Кількість абзаців - 80 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"  
1. І. Внести до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 17, ст. 80; 2002 р., № 17, ст.124)такі зміни:   -1- Шаров І.Ф.
Сухий Я.М.
У статті 5 уточнити положення законодавства з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які стосуються сплати внесків фізичною особою, яка використовує найману працю у сфері особистого обслуговування, зокрема працю інвалідів, а також сплати внесків інвалідами - самозайнятими особами.  
Відхилено Врегульовано в частині третій статті 5 та в статті 6 Закону.  Верховна Рада України постановляє: І. Внести до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 17, ст. 80; 2002 р., № 17, ст.124)такі зміни:  
2. 1. Статті 1 і 2 викласти у такій редакції:      1. Статті 1 і 2 викласти в такій редакції:  
3. "Стаття 1. Встановити відповідно до класів професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі - страхування від нещасного випадку):      "Стаття 1. Встановити відповідно до класів професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі - страхування від нещасного випадку):  
4. Клас професійного ризику виробництва / Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)      Клас професійного ризику виробництва / Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)  
5. 1 - ,86      1 - 0,86  
6. 2 - 0,87      2 - 0,87  
7. 3 - 0,88      3 - 0,88  
8. 4 - 0,89      4 - 0,89  
9. 5 - 0,90      5 - 0,90  
10. 6 - 0,92      6 - 0,92  
11. 7 - 0,93      7 - 0,93  
12. 8 - 0,95      8 - 0,95  
13. 9 - 0,96      9 - 0,96  
14. 10 - 0,98      10 - 0,98  
15. 11 - 1,00      11 - 1,00  
16. 12 - 1,02      12 - 1,02  
17. 13 - 1,03      13 - 1,03  
18. 14 - 1,05      14 - 1,05  
19. 15 - 1,10      15 - 1,10  
20. 16 - 1,14      16 - 1,14  
21. 17 - 1,16      17 - 1,16  
22. 18 - 1,23      18 - 1,23  
23. 19 - 1,26      19 - 1,26  
24. 20 - 1,27      20 - 1,27  
25. 21 - 1,28      21 - 1,28  
26. 22 - 1,29      22 - 1,29  
27. 23 - 1,36      23 - 1,36  
28. 24 - 1,40      24 - 1,40  
29. 25 - 1,43      25 - 1,43  
30. 26 - 1,49      26 - 1,49  
31. 27 - 1,55      27 - 1,55  
32. 28 - 1,61      28 - 1,61  
33. 29 - 1,68      29 - 1,68  
34. 30 - 1,70      30 - 1,70  
35. 31 - 1,71      31 - 1,71  
36. 32 - 1,75      32 - 1,75  
37. 33 - 1,76      33 - 1,76  
38. 34 - 1,87      34 - 1,87  
39. 35 - 1,88      35 - 1,88  
40. 36 - 1,96      36 - 1,96  
41. 37 - 1,97      37 - 1,97  
42. 38 - 2,06      38 - 2,06  
43. 39 - 2,07      39 - 2,07  
44. 40 - 2,09      40 - 2,09  
45. 41 - 2,10      41 - 2,10  
46. 42 - 2,13      42 - 2,13  
47. 43 - 2,15      43 - 2,15  
48. 44 - 2,20      44 - 2,20  
49. 45 - 2,21      45 - 2,21  
50. 46 - 2,29      46 - 2,29  
51. 47 - 2,34      47 - 2,34  
52. 48 - 2,36      48 - 2,36  
53. 49 - 2,38      49 - 2,38  
54. 50 - 2,55      50 - 2,55  
55. 51 - 2,57      51 - 2,57  
56. 52 - 2,62      52 - 2,62  
57. 53 - 2,64      53 - 2,64  
58. 54 - 2,67      54 - 2,67  
59. 55 - 2,76      55 - 2,76  
60. 56 - 2,84      56 - 2,84  
61. 57 - 3,11      57 - 3,11  
62. 58 - 3,12      58 - 3,12  
63. 59 - 3,20      59 - 3,20  
64. 60 - 3,58      60 - 3,58  
65. 61 - 3,86      61 - 3,86  
66. 62 - 4,00      62 - 4,00  
67. 63 - 4,29      63 - 4,29  
68. 64 - 4,50      64 - 4,50  
69. 65 - 6,71      65 - 6,71  
70. 66 - 6,82      66 - 6,82  
71. 67 - 13,80      67 - 13,80.  
72. Стаття 2. Встановити для окремих галузей економіки без зміни класів професійного ризику їх виробництва такі страхові тарифи:      Стаття 2. Встановити для окремих галузей економіки без зміни класів професійного ризику їх виробництва такі страхові тарифи:  
73. Клас професійного ризику виробництва / Галузь економіки / Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)      Клас професійного ризику виробництва / Галузь економіки / Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)  
74. 24 / Обслуговування сільського господарства, господарське управління сільським господарством / 0,5      24 / Обслуговування сільського господарства, господарське управління сільським господарством / 0,5  
75. 22 / Сільське господарство / 0,2      22 / Сільське господарство / 0,2  
76. 59 / Відкритий видобуток руд чорних металів, видобуток та збагачення нерудної сировини для чорної металургії / 2,1".   -2- Пинзеник В.М.
Статтю 2 доповнити положенням наступного змісту: "Суб'єкти господарської діяльності сплачують страхові тарифи за наведеними ставками, якщо обсяг діяльності (випуск продукції, надані послуги, виконані роботи) за вказаними галузями економіки перевищує 50 відсотків загальних обсягів їх діяльності"  
Враховано   59 / Відкритий видобуток руд чорних металів, видобуток та збагачення нерудної сировини для чорної металургії / 2,1. Суб'єкти господарської діяльності сплачують страхові внески за тарифами, встановленими в частині першій цієї статті, якщо обсяг робіт (послуг) за вказаними галузями економіки перевищує 50 відсотків загальних обсягів їх робіт (послуг). При визначенні страхових тарифів підприємства сільського господарства, обслуговування сільського господарства, видобутку вугілля відкритим способом, збагачення вугілля, збагачення вугільних брикетів, підземного видобутку руд чорних металів, виробництва будівельних металовиробів, будівництва шахт, видобутку вугілля підземним способом, видобутку дорогоцінних металів дотуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за рахунок страхових внесків".  
    -3- Поліщук М.Є.
Невизначено у законопроекті наступних питань: які галузі дотуються при визначенні страхових тарифів, які витрати здійснює Фонд на забезпечення соціальних гарантій по галузям економіки та як ці витрати пов'язані зі страховими платежами і їх вплив цих витрат на диференціацію страхових тарифів.  
Враховано    
77. 2. У статті 4 слова "та організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету" виключити.      2. У статті 4 слова "та організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету" виключити.  
78. 3. Статтю 6 доповнити словами "в розрахунку на календарний рік".   -4- Пинзеник В.М.
Прикінцеві положення доповнити пунктом 2 (відповідно п. 2-3 вважати п. 3-4 наступного змісту: "Кабінету Міністрів України до 1 травня 2003 року подати на затвердження Верховної Ради України перелік критеріїв (ознак) для віднесення виробництва до того чи іншого класу професійного ризику".  
Враховано   3. Статтю 6 доповнити словами "в розрахунку на календарний рік". ІІ. Прикінцеві положення 1.Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування. 2.Призупинити до 1 січня 2005 року дію статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" в частині встановлення знижки чи надбавки до страхового тарифу.  
    -5- Хара В.Г.
Прикінцеві положення доповнити новою частиною такого змісту: "Призупинити до 1 січня 2005 року дію частин п'ятої, шостої, десятої, одинадцятої статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" в частині встановлення знижки чи надбавки до страхового тарифу."  
Враховано    
79. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.   -6- Вернигора Л.М.
Розділ ІІ викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця наступного за місяцем його опублікування"  
Враховано   3. Кабінету Міністрів України до 1 червня 2003 року подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".