № 380-ІV) викласти в такій редакції: "Ввізне мито не стягується при ввезенні на митну територію України у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні", товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів), що використовуються для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх. Перелік зазначених товарів затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України"; 1) останнє речення пункту 5.8 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2000р., № 43, ст. 370; 2001 р., № 2-3, ст. 10; із змінами, внесеними Законом України від 26 грудня 2002 року № 380-ІV) виключити;  
    -44- Кармазін Ю.А.
Статтю 5 вилучити, як таке, що суперечить Бюджетному кодексу України та законам про оподаткування.  
Відхилено    
    -45- Наливайко А.М.
В другому абзаці підпункту 1 пункту 2 статті 5 після слів "Параолімпійських іграх" доповнити речення словами "та змаганнях вищих спортивних досягнень".  
Відхилено    
    -46- Кабінет Міністрів України
У підпунктах 1 та 2 пункту 2 статті 5 речення "Ця норма діє протягом одного року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Параолімпійських ігор" виключити.  
Враховано    
    -47- Наливайко А.М.
В абзаці 2 підпункті 2 пункту 2 статті 5 після слів "Параолімпійських іграх" доповнити речення словами "та змаганнях вищих спортивних досягнень".  
Відхилено    
    -48- Наливайко А.М.
В абзаці 3 підпункті 2 пункту 2 після слів "параолімпійської підготовки" доповнити речення словами "та змаганнях вищих спортивних досягнень".  
Відхилено    
    -49- Самойлик К.С.
Павленко Ю.О.
Бубка С.Н.
Гадяцький Л.М.
Полііт А.А.
Суркіс Г.М.
Останнє речення пункту 5.8 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156; 2000р., № 43, ст.370; 2001 р., № 2-3, ст.10; із змінами, внесеними Законом України від 26 грудня 2002 року № 380-ІV) виключити.  
Враховано    
    -50- Наливайко А.М.
В абзаці 4 підпункті 2 пункту 2 після слів "параолімпійського руху" доповнити речення словами "та спорту вищих досягнень".  
Відхилено    
26. У підпункті 3 після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту: "Встановити, що до 100 відсотків суми податку на прибуток може перераховуватися підприємством, заснованим Олімпійським комітетом (регіональними відділеннями) чи підприємством, організацією, які бажають бути постійними спонсорами Олімпійського комітету (регіонального відділення), але не більше одного в регіоні, на спеціальні рахунки Олімпійського комітету (регіонального відділення), на зміцнення матеріально-технічної бази Олімпійського комітету (регіонального відділення), підготовку спортсменів до Ігор Олімпіади.   -51- Самойлик К.С.
Павленко Ю.О.
Бубка С.Н.
Гадяцький Л.М.
Полііт А.А.
Суркіс Г.М.
Абзаци 4, 5 та 6 пункту 3 частини другої статті 5 виключити.  
Враховано   2) статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181, № 47, ст. 294; 1998 р., № 10, ст. 35, № 18, ст. 94, № 26, ст. 151; 1999р., № 1, ст. 1, № 2-3, ст. 22, № 8, ст. 55, № 15, ст. 83, № 17, ст. 114, № 18, ст. 140, № 28, ст. 229, № 32, ст. 264, № 38, ст. 338, ст. 352, № 39, ст. 356, № 50, ст. 435; 2000 р., №2, ст. 16, № 10, ст. 78, № 20, ст. 149, № 22, ст. 172, № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 32, ст. 254, ст. 260, № 35, ст. 283, № 38, ст. 319, № 43, ст. 370; 2001р., № 7, ст. 36, № 11, ст. 46, № 20, ст. 96, № 23, ст. 114; 2002р., № 2, ст. 11, № 9, ст. 68, № 29, ст. 192, № 36, ст. 266, № 35, ст. 259; із змінами, внесеними Законами України від 24 грудня 2002 року № 349-ІV і 26 грудня 2002 року № 380-ІV) після пункту 22.26 доповнити пунктом 22.27 такого змісту: "22.27. Встановити, що до 20 відсотків суми податку на прибуток може перераховуватися платниками податку на спеціальні реєстраційні рахунки в Державному казначействі України.  
    -52- Наливайко А.М.
В абзаці 2 та 3 пункту 3 частини 2 статті 5 після слів "Україна Параолімпійська" доповнити речення словами "Україна вищих спортивних досягнень".  
Відхилено    
    -53- Кабінет Міністрів України
Підпункт 3 пункту 2 статті 5 викласти в такій редакції: "Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст.181, №47, ст.294; 1998 р., №10, ст.35, №18, ст.94, №26, ст.151; 1999р., №1, ст.1, №2-3, ст.22, №8, ст.55, №15, ст.83, №17, ст.114, №18, ст.140, №28, ст.229, №32, ст.264, №38, ст.338, ст.352, №39, ст.356, №50, ст.435; 2000 р., №2, ст.16, №10, ст.78, №20, ст.149, №22, ст.172, №25, ст.197, №26, ст.209, №32, ст.254, ст.260, №35, ст.283, №38, ст.319, №43, ст.370; 2001р., №11, ст.46; 2002р., №35, ст.259) після пункту 22.29 доповнити пунктом 22.30 такого змісту: "22.30. Встановити, що до 20 відсотків суми податку на прибуток може перераховуватися платниками податку на реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями в Державному казначействі України. Кошти, спрямовані платником податку на реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями в Державному казначействі, враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку. Порядок обліку зазначених коштів і здійснення контролю за їх використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
27. Кошти, спрямовані підприємством, заснованим Олімпійським комітетом (регіональними відділеннями) чи підприємством, організацією, які бажають бути постійними спонсорами Олімпійського комітету (регіонального відділення), але не більше одного в регіоні, на спеціальні рахунки Олімпійського комітету (регіонального відділення), на зміцнення матеріально-технічної бази Олімпійського комітету (регіонального відділення), підготовку спортсменів до Ігор Олімпіади, враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку".      Кошти, спрямовані платником податку на спеціальні реєстраційні рахунки в Державному казначействі, враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку. Порядок обліку зазначених коштів і здійснення контролю за їх використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України";  
28. Відповідно частини чотири - шість вважати частинами шість - вісім.       
29. В частині шостій після слова "діє" записати слова "протягом всього олімпійського циклу" і далі за текстом.   -54- Самойлик К.С.
Павленко Ю.О.
Бубка С.Н.
Гадяцький Л.М.
Полііт А.А.
Суркіс Г.М.
Абзац шостий пункту 3 частини другої статті 5 виключити.  
Враховано    
30. У пункті 4 після слів "підпунктами "ц" доповнити словами "та "ч".   -55- Кабінет Міністрів України
Пункт 4 частини другої викласти в такій редакції: пункт 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст.77, № 26, ст.281, № 34, ст.356; 1996 р., № 9, ст.41; 1998 р., № 30-31, ст.195; 1999р., № 4, ст.35, № 25, ст.211; 2000 р., № 5, ст.34, № 32, ст.254) доповнити підпунктом "ц" такого змісту: "ц) стипендії Президента України, що одержані видатними, талановитими та перспективними спортсменами України і їх тренерами, чемпіонами та призерами Олімпійських і Параолімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, і стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, вартість рухомого та нерухомого майна і подарунків, переданих їм у власність".  
Враховано   4) підпункт ц) пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77; 2000 р., № 43, ст. 370; 2001 р., № 2-3, ст. 10) викласти в такій редакції: "ц) стипендії Президента України, одержані видатними, талановитими та перспективними спортсменами України, чемпіонами та призерами Олімпійських і Параолімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, а також їх тренерами, і стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, вартість рухомого та нерухомого майна і подарунків, переданих їм у власність".  
31. В підпункті "ц" після слова "чемпіонів" записати "та призерів" і далі за текстом.       
32. Доповнити статтю підпунктом "ч" такого змісту: "ч) доходи спортсменів вищих категорій та тренерів збірних команд України (у тому числі в іноземній валюті), одержаних як призові винагороди за участь у змаганнях спорту вищих досягнень та за перемогу на них.   -56- Самойлик К.С.
Павленко Ю.О.
Бубка С.Н.
Гадяцький Л.М.
Полііт А.А.
Суркіс Г.М.
В підпункт ч) пункту 4 частини другої статті 5 виключити.  
Враховано    
33. Встановити, що суми прибуткового податку з громадян, які підлягають сплаті дитячо-юнацькими школами, спортивними спорудами та іншими спортивними формуваннями будь-яких форм власності регіонів України зменшуються на суми коштів перерахованих цими організаціями на рахунки НОК України і регіональних відділень НОК України як добровільні пожертвування призначені для забезпечення спортсменів та тренерів в Іграх ХХVІІІ Олімпіади 2004 року, без обмеження розміру таких внесків".