Кількість абзаців - 162 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (з питань професійно-технічної освіти) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (з питань професійно-технічної освіти)      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
3. 1. У Законі України "Про освіту" (Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 21, _т.. 84) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 100а/96-вр від 23.03.96 ВВР, 1996, N 21, _т.. 85):      1. У Законі України "Про освіту" ( Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21,ст. 84):  
4. 1) Стаття 40. Професійно-технічна освіта       
5. (частину першу подати у такій редакції)       
6. 1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх професійної кваліфікації.   -1- Ніколаєнко С.М.
1)частину першу статті 40 викласти в такій редакції: "Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації."  
Враховано   1)частину першу статті 40 викласти в такій редакції: "1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації";  
7. 2) Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади   -2- Ніколаєнко С.М.
2) Назву та частину першу статті 41 викласти в такій редакції: "Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади "До професійно-технічних навчальних закладів належать: професійно-технічне училище відповідного профілю; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійний ліцей відповідного профілю; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту, або здійснюють професійно-технічне навчання."  
Враховано   2)у статті 41: а) назву та частину першу викласти в такій редакції:  
8. (частини першу-шосту подати у такій редакції)      "Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади  
9. 1. Професійно-технічними навчальними закладами є: професійно-технічне училище, професійно-художнє училище, професійне училище соціальної реабілітації, училище-агрофірма, училище-завод, вище професійне училище, центр професійно-технічної освіти, професійний ліцей, професійний ліцей відповідного профілю, навчально-виробничий центр, центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсовий комбінат, інші типи закладів, що надають робітничу професію      1. До професійно-технічних навчальних закладів належать: професійно-технічне училище відповідного профілю; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійний ліцей відповідного профілю; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту, або здійснюють професійно-технічне навчання" ;  
10. 2. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати денні, вечірні відділення, створювати і входити в різні комплекси, об'єднання.       
11. 3. Професійно-технічні навчальні заклади здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації громадян за державним замовленням, а також за угодами з підприємствами, об'єднаннями, установами, організаціями, окремими громадянами.      б) у частині третій слова "за державним контрактом" замінити словами "за державним замовленням";  
12. 4. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати одне або декілька підприємств, установ, організацій - замовників підготовки кадрів. Відносини з підприємствами, установами та організаціями - замовниками підготовки кадрів регулюються відповідно до укладених угод.      в) частину четверту викласти в такій редакції: "4. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати одне або декілька підприємств, установ, організацій - замовників підготовки кадрів. Відносини з підприємствами, установами та організаціями - замовниками підготовки кадрів регулюються відповідно до укладених угод";  
13. 5. Учні державних професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, і дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманні держави, інші учні зазначених навчальних закладів забезпечуються безкоштовним харчуванням і стипендією. Порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійно-технічних навчальних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією визначається Кабінетом Міністрів України.   -3- Устенко О.А.
До Закону "Про освіту" _т..41 п.5 в частині слів "дітей які залишилися без піклування батьків " згідно статті 52 Конституції України викласти у такій редакції "дітей, позбавлених батьківського піклування".  
Враховано   г) у частині п`ятій слова "дітей які залишилися без піклування батьків" замінити словами "дітей, позбавлених батьківського піклування";  
14. 6. Випускникам професійно-технічних навчальних закладів присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).   -4- Кафарський В.І.
частину шосту викласти в такій редакції: "6. Випускникам професійно-технічних навчальних закладів відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії). Випускникам вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня може присвоюватися кваліфікація "молодший спеціаліст" тільки з акредитованого напряму (спеціальності)."  
Враховано   д) частину шосту викласти в такій редакції: "6. Випускникам професійно-технічних навчальних закладів відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).  
15. Випускникам вищих професійних училищ, центрів професійно-технічної освіти може присвоюватися освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст".      Випускникам вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня може присвоюватися кваліфікація "молодший спеціаліст" тільки з акредитованого напряму (спеціальності)";  
16. 3) Стаття 47. Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування, клінічна ординатура, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів)      3) у статті 47:  
17. (частину першу, другу подати у такій редакції)      а) частину першу викласти в такій редакції:  
18. 1.Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.      "1.Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду";  
19. 2. Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівнями акредитації, професійно-технічними навчальними закладами, науково-методичними центрами професійно-технічної освіти, відповідними підрозділами наукових установ і підприємств, в тому числі на підставі укладених договорів.   -5- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
( частину другу виключити, як таку, що не узгоджується зі статтею 48 Закону України "Про освіту")  
Враховано   б) частину другу виключити.  
20. 4) Стаття 48. Заклади післядипломної освіти      4) у частині першій статті 48:  
21. (абзац четвертий частини першої подати у такій редакції)      а) абзац четвертий викласти в такій редакції:  
22. професійно-технічні навчальні заклади;   -6- Прошкуратова Т.С.
(після абзацу четвертого частини першої статті 48 додати абзац і викласти його у такій редакції) "науково- методичні центри професійно-технічної освіти";  
Враховано   "професійно-технічні навчальні заклади"; б) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: "науково- методичні центри професійно-технічної освіти". У зв` язку з цим абзац п `ятий вважати абзацом шостим;  
23. 5) Стаття 53. Додаткові види соціального і матеріального забезпечення вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів       
24. (абзац третій частини четвертої подати у такій редакції)       
25. П'ятдесят відсотків заробітку за виробниче навчання і практику учнів професійно-технічних училищ направляється на рахунок навчального закладу для зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.   -7- Устенко О.А.
(абзац третій частини четвертої статі 53 викласти в такій редакції): "П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи".  
Враховано   5)абзац третій частини четвертої статті 53 викласти в такій редакції: "П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи"; 6) у тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінити словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку.  
    -8- Устенко О.А.
пропоную до проекту в цілому що стосується змін до Закону України "Про освіту", відповідно до термінології статті 53 Конституції України слова "заклади освіти" замінити словами "навчальні заклади"  
Враховано    
26. 2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 32, _т..215) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 652-ХІV ( 652-14)від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, _т..218):   -9- Кафарський В.І.
Устенко О.А.
1)У статті 3 : назву статті та частини першу, другу та третю викласти в такій редакції: "Стаття 3. Професійно- технічна освіта "Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками у обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах. Професійно-технічне навчання -складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг".  
Враховано   2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст.215; 1999р.,№ 26 ст.218, із змінами, внесеними Законом України від 22 травня 2003 року № 860-ІV):  
27. 1) Стаття 3. Професійно-технічна освіта. Курсове професійно-технічне навчання      1) у статті 3 : а) назву та частини першу, другу і третю викласти в такій редакції: "Стаття 3. Професійно- технічна освіта Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками у обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах. Професійно-технічне навчання -складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг.  
28. (абзац третій подати у запропонованій редакції та доповнити абзацом четвертим)       
29. Професійно-технічна освіта забезпечує допрофесійну, первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робітників.   -10- Кафарський В.І.
Устенко О.А.
(частину третю викласти у такій редакції) "Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації."  
Враховано   Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації";  
30. Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії, спеціальності.   -11- Кафарський В.І.
(після частини третьої доповнити статтю новою частиною такого змісту): "Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії".  
Враховано   б) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "Допрофесійна підготовка це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії". У зв`язку з цим частини четверту- шосту вважати відповідно частинами п` ятою-сьомою; в) частину п` яту викласти в такій редакції: "Первинна професійна підготовка це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності";  
    -12- Кафарський В.І.
(частину п` яту викласти в такій редакції): "Первинна професійна підготовка - це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності"  
Враховано    
31. 2) Стаття 4. Система професійно-технічної освіти       
32. Система професійно-технічної освіти складається з професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, навчально-методичних, науково-методичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних та інших підприємств, установ, організацій та органів управління ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників.   -13- Прошкуратова Т.С.
( статтю 4 після слова "підпорядкування" доповнити словами "що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти" та після слів "навчально-методичних" доповнити словами "науково-методичних."  
Враховано   2) статтю 4 після слова "підпорядкування" доповнити словами "що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти" та після слів "навчально-методичних" доповнити словами "науково-методичних" ;  
33. 3) Стаття 5. Право на здобуття професійно-технічної освіти       
34. (доповнити абзац другий)   -14- Устенко О.А.
частини другу викласти в такій редакції: "Професійно-технічна освіта здобувається громадянами України у державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах в межах державного замовлення безоплатно, на конкурсній основі, як що вона здобувається вперше."  
Враховано   3) частини другу та шосту статті 5 викласти в такій редакції:  
35. Первинна професійно-технічна освіта здобувається громадянами України у державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах в межах державного замовлення безоплатно, за рахунок держави.   -15- Устенко О.А.
ст.5 частину шосту викласти в такій редакції: "Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно..." і далі за текстом;  
Враховано   "Професійно-технічна освіта здобувається громадянами України у державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах в межах державного замовлення безоплатно, на конкурсній основі, як що вона здобувається вперше"; "Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України";  
36. 4) Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти      4) у частині першій статті 7:  
37. (шостий абзац подати у такій редакції)   -16- Бауер М.Й.
(шостий абзац викласти у такій редакції) "ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного навчання на виробництві;"  
Враховано   а) абзац шостий викласти в такій редакції:  
38. ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних закладів, підприємств та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;   -17- Дорогунцов С.І.
(дванадцятий абзац статті 7 викласти у такій редакції) "організація науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження в навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій;"  
Враховано   "ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного навчання на виробництві"; б) абзац дванадцятий викласти в такій редакції: "організація науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження в навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій"; в) частину доповнити абзацами такого змісту: "формування стратегічних напрямів розвитку професійно-технічної освіти, забезпечення взаємодії з іншими галузями освіти; забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості професійно-технічної освіти"; 5) абзац восьмий частини першої статті 8 викласти в такій редакції: "організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку, науково-методичного забезпечення, впровадження в навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій у підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладах";  
    -18- Ситник К.М.
(після чотирнадцятого абзацу додати абзаци і викласти їх у такій редакції): "формування стратегічних напрямів розвитку професійно-технічної освіти, забезпечення взаємодії з іншими галузями освіти; забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості професійно-технічної освіти."  
Враховано    
    -19- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Прошкуратова Т.С.
Бауер М.Й.
Стаття 8. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади. (восьмий абзац викласти у такій редакції) "організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку, науково-методичного забезпечення, впровадження в навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій у підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладах;"  
Враховано    
39. 5) Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою       
40. (абзаци перший другий подати у такій редакції)       
41. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою належать:      6) у частині першій статті 9:  
42. створення відповідно республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських органів управління професійно-технічною освітою, Міжгалузевих рад з професійно-технічної освіти;   -20- Ніколаєнко С.М.
Абзац сьомий частини першої доповнити словами "сприяння працевлаштуванню випускників професійно-технічних навчальних закладів"  
Враховано   а) абзац другий доповнити словами "міжгалузевих рад з професійно-технічної освіти"; б) абзац сьомий доповнити словами "сприяння працевлаштуванню випускників професійно-технічних навчальних закладів"; 7) частину другу статті 10 доповнити реченням такого змісту: "На регіональному рівні міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти очолює заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та заступники обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";  
    -21- Родіонов М.К.
Стаття 10. Міжгалузева рада з професійно-технічної освіти. (частину другу статті 10 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити реченням такого змісту: "На регіональному рівні міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти очолює заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та заступники обласних, Київської та севастопольської міських державних адміністрацій".  
Враховано    
43. 6) Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти   -22- Устенко О.А.
статтю 11 викласти у такій редакції: " Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти. Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій галузі."  
Враховано   8) статтю 11 викласти в такій редакції: " Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти  
44. (статтю вилучити)      Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій галузі";  
45. 7) Стаття 12. Форми професійно-технічної освіти       
46. Професійно-технічна освіта здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах за денною, вечірньою (змінною) очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.      9) статтю 12 після слів "вечірньою (змінною)" доповнити словами "очно-заочною, дистанційною, екстернатною";  
47. 8) Стаття 13. Ступеневість професійно-технічної освіти      10) у статті 13:  
48. (абзаци перший, другий подати у такій редакції)       
49. Ступеневість професійно-технічної освіти громадян визначається у професійно-технічних навчальних закладах відповідними рівнями кваліфікації і складністю професій та освітньо-кваліфікаційним рівнем.      частину першу після слів "складністю професій" доповнити словами "та освітньо-кваліфікаційним рівнем";  
50. Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками.   -23- Бауер М.Й.
( частину другу викласти в такій редакції): "Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками."  
Враховано   частину другу викласти в такій редакції: "Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками."  
51. 9) Стаття 15. Освітньо-кваліфікаційні рівні професійно-технічної освіти      11) у статті 15:  
52. Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).      у частині першій слово "кваліфікація" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень" ;  
53. Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти певного рівня акредитації, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст".      частину другу після слів "вищому професійному училищі" доповнити словами "центрі професійно-технічної освіти" та слово "кваліфікація" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";  
54. 10) Стаття 16. Документи про професійно-технічну освіту      12) у статті 16:  
55. (абзаци перший, четвертий подати у такій редакції)       
56. Випускнику професійно-технічного навчального закладу, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.      а) у частині першій слово "кваліфікацію" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";  
57. Випускнику вищого професійного училища, центра професійно-технічної освіти, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.      б) частину четверту викласти в такій редакції: " Випускнику вищого професійного училища та центру професійно-технічної освіти, якому присвоєно кваліфікацію "молодший спеціаліст", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України";  
58. 11) Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів   -24- Бауер М.Й.
Статтю 18 викласти в такій редакції: "Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів. До професійно-технічних навчальних закладів належать: професійно-технічне училище відповідного профілю; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійний ліцей відповідного профілю; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання."  
Враховано   13) статтю 18 викласти в такій редакції: "Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів  
59. До професійно-технічних навчальних закладів належать:      До професійно-технічних навчальних закладів належать:  
60. професійно-технічне училище відповідного профілю;      професійно-технічне училище відповідного профілю;  
61. професійне училище соціальної реабілітації;      професійне училище соціальної реабілітації;  
62. вище професійне училище;      вище професійне училище;  
63. професійний ліцей;      професійний ліцей;  
64. професійний ліцей відповідного профілю;      професійний ліцей відповідного профілю;  
65. професійно-художнє училище;      професійно-художнє училище;  
66. художнє професійно-технічне училище;      художнє професійно-технічне училище;  
67. вище художнє професійно-технічне училище;      вище художнє професійно-технічне училище;  
68. училище-агрофірма;      училище-агрофірма;  
69. вище училище-агрофірма;      вище училище-агрофірма;  
70. училище-завод;      училище-завод;  
71. центр професійно-технічної освіти;      центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти;  
72. навчально-виробничий центр;      навчально-виробничий центр;  
73. центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;      центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;  
74. навчально-курсовий комбінат;      навчально-курсовий комбінат;  
75. навчальний центр;      навчальний центр;  
76. інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту.   -25- Родіонов М.К.
Стаття 23. Органи громадського самоврядування професійно-технічного навчального закладу. Статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту: "У професійно-технічних навчальних закладах можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування".  
Враховано   інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання"; 14) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту: "У професійно-технічних навчальних закладах можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування"; 15) частину четверту статті 24 доповнити абзацом такого змісту: "разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту";  
    -26- Родіонов М.К.
Стаття 24. Керівник професійно-технічного навчального закладую Частину четверту статті 24 доповнити абзацом такого змісту "разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;"  
Враховано    
77. 12) Стаття 26. Контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційна атестація      16) у статті 26:  
78. (абзаци перший - дев'ятнадцятий подати у такій редакції)       
79. Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційну атестацію.      а) частину першу після слова "поточний" доповнити словом "тематичний";  
80. Поточний контроль передбачає:       
81. поурочне опитування учнів, слухачів;       
82. контрольні та перевірні роботи;   -27- Прошкуратова Т.С.
абзац четвертий частини другої "тематичне тестування" виключити  
Враховано   б) абзац четвертий частини другої виключити;  
83. інші форми контролю, що не суперечать етичним та методико-педагогічним нормам.       
84. Тематичний контроль передбачає:      в) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:  
85. тематичне опитування або тестування учнів, слухачів.      "Тематичний контроль передбачає тематичне опитування або тестування учнів, слухачів". У зв`язку з цим частини третю -дванадцяту вважати відповідно частинами четвертою -тринадцятою;  
86. Педагогічні працівники, органи управління освітою, засновники самостійно обирають форми поточного контролю знань, умінь та навичок учнів, слухачів.   -28- Ситник К.М.
частину четверту після слова "поточного" доповнити словом " татематичного.",  
Враховано   г) частину четверту після слова "поточного" доповнити словами " та тематичного";  
87. Проміжний контроль передбачає:      д) частину п `яту викласти в такій редакції: "Проміжний контроль передбачає:  
88. семестрові заліки;      семестрові заліки;  
89. семестрова атестація;      семестрову атестацію;  
90. річні підсумкові заліки;      річні підсумкові заліки;  
91. річна підсумкова атестація;      річну підсумкову атестацію;  
92. кваліфікаційна атестація;      кваліфікаційну атестацію;  
93. індивідуальні завдання учням, слухачам.      індивідуальні завдання учням, слухачам";  
94. Форми та періодичність проміжного контролю визначаються навчальним планом.       
95. Дотримання зазначених у навчальному плані конкретних форм проміжного контролю та їх періодичності є обов'язковим.       
96. Вихідний контроль передбачає:   -29- Устенко О.А.
частину восьму викласти в такій редакції: "Вихідний контроль передбачає: державну кваліфікаційну атестацію, яка включає; "кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає в межах вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня" захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює."  
Враховано   е) частину восьму викласти в такій редакції:  
97. державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:      "Вихідний контроль передбачає:державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:  
98. кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;      кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає в межах вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;  
99. захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює.   -30- Устенко О.А.
Стаття 29. Участь підприємств, установ, організацій у здійсненні професійно-технічної освіти частину першу після слова "навчальних закладів" доповнити словом "оплачувані".  
Враховано   захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює"; 17) у статті 29: а) частину першу після слів "навчальних закладів" доповнити словом "оплачувані"; б) частину другу після слів "умов праці" доповнити словами "та оплату праці"; в) у частині четвертій слова "мають право" замінити словом "зобов'язані"; 18) доповнити статтею 29-1 такого змісту: "Стаття 29-1. Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною та галузевими академіями наук, науково-методичними та навчально-методичними установами, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти";  
    -31- Устенко О.А.
частину другу викласти в такій редакції: "Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії";  
Враховано    
    -32- Устенко О.А.
у четвертій частині слова "мають право" замінити словом: "зобов'язані"  
Враховано    
    -33- Толочко П.П.
Розділ ІУ доповнити статтею 29-1 такого змісту: "Стаття 29-1. Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів. Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною та галузевими академіями наук, науково-методичними та навчально-методичними установами, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти".  
Враховано    
100. 13) Стаття 32. Державні стандарти професійно-технічної освіти   -34- Прошкуратова Т.С.
(абзац 2 частини другої викласти в такій редакції: "освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників;"  
Враховано   19) у статті 32: а) у частині другій : абзац другий викласти в такій редакції: "освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника";  
101. (абзаци п `ятий - восьмий подати у запропонованій редакції та доповнити абзацом дев'ятим)       
102. типові навчальні програми з навчальних предметів, передбачених навчальними планами, та з професійно-практичної підготовки;      у абзаці четвертому слова " з виробничого навчання " замінити словами "з професійно-практичної підготовки";  
103. перелік основних обов'язкових засобів навчання;       
104. систему контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації.       
105. Державний стандарт професійно-технічної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти і затверджується Кабінетом Міністрів України.   -35- Прошкуратова Т.С.
у частині третій слова "Державні стандарти" та "розробляються" замінити відповідно словами "Державний стандарт "та "розробляються";  
Враховано   б) у частині третій слова "Державні стандарти" та "розробляються" замінити відповідно словами "Державний стандарт "та "розробляється"; .  
106. Державні стандарти з конкретних професій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.   -36- Ситник К.М.
(доловнити статтю 32 новою частиною, такого змісту:) "Державні стандарти з конкретних професій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики".  
Враховано   доповнити частиною четвертою такого змісту: "Державні стандарти з конкретних професій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";  
107. 14) Стаття 33. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу      20) у назві та тексті статті 33 слово "кваліфікаційна" замінити словами "освітньо-кваліфікаційна";  
108. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу - це сукупність вимог, що визначають його професійні знання, уміння та навички, що розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти на основі кваліфікаційних характеристик професій.       
109. 15) Стаття 34. Навчальний план, навчальна програма      21) у статті 34:  
110. (доповнити абзацами)       
111. Навчальна програма з професійно-практичної підготовки - це документ, що визначає зміст професійних знань, умінь, навичок та способи і методи їх формування.      а) у частині третій слова "з виробничого навчання" замінити словами "з професійно-практичної підготовки";  
112. Навчальний план та навчальні програми розробляються на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника або кваліфікаційних характеристик професій.      б) у частині четвертій слова "кваліфікаційної характеристики" замінити словами "освітньо-кваліфікаційної характеристики";  
113. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти розробляє і затверджує типові навчальні плани і типові навчальні програми, які визначають загальнодержавний компонент змісту професійно-технічної освіти і є обов'язковими для використання в професійно-технічних навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування.   -37- Ніколаєнко С.М.
(частину шосту доповнити словами : "та затверджують у порядку, який визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти\."  
Враховано   в) частину п`яту після слова "розробляє" доповнити словами "і затверджує"; г) частину шосту доповнити словами "та затверджують у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти"; 22) статтю 37 доповнити абзацом такого змісту: " пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"; 23) частину п`яту статті 39 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту: " станом здоров'я; переведенням, за його згодою в інший навчальний заклад". У зв` язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами п`ятим- восьмим;  
    -38- Заічко В.О.
1. У Законі України "Про професійно-технічну освіту": 1) Стаття 34. Учбовий план, учбова програма. Абзац 6 доповнити словами: "…і затверджують у встановленому порядку"  
Враховано    
    -39- Заічко В.О.
Стаття 37. Права учня, слухача професійно-технічного навчального закладу. Статтю 37 доповнити абзацом такого змісту: " пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
    -40- Устенко О.А.
Стаття 39. Обов` язки і відповідальність учня, слухача професійно-технічного навчального закладу. "Частину п `яту статті 39 з професійно-технічного навчального закладу учень, слухач може бути відрахованим за... " доповнити абзацами такого змісту: "станом здоров'я;" "переведенням, за його згодою в інший навчальний заклад;" у зв` язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами п`ятим- восьмим;  
Враховано    
114. 16) Стаття 42. Соціальний захист інвалідів       
115. (абзац другий подати у редакції)       
116. Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету у межах обсягів державного замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.      24) частину другу статті 42 після слова "здійснюється" доповнити словами "за рахунок коштів державного бюджету у межах обсягів державного замовлення";  
117. 17) Стаття 45. Поняття і загальні положення       
118. (абзац перший подати у такій редакції)       
119. До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники професійно-технічних навчальних закладів та інші працівники, які беруть безпосередню участь у навчально-виховній роботі.   -41- Кафарський В.І.
Частину першу статті 45 викласти в такій редакції: "До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних та навчально-методичних установ їх заступники та інші працівники, діяльність яких пов` язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу."  
Враховано   25) частину першу статті 45 викласти в такій редакції: "До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники та інші працівники, діяльність яких пов` язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу"; 26) у частині другій статті 46 слова "відповідну педагогічну" замінити словами "відповідну психолого-педагогічну;  
    -42- Устенко О.А.
) У частині другій статті 46 слова "відповідну педагогічну" замінити словами "відповідну психолого-педагогічну."  
Враховано    
120. 18) Стаття 49. Відносини власності в галузі професійно-технічної освіти       
121. (перший-шостий абзаци подати у такій редакції)      27) частину шосту статті 49 виключити;  
122. Засновник закріплює за державними професійно-технічними навчальними закладами та установами професійно-технічної освіти об'єкти права власності, які належать засновнику на праві власності або орендовані ним у інших власників.       
123. Об'єкти права власності, закріплені засновником за державним професійно-технічним навчальним закладом або установою професійно-технічної освіти, перебувають в їх користуванні.       
124. Навчальні заклади та установи професійно-технічної освіти несуть відповідальність перед засновником за збереження та використання за призначенням закріпленого за ними майна. Контроль за використанням цього майна здійснюється засновником.       
125. Майно (об'єкти, споруди, основні фонди) навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти, що перебувають у державній власності, може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна і коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток професійно-технічної освіти.       
126. У разі ліквідації державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти їх майно (об'єкти, споруди, їх основні фонди) та кошти, одержані від його реалізації, використовуються на розвиток професійно-технічної освіти.       
127. У разі ліквідації професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на інших (крім державної) формах власності, грошові кошти та інше майно, що належать їм на праві власності, використовуються у порядку, визначеному статутом навчального закладу.       
128. 19) Стаття 50. Фінансування професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти       
129. (абзац дев'ятий подати у такій редакції)       
130. П'ятдесят відсотків заробітку за виробниче навчання і практику учнів професійно-технічних училищ направляється на рахунок закладу освіти для зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.   -43- Устенко О.А.
Частину дев`яту статті 50 викласти в такій редакції: "П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи".  
Враховано   28) частину дев`яту статті 50 викласти в такій редакції: "П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи". 3.У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст.134): 1) частину першу статті 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: "Особам, які завершили навчання у акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідним напрямом (спеціальністю), з яких також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації". У зв` язку з цим абзац другий вважати абзацом третім; 2) абзац сьомомий частини першої статті 9 після слова "заклад" доповнити словами "вище професійне училище, центр професійно-технічної освіти мають право".  
    -44- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Внести зміни до Закону України "Про вищу освіту" Стаття 8. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. Частину першу статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту: "Особам, які завершили навчання у акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідним напрямом (спеціальністю), з яких також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації".  
Враховано    
    -45- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Стаття 9. Документи про вищу освіту. У абзаці сьомому частини першої статті 9 після слова "заклад " доповнити словами "вище професійне училище, центр професійно-технічної освіти мають право" абзац сьомий викласти у такій редакції: Вищий навчальний заклад, "вище професійне училище, центр професійно-технічної освіти мають"право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитоваваного напряму (спеціальності).  
Враховано    
131. 3. У Бюджетному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 37-38, ст. 189):      4. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 37-38, ст. 189):  
132. 1) у пункті 2 статті 85 Бюджетного Кодексу України після слів "на фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів" додати "за винятком професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній формі власності, що надають повну загальну середню освіту та здійснюють допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, допрофесійну, первинну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за регіональними програмами"   -46- Порошенко П.О.
пункт 2 виключити  
Відхилено   1) частину другу статті 85 доповнити словами "за винятком державних професійно-технічних навчальних закладів";  
133. 2) у підпункті 2 пункту 1 статті 88 Бюджетного кодексу України додати абзац "професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній формі власності, що надають повну загальну середню освіту та здійснюють допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, допрофесійну, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за регіональними програмами";   -47- Порошенко П.О.
підпункт два пункту один виключити  
Враховано    
134. 3) у абзаці б) підпункту 2 пункту 1 статті 89 Бюджетного Кодексу України після слів "вечірні (змінні) школи" додати "професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній формі власності, що надають повну загальну середню освіту та здійснюють допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, допрофесійну, первинну підготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за регіональними програмами".   -48- Порошенко П.О.
абзац б) підпункту один виключити  
Враховано    
135. 4) у абзаці б) підпункту 2 пункту 1 статті 90 Бюджетного Кодексу України після слів "і виконують державне замовлення" додати "професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній формі власності, що надають повну загальну середню освіту та здійснюють допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, допрофесійну, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за рігеональними програмами".   -49- Порошенко П.О.
абзац б) виключити  
Враховано   2) пункт 3 статті 91 доповнити підпунктом "в" такого змісту: "в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів ".  
    -50- Ніколаєнко С.М.
Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансферів. Пункт 3 частини першої статті 91 доповнити новим підпунктом в) такого змісту: "в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів ";  
Враховано    
136. 4. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік":      5. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст.86):  
137. 1) у пункті 27 статті 2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" після слів " (крім військового майна і майна Національної академії наук України)" додати "та майна дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів";   -51- Порошенко П.О.
виключити  
Враховано частково   1) пункт 27 статті 2 після слів "крім військового майна і майна Національної академії наук України" доповнити словами "майна державних професійно-технічних навчальних закладів";  
138. 2) у пункті 16 статті 10 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" після слів " (крім військового майна і майна Національної академії наук України)" додати "та майна дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів";   -52- Порошенко П.О.
виключити  
Враховано частково   2) пункт 16 статті 10 після слів "крім військового майна і майна Національної академії наук України" доповнити словами "майна державних професійно-технічних навчальних закладів ";  
139. 3) у абзаці 2 статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" після слів "взятих на облік в органах Державного казначействі України" додати слова "за винятком професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній формі власності";   -53- Порошенко П.О.
виключити  
Враховано    
140. 4) у абзаці 1 статті 41 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" після слів "як нецільове використання бюджетних коштів" додати слова "за винятком професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній формі власності, що надають повну загальну середню освіту та здійснюють допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, допрофесійну, первинну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за рігеональними програмами";   -54- Ніколаєнко С.М.
Устенко О.А.
1) Стаття 41. (пункт перший викласти у такій редакції) Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України (2542-14) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів, за винятком професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній формі власності.  
Враховано   3) частину першу статті 41 після слів "як нецільове використання бюджетних коштів" доповнити словами "за винятком державних професійно-технічних навчальних закладів";  
    -55- Порошенко П.О.
виключити  
Враховано частково    
141. 5) у абзаці 4 статті 55 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" після слів "та органів і установ виконання покарань" додати слова "професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній формі власності, що надають приміщення в оренду орендарям, які сплачують єдиний податок";   -56- Ніколаєнко С.М.
Устенко О.А.
Частину четверту статті 55 після слів "та органів і установ виконання покарань" доповнити словами "державні професійно-технічні навчальні заклади на земельні ділянки на яких знаходяться приміщення, що надаються в оренду орендарям, які сплачують єдиний податок; "  
Враховано   4) частину четверту статті 55 після слів "та органів і установ виконання покарань" доповнити словами "державні професійно-технічні навчальні заклади на земельні ділянки на яких знаходяться приміщення, що надаються в оренду орендарям, які сплачують єдиний податок ".  
    -57- Порошенко П.О.
виключити  
Відхилено    
142. 6) скасувати пункт 13 статті щодо призупинення на 2003 рік дії абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92).   -58- Порошенко П.О.
виключити  
Враховано    
143. 5. У Земельному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст. 27):      6. У Земельному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):  
144. 1) у пункті 5 статті 7 Земельного Кодексу України додати підпункт 7.5.10 такого змісту: "сільським професійно-технічним навчальним закладам для дослідних, навчальних цілей та для ведення сільського господарства";   -59- Дорогунцов С.І.
Виключити, як такий який не має відношення до змісту цієї статті. Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин.  
Враховано    
145. 2) у пункті 3 статті 84 Земельного Кодексу України додати підпункт є) такого змісту: "Земельні ділянки, які належать державним професійно-технічним навчальним закладам";   -60- Дорогунцов С.І.
частину третю статті 84 доповнити підпунктом є) такого змісту: "земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами " частину четверту статті 84 доповнити підпунктом ж) такого змісту: "земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами "  
Враховано   1)у статті 84: а) частину третю доповнити підпунктом "є" такого змісту: "є) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами ";  
146. 3) у пункті 4 статті 84 Земельного Кодексу України додати підпункт ж) такого змісту "земельні ділянки, які належать державним професійно-технічним навчальним закладам".      б) частину четверту доповнити підпунктом "ж" такого змісту: " ж) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами ".  
147. 6. У Законі України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 11, ст. 150):      7. Пункт "б" статті 4 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1997р.,№ 15, ст.117; 1999р., № 40, ст. 361) викласти в такій редакції:  
148. В пункті б) статті 4 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" вилучити слово учбових.   -61- Ніколаєнко С.М.
пункт б) статті 4 викласти в такій редакції: "навчальні заклади державної] та комунальної форми власності, які фінансуються з відповідних бюджетів, стосовно транспортних засобів, при умові використання їх відповідно до статутної діяльності."  
Враховано   " б) навчальні заклади державної та комунальної форми власності, які фінансуються з відповідних бюджетів, стосовно транспортних засобів, при умові використання їх відповідно до статутної діяльності".  
    -62- Буряк С.В.
виключити  
Враховано частково    
149. 7. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 4, ст. 18):   -63- Ніколаєнко С.М.
Устенко О.А.
Кафарський В.І.
Круць М.Ф.
Стаття 7 у пункті 7.11.: абзац чотири підпункту 7.11.2. після слів "отриманих державних коштів" доповнити словами "у тому числі доходів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності, отриманих від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) пов`язаних з їх основною, статутною діяльністю."  
Враховано   8. Абзац четвертий підпункту 7.11.2. пункту 7.11. статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 12, ст.. 88) доповнити словами " у тому числі доходів державних професійно-технічних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) пов`язаних з їх основною, статутною діяльністю".  
150. у пункті 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" додати підпункт 7.13.7 такого змісту:   -64- Буряк С.В.
виключити  
Враховано    
151. "7.13.7. Звільняються від оподаткування доходи, отримані загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, що створені органами державної влади України та органами місцевого самоврядування, з надання державних послуг з:   -65- Буряк С.В.
виключити  
Враховано    
152. а) виготовлення та реалізації товарів народного споживання;   -66- Буряк С.В.
виключити  
Враховано    
153. б)вирощування ті реалізації сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва.   -67- Буряк С.В.
виключити  
Враховано    
154. 8. У Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 20, ст. 148):      9. У статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст. 148; 2003 р., № 14, ст. 98):  
155. у пункті 1 статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" після слів "до всіх закупівель товарів, робіт і послуг" додати слова "крім тих, які здійснюють державні навчальні заклади".   -68- Устенко О.А.
Пункт один статті 2 викласти в такій редакції: "Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тисячам євро, а робіт -100 тисячам євро."  
Враховано   1) частину першу викласти в такій редакції: " 1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тисячам євро, а робіт -100 тисячам євро"; 2) частину третю доповнити абзацом такого змісту: "професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів у державних професійно-технічних навчальних закладах".  
    -69- Буряк С.В.
виключити  
Враховано частково    
    -70- Устенко О.А.
частину третю доповнити новим абзацом такого змісту: "професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів у державних професійно-технічних навчальних закладах".  
Враховано    
156. 9. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст. 385):       
157. у абзаці 2 пункт3 4 статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" після слів "та весь період роботи" додати підпункт "учням, слухачам, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах за денною формою навчання, до їх закінчення, також учням, студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації за денною формою навчання до їх закінчення".   -71- Кафарський В.І.
Стаття 17, Відстрочка від призову. Пункт чотири статті 17 викласти в такій редакці: "Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються: "у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах всіх типів та різних форм власності, вищих професійних училищах, центрах професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації до закінчення повного курсу навчання"  
Враховано   10. Частину четверту статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 33, ст. 270; 2003 р., № 4, ст.34) викласти в такій редакції: "4. Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах всіх типів та форм власності та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації до закінчення повного курсу навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку під час навчання відстрочка втрачає силу".  
    -72- Заічко В.О.
1) Стаття 17. Відстрочка від призову. Пункт 4 викласти у редакції: "Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються: - у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, а також у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, до здобуття повної загальної середньої освіти; - у вищих професійно-технічних училищах та центрах професійно-технічної освіти за ступеневою системою навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" до закінчення повного курсу навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку під час навчання відстрочка втрачає силу.  
Враховано частково    
158. 10. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 1, ст.1) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1812-ІІІ (1812-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.319 N 1821-ІІІ (1821-14) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.321 N 2921-ІІІ (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114):       
159. Стаття 26. Обов'язки та відповідальність споживачів енергії   -73- Кафарський В.І.
( частини п `яту та шосту статті 26 після слів "крім населення" доповнити словами "професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності" частини п` яту та шосту викласти в такій редакції: Споживачі (крім населення, державних професійно-технічних навчальних закладів) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам п`ятикратну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини. У випадку перевищення договірної величини потужності споживачі (крім населення, державних професійно-технічних навчальних закладів) сплачують енергопостачальникам п`ятикратну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності.  
Враховано   11. У частинах п` ятій та шостій статті 26 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст.1) слова " (крім населення)" замінити словами " (крім населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)".  
160. Після слів "крім населення", записати "державних і комунальних дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладів" - далі за текстом.   -74- Бронніков В.К.
(внести до частин 5 та 6 доповнення, додавши в тексті після слова "населення" слова "та державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладів)  
Враховано    
161. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -75- Ніколаєнко С.М.
Устенко О.А.
Прикінцеві положення викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Пункт 4 розділу І, яким вносяться зміни до Бюджетного Кодексу України, пункт 7 розділу І, яким вносяться зміни до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" та пункт 8 розділу І, яким вносяться зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" набирають чинності з 1 січня 2004 року."  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Пункт 4 розділу І, яким вносяться зміни до Бюджетного Кодексу України, пункт 7 розділу І, яким вносяться зміни до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" та пункт 8 розділу І, яким вносяться зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" набирають чинності з 1 січня 2004 року.