Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон УкраЇни      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України   -1- Сас С.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін і доповнень до деяких законів України (щодо підслідності справ)".  
Відхилено   Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:   -2- Сас С.В.
У ст.102 слова "слідчі прокуратури" виключити.  
Відхилено   І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:  
5. 1. У статті 112:      1. У статті 112:  
6. у частині першій цифри "132", "191", "210, 211", "255", "256", "257", "337", "353" виключити;   -3- Пеклушенко О.М.
У частині 1 ст.112 цифри "209", "422" виключити.  
Враховано   у частині першій цифри "132", "191", "209", "210", "211", "255", "256", "257", "337", "353", "422" виключити;  
    -4- Сас С.В.
Ч.1 ст.112 викласти в такій редакції: "У справах про злочини, передбачені Кримінальним кодексом України, крім тих, що вказані в частині другій та третій цієї статті, а також у всіх справах про злочини, вчинені неповнолітніми, досудове слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ."  
Відхилено    
7. частину другу після цифр "131" доповнити цифрами "132", після цифр "259" - цифрами "260", після цифр "327" - цифрами "337", після цифр "352" - цифрами "353";   -5- Пеклушенко О.М.
У частині 2 цифри "396" виключити.  
Враховано   у частині другій цифри "396" виключити, а після цифр "131" доповнити цифрами "132", після цифр "259" - цифрами "260", після цифр "327" - цифрами "337", після цифр "352" - цифрами "353";  
8. у частині третій цифри "255", "260" виключити;   -6- Кабінет Міністрів України
Доповнити ч.3 ст.112 після цифр "334" цифрами "422" та реченням такого змісту: "Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими органів Служби безпеки України, у тому числі, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу" та особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, працівниками правоохоронних органів".  
Враховано   у частині третій цифри "255", "260" виключити, а після цифр "334" доповнити цифрами "422" та реченням такого змісту: "Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими органів Служби безпеки України, у тому числі й ті, що вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу" та особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, а так само вчинені працівниками правоохоронних органів";  
    -7- Пеклушенко О.М.
У ч.3 ст.112 цифру "209" виключити.  
Відхилено    
    -8- Сас С.В.
Ч.3 ст.112 після слів "Кримінального кодексу України" доповнити словами "а також у всіх справах про злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів".  
Відхилено    
9. у другому реченні частини четвертої цифри "191", "255", "364, 366, 367" виключити;      у другому реченні частини четвертої цифри "191", "255", "364, 366, 367" виключити;  
10. після частини четвертої доповнити статтю новою частиною такого змісту:      після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:  
11. "У справах про злочини, передбачені статтями 191, 210, 211, 255, 256, 257 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться тим органом, який порушив кримінальну справу. Якщо під час розслідування цих та інших справ будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 Кримінального кодексу України, пов'язані зі злочинами, про які порушено справу, вони розслідуються тим органом, що порушив справу".      "У справах про злочини, передбачені статтями 191, 210, 211, 255, 256, 257 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться тим органом, який порушив кримінальну справу. Якщо під час розслідування цих та інших справ будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 Кримінального кодексу України, пов'язані зі злочинами, про які порушено справу, вони розслідуються тим органом, що порушив справу".  
12. У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.   -9- Бандурка О.М.
Мойсик В.Р.
У ч.6 ст.112 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами "331, 332".  
Відхилено   У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.  
13. 2. Частину першу статті 116 доповнити словами "чи за визначенням прокурора".   -10- Бандурка О.М.
Бартків В.П.
Ст.116 доповнити частиною третьою такого змісту: "З метою забезпечення найбільш повного і об'єктивного розслідування кримінальної справи прокурор своєю постановою вправі визначити підслідність кримінальної справи будь-якому органу досудового слідства, незалежно від місця вчинення злочину та інших обставин, передбачених частиною першою цієї статті".  
Враховано частково   2. Частину першу статті 116 доповнити словами "чи за визначенням прокурора".  
    -11- Сас С.В.
У зв'язку з внесенням вказаних змін до Кримінально-процесуального кодексу України, внести такі зміни до Закону України "Про прокуратуру": 1. Статтю 17 виключити, змінивши нумерацію статей. 2. З тексту розділу ІV Кадри органів прокуратури та розділу V Інші питання організації і діяльності органів прокуратури вилучити слова "слідчі", "слідчі прокуратури".  
Відхилено    
14. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
16. 2. Досудове слідство у кримінальних справах про злочини, передбачені статтями 132, 191, 210, 211, 255, 256, 257, 260, 337, 353, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 Кримінального кодексу України, які були порушені до набрання чинності цим Законом і віднесені до підслідності інших органів досудового слідства, провадиться тими органами, які порушили ці справи.   -12- Бандурка О.М.
Мойсик В.Р.
Пункт 2 Прикінцевих положень доповнити цифрами "331", "332".  
Відхилено   2. Досудове слідство у кримінальних справах про злочини, передбачені статтями 132, 191, 209, 210, 211, 255, 256, 257, 260, 337, 353, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 396, 422 Кримінального кодексу України, які були порушені до набрання чинності цим Законом і віднесені до підслідності інших органів досудового слідства, провадиться тими органами, які порушили ці справи.