Кількість абзаців - 221 Таблиця поправок


Про фермерське господарство (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про фермерське господарство      Про фермерське господарство  
3. Цей Закон визначає економічні, соціальні та правові засади створення та діяльності фермерських господарств як провідного сектора виробництва сільськогосподарської продукції та прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України.   -1- Ващук К.Т.
1. Частину першу преамбули проекту Закону викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає економічні, соціальні та правові засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України."  
Враховано редакційно   Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України.  
4. Закон спрямований на створення умов для реалізації ініціативи селян та інших громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та продажу на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для забезпечення раціонального використання і охорони земель фермерських господарств, соціального та правового захисту фермерів України.   -2- Ткач Р.В.
У тексті преамбули слова: "економічні, соціальні та правові" записати: "правові, економічні та соціальні"  
Враховано   Закон спрямований на створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для забезпечення раціонального використання і охорони земель фермерських господарств, правового та соціального захисту фермерів України.  
5. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Законодавство про фермерське господарство   -3- Баранівський О.П.
Грязєв А.Д.
У тексті законопроекту слова: "районна (міська, місцева) державна адміністрації" замінити словами: "районні (міські, місцеві) органи виконавчої влади"  
Враховано редакційно   Стаття 1. Поняття фермерського господарства  
    -4- Олуйко В.М.
У пункті 1 статті 1 Виключити слова "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період на період 2001- 2004 років".  
Враховано    
7. 1. Відносини, пов'язані із створенням та діяльністю фермерських господарств, регулюються цим Законом, Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України та іншими актами земельного законодавства, законами "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві", "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років", "Про підприємництво", "Про фіксований сільськогосподарських податок", іншими законодавчими актами України.   -5- Оніщук М.В.
Пропоную, правову норму, яка міститься в статті 1 "Законодавство про фермерське господарство" законопроекту, викласти після визначення поняття фермерського господарства, оскільки вказувати систему законодавства, яка регулює відповідні відносини, невизначившись з предметом правового регулювання, його особливостями тощо, передчасно.  
Враховано у статі 2  1. Фермерське господарство - є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.  
8. 2. Цей Закон не поширюється на сільськогосподарську діяльність громадян, які ведуть особисте селянське господарство, займаються індивідуальним чи колективним садівництвом та городництвом.   -6- Ткач Р.В.
Частину другу статті 1 викласти у такій редакції: Цей Закон не поширюється на громадян, які ведуть особисте селянське господарство або які використовують земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.  
Враховано у пункті 2 статті 2  2. Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім'ї відповідно до закону. 3.Фермерське господарство має своє найменування, печатку і штамп 4. Фермерське господарство діє на основі Статуту. У Статуті зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього, та інші положення, що не суперечать законодавству України.  
    -7- Развадовський В.Й.
Частину 2 статті 1 вилучити.  
Відхилено    
9. Стаття 2. Поняття фермерського господарства   -8- Ткач Р.В.
Статтю 2 доповнити частиною 4 такого змісту: "4.Фермерське господарство діє на основі Статуту. У Статуті зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього, та інші положення, що не суперечать законодавству України."  
Враховано у пункті 4 статті 1  Стаття 2. Законодавство про фермерське господарство  
10. 1. Фермерське господарство - суб"єкт господарської діяльності, майновий комплекс якого включає земельну ділянку сільськогосподарського призначення не менше 2-х гектарів, виробничі будівлі та споруди, сільськогосподарську продукцію, а також сільськогосподарську техніку, устаткування та матеріали, що використовуються у технологічних процесах виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.   -9- Баграєв М.Г.
У пункт 1 статті 2 слово: "господарської" пропонується замінити словом: "підприємницької" у зв'язку з чим пункт 2 цієї ж статті пропонується виключити.  
Враховано редакційно   1. Відносини, пов'язані із створенням, діяльністю та припиненням діяльності фермерських господарств, регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, цим Законом, та іншими нормативно-правовими актами України. 2.Цей Закон не поширюється на громадян, які ведуть особисте селянське господарство або які використовують земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.  
    -10- Ткач Р.В.
Пункт 2 статті 1 викласти у такій редакції: "Цей Закон не поширюється на громадян, які ведуть особисте селянське господарство або які використовують земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби."  
Враховано у пункті 2 статті 2   
    -11- Шершун М.Х.
Пункти 1 та 2 статті 2, проекту щодо визначення поняття фермерського господарства доцільно об'єднати.  
Враховано частково    
    -12- Ткач Р.В.
Частину першу статті 2 викласти у редакції: Фермерське господарство - є формою підприємництва громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.  
Враховано у пункті 1 статті 1   
    -13- Развадовський В.Й.
У частині 1 статті 2 вилучити слова: "не менше 2 гектарів" .  
Враховано у частині 1 статті 1   
11. 2. Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання доходу.   -14- Полянчич М.М.
Пункт 3 і 4 статті 2 вилучити, а їх зміст врахувати у пунктах 1 та 2 статті 1  
Враховано    
    -15- Шаров І.Ф.
Пункт 2, статті 2, (визначення поняття фермерського господарства) вилучити.  
Враховано    
    -16- Олуйко В.М.
Пункт 2 статті 2 Виключити.  
Враховано    
12. 3. Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України (індивідуальне фермерське господарство) або групою громадян України, які перебувають у родинних стосунках (сімейне фермерське господарство).   -17- Беспалий Б.Я.
У статті 2, частину 3 викласти у редакції: "Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які перебувають між собою у родинних стосунках. Фермерське господарство створене одним громадянином вважається індивідуальним фермерським господарством, а фермерське господарство створене кількома громадянами вважається сімейним фермерським господарством."  
Враховано частково у пункті 2 статті 1   
13. 4. Громадяни можуть займатися веденням фермерського господарства з створенням юридичної особи або без її створення. Якщо розмір земельної ділянки, яка надана (придбана) громадянином для ведення фермерського господарства, становить 20 і більше га, або якщо воно є сімейним, то таке фермерське господарство підлягає реєстрації як юридична особа.   -18- Ващук К.Т.
У статті 2. "Поняття фермерського господарства" перше речення частини четвертої викласти у такій редакції: "Громадяни можуть займатися веденням фермерського господарства з створенням юридичної особи."  
Враховано редакційно у пункті 1 статті 1   
    -19- Развадовський В.Й.
Частину 4 статті 2 викласти в такій редакції: "Громадяни можуть займатися веденням фермерського господарства з створенням юридичної особи або без її створення. Обов'язковій реєстрації, як юридична особа, господарство підлягає лише в тому випадку, коли воно використовує працю найманих осіб."  
Враховано частково у пункті 1 статті 1   
    -20- Ткач Р.В.
Пункт 5 статті 2 вважати пунктом 3 статті 1  
Враховано    
14. 5. Фермерське господарство має своє найменування, печатку і штамп.       
15. Стаття 3. Члени фермерського господарства   -21- Оніщук М.В.
Пропонуємо доповнити статтю 3 "Члени фермерського господарства" законопроекту частиною 3 такого змісту": "Прийняття нових членів та виключення з членів фермерського господарства здійснюється за згодою всіх членів господарства"  
Відхилено   Стаття 3. Члени фермерського господарства  
16. 1. Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 16-річного віку, та інші родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства. У разі якщо особи, в тому числі родичі, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою), стають членами фермерського господарства, такі трудові угоди втрачають силу.   -22- Ткач Р.В.
Частину першу статті 3 викласти у редакції: "1.Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, та члени сім'ї і родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і виконують його Статут. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, в тому числі родичі, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом) ", а пункт 2 статі 3 викласти в такій редакції: "2.При створенні фермерського господарства одним із членів сім'ї, інші члени сім'ї можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до Статуту."  
Враховано   1.Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень Статуту фермерського господарства. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).  
17. 2. При створенні фермерського господарства одним із членів сім'ї інші члени сім'ї можуть стати членами цього фермерського господарства лише після внесення змін до установчих документів про створення фермерського господарства.      2.При створенні фермерського господарства одним із членів сім'ї, інші члени сім'ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до Статуту.  
18. Стаття 4. Голова фермерського господарства      Стаття 4. Голова фермерського господарства  
19. 1. Головою індивідуального фермерського господарства є його засновник. Головою сімейного фермерського господарства є особа, яка визначена головою при реєстрації (перереєстрації) фермерського господарства.   -23- Беспалий Б.Я.
У статті 4, частині 1, речення 2. Текст " (перереєстрації) замінити текстом "або перереєстрації".  
Відхилено   1. Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа.  
    -24- Ткач Р.В.
Частину першу статті 4 викласти у редакції: "1. Головою фермерського господарства є його засновник або особа визначена в Статуті."  
Враховано    
20. 2. Голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями.   -25- Полянчич М.М.
Пункт 2 статті 4 викласти в такій редакції: "2. Голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями відповідно до закону."  
Враховано   2. Голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями відповідно до закону.  
21. 3. У випадку створення індивідуального фермерського господарства на ім'я його голови видається відповідно державний акт на право власності на земельну ділянку. Голова фермерського господарства укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України.   -26- Полянчич М.М.
Стаття 4, частина 3. Перше речення вилучити.  
Враховано   3. Голова фермерського господарства укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України.  
    -27- Развадовський В.Й.
У частині 3 статті 4 вилучити слова: "У випадку створення індивідуального фермерського господарства на ім'я його голови видається відповідно державний акт на право власності на земельну ділянку".  
Враховано    
22. 4. Голова фермерського господарства може доручати виконувати свої обов'язки і використовувати права голови одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.   -28- Беспалий Б.Я.
У статті 4 частину 4 після тексту "господарства може" доповнити словом "письмово".  
Враховано   4. Голова фермерського господарства може письмово доручати виконання своїх обов'язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.  
    -29- Ткач Р.В.
Частину третю статті 4 викласти у редакції: "4. Голова фермерського господарства може письмово доручати виконання своїх обов'язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом."  
Враховано    
23. РОЗДІЛ ІІ СТВОРЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА      РОЗДІЛ ІІ СТВОРЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
24. Стаття 5. Громадяни, які мають право на створення фермерського господарства   -30- Оніщук М.В.
Вважаю, що право на створення фермерського господарства повинно належати за умов, визначених законом, не тільки громадянам України, як це передбачено статтею 5 "Громадяни, які мають право на створення фермерського господарства" законопроекту, але й іноземним громадянам та особам без громадянства: адже земельні ділянки можуть належати фермерському господарству, або його членам, як на праві власності, так і використовуватись на умовах оренди.  
Відхилено   Стаття 5. Громадяни, які мають право на створення фермерського господарства  
25. Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку, виявив таке бажання, та має на праві власності або оренди земельну ділянку сільськогосподарського призначення розміром не менше 2-х га, а у випадку відсутності землі - пройшов професійний відбір на право створення фермерського господарства.   -31- Ткач Р.В.
Частину першу статті 5 викласти у редакції: "Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку, виявив бажання та пройшов професійний відбір на право створення фермерського господарства."  
Враховано частково   Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку, виявив бажання та пройшов професійний відбір на право створення фермерського господарства. громадяни, що створили фермерське господарство, мають право облаштувати постійне місце проживання в тій частині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об'єктів господарства. Якщо постійне місце проживання членів фермерського господарства знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерської садиби, якій надається поштова адреса. Для облаштування відокремленої садиби фермерському господарству надається за рахунок бюджету допомога на будівництво під'їзних шляхів до фермерських господарств, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем. Переселенцям, які створюють фермерське господарство в трудонедостатніх населених пунктах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, надається одноразова грошова допомога за рахунок державного бюджету у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -32- Развадовський В.Й.
У статті 5 вилучити слова: "розміром не менше 2 га."  
Враховано    
    -33- Полянчич М.М.
Доповнити частинами такого змісту " громадяни, що створили фермерське господарство, мають право облаштувати постійне місце проживання в тій частині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об'єктів господарства. Якщо постійне місце проживання членів фермерського господарства знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерської садиби, якій надається поштова адреса. Для облаштування відокремленої садиби фермерському господарству надається за рахунок бюджету допомога на будівництво під'їзних шляхів до фермерських господарств, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем. Переселенцям, які створюють фермерське господарство в трудонедостатніх населених пунктах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, надається одноразова грошова допомога за рахунок державного бюджету у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
26. Стаття 6. Порядок проведення професійного відбору на право створення фермерського господарства   -34- Шаров І.Ф.
У статті 6 визначити вимоги щодо професійної придатності громадян у сфері створення фермерського господарства, а також передбачити розробку Положення про порядок професійного відбору на право створення фермерського господарства.  
Враховано частково   Стаття 6. Порядок проведення професійного відбору про право створення фермерського господарства  
27. 1. Професійний відбір громадян, які виявили бажання створити фермерське господарство, проводить районна (міська) фермерська професійна комісія, склад якої формується і затверджується районною (міською) або обласною Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.   -35- Шершун М.Х.
Пункт 1 статті 6 проекту доцільно доповнити текстом: "Положення про порядок професійного відбору на право створення фермерського господарства розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано редакційно   1.Професійний відбір громадян, які виявили бажання створити фермерське господарство, проводить районна (міська) професійна комісія з питань створення фермерських господарств, склад якої формується і затверджується районною (міською) радою. Положення про порядок професійного відбору з питань створення фермерських господарств затверджується спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань аграрної політики, праці та соціальної політики за погодженням з Асоціацією фермерів та приватних землевласників.  
    -36- Беспалий Б.Я.
У стаття 6, частині 1. Текст " (міська)" замінити текстом ", міська", текст " (міською)замінити текстом ",міською", а текст "Асоціацією фермерів та приватних землевласників України" замінити словом "радою"  
Відхилено    
    -37- Ващук К.Т.
3. У статті 6. "Порядок проведення професійного відбору на право створення фермерського господарства" частину першу викласти у такій редакції: "1. Професійний відбір громадян, які виявили бажання створити фермерське господарство, проводить районна (міська) фермерська професійна комісія, склад якої формується і затверджується районною (міською) державною адміністрацією. Положення про порядок професійного відбору на право створення фермерського господарства затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Враховано редакційно    
28. 2. Крім представників Асоціації фермерів та приватних землевласників України, до складу комісії можуть включатися представники районної державної адміністрації, управління сільського господарства та відділу земельних ресурсів місцевої державної адміністрації, а також представники інших заінтересованих державних і громадських організацій.   -38- Беспалий Б.Я.
Стаття 6 частину 2 вилучити.  
Відхилено   2. До складу професійної комісії з питань створення фермерських господарств включаються представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представники Асоціації фермерів та приватних землевласників і громадських організацій.  
    -39- Сулковський П.Г.
Пункт 2 і 3 статі 6 викласти у редакції: "2. До складу професійної комісії про право створення фермерського господарства включаються представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представники Асоціації фермерів та приватних землевласників і громадських організацій 3. Висновок професійної комісії про право створення фермерського господарства про наявність у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації є умовою для державної реєстрації фермерського господарства, і для надання (передачі) громадянам у власність або оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної і комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України."  
Враховано    
29. 3. Висновок фермерської професійної комісії про наявність у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві чи необхідної сільськогосподарської кваліфікації є умовою для державної реєстрації фермерського господарства громадянина, а також умовою для надання (передачі) такому громадянинові у власність або оренду земельної ділянки для ведення фермерського господарства із земель державної і комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України.   -40- Беспалий Б.Я.
У статті 6 частині 3. Текст " (передачі)" замінити текстом "або продажу".  
Відхилено   3. Висновок професійної конкурсної комісії з питань створення фермерських господарств про наявність у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації є умовою для державної реєстрації фермерського господарства, і надання (передачі) громадянам у власність або оренду земельних ділянок ведення фермерського господарства із земель державної і комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України.  
30. Стаття 7. Порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства   -41- Беспалий Б.Я.
У назві статті 7 після тексту: "Порядок надання" доповнити текстом: "або продажу".  
Враховано редакційно   Стаття 7. Порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства  
    -42- Ткач Р.В.
Статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту: "У разі відмови районної (міської) державної адміністрації або органів місцевого самоврядування, у наданні земельної ділянки для ведення фермерського господарства це питання вирішується судом. Рішення суду про задоволення позову є підставою для відведення ділянки в натурі (на місцевості), видачі документа, що посвідчує право власності або укладання договору оренди. Відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться після збирання врожаю на цій ділянці".  
Враховано редакційно    
31. 1. Громадяни, які виявили бажання вести фермерське господарство (включаючи тих, хто переїздить з іншої місцевості), для одержання земельної ділянки у власність або в оренду, подають до районної, міської, в адміністративному підпорядкуванні якої є район, державної адміністрації або до органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки заяву про надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства.   -43- Беспалий Б.Я.
У статті 7. Частину 1 викласти у редакції: "Для придбання у власність або в оренду земельної ділянки державної власності, з метою ведення фермерського господарства, громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації. Для придбання у власність або в оренду земельної ділянки комунальної власності, з метою ведення фермерського господарства, громадяни звертаються до місцевої ради під юрисдикцією якої знаходиться дана земельна ділянка".  
Враховано редакційно   1. Для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності, з метою ведення фермерського господарства, громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації. Для отримання у власність або в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності, з метою ведення фермерського господарства, громадяни звертаються до місцевої ради.  
    -44- Оніщук М.В.
Пропоную частину 1 статі 7 "Порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства" законопроекту доповнити нормою такого змісту: "Іноземні громадяни та особи без громадянства мають право на умовах, визначених цим Законом, створювати фермерські господарства з наданням їм земельних ділянок на правах оренди".  
Відхилено    
32. У заяві зазначаються: бажані розмір і місце розташування ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безоплатне отримання земельних ділянок у власність, обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства. До заяви додається рішення фермерської конкурсної комісії щодо наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві чи необхідної сільськогосподарської кваліфікації.   -45- Ткач Р.В.
Частину 2 пункту 1 та пункт 2 викласти у редакції: " У заяві зазначаються: розмір і місце розташування ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безоплатне одержання земельних ділянок у власність, обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства. До заяви додається рішення професійної комісії про створення фермерських господарств щодо наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації. 2. Заяву громадянина про передачу земельної ділянки у власність або надання в оренду районна або міська державні адміністрації або орган місцевого самоврядування розглядають у місячний строк і в разі її задоволення дають згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки."  
Враховано   У заяві зазначаються: бажаний розмір і місце розташування ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безоплатне одержання земельних ділянок у власність, обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства. До заяви додається рішення професійної комісії з питань створення фермерських господарств щодо наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації.  
33. 2. Заяву громадянина про передачу (придбання) земельної ділянки у власність або надання її в оренду районна (міська) державна адміністрація чи орган місцевого самоврядування розглядає у місячний термін і в разі задоволення заяви дає згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відведення ділянки.   -46- Беспалий Б.Я.
У статті 7, частині 2, абзаці 1. Текст" (придбання)" замінити текстом "придбання", а текст " (міська)" - вилучити.  
Враховано редакційно   2. Заяву громадянина про надання земельної ділянки у власність або надання в оренду районна або міська державні адміністрації або орган місцевого самоврядування розглядають у місячний строк і в разі її задоволення дають згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки.  
34. Проект розробляється за рахунок Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.      Проект відведення земельних ділянок розробляється за рахунок Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.  
35. Проект відведення земельної ділянки погоджується з районними (міськими) землевпорядним, природоохоронним і санітарним органами, а якщо земельна ділянка розташована у межах населеного пункту - також з органом архітектури.   -47- Акопян В.Г.
У частині 3, пункту 2, статті 7 після слів "погоджується з районними (міськими)" викласти у наступній редакції: "землевпорядними організаціями, органами екології та природних ресурсів, санітарно-епідеміологічної служби та з органами з питань містобудування та архітектури"  
Враховано редакційно   Проект відведення земельної ділянки погоджується та затверджується відповідно до закону.  
    -48- Шершун М.Х.
В частині 3, пункту 2, статті 7 проекту текст: "районними (міськими) землевпорядним, природоохоронним і санітарним органами" та "органом архітектури" замінити на текст: "районними (міськими) спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань землевпорядкування, екології та природних ресурсів, охорони здоров'я, містобудування та архітектури".  
Враховано редакційно    
    -49- Шаров І.Ф.
В частині 3, пункту 2, статті 7 замість слів: "землевпорядним, природоохоронним і санітарним органам" та "з органом архітектури" зазначити: "землевпорядними організаціями, органами екології та природних ресурсів, санітарно-епідеміологічної служби" та" з органом містобудування та архітектури"  
Враховано редакційно    
    -50- Беспалий Б.Я.
У статті 7, частині 2, абзаці 3. Текст " (міськими)" замінити текстом "або міськими".  
Враховано редакційно    
36. 3. Земельні ділянки громадянам України для ведення фермерського господарства передаються у власність і надаються в оренду із земель запасу та резервного фонду.   -51- Беспалий Б.Я.
У статті 7, частині 3. Слово "передаються" замінити словом "продаються".  
Відхилено   3. Земельні ділянки для ведення фермерського господарства передаються громадянам України у власність і надаються в оренду із земель державної або комунальної власності. 4.У разі відмови органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у наданні земельної ділянки для ведення фермерського господарства питання вирішується судом. Рішення суду про задоволення позову є підставою для відведення ділянки в натурі (на місцевості), видачі документа, що посвідчує право власності або укладання договору оренди. Відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться після збирання врожаю на цій ділянці попереднім землекористувачем.  
    -52- Развадовський В.Й.
У частині 3 статті 7 передбачено що: "Земельні ділянки громадянам України для ведення фермерського господарства передаються у власність і надаються в оренду із земель запасу та резервного фонду". Але це ж лише незначна частина земель сільськогосподарського призначення. Більшість земель уже розпайовані і передані селянам у приватну власність, тому ст.7 необхідно викласти в іншій редакції.  
Враховано    
    -53- Ткач Р.В.
У частині третій статті 7 вилучити слова: "та резервного фонду".  
Враховано    
37. 4. Громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Це положення не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).      5. Громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Це положення не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).  
38. 5. Земельні ділянки, розмір яких перевищує розмір, зазначений у п. 4. цієї статті, передаються громадянам у приватну власність для ведення фермерського господарства за плату.   -54- Баранівський О.П.
Грязєв А.Д.
У пункті 5 статті 7, замість слів: "… у приватну власність для ведення фермерського господарства за плату" записати: на умовах оренди для ведення фермерського господарства".  
Відхилено   6. Земельні ділянки, розмір яких перевищує розмір, встановлений у п. 5. цієї статті, передаються громадянам у приватну власність для ведення фермерського господарства на підставі цивільно-правових угод.  
    -55- Ткач Р.В.
У частині п'ятій статті 7 слова: "за плату" замінити словами "на підставі цивільно-правових угод".  
Враховано    
39. 6. Передача громадянинові (громадянам) земельних ділянок у власність та видача державного акта (державних актів) на право власності на земельну ділянку, провадиться після сплати їх вартості на рахунок відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.   -56- Баранівський О.П.
Грязєв А.Д.
Пункт 6 статті 7 вилучити.  
Враховано    
    -57- Шершун М.Х.
У пункті 6 статті 7 проекту уточнити вираз "відповідного органу виконавчої влади".  
Відхилено , пункт вилучено   
    -58- Беспалий Б.Я.
У статті 7 частину 6 викласти у редакції: "Передача громадянам земельних ділянок у".  
Відхилено , пункт вилучено   
    -59- Беспалий Б.Я.
У статті 7 частину 6 викласти у редакції: "Видача громадянам державного акта на право власності на земельну ділянку, провадиться після сплати ним вартості цього акта на рахунок відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування".  
Відхилено , у зв'язку з нечіткістю пропозиції   
40. 7. Земельні ділянки надаються громадянам для ведення фермерського господарства, як правило, єдиним масивом з розташованими на них водними джерелами та лісовими угіддями, по можливості наближеними до існуючих шляхів, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем та інших видів інженерної інфраструктури.   -60- Олуйко В.М.
У пункті 7 статті 7 виключити слова: "як правило " та "по можливості".  
Враховано   7. Земельні ділянки надаються громадянам для ведення фермерського господарства, єдиним масивом з розташованими на них водними джерелами та лісовими угіддями, наближеними до існуючих шляхів, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем та інших видів інженерної інфраструктури.  
41. 8. Землі лісового і водного фондів, що входять до складу сільськогосподарських угідь, не можуть передаватися у приватну власність для ведення фермерських господарств, за винятком невеликих (до 5 гектарів) замкнених ділянок лісів і невеликих (до 3 гектарів) ділянок під замкненими природними водоймами. Крім цього, фермерське господарство має право здійснити заліснення частини земель та побудувати замкнену водойму на земельній ділянці, наданій фермерському господарству чи його членові у приватну власність.   -61- Беспалий Б.Я.
У статті 7, частині 8. Зняти дужки. Аналогічно у всьому подальшому тексті.  
Враховано   8. Землі лісового і водного фондів, що входять до складу сільськогосподарських угідь, не можуть передаватися у приватну власність для ведення фермерських господарств, за винятком невеликих до 5 гектарів ділянок лісів у складі угідь фермерського господарства і невеликих до 3 гектарів ділянок під замкненими природними водоймами. Фермерське господарство має право проводити заліснення частини земель та будувати замкнену водойму на земельній ділянці, що належить фермерському господарству чи його членові на праві приватної власність.  
42. Стаття 8. Державна реєстрація фермерського господарства   -62- Шершун М.Х.
Потребують редакційного доопрацювання статті 8,14, 20,22,25,28 та інші.  
Враховано частково   Стаття 8. Державна реєстрація фермерського господарства  
43. 1. Після одержання державного акта на право власності на земельну ділянку або укладення договору оренди земельної ділянки фермерське господарство підлягає державній реєстрації.      1. Після одержання державного акта на право власності на земельну ділянку або укладення договору оренди земельної ділянки та їх державної реєстрації фермерське господарство підлягає державній реєстрації.  
44. 2. Державна реєстрація фермерського господарства здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням земельної ділянки, на основі якої створюється фермерське господарство. Якщо у громадянина (громадян), який (які) створює (створюють) фермерське господарство, є на праві власності дві чи більше земельних ділянок сільськогосподарського призначення, то державна реєстрація фермерського господарства здійснюється за місцем знаходження більшої за розміром земельної ділянки.   -63- Ткач Р.В.
Пункт 2 статті 8 викласти у такій редакції: "2. Державна реєстрація фермерського господарства здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районних міст Києва і Севастополя державних адміністраціях за місцепроживанням або місцезнаходженням."  
Враховано   2. Державна реєстрація фермерського господарства здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районних міст Києва і Севастополя державних адміністраціях за місцепроживанням особи або місцерозташування земельної ділянки.  
45. 3. Для державної реєстрації фермерського господарства, яке створюється у формі юридичної особи, громадянин-засновник фермерського господарства особисто або поштою (рекомендованим листом) подає до органу державної реєстрації:   -64- Беспалий Б.Я.
У статті 8 частині 3 наприкінці доповнити таким новим абзацом: "Для реєстрації фермерського господарства створенням юридичної особи забороняється вимагати інші документи або відомості, ніж перелічені у цій частині"  
Враховано редакційно   3. Для державної реєстрації фермерського господарства голова фермерського господарства або уповноважена ним особа особисто або поштою (рекомендованим листом) подає до органу державної реєстрації:  
    -65- Ткач Р.В.
У пункті 3 статті 8 підпункт а). викласти у редакції: "а) засновницькі документи, (установчий договір про створення фермерського господарства та статут фермерського господарства);"  
Враховано    
46. а) установчі документи, зокрема установчий договір про створення фермерського господарства, якщо фермерське господарство створюється двома чи більше громадянами, та статут фермерського господарства;   -66- Олуйко В.М.
У пункті 3 підпункту а) статті 8 та в останньому абзаці: слово: "установчий" замінити на "засновницький".  
Враховано   а) засновницькі документи (установчий договір про створення фермерського господарства та статут фермерського господарства);  
47. б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію фермерського господарства;   -67- Беспалий Б.Я.
У статті 8, частині 3. Пункт б) після тексту: "картку встановленого" доповнити текстом: "центральним органом виконавчої влади у сфері земельних ресурсів"  
Відхилено , це є предметом іншого закону  б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є заявою про державну реєстрацію фермерського господарства;  
48. в) копію документа, що засвідчує наявність громадянина земельної ділянки сілььськогосподарського призначення розміром не менше 2-х гектарів;   -68- Беспалий Б.Я.
У статті 8, частині 3, пункт в) Слово "громадянина" замінити текстом "у громадянина на праві власності чи оренди".  
Враховано   в) копію документа, що засвідчує наявність у громадянина на праві власності чи оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення;  
49. г) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію фермерського господарства.      г) документ, що посвідчує внесення плати за державну реєстрацію фермерського господарства.  
50. Підписи громадян на установчих документах про створення фермерського господарства засвідчуються нотаріусом.   -69- Беспалий Б.Я.
У статті 8, частині 3. Буквену нумерацію пунктів - а), б),в),… замінити числовою - 1,2),3), .. Аналогічно у всьому тексті закону.  
Відхилено   Для реєстрації фермерського господарства забороняється вимагати інші документи або відомості, ніж перелічені у цій частині. Підписи громадян на установчих документах про створення фермерського господарства посвідчуються нотаріусом.  
51. 4. Громадянин, який має намір вести фермерське господарство без створення юридичної особи, подає до органу державної реєстрації заяву (реєстраційну картку) про державну реєстрацію фермерського господарства, копію документа, що засвідчує наявність громадянина земельної ділянки сільськогосподарського призначення розміром не менше 2-х гектарів, дві фотокартки, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, документ що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, а також пред'являє документ, що посвідчує особу.   -70- Беспалий Б.Я.
У статті 8, частині 4. Текст "заяву (реєстраційну картку)" замінити текстом "реєстраційну картку", після тексту "що засвідчує наявність", слово "громадянина" замінити текстом "у громадянина на праві власності або оренди". Доповнити цю частину таким другим реченням:" Для реєстрації фермерського господарства без створення юридичної особи забороняється вимагати інші документи або відомості, ніж перелічені у цій частині".  
Враховано частково у частині 4 пункту 3 статті 8  4.Державна реєстрація фермерського господарства проводиться за наявності всіх необхідних документів протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати відповідне Свідоцтво.  
    -71- Ткач Р.В.
У підпункті в) пункту 3 статті 8 вилучити слова: "розміром не менше 2-х гектарів", а частину четверту статті 8 - виключити.  
Враховано    
    -72- Развадовський В.Й.
У частині 4 статті 8 вилучити слова:" розміром не менше 2 гектарів"  
Враховано    
52. 5. Державна реєстрація фермерського господарства проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати Свідоцтво про державну реєстрацію фермерського господарства з проставленим ідентифікаційним кодом (для юридичної особи), який надається органам державної реєстрації органами державної статистики, або ідентифікаційним номером фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (якщо фермерське господарство створене без прав юридичної особи).   -73- Акопян В.Г.
У пункті 5 статті 8 після слів: "всіх необхідних документів", вилучити слова: " і за заявним принципом" і замінити на слова" "за заявою громадян" і далі за текстом.  
Враховано    
    -74- Олуйко В.М.
В пункті 5 статті 8 слова: "за заявочним принципом" замінити на "за заявою громадянина".  
Враховано    
    -75- Шаров І.Ф.
У пункті 5 статті 8 замість слів: "за заявочним принципом" записати: "за заявою громадян".  
Враховано    
    -76- Ткач Р.В.
Частину п'яту статті 8 вважати частиною четвертою і викласти у редакції: "Державна реєстрація фермерського господарства проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявою громадян протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати відповідне Свідоцтво. "  
Враховано    
53. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (фермерського господарства) та копію документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб'єкта підприємницької діяльності і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.      Свідоцтво про державну реєстрацію фермерського господарства та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб'єкта підприємницької діяльності і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.  
54. 6. Після державної реєстрації фермерське господарство одержує печатку із своїм найменуванням і адресою, відкриває поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку і вступає у відносини з підприємствами, установами та організаціями, визнається державними органами та органами місцевого самоврядування як самостійний товаровиробник при плануванні економічного і соціального розвитку реґіону.   -77- Беспалий Б.Я.
У статті 8, частині 6. Текст: "держаними органами" замінити текстом "органами державної влади".  
Враховано   6. Після державної реєстрації фермерське господарство одержує печатку із своїм найменуванням і адресою, відкриває поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку і вступає у відносини з підприємствами, установами та організаціями, визнається органами державної влади та органами місцевого самоврядування як самостійний товаровиробник при плануванні економічного і соціального розвитку регіону.  
55. РОЗДІЛ ІІІ Підтримка новостворених фермерських господарств та господарств з відокремленими фермерськими садибами   -78- Шершун М.Х.
У розділі ІІІ законопроекту, доцільно передбачити фінансові та інші санкції за використання коштів, отриманих на розвиток фермерського господарства не за призначенням, а також за нераціональне їх використання.  
Враховано частково   РОЗДІЛ ІІІ державна Підтримка фермерських господарств  
    -79- Полянчич М.М.
Назву розділу 3 викласти у такій редакції: " РОЗДІЛ ІІІ державна Підтримка фермерських" 1  
Враховано    
56. Стаття 9. Надання допомоги в облаштуванні новостворених фермерських господарств та господарств з відокремленими фермерськими садибами      Стаття 9. Надання допомоги в облаштуванні новоствореним фермерським господарствам та господарствам з відокремленими фермерськими садибами  
57. 1. Новоствореному фермерському господарству у період становлення (перші три роки після його створення) та фермерському господарству з відокремленою садибою надається допомога за рахунок державного і місцевого бюджетів та Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.   -80- Беспалий Б.Я.
У статті 9, частині 1. Слово: "надається" замінити текстом" може надаватись", а текст "та Українського державного фонду підтримка фермерських господарств" вилучити.  
Враховано редакційно   1. Новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після його створення, а в трудонедостатніх населених пунктах - 5 років) та фермерським господарствам з відокремленими садибами надається допомога за рахунок державного і місцевого бюджетів в тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Кабінет Міністрів України щорічно в проекті Державного бюджету України передбачає кошти на підтримку фермерських господарств. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щорічно передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів на підтримку фермерських господарств.  
58. 2. Кошти державного бюджету спрямовуються на меліорацію земель, в тому числі їх зрошення та осушення, а також на консервацію малопродуктивних сільськогосподарських угідь.   -81- Шаров І.Ф.
Частину 2 статті 9 доповнити словами: "на придбання сільськогосподарської техніки (комбайнів, тракторів, автомашин, бульдозерів, сівалок тощо)".  
Враховано   2. Кошти Державного бюджету України спрямовуються на меліорацію земель, в тому числі їх зрошення та осушення, а також на консервацію та рекультивацію малопродуктивних сільськогосподарських угідь, на придбання сільськогосподарської техніки (комбайнів, тракторів, автомашин, бульдозерів, сівалок тощо)  
    -82- Беспалий Б.Я.
У статті 9, частині 2. Слова "державного бюджету" замінити словами "державного бюджету України" Аналогічно в частина 5.  
Враховано    
59. 3. За рахунок місцевих бюджетів фермерським господарствам може надаватися допомога у будівництві об'єктів виробничого і невиробничого призначення, житла, проведенні заходів щодо землеустрою.      3. За рахунок місцевих бюджетів фермерським господарствам може надаватися допомога у будівництві об'єктів виробничого і невиробничого призначення, житла, проведенні заходів щодо землеустрою.  
60. 4. Громадянин (громадяни), що створив (створили) фермерське господарство, має (мають) право облаштувати постійне місце проживання в тій частині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об"єктів господарства. Якщо постійне місце проживання членів фермерського господарства знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерської садиби, якій надається поштова адреса.   -83- Беспалий Б.Я.
У статті 9, частині 4. Текст: "Громадянин (громадяни), що створив (створили)" замінити текстом "громадяни, що створили". Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано    
61. Для облаштування відокремленої садиби фермерському господарству надається за рахунок бюджету допомога на будівництво під'їзних шляхів до фермерських господарств, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем.       
62. 5. Переселенцям, які створюють фермерське господарство в трудонедостатніх населених пунктах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, надається одноразова грошова допомога за рахунок державного бюджету у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
63. 6. Порядок використання коштів державного бюджету та Українського державного фонду підтримки фермерських господарств для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -84- Беспалий Б.Я.
У статті 9, частині 6. Текст: "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету України ", а текст "та Українського державного фонду підтримки фермерських господарств" - виключити.  
Враховано частково   4.Порядок використання коштів Державного бюджету України. для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
64. Стаття 10. Пільги щодо сплати земельного податку новоствореними фермерськими господарствами   -85- Баграєв М.Г.
Статтею 10 законопроекту передбачається, що новостворені фермерські господарства звільняються від сплати земельного податку протягом трьох років з часу передачі земельної ділянки у їх власність. Таке положення суперечить ч.3 с.1 Закону України "Про систему оподаткування", відповідно до якої в Україні механізм справляння податків встановлюється виключно законами про оподаткування.  
Враховано у Прикінцевих положеннях   
65. 1.Новостворені фермерські господарства звільняються від сплати земельного податку протягом трьох років з часу передачі земельної ділянки у їх власність.   -86- Сулковський П.Г.
Статтю 10 викласти у такій редакції: "Стаття 10.Державна підтримка фермерських господарств. Державна підтримка фермерських господарств здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку встановленому законом. Кабінет Міністрів України щорічно при підготовці проекту Державного бюджету України передбачає відповідні кошти на підтримку фермерських господарств. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щорічно передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів на підтримку фермерських господарств. Український державний фонд підтримки фермерських господарств є державною бюджетною установою, яка виконує функції з реалізації держаної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств, діє на підставі Статуту і належить до сфери управління Міністерства аграрної політики України. Державна підтримка фермерським господарствам надається на безповоротній основі та на конкурсних засадах на поворотній основі. Безповоротна фінансова допомога надається: а). на розроблення проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства; б).на відшкодування частини витрат на придбання першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля, будівництва тваринницьких приміщень, виключаючи вартість проектно-кошторисної документації; в).на встановлення пільгових умов кредитування, страхування фермерських господарств; г).на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів фермерських господарств у вузах і технікумах сільського господарства; г).на розширення досліджень з проблем організації і систем ведення виробництва в фермерських господарствах, видання необхідних рекомендацій з цих питань та використання науково-технічного прогресу у сфері фермерських господарств; д). на висвітлення досвіду роботи фермерських господарств у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції, високоякісних продуктів харчування, підвищення родючості ґрунтів; є).на забезпечення фермерських господарств інформаційними матеріалами, в тому числі проведення виставкових заходів у сфері фермерських господарств; ж).на забезпечення гарантій при кредитуванні банками фермерських господарств; з).на забезпечення функціонування Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його реґіональних відділень. Поворотна фінансова допомога надається для виробництва, переробки і збуту власно виробленої продукції на здійснення їх виробничої діяльності та інші цілі передбачені статутом Фонду під гарантію повернення строком від трьох до п'яти років.  
Враховано редакційно   Стаття 10. Державна підтримка фермерських господарств через Український державний фонд підтримки фермерських господарств Український державний фонд підтримки фермерських господарств є державною бюджетною установою, яка виконує функції з реалізації держаної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств, діє на основі Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, погодженим з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України. Стаття 11.Використання коштів Фонду Кошти Фонду надаються фермерським господарствам на безповоротній основі та на конкурсних засадах на поворотній основі. На безповоротній основі кошти надаються на такі цілі: відшкодування вартості пов'язаної з розробкою проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства; відшкодування частини витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, та часткову компенсацію витрат на придбання першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля, будівництво тваринницьких приміщень, включаючи вартість проектно-кошторисних документів, пільгових умов кредитування, страхування фермерських господарств; підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах; розширення досліджень з проблем організації і систем ведення виробництва в фермерських господарствах, видання рекомендацій з питань використання досягнень науково-технічного прогресу у діяльності фермерських господарств; забезпечення гарантій при кредитуванні банками фермерських господарств; забезпечення функціонування Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його реґіональних відділень. Поворотна допомога надається для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, на здійснення виробничої діяльності та інші передбачені статутом Фонду цілі, під гарантію повернення строком від трьох до п'яти років.  
    -87- Шершун М.Х.
Статті 10 та 30 проекту доцільно об'єднати у одну статтю.  
Враховано частково у Прикінцевих положеннях   
    -88- Шаров І.Ф.
Положення ст.10 і 30 об'єднати. У законопроекті передбачити фінансові санкції за нераціональне, нецільове використання коштів, отриманих для розвитку фермерського господарства.  
Немає висновку    
    -89- Беспалий Б.Я.
У статті 10 виключити.  
Враховано    
    -90- Ткач Р.В.
Пропоную проект Закону доповнити статтями такого змісту: "Стаття 10. Державна підтримка фермерських господарств через Український державний фонд підтримки фермерських господарств Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Фонд), є фінансово-кредитною установою, діє на основі Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, погодженим з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України. Стаття 11.Використання коштів Фонду Кошти Фонду надаються фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотній і безповоротній основі. На безповоротній основі кошти надаються на такі цілі: на відшкодування вартості пов'язаної з розробкою проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства, відшкодування частини витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, та часткову компенсацію витрат на придбання першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля, будівництво житлових будинків господарських будівель і споруд, включаючи вартість проектно-кошторисних документів "  
Враховано    
66. РОЗДІЛ 1У землі ФЕРМЕРСЬКих ГОСПОДАРСТВ      РОЗДІЛ ІV землі ФЕРМЕРСЬКих ГОСПОДАРСТВ  
67. Стаття 11. Склад земель фермерського господарства      Стаття 12. Склад земель фермерського господарства  
68. 1. Землі фермерського господарства можуть складатися із:      1. Землі фермерського господарства можуть складатися із:  
69. а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі;   -91- Полянчич М.М.
Підпункт а статі 12 викласти у такій редакції:" а) земельної ділянки, що належить на праві власності господарству;"  
Враховано   а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству, як юридичній особі;  
70. б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві власності;   -92- Ващук К.Т.
4. У статті 11. "Склад земель фермерського господарства", для приведення у відповідність до чинного Земельного кодексу України, у першій частині пункт "б" викласти у такій редакції: "б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності;"  
Враховано   б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності, як юридичній особі ;  
71. в) земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди.      в) земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди.  
72. 2. Права володіння, користування та розпорядження (крім відчудження) земельними ділянками, які перебувають у власності членів фермерського господарства, здійснює фермерське господарство.   -93- Полянчич М.М.
Пункт 2 викласти у такій редакції: "2. Права володіння та користування земельними ділянками, які перебувають у власності членів фермерського господарства, здійснює фермерське господарство."  
Враховано   2. Права володіння та користування земельними ділянками, які перебувають у власності членів фермерського господарства, здійснює фермерське господарство.  
73. Стаття 12. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств   -94- Беспалий Б.Я.
У статті 12, частині 3. Слово "частини" замінити текстом "частини першої та".  
Враховано   Стаття 13. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств  
74. 1. Громадяни - члени фермерського господарства мають право на одержання безоплатно у власність із земель державної і комунальної власності земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю).      1. члени фермерського господарства мають право на одержання безоплатно у власність із земель державної і комунальної власності земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю).  
75. 2. Громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.   -95- Томич І.Ф.
У пункті 1 статті 12 вилучити слово: "Громадяни", а пункт 2, статті 12 викласти у такій редакції: "2. Членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність із раніше наданих у користування господарству земель, земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Земельні ділянки, на яких розташовані житлові будинки господарські, будівлі та споруди фермерського господарства передаються безоплатно у приватну власність в рахунок земельної частки (паю)."  
Враховано   2. Членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність із раніше наданих у користування, земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Земельні ділянки, на яких розташовані житлові будинки господарські, будівлі та споруди фермерського господарства передаються безоплатно у приватну власність в рахунок земельної частки (паю).  
76. 3. Дія частини другої цієї статті не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).   -96- Томич І.Ф.
Після слова: "частини" записати: "першої та" а далі за текстом.  
Враховано   3. Дія частини першої та другої цієї статті не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).  
77. 4.Громадяни України, які до 1 січня 2002 р. отримали в постійне користування чи оренду земельні ділянки для ведення фермерського господарства мають право на придбання (викуп) таких ділянок розміром до 100 гектарів у власність за ціною, що не перевищує 10-кратного розміру земельного податку.   -97- Баранівський О.П.
Грязєв А.Д.
Пункт 4 статті 12 вилучити.  
Відхилено , проект прийнято Верховною Радою України за виключенням цього пункту  4.Громадяни України, які до 1 січня 2002 року отримали в постійне користування або оренду земельні ділянки для ведення фермерського господарства мають переважне право на придбання (викуп) земельних ділянок розміром до 100 гектарів сільськогосподарських угідь в тому числі до 50 гектарів ріллі у власність з розстрочкою платежу до 20 років.  
    -98- Ващук К.Т.
5. У статті 12. "Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств", частину четверту викласти у такій редакції: "4. Громадяни України, які до 1 січня 2002 року отримали у постійне користування чи оренду земельні ділянки для ведення фермерського господарства, мають право на придбання (викуп) таких ділянок розміром до 100 гектарів у власність."  
Відхилено    
    -99- Томич І.Ф.
Пункт 4 статті 12 викласти у такій редакції: "4.Громадяни України, які до 1 січня 2002 року отримали в постійне користування або оренду земельні ділянки для ведення фермерського господарства мають переважне право на придбання (викуп) земельних ділянок розміром до 100 гектарів сільськогосподарських угідь в тому числі до 50 гектарів ріллі у власність з розстрочкою платежу до 20 років."  
Враховано    
78. Стаття 13. Права власників земельних ділянок, наданих для ведення фермерського господарства   -100- Ткач Р.В.
Назву статті 13 викласти у редакції: "Стаття 14. Права фермерського господарства та його членів"  
Враховано   Стаття 14. Права фермерського господарства та його членів  
79. 1. Фермерські господарства та члени фермерських господарств, яким земельні ділянки належать на праві власності, мають право:   -101- Ткач Р.В.
Частину першу статті 13 викласти у редакції: "Фермерське господарство та його члени відповідно до закону мають право", а далі узгодити текст згідно з цією правкою.  
Враховано   1. Фермерське господарство та його члени відповідно до закону мають право:  
    -102- Ткач Р.В.
Статтю 13 доповнити підпунктами: "є) реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт"; "д) споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди"; "ж) інші права, гарантовані законодавством України., а пункт г) виилучити"  
Враховано    
80. а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;   -103- Баранівський О.П.
Грязєв А.Д.
У підпункті а) пункту 1 статті 13 вилучити слова "продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку".  
Відхилено   а) продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, - заставу, -спадщину;  
81. б) самостійно господарювати на землі;      б) самостійно господарювати на землі;  
82. в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;      в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;  
83. г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;   -104- Беспалий Б.Я.
У статті 13, частині 1 у пункті г) після тексту: "у встановленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано    
84. ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;      г) на відшкодування збитків;  
85. д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.      ґ) споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди; д) реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт. є) інші права, гарантовані законодавством України;  
86. 2. Порушені права власників земельних ділянок підлягають відновленню в порядку, встановленому законом.      2. Порушені права власників земельних ділянок підлягають поновленню в порядку, встановленому законом.  
87. Стаття 14. Обов'язки фермерських господарств щодо використання земельних ділянок   -105- Ткач Р.В.
Назву статті 14 викласти у редакції: "Стаття 14. Обов'язки фермерського господарства та його членів"  
Враховано   Стаття 15. Обов'язки фермерського господарства та його членів  
88. 1. Фермерські господарства як юридичні особи та громадяни, які ведуть фермерське господарство без створення юридичної особи, у власності яких є земельні ділянки, надані для ведення фермерського господарства, зобов'язані:   -106- Ткач Р.В.
Пункт 1 статті 14 викласти у такій редакції: "1. Фермерські господарства у власності яких є земельні ділянки, надані їм для ведення фермерського господарства відповідно до закону, зобов'язані:" та привести зміст статті відповідно до цих правок.  
Враховано   1. Фермерські господарства у власності яких є земельні ділянки, надані їм для ведення фермерського господарства відповідно до закону, зобов'язані:  
89. а) забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;      а) забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;  
90. б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;      б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;  
91. в) своєчасно сплачувати земельний податок;      в) сплачувати податки та збори;  
92. г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;      г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;  
93. ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;   -107- Ткач Р.В.
У підпункті ґ) замість слова: "підвищувати " записати "не допускати зниження родючості", а далі за текстом.  
Враховано   ґ) не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;  
94. д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;      д) надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів; ж) дотримуватись санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості продукції;  
95. е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;      е) дотримуватися правил добросусідства та встановлених обмежень у використанні земель і земельних сервітутів;  
96. є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.      є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.  
97. 2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки власників земельних ділянок.      2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки власників земельних ділянок  
98. Стаття 15. Право фермерського господарства на будівництво жилих, виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд   -108- Полянчич М.М.
Назву статті 15 та статтю викласти у такій редакції:" Стаття 16. Право фермерського господарства на будівництво житлових будинків, господарських будівель та споруд1. Фермерське господарство має право споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди на належній йому, його членам на праві власності земельних ділянках у відповідності до затверджених проектів землеустрою та містобудівної документації у встановленому законом порядку. 1. Фермерське господарство має право споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди на належній йому, його членам на праві власності земельних ділянках у відповідності до затверджених проектів землеустрою та містобудівної документації у встановленому законом порядку. 2. Будівництво на орендованій земельній ділянці житлових будинків, господарських будівель та споруд фермерське господарство-орендар погоджує з орендодавцем."  
Враховано   Стаття 16. Право фермерського господарства на будівництво житлових будинків, господарських та інших будівель і споруд  
99. 1. Фермерське господарство має право зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди на належній йому, його членам чи особам, що ведуть фермерське господарство без створення юридичної особи, на праві власності земельній ділянці за погодженням з сільською, селищною, міською радою, якщо земельна ділянка розташована у межах населеного пункту, або з райцонною державною адміністрацією, якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту.      1. Фермерське господарство має право споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди на належній йому, його членам на праві власності земельних ділянках у відповідності до затверджених проектів землеустрою та містобудівної документації у встановленому законом порядку.  
100. 2. Зведення на орендованій земельній ділянці приміщень виробничого і невиробничого призначення, у тому числі житла, фермерське господарство-орендар погоджує також з орендодавцем.      2. Будівництво на орендованій земельній ділянці житлових будинків, господарських будівель та споруд фермерське господарство-орендар погоджує з орендодавцем.  
101. Стаття 16. Використання земель фермерських господарств іншими особами      Стаття 17. Використання земель фермерських господарств іншими особами  
102. 1. Прохід по землях фермерського господарства, проїзд на тракторах, автомобільному і гужовому транспорті, пересування на човнах, купання і рибальство у водоймах господарства, розміщення на цих землях палаток і проживання в них, розведення багаття та інші подібні дії дозволяються лише за згодою власника господарства, крім випадків встановлення земельних сервітутів за рішенням суду, і за умови збереження природних компонентів в екологічно чистому вигляді.   -109- Баранівський О.П.
Грязєв А.Д.
У пункті 1 статті 16 вилучити слово "купання"  
Враховано   1. На землях фермерських господарств, особи мають право вільного проходу, проїзду всіма видами транспорту по дорогах, пересування на човнах, купання у водоймах на належних фермерським господарствам на праві власності або праві оренди земельних ділянках, розміщення наметів і проживання в них, розведення багаття та інші дії, що дозволяються за згодою їх власників, крім випадків встановлення за рішенням суду, земельних сервітутів, за умови збереження природних компонентів в екологічно чистому вигляді.  
    -110- Полянчич М.М.
Пункт 1 статті 17 викласти у наступній редакції:" 1. На землях фермерських господарств, особи мають право проходу, проїзду всіма видами транспорту, пересування на човнах, купання у водоймах на належних фермерським господарствам на праві власності або праві оренди земельних ділянках, розміщення палаток і проживання в них, розведення багаття та інші дії, що дозволяються за згодою їх власників, крім випадків встановлення за рішенням суду, земельних сервітутів, за умови збереження природних компонентів в екологічно чистому вигляді."  
Враховано    
103. 2. Юридичні особи-власники лінійних об"єктів (газо-, нафтопроводій, ліній електропередач, зв"язку тощо), що проходять через земельні ділянки фермерських господарств, мають право доступу до таких об"єктів на підставі угоди, укладеної з відповідним фермерським господарством.   -111- Полянчич М.М.
Пункт 2 статті 16 доповнити такими словами: "відповідно до проекту землеустрою або встановленого земельного сервітуту."  
Враховано   2. Юридичні особи-власники об'єктів (газо-, нафтопроводів, ліній електропередач, зв'язку тощо), що проходять через земельні ділянки фермерських господарств, мають право доступу до таких об'єктів на підставі угоди, укладеної з відповідним фермерським господарством, відповідно до затвердженого проекту землеустрою або встановленого земельного сервітуту.  
104. Стаття 17. Право фермерського господарства на користування природними ресурсами      Стаття 18. Право фермерського господарства на користування природними ресурсами  
105. Фермерське господарство має право використовувати для потреб господарства загальнопоширені корисні копалини (пісок, глина, гравій, торф тощо), лісові угіддя, водні об'єкти та прісні підземні води, які є на земельній ділянці, а також інші корисні властивості землі відповідно до законодавства України.      Фермерське господарство має право використовувати для потреб господарства загальнопоширені корисні копалини (пісок, глина, гравій, торф тощо), лісові угіддя, водні об'єкти та прісні підземні води, що знаходяться на земельній ділянці, а також інші корисні властивості землі відповідно до законодавства України.  
106. РОЗДІЛ У ІНШЕ МАЙНО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА   -112- Ткач Р.В.
У назві Розділу V вилучити слово: "інше"  
Враховано   РОЗДІЛ У. МАЙНО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
107. Стаття 18. Майно, яке використовується для ведення фермерського господарства      Стаття 19. Формування майна фермерського господарства  
108. Для ведення фермерського господарства використовується майно, яке:   -113- Ткач Р.В.
Назву статті 18 та статтю викласти у такій редакції: "Стаття 19. Формування майна фермерського господарства До складу майна фермерського господарства (складеного) капіталу можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами фермерського господарства до його складеного капіталу"  
Враховано   До складу майна фермерського господарства (складеного) капіталу можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами фермерського господарства до його складеного капіталу.  
109. а) належить на праві власності сімейному фермерському господарству як юридичній особі або громадянину-засновнику індивідуального фермерського господарства;       
110. б) отримане фермерським господарством у користування на основі договору оренди.       
111. У власності фермерського господарства може перебувати будь-яке майно, в тому числі земельні ділянки, будинки, споруди, засоби виробництва тощо, яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і набуття якого у власність не заборонене законом.   -114- Баграєв М.Г.
Частину другу цієї статті викласти у редакції: "Для ведення фермерського господарства використовується майно, яке: а) належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі; б) належить на праві приватної власності громадянам - членам фермерського господарства".  
Враховано редакційно у статті   
112. Стаття 19. Право власності на майно, яке використовується для ведення фермерського господарства      Стаття 20. Право власності на майно, яке використовується для ведення фермерського господарства  
113. Майно фермерського господарства, яке є юридичною особою, належить йому на праві власності.      Майно фермерського господарства, належить йому на праві власності. Майнові права, що входять до складеного капіталу фермерського господарства передаються йому на визначений у Статуті термін.  
114. Майно індивідуального фермерського господарства, яке не є юридичною особою, належить на праві власності його засновникові.   -115- Ткач Р.В.
Частину 2 статті 19 викласти у такій редакції: " Майнові права, що входять до складеного капіталу фермерського господарства передаються йому у користування на визначений у Статі термін.", та доповнити статтю частиною 3 такого змісту: У власності фермерського господарства може перебувати будь-яке майно, в тому числі земельні ділянки, житлові будинки, господарські будівлі і споруди, засоби виробництва тощо, яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і набуття якого у власність не заборонене законом."  
Враховано   У власності фермерського господарства може перебувати будь-яке майно, в тому числі земельні ділянки, житлові будинки, господарські будівлі і споруди, засоби виробництва тощо, яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і набуття якого у власність не заборонене законом.  
115. Фермерське господарство має право здійснювати відчуження та набуття майна на підставі цивільно-правових угод.      Фермерське господарство має право здійснювати відчуження та набуття майна на підставі цивільно-правових угод.  
116. Порядок володіння, користування і розпорядження майном фермерського господарства здійснюється відповідно до його статуту.   -116- Ткач Р.В.
Частину 4 статті 19 вважати частиною 5 статті 20 та доповнити її словами: "якщо інше не передбачено угодою між членами фермерського господарства".  
Враховано   Порядок володіння, користування і розпорядження майном фермерського господарства здійснюється відповідно до його статуту, якщо інше не передбачено угодою між членами фермерського господарства, а також законом.  
117. Член фермерського господарства має право на отримання частки майна фермерського господарства при його ліквідації та у випадку припинення членства у фермерському господарстві. Розмір частки та порядок її отримання визначається статутом фермерського господарства.      Член фермерського господарства має право на отримання частки майна фермерського господарства при його ліквідації або у випадку припинення членства у фермерському господарстві. Розмір частки та порядок її отримання визначається статутом фермерського господарства.  
118. Майнові спори між фермерським господарством та його членами вирішуються судом.      Майнові спори між фермерським господарством та його членами вирішуються судом.  
119. Стаття 20. Відповідальність фермерського господарства та його голови   -117- Шершун М.Х.
Положення статті 20 доцільно розмістити у VІІІ розділі законопроекту.  
Відхилено   Стаття 21. Відповідальність фермерського господарства  
    -118- Ткач Р.В.
У назві статі 20 вилучити слова: "та його голови"  
Враховано    
120. 1. Фермерське господарство, яке є юридичною особою, несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах майна та інших активів, які є власністю фермерського господарства.   -119- Ткач Р.В.
У частині 1 статі 20 вилучити слова: "яке не є юридичною особою".  
Враховано   1. Фермерське господарство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах майна, яке є власністю фермерського господарства.  
121. 2. Фермерське господарство, яке не є юридичною особою, несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах майна та інших активів, які є власністю громадянина-засновника фермерського господарства.   -120- Ткач Р.В.
Частину другу цієї статті - вилучити.  
Враховано    
    -121- Развадовський В.Й.
Частину 2 статті 20 викласти в наступній редакції: "Фермерське господарство, яке не є юридичною особою, несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах майна та інших активів, які є власністю членів фермерського господарства".  
Відхилено    
122. 3. Звернення стягнення на земельні ділянки, надані у власність для ведення фермерського господарства, допускається у випадках, коли у фермерського господарства чи громадянин-власників таких ділянок відсутнє інше майно, на яке може бути звернене стягнення, якщо інше не запропоновано власником земельної ділянки.   -122- Ткач Р.В.
Частину 3 статті 20 вважати частиною другою статті 21.  
Враховано   2. Звернення стягнення на земельні ділянки, надані у власність для ведення фермерського господарства, допускається у випадках, коли у фермерського господарства відсутнє інше майно, на яке може бути звернено стягнення.  
123. 4. За порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, санітарних і ветеринарних правил, вимог щодо якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності голова фермерського господарства несе адміністративну відповідальність, передбачену законодавством України.   -123- Шаров І.Ф.
В пункті 4, статті 20 слово "адміністративну" замінити на "юридичну".  
Враховано   3. За порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, санітарних і ветеринарних норм, правил, вимог щодо якості продукції та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення господарської діяльності голова фермерського господарства несе відповідальність, передбачену законом.  
    -124- Беспалий Б.Я.
У статті 20, частині 4. Наприкінці текст: "законодавством України" замінити словом: "законом".  
Враховано    
124. РОЗДІЛ УІ Відчуження ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА та його МАЙНа   -125- Ткач Р.В.
Назву РОЗДІЛУ УІ викласти у такій редакції: "Відчуження МАЙНа ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА"  
Враховано   РОЗДІЛ УІ Відчуження МАЙНа ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
125. Стаття 21. Фермерське господарство як об"єкт майнових прав      Стаття 22 Фермерське господарство як об'єкт майнових прав  
126. 1. Фермерське господарство як майновий комплекс, що включає земельну ділянку сільськогосподарського призначення, виробничі будівлі та споруди, спеціалізовану сільськогосподарську техніку та устаткування, що використовуються у технологічних процесах виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а також сільськогосподарську продукцію, є єдиним об"єктом майнових прав.   -126- Ткач Р.В.
У пункт 1 статті 21 викласти у такій редакції: "1. Фермерське господарство, як цілісний майновий комплекс, включає майно, передане до складеного капіталу, не розподілений прибуток, майнові та інші зобов'язання."  
Враховано   1. Фермерське господарство, як цілісний майновий комплекс, включає майно, передане до складеного капіталу, не розподілений прибуток, майнові та інші зобов'язання.  
127. 2. За рішенням членів (засновників) фермерського господарства, прийнятому відповідно до його статуту, фермерське господарство як майновий комплекс може бути відчуджене на підставі цивільно-правових угод іншим громадянам України, які мають право на створення фермерського господарства, або сільськогосподарським юридичним особам.      2. За рішенням членів фермерського господарства, відповідно до закону, фермерське господарство, як цілісний майновий комплекс, може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод громадянам України, які мають право на створення фермерського господарства, або юридичним особам України для товарного сільськогосподарського виробництва.  
128. 3. Громадянин чи їх група (родина), які придбали фермерське господарство на підставі цивільно-правової угоди, реєструються як засновники (члени) фермерського господарства без проходження фермерського професійного відбору.   -127- Ткач Р.В.
У пункт 3 статті 21 викласти в такій редакції: "3. Громадянин, які придбали майно фермерського господарства, як цілісного майнового комплексу на підставі цивільно-правової угоди, подають у встановленому порядку Статут на державну реєстрацію.".  
Враховано   3. Громадянин, які придбали майно фермерського господарства, як цілісного майнового комплексу, на підставі цивільно-правової угоди, подають у встановленому порядку Статут на державну реєстрацію.  
129. Стаття 22. Успадкування фермерського господарства      Стаття 23. Успадкування фермерського господарства  
130. 1. Успадкування фермерського господарства як єдиного майнового комплексу здійснюється відповідно до цивільного законодавства України та цього Закону. Право постійного користування та право оренди земельної ділянки, що використовувалася фермерським господарством, переходить до спадкоємців фермерського господарства.   -128- Шаров І.Ф.
У пункті 1 статті 22, останнє речення викласти в такій редакції: "Право на землю, що використовувалася фермерським господарством, переходить до спадкоємців фермерського господарства".  
Враховано редакційно   1. Успадкування фермерського господарства (цілісного майнового комплексу або його частини) здійснюється відповідно до закону.  
131. 2. Якщо фермерське господарство успадковується двома чи більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає, якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка розміром менше 10 га.   -129- Ткач Р.В.
Пункт 2 статті 2 викласти у такій редакції:" 2. Якщо фермерське господарство успадковується двома або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає, якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка менше мінімального розміру, встановленого для даного реґіону. Науково обґрунтовані реґіональні мінімальні розміри земельних ділянок визначаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України та Української академії аграрних наук і затверджуються Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   2. Якщо фермерське господарство успадковується двома або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає, якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка менше мінімального розміру, встановленого для даного реґіону. Науково обґрунтовані реґіональні мінімальні розміри земельних ділянок визначаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України та Української академії аграрних наук і затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
132. РОЗДІЛ VІІ ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА      РОЗДІЛ VІІ ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
133. Стаття 23. Господарська діяльність фермерського господарства      Стаття 24. Господарська діяльність фермерського господарства  
134. 1. Фермерське господарство діє на умовах самоокупності. Всі витрати господарство покриває за рахунок власних доходів.      1. Фермерське господарство діє на умовах самоокупності. Всі витрати господарство покриває за рахунок власних доходів та інших джерел не заборонених законодавством.  
135. 2. Фермерське господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, організує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку у встановленому порядку та реалізацію, за власним розсудом підбирає партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах діяльності, в тому числі іноземних.   -130- Беспалий Б.Я.
У статті 23, частина 2. Виключити текст: "у встановленому порядку"  
Враховано   2. Фермерське господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, організує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, на власний розсуд та ризик підбирає партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах діяльності, в тому числі іноземних.  
136. 3. Фермерське господарство має право вступати в договірні відносини з будь-якими підприємствами, установами і організаціями, з окремими громадянами, самостійно вибирати партнерів, у тому числі іноземних, для укладання договорів.   -131- Беспалий Б.Я.
У статті 23, частині 3. Текст: "підприємствами і організаціями, з окремими громадянами" замінити текстом: "юридичними чи фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування".  
Враховано редакційно   3. Фермерське господарство має право вступати в договірні відносини з будь-якими юридичними або фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.  
137. 4. Спори, що виникають під час виконання договорів, укладених фермерським господарством, вирішуються судом.   -132- Ткач Р.В.
У пункті 4 статті 23 замість слова: "судом" записати "відповідно до закону"  
Враховано   4. Спори, що виникають під час виконання договорів, укладених фермерським господарством, вирішуються відповідно до закону.  
138. Стаття 24. Забезпечення якості продукції, вирощеної фермерським господарством      Стаття 25. Забезпечення якості продукції, вирощеної фермерським господарством  
139. 1. Фермерське господарство зобов'язане дотримувати діючих нормативів щодо якості продукції, санітарних, екологічних та інших вимог.   -133- Беспалий Б.Я.
У статті 24, частині 1. Текст "дотримувати діючих" замінити текстом "дотримуватись встановлених відповідно до законодавства".  
Враховано редакційно   1. Фермерське господарство зобов'язане дотримуватись встановлених відповідно до законодавства екологічних, ветеринарно-санітарних правил і норм щодо якості виробленої продукції та інших вимог.  
140. 2.Фермерське господарство, яке вирощує сільськогосподарську продукцію без застосування засобів хімізації (біологічне землеробство), частково або повністю звільняється від сплати земельного податку з земельних ділянок, на яких ведеться біологічне землеробство.   -134- Беспалий Б.Я.
У статті 24, частину 2 виключити .  
Враховано    
141. 3. Продаж вироблюваної фермерським господарством сільськогосподарської продукції на вітчизняному ринку та її поставки на експорт, а також розрахунки з українськими та іноземними партнерами здійснюються відповідно до законодавства України.   -135- Ткач Р.В.
У пункті 3 замість слова: "продаж" записати "реалізація", а далі за текстом.  
Враховано   3. Реалізація вироблюваної фермерським господарством сільськогосподарської продукції на вітчизняному ринку та її поставки на експорт, а також розрахунки з українськими та іноземними партнерами здійснюються відповідно до законодавства України.  
142. Стаття 25. Кооперація фермерських господарств   -136- Беспалий Б.Я.
Статтю 25 виключити. Це різні види суб'єктів підприємницької діяльності.  
Відхилено   Стаття 26. Кооперація фермерських господарств  
143. Фермерські господарства, разом з іншими сільськогосподарськими товаровиробниками, мають право створювати обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.   -137- Оніщук М.В.
Вважаємо за необхідне доповнити статтю 25 законопроекту нормою, яка надає можливість фермерським господарствам створювати не тільки обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи. Але й спілки, інші об'єднання, а також бути засновниками (учасниками) господарських товариств, в тому числі з іноземними партнерами.  
Враховано частково   Фермерські господарства, разом з іншими сільськогосподарськими товаровиробниками, мають право створювати обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи, спілки, інші об'єднання а також бути засновниками (учасниками) господарських товариств.  
    -138- Баграєв М.Г.
У частині першій статті 25 вилучити слова: " з виробництва".  
Враховано редакційно    
144. Створені за участю фермерських господарств обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи не є прибутковими юридичними особами і не сплачують прибуткового податку.   -139- Полянчич М.М.
Частину 2 статті 25 викласти у наступній редакції: "Створені за участю фермерських господарств обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи не є прибутковими юридичними особами ."  
Враховано   Створені за участю фермерських господарств обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи не є прибутковими.  
145. Стаття 26. Праця в фермерському господарстві   -140- Сулковський П.Г.
Назву статті 26 викласти у такій редакції:" Стаття 27. Трудові відносин у фермерському господарстві"  
Враховано   Стаття 27. Трудові відносин у фермерському господарстві  
146. 1. Ведення фермерського господарства базується на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом, угодою).   -141- Сулковський П.Г.
Пункт 1 статті 26 викласти у такій редакції:" 1. Трудові відносини у фермерському господарства базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом)."  
Немає висновку   1. Трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).  
147. 2. Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються його статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом, угодою), - законодавством України про працю.   -142- Сулковський П.Г.
Частину 1 пункту 2 статті 26 викласти у такій редакції: "2. Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), - законодавством України про працю."  
Немає висновку   2. Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), - законодавством України про працю.  
148. Трудові спори в фермерському господарстві вирішуються судом.      Трудові спори в фермерському господарстві вирішуються у встановленому законом порядку.  
149. 3. З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт, угода) у письмовій формі, в якому визначаються термін договору, умови праці і побуту (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).   -143- Сулковський П.Г.
Пункту 3 статті 26 викласти у такій редакції: "3. З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо)."  
Немає висновку   3. З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).  
150. 4. Видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють в ньому за трудовим договором (контрактом, угодою), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.   -144- Сулковський П.Г.
Частину 4 статті 26 викласти у такій редакції:"4. Видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють в ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю та Статуту фермерського господарства. Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими від установленого законом мінімальної заробітної плати і передбаченої законом тривалості щорічної відпустки."  
Немає висновку   4. Видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють в ньому за трудовим договором (контрактом, угодою), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.  
151. Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом, угодою), не повинні бути меншими від установленого державою розміру мінімальної заробітної плати і передбаченої чинним законодавством тривалості щорічної відпустки.   -145- Беспалий Б.Я.
У статті 26, частині 4.Текст: "чинним законодавством" замінити словом: "законом"  
Враховано   Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом, угодою), не повинні бути меншими від установленого державою розміру мінімальної заробітної плати і передбаченої законом тривалості щорічної відпустки.  
152. 5. Голова фермерського господарства несе відповідальність за створення безпечних умов праці для членів свого господарства і громадян, які уклали трудовий договір (контракт, угоду), дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.   -146- Сулковський П.Г.
Пункту 5 статті 26 викласти у такій редакції: "5. Голова фермерського господарства створює безпечні умови праці для членів господарства і громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки."  
Немає висновку   5. Голова фермерського господарства створює безпечні умови праці для членів господарства і громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.  
153. Стаття 27. Облік і звітність фермерського господарства   -147- Полянчич М.М.
Назву статі 27 та статтю викласти у такій редакції:" Стаття 28. Бухгалтерський облік і звітність фермерського господарства Фермерське господарство веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи і подає відповідним органам фінансову звітність, статистичну інформацію та інші дані, встановлені законодавством."  
Враховано   Стаття 28. Бухгалтерський облік і звітність фермерського господарства  
154. Фермерське господарство веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи за господарський рік і подає відповідним органам статистичну та звітну інформацію у порядку, встановленому законодавством.      Фермерське господарство веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи і подає відповідним органам фінансову звітність, статистичну інформацію та інші дані, встановлені законодавством.  
155. За порушення порядку подання статистичної інформації та звітності голова фермерського господарства несе відповідальність відповідно до законодавства.       
156. Стаття 28. Розрахунки і кредит      Стаття 29. Розрахунки і кредит  
157. 1. Фермерське господарство має право відкривати на свій вибір у будь-якій установі банку поточні та вкладні (депозитні) рахунки, вільно розпоряджатися власними коштами, що є на цих рахунках, використовуючи їх як на безготівковій основі, так і готівкою відповідно до законодавства. Фермерське господарство самостійно визначає розмір готівки, що постійно знаходиться в його касі на поточні витрати.   -148- Полянчич М.М.
Пункт 1 статті 28 викласти у такій редакції: " Фермерське господарство має право відкривати на свій вибір у будь-якій установі банку поточні та вкладні (депозитні) рахунки, розпоряджатися власними коштами. Фермерське господарство самостійно визначає розмір ліміти залишку готівки, що постійно знаходиться в його касі на поточні витрати."  
Враховано   1. Фермерське господарство має право відкривати на свій вибір у будь-якій установі банку поточні та вкладні (депозитні) рахунки, розпоряджатися власними коштами. Фермерське господарство самостійно визначає розмір ліміту залишку готівки, що постійно знаходиться в його касі на поточні витрати.  
158. 2. Списання коштів із поточних та вкладних (депозитних) рахунків фермерського господарства, крім платежів до бюджету, може провадитися лише за його згодою, або за рішенням суду, або на підставі виконавчого напису та в інших визначених законодавчими актами випадках.   -149- Беспалий Б.Я.
У статті 28, частині 2. Текст: "на підставі виконавчого напису та в інших, визначених законодавчими актами" замінити текстом: "в інших, визначених законом"  
Враховано редакційно   2. Списання коштів із поточних та вкладних (депозитних) рахунків фермерського господарства, крім платежів до бюджету, може провадитися лише за його згодою, або за рішенням суду, та в інших, визначених законом випадках.  
159. Платежі до бюджету вносяться в порядку і терміни, що встановлюються законодавством України.      Платежі до бюджету вносяться в порядку і терміни, що встановлюються законодавством України.  
160. 3. Фермерське господарство має право одержувати в установах банків, у підприємств і кооперативів довготермінові та короткотермінові позички на підставі укладеного кредитного договору, який визначає умови кредитування.   -150- Полянчич М.М.
Частину 1 пункт 3 статті 28 викласти редакції: "3. Фермерське господарство має право одержувати у фінансово-кредитних установах довгострокові та короткострокові кредити на підставі укладеного договору."  
Враховано   3. Фермерське господарство має право одержувати у фінансово-кредитних установах довгострокові та короткострокові кредити на підставі укладеного договору.  
161. Фермерське господарство одержує кредит під заставу майна, поручительство (гарантію) та інші види забезпечення зобов'язань.      Фермерське господарство одержує кредит під заставу майна, поручительство (гарантію) та інші види забезпечення зобов'язань.  
162. Під заставу приймаються фермерське господарство як єдиний майновий комплекс, окремі товарно-матеріальні цінності, в тому числі земельні ділянки, вироблювана продукція, виробничі та інші приміщення і споруди, а також інше майно позичальника у порядку, встановленому законодавством України.   -151- Баранівський О.П.
Грязєв А.Д.
У третьому абзаці пункту 3 статті 28 вилучити слова: "в тому числі земельні ділянки".  
Враховано редакційно   Під заставу майна може прийматися фермерське господарство, як цілісний майновий комплекс, окремі товарно-матеріальні цінності, або інші речі щодо яких можуть виникати цивільні права та обов"язки  
    -152- Баграєв М.Г.
У абзаці третьому частини третьої статті 28 слова: "єдиний майновий комплекс" замінити словами: "як об'єкт нерухомості".  
Відхилено    
163. Для підтримки фермерських господарств і створення стабільних умов у разі одержання кредиту банку використовуються кошти Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, на поповнення яких щорічно в проекті державного бюджету Кабінет Міністрів України передбачає відповідні фінансові ресурси.   -153- Акопян В.Г.
У частині 4 , пункту 3 статті 28 після слів: "кошти Українського державного фонду підтримки фермерських господарств" викласти наступне: "на поповнення яких в державному бюджеті передбачаються відповідні фінансові ресурси".  
Враховано редакційно   Відсотки за використання кредитів, що надані для підтримки фермерським господарствам, можуть сплачуватися за рахунок коштів Українського державного фонду підтримки фермерських господарств на поповнення яких у Державному бюджету України передбачаються відповідні фінансові ресурси.  
    -154- Беспалий Б.Я.
У статті 28, частині 3. Останній абзац виключити.  
Враховано    
164. 4. Фермерське господарство несе повну відповідальність за дотримання кредитних договорів і розрахункової дисципліни. У разі несвоєчасного повернення одержаних кредитів установи банку за рішенням суду можуть використовувати право на реалізацію заставленого майна через прилюдні торги.      4. Фермерське господарство несе повну відповідальність за дотримання умов кредитних договорів і розрахункової дисципліни.  
165. Стаття 29. Страхування майна фермерського господарства      Стаття 30. Страхування майна фермерського господарства  
166. Страхування майна фермерського господарства здійснюється відповідно до законодавства України.   -155- Полянчич М.М.
У статті 29 замість слів: "законодавства України " записати: " відповідно законом".  
Враховано   Страхування майна фермерського господарства здійснюється відповідно до закону.  
167. Стаття 30. Оподаткування прибутку фермерського господарства   -156- Полянчич М.М.
Назву статті 30 та статтю викласти у такій редакції: " Стаття 31. Оподаткування фермерського господарства Оподаткування фермерського господарства провадиться у порядку, встановленому законодавством України."  
Враховано   Стаття 31. Оподаткування фермерського господарства  
168. 1. Оподаткування прибутку фермерського господарства провадиться у порядку, встановленому законодавством для виробників товарної сільськогосподарської продукції.      Оподаткування фермерського господарства провадиться у порядку, встановленому законодавством України.  
169. 2. Новостворені фермерські господарства звільняються від оподаткування на три роки, а в трудонедостатніх населених пунктах - на п'ять років.   -157- Беспалий Б.Я.
У статті 30. частину 2 виключити  
Враховано    
    -158- Ващук К.Т.
6. У статті 30. "Оподаткування прибутку фермерського господарства" частину другу - виключити.  
Враховано    
170. Стаття 31. Держава і фермерське господарство      Стаття 32. Держава і фермерське господарство  
171. 1. Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів фермерського господарства, створює пільгові умови для кредитування, оподаткування, страхування на період трирічного становлення фермерського господарства.   -159- Беспалий Б.Я.
У статті 31, частині 1. Після слова: "господарства" поставити крапку, а решту тексту виключити.  
Враховано   1. Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів фермерського господарства.  
172. 2. Державні органи мають право здійснювати контроль за діяльністю фермерського господарства лише у випадках, прямо передбачених законом.   -160- Беспалий Б.Я.
У статті 31 частині 2. Текст: "Державні органи" замінити текстом "органи державної влади та місцевого самоврядування".  
Враховано редакційно   2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за діяльністю фермерського господарства у випадках, передбачених законом.  
    -161- Ткач Р.В.
Пункт 2, статті 31 викласти у такій редакції: " органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за діяльністю фермерського господарства у випадках, передбачених законом."  
Враховано    
173. 3. Втручання в господарську або іншу діяльність фермерського господарства з боку державних чи інших органів, а також посадових осіб не допускається. Збитки, заподіяні фермерському господарству неправомірним втручанням в його діяльність, підлягають відшкодуванню за рахунок винних.   -162- Беспалий Б.Я.
У статті 31 частині 3. Текст: "Державних чи інших органів" замінити текстом: "органів державної влади чи місцевого самоврядування".  
Враховано редакційно   3.Незаконне втручання в господарську діяльність фермерського господарства органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб забороняється. Збитки, заподіяні фермерському господарству неправомірним втручанням в його діяльність, підлягають відшкодуванню відповідно до закону.  
174. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом.      Спори про відшкодування збитків вирішуються судом.  
175. РОЗДІЛ VІІІ Асоціація ФЕРМЕРів та приватних землевласників України   -163- Беспалий Б.Я.
Розділ VІІІ виключити.  
Відхилено   РОЗДІЛ УІІІ Представницький орган фермерських господарств  
    -164- Ткач Р.В.
Назву Розділу УІІІ викласти у такій редакції: "Представницький орган фермерських господарств"  
Враховано    
    -165- Ващук К.Т.
Пропоную виключити Розділ УІІІ проекту "Асоціація фермерів та приватних землевласників України" і відповідно статтю 32. "Представницький орган фермерських господарств."  
Відхилено    
176. Стаття 32. Представницький орган фермерських господарств      Стаття 33. Представницький орган фермерських господарств  
177. 1. Представницьким органом фермерських господарств України є Асоціація фермерів та приватних землевласників України.      1. Представницьким органом фермерських господарств України є Асоціація фермерів та приватних землевласників України.  
178. 2. З метою забезпечення прав і законних інтересів громадян України, які ведуть фермерське господарство, а також створення сприятливих умов для розвитку фермерських господарств Асоціація фермерів та приватних землевласників України:      2. З метою забезпечення прав і законних інтересів громадян України, які ведуть фермерське господарство, а також створення сприятливих умов для розвитку фермерських господарств Асоціація фермерів та приватних землевласників України:  
179. а) представляє інтереси громадян, які ведуть фермерське господарство, у зносинах з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади України;   -166- Ткач Р.В.
Підпункти а),б) пункту 2 статті 32 викласти у такій редакції: " а) представляє інтереси громадян, які ведуть фермерське господарство, перед Президентом України, Верховною Радою України, центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; б) вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що регулює діяльність фермерських господарств на розгляд центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики України;"  
Враховано   а) представляє інтереси громадян, які ведуть фермерське господарство, перед Президентом України, Верховною Радою України, центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;  
180. б) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що регулює діяльність фермерських господарств, та передає їх Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади України;      б) вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що регулює діяльність фермерських господарств на розгляд центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики України;  
181. в) дає висновки та пропозиції на проекти правових актів та інших документів з питань діяльності фермерських господарств, які вносяться центральними органами виконавчої влади України на розгляд Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.   -167- Ткач Р.В.
Підпункт в) пункту 2 статті 32, вилучити.  
Враховано    
182. 3. Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України за посадою входить до складу колегій центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та і бере участь у їх засіданнях з правом дорадчого голосу.   -168- Ткач Р.В.
Пункту 3 статті 32 викласти у такій редакції: "3. Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України входить до складу колегій центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, бере участь у їх засіданнях з правом дорадчого голосу. Керівник обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників входить до складу колегії відповідного органу виконавчої влади з питань аграрної політики з правом дорадчого голосу".  
Враховано редакційно   3. Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України може входити до складу колегії центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, бере участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.  
183. Керівник обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників за посадою входить до складу відповідного обласного органу центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та обласного органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів з правом дорадчого голосу.      Керівник обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників може входити до складу колегії відповідного органу виконавчої влади з питань аграрної політики з правом дорадчого глосу.  
184. РОЗДІЛ ІХ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ І ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ   -169- Сулковський П.Г.
Назву Розділу ІХ викласти у такій редакції: "Загальнообов'язкове державне СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ І ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ"  
Враховано   РОЗДІЛ ІХ Загальнообов'язкове державне СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ І ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ  
185. Стаття 33. Державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення членів фермерського господарства   -170- Сулковський П.Г.
Назву статті 33 так пункти 1 і 2 цієї статті викласти в такій редакції: " Стаття 34. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення членів фермерського господарства 1.Члени фермерського господарства і особи, які працюють в ньому за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню в порядку, встановленому законом. 2. Фермерське господарство реєструється як платник внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у встановленому законом порядку.", а у пунктах 3,4,5 вилучити слово: "угодою".  
Враховано   Стаття 34. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення членів фермерського господарства  
186. 1. Члени фермерського господарства і особи, які працюють в ньому за трудовим договором (контрактом, угодою), підлягають державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню нарівні з іншими працівниками сільського господарства.      1. Члени фермерського господарства і особи, які працюють в ньому за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню в порядку, встановленому законом.  
187. 2. Фермерське господарство реєструється як платник внесків на державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України за своїм місцем розташування, у встановленому порядку сплачує внески на державне соціальне страхування на всі види заробітків за членів фермерського господарства та осіб, які працюють в ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).   -171- Беспалий Б.Я.
У статті 33 частині 2. Після тексту: " у встановленому" доповнити словом: "законом"  
Враховано   2. Фермерське господарство у встановленому законом порядку реєструється як платник внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.  
    -172- Оніщук М.В.
В частині 2 статті 33 законопроекту слова "Фонду соціального страхування України " (який давно ліквідований), замінити словами: "Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", (які створені відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. :№16/98).  
Враховано    
188. 3. Час роботи в фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.      3. Час роботи в фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.  
189. 4. Членам фермерського господарства та особам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою), призначені пенсії виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).      4. Членам фермерського господарства та особам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), призначені пенсії виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).  
190. 5. Фермерське господарство відповідно до чинного законодавства несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну його членам і особам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою), каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними своїх трудових обов'язків.      5. Фермерське господарство відповідно до чинного законодавства несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну його членам і особам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними своїх трудових обов'язків.  
191. РОЗДІЛ Х ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА      РОЗДІЛ Х ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
192. Стаття 34. Підстави для припинення діяльності фермерського господарства      Стаття 35. Підстави для припинення діяльності фермерського господарства  
193. Діяльність фермерського господарства припиняється у разі:      Діяльність фермерського господарства припиняється у разі:  
194. 1) ліквідації фермерського господарства;   -173- Сулковський П.Г.
Підпункт 1 статті 34 вважати підпунктом 2), а далі за текстом.  
Враховано   1) реорганізації фермерського господарства;  
195. 2) реорганізації фермерського господарства;      2) ліквідації фермерського господарства;  
196. 3) визнання фермерського господарства неплатоспроможним (банкрутом);      3) визнання фермерського господарства неплатоспроможним (банкрутом);  
197. 4) якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства.      4) якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства.  
198. Стаття 35. Порядок припинення діяльності фермерського господарства      Стаття 36. Порядок припинення діяльності фермерського господарства  
199. 1. Рішення про припинення діяльності фермерського господарства приймається:      1. Рішення про припинення діяльності фермерського господарства приймається:  
200. а) у разі ліквідації та реорганізації фермерського господарства - відповідно до статуту фермерського господарства;   -174- Сулковський П.Г.
Підпункти а) і б) статті 35 викласти у такій редакції:" а) власником у разі реорганізації або ліквідації фермерського господарства - відповідно до закону та Статуту фермерського господарства; б) у разі якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства у порядку, встановленому цивільним законодавством;"  
Враховано   а) власником у разі реорганізації або ліквідації фермерського господарства - відповідно до закону та Статуту фермерського господарства;  
201. б) у разі якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства - органом, до компетенції якого віднесена державна реєстрація фермерського господарства;      б) у разі якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства у порядку, встановленому законом;  
202. в) у разі банкрутства фермерського господарства - судом.   -175- Сулковський П.Г.
У Пункті в) цієї статті замість слова: "судом" записати: "до закону"  
Враховано   в) у разі банкрутства фермерського господарства - відповідно до закону.  
203. Спори про припинення діяльності фермерського господарства вирішуються судом.      Спори про припинення діяльності фермерського господарства вирішуються судом.  
204. 2. Майно фермерського господарства, яке припиняє свою діяльність, використовується в першу чергу для розрахунків по оплаті праці найманих осіб, виконання зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими кредиторами. Решта майна розподіляється між членами фермерського господарства відповідно до його статуту. Спори щодо розподілу майна фермерського господарства, яке припинило свою діяльність, вирішуються судом.   -176- Сулковський П.Г.
Пункт 2 цієї статі викласти у наступній редакції: "2. Кошти, одержані від продажу майна фермерського господарства спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів розподіляється між членами фермерського господарства відповідно до його Статуту. Спори щодо розподілу майна фермерського господарства, яке припинило свою діяльність, вирішуються судом."  
Враховано   2. Кошти, одержані від продажу майна фермерського господарства спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів розподіляється між членами фермерського господарства відповідно до його Статуту. Спори щодо розподілу майна фермерського господарства, яке припинило свою діяльність, вирішуються судом.  
    -177- Баранівський О.П.
Грязєв А.Д.
У пункті 3 статті 35 вилучити слова: "викупу земельної ділянки для суспільних потреб".  
Немає висновку    
205. 3. У разі припинення діяльності фермерського господарства до закінчення терміну надання господарству податкових пільг господарство сплачує до бюджету за весь період його діяльності суму податку, обчислену в розмірі, встановленому для фермерського господарства, крім випадків, передбачених пунктами 4 і 5 статті 34 цього Закону, та викупу земельної ділянки для суспільних потреб чи примусового відчуження її з мотивів суспільної необхідності.   -178- Сулковський П.Г.
У пункті 3 статі 35 посилання на пункт "5 статті 34 цього Закону" вважати помилковим.  
Враховано   3. У разі припинення діяльності фермерського господарства до закінчення терміну надання господарству податкових пільг господарство сплачує до бюджету за весь період його діяльності суму податку, обчислену в розмірі, встановленому для фермерського господарства, крім випадків, передбачених частиною 4 статті 34 цього Закону, та викупу земельної ділянки для суспільних потреб чи примусового відчуження її з мотивів суспільної необхідності.  
    -179- Беспалий Б.Я.
У статті 35 частину 3 виключити.  
Враховано    
206. РОЗДІЛ VІІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ   -180- Ткач Р.В.
Пропоную: "РОЗДІЛ УІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ" вважати "РОЗДІЛОМ ХІ."  
Враховано   РОЗДІЛ ХІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ  
207. Стаття 36. Відповідальність за порушення положень цього Закону щодо створення та функціонування фермерського господарства   -181- Беспалий Б.Я.
У назві статті 36 виключити текст: "щодо створення та функціонування фермерського господарства".  
Враховано   Стаття 37. Відповідальність за порушення положень цього Закону.  
    -182- Сулковський П.Г.
Назву статті 36 і статтю викласти у такій редакції: "Стаття 37. Відповідальність за порушення положень цього Закону. За порушення положень цього Закону посадові особи та громадяни несуть відповідальність у порядку встановленому законом."  
Враховано    
208. За порушення положень цього Закону щодо створення фермерського господарства та його функціонування посадові особи та громадяни притягаються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.   -183- Беспалий Б.Я.
Стаття 36 текст: "законодавством України" замінити словом: "законом".  
Враховано   За порушення положень цього Закону посадові особи та громадяни несуть відповідальність у порядку встановленому законом.  
209. РОЗДІЛ ІХ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -184- Ткач Р.В.
Пропоную: "РОЗДІЛ ІХ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" вважати "РОЗДІЛОМ ХІІ".  
Враховано   РОЗДІЛ ХІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
    -185- Баграєв М.Г.
У прикінцевих положеннях законопроекту слід чітко виписати долю чинного Закону України "Про селянське (фермерське) господарство", так як вони регулюють ідентичні правовідносини, а тому у цей закон, у разі прийняття вищезазначеного законопроекту необхідно вносити суттєві зміни або він повинен втратити чинність.  
Враховано    
210. Стаття 37. Прикінцеві положення      Стаття 38. Прикінцеві положення  
211. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -186- Ващук К.Т.
Доповнити статтю новим пунктом 4 в такій редакції: "Вважати таким, що втратив чинність Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 14, ст. 186)."  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Вважати таким, що втратив чинність Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 14, ст. 186, №14, ст. 187, №48, ст.653; 1993 р. №132, ст.341; 2000р., №1, ст. 1, № 51-52, ст. 448; 2002р. № 16, ст.114; №29,ст.194; 2003р. №10-11, ст.87 із змінами, внесеними Законом України 15 травня 2003 року №762-ІV). 3.Внести зміни до таких законів України: "1.У Законі України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992р., № 38, ст.560; 1996 р., № 45, ст. 238, 1997 р., №47, ст.294): частину першу статті 12 доповнити пунктом 25 такого змісту: "новостворені фермерські господарства протягом 3 років, а в трудонедостатніх населених пунктах - 5 років з часу передачі їм земельної ділянки у власність". 2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України) (ВВР), 1995 р., № 4, ст. 28; 1997р., № 27, ст. 181, №47, ст.294; 1998 р., №2, ст.7, №10, ст. 35,№18, ст.94, №26,ст.151): пункт 7.13 доповнити підпунктом 7.13.8 такого змісту: "строком на 3 роки, а у трудонедостатніх населених пунктах - 5 років звільняються від оподаткування прибуток новостворених фермерських господарств, отриманий від їх господарської діяльності".  
    -187- Ткач Р.В.
У прикінцевих положеннях внести зміни до таких законів України: "1.У Законі України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992р., № 38, ст.560; 1996 р., № 45, ст. 238, 1997 р., №47, ст.294): частину першу статті 12 доповнити пунктом 25 такого змісту: "новостворені фермерські господарства протягом 3 років, а в трудонедостатніх населених пунктах - 5 років з часу передачі їм земельної ділянки у власність". 2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України) (ВВР), 1995 р., № 4, ст. 28; 1997р., № 27, ст. 181, №47, ст.294; 1998 р., №2, ст.7, №10, ст. 35,№18, ст.94, №26,ст.151): пункт 7.13 доповнити підпунктом 7.13.8 такого змісту: "строком на 3 роки, а у трудонедостатніх населених пунктах - 5 років звільняються від оподаткування прибуток новостворених фермерських господарств, отриманий від їх господарської діяльності".  
Враховано    
    -188- Беспалий Б.Я.
У статті 37 частині 2 виключити.  
Відхилено    
212. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів з питань ведення фермерських господарств, у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   -189- Ткач Р.В.
Пункт 2 статі 37 вважати пунктом 4 а пункт 3- п'ятим.  
Враховано   4. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів з питань діяльності фермерських господарств, у відповідність із цим Законом, вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
213. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:   -190- Беспалий Б.Я.
У статті 37 частині 3 наприкінці доповнити таким новим пунктом: "забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
Враховано редакційно   5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: затвердити мінімальні реґіональні розміри земельних ділянок фермерських господарств, що не підлягають поділу при спадкуванні. затвердити, за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, погодженим з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України, Статут Українського державного фонду підтримки фермерських господарств;  
    -191- Ткач Р.В.
Пункт 3 статті 37 "Прикінцеві положення" доповнити абзацами такого змісту: "затвердити мінімальні реґіональні розміри земельних ділянок фермерських господарств, що не підлягають поділу при спадкуванні. затвердити, за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, погодженим з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України, Статут Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, в якому передбачити безпосередню участь Асоціації у вищому органі управління фонду, склад комісії (не менше половини кількісного складу) по проведенню конкурсу щодо надання державної підтримки фермерським господарствам та визначити в ньому порядок її надання: щорічно передбачати у проекті закону про Державний бюджет України окремим рядком кошти на підтримку фермерських господарств;"  
Враховано    
214. встановити порядок використання коштів державного бюджету для надання допомоги новоствореним фермерським господарствам;   -192- Ващук К.Т.
8. У статті 37. "Прикінцеві положення": - у частині третій пункт другий викласти у такій редакції: "затвердити Статут Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, визначивши в ньому порядок надання:", і далі за текстом.  
Враховано редакційно    
215. затвердити разом з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України Статут Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, визначивши в ньому порядок надання:   -193- Беспалий Б.Я.
У статті 37, частині 3 пункт 2, що починається словами "затвердити разом" виключити  
Враховано частково    
216. а) одноразової безповоротної допомоги фермерському господарству для придбання сільськогосподарської техніки за програмою "перший трактор, перший автомобіль, перший комбайн", а стартового посівного матеріалу в розмірі, достатньому для закладення посівів або насаджень сільськогосподарських культур на площі 5 га;      щорічно при підготовці проекту закону про Державний бюджет України передбачати окремим рядком кошти на підтримку фермерських господарств;  
217. б) допомоги на оплату розроблення проектів відведення земельних ділянок, відшкодування частини витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування позичками банків, та на інші цілі;      встановити порядок використання коштів Державного бюджету України для надання допомоги новоствореним фермерським господарствам;  
218. в) допомоги на облаштування відокремлених садиб фермерських господарств;       
219. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
220. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону      забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.