Кількість абзаців - 172 Таблиця поправок


Про Державну службу виконання покарань (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України Про Державну службу виконання покарань      Закон України Про Державну службу виконання покарань  
2. Цей Закон визначає статус Державної служби виконання покарань, її завдання, правові засади організації та діяльності.   -1- Васильєв Г.А.
Преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Державної служби виконання покарань, її завдання та повноваження".  
Враховано   Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Державної служби виконання покарань, її завдання та повноваження.  
    -2- Кармазін Ю.А.
Зазначити у проекті Закону, що Державна служба виконання покарань утворюється на базі Державного департаменту України з питань виконання покарань і є правонаступником Департаменту стосовно його прав, обов'язків і зобов'язань.  
Відхилено . Державна служба виконання покарань є системою органів і установ виконання покарань, а Департамент - її складова як центральний орган виконавчої влади.   
    -3- Кармазін Ю.А.
У законопроекті необхідно виключити норми щодо посилання на якісь окремі затвердження Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено . Повноваження Кабінету Міністрів України визначені статтями 113-117 Конституції України.   
    -4- Задорожній О.В.
У назві, преамбулі та тексті проекту слова "Державна служба" у всіх відмінках замінити словами "державна служба" у відповідних відмінках. У тексті проекту слова "територіальні органи управління" у всіх відмінках замінити словами "територіальні органи" у відповідних відмінках.  
Відхилено . Див. у законах України: Державна прикордонна служба України, Державна митна служба України, Державна виконавча служба. Територіальні органи управління здійснюють специфічні функції щодо управління підпорядкованими органами і установами виконання покарань.   
    -5- Задорожній О.В.
У частинах третій, четвертій та п'ятій статті 7, частині першій статті 8, статті 9, частині першій, абзацах другому, третьому та четвертому статті 10, статті 11, статті 12, частині другій статті 14, частині другій і третій статті 18, частині другій статті 22, частині другій та п'ятій статті 27 слова "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" у всіх відмінках замінити словами "Державний департамент" у відповідних відмінках.  
Відхилено . Відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України Президент України створює і ліквідує центральні органи виконавчої влади. Загальноприйнятим у законах є визначення центрального органу виконавчої влади у відповідній сфері діяльності.   
3. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Визначення основних термінів      Стаття 1. Визначення основних термінів  
5. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
6. воєнізовані формування - органи, призначені для охорони установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, запобігання та припинення дій, що дезорганізують роботу виправних установ;   -6- Беспалий Б.Я.
Абзац другий статті 1 після слова "охорони" доповнити словами "органів та".  
Враховано . Див. статтю 11 проекту.   
    -7- Чикал А.В.
В абзаці другому статті 1 слово "органи" замінити словом "підрозділи"  
Враховано Див. статтю 11 проекту.   
7. кримінально-виконавча інспекція - орган, який виконує такі види покарання, як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські роботи, виправні роботи, та здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та звільнених від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років;   -8- Бандурка О.М.
Абзац третій статті 1 викласти у статті 12 в такій редакції: "кримінально-виконавча інспекція - орган, який виконує покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років".  
Враховано . Див. статтю 9 проекту.   
    -9- Шаров І.Ф.
В абзаці третьому статті 1 слова "виконує такі види" замінити словами "забезпечує та контролює виконання таких видів".  
Відхилено    
    -10- Беспалий Б.Я.
Абзац третій статті 1 після слів "осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням" доповнити словами "та умовно-достроково". Узгодити це з проектом Кримінально-виконавчого кодексу України, також прийнятого у першому читанні.  
Враховано частково . Див. пункт 4 Прикінцевих положень Кримінально-виконавчого кодексу України.   
8. кримінально-виконавча система - органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, навчальні заклади, підприємства, створені для залучення до праці засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань (далі - підприємства установ виконання покарань), інші підприємства, установи і організації, які забезпечують реалізацію єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;   -11- Задорожній О.В.
В абзаці четвертому статті 1 слова "реалізацію єдиної державної політики у сфері-" виключити.  
Враховано   кримінально-виконавча система - органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, навчальні заклади, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи і організації, які забезпечують виконання кримінальних покарань;  
9. органи виконання покарань - центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління, кримінально-виконавча інспекція;   -12- Задорожній О.В.
Абзац п'ятий статті 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим та шостим.  
Відхилено . Див. статтю 11 Кримінально-виконавчого кодексу України.  органи виконання покарань - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління, кримінально-виконавча інспекція; підприємства установ виконання покарань - підприємства, створені для залучення до праці засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань;  
    -13- Беспалий Б.Я.
Статтю 1 доповнити визначенням "підприємства установи виконання покарань".  
Враховано    
    -14- Надрага В.І.
У статті 1 не дано визначення підприємства установи виконання покарань.  
Враховано    
10. слідчі ізолятори - установи для тримання осіб (обвинувачених, підсудних, підозрюваних у вчиненні злочину, за який може бути призначено такий вид покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі), щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, а також засуджених, вироки щодо яких не набрали законної сили;   -15- Бандурка О.М.
Абзац шостий статті 1 виключити.  
Враховано    
11. установи виконання покарань - установи, які виконують за вироком суду, що набрав законної сили, такі види покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі.   -16- Бандурка О.М.
В абзаці сьомому статті 1 слова "такі види покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі" замінити словами "покарання у виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі".  
Враховано   установи виконання покарань - установи, які виконують за вироком суду, що набрав законної сили, покарання у виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі.  
12. Стаття 2. Основні завдання Державної служби виконання покарань   -17- Беспалий Б.Я.
У назві статті 2 виключити слово "Основні".  
Враховано .  Стаття 2. Завдання Державної служби виконання покарань  
    -18- Задорожній О.В.
Статтю 2 доповнити новою частиною першою такого змісту: "Державна служба виконання покарань входить до системи органів юстиції України".  
Відхилено    
13. Основними завданнями Державної служби виконання покарань є:   -19- Бандурка О.М.
Статтю 2 викласти в такій редакції: "На Державну службу виконання покарань покладається завдання щодо здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань".  
Враховано   На Державну службу виконання покарань покладається завдання щодо здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.  
14. здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;   -20- Задорожній О.В.
Абзац другий частини другої статті 2 викласти в такій редакції: "участь у реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань".  
Відхилено    
15. тримання осіб, взятих під варту, забезпечення виконання вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення, ресоціалізації та соціальної адаптації засуджених;   -21- Бандурка О.М.
В абзаці третьому статті 2 слова "забезпечення" і "та соціальної адаптації" виключити.  
Враховано    
16. здійснення контролю за виконанням вироків суду за окремими видами додаткових покарань; забезпечення примусового лікування засуджених;   -22- Шибко В.Я.
Мовчан П.М.
Статтю 2 доповнити новими абзацами такого змісту: "забезпечення дотримання прав людини та основних свобод щодо засуджених осіб та осіб, узятих під варту; організація взаємодії з громадськими та релігійними організаціями, забезпечення гласності в діяльності органів та установ служби".  
Враховано частково . Додатково див. статті 4 і 5 проекту та положення Кримінально-виконавчого кодексу України.   
17. забезпечення додержання вимог законодавства, запобігання злочинам, дисциплінарним правопорушенням з боку засуджених до позбавлення волі та щодо них, їх виявлення та припинення, розкриття злочинів, вчинених в органах і установах виконання покарань, проведення дізнання у справах про ці злочини, провадження оперативно-розшукової діяльності;   -23- Шибко В.Я.
Мовчан П.М.
В абзаці п'ятому статті 2 слова "провадження оперативно-розшукової діяльності" виключити.  
Відхилено . Див. статтю 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".   
18. організація виробничо-господарської діяльності, забезпечення засуджених роботою, їх загальноосвітнє та професійне навчання;       
19. правовий і соціальний захист осіб з числа персоналу Державної служби виконання покарань та членів їх сімей; удосконалення роботи з кадрами, їх професійної підготовки.   -24- Шаров І.Ф.
Статтю 2 доповнити положенням про включення до основних завдань Державної служби виконання покарань таких, що випливають із Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".  
Відхилено . Органи і установи виконання покарань є суб'єктами зазначеного закону, мають завдання і наділені відповідними повноваженнями.   
20. Стаття 3. Правові засади діяльності Державної служби виконання покарань   -25- Васильєв Г.А.
У назві і тексті статті 3 слова "правові засади" замінити словами "правова основа". Статті 3 і 4 вважати відповідно статтями 4 і 3.  
Враховано   Стаття 3. Основні принципи діяльності Державної служби виконання покарань  
21. Правовими засадами діяльності Державної служби виконання покарань є Конституція України, цей та інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані відповідно до них нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.   -26- Беспалий Б.Я.
У статті 3 слова "акти Президента України і Кабінету Міністрів України" перенести і поставити після слів "видані відповідно до них".  
Відхилено   Основними принципами діяльності Державної служби виконання покарань є: законність; повага і дотримання прав та свобод людини та громадянина; гуманізм і милосердя; позапартійність; гласність; взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, благодійними і релігійними організаціями.  
    -27- Задорожній О.В.
У статті 3 слова "центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словами "Міністерства юстиції України".  
Відхилено    
22. Стаття 4. Принципи діяльності Державної служби виконання покарань      Стаття 4. Правова основа діяльності Державної служби виконання покарань  
23. Діяльність Державної служби виконання покарань провадиться на принципах законності, гуманізму і милосердя, поваги до людини, її прав і свобод, позапартійності, гласності, взаємодії з трудовими колективами, громадськими, релігійними організаціями і населенням.   -28- Беспалий Б.Я.
Статтю 4 після слова "громадськими" доповнити словом "благодійними".  
Враховано   Правовою основою діяльності Державної служби виконання покарань є Конституція України, цей та інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані відповідно до них нормативно-правові акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.  
    -29- Васильєв Г.А.
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Основні принципи діяльності Державної служби виконання покарань Основними принципами діяльності Державної служби виконання покарань є: законність; повага і дотримання прав та свобод людини та громадянина; гуманізм і милосердя; позапартійність; гласність; взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, благодійними і релігійними організаціями".  
Враховано    
24. Стаття 5. Відносини Державної служби виконання покарань з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями   -30- Васильєв Г.А.
Назву статті 5 доповнити слова "органами іноземних держав".  
Враховано   Стаття 5. Відносини Державної служби виконання покарань з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, органами іноземних держав та міжнародними організаціями  
    -31- Задорожній О.В.
Назву статті 5 після слів "державної служби виконання покарань з" доповнити словами "органами юстиції та іншими".  
Відхилено . Органи юстиції є органами державної влади.   
25. Державна служба виконання покарань взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями у порядку та на засадах, визначених законодавством. Для організації міжнародного співробітництва у сфері виконання кримінальних покарань Державна служба виконання покарань встановлює відносини з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями на основі міжнародних договорів.   -32- Задорожній О.В.
Доповнити статтю 5 новими частинами першою, другою та третьою такого змісту: "Міністерство юстиції України здійснює керівництво державною службою виконання покарань. Порядок здійснення керівництва діяльністю державної служби виконання покарань встановлюється Міністерством юстиції України. Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань за посадою входить до складу колегії Міністерства юстиції України. Керівники територіальних органів Державного департаменту України з питань виконання покарань за посадою входять до складу колегій територіальних органів Міністерства юстиції України". У зв'язку з цим частини першу і другу вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою.  
Відхилено   Державна служба виконання покарань взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в порядку та на засадах, визначених законодавством. Для організації міжнародного співробітництва у сфері виконання кримінальних покарань Державна служба виконання покарань взаємодіє з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями на основі міжнародних договорів.  
26. Розділ ІІ. загальна СТРУКТУРА, чисельність пЕРСОНАЛУ та ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ   -33- Бандурка О.М.
Статті 12, 9 і 10 розділу ІІ вважати відповідно статтями 9, 10 і 12.  
Враховано   Розділ ІІ загальна СТРУКТУРА, чисельність та ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ  
27. Стаття 6. Загальна структура Державної служби виконання покарань      Стаття 6. Структура та чисельність Державної служби виконання покарань  
28. Державна служба виконання покарань складається з центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальних органів управління, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, кримінально-виконавчої інспекції, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань, покладених на Державну службу виконання покарань.   -34- Задорожній О.В.
У частині першій статті 6 слова "центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань".  
Відхилено   Державна служба виконання покарань складається із спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань, покладених на Державну службу виконання покарань.  
29. Загальна структура Державної служби виконання покарань, а також чисельність її персоналу, що утримується за рахунок державного бюджету, визначається Законом України "Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України".   -35- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 6 слова "державного бюджету" замінити словами "Державного бюджету України".  
Враховано   Загальна структура Державної служби виконання покарань, а також чисельність її персоналу, що утримується за рахунок Державного бюджету України, визначаються Законом України "Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України". Гранична чисельність працівників центрального апарату спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань визначається Кабінетом Міністрів України. Структура, штатний розпис територіальних органів управління, воєнізованих формувань та положення про них, а також структура і штатний розпис підрозділів кримінально-виконавчої інспекції затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань. Структура, штатний розпис установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та положення про них затверджуються територіальними органами управління відповідно до граничних нормативів чисельності персоналу, встановлених Кабінетом Міністрів України, а також типових структур, штатних розписів і положень, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань. Ліміт штатної чисельності персоналу установ виконання покарань і кримінально-виконавчої інспекції, встановлений на рік, залишається незмінним протягом року незалежно від зміни чисельності осіб, що тримаються в цих установах або перебувають на обліку в зазначеній інспекції.  
    -36- Задорожній О.В.
Доповнити статтю 6 новою частиною другою такого змісту: "До органів виконання покарань відносяться Державний департамент України з питань виконання покарань, його територіальні органи, кримінально-виконавча інспекція". У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертого.  
Відхилено    
30. Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління, інші органи, установи і організації та навчальні заклади, підприємства є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в установах банків, у тому числі в іноземній валюті.   -37- Задорожній О.В.
У частині четвертій статті 6 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словами "Державний департамент України з питань виконання покарань".  
Відхилено   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, навчальні заклади, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи і організації, які забезпечують виконання кримінальних покарань, є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в установах банків, у тому числі в іноземній валюті.  
31. Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань   -38- Задорожній О.В.
Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Державний департамент України з питань виконання покарань".  
Відхилено   Стаття 7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань  
32. Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, має спеціальний статус та організовує, координує і контролює діяльність Державної служби виконання покарань.   -39- Задорожній О.В.
Доповнити статтю 7 новою частиною першою такого змісту: "Державний департамент України з питань виконання покарань є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства юстиції України". У зв'язку з цим частини першу - п'яту вважати відповідно частинами другою - шостою.  
Відхилено   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, має спеціальний статус та організовує, координує і контролює діяльність Державної служби виконання покарань.  
    -40- Задорожній О.В.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції: "Державний департамент України з питань виконання покарань (далі - Державний департамент) бере участь у реалізації єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та організовує, координує і контролює діяльність органів, підрозділів і установ виконання покарань".  
Відхилено    
33. Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Державної служби виконання покарань, розробляє пропозиції щодо удосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України і Кабінету Міністрів України.   -41- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 7 слова "в установленому порядку" і "Президента України і" виключити.  
Відхилено   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Державної служби виконання покарань, розробляє пропозиції щодо удосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України і Кабінету Міністрів України.  
    -42- Задорожній О.В.
У частині третій статті 7 слова "вносить їх на розгляд Президента України і Кабінету Міністрів України" замінити словами "вносить їх на розгляд Міністра юстиції України".  
Відхилено    
34. Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань є державним замовником з оборонного замовлення та на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державні кошти для задоволення потреб національної безпеки.   -43- Беспалий Б.Я.
Частину третю статті 7 виключити.  
Відхилено   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань є державним замовником з оборонного замовлення та на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державні кошти для задоволення потреб національної безпеки.  
35. Положення про центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань затверджується в установленому порядку.   -44- Беспалий Б.Я.
У частині четвертій статті 7 слова "в установленому порядку" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено . Центральні органи виконавчої влади діють на підставі положень, які затверджує Президент України.  Положення про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань затверджується в установленому порядку.  
36. Гранична чисельність працівників центрального апарату центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань визначається Кабінетом Міністрів України.   -45- Кармазін Ю.А.
Пропоную у частині п'ятій статті 7 виключити норму про те, що гранична чисельність працівників центрального апарату визначається Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено . Загальна чисельність персоналу кримінально-виконавчої системи визначена законом, а гранична чисельність працівників центральних органів виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.   
    -46- Задорожній О.В.
Частину сьому статті 7 виключити  
Відхилено    
37. Стаття 8. Територіальні органи управління центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань      Стаття 8. Територіальні органи управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань  
38. З метою ефективного розв'язання покладених на Державну службу виконання покарань завдань центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань утворює територіальні органи управління (управління, відділи, відділення) в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі.      З метою ефективного розв'язання покладених на Державну службу виконання покарань завдань спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань утворює територіальні органи управління - (управління, відділи) в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі.  
39. Територіальні органи управління реалізують державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, здійснюють керівництво оперативно-службовою та виробничо-господарською діяльністю підпорядкованих їм органів і установ, безпосередньо розв'язують поставлені перед Державною службою виконання покарань завдання щодо забезпечення виконання кримінальних покарань.   -47- Задорожній О.В.
У частині другій статті 8 слова "реалізують державну політику" замінити словами "беруть участь у реалізації державної політики".  
Враховано   Територіальні органи управління беруть участь в реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, здійснюють керівництво оперативно-службовою та виробничо-господарською діяльністю підпорядкованих їм органів і установ, безпосередньо розв'язують поставлені перед Державною службою виконання покарань завдання щодо забезпечення виконання кримінальних покарань.  
40. Структура, штатний розпис територіальних органів управління та положення про них затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.   -48- Задорожній О.В.
У частині третій статті 8 слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словами "Державним департаментом за погодженням з Міністерством юстиції України".  
Відхилено   Стаття 9. Кримінально-виконавча інспекція Кримінально-виконавча інспекція - орган, який виконує покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Положення про кримінально-виконавчу інспекцію затверджується Кабінетом Міністрів України.  
41. Стаття 9. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори      Стаття 10. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори  
42. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори утворюються і ліквідуються центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань. Структура, штатний розпис цих установ та положення про них затверджуються територіальними органами управління центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань відповідно до граничних нормативів чисельності персоналу, встановлених Кабінетом Міністрів України, а також типових структур, штатних розписів і положень, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.   -49- Васильєв Г.А.
Частину першу статті 9 доповнити реченням такого змісту: "На територію цих установ встановлюється спеціальний режим доступу".  
Враховано   Установи виконання покарань та слідчі ізолятори утворюються і ліквідуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань. На територію цих установ встановлюється спеціальний режим доступу.  
43. Ліміт штатної чисельності персоналу установ виконання покарань, встановлений на рік, залишається незмінним протягом року незалежно від зміни чисельності осіб, що тримаються в цих установах, у разі проведення амністії, зміни законодавства, умов виконання покарань тощо.   -50- Бандурка О.М.
У частині другій статті 9 слова "у разі проведення амністії, зміни законодавства, умов виконання покарань тощо" виключити.  
Враховано . Див. статтю 6 проекту.  Стаття 11. Воєнізовані формування Воєнізовані формування - підрозділи, призначені для охорони органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та запобігання і припинення дій, що дезорганізують роботу виправних установ.  
44. Стаття 10. Підприємства установ виконання покарань   -51- Мовчан П.М.
В демократичній державі в установах виконання покарань пріорітетне місце повинно займати професійне навчання засуджених, а вже потім можливість отримання прибутку установою. В даному законопроекті - навпаки, що суперечить основним стандартам у сфері утримання засуджених.  
Відхилено . Відповідно до закону засуджені повинні працювати та відшкодовувати витрати на своє утримання. Підприємства установ створені з метою залучення до праці засуджених, а не отримання прибутку.  Стаття 12. Підприємства установ виконання покарань  
45. Засновником підприємств установ виконання покарань є центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, який затверджує їх статути, що розробляються установами виконання покарань на підставі типового статуту підприємства установ виконання покарань, що затверджується цим органом, та закріпляє за підприємствами державне майно. Підприємства установ виконання покарань є юридичними особами і провадять свою діяльність відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні" з урахуванням таких особливостей його застосування:   -52- Шаров І.Ф.
У частині першій статті 10 записати, що Типовий статут підприємства установи виконання покарання затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено   Засновником підприємств установ виконання покарань є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, який затверджує їх статути, що розробляються установами виконання покарань на підставі типового статуту підприємства установи виконання покарань, що затверджується цим органом, та закріпляє за підприємствами державне майно. Підприємства установ виконання покарань є державними, мають права юридичних осіб і проводять свою діяльність з метою залучення до праці засуджених і забезпечення їх професійного навчання з урахуванням таких особливостей:  
    -53- Шаров І.Ф.
У частині другій статті 10 записати, що підприємства установ виконання покарань є державними і проводять свою діяльність з метою залучення до праці засуджених і забезпечення їх професійного навчання.  
Враховано    
    -54- Чикал А.В.
У частині другій статті 10 слова "відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні" і "його застосування" виключити..  
Враховано    
46. реорганізація і ліквідація підприємств установ виконання покарань, розпорядження їх майном здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;   -55- Мовчан П.М.
В абзаці другому частини другої статті 10 слова "реорганізація і ліквідація" замінити словами "створення, реорганізація і ліквідація".  
Враховано   створення, реорганізація і ліквідація підприємств, розпорядження їх майном здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;  
47. керівниками підприємств установ виконання покарань є начальники цих установ;      керівниками підприємств є начальники установ виконання покарань;  
48. перелік посад, що зазначаються у штатних розписах підприємств установ виконання покарань як посади, заміщувані особами, що мають спеціальні звання рядового і начальницького складу Державної служби виконання покарань (далі - особи рядового і начальницького складу служби виконання покарань), затверджується центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;      перелік посад, що зазначаються у штатних розписах підприємств як посади, заміщувані особами, що мають спеціальні звання рядового і начальницького складу Державної служби виконання покарань (далі - особи рядового і начальницького складу служби виконання покарань), затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;  
49. підприємства установ виконання покарань здійснюють обов'язкові відрахування з прибутку до спеціальних фондів, які ними створюються для подання фінансової допомоги окремим установам виконання покарань, підприємствам цих установ, слідчим ізоляторам та для фінансування програм розвитку кримінально-виконавчої системи, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;   -56- Беспалий Б.Я.
Абзац п'ятий частини другої статті 10 виключити як такий, що суперечить статті 3 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади".  
Відхилено   підприємства здійснюють обов'язкові відрахування з прибутку до фондів, які ними створюються для надання фінансової допомоги окремим установам виконання покарань, підприємствам цих установ, слідчим ізоляторам та для фінансування програм розвитку кримінально-виконавчої системи, у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;  
    -57- Надрага В.І.
В абзаці п'ятому частини другої статті 10 передбачено, що підприємства установ виконання покарань здійснюють обов'язкові відрахування з отриманого прибутку для спеціальних фондів. Це протирічить статті 3 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади", згідно з яким органам державної влади забороняється створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки.  
Відхилено    
50. підприємства установ виконання покарань планують свою діяльність з урахуванням можливості організації професійного навчання, формування трудових навичок у засуджених. Підприємство у міру можливості забезпечує засуджених обсягом робіт, достатнім для отримання мінімальної заробітної плати. Підприємствам надається перевага у залученні до виконання окремих видів робіт, надання послуг і поставок товарів для державних потреб;   -58- Беспалий Б.Я.
В абзаці шостому частини другої статті 10 третє речення виключити як таке, що суперечить Конституції та Закону України "Про підприємства в Україні".  
Відхилено   підприємства планують свою діяльність з урахуванням можливості організації професійного навчання, формування трудових навичок у засуджених. Підприємство в міру можливості забезпечує засуджених обсягом робіт, достатнім для отримання мінімальної заробітної плати. Підприємствам надається перевага в залученні до виконання окремих видів робіт, надання послуг і поставок товарів для державних потреб;  
    -59- Надрага В.І.
В абзаці шостому частини другої статті 10 зазначено, що підприємствам Державної служби виконання покарань надається перевага у залученні до виконання окремих видів робіт, надання послуг і поставок товарів для державних потреб. Це не відповідає Конституції України і Закону України "Про підприємства в Україні", в яких зазначено, що закон створює рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на майно та організаційної форми підприємства.  
Відхилено    
    -60- Мовчан П.М.
В абзаці шостому частини другої статті 10 незрозуміло, з боку кого надається "перевага у залученні до виконання окремих видів робіт, надання послуг і поставок товарів для державних потреб".  
Відхилено    
51. підприємства установ виконання покарань мають право на пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів з питань оподаткування;   -61- Беспалий Б.Я.
Абзац сьомий частини другої статті 10 виключити.  
Відхилено   підприємства мають право на пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів з питань оподаткування;  
52. на підприємства установ виконання покарань не поширюється дія абзацу першого пункту 1 статті 1, пункту 2 статті 2, абзацу першого пункту 1 статті 5 (у частині прав трудового колективу приймати рішення про створення підприємства), пункту 1 статті 9 (у частині участі трудового колективу в затвердженні статуту підприємства), пункту 2 статті 12, пункту 4 статті 16, абзацу першого пункту 1 статті 20, пункту 2 статті 21, пункту 9 статті 26, абзацу другого пункту 3 статті 33 і абзацу другого пункту 2 статті 34 Закону України "Про підприємства в Україні".   -62- Беспалий Б.Я.
В абзаці восьмому частини другої статті 10 слова "абзацу першого пункту 1 статті 1" виключити як такі, що суперечать абзацу першому частини другої статті 10 цього Закону.  
Враховано . Див. нову редакцію цього абзацу.  підприємства не можуть бути віднесені до категорії малих підприємств, співзасновниками і учасниками фондових бірж України, а також ліквідовані у разі визнання їх банкрутами.  
    -63- Чикал А.В.
Абзац восьмий частини другої статті 10 викласти в такій редакції: "підприємства не можуть бути віднесені до категорії малих підприємств, співзасновниками і учасниками фондових бірж України, а також ліквідовані у разі визнання їх банкрутами".  
Враховано    
    -64- Надрага В.І.
В абзаці восьмому частини другої статті 10 передбачено, що на підприємства Державної служби виконання покарань не поширюється дія абзацу першого пункту 1 статті 1 Закону України "Про підприємства в Україні", в якому передбачено, що підприємство є юридичною особою. У такому разі в законопроекті не визначений правовий статус підприємства і виникає протиріччя з абзацом першим частини другої статті 10 цього законопроекту, де вказано, що підприємства установ виконання покарань є юридичними особами.  
Враховано . Див. нову редакцію цього абзацу.   
53. Стаття 11. Воєнізовані формування   -65- Шаров І.Ф.
Статтю 11 виключити.  
Враховано . Виключено абзац другий статті 1 проекту.   
54. Воєнізовані формування - органи, призначені для охорони установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, запобігання та припинення дій, що дезорганізують роботу виправних установ. Структура, штатний розпис воєнізованих формувань та положення про них затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.   -66- Беспалий Б.Я.
Статтю 11 після слова "охорони" доповнити словами "органів і".  
Враховано . Див. статтю 11 проекту.   
    -67- Чикал А.В.
У статті 11 слово "органи" замінити словом "підрозділи".  
Враховано . Див. статтю 11 проекту.   
    -68- Мовчан П.М.
Перша частина даної статті дублює визначення, дане в статті 1. Дану статтю необхідно доповнити переліком щодо кола питань, які охоплюватиме положення про воєнізовані формування, оскільки виникає ймовірність довільного його трактування.  
Відхилено . Ці питання будуть визначені у положенні про воєнізовані формування.   
55. Стаття 12. Кримінально-виконавча інспекція       
56. Кримінально-виконавча інспекція є органом, призначеним для виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, в межах і порядку, визначених кримінально-виконавчим законодавством. Структура та штатний розпис відділів територіальних органів управління і місцевих підрозділів кримінально-виконавчої інспекції затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.   -69- Бандурка О.М.
У частині першій статті 12 слова "призначеним для виконання покарань, не пов'язаних" замінити словами " який виконує покарання, не пов'язані".  
Враховано . Див. статтю 9 проекту.   
57. Положення про кримінально-виконавчу інспекцію затверджується Кабінетом Міністрів України.   -70- Кармазін Ю.А.
Пропоную у частині другій статті 12 виключити норму про те, що положення про кримінально-виконавчу інспекцію затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено    
58. Ліміт штатної чисельності персоналу кримінально-виконавчої інспекції встановлюється на рік і залишається незмінним протягом року незалежно від зміни чисельності осіб, що перебуває в неї на обліку, у разі проведення амністії, зміни законодавства, умов виконання покарань тощо.   -71- Бандурка О.М.
У частині третій статті 12 слова "у разі проведення амністії, зміни законодавства, умов виконання покарань тощо" виключити.  
Враховано . Див. статтю 6 проекту.   
59. Стаття 13. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення Державної служби виконання покарань      Стаття 13. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення Державної служби виконання покарань  
60. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення Державної служби виконання покарань здійснюється за рахунок державного бюджету, а установ виконання покарань - також за рахунок доходів від виробничої діяльності підприємств цих установ.   -72- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 13 слова "державного бюджету" замінити словами "Державного бюджету України".  
Враховано   Фінансування і матеріально-технічне забезпечення Державної служби виконання покарань здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а установ виконання покарань також за рахунок доходів від виробничої діяльності підприємств цих установ.  
61. Доходи від виробничої діяльності підприємств установ виконання покарань використовуються насамперед для поліпшення умов тримання засуджених і осіб, взятих під варту, а також розвитку соціальної сфери цих установ.      Доходи від виробничої діяльності підприємств установ виконання покарань використовуються для поліпшення умов тримання засуджених і осіб, взятих під варту, а також розвитку соціальної сфери цих установ.  
62. Виробнича діяльність підприємств установ виконання покарань провадиться відповідно до законодавства, у тому числі за рахунок розміщення на них державного оборонного замовлення або замовлення для місцевих потреб чи виконання договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Під час формування та розміщення зазначених замовлень та закупівлі товарів, робіт і послуг замовники максимально враховують можливості виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань.   -73- Беспалий Б.Я.
У частині третій статті 13 слова "державного оборонного замовлення або" виключити.  
Враховано   Виробнича діяльність підприємств установ виконання покарань проводиться відповідно до законодавства.  
    -74- Чикал А.В.
Частину третю статті 13 викласти у такій редакції : "Виробнича діяльність підприємств установ виконання покарань проводиться відповідно до законодавства".  
Враховано    
63. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування мають право подавати матеріальну та іншу допомогу органам і установам виконання покарань, слідчим ізоляторам та навчальним закладам.   -75- Чикал А.В.
Частину четверту статті 13 виключити.  
Враховано    
    -76- Надрага В.І.
Частиною четвертою статті 13 визначено, що Державна служба виконання покарань може отримувати матеріальну допомогу лише від певної категорії установ. Таке обмеження кола осіб позбавляє цю службу можливості отримання матеріальної допомоги від інших юридичних та фізичних осіб.  
Враховано . Див. норму абзацу дев'ятнадцятого статті 17 проекту.   
64. Стаття 14. Майно Державної служби виконання покарань      Стаття 14. Майно Державної служби виконання покарань  
65. Майно Державної служби виконання покарань перебуває у державній власності та використовується для розв'язання покладених на неї завдань.   -77- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 14 слово "розв'язання" замінити словом "виконання".  
Враховано   Майно Державної служби виконання покарань перебуває в державній власності і використовується для виконання покладених на неї завдань.  
66. Управління майном Державної служби виконання покарань здійснює центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, який закріплює його за органами та установами виконання покарань, слідчими ізоляторами, навчальними закладами, підприємствами, установами і організаціями, забезпечує збереження та раціональне використання цього майна.   -78- Чикал А.В.
Частину другу статті 14 після слів "підприємствами" і "організаціями" доповнити відповідно словами "установ виконання покарань, іншими підприємствами" і "які забезпечують виконання кримінальних покарань".  
Враховано   Управління майном здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, який закріплює його за органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами, навчальними закладами, підприємствами установ виконання покарань, іншими підприємствами, установами і організаціями, які забезпечують виконання кримінальних покарань, забезпечує збереження та раціональне використання цього майна.  
67. Майно органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій Державної служби виконання покарань належить їм на праві оперативного управління або повного господарського відання. Майно органів і установ Державної служби виконання покарань не може бути об'єктом застави.   -79- Чикал А.В.
Частину третю статті 14 після слова "підприємств" доповнити словами "установ виконання покарань, інших підприємств".  
Враховано   Майно органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій Державної служби виконання покарань належить їм на праві оперативного управління або повного господарського відання і не може бути об'єктом застави.  
68. Підприємства, що створені для забезпечення діяльності Державної служби виконання покарань, мають право використовувати майно для провадження підприємницької діяльності у порядку, передбаченому законодавством.   -80- Мовчан П.М.
У частині четвертій статті 14 доцільно вказати документи та закони, якими регламентуються моменти, про які йдеться. Адже нерідкі випадки, коли посилання на законодавство де-факто позбавляє особу скористатися певним механізмом застосування задекларованого в Законі положення.  
Відхилено . Це загальноприйнята норма.  Підприємства, що створені для забезпечення діяльності Державної служби виконання покарань, мають право використовувати майно для проведення підприємницької діяльності у порядку, передбаченому законодавством.  
69. Звернення стягнення на майно органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів не допускається.   -81- Беспалий Б.Я.
Частину п'яту статті 14 виключити.  
Відхилено   Звернення стягнення на майно органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів не допускається.  
70. Розділ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ   -82- Шаров І.Ф.
Законопроект доповнити окремими статтями про обов'язки служби та її органів і обов'язки рядового і начальницького складу.  
Відхилено   Розділ ІІІ ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ  
71. Стаття 15. Функції Державної служби виконання покарань   -83- Шаров І.Ф.
У законопроекті виділити чітко функції Державної служби виконання покарань: головні (функція виконання покарань і ресоціалізаційна). допоміжні і додаткові (оперативно-розшукова, розслідування злочинів, профілактична, захисна, охоронна, правороз'яснювальна. інформаційна, виховна, освітня тощо).  
Враховано   Стаття 15. Функції Державної служби виконання покарань  
72. Державна служба виконання покарань відповідно до своїх завдань виконує такі функції:      Державна служба виконання покарань:  
73. забезпечує виконання покарань відповідно до вимог кримінально-виконавчого та іншого законодавства;   -84- Беспалий Б.Я.
В абзаці другому статті 15 слова "та іншого" виключити.  
Враховано   1) виконує покарання відповідно до вимог кримінально-виконавчого законодавства;  
74. забезпечує законність та правопорядок, безпеку засуджених і осіб, взятих під варту, персоналу, посадових осіб і громадян, які перебувають на території установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;      2) забезпечує дотримання прав людини, реалізацію законних прав та інтересів засуджених і осіб, взятих під варту; 3) тримає осіб, взятих під варту, виконує вироки суду, застосувує передбачені законом засоби виправлення і ресоціалізації засуджених та сприяє їх соціальній адаптації після відбуття покарання;  
75. забезпечує реалізацію законних прав та інтересів засуджених і осіб, взятих під варту;   -85- Мовчан П.М.
Абзац четвертий статті 15 викласти в такій редакції: "забезпечує дотримання прав людини та основних свобод, законних інтересів засуджених і осіб, взятих під варту".  
Враховано   4) здійснює контроль за додержанням вимог режиму на об'єктах установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і прилеглих до них територіях та вимагає від засуджених і осіб, взятих під варту, інших осіб виконання ними обов'язків, встановлених законодавством, і додержання правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а в разі невиконання зазначених вимог застосовує передбачені законом заходи впливу;  
76. забезпечує залучення засуджених до праці, а також здійснює їх загальноосвітнє та професійне навчання;   -86- Мовчан П.М.
Абзац п'ятий статті 15 викласти в такій редакції: "здійснює загальноосвітнє та професійне навчання засуджених, а також забезпечує їх залучення до праці".  
Відхилено . Див. зауваження до статті 10 проекту.  5) проводить реєстрацію засуджених і осіб, взятих під варту, їх фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію та звукозапис їх показань;  
77. виявляє, припиняє та розкриває злочини і порушення порядку відбування покарань, здійснює з цією метою оперативно-розшукові та профілактичні заходи;      6) забезпечує законність та правопорядок, безпеку засуджених і осіб, взятих під варту, персоналу і громадян, які перебувають на території установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;  
78. здійснює медичний контроль за станом здоров'я засуджених і осіб, взятих під варту;   -87- Мовчан П.М.
Абзац сьомий статті 15 викласти в такій редакції: "забезпечує медичний контроль за станом здоров'я засуджених і осіб, взятих під варту, в першу чергу - на їх вимогу. Відмова персоналу у такій вимозі не може ґрунтуватися на відсутності можливості для обстеження і є порушенням закону".  
Відхилено   7) припиняє адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок і умови відбування кримінальних покарань, здійснює провадження у справах про них;  
79. провадить діяльність, пов'язану з розвитком своєї матеріально-технічної бази і соціальної сфери;      8) приймає і реєструє заяви та повідомлення про злочини і порушення порядку відбування покарань, своєчасно приймає щодо них рішення;  
80. у межах своєї компетенції взаємодіє з іншими органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність.      9) забезпечує охорону, ізоляцію та нагляд за засудженими і особами, взятими під варту; 10) провадить відповідно до кримінально-процесуального законодавства дізнання, а також слідчі дії за окремими дорученнями слідчих у кримінальних справах; 11) виявляє причини і умови, що сприяють вчиненню засудженими злочинів і порушень режиму в установах виконання покарань, а також вчиненню злочинів особами, засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, вживає в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; 12) забезпечує додержання вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань; 13) запобігає вчиненню злочинів, дисциплінарних проступків з боку засуджених до позбавлення волі та щодо них; 14) виявляє, припиняє, розкриває злочини, вчинені в органах і установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, провадить дізнання у справах про ці злочини; 15) проводить оперативно-розшукову діяльність у порядку, визначеному законодавством; 16) виконує рішення, прийняті прокурорами, слідчими, судами в установленому законом порядку і в межах їх компетенції; 17) організовує та здійснює розшук осіб, що вчинили втечу з установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, а також здійснює першочергові заходи для розшуку осіб, що ухиляються від покарань, не пов'язаних з позбавленням волі; 18) забезпечує створення належних умов для тримання засуджених і осіб, взятих під варту, їх комунально-побутові потреби і медичне обслуговування; 19) організовує виробничо-господарську діяльність, забезпечує засуджених роботою, здійснює їх загальноосвітнє та професійно-технічне навчання; 20) володіє, користується і розпоряджається закріпленими майном та земельними ділянками у межах повноважень, визначених законом; 21) забезпечує в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах додержання правил пожежної безпеки; 22) сприяє трудовому та побутовому влаштуванню осіб, звільнених від відбування покарання; 23) здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; 24) забезпечує правовий і соціальний захист персоналу Державної служби виконання покарань та членів їх сімей; 25) здійснює інші повноваження, передбачені законом .  
81. Стаття 16. Основні обов'язки Державної служби виконання покарань   -88- Шаров І.Ф.
Статтю 16 виключити.  
Враховано    
82. Державна служба виконання покарань, її органи і установи, особи рядового і начальницького складу служби виконання покарань зобов'язані:       
83. забезпечувати виконання кримінально-виконавчого та іншого законодавства;   -89- Беспалий Б.Я.
В абзаці другому статті 16 слова "та іншого" виключити.  
Враховано    
84. забезпечувати законність та правопорядок, безпеку засуджених і осіб, взятих під варту, персоналу, посадових осіб і громадян, які перебувають на території установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;       
85. забезпечувати реалізацію законних прав та інтересів засуджених і осіб, взятих під варту;   -90- Мовчан П.М.
Абзац четвертий статті 16 викласти в такій редакції: "забезпечувати дотримання прав людини та основних свобод, а також реалізацію законних інтересів засуджених і осіб, взятих під варту".  
Враховано    
86. забезпечувати залучення до праці засуджених, здійснювати їх загальноосвітнє та професійне навчання;   -91- Мовчан П.М.
В абзаці п'ятому статті 16 змінити пріоритети і викласти в такій редакції: "здійснювати загальноосвітнє та професійне навчання засуджених, забезпечувати залучення їх до праці".  
Відхилено . Див. зауваження до статті 10 проекту.   
87. виявляти, припиняти та розкривати злочини і порушення порядку відбування покарань, здійснювати з цією метою оперативно-розшукові та профілактичні заходи;       
88. організовувати та здійснювати розшук осіб, що вчинили втечу з місць позбавлення волі, а також проводити першочергові заходи для розшуку осіб, що ухиляються від покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;       
89. припиняти адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок і умови відбування кримінальних покарань, і здійснювати провадження у справах про них;       
90. виявляти причини і умови, що сприяють вчиненню засудженими злочинів і порушень режиму в установах виконання покарань, а також вчиненню злочинів особами, засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення;       
91. приймати і реєструвати заяви та повідомлення про злочини і порушення порядку відбування покарань, своєчасно приймати щодо них рішення;       
92. проводити дізнання в межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством;       
93. виконувати рішення, прийняті прокурорами, слідчими, судами в установленому законом порядку і в межах їх компетенції;       
94. охороняти, конвоювати та тримати засуджених і осіб, взятих під варту;       
95. здійснювати у межах своєї компетенції заходи щодо ресоціалізації осіб, що утримуються в місцях позбавлення волі, а також сприяти їх соціальній адаптації після відбуття покарання;       
96. організовувати та проводити індивідуально-виховну роботу із засудженими;       
97. забезпечувати ізоляцію та нагляд за засудженими і особами, взятими під варту;       
98. забезпечувати в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах додержання правил пожежної безпеки;       
99. забезпечувати створення належних умов для тримання засуджених і осіб, взятих під варту, їх комунально-побутові потреби і медичне обслуговування;       
100. проводити профілактичну роботу серед засуджених і осіб, взятих під варту, схильних до вчинення повторних злочинів та порушень порядку відбування покарань, здійснювати контроль за особами, засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;       
101. сприяти трудовому та побутовому влаштуванню осіб, звільнених від відбування покарання.   -92- Мовчан П.М.
Останній абзац статті 16 доцільно вилучити, оскільки видається сумнівним входження до компетенції служби виконання покарань адаптація звільнених від відбування покарання. Заходи соціального патронажу мають виконувати центри соціальної адаптації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи соціального захисту населення та охорони здоров'я, служби психологічної допомоги, інші уповноважені на це органи та установи.  
Відхилено . Див. положення Кримінально-виконавчого кодексу України.   
    -93- Беспалий Б.Я.
Статтю 16 доповнити новим абзацом такого змісту: "здійснювати контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково".  
Враховано    
    -94- Мовчан П.М.
Статтю 16 доповнити новим абзацом такого змісту: "забезпечувати можливість громадянського контролю діяльності органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено . Див. норми Кримінально-виконавчого кодексу України. Контроль буде здійснюватися у відповідності із Законом України "Про цивільний демократичний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави".   
102. Стаття 17. Права Державної служби виконання покарань      Стаття 16. Права Державної служби виконання покарань  
103. Державній службі виконання покарань, її органам і установам, особам рядового і начальницького складу служби виконання покарань надається право:   -95- Бандурка О.М.
Абзац перший статті 17 викласти в такій редакції: "Органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, особи рядового і начальницького складу служби виконання покарань мають право".  
Враховано   Органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, особи рядового і начальницького складу служби виконання покарань мають право:  
104. здійснювати контроль за додержанням вимог режиму на об'єктах установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і прилеглих до них територіях та вимагати від засуджених і осіб, взятих під варту, інших осіб виконання ними обов'язків, встановлених законодавством, і додержання правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а у разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені законодавством заходи впливу;   -96- Беспалий Б.Я.
В абзаці другому статті 17 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково . Статтею 57 Конституції України передбачено, що права і обов'язки громадян визначаються законами та іншими нормативно-правовими актами.  1) вимагати від засуджених, осіб, взятих під варту, та інших осіб, які перебувають на території та в приміщеннях органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, додержання норм кримінально-виконавчого законодавства;  
105. провадити відповідно до законодавства оперативно-розшукову діяльність;   -97- Бандурка О.М.
Абзац третій статті 17 викласти в такій редакції: "здійснювати оперативно-розшукові заходи згідно із законами України".  
Враховано   2) проводити огляд і обшук засуджених та осіб, взятих під варту, їх речей, огляд інших осіб, їх речей, транспортних засобів, які знаходяться на територіях установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань і на прилеглих до них територіях, на яких встановлені режимні вимоги, а також вилучати заборонені для використання в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах речі та документи;  
106. застосовувати до правопорушників передбачені законом заходи впливу;   -98- Бандурка О.М.
Абзац четвертий статті 17 виключити.  
Враховано   3) відповідно до законодавства тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту на прилеглих до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів територіях, не допускати громадян на ці території або зобов'язувати їх там залишатися чи покинути ці території з метою додержання вимог режиму, захисту життя і здоров'я громадян;  
107. складати протоколи про адміністративні правопорушення, здійснювати адміністративне затримання і застосовувати інші заходи, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення;      4) у разі здійснення заходів щодо затримання засуджених і осіб, взятих під варту, які вчинили втечу, або засуджених, які ухиляються від відбування покарання, у місцях, де імовірна їх поява, здійснювати огляд транспортних засобів, перевірку документів;  
108. проводити огляд і обшук засуджених і осіб, взятих під варту, інших осіб, їх речей, транспортних засобів, які знаходяться на територіях установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань і на прилеглих до них територіях, на яких встановлені режимні вимоги, а також вилучати заборонені для використання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах речі та документи;   -99- Беспалий Б.Я.
В абзаці шостому статті 17 слова "інших осіб" виключити.  
Враховано частково   5) запроваджувати у встановленому законом порядку режим особливих умов в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;  
    -100- Мовчан П.М.
В абзаці шостому не зрозуміло, ким і яким чином визначаються межі територій, прилеглих до установ виконання покарань. Щоб уникнути довільного трактування та непорозумінь, доцільно в статті 1 дати визначення "прилеглих територій". Крім того, необхідно конкретизувати, у кого мають право вилучати заборонені речі та документи.  
Відхилено . Це питання буде вирішуватися при визначенні меж установи адміністрацією за погодженням з органом місцевого самоврядування.   
109. проводити реєстрацію засуджених і осіб, взятих під варту, їх фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію та звукозапис їх показань;      6) застосовувати і використовувати фізичну силу, спеціальні засоби і зброю на підставах і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію" та іншими актами законодавства;  
110. у разі проведення заходів щодо затримання засуджених і осіб, взятих під варту, які вчинили втечу, або засуджених, які ухиляються від відбування покарання, в місцях, де імовірна їх поява, здійснювати огляд транспортних засобів, перевірку документів;   -101- Мовчан П.М.
Абзац восьмий статті 17 для уникнення порушення прав людини необхідно доповнити положенням, в якому конкретизувати механізм визначення межі території, де може бути ймовірна поява втікачів, термін дії заходів щодо їх затримання, коло органів, які це визначають, а також процедура оприлюднення такої інформації.  
Відхилено . Ці заходи носять оперативно-розшуковий характер і не підлягають розголошенню.  7) здійснювати оперативно-розшукові заходи згідно із законами України; 8) складати протоколи про адміністративні правопорушення, здійснювати адміністративне затримання і застосовувати інші заходи, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення;  
    -102- Мовчан П.М.
Статтю 17 доповнити новим абзацом такого змісту: "використовувати засоби масової інформації для розшуку засуджених, які здійснили втечу".  
Враховано    
111. проводити медичний огляд засуджених і осіб, взятих під варту, з метою виявлення фактів вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин, призначати медичне обстеження засуджених;   -103- Бандурка О.М.
В абзаці дев'ятому статті 17 слова "алкоголю, наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин" замінити словами " спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, призначати медичне обстеження засуджених".  
Враховано   9) проводити медичний огляд засуджених і осіб, взятих під варту, з метою виявлення фактів вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, призначати медичне обстеження засуджених;  
    -104- Мовчан П.М.
Абзац дев'ятий статті 17 викласти в такій редакції: "проводити медичний огляд засуджених і осіб, взятих під варту, в тому числі на їх вимогу, з метою виявлення фактів вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин, призначати медичне обстеження засуджених".  
Відхилено . У даній статті визначені права, а не обов'язки служби.   
112. користуватися безоплатно всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів;   -105- Шибко В.Я.
Мовчан П.М.
Абзац десятий статті 17 після слів "користуватися безоплатно" доповнити словами "при виконанні службових обов'язків".  
Враховано   10) використовувати засоби масової інформації для розшуку засуджених, які вчинили втечу;  
    -106- Беспалий Б.Я.
Абзац десятий статті 17 виключити.  
Відхилено    
113. у разі виїзду в службові відрядження позачергово придбавати квитки на всі види транспорту і розміщуватися в готелях за пред'явленням службового посвідчення та посвідчення про відрядження, а під час невідкладних виїздів у службові відрядження забезпечуватися квитками на проїзд незалежно від наявності місць;      11) приймати згідно із законодавством у володіння і користування від установ, організацій і підприємств будь-яких організаційно-правових форм, а також громадян матеріально-технічні ресурси, кошти і майно;  
114. проводити відповідно до кримінально-процесуального законодавства дізнання, а також слідчі дії за окремими дорученнями слідчих у кримінальних справах;      12) користуватися безоплатно при виконанні службових обов'язків всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів;  
115. застосовувати і використовувати фізичну силу, спеціальні засоби і зброю у випадках і порядку, встановлених законодавством;   -107- Беспалий Б.Я.
В абзаці тринадцятому статті 17 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   13) у разі виїзду в службові відрядження позачергово придбавати квитки на всі види транспорту і розміщуватися в готелях за пред'явленням службового посвідчення та посвідчення про відрядження, а під час невідкладних виїздів у службові відрядження забезпечуватися квитками на проїзд незалежно від наявності місць;  
    -108- Мовчан П.М.
В абзацах тринадцятому і п'ятнадцятому статті 17 необхідно вказати, якими законами регламентується право на застосування і використання фізичної сили, спеціальних засобів та зброї, а також запровадження особливого режиму.  
Враховано    
116. відповідно до законодавства тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту на прилеглих до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів територіях, не допускати громадян на ці території або зобов'язувати їх там залишатися чи покинути ці території з метою додержання вимог режиму, захисту життя і здоров'я громадян;      14) здійснювати інші права, передбаченими законом.  
117. запроваджувати у встановленому законодавством порядку особливий режим в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;   -109- Беспалий Б.Я.
В абзаці п'ятнадцятому статті 17 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
    -110- Бандурка О.М.
В абзаці п'ятнадцятому статті 17 слова "особливий режим" замінити словами "режим особливих умов".  
Враховано    
118. залучати засуджених до праці з урахуванням їх працездатності та робочої спеціальності;       
119. організовувати виробничу та інші види діяльності для забезпечення життєдіяльності установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і залучення засуджених до праці;       
120. володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленими майном і земельними ділянками у межах своєї компетенції;   -111- Чикал А.В.
В абзаці вісімнадцятому статті 17 слова "своєю компетенцією" замінити словами "повноважень, визначених законом".  
Враховано    
121. приймати згідно із законодавством у володіння і користування від установ, організацій і підприємств будь-яких організаційно-правових форм, а також громадян матеріально-технічні ресурси, кошти і майно;   -112- Беспалий Б.Я.
В абзаці дев'ятнадцятому статті 17 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено    
122. звертатися до суду за захистом своїх законних прав та інтересів.   -113- Чикал А.В.
Абзац двадцятий статті 17 виключити.  
Враховано    
    -114- Бандурка О.М.
Статтю 17 доповнити новим абзацом такого змісту: "користуються іншими правами, передбаченими законом".  
Враховано    
123. Розділ ІV. ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ   -115- Чикал А.В.
Назву розділу ІV викласти в такій редакції: "Персонал Державної служби виконання покарань".  
Враховано   Розділ ІV ПЕРСОНАЛ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ  
124. Стаття 18. Персонал Державної служби виконання покарань      Стаття 17. Персонал Державної служби виконання покарань  
125. До персоналу Державної служби виконання покарань належать особи рядового і начальницького складу, які проходять службу відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом Державної служби виконання покарань, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а також працівники, які уклали трудовий договір з її структурними підрозділами згідно із законодавством про працю (далі - працівники служби виконання покарань).   -116- Бандурка О.М.
У частині першій статті 18 слова "які проходять службу відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом Державної служби виконання покарань, що затверджується Кабінетом Міністрів України" виключити.  
Враховано   До персоналу Державної служби виконання покарань належать особи рядового і начальницького складу, а також працівники, які уклали трудовий договір з її структурними підрозділами згідно із законодавством про працю (далі - працівники служби виконання покарань).  
126. На службу до Державної служби виконання покарань приймаються на конкурсній, добровільній і контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань. При прийнятті на службу може бути встановлений строк випробування до одного року. Не можуть бути прийняті на службу особи, які раніше засуджувались за вчинення умисного злочину.   -117- Чикал А.В.
У частині другій статті 18: у третьому реченні слова "одного року" замінити словами "шести місяців"; у четвертому реченні слово "умисного" виключити.  
Враховано   На службу до Державної служби виконання покарань приймаються на конкурсній, добровільній і контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань. При прийнятті на службу може бути встановлений строк випробування до шести місяців. Не можуть бути прийняті на службу особи, які раніше засуджувалися за вчинення злочину.  
    -118- Беспалий Б.Я.
У третьому реченні частини другої статті 18 слова "одного року" замінити словами "трьох місяців" для узгодження зі статтею 26 Кодексу законів про працю України.  
Враховано    
    -119- Кармазін Ю.А.
При прийнятті працівників на роботу проектом Закону встановлюється випробувальний термін до одного року. Це положення не відповідає Кодексу законів про працю України, в якому встановлено, що строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках за погодженням з відповідним комітетом профспілки шести місяців, строк випробування робітників не може перевищувати одного місяця.  
Враховано    
127. Громадяни України, які вперше зараховуються на посади рядового і начальницького складу служби виконання покарань та у відповідних випадках пройшли встановлений строк випробування, складають Присягу такого змісту: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до Державної служби виконання покарань, складаю Присягу і урочисто клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, бути чесним, гуманним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну таємницю та інші відомості, що не підлягають розголошенню. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень культури, не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина, всіляко сприяти зміцненню правопорядку. Якщо я порушу цю Присягу, то готовий нести відповідальність, встановлену законодавством".   -120- Васильєв Г.А.
У частині третій статті 18 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Немає висновку   Громадяни України, які вперше зараховуються на посади рядового і начальницького складу служби виконання покарань та у відповідних випадках пройшли встановлений строк випробування, складають Присягу такого змісту: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до Державної служби виконання покарань, складаю Присягу і урочисто клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, бути чесним, гуманним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну таємницю та інші відомості, що не підлягають розголошенню. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень культури, не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина, всіляко сприяти зміцненню правопорядку. Якщо я порушу цю Присягу, то готовий нести відповідальність, встановлену законом".  
128. Особа рядового чи начальницького складу служби виконання покарань підписує текст Присяги, який зберігається в його особовій справі. Порядок складення Присяги визначається центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.      Особа рядового чи начальницького складу служби виконання покарань підписує текст Присяги, який зберігається в його особовій справі. Порядок складання Присяги визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.  
129. Особи рядового і начальницького складу служби виконання покарань мають право на носіння форменого одягу та знаків розрізнення і забезпечуються ними безоплатно. Опис і зразки форменого одягу та знаків розрізнення затверджуються Кабінетом Міністрів України.      Особи рядового і начальницького складу служби виконання покарань мають право на носіння форменого одягу та знаків розрізнення і забезпечуються ними безоплатно. Опис і зразки форменого одягу та знаків розрізнення затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
130. Особи рядового і начальницького складу служби виконання покарань мають право створювати свої громадські організації відповідно до законодавства та бути членами інших громадських організацій, за винятком організацій, статутні положення яких суперечать засадам діяльності Державної служби виконання покарань.   -121- Беспалий Б.Я.
У частині шостій статті 18 слово "законодавства" замінити словом "закону".  
Враховано   Особи рядового і начальницького складу служби виконання покарань мають право створювати свої громадські організації відповідно до закону та бути членами інших громадських організацій, за винятком організацій, статутні положення яких суперечать засадам діяльності Державної служби виконання покарань.  
131. Особам рядового і начальницького складу служби виконання покарань заборонено займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, а також організовувати страйки або брати в них участь, вони не можуть бути членами політичних партій.      Особам рядового і начальницького складу служби виконання покарань заборонено займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, а також організовувати страйки або брати в них участь, вони не можуть бути членами політичних партій.  
132. Стаття 19. Вимоги до персоналу Державної служби виконання покарань і його відповідальність      Стаття 18. Вимоги до персоналу Державної служби виконання покарань і його відповідальність  
133. Персонал Державної служби виконання покарань зобов'язаний неухильно виконувати закони України, додержуватися норм професійної етики, гуманно ставитися до засуджених і осіб, взятих під варту. Несумісними з службою (роботою) в органах, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах є жорстокі, нелюдські або такі, що принижують людську гідність, дії.   -122- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 19 слова "службою (роботою)" замінити словами "службою, роботою".  
Враховано   Персонал Державної служби виконання покарань зобов'язаний неухильно виконувати закони України, додержуватися норм професійної етики, гуманно ставитися до засуджених і осіб, взятих під варту. Несумісними зі службою, роботою в органах, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах є жорстокі, нелюдські або такі, що принижують людську гідність, дії.  
134. Особи з числа персоналу, що виявили жорстоке ставлення до засуджених і осіб, взятих під варту, або вчинили дії, що принижують їх людську гідність, несуть дисциплінарну чи кримінальну відповідальність.   -123- Васильєв Г.А.
У частині другій статті 19 слова "несуть дисциплінарну чи кримінальну відповідальність" замінити словами "притягуються до відповідальності згідно із законом".  
Враховано   Особи рядового і начальницького складу та працівники служби виконання покарань, що виявили жорстоке ставлення до засуджених і осіб, взятих під варту, або вчинили дії, що принижують їх людську гідність, притягуються до відповідальності згідно із законом.  
135. У разі вчинення дій, зазначених у частині другій цієї статті, особа з числа персоналу Державної служби виконання покарань підлягає звільненню із служби (роботи), якщо протягом року за такі ж дії до неї було застосовано дисциплінарне стягнення або постановлено обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили.   -124- Беспалий Б.Я.
У частині третій статті 19 слова "служби (роботи)" замінити словами "служби, роботи".  
Враховано   У разі вчинення дій, зазначених у частині другій цієї статті, особа рядового чи начальницького складу або працівник служби виконання покарань підлягає звільненню зі служби, роботи, якщо до нього постановлено обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, або якщо протягом року за такі ж дії до нього вже було застосовано дисциплінарне стягнення.  
    -125- Мовчан П.М.
Частину третю статті 19 викласти в такій редакції: "У разі вчинення дій, зазначених у частині другій цієї статті, особа з числа персоналу Державної служби виконання покарань підлягає звільненню зі служби (роботи), якщо до неї постановлено обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, або протягом року за такі ж дії до неї було застосовано дисциплінарне стягнення".  
Враховано    
136. Стаття 20. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації персоналу Державної служби виконання покарань      Стаття 19. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації персоналу Державної служби виконання покарань  
137. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації персоналу Державної служби виконання покарань проводиться відповідно до законодавства про освіту. З цією метою Державна служба виконання покарань утворює відповідні навчальні заклади, а також готує фахівців в інших навчальних закладах на договірній основі.   -126- Беспалий Б.Я.
У другому реченні статті 20 слово "утворює" замінити словами "може утворювати".  
Враховано   Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації персоналу Державної служби виконання покарань проводиться відповідно до законодавства про освіту. З цією метою Державна служба виконання покарань може створювати відповідні навчальні заклади, а також організовує підготовку фахівців в інших навчальних закладах на договірній основі.  
    -127- Задорожній О.В.
Статтю 20 викласти в такій редакції: "Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації персоналу державної служби виконання покарань проводиться відповідно до законодавства про освіту. 3 цією метою Державний департамент утворює відповідні навчальні заклади, а також організовує підготовку фахівців в інших навчальних закладах на договірній основі".  
Враховано    
138. Стаття 21. Правове становище осіб з числа персоналу Державної служби виконання покарань   -128- Васильєв Г.А.
Назву статті 21 викласти в такій редакції: " Правовий статус персоналу Державної служби виконання покарань".  
Враховано   Стаття 20. Правовий статус персоналу Державної служби виконання покарань  
139. Законні вимоги осіб з числа персоналу Державної служби виконання покарань обов'язкові для посадових осіб і громадян. Невиконання їх законних вимог, а також дії посадових осіб і громадян, що перешкоджають виконанню персоналом своїх обов'язків, тягнуть за собою відповідальність згідно із законодавством.   -129- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 21 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   Законні вимоги персоналу Державної служби виконання покарань обов'язкові для посадових осіб і громадян, які перебувають на території та в приміщеннях органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів. Невиконання законних вимог персоналу, а також дії посадових осіб і громадян, що перешкоджають виконанню персоналом своїх обов'язків, тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.  
    -130- Васильєв Г.А.
Перше речення частини першої статті 21 доповнити словами "які перебувають на території та в приміщеннях органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів".  
Враховано    
140. Ніхто, крім уповноважених державних органів і їх посадових осіб у випадках, передбачених законодавством, не має права втручатися в службову діяльність персоналу.   -131- Беспалий Б.Я.
Частину другу статті 21 викласти в такій редакції: "Ніхто, крім випадків, прямо передбачених законом, не має права втручатись у службову діяльність персоналу Державної служби виконання покарань".  
Враховано   Ніхто, крім випадків, прямо передбачених законом, не має права втручатися в службову діяльність персоналу.  
141. Особи з числа персоналу Державної служби виконання покарань, а також члени їх сімей знаходяться під захистом держави. Безпека цих осіб, їх честь і гідність охороняються законом.      Особи рядового і начальницького складу та працівники служби виконання покарань, а також члени їх сімей знаходяться під захистом держави, їх безпека, честь і гідність охороняються законом.  
142. Стаття 22. Гарантії особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань та членів їх сімей      Стаття 21. Гарантії особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань та членів їх сімей  
143. В інтересах забезпечення особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань та членів їх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань.      В інтересах забезпечення особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань та членів їх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб.  
144. Відомості про проходження служби особами рядового і начальницького складу служби виконання покарань можуть надаватися тільки з дозволу начальників органів і установ Державної служби виконання покарань.      Відомості про проходження служби особами рядового і начальницького складу служби виконання покарань надаються з дозволу начальників органів і установ Державної служби виконання покарань.  
145. Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань зобов'язаний забезпечувати осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань зброєю і спеціальними засобами індивідуального захисту для постійного носіння і зберігання у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань забезпечує осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань зброєю і спеціальними засобами індивідуального захисту для постійного носіння і зберігання у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
146. Стаття 23. Грошове і матеріальне забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці працівників служби виконання покарань      Стаття 22. Грошове і матеріальне забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці працівників служби виконання покарань  
147. Умови грошового і матеріального забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці працівників служби виконання покарань визначаються законодавством і повинні забезпечувати належні матеріальні умови для комплектування Державної служби виконання покарань висококваліфікованим персоналом, диференційовано враховувати характер і умови служби чи роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій та професійній діяльності і компенсувати особам з числа персоналу фізичні та інтелектуальні затрати.      Умови грошового і матеріального забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці працівників служби виконання покарань визначаються законодавством і повинні забезпечувати належні матеріальні умови для комплектування Державної служби виконання покарань висококваліфікованим персоналом, диференційовано враховувати характер і умови служби чи роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій та професійній діяльності і компенсувати персоналу фізичні та інтелектуальні затрати.  
148. Стаття 24. Соціальний захист осіб з числа персоналу Державної служби виконання покарань      Стаття 23. Соціальний захист персоналу Державної служби виконання покарань  
149. На осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань поширюється дія статті 22 Закону України "Про міліцію", а також порядок і умови проходження служби, передбачені для працівників органів внутрішніх справ. На спеціалістів Державної служби виконання покарань, які не мають спеціальних звань, поширюється дія Закону України "Про державну службу".   -132- Бандурка О.М.
У першому реченні статті 24 слово і цифри "статті 22" замінити словом і цифрами "статей 22 і 23", а після слів "проходження служби" доповнити словами "та грошового забезпечення".  
Враховано   На осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань поширюється дія статей 22 і 23 Закону України "Про міліцію", а також порядок і умови проходження служби та грошового забезпечення, передбачені для працівників органів внутрішніх справ. На спеціалістів Державної служби виконання покарань, які не мають спеціальних звань, поширюється дія Закону України "Про державну службу".  
    -133- Задорожній О.В.
У статті 24 слова "поширюється дія 3акону України "Про державну службу" замінити словами "поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про органи юстиції".  
Відхилено    
150. Стаття 25. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань      Стаття 24. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань  
151. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань проводиться відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ".   -134- Васильєв Г.А.
Частину першу статті 25 доповнити реченням такого змісту: "Пенсія осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань, які звільнені зі служби і мають право на пенсію, обчислюється виходячи з розміру грошового забезпечення цих осіб на день звільнення".  
Враховано   Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань проводиться відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб". Пенсія осіб рядового і начальницького складу служби виконання покарань, які звільнені зі служби і мають право на пенсію, обчислюється виходячи з розміру грошового забезпечення цих осіб на день звільнення.  
152. Особам рядового і начальницького складу служби виконання покарань встановлюється пільговий залік вислуги років для призначення пенсії - один місяць служби за сорок днів, а в установах, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі та лікування інфекційних хворих, - один місяць служби за півтора місяця за переліком посад, затверджуваних керівником центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.   -135- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 25 слова "один місяць служби за сорок днів" і "один місяць служби за півтора місяця" замінити відповідно словами "тридцять днів служби за сорок днів" і "тридцять днів служби за сорок п'ять днів".  
Враховано   Особам рядового і начальницького складу служби виконання покарань встановлюється пільговий залік вислуги років для призначення пенсії - тридцять днів служби за сорок днів, а в установах, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі та лікування інфекційних хворих, - тридцять днів служби за сорок п'ять днів за переліком посад, затверджуваних керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.  
    -136- Задорожній О.В.
У статті 25 слова "керівником центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словами "Державним департаментом".  
Відхилено    
153. Стаття 26. Компенсаційна виплата у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) особи рядового чи начальницького складу служби виконання покарань   -137- Бандурка О.М.
Статтю 26 виключити.  
Враховано    
    -138- Беспалий Б.Я.
У назві і тексті статті 26 виключити дужки.  
Враховано    
154. У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання особи рядового чи начальницького складу служби виконання покарань під час виконання службових обов'язків чи у разі встановлення інвалідності внаслідок зазначених ушкоджень, а також інвалідності, що настала у період проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення з служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, їй здійснюється компенсаційна виплата у сумі до десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку вона займала, а у разі її загибелі або смерті - членам сім'ї у сумі двадцятирічного грошового утримання у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.       
155. У разі загибелі особи рядового чи начальницького складу служби виконання покарань під час виконання службових обов'язків її сім'ї або особам, які перебували на утриманні, призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника у розмірі місячного посадового окладу загиблого. За сім'єю загиблої особи зберігається право на одержання житлового приміщення, яке надається позачергово у приватну власність протягом трьох місяців від дня загибелі особи.   -139- Беспалий Б.Я.
Друге речення частини другої статті 26 викласти в такій редакції: "Якщо загибла особа перебувала на житловому обліку, то її сім'я протягом трьох місяців отримує відповідне житло з правом його подальшої приватизації відповідно до законодавства".  
Враховано    
    -140- Надрага В.І.
Частиною другою статті 26 передбачена гарантія, за якою за сім'єю загиблого працівника Державної служби виконання покарань зберігається право на одержання житлового приміщення, яке надається позачергово у приватну власність протягом трьох місяців від дня загибелі особи. Передача у власність житла у даному випадку не є юридично правильною термінологією. Тому вважаю доцільним вказати, що житлове приміщення надається з державного житлового фонду з наданням можливості його приватизації у подальшому.  
Враховано    
156. За дітьми особи рядового чи начальницького складу служби виконання покарань, що загинула або померла у зв'язку з виконанням службових обов'язків, до досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами сім'ї, які перебували на її утриманні, зберігається право на пільги з оплати житла, комунальних послуг, палива.       
157. Шкода, заподіяна майну особи рядового чи начальницького складу служби виконання покарань або її близьким родичам у зв'язку з виконанням цією особою службових обов'язків, компенсуються у встановленому законом порядку за рахунок коштів державного бюджету.   -141- Беспалий Б.Я.
У частині четвертій статті 26 слова "державного бюджету" замінити словами "Державного бюджету України".  
Враховано    
158. Розділ V. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ      Розділ V КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ  
159. Стаття 27. Контроль за діяльністю Державної служби виконання покарань   -142- Мовчан П.М.
Виходячи з тексту статті 27, складається враження, що діяльність Державної служби виконання покарань не підлягає громадському контролю. Нещодавно Верховною Радою України в першому читанні прийнято Закон про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави. Не зрозуміло, чому відомство, про яке йдеться, не може бути контрольоване з боку громадськості. З огляду на це, необхідно доповнити статтю новою частиною такого змісту: "Керівники органів та установ Державної служби виконання покарань забезпечують можливість громадського контролю з боку громадських організацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено . Ці питання будуть регулюватися зазначеним законом.  Стаття 25. Контроль за діяльністю Державної служби виконання покарань  
160. Контроль за діяльністю Державної служби виконання покарань здійснюють Президент України відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції.   -143- Беспалий Б.Я.
Частину першу статті 27 після слова "здійснюють" доповнити словами "Верховна Рада України і".  
Враховано   Контроль за діяльністю Державної служби виконання покарань здійснюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відповідно до повноважень, визначених Конституцією і законами України.  
    -144- Васильєв Г.А.
У частині першій статті 27 слова "органи державної влади та органи місцевого самоврядування" виключити.  
Враховано    
    -145- Задорожній О.В.
Частину першу статті 27 після слів "Уповноважений Верховної Ради України з прав людини" доповнити словами "Міністерство юстиції України".  
Відхилено    
161. Безпосередній контроль за діяльністю органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління.   -146- Шибко В.Я.
Статтю 27 доповнити новою частиною третьою такого змісту: "Керівники органів та установ служби виконання покарань забезпечують можливість громадянського контролю, зокрема з боку громадських організацій, діяльності органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено   Безпосередній контроль за діяльністю органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління.  
162. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, контролюють діяльність органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у межах і порядку, встановлених законодавством.   -147- Васильєв Г.А.
Частину третю статті 27 виключити.  
Враховано    
163. Без спеціального дозволу відвідувати установи виконання покарань та слідчі ізолятори для здійснення контролю мають право: Прем'єр-міністр України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови місцевих державних адміністрацій, на території яких вони розташовані; народні депутати України, а також депутати, уповноважені на те Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами; Генеральний прокурор України, а також уповноважені ним прокурори і прокурори, які здійснюють нагляд за виконанням покарань на відповідній території; голови місцевих рад, на території яких вони розташовані.   -148- Бандурка О.М.
Частини четверту і п'яту статті 27 виключити, оскільки ці норми визначені у статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України.  
Враховано    
    -149- Беспалий Б.Я.
Президент України
Частину четверту статті 27 доповнити абзацом другим такого змісту:  
Враховано . Див. статтю 26 Кримінально-виконавчого кодексу України.   
    -150- Задорожній О.В.
Частину четверту статті 27 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: "Міністр юстиції України". У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий частини четвертої вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим.  
Відхилено    
164. Інші особи відвідують установи виконання покарань та слідчі ізолятори за спеціальним дозволом керівників цих установ та слідчих ізоляторів або центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальних органів управління в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.       
165. Стаття 28. Нагляд за додержанням законності у діяльності Державної служби виконання покарань      Стаття 26. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби виконання покарань  
166. Нагляд за додержанням законності у діяльності Державної служби виконання покарань здійснюють Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори.   -151- Бандурка О.М.
Статтю 27 викласти в такій редакції: "Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби виконання покарань здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України".  
Враховано   Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби виконання покарань здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.  
167. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ VІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
168. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
169. 2. Закони України та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність з цим Законом застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   -152- Беспалий Б.Я.
Пункт 2 Прикінцевих положень виключити.  
Відхилено . Див. пункт 4 Прикінцевих положень проекту.  2. Закони України та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність із цим Законом застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
170. 3. На період до законодавчого врегулювання питань лікування осіб, хворих на алкоголізм, в кримінально-виконавчій системі діють лікувально-трудові профілакторії та підприємства цих установ.   -153- Беспалий Б.Я.
Пункт 3 Прикінцевих положень виключити.  
Відхилено   3. На період до законодавчого врегулювання питань щодо лікування осіб, хворих на алкоголізм, в кримінально-виконавчій системі діють лікувально-трудові профілакторії та підприємства цих установ.  
171. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.      4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.