Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про пенсійне забезпечення'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"      Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"  
3. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N3, ст.10, N32, ст.459; 1993 р., N5, ст.34, N22, ст.227, N29, ст.303; 1994 р., N24, ст.179; 1995 р., N43, ст.313; 1996 р., N31, ст.146; 1997 р., N45, ст.283; 1998 р., N26, ст.156; 1999 р., N52, ст.465; 2000 р., N13, ст.104; N2631-ІІІ від 11.07.2001) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 1997 р., N 45, ст. 283) такі зміни:  
5. 1. У статті 19:      1. У статті 19:  
6. 1) частини третю і четверту викласти у такій редакції:      1) частину третю викласти в такій редакції:  
7. "Мінімальна пенсія за віком у разі, якщо вона є основним джерелом для існування, не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Розмір мінімальної пенсії на наступний фінансовий рік визначається щороку Верховною Радою України одночасно з прийняттям Державного бюджету України. До стабілізації економічного становища в Україні розмір мінімальної пенсії за віком встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини бюджету Пенсійного фонду та Державного бюджету України, і затверджується двічі на рік одночасно з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік та за наслідками його виконання у першому півріччі поточного року.   -1- Беспалий Б.Я.
У першому реченні після слів "Мінімальна пенсія" виключити текст "за віком". В третьому реченні після тексту "розмір мінімальної пенсії" виключити текст "за віком", а після тексту "можливостей видаткової частини" виключити слово "бюджету"  
Відхилено   "Мінімальна пенсія за віком у разі, якщо вона є основним джерелом для існування, не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Розмір мінімальної пенсії на наступний рік визначає щороку Верховна Рада України одночасно з прийняттям Державного бюджету України. До стабілізації економічного становища в Україні розмір мінімальної пенсії за віком установлюється виходячи з реальних можливостей видаткових частин бюджету Пенсійного фонду та Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік";  
    -2- Надрага В.І.
У другому реченні частини третьої статті 19 виключити слова "двічі на рік" і "та за наслідками його виконання у першому півріччі поточного року".  
Враховано    
8. Мінімальний розмір пенсії за віком підвищується у зв'язку із збільшенням (зростанням) середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, та індексується на величину, що відповідає 100 відсоткам інфляції";   -3- Волков О.М.
Частину четверту статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення" викласти у такій редакції: "При встановленні нового мінімального розміру пенсії за віком коефіцієнт її підвищення не може бути нижчим за коефіцієнт зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, а також індексу інфляції за відповідний період".  
Відхилено    
    -4- Шаров І.Ф.
Частину 4 ст. 19 замінити положенням про перегляд (збільшення, зростання) мінімальної пенсії за віком відповідно до динаміки вартісної величини прожиткового мінімуму, встановленого законом.  
Відхилено    
    -5- Беспалий Б.Я.
Частину 4 виключити як зайву, оскільки частина 3 передбачає перегляд цієї пенсії двічі на рік, що передбачає і врахування зростання зарплати і інфляційних процесів. Це передбачається також новою статтею 78-1.  
Враховано    
    -6- Надрага В.І.
Частину четверту статті 19 виключити, оскільки частина третя передбачає затвердження мінімального розміру пенсії за віком одночасно з прийняттям Закону "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.  
Враховано    
9. 2) частину сьому виключити.      2) частини четверту і сьому виключити.  
10. 2. Доповнити Закон статтею 78-1 такого змісту:      2. Доповнити статтею 78-1 такого змісту:  
11. "Стаття 78-1. Підвищення пенсії у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати   -7- Волков О.М.
Нову статтю 78-1 викласти у такій редакції: "Стаття 78-1. Підвищення пенсії у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати У зв'язку із зростанням середньої заробітної плати щорічно з 1 січня і з 1 липня проводиться підвищення пенсій і відповідний їх перерахунок. При цьому коефіцієнт підвищення пенсій не може бути нижчим за коефіцієнт зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за відповідний період. Порядок перерахунку пенсій відповідно до цієї статті затверджується Кабінетом Міністрів України і діє до досягнення мінімальної пенсії за віком розміру прожиткового мінімуму".  
Відхилено   "Стаття 78-1. Підвищення пенсії у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати  
12. У зв'язку із зростанням середньої заробітної плати щорічно з 1 січня і з 1 липня проводиться коригування заробітної плати, з якої обчислена пенсія, і відповідний перерахунок пенсії.      У зв'язку із зростанням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, щорічно з 1 лютого проводиться коригування заробітної плати, з якої обчислена пенсія, і відповідний перерахунок пенсії.  
13. Для коригування заробітної плати визначається індивідуальний коефіцієнт, що одержується шляхом співвідношення заробітної плати, з якої обчислена пенсія, і величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за цей же період.      Для коригування заробітної плати визначається індивідуальний коефіцієнт, що одержується шляхом співвідношення заробітної плати, з якої обчислена пенсія, і величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за цей же період. Коригування заробітної плати здійснюється шляхом помноження середньомісячної величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за період з 1 січня по 31 грудня попереднього року на індивідуальний коефіцієнт, і з одержаної таким чином заробітної плати обчислюється пенсія. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики".  
14. У міру зростання заробітної плати в Україні її середньомісячна величина, що застосовується у поточному півріччі, помножується на індивідуальний коефіцієнт та із одержаної таким чином заробітної плати обчислюється пенсія.   -8- Стоян О.М.
Пропоную частину четверту статті 78- 1 викласти у редакції: "Середньомісячний заробіток, з якого перераховується розмір пенсії, визначається шляхом множення індивідуального коефіцієнта на величину середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попереднє півріччя".  
Відхилено    
15. Порядок перерахунку пенсій відповідно до цієї статті затверджується Кабінетом Міністрів України".   -9- Надрага В.І.
Статтю 78-1 викласти у такій редакції: "У разі якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відповідає 20 відсоткам темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком".  
Відхилено    
    -10- Цибенко П.С.
Статтю 78-1 викласти у такій редакції: "Стаття 78-1. Підвищення пенсії у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати У зв'язку із зростанням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, щорічно з 1 лютого проводиться коригування заробітної плати, з якої обчислена пенсія, і відповідний перерахунок пенсії. Для коригування заробітної плати визначається індивідуальний коефіцієнт, що одержується шляхом співвідношення заробітної плати, з якої обчислена пенсія, і величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за цей же період. Коригування заробітної плати здійснюється шляхом помноження середньомісячної величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за період з 1 січня по 31 грудня попереднього року на індивідуальний коефіцієнт та із одержаної таким чином заробітної плати обчислюється пенсія. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики".  
Враховано    
16. Розділ VІ. Перехідні положення      ІІ. Прикінцеві положення  
17. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.   -11- Надрага В.І.
У пункті 1 слово "січня" замінити словом "липня".  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2003 року. 2. Установити, що положення статті 78-1 Закону України "Про пенсійне забезпечення" поширюються і на осіб, пенсії яким були призначені до набрання чинності цим Законом.  
    -12- Цибенко П.С.
Слово "січня" у пункті 1 замінити словом "жовтня".  
Враховано    
18. 2. Установити з 1 січня 2003 року мінімальний розмір пенсії за віком 70 гривень.   -13- Беспалий Б.Я.
Після слів "мінімальний розмір пенсії" виключити слова "за віком".  
Відхилено   3. Установити з 1 жовтня 2003 року мінімальний розмір пенсії за віком 70 гривень.  
    -14- Надрага В.І.
У пункті 2 слово "січня" замінити словом "липня", цифри "70" замінити цифрами "50".  
Відхилено    
    -15- Цибенко П.С.
Слово "січня" у пункті 2 замінити словом "жовтня".  
Враховано    
19. 3. З метою забезпечення виплати мінімальної пенсії за віком у розмірі, встановленому частиною третьою статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (у редакції цього Закону), за рішенням Верховної Ради України щорічно з 1 січня і з 1 липня здійснюється перегляд її розміру за поданням Кабінету Міністрів України.   -16- Беспалий Б.Я.
Після слів "мінімальний розмір пенсії" виключити слово "за віком".  
Відхилено    
    -17- Надрага В.І.
Пункт 3 виключити.  
Враховано    
20. 4. Мінімальний розмір пенсії за віком поширюється тільки на трудові пенсії за віком, що призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".   -18- Беспалий Б.Я.
Пункт 4 виключити.  
Відхилено   Мінімальний розмір пенсії за віком поширюється тільки на трудові пенсії за віком, що призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".  
21. Надбавки і підвищення, передбачені статтями 21, 33, 77, а також соціальні пенсії відповідно до статті 94 Закону України "Про пенсійне забезпечення" встановлюються виходячи із розміру мінімальної пенсії за віком, що застосовувався до набрання чинності цим Законом.   -19- Стоян О.М.
Пропоную розділ VІ "Перехідні положення" доповнити пунктом п'ятим такого змісту: "Норми статті 78-1 зазначеного Закону поширюються і на осіб, пенсії яким були призначені до набрання чинності цього Закону".  
Враховано   Надбавки і підвищення, передбачені статтями 21, 33, 77, а також соціальні пенсії відповідно до статті 94 Закону України "Про пенсійне забезпечення" встановлюються виходячи з розміру мінімальної пенсії за віком, що застосовувався до набрання чинності цим Законом.