Кількість абзаців - 672 Таблиця поправок


Про податок на доходи фізичних осіб (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. "Про податок на доходи фізичних осіб"   -1- Терьохін С.А.
Назву Закону викласти у такій редакції: "Про податок з доходів фізичних осіб".  
Враховано   "Про податок з доходів фізичних осіб"  
    -2- Беспалий Б.Я.
До всього проекту спростити нумерацію - починаючи з "1", а не "1.1" Зняти у у тексті дужки.  
Відхилено    
2. Стаття 1. Визначення термінів   -3- Кабінет Міністрів України
Назву статті 1 викласти у такій редакції: "Стаття 1. Визначення понять"  
Відхилено   Стаття 1. Визначення термінів  
3. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
4. 1.1. Додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інши види доходу, що виплачуються платнику податку його працедавцем (самозайнятою особою), якщо такий дохід не є заробітною платою (прирівняними до неї виплатами чи відшкодуваннями) або іншими виплатами чи винагородами, які виплачуються платнику податку у зв"язку з відносинами трудового найму згідно із законом, чи за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку.   -4- Терьохін С.А.
У пункті 1.1: слова "з таким" замінити словом "таким"; після слів " (самозайнятою особою)" додати слова: "або за його дорученням - будь-якою третьою особою"; Після слова "виплачуються" додати " (надаються)".  
Враховано   1.1. Додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку його працедавцем (самозайнятою особою), або за його дорученням - будь-якою третьою особою, якщо такий дохід не є заробітною платою (прирівняними до неї виплатами чи відшкодуваннями) або іншими виплатами та винагородами, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв"язку з відносинами трудового найму згідно із законом, чи за цивільно-правовими угодами, укладеними таким платником податку";  
    -5- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1.1. перше речення викласти в наступній редакції: "Додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються платнику податку його працедавцем (самозайнятою особою), якщо такий дохід не є заробітною платою (прирівняними до неї виплатами чи відшкодуваннями) або іншими благами, послугами чи винагородами, які надаються чи виплачуються платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом, чи за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку"  
Враховано    
    -6- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.1. статті 1 викласти у такій редакції: "Додаткові блага - будь-які блага, одержані у власність або користування фізичною особою за рахунок роботодавців та інших осіб у грошовій та іншій формі, у тому числі як товари, роботи, послуги (крім послуг з надання соціальної допомоги), якщо такі блага не є заробітною платою або виплатами за договорами цивільно-правового характеру. Зокрема, до додаткових благ належить надання автомобільного транспорту, житла, харчування та одягу (крім харчування та одягу, зазначених у підпункті 4.2.15 статті 4 цього Закону), послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатне користування послугами та майном роботодавця."  
Враховано по суті   
5. Надання платнику податку додаткових благ третьою особою від імені та/або за дорученням працедавця (самозайнятої особи) прирівнюється з метою оподаткування до надання додаткових благ таким працедавцем (самозайнятою особою);   -7- Після слів "дорученням працедавця (самозайнятої особи)" додати слова "чи за його рахунок,"  Враховано   Надання платнику податку додаткових благ третьою особою від імені та/або за дорученням працедавця (самозайнятої особи) чи за його рахунок, прирівнюється до надання таких додаткових благ таким працедавцем (самозайнятою особою).  
6. 1.2. Дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріальних і нематеріальних цінностей, цінних паперів, інших об'єктів матеріальної та нематеріальної власності, що мають вартість, одержані платником податку або нараховані на його користь у випадках, визначених цим Законом, (далі - одержані) протягом оподатковуваного періоду як з джерел на території України, так і її межами.   -8- Шепетін В.Л.
В пункті 1.2 статті 1 вилучити слова "або нараховані".  
Враховано по суті  1.2. Дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріальних і нематеріальних цінностей, цінних паперів, інших об'єктів матеріальної та нематеріальної власності, що мають вартість, одержані платником податку у власність протягом оподатковуваного періоду як з джерел на території України, так і з іноземних джерел. До доходів платника податку також включаються суми коштів, які надходять іншим особам, якщо здійснення будь-яких видаткових операцій з такими коштами обумовлюється нормами договору або довіреності одержанням попередньої згоди такого платника податку.  
    -9- Викласти пункт 1.2 у такій редакції: "1.2. Дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріальних і нематеріальних цінностей, цінних паперів, інших об'єктів матеріальної та нематеріальної власності, що мають вартість, одержані платником податку у власність протягом оподатковуваного періоду як з джерел на території України, так і з іноземних джерел. До доходів платника податку також включаються суми коштів, які надходять іншим особам, якщо здійснення будь-яких видаткових операцій з такими коштами обумовлюється нормами договору або довіреності одержанням попередньої згоди такого платника податку".  Враховано    
    -10- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.2. статті 1 викласти у такій редакції: "Дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріальних і нематеріальних цінностей, цінних паперів, інших об'єктів права власності, що мають вартість, одержані (нараховані) з будь-яких джерел."  
Враховано по суті   
    -11- Кириченко Л.Ф.
Стаття 1 п. 1.2 слова "або нараховані" вилучити  
Враховано    
    -12- Катеринчук М.Д.
У п.п 1.2 статті 1 доповнити: "Не вважаються доходом суми коштів, отримані у якості позики".  
Відхилено    
    -13- Хомутиннік В.Ю.
В п. 1.2. - слова "або нараховані на його користь (далі - одержані)" вилучити.  
Враховано по суті   
7. 1.3. Доходи з джерелом походження з України - будь-які доходи, одержані платником податку від будь-яких видів діяльності на території України, у тому числі, але не виключно, у вигляді:   -14- Кабінет Міністрів України
Вилучити пункт 1.3  
Відхилено   1.3. Доходи з джерелом походження з України - будь-які доходи, одержані платником податку від будь-яких видів діяльності на території України, у тому числі, але не виключно, у вигляді:  
8. а) процентів за борговими вимогами чи зобов'язаннями, випущеними (емітованими) резидентом;   -15- Хомутиннік В.Ю.
В пункті 1.3. - виключити пункт "А"  
Немає висновку   а) процентів за борговими вимогами чи зобов'язаннями, випущеними (емітованими) резидентом;  
9. б) дивідендів, сплачених резидентом - емітентом корпоративних прав;   -16- Хомутиннік В.Ю.
Виключити пункт "Б" в п 1.3.  
Немає висновку   б) дивідендів, сплачених резидентом - емітентом корпоративних прав;  
10. в) доходів від продажу корпоративних прав, емітованих резидентом;   -17- Хомутиннік В.Ю.
Пункт "В" викласти в наступній редакції: а) доходів у вигляді інвестиційного прибутку від здійснення операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери формах, емітованих резидентами України;  
Враховано   в) доходів у вигляді інвестиційного прибутку від здійснення операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери формах;  
11. г) доходів у вигляді роялті, іншої плати за використання прав інтелектуальної (у тому числі промислової) власності, отриманих від резидента;      г) доходів у вигляді роялті, іншої плати за використання прав інтелектуальної (у тому числі промислової) власності, отриманих від резидента;  
12. д) доходів у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат та компенсацій), отриманих від здійснення трудової діяльності на території України з урахуванням положень цього Закону;   -18- У пункті "д" слова "з урахуванням положень цього Закону" замінити словами: "незалежно від резидентського статусу особи, що виплачує (надає) такі доходи;  Враховано   д) доходів у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат та компенсацій), отриманих від здійснення трудової діяльності на території України, незалежно від резидентського статусу особи, що виплачує (надає) такі доходи;  
13. е) доходів від надання в оренду (лізинг) або від продажу нерухомого майна, розташованого на території України;   -19- Пункт "е" викласти у такій редакції: "е) доходів від надання в оренду (лізинг): нерухомого майна, розташованого на території України; рухомого майна, якщо орендодавець є резидентом України, або якщо користування таким майном здійснюється на території України, незалежно від резидентського статусу орендодавця";  Враховано   е) доходів від надання в оренду (лізинг): нерухомого майна, розташованого на території України; рухомого майна, якщо орендодавець є резидентом України, або якщо користування таким майном здійснюється на території України, незалежно від резидентського статусу орендодавця;  
14. є) доходів від надання в оренду (лізинг) або продажу рухомого майна, якщо продавець є резидентом України або якщо рухоме майно чи факт зміни його власника підлягає реєстрації або нотаріальному посвідченню згідно із законодавством України;   -20- Пункт "є" викласти у такій редакції: "є) доходів від продажу нерухомого майна, розташованого на території України; доходів від продажу рухомого майна, якщо факт зміни власника (продажу об"єкту рухомого майна) підлягає державній реєстрації чи нотаріальному посвідченню згідно із законодавством України, або якщо місце вручення такого рухомого майна набувачеві знаходиться на території України".  Враховано   є) доходів від продажу нерухомого майна, розташованого на території України; доходів від продажу рухомого майна, якщо факт зміни власника (продажу об"єкту рухомого майна) підлягає державній реєстрації чи нотаріальному посвідченню згідно із законодавством України, або якщо місце вручення такого рухомого майна набувачеві знаходиться на території України;  
    -21- Шепетін В.Л.
В підпункті є) пункту 1.3 статті 1 вилучити слова: " або продажу рухомого майна, якщо продавець є резидентом України або якщо рухоме майно чи факт зміни його власника підлягає реєстрації або нотаріальному посвідченню згідно із законодавством України;"  
Враховано по суті   
15. ж) доходів від ведення підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності на території України.   -22- Хомутиннік В.Ю.
Пункт "ж" п. 1.3 викласти в наступній редакції: е) доходів від ведення незалежної професійної діяльності на території України.  
Немає висновку   ж) доходів від ведення підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності на території України. з) доходів, що сплачуються (надаються) резидентами як: виграші і призи, у тому числі у лотерею; благодійна допомога, подарунки; и) доходів у вигляді активів, що передаються у спадщину, якщо такі активи розташовані або джерело їх виплати знаходиться на території України;  
    -23- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 1.3 наступним пунктом: "доходів у вигляді виграшів та призів, благодійної допомоги, подарунків чи успадкованого майна, отриманих на території України або від резидента України у випадках, передбачених цим Законом". Відповідно перейменувати пункти.  
Враховано в редакції Комітету   
    -24- Доповнити п. 1.3 пунктами "з" - "и" такого змісту: "з) доходів, що сплачуються (надаються) резидентами як: виграші і призи, у тому числі у лотерею; благодійна допомога, подарунки; и) доходів у вигляді активів, що передаються у спадщину, якщо такі активи розташовані або джерело їх виплати знаходиться на території України";  Враховано    
16. 1.4. Іноземні доходи - доходи, які не мають джерел їх походження з України.   -25- Васильєв Г.А.
У п. 1.3 статті 1 слова "іноземні доходи" замінити на "доходи , отримані з-за меж України"  
Відхилено   1.4. Іноземні доходи - доходи, які не мають джерел їх походження з території України.  
    -26- Терьохін С.А.
У п. 1.4 після слів "їх походження з" доповнити словом "території" .  
Враховано    
    -27- Кабінет Міністрів України
Вилучити пункт 1.4  
Відхилено    
17. 1.5. Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що надається фізичній особі або товариству співвласників квартир (житловим кооперативам) строком не менше 5 календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири чи житлового будинку (з урахуванням земельної ділянки, що знаходиться під таким житлом, чи є призначеною для його обслуговування), які надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такої квартири або житлового будинку (землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки) у заставу.   -28- Терьохін С.А.
Пункт 1.5 викласти в редакції: "1.5. Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу строком не менше 5 повних календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини) (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки), які надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під ним чи присадибної ділянки) у заставу. Правила надання та погашення іпотечного житлового кредиту визначаються Національним банком України"  
Враховано   1.5. Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу строком не менше 5 повних календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини) (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки), які надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під ним чи присадибної ділянки) у заставу. Правила надання та погашення іпотечного житлового кредиту визначаються Національним банком України.  
    -29- Горбаль В.М.
В частині 1.5. статті 1 після слів "співвласників квартир (житловим кооперативом)" виключити слова "строком не менше 5 календарних років"; після слів "або придбанням квартири" текст доповнити словами " (її частини)", а після слів " або житлового будинку" текст доповнити словами " (його частини)". Після слів "прийняттям кредитором такої квартири" текст доповнити словами " (її частини)", а після слів "або житлового будинку" текст доповнити словами " (його частини)". Далі залишити текст без змін.  
Враховано по суті   
    -30- Римарук О.І.
Пункт 1.5. виключити визначення терміну "іпотечний житловий кредит".  
Відхилено    
    -31- Беспалий Б.Я.
Ст. 1 п.1.5 текст "або товаривству співвласників квартир (житловим кооперативам)" замінити текстом ", житловому кооперативу або товариству співвласників житла"  
Враховано    
    -32- Кабінет Міністрів України
Вилучити пункт 1.5.  
Відхилено    
18. 1.6. Наймана особа - фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору. При цьому усі вигоди від виконання такої трудової функції (крім заробітної плати такої найманої особи, інших виплат чи компенсацій на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов'язані з таким виконанням або її невиконанням, отримуються (несуться) працедавцем.   -33- Терьохін С.А.
У п. 1.6 після слів "трудового договору" додати слова " (контракту) згідно із законом". Слово "компенсацій" замінити на слово "винагород".  
Враховано   1.6. Наймана особа - фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору (контракту) згідно із законом. При цьому усі вигоди від виконання такої трудової функції (крім заробітної плати такої найманої особи, інших виплат чи винагород на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов"язані з таким виконанням або невиконанням, отримуються (несуться) працедавцем.  
    -34- Стоян О.М.
Пункт 1.6 статті 1. Уточнити визначення терміну "найманий працівник", привівши його у відповідність зі статтею 1 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), а саме :"найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю".  
Відхилено - не дає змістовного визначення цього терміну   
    -35- Кабінет Міністрів України
Вилучити пункт 1.6  
Відхилено    
    -36- Кириченко Л.Ф.
П. 1.6 статті 1 викласти у наступній редакції: 1.6. Найманий працівник - фізична особа яка виконує трудову функцію за трудовим договором, згідно до Кодексу законів про працю України.  
Враховано по суті   
    -37- Хомутиннік В.Ю.
П. 1.6. - Перше речення доповнити в кінці наступним: "... (трудового контракту) відповідно до Кодексу законів про працю України.  
Враховано по суті   
19. Не вважається найманою фізична особа, яка передоручає виконання зазначеної трудової функції третім особам як за згодою її працедавця так і без такої згоди.      Не вважається найманою фізична особа, яка передоручає виконання зазначеної трудової функції третім особам як за згодою її працедавця так і без такої згоди.  
20. 1.7. Незалежна професійна діяльність - участь фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльність лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб, інша подібна діяльність, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками;   -38- Кабінет Міністрів України
Вилучити пункт 1.7.  
Відхилено   1.7. Незалежна професійна діяльність - участь фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльність лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб, інша подібна діяльність, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками;  
    -39- Горбаль В.М.
Після частини 1.7. статті 1 в пункті 1.7.1. існуючої редакції дати визначення терміну "податок на дохід фізичної особи" в такій редакції: "1.7.1. Податок на дохід фізичної особи - це плата фізичної особи за послуги, що надаються їй територіальною громадою за місцем отримання доходу та за адресою, що зареєстрована як місце постійного проживання фізичної особи".  
Враховано в іншій редакції   
21. 1.8. Нерухоме майно (нерухомість) - об"єкти майна, які розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без утрати їх якісних або функціональних характеристик (здібностей).   -40- Терьохін С.А.
Пункт 1.8 доповнити словами: " (властивостей), а також земля";  
Враховано   1.8. Нерухоме майно (нерухомість) - об'єкти майна, які розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без утрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), а також земля.  
    -41- Беспалий Б.Я.
Ст. 1 п. 1.8. Виключити " (здібностей)"  
Враховано    
    -42- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.8. статті 1 викласти у такій редакції: "1.3. Нерухоме майно - житловий будинок або його частина, квартира, (кімната), садовий будинок, дача, гараж, інша будівля, споруда.  
Враховано по суті   
    -43- Горбаль В.М.
Текст частини 1.8. статті 1 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій, зокрема: "Нерухоме майно (нерухомість) - об"єкти майна, які розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без утрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей). Нерухомість поділяється на будівлі, споруди та земельні ділянки: а) будівлями вважаються приміщення, пристосовані для постійного або тимчасового перебування в них людей ( будинки, квартири, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, індивідуальні гаражі, дачні будинки та інші об'єкти дачної (садової) інфраструктури; б) спорудами вважаються об'єкти нерухомості, відмінні від будівель; в) земельні ділянки ( об'єкти власності, функціонально пов'язані з такими приміщеннями (городи, дачні та присадибні ділянки, місця на гаражних стоянках чи гаражних кооперативах)".  
Враховано частково    
    -44- Горбаль В.М.
У тексті пункту 1.6 статті 1 слово "здібностей" замінити словом "властивостей".  
Враховано    
    -45- Римарук О.І.
П. 1.8. виключити визначення терміну "нерухоме майно  
Відхилено    
22. Нерухомість поділяється на будівлі та споруди:   -46- Терьохін С.А.
у підпункті 1.8.1 після слова "нерухомість" ввести слова: "відмінна від землі";  
Враховано   1.8.1. Нерухомість, відмінна від землі, поділяється на будівлі та споруди:  
23. а) будівлями вважаються приміщення, пристосовані для постійного або тимчасового перебування в них людей, а також об'єкти власності, функціонально пов'язані з такими приміщеннями, а саме будинки, квартири, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, індивідуальні гаражі або місця на гаражних стоянках чи гаражних кооперативах, городи, дачні та присадибні ділянки, дачні будинки та інші об'єкти дачної (садової) інфраструктури, відмінні від землі;   -47- Беспалий Б.Я.
ст. 1 п. 1.8 пп. а). Текст "багатосімейних (комунальних)" замінити словами "комунальних", а текст "дачної (садової)" замінити текстом "дачної, садової".  
Відхилено   а) будівлями вважаються приміщення, пристосовані для постійного або тимчасового перебування в них людей, а також об'єкти власності, функціонально пов'язані з такими приміщеннями. Будівлі поділяються на будинки, квартири, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, індивідуальні гаражі або місця на гаражних стоянках чи гаражних кооперативах, дачні будинки та інші об'єкти дачної (садової) інфраструктури, відмінні від землі";  
    -48- Шепетін В.Л.
в п.п. "а" п. 1.8 вилучити слова "городи, дачні та присадибні ділянки"  
Враховано    
    -49- Терьохін С.А.
Викласти у такій редакції: "а) будівлями вважаються приміщення, пристосовані для постійного або тимчасового перебування в них людей, а також об'єкти власності, функціонально пов'язані з такими приміщеннями. Будівлі поділяються на будинки, квартири, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, індивідуальні гаражі або місця на гаражних стоянках чи гаражних кооперативах, дачні будинки та інші об'єкти дачної (садової) інфраструктури, відмінні від землі";  
Враховано    
24. б) спорудами вважаються об'єкти нерухомості, відмінні від будівель.   -50- Стоян О.М.
Абзац "б" підпункту 1.8.1. Дати нову редакцію: "споруди - матеріальні об'єкти, що підпадають під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємства".  
Відхилено - суперечить закону про оподаткування прибутку підприємств  б) спорудами вважаються об'єкти нерухомості, відмінні від будівель.  
25. До нерухомості прирівнюється також земля у випадках, визначених цим Законом.   -51- Терьохін С.А.
Другий абзац п.п. б) п. 1.8 вилучити  
Враховано   1.8.2 До нерухомості у вигляді землі включаються також будь-які її капітальні поліпшення, у тому числі її планування, іригація, осушення, а також дороги (шляхи). 1.9. Пасивний дохід - дохід, отриманий у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також орендних (лізингових) платежів.  
    -52- Терьохін С.А.
П. 1.8 ст. 1 доповнити новим п.п. 1.8.2 такого змісту: "1.8.2 До нерухомості у вигляді землі включаються також будь-які її капітальні поліпшення, у тому числі її планування, іригація, осушення, а також дороги (шляхи)."  
Враховано    
    -53- Горбаль В.М.
Після підпункту в) пункту 1.8.1. частини 1.8. пропонованої редакції під номером 1.9. дати визначення терміну "пасивний дохід" в такій редакції: "1.9. Пасивний дохід - це дохід, отриманий фізичною особою у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.". Далі по тексту зробити відповідну зміну нумерації.  
Враховано по суті в редакції Комітету   
    -54- Ст. 1 доповнити пунктом: "1.9. Пасивний дохід - дохід, отриманий у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також орендних (лізингових) платежів"  Враховано    
26. 1.9. Податок, оподаткування, платник податку (у відповідних відмінках) - податок на доходи фізичних осіб, оподаткування податком на доходи фізичних осіб, платник податку на доходи фізичних осіб.   -55- Терьохін С.А.
Пункт 1.9 викласти у такій редакції: "1.10. . Податок, оподаткування, платник податку (у відповідних відмінках) - податок з доходів фізичних осіб; процедури, пов'язані з визначенням об'єкта оподаткування, обчисленням та сплатою (утриманням) податку з доходів фізичних осіб; платник податку з доходів фізичних осіб. Податок з доходів фізичних осіб - плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що виплачує оподатковувані доходи згідно з цим Законом.;"  
Враховано   1.10. Податок, оподаткування, платник податку (у відповідних відмінках) - податок з доходів фізичних осіб; процедури, пов'язані з визначенням об'єкта оподаткування, обчисленням та сплатою (утриманням) податку з доходів фізичних осіб; платник податку з доходів фізичних осіб. Податок з доходів фізичних осіб - плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що виплачує оподатковувані доходи згідно з цим Законом.  
    -56- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.9. статті 1 викласти у такій редакції: " 1.4. Податок - податок на доходи фізичних осіб; оподаткування - процедури, пов'язані з визначенням об'єкта оподаткування, обчисленням та сплатою (утриманням) податку на доходи фізичних осіб; платник податку - платник податку на доходи фізичних осіб  
Враховано за змістом   
27. 1.10. Податкова адреса фізичної особи - адреса, визначена згідно з положеннями статті 23 цього Закону.   -57- Стоян О.М.
Пункт 1.8 статті 1. Виправити технічну помилку - посилання зробити на статтю 23,а не 22.  
Враховано   1.11. Податкова адреса фізичної особи - адреса, визначена згідно з положеннями статті__21 цього Закону.  
    -58- Кабінет Міністрів України
Вилучити пункт 1.10  
Відхилено    
    -59- Горбаль В.М.
Після частини 1.10. в пункті 1.10.1. пропонованої редакції дати визначення терміну "податок на дохід фізичної особи" в такій редакції: "1.10.1. Податок на дохід фізичної особи - це плата фізичної особи за послуги, що надаються їй територіальною громадою за місцем отримання доходу та за адресою, що зареєстрована як місце постійного проживання фізичної особи".  
Враховано    
28. 1.11. Податковий агент - особа, уповноважена цим законом нараховувати податок з доходів платника податку, утримувати його та вносити до бюджету.   -60- Кабінет Міністрів України
Вилучити пункт 1.11  
Відхилено   1.12. Податковий агент - особа, що є будь-яким резидентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) або фізичною особою - суб"єктом підприємницької діяльності, а також нерезидентом чи його представництвом, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування уповноважені цим законом нараховувати податок з доходів платника податку, утримувати його та вносити до бюджету.  
    -61- Терьохін С.А.
Пункт 1.11 викласти у такій редакції: "1.12. Податковий агент - особа, що є будь-яким резидентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) або фізичною особою - суб"єктом підприємницької діяльності, а також нерезидентом чи його представництвом, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування уповноважені цим законом нараховувати податок з доходів платника податку, утримувати його та вносити до бюджету";  
Враховано    
29. 1.12. Податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених платником податку протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення суми його валового доходу, одержаного за наслідками податкового року, у випадках, визначених цим Законом.   -62- Терьохін С.А.
Пункт 1.12 викласти у такій редакції: "1.13. Податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв"язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів України протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість), а також сума нарахованих податкових соціальних пільг, на які дозволяється зменшення суми його загального доходу, одержаного за наслідками такого року, у випадках, визначених цим Законом";  
Враховано   1.13. Податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв"язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів України протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість), а також сума нарахованих податкових соціальних пільг, на які дозволяється зменшення суми його загального доходу, одержаного за наслідками такого року, у випадках, визначених цим Законом. 1.14 Податковий період - проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня місяця або року та закінчується останнім календарним днем відповідно такого місяця або року. Якщо фізична особа уперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів. Якщо платник податку помирає, визнається судом померлим чи безісті відсутнім або втрачає резидентський статус (за відсутності податкових зобов"язань як нерезидента), останнім податковим періодом ввжається період, який закінчується відповідно днем такої смерті, винесення судового рішення чи втрати резидентського статусу.  
    -63- Шепетін В.Л.
В пункті 1.12 статті 1 та далі за текстом слова "податковий кредит" замінити словами "валові витрати".  
Відхилено - витрати враховуються при оподаткуванні доходу при його виплаті, податковий кредит -за наслідками звітного року   
    -64- Кабінет Міністрів України
Вилучити пункти 1.12  
Відхилено    
    -65- Терьохін С.А.
Увести пункт 1.14 такого змісту: "1.14 Податковий період - проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня місяця або року та закінчується останнім календарним днем відповідно такого місяця або року. Якщо фізична особа уперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів. Якщо платник податку помирає, визнається судом померлим чи безісті відсутнім або втрачає резидентський статус (за відсутності податкових зобов"язань як нерезидента), останнім податковим періодом ввжається період, який закінчується відповідно днем такої смерті, винесення судового рішення чи втрати резидентського статусу". Відповідно замінити нумерацію наступних пунктів  
Враховано    
    -66- Горбаль В.М.
Після частини 1.12. статті 1 в частині 1.13. існуючої редакції дати визначення терміну "податковий період" в такій редакції: "Податковий період - строк, протягом якого завершується процес формування податкової бази, остаточно визначається розмір податкового зобов'язання". Далі по тексту зробити відповідну зміну нумерації.  
Відхилено - податковий період є календарним роком безвідносно до будь-яких процесів   
30. 1.13. Працедавець - юридична особа (її філія, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), які укладають трудові договори з найманими працівниками та несуть обов'язки зі сплати ним заробітної плати (інших, прирівняних до неї виплат та відшкодувань), нарахування, утримання та сплати цього податку, а також інші обов'язки, передбачені законодавством.   -67- Стоян О.М.
Пункт 1.13 статті 1. Замінити слово "працедавець" на слово "роботодавець" і дати визначення цього терміну, що відповідає вживаному у Законі України "Про організації роботодавців": "роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодоавства використовує найману працю"  
Відхилено - не розкриває економічну сутність терміну  1.15. Працедавець - юридична особа (її філія, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), які укладають трудові договори (контракти) з найманими особами та несуть обов'язки зі сплати їм заробітної плати (інших, прирівняних до неї виплат та відшкодувань), а також сплати цього податку, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами.  
    -68- П.п. 1.13 викласти в редакції: "1.15. Працедавець - юридична особа (її філія, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), які укладають трудові договори (контракти) з найманими особами та несуть обов'язки зі сплати їм заробітної плати (інших, прирівняних до неї виплат та відшкодувань), а також сплати цього податку, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами"  Враховано    
    -69- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.13. статті 1 викласти у такій редакції: "1.5. Роботодавець - юридична особа, її філіали (відділення), представництва, постійне представництво нерезидента, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності та самозайнята особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю".  
Враховано по суті   
    -70- Горбаль В.М.
В частині 1.10. статті 1 слово "ним" замінити на "їм", а після слів "виплат та відшкодувань)" добавити слова: "та податку на доходи таких працівників до відповідних бюджетів ".  
Враховано по суті   
    -71- Горбаль В.М.
По всьому тексту проекту Закону замінити термін "працедавець" на термін "роботодавець".  
Відхилено    
    -72- Беспалий Б.Я.
Ст. 1 п. 1.13. текст (її філія, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) замінити текстом "чи її відокремлений підрозділ (філія, представництво тощо), а текст " (інших, прирівняних до неї виплат та відшкодувань" замінити "та інших виплат та відшкодувань, прирівняних до неї законом".  
Відхилено    
31. 1.14. Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого майна.   -73- Терьохін С.А.
слово "майно" замінити словами "матеріальне майно".  
Враховано   1.16 Рухоме майно - матеріальне майно, відмінне від нерухомого майна.  
    -74- Горбаль В.М.
Текст частини 1.14. статті 1 існуючої редакції виключити, а викласти в новій: "Рухоме майно - майно, на противагу нерухомому майну не пов"язане з землею, не прикріплене до неї ( транспортні засоби, речі, гроші, цінні папери, боргові свідчення тощо".  
Враховано по суті   
    -75- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.14. статті 1 викласти у такій редакції: "1.6. Рухоме майно - транспортні засоби, самохідні машини і механізми, які підлягають реєстрації згідно із законодавством України".  
Відхилено    
32. 1.15. Самозайнята особа - платник податку, який є суб'єктом підприємницької діяльності, а також той, що прирівнюється до нього за умовами оподаткування у зв'язку із здійсненням ним незалежної професійної діяльності, відмінної від роботи за наймом.   -76- Хомутиннік В.Ю.
П. 1.15 - викласти у наступній редакції: Самозайнята особа - платник податку, який є суб'єктом підприємницької діяльності, а особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, відмінну від роботи за трудовим договором.  
Враховано по суті  1.17 Самозайнята особа - платник податку, який є суб'єктом підприємницької діяльності або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи професійної діяльності.  
    -77- Терьохін С.А.
Слова "відмінної від роботи за наймом" замінити словами "та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи професійної діяльності".  
Враховано    
    -78- Беспалий Б.Я.
Ст. 1 п. 1.15 після тексту "а також той"слово "що" замінити текстом "хто відповідно до закону".  
Враховано по суті   
    -79- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.15. статті 1 викласти у такій редакції: "1.7. Самозайнята особа - фізична особа, яка провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, провадить незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню, викладацьку, лікарську, стоматологічну, адвокатську, приватну нотаріальну та іншу юридичну, аудиторську, бухгалтерську, оціночну, інженерну, архітектурну), а також будь-яку іншу самостійну діяльність, що не є роботою за трудовим договором (контрактом) брокери, маклери, ділери, дистриб'ютори".  
Враховано по суті   
    -80- Кириченко Л.Ф.
У П 1.15 ст. 1 слово "наймом" замінити на слова "трудовим договором"  
Враховано по суті   
    -81- Тігіпко С.Л.
Пункт 1.15 статті 1 доповнити після слів "…пов'язані особи, інвестиції,…" словами "договір довгострокового страхування життя,".  
Відхилено - не стосується цього пункту   
33. 1.16. Фізична особа - громадянин України, особа без громадянства або громадянин іноземної держави.   -82- Римарук О.І.
П. 1.15. виключити визначення терміну "фізична особа".  
Відхилено   1.18. Фізична особа - громадянин України, особа без громадянства або громадянин іноземної держави  
    -83- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.16. статті 1 викласти у такій редакції: "1.8. Фізична особа - громадянин України, особа без громадянства або іноземець".  
Враховано частково    
34. 1.16.1. Фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.   -84- Стоян О.М.
Абзац 2. підпункту 1.16.1 визначення термінів "фізична особа - резидент", "місцезнаходження центра життєвих інтересів" потребують уточнення.  
Враховано частково   1.18.1. Фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.  
    -85- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.16.1. статті 1 викласти у такій редакції: "1.9. Фізична особа - резидент - фізична особа, яка має постійне місце проживання в Україні, у тому числі та, що тимчасово перебуває за кордоном". Фізична особа вважається резидентом, якщо вона має постійне місце проживання в Україні та в іноземній державі, більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі коли державу, в якій фізична особа має центр інтересів, неможливо визначати, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше ніж 183 дні (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року. Достатньою (але не виключною) умовою визначення місцезнаходження центра життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності. У разі неможливості визначити резидентський статус фізичної особи відповідно до цієї статті фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. У разі коли фізична особа юридично або фактично має подвійне громадянство або є особою без громадянства, її резидентський статус визначається згідно з нормами міжнародного права. Достатньою підставою для визначення резидентського статусу фізичної особи є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Законом".  
Враховано за змістом   
35. У разі коли фізична особа має місце проживання також в іноземній державі вона вважається резидентом, якщо вона має місце постійного проживання в Україні; якщо вона має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі коли державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не може бути визначено, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року. Достатньою (але не виключною) умовою визначення місцезнаходження центра життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.   -86- Терьохін С.А.
Викласти у такій редакції: "У разі коли фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має місце постійного проживання в Україні; якщо вона має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі коли державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не може бути визначено, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року. Достатньою (але не виключною) умовою визначення місцезнаходження центра життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. Якщо фізична особа фактично має подвійне громадянство, то вона вважається такою, що підпадає під визначення абзацу п"ятого цього підпункту. Якщо фізична особа є особою без громадянства (апатрідом), та не підпадає під визначення абзаців першого - четвертого цього підпункту, її резидентський статус визначається згідно з нормами міжнародного права".  
Враховано   У разі коли фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має місце постійного проживання в Україні; якщо вона має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі коли державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не може бути визначено, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року. Достатньою (але не виключною) умовою визначення місцезнаходження центра життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.  
36. Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи положення частини другої цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. Якщо фізична особа юридично або фактично має подвійне громадянство або є особою без громадянства, її резидентський статус визначається згідно з нормами міжнародного права.      Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. Якщо фізична особа фактично має подвійне громадянство, то вона вважається такою, що підпадає під визначення абзацу п"ятого цього підпункту. Якщо фізична особа є особою без громадянства (апатрідом), та не підпадає під визначення абзаців першого - четвертого цього підпункту, її резидентський статус визначається згідно з нормами міжнародного права.  
37. Достатньою підставою для визначення резидентського статусу особи є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Законом.      Достатньою підставою для визначення резидентського статусу особи є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Законом.  
38. 1.16.2. Фізична особа - нерезидент - фізична особа, яка не є резидентом України. У разі коли у цьому Законі використовуються терміни "резидент" або "нерезидент" у відповідних відмінках, під цими термінами відповідно розуміються "фізична особа - резидент" або "фізична особа - нерезидент".   -87- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.16.2. статті 1 викласти у такій редакції: "1.10. Фізична особа - нерезидент - фізична особа, яка не є резидентом України".  
Враховано   1.18.2. Фізична особа - нерезидент - фізична особа, яка не є резидентом України. 1.18.3. У разі коли у цьому Законі використовуються терміни "резидент" або "нерезидент" у відповідних відмінках, під цими термінами відповідно розуміються "фізична особа - резидент" або "фізична особа - нерезидент.  
    -88- Терьохін С.А.
П.п. 1.16.2 викласти у редакції: "1.18.2. Фізична особа - нерезидент - фізична особа, яка не є резидентом України. 1.18.3. У разі коли у цьому Законі використовуються терміни "резидент" або "нерезидент" у відповідних відмінках, під цими термінами відповідно розуміються "фізична особа - резидент" або "фізична особа - нерезидент".  
Враховано    
    -89- Горбаль В.М.
В тексті пункту 1.16.2 частини 1.16. статті 1 законопроекту слова "яка не є резидентом України" замінити словами "яка не відповідає визначенням і вимогам п. 1.16.1 цього Закону".  
Відхилено - суперечить нормам законодавчої практики   
39. 1.17. Члени сім'ї фізичної особи - дружина або чоловік такої фізичної особи, діти як фізичної особи так і її дружини або чоловіка, батьки як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, брати (сестри) як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка незалежно від місця їх проживання, а також інші утриманці такої фізичної особи або її опікуни, що проживають разом з такою фізичною особою за однією з нею податковою адресою.   -90- Стоян О.М.
Пункт 1.17 статті 1 викласти в новій редакції: "Члени сім'ї фізичної особи - дружина або чоловік такої фізичної особи, діти, батьки, брати, сестри, бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі, онуки, правнуки як фізичної особи, так і її дружини (чоловіка), інші родичі фізичної особи".  
Враховано частково   1.19. Члени сім'ї фізичної особи - дружина або чоловік такої фізичної особи, діти як фізичної особи так і її дружини або чоловіка (у тому числі усиновлені), батьки як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, рідні або усиновлені брати чи сестри як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, інші утриманці такої фізичної особи або її опікуни. Членами сім"ї платника податку першого ступеню рідства вважаються його батьки та батьки його дружини (чоловіка), його дружина або чоловік, діти як платника податку так і його дружини або чоловіка (у тому числі усиновлені).  
    -91- П. 1.17 викласти у редакції: "1.19. Члени сім'ї фізичної особи - дружина або чоловік такої фізичної особи, діти як фізичної особи так і її дружини або чоловіка (у тому числі усиновлені), батьки як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, рідні або усиновлені брати чи сестри як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, інші утриманці такої фізичної особи або її опікуни. Членами сім"ї платника податку першого ступеню рідства вважаються його батьки та батьки його дружини (чоловіка), його дружина або чоловік, діти як платника податку так і його дружини або чоловіка (у тому числі усиновлені)".  Враховано    
    -92- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.17. статті 1 викласти у такій редакції: "1.11. Члени сім'ї фізичної особи - дружина або чоловік фізичної особи, діти, батьки, брати (сестри) як фізичної особи, так і її дружини (чоловіка), які перебувають на утриманні фізичної особи".  
Відхилено    
    -93- Буряк О.В.
Пункт 1.17. викласти у наступній редакції: "Члени сім'ї фізичної особи - дружина або чоловік такої фізичної особи, діти як фізичної особи, так її дружини або чоловіка, незалежно від місця їх перебування, що проживають разом з такою фізичною особою за однією з нею податковою адресою".  
Враховано частково    
40. 1.18.Інші терміни, включаючи матеріальні та нематеріальні активи, кошти, цінні папери, деривативи, товари, гудвіл, корпоративні права, дивіденди, проценти, роялті, кредити у розстрочку, депозити, ломбардні операції, оренда, бартер, звичайні ціни, фінансова допомога, пов'язані особи, інвестиції, пасивні доходи, та інші для цілей цього Закону використовуються у значеннях, визначених відповідними законами з питань оподаткування.   -94- Пункт 1.18 викласти у такій редакції: "1.20. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, або іншими законами, що не суперечать ним чи цьому Закону у частині визначення термінів";  Враховано   1.20. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, або іншими законами, що не суперечать ним чи цьому Закону у частині визначення термінів;  
    -95- Горбаль В.М.
Текст частини 1.18. статті 1 виключити в існуючій редакції, а викласти в новій, зокрема: "Матеріальні та нематеріальні активи, кошти, цінні папери, деривативи, товари, корпоративні права, кредити, депозити, ломбардні операції, оренда, бартер, звичайні ціни, доходи з джерелом походження з України, безповоротна та поворотна фінансова допомога, безоплатно отримані товари (роботи, послуги), пов'язані особи, інвестиції, договір довгострокового страхування життя для цілей цього Закону використовуються без обмеження згідно термінів, визначених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств."  
Враховано по суті   
    -96- Кабінет Міністрів України
Пункт 1.18. статті 1 викласти у такій редакції: "1.16. Матеріальні та нематеріальні активи, кошти, цінні папери, деривативи, товари, корпоративні права, кредити, депозити, ломбардні операції, оренда, бартер, звичайні ціни, доходи з джерелом походження з України, безповоротна та поворотна фінансова допомога, безоплатно отримані товари (роботи, послуги), пов'язані особи, інвестиції, пасивні доходи (доходи у формі процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відрахувань), договір довгострокового страхування життя вживаються у значенні Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".  
Враховано по суті   
    -97- Кабінет Міністрів України
Статтю 1 доповнити такими пунктами: "1.12. Нормативний чистий дохід - середній розмір сукупного оподатковуваного доходу за попередній звітний період для певного виду підприємницької діяльності, визначений на підставі узагальненої інформації органів державної податкової служби районного рівня (крім районів у містах). 1.13. Основний дохід - основний дохід найманих працівників, самозайнятих осіб та осіб, які провадять підприємницьку діяльність без створення юридичних осіб. Основний дохід найманих працівників - дохід, одержаний фізичною особою від роботодавця, визначеного згідно з пунктом 9.3 статті 9 цього Закону джерелом одержання основного доходу, у формі заробітної плати або інших видів оплати праці, платника податку, який перебуває з юридичною особою у трудових відносинах. До складу основних доходів такого платника податку включаються також будь-які інші доходи, джерело виплати яких знаходиться у цього роботодавця. До складу основних доходів не включаються проценти, дивіденди, роялті, не пов'язані з одержанням заробітної плати, що виплачуються (нараховуються) роботодавцем (самозайнятою особою) на користь найманого працівника за місцем одержання основного доходу. Основний дохід самозайнятих осіб - дохід, одержаний самозайнятими особами від самостійного, систематичного, на власний ризик провадження підприємницької та прирівняної до неї за умовами оподаткування незалежної професійної діяльності щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку. Не включається до складу основних доходів заробітна плата, а також інші доходи, що виплачуються фізичній особі з-за кордону або нерезидентами. 1.14. Благодійна організація - організація, яка відповідає таким вимогам: є неприбутковою організацією, яка створена з метою провадження благодійної діяльності відповідно до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", зареєстрована в установленому законодавством порядку, перебуває на обліку у відповідному органі державної податкової служби та у статутних документах якої передбачено обов'язок періодично, але не рідше ніж один раз на рік, оприлюднювати повний звіт про джерела залучення коштів (майна) для провадження своєї діяльності та про напрями їх використання, а також надання на вимогу благодійників звітів про використання переданих до благодійної організації майна, коштів та інших матеріальних цінностей; є релігійною організацією або професійною спілкою, які створені згідно із законом та зареєстровані у відповідному органі державної податкової служби. Організація не вважається благодійною (незалежно від її організаційно-правового статусу або назви), якщо її надходження або інші активи використовуються для одержання вигод або переваг будь-якою фізичною чи юридичною особою, крім одержувачів благодійної допомоги. 1.15. Відчуження майна - передача права власності фізичної особи на об'єкти рухомого або нерухомого майна іншим фізичним чи юридичним особам з одержанням доходу у грошовій або відмінній від грошової формі".  
Враховано частково в інших положеннях цього Закону   
    -98- Васильєв Г.А.
Статтю 1 Закону України "Про податок на доходи фізичних осіб" (реєстр. № 1111 від 28.05.2002р.) доповнити підпунктом такого змісту: "1.16. Місце постійного проживання платника податку - це місце прописки (реєстрації місця постійного проживання) платника податку"  
Відхилено - протирічить правилам міжбюджетного планування та податкової реєстрації платника   
    -99- Стоян О.М.
Статтю 1 доповнити пунктом 1.16, яким дати визначення терміну "гонорар".  
Відхилено - "гонорар" є словом іншомовного походження, що відповідає за змістом доходу, отриманому внаслідок надання нематеріальних послуг (творчого,освітнього чи наукового характеру)   
41. Стаття 2. Платники податку      Стаття 2. Платники податку  
42. 2.1. Платниками податку є:   -100- Кабінет Міністрів України
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Платники податку 2.1. Платниками податку є фізичні особи - резиденти та нерезиденти. 2.2. Не є платниками податку фізичні особи - нерезиденти, які мають дипломатичний імунітет та користуються привілеями, встановленими на умовах взаємності міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з доходів, одержуваних безпосередньо від здійснення дипломатичної та представницької діяльності".  
Враховано частково   2.1. Платниками податку є:  
43. резиденти, які отримують як доходи з джерелом походження з території України, так і іноземні доходи;      резиденти, які отримують як доходи з джерелом походження з території України, так і іноземні доходи;  
44. нерезиденти, які отримують доходи з джерелом походження з території України.      нерезиденти, які отримують доходи з джерелом походження з території України.  
45. 2.2. Не є платниками податку нерезиденти, які мають дипломатичний імунітет та користуються привілеями, встановленими на умовах взаємності міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -101- Стоян О.М.
В пункті 2.2 статті 2 доповнити після слова "взаємності" словом "передбачених".  
Відхилено - супере-чить стандартним нормам міжнародних договорів України  2.2. Не є платниками податку нерезиденти, які мають дипломатичний імунітет та користуються привілеями, встановленими на умовах взаємності міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з доходів, одержуваних безпосередньо від здійснення дипломатичної та представницької діяльності. 2.3. Якщо платник податку помирає або визнається судом померлим чи безвісті відсутнім, то податок за останній податковий період справляється з активів такого платника податку при відкритті спадщини з урахуванням обмежень, встановлених законом.  
    -102- Терьохін С.А.
П. 2.2 ст. 2 доповнити словами ", з доходів, одержуваних безпосередньо від здійснення дипломатичної та представницької діяльності".  
Враховано    
    -103- Увести пункт 2.3 такого змісту: "2.3. Якщо платник податку помирає або визнається судом померлим чи безвісті відсутнім, то податок за останній податковий період справляється з активів такого платника податку при відкритті спадщини з урахуванням обмежень, встановлених законом";  Враховано    
46. Стаття 3. Об'єкт оподаткування   -104- Терьохін С.А.
За текстом Закону слова "валовий дохід" замінити словами "загальний дохід" у відповідних відмінках та числі  
Враховано   Стаття 3. Об'єкт оподаткування  
    -105- Кабінет Міністрів України
Статтю 3 пропонуємо викласти у такій редакції: "Стаття 3. Об'єкт оподаткування 3.1. Об'єктом оподаткування резидентів є сукупний оподатковуваний дохід за звітний рік, що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів і визначається шляхом зменшення суми валового доходу в звітному році, визначеного згідно із статтею 4 цього Закону, на суму документально підтверджених витрат платника податку, визначених відповідно до статті 5 цього Закону, а також доходи, які оподатковуються за окремими ставками, визначеними статтею 12 цього Закону; 3.2. Об'єктом оподаткування нерезидентів є будь-який дохід, одержаний з джерел походженням з України".  
Відхилено    
47. 3.1. Об'єктом оподаткування резидента є:      3.1. Об'єктом оподаткування резидента є:  
48. 3.1.1 сукупний оподатковуваний дохід за звітний рік, який визначається шляхом зменшення валового доходу звітного року на суму витрат, включених до податкового кредиту протягом такого звітного року згідно з нормами цього Закону;   -106- Горбаль В.М.
В тексті частини 3.1. статті 3 після слів "звітного року на суму" виключити слова "витрат, включених до податкового кредиту", а замінити словами "податкових вирахувань".  
Відхилено - "податковий кредит" є стандартним терміном (див. обгрунтування вище)  3.1.1 загальний місячний оподатковуваний дохід; 3.1.2 чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;  
    -107- Терьохін С.А.
Підпункт 3.1.1 викласти у такій редакції: "3.1.1 загальний місячний оподатковуваний дохід; 3.1.2 чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року";  
Враховано    
    -108- Горбаль В.М.
В тексті пункту 3.1.1. частини 3.1.статті 3 після слів "звітного року на суму" виключити слова "витрат, включених до податкового кредиту", а замінити словами "податкових вирахувань".  
Немає висновку    
49. 3.1.2 доходи, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті згідно з цим Законом.   -109- Терьохін С.А.
У підпункті 3.1.2 після слів "при їх виплаті" додати слова: "та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу згідно з цим законом";  
Враховано   3.1.3 доходи, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу згідно з цим Законом.  
50. 3.2. Об'єктом оподаткування нерезидента є:      3.2. Об'єктом оподаткування нерезидента є:  
51. 3.2.1 сукупний оподатковуваний дохід за звітний рік;   -110- Терьохін С.А.
Підпункт 3.2.1-3.2.2 викласти у такій редакції: "3.2.1 загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом походження з України; 3.2.2 загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом походження з України"; увести підпункт 3.23 такого змісту: "3.2.3 доходи з джерелом походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу згідно з цим Законом";  
Враховано   3.2.1 загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом походження з України; 3.2.2 загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом походження з України;  
52. 3.2.2 доходи, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті згідно з цим Законом.   -111- Горбаль В.М.
Текст статті 3 після частини 3.2. доповнити частиною 3.3. в такій редакції: "Доходи, отримані в іноземній валюті, підлягають перерахуванню в національну валюту України за курсом, встановленим Національним банком України на дату отримання цього доходу."  
Враховано з редакційними правками  3.2.3 доходи з джерелом походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу згідно з цим Законом. 3.3. При отриманні доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, така вартість перераховується у гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, діючим на момент одержання таких доходів.  
53. Стаття 4. Валовий дохід   -112- Терьохін С.А.
Назву ст. 4 викласти у редакції "Стаття 4. Загальний оподатковуваний дохід".  
Враховано   Стаття 4. Загальний оподатковуваний дохід  
54. 4.1. Визначення валового доходу   -113- Терьохін С.А.
У п. 4.1 вилучити слова "валового доходу"  
Враховано   4.1. Визначення  
55. 4.1.1. Валовий дохід - загальна сума доходу платника податку за звітний рік, за винятком тих його видів, що не включаються до складу валового доходу згідно з нормами пункту 4.3 цієї статті.   -114- Терьохін С.А.
П.п. 4.1.1 викласти у редакції: "4.1.1. Загальний річний оподатковуваний дохід - дохід, що складається з загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також оподатковуваних доходів, отриманих платником податку у попередні роки та виявлених у звітному році. 4.1.2 До складу загального доходу не включаються доходи, зазначені у пункті 4.3 цієї статті".  
Враховано   4.1.1. Загальний річний оподатковуваний дохід - дохід, що складається з загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також оподатковуваних доходів, отриманих платником податку у попередні роки та виявлених у звітному році. 4.1.2 До складу загального доходу не включаються доходи, зазначені у пункті 4.3 цієї статті.  
    -115- Кабінет Міністрів України
Пункт 4.1. статті 4 викласти у такій редакції: "4.1. Валовий дохід - загальна сума доходу, одержаного (нарахованого) протягом звітного року в грошовій, матеріальній та нематеріальній формі з усіх джерел як на митній території України, так і за її межами, в тому числі: 4.1.1. Доходи, одержані (нараховані) за місцем одержання основного доходу (в тому числі у формі оплати перших днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, відповідно до законодавства) або з інших джерел як основна, додаткова заробітна плата, заохочувальні, компенсаційні виплати, відшкодування вартості майна, товарів, робіт, послуг; авторські винагороди та виплати згідно з договорами (контрактами), укладеними відповідно до цивільного та трудового законодавства України; будь-які інші виплати у грошовій або іншій формі як компенсація вартості робіт, послуг, наданих платником податку згідно із законодавством України; грошове утримання, гонорари та інші винагороди. 4.1.2. Доходи у формі подарунків, одержаних від фізичних та юридичних осіб (крім подарунків від членів сім'ї платника податку), вартість яких перевищує розмір двох верхніх значень першої податкової шкали для січня, визначеної статтею 9 цього Закону, на одну особу в розрахунку на рік, у сумі такого перевищення (з урахуванням норм статті 15). 4.1.3. Суми страхових платежів (страхових внесків) за договорами страхування життя фізичної особи або її майна чи ризиків за рахунок роботодавця або інших осіб (за винятком обов'язкового страхування та договорів довгострокового страхування життя); страхові суми (виплати) та/або суми страхового відшкодування (за договором добровільного страхування, перестрахування або страхування ризиків за рахунок коштів роботодавця або інших осіб), які перераховані страховиком на рахунок цього роботодавця та виплачені фізичним особам. 4.1.4. Доходи у формі страхових виплат за договорами страхування життя або у формі викупних сум в результаті дострокового розірвання договору страхування життя; доходи у формі страхових виплат (страхового відшкодування) за будь-якими, іншими видами страхування у сумі, що перевищують розміри прямих збитків, завданих фізичній особі. 4.1.5. Доходи, одержані фізичною особою від здійснення операцій з відчуження нерухомого та рухомого майна (з урахуванням статті 14 цього Закону). 4.1.6. Доходи від передачі в оренду або суборенду (строкове володіння і користування) майна, нематеріальних активів, а також дисконтні доходи та проценти. 4.1.7. Доходи, не включені до розрахунку валового доходу за три роки, що передують звітному, та виявлені у звітному році, якщо ці доходи у минулі роки підлягали включенню до валового доходу платника податку. 4.1.8. Доходи (прибуток) самозайнятих осіб від провадження підприємницької та прирівняної до неї за умовами оподаткування діяльності. 4.1.9. Доходи, одержані у формі додаткових благ 4.1.10. Доходи у формі: суми безповоротної фінансової допомоги та вартості безоплатних товарів (робіт, послуг), одержаних платником податку протягом звітного року, крім випадків, передбачених пунктом 4.2 цієї статті; суми штрафів та/або пені, одержані за цивільно-правовим або трудовим договором чи за рішенням суду; кошти або майно, одержані за цивільно-правовим або трудовим договором чи за рішенням суду як компенсація непрямих витрат, крім компенсації, одержаної як відшкодування майнової шкоди, заподіяної платникові податку; 4.1.11. Вартість будь-якого майна, визначена за звичайними цінами, крім переданого в оренду; кошти, надані платнику податку під зобов'язання повернення (боргові зобов'язання) та такі, що не повернуті у строки, визначені договором (але не більше ніж 5 років з урахуванням пролонгації договору); суми боргу фізичної особи, анульованого її кредитором. 4.1.12. Доходи у формі виплат додаткової пенсії одержуваної платником податку згідно із законодавством про додаткове (недержавне) пенсійне страхування. 4.1.13. Доходи, одержані фізичними особами за здану вторинну сировину та відходи (в тому числі металобрухт, макулатуру, ганчір'я, полімери, склобій, відходи гумові, включаючи зношені шини) в розмірі, що перевищує половину верхнього значення першої податкової шкали для січня, визначеної статтею 9 цього Закону, в розрахунку на місяць. 4.1.14. Доходи, одержані платником податку як фінансовий результат (прибуток) від здійснення операцій (погашення, викуп, відчуження) з цінними паперами (корпоративними правами), що належать йому на праві власності. 4.1.15. Доходи, одержані у формі успадкованого майна, визначеного з урахуванням статті 15 цього Закону. 4.1.16. Суми, які видаються на відрядження, що за звітом перевищують установлені законодавством граничні норми, у сумі такого перевищення, якщо вони відшкодовуються за рахунок коштів роботодавця".  
Враховано в інших положеннях закону   
56. 4.1.2. До валових доходів резидентів включаються доходи з джерелом їх походження з території України за основним або неосновним місцями їх одержання, а також іноземні доходи.   -116- Хомутиннік В.Ю.
П.4.1.2. викласти в наступній редакції: "4.1.2. До загальної суми доходів резидентів включаються доходи з джерелом їх походження з території України за основним або неосновним місцями їх одержання, а також іноземні доходи."  
Немає висновку    
    -117- Терьохін С.А.
Підпункти 4.1.2 - 4.1.3 виключити  
Враховано    
    -118- Шпиг Ф.І.
Стаття 4. Пункт 4.1. Підпункт 4.1.2. Викласти в наступній редакції: "Доходи у вигляді подарунків, одержаних від фізичних та юридичних осіб (крім подарунків від членів сім'ї платника податку), якщо вартість окремого подарунку перевищує три прожиткових мінімума, у сумі такого перевищення."  
Розглянуто в наступних статтях   
57. 4.1.3. До валових доходів нерезидентів включаються доходи з джерелом їх походження з території України за основним або неосновним місцями їх одержання.   -119- Хомутиннік В.Ю.
П.4.1.3. викласти в наступній редакції 4.1.3. До загальної суми доходів нерезидентів включаються доходи з джерелом їх походження з території України за основним або неосновним місцями їх одержання.  
Немає висновку    
58. 4.2. Розрахунок суми валового доходу   -120- Терьохін С.А.
Назву п. 4.2 викласти у редакції: "4.2. Склад загального оподатковуваного доходу звітного періоду"  
Враховано   4.2. Склад загального оподатковуваного доходу звітного періоду  
    -121- Кабінет Міністрів України
Підпункт 4.2. статті 4 викласти у такій редакції: "4.2. До валового доходу платника податку не включаються: 4.2.1. Суми державної соціальної допомоги, житлових та інших субсидій і компенсаційних виплат в грошовій та іншій формі (крім заробітної плати та інших аналогічних виплат), які виплачуються (відшкодовуються) платнику податку згідно із законодавством України. 4.2.2. Суми грошової допомоги, що надаються сім'ям військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули (пропали безвісті) або померли під час виконання обов'язків військової служби, а також службових обов'язків з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю. 4.2.3. Суми державних премій України. 4.2.4. Суми компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань. 4.2.5. Суми державних пенсій або щомісячного грошового утримання, що виплачується замість пенсії. 4.2.6. Суми виграшів за державними лотереями та державними казначейськими зобов'язаннями. 4.2.7. Визначені згідно із законодавством суми відшкодування платнику податку шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи. 4.2.8. Суми платежів, внесених за платника податку до недержавних пенсійних фондів, що не перевищують 10 верхніх значень першої податкової шкали для січня у розрахунку на рік. 4.2.9. Страхові виплати (страхові суми, страхові відшкодування), одержані фізичними особами з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та страхові виплати (страхові відшкодування) за договорами добровільного страхування (крім страхування життя), якщо страхові внески (платежі, премії) сплачувалися платником податку, або членами його сім'ї. 4.2.10. Суми коштів або вартість майна, які надходять платнику податку внаслідок перерозподілу спільної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу. 4.2.11. Суми одержуваних платником податку аліментів, що виплачуються згідно з рішенням суду. 4.2.12. Суми коштів і вартість майна, одержані платниками податку за нотаріально посвідченими договорами дарування від інших членів його сім'ї (за винятком сум авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями (правонаступниками) авторів творів науки, літератури і мистецтва, відкриттів, винаходів та промислових зразків, підтверджених відповідними нотаріально посвідченими документами), з урахуванням обмежень, передбачених частиною 15.3 статті 15 цього Закону. 4.2.13. Вартість товарів, яка надходить платнику податку як їх гарантійна заміна. 4.2.14. Суми коштів або вартість майна, одержані платником податку як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою майна платника податку. 4.2.15. Вартість безоплатно одержаного харчування, а також робочого одягу та взуття, форменого обмундирування за переліком і нормами, які встановлюються Кабінетом Міністрів України. 4.2.16. Суми надміру сплачених податків, які повертаються платнику податку. 4.2.17. Суми або вартість майна, які повертаються платнику податку - власнику корпоративних прав відповідно до його акцій (частки, паю) після остаточної ліквідації юридичної особи - емітента корпоративних прав, які належали такому платникові податку, але не вище ніж номінальна вартість таких акцій (часток, паїв). 4.2.18. Суми коштів, які адресно перераховані юридичними та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності дошкільним виховним закладам, закладам загальної середньої, професійно-технічної освіти, вищим навчальним закладам України на навчання фізичної особи або членів її сім'ї, і які не перевищують рівня 10 верхніх значень першої податкової шкали для січня за одну особу в розрахунку на календарний рік, а також кошти, що адресно перераховуються на навчання працівників, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, пов'язане з їх професійною підготовкою або перепідготовкою для потреб роботодавця. Порядок перерахування коштів на підготовку або перепідготовку працівників та їх розмір встановлюються Кабінетом Міністрів України. 4.2.19. Суми допомоги на поховання фізичної особи, які надаються іншими особами на користь його спадкоємця у розмірі, що не перевищує верхнього значення першої податкової шкали для січня, визначеної підпунктом 9.2.5 статті 9 цього Закону. 4.2.20. Основні суми депозитів (вкладів), внесених платником податку до фінансових установ, які повертаються такому платнику податку. 4.2.21. Вартість путівок у межах України на відпочинок та оздоровлення у дитячих оздоровчих закладах; вартість путівок на лікування та оздоровлення платника податку, придбані повністю або частково за кошти профспілкових організацій або роботодавця за місцем одержання основного доходу з розрахунку один раз на звітний рік. 4.2.22. Суми одержувані платником податку на відрядження, що не перевищують граничних норм, встановлених відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". 4.2.23. Суми, одержані громадянами за здавання ними крові, грудного молока. 4.2.24. Суми платежів, внесених за платника податку відповідно до договорів довгострокового страхування життя. 4.2.22. Суми грошової частини щорічних премій Президента України для молодих вчених Національної академії наук. 4.2.23. Суми державної стипендії для видатних діячів науки, освіти та культури. 4.2.24. Суми стипендії Президента України для дітей журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків. 4.2.25. Суми довічних державних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність. 4.2.26. Суми призів та винагород спортсменів у грошовій та іншій формі, одержані ними за перемоги на Олімпійських і Параолімпійських іграх, чемпіонатах та кубках світу і Європи, у розмірах, що не перевищує граничного рівня, визначеного Кабінетом Міністрів України. 4.2.27. Сума доходів від продажу вирощеної або відгодованої власної продукції з земельної ділянки, одержаної у користування для ведення особистого селянського господарства, індивідуальних садівництва та городництва у розмірі, що не перевищує нормативу доходу, установленого місцевими радами за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України. 4.2.28. Суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадських організацій і не перевищують у сукупності за календарний рік верхнього значення першої податкової шкали для січня".  
Враховано по суті далі по тексту   
59. До розрахунку валового доходу платника податку включаються:   -122- другий абзац п. 4.2 викласти у редакції: "До складу загального оподатковуваного доходу звітного періоду включаються:"  Враховано   До складу загального оподатковуваного доходу звітного періоду включаються:  
60. 4.2.1 доходи у вигляді заробітної плати, гонорарів, премій, авторських винагород, інших прирівняних до них виплат та відшкодувань, які надаються згідно з умовами трудового або цивільно-правового договору;   -123- Хомутиннік В.Ю.
П. 4.2.1. - слово "відшкодувань" замінити словом "винагород"  
Враховано   4.2.1 доходи у вигляді заробітної плати, премій, інших прирівняних до них законом виплат та винагород, отримані платником податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;  
    -124- Терьохін С.А.
У п.п. 4.2.1 вилучити слова "гонорарів", "авторських винагород".  
Враховано    
    -125- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.2.1 після тексту "прирівняних до них" доповнити "законом".  
Відхилено    
    -126- Кириченко Л.Ф.
У п.п. 4.2.1 п. 4.2 ст.4 виключити слова "та відшкодувать"  
Враховано    
61. 4.2.2 доходи у вигляді авторської винагороди, роялті, інших неодноразових виплат спадкоємцям платника податку;   -127- Хомутиннік В.Ю.
П.4.2.2. викласти в наступній редакції: "4.2.2. доходи у вигляді авторської винагороди, роялті, та інших подібних виплат, які отримуються платником податку у спадок неодноразово;  
Враховано по суті  4.2.2 доходи від продажу об"єктів прав інтелектуальної власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), роялті, у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;  
    -128- П.п. 4.2.2 викласти у редакції: "4.2.2 доходи від продажу об"єктів прав інтелектуальної власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), роялті, у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу";  Враховано    
62. 4.2.3 доходи у вигляді подарунків з урахуванням положень статті 15 цього Закону;   -129- Стоян О.М.
Підпункт 4.2.3. пункту 4.2 статті 4. У зв'язку з помилковим посиланням замінити слова "статтею 14" на слова "статтею 15".  
Враховано   4.2.3 сума (вартість) подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню згідно з нормами статті 13 цього Закону;  
    -130- Горбаль В.М.
Текст пункту 4.2.3 частини 4.2 статті 4 виключити.  
Відхилено - веде до узаконення корупції та податкових ухилень   
    -131- Терьохін С.А.
Слова "доходи у вигляді подарунків" замінити словами "сума (вартість) подарунків"  
Враховано    
    -132- Хомутиннік В.Ю.
П.4.2.3. викласти в наступній редакції: 4.2.3. доходи у вигляді подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з нормами статті 15 цього Закону;  
Враховано    
63. 4.2.4 сума внесків на добровільне страхування життя, майна або інших ризиків платника податку, що вносяться його працедавцем або будь-якою третьою особою, відмінною від платника податку та члена його сім'ї (крім випадків, визначених у підпункті 4.3.6 пункту 4.3 цієї статті);   -133- Тігіпко С.Л.
Пункт 4.2.4. статті 4 викласти у наступній редакції: "4.2.4 доходи у вигляді внесків на добровільне страхування життя, майна або інших ризиків платника податку, якщо такі внески вносяться його працедавцем або будь-якою третьою особою, яка не є членом його сім'ї та є відміною від платника податку, за винятком: а) сум у вигляді внесків за договорами довгострокового страхування життя, сплачених на користь платника податку працедавцем; б) сум у вигляді внесків за договорами страхування життя вигодонабувачем за якими є працедавець або така третя особа;"  
Враховано частково у пункті 4.3  4.2.4 суми страхових внесків (страхових премій), сплачених будь-якою особою, іншою ніж платник податку, за або на користь такого платника податку, якщо така особа одночасно не є бенефіціаром (вигодонабувачем) за таким договором, за винятком: а) сум, що сплачуються одним членом сім"ї за або на користь іншого члена сім"ї першого ступеню рідства; б) сум, що сплачуються за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування платника податку його працедавцем у частині, дозволеній Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" для включення до складу валових витрат такого працедавця.  
    -134- Терьохін С.А.
П.п. 4.2.4 викласти у редакції: "4.2.4 суми страхових внесків (страхових премій), сплачених будь-якою особою, іншою ніж платник податку, за або на користь такого платника податку, якщо така особа одночасно не є бенефіціаром (вигодонабувачем) за таким договором, за винятком: а) сум, що сплачуються одним членом сім"ї за або на користь іншого члена сім"ї першого ступеню рідства; б) сум, що сплачуються за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування платника податку його працедавцем у частині, дозволеній Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" для включення до складу валових витрат такого працедавця"  
Враховано    
64. 4.2.5 доходи у вигляді страхових виплат і відшкодувань, включаючи викупні суми, отримувані ним внаслідок дострокового розірвання страхових договорів, укладених на визначений строк, за винятком:   -135- Тігіпко С.Л.
Пункт 4.2.5. статті 4 викласти у такій редакції: "4.2.5. доходи платника податку у вигляді страхових виплат або викупних сум за договорами довгострокового страхування життя, крім випадків, коли такі доходи підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті або звільняються від оподаткування згідно з нормами цього Закону;"  
Враховано по суті  4.2.5 суми страхових виплат (відшкодувань) і викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пунктом 8.9 статті 8 цього Закону;  
    -136- Терьохін С.А.
П.п. 4.2.5 викласти у редакції: "4.2.5 суми страхових виплат (відшкодувань) і викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пунктом 8.9 статті 8 цього Закону"  
Враховано    
65. а) сум, які спрямовуються на придбання (спорудження) власності, аналогічній застрахованій власності, яка була втрачена за незалежними від страхувальника причинами, у порядку, встановленому статтею 15 цього Закону;   -137- Стоян О.М.
Абзац "а" підпункту 4.2.5. пункту 4.2 статті 4. У зв'язку з помилковим посиланням замінити слова "статтею 15" на слова "статтею 16".  
Враховано за змістом   
    -138- Терьохін С.А.
Вилучити абзаци "а" і "б".  
Враховано    
    -139- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.2.5 пп. А) текст " (спорудження)" замінити на "або спорудження)".  
Враховано в іншій редакції   
66. б) сум, які спрямовуються на відшкодування прямих збитків платника податку, а також третьої особи за договорами страхування цивільної відповідальності;       
67. 4.2.6 доходи від продажу майна, розмір яких визначається згідно з положеннями статей 12 та 13 цього Закону, а також доходи від продажу прав на інтелектуальну власність;   -140- Стоян О.М.
Підпункт 4.2.6 пункту 4.2 статті 4. У зв'язку з помилковим посиланням замінити слова "статей 12 та 13" на слова "статей 13 та 14".  
Відхилено   4.2.6 частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статтей 11-12 цього Закону;  
    -141- Терьохін С.А.
П.п. 4.2.6 викласти у редакції: "4.2.6 частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статтей 11-12 цього Закону"  
Враховано    
    -142- Хомутиннік В.Ю.
П.4.2.6. викласти в наступній редакції: 4.2.6 доходи від продажу майна, з урахуванням положень статті 13 цього Закону, а також доходи від продажу прав на інтелектуальну власність;  
Враховано по суті   
68. 4.2.7 доходи від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування);   -143- Терьохін С.А.
П.п. 4.2.7 доповнити словами: ", визначений у порядку, встановленому пунктом 8.2 статті 8 цього Закону";  
Враховано   4.2.7 дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 8.2 статті 8 цього Закону;  
69. 4.2.8 доходи, не включені до розрахунку валового доходу за роки, що передують звітному (з урахуванням строків давності, визначених законом), а саме:   -144- Терьохін С.А.
П.п. 4.2.8 викласти у редакції: "4.2.8 оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом"  
Враховано   4.2.8 оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом;  
70. а) доходи минулих періодів, самостійно виявлені платником податку;       
71. б) доходи минулих періодів, виявлені податковим органом та узгоджені з платником податку згідно із законом;       
72. 4.2.9 доходи, одержані платником податку як додаткові блага, у тому числі як фінансова допомога чи товари (послуги), одержані безоплатно платником податку за винятками, передбаченими пунктом 4.3 цієї статті;   -145- Терьохін С.А.
Пункт 4.2.9 викласти у такій редакції: "4.2.9 доходи, отримані платником податку від його працедавця як додаткові блага (за винятками, передбаченими пунктом 4.3 цієї статті), а саме у вигляді: а) автомобільного транспорту, житла, інших об"єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку у безоплатне користування, за винятком, коли таке надання зумовлене виконанням платником податку трудової функції та передбачене нормами трудового договору (контракту) або відповідно до закону, у встановлених законодавством межах; б) майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених у підпункті 5.4.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"; в) послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб у тому числі осіб, які перебувають на військовій службі чи є заарештованими або ув"язненими. Під терміном "послуги домашнього обслуговуючого персоналу" розуміються послуги з побутового обслуговування фізичної особи, членів її сім"ї або за їх дорученням - будь-якої третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об"єктів рухомого чи нерухомого майна, що належать таким особам або використовуються ними; г) грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що підлягають обов"язковому відшкодуванню згідно із законом або звільняються від оподаткування згідно з цим Законом; д) сум перевищення граничної суми страхового внеску працедавця згідно з договорами довгострокового страхування життя або додаткового пенсійного страхування, розмір якої визначається Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", а також будь-які інші страхові внески у межах добровільного страхування платника податку, що здійснюються його працедавцем або за дорученням такого працедавця - третьою особою; е) фінансової допомоги, включаючи суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов"язаним з процедурою банкрутства; є) безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а також суми знижки з ціни (вартості) товарів (послуг), що перевищує звичайну, розраховану за правилами визначення звичайних цін (у розмірі такої знижки), крім випадків, передбачених пунктом 4.3 цієї статті. Якщо додаткові блага надаються у формах, відмінних від грошової, об"єкт оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 8.1 статті 8 цього Закону. Якщо додаткові блага надаються особою, що не є працедавцем платника податку чи особою, що діє за дорученням такого працедавця, то такі доходи прирівнюються з метою оподаткування до подарунків з їх відповідним оподаткуванням";  
Враховано   4.2.9 доходи, отримані платником податку від його працедавця як додаткові блага (за винятками, передбаченими пунктом 4.3 цієї статті), а саме у вигляді: а) автомобільного транспорту, житла, інших об"єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку у безоплатне користування, за винятком, коли таке надання зумовлене виконанням платником податку трудової функції та передбачене нормами трудового договору (контракту) або відповідно до закону, у встановлених законодавством межах; б) майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених у підпункті 5.4.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"; в) послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб у тому числі осіб, які перебувають на військовій службі чи є заарештованими або ув"язненими. Під терміном "послуги домашнього обслуговуючого персоналу" розуміються послуги з побутового обслуговування фізичної особи, членів її сім"ї або за їх дорученням - будь-якої третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об"єктів рухомого чи нерухомого майна, що належать таким особам або використовуються ними; г) грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що підлягають обов"язковому відшкодуванню згідно із законом або звільняються від оподаткування згідно з цим Законом; д) сум перевищення граничної суми страхового внеску працедавця згідно з договорами довгострокового страхування життя або додаткового пенсійного страхування, розмір якої визначається Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", а також будь-які інші страхові внески у межах добровільного страхування платника податку, що здійснюються його працедавцем або за дорученням такого працедавця - третьою особою; е) фінансової допомоги, включаючи суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов"язаним з процедурою банкрутства; є) безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а також суми знижки з ціни (вартості) товарів (послуг), що перевищує звичайну, розраховану за правилами визначення звичайних цін (у розмірі такої знижки), крім випадків, передбачених пунктом 4.3 цієї статті. Якщо додаткові блага надаються у формах, відмінних від грошової, об"єкт оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 8.1 статті 8 цього Закону. Якщо додаткові блага надаються особою, що не є працедавцем платника податку чи особою, що діє за дорученням такого працедавця, то такі доходи прирівнюються з метою оподаткування до подарунків з їх відповідним оподаткуванням.  
    -146- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.2.9. текст " (послуги)" замінити на "або послуги".  
Відхилено    
    -147- Кириченко Л.Ф.
Викласти п.п 4.2.9 п.4.2 ст. 4 у наступній редакції: 4.2.9. Доходи, одержані у виді додаткових благ; у тому числі як безвозвратна фінансова допомога чи товари (послуги), одержані безоплатно платником податку за винятками, передбаченими пунктом 4.3 цієї статті;  
Відхилено    
    -148- Хомутиннік В.Ю.
П. 4.2.9. викласти у наступній редакції: "4.2.9. Доходи, одержані у виді додаткових благ, у тому числі як безповоротна фінансова допомога чи товари (послуги), одержані безоплатно платником податку за винятками, передбаченими пунктом 4.3 цієї статті.  
Враховано по суті   
    -149- Горбаль В.М.
В пункті 4.2.9. частини 4.2. статті 4 виключити в кінці речення ";". а замінити на "." Після слів "як додаткові блага" додати речення в такій редакції: " До додаткових благ належить надання автомобільного транспорту, житла, харчування та одягу (крім харчування та одягу, обов'язковість надання яких передбачено чинним законодавством), послуг домашнього обслуговуючого персоналу, подарунки, різниця між балансовою вартістю товарів та ціною їх реалізації у разі продажу товарів із знижкою, страхування майна фізичної особи та членів її сім'ї за рахунок роботодавця, інших осіб ( за винятком ризиків, обов'язковість страхування яких передбачено нормами законодавства України, або є вимогою міжнародних конвенцій та договорів, до яких приєдналась Україна), оплата внесків до пенсійних рахунків фізичної особи у сумах, що перевищує граничний рівень таких внесків, установлений законодавством України, відшкодування витрат, понесених фізичною особою, крім витрат, обов'язковість відшкодування яких за рахунок роботодавця встановлено законодавством України або цивільно-правовим договором;"  
Враховано по суті   
73. 4.2.10 доходи у вигляді:   -150- Терьохін С.А.
П.п. 4.2.10 викласти у редакції: "4.2.10 доходи у вигляді неустойки, штрафів або пені, одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної шкоди) шкоди, крім: а) сум, що спрямовуються на відшкодування прямих збитків, понесених платником податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди; б) процентів, одержаних від боржника внаслідок прострочення виконання ним грошового зобов'язання у розмірі, прямо встановленому цивільним законодавством, якщо інша відповідальність за таке прострочення не встановлена таким цивільно-правовим договором; в) пені, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених податків, зборів (обов"язкових платежів) або сум бюджетного відшкодування; г) сум шкоди, завданої платнику податку актами і діями, визнаними неконституційними, або завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, яка відшкодовується державою у встановленому законом порядку. Підпункт 4.2.10 не регулює порядок оподаткування сум страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум, який визначається підпунктом 4.2.5 цього пункту."  
Враховано   4.2.10 доходи у вигляді неустойки, штрафів або пені, одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної шкоди) шкоди, крім: а) сум, що спрямовуються на відшкодування прямих збитків, понесених платником податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди;  
74. а) штрафів та/або пені, одержаних платником податку за добровільним рішенням сторін цивільно-правового або трудового договору чи за рішенням суду, крім штрафу (пені), що сплачується боржником внаслідок прострочення ним виконання грошового зобов'язання у сумі, встановленій цивільним законодавством;   -151- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.2.10 пп. А) текст " (пені)" замінити на "або пені".  
Відхилено   б) процентів, одержаних від боржника внаслідок прострочення виконання ним грошового зобов'язання у розмірі, прямо встановленому цивільним законодавством, якщо інша відповідальність за таке прострочення не встановлена таким цивільно-правовим договором; в) пені, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених податків, зборів (обов"язкових платежів) або сум бюджетного відшкодування;  
75. б) коштів або майна, одержаних платником податку за добровільним рішенням сторін цивільно-правової або трудової угоди (договору) чи за рішенням суду як компенсація непрямих витрат, у тому числі моральної шкоди платника податку.   -152- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.2.10 пп. б) текст " (договоруі)" замінити на "договору".  
Відхилено   г) сум шкоди, завданої платнику податку актами і діями, визнаними неконституційними, або завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, яка відшкодовується державою у встановленому законом порядку.  
76. Для цілей цієї частини під непрямими розуміються витрати, розмір яких перевищує суму компенсації вартості майна або немайнових прав, власність на які втрачається платником податку внаслідок порушення іншою стороною його прав та охоронюваних законом інтересів;   -153- Терьохін С.А.
Абзац другий частини "б" підпункту 4.2.10 викласти у такій редакції: "в) доходів, визначених як додаткові блага підпунктом 4.2.9 цього пункту, якщо вони виплачуються (надаються) платнику податку особами, іншими ніж зазначені у пункті 1.1 статті 1 цього Закону;  
Враховано   Підпункт 4.2.10 не регулює порядок оподаткування сум страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум, який визначається підпунктом 4.2.5 цього пункту.  
77. 4.2.10 сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності;   -154- Хомутиннік В.Ю.
п. 4.2.10 та 4.2.11. відповідно вважати п. 4.2.11 та 4.2.12. у зв'язку з редакційною помилкою - два пункти 2.4.10.  
Враховано   4.2.11 сум заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності;  
78. 4.2.11 перевищення суми, що була фактично внесена працедавцем до страхових фондів на користь платника податку у межах додаткового (недержавного) пенсійного страхування, над граничним розміром такого внеску, визначеного законом;   -155- Римарук О.І.
Виключити п. 4.2.11.  
Враховано    
    -156- Тігіпко С.Л.
Пункт 4.2.11. статті 4 доповнити після слів "… (недержавного) пенсійного страхування…" словами "та за договорами довгострокового страхування життя".  
Враховано у частині "д" п.п.4.2.9 цього пункту   
    -157- Шепетін В.Л.
Виключити п. 4.2.11.  
Враховано    
    -158- Терьохін С.А.
П.п. 4.2.11 виключити. (врегульовано п.п.4.2.9), у п.п. 4.2.12 слова "законодавства про додаткове (недержавне) пенсійне страхування" замінити словами: "закону про недержавне пенсійне страхування, розраховані за правилами, визначеними пунктом__статті___цього Закону;  
Враховано    
79. 4.2.12 доходи у вигляді додаткової (недержавної) пенсії, отримуваної платником податку відповідно до законодавства про додаткове (недержавне) пенсійне страхування;   -159- Терьохін С.А.
П.п.4.2.12 виключити як такий, що дублює положення п.п. 4.2.5 цього пункту  
Враховано    
    -160- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.2.11 текст "додаткового (недержавного)" замінити на "недержавного".  
Враховано    
    -161- Кириченко Л.Ф.
Вилучити п.п. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4.  
Відхилено    
80. 4.2.13 доходи за здану платником податку протягом податкового року вторинну сировину у розмірі, що перевищує верхнє значення першої податкової шкали за рік.   -162- Хомутиннік В.Ю.
П. 4.2.13. - Вилучити  
Враховано    
    -163- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.2.13 текст "відходів (брухту)" замінити на "брухту".  
Відхилено    
    -164- Кириченко Л.Ф.
Вилучити п.п. 4.2.13.  
Враховано    
81. Норми цього підпункту не поширюються на доходи, отримані платником податку від здачі відходів (брухту) чорних або кольорових металів, які кінцево оподатковуються за ставкою, встановленою для третього відрізку податкової шкали, та утримуються особою, що закуповує такі відходи (брухт);       
82. 4.2.14 доходи у вигляді процентів, дивідендів та роялті (тільки у випадках, визначених пунктом 10.2 статті 10 цього Закону), дисконтних доходів, виграшів, призів, крім випадків, коли такі доходи підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті або звільняються від оподаткування згідно з нормами цього Закону;   -165- Буряк О.В.
У підпункті 4.2.14. виключити слова "доходи у вигляді процентів".  
Відхилено   4.2.12 доходи у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів та роялті у випадках, визначених пунктом 8.3 статті 8 цього Закону, виграшів, призів, інші доходи, крім випадків, коли такі доходи підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті або звільняються від оподаткування згідно з нормами цього Закону;  
    -166- Терьохін С.А.
П.п. 4.2.14 викласти у редакції: "4.2.12 доходи у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів та роялті у випадках, визначених пунктом 8.3 статті 8 цього Закону, виграшів, призів, інші доходи, крім випадків, коли такі доходи підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті або звільняються від оподаткування згідно з нормами цього Закону"  
Враховано    
    -167- Кириченко Л.Ф.
Викласти п.п. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 у наступній редакції: 4.2.14 доходи у вигляді процентів, дівідентів та роялті (тільки у випадках, визначених цим Законом), дисконтних доходів, виграшів, призів, крім випадків, коли такі доходи підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті або звільняються від оподаткування згідно з нормами цього Закону;  
Враховано частково    
    -168- Хомутиннік В.Ю.
П.4. 2.14. викласти у наступній редакції: "4.2.14. доходи у вигляді процентів, дивідендів та роялті (тільки у випадках, визначених цим Законом), дисконтних доходів, виграшів, призів, крім випадків, коли такі доходи підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті або звільняються від оподаткування згідно з нормами цього Закону";  
Враховано частково    
83. 4.2.15 прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами (корпоративними правами), що належать йому на правах власності;   -169- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.2.15 текст " (корпоративними правами)" замінити на "корпоративними правами".  
Відхилено   4.2.13 інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери формах, крім доходу від операцій, визначених у підпунктах 4.3.3 та 4.3.17 цієї статті;  
    -170- Терьохін С.А.
П.п. 4.2.15 викласти у редакції: "4.2.13 інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери формах, крім доходу від операцій, визначених у підпунктах 4.3.3 та 4.3.17 цієї статті".  
Враховано    
84. 4.2.16 доходи у вигляді успадкованого майна, у межах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з нормами статті 15 цього Закону;   -171- Стоян О.М.
Підпункт 4.2.17 пункту 4.2 статті 4. У зв'язку з помилковим посиланням замінити слова "статті 13" на слова "статті 15".  
Враховано   4.2.14 доходи у вигляді успадкованого майна, у межах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з нормами статті 13 цього Закону; 4.2.15 суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, що розраховуються згідно з пунктом 8.11 статтті 8 цього Закону;  
    -172- Горбаль В.М.
В тексті підпункту г) пункту 4.2.16 частини 4.2. статті 4 після слів ", визначена законодавством" виключити ";" і додати слова: ", у сумі неповернених надміру використаних коштів".  
Відхилено - не стосується цієї норми   
    -173- Терьохін С.А.
П. 4.2 доповнити п.п. 4.2.15 такого змісту: "4.2.15 суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, що розраховуються згідно з пунктом 10.7 статтті 10 цього Закону"  
Враховано    
85. 4.2.17 кошти або майно (немайнові цінності), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, визнаних обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання;   -174- Скомаровський В.В.
Із тексту статті 4 виключити пункт 4.2.17.  
Відхилено - призводить до звільнення хабарників від податкової відповідальності  4.2.16 кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання;  
    -175- Шепетін В.Л.
П.п. 4.2.17 вилучити.  
Відхилено    
    -176- Кириченко Л.Ф.
Вилучити п.п. 4.2.17 п.4.2 ст. 4.  
Відхилено - призводить до звільнення хабарників від податкової відповідальності   
    -177- Терьохін С.А.
У п.п. 4.2.17 слово "визнаних" замінити на слово "підтверджених".  
Враховано    
    -178- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.2.17 текст " (немайнові цінності)" замінити на "та немайнові цінності".  
Відхилено    
    -179- Хомутиннік В.Ю.
П. 4.2.17. - Вилучити.  
Немає висновку    
86. 4.2.18 інші доходи, якщо вони не визначені цим Законом як доходи, що виключаються з валового доходу або кінцево оподатковуються при виплаті таких доходів.   -180- Хомутиннік В.Ю.
П. 4.2.18. - Вилучити  
Враховано    
    -181- Кириченко Л.Ф.
Вилучити п.п. 4.2.18 п. 4.2 ст. 4  
Враховано    
    -182- Шпиг Ф.І.
Стаття 4.2. Пункт 4.2. Підпункт 4.2.28. викласти у такій редакції: "Допомога на поховання, у тому числі, яка надається за рахунок юридичних або фізичних осіб".  
Враховано в інших статтях цього закону   
    -183- Шпиг Ф.І.
Доповнити підпунктом 4.2.32 такого змісту: "Сум доходів, одержаних внаслідок відчуження майна, що належало на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції з відчуження якого сплачується мито чи плата за вчинення нотаріальних дій".  
Враховано в інших статтях цього закону   
    -184- Шпиг Ф.І.
Доповнити підпунктом 4.2.34.: "Суми, одержані громадянами в результаті розміщення їх власних заощаджень на поточних (депозитних) рахунках банків України, в тому числі в іноземній валюті".  
Враховано в інших статтях цього закону   
    -185- Кабінет Міністрів України
Підпункт 4.3. статті 4 викласти у такій редакції: 4.3. Суми доходів, зазначених у пункті 4.2 цієї статті, включаються окремим рядком до річної декларації про майновий стан та доходи фізичної особи, яка подається до податкових органів в порядку, передбаченому статтею 20 цього Закону.  
Відхилено    
87. 4.3. Виключення з валового доходу   -186- Горбаль В.М.
Назву частини 4.3 ст. 4 виключити в існуючій редакції, а викласти в новій: "Доходи, що не включаються до валового доходу".  
Відхилено   4.3. Виключення із загального оподатковуваного доходу  
    -187- Терьохін С.А.
Назву п. 4.3 викласти у редакції: "4.3. Виключення із загального оподатковуваного доходу"  
Враховано    
88. До розрахунку валового доходу платника податку не включаються і не відображаються в його річній податковій декларації, але підлягають відображенню в податковій звітності податкових агентів такі доходи:   -188- Терьохін С.А.
Абзац перший пункту 4.3 викласти у редакції: "До розрахунку загального оподатковуваного доходу платника податку не включаються і не відображаються в його річній податковій декларації такі доходи:"  
Враховано   До розрахунку загального оподатковуваного доходу платника податку не включаються і не відображаються в його річній податковій декларації такі доходи:  
89. 4.3.1 суми державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій і компенсацій та винагород (крім заробітної плати та інших аналогічних виплат та відшкодувань), які сплачуються (відшкодовуються) платнику податку за рахунок бюджету або державних соціальних фондів згідно із законодавством, а також:   -189- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.3.1 зняти дужки.  
Відхилено   4.3.1 суми державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов"язкового соціального страхування згідно із законом, у тому числі (але не виключно):  
    -190- Терьохін С.А.
П.п. 4.3.1 викласти у редакції: "4.3.1 суми державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов"язкового соціального страхування згідно із законом, у тому числі (але не виключно)"  
Враховано    
90. а) суми грошової допомоги, які надаються членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули (безвісті пропали) або померли у наслідок виконання ними службових обов'язків;   -191- Терьохін С.А.
У абзаці "а" після слів "які надаються" доповнити словами "згідно із законом"  
Враховано   а) суми грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули (безвісті пропали) або померли у наслідок виконання ними службових обов'язків;  
91. б) суми державних премій України або державних стипендій України, визначених законом, а також вартість державних нагород України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, відмінним від таких нагород;   -192- Терьохін С.А.
Абзац "б" доповнити словами "сума Нобелевської премії";  
Враховано   б) суми державних премій України або державних стипендій України, визначених законом, а також вартість державних нагород України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, відмінним від таких нагород, сума Нобелевської премії;  
92. в) суми грошової допомоги, які виплачуються жертвам нацистських переслідувань з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, які набрали чинності;   -193- Терьохін С.А.
Частину "в" викласти у такій редакції: "суми допомоги, яка виплачується (надається) жертвам нацистських переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких була надана Верховною Радою України, а також особам, що мають звання "праведник миру"; П. 4.3 доповнити п.п. "г"-"д" такого змісту: " г) суми допомоги, яка виплачується (надається) особам, визнаними репресованими згідно із законом, або їх спадкоємцям, з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких була надана Верховною Радою України".  
Враховано   в) суми допомоги, яка виплачується (надається) жертвам нацистських переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких була надана Верховною Радою України, а також особам, що мають звання "праведник миру"; г) суми допомоги, яка виплачується (надається) особам, визнаними репресованими згідно із законом, або їх спадкоємцям, з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких була надана Верховною Радою України; д) суми пенсій, отримуваних платником податку з Державного пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел у випадках, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Виключення, передбачені підпунктом 4.3.1, не поширюються на виплати заробітної плати та інших прирівнних до неї законом виплат та винагород, та виплати, пов"язані з тимчасовою втратою працездатності та народженням, а також регресні виплати.  
    -194- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.3.1 пп. б) слово "бюджетів" замінити словами "бюджету", текст ", які набрали чинності" замінити словами "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції   
93. 4.3.2 суми пенсій, отримуваних платником податку з державного пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел у випадках, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;   -195- Терьохін С.А.
Підпункт 4.3.2 перенести у підпункт 4.3.1 як частину "д" та доповнити підпункт 4.3.1 реченням такого змісту: "Виключення, передбачені цим підпунктом, не поширюються на виплати заробітної плати та інших прирівнних до неї законом виплат та винагород, на виплати, пов"язані з тимчасовою втратою працездатності та народженням, а також регресні виплати"; Підпункт 4.3.2 викласти у такій редакції: "4.3.2 суми коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, крім сум надміру витрачених коштів, що розраховується згідно з пунктом 8.11 статтті 8 цього Закону";  
Враховано   4.3.2 суми коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, крім сум надміру витрачених коштів, що розраховуються згідно з пунктом 8.11 статтті 8 цього Закону;  
94. 4.3.3 суми доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, а також виграшів платників податку у державну лотерею;      4.3.3 суми доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, а також виграшів платником податку у державну лотерею;  
95. 4.3.4 суми відшкодування платнику податку розміру шкоди, завданої йому в зв"язку з Чорнобильською катастрофою, розмір якої є документально підтвердженим згідно із законом;   -196- Терьохін С.А.
У п.п 4.3.4 слова "в зв"язку з Чорнобильською катастрофою" замінити словами "внаслідок Чорнобильської катастрофи";  
Враховано   4.3.4 суми відшкодування платнику податку розміру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, розмір якої є документально підтвердженим згідно із законом;  
96. 4.3.5 суми виплат (відшкодувань), що здійснюються:      4.3.5 суми виплат (відшкодувань), що здійснюються:  
97. а) професійними та творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законодавством (крім виплат посадовим особам таких спілок та пов'язаним з ними особам, у тому числі у вигляді виплати заробітної плати та подібних виплат і відшкодувань);   -197- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.3.5 пп. а). "закононодавством" замінити "законом".  
Відхилено   а) професійними та творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом (крім будь-яких виплат або відшкодувань посадовим особам таких спілок та пов'язаним з ними особам, а також будь-яким особам у вигляді заробітної плати і прирівняних до неї виплат та винагород);  
    -198- Терьохін С.А.
У абзаці "а" п.п. 4.3.5 слова "крім виплат" замінити на слова "крім будь-яких виплат або відшкодувань". Слово "відшкодувань" замінити на слово "винагород".  
Враховано    
98. б) неприбутковими організаціями та благодійними фондами, чий статус визначається законом, на користь отримувачів таких виплат (крім виплат посадовим особам таких організацій чи фондів та пов'язаним з ними особам, у тому числі у вигляді виплати заробітної плати та подібних виплат і відшкодувань), з урахуванням положень пункту 11.5 статті 11 цього Закону;   -199- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.3.3 пп. Б) після тексту "чий статус визначається" слово "законом" замінити "відповідно до закону"  
Відхилено   б) неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, чий статус визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат (крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій чи фондів та пов'язаним з ними особам, а також будь-яким особам у вигляді заробітної плати і прирівняних до неї виплат та винагород);  
    -200- Терьохін С.А.
Абзац "б" п.п. 4.3.5 викласти у редакції: "б) неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, чий статус визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат (крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій чи фондів та пов'язаним з ними особам, а також будь-яким особам у вигляді заробітної плати і прирівняних до неї виплат та винагород"  
Враховано    
    -201- Ландик В.І.
У п.п "б" пункту 4.3.5 слова "з урахуванням положень пункту 11.5 статті 11 цього Закону" замінити на слова "з урахуванням положень пункту 10.5 статті 10 цього Закону"  
Відхилено    
99. 4.3.6 суми внесків у межах додаткового (недержавного) пенсійного страхування, які здійснюються працедавцем на користь платника податку у встановлених розмірах, але не більше граничної суми, визначеної законом з цього питання;   -202- Терьохін С.А.
Виключити у зв"язку з дублюванням пп.4.2.4  
Враховано    
    -203- Шепетін В.Л.
у п.п. 4.3.6 вилучити слова "але не більше граничної суми, визначеної законом з цього питання;"  
Враховано при редакційній зміні   
    -204- Римарук О.І.
П 4.3.6. виключити "... але не більше граничної суми, визначеної законом з цього питання".  
Враховано при редакційній зміні   
100. 4.3.7 суми внесків на обов"язкове страхування платника податку, іншого ніж соціальне, які сплачуються його працедавцем згідно із законом;   -205- Терьохін С.А.
Підпункти 4.3.7 викласти у такій редакції: "4.3.6 суми внесків на обов"язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов"язкове державне соціальне страхування"  
Враховано   4.3.6 суми внесків на обов"язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов"язкове державне соціальне страхування;  
101. 4.3.8 суми страхових відшкодувань, пов'язаних із втратою працездатності або життя страхувальника, виплачуваних йому чи його спадкоємцям у разі, коли страхові внески здійснювалися за рахунок доходу такого страхувальника після його оподаткування;   -206- Терьохін С.А.
Підпункт 4.3.8 виключити;  
Враховано    
102. 4.3.9. інші нарахування на фонд оплати праці платника податку, які сплачуються його працедавцем згідно із законом, зокрема до фонду обов'язкового медичного страхування, у порядку та розмірах, встановлених законодавством, а також сума компенсації вартості ліків, медичних послуг, засобів та пристосувань, отриманих платником податку, яка надається державним фондом медичного страхування або бюджетом згідно із законом;   -207- Терьохін С.А.
Підпункт 4.3.9 викласти у такій редакції: "4.3.7 суми збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов"язковне державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом";  
Враховано   4.3.7 суми збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов"язковне державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом;  
103. 4.3.10 кошти або майно, які надходять платнику податку внаслідок перерозподілу спільної власності подружжя у зв'язку з розлученням як за добровільним рішенням сторін так і за рішенням суду, за винятком коштів або майна, які надходять платнику податку за добровільним рішенням сторін, що перевищують розміри коштів або майна, визначених умовами шлюбного контракту (договору), у разі його наявності;   -208- Терьохін С.А.
П.п 4.3.10 викласти у редакції: "4.3.8 кошти або вартість майна (немайнових активів), розрахована за звичайними цінами, які надходять платнику податку внаслідок поділу спільної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу або визнанням його недійсним як за добровільним рішенням сторін так і за рішенням суду"  
Враховано   4.3.8 кошти або вартість майна (немайнових активів), розрахована за звичайними цінами, які надходять платнику податку внаслідок поділу спільної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу або визнанням його недійсним як за добровільним рішенням сторін так і за рішенням суду;  
    -209- Горбаль В.М.
З тексту пункту 4.3.10. частини 4.3. статті 4 після слів "за рішенням суду" виключити слова: ", за винятком коштів або вартості майна, яке надходить платнику податку, що отримує за добровільним рішенням сторін або за рішенням суду частини власності подружжя, що перевищує розміри коштів (майна, відшкодування), визначених умовами шлюбного контракту (договору), у разі його наявності".  
Враховано    
    -210- Римарук О.І.
П. 4.3.10 виключити "... за винятком коштів або майна, які надходять платнику податку за добровільним рішенням сторін, що перевищують розміри коштів або майна, визначених умовами шлюбного контракту (договору), у разі його наявності".  
Враховано    
104. 4.3.11 суми отримуваних платником податку аліментів, що виплачуються згідно з рішенням суду або за договором сторін, якщо такі суми були попередньо оподатковані цим податком, за винятком коли такі виплати мають іноземне джерело та їх оподаткування регулюється нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;   -211- Терьохін С.А.
П.п. 4.3.11 викласти в редакції: "4.3.9 аліменти, що виплачуються: а) згідно з рішенням суду; б) за добровільним рішенням сторін, за винятком виплати аліментів: у розмірах, що перевищують граничні згідно із сімейним законодавством (у межах такого перевищення); нерезидентом, незалежно від розмірів аліментів, якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України"  
Враховано   4.3.9 аліменти, що виплачуються: а) згідно з рішенням суду; б) за добровільним рішенням сторін, за винятком виплати аліментів: у розмірах, що перевищують граничні згідно із сімейним законодавством (у межах такого перевищення); нерезидентом, незалежно від розмірів аліментів, якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України;  
    -212- Римарук О.І.
п. 4.3.10. виключити "... якщо такі суми були попередньо оподатковані цим податком".  
Враховано    
    -213- Римарук О.І.
П. 4.3.11. викласти в такій редакції: "Суми отримуваних платником податку аліментів, що мають іноземне джерело та їх оподаткування регулюється нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, оподатковуються у відповідності до таких договорів".  
Враховано    
105. 4.3.12 кошти або майно, які надходять платнику податку як подарунки у межах, встановлених пунктом 15.2 статті 15 цього Закону;   -214- Стоян О.М.
Підпункт 4.3.11 пункту 4.3 статті 4. У зв'язку з помилковим посиланням замінити слова "пунктом 16.2 статті 16" на слова "пунктом 15.2 статті 15".  
Враховано   4.3.10 кошти або майно (немайнові права, вартість робіт, послуг), які отримуються платником податку як подарунок, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 13.2 статті 13 цього Закону;  
    -215- Терьохін С.А.
П.п. 4.3.12 викласти у редакції: "4.3.10 кошти або майно (немайнові права, вартість робіт, послуг), які отримуються платником податку як подарунок, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 13.2 статті 13 цього Закону"  
Враховано    
    -216- Горбаль В.М.
Текст пункту 4.3.12 частини 4.3 статті 4 після слів "пунктом 16.2. статті 16 цього Закону" доповнити словами ", а також доходи у вигляді подарунків."  
Відхилено    
    -217- Римарук О.І.
П. 4.3.12. виключити "у межах, встановлених пунктом 15.2 статті 15 цього Закону"  
Відхилено    
106. 4.3.13 кошти або майно, отримувані спадкоємцями фізичної особи, у разі оформлення права на спадщину в порядку, передбаченому законодавством, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 15.1 статті 15 цього Закону;   -218- Стоян О.М.
Підпункт 4.3.12 пункту 4.3 статті 4. У зв'язку з помилковим посиланням замінити слова "пунктом 16.1 статті 16" на слова "пунктом 15.1 статті 15".  
Враховано   4.3.11 кошти або майно (немайнові права), отримувані спадкоємцями фізичної особи, у разі оформлення права на спадщину в порядку, передбаченому законодавством, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 13.1 статті 13_ цього Закону;  
    -219- Терьохін С.А.
У п.п. 4.3.13 після слів "або майно" доповнити словами " (немайнові права)".  
Враховано    
107. 4.3.14 вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів у разі їх повернення платником податку їх продавцю протягом строку, що не перевищує 365 календарних днів;   -220- Хомутиннік В.Ю.
П. 4.3.14. - Вилучити слова "протягом строку, що не перевищує 365 календарних років "  
Враховано   4.3.12 вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку у разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ціни придбання таких товарів;  
    -221- У п.п. 4.3.14 після слів "таких товарів," доповнити словами "надана платнику податку у разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ціни придбання таких товарів"  Враховано    
    -222- Шепетін В.Л.
у п.п. 4.3.14 вилучити слова "протягом строку, що не перевищує 365 календарних днів"  
Враховано    
    -223- Кириченко Л.Ф.
Вилучити у п.п. 4.3.14 п. 4.3 ст. 4 слова "протягом строку, що не перевищує 365 календарних років  
Враховано    
    -224- Римарук О.І.
П. 4.3.14. фразу "протягом строку, що не перевищує 365 календарних дів" викласти у такій редакції; "протягом строку їх гарантійного обслуговування, встановлено угодою сторін у сумі, що не перевищує вартість їх придбання".  
Враховано частково    
108. 4.3.15 кошти або майно, отримані платником податку як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою майна такого платника податку у випадках, передбачених законодавством, а також кошти або майно, отримані платником податку за рішенням суду як компенсація його прямих майнових втрат або збитків, понесених внаслідок порушення його прав та охоронюваних законом інтересів;   -225- Римарук О.І.
П. 4.3.15.фразу "прямих майнових витрат або збитків..." викласти у такій "...реальних збитків, понесених внаслідок порушення його прав та охоронюваних законом інтересів".  
Відхилено - суперечить законодавчій практиці  4.3.13 кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінної від грошової;  
    -226- П.п. 4.3.15 викласти у редакції: "4.3.13 кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінної від грошової"  Враховано    
    -227- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.3.15 слово "законодавством" замінити "законом".  
Відхилено    
109. 4.3.16 вартість безоплатного харчування, а також робочого одягу, взуття, обмундирування, отриманих у тимчасове користування особами, що перебувають у відносинах найму з бюджетними установами (організаціями), за переліком, який щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України шляхом прийняття відповідної постанови до подання проекту бюджетної резолюції.   -228- Терьохін С.А.
П.п. 4.3.16 викласти у редакції: "4.3.14 вартість безоплатного харчування, а також робочого одягу, взуття, обмундирування, засобів особистого захисту, отриманих у тимчасове користування платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з працедавцем, який надає таке майно, за переліком та граничними строками його використання, що щорічно встановлюються Кабінетом Міністрів України шляхом прийняття відповідної постанови до подання проекту Державного бюджету України на наступний рік. Якщо така постанова не приймається у зазначений строк, то діють норми постанови, прийнятої для попереднього року (років)"  
Враховано   4.3.14 вартість безоплатного харчування, а також робочого одягу, взуття, обмундирування, засобів особистого захисту, отриманих у тимчасове користування платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з працедавцем, який надає таке майно, за переліком та граничними строками його використання, що щорічно встановлюються Кабінетом Міністрів України шляхом прийняття відповідної постанови до подання проекту Державного бюджету України на наступний рік. Якщо така постанова не приймається у зазначений строк, то діють норми постанови, прийнятої для попереднього року (років).  
    -229- Шепетін В.Л.
Підпункт 4.3.16 викласти в наступній редакції: "4.3.16 вартість безоплатного харчування, а також робочого одягу, взуття, обмундирування, отриманих особами, за переліком, який встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
    -230- Стоян О.М.
П.п 4.3.16 ст. 4 викласти у такій редакції: "вартість харчових продуктів (на роботах з шкідливими умовами праці), спеціального робочого одягу, взуття, обмундирування, що надаються платнику податку - найманому працівнику безоплатно, а також компенсація витрат на їх придбання, якщо встановлений термін їх видачі порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти"  
Відхилено    
    -231- Кириченко Л.Ф.
Викласти п.п. 4.3.16 у наступній редакції: "4.3.16 вартість безоплатно наданого харчування та вугілля, спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індівідуального захисту, або компенсаційні виплати за ненадане харчування та вугілля, невиданий спеціальний одяг та спеціальне взуття згідно з нормами трудового законодавства та законодавства про охорону праці робітникам, що перебувають на роботах из шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов"язаних із забрудненням або тих, що здійснюються у несприятливих температурних умовах за трудовими договорами з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності. Вартість миючих або знешкоджуючих засобів за нормами, встановленими законодавством про працю та охорону праці робітникам, що перебувають на роботах, пов"язаних із забрудненням за трудовими договорами з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності. Вартість молока на роботах із шкідливими умовами праці та вартість лікувально-профилактичного харчування на роботах з особими шкідливими умовами праці за встановленими нормами."  
Враховано частково    
    -232- Горбаль В.М.
Текст пункту 4.3.16. частини 4.3. статті 4 після слів "взуття, обмундирування" доповнити словами "засобів індивідуального захисту," .  
Враховано    
    -233- Хомутиннік В.Ю.
П. 4.3.16. - викласти у наступній редакції: 4.3.16 вартість безоплатно наданого вугілля, миючих або знешкоджуючих засобів, харчування, спеціального одягу, взуття, обмундирування, засобів індивідуального захисту, або компенсаційні виплати у випадку їх невидачі, якщо обов'язковість цього передбачена нормами законодавства.  
Враховано частково    
110. У разі наступного передання робочого одягу, взуття, обмундирування у власність зазначених осіб, їх вартість включається до складу додаткових благ, наданих таким особам;   -234- Другий абзац п.п. 4.3.16 викласти у редакції: "Якщо платник податку, який закінчує відносини трудового найму або цивільно-правові відносини з працедавцем, не повертає такий робочий одяг, взуття, обмундирування, засоби особистого захисту, граничний строк використання яких не настав, то первісна вартість такого майна включається до складу додаткових благ, наданих такому платнику податку, під час остаточного розрахунку"  Враховано   Якщо платник податку, який закінчує відносини трудового найму або цивільно-правові відносини з працедавцем, не повертає такий робочий одяг, взуття, обмундирування, засоби особистого захисту, граничний строк використання яких не настав, то первісна вартість такого майна включається до складу додаткових благ, наданих такому платнику податку, під час остаточного розрахунку;  
111. 4.3.17 суми надміру сплачених податків (зборів, обов'язкових платежів) чи тих, що підлягають відшкодуванню згідно із законом, які повертаються платнику цього податку;      4.3.15 суми надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) чи тих, що підлягають відшкодуванню з бюджету або державного цільового страхового фонду згідно із законом, які повертаються платнику цього податку;  
112. 4.3.18 дивіденди, які нараховуються чи виплачуються платнику податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови коли така виплата (нарахування) ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді юридичної особи - емітента;   -235- Римарук О.І.
П. 4.3.18. фразу "дивіденди, які нараховуються чи виплачуються платнику податку у вигляді акцій (часток, паїв)" викласти у редакції "дивіденди, що спрямовуються на придбання акцій (часток, паїв)";після слів "особи-емітента" доповнити "а також збільшення загальної номінальної вартості акцій, що належать платнику податку, внаслідок їх деномінації".  
Враховано в іншій статті  4.3.16 дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента;  
113. 4.3.19 доходи, отримувані платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), що були придбані ним у процесі приватизації в обмін на його приватизаційні (компенсаційні) сертифікати, а також в межах пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств";   -236- Стоян О.М.
Підпункт 4.3.19 пункту 4.3 статті 4. У зв'язку з помилковим посиланням замінити слова "пункту 11.5 статті 11" на слова "пункту 10.5 статті 10".  
Відхилено   4.3.17 доходи, отримувані платником податку внаслідок відчуження ним акцій (інших корпоративних прав), отриманих ним у процесі приватизації в обмін на його приватизаційні або компенсаційні сертифікати чи в межах пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", а також доходи внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, отриманих ним у процесі приватизації згідно з нормами Земельного кодексу України;  
114. 4.3.20 частина доходів, що надходять платнику податку внаслідок продажу житлового будинку або квартири, які використовувались таким платником податку як основне місце проживання, а також іншого нерухомого майна, розмір якої визначається згідно зі статтею 13 цього Закону;   -237- Хомутиннік В.Ю.
П. 4.3.20. викласти в наступній редакції : 4.3.20. доходи, що надходять платнику податку внаслідок продажу житлового будинку або квартири, а також іншого нерухомого майна, за нотаріальне посвідчення або за операції з якими сплачується державне мито або плата за вчинення нотаріальних дій, крім доходів, отриманих від продажу такого майна в результаті здійснення ним підприємницької діяльності;  
Враховано за змістом  4.3.18 частина доходів від операцій з майном, що не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями статтей 11-12 цього Закону.  
    -238- Терьохін С.А.
Підпункт 4.3.20 викласти у такій редакції: "4.3.18"частина доходів від операцій з майном, що не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями статтей 12 -14 цього Закону".  
Враховано    
115. 4.3.21 сума, сплачена працедавцем на користь навчальних закладів у рахунок компенсації вартості середньої-професійної або вищої форми навчання платника податку - найманого працівника, або його підготовки чи перепідготовки за профілем діяльності такого працедавця або його загальними виробничими потребами;   -239- Римарук О.І.
П. 4.3.21. викласти у редакції "сума, сплачена працедавцем або іншою на користь навчальних закладів, що віднесені до навчальних закладів (закладів освіти) згідно з Законом України "Про освіту", крім позашкільних закладів освіти.  
Відхилено   4.3.19 сума, сплачена працедавцем на користь освітніх закладів у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку-найманого працівника за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця, крім навчання членів керівних органів такого працедавця або пов"язанх з ними осіб. Така сума у розрахунку на кожного платника податку - найманого працівнка не може перевищувати суму, визначену як добуток чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої для такого року, та кількості місяців навчання такого працівника у цьому році;  
    -240- Атрошенко В.А.
У п.п. 4.3.21 слова "форми навчання" замінити словом "освіти". Після члів "платника податку" доповнити словами "та непрацюючих дітей, що перебувають на його утриманні" і далі за текстом.  
Немає висновку    
    -241- Стоян О.М.
п.п. 4.3.21 ст. 4 замінити слова "форми навчання" на слова "освіти"  
Відхилено    
    -242- Горбаль В.М.
У тексті пункту 4.3.21 частини 4.3. статті 4 після слів "найманого працівника" додати слова "або членів його сім'ї".  
Немає висновку    
    -243- Матвієнко П.В.
Викласти підпункт 4.3.21 в наступній редакції: " сум, сплачених на користь навчальних закладів для компенсації вартості середньої або вищої форми навчання платника податку, а також вартості освіти платника податку, пов'язаної з підготовкою, перепідготовкою чи підвищенням кваліфікації за профілем його діяльності або загальними виробничими потребами його роботодавця".  
Враховано по суті   
    -244- Стоян О.М.
Підпункт 4.3.21 пункту 4.3 статті 4 викласти в такій редакції: "сум, сплачених на користь навчальних закладів для компенсації вартості середньої або вищої освіти платника податку та/або членів його сім'ї" і далі за текстом . доцільно обмежити коло навчальних закладів, яких стосуватиметься ця норма, закладами, розташованими на території України. Така редакція узгодить норму цього підпункту з нормою підпункту 5.3.3. пункту 5.3. статті.  
Відхилено - освіта не має кордонів   
    -245- Горбаль В.М.
У тексті пункту 4.3.21 частини 4.3. статті 4 після слів "найманого працівника" додати слова "або членів його сім'ї".  
Відхилено - веде до корупції   
116. 4.3.22 сума допомоги на поховання платника податку, що надається іншими особами на користь його спадкоємців (а у разі їх відсутності - місцевій територіальній громаді, що забезпечує таке поховання) у розмірі, що не перевищує верхнього значення першої податкової шкали. У разі такого перевищення, його сума включається до складу оподатковуваного доходу такого платника податку або особи чи осіб, визнаних спадкоємцями платника податку, паритетно їх часткам у спадку, якщо інше не зазначене у заповіті;   -246- Римарук О.І.
15. П. 4.3.22. замінити "спадкоємців" на "платників податку, які здійснили поховання". Структурувати усі елементи податкових вирахувань (податкового кредиту) на чотири категорії: - стандартні вирахування, що включають соціальні та інші пільги з оподаткування, встановлені для окремих категорій платників податку (інвалідів, учасникам бойових дій, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо) - соціальні вирахування, до яких відносяться витрати платнику податку на фінансування об'єктів соціальної сфери - майнові вирахування, тобто суми, що відносяться на зменшення доходу від операцій з купівлі-продажу майна - професійні вирахування, що включають витрати за здійснення професійної діяльності. Викласти соціальні та інші пільги не відносно значень шкал оподаткування, а у чітко визначених сумах.  
Відхилено - не стосується цієї статті  4.3.20 кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку: а) будь-якою іншою фізичною особою чи благодійною організацією; б) останнім працедавцем такого платника податку (включаючи осіб, що мали останнє місце роботи у такого працедавця перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує потрійний розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом для року, у якому відбувається таке поховання. У разі такого перевищення, його сума підлягає оподаткуванню таким працедавцем як додаткове благо, надане такому платнику податку.  
    -247- Шепетін В.Л.
Підпункт 4.3.22 викласти в наступній редакції: "4.3.22 сума допомоги на поховання, що надається платнику податку іншими особами у розмірі, що не перевищує верхнього значення першої податкової шкали, визначеної статтею 7 цього Закону. Сума перевищення включається до складу оподатковуваного доходу такого платника податку."  
Немає висновку    
    -248- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.3.22 виключити слово "місцевій"  
Відхилено    
117. 4.3.23. основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банків, інших кредитно-фінансових установ, яка повертається такому платнику податку, за винятком страхових виплат чи відшкодувань, оподаткування яких регулюється окремими нормами цього Закону;   -249- Кириченко Л.Ф.
Викласти п.п. 4.3.23 у наступній редакції: 4.3.23. основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банків, інших кредитно-фінансових установ України, яка повертається такому платнику податку, та проценти за ним за винятком страхових виплат чи відшкодувань, оподаткування яких регулюється окремими нормами цього Закону;  
Відхилено   4.3.21. основна сума депозиту (у тому числі у вигляді вкладу, придбання ощадних (депозитних) сертифікатів облігацій), внесеного платником податку до банків, інших небанківських кредитно-фінансових установ, яка повертається такому платнику податку або його спадкоємцям, а також сума виплат громадянам України (їх спадкоємцям) грошових заощаджень і грошових внесків, вкладених до 2 січня 1992 року в установи колишнього Ощадного банку СРСР чи в установи колишнього Укрдержстраху, що діяли на території України, а також громадянам України (їх спадкоємцям), що придбали на території України папери державної цільової позики, емітовані Урядом колишнього СРСР, погашення яких не відбулося;  
    -250- Терьохін С.А.
Підпункт 4.3.21 викласти у такій редакції: "4.3.21. основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банків, інших небанківських кредитно-фінансових установ, яка повертається такому платнику податку, а також сума виплат громадянам України грошових заощаджень і грошових внесків, вкладених до 2 січня 1992 року в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, чи установи колишнього Укрдержстраху, а також громадянам України, що придбали на території України папери цільової позики, емітовані урядом колишнього СРСР";  
Враховано    
118. 4.3.24 вартість путівок, які безоплатно надаються платнику податку для його відпочинку в межах України, якщо він є особою віком до 18 років включно, а також резидентом - інвалідом І та ІІ групи, незалежно від його віку;   -251- Стоян О.М.
Підпункт 4.3.24 пункту 4.3 статті 4 викласти в редакції: " вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори, розташовані в межах України".  
Враховано за суттю  4.3.22 вартість путівок на відпочинок та лікування в межах України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку - члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов"язкового державного соціального стахування;  
119. 4.3.25 дохід (прибуток), одержаний від провадження платником податку підприємницької діяльності та прирівняної до неї особистої незалежної діяльності, що згідно із законодавством оподатковується за спеціальними (спрощеними) процедурами (системами);   -252- Хомутиннік В.Ю.
П. 4.3.25. викласти в наступній редакції : 4.3.25 дохід (прибуток), одержаний від провадження платником податку підприємницької діяльності, що згідно із законодавством оподатковується за спеціальним законом;  
Відхилено - відповідно до перехідних положень Конституції України податкове право регулювалося підзаконними актами  4.3.23 дохід (прибуток), одержаний від провадження платником податку підприємницької діяльності та прирівняної до неї особистої незалежної діяльності, що згідно із законодавством оподатковується за спеціальними (спрощеними) процедурами (системами), установленими законом;  
    -253- Беспалий Б.Я.
Ст. 4 пп. 4.3.25 слово "законодавством" замінити на "законом"  
Відхилено    
120. 4.3.26 інші доходи, які згідно з нормами цього Закону кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу платника податку.   -254- Стоян О.М.
Пункт 4.3. статті 4 доповнити підпунктом 4.3.29.: "суми виплат громадянам України грошових заощаджень і грошових внесків, вкладених до 2 січня 1992 року в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, і установи колишнього Укрдержстраху".  
Враховано по суті  4.3.24 суми державних стипендій, які отримуються учнями, студентами, ординаторами або аспірантами згідно із законом, джерелом виплати яких є бюджет; 4.3.25 суми грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі, що проходять альтернативну службу), передебачені законом, джерелом виплати яких є бюджет; 4.3.26 суми, одержувані платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства; 4.3.27 вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або зі знижкою згідно до закону. Якщо платнику податку надається грошове відшкодування (компенсація) вартості такого житла, то сума такого відшкодування пілягає оподаткуванню при її виплаті на загальних підставах. 4.3.28. суми, одержувані платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину (відходи), що є побутовими, за винятком металобрухту. При виплаті доходів за зданий платником податку металобрухт, особа, що його закуповує, вважається податковим агентом щодо такого платника податку та зобов"язана стягнути податок від суми таких доходів та за їх рахунок за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. Зазначений податок є кінцевим, а сума виплати не включається до складу загального доходу отримувача. 4.3.29 суми страхових виплат (відшкодувань) і викупних сум, отриманих платником податку за договорами страхування, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування, чий розмір: а) не перевищує застраховану суму прямої майнової шкоди, нанесеної платнику податку; б) є належним чином підтвердженим при нанесенні шкоди життю та здоров"ю платника податку; в) дорівнює сумі страхової виплати, наданої беніфіциару (вигодонабувачу) при страхуванні відповідальності платника податку. Порядок виконання цього підпункту визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами та організаціями відповідно до закону.  
    -255- Шпиг Ф.І.
Пункт 4.3 доповнити підпунктом 4.3.32. такого змісту: "сум доходів, одержаних внаслідок відчуження майна, що належало на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції відчуження якого сплачується мито чи плата за вчинення нотаріальних дій"  
Відноситься до інших статтей   
    -256- Матвієнко П.В.
Доповнити підпункт 4.3 "Виключення з валового доходу" Закону України "Про податок на доходи фізичних осіб" наступним абзацом: "суми коштів, сплачених роботодавцем за проведення обов'язкових медичних оглядів працівників згідно встановленого нормативними актами переліку професій, виробництв та організацій".  
Відхилено - стосується оподаткування прибутку підприємств   
    -257- Стоян О.М.
Абзац "в" підпункту 4.3.26. пункту 4.3 статті 4 потребує уточнення, оскільки суми державних премій те державних нагород виплачуються саме коштами чи майном.  
Відхилено    
    -258- Горбаль В.М.
Текст частини 4.3 статті 4 доповнити пунктом 4.3.26 у такій редакції: "суми винагород чемпіонів і призерів Олімпійських та Параолімпійських ігор та їх тренерів, розміри і порядок виплати яких затверджуються постановою Кабінету Міністрів України". Пункт 4.3.26 вважати пунктом 4.3.27.  
Відхилено - грошові та майнові винагороди за участь в Олімпійських іграх суперечать їх статуту   
    -259- Миримський Л.Ю.
П. 4.3 доповнити новим п.п.4.3.26 такого змісту: "4.3.26 Суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, що отримані працівниками органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням службових обов'язків" В статті 4 підпункт 4.3.26 вважати п.п. 4.3.27.  
Немає висновку    
    -260- Стоян О.М.
Підпункт 4.3.28. пункту 4..3 статті 4. Внести уточнення щодо визначення порядку оподаткування доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про оподаткування доходів підприємств".  
Враховано    
    -261- Горбаль В.М.
Текст частини 4.3. статті 4 доповнити пунктом 4.3.29. в такій редакції: "доходи від продажу товарів (продукції), отриманої платником податку від працедавця за основним та неосновним місцем роботи як компенсація за здійснення трудової діяльності.".  
Відхилено - веде до ухилення від оподаткування   
    -262- Подобєдов С.М.
Доповнити пункт 4.3 статті 4 підпунктом 4.3.27 такого змісту: "Суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби".  
Немає висновку    
    -263- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити п. 4.3. статті 4 наступним пунктом: 4.3.27. суми доходів (проценти), отримані платником податку - резидентом України в результаті розміщення їх власних заощаджень на поточних (депозитних) рахунках банків та інших кредитно-фінансових установ України, у тому числі в іноземній валюті;  
Відхилено - веде до ухилення від оподаткування   
    -264- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити п. 4.3. статті 4 наступним пунктом: 4.3.28. суми дивідендів, які були оподатковані при їх виплаті податком на прибуток відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"  
Відхилено - веде до ухилення від оподаткування   
    -265- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити п. 4.3. статті 4 наступним пунктом: 4.3.29. суми грошового забезпечення, компенсаційних виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ і пеніцітаріальної системи у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби  
Відхилено - протирічить статті 12 Конституції України щодо рівності оподаткування громадян України   
    -266- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити п. 4.3. статті 4 наступним пунктом: 4.3.30. доходи, одержані від продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній чи садовій ділянці продукції рослинництва і бджільництва, худоби, кролів, нутрій птиці як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки, за умови, що загальна площа земельної ділянки цього господарства не перевищує одного гектара;  
Відхилено - протирічить статті 12 Конституції України щодо рівності оподаткування громадян України   
    -267- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити п. 4.3. статті 4 наступним пунктом: 4.3.31. суми, одержувані громадянами за здані ними відходи як вторинну сировину, в тому числі, металобрухт;  
Враховано в попередніх статтях   
    -268- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити п. 4.3. статті 4 наступним пунктом: 4.3.32. суми, одержувані учнями, студентами, військовослужбовцями строкової служби як стипендія, грошове чи речове забезпечення;  
Враховано за змістом   
    -269- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити п. 4.3. статті 4 наступним пунктом: 4.3.34. суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, грудного молока, інших видів донорства.  
Враховано    
    -270- Шпиг Ф.І.
Доповнити підпунктом 4.2.32 такого змісту: "Сум доходів, одержаних внаслідок відчуження майна, що належало на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції з відчуження якого сплачується мито чи плата за вчинення нотаріальних дій".  
Враховано в інших статтях цього Закону   
    -271- Горбачов В.С.
Статтю 4.3 "Виключення з валового доходу" доповнити новим пунктом 4.3.27 такого змісту: "невключать до складу валовлгл сукупного оподатковуваного доходу суми від продажу сільськогогосподарської продукції вирощеної в особистому підсобному господарстві, на приидбаній ділянці, підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування по однобічних актах закупівлі в сумі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за добу".  
Враховано в інших статтях цього Закону   
    -272- Волинець М.Я.
Внести зміни до розділу 4.3 "виключення з валового доходу": До розрахунку валового доходу платника податку нк включається і не відображаються в його річній податковій декларації, але підлягають вдображенню в податковій звітності податкових агентів такі доходи: вартість безоплатно отриманого житла або грошова компенсація цієї вартості громадянами України за рахунок бюджетних коштів; вартість безоплатно отриманого вугілля на побутові потреби (або компенсація цієї вартості) працівниками з видобутку (переробки) вугілля у розмірі, що визначається колективним договором.  
Враховано частково    
    -273- Терьохін С.А.
"Підпункт 4.3.23 викласти у такій редакції: "4.3.27 вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або зі знижкою згідно до закону. Якщо платнику податку надається грошове відшкодування вартості такого житла, то сума такого відшкодування пілягає оподаткуванню при її виплаті на загальних підставах"  
Враховано    
    -274- Терьохін С.А.
П. 4.3 доповнити новим п.п.: "4.3.28. суми, одержувані платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину (відходи), що є побутовими, за винятком металобрухту. При виплаті доходів за зданий платником податку металобрухт, особа, що його закуповує, вважається податковим агентом щодо такого платника податку та зобов"язана стягнути податок від суми таких доходів та за їх рахунок за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. Зазначений податок є кінцевим, а сума виплати не включається до складу загального доходу отримувача"  
Враховано    
    -275- Авраменко В.Ф.
Статтю 4 доповнити новим п.п 4.3.27 такого змісту: "Суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби".  
Немає висновку    
    -276- Кириченко Л.Ф.
Статтю 4 доповнити наступними пунктами: 4.3.27 суми грошового забезпечення, компенсаційних виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ і пеніцітаріальної системи у зв"язку з виконанням обов"язків несення служби 4.3.28 доходи, одержані від продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві на присадибній, дачній і садовій ділянці продукції рослинництва і бджілництва, худоби, кролів, нутрій птиці як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки , за умови, що загальна площа земельної ділянки цього господарства не перевищує одного гектара; 4.3.29 суми, одержувані громадянами за здані ними відходи, як вторину сировину, в тому числі макулатуру, ганчірья, полімери, склобій, відходи гумові, включаючи зношені шини; 4.3.30 суми, одержувані учнями, студентами, військовослужбовцями строкової служби як стипендія, грошове чи речове забезпечення; 4.3.31 суми та майно, одержувані в результаті успадкування за винятком сум авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями. 4.3.32 суми, одержані громадянами в результаті розміщення їх власних заощаджень на поточних (депозітних) рахунках банків України, у тому числі в іноземній валюті. 4.3.33 суми, що спрямовуються у джерела їх одержання на придбання акцій, та суми, інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва суб"єктів підприємницької діяльності. 4.3.34 суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, інших видів донорства, за здавання грудного молока.  
Враховано по суті   
    -277- Терьохін С.А.
Доповнити п. 4.3 новим п.п. 4.3.30: "4.3.29 суми страхових виплат (відшкодувань) і викупних сум, отриманих платником податку за договорами страхування, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування, чий розмір: а) не перевищує застраховану суму прямої майнової шкоди, нанесеної платнику податку; б) є належним чином підтвердженим при нанесенні шкоди життю та здоров"ю платника податку; в) дорівнює сумі страхової виплати, наданої беніфіциару (вигодонабувачу) при страхуванні відповідальності платника податку. Порядок виконання цього підпункту визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами та організаціями відповідно до закону"  
Враховано    
    -278- Стоян О.М.
п. 4.3. доповнити новими підпунктами: "4.3.27. суми, одержані пенсіонером у розмірах, які з урахуванням державної пенсії не перевищують за відповідний місяць розміру прожиткового мінімуму, від юридичних та фізичних осіб за рахунок коштів, що заоишаються в їх розпоряддженні після сплати податків. 4.3.28. суми виплат громадянам України в рахунок погашення заборгованості по знецінених грошових заощаджень в установах Ощадного банку, установах колишнього Укрдержстраху та викупу облігацій державної цільової безпроцентної позики 1990 року, а також компенсації втрат від знецінених грошових заощаджень. 4.3.29. доходи, одержані платником податку як фінансова допомога, призи, подарунки, в сумі, що не перевищує протягом року верхнього значення першої податкової шкали для січня. 4.3.30. страхової виплати з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування в розмірі, що не перевищує встановленої законом вартісної величини прожитковго мінімуму на працездатну особу в розрахунку на місяць."  
Немає висновку    
    -279- Мойсик В.Р.
Вважаємо за необхідне передбачити в зазначеному проекті Закону виключення з валового доходу суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконаням обов'язків несення служби.  
Немає висновку    
121. 4.4. Доходи, які не включаються до валового доходу платника податку, не враховуються при визначенні бази нарахування (об'єкту оподаткування) страхових внесків до державних (обов'язкових) цільових (соціальних) фондів.   -280- Шепетін В.Л.
п.п. 4.3.9 вилучити  
Відхилено   4.4. Доходи, які не включаються до загального доходу платника податку, не враховуються при визначенні бази для нарахування (об'єкту оподаткування) збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов"язкове державне соціальне страхування.  
122. Стаття 5. Податковий кредит   -281- Горбаль В.М.
Назву статті 5 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: "Податкові вирахування".  
Відхилено - протирічить фіскальній практиці  Стаття 5. Податковий кредит  
    -282- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо викласти у наступній редакції: "Стаття 5. Валові витрати 5.1. З метою визначення об'єкта оподаткування до документально підтверджених валових витрат платника податку - резидента у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, включаються: 5.1.1. Сума або вартість майна, які передані у формі пожертвувань чи благодійних внесків неприбутковим організаціям, визначеним Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", у розмірах, що не перевищують 4 процентів суми валового доходу фізичної особи за підсумками податкового року та на підставі декларації, поданої державній податковій інспекції. 5.1.2. Платежі (витрати) в рахунок оплати вартості навчання фізичної особи у сумі, що не перевищує 10 верхніх значень першої податкової шкали для січня за одну особу в розрахунку на календарний рік, або витрати у такій сумі на одну особу в розрахунку на календарний рік на члена сім'ї, що утримується або навчається у дошкільному виховному, середньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі. 5.1.3. Суми, які спрямовуються на поховання члена сім'ї платника податку у розмірі, що не перевищує верхнього значення першої податкової шкали для січня. 5.1.4. Витрати на утримання майна, що здається в оренду. 5.1.5. Витрати в межах підприємницької та прирівняної до неї за умовами оподаткування діяльності, здійснені фізичною особою, що провадить таку діяльність, у порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону. 5.1.6. Сума відрахувань на недержавне пенсійне страхування, що проводиться фізичною особою або від імені та за рахунок фізичної особи її роботодавцем в порядку та розмірах, встановлених законодавством".  
Враховано по суті   
    -283- Горбаль В.М.
Назву статті 5 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: "Податкові вирахування".  
Немає висновку    
123. 5.1. Право платника податку на податковий кредит   -284- Горбаль В.М.
Назву частини 5.1. статті 5 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: "Право платника на податкові вирахування".  
Відхилено - протирічить фіскальній практиці  5.1. Право платника податку на податковий кредит  
    -285- Горбаль В.М.
Назву частини 5.1. статті 5 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: "Право платника на податкові вирахування".  
Немає висновку    
124. 5.1.1 Платник податку має право нарахувати податковий кредит за наслідками звітного податкового року.   -286- Горбаль В.М.
Текст пункту 5.1.1. частини 5.1. статті 5 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: "При визначенні сукупного оподатковуваного доходу платник податків має право на податкові вирахування".  
Відхилено - протирічить фіскальній практиці  5.1.1 Платник податку має право на податковий кредит за наслідками звітного податкового року.  
    -287- Горбаль В.М.
Текст пункту 5.1.1. частини 5.1. статті 5 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: "При визначенні сукупного оподатковуваного доходу платник податків має право на податкові вирахування".  
Немає висновку    
125. 5.1.2. Підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються у річній податковій декларації.   -288- Шпиг Ф.І.
Стаття 5. Пункт 5.1.5. викласти в такій редакції: "Суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також у державних закладах освіти, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб"  
Відхилено - не стосується цієї статті  5.1.2. Підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації. Підставою для включення до складу податкового кредиту сум соціальних податкових пільг є факт подання платником податку річної податкової декларації.  
    -289- Шпиг Ф.І.
Доповнити пунктом 5.1.9. такого змісту: "Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з його лікування або члена його сім'ї, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) у розмірах, що не покриваються виплатами з фондів обов'язкового медичного страхування, крім: а) косметичного лікування або протезування, водолікування та геліотерапії не пов'язаних із хронічними захворюваннями; б) лікування зубів та їх протезування з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики; в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями); г) операцій із переміни статі; д) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу); е) лікування тютюнової, алкогольної чи наркотичної залежності."  
Відхилено - не стосується цієї статті   
126. 5.2. Документальне підтвердження витрат, що включаються до складу податкового кредиту   -290- Горбаль В.М.
В тексті частини 5.2. статті 5 слова "включаються до складу податкового кредиту" виключити, а замінити словами "відносяться до податкових вирахувань".  
Відхилено - протирічить фіскальній практиці  5.2. Документальне підтвердження витрат, які включаються до складу податкового кредиту  
    -291- Горбаль В.М.
В тексті частини 5.2. статті 5 слова "включаються до складу податкового кредиту" виключити, а замінити словами "відносяться до податкових вирахувань".  
Немає висновку    
127. 5.2.1. До складу податкового кредиту можуть бути включені витрати, підтверджені документально, - а саме фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.   -292- Терьохін С.А.
У п.п. 5.2.1 після слів "продавця товарів (робіт, послуг)" додати слова "як платника цього податку або платника податку на прибуток підприємств"  
Враховано   5.2.1. До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат. При включенні до складу податкового кредиту сум податкових соціальних пільг, їх розрахунок самостійно здійснюється податковим органом на підставі податкової звітності, одержаної від осіб, що виплачували платнику податку заробітну плату (інші прирівняні до неї виплати і нарахування).  
    -293- Горбаль В.М.
Текст пункту 5.2.1. частини 5.2. статті 5 після слів "які ідентифікують продавця" доповнити словами "та покупця".  
Немає висновку    
    -294- Горбаль В.М.
Текст пункту 5.2.1. частини 5.2. статті 5 після слів "які ідентифікують продавця" доповнити словами "та покупця".  
Відхилено    
    -295- Горбаль В.М.
З тексту пункту 5.2.1. частини 5.2. статті 5 після слів "суму таких витрат" виключити слова: "Інформація, що міститься у зазначених документах, зазначається у додатку до декларації у порядку та за формою, визначеними центральним податковим органом. Зазначені документи не надсилаються податковому органу, але підлягають збереженню платником податку протягом трьох років, наступних за звітним податковим роком, та пред'явленню податковому органу у разі проведення ним податкової перевірки такого платника податку стосовно такого нарахування."  
Відхилено    
128. 5.2.2. За винятками, передбаченими цим Законом, зазначені у підпункті 5.2.1 документи не надсилаються податковому органу, але підлягають збереженню платником податку протягом встановленого законом строку давності та пред'явленню податковому органу у разі проведення ним податкової перевірки такого платника податку стосовно нарахування такого податкового кредиту.   -296- Горбаль В.М.
Текст пункту 5.2.2. частини 5.2. статті 5 виключити.  
Немає висновку   5.2.2. Зазначені у підпункті 5.2.1 документи не надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту. Граничні строки зберігання таких документів у розрізі окремих видів витрат, що включаються до складу податкового кредиту, встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
129. 5.3. Перелік витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту   -297- Римарук О.І.
П. 5.3 змінити назву "податковий кредит" на "податкові вирахування".  
Відхилено   5.3. Перелік витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту  
    -298- Горбаль В.М.
Текст частини 5.3. статті 5 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: "Перелік витрат, що дозволено включати до складу податкових вирахувань. При визначенні сукупного оподаткованого доходу платник податків має право за наслідками звітного податкового періоду на такі податкові вирахування:".  
Немає висновку    
    -299- Горбаль В.М.
Текст частини 5.3. статті 5 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: "Перелік витрат, що дозволено включати до складу податкових вирахувань. При визначенні сукупного оподаткованого доходу платник податків має право за наслідками звітного податкового періоду на такі податкові вирахування:".  
Відхилено    
130. Платник податку має право включити до складу податкового кредиту за наслідками звітного податкового року такі витрати:      Платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року такі витрати, фактично понесені ним протягом такого звітного року:  
131. 5.3.1. суму процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечними кредитами, що розраховується за правилами, визначеними згідно зі статтею 11 цього Закону;   -300- Горбаль В.М.
В пункті 5.3.1. частини 5.3. статті 5 перед словами " суму процентів," викласти текст в такій редакції: "основну суму платежу та/або", а після слів ", встановленому статтею" число "11" замінити на "12".  
Враховано частково   5.3.1. суму процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечними кредитами, що розраховується за правилами, визначеними згідно зі статтею 10 цього Закону;  
    -301- Горбаль В.М.
В пункті 5.3.1. частини 5.3. статті 5 перед словами " суму процентів," викласти текст в такій редакції:"основну суму платежу та/або", а після слів "встановленому статтею" число "11" замінити на "12".  
Немає висновку    
    -302- Хомутиннік В.Ю.
В п. 5.3.1. цифру "11" замінити на "12"  
Враховано    
132. 5.3.2. суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, у розмірах, що є не меншими 2 та не більшими 5 відсотків від суми сукупного оподатковуваного доходу платника податку за звітний податковий рік;   -303- Римарук О.І.
П. 5.3.2. виключити "не меншим 2 [відсотків]".  
Відхилено   5.3.2. суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не є більшим п"яти відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;  
    -304- Стоян О.М.
п.п. 5.3.2 ст. 5 виключити слова "меншими 2 та"  
Немає висновку    
    -305- Горбаль В.М.
В тексті пункту 5.3.2. частини 5.3. статті 5 після слів "доходу платника податку" виключити слова "звітний податковий рік", а замінити словами "попередній квартал".  
Немає висновку    
    -306- Волков О.М.
Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 статті 5 Закону України "Про податок на доходи фізичних осіб" викласти у такій редакції: "5.3.2 суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків зареєстрованим в Україні неприбутковим організаціям, у розмірах, що перевищують 10 відсотків від суми сукупного оподаткованого доходу платника податку за звітний податковий рік;"  
Відхилено    
    -307- Горбаль В.М.
В тексті пункту 5.3.2. частини 5.3. статті 5 після слів "доходу платника податку" виключити слова "звітний податковий рік", а замінити словами "попередній квартал".  
Відхилено    
133. 5.3.3 суму коштів, сплачених платником податку на користь навчальних закладів для компенсації вартості середньої або вищої форми навчання такого платника податку або члена його сім'ї;   -308- Римарук О.І.
П. 5.3.3. викласти у редакції "...для компенсації вартості навчання у навчальних закладах, що віднесені до навчальних закладів (закладів освіти) згідно з Законом України "Про освіту", крім позашкільних закладів освіти"  
Відхилено   5.3.3 суму коштів, сплачених платником податку на користь освітніх закладів для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім"ї першого ступеню рідства, але не більше суми, яка дорівнює добутку чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої для такого звітного року, та кількості місяців навчання у цьому році. Такі витрати включаються: а) при навчанні платника податку або іншого члена його сім"ї першого ступеню рідства - до податкового кредиту одного з таких членів за їх вибором; б) при навчанні обох членів подружжя - окремо до податкового кредиту кожного, відповідно до вартості його навчання. Зазначений у підпункті "а" цього підпункту вибір вважається здійсненим, якщо платник податку подає податкову декларацію, у якій визначається сума таких витрат. Для цілей цього підпункту членами подружжя вважаються особи, які перебувають у шлюбі, заеєстрованому згідно із законом.  
    -309- Стоян О.М.
У п.п. 5.3.3 замінити слова "середньої або вищої форми навчання" на слова "середньо-професійної або вищої освіти".  
Немає висновку    
    -310- Ландик В.І.
пропонується п.п 5.3.3 викласти у такій редакції: "5.3.3 суму коштів, сплачених платником податку на користь дошкільних або навчальних закладів для компенсації вартості дошкільного виховання середньої або вищої форми навчання такого платника податку або члена його сім'ї"  
Немає висновку    
    -311- Кириченко Л.Ф.
П.п 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 викласти в наступній редакції: 5.3.3 суму коштів, сплачених платником податку на користь дошкільних, позашкільних та навчальних закладів України для компенсації витрат та вартості середньої, професійної або вищої форми навчання такого платника податку або члена його сім'ї;  
Відхилено    
    -312- Горбаль В.М.
Текст пункту 5.3.3. частини 5.3. в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: "суму видатків платника податків на власне навчання в розмірі фактичних витрат, але не більше 4000 грн. на рік, а також витрат платника податків на навчання своїх дітей у віці до 25 років в розмірі фактичних витрат, але не більше 4000 грн. на рік в загальній сумі на обох батьків на кожну дитину. Вирахування надається під час подання податкової декларації на підставі письмової заяви платника податку при пред'явленні документів, що підтверджують його фактичні витрати на навчання (якщо оплата не здійснена за рахунок коштів роботодавця), а також при наявності в учбового закладу ліцензії на надання освітніх послуг.".  
Немає висновку    
    -313- Хомутиннік В.Ю.
П. 5.3.3. Викласти в наступній редакції: 5.3.3 суму коштів, сплачених платником податку на користь дошкільних та навчальних закладів України для компенсації вартості середньої, професійної або вищої форми навчання такого платника податку або члена його сім'ї;  
Відхилено    
    -314- Горбаль В.М.
Текст пункту 5.3.3. частини 5.3. в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: "суму видатків платника податків на власне навчання в розмірі фактичних витрат, але не більше 4000 грн. на рік, а також витрат платника податків на навчання своїх дітей у віці до 25 років в розмірі фактичних витрат, але не більше 4000 грн. на рік в загальній сумі на обох батьків на кожну дитину. Вирахування надається під час подання податкової декларації на підставі письмової заяви платника податку при пред'явленні документів, що підтверджують його фактичні витрати на навчання (якщо оплата не здійснена за рахунок коштів роботодавця), а також при наявності в учбового закладу ліцензії на надання освітніх послуг.".  
Відхилено - визначається цивільним законодавством України   
134. 5.3.4 суму коштів, сплачених платником податку або іншою особою на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) у розмірах, що не покриваються виплатами з фондів обов'язкового медичного страхування, крім:   -315- Горбаль В.М.
Текст абзацу 1 пункту 5.3.4. частини 5.3. статті 5 виключити в існуючій редакції, а викласти в новій: "суму витрат платника податку на його лікування, лікування чоловіка (дружини), своїх батьків і (або) своїх дітей у віці до 18 років в медичних закладах України, а також придбання за рахунок власних коштів медикаментів за призначенням лікаря. Сума такого вирахування не може перевищувати 4000 грн. на рік. Вирахування надається під час подання податкової декларації на підставі письмової заяви платника податку і при пред'явленні документів, що підтверджують його фактичні витрати на лікування і придбання медикаментів (якщо оплата не зроблена за рахунок коштів роботодавця), а також при умові, що лікування здійснюється в медичних установах, які мають ліцензії на здійснення медичної діяльності, за винятком:".  
Відхилено - суперечить логіці цього закону  5.3.4 суму власних коштів платника податку, сплачених на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеню рідства, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов"язкового медичного страхування, крім витрат на:  
    -316- Кириченко Л.Ф.
У п.п 5.3.4 п. 5.3. ст. 5 після слів "закладів охорони здоров"я" добавити слово "України";  
Відхилено - право на життя не залежить від гаманця та кордонів   
    -317- Горбаль В.М.
У пункті 5.3.4. частини 5.3. статті 5: Текст абзацу 1 виключити в існуючій редакції, а викласти в новій: "суму витрат платника податку на його лікування, лікування чоловіка (дружини), своїх батьків і (або) своїх дітей у віці до 18 років в медичних закладах України, а також придбання за рахунок власних коштів медикаментів за призначенням лікаря. Сума такого вирахування не може перевищувати 4000 грн. на рік. Вирахування надається під час подання податкової декларації на підставі письмової заяви платника податку і при пред'явленні документів, що підтверджують його фактичні витрати на лікування і придбання медикаментів (якщо оплата не зроблена за рахунок коштів роботодавця), а також при умові, що лікування здійснюється в медичних установах, які мають ліцензії на здійснення медичної діяльності, за винятком:";  
Немає висновку    
    -318- Хомутиннік В.Ю.
П. 5.3.4. - Після слів "закладів охорони здоров'я" добавити слово "України";  
Відхилено - право на життя не залежить від гаманця та кордонів   
135. а) косметичного лікування або протезування, водолікування та геліотерапії, не пов'язаних із хронічними захворюваннями;      а) косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов"язане з медичними показаннями); б) водолікування та геліотерапію;  
136. б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;   -319- Горбаль В.М.
В тексті підпункту б) пункту 5.3.4. частини 5.3. статті 5 слова "з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики" замінити на слова " (лише у тих випадках, коли передбачається використання дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики)".  
Відхилено   в) лікування та протезування зубів;  
    -320- Горбаль В.М.
У пункті 5.3.4. частини 5.3. статті 5: В тексті підпункту б) слова "з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики" замінити на слова " (лише у тих випадках, коли передбачається використання дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики)".  
Немає висновку    
137. в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями);      г) аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком звалтування);  
138. г) операцій із переміни статі;      д) операції з переміни статі;  
139. д) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу);   -321- Терьохін С.А.
Абзац "д" п.п. 5.3.4 викласти в редакції: "д) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або насильство)";  
Враховано   е) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або згвалтування);  
    -322- Горбаль В.М.
У пункті 5.3.4. частини 5.3. статті 5: В тексті підпункту д) після слів " ( крім СНІДу)" додати слова "причиною яких є побутове зараження, насильство".  
Немає висновку    
    -323- Горбаль В.М.
В тексті підпункту д) пункту 5.3.4. частини 5.3. статті 5 після слів " (крім СНІДу)" додати слова "і венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження, насильство".  
Враховано    
140. е) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;   -324- Горбаль В.М.
З тексту підпункту е) пункту 5.3.4. частини 5.3. статті 5 виключити слова "алкогольної чи наркотичної".  
Враховано частково щодо наркотичної залежності  є) лікування тютюнової чи алкогольної залежності; ж) клонування людини або її органів; з) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України.  
    -325- Терьохін С.А.
Доповнити абзацом "ж" такого змісту: "ж) клонування людини або її органів";  
Враховано    
    -326- Терьохін С.А.
Доповнити абзацом такого "з" змісту: "з) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України"  
Враховано    
    -327- Горбаль В.М.
У пункті 5.3.4. частини 5.3. статті 5: З тексту підпункту е) виключити слово "алкогольної".  
Немає висновку    
141. 5.3.5 суми, які спрямовуються на поховання платника податку за рахунок його валового доходу, але не вище верхнього значення першої податкової шкали за звітний податковий рік;   -328- Хомутиннік В.Ю.
П. 5.3.5. - Після слів "платника податку" додати слова "або члена його сім'ї"  
Немає висновку    
    -329- П.п. 5.3.5 виключити у зв"язку з введенням пільги п.п. 4.3.20 п.4.3 цієї статті  Враховано    
    -330- Кириченко Л.Ф.
У п.п 5.3.5 п. 5.3 ст 5 після слів "платника податку" додати слова "або члена його сім"ї"  
Відхилено    
142. 5.3.6 суми плати (податку) за землю, а також податку на нерухомість (за умови його введення), фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року;   -331- Матвієнко П.В.
Підпункт 5.3.6. статті викласти в наступній редакції: "5.3.6 суми сплачених податків (зборів), передбачених Законом України "Про систему оподаткування", крім податку на доходи фізичних осіб".  
Відхилено   5.3.5 суми плати (податку) за землю, а також податку на нерухомість, фактично сплачених протягом звітного податкового року, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої для такого звітного податкового року;  
    -332- П.п. 5.3.6 викласти у редакції: "5.3.5 суми плати (податку) за землю, а також податку на нерухомість, фактично сплачених протягом звітного податкового року, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої для такого звітного податкового року"  Враховано    
    -333- Хомутиннік В.Ю.
П. 5.3.6. - вилучити  
Немає висновку    
    -334- Заплатинський В.М.
В п. 5.3.6. ст. 5 слова "суми плати (податку)за землю" вилучити.  
Відхилено    
    -335- Горбаль В.М.
Текст пункту 5.3.6. частини 5.3. статті 5 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: "суму коштів, витрачених платником податку на нове будівництво або придбання житла на території України в розмірі фактично зроблених витрат, а також погашення відсотків по іпотечних кредитах, отриманих в банках України і фактично витрачених на нове будівництво або придбання житла на території України. Загальний розмір вирахувань на будівництво або придбання житла не може перевищувати 100000 грн. Повторне надання такого вирахування не допускається. Залишок податкового вирахування, не використаний в поточному податковому періоді, може бути перенесений на подальші періоди до повного його використання. Вирахування на житло надається під час подання податкової декларації на підставі письмової заяви платника податку і документів, що підтверджують право власності на придбане житло, а також платіжних документів, які підтверджують сплату платниками податку грошових коштів і оформлені в установленому Законом порядку;".  
Враховано в іншій редакції   
143. 5.3.7 суми витрат на утримання нерухомого майна, яке здається платником податку в оренду (лізинг), але не вище 25 відсотків від суми доходу, отриманого таким платником податку від надання такого нерухомого майна в оренду (лізинг);   -336- Римарук О.І.
П. 5.3.7. зняти обмеження витрат (25%) на утримання майна, що здається в оренду.  
Відхилено   5.3.6 суми витрат, понесених протягом зітного року на утримання нерухомого майна, яке здається платником податку в оренду (лізинг), але не вище 15 відсотків від суми доходу, отриманого таким платником податку від надання такого нерухомого майна в оренду (лізинг), житловий найм, піднайм;  
144. 5.3.8 суми витрат, понесених платником податку у межах підприємницької та незалежної професійної діяльності (крім випадків, коли платник податку є суб'єктом оподаткування за спеціальними (спрощеними) процедурами (системами);   -337- Горбаль В.М.
Текст пункту 5.3.8. частини 5.3. статті 5 в існуючій редакції виключити .  
Враховано    
145. 5.3.9 суми витрат платника податку на додаткове (недержавне) пенсійне страхування у межах, передбачених цим Законом;   -338- П.п. 5.3.9 викласти у редакції: "5.3.7 суми витрат платника податку на сплату страхових внесків (страхових премій) за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування такого платника податку за його власний рахунок, який залишається після оподаткування цим податком, але сукупно не більше 15 відсотків від суми його доходу, отриманого як заробітна плата (прирівняні до неї виплати і відшкодування) протягом звітного року"  Враховано   5.3.7 суми витрат платника податку на сплату страхових внесків (страхових премій) за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування такого платника податку за його власний рахунок, який залишається після оподаткування цим податком, але сукупно не більше 15 відсотків від суми його доходу, отриманого як заробітна плата (прирівняні до неї виплати і відшкодування) протягом звітного року;  
146. 5.3.10. витрати платника податку із:   -339- Тігіпко С.Л.
Пункт 5.3.10 перенумерувати у пункт 5.3.11.  
Відхилено   5.3.8. суми витрат платника податку із:  
    -340- Тігіпко С.Л.
Статтю 5 доповнити пунктом 5.3.10. наступного змісту: "5.3.10. витрати у вигляді внесків за договорами довгострокового страхування життя, здійснені платником податку;"  
Відхилено    
147. штучного запліднення, незалежно від того, чи перебуває він у відносинах шлюбу з донором або ні;      штучного запліднення, незалежно від того, чи перебуває він у відносинах шлюбу з донором або ні;  
148. оплати вартості державних послуг (включаючи мито), пов'язаних з усиновленням дитини;      оплати вартості державних послуг (включаючи державне мито), пов'язаних з усиновленням дитини;  
149. 5.3.11 суми інших витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно з іншими нормами цього Закону;   -341- Тігіпко С.Л.
Пункт 5.3.11 перенумерувати у пункт 5.3.12.  
Відхилено   5.3.9 суми податкових соціальних пільг, визначених згідно зі статтею 6 цього Закону, якщо загальний річний оподатковуваний дохід платника податку не перевищує значення сорока мінімальних заробітних плат, установлених для такого звітного року; 5.3.10 суми інших витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно з іншими нормами цього Закону.  
    -342- Горбаль В.М.
В тексті підпункту в) пункту 5.3.11. частини 5.3. статті 5 після слів "такої сім'ї" виключити слова ", якого визнано її головою" і замінити словами "за їх вибором".  
Відхилено    
    -343- П.п. 5.3.11 викласти у редакції: "5.3.9 суми податкових соціальних пільг, визначених згідно зі статтею 6 цього Закону, якщо загальний річний оподатковуваний дохід платника податку не перевищує значення сорока мінімальних заробітних плат, установлених для такого звітного року".  Враховано    
    -344- Римарук О.І.
Розділ 5.3 доповнити пунктом "суми коштів, що спрямовуються на спеціальні накопичувальні рахунки у комерційних банках, призначені для оплати навчання членів сім'ї платника податків у навчальних закладах, що віднесені до навчальних закладів (закладів освіти) згідно з Законом України "Про освіту", крім позашкільних закладів освіти" порядок відкриття та використання таких рахунків визначається Національним банком України".  
Відхилено    
    -345- Стоян О.М.
Пункт 5.3 ст. доповнити п.п. 5.3.12 такого змісту: "Суми внесків до фондів загальобов'язкового державного соціального страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"  
Немає висновку    
150. 5.5. Обмеження прав на нарахування податкового кредиту   -346- Шепетін В.Л.
Змінити нумерацію підпунктів пункту 5.5 статті 5.  
Враховано   5.4. Обмеження права на нарахування податкового кредиту  
    -347- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо виключити пункт 5.5.  
Відхилено    
151. 5.5.1. Податковий кредит може бути нарахований виключно резидентом, що має податковий (ідентифікаційний) номер.   -348- Горбаль В.М.
В тексті пункту 5.5.1 частини 5.1 статті 5 після слів "податковий (ідентифікаційний) номер" додати слова: "або спеціальні відмітки про наявність права здійснювати будь-які операції (платежі) без ідентифікаційного номера".  
Відхилено   5.4.1. Податковий кредит може бути нарахований виключно резидентом, що має податковий ідентифікаційний номер.  
    -349- Хомутиннік В.Ю.
П. 5.5.1. - слова "що має податковий (ідентифікаційний) номер" виключити.  
Немає висновку    
    -350- Кириченко Л.Ф.
Вилучити у п.п. 5.5.1 п. 5.5 ст. 5 слова "що має податковий (ідентифікаційний) номер"  
Немає висновку    
    -351- Горбаль В.М.
В тексті пункту 5.5.1 частини 5.1 статті 5 після слів "податковий (ідентифікаційний) номер" додати слова: "або спеціальні відмітки про наявність права здійснювати будь-які операції (платежі) без ідентифікаційного номера".  
Немає висновку    
152. 5.5.2. Сума податкового кредиту звітного податкового року не може перевищувати суму валового доходу платника податку, отриманого протягом року (до його зменшення на суму податкового кредиту).   -352- Римарук О.І.
П. 5.5.2. виключити.  
Враховано    
153. 5.5.3. До складу податкового кредиту не приймаються витрати, не підтверджені документально.   -353- П.п. 5.5.3 викласти у редакції: "5.5. Порядок отримання податкового відшкодування 5.5.1 Податковий орган, який розраховує суму податкового відшкодування, зобов"язаний протягом двох календарних місяців, наступних за спливом граничної дати подання декларації з цього податку, надіслати платнику податку податкове повідомлення, в якому визначається сума коштів, що підлягає відшкодуванню, а також інші відомості, необхідні для її отримання. Зазначене податкове повідомлення не надсилається, якщо платник податку у складі поданої податкової декларації визначає номер свого банківського рахунку, на який має бути зарахована така сума податкового відшкодування. 5.5.2 Якщо дані, зазначені у наданій податковій декларації, не містять відповідно до норм цього Закону підстав для надання податкового відшкодування, то податковий орган зобов"язаний надіслати платнику податку податкове повідомлення у строки, визначені підпунктом 5.5.1 цього пункту, в якому зазначаються причини відмови у наданні такого відшкодування із посиланням на відповідні пункти цього Закону. 5.5.3. Податкове відшкодування здійснюється шляхом перерахування його суми: а) на банківський рахунок платника податку, визначений у його податковій декларації; б) якщо такий рахунок не визначено - до банку, визначеного Кабінетом Міністрів України, у якому такий платник податку може отримати таку суму готівкою або покласти її у вклад (депозит) при пред"явленні документу, що посвідчує особу. Зазначене перерахування має бути здійснене не пізніше строків, встановлених підпунктом 5.5.1 цього пункту для надіслання податкових повідомлень. 5.5.4. Податкове відшкодування здійснюються за рахунок бюджету територіальної громади, на території якої платник податку постійно проживає станом на 1 січня звітного року. Кабінет Міністрів України при розрахунку розміру міжбюджетних трансферів та плануванні доходів бюджетів територіальних громад зобов"язаний брати до уваги прогнозні суми такого податкового відшкодування. 5.5.5. Центральний податковий орган видає інструкції з питань застосування норм цієї статті та проводить безоплатні роз"яснення порядку документального підтвердження прав на податковий кредит та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо"  Враховано   5.5. Порядок отримання податкового відшкодування 5.5.1 Податковий орган, який розраховує суму податкового відшкодування, зобов"язаний протягом двох календарних місяців, наступних за спливом граничної дати подання декларації з цього податку, надіслати платнику податку податкове повідомлення, в якому визначається сума коштів, що підлягає відшкодуванню, а також інші відомості, необхідні для її отримання. Зазначене податкове повідомлення не надсилається, якщо платник податку у складі поданої податкової декларації визначає номер свого банківського рахунку, на який має бути зарахована така сума податкового відшкодування. 5.5.2 Якщо дані, зазначені у наданій податковій декларації, не містять відповідно до норм цього Закону підстав для надання податкового відшкодування, то податковий орган зобов"язаний надіслати платнику податку податкове повідомлення у строки, визначені підпунктом 5.5.1 цього пункту, в якому зазначаються причини відмови у наданні такого відшкодування із посиланням на відповідні пункти цього Закону. 5.5.3. Податкове відшкодування здійснюється шляхом перерахування його суми: а) на банківський рахунок платника податку, визначений у його податковій декларації; б) якщо такий рахунок не визначено - до банку, визначеного Кабінетом Міністрів України, у якому такий платник податку може отримати таку суму готівкою або покласти її у вклад (депозит) при пред"явленні документу, що посвідчує особу. Зазначене перерахування має бути здійснене не пізніше строків, встановлених підпунктом 5.5.1 цього пункту для надіслання податкових повідомлень. 5.5.4. Податкове відшкодування здійснюються за рахунок бюджету територіальної громади, на території якої платник податку постійно проживає станом на 1 січня звітного року. Кабінет Міністрів України при розрахунку розміру міжбюджетних трансферів та плануванні доходів бюджетів територіальних громад зобов"язаний брати до уваги прогнозні суми такого податкового відшкодування. 5.5.5. Центральний податковий орган видає інструкції з питань застосування норм цієї статті та проводить безоплатні роз"яснення порядку документального підтвердження прав на податковий кредит та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо.  
154. 5.5.4. Платник податку має право включити до податкового кредиту витрати, визначені цією статтею, протягом строку давності, встановленого законом.   -354- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо доповнити статтю 5 наступними підпунктами: " 5.1.7. Витрати, пов'язані із створенням об'єктів права інтелектуальної власності під час передачі права власності за наявності підтвердних документів. 5.1.8. Сума страхових платежів (тарифів), здійснених платником податку або за платника податку згідно з договором страхування життя. 5.2. До валових витрат платника податку не включаються витрати, не зазначені у цій статті."  
Відхилено    
    -355- Терьохін С.А.
Підпнукт 5.5.4 виключити  
Враховано    
155. Стаття 6. Податкові соціальні пільги   -356- Кабінет Міністрів України
Статтю 6 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Стаття 6. Зменшення суми нарахованого податку 6.1. Сума податку, нарахованого за звітний місяць, зменшується на суму податкових соціальних пільг у таких розмірах: 6.1.1. На 0, 6 процента верхнього значення першої податкової шкали, встановленого для січня поточного податкового року, - для платника податку, місячний дохід якого не перевищує верхнього значення першої податкової шкали; 6.2. На 1, 5 процента верхнього значення першої податкової шкали, встановленого для січня поточного податкового року, - для платника податку, який є: 6.2.1. Самотньою матір'ю або батьком (опікуном, піклувальником) - у розрахунку на кожну дитину віком до 16 років. 6.2.2. Утриманцем дитини - інваліда - у розрахунку на кожну дитину. 6.2.3. Одним з батьків (опікунів, піклувальників) дитини віком до 16 років. 6.2.4. Учнем, студентом, аспірантом, ординатором (денна форма навчання), військовослужбовцем строкової служби. 6.2.5. Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної праці, Героєм України, повним кавалером ордена Слави або особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 6.3. На 4 проценти від верхнього значення першої податкової шкали, встановленого для січня поточного податкового року, - для фізичної особи, яка є: 6.3.1. Учасником бойових дій під час Великої Вітчизняної війни, працівником тилу, відзначеним державними нагородами або грамотами центральних органів державної влади. 6.3.2. Інвалідом війни або інвалідом І та ІІ групи з інших причин, у тому числі з дитинства. 6.3.3. Платником податку, віднесеного законом до 1 і 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 6.3.4. Колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Великої Вітчизняної війни, а також репресованою особою. 6.3.5. Особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Великої Вітчизняної війни на територію держав, що перебували у стані війни з СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками. 6.3.6. Особою, що перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року. 6.4. У разі коли платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, визначених у частинах 6.2 і 6.3 цієї статті, податкова соціальна пільга застосовується один раз за підставою, що передбачає її найбільший розмір. 6.5. Пільга, передбачена підпунктами 6.2.1 і 6.2.3 цієї статті зберігається до кінця року, в якому діти досягли шістнадцятирічного віку, а в разі смерті дітей - протягом наступних 12 місяців. Сума податку зменшується з місяця народження дитини. Право на одержання зазначеної пільги втрачається у разі, коли дитина перебуває на державному утриманні, в тому числі виховується у дитячому будинку (будинку дитини), інтернаті, за утримання в якому не береться плата, інтернаті при школі з повним державним забезпеченням, є курсантом або має самостійні джерела одержання доходу. Довідки про наявність дітей подаються фізичними особами за місцем їх основної роботи (служби, навчання) до виплати їм заробітної плати за першу половину січня, а в разі зміни кількості утриманців - не пізніше 15 числа місяця, що настає після такої зміни. Під час обчислення податку ці довідки подаються органам державної податкової служби одночасно з декларацією про одержані доходи. 6.6. Податкові соціальні пільги, визначені у цій статті, застосовуються під час обчислення суми податкових зобов'язань фізичної особи з основних доходів за звітний місяць, а також для проведення остаточного розрахунку суми податку із сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року. Для розрахунку суми податку із сукупного оподатковуваного доходу платника податку за підсумками податкового року розмір податкових соціальних пільг визначається шляхом множення їх місячної суми на кількість календарних місяців, протягом яких фізична особа мала право на їх отримання, і віднімання суми фактично одержаних податкових соціальних пільг за місцем виплати основного доходу протягом податкового року. 6.7. Податкові соціальні пільги надаються у розмірі, що не перевищує розміру податку, нарахованого за місцем одержання основного доходу, а також під час остаточного розрахунку суми податку із сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року".  
Враховано по суті  Стаття 6. Податкові соціальні пільги  
156. 6.1. Перелік податкових соціальних пільг   -357- Ландик В.І.
Стаття 6 "ставки податку" підпункт 6.1. Сукупний оподаткований дохід за звітний рік, визначений відповідно до цього Закону оподатковується за ставками податку, які встановлюються залежно від розміру сукупного оподаткованого доходу зазвітний рік в таких розмірах: Розміри сукупного оподаткованого доходу за рік \ Ставки та розміри податку до 4800 гривень включно \ 10 процентів суми доходу Від 4801 до 120000 гривень включно \ Податок у розмірі, що дорівнює сумі 480 гривень+13 процентів з суми доходів, що перевищують 4800 гривень Понад 120000 гривень \ Податок у розмірі, що дорівнює сумі 17760 гривень+20 процентівз суми доходів, що перевищують 120000 гривень  
Відхилено   6.1. Перелік податкових соціальних пільг  
    -358- Шпиг Ф.І.
Стаття 6. Пункт 6.1 викласти у такій редакції: "Ставки податку залежно від суми сукупного оподаткованого доходу платника податку за рік встановлюються за такою базовою податковою шкалою: Розміри сукупного оподаткованого доходу за рік (у гривнях) \ Ставки та розміри податку (у відсотках та фіксованій частині, вираженій у гривнях) До 7200 гривень включно \ 10 відсотків Від 7200 гривні до 7200 гривень включно \Податок у розмірі, що дорівнює 720 гривням + 15 відсотків з суми доходів, що перевищують 7200 гривень Від 72001 гривні \ Податок у розмірі, що дорівнює 10440 гривням + 25 відсотків з суми доходів, що перевищують 72000 гривень  
Відхилено - є нормою іншої статті   
157. Сума податку з оподатковуваного доходу зменшується на суму податкових соціальних пільг у таких розмірах:      До суми податкового кредиту звітного податкового року включається сума податкових соціальних пільг у таких розмірах:  
158. 6.1.1 щомісячно на 2 відсотки від верхнього значення першої податкової шкали, встановленого для січня поточного податкового року, - для будь-якого платника податку, якому нараховується (сплачується) заробітна плата (прирівняні до неї виплати та відшкодування), розмір якої не перевищує верхнього значення другої податкової шкали, визначеної статтею 7 цього Закону;   -359- Стоян О.М.
Підпункти 6.1.1 - 6.1.3. пункту 6.1 статті. Розмір податкових соціальних пільг доцільно виразити через величину, кратну неоподаткованому мінімуму, що відповідатиме положенням статті 17 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".  
Враховано за принципом  6.1.1 для будь-якого платника податку - у розмірі, що дорівнює добутку значення мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законом для звітного податкового року, та кількості календарних місяців такого податкового року, у яких платник податку отримував заробітну плату (прирівняні до неї виплати та винагороди);  
    -360- Терьохін С.А.
П.п. 6.1.1 викласти у редакції: "6.1.1 для будь-якого платника податку - у розмірі, що дорівнює добутку значення мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законом для звітного податкового року, та кількості календарних місяців такого податкового року, у яких платник податку отримував заробітну плату (прирівняні до неї виплати та винагороди)"  
Враховано    
    -361- Волков О.М.
У пункті 6.1 статті 6 цифри і слова "2 відсотки", "1 відсоток", "4 відсотки" замінити відповідно на "6 відсотків", "6 відсотків", "12 відсотків".  
Відхилено - є голим популізмом   
    -362- Васильєв Г.А.
У п.п. 6.1.1 статті 6 слова "2 відсотки" замінити на "1,2 відсотки".  
Відхилено - зменшує доходи малозабез-печених   
    -363- Скомаровський В.В.
Мінімальна заробітна плата не повинна оподатковуватися цим податком.  
Враховано за принципом   
159. 6.1.2 додатково до пільги, визначеної підпунктом 6.1.1 цього пункту, - щомісячно на 1 відсоток від верхнього значення першої податкової шкали, встановленого для січня поточного податкового року (із збереженням обмежень щодо розміру заробітної плати, встановлених підпунктом 6.1.1 цього пункту), - для платника податку, який:   -364- Стоян О.М.
П.п. 6.1.2 ст. 6 викласти у такій редакції: " сукупний оподатковуваний дохід з метою оподаткування зменшується на 1,5 прожиткових мінімуми для платників податку, які є: а) особою, що утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну дитину; б) одним з батьків (опікун, піклувальник) дитини віком до 18 років (учня, студента, аспіранта, ординатора, курсанта віком до 23 років за умов відсутності у ниих власних доходів) - у розрахунку на кожну дитину; в) учнем, студентом, аспірантом, ординатором, курсантом, військослужбовцем строкової служби; г) працівником тилу, відзначеним державними нагородами або грамотами центральних оргпнів державної влади"  
Немає висновку   6.1.2 у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам від суми пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 цього пункту, - для платника податку, який: е) особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів.  
160. а) є самотньою матір'ю або батьком (опікуном, піклувальником) - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;   -365- Горбаль В.М.
З пункту 6.1.2. частини 6.1 статті 6 виключити текст підпункту а).  
Відхилено   а) є самотньою матір'ю або батьком (опікуном, піклувальником) - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; є вдівцем (вдовицею), до місяця, в якому такий платник податку укладає наступний шлюб;  
161. б) утримує дитину - інваліда 1 та 2 групи, у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;   -366- Горбаль В.М.
З пункту 6.1.2. частини 6.1 статті 6 виключити текст підпункту б).  
Відхилено   б) утримує дитину - інваліда 1 та 2 групи, у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;  
162. в) має три чи більше дитини - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;      в) має три чи більше дитини віком до 18 років - у розрахунку на кожну таку дитину;  
163. г) є особою, віднесеною законом до 1 і 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;      г) є особою, віднесеною законом до 1 і 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
164. д) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, військовослужбовцем строкової служби;   -367- Заплатинський В.М.
В п. 6.1.2 підп. є) після слова "ординатором" доповнити словами "стаціонарної форми навчання" і далі за текстом.  
Відхилено - ординатор може перебувати на заочній формі навчання  д) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, військовослужбовцем строкової служби;  
165. е) інвалідом 1 та 2 групи, у тому числі з дитинства;      е) є інвалідом 1 та 2 групи, у тому числі з дитинства;  
166. 6.1.3 щомісячно на 4 відсотки від верхнього значення першої податкової шкали, встановленого для січня поточного податкового року (із збереженням обмежень щодо розміру заробітної плати, встановлених підпунктом 6.1.1 цього пункту), - для фізичної особи, яка є:   -368- Горбаль В.М.
Текст пункту 6.1.3. частини 6.1. статті 6 доповнити підпунктами в такій редакції: а) є самотньою матір'ю або батьком (опікуном, піклувальником) - у розрахунку на кожну дитину віком до 16 років (але не більше 10 відсотків від верхнього значення першої податкової шкали); б) утримує дитину - інваліда, у розрахунку на кожну дитину (але не більше 10 відсотків від верхнього значення першої податкової шкали);  
Відхилено - правка коштує приблизно 0,8 млрд. грн. збитків місцевих бюджетів  6.1.3 у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам від суми пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 цього пункту, - для платника податку, який є:  
    -369- Стоян О.М.
п.п. 6.1.3 ст. 6 викластии у такій редакції: "Сукупний оподатковуваний дохід з метою оподаткування зменшується на 2 прожиткових мінімума для платників податків, які є: а) ветераном війни, учасником бойових дій, особою, яка належить до учасників бойових дій, що визначені статтями 4-6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантіхї їх соціального статусу", а також Героєм Радянського Союзу, героєм Соціалістичної праці, Героєм України; б) інвілідом війни або інвалідом І та ІІ груп, в тому числі з дитинства; в) особою, віднесеною законом до 1 та 2 категорії осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; г) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час другої світової війни, а також репресованою особою" і далі за текстом.  
Немає висновку    
    -370- Горбаль В.М.
У тексті пункту 6.1.3.: Текст пункту доповнити підпунктами в такій редакції: "а) є самотньою матір'ю або батьком (опікуном, піклувальником) - у розрахунку на кожну дитину віком до 16 років (але не більше 10 відсотків від верхнього значення першої податкової шкали); б) утримує дитину - інваліда, у розрахунку на кожну дитину (але не більше 10 відсотків від верхнього значення першої податкової шкали);"  
Немає висновку    
167. а) особою, що є Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави;   -371- Горбаль В.М.
Текст підпункту а) пункту 6.1.3. частини 6.1. статті 6 існуючої редакції виключити, а викласти під пунктом в) нової редакції. В цьому ж підпункті перед словами "Героєм Радянського Союзу" додати слова "Героєм України".  
Пропонується віднести до прийняття Податкового кодексу  а) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави та Трудової Слави;  
    -372- Горбаль В.М.
У тексті пункту 6.1.3.: Текст підпункту а) існуючої редакції виключити, а викласти під пунктом в) нової редакції. В цьому ж підпункті перед словами "Героєм Радянського Союзу" додати слова "Героєм України".  
Немає висновку    
    -373- Заплатинський В.М.
В п. 6.1.3. підп. а) доповнити словами: "Героєм Соціалістичної праці.", "Ордена Слави та ордена Трудової Слави., Героїв України".  
Враховано частково    
168. б) учасником бойових дій під час Другої світової війни, а також працівником тилу;   -374- Стоян О.М.
Абзац "б" підпункту 6.1.3. пункту 6.1 статті викласти в редакції: "ветераном війни, учасником бойових дій, особою, яка належить до учасників бойових, що визначені статтями 4-6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  
Враховано частково   б) учасником бойових дій під час Другої світової війни, а також працівником тилу, що має відповідні державні відзнаки;  
    -375- Кириченко Л.Ф.
Підпункт б) п.п. 6.1.3 викласти у наступній редакції: б) учасникам бойових дій під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією у 1941-1945 р.р., а також працівникам тилу.  
Враховано по суті   
    -376- Горбаль В.М.
У тексті пункту 6.1.3.: Підпункт б) виключити в існуючій редакції, а викласти в новій під пунктом г): "учасником бойових дій під час Другої світової війни, працівником тилу, відзначеним державними нагородами або грамотами центральних органів державної влади, інвалідом війни, а також учасником бойових дій згідно з переліком (додаток 1), на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".  
Немає висновку    
    -377- Заплатинський В.М.
В п. 6.1.3. підп. б) "осіб, нагороджених чотирма і більш медалями "За відвагу".  
Пропонується віднести до прийняття Податкового кодексу   
    -378- Горбаль В.М.
Підпункт б) пункту 6.1.3. частини 6.1. статті 6 виключити в існуючій редакції, а викласти в новій під пунктом г): "учасником бойових дій під час Другої світової війни, працівником тилу, відзначеним державними нагородами або грамотами центральних органів державної влади, інвалідом війни, а також учасником бойових дій згідно з переліком (додаток 1), на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".  
Пропонується віднести до прийняття Податкового кодексу   
169. в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни, а також репресованою особою;   -379- Заплатинський В.М.
В п. 6.1.3. підп. в) доповнити словами "інвалідом війни ІІІ групи".  
Пропозиція поглинається попередніми нормами  в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни, а також репресованою особою;  
170. г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;      г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;  
171. д) особою, що перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.   -380- Кириченко Л.Ф.
Доповнити статтю 6 п.п. 6.1.3 підпунктом е) наступного змісту: е) особою, віднесеною законом до третьої та четвертої категорії осіб, що постраждали у наслідок Чорнобильської катастрофи.  
Відхилено   д) особою, що перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.  
    -381- Горбаль В.М.
З тексту пункту 6.1.3 (останнє речення) частини 6.1. статті 6 слова "та не бере участі у перерахунку загальних податкових зобов'язань платника податку за наслідками податкового року" виключити.  
Не стосується цих норм   
    -382- Васильєв Г.А.
доповнити п.п. 6.1.3. статті 6 підпунктом такого змісту: "є) особою, якій присуджено довічну стипендію громадянам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність".  
Враховано по суті   
172. 6.2. Порядок вибору податкової соціальної пільги, більшої за розміром      6.2. Порядок вибору податкової соціальної пільги, більшої за розміром  
173. 6.2.1. У разі коли платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, визначених у пункті 6.1 цієї статті, податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір.   -383- Горбаль В.М.
В тексті пункту 6.2.1. частини 6.2. статті 6 слова та цифри "у пункті 6.1" замінити словами та цифрами "у підпунктах 6.1.2 - 6.1.3".  
Враховано   У разі коли платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 6.1 цієї статті, податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір.  
    -384- Хомутиннік В.Ю.
6.2.1. Доповнити наступним : "...за винятком п. 6.1.1. та 6.1.2, які можуть застосовуватися разом".  
Враховано по суті   
174. 6.2.2. Платник податку може вибрати менший розмір податкової соціальної пільги або відмовитися від неї. Таке рішення направляється у письмовій формі на адресу податкового органу за місцем податкової реєстрації платника податку разом із декларацією за звітний рік чи окремо у довільній формі.   -385- Терьохін С.А.
Підпункт 6.2.2 виключити.  
Враховано    
175. 6.3. Порядок отримання, застосування та зміни розміру податкових соціальних пільг   -386- Терьохін С.А.
Назву пункту 6.3 викасти у такій редакції: "6.3. Порядок застосування розміру податкових соціальних пільг";  
Враховано   6.3. Порядок застосування розміру податкових соціальних пільг  
176. 6.3.1. Розмір податкових соціальних пільг підлягає зміні внаслідок індексації граничних шкал та сум податку відповідно до статті 7 цього Закону.   -387- Терьохін С.А.
Підпункт 6.3.1 викласти у такій редакції: "6.3.1 Платник податку, який бажає включити суму податкової соціальної пільги до складу податкового кредиту, зобов"язаний подати відповідному податковому органу річну декларацію. Якщо платник податку має право на отримання податкової соціальної пільги, більшої ніж передбачена підпунктом 6.1.1 цієї статті, він має зазначити це у річній податковій декларації. Розрахунок суми податкової соціальної пільги здійснюється податковим органом самостійно на підставі даних, одержаних у складі податкової звітності від осіб, які виплачують такому платнику податку заробітну плату (прирівняні до неї виплати та відрахування)";  
Враховано   6.3.1 Платник податку, який бажає включити суму податкової соціальної пільги до складу податкового кредиту, зобов"язаний подати відповідному податковому органу річну податкову декларацію. Якщо платник податку має право на отримання податкової соціальної пільги, більшої ніж передбачена підпунктом 6.1.1 цієї статті, він має зазначити про це у поданій ним річній податковій декларації. Розрахунок суми податкової соціальної пільги здійснюється податковим органом самостійно на підставі даних, одержаних у складі податкової звітності від осіб, які виплачують такому платнику податку заробітну плату (прирівняні до неї виплати та відрахування).  
177. 6.3.2. Для отримання податкової соціальної пільги, зазначеної у підпунктах 6.1.2 - 6.1.3 цього пункту, платник податку подає відповідні документи, що підтверджують право на її отримання:   -388- Стоян О.М.
Підпункт 6.3.2. пункту 6.3 статті 6. З метою уточнення порядку обчислення сукупного оподатковуваного доходу замінити слово "віднімання" на слово "вирахування з добутку".  
Відхилено   6.3.2. Платник податку, який має право на використання податкової соціальної пільги, зазначеної у підпункті 6.1.2 або 6.1.3 цієї статті, зобов"язаний надати працедавцю, що виплачує йому заробітну плату (прирівняні до неї виплати та відрахування), відповідні документи, які підтверджують право на отримання такої пільги. Порядок надання таких документів та їх склад визначається Кабінетом Міністрів України.  
178. працедавцю за місцем отримання основного доходу, у разі коли платник податку є найманим працівником;   -389- Терьохін С.А.
Підпункт 6.3.1 викласти у такій редакції: "6.3.2. Платник податку, який має право на використання податкової соціальної пільги, зазначеної у підпункті 6.1.2 або 6.1.3 цієї статті, зобов"язаний надати працедавцю, що виплачує йому заробітну плату (прирівняні до неї виплати та відрахування), відповідні документи, які підтверджують право на отримання такої пільги. Порядок надання таких документів та їх склад визначається Кабінетом Міністрів України.";  
Враховано    
179. податковому органу, якщо платник податку є самозайнятою особою.       
180. Порядок виконання цього пункту встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
181. 6.3.3. Податкова соціальна пільга, передбачена частинами "а" -"г" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, зберігається до кінця року, в якому дитина досягає вісімнадцятирічного віку, а у разі смерті дитини - до кінця року, на який припадає така смерть. Право на отримання такої податкової соціальної пільги втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або коли він передає дитину на державне утримання, у тому числі до дитячого будинку (будинку маляти, інтернату), незалежно від того чи береться плата за таке утримання або ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах його повного утримання, починаючи з місяця, на який припадає відповідна подія.   -390- Терьохін С.А.
У п.п 6.3.3: слова "частинами "а"-"г" замінити словами "а"-"в"; слова "смерті дитиии" замінити словами "її смерті до досягнення такого віку,"; після слів " (будинку маляти, інтернату," додати слова " дитячого будинку сімейного типу, прийомній сім'ї"; доповнит абзацом такого змісту: "Податкова соціальна пільга, передбачена частиною"д" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, зупиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому платник податку позбувається статусу, визначеного у такій частині";  
Враховано   6.3.3. Податкові соціальні пільги, передбачені підпунктами "а" -"в" підпункту 6.1.2 цього Закону зберігаються до кінця зітного року, в якому дитина досягає вісімнадцяти років, а у разі її смерті до досягнення такого віку, - до кінця звітного року, на який припадає така смерть. Право на отримання таких податкових пільг втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або коли він передає дитину на державне утримання, у тому числі до дитячого будинку (будинку маляти, інтернату, дитячого будинку сімейного типу, прийомній сім'ї), незалежно від того чи береться плата за таке утримання або ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з місяця, на який припадає відповідна подія. Податкова соціальна пільга, передбачена підпунктом "д" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, зупиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому платник податку позбувається статусу, визначеного у такому підпункті.  
    -391- Стоян О.М.
П.п. 6.3.3 ст. 6 викласти в новій редакції: "Сукупний оподатковуваний дохід з метою оподаткування зменшується на 1,5 прожиткових мінімумів для платників податку, визначених частинами "а" - "б" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, до кінця року, в якому дитина досягає вісімнадцятирічного віку (учня, студента, аспіранта, ординатора, курсанта - 23 років), а у разі смерті дитини - до кінця року, на який припадає смерть. Право на отримання такої пільги втрачається" і далі за текстом.  
Немає висновку    
    -392- Горбаль В.М.
В тексті пункту 6.3.3. частини 6.3. статті 6 слова та цифри "передбачена пунктами "а" -"в" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті" замінити словами та цифрами "передбачена пунктами "а" -"б" підпункту 6.1.3 пункту 6.1 цієї статті";. після слів " (будинку маляти), інтернату," додати слова "дитячого будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, ".  
Немає висновку    
182. 6.3.4. Податкова соціальна пільга застосовується при визначенні оподатковуваного доходу платника податку за місяць, в якому такий платник податку помирає або оголошується безвісті відсутнім чи померлим згідно із законом.   -393- Терьохін С.А.
П.п. 6.3.4 викласти у такій редакції: "6.3.4 Розрахунок розміру податкової соціальної пільги здійснюється з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку, помирає чи визнається судом померлим чи безвісті відсутнім або стає нерезидентом";  
Немає висновку   6.3.4 Розрахунок розміру податкової соціальної пільги здійснюється з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помирає чи визнається судом померлим чи безвісті відсутнім або стає нерезидентом.  
183. 6.3.5. Податкова соціальна пільга застосовується при виплаті доходу за основним місцем його отримання.       
184. У разі коли дохід, отриманий за податковий місяць, виплачується частками, дозволяється застосування податкової соціальної пільги пропорційно таким частковим виплатам чи при виплаті останньої частки за вибором працедавця (самозайнятої особи).       
185. 6.3.6. У разі коли основне місце одержання доходу платника податку знаходиться за межами України або коли такий дохід виплачується особами, які відповідно до законодавства звільнені від обов'язків утримання податку та внесення його до бюджету, податкова соціальна пільга не застосовується.   -394- Беспалий Б.Я.
Ст. 6 пп. 6.3.6 "Законодавства" замінити на "законом"  
Відхилено    
    -395- Терьохін С.А.
П.п. 6.3.6 виключити  
Враховано    
186. 6.3.7. Якщо сума доходу за основним місцем його отримання за звітний період є меншою за розмір соціальної податкової пільги, від'ємна різниця не підлягає перенесенню на наступні податкові періоди або відшкодуванню.   -396- Терьохін С.А.
П.п. 6.3.7 виключити  
Враховано    
187. 6.3.9. Податкова соціальна пільга може бути застосованою виключно до доходів платника податку, що має податковий (ідентифікаційний) номер.   -397- Горбаль В.М.
Текст пункту 6.3.9 частини 6.3 статті 6 після слів "податковий (ідентифікаційний) номер " доповнити словами: "або спеціальні відмітки про наявність права здійснювати будь-які операції (платежі) без ідентифікаційного номера".  
Відхилено    
    -398- Кириченко Л.Ф.
Вилучити п.п. 6.3.9.  
Немає висновку    
    -399- Хомутиннік В.Ю.
П. 6.3.9. викласти у наступній редакції: 6.3.9. Податкова соціальна пільга може бути застосованою виключно до доходів платника податку - резидента  
Враховано    
    -400- Горбаль В.М.
В тексті пункту 6.4.2. частини 6.4. статті 6 слова та цифри "передбачена пунктами "а" -"в" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті" замінити словами та цифрами "передбачена пунктами "а" -"б" підпункту 6.1.3 пункту 6.1 цієї статті". Абзаци а), б), в), г), д), е) відповідно вважати абзацами в), г), д), е), є), ж).  
Враховано по суті   
    -401- Горбаль В.М.
В тексті пункту 6.4.2. частини 6.4. статті 6 після слів " (будинку маляти), інтернату," додати слова "дитячого будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, ".  
Враховано    
    -402- Шпиг Ф.І.
Пункт 6.5. вилучити.  
Враховано    
    -403- Шпиг Ф.І.
Пункт 6.5.1. вилучити.  
Враховано    
    -404- Шкіря І.М.
Требуем сохранить право шахтеров на бесплатное получение бытового угля и не взимать подоходный налог с этой социальной гарантии.  
Відхилено    
188. Стаття 7. Ставки податку та податкові шкали   -405- Шпиг Ф.І.
Стаття 7. Вилучити.  
Відхилено   Стаття 7. Ставка податку 7.1. Ставка податку складає 15 відсотків до об"єкту оподаткування. 7.2. Ставка податку на доходи, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального річного або місячного оподатковуваного доходу, становить: а)_при нарахуванні процентів (дисконтних доходів) - 5 відсотків; б) при виплаті грошових або майнових призів, виграшів в азартні ігри, розіграши (крім лотерей, що мають статус державних згідно із законом), - подвійне значення ставки, визначеної пунктом 7.1 цієї статті; в) для доходів, інших ніж зазначені у підпунктах "а" - "б" цього підпункту, - розмір ставки, визначеної пунктом 7.1 цієї статті. 7.3. Якщо податок утримується при виплаті доходів, то ставка податку застосовується до суми такої виплати до її зменшення на суму цього податку. Якщо податок справляється з суми чистого річного оподатковуваного доходу (для нерезидентів - з суми загального річного оподатковуваного доходу), то ставка податку застосовується до суми такого доходу до його зменшення на суму цього податку.  
    -406- Терьохін С.А.
Статтю 7 викласти у такій редакції: "Стаття 7. Ставка податку Ставка податку складає 13 % до об"єкту оподаткування".  
Враховано у перехідних положеннях до цього Закону   
    -407- Цушко В.П.
Пункт 7.1 статті 7 викласти у редакції: "Стаття 7. Ставка податку складає 15 % до об"єкту оподаткування", зважаючи на існування неоподатковуваного мінімуму та податкового кредиту.  
Враховано    
    -408- Терьохін С.А.
Пункт 7.2. викласти у такій редакції: "7.2. Ставка податку на доходи, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального річного або місячного оподатковуваного доходу, становить: а)_при нарахуванні процентів (дисконтних доходів) - 5 відсотків; б) при виплаті грошових або майнових призів, виграшів в азартні ігри, розіграши (крім лотерей, що мають статус державних згідно із законом), - подвійне значення ставки, визначеної пунктом 7.1 цієї статті; в) для доходів, інших ніж зазначені у підпунктах "а" - "б" цього підпункту, - розмір ставки, визначеної пунктом 7.1 цієї статті."  
Враховано    
    -409- Кабінет Міністрів України
Статтю 7 викласти у такій редакції: Стаття 7. Ставки податку 7.1. Сукупний оподатковуваний дохід за звітний рік, визначений відповідно до цього Закону оподатковується за ставками податку, які встановлюються залежно від розміру сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік в таких розмірах: Розміри сукупного оподатковуваного доходу за рік (Ставки та розміри податку) До 4800 гривень включно (10 процентів суми доходу) Від 4801 до 120 000 гривень включно (податок у розмірі, що дорівнює сумі 480 гривень + 15 процентів із суми доходів, що перевищують 4800 гривень) Понад 120 000 гривень (податок у розмірі, що дорівнює 17760 гривень + 20 процентів із суми доходів, що перевищують 120 000 гривень) Розміри сукупного оподатковуваного доходу за рік, наведені у податковій шкалі, підлягають щорічній індексації на коефіцієнт індексу інфляції за звітний рік у разі, коли рівень інфляції за звітний рік перевищує 10 процентів. Порядок проведення індексації встановлюється Кабінетом Міністрів України. 7.3. Доходи джерелом походження з України, що виплачуються фізичним особам як дивіденди та роялті, оподатковуються за ставкою, визначеною Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".  
Відхилено у зв"язку зі зміною редакції   
189. 7.1. Базова податкова шкала   -410- Терьохін С.А.
Виключити.  
Враховано    
190. 7.1.1. Ставки податку залежно від суми сукупного оподатковуваного доходу платника податку за рік встановлюються за такою базовою податковою шкалою:   -411- Шепетін В.Л.
Пункт 7.1 статті 7 викласти в наступній редакції: "7.1 Базова податкова шкала 7.1.1 Ставки податку залежно від суми сукупного оподаткованого доходу платники податку за рік встановлюється за такою базовою податковою шкалою:  
Відхилено у зв"язку виключенням пункту   
191. Розміри сукупного оподатковуваного доходу за рік (у гривнях) \ Ставки та розміри податку (у відсотках та фіксованій частині, вираженій у гривнях)   -412- Шепетін В.Л.
розміри сукупного оподаткованого доходу за рік (у гривнях) \ ставки та розміри податку (у відсотках та фіксованій частині, вираженій у гривнях)  
Відхилено у зв"язку виключенням пункту   
192. До 7200 гривень включно \ 10 відсотків   -413- Шепетін В.Л.
до 7200 гривень \ 10 відсотків  
Відхилено у зв"язку виключенням пункту   
193. Від 7200 гривні до 72000 гривень включно \ Податок у розмірі, що дорівнює 720 гривням +15 відсотків з суми доходів, що перевищують 7200 гривень   -414- Шепетін В.Л.
від 7200 гривні до 72000 гривень \ податок у розмірі, що дорівнює 720 гривням + 15 відсотків з суми доходів, що перевищують 72000 гривень  
Відхилено у зв"язку виключенням пункту   
194. Від 72 001 гривні до 720 000 гривень включно \ Податок у розмірі, що дорівнює 10440 гривням +20 відсотків з суми доходів, що перевищують 72000 гривень   -415- Шепетін В.Л.
від 72000 гривні до 720000 гривень \ податок у розмірі, що дорівнює 10440 гривням + 20 відсотків з суми доходів, що перевищують 72000 гривень  
Відхилено у зв"язку виключенням пункту   
195. Від 720 000 гривень включно \ Податок у розмірі, що дорівнює 140 040 гривень + 13 відсотків з суми доходів, які перевищують 720000 гривень   -416- Шепетін В.Л.
від 720000 гривень \ податок у розмірі, що дорівнює 140040 гривень + 13 відсотків з суми доходів, які перевищують 720000 гривень  
Відхилено у зв"язку виключенням пункту   
    -417- Васильєв Г.А.
У п. 7.1.1.:слова "від 7200 гривні до 72000 гривень включно" замінити на "від7200 гривні до 120000гривень включно"; слова "від 72001 гривні" замінити на "12001 гривні"; слова" податок у розмірі, що дорівнює 10440 гривням +25 відсотків з суми доходів, що перевищують 72000 гривень" на "податок ц розмірі, що дорівнює 17640 гривень + 25 відсотків з суми доходів, що перевищують 100000 гривень".  
Відхилено у зв"язку виключенням пункту   
    -418- Хомутиннік В.Ю.
7.1.1. Ставки податку залежно від суми сукупного оподатковуваного доходу платника податку за рік встановлюються за такою базовою податковою шкалою: Розміри сукупного оподатковуваного доходу (у відсотках та фіксованій за рік (у гривнях) частині, вираженій у гривнях) Ставки та розміри податку: - До 7200 гривень включно - 10 відсотків - Від 7 201 гривні до 720 000 гривень включно - податок у розмірі, що дорівнює 720 гривням +15 відсотків з суми доходів, що перевищують 7200 гривень - Від 720 001 гривні до 1 200 000 гривень включно - податок у розмірі, що дорівнює 8970 гривням + 20 відсотків з суми доходів, що перевищують 720 000 гривень - Від 1 200 001 гривень включно - податок у розмірі, що дорівнює 236 900 гривень + 13 відсотків з суми доходів, які перевищують 200000 гривень  
Відхилено у зв"язку виключенням пункту   
    -419- Стоян О.М.
Підпункт 7.1.1. пункту 7.1. статті. Шкалу ставок оподаткування викласти в такій редакції: Розміри оподаткованого доходу за рік (у податкових шкалах, виражених у прожиткових мінімумах) \ Ставки та розміри податку (у гривнях і відсотка до бази оподаткування) До 12 прожиткових мінімумів \ Не оподатковується Від 12 до 24 прожиткових мінімумів \ 10% суми доходу Від 24 до 600 прожиткових мінімумів \ податок з доходу в 25 прожиткових мінімумі + 15% з суми доходів, що перевищують 24 прожиткових мінімуми Понад 600 прожиткових мінімумів \ податок з доходу в 600 прожиткових мінімумів + 20% з суми доходу, що перевищують 600 прожиткових мінімуми  
Відхилено у зв"язку виключенням пункту   
196. 7.1.2. Базова податкова шкала, встановлена підпунктом 7.1.1 цього пункту, застосовується для розрахунків сукупного оподатковуваного доходу платника податку за підсумками звітного податкового року.   -420- Шепетін В.Л.
Підпункт 7.1.2. пункту 7.1. Статті 7 вилучити  
Відхилено    
197. 7.2. Індексація   -421- Скомаровський В.В.
Із тексту статті 7 виключити пункт 7.2. Індексація.  
Враховано    
    -422- Ландик В.І.
Пункт 7.2 "Індексація" вилучити.  
Враховано    
    -423- Стоян О.М.
Пункт 7.2 "Індексація" вилучити.  
Враховано    
198. 7.2.1. Розміри сукупного оподатковуваного доходу, визначені у податкових шкалах та фіксовані частини податку підлягають щорічній індексації на коефіцієнт, який визначається за формулою:       
199. Кі = [І (р-1) -5]: 100, де       
200. Кі - коефіцієнт індексації;       
201. І (р-1) -індекс інфляції періоду, за результатами якого проводиться індексація.       
202. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не провадиться.       
203. 7.2.2. Проіндексований розмір сукупного річного оподатковуваного доходу підлягає округленню до найближчих ста гривень.   -424- Стоян О.М.
Підпункт 7.2.2. пункту 7.2 статті. Норму пункту викласти в редакції: "Розміри сукупного оподаткованого доходу, наведені у податковій шкалі, підлягають щорічній індексації на коефіцієнт індексації виходячи з розміру інфляції за звітний рік у разі, коли річний рівень інфляції перевищує поріг індексації, який встановлюється Законом України "Про індексацію грошових доходів населення".  
Відхилено у зв"язку виключенням пункту   
204. 7.2.3. Проіндексовані розміри сукупного оподатковуваного доходу та фіксованих частин податку починають застосовуватися з податкового року, наступного за роком такої індексації.       
205. 7.2.4. Індексація провадиться на підставі статистичного звіту Кабінету Міністрів України за наслідками дванадцятимісячного періоду, який розпочинається з 1 липня попереднього року та закінчується 31 червня поточного року, у якому приймається Закон України про Державний бюджет України на наступний рік.   -425- Стоян О.М.
Підпункт 7.2.4. пункту 7.2 статті 7 вилучити.  
Відхилено у зв"язку виключенням пункту   
206. Зазначений статистичний звіт підлягає оприлюдненню в офіційних виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України до 15 вересня року її проведення. Перша індексація провадиться у 2004 році.       
207. 7.2.5. Закон про Державний бюджет України має містити статтю про індексацію, визначену нормами цієї статті, якщо така індексація має провадитися згідно з нормами цього Закону.       
208. 7.3. Перегляд значень базової податкової шкали   -426- Терьохін С.А.
Пункт 7.3 вилучити  
Враховано    
209. 7.3.1. Верховна Рада України не частіше одного разу на три податкових роки, але не рідше одного разу на п'ять податкових років провадить перегляд значень податкових шкал та фіксованих частин податку, визначених у пункті 7.1 цієї статті, з метою приведення їх у відповідність до поточного рівня споживчих цін та сформованих на їх підставі державних соціальних стандартів (нормативів).       
210. 7.3.2. Змінені розміри ставок податку, сукупного оподатковуваного доходу, визначеного у податкових шкалах та фіксованих частин податку починають застосовуватися з податкового року, наступного за роком, у якому набирає чинності закон, що встановлює такі зміни.   -427- Терьохін С.А.
Увести статтю 8 з такою назвою: "Стаття 8. Порядок оподаткування окремих видів доходів";  
Враховано   Стаття 8. Порядок оподаткування окремих видів доходів  
211. 7.4. Порядок оподаткування доходів у вигляді авторської винагороди, роялті, інших неодноразових виплат спадкоємцям платника податку   -428- Терьохін С.А.
Пункт 8.1 виключити у зв"язку з врахуванням у п. 4.2;  
Враховано    
212. 7.4.1. Доходи платника податку у вигляді сум авторської винагороди, роялті, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), одержуваної неодноразово спадкоємцями, інших видів неодноразових виплат (включаючи виплати за успадкованими пенсіями, ануїтетами, іншими страховими полісами), підлягають оподаткуванню у складі сукупного оподатковуваного доходу такої фізичної особи за наслідками звітного податкового року. Якщо такі доходи виплачуються за місцем отримання платником податку основного доходу, вони підлягають включенню до складу такого основного доходу з його відповідним оподаткуванням.   -429- Римарук О.І.
П. 7.4.1. "нематеріальні активи" замінити на "результати інтелектуальної праці".  
Відхилено у зв"язку зі зміною редакції   
    -430- Ландик В.І.
Змінити в пп. 7.4.1 "15 відсотків" на "13 відсотків"  
Відхилено у зв"язку зі зміною редакції   
213. 7.4.2. Якщо виплата доходів, визначених у підпункті 7.4.1 цієї статті має джерело походження з території України, такі доходи оподатковуються:   -431- Ландик В.І.
Змінити в пп. 7.4.2 "15 відсотків" на "13 відсотків"  
Відхилено у зв"язку зі зміною редакції   
214. а) у разі їх виплати працедавцем платника податку - за ставками та шкалами, визначеними пунктом 7.1 цієї статті;       
215. б) у разі їх виплати іншими резидентами - за ставкою, визначеною цим законом для виплати неосновного доходу;       
216. в) якщо такі доходи виплачуються нерезидентами, або особами, які відповідно до законодавства звільнені від обов'язків утримання податку та внесення його до бюджету, такі доходи підлягають включенню до складу сукупного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача, за наслідками податкового року, на який припадає їх отримання.   -432- Беспалий Б.Я.
Ст. 7 пп. 7.4.2 пп. В) "Законодавства" замінити на "закону"  
Відхилено у зв"язку зі зміною редакції   
    -433- Ландик В.І.
Змінити в пп. 7.4.3 "15 відсотків" на "13 відсотків"  
Відхилено у зв"язку зі зміною редакції   
217. 7.5. Порядок оподаткування доходів, отриманих у формах, відмінних від грошової   -434- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо викласти частину 7. 5 статті 7 у наступній редакції: "Стаття 8. Особливості утримання податку з доходів, одержаних у формі, відмінній від грошової 8.1. Податки з будь-яких доходів, що виплачуються фізичній особі не в грошовій формі, утримуються з джерел виплати за рахунок особи, яка здійснює такі виплати. 8.2. База для нарахувань податку фізичній особі з доходів, одержаних не за місцем одержання основного доходу, визначається шляхом ділення вартості товарів, робіт, послуг, одержаних фізичною особою, на 0, 8. 8.3. База для нарахувань такого податку фізичної особи з доходів, одержаних за місцем одержання основного доходу, визначається як вартість товарів, робіт, послуг, одержаних фізичною особою, збільшена на суму податку, нарахованого відповідно до шкали і ставок, визначених частиною 7.1 статті 7 цього Закону. Зазначена база використовується для вирахування сукупного оподатковуваного доходу фізичної особи за результатами звітного року, а також для визначення валових витрат особи, яка здійснює виплати таких доходів. 8.4. Під вартістю товарів, робіт, послуг розуміється їх звичайна ціна, визначена згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".  
Враховано по суті  8.1. Оподаткування доходів, отриманих у формах, відмінних від грошової  
218. 7.5.1. При виплаті доходів як за основним так і неосновним місцем у будь-яких формах, відмінних від грошової, податок утримується у джерела виплати за рахунок особи, що її здійснює. При цьому база для нарахування податку визначається як звичайна вартість такої виплати, збільшена на суму податку.   -435- Шепетін В.Л.
В підпункті 7.5.1. пункту 7.5 статті 7 виключити речення: "При цьому база для нарахування податку визначається як звичайна вартість такої виплати, збільшена на суму податку".  
Враховано за змістом  8.1.1 При виплаті доходів у будь-яких формах, відмінних від грошової, об"єкт оподаткування визначається як вартість такої виплати, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіціент, який розраховується за такою формулою: К= 100 : (100 - Сп), де К -коефіціент; Сп - ставка податку, діюча на момент такої виплати. 8.1.2 Значення об"єкту оподаткування, розраховане згідно з підпунктом 8.1.1 цього пункту, застосовується також для підрахунку валових витрат особи, що виплачує такі доходи.  
    -436- Терьохін С.А.
Підпункт 7.5.1 викласти у такій редакції: "8.1.1. При виплаті доходів у будь-яких формах, відмінних від грошової, об"єкт оподаткування визначається як вартість такої виплати, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіціент, який розраховується за такою формулою: К= 100/ (100 - Сп), де К -коефіціент; Сп - ставка податку, діюча на момент такої виплати; 8.1.2 Значення об"єкту оподаткування, розраховане згідно з підпунктом 8.1.1 цього пункту, застосовується також для підрахунку валових витрат особи, що виплачує такі доходи".  
Враховано    
    -437- Катеринчук М.Д.
У п.п 7.5.1 та 7.5.2 ст. 7 слово "вартість" замінити на слово "ціна".  
Немає висновку    
    -438- Хомутиннік В.Ю.
П. 7.5.1. слова "збільшена на суму податку" замінити на "... а у випадку наявності, за балансовою вартістю."  
Враховано    
219. 7.5.2. У разі коли виплата доходів у формах, відмінних від грошової, здійснюється особами, які відповідно до законодавства звільнені від обов'язків утримання податку та внесення його до бюджету, сума таких доходів підлягає включенню до складу сукупного річного оподатковуваного доходу платника податку. При цьому база для нарахування податку визначається як звичайна вартість такої виплати, збільшена на суму податку.   -439- Шепетін В.Л.
В підпункті 7.5.2. пункту 7.5 статті 7 виключити речення: "При цьому база для нарахування податку визначається як звичайна вартість такої виплати, збільшена на суму податку".  
Відхилено -   
    -440- Беспалий Б.Я.
Ст. 7 пп. 7.5.2 "Законодавства" замінити на "закону"  
Відхилено    
    -441- Хомутиннік В.Ю.
П. 7.5.2. слова "збільшена на суму податку" замінити на "... а у випадку наявності, за балансовою вартістю."  
Немає висновку    
220. 7.6. Порядок оподаткування доходів, отриманих від надання окремих видів власності в оренду   -442- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо виключити пункт 7.6 статті 7.  
Відхилено   8.2. Оподаткування доходу, отриманого від надання окремих видів власності в оренду  
221. 7.6.1. Доходи, отримані платником податку внаслідок надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, що належать йому на правах власності, оподатковуються при їх виплаті у порядку, передбаченому цим законом для виплати неосновних доходів. При цьому:   -443- Кириченко Л.Ф.
Вилучити п.п. 7.6.1  
Відхилено   8.2.1. Дохід, отриманий платником податку від надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, що належать йому на правах приватної власності, оподатковується при виплаті такого доходу за його рахунок. Сума стягнутого податку є остаточною, а сума такого доходу не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку-орендодавця. При цому:  
    -444- Беспалий Б.Я.
Ст. 7 пп. 7.6.1. "Законодавства" замінити на "закону"  
Враховано    
222. особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету, є орендар;   -445- Терьохін С.А.
Підпункт 7.6.1 викласти у такій редакції: "8.2.1. Дохід, отриманий платником податку від надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, що належать йому на правах приватної власності, оподатковується при виплаті такого доходу за його рахунок. При цому: а) особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету є орендар, що є податковим агентом орендодавця; б) об"єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в орендному договорі, з урахуванням мінімальних орендних цін, встановлених законодавством з цього питання";  
Враховано   а) особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету є орендар, що є податковим агентом орендодавця;  
223. база оподаткування визначається виходячи з орендної плати, встановленої договором, розмір якої не може бути меншим, ніж визначений законодавством.      б) об"єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в орендному договорі, з урахуванням мінімальних орендних цін, встановлених законодавством з цього питання.  
224. 7.6.2. Доходи, отримані платником податку внаслідок надання житла (включаючи присадибну ділянку), що належить йому на правах власності, в оренду, оподатковуються у складі сукупного річного оподатковуваного доходу орендодавця. При цьому сума податку у розрахунку за повний чи неповний місяць оренди одного квадратного метра загальної площі житла, що орендується, не може бути меншою за:   -446- Хомутиннік В.Ю.
П 7.6.2. - вилучити наступні положення: „При цьому сума податку у розрахунку за повний чи неповний місяць оренди одного квадратного метра загальної площі житла, що орендується, не може бути меншою за: а) 0,2 гривні у селах, селищах, містах районного підпорядкування; б) 0,5 гривні у містах обласного підпорядкування; в) 1 гривні в обласних центрах; г) 2 гривень в містах Києві, Севастополі, а також рекреаційно - курортних зонах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів до 15 вересня року, попереднього звітному податковому року. Кабінет Міністрів може прийняти рішення про визначення такого переліку на більше ніж один податковий рік."  
Враховано   8.2.2. Дохід, отриманий платником податку від надання інших об"єктів нерухомого майна (включаючи землю, що знаходиться під такими об"єктами, або присадибні ділянки) в оренду або суборенду, оподатковується при виплаті такого доходу та за його рахунок. Сума стягнутого податку є остаточною, а сума такого доходу не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку - орендодавця. При цьому: а) особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету є орендар, що є податковим агентом орендодавця; б) якщо орендарем є фізична особа або інша особа, на яку не поширюються обов"язки податкового агента, то платник податку - орендодавець самостійно розраховує суму податку з доходів, отриманих від надання майна в оренду. Зазначений податок підлягає сплаті до бюджету щоквартально, виходячи з розміру орендної плати, отриманої протягом такого кварталу, але не нижче її щомісячного мінімального значення, визначеного згідно з підпунктом "в" цього підпункту для кожного повного або неповного місяця оренди. Платник податку, який отримує такі доходи протягом звітного року, зобов"язаний у строки, визначені законом для подання річної декларації з цього податку, надати податковому органу за місцем податкової реєстрації податковий розрахунок таких отриманих доходів у складі такої декларації. в) орган місцевого самоврядування, на території якого знаходиться таке житло, встановлює з метою оподаткування мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця його розташування, інших функціональних та якісних показників, та оприлюднює своє рішення у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади, яка є звичайною вартістю такої послуги; г) договір оренди такого майна має бути посвідченим нотаріально. 8.2.3 Дохід, отриманий від надання в оренду (суборенду) рухомого майна, оподатковується у порядку, визначеному підпунктом 8.2.2 цього пункту для нерухомого майна (за винятком норм, які містяться у підпункті "в" такого підпункту).  
    -447- Терьохін С.А.
Підпункт 7.4.2 викласти у такій редакції: "8.2.2. Дохід, отриманий платником податку від надання інших об"єктів нерухомого майна (включаючи землю, що знаходиться під такими об"єктами, або присадибні ділянки) в оренду або суборенду, оподатковується при виплаті такого доходу з його рахунок, при цьому: а) особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету є орендар, що є податковим агентом орендодавця; б) якщо орендарем є фізична особа або інша особа, на яку не поширюються обов"язки податкового агента, то платник податку - орендодавець самостійно розраховує суму податку з доходів, отриманих від надання майна в оренду. Зазначений податок підлягає сплаті до бюджету щоквартально, виходячи з розміру орендної плати, отриманої протягом такого кварталу, але не нижчої за її щомісячне мінімальне значення, визначене згідно з підпунктом "в" цього підпункту для кожного повного або неповного місяця оренди. Платник податку, який отримував такі доходи протягом звітного року, зобов"язаний до 1 квітня наступного року надати податковому органу за місцем податкової реєстрації податковий розрахунок таких отриманих доходів та суми сплаченого з них податку; в) орган місцевого самоврядування, на території якого знаходиться таке житло, встановлює з метою оподаткування мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця його розташування, інших функціональних та якісних показників, та оприлюднює своє рішення у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади.";  
Враховано    
    -448- Стоян О.М.
У п.п. 7.6.2 ст. 7 виключити речення: "При цьому сума податку у розрахунку за повний чи неповний місяць оренди одного квадратного метра загальної площі житла, що орендується, не може бути меншою за: а) 0, 2 гривні у селах, селищах, містах районного підпорядкування; б) 0, 5 гривні у містах обласного підпорядкування; в) 1 гривні в обласних центрах; г) 2 гривень в містах Києві, Севастополі, а також рекреаційно - курортних зонах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів до 15 вересня року, попереднього звітному податковому року. Кабінет Міністрів може прийняти рішення про визначення такого переліку на більше ніж один податковий рік."  
Враховано    
    -449- Кириченко Л.Ф.
Вилучити у п.п. 7.6.2 ст. 7 слова : „При цьому сума податку у розрахунку за повний чи неповний місяць оренди одного квадратного метра загальної площі житла, що орендується, не може бути меншою за: а) 0,2 гривні у селах, селищах, містах районного підпорядкування; б) 0,5 гривні у містах обласного підпорядкування; в) 1 гривні в обласних центрах; г) 2 гривень в містах Києві, Севастополі, а також рекреаційно - курортних зонах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів до 15 вересня року, попереднього звітному податковому року. Кабінет Міністрів може прийняти рішення про визначення такого переліку на більше ніж один податковий рік."  
Враховано    
    -450- Терьохін С.А.
Увести підпункт 8.2.3: "8.2.3 Дохід, отриманий від надання в оренду (суборенду) рухомого майна, оподатковується у порядку, визначеному підпунктом 8.2.2 цього пункту (за винятком підпункту "в" такого підпункту);  
Враховано    
225. а) 0, 2 гривні у селах, селищах, містах районного підпорядкування;       
226. б) 0, 5 гривні у містах обласного підпорядкування;       
227. в) 1 гривні в обласних центрах;       
228. г) 2 гривень в містах Києві, Севастополі, а також рекреаційно - курортних зонах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів до 15 вересня року, попереднього звітному податковому року. Кабінет Міністрів може прийняти рішення про визначення такого переліку на більше ніж один податковий рік.   -451- Римарук О.І.
П. 7.7.1. підпункти а), б), виключити; підпункти в), г) викласти у такій редакції: а) 1 гривні у центральних районах обласних центрів; б) 2 гривні у центральних районах м. Києва, Севастополя, а також у рекреаційно-курортних зонах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Перелік центральних районів у містах встановлюється рішенням відповідних місцевих рад.  
Відхилено у зв"язку зі зміною норм статті  8.3. Оподаткування процентів 8.3.1 Юридична особа - резидент, який нараховує проценти або дисконтні доходи (далі - проценти) будь-якій фізичній особі - резиденту або нерезиденту, нараховує, утримує та вносить до бюджету податок у розмірі, встановленому підпунктом "а" пункту 7.2 цього Закону, від суми такого нарахування за її рахунок. При цьому: а) утримана сума податку при нарахуванні процентів є остаточною, а сума таких процентів не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача; б) загальна сума податків, стягнутих при нарахуванні процентів фізичним особам, підлягає утриманню до або під час їх виплати, та внесенню до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду. 8.3.2 Резидент, який нараховує проценти фізичним особам, подає у строки, встановлені законом для річного податкового періоду, податковий розрахунок, форма якого визначається за правилами, встановленими законом для визначення та узгодження форми податкової декларації. Зазначений податковий розрахунок не містить інформації про окремих отримувачів таких процентів. 8.4. Оподаткування дивідендів 8.4.1. Крім випадків, визначених у підпункті 4.3.16 цього Закону, емітент корпоративних прав - резидент, який нараховує будь-якій фізичній особі, резиденту або нерезиденту - власнику таких корпоративних прав дивіденди, нараховує, утримує та вносить до бюджету податок у розмірі, встановленому пунктом 7.1 цього Закону, від суми такого нарахування за її рахунок. При цьому: а) утримана сума податку при нарахуванні дивідендів є остаточною, а сума таких дивідендів не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача; б) податок підлягає сплаті під час виплати дивідендів платнику податку єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату дивідендів фізичним особам, які не передбачають сплати цього податку. 8.4.2.Обов"язок із нарахування та сплати податку, визначеного у підпункті 8.4.1 цього пункту, покладається на будь-якого резидента - емітента корпоративних прав, незалежно від того, чи сплачує такий емітент податок з доходів фізичних осіб на загальних умовах чи у складі єдиного податку (спеціального торгового патенту). 8.4.3. Резидент, що виплачує дивіденди платникам цього податку, надає податковому органу у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду, податковий розрахунок, форма якого визначається за правилами, встановленими законом для визначення та узгодження форми податкової декларації. 8.5. Оподаткування роялті 8.5.1. Оподаткування роялті здійснюється за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування процентів, з урахуванням того, що ставка податку при виплаті роялті визначається пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. 8.5.2. Роялті можуть нараховуватися лише у зв"язку з використанням права інтелектуальної (промислової) власності, належним чином зареєстрованого в Україні. 8.6. Оподаткування виграшів та призів 8.6.1. Доходи, отримані платником податку у лотерею (крім державної лотереї), внаслідок виграша у конкурсі або будь-якого іншого прилюдного розігрування шансів або призів резидентом, включаючи азартні ігри, оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок за подвійною ставкою, визначеною підпуктом "б" пункту 7.2 цього закону, від суми такої виплати за її рахунок, з урахуванням правил, встановлених цим законом для виплати доходів у формі, відмінної від грошової. При цьому витрати, понесені платником податку у зв"язку з одержанням таких доходів, не беруться до уваги. Оподаткування таких доходів при їх виплаті є кінцевим, а сума такого отриманого доходу не включається до складу загального оподаткову-ваного доходу платника податку-їх отримувача. Податковим агеном вважається особа, яка виплачує такі доходи. 8.6.2. Податок, який справляється до або під час виплати таких доходів, є кінцевим, а сума таких доходів не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку. 8.7. Оподаткування інвестиційного прибутку 8.7.1. Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від обліку інших доходів і витрат. 8.7.2. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу протягом звітного року, та витратами, понесеними ним у зв'язку з придбанням такого інвестиційного активу як протягом цього року, так і попередніх податкових років. До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з: його обміну на інше майно, у тому числі інші інвестиційні активи; зворотнього викупу корпоративного права його емітентом, яке належало платнику податку; повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного фонду емітента корпоративних прав, внаслідок виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента. До придбання інвестиційного активу прирівнюються також операції із внесення платником податку коштів або майна до статутного фонду юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права. 8.7.3. Інвестиційний збиток розраховується за правилами, встановленими підпунктом 8.7.2 цього пункту для визначення інвестиційного прибутку, якщо у результаті такого розрахунку виникає від"ємне значення. 8.7.4. Якщо внаслідок обміну одного інвестиційного активу на інший (у тому числі під умову наступного платежу, заліку взаємних заборгованостей чи проведення зворотнього обміну у майбутньому), виникає збиток, такий збиток враховується у визначенні фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступного звітного податкового року. Якщо внаслідок такого обміну виникає прибуток, то він визнається у податковому році його виникнення. Норми цього підпункту поширюються також на операції з продажу інвестиційного активу за кошти або в обмін на інше майно під умову зворотнього викупу такого інвестиційного активу у майбутньому. 8.7.5. До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається сума фінансового результату операцій з інвестиційними активами, яка складається із сум інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків щодо окремих інвестиційних активів, отриманих (понесених) протягом звітного податкового року. 8.7.6. Норми підпунктів 8.7.2 - 8.7.5 цього пункту не поширюються нерезидентів, які зобов"язані сплатити податок з доходів від продажу (інших видів відчуження) інвестиційних активів, без їх зменшення на суму витрат, пов"язаних з їх придбанням. 8.7.7. Фінансові результати операцій з інвестиційними активами відображаються платником податку у додатку до податкової річної декларації, форма якої встановлюється відповідно до закону. 8.7.8 Для цілей цього пункту під терміном "інвестиційні активи" розуміються цінні папери, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери формах. 8.7.9 Норми цього пункту не поширюються на операції з продажу акцій або корпоративних прав у випадках, визначених підпунктом 4.3.3 та 4.3.17 статті 4 цього Закону. 8.8. Оподаткування благодійної допомоги 8.8.1 Звільняється від оподаткування та не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом. Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову благодійну допомогу. 8.8.2. Звільняється від оподаткування цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить платнику податку, постраждалому внаслідок: а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації у граничних сумах, визначаних Кабінетом Міністрів України; б) стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначаних Кабінетом Міністрів України. Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний або місцевий бюджети чи через банківські рахунки існуючої мережі благодійних організацій. 8.8.3. Звільняється від оподаткування цільова благодійна допомога, яка надається для: а) харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у державних або комунальних закладах, що надають такі послуги; б) поліпшення умов утримання або медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України; в) проведення набувачем благодійної допомоги наукових досліджень або розробок за умови, що їх результати підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному розповсюдженні об'єктів інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також у разі коли отримання такої допомоги не містить передумов щодо виникнення будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги. У разі коли після завершення зазначеного наукового дослідження (розробки) у набувача благодійної допомоги залишаються об'єкти власності, надані благодійною організацією для виконання такого дослідження (розробки), такий набувач зобов'язаний: або придбати такі об'єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною на момент такого придбання; або повернути такі об'єкти власності такій благодійній організації чи іншій благодійній організації; або визнати дохід у розмірі звичайної вартості таких об'єктів власності з наступним його оподаткуванням; г) придбання спортивного знаряддя та інвентарю; вартість оренди або утримання спортивних майданчиків, приміщень чи споруд або забезпечення участі спортсмена у спортивних змаганнях, якщо він є членом аматорської спортивної організації, клубу, або окремим спортсменом-аматором. З метою застосування цього підпункту під терміном "аматорська спортивна організація, клуб" слід розуміти громадську організацію, діяльність якої не спрямована на отримання доходу; під терміном "спортсмен-аматор" слід розуміти особу, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород чи винагород від імені держави, органів місцевого самоврядування або громадських організацій як України так і інших країн у формах, відмінних від грошової; 8.8.4 Набувач цільової благодійної допомоги має право на її використання протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, наступних за отриманням такої допомоги, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту. Під терміном "ендавмент" слід розуміти суму коштів або інших ліквідних активів, яка вноситься благодійником у банківську або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання пасивних доходів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати основну суму такого ендавменту. Якщо благодійна допомога, визначена абзацом другим цього підпункту, не використовується суб"єктом благодійної допомоги протягом поточного податкового року, то невикористана сума підлягає поверненню благодійнику протягом наступного календарного року, а після спливу такого строку підлягає внесенню до місцевого бюджету за місцем реєстрації такого суб"єкта у такій невикористаній сумі. 8.8.5. Набувач цільової благодійної допомоги має право звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання такої цільової благодійної допомоги у разі існування достатніх підстав, що підтверджують неможливість її повного використання у зазначені цим пунктом строки. Якщо податковий орган відмовляє у такому продовженні, його рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку згідно із законом. 8.8.6 Цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платником податку органам державної або місцевої влади, або створеним ними підприємствам, установам чи організаціям, які видають ліцензіїї чи дозволи (провадять будь-які реєстрації) включається до складу податкового кредиту платника цього податку, не зважаючи на факт адміністративного чи кримінального переслідування окремих посадових осіб таких органів. 8.9. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхуванням життя та недержавного пенсійного страхування платника податку 8.9.1. Підлягають оподаткуванню такі доходи, отримані як страхові виплати та викупні суми за договором довгострокового страхування життя платника податку: а) за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону від: суми одноразової страхової виплати за договорами недержавного пенсійного страхування або довгострокового страхування життя у разі дожиття такого платника податку до граничної дати дії страхового договору або до досягнення ним певного віку, визначеного таким договором, зменшеної на суму, що дорівнює двадцятикратному значенню мінімальної заробітної плати, встановленої законом для року, на який припадає така одноразова страхова виплата; викупної суми при достроковому розірванні договору довгострокового страхування життя або договору з недержавного пенсійного страхування; суми страхової виплати у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата надається особам, іншим ніж члени його сім"ї, що мали спільну сумісну власність з платником податку, який помер; сум регулярних та послідовних страхових виплат (ануїтетів), які виплачуються застрахованій особі або пенсійних виплат. 8.9.2. Не підлягають оподаткуванню та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу доходи платника податку, отримані як страхові виплати за договорами довгострокового страхування його життя, якщо він є: а) застрахованою особою, що внаслідок нещасного випадку отримує інвалідність І групи; б) будь-яким членом сім"ї застрахованої особи першого ступеню рідства, яка померла або була визнана судом померлою чи безвісті відсутньою. 8.9.3. Доходи, які виплачуються платнику податку (його спадкоємцям) у межах недержавного пенсійного страхування, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для оподаткування спадщини. 8.9.4. Якщо страхові внески (страхові премії) за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування були сплачені платником податку чи членами його сім"ї першого ступеню рідства за їх власний рахунок після оподаткування цим податком, то страхова або пенсійна виплата, зменшена на суму сплачених страхових (пенсійних) внесків, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. 8.10. Оподаткування окремих видів іноземних доходів 8.10.1. Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів, у тому числі визначених у пункті 8.10 цієї статті, є іноземним, то сума такого доходу включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача. 8.10.2. Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку має право на зменшення суми річного податкового зобов"язання на суму податків, сплачених за кордоном з частини таких іноземних доходів, то такий платник податку має право подати податкову декларацію, в якій визначається така сума та підстави для такого зменшення.  
    -452- Терьохін С.А.
Увести пункт 8.3 такого змісту, перенісши його із статті 10: "8.3. Оподаткування процентів 8.3.1 Юридична особа - резидент, який нараховує проценти або дисконтні доходи (далі - проценти) будь-якій фізичній особі - резиденту або нерезиденту, нараховує, утримує та вносить до бюджету податок у розмірі, встановленому підпунктом "а" пункту 7.2 цього Закону, від суми такого нарахування за її рахунок. При цьому: а) утримана сума податку при нарахуванні процентів є остаточною, а сума таких процентів не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача; б) загальна сума податків, стягнутих при нарахуванні процентів фізичним особам, підлягає утриманню до або під час їх виплати, та внесенню до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду. 8.3.2 Резидент, який нараховує проценти фізичним особам, подає у строки, встановлені законом для річного податкового періоду, податковий розрахунок, форма якого визначається за правилами, встановленими законом для визначення та узгодження форми податкової декларації. Зазначений податковий розрахунок не містить інформації про окремих отримувачів таких процентів.  
Враховано    
    -453- Терьохін С.А.
Увести пункт 8.4 такого змісту, перенісши його із статті 10: "8.4. Оподаткування дивідендів 8.4.1. Крім випадків, визначених у підпункті 4.3.16 цього Закону, емітент корпоративних прав - резидент, який нараховує будь-якій фізичній особі, резиденту або нерезиденту - власнику таких корпоративних прав дивіденди, нараховує, утримує та вносить до бюджету податок у розмірі, встановленому пунктом 7.1 цього Закону, від суми такого нарахування за її рахунок. При цьому: а) утримана сума податку при нарахуванні дивідендів є остаточною, а сума таких дивідендів не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача; б) податок підлягає сплаті під час виплати дивідендів платнику податку єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату дивідендів фізичним особам, які не передбачають сплати цього податку. 8.4.2.Обов"язок із нарахування та сплати податку, визначеного у підпункті 8.4.1 цього пункту, покладається на будь-якого резидента - емітента корпоративних прав, незалежно від того, чи сплачує такий емітент податок з доходів фізичних осіб на загальних умовах чи у складі єдиного податку (спеціального торгового патенту). 8.4.3. Резидент, що виплачує дивіденди платникам цього податку, надає податковому органу у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду, податковий розрахунок, форма якого визначається за правилами, встановленими законом для визначення та узгодження форми податкової декларації."  
Враховано    
    -454- Терьохін С.А.
Увести пункт 8.5 такого змісту, перенесши його зі статті 10: "8.5. Оподаткування роялті 8.5.1. Оподаткування роялті здійснюється за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування процентів, з урахуванням того, що ставка податку при виплаті роялті визначається пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. 8.5.2. Роялті можуть нараховуватися лише у зв"язку з використанням права інтелектуальної (промислової) власності, належним чином зареєстрованого в Україні."  
Враховано    
    -455- Терьохін С.А.
Увести пункт 8.6 такого змісту: "8.6. Оподаткування виграшів та призів 8.6.1. Доходи, отримані платником податку у лотерею (крім державної лотереї), внаслідок виграша у конкурсі або будь-якого іншого прилюдного розігрування шансів або призів резидентом, включаючи азартні ігри, оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок за подвійною ставкою, визначеною підпуктом "б" пункту 7.2 цього закону, від суми такої виплати за її рахунок, з урахуванням правил, встановлених цим законом для виплати доходів у формі, відмінної від грошової. При цьому витрати, понесені платником податку у зв"язку з одержанням таких доходів, не беруться до уваги. Оподаткування таких доходів при їх виплаті є кінцевим, а сума такого отриманого доходу не включається до складу загального оподаткову-ваного доходу платника податку-їх отримувача. Податковим агеном вважається особа, яка виплачує такі доходи. 8.6.2. Податок, який справляється до або під час виплати таких доходів, є кінцевим, а сума таких доходів не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку."  
Враховано    
    -456- Терьохін С.А.
Увести пункт 8.7 такого змісту: "8.7. Оподаткування інвестиційного прибутку 8.7.1. Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від обліку інших доходів і витрат. 8.7.2. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу протягом звітного року, та витратами, понесеними ним у зв'язку з придбанням такого інвестиційного активу як протягом цього року, так і попередніх податкових років. До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з: його обміну на інше майно, у тому числі інші інвестиційні активи; зворотнього викупу корпоративного права його емітентом, яке належало платнику податку; повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного фонду емітента корпоративних прав, внаслідок виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента. До придбання інвестиційного активу прирівнюються також операції із внесення платником податку коштів або майна до статутного фонду юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права. 8.7.3. Інвестиційний збиток розраховується за правилами, встановленими підпунктом 8.7.2 цього пункту для визначення інвестиційного прибутку, якщо у результаті такого розрахунку виникає від"ємне значення. 8.7.4. Якщо внаслідок обміну одного інвестиційного активу на інший (у тому числі під умову наступного платежу, заліку взаємних заборгованостей чи проведення зворотнього обміну у майбутньому), виникає збиток, такий збиток враховується у визначенні фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступного звітного податкового року. Якщо внаслідок такого обміну виникає прибуток, то він визнається у податковому році його виникнення. Норми цього підпункту поширюються також на операції з продажу інвестиційного активу за кошти або в обмін на інше майно під умову зворотнього викупу такого інвестиційного активу у майбутньому. 8.7.5. До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається сума фінансового результату операцій з інвестиційними активами, яка складається із сум інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків щодо окремих інвестиційних активів, отриманих (понесених) протягом звітного податкового року. 8.7.6. Норми підпунктів 8.7.2 - 8.7.5 цього пункту не поширюються нерезидентів, які зобов"язані сплатити податок з доходів від продажу (інших видів відчуження) інвестиційних активів, без їх зменшення на суму витрат, пов"язаних з їх придбанням. 8.7.7. Фінансові результати операцій з інвестиційними активами відображаються платником податку у додатку до податкової річної декларації, форма якої встановлюється відповідно до закону. 8.7.8 Для цілей цього пункту під терміном "інвестиційні активи" розуміються цінні папери, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери формах. 8.7.9 Норми цього пункту не поширюються на операції з продажу акцій або корпоративних прав у випадках, визначених підпунктом 4.3.3 та 4.3.17 статті 4 цього Закону."  
Враховано    
    -457- Терьохін С.А.
Увести пункт 8.8 такого змісту: "8.8. Оподаткування благодійної допомоги 8.8.1 Звільняється від оподаткування та не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом. Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову благодійну допомогу. 8.8.2. Звільняється від оподаткування цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить платнику податку, постраждалому внаслідок: а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації у граничних сумах, визначаних Кабінетом Міністрів України; б) стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначаних Кабінетом Міністрів України. Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний або місцевий бюджети чи через банківські рахунки існуючої мережі благодійних організацій. 8.8.3. Звільняється від оподаткування цільова благодійна допомога, яка надається для: а) харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у державних або комунальних закладах, що надають такі послуги; б) поліпшення умов утримання або медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України; в) проведення набувачем благодійної допомоги наукових досліджень або розробок за умови, що їх результати підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному розповсюдженні об'єктів інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також у разі коли отримання такої допомоги не містить передумов щодо виникнення будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги. У разі коли після завершення зазначеного наукового дослідження (розробки) у набувача благодійної допомоги залишаються об'єкти власності, надані благодійною організацією для виконання такого дослідження (розробки), такий набувач зобов'язаний: або придбати такі об'єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною на момент такого придбання; або повернути такі об'єкти власності такій благодійній організації чи іншій благодійній організації; або визнати дохід у розмірі звичайної вартості таких об'єктів власності з наступним його оподаткуванням; г) придбання спортивного знаряддя та інвентарю; вартість оренди або утримання спортивних майданчиків, приміщень чи споруд або забезпечення участі спортсмена у спортивних змаганнях, якщо він є членом аматорської спортивної організації, клубу, або окремим спортсменом-аматором. З метою застосування цього підпункту під терміном "аматорська спортивна організація, клуб" слід розуміти громадську організацію, діяльність якої не спрямована на отримання доходу; під терміном "спортсмен-аматор" слід розуміти особу, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород чи винагород від імені держави, органів місцевого самоврядування або громадських організацій як України так і інших країн у формах, відмінних від грошової"  
Враховано    
    -458- Терьохін С.А.
Увести п.п. 8.8.4-8.8.6 такого змісту: "8.8.4 Набувач цільової благодійної допомоги має право на її використання протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, наступних за отриманням такої допомоги, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту. Під терміном "ендавмент" слід розуміти суму коштів або інших ліквідних активів, яка вноситься благодійником у банківську або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання пасивних доходів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати основну суму такого ендавменту. Якщо благодійна допомога, визначена абзацом другим цього підпункту, не використовується суб"єктом благодійної допомоги протягом поточного податкового року, то невикористана сума підлягає поверненню благодійнику протягом наступного календарного року, а після спливу такого строку підлягає внесенню до місцевого бюджету за місцем реєстрації такого суб"єкта у такій невикористаній сумі. 8.8.5. Набувач цільової благодійної допомоги має право звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання такої цільової благодійної допомоги у разі існування достатніх підстав, що підтверджують неможливість її повного використання у зазначені цим пунктом строки. Якщо податковий орган відмовляє у такому продовженні, його рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку згідно із законом. 8.8.6 Цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платником податку органам державної або місцевої влади, або створеним ними підприємствам, установам чи організаціям, які видають ліцензіїї чи дозволи (провадять будь-які реєстрації) включається до складу податкового кредиту платника цього податку, не зважаючи на факт адміністративного чи кримінального переслідування окремих посадових осіб таких органів."  
Враховано    
    -459- Терьохін С.А.
Увести пункт 8.9 такого змісту: "8.9. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхуванням життя та недержавного пенсійного страхування платника податку 8.9.1. Підлягають оподаткуванню такі доходи, отримані як страхові виплати та викупні суми за договором довгострокового страхування життя платника податку: а) за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону від: суми одноразової страхової виплати за договорами недержавного пенсійного страхування або довгострокового страхування життя у разі дожиття такого платника податку до граничної дати дії страхового договору або до досягнення ним певного віку, визначеного таким договором, зменшеної на суму, що дорівнює двадцятикратному значенню мінімальної заробітної плати, встановленої законом для року, на який припадає така одноразова страхова виплата; викупної суми при достроковому розірванні договору довгострокового страхування життя або договору з недержавного пенсійного страхування; суми страхової виплати у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата надається особам, іншим ніж члени його сім"ї, що мали спільну сумісну власність з платником податку, який помер; сум регулярних та послідовних страхових виплат (ануїтетів), які виплачуються застрахованій особі або пенсійних виплат. 8.9.2. Не підлягають оподаткуванню та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу доходи платника податку, отримані як страхові виплати за договорами довгострокового страхування його життя, якщо він є: а) застрахованою особою, що внаслідок нещасного випадку отримує інвалідність І групи; б) будь-яким членом сім"ї застрахованої особи першого ступеню рідства, яка померла або була визнана судом померлою чи безвісті відсутньою. 8.9.3. Доходи, які виплачуються платнику податку (його спадкоємцям) у межах недержавного пенсійного страхування, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для оподаткування спадщини. 8.9.4. Якщо страхові внески (страхові премії) за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування були сплачені платником податку чи членами його сім"ї першого ступеню рідства за їх власний рахунок після оподаткування цим податком, то страхова або пенсійна виплата, зменшена на суму сплачених страхових (пенсійних) внесків, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону."  
Враховано    
    -460- Терьохін С.А.
Увести пункт 8.10 такого змісту: "8.10. Оподаткування окремих видів іноземних доходів 8.10.1. Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів, у тому числі визначених у пункті 8.10 цієї статті, є іноземним, то сума такого доходу включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача. 8.10.2. Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку має право на зменшення суми річного податкового зобов"язання на суму податків, сплачених за кордоном з частини таких іноземних доходів, то такий платник податку має право подати податкову декларацію, в якій визначається така сума та підстави для такого зменшення."  
Враховано    
229. Стаття 8. Порядок нарахування та утримання податку з основного доходу   -461- Терьохін С.А.
Статтю 8 вилучити.  
Враховано    
    -462- Кабінет Міністрів України
Статтю 8 викласти у такій редакції: "Стаття 9. Оподаткування основних доходів найманих працівників 9.1. Основний дохід найманих працівників оподатковується до або під час його виплати роботодавцем за шкалою і ставкою, які встановлені пунктом 9.5 цієї статті. 9.1.1. До основного доходу платника податку включаються будь-які оподатковувані доходи, одержані за рахунок роботодавця, визначеного як місце одержання основного доходу платника податку, а також доходи, одержані: фізичними особами як плата за виконання громадських робіт, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджету, в тому числі Державною службою зайнятості; фізичними особами - учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, військовослужбовцями строкової служби як стипендії та/або грошове забезпечення, виплачуване за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів; особами, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. 9.2. Оподаткування доходів резидентів, що мають джерела походження поза Україною 9.2.1. Доходи резидентів, що мають джерела походження поза Україною, оподатковуються у складі сукупного оподатковуваного доходу такої фізичної особи за результатами звітного податкового року. Сума податку на доходи резидентів, сплачена за кордоном, зараховується під час обчислення податку в Україні з усіх доходів незалежно від джерел їх походження. При цьому податок на доходи з іноземних джерел зараховується в межах податку, обчисленого згідно з цим Законом. 9.2.2. У разі коли розмір податку, сплаченого за межами України з іноземних джерел протягом оподатковуваного періоду, перевищує суму податку, обчисленого з таких джерел згідно з цим Законом, зарахуванню у виконання податкових зобов'язань в Україні підлягає сума в межах податку, обчисленого з таких видів доходів відповідно до цього Закону. 9.3. Порядок визначення нового місця отримання основного доходу Платник податку не може мати одночасно кілька місць одержання основного доходу. Факт обрання роботодавця місцем одержання основного доходу підтверджується заявою, поданою такому роботодавцеві платником податку. У разі коли платник податку змінює місце одержання основного доходу, роботодавець, який нараховує доходи такому платникові податку, зобов'язаний здійснити перерахунок суми податку з суми фактично нарахованого доходу та внести цю суму до бюджету у строк, зазначений у підпункті 9.4.2 цього Закону. Заява та довідка про сукупний оподатковуваний дохід, нарахований фізичній особі, а також про суму утриманих з нього податків за останнім місцем одержання основного доходу є підставою для визначення наступного місця одержання основного доходу. У разі неподання такої довідки новому роботодавцеві будь-які доходи фізичної особи (за винятком осіб, які вперше розпочали трудову діяльність), одержані з будь-яких джерел після зміни місця одержання основного доходу, вважаються такими, що виплачуються поза основним місцем їх одержання".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
230. 8.1. Визначення основних доходів       
231. Основними вважаються такі доходи:       
232. 8.1.1 одержувані платником податку - резидентом як заробітна плата (інші прирівняні до неї виплати або відшкодування) від працедавця, якого визначено як місце отримання основного доходу;       
233. 8.1.2 одержувані внаслідок провадження платником податку - резидентом підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності, які згідно з нормами цього Закону прирівняні до підприємницької за умовами оподаткування;   -463- Хомутиннік В.Ю.
П. 8.1.2. викласти у наступній редакції: 8.1.2. одержувані внаслідок провадження платником податку - резидентом незалежної професійної діяльності, за винятком діяльності, яка згідно з Законом віднесена чи прирівняна до підприємницької діяльності за умовами оподаткування;  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
234. 8.1.3 одержувані платником податку як плата за виконання громадських робіт, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджету, у тому числі державною службою зайнятості;       
235. 8.1.4 одержувані учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, військовослужбовцями строкової служби як стипендія, грошове чи речове забезпечення, незалежно від їх резидентського статусу;   -464- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 8.1.4. - вилучити  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
236. 8.1.5 одержувані платником податку як заробітна плата (інші прирівняні до неї виплати і компенсації) під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі, незалежно від його резидентського статусу;       
237. 8.1.6 одержувані платником податку - резидентом як пенсійні виплати, ануїтети, інші види страхування ризиків дожиття;       
238. 8.1.7 одержувані платником податку (резидентом або нерезидентом) як заробітна плата за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) наземного, морського, повітряного або космічного засобу пересування, який належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України.       
239. 8.2. Оподаткування іноземних доходів або що мають джерело їх виплати в осіб, звільнених від обов'язків нарахування, утримання або сплати цього податку       
240. 8.2.1. У разі коли джерело виплат доходів резидента, що можуть бути віднесені пунктом 8.1 цієї статті до основних, перебуває за межами України, такі доходи для цілей оподаткування вважаються неосновними та підлягають включенню до складу сукупного річного оподатковуваного доходу платника податку у порядку, встановленому для неосновних доходів.       
241. 8.2.2. У разі коли резидент отримує доходи, джерело виплати яких знаходиться в осіб, що мають офшорний статус, то такі доходи:       
242. а) оподатковуються за ставкою, передбаченою для третього відрізку податкової шкали, встановленої пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, за наслідками звітного податкового року;       
243. б) не включаються до перерахунку сукупного оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, отриманого з інших джерел.       
244. Якщо платник податку отримує доходи з джерелом їх походження з країн, які визначені Кабінетом Міністрів України такими, що дозволяють створення юридичних осіб з офшорним режимом (статусом), та не декларує їх як офшорні, то податковий орган має право вимагати від платника податку надати підтвердження не офшорного статусу особи, що виплачує такі доходи, а платник податку зобов'язаний виконати таку вимогу протягом місяця після її отримання.       
245. Достатнім підтвердженням не офшорного статусу особи є її правоустановчі документи, які свідчать про такий статус, легалізовані (підтверджені) відповідною консульською установою України.       
246. 8.2.3. У порядку, визначеному підпунктом 8.2.1 цього пункту, оподатковуються також доходи платника податку, одержані ним від осіб - резидентів, які звільнені від обов'язків нарахування, утримання або сплати цього податку згідно із законодавством.   -465- Беспалий Б.Я.
Ст. 8 пп. 8.2.3 "Законодавством" замінити на "закону"  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
247. 8.3. Порядок визначення місця отримання основного доходу       
248. 8.3.1. Порядок самостійного визначення нового місця отримання основного доходу       
249. а) Місце отримання основного доходу визначається платником податку самостійно, крім випадків, визначених підпунктами 8.1.3 - 8.1.7 пункту 8.1 та пунктом 8.2 цієї статті.       
250. б) Платник податку не може мати одночасно більше одного місця отримання основного доходу. Якщо платник податку за власним бажанням змінює місце отримання основного доходу, то на підставі його письмового повідомлення працедавець, у якого знаходилося попереднє джерело виплат основного доходу, зобов'язаний видати такому платнику податку довідку про сукупний оподатковуваний дохід, отриманий ним протягом податкових місяців поточного податкового року, включаючи місяць, у якому відбувається така зміна, та про суму утриманого (стягнутого) податку та наданих податкових соціальних пільг. Форма такої довідки встановлюється центральним податковим органом;       
251. в) подання платником податку зазначеної у частині "б" цього підпункту довідки новому працедавцю вважається визначенням нового місця отримання основного доходу. До моменту подання зазначеної довідки новому працедавцю доходи, що виплачуються такому платнику податку таким новим працедавцем, вважаються неосновними;       
252. г) норми цього підпункту не поширюються на випадки визначення місця отримання основного доходу як іноземного або від осіб - резидентів, які звільнені від обов'язків нарахування, утримання або сплати цього податку згідно із законодавством.   -466- Римарук О.І.
П. 8.3.2. у підпункті б) змінити "місяця" на "кварталу".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
    -467- Беспалий Б.Я.
Ст. 8 п. 8.3 пропущений пункт. Виправити нумерацію 8.3.2  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
253. 8.3.3. Порядок визначення нового місця отримання основного доходу податковим органом   -468- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо виключити пункт 8.3.3 статті 8.  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
254. а). Якщо працедавець відмовляється надати зазначену у частині "б" підпункту 8.3.2 довідку за будь-якими причинами, платник податку має право звернутися до податкового органу за місцем своєї реєстрації із заявою (складеною у довільній формі) про неможливість отримання такої довідки.   -469- Катеринчук М.Д.
У ст. 8 п.п. 8.3.3 п.п. а) замінити слово "довідки" на "заяви"  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
255. На підставі отриманої довідки податковий орган зобов'язаний надати тимчасовий дозвіл на зміну місця отримання основного доходу (в якому за поданням платника податку зазначаються реквізити особи, що є джерелом виплати нового основного доходу) протягом трьох робочих днів, наступних за днем отримання такої заяви, який прирівнюється до такої довідки.       
256. Новий працедавець (самозайнята особа), що отримує такий тимчасовий дозвіл, визначає шкали та розміри податку, починаючи з виплати першого доходу платнику податку.       
257. б) У випадках, визначених частиною "а" цього підпункту, податковий орган має право провести позачергову перевірку працедавця стосовно правильності нарахування та стягнення податку з доходу, отриманого таким платником податку.       
258. Якщо внаслідок такої перевірки з"ясовується наявність непогашених податкових зобов"язань, що виникли у зв"язку з виплатою такого доходу, то обов"язок з їх погашення несе особа, визначена згідно з нормами цього Закону.       
259. в) Якщо податкова перевірка, визначена у частині "б" цього підпункту, засвідчує відсутність права платника податку визначати нового працедавця як місце отримання основного доходу, то податковий орган має право:       
260. застосувати до такого платника податку адміністративні санкції, передбачені за подання недостовірної або перекрученої податкової звітності;   -470- Беспалий Б.Я.
Ст. 8 пп. 8.3.3 пп. В) після слів "адміністративні санкції, передбачені" доповнити словом "законодавством".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
261. надіслати податкове повідомлення новому працедавцю на суму різниці між сумою податку, утриманої за новим місцем отримання доходу (визначеного основним на підставі тимчасового дозволу) та сумою податку, що мала бути утриманою при виплаті такого доходу як неосновного (із застосуванням відповідних фінансових санкцій), із стягненням такої різниці за рахунок доходів, що виплачуються таким працедавцем такому платнику податку;   -471- Катеринчук М.Д.
У ст. 8 п.п. 8.3.3 п.п. в) вилучити слова " (із застосуванням відповідних фінансових санкцій)"  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
262. г) якщо протягом трьох місців від місяця в якому був наданий тимчасовий дозвіл, податковий орган не надсилає податкове повідомлення, визначене у частині "в" цього підпункту, тимчасовий дозвіл вважається постійним;   -472- Катеринчук М.Д.
У ст. 8 п.п. 8.3.3 п.п. г) замінити слово "місців" на слово "місяців".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
263. д) якщо платник податку не може надати зазначену довідку у зв"язку з тим, що джерело виплати основного доходу перебувало за межами України чи такий дохід виплачувався особою, звільненою від обов'язків нарахування, утримання або сплати цього податку, то такий платник податку має право звернутися до податкового органу за місцем своєї реєстрації із заявою, складеною у довільній формі, про наявність таких підстав (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів), а податковий орган зобов"язаний видати постійний дозвіл на визначення місця отримання основного доходу, надіславши його на адресу такого платника податку чи надавши йому особисто;       
264. е) довідка, визначена цим пунктом, не подається новому працедавцю фізичними особами, які вперше реєструються платниками цього податку згідно із законом. Довідка також не подається фізичними особами, які вперше набувають відносин трудового найму або реєструються як самозайняті особи після:       
265. зняття з реєстрації у державній службі зайнятості як безробітних;       
266. закінчення строку перебування на громадських роботах;       
267. закінчення навчання як учні, студенти, аспіранти, ординатори;       
268. закінчення відбування військової (у тому числі альтернативної) строкової служби;       
269. звільнення з місць позбавлення волі;       
270. отримання громадянства України чи статусу біженця або права на проживання та роботу в Україні згідно із законом.       
271. Порядок документального підтвердження зазначених подій визначається Кабінетом Міністрів України.       
272. 8.3.4. Порядок контролю за дотриманням процедури зміни місця одержання основного доходу   -473- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо виключити пункт 8.3.4 статті 8.  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
273. а) новий працедавець зобов"язаний повідомити податковий орган за місцем податкової реєстрації платника податку про визначення ним нового місця отримання основного доходу у складі звітності з цього податку. Якщо платник податку стає самозайнятою особою, то повідомлення податкового органу про зміну місця отримання основного доходу здійснюється самостійно таким платником податку. Норми цієї частини не поширюються на визначення місця отримання основного доходу за дозволом (тимчасовим або постійним) податкового органу.       
274. б) неподання або несвоєчасне подання новим працедавцем (само зайнятою особою) інформації податковому органу щодо визначення нового місця отримання основного доходу платником податку, не тягне за собою віднесення доходу, отриманого таким платником податку від такого нового працедавця до неосновного, але тягне відповідальність такого нового працедавця (самозайнятої особи) за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності, згідно із законом;       
275. 8.4. Порядок визначення суми податку, належного до сплати       
276. 8.4.1. Правила оподаткування основного доходу   -474- Кабінет Міністрів України
Підпункт 8.4.1. статті 8 викласти у такій редакції: "9.4. Правила оподаткування основного доходу 9.4.1. Для визначення щомісячних податкових зобов'язань роботодавець використовує податкову шкалу, зазначену в частині 7.4 цієї статті, яка розрахована на основі річної податкової шкали, встановленої статтею 6 цього Закону. 9.4.2 Періодичність виплат основних доходів установлюється роботодавцем самостійно з урахуванням вимог законодавства про працю та/або умов договорів, укладених з найманими працівниками чи професійними спілками, що представляють інтереси найманих працівників. 9.4.3. Якщо на рахунку роботодавця недостатньо коштів для виплати основного доходу і перерахування належних сум податку до бюджету, роботодавець виписує чек і платіжне доручення на перерахування податку пропорційно наявним коштам".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
277. а) Основний дохід платника податку оподатковується у джерела його виплати за місячними податковими шкалами та ставками, визначеними цим пунктом, розрахованими на базі річної податкової шкали, встановленої статтею 7 цього Закону, з одночасним застосуванням відповідних податкових соціальних пільг.       
278. б) Періодичність виплат основних доходів встановлюється працедавцем (самозайнятою особою) самостійно, із урахуванням вимог законодавства про працю та/або умов цивільно-правових чи трудових договорів, укладених з найманими працівниками чи відповідними професійними спілками. У разі коли виплата основного доходу здійснюється частіше одного разу на календарний місяць, перші її частки оподатковуються за ставкою податкової шкали місяця, в якому вона виплачується, з остаточним перерахунком суми податку за підсумками такого місяця при виплаті її останньої частки.   -475- Стоян О.М.
Абзац б) підпункту 8.4.1. пункту 8.4 статті викласти в такій редакції: "Періодичність виплат основних доходів установлюється роботодавцем (самозайнятою особою) згідно з вимогами законодавства про працю та/або умов цивільно-правових чи трудових договорів, кладених з найманими працівниками чи колективних договорів з відповідними профспілками" і далі за текстом.  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
    -476- Шпиг Ф.І.
Пункт 8.4.1. Абзац 2. Вилучити друге речення: "У разі, коли виплата основного доходу здійснюється частіше одного разу на календарний місяць, будь-яка така виплата оподатковується за ставкою тієї податкової шкали такого місяця, що відповідає сумі такої виплати, з остаточним перерахуванням суми податку за підсумками такого місяця". Залишити діючий порядок періодичності утримання прибуткового податку один раз на місяць при виплаті основної заробітної плати.  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
279. в) Працедавець зобов'язаний здійснювати від імені платника податку відрахування на його обов'язкове соціальне страхування (у тому числі пенсійне та медичне), нараховані на загальну суму фактично виплаченого основного доходу, що підлягає оподаткуванню (до зменшення її на суму податку, податкового кредиту та податкових соціальних пільг), за рахунок джерел, визначених відповідним законодавством.   -477- Шепетін В.Л.
Вилучити частину в) підпункту 8.4.1.пункту 8.4 статті.  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
280. 8.4.2. Податкові шкали для оподаткування основного доходу   -478- Хомутиннік В.Ю.
В п. 8.4.2. змінити відповідно до змін п. 7.1.1. розміри сукупного оподатковуваного доходу за січень та лютий місяць.  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
    -479- Кабінет Міністрів України
Підпункт 8.4.2. статті 8 викласти у такій редакції: "9.5. Податкові шкали для оподаткування основного доходу 9.5.1. Роботодавець використовує таку шкалу визначення об'єкта оподаткування та сум податку, що підлягає утриманню щомісяця за місцем одержання основного доходу: 9.5.2. Податкова шкала для січня податкового року Розміри оподатковуваного доходу за січень \ Ставки та розміри податку До 400 гривень включно \ податок у розмірі 10 процентів з суми доходу Від 401 до 10000 гривень включно \податок у розмірі, що дорівнює сумі 40 гривень + 15 процентів з суми доходів, що перевищують 400 гривень Понад 10000 гривень \податок у розмірі, що дорівнює сумі 1480 гривень + 20 процентів з суми доходів, що перевищують 10000 гривень 9.5.3. Податкова шкала для січня - лютого Розміри оподатковуваного доходу за січень - лютий\ Ставки та розміри податку До 800 гривень включно\ податок у розмірі 10 процентів з суми доходу Від 801 до 20000 гривень включно\ податок у розмірі, що дорівнює сумі 80 гривень + 15 процентів з суми доходів, що перевищують 800 гривень Понад 20000 гривень\ податок у розмірі, що дорівнює сумі 2960 гривень + 20 процентів з суми доходів, що перевищують 20000 гривень 9.5.4. Податкова шкала для січня - березня Розміри оподатковуваного доходу за січень-березень\ Ставки та розміри податку До 1200 гривень включно\ податок у розмірі 10 процентів з суми доходу Від 1201 до 30000 гривень включно\ податок у розмірі, що дорівнює сумі 120 гривень + 15 процентів з суми доходів, що перевищують 1200 гривень Понад 30000 гривень\ податок у розмірі, що дорівнює сумі 4440 гривень + 20 процентів з суми доходів, що перевищують 30000 гривень 9.5.5 Податкова шкала для квітня і наступних місяців звітного року розраховується шляхом збільшення щомісяця: граничних значень кожної податкової шкали на 1/12 річного значення; розміру податку у фіксованих частинах суми на 1/12 річного значення".  
Враховано в частині ставок   
281. Працедавець (самозайнята особа) використовує такі податкові шкали, ставки та розміри податку для оподаткування основного доходу, отриманого протягом чергового календарного місяця:   -480- Шпиг Ф.І.
Стаття 7. Пункт 7.4. викласти в такій редакції: "Працедавець (самозайнята особа) використовує такі податкові шкали, ставки та розміри податку для оподаткування основного доходу, отриманого протягом чергового календарного місяця: а) Податкова шкала для січня податкового року: Розміри сукупного оподаткованого доходу за січень\ Ставки та розміри податку (у відсотках та фіксованій частині, вираженій в гривнях) До 600 гривень включно\ 10 відсотків Від 601 гривні до 6000 гривень включно\ Податок у розмірі, що дорівнює 60 гривням + 15 відсотків з суми доходів, що перевищують 600 гривень Від 6001 гривень\ Податок у розмірі, що дорівнює 870 гривням + 25 відсотків з суми доходів, що перевищують 6000 гривень б) податкова шкала для лютого податкового року: Розміри сукупного оподаткованого доходу за лютий\ Ставки та розміри податку (у відсотках та фіксованій частині, вираженій у гривнях) До 1200 гривень включно\ 10 відсотків Від 1201 гривні до 12000 гривень включно\ Податок у розмірі, що дорівнює 120 гривням + 15 відсотків з суми доходів, що перевищують 1200 гривень Від 12001 гривні\ Податок у розмірі, що дорівнює 1740 гривням + 25 відсотків з суми доходів, що перевищують 1200 гривень в) податкова шкала для березня і наступних місяців звітного року розраховується шляхом щомісячного збільшення: Граничних значень кожної податкової шкали на Шb_ічного значення; Розміру податку у фіксованих частинах суми на 1/12 річного значення.  
Враховано за змістом   
    -481- Шепетін В.Л.
Підпункт 8.4.2 пункту 8.4 статті 8 викласти в наступній редакції: "Працедавець (самозайнята особа) використовує таку податкову шкалу, ставки та розміри податку для оподаткування основного доходу, отриманого протягом календарного місяця: Податкова шкала для календарного місяця податкового року Розміри сукупного оподатковуваного доходу\ Ставка та розміри податку (у відсотках та фіксованій частині, вираженій у гривнях) до 600 гривень\ 10 відсотків від 000 гривень до 6000 гривень\ податок у розмірі, що дорівнює 60 гривням + 13 відсотків з суми доходів, що перевищують 600 гривень від 6000 гривень до 60000 гривень\ податок у розмірі, що дорівнює 870 гривням +20 відсотків з суми доходів, що перевищують 6000 гривень від 60000 гривень\ податок у розмірі, що дорівнює 11670 гривням + 13 відсотків з суми доходів, що перевищують 6000 гривень  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
282. а). Податкова шкала для січня податкового року (перша податкова шкала):   -482- Заплатинський В.М.
В ст. 8.4.2. підп. а) доповнити реченням: "До 120 гривень включно - налогом не облагається".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
    -483- Стоян О.М.
Абзаци "а" та "б" підпункту 8.4.2. пункту 8.4 статті 8. Шкали ставок оподаткування викласти в такій редакції: Податкова шкала для січня податкового року  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
283. Розміри сукупного оподатковуваного доходу за січень\ Ставки та розміри податку (у відсотках та фіксованій частині, вираженій у гривнях)   -484- Стоян О.М.
Розміри оподаткованого доходу за січень (у податкових шкалах, виражених у прожиткових мінімумах)\  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
284. До 600 гривень включно\ 10 відсотків   -485- Стоян О.М.
до 1 прожиткового Ставки та розміри податку (у гривнях і відсотках до бази оподаткування)мінімуму\ не оподатковується  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
285. Від 601 гривні до 6000 гривень включно\ податок у розмірі, що дорівнює 60 гривням +15 відсотків з суми доходів, що перевищують 600 гривень   -486- Стоян О.М.
від 1 до 2 прожиткових мінімумів\ 10% суми доходу  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
286. Від 6001 гривні до 60000 гривень включно\ податок у розмірі, що дорівнює 870 гривням +20 відсотків з суми доходів, що перевищують 6000 гривень   -487- Стоян О.М.
від 2 до 25 прожиткових мінімумів\ податок з доходу в 2 прожиткових мінімумі + 15% з суми доходів, що перевищують 2 прожиткових мінімуми  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
287. Від 60 001 гривні\ податок у розмірі, що дорівнює 11670 гривням +13 відсотків з суми доходів, що перевищують 60 000 гривень   -488- Стоян О.М.
понад 25 прожиткових мінімуми\ податок з доходу в 25 прожиткових мінімумів + 20% з суми доходів, що не перевищують 25 прожиткових мінімумів  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
288. б). Податкова шкала для лютого податкового року (друга податкова шкала):   -489- Стоян О.М.
Податкова шкала для лютого податкового року  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
289. Розміри сукупного оподатковуваного доходу за січень - лютий звітного року\ Ставки та розміри податку (у відсотках та фіксованій частині, вираженій у гривнях)   -490- Стоян О.М.
Розміри оподаткованого доходу за січень - лютий (у податкових шкалах, виражених у прожиткових мінімумах)\ Ставки та розміри податку (у гривнях і відсотках до бази оподаткування)  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
290. До 1200 гривень включно\ 10 відсотків   -491- Стоян О.М.
до 2 прожиткових мінімумів\ не оподатковується  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
291. Від 1201 гривні до 12000 гривень включно\ податок у розмірі, що дорівнює 120 гривням +15 відсотків з суми доходів, що перевищують 1200 гривень   -492- Стоян О.М.
від 2 до 4 прожиткових мінімумів\ 10% суми доходу  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
292. Від 12 001 гривні до 120 000 гривень включно\ податок у розмірі, що дорівнює 1740 гривням +20 відсотків з суми доходів, що перевищують 12000 гривень   -493- Стоян О.М.
від 4 до 50 прожиткових мінімумів\ податок з доходу в 4 прожиткових мінімумі + 15% з суми доходів, що перевищують 4 прожиткових мінімуми  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
293. Від 120 000 гривень\ податок у розмірі, що дорівнює 23 340 гривням +13 відсотків з суми доходів, що перевищують 120 000 гривень   -494- Стоян О.М.
понад 50 прожиткових мінімуми\ податок з доходу в 50 прожиткових мінімумів + 20% з суми доходів, що не перевищують 50 прожиткових мінімумів  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
    -495- Васильєв Г.А.
У п. а). п.п 8.4.2 слова "від 602 гривні до 6000 гривень включно" замінити на "від 601 гривні до 10000 гривень включно"; слова "від 6001 гривні" на "від 10001 гривні"; слова "податок у розмірі, що дорівнює 870 гривням + 25 відсотків з суми доходів, що перевищують 6000 гривень" на "податок у розмірі, що дорівнює 1470 гривням + 25 відсотків з суми доходів, що перевищують 10000 гривень".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
    -496- Васильєв Г.А.
У п. б) п.п. 8.4.2. слова "від 1201 гривні до 12000 гривень включно" замінити на "від 1201 гривні до 20000 гривень включно"; слова "від 2001 гривні" на "від 20001 гривні"; слова "податок у розмірі, що дорівнює 1740 гривням + 25 відсотків з суми доходів, що перевищують 12000 гривень" на "податок у розмірі, що дорівнює 2940 гривням + 25 відсотків з суми, що не перевищують 20000 гривень".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
294. в). Податкова шкала для третьої - дванадцятої податкових шкал звітного року розраховується шляхом щомісячного збільшення:       
295. граничних значень кожної попередньої податкової шкали на 1/12 річного значення;       
296. розміру фіксованих частин податку для попереднього місяця на 1/12 річного значення.   -497- Стоян О.М.
Остання частина абзацу "в" підпункту 8.4.2 пункту 8.4 статті 8. Цифру "3" замінити на цифру "7.3"  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
297. г). У разі проведення індексації (перегляду) значень річних податкових шкал та фіксованих частин податку згідно з пунктами 7.2 -7.3 статті 7 цього Закону, відповідно змінюються значення податкових шкал та фіксованих частин податку, визначених у частинах "а" - "б" цього підпункту.   -498- Ландик В.І.
Підпункт "г" п. 8.4.2 вилучити.  
Враховано    
298. д). Якщо місце отримання основного доходу визначається всередині податкового року, то дохід за перший місяць, на який припадає визначення такого місця, оподатковується за першою податковою шкалою, встановленою цим підпунктом, за другий місяць - за другою податковою шкалою і далі до закінчення такого податкового року.   -499- Скомаровський В.В.
Пункт 8.4.2 статті 8 доповнити реченням : "Сума мінімальної заробітної плати не оподатковується".  
Не стосується цього пункту   
299. 8.4.3. Порядок здійснення розрахунку податкових зобов'язань з основних доходів   -500- Шепетін В.Л.
Підпункт 8.4.3. пункту 8.4 статті 8 викласти в наступній редакції: "8.4.3. Порядок здійснення зобов'язань з основних доходів а). Розрахунок податкових зобов'язань з основного доходу платника податку здійснюється продавцем. б). За результатами звітного року працедавець визначає суму сукупного річного оподаткованого доходу платника за основним місцем його отримання. Довідка про суму основного доходу, одержаного платником податку протягом звітного року, суму стягнутого податку та суму застосованих податкових соціальних пільг, надається такою особою податковому органу за місцем реєстрації платника податку до 1 березня року, наступного за звітним. У разі відмови у наданні такої довідки, така особа несе відповідальність, передбачену законодавством за неподання податкової звітності"  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
    -501- Кабінет Міністрів України
Підпункт 8.4.3. статті 8 викласти у такій редакції: "9.6. Розрахунок податкових зобов'язань з основного доходу платника податку, нарахованого під час його виплати, проводиться роботодавцем наростаючим підсумком з початку податкового року із заліком сплачених (утриманих) сум податку за минулі місяці року. Остаточний розрахунок податкових зобов'язань платника податку здійснюється за підсумками грудня податкового року".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
300. а). Розрахунок податкових зобов'язань з основного доходу платника податку здійснюється працедавцем наростаючим підсумком з початку податкового року (з початку із заліком сплачених (утриманих) сум податку та наданих податкових соціальних пільг за попередні місяці такого року.   -502- Катеринчук М.Д.
У п.п. 8.4.3 ст. 8 п.п а) вилучити слова " (з початку"  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
301. б). Остаточний розрахунок податкових зобов'язань платника податку здійснюється за підсумками грудня податкового року і враховується у збільшення (зменшення) податкових зобов'язань із сукупного оподатковуваного доходу платника податку за підсумками такого податкового року.       
302. в). За результатами звітного року працедавець визначає суму сукупного річного оподатковуваного доходу платника за основним місцем його отримання. Довідка про суму основного доходу, одержаного платником податку протягом звітного року, суму стягнутого податку та суму застосованих податкових соціальних пільг, надається такою особою податковому органу за місцем реєстрації платника податку до 1 березня року, наступного за звітним. У разі відмови у наданні такої довідки, така особа несе відповідальність, передбачену законодавством за неподання податкової звітності.   -503- Ландик В.І.
У п.п. "в" п. 8.4.3 замість слів "такою особою" вставити слово "працедавцем"  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
303. Стаття 9. Порядок нарахування та утримання податку з неосновного доходу   -504- Терьохін С.А.
Статтю 9 виключити  
Враховано    
    -505- Кабінет Міністрів України
Статтю 9 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Порядок нарахування та утримання податку на дохід, одержаний не за місцем одержання основного доходу 10.1. До доходу платника податку, одержаного не за місцем одержання основного доходу, включається будь-який дохід, одержаний фізичною особою протягом податкового періоду, з інших джерел ніж за місцем одержання основного доходу, визначеного статтею 7 цього Закону. 10.1.1. Роботодавець (самозайнята особа) нараховує та утримує податок на доходи фізичних осіб, виплачувані не за місцем одержання основного доходу фізичних осіб як заробітна плата та інші види винагород (включаючи винагороди за цивільно-правовими договорами), за ставкою третьої податкової шкали до або під час виплати неосновних доходів та за рахунок таких виплат. 10.1.2. Нарахована сума заробітної плати або інших видів винагороди (без зменшення їх на суму утриманого податку) включається до складу валових доходів фізичної особи за підсумками звітного року, а загальні податкові зобов'язання платника податку за підсумками звітного року зменшуються на сплачену суму податку на доходи, одержані не за місцем одержання основного доходу. 10.2. Роботодавець (самозайнята особа) нараховує та утримує податок на додаткові блага, одержані платником податку до або під час таких виплат за ставкою третьої податкової шкали та за рахунок таких виплат. Вартість додаткових благ, збільшена на суму утриманого податку, включається до складу валових доходів фізичної особи за підсумками звітного року, а сплачена сума податку враховується у зменшення його загальних податкових зобов'язань за підсумками звітного року".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
304. 9.1 Визначення неосновного доходу       
305. Неосновним є будь-який дохід, отриманий платником податку з джерел, інших ніж місце отримання основного доходу, визначене згідно зі статтею 8 цього Закону.       
306. 9.2. Порядок оподаткування неосновного доходу,       
307. одержаного у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат та нарахувань)       
308. 9.2.1. Працедавці, у тому числі представництва нерезидентів, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також фізичні особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, нараховують та утримують податок на неосновні доходи платника податку, отримані як заробітна плата (інші, прирівняні до неї виплати та відшкодування) (без застосування соціальних податкових пільг) за ставкою, передбаченою для третього відрізку податкової шкали, визначеної пунктом 7.1 статті 7 цього Закону.   -506- Васильєв Г.А.
В абзаці 1 п. 9.2 після слів "за ставкою" вставити "передбаченою для другої податкової ставки шкали, визначеною підпунктом 7.1.1 статті 7 цього Закону", а слова "передбаченою для третьої податкової шкали, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону" вилучити.  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
    -507- Ландик В.І.
У п.п. 9.2.1 замість слів "за ставкою, передбаченою для третього відрізку податкової шкали, визначеної пунктом 7.1 статті 7 цього Закону" вставити слова "за ставкою, передбаченою для другого відрізку податкової шкали, визначеної пунктом 7.1 статті 7 цього Закону"  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
    -508- Стоян О.М.
Абзац 1 частини 1 пункту 9.2 статті 9. Замінити слова "передбаченою для третьої податкової шкали, визначеною пунктом 6.1 статті 6" на слова "для другої податкової шкали, визначеною пунктом 7.1 статті 7".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
    -509- Горбаль В.М.
В тексті частини 9.2. статті 9 слово "третьої" перед словами "податкової шкали" виключити, а замінити словом "другої".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
309. Зазначений податок вноситься до бюджету до або разом з виплатою таких неосновних доходів.       
310. 9.2.2. Платник податку при складанні декларації про річний сукупний оподатковуваний дохід має право включити суму отриманого неосновного доходу (без її зменшення на суму утриманого податку) до складу своїх валових доходів, а стягнуті з неї суми податку врахувати у зменшенні своїх податкових зобов'язань.       
311. 9.2.3. Платник податку, що отримує неосновні доходи від особи, яка згідно з цим Законом зобов'язана утримувати та вносити до бюджету податок з таких неосновних доходів, має право не подавати декларацію про річний сукупний оподатковуваний дохід у зв'язку з отриманням таких неосновних доходів. Неподання такої декларації засвідчує відмову такого платника податку від отримання бюджетного відшкодування сум податків, надміру сплачених за наслідками звітного податкового періоду.   -510- Заплатинський В.М.
Статтю. 9.2.3. доповнити наступним реченням: "на сукупний доход, отриманий платником податку з джерел, інших ніж місце отримання основного доходу, не перевіщувачий 1000 гривень за рік, податкова декларація не подається."  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
312. 9.3. Порядок оподаткування додаткових благ,       
313. одержаних за неосновним місцем отримання доходу       
314. 9.3.1. Особа нараховує та утримує податок на додаткові блага, одержані платником податку, у порядку та за ставкою, визначеними пунктом 9.2 цієї статті.       
315. 9.3.2. У разі коли додаткові блага надаються в грошовій формі, зазначений податок вноситься до бюджету до або під час надання таких додаткових благ.       
316. При наданні додаткових благ у формах, відмінних від грошової, особа, що їх надає, зобов'язана внести податок до бюджету не пізніше строку, встановленого законом для місячного податкового періоду.       
317. 9.3.3. Отримання платником податку додаткових благ, з яких особа, що їх надавала, була зобов'язана утримати податок згідно з підпунктами 9.3.1 - 9.3.2 цього пункту, не є підставою для виникнення обов'язків з надання таким платником податку декларації з сукупного оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, але надає право платнику податку надати таку декларацію з метою отримання бюджетного відшкодування.       
318. 9.3.4. Якщо додаткові блага надаються особою, яка звільнена від обов'язків нарахування та утримання цього податку, або нараховує цей податок за ставкою, правилами або у строки, відмінні від тих, що встановлені цим Законом, то платник податку - отримувач таких додаткових благ, зобов'язаний включити їх суму (вартість) до складу валового доходу за підсумками звітного податкового року та зменшити суму нарахованого податкового зобов'язання на суму податку, фактично утриманого при виплаті таких додаткових благ.       
319. 9.3.5. Базою оподаткування додаткових благ є їх вартість, розрахована за звичайними цінами, збільшена на суму податку.   -511- Хомутиннік В.Ю.
П. 9.3.5. - Викласти в наступній редакції: 9.3.5. Базою для оподаткування додаткових благ у не грошовій формі є їх звичайна вартість, розрахована за звичайними цінами, а у випадку наявності, за балансовою вартістю.  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
    -512- Кириченко Л.Ф.
Викласти п.п. 9.3.5 ст. 9 в наступній редакції: 9.3.5 Базою оподаткування додаткових благ є їх бухгалтерська облікова вартість. Вилучити п.п. 9.4.2 ст. 9.  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
320. 9.4. Порядок оподаткування доходів, одержаних платниками податку - нерезидентами   -513- Кабінет Міністрів України
Підпункт 9.4. статті 9 викласти у такій редакції: "Стаття 11. Порядок оподаткування доходів нерезидентів, що мають джерело походження з України 11.1. Будь-які доходи платників податку - нерезидентів, одержаних ними від виконання цивільно-правових або трудових договорів (крім пасивних), що мають джерело походження з України, оподатковуються у джерела виплати до або під час таких виплат та за рахунок таких виплат за ставкою третьої податкової шкали. 11.2. Сума одержаного доходу не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не береться до уваги у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року. 11.3. Податкові соціальні пільги, встановлені статтею 6 цього Закону, не поширюються на доходи нерезидентів джерелом походження з України. 11.4. Доходи платника податку - нерезидента, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті, оподатковуються у порядку та за ставками, визначеними цим Законом. 11.5. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та перерахування податку до бюджету, є резидент, який виплачує доходи нерезидентам, виступає довіреною особою (агентом) таких фізичних осіб-нерезидентів або є уповноваженим від імені такого нерезидента здійснювати продаж (розповсюдження) відповідних товарів (послуг) на території України".  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
321. 9.4.1. У порядку та за ставками, визначеними цією статтею для оподаткування неосновних доходів, оподатковуються доходи платників податку -нерезидентів, одержаних ними від виконання цивільно-правових або трудових договорів, якщо джерело виплат за такими договорами знаходиться на території України, у тому числі (але не виключно):   -514- Стоян О.М.
Підпункт 9.4.1. пункту 9.4. статті 9. Уточнити редакцію, замінивши слова "цією статтею" на слова "пунктом 9.2. цієї статті"  
Відхилено у зв"язку з вилученням статті   
322. а) нерезидентів, які працюють на об'єктах, розташованих на території України, у тому числі представництвах нерезидентів;       
323. б) нерезидентів, які є членами керівних органів юридичних осіб - резидентів або їх представництв, та отримують у цьому зв'язку гонорари, інші виплати і компенсації від таких юридичних осіб (представництв);       
324. в) нерезидентів, які займаються незалежною професійною діяльністю на території України, а саме як артисти театру, кіно, радіо, телебачення, естради, музиканти чи спортсмени, лікарі або терапевти, адвокати, нотаріуси, аудитори, оцінщики, архітектори (інженери), у релігійній (місіонерській) діяльності, а також професіями, допоміжними вище означеним;       
325. 9.4.2. Якщо зазначені у підпункті 9.4.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту особою, яка звільнена від обов'язків нарахування та утримання цього податку або нараховує цей податок за ставкою, правилами або у строки, відмінні від тих, що встановлені цим Законом, то платник податку - нерезидент зобов'язаний відкрити рахунок у банку-резиденті, чий режим встановлюється спільним рішенням Міністерства фінансів України та Національного банку України, на який мають зараховуватися такі доходи. При цьому такий банк-резидент зобов'язаний утримувати та вносити до бюджету податок, нарахований на суму виплат такому нерезиденту за її рахунок.   -515- Хомутиннік В.Ю.
П. 9.4.2. - Вилучити, у зв'язку з цим пункти 9.4.3. -9.4.5. вважати пунктами 9.4.2. - 9.4.4. відповідно.  
Відхилено    
    -516- Кириченко Л.Ф.
Вилучити п.п. 9.4.2.  
Враховано    
326. Якщо доходи з цих джерел виплачуються нерезиденту готівкою або банківськими (дорожніми) чеками, іншими подібними платіжними інструментами, то такий нерезидент зобов'язаний надати податковому органу декларацію про суму отриманих доходів протягом звітного податкового року та самостійно сплатити податок у визначені законом строки.       
327. 9.4.3. Якщо доходи нерезидента виплачуються резидентом, то особою, відповідальною за утримання податку та внесення його до бюджету є такий резидент, незалежно від того, чи є він платником цього податку або суб'єктом спрощених режимів (систем) оподаткування або ні.       
328. 9.4.4. Якщо резидент укладає договір з нерезидентом, умови якого передбачають участь фізичних осіб-нерезидентів у діяльності, передбаченій підпунктом 9.4.1 цього пункту, то такий резидент з метою оподаткування зобов'язаний у такому договорі визначити суму плати за здійснення такими фізичними особами-нерезидентами такої діяльності та нарахувати і внести до бюджету податок, розрахований з такої суми.       
329. Якщо резидент не визначає зазначену суму або не сплачує податок, то при доведенні факту участі нерезидентів у діяльності, передбаченій підпунктом 9.4.1 цього пункту, загальна сума такого договору вважається виплаченою як дохід таких фізичних осіб-нерезидентів, що тягне за собою відповідне оподаткування.       
330. 9.4.5. Норми цього пункту не поширюються на оподаткування доходів, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу платника податку згідно нормами цього Закону.       
331. 10. Порядок оподаткування окремих видів доходів   -517- Кабінет Міністрів України
Статтю 10 викласти у такій редакції: "12. Порядок оподаткування окремих видів доходів 12.1. Оподаткування процентів 12.1.1. Банки, небанківські фінансові установи (їх філії, відділення, відокремлені підрозділи) до або під час виплат процентів та дисконтних доходів на користь платника нараховують і утримують податок за ставкою першої податкової шкали та за їх рахунок. 12.1.2. У разі коли процентні ставки за депозитними вкладами вдвічі перевищують ставку рефінансування Національного банку України, доходи джерелом походження з України, що виплачуються фізичним особам як процент на залучені у них кошти, оподатковуються за ставкою другої податкової шкали. При цьому сума одержаного доходу не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не береться до уваги у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками звітного року".  
Враховано по суті у статті 8   
    -518- Терьохін С.А.
Статтю 10 виключити у зв"язу з перенесенням її положень до статті 8  
Враховано    
    -519- Кириченко Л.Ф.
П. 10.1 викласти у наступній редакції: 10.1. Оподаткування процентів 10.1.1. Суми, одержані громадянами у результаті розміщення їх власних заощаджень на поточних (депозітних) рахунках банків та інших кредитно-фінансових установ України, у тому числі в іноземній валюті, не оподатковуються. 10.1.2. У разі коли джерело виплат процентів знаходиться за межами України, або коли проценти виплачуються нерезидентами, податок стягується за рахунок отримувача таких процентів у складі його річного сукупного оподатковуваного доходу за ставками, визначеними статтею 7 цього Закону, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України.  
Враховано по суті   
    -520- Катеринчук М.Д.
Назву ст. 10 викласти у такій редакції : "Стаття 10. Порядок оподаткування окремих видів доходів"  
Враховано у статті 8   
332. 10.1. Оподаткування процентів       
333. 10.1.1. Банки, інші небанківські фінансово-кредитні установи (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), нараховують, утримують та вносять до бюджету податок при виплаті процентів на користь платників податку, у розмірі 5 відсотків від суми таких виплат та за їх рахунок.   -521- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 10.1. статті 10 "Оподаткування процентів" викласти в наступній редакції: 10.1.1. Суми доходів (проценти), отримані платником податку у результаті розміщення його власних заощаджень на поточних (депозитних) рахунках банків, інших кредитно-фінансових установ України, та від цінних паперів, емітованих резидентами України, у тому числі в іноземній валюті, не оподатковуються.  
Немає висновку    
    -522- Черновецький Л.М.
Норму п.п. 10.1.1 статті 10 залишити у редакції, викладеної у Декреті Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян".  
Відхилено - веде до накопичення династійних капіталів та ухилення від оподаткування   
    -523- Буряк О.В.
Виключити підпункт 10.1.1.  
Відхилено    
    -524- Ландик В.І.
Виключити підпункт 10.1.1.  
Відхилено    
334. Зазначений податок утримується і вноситься до бюджету до або під час виплати процентів.       
335. Крім випадків, визначених підпунктами 10.1.2 - 10.1.3 цього пункту, сума отриманих процентів не включається до складу валових доходів та сукупного річного оподатковуваного доходу платника податку, а сума доходу та утримана сума податку є остаточними і не беруть участь у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками податкового року.       
336. 10.1.2. У разі коли сума процентів, отриманих платником податку протягом звітного податкового року, дорівнює або перевищує 50 відсотків річного сукупного оподатковуваного доходу такого платника податку (без урахування сум таких процентів), такий платник податку визнається рантьє. При цьому доходи, отримані рантьє у вигляді процентів, включаються до його сукупного річного оподатковуваного доходу, а сума податку з сукупного річного оподатковуваного доходу зменшується на суму податку, утриманого при виплаті доходу у вигляді процентів згідно з підпунктом 10.1.1 цього пункту.   -525- Ландик В.І.
П.п. викласти у такій редакції: "10.1.2. У разі коли сума процентів, отриманих платником податку протягом звітного податкового року, дорівнює або перевищує 30 відсотків річного сукупного оподатковуваного доходу (без урахування сум процентів) такого платника податку і при цьому складає суму, що перевищує верхню граничну суму по першому рядку базовї податкової шкали пункту 7.1.1, такий платник податку визнається рантьє. При цьому доходи, отримані рантьє у вигляді процентів, включаються до його сукупного оподатковуваного доходу"  
Немає висновку    
    -526- Шпиг Ф.І.
Пункт 10.1.2. вилучити.  
Враховано    
    -527- Буряк О.В.
Виключити підпункт 10.1.2.  
Враховано    
    -528- Хомутиннік В.Ю.
10.1.2. У разі коли доходи (проценти), одержані платником податку у результаті розміщення коштів на поточних (депозитних) або інших рахунках банків та інших кредитно-фінансових установ, які знаходиться за межами України, від цінних паперів, емітованих нерезидентами, або коли проценти виплачуються нерезидентами, податок стягується за рахунок отримувача таких процентів у складі його річного сукупного оподатковуваного доходу за ставками, визначеними статтею 7 цього Закону, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
Враховано у статті 8   
337. 10.1.3. У разі коли джерело виплат процентів знаходиться за межами України, або коли проценти виплачуються нерезидентами, податок стягується за рахунок отримувача таких процентів у складі його річного сукупного оподатковуваного доходу за ставками, визначеними статтею 7 цього Закону, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України.       
338. 10.1.4. Для цілей цього пункту під терміном "рантьє" розуміється особа, чий дохід переважно складається з пасивних доходів.   -529- Буряк О.В.
Виключити підпункт 10.1.4.  
Враховано    
339. 10.2. Оподаткування дивідендів   -530- Хомутиннік В.Ю.
П. 10.2. "Оподаткування дивідендів" викласти в наступній редакції: 10.2.1. Сума дивідендів, які були оподатковані при їх виплаті податком на прибуток відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку та не оподатковується; 10.2.2. У разі, коли джерело виплат дивідендів знаходиться за межами України, або коли дивіденди виплачуються нерезидентами, сума таких дивідендів, отриманих платником податку протягом звітного року, включається до складу його річного сукупного оподатковуваного доходу та оподатковується у порядку, визначеному статтями 7 - 8 цього Закону  
Немає висновку    
    -531- Кабінет Міністрів України
Підпункт 10.2. статті 10 викласти у такій редакції: "12.2. Оподаткування дивідендів Емітент корпоративних прав - резидент нараховує та утримує податок під час виплати дивідендів за ставкою, визначеною Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" за рахунок таких виплат. Сума одержаних дивідендів не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не береться до уваги у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками звітного року".  
Враховано по суті   
    -532- Кириченко Л.Ф.
П. 10.2. викласти у такій редакції: 10.2 Оподаткування дивідендів 10.2.1. За винятком випадків, визначених підпунктом 10.2.2 цього пункту, сума отриманих дивідендів не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку та не оподатковується; 10.2.2. У разі коли джерело виплат дивідендів знаходиться за межами України, або коли дивіденди виплачуються нерезидентами чи особами, які не сплачують податок на прибуток підприємств чи сплачують його за ставками, іншими ніж зазначені у пункті 7.1 статті 7 цього Закону, сума таких дивідендів, отриманих платником податку протягом звітного року, включається до складу його річного сукупного оподатковуваного доходу та оподатковується у порядку, визначеному статтями 7 - 8 цього Закону.  
Враховано у другій частині   
340. 10.2.1. Емітент корпоративних прав - резидент нараховує та утримує податок при виплаті платнику податку дивідендів за ставкою 15 відсотків від суми виплати та за її рахунок.       
341. Це правило поширюється на будь-яких емітентів корпоративних прав - резидентів, незалежно від того, чи є вони платниками податку на прибуток підприємств або цього податку.       
342. Якщо згідно зі спеціальним законодавством з питань оподаткування цей податок сплачується у складі єдиного або фіксованого податку чи коли особа звільнена від сплати цього податку, така особа при виплаті дивідендів зобов'язана нарахувати та утримати податок, визначений у частині першій цього підпункту.       
343. Зазначений податок нараховується, утримується та вноситься до бюджету до або під час виплати дивідендів. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату дивідендів фізичним особам, які не передбачають сплати цього податку.       
344. За винятком випадків, визначених підпунктом 10.2.2 цього пункту, сума отриманих дивідендів не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не бере участі у перерахунку податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року.       
345. 10.2.2. У разі коли джерело виплат дивідендів знаходиться за межами України, або коли дивіденди виплачуються нерезидентами чи особами, які не сплачують податок на прибуток підприємств чи сплачують його за ставками, іншими ніж зазначені у пункті 7.1 статті 7 цього Закону, сума таких дивідендів, отриманих платником податку протягом звітного року, включається до складу його річного сукупного оподатковуваного доходу та оподатковується у порядку, визначеному статтями 7 - 8 цього Закону.   -533- Римарук О.І.
П. 10.2.2. виключити "особами, що не сплачують податок на прибуток підприємств і сплачують його за ставками іншими, ніж зазначені у пункті 7.1. статті 7 цього Закону".  
Відхилено - призводить до ухилення від оподаткування   
    -534- Терьохін С.А.
П.п 10.2.2 виключити  
Враховано    
346. 10.3. Оподаткування роялті   -535- Шепетін В.Л.
Змінити нумерацію підпунктів та пунктів 10.3- 10.5.  
Враховано по суті   
    -536- Кабінет Міністрів України
Пункт 10.3. статті 10 викласти у такій редакції: "12.3. Оподаткування роялті здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом для оподаткування дивідендів".  
Враховано по суті   
347. 10.3.1. Оподаткування роялті здійснюється за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування дивідендів.   -537- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 10.3.1. викласти у наступній редакції: "Оподаткування роялті здійснюється за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування неосновних доходів у вигляді заробітної плати".  
Немає висновку    
    -538- Шепетін В.Л.
Вилучити слова: В підпункті 10.3.3 пункту 10.3 "Оподаткування виграшів та призів" статті 10: - "чи виграші у азартні ігри".  
Відхилено    
    -539- Стоян О.М.
Підпункти 10.3.3. -10.3.5. пункту 10.4 статті 10. Уточнити нумерацію, змінивши її відповідно на 10.4.3. -10.4.5. у підпункті 10.4.3. виключити друге речення стосовно відповідальності платника податку за його нарахування та сплату. Виключити друге речення стосовно відповідальності платника податку за його нарахування та сплату. Таку відповідальність має нести особа, що виплачує дохід. Підпункти 10.4.1 та 10.4.3 пункту 10.4 статті 10 потребують взаємного узгодження, оскільки ними передбачено різні ставки оподаткування за ідентичними доходами.  
Враховано    
348. 10.4. Оподаткування виграшів та призів   -540- Кабінет Міністрів України
Пункт 10.4. статті пропонуємо вилучити.  
Відхилено    
    -541- Шепетін В.Л.
Пункт 10.4. "Оподаткування виграшів та призів" Статті 10 викласти в наступній редакції: "10.4.1. Доходи, одержані платником податку внаслідок виграшу в недержавні лотереї, у конкурсі, змаганні або будь-якому іншому прилюдному розігруванні шансів або призів (крім державних лотерей), оподатковуються за ставкою 15 відсотків. У разі коли умови такого розігрування (конкурсу) передбачають виплату фіксованої суми коштів або окремого виду майна, особа, що виплачує такі доходи, визнається відповідальною за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету, розмір якого визначається шляхом застосування такої ставки до бази оподаткування, що розраховується як звичайна вартість такого виграшу, збільшена на суму податку. 10.4.2. Доходи платника податку у вигляді виграшів у азартні ігри (казино, бінго, інші ігри у гральних місцях (домах), оподатковуються згідно закону "Про оподаткування прибутку підприємств". 10.4.3. Сума доходів, визначених в підпунктах 10.4.1., 10.4.2., не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не бере участі у перерахунку податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року."  
Немає висновку    
349. 10.4.1 Доходи платника податку у вигляді виграшів або призів у азартні ігри, отримані протягом звітного року, включаються до складу його сукупного річного оподатковуваного доходу та оподатковуються за ставками, визначеними статтею 7 цього Закону. При цьому витрати платника податку, пов"язані із отриманням такого виграшу, не беруться до уваги.   -542- Шепетін В.Л.
Вилучити слова: В підпункті 10.4.1. пункту 10.4 "Оподаткування виграшів та призів" статті 10: - "або виграшів у азартні ігри" - "При цьому витрати платника податку, пов'язані із отриманням такого виграшу не беруться до уваги"  
Відхилено - веде до відмивання коштів   
350. 10.4.2. Доходи, одержані платником податку внаслідок виграшу в азартні ігри, недержавні лотереї, у конкурсі, змаганні або будь-якому іншому прилюдному розігруванні шансів або призів (крім державних лотерей), оподатковуються за ставкою, встановленою статтею 7 цього Закону для третього відрізку податкової шкали. У разі коли умови такого розігрування (конкурсу) передбачають виплату фіксованої суми коштів або окремого виду майна, особа, що виплачує такі доходи, визнається відповідальною за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету, розмір якого визначається шляхом застосування такої ставки до бази оподаткування, що розраховується як звичайна вартість такого виграшу, збільшена на суму податку.   -543- Хомутиннік В.Ю.
П. 10.4.2. викласти у наступній редакції: 10.4.2. Доходи, одержані платником податку внаслідок виграшу в азартні ігри, недержавні лотереї, у конкурсі, змаганні або будь-якому іншому прилюдному розігруванні шансів або призів (крім державних лотерей), оподатковуються за ставкою, встановленою статтею 7 цього Закону для третього відрізку податкової шкали. Особа, що виплачує такі доходи, визнається відповідальною за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету, розмір якого визначається шляхом застосування такої ставки до бази оподаткування, що розраховується на суму такого виграшу, а у випадку, якщо виграш у не грошовій формі - на суму звичайної вартості такого виграшу, збільшену на суму податку. При цьому сума такого виграшу (його вартість) не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не бере участі у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року.  
Враховано частково    
    -544- Підпункти 10.4.1 - 10.4. викласти у такій редакції: 9.4.1 Доходи платника податку у вигляді виграшів або призів у азартні ігри, крім визначених у підпункті 9.4.2 цього пункту, отримані платником податку протягом звітного року, включаються до складу його загального річного оподатковуваного доходу. При цьому витрати платника податку, пов"язані з участю в таких азартих іграх, не беруться до уваги. 9.4.2. Доходи, отримані платником податку у лотерею (крім державної лотереї), внаслідок виграша у конкурсі, змаганні або будь-якому іншому прилюдному розігруванні шансів або призів, оподатковуються при виплаті таків призів за їх рахунок за ставкою, визначеною підпуктом "б" пункту 7.2 цього Закону, від суми виплати за її рахунок";  Враховано у статті 8   
351. 10.4. Оподаткування інвестиційного прибутку   -545- Стоян О.М.
Пункти 10.4 "Оподаткування інвестиційного прибутку" та 10.5 "Оподаткування благодійної допомоги". Вважити відповідно пунктами 10.5 та 10.6.  
Враховано    
    -546- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо вилучити пункт 10.4 статті 10  
Відхилено    
352. 10.4.1. Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку окремо від обліку інших доходів і витрат.       
353. 10.4.2. Інвестиційний прибуток розраховується як різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та витратами, понесеними ним у зв'язку з його придбанням, незалежно від строків такого придбання або продажу.   -547- Ландик В.І.
У п.п. 10.4.2 після першого речення вставити наступне речення: "Витрати, понесені платником податку у зв'язку із придбанням акцій, збільшуються на індекс інфляції, що рухаєтся із дати понесення витрат до дати продажу інвесттиційного активу"  
Немає висновку    
354. До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з його обміну на інші інвестиційні активи, а також операції з повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав) відповідно частці належних йому корпоративних прав внаслідок виходу платника податку з числа його засновників (учасників) господарського товариства - емітента таких корпоративних прав, чи при його ліквідації.   -548- Буряк О.В.
Пункт 10.4.2 після слова "ліквідації" доповнити: "З обов'язковим включенням в витрати вартості новопридбаних цінних паперів при обміні та суму майна (майнових прав) внесених як засновника при створенні господарського товариства".  
Враховано за суттю   
355. 10.4.3. Інвестиційний збиток розраховується за правилами, встановленими для визначення інвестиційного прибутку.       
356. 10.4.4. При обміні одного інвестиційного активу на інші (у тому числі під умову наступного платежу або заліку взаємних заборгованостей), збиток визнається у третьому місячному податковому періоді, наступному за періодом, у якому такий обмін відбувся, а прибуток визнається у податковому періоді його виникнення.   -549- Буряк О.В.
Пункт 10.4.4. викласти у новій редакції: "При обміні одного інвестиційного активу на інші прибуток або збиток визнається у податковому періоді його виникнення".  
Відхилено - веде до податкового планування та ухилень   
357. 10.4.5. До сукупного оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного року включається сума інвестиційного прибутку (збитку), розрахована як сукупність фінансових результатів операцій платника податку з інвестиційними активами, отриманих протягом звітного податкового року.   -550- Буряк О.В.
Пункт 10.4.5. доповнити абзацом. "У разі, коли сукупність фінансових результатів становить збиток, такий збиток переноситься на зменшення інвестиційного прибутку майбутніх періодів але (не більше 5 років)".  
Відхилено    
358. 10.4.6. Норми підпунктів 10.4.1 - 10.4.5 цього пункту не поширюються на продаж інвестиційних активів платником податку - нерезидентом, доходи якого від таких операцій оподатковуються за ставкою, встановленою для третього відрізку податкової шкали.   -551- Підпункт 10.4.6 викласти у такій редакції: "9.5.6. Норми підпунктів 9.5.1 - 9.5.5 цього пункту не поширюються на доходи, отримані нерезидентом від продажу інвестиційних активів, які включаються до складу його загального річного оподатковуваного доходу та оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 7.1 цього Закону, якщо інше не встановлено нормами міжнародних договорів, згода на які була надана Верховною Радою України";  Враховано у статті 8   
359. У цьому випадку:       
360. податок утримується та вноситься до бюджету до або під час виплати доходу на користь нерезидента особою, яка придбає такі інвестиційні активи;       
361. утримана сума податку є остаточною і не бере участі у перерахунку податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками звітного року.       
362. 10.4.7. Для цілей цього пункту під терміном "інвестиційні активи" розуміються цінні папери та корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери формах.   -552- Буряк О.В.
У пункті 10.4.7. після слова папери "та" замінити на "а також".  
Враховано    
363. 10.4.8. Норми цього пункту не поширюються на операції з продажу акцій або корпоративних прав, визначених підпунктом 4.3.16 статті 4 цього Закону.   -553- Стоян О.М.
У п.п 10.5.7 п. 10.5 ст. 10 (з врахуванням запропонованих змін у нумерації) замінити слова "підпунктом 4.3.16" на слова "підпунктом 4.3.18".  
Відхилено    
    -554- Ландик В.І.
У п.п. 10.4.8 замість слів "визначених підпунктом 4.3.16 статті 4 цього Закону" вставити слова "визначених підпунктом 4.3.18 статті 4 цього Закону"  
Немає висновку    
    -555- Шепетін В.Л.
Необхідно змінити нумерацію і пункту 10.4. і посилання на підпункт 4.3.16.  
Немає висновку    
    -556- Катеринчук М.Д.
У п.п. 10.4.8 замінити "підпунктом 4.3.16" на "підпунктом 4.3.19".  
Відхилено    
    -557- Хомутиннік В.Ю.
В п. 10.4.8. замінити цифру " 4.3.16" на "4.3.19"  
Враховано    
364. 10.4.9. Порядок ведення обліку фінансових результатів операцій з інвестиційними активами визначаються державним органом, уповноваженим здійснювати контроль за небанківськими фінансовими установами згідно із законом.   -558- Буряк О.В.
Пункт 10.4.9. виключити.  
Враховано по суті   
365. 10.5. Оподаткування благодійної допомоги   -559- Тігіпко С.Л.
Статтю 10 доповнити пунктом 10.5 наступного змісту: "10.5. оподаткування страхових виплат та викупних сум за договорами довгострокового страхування життя. 10.5.1. Доходи у формі страхових виплат та викупних сум за договорами довгострокового страхування життя не включається до сукупного оподатковуваного доходу за підсумками року, а оподатковуються під час їх виплати та за рахунок такої виплати за ставками: 8 відсотків від одноразової страхової виплати у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору або досягнення застрахованою особою певного віку, визначеного договору; 5 відсотків від сум регулярних, послідовних виплат (ануїтетів) протягом перших п'яти років. При цьому, після закінчення п'ятого року, подальші виплати ануїтетів звільняються від оподаткування; 10 відсотків у разі виплати викупних сум при довгостроковому розірванні договору довгострокового страхування життя за умови, що страхові платежі за договором здійснювалися протягом більше п'яти років. При довгостроковому розірванні договору в період менше п'яти років від дати сплати першого страхового платежу виплата викупної суми включається до валового доходу отримувача такої виплати та оподатковується за ставками, передбаченими статтею 7 цього Закону і відображається в податковій декларації фізичної особи; 10 відсотків страхової виплати у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата здійснюється спадкоємцям або особам, визначеним у договорі страхування. Якщо страхова виплата здійснюється членам сім'ї, така страхова виплата звільняється від оподаткування. Звільняються від оподаткування страхові виплати за договорами довгострокового страхування життя пов'язані із нещасним випадком, що призвів до стійкої втрати працездатності застрахованої особи. 10.5.2. У разі коли страхові внески, сплачені за договорами довгострокового страхування життя, були оподатковані при їх сплаті, страхова виплата або викупна сума, що підлягає оподаткуванню, зменшується пропорційно до частки таких внесків в загальній сумі внесків, сплачених за договором. 10.5.3. У разі коли джерело страхових виплат та викупних сум за договорами довгострокового страхування життя знаходяться за межами України, або коли такі виплати здійснюються нерезидентами, податок стягується за рахунок отримувача таких виплат у складі його річного сукупного оподатковуваного доходу за ставками, визначеними статтею 7 цього Закону, якщо інше не встановлене міжнародними договорами України, згода а обов'язковість яких надана Верховною Радою України."  
Немає висновку    
    -560- Кабінет Міністрів України
Пункт 10.5. статті 10 викласти у такій редакції: "12.4. Оподаткування благодійної допомоги До валового доходу платника податку не включаються та не оподатковується: Вартість благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (далі - благодійна допомога), яка надходить у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги), на користь осіб, а саме: цільова або нецільова благодійна допомога, яка надається особам, які постраждали внаслідок: екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених Президентом України зонами надзвичайної екологічної ситуації; стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які заподіяли шкоду або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування. Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, розподіляється через спеціальні позабюджетні фонди, створені державою чи органом місцевого самоврядування, або через існуючу мережу благодійних організацій. Цільова благодійна допомога надається благодійними організаціями для: відшкодування витрат на оплату вартості лікування, у тому числі на придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань (у розмірах, що не покриваються виплатами сум страхового відшкодування з фондів обов'язкового медичного страхування) за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України. До запровадження системи обов'язкового медичного страхування ця норма поширюється на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, одержаної на такі цілі (з урахуванням зазначених обмежень); відшкодування витрат на освіту (навчання) або перенавчання у навчальних закладах одержувача допомоги, зареєстрованого як безробітний, а також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного конкурсу, в тому числі призначення стипендій, що виплачуються через навчальні заклади; відшкодування витрат на утримання одержувача допомоги, який не досяг вісімнадцятирічного віку, в дошкільному закладі, інтернаті, а також на оплату вартості його утримання у реабілітаційних центрах або навчання у музичних школах, школах мистецтв; відшкодування витрат на утримання та соціальну адаптацію інвалідів та престарілих громадян у відповідних закладах; відшкодування витрат на харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у закладах, що надають такі послуги; відшкодування витрат на поліпшення умов утримання або медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України; відшкодування витрат на проведення наукових досліджень або розробок за умови, що їх результати підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень в оприлюдненні чи безоплатному розповсюдженні об'єктів інтелектуальної (промислової) власності, одержаних у результаті таких досліджень або розробок, а також у разі, коли одержання такої допомоги не містить передумов щодо виникнення будь-яких договірних зобов'язань між надавачем або будь-якою третьою особою та одержувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги. У разі коли після завершення зазначеного наукового дослідження або розробки залишаються об'єкти власності, надані благодійною організацією для проведення зазначеного дослідження або розробки, одержувач благодійної допомоги зобов'язаний: або придбати такі об'єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною на момент такого придбання; або повернути такі об'єкти власності такій благодійній організації чи іншій благодійній організації; або визнати дохід у розмірі звичайної вартості таких об'єктів власності з його включенням до складу декларації із сукупного оподатковуваного доходу за наслідками відповідного року; відшкодування витрат особи, що є членом аматорської спортивної організації, клубу або окремого спортсмена-аматора на придбання спортивного знаряддя та інвентарю; оренду або утримання спортивних майданчиків, приміщень чи споруд; відшкодування витрат, пов'язаних із участю такої особи у спортивних змаганнях. З метою застосування цього абзаца під терміном "аматорська спортивна організація, клуб" слід розуміти громадську організацію, діяльність якої не спрямована на одержання доходу, а під терміном "спортсмен-аматор" - особу, чия спортивна діяльність не спрямована на одержання доходу, за винятком одержання нагород чи винагород від імені держави або органів місцевого самоврядування; відшкодування інших витрат одержувача благодійної допомоги, якщо його доходи, одержані від інших осіб для здійснення такого відшкодування, звільняються від оподаткування відповідно до цього Закону. Під терміном "відшкодування витрат" слід розуміти здійснення благодійною організацією оплати (надання інших видів компенсації) вартості товарів (робіт, послуг) на користь осіб, що безпосередньо надають такі товари (роботи, послуги) одержувачам благодійної допомоги у зазначених випадках. Таке відшкодування витрат може здійснюватися як за рахунок коштів (майна) такої благодійної організації, так і за рахунок коштів (майна), які надійшли до такої благодійної організації на користь окремого одержувача благодійної допомоги. Використання коштів (майна), які надійшли до благодійної організації на користь окремого одержувача благодійної допомоги, на інші потреби не дозволяється. Відшкодування витрат не включає заробітну плату, а також прирівняні до неї виплати і нарахування відповідно до законодавства. Одержувач благодійної допомоги має право на її використання протягом 12 календарних місяців після її одержання (або її частини), за винятком надання благодійної допомоги у вигляді ендавменту. Під терміном "ендавмент" слід розуміти суму коштів або інших ліквідних активів, яка вноситься надавачем допомоги у банківську або небанківську фінансову установу, завдяки чому одержувач благодійної допомоги отримує право на використання пасивних доходів, що виникають внаслідок користування такими коштами (активами) такими установами. При цьому набувач не має права на витрачання основної суми ендавменту. Якщо протягом зазначеного строку цільова благодійна допомога не була використана за призначенням, вона підлягає поверненню її надавачу у невикористаній сумі протягом кварталу, в якому закінчується строк її використання, або протягом цього строку вноситься до місцевого бюджету, до якого зараховується податок, який стягується з такого одержувача благодійної допомоги у розмірі цієї невикористаної суми. У такому ж порядку використовуються пасивні доходи, одержані від розміщення благодійної допомоги. Одержувач благодійної допомоги має право звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання цільової благодійної допомоги у разі існування достатніх підстав, що підтверджують неможливість її повного використання у зазначені строки. У разі коли податковий орган відмовляє у продовженні, його рішення може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку згідно із законодавством. У разі коли суми, визначені у цьому підпункті, не використовуються, вони визнаються безхазяйними. Нецільова благодійна допомога надається особам, які мають доходи нижчі, ніж офіційно встановлений місячний рівень прожиткового мінімуму в розрахунку на кожного одержувача благодійної допомоги, та є: безробітними; пенсіонерами; особами з багатодітних сімей; інвалідами; особами, визнаними недієздатними; дітьми-сиротами; особами, які одержують житлові субсидії; особами, які мають статус біженців, або є особами з числа депортованих народів. До розрахунку валового доходу та сукупного оподатковуваного доходу платника податку не включається нецільова благодійна допомога, що надається у розмірах, які не перевищують розмір прожиткового мінімуму на одного одержувача благодійної допомоги (з урахуванням його доходів з інших джерел) в розрахунку на місяць. Під час одержання нецільової допомоги її одержувач повинен подати благодійній організації заяву із зазначенням суми свого доходу за відповідний місяць (крім безробітних, пенсіонерів та дітей-сиріт, що одержують доходи з одного джерела або їх не одержують), а благодійна організація повинна надіслати податковому органу за місцем податкової реєстрації одержувача благодійної допомоги довідку про суму наданої благодійної допомоги у порядку, визначеному цим Законом для виплати неосновних доходів. У разі коли за наслідками податкового року загальна сума наданої нецільової благодійної допомоги (з урахуванням доходів її одержувача з інших джерел), перевищує 10 верхніх значень першої податкової шкали для січня в розрахунку на рік, таке перевищення підлягає включенню до валового доходу та сукупного оподатковуваного доходу одержувача благодійної допомоги за наслідками податкового року і оподатковується за загальними правилами, визначеними цим Законом.  
Враховано по суті у статті 8.   
    -561- Тігіпко С.Л.
Пункти 10.5. перенумерувати у пункт 10.6.  
Враховано    
366. 10.5.1 Звільняється від оподаткування та не включається до складу сукупного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом. Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову благодійну допомогу.       
367. 10.5.2. Звільняється від оподаткування цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить платникам податку, постраждалим внаслідок:       
368. екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених Президентом України або законом зонами надзвичайної екологічної ситуації;       
369. стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування.       
370. Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, розподіляється через спеціальні бюджетні або позабюджетні фонди, створені державою чи органом місцевого самоврядування, або через існуючу мережу благодійних організацій.       
371. 10.5.3. Звільняється від оподаткування цільова благодійна допомога, яка надається благодійними організаціями набувачам благодійної допомоги для відшкодування витрат на:       
372. а) оплату вартості лікування осіб, у тому числі на придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань (у розмірах, що не покриваються виплатами сум страхового відшкодування з фондів обов'язкового медичного страхування), крім косметичного лікування або протезування, водолікування та геліотерапії, не пов'язаних із хронічними захворюваннями; лікування зубів та їх протезування з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики; штучних запліднень, абортів (за винятком абортів, які проводяться за медичними показаннями), операцій із переміни статі, лікування венеричних захворювань (за винятком лікування СНІДу), лікування від тютюнової чи алкогольної залежності. До запровадження системи обов'язкового медичного страхування норми цього абзацу поширюються на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої її набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених обмежень);   -562- Стоян О.М.
Підпункт 10.6.3. пункту 10.6 статті 10 (з врахуванням запропонованих змін у нумерації). Виключити слова "штучних запліднень".  
Відхилено    
    -563- Горбаль В.М.
У тексті пункту 10.5.3. частини 10.5. статті 10: Текст підпункту а) пункту 10.5.3 частини 10.5 статті 10 після слів "благодійної допомоги, отриманої її набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених обмежень)" доповнити словами "у тому числі і суми благодійної допомоги, отриманої від фізичних осіб";  
Відхилено    
373. б) освіту (навчання) або перенавчання в закладах освіти набувача благодійної допомоги, зареєстрованого як безробітний, а також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного конкурсу, у тому числі через призначення стипендій, що виплачуються такими або через такі заклади освіти;       
374. в) утримання набувача благодійної допомоги, який не досяг 18-річного віку, в дошкільному закладі, інтернаті, а також на оплату вартості утримання такого набувача у реабілітаційних центрах або його навчання у музичних школах, школах мистецтв;   -564- Горбаль В.М.
Текст підпункту в) пункту 10.5.3. частини 10.5. статті 10 після слів "в дошкільному закладі, інтернаті," доповнити словами "дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї,".  
Враховано    
375. г) утримання та соціальну адаптацію інвалідів та перестарілих громадян у закладах, призначених для такого утримання та їх соціальної адаптації;   -565- Горбаль В.М.
В тексті підпункту г) пункту 10.5.3. частини 10.5. статті 10 після слів "соціальну адаптацію" додати слова "і реабілітацію", а після слів "та соціальної адаптації" додати слова "і реабілітації".  
Враховано по суті   
376. д) харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у державних або комунальних закладах, що надають такі послуги;   -566- Черновецький Л.М.
Норму абзацу "д" п.п. 10.5.3 статті 10 залишити у редакції, викладеної у Декреті Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян".  
Враховано по суті   
377. е) поліпшення умов утримання або медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України;       
378. є) проведення набувачем благодійної допомоги наукових досліджень або розробок за умови, що їх результати підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному розповсюдженні об'єктів інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також у разі коли отримання такої допомоги не містить передумов щодо виникнення будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги. У разі коли після завершення зазначеного наукового дослідження (розробки) у набувача благодійної допомоги залишаються об'єкти власності, надані благодійною організацією для виконання такого дослідження (розробки), такий набувач зобов'язаний:       
379. або придбати такі об'єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною на момент такого придбання;       
380. або повернути такі об'єкти власності такій благодійній організації чи іншій благодійній організації;       
381. або визнати дохід у розмірі звичайної вартості таких об'єктів власності з наступним його оподаткуванням;       
382. ж) придбання спортивного знаряддя та інвентарю; плату за оренду або утримання спортивних майданчиків, приміщень чи споруд; участь особи у спортивних змаганнях, що є членом аматорської спортивної організації, клубу, або окремого спортсмена-аматора. З метою застосування цього абзацу під терміном "аматорська спортивна організація, клуб" слід розуміти громадську організацію, діяльність якої не спрямована на отримання доходу; під терміном "спортсмен-аматор" слід розуміти особу, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород чи винагород від імені держави, органів місцевого самоврядування або громадських організацій як України так і інших країн;       
383. з) відшкодування інших витрат набувача благодійної допомоги, якщо його доходи, отримані від інших осіб для здійснення такого відшкодування, звільняються від оподаткування згідно з нормами пункту 4.3 статті 4 цього Закону. Для цілей цього абзацу під терміном "відшкодування витрат" розуміється здійснення благодійною організацією оплати (надання інших видів компенсацій) вартості товарів (робіт, послуг) на користь осіб, що безпосередньо надають такі товари (роботи, послуги) набувачам благодійної допомоги у зазначених випадках. Таке відшкодування витрат може здійснюватися як за рахунок власних коштів (майна) такої благодійної організації, так і за рахунок коштів (майна), які надійшли до такої благодійної організації на користь окремого набувача. Використання коштів (майна), які надійшли до благодійної організації на користь окремого набувача благодійної допомоги, на інші потреби не дозволяється. Відшкодування витрат не включає виплату заробітної плати, а також прирівняних до неї виплат та нарахувань відповідно до законодавства.       
384. Набувач цільової благодійної допомоги має право на її використання протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її отримання, за винятком надання благодійної допомоги у вигляді ендавменту. Під терміном "ендавмент" слід розуміти суму коштів або інших ліквідних активів, яка вноситься благодійником у банківську або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання пасивних доходів, що виплачуються такими установами, при цьому набувач не має права на витрачання основної суми ендавменту. Якщо протягом зазначеного строку цільова благодійна допомога не була використана за призначенням її набувачем, вона підлягає поверненню благодійнику у невикористаній сумі протягом року, на який припадає кінець призначеного строку її використання, або протягом цього строку має бути внесеною до місцевого бюджету, до якого зараховується податок, стягнутий з такого набувача, у розмірі такої невикористаної суми. У такому ж порядку використовуються пасивні доходи, отримані від розміщення такої благодійної допомоги. Набувач цільової благодійної допомоги має право звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання цільової благодійної допомоги у разі існування достатніх підстав, що підтверджують неможливість її повного використання у зазначені строки. У разі коли податковий орган відмовляє у такому продовженні, його рішення може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку згідно із законодавством. У разі коли суми цільової благодійної допомоги не використовуються у зазначеному цим підпунктом порядку, вони визнаються безхазяйними та стягуються у порядку, визначеному законодавством.       
385. 10.5.4. Неоподатковуваний розмір нецільової благодійної допомоги, що надається благодійником її набувачам протягом звітного року, не може перевищувати верхнього значення першої податкової шкали, встановленого статтею 8 цього Закону для січня звітного податкового року, стосовно кожного з таких набувачів.   -567- Бичков С.А.
П.п. 10.5.4 п. 10.5 ст.10 викласти у наступній редакції: "Звільняються від оподаткування нецільова благодійна допомога, яка надається благодійником зазначеним набувачам у межах п'ятнадцяти мінімальних заробітних плат на рік (без врахування інших доходів). Якщо надана нецільова благодійна допомога перевищує вказаний розмір на кожного набувача, сума перевищення оподатковується на загальних підставах."  
Враховано по суті зауваження   
386. При наданні нецільової благодійної допомоги благодійник зобов'язаний надіслати податковому органу за місцем податкової реєстрації платника податку - набувача довідку про суму наданої благодійної допомоги у строки та за формою, визначеними цим Законом для надання звітності при виплаті неосновних доходів. У разі коли за розрахунками податкового органу, здійсненими виходячи з інформації, яка міститься у таких довідках, загальна сума нецільової благодійної допомоги, наданої платнику податку протягом звітного податкового року з усіх джерел, перевищує розмір верхнього значення першої податкової шкали, встановленого статтею 8 цього Закону, така сума перевищення підлягає оподаткуванню за ставкою третього відрізку податкової шкали. У цьому випадку податковий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення із зазначенням суми податку, належного до сплати, а також інших відомостей, визначених центральним податковим органом. Зазначений розрахунок здійснюється незалежно від того, чи надіслав платник податку декларацію з річного сукупного оподатковуваного доходу або ні.   -568- Горбаль В.М.
Текст пункту 10.5.4. частини 10.5. статті 10 після слів "дітьми-сиротами" додати слова "дітьми, позбавленими батьківського піклування;".  
Відхилено    
387. Суми нецільової благодійної допомоги, що підлягають оподаткуванню згідно з нормами цього підпункту, включається до складу сукупного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача.   -569- Римарук О.І.
П. 10.5.4. у другому реченні частини другої слова "підлягає оподаткуванню за ставкою третього відрізку податкової шкали" замінити на "підлягає включенню до сукупного валового доходу платника податку".  
Відхилено    
388. 10.6. Оподаткування надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт   -570- Кабінет Міністрів України
Пункт 10.6. статті 10 викласти у такій редакції: "12.5. Оподаткування надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження Роботодавець (самозайнята особа) нараховує та утримує податок на перевищення коштів, виданих платнику податку на відрядження, над сумою коштів, які згідно із законодавством визнаються витратами такої відрядженої особи, за ставкою для третьої податкової шкали. Сума такого перевищення у разі неповернення її роботодавцю оподатковується як додаткові блага за наслідками місяця, на який припадає гранична дата подання звіту про відрядження".  
Немає висновку   8.11.Оподаткування надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт  
    -571- Змінити нумерацію пункту 10.6 на 8.11. Далі відповідно по тексту.  Враховано    
    -572- Кириченко Л.Ф.
Вилучити п. 10.6 ст. 10  
Немає висновку    
389. 10.6.1 До доходу платника податку включаються доходи у вигляді:   -573- Терьохін С.А.
П.п. 10.6.1 викласти в редакції: "8.11.1 До загального оподатковуваного доходу платника податку включається перевищення суми коштів, виданих платнику податку його працедавцем або стороною цивільно-правової угоди чи за їх дорученням - третьою особою: а) на відрядження, над сумою фактичних витрат на відрядження, розрахованою за правилами підпункту 5.4.8 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"; б) під звіт для здійснення окремих цивільно-правових дій від імені працедавця та за його рахунок, над сумою фактичних витрат такого платника податку, пов"язаних зі здійсненням таких дій. 8.11.2. Фінансовий звіт про використання коштів, визначених у підпункті 8.11.1 цього пункту, подається особі, що їх виплатила, за формою, встановленою центральним податковим органом. 8.11.3. Якщо платник податку не повертає зайво витрачену суму коштів, отриманих на відрядження або під звіт шляхом їх внесення до каси або зарахування на банківський рахунок особи, що надала такі кошти, до граничної дати подання фінансового звіту про їх використання, то така особа зобов"язана: або визнати таку суму як заробітна плата такого платника податку, який перебуває з нею у трудових відносинах, за наслідками місяця, на який припадає така гранична дата, з відповідним оподаткуванням цим податком та включенням до бази нарахування збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов"язкове соціальне страхування; або протягом місяця, наступного за місяцем, на який припадає така гранична дата, звернутися до суду із заявою (позовом) про стягнення такої суми з такого платника податку. Якщо така особа не здійснює визначених цим підпунктом дій у визначені ним строки, то сума такого перевищення прирівнюється до додаткового блага, наданого такою особою такому платнику податку, з її відповідним оподаткуванням за наслідками наступного календарного місяця. "  
Враховано   8.11.1 До загального оподатковуваного доходу платника податку включається перевищення суми коштів, виданих платнику податку його працедавцем або стороною цивільно-правової угоди чи за їх дорученням - третьою особою: а) на відрядження, над сумою фактичних витрат на відрядження, розрахованою за правилами підпункту 5.4.8 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"; б) під звіт для здійснення окремих цивільно-правових дій від імені працедавця та за його рахунок, над сумою фактичних витрат такого платника податку, пов"язаних зі здійсненням таких дій. 8.11.2. Фінансовий звіт про використання коштів, визначених у підпункті 8.11.1 цього пункту, подається особі, що їх виплатила, за формою, встановленою центральним податковим органом. 8.11.3. Якщо платник податку не повертає зайво витрачену суму коштів, отриманих на відрядження або під звіт шляхом їх внесення до каси або зарахування на банківський рахунок особи, що надала такі кошти, до граничної дати подання фінансового звіту про їх використання, то така особа зобов"язана: або визнати таку суму як заробітна плата такого платника податку, який перебуває з нею у трудових відносинах, за наслідками місяця, на який припадає така гранична дата, з відповідним оподаткуванням цим податком та включенням до бази нарахування збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов"язкове соціальне страхування; або протягом місяця, наступного за місяцем, на який припадає така гранична дата, звернутися до суду із заявою (позовом) про стягнення такої суми з такого платника податку. Якщо така особа не здійснює визначених цим підпунктом дій у визначені ним строки, то сума такого перевищення прирівнюється до додаткового блага, наданого такою особою такому платнику податку, з її відповідним оподаткуванням за наслідками наступного календарного місяця.  
390. а) перевищення суми коштів, виданих платнику податку його працедавцем (стороною цивільно-правової угоди) або за їх дорученням - іншою особою на відрядження, над сумою витрат такої відрядженої особи, підтверджених у спосіб та в межах, установлених законом;       
391. б) перевищення суми коштів, виданих платнику податку під звіт його працедавцем (стороною цивільно-правової угоди) або за їх дорученням - іншою особою для здійснення окремих цивільно-правових дій, над сумою витрат такого платника податку, пов'язаних із таким здійсненням, підтверджених у спосіб та в межах, установлених законом;       
392. в) якщо платник податку не повертає залишок коштів, визначених у частинах "а" - "б" цього підпункту, або не компенсує надміру витрачену суму таких коштів до закінчення граничної дати надання звіту про відрядження (фінансового звіту про використання підзвітних сум), то працедавець (сторона цивільно-правової угоди) зобов"язаний утримати таку суму податку за рахунок виплат такому платнику податку, що здійснюються у наступних податкових періодах.   -574- Шепетін В.Л.
Частину в). підпункту 10.6.1. пункту 10.6. Статті 10 доповнити словами "у порядку та розмірах, визначених чинним законодавством."  
Немає висновку    
393. 10.6.2. Для цілей оподаткування граничною датою надання звіту про відрядження (витрачання кошів, отриманих під звіт) є десятий календарний день, наступний за днем, у якому платник податку:   -575- Терьохін С.А.
П.п. 10.6.2 викласти у редакції: "8.11.4. Граничною датою надання звіту про відрядження або витрачання кошів, наданих під звіт є десятий календарний день, наступний за днем, у якому платник податку: а) завершує відрядження; б) завершує виконання окремої цивільно - правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала такі кошти, але не пізніше десятого календарного дня від дня видачі коштів, включаючи такий день. Якщо платник податку, який отримує доходи, визначені цим пунктом, завершує трудові чи цивільно-правові відносини з особою, що видала кошти на відрядження або під звіт, до спливу граничного строку надання звіту про їх використання чи повернення їх надлишку, звіт подається до проведення остаточного розрахунку між працедавцем (стороною цивільно-правової угоди) та таким платником податку. Якщо повне утримання таких сум не є можливим внаслідок смерті такого платника податку або визнання його за рішенням суду безвісті відсутнім або померлим, то такі суми включаються до складу загального оподатковуваного доходу такого платника податку за наслідками останнього податкового періоду;  
Враховано   8.11.4. Граничною датою надання звіту про відрядження або витрачання кошів, наданих під звіт є десятий календарний день, наступний за днем, у якому платник податку:  
394. завершує відрядження;      а) завершує відрядження;  
395. завершує виконання окремої цивільно - правової дії, але не пізніше п'ятнадцятого календарного дня від дня видачі коштів, включаючи такий день.      б) завершує виконання окремої цивільно - правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала такі кошти, але не пізніше десятого календарного дня від дня видачі коштів, включаючи такий день.  
396. Якщо платник податку, який отримує доходи, визначені цим підпунктом, завершує трудові чи цивільно-правові відносини з особою, що видала кошти на відрядження або під звіт, до спливу граничного строку надання звіту про їх використання чи повернення їх надлишку, звіт подається до проведення остаточного розрахунку між працедавцем (стороною цивільно-правової угоди) та таким платником податку. При цьому надлишку витрачені суми утримуються під час такого остаточного розрахунку за рахунок інших виплат після їх оподаткування та не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу платника податку. Якщо повне утримання таких сум не є можливим, вони включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу такого платника податку за наслідками звітного податкового року. Якщо такий платник податку помирає або визнається судом померлим чи безвісті відсутнім, то обов'язок зі сплати цього податку покладається на спадкоємців такого платника податку у порядку, визначеному цим Законом;   -576- Шепетін В.Л.
В підпункті 10.6.2. пункту 10.6. Статті 10 після слів "за рахунок інших виплат" додати слова ", утримання з яких не заборонено законодавством,"  
Немає висновку   Якщо платник податку, який отримує доходи, визначені цим пунктом, завершує трудові чи цивільно-правові відносини з особою, що видала кошти на відрядження або під звіт, до спливу граничного строку надання звіту про їх використання чи повернення їх надлишку, звіт подається до проведення остаточного розрахунку між працедавцем (стороною цивільно-правової угоди) та таким платником податку. Якщо повне утримання таких сум не є можливим внаслідок смерті такого платника податку або визнання його за рішенням суду безвісті відсутнім або померлим, то такі суми включаються до складу загального оподатковуваного доходу такого платника податку за наслідками останнього податкового періоду;  
397. 10.6.3 Якщо у майбутньому платник податку, який продовжує перебувати в трудових або цивільно-правових відносинах з особою, що видала кошти на відрядження або під звіт та включила їх до валового доходу такого платника податку згідно з частиною "г" цього підпункту, повертає суму неповернутих або надміру витрачених коштів такій особі, то така особа зобов'язана зменшити суму оподатковуваного доходу такого платника податку за період, на який приходиться повернення таких сум, а при досягненні від'ємного результату, - зменшити суму оподатковуваного доходу такого платника податку майбутніх податкових періодів;   -577- Терьохін С.А.
Вилучити п.п. 10.6.3.  
Враховано    
398. 10.6.4. Норми пункту поширюються також на визначення доходів платника податку, отриманих з використанням дебетових або кредитних карток, дорожніх, банківських або персональних чеків, інших платіжних документів;   -578- Терьохін С.А.
Підпункт 10.6.4 викласти у такій редакції: "8.11.5. Норми цього пункту поширюються також на отримання оподатковуваного доходу платником податку з використанням дебетових або кредитних карток платіжних систем, дорожніх, банківських або персональних чеків, інших платіжних документів, емітованих особою, яка надсилає платника податку у відрядження або доручає йому здійснити окрему цивільно-правову дію від імені такої особи та за її рахунок";  
Враховано   8.11.5. Норми цього пункту поширюються також на отримання оподатковуваного доходу платником податку з використанням дебетових або кредитних карток платіжних систем, дорожніх, банківських або персональних чеків, інших платіжних документів, емітованих особою, яка надсилає платника податку у відрядження або доручає йому здійснити окрему цивільно-правову дію від імені такої особи та за її рахунок. 8.12. Оподаткування доходів, одержаних нерезидентами 8.12.1. Підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для резидентів, доходи нерезидентів, одержаних ними від виконання цивільно-правових або трудових договорів на території України, у тому числі (але не виключно) нерезидентів, які: а) працюють на об'єктах, розташованих на території України, у тому числі у представництвах нерезидентів-юридичних осіб; б) є членами керівних органів юридичних осіб - резидентів або їх представництв за кордоном, та отримують у цьому зв'язку заробітну плату, інші прирівняні до неї виплати, нарахування та будь-які компенсації; в) займаються незалежною професійною діяльністю на території України, а саме як артисти театру, кіно, радіо, телебачення, естради, музиканти чи спортсмени, лікарі, адвокати, нотаріуси, аудитори, оцінщики, архітектори (інженери), у релігійній (місіонерській) діяльності, чи мають професії, допоміжні вищеозначеним; 8.12.2. Якщо зазначені у підпункті 8.12.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то такі доходи повинні зараховуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом у банку-резиденті, режим якого встановлюється Національним банком України. При цьому такий банк-резидент вважається податковим агентом при здійсненні будь-яких видаткових операцій з такого рахунку. Якщо такі доходи виплачуються нерезиденту готівкою або у формі, відмінної від грошової, то такий нерезидент зобов"язаний самостійно нарахувати та сплатити податок до закінчення його перебування в Україні, під час якого отримуються такі доходи. 8.12.3. Якщо зазначені у підпункті 8.12.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту резидентом, то такий резидент вважається податковим агентом стосовно такого нерезидента. При укладенні договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходів з джерелом їх походження з України, резидент зобов'язаний зазначити у такому договорі чи є сума цього доходу до або після оподаткування цим податком . 8.12.4. Норми цього пункту не поширюються на оподаткування доходів, що мають джерело їх походження з території України, отриманих нерезидентами, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку.  
    -579- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо доповнити статтю 10 пунктами наступного змісту: "12.6. Оподаткування доходів з відчуження рухомого майна: 12.6.1. Суб'єктом оподаткування є фізична особа, яка одержала дохід від здійснення операцій з відчуження рухомого майна. 12.6..2. Об'єктом оподаткування є сума доходу, одержана суб'єктом оподаткування від відчуження більш як одної одиниці рухомого майна протягом звітного року. Одержаний дохід, зменшений на документально підтверджену суму державного мита та нотаріальних послуг, сплачених у зв'язку з таким відчуженням, оподатковується за ставкою, встановленою для третьої податкової шкали. При цьому, сума одержаного доходу не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не береться до уваги у перерахунку загальних податкових зобов"язань такого платника податку за підсумками такого року. 12.6.3. Під час відчуження рухомого майна податок сплачується до бюджетів територіальної громади, на території якої здійснювалася така операція, до або під час посвідчення (реєстрації) договорів відчуження. 12.6.4. Не допускається посвідчення (реєстрація) договорів відчуження майна без документального підтвердження сплати податку. 12.6.5. Особи, які згідно із законодавством здійснюють нотаріальне посвідчення договорів відчуження рухомого майна зобов"язані надіслати податковому органу за місцем проживання учасників угоди відомості про сторони договору у строки та за формою, визначеною центральним податковим органом. Порушення процедури, форми або строків подання такої довідки тягне за собою відповідальність, аналогічну відповідальності за порушення процедури, форм або строків подання податкової звітності. 12.7. Порядок оподаткування доходів, що виплачуються фізичним особам - резидентам у формі страхових виплат (відшкодувань) за договорами довгострокового страхування життя та недержавних пенсій 12.7.1. Доходи джерелом походження з України, що виплачуються фізичним особам - резидентам у формі страхових виплат (відшкодувань), оподатковуються під час їх виплати за ставками: 8 процентів суми страхової виплати (відшкодування) - у разі, коли страхові виплати за договорами довгострокового страхування життя здійснюються у формі одноразової виплати після 10 років і більше від дати внесення першого страхового платежу; 5 процентів суми страхових виплат (відшкодувань) - у разі, коли страхові виплати за договорами довгострокового страхування життя здійснюються після 10 років від дати внесення першого страхового платежу у формі регулярних щомісячних виплат (ануїтетів), протягом не менше ніж п'яти років (після п'яти років подальші виплати ануїтетів звільняються від оподаткування); 10 процентів - у разі виплати страхової суми при достроковому розірванні договору довгострокового страхування життя за умови, що страхові платежі здійснювалися протягом більше ніж п'яти років. При достроковому розірванні договору в період менше ніж п'ять років від дати сплати першого страхового платежу виплата страхової суми включається до валового доходу застрахованої особи та оподатковується за ставками, передбаченими статтею 9 цього Закону, і відображається в податковій декларації фізичної особи; 10 процентів - у разі виплати страхової суми спадкоємцям померлої застрахованої особи за умови, що ці спадкоємці були зазначені у договорі страхування. У разі виплати страхової суми іншим спадкоємцям такі виплати включаються до валового доходу фізичної особи - спадкоємця та оподатковуються за ставками, передбаченими статтею 12 цього Закону і відображаються в податковій декларації фізичної особи. 12.7.2. Доходи джерелом походження з України, що виплачуються фізичним особам у формі недержавних пенсій, оподатковуються за ставкою першої податкової шкали, передбаченою статтею 7 цього Закону. 12.7.3. Нарахований податок за ставками, зазначеними у цій статті утримується страховиками та пенсійними фондами і перераховуються до бюджету до або під час здійснення виплат та за рахунок таких виплат. 12.7.4. Доходи, одержані у формі страхових виплат (відшкодувань) за договорами довгострокового страхування життя та недержавних пенсій, не включаються до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не береться до уваги у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками року".  
Немає висновку    
    -580- Терьохін С.А.
Ввести п. 8.12 такого змісту: "8.12. Оподаткування доходів, одержаних нерезидентами 8.12.1. Підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для резидентів, доходи нерезидентів, одержаних ними від виконання цивільно-правових або трудових договорів на території України, у тому числі (але не виключно) нерезидентів, які: а) працюють на об'єктах, розташованих на території України, у тому числі у представництвах нерезидентів-юридичних осіб; б) є членами керівних органів юридичних осіб - резидентів або їх представництв за кордоном, та отримують у цьому зв'язку заробітну плату, інші прирівняні до неї виплати, нарахування та будь-які компенсації; в) займаються незалежною професійною діяльністю на території України, а саме як артисти театру, кіно, радіо, телебачення, естради, музиканти чи спортсмени, лікарі, адвокати, нотаріуси, аудитори, оцінщики, архітектори (інженери), у релігійній (місіонерській) діяльності, чи мають професії, допоміжні вищеозначеним; 8.12.2. Якщо зазначені у підпункті 8.12.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то такі доходи повинні зараховуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом у банку-резиденті, режим якого встановлюється Національним банком України. При цьому такий банк-резидент вважається податковим агентом при здійсненні будь-яких видаткових операцій з такого рахунку. Якщо такі доходи виплачуються нерезиденту готівкою або у формі, відмінної від грошової, то такий нерезидент зобов"язаний самостійно нарахувати та сплатити податок до закінчення його перебування в Україні, під час якого отримуються такі доходи. 8.12.3. Якщо зазначені у підпункті 8.12.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту резидентом, то такий резидент вважається податковим агентом стосовно такого нерезидента. При укладенні договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходів з джерелом їх походження з України, резидент зобов'язаний зазначити у такому договорі чи є сума цього доходу до або після оподаткування цим податком .  
Немає висновку    
399. Стаття 11. Оподаткування доходів, отриманих платником податку від провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи   -581- Горбаль В.М.
Статтю 11 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій: Стаття 11. Оподаткування доходів, отриманих платником податку від провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи 11.1. Оподаткування доходів, отриманих платником податку від провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи, здійснюється на основі визначення оподатковуваного прибутку від підприємницької діяльності за правилами, встановленими Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". 11.2. Правила ведення податкового обліку валових доходів, валових витрат та амортизації фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності визначаються Міністерством фінансів України у відповідній інструкції. 11.3. Оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності провадиться за періодами, встановленими цим Законом (місяць і рік). Використовуються шкали податку, передбачені ст. 7-8 цього Закону. 11.4. Платники податку - суб'єкти підприємницької діяльності можуть використовувати спрощені системи оподаткування та фіксовані податки, визначені окремими Законами. У такому разі дія даного Закону на них не поширюється.  
Немає висновку   Стаття 9. Оподаткування доходів, отриманих платником податку від провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи  
    -582- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо статтю 11 викласти у запропонованій редакції: "13.1. Фізична особа - резидент, яка провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, має право самостійно обирати спосіб оподаткування одержаних доходів: або шляхом застосування правил цього Закону із сплатою податку щокварталу в порядку, встановленому статтею 16 цього Закону; або за спрощеною системою оподаткування шляхом придбання свідоцтва про сплату єдиного податку. 13.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується з метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва не поширюється на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (без створення юридичної особи), які здійснюють торгівлю підакцизними товарами, обмін іноземної валюти, провадять діяльність у сфері грального бізнесу, незалежну професійну діяльність, та на пов'язаних осіб. Фізичні особи - суб'єкти малого підприємництва, на яких поширюється право застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності не є платниками: а) податку на доходи фізичних осіб, одержані від діяльності за спрощеною системою оподаткування; б) ринкового збору; в) збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Фізичні особи - суб'єкти малого підприємництва мають право застосовувати одночасно лише один порядок оподаткування. Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності може бути прийняте фізичною особою - суб'єктом малого підприємництва не більше ніж один раз на календарний рік. Новостворені та зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - суб'єкти малого підприємництва, які подали органу державної податкової служби за місцем їх реєстрації заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, мають право перейти на таку систему з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію. 13.2.2. Фізичні особи - суб'єкти малого підприємництва, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, є фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності з числа осіб, які не використовують у своїй підприємницькій діяльності найманих осіб, включаючи членів сім'ї, та які провадять один вид діяльності. Обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за календарний рік такої особи не перевищує 120 000 гривень. 13.2.3. До суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб може застосовуватися спрощена система оподаткування у формі сплати єдиного податку, а також спрощений порядок обліку та звітності. У разі використання найманих осіб, перевищення граничного обсягу виручки (120 000 гривень) або порушення вимог, установлених цим Законом, фізична особа - суб'єкт малого підприємництва позбавляється з наступного звітного періоду (кварталу) права сплачувати податки за спрощеною системою оподаткування. Суми перевищення граничного обсягу виручки за звітний період (квартал), у якому таке перевищення виникло, оподатковуються за ставкою 10 процентів. Податкове зобов'язання самостійно визначається платником податку у декларації (розрахунку), яка подається органу державної податкової служби відповідно до законодавства. Суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності ведуть облік доходів і витрат за спрощеною системою в порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України. 13.2.4. Для суб'єктів малого підприємництва, зазначених у підпункті 13.2.2, об'єктом оподаткування є обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) без урахування податку на додану вартість, інші доходи (крім пасивних), одержані за звітний період від діяльності за спрощеною системою оподаткування. Виручкою від реалізації товарів (робіт, послуг) вважається сума, одержана фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності за здійснення операцій з продажу товарів (робіт, послуг), а також інші операційні і звичайні доходи, одержані за розрахунками в готівковій та безготівковій формі розрахунків. У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, одержаною від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу. До об'єкта оподаткування суб'єкта спрощеної системи не включаються кошти, що одержуються ним в оплату за товари (роботи, послуги), реалізовані в період оподаткування за загальною системою. 13.2.5. Для фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва, визначених у підпункті 13.2.2, запроваджується сплата єдиного податку за ставкою 10 процентів нормативного чистого доходу, але не менше ніж 25 гривень в розрахунку на місяць. Розмір нормативного чистого доходу за кожним видом підприємницької діяльності щороку до початку нового бюджетного року затверджується районними (крім районних у містах) і міськими радами за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України. Під час визначення розміру нормативного чистого доходу місцеві ради використовують інформацію про доходи фізичних осіб від провадження підприємницької діяльності, подану органами державної податкової служби, та статистичні дані. Органи державної податкової служби в установлені місцевими радами строки подають їм узагальнену за видами підприємницької діяльності інформацію про доходи фізичних осіб, одержану в процесі податкових перевірок і на підставі звітів про використання електронних контрольно-касових апаратів. Доходи платника єдиного податку, одержані ним від провадження підприємницької діяльності, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу у разі, коли вони обкладаються єдиним податком, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань платника податку. 13.2.6. Суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи сплачують єдиний податок на єдиний рахунок Державного казначейства шляхом здійснення авансового платежу до моменту одержання свідоцтва. Платник податку може сплатити єдиний податок за весь податковий період, що залишається до кінця звітного періоду, але не більше ніж за календарний рік. 13.2.7. Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності фізичні особи - суб'єкти малого підприємництва не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (до початку кварталу) подають органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації письмову заяву за формою, визначеною центральним органом державної податкової служби. Заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єкт малого підприємництва може подати за умови погашення податкового зобов'язання та/або податкового боргу за всіма нарахованими (обчисленими) податками та обов'язковими платежами, строк сплати яких минув або настав на день подання заяви. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом 10 робочих днів після одержання заяви видати фізичній особі свідоцтво про сплату єдиного податку за наявності платіжного документа, який підтверджує його сплату або подати письмову вмотивовану відмову. Форма свідоцтва про сплату єдиного податку встановлюється центральним органом державної податкової служби і є єдиною на всій території України. Свідоцтво про сплату єдиного податку видається фізичним особам на календарний рік за умови сплати єдиного податку. Суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи можуть відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і повернутися до загальної системи оподаткування з початку наступного звітного (податкового) періоду за умови подання відповідної заяви органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу). Для одержання свідоцтва про сплату єдиного податку фізичні особи, не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, але мають бажання незначний час провадити роздрібну торгівельну діяльність на ринках з продажу власно вирощеної на земельній ділянці продукції, що перевищує норматив чистого доходу, встановленого місцевими радами, а також власно виробленої продукції, подають до органу державної податкової служби заяву за встановленою формою та документ, що підтверджує сплату єдиного податку. Свідоцтво про сплату єдиного податку таким фізичним особам може видаватися на один місяць, але не більше ніж 2 рази на календарний рік. Суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи зобов'язані на вимогу уповноважених працівників органів державної податкової служби пред'являти свідоцтво про сплату єдиного податку. Свідоцтво втрачає чинність до закінчення строку його дії з початку наступного звітного періоду в разі: втрати суб'єктом права на застосування цієї системи внаслідок порушення вимог підпункту 13.2.2 цього Закону; скасування державної реєстрації суб'єкта малого підприємництва; смерті або втрати (обмеження) дієздатності фізичної особи - суб'єкта малого підприємництва. 13.2.8. Суми єдиного податку, що сплачуються суб'єктами малого підприємництва - фізичними особами, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, спрямовуються до відділення Державного казначейства. Відділення Державного казначейства наступного дня після надходжень коштів перераховують суми єдиного податку в таких розмірах: до місцевого бюджету в рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб - 90 процентів; до Пенсійного фонду України - 10 процентів. 13.3. У разі коли фізична особа обрала спосіб оподаткування доходу від підприємницької діяльності, що передбачає застосування норм цього розділу для оподаткування доходів фізичних осіб, валові витрати (валові доходи), здійснені (одержані) фізичною особою в межах підприємницької діяльності, та оподатковуваний дохід визначаються відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з урахуванням таких особливостей: 13.3.1. Не дозволяється включення до валових витрат сум, передбачених на виплату заробітної плати, та прирівняних до них виплат на користь такої фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, а також на придбання та утримання автомобільного транспорту, житла, харчування та одягу, проведення прийомів, на розваги та відпочинок. 13.3.2. Валовий дохід платника податку збільшується (зменшується) на суму приросту (зменшення) балансової вартості виробничих запасів, готової продукції та товарів, яка обчислюється як різниця між їх балансовою вартістю на кінець і на початок звітного року відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". 13.4. У разі коли фізична особа обрала спосіб оподаткування доходів від підприємницької діяльності у складі сукупного оподатковуваного доходу, сума оподатковуваного доходу, визначеного згідно з підпунктом 13.3 цього Закону, оподатковується за шкалою, встановленою частиною 7.1 статті 7 цього Закону. 13.4.1. У разі коли фізична особа оподатковує доходи від підприємницької діяльності у порядку, встановленому частиною 13.3 цього Закону, суми податкових соціальних пільг враховуються у загальному порядку залежно від того, чи є такі доходи основними. 13.4.2. Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності може мати банківські рахунки, які використовуються для розрахунків, у тому числі для оприбуткування готівки, одержаної у зв'язку з провадженням підприємницької діяльності".  
Немає висновку    
400. 12.1. Оподаткування доходів, отриманих платником податку від провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи., здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законом з цього питання.   -583- Терьохін С.А.
П. 12.1-12.2 викласти у редакції: "9.1. Оподаткування доходів, отриманих платником податку від провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи, здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань. 9.2. У виняток з правил оподаткування, встановлених пунктом 9.1 цієї статті, якщо особа виплачує заробітну плату (прирівняні до неї виплати і відрахування) найманій особі або особі, що перебуває з нею у цивільно-правовох відносинах, або при виплаті інших доходів, які згідно з цим Законом кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку, то така особа зобов"язана нараховувати, утримувати та вносисти до бюджету цей податок у загальному порядку, визначеному цим Законом, а також нести відповідальність за таке ненарахування або неповне нарахування, згідно із законом. 9.3. Норми пункту 9.2 цієї статті не поширюються на платників ринкового збору, крім випадку коли такі платники ринкового збору зобов"язані виплачувати найманим працівникам заробітну плату (інші прирівняні до неї виплати та нарахування). "  
Враховано   9.1. Оподаткування доходів, отриманих платником податку від провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи, здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань. 9.2. У виняток з правил оподаткування, встановлених пунктом 9.1 цієї статті, якщо особа виплачує заробітну плату (прирівняні до неї виплати і відрахування) найманій особі або особі, що перебуває з нею у цивільно-правовох відносинах, або при виплаті інших доходів, які згідно з цим Законом кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку, то така особа зобов"язана нараховувати, утримувати та вносисти до бюджету цей податок у загальному порядку, визначеному цим Законом, а також нести відповідальність за таке ненарахування або неповне нарахування, згідно із законом. 9.3. Норми пункту 9.2 цієї статті не поширюються на платників ринкового збору, крім випадку коли такі платники ринкового збору зобов"язані виплачувати найманим працівникам заробітну плату (інші прирівняні до неї виплати та нарахування).  
    -584- Стоян О.М.
Пункт 12.1 статті 11. Вважати пунктом 11.1.  
Враховано    
    -585- Хомутиннік В.Ю.
П. 11.1 доповнити в кінці наступним реченням: "До моменту прийняття такого закону, оподаткування доходів, отриманих платником податку від провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи, здійснюється відповідно до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" чи інших спеціальних законів з цього питання. Порядок реєстрації таких платників податку в якості платників податку на прибуток підприємств встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано по суті   
401. 12.2. Доходи платника податку, одержані з джерел, інших ніж зазначені у пункті 12.1 цієї статті, оподатковуються на загальних умовах, встановлених цим Законом.   -586- Стоян О.М.
Пункт 12.2 статті 11. Вважати пунктом 11.2.  
Враховано    
402. Стаття 12. Оподаткування операцій, пов"язаних з іпотечним житловим кредитуванням   -587- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо виключити статтю 12  
Відхилено   Стаття 10. Оподаткування операцій, пов"язаних з іпотечним житловим кредитуванням  
    -588- Кириченко Л.Ф.
Вилучити ст. 12.  
Відхилено    
    -589- Змінено нумерацію "Стаття 12" на "Стаття 10". І далі по тексту.  Враховано    
403. 12.1. Право на включення до складу податкового кредиту витрат, пов'язаних з погашенням іпотечного житлового кредиту      10.1. Право на включення до складу податкового кредиту витрат, пов'язаних з погашенням іпотечного житлового кредиту  
404. 12.1.1. Платник податку - резидент має право включити до складу податкового кредиту частину суми фактично сплачених протягом податкового року платежів у рахунок погашення іпотечного житлового кредиту (основної суми та/або процентів).      10.1.1. Платник податку - резидент має право включити до складу податкового кредиту частину суми фактично сплачених протягом податкового року платежів у рахунок погашення іпотечного житлового кредиту (процентів та основної суми).  
405. 12.1.2. Таке право виникає у разі, якщо за рахунок коштів такого іпотечного житлового кредиту було збудовано чи придбано житловий будинок (квартиру), що визначені таким платником податку як основне місце його проживання.      10.1.2. Таке право виникає у разі, якщо за рахунок коштів такого іпотечного житлового кредиту було збудовано чи придбано житловий будинок (квартиру), визначений таким платником податку як основне місце його проживання.  
406. 12.2. Розрахунок частини іпотечного житлового кредиту, дозволеного до включення до складу податкового кредиту      10.2. Розрахунок частини іпотечного житлового кредиту, дозволеного до включення до складу податкового кредиту.  
407. 12.2.1. Частина іпотечного житлового кредиту, яку дозволяється включити до складу податкового кредиту звітного податкового року, розраховується виходячи з основної суми кредиту, визначеної умовами кредитного договору, та при цьому не може перевищувати будь-якої з наступних величин:   -590- У п.п. 12.2.1 вилучити слова "розраховується виходячи з основної суми кредиту, визначеної умовами кредитного договору, та при цьому", "будь-якої з наступних величин".  Враховано   10.2.1. Частина іпотечного житлового кредиту, яку дозволяється включити до складу податкового кредиту звітного податкового року, не може перевищувати:  
408. а) або суми сукупного оподатковуваного доходу платника податку - позичальника за такий звітний податковий рік (до її зменшення на частину іпотечного житлового кредиту);   -591- Терьохін С.А.
Абзац "а" п.п. 12.2.1 вилучити.  
Враховано    
409. б) або суми, дозволеної до включення до складу податкового кредиту звітного податкового року, яка розраховується за такою формулою:   -592- Горбаль В.М.
Текст підпункту б) пункту 12.2.1. частини 12.2. статті 12 в існуючій редакції виключити, а викласти у новій: "або суми, дозволеної до включення до складу податкового кредиту звітного податкового року, яка розраховується за такою формулою: ЧС х 25хВ ЧК = ----------------------------------, де КР ЧК - частина іпотечного житлового кредиту, дозволена до включення до складу податкового кредиту звітного податкового року. При цьому її розмір не може перевищувати верхнього значення другої податкової шкали, визначеного статтею 7 цього Закону; ЧС - кількість членів сім'ї платника податку; В - вартість 1 квадратного метра житла, що будується чи купується (з врахуванням вартості земельної ділянки, на якій воно розміщене); КР - кількість років, протягом яких погашається основна сума іпотечного житлового кредиту. Відлік зазначеної кількості років розпочинається з року, на який припадає перший платіж в рахунок погашення кредиту (незалежно від того, чи такий перший платіж здійснюється в рахунок погашення частини основної суми або нарахованих процентів), та закінчується роком, на який припадає останній платіж в рахунок погашення кредиту;"  
Враховано частково математично  суми, дозволеної до включення до складу податкового кредиту звітного податкового року, яка розраховується за такою формулою:  
410. ГС х (1 + ГС: СК) ЧК = ----------------------------------, де КР   -593- Терьохін С.А.
Формулу п.п. "б" п.п. 10.2.1 викласти у такій редакції: МЗП х (1 + МЗП / СК) ЧІК = ----------------------------------, де КР  
Враховано   МЗП х (1 + МЗП / СК) ЧІК = ----------------------------------, де КР  
411. ЧК - частина іпотечного житлового кредиту, дозволена до включення до складу податкового кредиту звітного податкового року;   -594- Терьохін С.А.
ЧІК - частина основної суми іпотечного житлового кредиту, дозволена до включення до складу податкового кредиту звітного податкового року;  
Враховано   ЧІК - частина основної суми іпотечного житлового кредиту, дозволена до включення до складу податкового кредиту звітного податкового року;  
412. ГС - гранична сума, яка дорівнює основній сумі наданого житлового іпотечного кредиту, але не більше верхнього значення другого відрізку податкової шкали, визначеної статтею 7 цього Закону;   -595- Терьохін С.А.
МЗП - сума, яка дорівнює виплаті частини основної суми іпотечного кредиту, але не більше суми у 100 мінімальних заробітних плат, встановлених для звітного року;  
Враховано   МЗП - сума, яка дорівнює виплаті частини основної суми іпотечного кредиту, але не більше суми у 100 мінімальних заробітних плат, встановлених для звітного року;  
413. СК - загальний розмір основної суми наданого житлового іпотечного кредиту;   -596- Терьохін С.А.
СК - розмір основної суми наданого житлового іпотечного кредиту;  
Враховано   СК - розмір основної суми наданого житлового іпотечного кредиту;  
414. КР - кількість років, протягом яких погашається основна сума іпотечного житлового кредиту. Відлік зазначеної кількості років починається з року, на який припадає перший платіж в рахунок погашення кредиту (незалежно від того, чи такий перший платіж здійснюється в рахунок погашення частини основної суми або нарахованих процентів), та закінчується роком, на який припадає останній платіж в рахунок погашення такого іпотечного кредиту;   -597- Терьохін С.А.
КР - кількість років, протягом яких погашається основна сума іпотечного житлового кредиту згідно з укладеною кредитною угодою."  
Враховано   КР - кількість років, протягом яких погашається основна сума іпотечного житлового кредиту згідно з укладеною кредитною угодою.  
415. в) у разі коли у майбутньому змінюються умови кредитного договору за домовленістю сторін, для цілей розрахунку частини іпотечного житлового кредиту, дозволеного до включення до складу податкового кредиту платника податку, такі нові умови застосовуються з податкового року, наступного за звітним;   -598- Терьохін С.А.
Абзац "в" перенцмерувати в п.п. 10.2.2. Додати слова "на який припадають такі зміни".  
Враховано   10.2.2 У разі коли у майбутньому змінюються умови кредитного договору за домовленістю сторін, для цілей розрахунку частини іпотечного житлового кредиту, дозволеного до включення до складу податкового кредиту платника податку, такі нові умови застосовуються з податкового року, наступного за звітним, на який припадають такі зміни.  
416. г) у разі коли іпотечний житловий кредит залучається товариством співвласників житла, для цілей розрахунку його частини, дозволеної для включення до складу податкового кредиту платника податку, обов'язок такого платника податку щодо фактичної сплати такої частини вважається виконаним фактом перерахування зазначеної суми на користь такого товариства співвласників житла.   -599- Терьохін С.А.
П.п. "г" викласти в такій редакції: "10.2.3 У разі коли іпотечний житловий кредит залучається товариством співвласників житла або житловим кооперативом, то у заставу передається як житло членів такого товариства (кооперативу), які надали письмову згоду на укладення такого кредитного договору, так і місця їх загального користування, включаючи підвали і горища. У цьому випадку члени товариства співвласників житла (житлового кооперативу) мають право включити до складу податкового кредиту кожного із членів такого товариства (кооперативу) суму, визначену за правилами підпункту 10.2.1 цього пункту, розподілену виходячи з пропорції загальної площі квартири такого платника у загальній площі такого дому (з врахуванням площ загального користування, підвалів та горищ). Поділ таких сум здійснюється особою, яка відповідно до норм житлового кодексу є уповноважною здійснювати нарахування сум житлової плати. Якщо товариство співвласників житла (житловий кооператив) не виконують обов"язків зі своєчасного погашення основної суми чи процентів за таким іпотечним кредитом, то стягення не може бути спрямовано на житло осіб, які повністю погасисли поточну заборгованість за основною сумою та процентів з такого іпотечного кредиту у долі, що припадає на них. Продаж підвалів або горищ багатоквартирного житлового будинку, надання їх в оренду чи надання права на здійснення будь-яких перебудов чи надбудов (мансард), відбувається у випадку, якщо всі із приватних власників квартир такого дому дають згоду на таку дію та із забудовником (орендарем) та таким співтовариством (кооперативом) укладається відповідна угода. У цьому випадку отримані кошти зараховуються на рахунок організації співвласників такого житла (житлового кооперативу) або за відсутністю такого рахунку - на рахунок житлово-експлуатаційної контори, яка обслуговує такий дім, у спрямування зменшення заборгованості з іпотечного кредиту, а при його відсутності - на погашення витрат зі сплати комунальних платежів жителів квартир такого дому у порядку, встановленому таким житловим співтовариством або житловим кооперативом"  
Враховано   10.2.3 У разі коли іпотечний житловий кредит залучається товариством співвласників житла або житловим кооперативом, то у заставу передається як житло членів такого товариства (кооперативу), які надали письмову згоду на укладення такого кредитного договору, так і місця їх загального користування, включаючи підвали і горища. У цьому випадку члени товариства співвласників житла (житлового кооперативу) мають право включити до складу податкового кредиту кожного із членів такого товариства (кооперативу) суму, визначену за правилами підпункту 10.2.1 цього пункту, розподілену виходячи з пропорції загальної площі квартири такого платника у загальній площі такого дому (з врахуванням площ загального користування, підвалів та горищ). Поділ таких сум здійснюється особою, яка відповідно до норм житлового кодексу є уповноважною здійснювати нарахування сум житлової плати. Якщо товариство співвласників житла (житловий кооператив) не виконують обов"язків зі своєчасного погашення основної суми чи процентів за таким іпотечним кредитом, то стягення не може бути спрямовано на житло осіб, які повністю погасисли поточну заборгованість за основною сумою та процентів з такого іпотечного кредиту у долі, що припадає на них. Продаж підвалів або горищ багатоквартирного житлового будинку, надання їх в оренду чи надання права на здійснення будь-яких перебудов чи надбудов (мансард), відбувається у випадку, якщо всі із приватних власників квартир такого дому дають згоду на таку дію та із забудовником (орендарем) та таким співтовариством (кооперативом) укладається відповідна угода. У цьому випадку отримані кошти зараховуються на рахунок організації співвласників такого житла (житлового кооперативу) або за відсутністю такого рахунку - на рахунок житлово-експлуатаційної контори, яка обслуговує такий дім, у спрямування зменшення заборгованості з іпотечного кредиту, а при його відсутності - на погашення витрат зі сплати комунальних платежів жителів квартир такого дому у порядку, встановленому таким житловим співтовариством або житловим кооперативом. 10.3. Право на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту стосовно окремого об"єкту нерухомої власності, надається платнику податку не частіше одного разу на 10 календарних років, починаючи з року, наступного за роком в якому розпочинається будівля об"єкту нерухомого майна під попередній іпотечний кредит, але не раніше його погашення.  
    -600- Терьохін С.А.
Ввести пункт такого змісту: "10.3. Право на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту стосовно окремого об"єкту нерухомої власності, надається платнику податку не частіше одного разу на 10 календарних років, починаючи з року, наступного за роком в якому розпочинається будівля об"єкту нерухомого майна під попередній іпотечний кредит, але не раніше його погашення"  
Враховано    
417. 12.3. Визначення основного місця проживання платника податку       
418. 12.3.1. Платник податку - резидент, який бажає протягом звітного податкового року скористатися правом на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту, зобов'язаний попередньо отриманню такого права визначити житловий будинок (квартиру), збудований (придбаний) за кошти такого кредиту, як основне місце проживання, та зареєструватися в якості платника цього податку у податковому органі за місцем розташування такого житлового будинку (квартири). При цьому місце прописки (реєстрації місця проживання) такого платника податку або членів його сім'ї для цілей оподаткування не приймається до уваги.   -601- Стоян О.М.
Підпункт 12.3.1. пункту 12.3 статті. Підпунктом передбачена реєстрація у податковому органі платника податку за адресою будинку, побудованого на кошти іпотечного кредиту, і визнання його основним місцем проживання, як умови на право включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої його частини. Проте житловий будинок може залишатися недобудованим на момент сплати частини такого кредиту, що позбавляє платника податку можливості визначити такий будинок основним місцем проживання. Таку умову необхідно виключити.  
Враховано по суті  10.4 Платник податку - резидент, який бажає протягом звітного податкового року скористатися правом на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту, зобов'язаний разом із отриманням такого права визначити житловий будинок (квартиру, кімнату), збудований (придбаний) за кошти такого кредиту, як основне місце проживання. При цьому місце прописки (реєстрації місця проживання) такого платника податку або членів його сім'ї для цілей оподаткування не береться до уваги. Дебітор має право включити такі сплачені суми до складу податкового кредиту року, в якому вони були понесені (включаючи три календарних роки, попередні року набрання чинності цим Законом), але не пізніше закінчення року, в якому такий об"єкт житлового будівництва передається у власність такого дебітора.  
    -602- Терьохін С.А.
П.п. 12.3.1 викласти у редакції: "10.4 Платник податку - резидент, який бажає протягом звітного податкового року скористатися правом на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту, зобов'язаний разом із отриманням такого права визначити житловий будинок (квартиру, кімнату), збудований (придбаний) за кошти такого кредиту, як основне місце проживання. При цьому місце прописки (реєстрації місця проживання) такого платника податку або членів його сім'ї для цілей оподаткування не береться до уваги. Дебітор має право включити такі сплачені суми до складу податкового кредиту року, в якому вони були понесені (включаючи три календарних роки, попередні року набрання чинності цим Законом), але не пізніше закінчення року, в якому такий об"єкт житлового будівництва передається у власність такого дебітора."  
Враховано    
    -603- Горбаль В.М.
В пункті 12.3.1. частини 12.3. статті 12 виключити з тексту перше речення в існуючій редакції, а викласти в новій: "Житловий будинок (його частина) або квартира (її частина), збудовані фізичною особою-резидентом за рахунок іпотечного кредиту, визначається органом податкової служби як основне місце проживання фізичної особи, якщо остання письмово заявила про бажання скористатися правом на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої основної суми платежу та/або процентів за користування кредитом. В двотижневий термін після письмового повідомлення про прийняття рішення органом податкової служби про визначення основного місця проживання такого платника податку, останньому необхідно зареєструватись в якості платника податку у податковому органі за місцем розташування такого житлового будинку (його частини) або квартири (її частини)". Далі текст залишити без змін.  
Враховано по суті   
419. Члени подружжя, а також інші члени сім'ї, які перебувають на утриманні одного або обидвох членів подружжя, визначають одне основне місце проживання.   -604- Терьохін С.А.
Виключити.  
Враховано    
420. 12.4. Часові обмеження       
421. 12.4.1. Право на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту надається платнику податку та члену його подружжя не частіше одного разу на 10 календарних років, починаючи з року, наступного за роком отримання такого кредиту (його частини).   -605- Горбаль В.М.
Текст пункту 12.4.1 частини 12.4. статті 12 виключити в існуючій редакції, а викласти в новій: "Повторне надання платнику податку права на включення до складу податкових вирахувань іпотечного житлового кредиту не допускається".  
Враховано за змістом   
422. У разі коли іпотечний житловий кредит має строк погашення, більший за 10 календарних років, право на отримання нового іпотечного житлового кредиту на умовах, визначених цією статтею, виникає у платника податку після повного погашення основної суми такого кредиту та нарахованих на неї процентів.   -606- Терьохін С.А.
Абзацу другому п.п. 12.4.1 присвоїти номер п. 10.5. Після слів "основної суми" доповнити словами "та процентів попереднього іпотечного кредиту".  
Враховано   10.5. У разі коли іпотечний житловий кредит має строк погашення, більший за 10 календарних років, право на отримання нового іпотечного житлового кредиту на умовах, визначених цією статтею, виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного кредиту.  
423. 12.4.2. У разі коли подружжя розлучається, десятирічне обмеження, встановлене підпунктом 12.4.1 цього пункту, розповсюджується виключно на колишнього члена подружжя у власності якого залишається житловий будинок (квартира), збудований (придбаний) за рахунок такого іпотечного житлового кредиту.   -607- Терьохін С.А.
Підпункт 12.4.2 викласти у такій редакції: "10.6. У разі коли подружжя розлучається, десятирічне обмеження, встановлене пунктом 10.5 цієї статті поширюється виключно на колишнього члена подружжя, у власності якого залишається об"єкт житлового іпотечного кредитування. Якщо внаслідок розлучення об"єкт житлового іпотечного кредитування поділяється між колишніми членами подружжя або продається з метою поділу між ними отриманих доходів, десятирічне обмеження, встановлене підпунктом 10.5 цього пункту, поширюється на кожного з колишніх членів подружжя. Якщо заємник іпотечного кредиту помирає чи визнається судом померлим або безвісті відсутнім, то особою, відпоідальною за погашення іпотечного кредиту стає фізична особа, якій відповідно до заповіту або закону передається у власність такий об"єкт власності."  
Враховано   10.6. У разі коли подружжя розлучається, десятирічне обмеження, встановлене пунктом 10.5 цієї статті поширюється виключно на колишнього члена подружжя, у власності якого залишається об"єкт житлового іпотечного кредитування. Якщо внаслідок розлучення об"єкт житлового іпотечного кредитування поділяється між колишніми членами подружжя або продається з метою поділу між ними отриманих доходів, десятирічне обмеження, встановлене підпунктом 10.5 цього пункту, поширюється на кожного з колишніх членів подружжя. Якщо заємник іпотечного кредиту помирає чи визнається судом померлим або безвісті відсутнім, то особою, відпоідальною за погашення іпотечного кредиту стає фізична особа, якій відповідно до заповіту або закону передається у власність такий об"єкт власності.  
    -608- Горбаль В.М.
З тексту пункту 12.4.2. частини 12.4. статті 12 після слів "подружжя розлучається," виключити слово "десятирічне".  
Немає висновку    
424. 12.5. Вікові обмеження   -609- Відповідно змінити нумерацію п. 12.5 на 10.7.  Враховано   10.7. Вікові обмеження  
425. 12.5.1. Правом включення витрат на погашення іпотечного житлового кредиту до складу податкового кредиту користуються особи, яки досягли 18-річного віку.   -610- Терьохін С.А.
Доповнити п.п. 12.5.1 словами наступного змісту: "та не перевищують вік, за яким вони отримують державну пенсію за віком згідно із законом."  
Враховано   10.7.1. Правом включення витрат на погашення іпотечного житлового кредиту до складу податкового кредиту користуються особи, які досягли 18-річного віку та не перевищують вік, за яким вони отримують державну пенсію за віком згідно із законом.  
426. 12.5.2. Зазначене у підпункті 12.5.1 обмеження не застосовується, якщо один з членів подружжя має вік, менший за 18 років або більший за 65 років, чи коли кредитний договір укладено з опікуном власника житлового будинка (квартири).   -611- Терьохін С.А.
П.п. 12.5.2 викласти у редакції: "10.7.2. Зазначене у підпункті 10.7.1 цього пункту обмеження не застосовується, якщо об"єкт, що перебуває в іпотеці, належить на правах спільної сумісної власності подружжя за умови, якщо один з членів подружжя не відповідає вимогам вікових обмежень, встановлених таким підпунктом."  
Враховано   10.7.2. Зазначене у підпункті 10.7.1 цього пункту обмеження не застосовується, якщо об"єкт, що перебуває в іпотеці, належить на правах спільної сумісної власності подружжя за умови, якщо один з членів подружжя не відповідає вимогам вікових обмежень, встановлених таким підпунктом.  
427. 12.6. Розподіл витрат між членами подружжя      10.8. Розподіл витрат між членами подружжя  
428. 12.6.1. Право на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту надається платнику податку - позичальнику, а також іншому члену його подружжя, за умови якщо житловий будинок (квартира) перебувають у спільній (сумісній) власності таких членів подружжя та кредитна угода була підписана обидвома членами подружжя, або особою, яка згідно з нормами шлюбного контракту є уповноваженою підписувати подібні документи. У цьому випадку члени подружжя мають право самостійно розподіляти витрати на погашення іпотечного житлового кредиту між їх податковими кредитами звітного податкового року, повідомивши про це відповідний податковий орган шляхом надіслання додатку до податкової декларації кожного з членів такого подружжя, форма якого визначається центральним податковим органом.   -612- Терьохін С.А.
Друге речення п.п. 12.6.1 викласти у наступній редакції: "У цьому випадку члени подружжя мають право самостійно визначити платника податку, який має право на включення таких витрат до складу податкового кредиту або при недосягенні такого спільного рішення - звернутися до суду, який визначає у власності якого члена подружжя знаходиться об"єкт іпотечного кредиту (та який відповідає за його погашення). Таке рішення доводиться до відома кредитора у письмовому вигляді. Порядок виконання вимог цього підпункту визначається за правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   10.8.1. Право на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту надається платнику податку - позичальнику, а також іншому члену його подружжя, за умови якщо житловий будинок (квартира) перебувають у спільній (сумісній) власності таких членів подружжя та кредитна угода була підписана обидвома членами подружжя, або особою, яка згідно з нормами шлюбного контракту є уповноваженою підписувати подібні документи. У цьому випадку члени подружжя мають право самостійно визначити платника податку, який має право на включення таких витрат до складу податкового кредиту або при недосягенні такого спільного рішення - звернутися до суду, який визначає у власності якого члена подружжя знаходиться об"єкт іпотечного кредиту (та який відповідає за його погашення). Таке рішення доводиться до відома кредитора у письмовому вигляді. Порядок виконання вимог цього підпункту визначається за правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України.  
429. 12.6.2. У разі коли платник податку - позичальник бере шлюб після підписання зазначеного кредитного договору, та такий житловий будинок (квартира) не залишається окремим об'єктом власності такого платника податку згідно з умовами шлюбного договору (контракту), право на самостійний розподіл витрат з погашення цього іпотечного житлового кредиту між податковими кредитами членів подружжя виникає з моменту додаткового підписання кредитної угоди іншою стороною подружжя стосовно непогашених сум кредиту на такий момент.   -613- Терьохін С.А.
П.п. 12.6.2 викласти у редакції: "10.8.2. У разі коли платник податку - позичальник бере шлюб після підписання зазначеного кредитного договору, то особою, відповідальною за погашення такого кредиту, є такий платник податку, а власність, що перебуває в іпотечній заставі, може бути стягнена у рахунок погашення кредиту незалежно від норм нового шлюбного контракту та сімейного законодавства."  
Враховано   10.8.2. У разі коли платник податку - позичальник бере шлюб після підписання зазначеного кредитного договору, то особою, відповідальною за погашення такого кредиту, є такий платник податку, а власність, що перебуває в іпотечній заставі, може бути стягнена у рахунок погашення кредиту незалежно від норм нового шлюбного контракту та сімейного законодавства.  
430. 12.6.3. У разі коли подружжя, яке має право на самостійний розподіл витрат з погашення іпотечного житлового кредиту згідно підпунктами 12.6.1 -12.6.2 цього пункту, розлучається, правом на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту за наслідками податкового року, на який припадає таке розлучення, має платник податку, у власності якого залишається за домовленістю сторін або рішенням суду такий житловий будинок (квартира).      10.8.3. У разі коли подружжя, яке має право на самостійний розподіл витрат з погашення іпотечного житлового кредиту згідно з відповідними пунктами цієї статті розлучається, правом на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту за наслідками податкового року, на який припадає таке розлучення, має платник податку, у власності якого залишається за домовленістю сторін або рішенням суду такий житловий будинок (квартира).  
431. 12.6.4. Правами, визначеними підпунктами 12.6.1 - 12.6.2 та обов'язками, визначеними підпунктом 12.6.3 цього пункту, користуються (виконують) також одинока мати (батько) та її (його) дитина (діти), між якими установлені відносини утримання (опікунства) згідно із законом.      10.8.4. Правами, визначеними підпунктами 10.8.1 - 10.8..2 та обов'язками, визначеними підпунктом 10.8.3 цього пункту, користуються (виконують) також одинока мати (батько) та її (його) дитина (діти), між якими установлені відносини утримання (опікунства) згідно із законом.  
432. 12.7. Дострокове зупинення права на формування податкового кредиту   -614- Терьохін С.А.
П. 12.7 викласти у редакції: "10..9. Дострокове зупинення права на включення до складу податкового кредиту витрат з погашення іпотеки. 10.9.1. Платник податку достроково позбавляється права на включення витрат з погашення іпотечного кредиту до складу податкового кредиту у разі: а) зміни місця основного проживання до погашення іпотечного житлового кредиту, - починаючи з місяця, наступного за місяцем, на який припадає така зміна; б) у разі втарати резидентського статусу, а також при виїзді платника податку за межі України на постійне місце проживання (із втратою резидентського статусу або без такої) до погашення іпотечного житлового кредиту."  
Враховано   10..9. Дострокове зупинення права на включення до складу податкового кредиту витрат з погашення іпотеки.  
433. Платник податку достроково позбавляється права на включення витрат з погашення іпотечного кредиту до складу податкового кредиту у разі:      10.9.1. Платник податку достроково позбавляється права на включення витрат з погашення іпотечного кредиту до складу податкового кредиту у разі:  
434. 12.7.1 зміни основного місця проживання до погашення іпотечного житлового кредиту, - починаючи з місяця, наступного за місяцем, на який припадає така зміна;      а) зміни місця основного проживання до погашення іпотечного житлового кредиту, - починаючи з місяця, наступного за місяцем, на який припадає така зміна;  
435. 12.7.2 втрати резидентського статусу, а також при виїзді платника податку за межі України на постійне місце проживання (зі втратою резидентського статусу або без такої) до погашення іпотечного житлового кредиту. У разі коли платник податку виїжджає за межі України на постійне місце проживання (разом зі зміною громадянства або без такої зміни) до закінчення строку дії угоди з іпотечного житлового кредитування:   -615- Шепетін В.Л.
Підпункт 12.7.2. пункту 12.7 Статті 12 викласти в наступній редакції: "12.7.2. У разі коли такий житловий будинок (квартира) перебували у спільній (сумісній) власності подружжя, право на збільшення суми податкового кредиту залишається у сторони подружжя, яка продовжує погашати іпотечний житловий кредит та зберігає постійне місце проживання у ньому."  
Немає висновку   б) у разі втарати резидентського статусу, а також при виїзді платника податку за межі України на постійне місце проживання (із втратою резидентського статусу або без такої) до погашення іпотечного житлового кредиту.  
436. житловий будинок (квартира), придбаний за кошти іпотечного житлового кредиту, вважається з метою оподаткування проданим за звичайною ціною, та такий платник податку позбавляється права на збільшення суми податкового кредиту, починаючи з року, на який припадає такий виїзд (зміна громадянства);       
437. у разі коли такий житловий будинок (квартира) перебували у спільній (сумісній) власності подружжя, право на збільшення суми податкового кредиту залишається у сторони подружжя, яка зберігає постійне місце проживання в Україні (залишається резидентом України)       
438. 12.7.3 зміни власника житлового кредиту до погашення іпотечного житлового кредиту (за умови отримання згоди кредитора на таку зміну), - починаючи з місяця, наступного за місяцем на який припадає така зміна. У цьому випадку наступний власник (співвласник) має право на включення витрат, пов'язаних з придбанням житлового будинку (квартири), на загальних умовах, визначених цією статтею.       
439. Якщо згідно з умовами договору купівлі - продажу житлового будинку (квартири) обов'язок з погашення іпотечного житлового кредиту залишається за продавцем, часові обмеження, визначені пунктом 13.4 цієї статті, не поширюються на покупця.       
440. 12.8. Дострокове відновлення права на збільшення податкового кредиту   -616- Терьохін С.А.
Назву п. 12.8 викласти у редакції: "10.10. Відновлення права на збільшення іпотечного житлового кредиту".  
Враховано   10.10. Відновлення права на збільшення іпотечного житлового кредиту  
441. 12.8.1. Платник податку має право на дострокове відновлення права на збільшення податкового кредиту (стосовно придбання або спорудження об"єкту нерухомості) до закінчення встановленого десятирічного строку при придбанні нового житлового будинку (квартири), встановленого пунктом 12.4 цієї статті, у разі:   -617- Горбаль В.М.
В пункті 12.8.1. частини 12.8. статті 12 до переліку причин, які дають право на дострокове відновлення права на збільшення податкового кредиту, перед словами "примусового продажу" включити речення в такій редакції: "продажу житлового будинку (його частини) або квартири (її частини) у зв'язку з неплатоспроможністю фізичної особи, встановленою в судовому порядку;".  
Враховано   Платник податку має право на відновлення права на збільшення іпотечного житлового кредиту у разі:  
    -618- Терьохін С.А.
П.п. 12.8.1 викласти у редакції: "Платник податку має право на відновлення права на збільшення іпотечного житлового кредиту у разі: а) примусового продажу житлового будинку (квартири, кімнати), що є об"єктом іпотеки, у випадках, передбачених законом; б) конфіскації такого житлового будинку (квартири, кімнати) у випадках, передбачених законом; в) ліквідації квартири (кімнати) або дому як об"єкта власності за рішенням органу місцевої влади, із попереднім такій ліквідації відшкодуванням їх вартості згідно із законом; г) зруйнування житлового будинку (квартири, кімнати) або визначення їх непридатними для використання за причинами нездоланної сили (форс-мажору); д) розлучення, за умовами якого об'єкт іпотечного кредитування: залишається у власності іншого члена подружжя; передається особі, над якою платник податку здійснює опіку на момент такого розлучення; е) продажу житлового будинку (його частини) або квартири (її частини) у зв'язку з неплатоспроможністю (банкрутством) платника податку, встановленою в судовому порядку"  
Враховано    
442. примусового продажу житлового будинку (квартири) у випадках, визначених законом;      а) примусового продажу житлового будинку (квартири, кімнати), що є об"єктом іпотеки, у випадках, передбачених законом;  
443. конфіскації житлового будинку (квартири) у випадках, передбачених законом;      б) конфіскації такого житлового будинку (квартири, кімнати) у випадках, передбачених законом;  
444. продажу (знесенні) житлового будинку (квартири) у зв'язку з рішенням державних органів щодо придбання такого будинку (квартири) та відшкодування його вартості у випадках, встановлених законом;      в) ліквідації квартири (кімнати) або дому як об"єкта власності за рішенням органу місцевої влади, із попереднім такій ліквідації відшкодуванням їх вартості згідно із законом;  
445. зруйнування житлового будинку (квартири) або визначення його непридатним для використання за причинами нездоланної сили (форс-мажору);      г) зруйнування житлового будинку (квартири, кімнати) або визначення їх непридатними для використання за причинами нездоланної сили (форс-мажору);  
446. розлучення, за умовами якого об'єкт іпотечного кредитування залишається у власності іншого члена подружжя, або внаслідок позбавлення права платника податку на утримання чи опікунство, внаслідок чого об'єкт іпотечного кредитування залишається у власності особи, що утримувалася (над якою здійснювалося опікунство).      д) розлучення, за умовами якого об'єкт іпотечного кредитування: залишається у власності іншого члена подружжя; передається особі, над якою платник податку здійснює опіку на момент такого розлучення; е) продажу житлового будинку (його частини) або квартири (її частини) у зв'язку з неплатоспроможністю (банкрутством) платника податку, встановленою в судовому порядку.  
447. 12. 9. Забезпечення іпотечного кредиту   -619- Васильєв Г.А.
Вилучити п. 12.9.  
Відхилено   10.11. Забезпечення іпотечного кредиту  
    -620- Шепетін В.Л.
Вилучити пункт 12.9 статті 12.  
Відхилено    
448. 12.9.1. Кредитор може вимагати додаткове забезпечення наданого іпотечного житлового кредиту.      10.11.1. Кредитор може вимагати додаткове забезпечення наданого іпотечного житлового кредиту.  
449. 12.9.2. У разі якщо платники податку - позичальники порушують умови договору з іпотечного житлового кредитування, на таких платників податку не поширюється дія статті 109 Житлового кодексу України.      10.11.2. У разі якщо платники податку - позичальники порушують умови договору з іпотечного житлового кредитування, на таких платників податку не поширюється дія статті 109 Житлового кодексу України.  
450. Стаття 13. Операції з продажу житлових будинків (квартир, інших об'єктів нерухомого майна), що перебували у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом   -621- Васильєв Г.А.
Статтю 13 вилучити.  
Відхилено   Стаття 11. Операції з продажу житлових будинків, квартир, кімнат, інших об'єктів нерухомого майна, що перебували у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом  
    -622- Змінити нумерацію статті 13.  Враховано    
    -623- Кабінет Міністрів України
Статті 13 та 14 пропонуємо викласти у запропонованій редакції Стаття 14. Порядок оподаткування операцій з продажу, інших видів відчуження нерухомого майна, що перебуває у власності фізичної особи 14.1. Порядок оподаткування операцій з відчуження нерухомого майна: 14.1.1. Суб'єктом оподаткування є фізична особа - власник нерухомого майна, яка отримала дохід від здійснення операцій з відчуження цього майна. 14.1.2. Об'єктом оподаткування є сума доходу, одержаного суб'єктом оподаткування внаслідок відчуження нерухомого майна. З метою оподаткування за величину вартості майна береться величина не нижча ніж середня ринкова вартість такого майна на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (адміністративний район, райони у містах), визначена органом місцевого самоврядування в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. Одержаний дохід зменшується на документально підтверджену суму нотаріальних послуг і послуг з оцінки майна, сплачених у зв'язку з таким відчуженням, та оподатковується за ставкою 1 відсоток вартості майна. При цьому сума одержаного доходу не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не береться до уваги у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року. 14.4. Не допускається посвідчення (реєстрація) договорів відчуження майна без документального підтвердження сплати податку. 14.5. Особи, які згідно із законодавством здійснюють нотаріальне посвідчення договорів відчуження нерухомого майна зобов'язані надіслати податковому органу за місцем проживання учасників угоди відомості про сторони договору у строки та за формою, визначеною центральним податковим органом. Порушення процедури, форми або строків подання такої довідки тягне за собою відповідальність, аналогічну відповідальності за порушення процедури, форм або строків подання податкової звітності".  
Немає висновку    
    -624- Кириченко Л.Ф.
Вилучити ст. 13.  
Відхилено    
    -625- Скомаровський В.В.
Із тексту проекту виключити статтю 13.  
Відхилено    
    -626- Хомутиннік В.Ю.
Ст. 13. - Викласти у наступній редакції: Стаття 13. Оподаткування операцій з продажу житлових будинків (квартир, інших об'єктів нерухомого майна) 13.1. Доходи, отримані платником податку внаслідок продажу житлового будинку або квартири, а також іншого нерухомого майна, за нотаріальне посвідчення або за операції з якими сплачується державне мито або плата за вчинення нотаріальних дій, крім доходів, отриманих від продажу такого майна в результаті здійснення ним підприємницької діяльності, не включаються до складу валового  
Немає висновку    
    -627- Шпиг Ф.І.
Стаття 13. Передбачити розстрочку сплати податку.  
Враховано по суті   
451. 13.1. Порядок оподаткування доходів, отриманих платником податку від продажу житлового будинку (квартири), що використовувалися як місце постійного проживання платника податку та перебували у власності (співвласності) такого платника податку на момент набрання чинності цим Законом   -628- Терьохін С.А.
П. 13.1 викласти у редакції: "11.1. Будівлі, які перебували у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом, оподатковуються при їх продажу після набрання чинності цим Законом, за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 7.2 статті 7 цього Закону. Стягнення цього податку здійснюється нотарем, який засвідчує дійсність підписів сторін такого договору, та утримує суму зазначеного податку, який підлягає відрахуванню таким нотарем до відповідого бюджету територіальної громади протягом трьох банківських днів, наступних за днем такого нотаріального посвідчення."  
Враховано   11.1. Будівлі, які перебували у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом, оподатковуються при їх продажу після набрання чинності цим Законом, за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 7.2 статті 7 цього Закону. Стягнення цього податку здійснюється нотарем, який засвідчує дійсність підписів сторін такого договору, та утримує суму зазначеного податку, який підлягає відрахуванню таким нотарем до відповідого бюджету територіальної громади протягом трьох банківських днів, наступних за днем такого нотаріального посвідчення.  
452. 13.1.1. Чистий дохід платника податку, отриманий від продажу житлового будинку (квартири), який використовувався платником податку як місце постійного проживання на момент прийняття цього Закону, підлягає включенню до його сукупного оподатковуваного доходу та оподжаткуванню за ставками, визначеними статтею 7 цього Закону.   -629- Катеринчук М.Д.
П.П. 13.1.1 ст. 13 викласти у такій редакції: "13.1.1. Чистий дохід платника податку, отриманий від продажу житлового будинку (квартири), що використовувалися платником податку як місце постійного проживання на момент набрання чинності цим Законом, підлягає включенню до його сукупного оподатковуваного доходу та оподаткуванню за ставками, визначеними статтею 7 цього Закону"  
Враховано частково   11.1.1. Дохід платника податку, отриманий від продажу будівлі, яка використовувалася платником податку як місце його постійного проживання на момент прийняття цього Закону, підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу такого платника податку.  
453. 13.1.2. Чистий дохід, що підлягає оподаткуванню, розраховується за такою формулою:      11.1.2. Чистий дохід, що підлягає оподаткуванню, розраховується за такою формулою:  
454. ЧД = ВД - П х (1 + П: ВД), де      ЧД = ВД - П х (1 + П: ВД), де  
455. ЧД - чистий дохід, що підлягає оподаткуванню;      ЧД - чистий дохід, що підлягає оподаткуванню;  
456. ВД - валовий дохід, отриманий платником податку від продажу житлового будинку (квартири), що дорівнює їх вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, чи вартість присадибної ділянки);      ВД - валовий дохід, отриманий платником податку від продажу житлового будинку (квартири), що дорівнює їх вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, чи вартість присадибної ділянки);  
457. П - сума пільги, визначена підпунктом 13.1.3 цього пункту.      П - сума пільги, визначена підпунктом 13.1.3 цього пункту.  
458. У разі коли сума розрахованого чистого доходу має нульове або від"ємне значення, податок не нараховується, а збитки не накопичуються.   -630- Слова "не накопичуються" заміенити на "не нараховується, а збитки не переносяться на результати наступних податкових періодів (років)".  Враховано   У разі коли сума розрахованого чистого доходу має нульове або від"ємне значення, податок не нараховується, а збитки не переносяться на результати наступних податкових періодів (років).  
459. 13.1.3. Для визначення розміру чистого доходу, отриманого внаслідок продажу житлового будинку (квартири), який перебував у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом, застосовується пільга у сумі, що дорівнює верхньому значенню другої податкової шкали, встановленого статтею 7 цього Закону, помноженої на кількість членів сім"ї (включаючи такого платника податку), які постійно проживали у такому житловому будинку (квартирі) протягом трьох повних календарних років, попередніх року, на який припадає такий продаж.      11.1.3. Для визначення розміру чистого доходу, отриманого внаслідок продажу житлового будинку (квартири), який перебував у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом, застосовується пільга у сумі, що дорівнює верхньому значенню другої податкової шкали, встановленого статтею 7 цього Закону, помноженої на кількість членів сім"ї (включаючи такого платника податку), які постійно проживали у такому житловому будинку (квартирі) протягом трьох повних календарних років, попередніх року, на який припадає такий продаж.  
460. До зазначеного трьохрічного строку включається також строк використання такого об'єкта нерухомості, що перебував у державній,      До зазначеного трьохрічного строку включається також строк використання такого об'єкта нерухомості, що перебував у державній,  
461. комунальній власності або утримувся на балансі підприємств, та був у подальшому приватизований платником податку (членами його сім'ї), незалежно від того чи відбулася така приватизація до або після прийняття цього Закону.      комунальній власності або утримувся на балансі підприємств, та був у подальшому приватизований платником податку (членами його сім'ї), незалежно від того чи відбулася така приватизація до або після прийняття цього Закону.  
462. 13.1.4. Для цілей оподаткування сума чистого доходу, розрахована згідно з нормами цього підпункту, не може бути меншою верхнього значення першої податкової шкали, встановленого статтею 7 цього Закону.   -631- Стоян О.М.
Підпункт 13.1.4 пункту 13.1. статті 13 виключити.  
Відхилено   11.1.4. Для цілей оподаткування сума чистого доходу, розрахована згідно з нормами цього підпункту, не може бути меншою верхнього значення першої податкової шкали, встановленого статтею 7 цього Закону.  
    -632- Буряк О.В.
Виключити підпункт 13.1.4., оскільки він протирічить підпункту 13.1.2. (останній абзац).  
Відхилено - протиріччя не має   
463. 13.1.5. Стягнення податку з чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлового будинку (квартири), здійснюється особою, що нотаріально засвідчує договір, за рахунок доходів, які виплачуються платнику податку покупцем такого житлового будинку (квартири). При цьому особою, що відповідає за своєчасне та повне внесення податку до бюджету є такий нотаріус.   -633- Стоян О.М.
Підпункти 13.1.5. пункту 13.1. статті 13 та 14.3.1. пункту 14.3 статті 14 потребують узгодження між собою.  
Враховано по суті  11.1.5. Стягнення податку з доходу, отриманого платником податку від продажу житлового будинку (квартири), здійснюється особою, що нотаріально засвідчує договір, за рахунок доходів, які виплачуються платнику податку покупцем такого житлового будинку (квартири). При цьому особою, яка отримує статус податкового агента, є такий нотаріус.  
464. 13.1.6. Платник податку зобов'язаний протягом строків, визначених законодавством, зберігати оригінали (нотаріально засвідчені копії) договорів (контрактів, рахунків, фактур, інших розрахункових документів), на підставі яких застосовується пільга, передбачена цим пунктом, та надавати такі документи податковим органам на їх вимогу у порядку, визначеному законодавством.   -634- Горбаль В.М.
В пункті 13.1.6. частини 13.1. статті 13 після слів "Платник податку зобов'язаний" текст редакції: "протягом строків, визначених законодавством, зберігати оригінали" замінити на текст в такій редакції: "одержувати та зберігати протягом 3-х років оригінали". Далі залишити текст в існуючій редакції.  
Враховано по суті  11.1.6. Платник податку зобов'язаний протягом строків давності, визначених законом, зберігати оригінали договорів (контрактів, рахунків, фактур, інших розрахункових документів), які свідчать про правомірність нарахування таким платником податку суми податкових зобов"ящань або частин податкового кредиту.  
465. 13.1.7. Для цілей цієї статті під терміном "місце постійного проживання платника податку" розуміється місце прописки (реєстрації місця постійного проживання) платника податку. У разі, якщо члени сім'ї платника податку мають різні місця прописки (реєстрації), для цілей застосування пільг, визначених підпунктом 13.1.3 цього пункту, платник податку та члени його сім"ї мають подати спільну заяву до відповідного податкового органу з визначенням спільного основного місця проживання у порядку та за формою, встановленими центральним податковим органом.   -635- Буряк О.В.
У підпункті 13.1.7. після слів "у порядку" додати " в терміни" і далі за текстом.  
Враховано   11.1.7. Для цілей цієї статті під терміном "місце постійного проживання платника податку" розуміється місце прописки (реєстрації місця постійного проживання) платника податку. У разі, якщо члени сім'ї платника податку мають різні місця прописки (реєстрації), для цілей застосування пільг, визначених підпунктом 13.1.3 цього пункту, платник податку та члени його сім"ї мають подати спільну заяву до відповідного податкового органу з визначенням спільного основного місця проживання у порядку, терміни та за формою, встановленими центральним податковим органом.  
466. 13.2. Порядок оподаткування доходів, отриманих платником податку від продажу житлових будинків (квартир), які не використовувалися як основне місце проживання платника податку, а також інших об'єктів нерухомого майна, що перебували у його власності на момент набрання чинності цим Законом      11.2. Порядок оподаткування доходів, отриманих платником податку від продажу житла, що не використовувалося як основне місце його проживання, а також інших об'єктів нерухомого майна, що перебували у його власності (співвласності) на момент набрання чинності цим Законом.  
467. 13.2.1. Валовий дохід платника податку, отриманий від продажу житлових будинків (квартир), крім зазначених у пункті 13.1 цієї статті, а також інших об'єктів нерухомого майна, що перебували у власності (співвласності) такого платника податку, підлягає включенню до складу сукупного оподатковуваного доходу за наслідками року, протягом якого відбувся такий продаж.   -636- Терьохін С.А.
підпункт 13.2.1 викласти у такій редакції: "13.2.1. Валовий дохід платника податку, отриманий від продажу житла, що не використовувалося як основне місце його проживання, а також інших об'єктів нерухомого майна, що перебували у його власності (співвласності) на момент набрання чинності цим Законом, підлягає включенню до складу річного оподатковуваного доходу року, протягом якого відбувся такий продаж.  
Враховано   11.2.1. Валовий дохід платника податку, отриманий від продажу житла, що не використовувалося як основне місце його проживання, а також інших об'єктів нерухомого майна, що перебували у його власності (співвласності) на момент набрання чинності цим Законом, підлягає включенню до складу річного оподатковуваного доходу року, протягом якого відбувся такий продаж.  
468. 13.2.2. Сума доходу, отриманого від продажу житлових будинків (квартир), інших об'єктів нерухомого майна дорівнює їх вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, а також вартість присадибної ділянки).      11.2.2. Сума доходу, отриманого від продажу житлових будинків (квартир), інших об'єктів нерухомого майна, дорівнює їх вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, а також вартість присадибної ділянки).  
469. 13.2.3. Валовий дохід платника податку включає дохід від продажу таких житлових будинків (квартир, кімнат, інших об'єктів нерухомого майна), що відображається у декларації такого платника податку за наслідками звітного податкового року.   -637- Стоян О.М.
Підпункт 13.2.3.пункту 13.2 статті 13 не узгоджено з пунктом 13.1.5.  
Відхилено - підпункти регулюють різні правовідносини  11.2.3. Загальний дохід платника податку включає дохід від продажу таких житлових будинків (квартир, кімнат, інших об'єктів нерухомого майна), що відображається у декларації такого платника податку за наслідками звітного податкового року.  
    -638- Горбаль В.М.
Пункт 13.2.3. частини 13.2. статті 13 в існуючій редакції проекту Закону виключити, а викласти в такій редакції: "Стягнення податку з чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлового будинку (квартири), здійснюється особою, що нотаріально засвідчує договір, за рахунок доходів, які виплачуються платнику податку покупцем такого житлового будинку (квартири). При цьому особою, що відповідає за своєчасне та повне внесення податку до бюджету є такий нотаріус".  
Відхилено    
470. Стаття 14. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну, інших видів відчуження) житлових будинків, квартир, інших об'єктів нерухомого майна, що будуть продані платником податку після набрання чинності цим Законом   -639- Васильєв Г.А.
Статтю 14 вилучити.  
Відхилено   Стаття 12. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну, інших видів відчуження) житлових будинків, квартир, інших об'єктів нерухомого майна, що будуть продані платником податку після набрання чинності цим Законом.  
    -640- Кириченко Л.Ф.
Вилучити ст. 14.  
Немає висновку    
    -641- Хомутиннік В.Ю.
Ст. 14. - Вилучити, Перенумерувати відповідно наступні статті.  
Відхилено    
471. 14.1. Порядок визначення суми чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлового будинку (квартири), які використовувалися як основне місце проживання такого платника податку та були придбані ним після набрання чинності цим Законом      12.1. Порядок визначення суми чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлового будинку (квартири), які використовувалися як основне місце проживання такого платника податку та були придбані ним після набрання чинності цим Законом.  
472. 14.1.1. Сума чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлового будинку (квартири), який використовувався як основне місце проживання фізичної особи та був придбаний таким платником податку після набрання чинності цим Законом, розраховується як різниця між валовим доходом, отриманим внаслідок такого продажу, та витратами, понесеними на придбання такого житлового будинку (квартиру), зменшена на 10 відсотків за кожний повний календарний рік володіння таким житловим будинком (квартирою), починаючи з третього календарного року, наступного за роком, на який припадає його придбання.   -642- Буряк О.В.
У підпункті 14.1.1. слова "10 відсотків" замінити на " 4 відсотки".  
Відхилено   12.1.1. Сума чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлового будинку (квартири), який використовувався як основне місце проживання фізичної особи та був придбаний таким платником податку після набрання чинності цим Законом, розраховується як різниця між валовим доходом, отриманим внаслідок такого продажу, та витратами, понесеними на придбання такого житлового будинку (квартиру), зменшена на 10 відсотків за кожний повний календарний рік володіння таким житловим будинком (квартирою), починаючи з третього календарного року, наступного за роком, на який припадає його придбання.  
473. Зазначена сума чистого доходу обчислюється за такою формулою:   -643- Буряк О.В.
У підпункті 14.1.1. після слів "такими житловими будинками (квартирою)" додати " (в т. ч. І останній неповний рік володіння)". Формулу вивести в наступному виді : Чд = (Вд - Вв)х (1-1/10х (Р+М/12), де М - кількість повних календарних місяців (останнього неповного календарного року), протягом яких такий житловий дім (квартира) перебував у власності (співвласності) платника податку.  
Відхилено   Зазначена сума чистого доходу обчислюється за такою формулою:  
474. 1 Чд = (Вд - Вв) х ( 1 - --------), де 10 х Р      1 Чд = (Вд - Вв) х ( 1 - --------), де 10 х Р  
475. Чд - чистий дохід;      Чд - чистий дохід;  
476. Вд - валовий дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження житлового будинку (квартири, іншого нерухомого майна), що дорівнює його вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, а також вартість присадибної ділянки), але не менше вартісної бази, встановленої для такого об'єкта нерухомості згідно із законодавством;      Вд - валовий дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження житлового будинку (квартири, іншого нерухомого майна), що дорівнює його вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, а також вартість присадибної ділянки), але не менше вартісної бази, встановленої для такого об'єкта нерухомості згідно із законодавством;  
477. Вв - валові витрати, понесені у зв'язку з придбанням такого житлового будинку (квартири), засвідчені нотаріально (включаючи вартість землі, на якій розташований такий житловий будинок, а також вартість присадибної ділянки);      Вв - валові витрати, понесені у зв'язку з придбанням такого житлового будинку (квартири), засвідчені нотаріально (включаючи вартість землі, на якій розташований такий житловий будинок, а також вартість присадибної ділянки);  
478. Р - кількість повних календарних років, протягом яких такий житловий дім (квартира) перебував у власності (співвласності) платника податку, починаючи з третього календарного року, наступного за роком, на який припадає придбання такого житлового дому (квартири) таким платником податку - продавцем.      Р - кількість повних календарних років, протягом яких такий житловий дім (квартира) перебував у власності (співвласності) платника податку, починаючи з третього календарного року, наступного за роком, на який припадає придбання такого житлового дому (квартири) таким платником податку - продавцем.  
479. 14.1.2 Для цілей оподаткування сума чистого доходу, розрахована згідно з нормами цього підпункту, не може бути меншою верхнього значення першої податкової шкали, встановленого статтею 7 цього Закону.   -644- Стоян О.М.
Підпункт 14.1.2 пункту 14.1 статті 14 виключити.  
Відхилено - веде до відмивання доходів  12.1.2 Для цілей оподаткування сума чистого річного оподатковуваного доходу, розрахована згідно з нормами цього пункту, не може бути меншою за суму, визначену підпунктом 12.1.1 цього пункту.  
    -645- Буряк О.В.
Виключити підпункти 14.1.2. та 14.2.2.  
Відхилено - веде до відмивання доходів   
480. 14.2. Порядок визначення суми чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлових будинків (квартир), які не використовувалися як основне місце проживання платника податку, а також інших об'єктів нерухомого майна, які були придбані таким платником податку після набрання чинності цим Законом      12.2. Порядок визначення суми чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлових будинків (квартир), які не використовувалися як основне місце проживання платника податку, а також інших об'єктів нерухомого майна, які були придбані таким платником податку після набрання чинності цим Законом  
481. 14.2.1. Сума чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлових будинків (квартир, інших об'єктів нерухомого майна), крім зазначених у пункті 14.1 цієї статті, придбаних таким платником податку після набрання чинності цим Законом, розраховується як різниця між валовим доходом, що дорівнює їх вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, а також вартість присадибної ділянки), але не менше вартісної бази, встановленої для такого об'єкта нерухомості згідно із законодавством, та валовими витратами, понесеними у зв'язку з придбанням такого житлового будинку (квартири, іншого об'єкту нерухомої власності), засвідченими нотаріально (включаючи вартість землі, на якій розташований такий житловий будинок, інші об'єкти нерухомого майна, а також вартість присадибної ділянки);   -646- Беспалий Б.Я.
Ст. 14 пп. 14.2.1 після слова "згідно із" слово "законодавством" замінити на "законом".  
Немає висновку   12.2.1. Сума чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлових будинків (квартир, інших об'єктів нерухомого майна), крім зазначених у пункті 14.1 цієї статті, придбаних таким платником податку після набрання чинності цим Законом, розраховується як різниця між валовим доходом, що дорівнює їх вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, а також вартість присадибної ділянки), але не менше вартісної бази, встановленої для такого об'єкта нерухомості згідно із законодавством, та валовими витратами, понесеними у зв'язку з придбанням такого житлового будинку (квартири, іншого об'єкту нерухомої власності), засвідченими нотаріально (включаючи вартість землі, на якій розташований такий житловий будинок, інші об'єкти нерухомого майна, а також вартість присадибної ділянки);  
482. 14.2.2 Для цілей оподаткування сума чистого доходу, розрахована згідно з нормами цього підпункту щодо продажу житлових будинків або квартир (крім інших об'єктів нерухомого майна) не може бути меншою верхнього значення першої податкової шкали, встановленого статтею 7 цього Закону.   -647- Стоян О.М.
Підпункт 14.2.2 пункту 14.2 статті 14 виключити.  
Відхилено - веде до відмивання доходів  12.2.2 Для цілей оподаткування сума чистого доходу, розрахована згідно з нормами цього підпункту щодо продажу житлових будинків або квартир (крім інших об'єктів нерухомого майна) не може бути меншою верхнього значення першої податкової шкали, встановленого статтею 7 цього Закону.  
483. 14.3. Обов'язок осіб, що здійснюють нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу житлових будинків (квартир, інших об'єктів нерухомої власності), хоча б однією стороною яких є платник податку      12.3. Обов'язок осіб, що здійснюють нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу житлових будинків (квартир, інших об'єктів нерухомої власності), хоча б однією стороною яких є платник податку  
484. 14.3.1. Особи, які відповідно до законодавства здійснюють нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу житлових будинків (квартир, інших об"єктів нерухомої власності), визначених у цій статті, зобов'язані надіслати податковому органу відомості про сторони договору (включаючи їх ідентифікаційні податкові номери, а для договорів, де однією зі сторін є юридична особа, - відповідні коди, предмет та суму договору), у строки та за формою, визначеними центральним податковим органом.   -648- Буряк О.В.
У підпункті 14.3.1. після слів "визначених у цій статті" слова "зобов'язані надсилати" замінити на "на письмову вимогу надсилають" і далі по тексту.  
Відхилено - призведе до збільшення вартості адміністративних витрат  12.3.1. Особи, які відповідно до законодавства здійснюють нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу житлових будинків (квартир, інших об"єктів нерухомої власності), визначених у цій статті, зобов'язані надсилати податковому органу відомості про сторони договору (включаючи їх ідентифікаційні податкові номери, а для договорів, де однією зі сторін є юридична особа, - відповідні коди), предмет та суму договору, у строки та за формою, визначеними центральним податковим органом.  
485. Порушення процедури, форми або строків надання такої довідки тягне за собою відповідальність, тотожну відповідальності за порушення процедури, форм або строків надання податкової звітності.      Порушення процедури, форми або строків надання такої довідки тягне за собою відповідальність, тотожну відповідальності за порушення процедури, форм або строків надання податкової звітності.  
486. 14.4. Порядок оподаткування чистого доходу, отриманого платником податку від операцій з продажу житлових будинків, квартир, інших об'єктів нерухомої власності, які були придбані таким платником податку після набрання чинності цим Законом      12.4. Порядок оподаткування чистого доходу, отриманого платником податку від операцій з продажу житлових будинків, квартир, інших об'єктів нерухомої власності, які були придбані таким платником податку після набрання чинності цим Законом  
487. 14.4.1. Чистий дохід платника податку, отриманий внаслідок продажу житлового будинку, квартири, чи інших об'єктів нерухомості, придбаних після набрання чинності цим Законом, включається до сукупного валового доходу такого платника податку за результатами звітного податкового року та оподатковується у порядку, передбаченому статтею 7 цього Закону.      12.4.1. Чистий дохід платника податку, отриманий внаслідок продажу житлового будинку, квартири, чи інших об'єктів нерухомості, придбаних після набрання чинності цим Законом, включається до сукупного валового доходу такого платника податку за результатами звітного податкового року та оподатковується у порядку, передбаченому статтею 7 цього Закону.  
488. 14.4.2. Платник податку, який протягом звітного податкового року здійснив операції, визначені цією статтею, зобов'язаний разом із декларацією за такий податковий рік подати розрахунок одержаних від валових доходів, отриманих від таких операцій, а у разі коли згідно з нормами цього пункту такий платник податку має право на їх зменшення на суму валових витрат чи на застосування положень підпункту 15.1.1 пункту 15.1 цієї статті, - розрахунок валових витрат (з урахуванням або без такого, залежно від статусу житлового будинку (квартири), права на застосування процентного зменшення суми чистого доходу). Форма зазначеного розрахунку визначається центральним податковим органом.      12.4.2. Платник податку, який протягом звітного податкового року здійснив операції, визначені цією статтею, зобов'язаний разом із декларацією за такий податковий рік подати розрахунок одержаних від валових доходів, отриманих від таких операцій, а у разі коли згідно з нормами цього пункту такий платник податку має право на їх зменшення на суму валових витрат чи на застосування положень підпункту -------пункту ------- цієї статті, - розрахунок валових витрат (з урахуванням або без такого, залежно від статусу житлового будинку (квартири), права на застосування процентного зменшення суми чистого доходу). Форма зазначеного розрахунку визначається центральним податковим органом.  
489. Стаття 15. Оподаткування коштів або майна (майнових та немайнових прав), отриманих у спадок чи подарованого платнику податку   -649- Кабінет Міністрів України
Статтю 15 викласти у наступній редакції: "Стаття 15. Порядок оподаткування доходів джерелом походження з України, одержаних платником податку у формі успадкованого або подарованого майна 15.1. Кошти або майно, які передаються платником податку у спадок фізичній особі, не включаються до складу валового доходу такого спадкоємця - платника податку і не оподатковуються, якщо це: 15.1.1. Нерухома власність, яка є житловим будинком (його частиною), квартирою (кімнатою), що використовувалася або письмово заявлена спадкодавцем як основне місце проживання. У разі коли спадкодавцю на день смерті належить на праві власності кілька таких об'єктів нерухомості, спадкоємцю за його вибором може бути передано у спадок без оподаткування лише один такий об'єкт. 15.1.2. Один індивідуальний гараж, одне місце у гаражному кооперативі або приватній стоянці за вибором спадкоємця. 15.1.3. Особисті речі спадкодавця. 15.1.4. Кошти, які зберігалися на пенсійних рахунках спадкодавця, в тому числі оформлені цінними паперами. 15.1.5. Кошти, які зберігалися на банківських рахунках спадкодавця та передаються спадкоємцям - членам сім"ї в межах суми, що дорівнює верхньому значенню другої податкової шкали, встановленої частиною 7.1 статті 7 цього Закону. 15.1.6. Кошти або майно (майнові чи немайнові права), які перебували у спільній сімейній власності спадкодавця та спадкоємця (членів одного подружжя) у разі їх передання у спадок одному із подружжя. 15.1.7. Одиниця рухомого майна, що належить спадкодавцю на праві власності (за вибором спадкоємця). 15.1.8. Одну земельну ділянку (за вибором) що належить спадкодавцю на праві власності у межах норм, передбачених Земельним кодексом. 15.1.9. Один садовий будинок або інший об'єкт дачної (садової) інфраструктури. 15.2 Кошти або майно (майнові чи немайнові права) інші, ніж зазначені у пункті 15.1. цієї статті, підлягають оподаткуванню за ставкою першої податкової шкали, встановленою статтею 7 цього Закону незалежно від того, чи переходять такі об'єкти у власність членам сім'ї платника податку або будь-яким іншим фізичним особам. При цьому, сума одержаного у спадок доходу не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не береться до уваги у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками податкового року. 15.3. Зазначене у пункті 15.1. цієї статті майно подароване (передане без оплати або без вимоги про її повернення) фізичною особою членам сім'ї такої фізичної особи, незалежно від місця їх проживання, не включається до валового доходу таких членів сім'ї. У разі дарування іншого, крім передбаченого у пункті 15.1 цієї статті майна членам сім'ї або будь-якого майна іншим, ніж члени сім'ї, особам, вартість такого майна, включається до сукупного оподатковуваного доходу одержувача подарунка в сумі, що перевищує три прожиткових мінімуми в розрахунку на рік і оподатковуються за ставками, визначеними пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. 15.4. Особи, які відповідно до законодавства здійснюють нотаріальне посвідчення спадщини договорів дарування, зобов'язані надіслати податковому органу за місцем проживання платника податку відомості про сторони договору у строки та за формою, визначеними центральним податковим органом. Порушення процедури, форми або строків подання такої довідки тягне за собою відповідальність, аналогічну відповідальності за порушення процедури, форм або строків подання податкової звітності".  
Немає висновку   Стаття 13. Оподаткування коштів або майна (майнових та немайнових прав), отриманих у спадок чи подарованого платнику податку  
490. 15.1. Оподаткування коштів або майна (немайнових прав), отриманих у спадок   -650- Хомутиннік В.Ю.
Викласти у наступній редакції: 15.1. Оподаткування коштів або майна, отриманого у спадок 15.1.1. Кошти або майно, отримані платником податку у якості спадкоємця за законом, не включаються до складу валового доходу та не оподатковуються. 15.1.2. Сума коштів або майна, що успадковується іншими, ніж спадкоємці за законом особами, а також доходи у вигляді авторської винагороди, роялті, та інших подібних виплат, які отримуються неодноразово платником податку в результаті успадкування, підлягають оподаткуванню під час нотаріального оформлення спадку за ставкою, встановленою для третьої податкової шкали згідно зі статтею 7 цього Закону. При цьому сума спадку (його вартість) не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не бере участі у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року. Нарахування та сплата зазначеного податку здійснюється таким спадкоємцем  
Враховано частково   13.1.Оподаткування коштів або майна (немайнових прав), отриманих у спадок  
    -651- Кириченко Л.Ф.
П 15.1 Викласти у наступній редакції: 15.1. Оподаткування коштів або майна, отриманого у спадок 15.1.1. У разі коли кошти або майно передаються платником податку у спадок члену своєї сім"ї, вони не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу спадкоємця та не оподатковуються 15.1.2. Вартість об"єктів спадку, що успадковуються іншими, ніж члени сім"ї особами, підлягають оподаткуванню під час нотаріального оформлення спадку за ставкою, встановленою для третьої податкової шкали згідно зі статтею 7 цього Закону. При цьому сума спадку (його вартість) не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не бере участі у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року. Нарахування та сплата зазначеного податку здійснюється спадкоємцем. 15.1.3. Податок, визначений підпунктом 15.1.2 цього пункту, не застосовується, якщо згідно з умовами заповіту або закону майно (майнові або немайнові права) та кошти спадкодавця передаються у власність державному або місцевому бюджету, окремим бюджетним організаціям, а також організаціям, що мають статус благодійних згідно із законом.  
Немає висновку    
491. 15.1.1. У разі коли кошти або майно передаються платником податку у спадок члену своєї сім"ї, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу спадкоємця та не оподатковується вартість таких об"єктів спадку:   -652- Васильєв Г.А.
Пункт 15.1.1 статті 15 викласти в наступній редакції: "Не включаються до складу сукупного оподаткованого доходу спадкоємця-платника податку та не оподатковуються майно (майнові чи немайнові права) та кошти, отримані платником податку у спадок від близьких родичів, членів сім'ї, одного з подружжя у разі їх передання іншому члену подружжя (в тому числі, які перебували у спільній (сумісній) власності спадкодавця і спадкоємця), а також утриманцем.  
Враховано частково   13.1.1. У разі коли кошти або майно передаються платником податку у спадок члену його сім"ї, то не підлягають оподаткуванню такі об"єкту спадку:  
    -653- Шепетін В.Л.
Частину першу підпункту 15.1.1. пункту 15.1 Статті 15 викласти в наступній редакції: " 15.1.1. У разі коли кошти або майно одержуються платником податку у спадок від члена своєї сім'ї, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу спадкоємця та не оподатковується вартість таких об'єктів спадку:"  
Враховано частково    
492. а) нерухома власність, яка є житловим будинком (його частиною), квартирою (кімнатою), що використовується або письмово заявляється спадкоємцем як основне місце його проживання;   -654- Горбаль В.М.
З тексту підпункту а) пункту 15.1.1. частини 15.1. статті 15 перед словом "спадкоємцем" виключити слова "або письмово заявляється".  
Немає висновку   а) нерухома власність, яка є житловим будинком (його частиною), квартирою (кімнатою), що використовується або письмово заявляється спадкоємцем як одне основне місце його проживання;  
    -655- Горбаль В.М.
З тексту підпункту а) пункту 15.1.1. частини 15.1. статті 15 перед словом "спадкоємцем" виключити слова "або письмово заявляється".  
Немає висновку    
493. б) один індивідуальний гараж, одне місце у гаражному кооперативі або приватній стоянці за вибором спадкоємця;   -656- Стоян О.М.
Частина б) підпункту 15.1.2 пункту 15.1 статті потребує уточнення.  
Відхилено   б) один індивідуальний гараж, одне місце у гаражному кооперативі або приватній стоянці за вибором спадкоємця;  
494. в) особисті речі спадкодавця;   -657- Терьохін С.А.
Абзац "в" доповнити словами "на які не може бути спрямовано стягнення згідно із цивільним законодавством України"  
Враховано   в) особисті речі спадкодавця, на які не може бути спрямовано стягнення згідно із цивільним законодавством України;  
495. г) кошти, які зберігалися на пенсійних рахунках спадкодавця;   -658- Абзац "г" доповнити словами "та передаються спадкоємцю згідно із законом".  Враховано   г) кошти, які зберігалися на пенсійних рахунках спадкодавця та передаються спадкоємцю згідно із законом;  
496. д) кошти, які зберігалися на банківських рахунках спадкодавця та передаються спадкоємцю, але не більше суми, яка дорівнює верхньому значенню третьої податкової шкали, встановленої статтею 7 цього Закону, у розрахунку на кожного спадкоємця;   -659- Буряк О.В.
У випадку неприйняття поправки до пункту 1.17. статті 1. у підпункті 15.1.1. після слів "члену своєї сім'ї" додати " (крім членів подружжя і інших прямих спадкоємців)".  
Враховано частково   д) кошти, які зберігалися на банківських рахунках спадкодавця та передаються спадкоємцю, але не більше суми, що дорівнює стократногому розміру мінімальної заробітної плати, встановленої для року відкриття спадщини;  
    -660- Абзац "д" п.п 15.1.1 слова "яка дорівнює верхньому значенню третьої податкової шкали, встановленої статтею 7 цього Закону, у розрахунку на кожного спадкоємця" замінити на слова "що дорівнює стократногому розміру мінімальної заробітної плати, встановленої для року відкриття спадщини".  Враховано    
497. е) майно (майнові чи немайнові права) чи кошти, які перебували у спільній сімейній власності спадкодавця та спадкоємця.   -661- Терьохін С.А.
Абзац "е" п.п 15.1.1 викласти у редакції: "е) кошти, майно (майнові чи немайнові права), які перебували у спільній (сумісній) власності спадкодавця та спадкоємця та передаються іншому члену подружжя"  
Враховано   е) кошти, майно (майнові чи немайнові права), які перебували у спільній (сумісній) власності спадкодавця та спадкоємця та передаються іншому члену подружжя.  
498. 15.1.2. Вартість об"єктів спадку, інших ніж зазначені у підпункті 15.1.1 цього пункту, підлягають оподаткуванню під час нотаріального оформлення спадку за ставкою, встановленою для третьої податкової шкали згідно зі статтею 7 цього Закону. При цьому сума спадку (його вартість) не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не бере участі у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року.   -662- Шепетін В.Л.
Підпункт 15.1.2. пункту 15.1 Статті 15 викласти в наступній редакції: "15.1.2. Вартість об"єктів спадку, інших ніж зазначені у підпункті 15.1.1 цього пункту, підлягають оподаткуванню під час нотаріального оформлення спадку за ставкою 3% суми спадщини. При цьому сума спадку (його вартість) не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не бере участі у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року. Нарахування та стягнення зазначеного податку здійснюється особою, що здійснює нотаріальне оформлення спадку."  
Немає висновку   13.1.2. Вартість об"єктів спадку, інших ніж зазначені у підпункті 13.1.1 цього пункту, підлягають оподаткуванню під час нотаріального оформлення спадку за ставкою, встановленою для третьої податкової шкали згідно зі статтею 7 цього Закону. При цьому сума спадку (його вартість) не включається до складу річного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не бере участі у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року.  
499. Нарахування та стягнення зазначеного податку здійснюється особою, що здійснює нотаріальне оформлення спадку.      Нарахування та стягнення зазначеного податку здійснюється особою, що здійснює нотаріальне оформлення спадку та вважається податковим агентом.  
500. 5.1.3. Податок, визначений підпунктом 15.1.2 цього пункту, не застосовується, якщо згідно з умовами заповіту або закону майно (майнові або немайнові права) та кошти спадкодавця передаються у власність державному або місцевому бюджету, окремим бюджетним організаціям, а також організаціям, що мають статус благодійних згідно із законом.   -663- Буряк О.В.
У підпункті 15.1.3. після слів "передаються у власність" додати "членам подружжя та іншим прямим спадкоємцям, а також" і далі по тексту.  
Відхилено   13.1.3. Податок, визначений підпунктом 15.1.2 цього пункту, не застосовується, якщо згідно з умовами заповіту або закону майно (майнові або немайнові права) та кошти спадкодавця передаються у власність державному або місцевому бюджету, окремим бюджетним організаціям, а також організаціям, що мають статус благодійних згідно із законом.  
    -664- Беспалий Б.Я.
Ст. 15 у п. 15.1.3. текст "державному або місцевому бюджету, окремим бюджетним" замінити текстом "держав6ному бюджету України або місцевому бюджету, окремим бюджетним установам чи"  
Немає висновку    
501. 15.2. Оподаткування коштів та майна, подарованих платнику податку іншими особами   -665- Горбаль В.М.
Частину 15.2 статті 15 виключити.  
Відхилено   13.2. Оподаткування коштів та майна, подарованих платнику податку іншими особами  
    -666- Кириченко Л.Ф.
П. 15.2 викласти в наступній редакції: 15.2.1. У разі коли кошти або майно даруються платником податку іншій особі, не включається до складу валових доходів такої іншої особи та не оподатковується вартість таких подарунків: а) будь-яких подарунків на користь члена сім"ї дарувальника; б) подарунків, отриманих від дарувальника - фізичної особи протягом звітного податкового року особою, іншою ніж член сім"ї дарувальника, сукупна вартість яких не перевищує 40 мінімальних заробітних плат. 15.2.2. Вартість подарунків, інших ніж ті, що зазначені у підпункті 15.2.1 цього пункту, та які, згідно до законодавства потребують нотаріального посвідчення, або державної реєстрації, включається до складу сукупного оподатковуваного доходу їх отримувача за наслідками звітного податкового року і оподатковується за правилами, визначеними статтею 7 цього Закону. У виняток з цього правила, вартість подарунків, які надаються дарувальником-юридичною особою, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з її відповідним оподаткуванням, незалежно від того чи сплачує така юридична особа цей податок за загальними правилами або за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених (спеціальних) режимів оподаткування.  
Немає висновку    
502. 15.2.1. У разі коли кошти або майно даруються платником податку іншій особі, не включається до складу валових доходів такої іншої особи та не оподатковується вартість таких подарунків:   -667- Хомутиннік В.Ю.
П.п. 15.2.1 викласти в наступній редакції: 15.2.1. Кошти або майно, отримані у власність платником податку в якості подарунку (без оплати), не включаються до складу валових доходів такої іншої особи та не оподатковується у випадках: а) отримання платником податку будь-яких подарунків від члена своєї сім'ї ; б) отримання платником податку будь-яких подарунків протягом звітного податкового року від осіб, інших, ніж члени його сім'ї, сукупна вартість яких не перевищує верхнього значення першої податкової шкали, встановленої статтею 7 цього Закону.  
Враховано по суті  13.2.1. У разі коли кошти або майно даруються платником податку іншій особі, не включається до складу загальних доходів такої іншої особи та не оподатковується вартість таких подарунків:  
503. а) будь-яких подарунків на користь члена сім"ї дарувальника;      а) будь-яких подарунків на користь члена сім"ї дарувальника;  
504. б) подарунків, отриманих від дарувальника - фізичної особи протягом звітного податкового року особою, іншою ніж член сім"ї дарувальника, сукупна вартість яких не перевищує верхнього значення другої податкової шкали, встановленої статтею 7 цього Закону.      б) подарунків, отриманих від дарувальника - фізичної особи протягом звітного податкового року особою, іншою ніж член сім"ї дарувальника, сукупна вартість яких не перевищує верхнього значення першої податкової шкали, встановленої статтею 7 цього Закону.  
505. 15.2.2. Вартість подарунків, інших ніж ті, що зазначені у підпункті 15.2.1 цього пункту, включається до складу сукупного оподатковуваного доходу їх отримувача за наслідками звітного податкового року і оподатковується за правилами, визначеними статтею 7 цього Закону. У виняток з цього правила, вартість подарунків, які надаються дарувальником-юридичною особою, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з її відповідним оподаткуванням, незалежно від того чи сплачує така юридична особа цей податок за загальними правилами або за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених (спеціальних) режимів оподаткування.   -668- Хомутиннік В.Ю.
П.п. 15.2.2 Викласти в наступній редакції: "15.2.2. Вартість подарунків, інших ніж ті, що зазначені у підпункті 15.2.1 цього пункту, включається до складу сукупного оподатковуваного доходу їх отримувача за наслідками звітного податкового року і оподатковується за правилами, визначеними статтею 7 цього Закону. У виняток з цього правила, вартість подарунків, які надаються дарувальником -юридичною особою, прирівнюється з метою оподаткування доходів фізичних осіб до виплати заробітної плати з її відповідним оподаткуванням, незалежно від того чи сплачує така юридична особа цей податок за загальними правилами або за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених (спеціальних) режимів оподаткування"  
Враховано   13.2.2. Вартість подарунків, інших ніж ті, що зазначені у підпункті 15.2.1 цього пункту, включається до складу сукупного оподатковуваного доходу їх отримувача за наслідками звітного податкового року і оподатковується за правилами, визначеними статтею 7 цього Закону. У виняток з цього правила, вартість подарунків, які надаються дарувальником-юридичною особою, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з її відповідним оподаткуванням, незалежно від того чи сплачує така юридична особа цей податок за загальними правилами або за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених (спеціальних) режимів оподаткування.  
    -669- Шепетін В.Л.
В підпункті 15.2.2. пункту 15.2. Статті 15 речення "У виняток з цього правила, вартість подарунків, які надаються дарувальником-юридичною особою, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з її відповідним оподаткуванням, незалежно від того чи сплачує така юридична особа цей податок за загальними правилами або за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених (спеціальних) режимів оподаткування." - вилучити.  
Немає висновку    
506. 15.2.3. Податок, визначений підпунктом 15.2.2 цього пункту, не застосовується, якщо згідно з умовами договору дарування майно (майнові або немайнові права) та кошти передаються у власність державному або місцевому бюджету, окремим бюджетним організаціям, а також організаціям, що мають статус благодійних згідно із законом.   -670- Беспалий Б.Я.
Ст. 15 у п. 15.2.3. текст "державному або місцевому бюджету, окремим бюджетним" замінити текстом "держав6ному бюджету України або місцевому бюджету, окремим бюджетним установам чи"  
Немає висновку   13.2.3. Податок, визначений підпунктом 13.2.2 цього пункту, не застосовується, якщо згідно з умовами договору дарування майно (майнові або немайнові права) та кошти передаються у власність державному або місцевому бюджету, окремим бюджетним організаціям, а також організаціям, що мають статус благодійних згідно із законом.  
    -671- Шепетін В.Л.
Підпункт 15.2.3. - вилучити.  
Відхилено    
507. Стаття 16 Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності   -672- Кабінет Міністрів України
Статтю 16 пропонуємо виключити.  
Немає висновку   Стаття 14 Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності  
508. 16.1. У разі коли платник податку втрачає належний йому на правах власності житловий будинок (квартиру, кімнату), який використовувався таким платником податку як основне місце проживання, у зв'язку з його зруйнуванням чи визнанням такого об'єкту непридатним для використання внаслідок наявності обставин непереборної сили або призначеним для знесення відповідно до законодавства, такий платник податку має право включити до складу податкового кредиту суму витрат, понесених у зв'язку з придбанням або спорудженням нового житлового будинку (квартири, кімнати), за наслідками податкового року, на який припадає таке придбання, яка розраховується:   -673- Римарук О.І.
П. 16.1. виключити фразу "що використовується таким платником податку як основне місце проживання". Після слів "включити до складу податкового кредиту" додати слова "документально підтверджену". Виключити підпункти а) і б).  
Враховано частково   14.1. У разі коли платник податку втрачає належний йому на правах власності житловий будинок (квартиру, кімнату), який використовувався таким платником податку як основне місце проживання, у зв'язку з його зруйнуванням чи визнанням такого об'єкту непридатним для використання внаслідок наявності обставин непереборної сили або призначеним для знесення відповідно до законодавства, такий платник податку має право включити до складу податкового кредиту документально підтверджену суму витрат, понесених у зв'язку з придбанням або спорудженням нового житлового будинку (квартири, кімнати), за наслідками податкового року, на який припадає таке придбання, яка розраховується:  
509. а) для нерухомої власності, придбаної до набрання чинності цим Законом, - у сумі, що визначається за такою фомулою:      а) для нерухомої власності, придбаної до набрання чинності цим Законом, - у сумі, що визначається за такою фомулою:  
510. С = П х В (м), де:      С = П х В (м), де:  
511. С - сума, яка включається до складу податкового кредиту;      С - сума, яка включається до складу податкового кредиту;  
512. П- загальна площа втраченої нерухомості (у квадратних метрах);      П- загальна площа втраченої нерухомості (у квадратних метрах);  
513. В (м) -середня вартість одного квадратного метру придбаного об"єкту нерухомості, яка встановлюється на підставі нотаріально засвідченої вартості такого об"єкту (для житлового будинку або його частини - з урахуванням вартості присадибної ділянки, крім випадків коли такий об"єкт споруджується на присадибній ділянці, що належить на правах власності такому платнику податку), зазначеної у договорі купівлі - продажу та поділеної на кількість метрів загальної площі такого об"єкту (без урахування площі присадибної ділянки).      В (м) -середня вартість одного квадратного метру придбаного об"єкту нерухомості, яка встановлюється на підставі нотаріально засвідченої вартості такого об"єкту (для житлового будинку або його частини - з урахуванням вартості присадибної ділянки, крім випадків коли такий об"єкт споруджується на присадибній ділянці, що належить на правах власності такому платнику податку), зазначеної у договорі купівлі - продажу та поділеної на кількість метрів загальної площі такого об"єкту (без урахування площі присадибної ділянки).  
514. б) для нерухомої власності, придбаної після набрання чинності цим Законом, - у сумі, що визначається за такою формулою:      б) для нерухомої власності, придбаної після набрання чинності цим Законом, - у сумі, що визначається за такою формулою:  
515. С = (В + КП) - Н, де      С = (В + КП) - Н, де  
516. С - сума, яка включається до податкового кредиту;      С - сума, яка включається до податкового кредиту;  
517. В - загальна вартість втраченого об"єкту нерухомості, зазначена нотаріально при засвідченні договору купівлі-продажу такого об"єкта;      В - загальна вартість втраченого об"єкту нерухомості, зазначена нотаріально при засвідченні договору купівлі-продажу такого об"єкта;  
518. КП - вартість будь-яких капітальних поліпшень об"єкту нерухомості, підтверджених документально;      КП - вартість будь-яких капітальних поліпшень об"єкту нерухомості, підтверджених документально;  
519. Н - загальна вартість придбаного або новозбудованого об"єкту нерухомості, підтверджена документально.      Н - загальна вартість придбаного або новозбудованого об"єкту нерухомості, підтверджена документально.  
520. Якщо внаслідок визначення такої суми вона має від"ємне значення, то таке від"ємне значення не включається як до складу податкового кредиту, так і до складу валового доходу платника податку.      Якщо внаслідок визначення такої суми вона має від"ємне значення, то таке від"ємне значення не включається як до складу податкового кредиту, так і до складу валового доходу платника податку.  
521. 16.2. Право на збільшення податкового кредиту, передбачене пунктом 16.1 цієї статті, діє до закінчення третього календарного року, наступного за роком, в якому сталася втрата житлового будинку (квартири).      14.2. Право на збільшення податкового кредиту, передбачене пунктом 16.1 цієї статті, діє до закінчення третього календарного року, наступного за роком, в якому сталася втрата житлового будинку (квартири).  
522. 16.3. Право на збільшення податкового кредиту, передбачене пунктом 16.1 цієї статті, не поширюється на осіб, які застрахували випадок втрати об'єкту нерухомості за причинами, визначеними цією статтею. При цьому суми страхового відшкодування не включаються до валового доходу платника податку - страхувальника.      14.3. Право на збільшення податкового кредиту, передбачене пунктом 16.1 цієї статті, не поширюється на осіб, які застрахували випадок втрати об'єкту нерухомості за причинами, визначеними цією статтею. При цьому суми страхового відшкодування не включаються до валового доходу платника податку - страхувальника.  
523. 16.4. Наявність факту втрати об'єкту нерухомого майна має бути підтверджена офіційними висновками органів внутрішніх справ України або іншими установами або організаціями, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати наявність обставин непереборної сили. Порядок виконання цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України.      14.4. Наявність факту втрати об'єкту нерухомого майна має бути підтверджена офіційними висновками органів внутрішніх справ України або іншими установами або організаціями, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати наявність обставин непереборної сили. Порядок виконання цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України.  
524. Стаття 17. Порядок внесення податку до бюджету   -674- Кабінет Міністрів України
Статтю 17 пропонуємо розбити на дві статті та викласти у наступній редакції: "Стаття 16. Строки внесення податку до бюджету 16.1. Податок, утриманий з основного доходу, одержаного від роботодавця, вноситься до бюджету до або під час його виплат, періодичність яких установлюється згідно з частиною 9.4.2 статті 9 цього Закону, але не рідше одного разу на календарний місяць. 16.2. Податок, утриманий з неосновного доходу, в тому числі з пасивного, вноситься до бюджету до або під час його виплати. 16.3. Податок, нарахований на дохід від підприємницької діяльності, який оподатковується у складі сукупного доходу фізичної особи згідно з підпунктом 13.4. статті 13 цього Закону, протягом року вноситься до бюджету щокварталу згідно із законодавством авансовими платежами у розмірі 25 процентів річної суми податку, обчисленої за доходами за попередній рік, а фізичними особами, які вперше залучаються до сплати податку, - у розмірі 25 процентів суми, обчисленої за оціночним доходом на поточний рік, незалежно від того, чи є такий дохід основним. 16.4. Податок, що нараховується на дохід, одержаний від продажу нерухомого або іншого майна, вноситься до бюджету до або під час нотаріального посвідчення угоди. Податок сплачується до бюджетів територіальної громади, на території якої здійснювалася така операція, до або під час посвідчення (реєстрації) договорів відчуження. 16.5. Податок, що нараховується на дохід, одержаний фізичною особою у формі спадщини або подарунків, вноситься до бюджету в строки, передбачені частиною 16.2 цієї статті для неосновних доходів. 16.6. Податок, що нараховується на сукупний оподатковуваний дохід фізичної особи, визначений за підсумками податкового року, вноситься до бюджету до 15 квітня року, що настає за звітним. Стаття 17. Зарахування податку до бюджету Суми податку на доходи фізичних осіб зараховуються до бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України."  
Немає висновку   Стаття 15. Порядок внесення податку до бюджету  
    -675- Горбаль В.М.
У статті 17: Текст в редакції викладеній в частині 17.1. виключити. Після назви статті 17 і перед частиною 17.2. включити текст в такій редакції: "Суми податку на доходи фізичних осіб вносяться до відповідних бюджетів у таких пропорціях: а) до бюджету органу місцевого самоврядування за місцем отримання доходу платником податку в розмірі 60% від нарахованої суми податку; б) до бюджету органу місцевого самоврядування за адресою, що зареєстрована як основне місце проживання платника податку, в розмірі 40% від нарахованої суми податку. 17.1. Податок, нарахований на сукупний оподаткований дохід фізичної особи, визначений за підсумками податкового періоду, вноситься до відповідних бюджетів до 15 квітня року, що настає за звітним.".  
Немає висновку    
525. 17.1. Цей податок є платою фізичної особи за послуги, що надаються йому територіальною громадою, де розташоване основне місце проживання такого платника податку.   -676- Шепетін В.Л.
Вилучити пункт 17.1 статті 17.  
Відхилено    
    -677- Кириченко Л.Ф.
Вилучити п. 17.1  
Відхилено    
    -678- Хомутиннік В.Ю.
П. 17.1 - Викласти в наступній редакції 17.1. Цей податок є внеском фізичних осіб для підтримання соціальної життєдіяльності територіальної громади, де розташоване місце основного проживання такого платника податку.  
Враховано по суті   
    -679- Горбаль В.М.
Текст в редакції викладеній в частині 17.1. статті 17 виключити. Після назви статті 17 і перед частиною 17.2. включити текст в такій редакції: "Суми податку на доходи фізичних осіб вносяться до відповідних бюджетів у таких пропорціях: а) до бюджету органу місцевого самоврядування за місцем отримання доходу платником податку в розмірі 60% від нарахованої суми податку; б) до бюджету органу місцевого самоврядування за адресою, що зареєстрована як основне місце проживання платника податку, в розмірі 40% від нарахованої суми податку. 17.1. Податок, нарахований на сукупний оподаткований дохід фізичної особи, визначений за підсумками податкового періоду, вноситься до відповідних бюджетів до 15 квітня року, що настає за звітним.".  
Відхилено - є питанням Бюджетного кодексу України   
526. 17.2. Податок, утриманий працедавцем (самозайнятою особою) при виплаті основного доходу на користь платника податку, підлягає внесенню до бюджету відповідної територіальної громади до або під час такої виплати.   -680- Римарук О.І.
П 17.2.- 17.4 об'єднати і викласти у такій редакції: "Податок, утриманий працедавцем (самозайнятою особою) при виплаті доходу платнику податку, підлягає внесенню до територіальної громади, на території якої знаходиться особа, що виплачує доходи".  
Враховано по суті  15.2. Податок, утриманий працедавцем (самозайнятою особою) при виплаті доходу на користь платника податку за його рахунок, підлягає внесенню до бюджету територіальної громади, на території якої знаходиться особа, що виплачує такі доходи..  
    -681- Терьохін С.А.
П. 17.2 викласти у редакції: "15.2. Податок, утриманий працедавцем (самозайнятою особою) при виплаті доходу на користь платника податку за його рахунок, підлягає внесенню до бюджету територіальної громади, на території якої знаходиться особа, що виплачує такі доходи"  
Враховано    
    -682- Горбаль В.М.
В тексті частини 17.2. статті 17 після слів "підлягає сплаті" виключити слова "до бюджету відповідної територіальної громади", а замінити їх словами "до відповідного бюджету".  
Враховано    
527. 17.3. Податок, утриманий особою, яка виплачує неосновний дохід на користь платника податку (з урахуванням положень пункту 17.4 цієї статті), підлягає внесенню до бюджету територіальної громади, на території якого зареєстровано фізичну особу як платника цього податку.   -683- Терьохін С.А.
П. 17.3 викласти у редакції: "15.3. При виплаті доходів, які згідно з нормами цього Закону включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку, податок зараховується до бюджету територіальної громади, за основним місцем проживання платника цього податку".  
Враховано   15.3. При виплаті доходів, які згідно з нормами цього Закону включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку, податок зараховується до бюджету територіальної громади, за основним місцем проживання платника цього податку.  
528. 17.4. Податок, який згідно з цим Законом стягується при виплаті доходу у джерела його виплати за його рахунок та є кінцевим, підлягає сплаті до бюджету територіальної громади за місцем основного місця проживання платника податку, а при виплаті такого доходу нерезиденту, -до бюджету територіальної громади, на території якої знаходиться особа, що виплачує такі доходи.       
529. 17.5. Податок, який стягується при виплаті фізичній особі доходу від ведення нею підприємницької діяльності (без створення юридичної особи), сплачується у порядку та строки, визначені спеціальним законом з цього питання, до бюджету територіальної громади, на території якої зареєстровано такого суб"єкта підприємницької діяльності.   -684- Римарук О.І.
П. 17.5 друге речення вилучити.  
Відхилено    
530. Якщо така особа виплачує доходи найманим працівникам або за цивільно-правовими договорами, оподаткування таких доходів здійснюється у загальному порядку, а податок зараховується до бюджету територіальної громади, де отримувач таких доходів зареєстрований як платник цього податку.       
531. 17.6. Податок, який згідно з нормами цього Закону стягується особами, що нотаріально посвідчують цивільно-правові договори, підлягає сплаті ними до бюджету у строки, визначені законодавством для сплати державного мита.   -685- Хомутиннік В.Ю.
П. 17.6. - Викласти в наступній редакції: "Нотаріальне посвідчення цивільно-правових договорів відчуження об'єктів нерухомості не дозволяється без сплати до бюджету державного мита чи плати за вчинення нотаріальних дій, яка не може бути меншою від суми державного мита."  
Враховано    
    -686- Кириченко Л.Ф.
Вилучити п. 17.6  
Відхилено    
532. 17.7. Податок, який згідно з нормами цього Закону розраховується податковим органом, підлягає сплаті до бюджету у строки, визначені законом для річного податкового періоду.       
533. 17.8. Виплата доходів у вигляді заробітної плати (прирівняних до неї виплат та компенсацій), що мають джерела походження з України, дозволяється виключно шляхом списання відповідних коштів з банківських рахунків таких осіб. При цьому банки не приймають до виконання платіжні документи на виплату таких доходів, що не містять доручення про перерахування до бюджету належної суми податку за рахунок таких доходів.   -687- Римарук О.І.
П. 17.8. перше речення вилучити  
Відхилено - дискримінує найманих працівників   
    -688- Шепетін В.Л.
Пункт 17.8 Статті 17 викласти в наступній редакції: "17.8. Банки не приймають до виконання платіжні документи на виплату доходів у вигляді заробітної плати (прирівняних до неї виплат та компенсацій), що мають джерела походження з України, що не містять доручення про перерахування до бюджету належної суми податку за рахунок таких доходів."  
Немає висновку    
534. 17.9. Особа, яка виплачує доходи:   -689- Римарук О.І.
П. 17.9. у частині третій підпункту а) виключити слово "відповідного". У підпункті б) виключити слова "територіальної громади, на території якої така особа є зареєстрованою в податковому органі".  
Відхилено   15.4. Особа, яка виплачує доходи:  
535. а) найманим працівникам:      а) найманим працівникам:  
536. збирає довідки про основне місце проживання платників податку й передає отримані відомості податковому органу у спосіб та за формою, визначені центральним податковим органом;      збирає довідки про основне місце проживання платників податку й передає отримані відомості податковому органу у спосіб та за формою, визначені центральним податковим органом;  
537. нараховує та утримує податок з виплачених сум доходів, й надсилає утриману суму єдиним платежем до відповідного бюджету.      нараховує та утримує податок з виплачених сум доходів, й надсилає утриману суму єдиним платежем до відповідного бюджету.  
538. б) іншим особам:      б) іншим особам:  
539. нараховує та утримує податок з виплачених сум доходу, отриманого такою особою, й надсилає утриману суму податку з її доходів до бюджету територіальної громади, на території якої така особа є зареєстрованою в податковому органі.      нараховує та утримує податок з виплачених сум доходу, отриманого такою особою, й надсилає утриману суму податку з її доходів до бюджету територіальної громади, на території якої така особа є зареєстрованою в податковому органі.  
540. 17.10. Доходи, утримані та сплачені особою у випадках, передбачених частиною "а" пункту 17.9. цього пункту, підлягають перерахуванню до бюджету територіальної громади, де було зареєстровано отримувача таких доходів як платника цього податку.   -690- Римарук О.І.
П. 17.10 виключити.  
Відхилено   15.5. Доходи, утримані та сплачені особою у випадках, передбачених частиною "а" пункту 15.4. цього пункту, підлягають перерахуванню до бюджету територіальної громади, де було зареєстровано отримувача таких доходів як платника цього податку.  
    -691- Стоян О.М.
Статтю 17 необхідно доповнити нормою, що чітко має визначати рівень бюджету, до якого спрямовується суми податку на доходи фізичних осіб.  
Враховано    
541. Стаття 18. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету   -692- Кабінет Міністрів України
Статтю 18 викласти у наступній редакції: "Стаття 18. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та внесення податку до бюджету 18.1. Особою, відповідальною за утримання та внесення до бюджету сум податку на основні доходи, одержані від роботодавця, є роботодавець, який виплачує ці доходи. 18.2. Особою, відповідальною за утримання та внесення до бюджету податку на неосновні доходи, одержані від роботодавця (крім пасивних), є роботодавець, який виплачує ці доходи. 18.3. Особою, відповідальною за утримання та внесення до бюджету сум податку на пасивні доходи, є юридична особа або суб'єкт підприємницької діяльності, що не має статусу юридичної особи, яка виплачує ці пасивні доходи. 18.4. Особою, відповідальною за нарахування та внесення до бюджету сум податку на доходи від підприємницької та прирівняної до неї за умовами оподаткування діяльності, є фізична особа, яка провадить таку діяльність. 18.5. Особою, відповідальною за нарахування та внесення до бюджету сум податку на доходи, одержані від продажу (обміну, дарування) майна, в тому числі нерухомого, є фізична особа або уповноважена такою особою інша особа (брокер, комісіонер, консигнатор, довірена особа). 18.7. Особою, відповідальною за нарахування та внесення до бюджету сум податку з сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, є: 18.7.1. У разі одержання сукупного оподатковуваного доходу у формі основного доходу, а також пасивних доходів, виплачуваних фізичній особі роботодавцем, - роботодавець, що виплачує ці доходи. 18.7.2. У разі коли до складу сукупного оподатковуваного доходу включають доходи, одержані з інших джерел, ніж ті, що зазначені у пункті 18.7.1 цієї частини, - фізична особа, одержувач такого сукупного оподатковуваного доходу. 18.6. Особою, відповідальною за нарахування та внесення до бюджету сум податку на доходи, одержані у вигляді спадщини, є розпорядник майна (опікун), державний виконавець або спадкоємець, який одержує таку спадщину. 18.8. Будь-які юридичні особи, їх філіали (відділення), представництва, постійні представництва нерезидентів, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю, зобов'язані утримувати та вносити до бюджету суми податку з будь-яких видів доходів фізичних осіб, одержаних від цих роботодавців у порядку, передбаченому цим Законом. Чеки на одержання готівки для виплати заробітної плати приймаються установами банків тільки за умови обов'язкового подання клієнтами платіжних доручень на перерахування до бюджету сум податку, утриманих із суми заробітної плати, одержаної за цим чеком. 18.9. У разі коли фізична особа безпосередньо одержує доходи у формі, визначеній статтями 14 і 15 цього Закону, податок справляється до або під час нотаріального посвідчення відповідних договорів. Якщо фізична особа продає майно юридичній особі, податок утримується покупцем під час виплати сум доходу та вноситься до бюджету в установлені цим Законом строки".  
Немає висновку   Стаття 16. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету  
542. 18.1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення до бюджету податку з основних доходів, є працедавець (самозайнята особа), яка виплачує такі доходи на користь платника податку (такої самозайнятої особи).   -693- Слова у п. 18.1 "з основних доходів" замінити на "з доходів які виплачуються як заробітна плата (прирівняні до неї віплати та відшкодування)".  Враховано   16.1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення до бюджету податку з доходів які виплачуються як заробітна плата (прирівняні до неї віплати та відшкодування), є працедавець (самозайнята особа), яка виплачує такі доходи на користь платника податку (такої самозайнятої особи).  
543. 18.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення до бюджету податку з неосновних доходів є:      16.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення до бюджету податку з інших доходів є:  
544. а) для доходів з джерелом їх походження з України (крім доходів, джерело виплати яких знаходиться в осіб, звільнених від обов'язків нарахування, утримання або сплати цього податку) - працедавець, що виплачує такі доходи на користь найманої особи;   -694- Терьохін С.А.
П.п. "а" п. 18.2 викласти у редакції: "а) для доходів з джерелом їх походження з України - працедавець, що виплачує такі інші доходи на користь платника податку"  
Враховано   а) для доходів з джерелом їх походження з України - працедавець, що виплачує такі інші доходи на користь платника податку;  
545. б) для іноземних доходів та тих, чиє джерело виплати знаходиться в осіб, звільнених від обов'язків нарахування, утримання або сплати цього податку, - платник податку, отримувач таких доходів.   -695- Терьохін С.А.
П.п. "б" п. 18.2 доповнити словами тпкого змісту: "у складі його річного оподатковуваного доходу".  
Враховано   б) для іноземних доходів та тих, чиє джерело виплати знаходиться в осіб, звільнених від обов'язків нарахування, утримання або сплати цього податку, - платник податку - отримувач таких доходів у складі його річного оподатковуваного доходу.  
546. 18.3. Особою, відповідальною за утримання (нарахування) та внесення до бюджету податку з доходів, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу сукупного річного оподатковуваного доходу, є особа, яка виплачує такі доходи, а у випадках, визначених цим Законом, - платник податку, який отримує такі доходи.   -696- У п. 18.3 слова "сукупного річного оподатковуваного доходу, є особа, яка виплачує такі доходи, а у випадках, визначених цим Законом, - платник податку, який отримує такі доходи" замінити на слова "складу загального річного оподатковуваного доходу, є особа, визначена відповідними статтями цього Закону".  Враховано   16.3. Особою, відповідальною за утримання (нарахування) та внесення до бюджету податку з доходів, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, є особа, визначена відповідними статтями цього Закону;  
547. 18.4. Особою, відповідальною за утримання (нарахування) та внесення до бюджету податку на доходи від підприємницької діяльності, є фізична особа, яка провадить таку діяльність.      16.4. Особою, відповідальною за утримання (нарахування) та внесення до бюджету податку на доходи від підприємницької діяльності, є фізична особа, яка провадить таку діяльність.  
548. 18.5. Особою, відповідальною за утримання (нарахування) та внесення до бюджету податку на доходи, отримані від продажу майна, що підлягає нотаріальному посвідченню, у тому числі інвестиційних активів, одержання їх у спадок або згідно із договором дарування, є особа, яка здійснює нотаріальне посвідчення відповідних цивільно-правових договорів.   -697- Буряк О.В.
У підпункті 18.5. слова "є особа, яка здійснює нотаріальне посвідчення відповідних соціально-правових договорів" замінити на "є особа, що отримує такі доходи".  
Відхилено   16.5. Особою, відповідальною за утримання (нарахування) та внесення до бюджету податку на доходи, отримані від продажу майна, що підлягає нотаріальному посвідченню, у тому числі інвестиційних активів, одержання їх у спадок або згідно із договором дарування, є особа, яка здійснює нотаріальне посвідчення відповідних цивільно-правових договорів.  
    -698- Кириченко Л.Ф.
Вилучити п. 18.5 ст. 18.  
Відхилено    
    -699- Хомутиннік В.Ю.
П. 18.5 - викласти у наступній редакції: 18.5. Особою, відповідальною за утримання (нарахування) та внесення до бюджету державного мита у випадках, передбачених чинним законодавством, нарахованого при продажу нерухомого майна, інвестиційних активів, одержання майна у спадок або згідно із договором дарування, є особа, яка здійснює нотаріальне посвідчення відповідних цивільно-правових договорів.  
Відхилено    
549. 18.6. Особою, відповідальною за утримання та внесення до бюджету територіальної громади податку з сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, є:   -700- У п. 18.6 слова "територіальної громади податку з сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, є:" замінити на "з загального річного оподатковуваного доходу , є:".  Враховано   16.6. Особою, відповідальною за утримання та внесення до бюджету податку з загального річного оподатковуваного доходу , є:  
550. а) у разі отримання платником податку сукупного оподатковуваного доходу у вигляді основного доходу, а також інших доходів, виплачуваних такому платнику податку його працедавцем за місцем отримання такого основного доходу, - працедавець, що виплачує такі доходи;   -701- Терьохін С.А.
Абзаци "а"-"б" викласти у редакції: "а) у разі отримання платником податку доходу, який оподатковується під час його виплати та за його рахунок, - резидент, що виплачує такі доходи; б) у разі виплати (наданні) доходів податковими агентами, - такі податкові агенти; в) в інших випадках - платник цього податку податку за наслідками звітного податкового року"  
Враховано   а) у разі отримання платником податку доходу, який оподатковується під час його виплати та за його рахунок, - резидент, що виплачує такі доходи; б) у разі виплати (наданні) доходів податковими агентами, - такі податкові агенти; в) в інших випадках - платник цього податку податку за наслідками звітного податкового року.  
551. б) у разі, якщо до складу сукупного оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи, отримані з джерел, не передбачених у підпункті "а" цього пункту, - такий платник податку.   -702- Стоян О.М.
Абзац "б)" пункту 18.6 статті 18. Неправомірно покладати на платника податку функцію утримання та внесення до бюджету територіальної громади податку з доходів, отриманих поза основним місцем роботи. Доцільно зберегти норму чинного законодавства, згідно з якою нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку покладено на підприємства, установи, організації всіх форм власності ті фізичних осіб зберегти норму чинного законодавства.  
Враховано    
552. 18.7. У разі коли згідно з іншими нормами цього Закону відповідальними за утримання (нарахування) та внесення податку до бюджету визначено осіб, інших ніж зазначені у цій статті, пріоритет мають такі інші норми цього Закону.       
553. Стаття 19. Джерела виплати податку та отримання бюджетного відшкодування   -703- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо виключити статтю 19.  
Відхилено   Стаття 17. Джерела виплати податку та отримання бюджетного відшкодування  
554. 19.1. Джерелом виплати податку з основного або неосновного місця його отримання є сума такого виплачуваного доходу, за рахунок якого стягується такий податок.      17.1. Джерелом виплати податку з основного або неосновного місця його отримання є сума такого виплачуваного доходу, за рахунок якого стягується такий податок.  
555. 19.2. Джерелом виплати податку з пасивних доходів є сума таких доходів, за рахунок яких стягується такий податок.      17.2. Джерелом виплати податку з пасивних доходів є сума таких доходів, за рахунок яких стягується такий податок.  
556. 19.3. Джерелом виплати податку при виплаті будь-яких доходів у формі, відмінній від грошової, є активи особи, яка виплачує такі доходи, з урахуванням того, що об'єкт (база) оподаткування розраховується як звичайна вартість таких доходів, збільшена на суму податку, нарахованого на такий об"єкт (базу) оподаткування.   -704- Катеринчук М.Д.
У п. 19.3 замінити слово "вартість" на слово "ціна".  
Відхилено   17.3. Джерелом сплати податку з доходів, що виплачуються у формі, відмінній від грошової, є будь-які активи платника податку, якщо такі доходи включаються до складу його загального річного оподатковуваного доходу, або активи особи, що виплачує такі доходи, якщо такі доходи кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку.  
    -705- Терьохін С.А.
П. 17.3 викласти у редакції: "17.3. Джерелом сплати податку з доходів, що виплачуються у формі, відмінній від грошової, є будь-які активи платника податку, якщо такі доходи включаються до складу його загального річного оподатковуваного доходу, або активи особи, що виплачує такі доходи, якщо такі доходи кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку".  
Враховано    
557. 19.4. Джерелом виплати податку при його нарахуванні на сукупний оподатковуваний дохід за наслідками звітного податкового року є активи платника податку, за винятком тих, на які не може бути спрямоване стягнення згідно із законодавством.   -706- П. 19.4 викласти у редакції: "17.4. Джерелом сплати податку з загального оподатковуваного річного доходу платника податку, є його активи, за винятком тих, на які не може бути спрямоване стягнення згідно з цивільним законодавством"  Враховано   17.4. Джерелом сплати податку з загального оподатковуваного річного доходу платника податку, є його активи, за винятком тих, на які не може бути спрямоване стягнення згідно з цивільним законодавством.  
558. 19.5. Джерелом отримання бюджетного відшкодування сум податку, надміру внесених до бюджету протягом звітного податкового року або від'ємної різниці між сумою валових доходів та сумою податкового кредиту, які включаються до складу декларації, є бюджет, до якого зараховується такий податок, а у разі коли податок зараховується до різних бюджетів, - такі бюджети у відповідній пропорції.   -707- Терьохін С.А.
П. 19.5 викласти у редакції: "17.5. Джерелом виплати відшкодування сум податку, надміру сплачених до бюджету протягом звітного податкового року, є бюджет територіальної громади, на території якої знаходиться основне місце проживання платника податку".  
Враховано   17.5. Джерелом виплати відшкодування сум податку, надміру сплачених до бюджету протягом звітного податкового року, є бюджет територіальної громади, на території якої знаходиться основне місце проживання платника податку.  
559. Стаття 20. Визначення суми річних податкових зобов'язань, а також порядок складення і подання декларацій про річний сукупний оподатковуваний дохід   -708- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо статтю 20 поділити на дві статті та викласти їх у наступній редакції: " Стаття 19. Визначення сукупного річного оподатковуваного доходу та суми річних податкових зобов'язань 19.1. Сукупний оподатковуваний дохід, одержаний за результатами звітного року, визначається шляхом зменшення суми валового доходу фізичної особи за звітний рік (з урахуванням пункту 4.2) на суму документально підтверджених валових витрат, здійснених такою фізичною особою протягом звітного року. 19.1.1. Сукупний оподатковуваний дохід фізичної особи включає суми будь-яких доходів, одержаних у грошовій та іншій формі протягом звітного року, крім доходів, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті або звільняються від оподаткування згідно з цим Законом. 19.2. Сукупний оподатковуваний дохід, визначений відповідно до пункту 19.1 цієї статті, є базою для нарахування податку за ставками і податковою шкалою, визначеними пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. 19.3. Сума податку, розрахована на базі сукупного оподатковуваного доходу, одержаного за підсумками звітного року, зменшується на суму податків, утриманих під час виплати доходів з основних і неосновних видів доходів, крім податків, утриманих (сплачених) з доходів, які не включаються до розрахунку сукупного оподатковуваного доходу за підсумками року. 19.4. У разі коли особою, відповідальною за утримання і внесення до бюджету податку із сукупного оподатковуваного доходу, є безпосередньо платник податку або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, він зобов'язаний: 19.4.1. Визначити суму власних податкових зобов'язань та/або суму зобов'язань бюджету щодо повернення надмірно сплачених податків. 19.4.2. Надати до 1 квітня року, що настає за звітним, органу державної податкової служби за місцем проживання декларацію про сукупний оподатковуваний дохід та майно (далі - декларація про доходи та майно). 19.4.3. Сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання до бюджету до дня подання органу державної податкової служби декларації про доходи та майно. 19.5. У разі коли за наслідками перерахування податку за сукупним оподатковуваним доходом за результатами звітного року фізична особа має право на одержання відшкодування (повернення) надміру сплачених податків, таке відшкодування (повернення) здійснюється протягом двох місяців або зараховується у рахунок майбутніх платежів чи інших податкових зобов'язань за заявою платника. 19.6. Податки, утримані з призів, виграшів у лотерею, казино, в інших гральних місцях (домах) згідно з пунктом 10.2 статті 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", не враховуються у зменшення зобов'язань з податку, визначеного цим Законом. Суми таких призів, виграшів не включаються до складу валових доходів фізичної особи. 19.7. Зменшення, визначені частиною 19.3. цієї статті, здійснюються за підсумками податкового року під час складання річної податкової декларації про доходи та майно. Стаття 20. Порядок складення та строки подання декларації про майновий стан та доходи 20.1. Доходи, зазначені у пунктах 4.1, 4.2 статті 4, та витрати, зазначені у статті 5 цього Закону, включаються до річної декларації про майновий стан та доходи фізичної особи - платника податку. Форма декларації, порядок її заповнення та подання встановлюються центральним органом державної податкової служби. Зазначена декларація повинна містити відомості про майновий стан, доходи, зобов'язання фінансового характеру, вклади в банках і цінні папери, сплачені податки за попередній рік в Україні та за її межами. 20.2. Резиденти, які від'їжджають за межі України на постійне місце проживання або змінюють українське громадянство, зобов'язані подати органу державної податкової служби декларацію про майновий стан та доходи не пізніше ніж за 60 календарних днів до від'їзду (зміни). На підставі поданої декларації орган державної податкової служби видає такій фізичній особі довідку про погашення податкових зобов'язань, яка подається органам митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур. З метою оподаткування, майно, що перебуває у власності фізичних осіб, які від'їжджають за межі України на постійне місце проживання або змінюють громадянство, вважається проданим у день подання заяви про такий від'їзд (зміну) за ринковими цінами. 20.3. Органи державної податкової служби здійснюють перевірку правильності заповнення та розрахунків декларації про майновий стан та доходи. У разі виникнення сумнівів щодо правомірності включення окремих сум до валових доходів або валових витрат орган державної податкової служби має право звернутися до платника податку з вимогою подання додаткової фінансової та іншої інформації. Платник податку зобов'язаний надіслати органу державної податкової служби таку інформацію протягом 30 календарних днів після одержання такої вимоги. 20.4. Зобов'язання фізичних осіб щодо подання декларації про майновий стан та доходи вважаються виконаними без дотримання вимог частин 19.4 статті 19 та частини 20.6 цієї статті у разі, коли такі особи не є платниками податку, або є: неповнолітніми або недієздатними особами і перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави; засудженими до позбавлення волі за вироком суду, перебували у полоні або ув'язненні на території інших держав протягом усього податкового року; такими, що визнані безвісно відсутніми, оголошені судом померлими чи перебували у розшуку протягом усього податкового року; військовозобов'язаними строкової служби; є особами, які одержують доходи виключно від роботодавця. особами, які одержували доходи протягом звітного податкового року виключно у формі державної пенсії та державної стипендії, державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій і компенсації, виплачуваних (відшкодованих) за рахунок бюджетів згідно із законом; особами, які мають неосновні доходи, що не перевищують розміру оподатковуваного доходу за рік, визначеного першою податковою шкалою; 20.5. Декларації про майновий стан та доходи заповнюються фізичною особою - платником податку або іншою особою, уповноваженою на це платником податку. 20.5.1. У разі коли уповноважена платником податку особа заповнює декларацію про майновий стан та доходи за винагороду, така уповноважена особа несе відповідальність за неправильне або неналежне заповнення та подання такої декларації у порядку та сумах, передбачених цим Законом для фізичної особи - платника податку. 20.5.2. Зобов'язання щодо подання декларації про майновий стан та доходи фізичної особи також покладаються: на опікуна або піклувальника, стосовно доходів, одержаних неповнолітньою або недієздатною особою, крім осіб, зазначених у частині 20.4 цієї статті; на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) стосовно успадкованого майна та доходів, одержаних протягом податкового року фізичною особою, яка померла; на інших осіб у випадках, визначених цим Законом. 20.5.3. Особи, зазначені у підпункті 20.5.2 цієї статті, несуть відповідальність за порушення норм цього розділу в порядку, передбаченому цим Законом для фізичної особи - платника податку. 20.6. Строк подання декларації про майновий стан та доходи, встановлений частиною 19.4 статті 19 цього Закону, може бути перенесений за рішенням органу державної податкової служби у разі наявності достатніх доказів, що у період з 1 січня до 15 березня року, який настав за звітним, фізичні особи перебували за межами України; перебували у плаванні на морських суднах за межами України у складі команди (екіпажу); перебували у місцях позбавлення волі за вироком суду; мали обмежену свободу пересування у зв'язку з полоном чи ув'язненням такої фізичної особи на території інших держав або через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально; були визнані у судовому порядку безвісно відсутніми або перебували у розшуку у випадках, передбачених законом. Зазначені фізичні особи зобов'язані подати декларацію про майновий стан та доходи у місячний строк після закінчення дії зазначених обставин. 20.7. У разі неподання платником податку зазначеної інформації протягом 30 днів після одержання вимоги додаткової інформації орган державної податкової служби має право самостійно визначити суму податкових зобов'язань фізичної особи на підставі наявних даних та здійснити заходи щодо її стягнення. Рішення органу державної податкової служби може бути оскаржене у судовому порядку. 20.7.1. У разі коли декларації про майновий стан та доходи подаються особами, визначеними частиною 20.2 цієї статті, орган державної податкової служби зобов'язаний здійснити перевірку правильності її заповнення та розрахунків протягом 30 днів після одержання декларації та видати такій фізичній особі довідку про погашення податкових зобов'язань. 20.8. У разі коли за наслідками перевірки правильності заповнення та розрахунків декларації про майновий стан та доходи або після здійснення документальних та інших перевірок орган державної податкової служби донараховує суму податкових зобов'язань. Платіжне повідомлення про таке донарахування надсилається на адресу фізичної особи за місцем її постійного проживання або на адресу інших осіб, визначених відповідно до законодавства. 20.8.1. Особа, яка відповідає за сплату податку, зобов'язана внести до бюджету суму податкових донарахувань у такі строки: фізична особа протягом 30 календарних днів після одержання платіжного повідомлення; роботодавець, який є місцем одержання основного доходу платника податку, - у найближчу дату внесення податків на основні доходи осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким роботодавцем, але не пізніше ніж строк, встановлений для фізичної особи. 20.8.2. Додатково нараховані суми податкових зобов'язань внаслідок арифметичних помилок та описок, виявлених безпосередньо роботодавцем за місцем одержання основного доходу фізичних осіб, утримуються роботодавцем у найближчу дату внесення податків на основні доходи осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, але не пізніше ніж протягом 30 днів. 20.8.3. У разі коли протягом наступних 10 робочих днів після подання декларації про майновий стан та доходи фізична особа (особа, уповноважена платником податку) самостійно виявила у декларації арифметичні помилки або випадки неналежного врахування доходів чи витрат, така фізична особа (особа, уповноважена платником податку) має право подати у цей період до органу державної податкової служби письмову заяву про необхідність внесення до декларації відповідних уточнень і змін. 20.9. Декларація про майновий стан та доходи, заява про повернення надміру сплачених податків, інші податкові форми, встановлювані центральним органом державної податкової служби, повинні: складатися у спрощеній формі з використанням загальновживаної термінології; містити детальні інструкції для заповнення таких форм. 20.10. Бланки декларації про майновий стан та доходи, заяви та інші податкові форми повинні розповсюджуватися безоплатно серед фізичних осіб, а також бути загальнодоступними для громадян".  
Немає висновку   Стаття 18. Визначення суми річних податкових зобов'язань, а також порядок складення і подання декларацій про річний сукупний оподатковуваний дохід  
560. 20.1. Сума сукупного оподатковуваного доходу, отриманого платником податку за результатами звітного року, визначається відповідним податковим органом на підставі відомостей, наданих такому органу особами, що виплатили такі доходи на користь такого платника податку протягом такого звітного податкового року, або відомостями, зазначеними у декларації про річний сукупний оподатковуваний дохід (далі - декларація), наданій податковому органу таким платником податку у випадках, визначених цим Законом.   -709- Терьохін С.А.
Слова у п. 20.1 "сукупного оподатковуваного" замінити на слова "загального річного оподатковуваного".  
Враховано   18.1. Сума загального річного оподатковуваного доходу визначається відповідним податковим органом на підставі відомостей, наданих такому органу особами, що виплатили такі доходи на користь такого платника податку протягом такого звітного податкового року, або відомостями, зазначеними у декларації про річний сукупний оподатковуваний дохід (далі - декларація), наданій податковому органу таким платником податку у випадках, визначених цим Законом.  
561. 20.2. Крім випадків коли згідно з нормами цього Закону утримання (нарахування) та сплата податку до бюджету здійснюється до або під час виплати відповідного доходу на користь платника податку, обов'язок з визначення суми податкового зобов'язання та стягнення податку покладається на відповідний податковий орган.      18.2. Крім випадків коли згідно з нормами цього Закону утримання (нарахування) та сплата податку до бюджету здійснюється до або під час виплати відповідного доходу на користь платника податку, обов'язок з визначення суми податкового зобов'язання та стягнення податку покладається на відповідний податковий орган.  
562. 20.3. Норми пункту 20.2 цієї статті не поширюються на порядок нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, який установлюється спеціальним законом з цього питання.      18.3. Норми пункту 18.2 цієї статті не поширюються на порядок нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, який установлюється спеціальним законом з цього питання.  
563. 20.4. Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати податковому органу декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду.      18.4. Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати податковому органу декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду.  
564. Податковий орган зобов'язаний протягом 30 календарних днів від дня отримання такої декларації визначити податкове зобов'язання та надіслати податкове повідомлення платнику податку, який зобов'язаний сплатити належну суму податку та отримати довідку про таку сплату, яка здається органам митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур. З метою оподаткування об'єкти нерухомого майна, що залишаються у власності платника податку - резидента, який від'їзджає за кордон на постійне місце проживання, вважається проданим за звичайними цінами у день подання такої декларації.   -710- Шепетін В.Л.
З частини другої пункту 20.4 статті 20 вилучити друге речення наступного змісту: "З метою оподаткування об'єкти нерухомого майна, що залишаються у власності платника податку - резидента, який від'їжджає за кордон на постійне місце проживання, вважається проданим за звичайними цінами у день подання такої декларації".  
Враховано   Податковий орган зобов'язаний протягом 30 календарних днів від дня отримання такої декларації визначити податкове зобов'язання та надіслати податкове повідомлення платнику податку, який зобов'язаний сплатити належну суму податку та отримати довідку про таку сплату, яка здається органам митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур.  
    -711- Кириченко Л.Ф.
У п. 20.4 вилучити слова: „З метою оподаткування об'єкти нерухомого майна, що залишаються у власності платника податку - резидента, який від'їзджає за кордон на постійне місце проживання, вважається проданим за звичайними цінами у день подання такої декларації."  
Враховано    
565. Порядок застосування цього пункту визначається Кабінетом Міністрів України.   -712- Хомутиннік В.Ю.
В п. 20.4. - Вилучити слова: „З метою оподаткування об'єкти нерухомого майна, що залишаються у власності платника податку - резидента, який від'їжджає за кордон на постійне місце проживання, вважається проданим за звичайними цінами у день подання такої декларації."  
Враховано   Порядок застосування цього пункту визначається Кабінетом Міністрів України.  
566. 20.5. Платники податку звільняються від обов'язку подання декларації про сукупний оподатковуваний дохід, отриманий протягом звітного податкового року, у таких випадках:   -713- Стоян О.М.
Пункт 20.5 статті 20 потребує уточнення.  
Відхилено - прпозиція не сформульованою  18.5. Платники податку звільняються від обов'язку подання декларації про сукупний оподатковуваний дохід, отриманий протягом звітного податкового року, у таких випадках:  
567. а) незалежно від видів та сум отриманих доходів платниками податку, які:      а) незалежно від видів та сум отриманих доходів платниками податку, які:  
568. є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебували на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року;   -714- Беспалий Б.Я.
Ст. 20 п. 20.5 пп. а) абзац 2 після тексту " є неповнолітніми або" доповнити текстом "визнані судом".  
Немає висновку   Є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебували на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року;  
569. перебували під арештом або були засуджені до позбавлення волі, перебували у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець звітного податкового року;   -715- Терьохін С.А.
Абзац третій п.п. "а" п. 20.5 слова "звітного податкового року" замінити на слова "граничного строку подання декларації".  
Враховано   перебували під арештом або були засуджені до позбавлення волі, перебували у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;  
570. визнані безвісно відсутніми, померлими за рішенням суду чи перебували у розшуку станом на кінець звітного податкового року;      визнані безвісно відсутніми, померлими за рішенням суду чи перебували у розшуку станом на кінець звітного податкового року;  
571. перебували на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;      перебували на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;  
572. б) платниками податку, які отримували будь-які з нижченаведених видів доходів:      б) є платниками податку, які отримували будь-які з нижченаведених видів доходів:  
573. основні та неосновні доходи, які виплачуються працедавцем, визначеним цим Законом як джерело виплати основного доходу з України;   -716- Стоян О.М.
З абзацу 2 підпункту "б" пункту 20.5 статті 20 виключити слова: "визначеним цим Законом як джерело виплати основного доходу України".  
Відхилено   доходи, які виплачуються працедавцем, визначеним цим Законом як джерело виплати доходу з території України;  
574. доходи, які згідно з нормами цього Закону підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті та не включаються до складу річного сукупного оподатковуваного доходу, за винятком випадків, прямо встановлених цим Законом;      доходи, які згідно з нормами цього Закону підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті та не включаються до складу річного сукупного оподатковуваного доходу, за винятком випадків, прямо встановлених цим Законом;  
575. доходи у вигляді благодійної допомоги.   -717- Ландик В.І.
Пропонується доповнити п. 20.5 п.п. "в": "в) особи, що відповідають вимогам пункту 9.2.3 цього Закону"  
Немає висновку   доходи у вигляді благодійної допомоги. 18.6. Платники податку, які звільняються від обов'язку подання декларації про сукупний оподатковуваний дохід згідно з нормами пункту 20.5 цієї статті, мають право за власним бажанням подати таку декларацію, якщо вони хочуть скористатися правом на отримання бюджетного відшкодування сум надміру внесених податків згідно з нормами цього Закону.  
576. 20.6. Платники податку, які звільняються від обов'язку подання декларації про сукупний оподатковуваний дохід згідно з нормами пункту 20.5 цієї статті, мають право за власним бажанням подати таку декларацію, якщо вони мають бажання скористатися правом на отримання бюджетного відшкодування суми надміру внесених податків згідно з нормами цього Закону.       
577. 20.7. За винятком випадків, визначених у пункті 20.5 цієї статті, платник податку зобов'язаний скласти та надіслати декларацію на адресу податкового органу за місцем знаходження основного місця проживання такого платника податку протягом строків, визначених законом.   -718- Горбаль В.М.
Після частини 20.7. статті 20 в пункті 20.7.1. викласти текст в наступній редакції: "Фінансові санкції та інші види відповідальності за порушення строку подання декларації про доходи та майно за рішенням органу державної податкової служби не застосовуються у разі наявності достатніх доказів, що у період з 1 січня до 15 березня року, який настає за звітним, фізичні особи перебували за кордоном України; перебували у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; перебували в місцях позбавлення волі за вироком суду; мали обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном такої фізичної особи на території інших держав або через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально; були визнані у судовому порядку безвісно відсутніми або перебували у розшуку у випадках, передбачених законом. Зазначені фізичні особи зобов'язані подати декларацію про доходи та майно у місячний строк після закінчення обставин, зазначених у цій частині.".  
Не стосується цього пункту  18.7. За винятком випадків, визначених у пункті 20.5 цієї статті, платник податку зобов'язаний скласти та надіслати декларацію на адресу податкового органу за місцем знаходження основного місця проживання такого платника податку протягом строків, визначених законом.  
    -719- Горбаль В.М.
Після частини 20.7. статті 20 в пункті 20.7.1. викласти текст в наступній редакції: "Фінансові санкції та інші види відповідальності за порушення строку подання декларації про доходи та майно за рішенням органу державної податкової служби не застосовуються у разі наявності достатніх доказів, що у період з 1 січня до 15 березня року, який настає за звітним, фізичні особи перебували за кордоном України; перебували у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; перебували в місцях позбавлення волі за вироком суду; мали обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном такої фізичної особи на території інших держав або через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально; були визнані у судовому порядку безвісно відсутніми або перебували у розшуку у випадках, передбачених законом. Зазначені фізичні особи зобов'язані подати декларацію про доходи та майно у місячний строк після закінчення обставин, зазначених у цій частині.".  
Немає висновку    
578. 20.8. Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, уповноваженою таким платником податку здійснювати таке заповнення.   -720- Горбаль В.М.
В частині 20.8. статті 20 після слів "особою, уповноваженою" добавити слово "нотаріально". Далі викласти текст без змін.  
Враховано   18.8. Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати таке заповнення.  
    -721- Катеринчук М.Д.
У п. 20.8 після слова "іншою" доповнити словом "однією"  
Немає висновку    
    -722- Горбаль В.М.
В частині 20.8. статті 20 після слів "особою, уповноваженою" добавити слово "нотаріально". Далі викласти текст без змін.  
Немає висновку    
579. 20.8.1. У разі коли уповноважена платником податку особа заповнює декларацію за винагороду або зобов'язана здійснювати таке заповнення згідно з нормами цього пункту, то:      18.8.1. У разі коли уповноважена платником податку особа заповнює декларацію за винагороду або зобов'язана здійснювати таке заповнення згідно з нормами цього пункту, то:  
580. а) така уповноважена особа несе відповідальність за порушення порядку заповнення та/або подання такої декларації на рівні відповідальності, визначеної законом для платника податку, а такий платник податку звільняється від зазначеної відповідальності;   -723- Горбаль В.М.
В підпункті а) пункту 20.8.1. частини 20.8. статті 20 після слів "звільняється від зазначеної відповідальності;" виключити ";", а додати слова: ", за винятком випадків надання платником податку уповноваженій особі недостовірних даних для заповнення декларації".  
Відхилено - така особа має перед нотаріальним посвідченням упевнитися у достовірності наданих даних.  а) така уповноважена особа несе відповідальність за порушення порядку заповнення та/або подання такої декларації на рівні відповідальності, визначеної законом для платника податку, а такий платник податку звільняється від зазначеної відповідальності;  
    -724- Горбаль В.М.
В підпункті а) пункту 20.8.1. частини 20.8. статті 20 після слів "звільняється від зазначеної відповідальності;" виключити ";", а додати слова: ", за винятком випадків надання платником податку уповноваженій особі недостовірних даних для заповнення декларації".  
Немає висновку    
581. б) зобов'язання щодо заповнення та подання декларації від імені платника податку покладаються на таких, інших ніж платник податку, осіб:      б) зобов'язання щодо заповнення та подання декларації від імені платника податку покладаються на таких, інших ніж платник податку, осіб:  
582. на опікуна або піклувальника, стосовно доходів, отриманих неповнолітньою або недієздатною особою;      на опікуна або піклувальника, стосовно доходів, отриманих неповнолітньою або недієздатною особою;  
583. на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) стосовно доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;      на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) стосовно доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;  
584. на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, об'явленого в установленому порядку банкрутом.      на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, об'явленого в установленому порядку банкрутом.  
585. У разі заповнення декларації іншою особою, така декларація має містити інформацію про таку іншу особу на рівні інформації про платника податку.      У разі заповнення декларації іншою особою, така декларація має містити інформацію про таку іншу особу на рівні інформації про платника податку.  
586. 20.9. Подання декларації здійснюється шляхом її надіслання податковому органу поштою з повідомленням про вручення або шляхом особистого вручення уповноваженим особам податкового органу за вибором платника податку.      18.9. Подання декларації здійснюється шляхом її надіслання податковому органу поштою з повідомленням про вручення або шляхом особистого вручення уповноваженим особам податкового органу за вибором платника податку.  
587. Поштове відправлення має бути вручене пошті у строки, передбачені законом. Плата за зазначене поштове відправлення не справляється. Витрати поштових установ, понесені у зв'язку з таким поштовим відправленням, відшкодовуються за рахунок бюджету у порядку, встановленому законом..      Поштове відправлення має бути вручене пошті у строки, передбачені законом. Плата за зазначене поштове відправлення не справляється. Витрати поштових установ, понесені у зв'язку з таким поштовим відправленням, відшкодовуються за рахунок бюджету у порядку, встановленому законом..  
588. У разі, якщо платник податку надсилає декларацію поштою у встановлені законом строки та така декларація втрачається, знищується або стає непридатною для наступного контролю за вини пошти або будь-якої третьої особи, то:      У разі, якщо платник податку надсилає декларацію поштою у встановлені законом строки та така декларація втрачається, знищується або стає непридатною для наступного контролю за вини пошти або будь-якої третьої особи, то:  
589. податковий орган надсилає платнику податку повідомлення про неотримання декларації у строки, визначені законом;      податковий орган надсилає платнику податку повідомлення про неотримання декларації у строки, визначені законом;  
590. платник податку повторно надсилає (вручає) податковому органу декларацію протягом 30 календарних днів від дня одержання такого повідомлення та при наявності документу, що підтверджує факт вручення пошті первинної декларації, - звільняється від відповідальності за несвоєчасне її подання.      платник податку повторно надсилає (вручає) податковому органу декларацію протягом 30 календарних днів від дня одержання такого повідомлення та при наявності документу, що підтверджує факт вручення пошті первинної декларації, - звільняється від відповідальності за несвоєчасне її подання.  
591. 20.10. Перевірка достовірності даних, визначених у податкових деклараціях, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.   -725- Горбаль В.М.
В частині 20.10. статті 20 після слів "у порядку, встановленому законодавством." додати текст в слідуючій редакції: "У разі виникнення сумнівів щодо правомірності або достовірності включення платником податку окремих сум до валових доходів або валових витрат орган податкової служби має право звернутися до платника податку із зверненням про представлення додаткової фінансової або іншої інформації. Платник податку зобов'язаний надати органу державної податкової служби таку інформацію протягом 30 календарних днів з дня одержання такого звернення. У разі ненадання платником податку зазначеної інформації протягом 30 днів орган державної податкової служби самостійно визначає суму податкових зобов'язань платника податку на підставі існуючих даних та інформує про це платника податку. Рішення органу державної податкової служби може бути оскаржене у судовому порядку."  
Відхилено - дублює норми Закону України №2181.  18.10. Перевірка достовірності даних, визначених у податкових деклараціях, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.  
    -726- Катеринчук М.Д.
У п. 20.10 замінити "визначеному закондавством" на "визначеному законом"  
Немає висновку    
592. 20.11. Сума податкових зобов'язань, донарахована податковим органом внаслідок обробки даних декларації, підлягає сплаті до відповідного бюджету у строки, встановлені законом.      18.11. Сума податкових зобов'язань, донарахована податковим органом внаслідок обробки даних декларації, підлягає сплаті до відповідного бюджету у строки, встановлені законом.  
593. Сума коштів, яка підлягає зворотному отриманню платником податку, має бути зарахована на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, протягом 60 календарних днів від дня отримання декларації такого платника податку.   -727- Стоян О.М.
Частину 2 пункту 20.11 статі 20 викласти в новій редакції: "Сума коштів, яка підлягає зворотному отриманню платником податку, має бути надіслана його поштовим переказом на його податкову адресу або зарахована на його банківський рахунок" і далі за текстом.  
Враховано   Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку або надсилається поштовим переказом на адресу його фактичного проживання, протягом 60 календарних днів від дня отримання декларації такого платника податку.  
    -728- Катеринчук М.Д.
У п. 20.11 у другий абзац викласти у такій редакції: "Сума коштів, яка підлягає зворотному отриманню платником податку, має бути перерахована органом державного казначейства ( іншим фінансовим органом, який виконує аналогічні функції)та зарахована на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому українському комерційному банку, цим українським комерційним банком протягом 60 календарних днів від дня отримання податковим органом декларації такого платника податку"  
Немає висновку    
594. 20.12. Форма декларації визначається центральним податковим органом, виходячи з таких умов:      18.12. Форма декларації визначається центральним податковим органом та узгоджується з комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого входять зазначені питання, виходячи з таких умов:  
595. загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи або витрати, які отримує (несе) незначна кількість платників податку;   -729- Терьохін С.А.
Перший абзац п. 20.12 доповнити реченням такого змісту: "декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання"  
Враховано   загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи або витрати, які отримує (несе) незначна кількість платників податку; декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання;  
596. розрахунки окремих видів доходів (витрат), які отримує (несе) незначна кількість платників податку, повинні міститися у додатках до декларації, які заповнюються виключно такими платниками податку;      розрахунки окремих видів доходів (витрат), які отримує (несе) незначна кількість платників податку, повинні міститися у додатках до декларації, які заповнюються виключно такими платниками податку при наявності таких доходів (витрат);  
597. декларація (додатки) повинна складатися з використанням загальновживаної термінології державною мовою, а також містити детальні інструкції щодо їх заповнення;      декларація (додатки) повинна складатися з використанням загальновживаної термінології державною мовою, а також містити детальні інструкції щодо їх заповнення;  
598. декларація (додатки) повинна містити інформацію, достатню для ідентифікації платника податку, а також для визначення суми його податкових зобов"язань або суми бюджетного відшкодування надміру сплачених податків.      декларація (додатки) повинна містити інформацію, достатню для ідентифікації платника податку, а також для визначення суми його податкових зобов"язань або суми бюджетного відшкодування надміру сплачених податків.  
599. Бланки декларацій мають безоплатно надаватися податковими органами платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.      Бланки декларацій мають безоплатно надаватися податковими органами платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.  
600. Стаття 21. Забезпечення виконання податкових зобов'язань   -730- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо виключити статтю 21.  
Немає висновку   Стаття 19. Забезпечення виконання податкових зобов'язань  
601. 21.1. Платники податку зобов'язані:      19.1. Платники податку зобов'язані:  
602. а) вести облік доходів і витрат у обсягах, достатніх для визначення суми сукупного оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, у разі коли такий платник податку зобов'язаний цим Законом подавати декларацію або має право на таке подання з метою отримання бюджетного відшкодування надміру сплачених податків. Форми такого обліку та порядок їх заповнення визначається центральним податковим органом;   -731- Горбаль В.М.
В пункті а) частини 21.2. статті 21 перед словами "податок з доходу," виключити слово "бюджету" і замінити словами: "відповідних місцевих бюджетів за місцем отримання доходу та за адресою, яка зареєстрована як місце постійного проживання платника податку".  
Відхилено   а) вести облік доходів і витрат у обсягах, достатніх для визначення суми загального та річного оподатковуваного доходу, у разі коли такий платник податку зобов'язаний цим Законом подавати декларацію або має право на таке подання з метою отримання бюджетного відшкодування надміру сплачених податків. Форми такого обліку та порядок їх заповнення визначається центральним податковим органом;  
603. б) отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого законом, документи первинного обліку, на підставі яких формується податковий кредит платника податку;   -732- Матвієнко П.В.
Доповнити підпункт "б" пункту 21.2 статті 21 після слів "фактично сплаченого на користь платників податку" наступними словами " (крім сум доходів, що не беруть участі у перерахунку загальних податкових зобов'язань платника за підсумками податкового року)" і далі за текстом.  
Відхилено   б) отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого законом, документи первинного обліку, на підставі яких формується податковий кредит платника податку;  
    -733- Горбаль В.М.
З пункту б) частини 21.2. статті 21 після слів "за місцем свого розташування" виключити слова ", який надсилає зазначені відомості до податкових органів за місцем постійного проживання платника податку" і замінити словами: "та податковому органу за адресою, що зареєстрована як постійне місце проживання платника податку".  
Враховано по суті   
604. в) подавати декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках коли згідно з нормами цього Закону таке подання є обов'язковим; на вимогу уповноваженої службової особи податкового органу та у межах її компетенції, визначеної законодавством, пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на податковий кредит, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у декларації про доходи;   -734- Горбаль В.М.
Пункт в) частини 21.2. статті 21 викласти в такій редакції: "утримувати і вносити до відповідних місцевих бюджетів додатково нараховані суми податкових зобов'язань фізичних осіб, спричинені арифметичними помилками або описками роботодавця під час найближчої дати внесення податків з основних доходів осіб, але не пізніше тридцятиденного строку;". Позначення пунктів в), г), д) замінити відповідно на "г)", "д" і "е".  
Відхилено - дублює закон № 2181  в) подавати декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках коли згідно з нормами цього Закону таке подання є обов'язковим; на вимогу податкового органу та у межах її компетенції, визначеної законодавством, пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкового кредиту, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у декларації про доходи;  
    -735- Катеринчук М.Д.
У п. 21.1 п.п в) замінити "визначеної законодавством" на слова "визначеної законом"  
Немає висновку    
605. г) надавати особам, які згідно з цим Законом визначені відповідальними за утримання (нарахування) та сплату податку до бюджету документи та підтвердження прав платника податку, який отримує такі доходи, на застосування соціальних податкових пільг;      г) надавати особам, які згідно з цим Законом визначені відповідальними за утримання (нарахування) та сплату податку до бюджету документи та підтвердження прав платника податку, який отримує такі доходи, на застосування соціальних податкових пільг;  
606. д) у порядку, визначеному законодавством, допускати службових осіб податкового органу на території або до приміщень, що використовуються платником податку для одержання доходів від здійснення підприємницької діяльності;   -736- Катеринчук М.Д.
У п. 21.1 п.п д) замінити "визначеної законодавством" на слова "визначеної законом"  
Немає висновку   д) у порядку, визначеному законодавством, допускати службових осіб податкового органу на території або до приміщень, що використовуються платником податку для одержання доходів від здійснення підприємницької діяльності;  
607. е) у разі зміни місця отримання основного доходу, самостійно здійснювати заходи, визначені пунктом 8.3 статті 8 цього Закону;      е) у разі зміни місця отримання основного доходу, самостійно здійснювати заходи, визначені пунктом 8.3 статті 8 цього Закону;  
608. є) своєчасно сплачувати узгоджені суми податкових зобов'язань, а також суми штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих податковим органом, за винятком сум, які оскаржуються в адміністративному або судовому порядку.   -737- Терьохін С.А.
У абзаці "є" п. 21.2 після слова "податковим органом" додати "та пеню".  
Враховано   є) своєчасно сплачувати узгоджені суми податкових зобов'язань, а також суми штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих податковим органом та пеню, за винятком сум, що оскаржуються в адміністративному або судовому порядку.  
609. Платники податку, які згідно з нормами цього Закону звільняються від обов'язків подання декларації, звільняються від обов'язків, визначених цим пунктом.       
610. 21.2. Особи, які відповідно до цього Закону, визначені відповідальними за утримання (нарахування) та сплату податку до бюджету (крім податкових органів у випадках, визначених цим Законом), зобов'язані:      19.2. Особи, які відповідно до цього Закону, визначені відповідальними за утримання (нарахування) та сплату податку до бюджету (крім податкових органів у випадках, визначених цим Законом), зобов'язані:  
611. а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та вносити до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати та за її рахунок;   -738- Горбаль В.М.
У частині 21.2. статті 21: В пункті а) перед словами "податок з доходу," виключити слово "бюджету" і замінити словами: "відповідних місцевих бюджетів за місцем отримання доходу та за адресою, яка зареєстрована як місце постійного проживання платника податку".  
Немає висновку   а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та вносити до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати та за її рахунок;  
612. б) надавати за формою, визначеною центральним податковим органом, та у строки, встановлені законом для квартальної податкової звітності, звітність про суми доходу, фактично сплаченого на користь платників податку, а також про суми стягнутого з них податку, податковому органу за місцем свого розташування, який надсилає зазначені відомості до податкових органів за місцем постійного проживання платника податку. У разі коли зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує такі доходи, або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність не подається або подається стосовно платників податку, які фактично отримали такі доходи. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не припускається;   -739- Горбаль В.М.
У частині 21.2. статті 21 З пункту б) після слів "за місцем свого розташування" виключити слова ", який надсилає зазначені відомості до податкових органів за місцем постійного проживання платника податку" і замінити словами: "та податковому органу за адресою, що зареєстрована як постійне місце проживання платника податку".  
Немає висновку   б) надавати за формою, визначеною центральним податковим органом, та у строки, встановлені законом для квартальної податкової звітності, звітність про суми доходу, фактично сплаченого на користь платників податку, а також про суми стягнутого з них податку, податковому органу за місцем свого розташування, який надсилає зазначені відомості до податкових органів за місцем постійного проживання платника податку. У разі коли зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує такі доходи, або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність не подається або подається стосовно платників податку, які фактично отримали такі доходи. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не припускається;  
613. в) надавати платнику податку на його вимогу відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму стягнутого податку;   -740- Горбаль В.М.
У частині 21.2. статті 21 Пункт в) викласти в такій редакції: "утримувати і вносити до відповідних місцевих бюджетів додатково нараховані суми податкових зобов'язань фізичних осіб, спричинені арифметичними помилками або описками роботодавця під час найближчої дати внесення податків з основних доходів осіб, але не пізніше тридцятиденного строку;". Позначення пунктів в), г), д) існуючої редакції замінити відповідно на "г)", "д" і "е".  
Немає висновку   в) надавати платнику податку на його вимогу відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму стягнутого податку;  
614. г) надавати довідку, визначену пунктом 8.3 статті 8 цього Закону, за вимогою платника податку, який змінює місце отримання основного доходу;      г) надавати довідку, визначену пунктом 8.3 статті 8 цього Закону, за вимогою платника податку, який змінює місце отримання основного доходу;  
615. д) надавати податковому органу інші відомості з питань оподаткування доходів окремого платника податку в обсягах та за процедурою, визначеною законодавством.   -741- Катеринчук М.Д.
У п. 21.2 п.п д) замінити "визначеної законодавством" на слова "визначеної законом"  
Немає висновку   д) надавати податковому органу інші відомості з питань оподаткування доходів окремого платника податку в обсягах та за процедурою, визначеною законодавством.  
616. 21.3. Податковий орган, визначений згідно з нормами цього Закону відповідальним за нарахування податку з сукупного оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, зобов'язаний:      19.3. Податковий орган, визначений згідно з нормами цього Закону відповідальним за нарахування податку з сукупного оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, зобов'язаний:  
617. а) на підставі відомостей, зазначених у декларації платника податку, а також податковій звітності, поданій особами згідно з нормами пункту 21.2 цієї статті, визначати суму податкового зобов'язання платника податку або суму бюджетного відшкодування, на одержання якого має право платник податку, та надсилати на підставі такого визначення відповідно податкове повідомлення платнику податку або розпорядження про перерахування сум бюджетного відшкодування відповідному органу органу державного казначейства (іншим фінансовим органам, які виконують аналогічні функції) протягом строку, з що не перевищує 90 календарних днів, наступним за останнім днем строку, встановленого законодавством для подання платником податку декларації;   -742- Катеринчук М.Д.
У п. 21.3 у п.п а) вилучити зайве слово "органу".  
Немає висновку   а) на підставі відомостей, зазначених у декларації платника податку, а також податковій звітності, поданій особами згідно з нормами пункту 21.2 цієї статті, визначати суму податкового зобов'язання платника податку або суму бюджетного відшкодування, на одержання якого має право платник податку, та надсилати на підставі такого визначення відповідно податкове повідомлення платнику податку або розпорядження про перерахування сум бюджетного відшкодування відповідному органу органу державного казначейства (іншим фінансовим органам, які виконують аналогічні функції) протягом строку, з що не перевищує 90 календарних днів, наступним за останнім днем строку, встановленого законодавством для подання платником податку декларації;  
    -743- Стоян О.М.
У абзаці "а" п. 21.3 ст. 21 замінити цифру "90" на "45".  
Відхилено    
618. б) надавати податкове повідомлення платнику податку у строки та за процедурою, визначеною пунктом 20.4 статті 20 цього Закону;      б) надавати податкове повідомлення платнику податку у строки та за процедурою, визначеною пунктом 20.4 статті 20 цього Закону;  
619. в) надсилати відомості, отримані у щоквартальній податковій звітності від осіб, що виплачують доходи на користь платників податку, іншим податковим органам за місцем постійного проживання таких платників податку у порядку, визначеному центральним податковим органом;      в) надсилати відомості, отримані у щоквартальній податковій звітності від осіб, що виплачують доходи на користь платників податку, іншим податковим органам за місцем постійного проживання таких платників податку у порядку, визначеному центральним податковим органом;  
620. г) безоплатно надавати роз'яснення правил застосування цього податку його платникам (податкові роз'яснення), у тому числі шляхом проведення їх безоплатного навчання чи розповсюдження безоплатної методичної літератури, у тому числі періодичних видань центрального податкового органу або його підрозділів;   -744- Беспалий Б.Я.
Ст. 21 п. 21.3 пп. г) після тексту "числі періодичних" доповнити словом "офіційних".  
Немає висновку   г) безоплатно надавати роз'яснення правил застосування цього податку його платникам (податкові роз'яснення), у тому числі шляхом проведення їх безоплатного навчання чи розповсюдження безоплатної методичної літератури, у тому числі періодичних видань центрального податкового органу або його підрозділів;  
621. д) здійснювати заходи із стягнення податку, у випадках та за процедурою, встановленою законом.      д) здійснювати заходи із стягнення податку, у випадках та за процедурою, встановленою законом.  
622. Стаття 22. Відповідальність   -745- Кабінет Міністрів України
Статтю 22 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Стаття 21. Види відповідальності 21.1. За порушення вимог цього Закону залежно від характеру та ступеня суспільної небезпечності протиправного діяння застосовуються такі види відповідальності: 21.1.1. Кримінальна. 21.1.2. Адміністративна. 21.2. Кримінальна та адміністративна відповідальність, а також фінансові санкції за порушення податкових зобов'язань встановлюються та застосовуються відповідно до законодавства."  
Немає висновку   Стаття 20. Відповідальність  
623. 22.1. Розмір відповідальності      20.1. Розмір відповідальності  
624. а) Розмір штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм цього Закону та підстави для їх застосування визначаються згідно зі спеціальним законом, що регулює такі питання.      а) Розмір штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм цього Закону та підстави для їх застосування визначаються згідно зі спеціальним законом, що регулює такі питання.  
625. 22.2. Особи, які несуть фінансову відповідальність за порушення норм цього Закону      20.2. Особи, які несуть фінансову відповідальність за порушення норм цього Закону  
626. Фінансово відповідальними за порушення норм цього Закону є такі особи:      Фінансово відповідальними за порушення норм цього Закону є такі особи:  
627. а) при порушенні правил нарахування, утримання та сплати до бюджету податку з доходів платника податку, який виплачується особами, на яких покладається відповідальність за таке нарахування, утримання та сплату згідно з нормами цього Закону, - такі особи;      а) при порушенні правил нарахування, утримання та сплати до бюджету податку з доходів платника податку, який виплачується особами, на яких покладається відповідальність за таке нарахування, утримання та сплату згідно з нормами цього Закону, - такі особи;  
628. б) при порушенні правил сплати податку з сукупного оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, - такий платник податку.      б) при порушенні правил сплати податку з сукупного оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, - такий платник податку.  
629. 22.3. Особи, які несуть відповідальність за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу      20.3. Особи, які несуть відповідальність за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу  
630. 22.3.1. Особами, на які покладається відповідальність за погашення сум податкових зобов'язань або податкового боргу, є:      20.3.1. Особами, на які покладається відповідальність за погашення сум податкових зобов'язань або податкового боргу, є:  
631. а) при нарахуванні сум податку особами, на яких покладається відповідальність за таке нарахування, утримання та внесення податку до бюджету згідно з нормами цього Закону, - такі особи;      а) при нарахуванні сум податку особами, на яких покладається відповідальність за таке нарахування, утримання та внесення податку до бюджету згідно з нормами цього Закону, - такі особи;  
632. б) при нарахуванні сум податку податковими органами на підставі поданої декларації або розрахунків, отриманих податковим органом згідно з пунктом 11.5 статті 11 цього Закону, - такі платники податку.      б) при нарахуванні сум податку податковими органами на підставі поданої декларації або розрахунків, отриманих податковим органом згідно з пунктом 11.5 статті 11 цього Закону, - такі платники податку.  
633. 23.3.2. У разі коли особа, на яку згідно з цим Законом покладено обов'язок з нарахування, стягнення та сплати податку до бюджету до або під час виплати доходу на користь платника податку, не здійснює таке нарахування, утримання або виплату, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій такої особи, покладається на таку особу. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу.      20.3.2. У разі коли особа, на яку згідно з цим Законом покладено обов'язок з нарахування, стягнення та сплати податку до бюджету до або під час виплати доходу на користь платника податку, не здійснює таке нарахування, утримання або виплату, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій такої особи, покладається на таку особу. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу.  
634. 22.4. Особи, які несуть відповідальність за неповне або несвоєчасне надання бюджетного відшкодування платнику податку та розміри такої відповідальності      20.4. Особи, які несуть відповідальність за неповне або несвоєчасне надання бюджетного відшкодування платнику податку та розміри такої відповідальності  
635. 22.4.1. Особою, що несе відповідальність за неповне або несвоєчасне надання платнику бюджетного відшкодування є:      20.4.1. Особою, що несе відповідальність за неповне або несвоєчасне надання платнику бюджетного відшкодування є:  
636. а) відповідний податковий орган, який порушує строки подання розрахунку суми такого бюджетного відшкодування або занижує його;      а) відповідний податковий орган, який порушує строки подання розрахунку суми такого бюджетного відшкодування або занижує його;  
637. б) відповідний орган державного казначейства (інший фінансовий орган, який виконує аналогічні функції), що порушує строки надання бюджетного відшкодування такому платнику податку або занижує його розмір.      б) відповідний орган державного казначейства (інший фінансовий орган, який виконує аналогічні функції), що порушує строки надання бюджетного відшкодування такому платнику податку або занижує його розмір.  
638. 22.4.2. За неповне або несвоєчасне надання платнику податку бюджетного відшкодування особа, яка несе відповідальність згідно з підпунктом 22.4.1 цього пункту, сплачує на користь платника податку такі штрафні (фінансові) санкції:      20.4.2. За неповне або несвоєчасне надання платнику податку бюджетного відшкодування особа, яка несе відповідальність згідно з підпунктом 22.4.1 цього пункту, сплачує на користь платника податку такі штрафні (фінансові) санкції:  
639. У разі коли платник податків не отримує належну йому суму бюджетного відшкодування у строк, визначений цим Законом, при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його виплати, таке бюджетне відшкодування збільшується на десять відсотків його суми.      У разі коли платник податків не отримує належну йому суму бюджетного відшкодування у строк, визначений цим Законом, при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його виплати, таке бюджетне відшкодування збільшується на десять відсотків його суми.  
640. У разі коли платник податків не отримує належну йому суму бюджетного відшкодування у строк, визначений цим Законом, при затримці від 31 до 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його виплати, таке бюджетне відшкодування збільшується на двадцять відсотків його суми.      У разі коли платник податків не отримує належну йому суму бюджетного відшкодування у строк, визначений цим Законом, при затримці від 31 до 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його виплати, таке бюджетне відшкодування збільшується на двадцять відсотків його суми.  
641. У разі коли платник податків не отримує належну йому суму бюджетного відшкодування у строк, визначений цим Законом, при затримці, більшій 91 календарного дня, наступних за останнім днем граничного строку його виплати, таке бюджетне відшкодування збільшується на п"ятдесят відсотків від його суми.      У разі коли платник податків не отримує належну йому суму бюджетного відшкодування у строк, визначений цим Законом, при затримці, більшій 91 календарного дня, наступних за останнім днем граничного строку його виплати, таке бюджетне відшкодування збільшується на п"ятдесят відсотків від його суми.  
642. 22.4.3. Виплата суми бюджетного відшкодування, збільшеного на суму штрафних (фінансових) санкцій, установлених підпунктом 22.4.2 цього пункту, самостійно здійснюється органом державного казначейства (іншим фінансовим органом, який виконує аналогічні функції) за рахунок доходів бюджету, до якого зараховується такий податок. У разі коли штрафні (фінансові) санкції застосовуються у наслідок наявності причин, визначених частиною "а" підпункту 22.4.1 цього пункту, такий орган має право стягнути суму сплачених штрафних (фінансових) санкцій з бюджетного рахунку, призначеного для утримання такого податкового органу (центрального податкового органу).      20.4.3. Виплата суми бюджетного відшкодування, збільшеного на суму штрафних (фінансових) санкцій, установлених підпунктом 22.4.2 цього пункту, самостійно здійснюється органом державного казначейства (іншим фінансовим органом, який виконує аналогічні функції) за рахунок доходів бюджету, до якого зараховується такий податок. У разі коли штрафні (фінансові) санкції застосовуються у наслідок наявності причин, визначених частиною "а" підпункту 22.4.1 цього пункту, такий орган має право стягнути суму сплачених штрафних (фінансових) санкцій з бюджетного рахунку, призначеного для утримання такого податкового органу (центрального податкового органу).  
643. 22.4.4. У разі коли особи, що зобов'язані цим пунктом нести відповідальність за неповне або несвоєчасне надання платнику бюджетного відшкодування, не здійснюють або відмовляються здійснювати зазначене відшкодування чи його частину, платник податку має право оскаржити їх дії (бездіяльність) у суді (господарському суді) без попередньої сплати державного мита у зв'язку поданням такої заяви (позову).   -746- Катеринчук М.Д.
П.п. 22.4.4 ст. 22 викласти у такій редакції: "22.4.4. У разі коли особи, що зобов'язані цим пунктом нести відповідальність за неповне або несвоєчасне надання платнику бюджетного відшкодування, не здійснюють або відмовляються здійснювати зазначене відшкодування чи його частину, платник податку має право звернутися до суду ( господарського суду)з позовною заявою ( матеріального характеру)про стягнення суми, належної платнику податку за бюджетним відшкодуванням чи його частиною, залучивши у якості відповідачів і вказаних осіб, без попередньої сплати державного мита у зв'язку з поданням такої заяви ( позову)".  
Немає висновку   20.4.4. У разі коли особи, що зобов'язані цим пунктом нести відповідальність за неповне або несвоєчасне надання платнику бюджетного відшкодування, не здійснюють або відмовляються здійснювати зазначене відшкодування чи його частину, платник податку має право оскаржити їх дії (бездіяльність) у суді (господарському суді) без попередньої сплати державного мита у зв'язку поданням такої заяви (позову).  
644. Стаття 23. Основне місце проживання платника податку (податкова адреса платника податку)   -747- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо виключити статтю 23.  
Немає висновку   Стаття 21. Основне місце проживання платника податку (податкова адреса платника податку)  
645. 23.1. Будь-який платник податку зобов'язаний визначити податкову адресу, яка визначається як основне місце його проживання. Таке визначення здійснюється платником податку шляхом надіслання відповідному податковому органу відомостей про поштову адресу місця його основного проживання.      21.1. Будь-який платник податку зобов'язаний визначити податкову адресу, яка визначається як основне місце його проживання. Таке визначення здійснюється платником податку шляхом надіслання відповідному податковому органу відомостей про поштову адресу місця його основного проживання.  
646. 23.2. Основне місце проживання платника податку - місце знаходження житлового будинку або квартири, що використовуються таким платником податку як місце його постійного або переважного проживання, пов'язане з повсякденною та постійною діяльністю такого платника податку, незалежно від того, чи перебуває цей житловий будинок або квартира у власності такого платника податку або ні.   -748- Горбаль В.М.
З тексту частини 23.2. статті 23 після слів "переважного проживання" виключити слова: "пов'язане з повсякденною та постійною діяльністю та/або з місцем отримання найбільших (регулярних) доходів (за винятком пасивних) такого платника податку".  
Відхилено   21.2. Основне місце проживання платника податку - місце знаходження житлового будинку або квартири, що використовуються таким платником податку як місце його постійного або переважного проживання, пов'язане з повсякденною та постійною діяльністю такого платника податку, незалежно від того, чи перебуває цей житловий будинок або квартира у власності такого платника податку або ні.  
647. Незалежно від положень частини першої цього підпункту, основним місцем проживання вважається місце, самостійно визначене таким платником податку.   -749- Горбаль В.М.
Другий абзац частини 23.2. статті 23 виключити.  
Відхилено   Незалежно від положень частини першої цього підпункту, основним місцем проживання вважається місце, самостійно визначене таким платником податку.  
648. Стаття 24. Міжнародні договори   -750- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо виключити статтю 24.  
Немає висновку   Стаття 22. Міжнародні договори  
649. 24.1. Якщо міжнародним договором, згода на обов"язковість якого була надана Верховною Радою України, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми такого міжнародного договору стосовно суб"єктів, які підпадають під його дію.      22.1. Якщо міжнародним договором, згода на обов"язковість якого була надана Верховною Радою України, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми такого міжнародного договору стосовно суб"єктів, які підпадають під його дію.  
650. 24.2. У разі укладення цивільно - правових договорів (контрактів) з нерезидентами, не дозволяється внесення до них податкових застережень, згідно з якими особи, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків.      22.2. У разі укладення цивільно - правових договорів (контрактів) з нерезидентами, не дозволяється внесення до них податкових застережень, згідно з якими особи, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків.  
651. Стаття 25. Усунення подвійного оподаткування   -751- Кабінет Міністрів України
Статтю 25 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Стаття 22. Усунення подвійного оподаткування 22.1. Суми податку, сплачені за межами України, зараховуються у зменшення податкових зобов'язань за умови надання письмового підтвердження податкового органу іншої держави сплати такого податку та за наявності міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. 22.2.. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені за межами України: податок на нерухоме майно; податки на реалізацію (продаж); непрямі податки незалежно від того, належать вони до категорії податків на доходи фізичних осіб чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством інших держав."  
Немає висновку   Стаття 23. Усунення подвійного оподаткування  
652. 25.1 У разі коли платник податку - резидент сплачує податок з отриманого доходу за межами України, сума такого сплаченого податку зменшує суму податкових зобов"язань такого платника податку, розрахованих, виходячи з бази оподаткування, до якої включаються доходи, отримані таким платником податку за межами України.      23.1 У разі коли платник податку - резидент сплачує податок з отриманого доходу за межами України, сума такого сплаченого податку зменшує суму податкових зобов"язань такого платника податку, розрахованих, виходячи з бази оподаткування, до якої включаються доходи, отримані таким платником податку за межами України.  
653. 25.2. Для отримання права на зменшення суми податкового зобов"язання на суму податку, сплаченого за межами України, платник податку зобов"язаний отримати від державного органу країни, в якій сплачується такий дохід, уповноваженого стягувати такий податок, довідку про суму стягнутого податку, а також про базу його нарахування, яка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні.      23.2. Для отримання права на зменшення суми податкового зобов"язання на суму податку, сплаченого за межами України, платник податку зобов"язаний отримати від державного органу країни, в якій сплачується такий дохід, уповноваженого стягувати такий податок, довідку про суму стягнутого податку, а також про базу його нарахування, яка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні.  
654. 25.3. Сума податку з доходу платника податку - резидента, сплаченого за кордоном України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі сукупного оподатковуваного доходу такого платника податку (з урахуванням доходів, отриманих з-за кордону України).      23.3. Сума податку з доходу платника податку - резидента, сплаченого за кордоном України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі сукупного оподатковуваного доходу такого платника податку (з урахуванням доходів, отриманих з-за кордону України).  
655. 25.4. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені за кордоном (якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких була надана Верховною Радою):   -752- Катеринчук М.Д.
У п. 25.4 доповнити після слів "Верховною Радою" доповнити "України".  
Немає висновку   23.4. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені за кордоном (якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких була надана Верховною Радою):  
656. податок на капітал (майно) та приріст капіталу;      податок на капітал (майно) та приріст капіталу;  
657. поштові податки;      поштові податки;  
658. податки на реалізацію (продаж);      податки на реалізацію (продаж);  
659. непрямі податки, незалежно від того, чи підпадають вони під категорію податків на доходи фізичних осіб, чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних країн;      непрямі податки, незалежно від того, чи підпадають вони під категорію податків на доходи фізичних осіб, чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних країн;  
660. суми податку, сплачені з пасивного прибутку (дивідендів, процентів, страхування, роялті).      суми податку, сплачені з пасивного прибутку (дивідендів, процентів, страхування, роялті).  
661. Стаття 26. Прикінцеві положення   -753- Кабінет Міністрів України
Статтю 26 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Стаття 23. Прикінцеві положення 23.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року. 23.2. Установити, що у 2003 році питома вага оплати праці, яка виплачується у іншій ніж грошова формі, не повинна перевищувати 40 відсотків. 23.3. Установити, що для визначення розміру штрафних (фінансових) санкцій, встановлених кримінальним або адміністративним законодавством, а також під час застосування норм іншого законодавства, що містять посилання на суми, виражені в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, неоподатковуваний мінімум береться у розмірі 17 гривень. 23.4. Підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності і господарювання у зв'язку із збільшенням сум страхових внесків (зборів) для найманих працівників до соціальних фондів, з метою недопущення зменшення їх заробітної плати, що належить до виплати, здійснити з 1 січня 2003 р. підвищення діючих на 31 грудня 2002 р. тарифних ставок і посадових окладів усіх працівників у розмірі не нижче ніж 2, 16 відсотка. Перерахунок діючих тарифних ставок і посадових окладів повинен здійснюватися таким чином, щоб після утримання страхових внесків (зборів) на соціальне страхування розмір заробітної плати, що належить до виплати, не був нижчим ніж до перерахунку. Роботодавець несе відповідальність за виконання цієї норми відповідно до законодавства. Відмова роботодавця від збільшення заробітної плати відповідно до норм цієї статті Закону може бути оскаржена працівником або за його дорученням профспілковою організацією, а також Державною інспекцією праці в судовому порядку. 23.5. Внести зміни до таких законодавчих актів: 1. У статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; 1994 р., № 28, ст. 241; 1995 р., № 13, ст. 85, № 30, ст. 229; 1996 р., № 52, ст. 302, ст. 306; 1999 р., № 25, ст. 211, № 44, ст. 386, № 52, ст. 470; 2000 р., № 29, ст. 229, № 38, ст. 317): 1) підпункт "а" пункту 3 та підпункти "р" і "с" пункту 6 виключити. 2) підпункт "д" пункту 3 доповнити словами "крім об'єктів нерухомого майна, що оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 1 відсоток". 2. У статті 175 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 26, ст. 131): 1) назву та частину першу після слів "один місяць" доповнити словами "або виплата їх у розмірі, що не відповідає даним бухгалтерського обліку"; 2) частину третю доповнити словами "або проведено перерахунок та виплату цих виплат згідно з даними бухгалтерського обліку". 3. У Законі України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст. 47, із змінами, внесеними Законами № 2980 - ІІІ від 17 січня 2002 р., № 3084 - ІІІ (3084 - 14)від 7 березня 2002 р.): 1) у статті 1 у пункті 1: в абзацах другому і третьому цифри і слово "2, 9 відсотка" замінити цифрами і словом "1, 5 відсотка"; абзаци шостий і сьомий замінити абзацами шостим-восьмим такого змісту: "0, 5 відсотка для найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС; 1, 25 відсотка - для найманих працівників, які одержують заробітну плату у розмірі до 150 гривень; 1, 5 відсотка - для найманих працівників, які одержують заробітну плату у розмірі 150 гривень і вище"; в абзацах другому і третьому пункту 2 цифри і слова відповідно "2, 1 відсотка" і "0, 5 відсотка" замінити цифрами і словами "1, 2 відсотка"; у пункті 3: в абзаці першому слова і цифри "з 1 січня 2001 року - 5.5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 6, 0 відсотка" замінити цифрами і словами "5, 4 відсотка"; в абзаці другому цифри і слово "3, 4 відсотка" замінити цифрами і словом "3, 0 відсотки"; в абзаці третьому цифри і слово "2, 6 відсотка" замінити цифрами і словом "2, 4 відсотка"; у тексті статті слова "прибутковим податком з громадян" замінити словами "податком на доходи фізичних осіб"; 2) у статті 3 цифри "16" замінити цифрами "20"; 3) статті 4 і 5 виключити. 4. У статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 11-12, ст. 49, № 25, ст. 147, № 42, ст. 257; № 49, ст. 303; 1999 р., № 5-6, ст. 39, № 25, ст. 211, № 38, N 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст.104; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 31, ст. 153): 1) в абзаці другому і четвертому пункту першого цифри і слово "32 відсотки" замінити цифрами і словом "30, 4 відсотка". 2) у пункті 4: в абзаці другому цифри і слово "1 відсоток" замінити цифрами і словом "2, 6 відсотка"; в абзаці третьому цифру і слово "2 відсотки" замінити цифрами і словом "3, 6 відсотка"; 3) у тексті статті слова "прибутковим податком з громадян" замінити словами "податком на доходи фізичних осіб". 5. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403; 2001 р., № 4, ст. 21, № 17, ст. 80): в абзаці третьому частини четвертої статті 34 цифри "100" замінити цифрами "90". У тексті Закону слова "прибутковим податком з громадян" замінити словами "податком на доходи фізичних осіб". 6. У статті 37 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71): 1) в абзаці другому цифри "60" замінити цифрами "55"; 2) в абзаці третьому цифри "80" замінити цифрами "75"; 3) в абзаці четвертому і п'ятому цифри "100" замінити цифрами "90"; 4) у тексті Закону слова "прибутковим податком з громадян" замінити словами "податком на доходи фізичних осіб". 7. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171): в абзаці першому частини третьої статті 19 слова "суми страхових внесків виключаються з доходів працівників, що підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян" виключити. У тексті Закону слова "прибутковим податком з громадян" замінити словами "податком на доходи фізичних осіб". 8. У пункті 8 частини першої статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради, 1991 р., № 16, ст. 200; 1992 р., № 37, ст. 543; 1993 р., № 26, ст. 281; 1996 р., № 3, ст. 11, № 35, ст. 162; 1997 р., № 6, ст. 45; 1999 р., № 8, ст. 59; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 30, ст. 140) цифри "100" замінити цифрами "90"; 9. У пункті 11 частини першої статті 12, пункті 15 частини першої статті 13, пункті 11 частини першої статті 14 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради, 1993 р., № 45, ст. 425; 1995 р., № 44, ст. 329; 1996 р., № 1, ст. 1; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., № 8, ст. 62; 1999 р., № 24, ст. 209) цифри "100" замінити цифрами "90". 23.6. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77). 23.7. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечать цьому Закону. 23.8. Кабінету Міністрів України: привести свої рішення у відповідність із цим Законом; подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; забезпечити розроблення нормативних актів, необхідних для реалізації цього Закону".  
Немає висновку   Стаття 24. Прикінцеві положення  
662. 26.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року, крім пунктів 17.9 - 17.10 статті 17 цього Закону, яки набирають чинності з 1 січня 2004 року.   -754- Васильєв Г.А.
Пункт 26.1 Прикінцевих положень викласти в наступній редакції: "26.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року".  
Відхилено   24.1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2003 року, крім пунктів 17.9 - 17.10 статті 17 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2004 року, з урахуванням положень, визначених у пункті 26.5 цієї статті. 24.2 Якщо норми інших законів, які містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, протирічать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону. 24.3 Починаючи з календарного кватралу, наступного за кварталом, у якому цей Закон набирає чинності, ставка оподаткування, визначена пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, дорівнює 13 відсоткам від об"єкту оподаткування, дло 1 січня 2006 року; Встановлюється такий розмір податкових соціальних пільг: у 2003 році - у розмірі 50% від суми податкових соціальних пільг, встановлених статтею 6 цього Закону; у 2004 році - у розмірі 80% від суми податкових соціальних пільг, встановлених статтею 6 цього Закону; у 2005 році - у розмірі 100% від від суми податкових соціальних пільг, встановлених статтею 6 цього Закону. 24.4 Установити, що для визначення розміру штрафних (фінансових) санкцій, встановлених адміністративним законодавством, а також під час застосування норм законодавства щодо справляння державного мита, що містять посилання на суми, виражені в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, неоподатковуваний мінімум встановлюється на рівні 17 гривень. Якщо норми кримінального законодавства містять посилання на суми, виражені в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, то їх розмір розраховується за правилами, встановленими цим Законом для розрахунку розміру податкових соціальних пільг згідно з пунктом 24.3 цієї сттті.  
    -755- Шепетін В.Л.
Пункт 26.1. Статті 26 викласти в наступній редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року."  
Враховано    
    -756- Терьохін С.А.
Увести пункт 26.2 такого змісту: "24.2 Якщо норми інших законів, які містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, протирічать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону".  
Враховано    
    -757- Терьохін С.А.
Викласти у такій редакції: "24.3. Починаючи з календарного кватралу, наступного за кварталом, у якому цей Закон набирає чинності, ставка оподаткування, визначена пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, дорівнює 13 відсоткам від об"єкту оподаткування, дло 1 січня 2006 року; Встановлюється такий розмір податкових соціальних пільг: у 2003 році - у розмірі 50% від суми податкових соціальних пільг, встановлених статтею 6 цього Закону; у 2004 році - у розмірі 80% від суми податкових соціальних пільг, встановлених статтею 6 цього Закону; у 2005 році - у розмірі 100% від від суми податкових соціальних пільг, встановлених статтею 6 цього Закону".  
Враховано за суттю   
    -758- Кабінет Міністрів України
Встановити тимчапсово на період з 1 липня 2003 року по 1 січня 2006 року єдину фіксовану ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 13 відсотків.  
Враховано    
    -759- Терьохін С.А.
Ст. 24 доповнити новим пунктом 24.4 такого змісту: "24.4 Установити, що для визначення розміру штрафних (фінансових) санкцій, встановлених адміністративним законодавством, а також під час застосування норм законодавства щодо справляння державного мита, що містять посилання на суми, виражені в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, неоподатковуваний мінімум встановлюється на рівні 17 гривень. Якщо норми кримінального законодавства містять посилання на суми, виражені в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, то їх розмір розраховується за правилами, встановленими цим законом для розрахунку розміру податкових соціальних пільг згідно з пунктом 24.3 цієї сттті.".  
Враховано    
    -760- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 26.1. викласти у наступній редакції: 26.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року за винятком 5.3.1. ст.5.; п. 6.1.1. ст. 6; п. 7.1. - 7.3. статті 7; пунктів 8.4.2, 8.4.3 ст. 8; статті 12 цього закону, які набирають чинності з 1 січня 2006 року. На період з 1 січня 2003 року до 1 січня 2006 року встановлюється єдина ставка податку у розмірі 13 відсотків від будь-якого об'єкту оподаткування, визначеного згідно цьому Закону. На 2003 рік оподатковуваний місячний дохід, що отримується за основним місцем оподаткування та не перевищує 400 гривень на місяць, підлягає зниженню на 60 гривень щомісячно. Це положення підлягає перегляду Верховною Радою одночасно з визначенням нових розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.  
Враховано по суті   
663. 26.2. Декрет Кабінету Міністрів України №13-92 від 26 грудня 1992 року "Про прибутковий податок з громадян" втрачає чинність, за винятком норм розділу ІV щодо оподаткування доходів фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності, діючих на момент набрання чинності цим Законом, який втрачає чинність у момент набрання чинності спеціальним законом з питань оподаткування фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності або набранням чинності Податковим Кодексом України.   -761- Шепетін В.Л.
16. Пункт 26.2 статті 26 викласти в наступній редакції: "Декрет Кабінету Міністрів України №13-92 від 26 грудня 1992 року "Про прибутковий податок з громадян" втрачає чинність, за винятком норм, які втрачають чинність у момент набрання чинності спеціальним законом з питань оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності або набранням чинності Податковим Кодексом України"  
Враховано за змістом  24.5. Декрет Кабінету Міністрів України №13-92 від 26 грудня 1992 року "Про прибутковий податок з громадян" втрачає чинність, за винятком норм розділу ІV щодо оподаткування доходів фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності, діючих на момент набрання чинності цим Законом, який втрачає чинність у момент набрання чинності спеціальним законом з питань оподаткування фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності або набранням чинності Податковим Кодексом України.  
664. 26.3. Доходи, нараховані на користь платників податку за податкові періоди до 1 січня 2003 року, оподатковуються за правилами, діючими на момент такого нарахування, незалежно від строків їх фактичного отримання.      24.6. Доходи, нараховані на користь платників податку за податкові періоди до 1 січня 2003 року, оподатковуються за правилами, діючими на момент такого нарахування, незалежно від строків їх фактичного отримання.  
665. 26.3. Визначення основного місця проживання згідно з нормами цього Закону здійснюється з 1 січня 2004 року.   -762- Після п. 26.3 доповнити новим пунктом 24.7: "24.7 Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються виключно на виплату рівноціннох та повної компенсації втрати доходів цієї категорії громадян" Далі змінити нумерацію.  Враховано   24.7 Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються виключно на виплату рівноціннох та повної компенсації втрати доходів цієї категорії громадян.  
666. 26.4. До 1 січня 2006 року включаються до складу податкового кредиту платника податку кошти, внесені таким платником податку на його пенсійний рахунок, відкритий в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд".   -763- Хомутиннік В.Ю.
П. 26.4. викласти у наступній редакції: 26.4. Розбіжності, що виникають при застосуванні та виконанні цього закону, тлумачаться на користь платника податку  
Враховано в іншому пункті  24.8. До 1 січня 2006 року включаються до складу податкового кредиту платника податку кошти, внесені таким платником податку на його пенсійний рахунок, відкритий в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд".  
667. До 1 січня 2006 року не підлягають оподаткуванню цим податком кошти, які вносяться третіми особами на користь фізичної особи на її пенсійний рахунок, відкритий в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд".      До 1 січня 2009 року не підлягають оподаткуванню цим податком кошти, які вносяться третіми особами на користь фізичної особи на її пенсійний рахунок, відкритий в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд".  
668. До 1 січня 2006 року не підлягають оподаткуванню цим податком кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти зняті вкладником з пенсійного рахунка з порушенням умов, зазначених у договорі пенсійного вкладу).      До 1 січня 2009 року не підлягають оподаткуванню цим податком кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти знімаються вкладником з пенсійного рахунка з порушенням умов, зазначених у договорі пенсійного вкладу).  
669. 26.5. На період до 1 січня 2006 року встановлюється правило, за яким база для нарахування страхових внесків працедавцями або фізичними особами, передбачених Основами законодавства України про загальнообов"язкове державне соціальне страхування та прийнятими на їх підставі законами з окремих видів соціального страхування, за наслідками звітного місяця не може перевищувати подвійної суми верхнього значення першої податкової шкали, встановленої для січня поточного податкового року статтею 8 цього Закону.   -764- Пункт 2.6.5 врахувати у проекті закону про введення єдиного соціального податку.  Враховано   24.9 При формування бюджетів різних рівінів на кожний наступний бюджетний рік передбачати суми для бюджтеного відшкодування податку на доходи з фізичних осіб. 24.10 Кабінету Міністрів України передбачати на фінансування заходів щодо впровадження в дію цього Закону.  
    -765- Терьохін С.А.
Після п. 26.5 ввести новий п. 24.9 такого змісту: "24.9 При формування бюджетів різних рівінів на кожний наступний бюджетний рік передбачати суми для бюджтеного відшкодування податку на доходи з фізичних осіб"  
Враховано    
    -766- Терьохін С.А.
Доповнити новим п. 24.10 такого змісту: "24.10 Кабінету Міністрів України передбачати на фінансування заходів щодо впровадження в дію цього Закону".  
Немає висновку    
670. 26.6. У разі коли норми кримінального або адміністративного права містять посилання на суми, виражені в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян для кваліфікації розмірів завданого збитку, такий неоподатковуваний мінімум встановлюється на рівні 20 відсотків від верхнього значення першої податкової шкали, встановленого для січня поточного податкового року згідно зі статтею 8 цього Закону.   -767- Васильєв Г.А.
Пункт 26.6 Прикінцевих положень викласти в наступній редакції: "26.6. З моменту перевищення розміру мінімальної заробітної плати розміру прожиткового мінімуму неоподаткований мінімум встановлюється на рівні прожиткового мінімуму. При застосуванні норм кримінального або адміністративного права, які містять посилання на суми, виражені в неоподаткованих мінімумах доходів громадян для кваліфікації розмірів завданого збитку, такий неоподаткований мінімум застосовується в розмірі 17 гривень".  
Враховано по суті у прикінцевих положеннях   
    -768- Терьохін С.А.
Вилучити п. 26.6.  
Враховано    
    -769- Катеринчук М.Д.
П 26.6 викласти у такій редакції: "26.6. У разі коли норми кримінального або адміністративного права містять посилання на суми, виражені в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян для кваліфікації розмірів завданого збитку, такий неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлюється на рівні 20 відсотків від верхнього значення першої податкової шкали, встановленого для січня поточного податкового року згідно зі статтею 8 цього Закону. В інших випадках розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян становить 17 гривень. "  
Немає висновку    
    -770- Хомутиннік В.Ю.
П.26.6. Викласти у наступній редакції 26.6. У разі коли норми кримінального, адміністративного чи інших галузей права містять посилання на суми, виражені в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, його розмір вважається 17 гривень до моменту прийняття відповідних змін.  
Враховано по суті   
671. В інших випадках розмір неоподатковуваного мінімуму становить 17 гривень.   -771- Кириченко Л.Ф.
Доповнити статтю 26 підпунктом 26.7 наступного змісту: 26.7 Розбіжності, що виникають при застосуванні та виконанні цього закону, тлумачаться на користь платника податку.  
Немає висновку   24.11 У зв"язку з набранням чинності цим Законом рекомендувати Президенту України скасувати Укази Президента України, які стосуються оподаткування доходів фізичних осіб (прибуткового податку з доходів громадян).  
    -772- Стоян О.М.
Статтю 26 доповнити пунктом такого змісту: "Внести зміни до Закону України "Про систему оподаткування", якими передбачити, що податок на доходи фізичних осіб є місцевим податком".  
Відхилено - суперечить положенням Бюджетного кодексу України та Закону України "Про систему оподаткування".   
    -773- Терьохін С.А.
У зв"язку з набранням чинності цим Законом рекомендувати Президенту України скасувати Укази Президента України, які стосуються оподаткування доходів фізичних осіб (прибуткового податку з доходів громадян).  
Враховано