Кількість абзаців - 75 Таблиця поправок


Про розмежування земель державної та комунальної власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про розмежування земель державної та комунальної власності   -1- Томич І.Ф.
Доповнити законопроект преамбулою такого змісту: "Цей закон визначає правові засади розмежування земель державної і комунальної власності та повноважень держави і територіальних громад сіл, селищ, міст щодо регулювання земельних відносин з метою створення умов для реалізації ними конституційних прав власності на землю, забезпечення національного суверенітету, і розвитку матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування".  
Враховано   Про розмежування земель державної та комунальної власності Цей Закон визначає правові засади розмежування земель державної і комунальної власності та повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо регулювання земельних відносин з метою створення умов для реалізації ними конституційних прав власності на землю, забезпечення національного суверенітету, розвитку матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування.  
3. Розділ І. Загальні положення      Розділ І. Загальні положення  
4. Стаття 1. Поняття розмежування земель державної та комунальної власності   -2- Ващук К.Т.
Статтю 1 викласти в редакції урядового законопроекту: "Розмежування земель державної і комунальної власності - це здійснення організаційних і правових заходів щодо визначення і передачі земельних ділянок із державної власності у комунальну".  
Відхилено Врегульовано статтею 117 Земельного кодексу України  Стаття 1. Поняття розмежування земель державної та комунальної власності  
5. Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів по розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також по визначенню і встановленню в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок державної і комунальної власності.   -3- Беспалий Б.Я.
Стаття 1. Після тексту "організаційно-правових заходів" слово "по" замінити словом "щодо", текст "по визначенню і встановленню в натурі (на місцевості)" замінити текстом "у визначенні і встановленні в натурі, на місцевості"  
Враховано частково   Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок державної і комунальної власності.  
    -4- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Статтю 1 викласти у такій редакції: "Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо формування земельних ділянок державної і комунальної власності, визначення і встановлення в натурі (на місцевості) їх меж та передачі земельних ділянок із державної в комунальну власність".  
Відхилено Врегульовано статтіею117 Земельного кодексу України   
6. Стаття 2. Правове регулювання відносин при розмежуванні земель державної та комунальної власності      Стаття 2. Правове регулювання відносин при розмежуванні земель державної та комунальної власності  
7. Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється у відповідності до Конституції України, цього Закону, Земельного кодексу України, Закону України "Про власність", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також у відповідності до інших законів та нормативно-правових актів, що не суперечать цьому закону.      Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється у відповідності з Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України "Про власність", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Законом та іншими нормативно-правових актами України, що не суперечать цьому Закону.  
8. Стаття 3. Сфера дії цього закону      Стаття 3. Сфера дії цього Закону  
9. Цей закон визначає правові засади розмежування земель державної власності на землі комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст та землі державної власності.   -5- Кукоба А.Т.
У частині 1 статті 3 після слова "правові" додати слова "та організаційні".  
Враховано   Цей Закон регулює відносини, пов'язані з розмежуванням земель державної власності на землі комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст та землі державної власності.  
10. Дія цього закону не поширюється:   -6- Беспалий Б.Я.
Стаття 3, частина 2. Буквену нумерацію пунктів - а), б) замінити числовою - 1), 2). Аналогічно у всьому тексті закону  
Враховано   Дія цього Закону не поширюється на регулювання відносин:  
11. а) на регулювання відносин, пов'язаних з передачею земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність;      пов'язаних з передачею земельних ділянок державної власності в комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності в державну власність;  
12. б) при набутті територіальними громадами або державою права на землю за цивільно-правовими угодами, при прийнятті спадщини, відчуженні земельних ділянок відповідно до чинного законодавства України.   -7- Беспалий Б.Я.
Стаття 3, частина 2, пункт б). Текст "при набутті" замінити текстом "на регулюванню відносин щодо набуття", а слово "чинного" - виключити  
Враховано   щодо набуття територіальними громадами або державою права на землю за цивільно-правовими угодами, при прийнятті спадщини, відчуженні земельних ділянок відповідно до законів України.  
    -8- Заплатинський В.М.
Статтю 3 пункт б) доповнити наступним реченням: "а також земельні ділянки, які є спільною власністю районних та обласних рад та перебувають в їх управлінні".  
Враховано    
13. Стаття 4. Принципи розмежування земель державної та комунальної власності      Стаття 4. Принципи розмежування земель державної та комунальної власності  
14. Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється на таких принципах:      Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється на таких принципах:  
15. а) забезпечення безпеки держави, поєднання державних і місцевих інтересів;      забезпечення безпеки держави, поєднання державних і місцевих інтересів; забезпечення рівності права власності на землю територіальних громад та держави;  
16. б) безоплатності;      безоплатності;  
17. в) обґрунтованості;      обґрунтованості;  
18. г) досягнення збалансованого співвідношення екологічних і економічних інтересів суспільства, забезпечення раціонального використання та охорони земель.      досягнення збалансованого співвідношення екологічних і економічних інтересів суспільства, забезпечення раціонального використання та охорони земель.  
19. Стаття 5. Суб'єкти права власності на землі комунальної та державної власності      Стаття 5. Суб'єкти права власності на землі державної та комунальної власності  
20. Суб'єктами права власності на землі комунальної власності є територіальні громади сіл, селищ, міст, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.      Суб'єктом права власності на землі державної власності є держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади.  
21. Суб'єктами права власності на землі державної власності є держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади.      Суб'єктами права власності на землі комунальної власності є територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.  
22. Стаття 6. Землі державної власності      Стаття 6. Землі державної власності  
23. При розмежуванні земель державної та комунальної власності до земель державної власності відносяться:   -9- Заплатинський В.М.
У статті 6 речення "При розмежуванні земель державної та комунальної власності, до земель державної власності відносяться "замінити реченням: "Не можуть передаватися до комунальної власності з земель державної власності…"  
Відхилено   При розмежуванні земель державної та комунальної власності не можуть передаватися до земель комунальної власності:  
24. а) землі атомної енергетики та космічної системи;   -10- Кукоба А.Т.
Пункт а) ст.6 Землі атомної енергетики та космічної системи в чинному законодавстві чітко не визначені, необхідно внести необхідні зміни в існуючі Закони.  
Враховано частково   землі атомної енергетики та космічної системи;  
    -11- Заплатинський В.М.
В пункті а) після слова "космічної" доповнити словами "і єдиної енергетичної."  
Відхилено Суперечить ст.84 Земельного кодексу України   
    -12- Яворівський В.О.
Стаття 6, частина 1 пункт а) викласти у такій редакції: "а) землі, на яких розташовані об'єкти, які належать Міністерству оборони України та Космічному агентству України";  
Враховано частково    
25. б) землі оборони, крім земельних ділянок під об'єктами соціально-культурного, виробничого та житлового призначення;      землі оборони, крім земельних ділянок під об'єктами соціально-культурного, виробничого та житлового призначення;  
26. в) землі під об'єктами природно-заповідного фонду та історико-культурними об'єктами, що мають національне та загальнодержавне значення у відповідності з чинним законодавством України;   -13- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина 1, пункт в), г). Виключити слово "чинним". Аналогічно у всьому тексті закону  
Враховано   землі під об'єктами природно-заповідного фонду та історико-культурними об'єктами, що мають національне та загальнодержавне значення;  
    -14- Яворівський В.О.
Пункт в) ст.6 викласти у такій редакції: "землі природно-заповідного фонду. землі оздоровчого і історико-культурного призначення, які мають статус національне та загальнодержавне значення у відповідності з чинним законодавством України";  
Відхилено Суперечить ст.84 Земельного кодексу України   
27. г) землі під водними об'єктами загальнодержавного значення у відповідності з чинним законодавством України;   -15- Заплатинський В.М.
В пункті г) після слів "об'єктами" доповнити словами "лісового фонду"  
Відхилено Суперечить ст.84 Земельного кодексу України  землі під водними об'єктами загальнодержавного значення у відповідності із законодавством України;  
28. ґ) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;      земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;  
29. д) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.   -16- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина 1, пункт д). Розкрити дужки  
Відхилено   земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
    -17- Ключковський Ю.Б.
Статтю 6 доповнити абзацами: "земельні ділянки під об'єктами, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, інших органів влади Автономної Республіки Крим; земельні ділянки під об'єктами, які використовуються для забезпечення діяльності обласних та районних державних адміністрацій, за винятком об'єктів спільної власності держави і територіальної громади".  
Враховано (інші органи державної влади)   
    -18- Заплатинський В.М.
Пункт д) доповнити словами: "а також землі запасу, призначені для забезпечення загальнодержавних потреб".  
Відхилено Суперечить ст.84 Земельного кодексу України   
30. Перелічені частиною першою цієї статті землі не можуть відноситись до земель комунальної власності.   -19- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина 2. Слово "Перелічені" замінити словом "Визначені" (Варіант. Текст "частиною першою" замінити текстом "у частині першій")  
Враховано    
    -20- Заплатинський В.М.
Статтю 6 доповнити пунктом наступного змісту: "е) землі гірничодобувної промисловості державних значення і земельні ділянки з розвіданими родовищами корисних копалин загальнодержавного значення".  
Відхилено Суперечить ст.84 Земельного кодексу України   
    -21- Ващук К.Т.
Статтю 6 доповнити пунктами е)-є) статті 3 редакції урядового законопроекту: "е) під береговими смугами водних шляхів, віднесених до водних об'єктів загальнодержавного значення; є) сільськогосподарського призначення, які використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, державних сільськогосподарських та лісогосподарських науково-дослідних установ, навчальних закладів та дослідних господарств, учбових господарств навчальних закладів, державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, елітно-насінницьких і насінницьких господарств, державних племінних заводів і господарств, конезаводів, а також землі лісового фонду поза межами населених пунктів; ж) із затвердженими запасами корисних копалин; з) під державними підприємствами, установами, організаціями - вищими закладами освіти, закладами післядипломної освіти; науковими установами медичного профілю, закладами охорони здоров'я, проектними, науково-дослідними і конструкторськими установами; об'єктами зв'язку, радіомовлення, телебачення; промисловими підприємствами та іншими державними об'єктами нерухомого майна; пасажирськими залізничними станціями, автовокзалами і автостанціями, міськими аеровокзалами, річковими і морськими вокзалами, вантажними станціями і дворами, перевалочними пунктами; станціями, що обслуговують наливні та інші бази, тощо";  
Відхилено Суперечить ст.84 Земельного кодексу України   
    -22- Ващук К.Т.
Статтю 6 доповнити новою частиною в такій редакції: "Землі, зазначені у пунктах "е" - "з" цієї статті , можуть бути передані із державної власності у комунальну власність виключно за рішенням Кабінету Міністрів України".  
Відхилено Суперечить пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України   
    -23- Кукоба А.Т.
Стаття 6 Доповнити статтю пунктом "г". "Перелік земельних ділянок, які відносяться до земель державної власності затверджує Кабінет Міністрів України, за поданням відповідних органів державної влади".  
Відхилено Суперечить ст.84 Земельного кодексу України   
    -24- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Сулковський П.Г.
Статтю 6 доповнити наступними нормами: "е) під береговими смугами водних шляхів, віднесених до об'єктів загальнодержавного значення; є) сільськогосподарського призначення, які використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, державних сільськогосподарських та лісогосподарських науково-дослідних установ, навчальних закладів та дослідних господарств, учбових господарств навчальних закладів, державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, елітно-насінницьких і насінницьких господарств, державних племінних заводів і господарств, конезаводів, а також землі лісового фонду поза межами населених пунктів;  
Відхилено Суперечить ст.84 Земельного кодексу України   
    -25- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Сулковський П.Г.
Статтю 6 доповнити наступними нормами: "ж) із затвердженими запасами корисних копалин; з) під державними підприємствами, установами, організаціями - вищими закладами освіти, закладами післядипломної освіти; науковими установами медичного профілю, закладами охорони здоров'я, проектними, науково-дослідними і конструкторськими установами; об'єктами зв'язку, радіомовлення, телебачення; промисловими підприємствами та іншими державними об'єктами нерухомого майна; пасажирськими залізничними станціями, автовокзалами і автостанціями, міськими аеровокзалами, річковими і морськими вокзалами, вантажними станціями і дворами, перевалочними пунктами; станціями, що обслуговують наливні та інші бази, тощо; і) під господарськими товариствами, заснованими за участю держави.  
Відхилено Суперечить ст.84 Земельного кодексу України   
    -26- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Статтю 6 доповнити наступними нормами: ї) десять відсотків (в місті Києві та місті Севастополі двадцять відсотків) земель в межах населеного пункту що перебувають у запасі, в тому числі у разі їх тимчасового надання у оренду із зміною цільового призначення.  
Відхилено Суперечить ст.84 Земельного кодексу України   
    -27- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Сулковський П.Г.
Статтю 6 доповнити частиною наступного змісту: "Землі , зазначені у пунктах "е" - "ї" цієї статті, можуть бути передані у комунальну власність виключно за рішенням Кабінету Міністрів України".  
Відхилено Суперечить пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України   
31. Стаття 7. Землі комунальної власності   -28- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Землі державної власності, що передаються у власність територіальних громад сіл, селищ, міст"  
Відхилено   Стаття 7. Землі комунальної власності  
    -29- Ключковський Ю.Б.
Статтю 7 викласти в редакції: "Стаття 7. Землі комунальної власності При розмежуванні земель державної та комунальної власності до земель комунальної власності територіальної громади села, селища, міста відносяться: земельні ділянки під об'єктами комунальної власності територіальної громади (незалежно від місця знаходження відповідного об'єкта); землі публічного користування територіальної громади; землі запасу територіальної громади; землі, які відповідно до затвердженого генерального плану села, селища, міста та схем планування територій відповідних адміністративно-територіальних одиниць передбачені для будівництва електромереж, водопровідних, теплових, каналізаційних та інших інженерних мереж та для створення рекреаційної зони села, селища, міста; земельні ділянки, на яких розміщуються об'єкти спільної власності територіальної громади та держави; усі інші землі в межах території юрисдикції відповідної сільської, селищної, міської ради, крім земель приватної власності, земель державної власності, які не можуть передаватися у комунальну власність відповідно до статті 6 цього Закону, а також земельні ділянки під об'єктами спільної комунальної власності громад, які перебувають в управлінні відповідної районної та обласної ради, та земельні ділянки комунальної власності інших громад. Земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти спільної комунальної власності територіальних громад району чи області, відносяться до спільної комунальної власності територіальних громад району чи області і передаються в управління відповідно районної чи обласної ради".  
Відхилено    
    -30- Шурма І.М.
Статтю 7 викласти у такій редакції: "Стаття 7. Земля комунальної власності Всі землі, які розміщені у межах територіальних громад (населених пунктів, є комунальною власністю територіальних громад, за виключенням: а) земель, які віднесені цим законом до земель державної власності; б) земель, переданих у власність фізичним і юридичним особам. За межами територіальних громад (населених пунктів) до земель комунальної власності обов'язково відносяться: земельні ділянки. На яких знаходяться об'єкти, що перебувають у власності територіальних громад; землі резервного фонду; землі комунальних пасовищ; пляжі та приміські рекреаційні території; цвинтарі; землі, призначені для розширення території населених пунктів; розпайовані земельні ділянки (від яких відмовилися власники (здали в установленому порядку органам місцевого самоврядування)."  
Враховано частково    
32. При розмежуванні земель державної та комунальної власності до земель комунальної власності територіальних громад відносяться усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної власності та земель, віднесених до державної власності, а також землі під об'єктами комунальної власності за межами населених пунктів.   -31- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Статтю 7 викласти в такій редакції: "Із земель державної власності у власність територіальних громад сіл, селищ, міст передаються: а) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, міські сади, парки, лісо-, гідропарки, сквери, бульвари, місця знешкодження та утилізації відходів тощо); б) землі житлової та громадської забудови, земельні ділянки під готелями, гуртожитками, а також земельні ділянки, призначені для житлової забудови згідно з містобудівною документацією; в) землі під об'єктами соціально-культурного призначення: під закладами освіти - дошкільними навчальними закладами, середніми закладами освіти, закладами освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, позашкільними закладами освіти, професійно-технічними закладами освіти, комунальними і приватними вищими закладами освіти, закладами післядипломної освіти; під установами охорони здоров'я, соціального забезпечення - закладами охорони здоров'я місцевого значення, будинками-інтернатами тощо; під установами відпочинку - туристичними базами, дитячими та молодіжними, туристично-оздоровчими таборами, туристичними притулками, пансіонатами, базами відпочинку, мотелями, кемпінгами, яхт-клубами, стаціонарними і наметовими туристично-оздоровчими таборами, будинками рибалок і мисливців, дитячими туристичними станціями; під фізкультурно-спортивними спорудами - спортивними залами, басейнами, стадіонами; під культурно-освітніми, мистецькими установами - клубами, палацами, кінотеатрами, відеозалами, театрами, музеями, концертними залами, цирками, універсальними спортивно-видовищними залами, бібліотеками, а також культовими спорудами; під підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового і комунального обслуговування - магазинами, пунктами прийому вторинної сировини, торговельними центрами, ринками; їдальнями, кулінаріями, кафетеріями, ресторанами, хімчистками, пральними, лазнями, саунами; пожежними депо, бюро похоронного обслуговування і траурних обрядів, крематоріями і кладовищами; під банківськими установами, юридичними консультаціями, нотаріальними конторами, комунальними і приватними проектними, науково-дослідними та конструкторськими установами; г) землі під об'єктами інженерного забезпечення населених пунктів (водопостачання і каналізації, центрального гарячого водопостачання тощо), а також об'єктами електро- і теплопостачання; ґ) землі під під'їзними залізничними шляхами, спорудами і пристроями різних видів міжселищного і приміського транспорту для обслуговування пасажирських і вантажних перевезень, включаючи землі під станціями технічного обслуговування, автозаправними станціями, автостоянками, мийними пунктами тощо; д) землі таксомоторних, автобусних і тролейбусних парків, трамвайних депо і депо метрополітену; е) земельні ділянки під промисловими підприємствами комунальної та приватної форми власності; є) землі під об'єктами культурної спадщини: під археологічними об'єктами - під городищами, курганами, залишками стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильників, культовими місцями і спорудами, мегалітами, наскельними зображеннями, ділянками історичного культурного шару, полями давніх битв, рештками життєдіяльності людини, що містяться під водою, за винятком тих, що мають національне та загальнодержавне значення; під історичними об'єктами - під будинками, спорудами, їх комплексами (ансамблями), окремими похованнями та некрополями, визначними місцями, пов'язаними з важливими історичними подіями, з життя та діяльності відомих осіб, культурою та побутом народів, за винятком тих, що мають національне та загальнодержавне значення; під об'єктами монументального мистецтва - під об'єктами, на яких розташовані твори образотворчого мистецтва, як самостійні (окремі), так і ті, що пов'язані з архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з утворюваними ними комплексами (ансамблями), за винятком тих, що мають національне та загальнодержавне значення; під об'єктами архітектури та містобудування - під історичними центрами, вулицями, кварталами, площами, архітектурними ансамблями, залишками давнього планування та забудови, окремі архітектурні споруди, а також пов'язані з ними твори монументального, декоративного та образотворчого мистецтва, за винятком тих, що мають національне та загальнодержавне значення; ж) землі у межах населених пунктів під об'єктами природно-заповідного фонду (під заказниками, пам'ятками природи, ботанічними садами, зоологічними парками, дендрологічними парками та парками - пам'ятками садово-паркового мистецтва, ландшафтними парками), які не мають загальнодержавного значення; з) землі лісового фонду в межах населених пунктів (крім міст Києва і Севастополя); и) землі під водними об'єктами місцевого значення (поверхневими водами, які знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення); і) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування; ї) земельні ділянки із земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності і використовуються для ведення особистих селянських господарств, сінокосіння та випасання худоби, садівництва, городництва. З метою забезпечення належного функціонування органів місцевого самоврядування у власність територіальних громад можуть бути передані інші земельні ділянки, крім земель, визначених у пунктах "а" - "д" статті 6 цього Закону. Земельні ділянки, на яких розміщуються об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади та держави залишаються в державній власності".  
Відхилено Суперечить статті 83 Земельного кодексу України  При розмежуванні земель державної та комунальної власності до земель комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст відносяться: усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної власності та земель, віднесених до державної власності; земельні ділянки за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти комунальної власності; землі запасу, які раніше були передані територіальним громадам сіл, селищ, міст відповідно до законодавства України; земельні ділянки, на яких відповідно до затверджених генеральних планів населених пунктів та схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць передбачається будівництво комунальних електромереж, водопровідних, теплових, каналізаційних та інших інженерних мереж і які на час проведення розмежування земель державної та комунальної власності не передані у приватну власність;  
    -32- Оржаховський А.В.
У Статті 7 "Землі комунальної власності" після слів "в межах населених пунктів" додати "та землі в межах адміністративно-територіальних одиниць (території сільських, селищних та міських рад)".  
Відхилено    
    -33- Оржаховський А.В.
Статтю 7 "Землі комунальної власності" викласти у такій редакції: "При розмежуванні земель державної та комунальної власності до земель комунальної власності територіальних громад відносяться усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної власності та земель, віднесених до державної власності. До земель комунальної власності за межами населених пунктів відносяться: землі під об'єктами комунальної власності; землі запасу територіальних громад; землі, що перебувають у державній власності і передбачені генеральними планами та схемами розвитку населених пунктів до включення у межі населених пунктів, у тому числі землі необхідні для будівництва електромереж, водопровідних, теплових, каналізаційних та інших інженерних мереж, рекреаційних та природоохоронних зон населених пунктів. Затвердження генеральних планів та схем розвитку населених пунктів відбувається на сесії обласної ради за поданням відповідно міської, селищної та сільської ради і передує роботі по розмежуванню земель державної і комунальної власності на території області.  
Враховано частково    
33. До земель комунальної власності відносяться земельні ділянки, на яких розміщуються об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади та держави.   -34- Беспалий Б.Я.
Стаття 7. Частину 2 викласти у редакції: "Земельні ділянки, на яких розміщуються об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади та держави належать до спільної власності територіальної громади та держави"  
Враховано частково   земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади та держави.  
    -35- Кукоба А.Т.
Частина 2 ст.7 Після слова "відносяться" додати слово "також"  
Враховано    
34. Стаття 8. Повноваження органів державної влади по розмежуванню земель державної та комунальної власності   -36- Беспалий Б.Я.
Стаття 8. У назві статті після слова "органів" слово "державної" замінити словом "виконавчої".  
Враховано   Стаття 8. Повноваження органів виконавчої влади по розмежуванню земель державної та комунальної власності  
    -37- Ключковський Ю.Б.
Статтю 8 викласти у редакції: "Кабінет Міністрів України за погодженням відповідно з Президентом України, Верховною Радою України, іншими органами державної влади здійснює визначення меж земель та земельних ділянок, які відповідно до статті 6 цього Закону не можуть передаватися до земель комунальної власності, за винятком земель, зазначених у частинах другій та третій цієї статті. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим здійснює визначення меж земель та земельних ділянок під об'єктами, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, інших органів влади Автономної Республіки Крим, та проводить розмежування земель державної та комунальної власності за межами територій юрисдикції сільських, селищних, міських рад на території Автономної Республіки Крим. Обласна державна адміністрація за погодженням із обласною радою, відповідними районними радами здійснює визначення меж земель та земельних ділянок під об'єктами, які використовуються для забезпечення діяльності обласної та районних державних адміністрацій області, за винятком земельних ділянок під об'єктами спільної власності держави і територіальної громади, та проводить розмежування земель державної та комунальної власності за межами територій юрисдикції сільських, селищних, міських рад області. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації погоджують рішення відповідних місцевих рад про розмежування земель державної та комунальної власності".  
Відхилено    
35. Кабінет Міністрів України здійснює визначення меж земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що належать до сфери управління Президента України, Верховної Ради України, Конституційного суду України, Верховного суду України, Вищого господарського суду України, Генеральної прокуратури України, центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, інших державних наукових установ та організацій, а також тих, що перебувають у сфері управління Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.   -38- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина 1. Текст "здійснює визначення меж" замінити текстом "встановлює межі", а текст "інших державних наукових установ та організацій," - виключити, як такий що суперечить статті 6, частині 1, пункту г-1).  
Враховано частково   Кабінет Міністрів України здійснює визначення меж земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що належать до сфери управління Президента України, Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Генеральної прокуратури України, центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, інших державних наукових установ та організацій, а також меж земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, за погодженням з ними.  
    -39- Оржаховський А.В.
Після першого абзацу статті 8 записати таке речення: "Кабінет Міністрів України у місячний термін вносить на затвердження Верховній Раді України вищезазначений перелік земельних ділянок і з цих питань Верховна Рада України приймає Закон або Постанову, які набирають чинності після їх опублікування".  
Відхилено Суперечить пункту 10 Перехідних положень Земельного кодексу України   
    -40- Томич І.Ф.
У частині першій статті 8 після слів "державних адміністрацій" доповнити словами" і забезпечують виконання робіт щодо встановлення та погодження меж цих ділянок протягом трьох місяців з часу прийняття відповідним органом рішення про розмежування земель в межах населених пунктів."  
Відхилено    
36. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації визначають межі земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління районних державних адміністрацій.   -41- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина 2. Після тексту "міські державні адміністрації" слово "визначають" замінити словом "встановлюють"  
Враховано   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації визначають межі земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління районних державних адміністрацій в межах населених пунктів, за погодженням з ними. .  
    -42- Оржаховський А.В.
Абзац 2 статті 8 доповнити: "Верховна Рада Автономної Республіки Крим за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська і Севастопольська міські ради за поданням відповідних державних адміністрацій затверджують рішення про розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів. Після опублікування зазначених актів вони набирають чинності. ".  
Відхилено    
    -43- Оржаховський А.В.
Абзац 2 статті 8 викласти у редакції: "Верховна Рада Автономної Республіки Крим за поданням Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська і Севастопольська міські ради за поданням відповідних державних адміністрацій приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів".  
Відхилено Суперечить пункту 10 Перехідних положень Земельного кодексу України   
    -44- Томич І.Ф.
У частині другій статті 8 після слів "державних адміністрацій" доповнити словами" і забезпечують виконання робіт щодо встановлення та погодження меж цих ділянок протягом трьох місяців з часу прийняття відповідним органом рішення про розмежування земель в межах населених пунктів."  
Відхилено    
37. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів.   -45- Воюш В.Д.
Частину третю статті 8 викласти у редакції: "Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів в межах відповідних адміністративно-територіальних утворень"  
Враховано   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації на їх території за погодженням з відповідними сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів.  
    -46- Заічко В.О.
У частина 3 статті 8: після слова "обласні" вставити слова " Київська і Севастопольська міські" далі по тексту  
Враховано    
    -47- Оржаховський А.В.
Абзац 3 статті 8 викласти у редакції: "Обласні, Київська і Севастопольська міські ради погоджують рішення відповідних органів місцевого самоврядування про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів".  
Відхилено    
    -48- Оржаховський А.В.
Після абзацу 3 статті 8 доповнити: "Обласні, Київська і Севастопольська міські ради з цих питань приймають рішення на сесіях рад. Після опублікування зазначених актів вони набирають чинності ".  
Відхилено Врегульовано Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"   
38. Обласні, Київська і Севастопольська міські, районні державні адміністрації погоджують рішення відповідних органів місцевого самоврядування про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів.   -49- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Сулковський П.Г.
Статтю 8 доповнити наступними частинами такого змісту: "Право на землю територіальних громад сіл, селищ, міст (крім міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) виникає після затвердження меж земельних ділянок комунальної власності та передачі їх в комунальну власність Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування. Право на землю територіальних громад міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення виникає після затвердження меж земельних ділянок комунальної власності та передачі їх в комунальну власність Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування."  
Відхилено суперечить пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські, районні державні адміністрації погоджують рішення відповідних органів місцевого самоврядування про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів.  
    -50- Томич І.Ф.
У частині четвертій статті 8 після слів "населених пунктів" доповнити словами" і забезпечують виконання робіт щодо встановлення та погодження меж цих ділянок протягом трьох місяців з часу прийняття відповідним органом рішення про розмежування земель в межах населених пунктів."  
Відхилено    
39. Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування по розмежуванню земель державної та комунальної власності   -51- Беспалий Б.Я.
Стаття 9. У назві статті текст "по розмежуванню" замінити текстом "щодо розмежування", а текст "органів місцевого самоврядування" замінити текстом "місцевих рад"  
Враховано частково   Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо розмежування земель державної та комунальної власності  
    -52- Ключковський Ю.Б.
Статтю 9 викласти в редакції: "Сільська, селищна, міська рада за погодженням з відповідним органом виконавчої влади приймає рішення про розмежування земель державної та комунальної власності на території юрисдикції відповідної ради. Районна, обласна ради за погодженням з відповідним органом виконавчої влади приймає рішення про встановлення меж земельних ділянок, які відповідно до частини другої статті 7 цього Закону відносяться до спільної комунальної власності територіальних громад району чи області і передаються в управління відповідно районної чи обласної ради".  
Враховано частково    
40. Сільські, селищні та міські ради за погодженням з відповідними органами виконавчої влади приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів.   -53- Оржаховський А.В.
Абзац 1 статті 9 викласти у редакції: "Сільські, селищні та міські ради за погодженням з районною та обласною радами приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів".  
Відхилено Суперечить пункту10 Перехідних положень Земельного кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  Сільські, селищні та міські ради за погодженням з відповідними органами виконавчої влади приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів та погоджують питання розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів у межах їх територій.  
    -54- Оржаховський А.В.
Абзац 1 статті 9 викласти у редакції: "Сільські, селищні та міські ради за погодженням з відповідними органами виконавчої влади приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів та адміністративно-територіальних одиниць (території сільських, селищних та міських рад). Після опублікування зазначених актів вони набирають чинності. "  
Враховано частково    
    -55- Воюш В.Д.
Частину першу статті 9 викласти у редакції: "Сільські, селищні та міські ради за погодженням з відповідними органами виконавчої влади приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів, що розташовані на територіях відповідних рад".  
Враховано    
41. Київська та Севастопольська міські ради за погодженням з відповідними органами виконавчої влади приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності міст Києва та Севастополя.   -56- Заічко В.О.
Частину 2 статті 9 виключити.  
Відхилено   Київська міська рада за погодженням з відповідними органами виконавчої влади приймає рішення про розмежування земель державної та комунальної власності у межах міста Києва.  
    -57- Воюш В.Д.
Частину другу статті 9 викласти у редакції: "Київська міська рада за погодженням з відповідним органом виконавчої влади приймає рішення про розмежування земель державної та комунальної власності міста Києва".  
Враховано    
42. Обласні та районні ради погоджують питання розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів.   -58- Заічко В.О.
У частині 3 статті 9: після слова "Обласні" вставити слова "Київська і Севастопольська міські" далі по тексту.  
Відхилено   Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, сільські, селищні та міські ради на їх території погоджують питання розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів.  
    -59- Томич І.Ф.
У частині третій статті 9 після слів "населених пунктів" доповнити словами" і забезпечують виконання робіт щодо встановлення та погодження меж цих ділянок протягом трьох місяців з часу прийняття відповідним органом рішення про розмежування земель за межами населених пунктів."  
Враховано частково    
    -60- Заічко В.О.
Доповнити статтю 9 частиною 4: "У випадку, якщо межі населених пунктів визначені генеральними планами населених пунктів, але не прийняті рішення про встановлення меж відповідними органами, повноважними приймати такі рішення у відповідності зі статтею 174 Земельного Кодексу України, і межі не винесені в натуру (на місцевість), то сільські, селищні, міські ради приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів, встановлених на картографічній основі відповідно до затвердженого у встановленому законом порядку генеральними планами розвитку даних населених пунктів, за погодженням з відповідними органами виконавчої влади. За цими межами рішення про розмежування земель державної та комунальної власності приймають органи виконавчої влади за узгодженням з відповідними органами місцевого самоврядування".  
Враховано частково У розділі "Перехідні положення"   
    -61- Воюш В.Д.
Частину третю статті 9 викласти у редакції: "Обласні, районні та Севастопольська міська рада погоджують питання розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів в межах відповідних адміністративно-територіальних утворень"  
Враховано    
    -62- Ключковський Ю.Б.
Доповнити проект новою статтею 10 у такій редакції: "Стаття 10. Офіційне опублікування рішень про розмежування земель державної та комунальної власності Рішення про розмежування земель державної та комунальної власності, у тому числі про встановлення меж відповідних земель чи земельних ділянок, офіційно опубліковуються в друкованих органах масової інформації органом, який прийняв відповідне рішення, протягом п'яти днів після його прийняття. Рішення про розмежування земель держаної та комунальної власності набирає чинності після його офіційного опублікування." У зв'язку з цим змінити нумерацію наступних статей.  
Відхилено Врегульовано Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"   
43. Розділ ІІ. Порядок розмежування земель державної та комунальної власності      Розділ ІІ. Порядок розмежування земель державної та комунальної власності  
44. Стаття 10. Загальні вимоги до розмежування земель      Стаття 10. Загальні вимоги до розмежування земель  
45. Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється в межах адміністративно-територіальних утворень - сіл, селищ, міст, районів, областей.   -63- Беспалий Б.Я.
Стаття 10, частина 1. Слово "утворень" замінити словом "одиниць".  
Відхилено   Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється в межах адміністративно-територіальних утворень - сіл, селищ, міст, районів, областей.  
46. Підставою для проведення робіт, пов'язаних з розмежуванням земель державної та комунальної власності в населених пунктах є рішення сільських, селищних, міських рад, а за межами населених пунктів - рішення відповідних державних адміністрацій.   -64- Оржаховський А.В.
У абзаці 2 статті 10 замінити слова "рішення відповідних державних адміністрацій" на "рішення районних та обласних рад".  
Відхилено Суперечить пункту10 Перехідних положень Земельного кодексу України  Підставою для проведення робіт, пов'язаних з розмежуванням земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів, є рішення сільської, селищної, міської ради, а за межами населених пунктів - рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим або відповідної обласної державної адміністрації .  
    -65- Оржаховський А.В.
Абзац 2 статті 10 викласти у редакції: "Підставою для проведення робіт, пов'язаних з розмежуванням земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів є опубліковані рішення відповідної сільської, селищної, міської ради, а за межами населених пунктів - опубліковані Закон або Постанова Верховної Ради України, Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим або рішення відповідної обласної ради".  
Відхилено Врегульовано Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"   
47. Розмежування земель здійснюється згідно з проектами, які за замовленням відповідних рад або місцевих державних адміністрацій розробляються державними або комунальними землевпорядними організаціями.   -66- Ващук К.Т.
Частину 3 статті 10 викласти у такій редакції: "Розмежування земель здійснюється згідно з проектами, які за замовленням відповідних рад або місцевих державних адміністрацій розробляються відповідними землевпорядними організаціями ".  
Враховано   Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється за проектами, які за замовленням відповідних сільських, селищних, міських рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій розробляються державними та іншими землевпорядними організаціями.  
    -67- Беспалий Б.Я.
Стаття 10, частина 3. Виключити текст "державними або комунальними"  
Враховано    
    -68- Кукоба А.Т.
Частина 3 ст.10 суперечить антимонопольному законодавству, необхідно викласти цю частину в іншій редакції  
Враховано    
    -69- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
В абзаці третьому статті 10, в абзаці першому статі 12 та в статті 13 слова "державними або комунальними" виключити а після слів "землевпорядними організаціями" доповнити словами "які мають ліцензію на виконання землевпорядних робіт".  
Враховано частково    
48. Стаття 11. Формування земель державної та комунальної власності      Стаття 11. Порядок розмежування земель державної та комунальної власності  
49. При розмежуванні земель державної та комунальної власності формування земельних ділянок, площа яких повністю відноситься до державної або ж комунальної власності, провадиться згідно меж цих ділянок, що визначені земельно-кадастровою документацією.      При розмежуванні земель державної та комунальної власності віднесення земельних ділянок, площа яких відповідає даним земельно-кадастрової документації, до земель державної чи комунальної власності, визначення меж цих ділянок проводяться на підставі цих даних.  
50. У випадках необхідності поділу земельних ділянок на окремі частини, що будуть віднесені до різних форм власності, провадиться визначення меж нових ділянок на кадастрових планах з послідуючим встановленням їх у натурі (на місцевості).   -70- Беспалий Б.Я.
Стаття 11, частини 2, 3, 4, 5. Зняти дужки  
Відхилено   При віднесенні частини земельної ділянки до земель державної чи комунальної власності її поділ проводиться на кадастрових планах з наступним встановленням меж у натурі (на місцевості).  
    -71- Беспалий Б.Я.
Стаття 11, частина 2. Слово "послідуючим" замінити словом "наступним"  
Враховано    
51. Земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються відповідно до чинного законодавства на основі наявної науково-технічної документації.      Земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються відповідно до чинного законодавства на основі наявної науково-технічної документації.  
52. Земельні ділянки охоронних зон об'єктів, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, якщо вони не вилучені з господарського обігу, відносяться, відповідно, до земель державної або комунальної власності в залежності від форм власності об'єкта, на землі якого встановлені обмеження (обтяження).   -72- Танюк Л.С.
Абзац 4 ст.11 викласти в такій редакції: "Земельні ділянки охоронних зон об'єктів, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, які встановлено навколо об'єктів природно-заповідного фонду та історико-культурних об'єктів, що мають національне та загальнодержавне значення, відносяться до земель державної власності".  
Відхилено   Земельні ділянки охоронних зон об'єктів, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, якщо вони не вилучені з господарського обігу, відносяться, відповідно, до земель державної або комунальної власності.  
53. Формування земельних ділянок у випадках, коли відсутні матеріали визначення їх меж або ж існуючі межі не відповідають земельно-кадастровій документації, провадиться з урахуванням обґрунтовуючих заяв власників (землекористувачів) цієї та суміжних ділянок відповідно до нормативів відведення земельних ділянок   -73- Кукоба А.Т.
Частина 5 ст. 11 Необхідно конкретизувати, що таке "обґрунтовуючі заяви" та зміст таких заяв суміжних землекористувачів.  
Враховано   Визначення меж земельних ділянок у випадках, коли відсутні матеріали встановлення їх в натурі (на місцевості) або ж існуючі межі не відповідають земельно-кадастровій документації, проводиться у відповідності з вимогами Земельного кодексу України з урахуванням нормативів відведення земельних ділянок. При формуванні земельних ділянок державної та комунальної власності в разі необхідності встановлюються земельні сервітути та обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку.  
    -74- Беспалий Б.Я.
Стаття 11.Частину 5 наприкінці доповнити текстом ",встановлених законодавством  
Враховано    
    -75- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Статтю 11 доповнити новими частинами такого змісту: "Проведення робіт, пов'язаних із передачею земель державної власності у комунальну власність, покладається на відповідні державні органи земельних ресурсів. Державні органи земельних ресурсів разом з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до статей 6 та 7 цього Закону формують земельні ділянки, які можуть передаватись у комунальну власність, а також ті, що залишаються у державній власності. При формуванні земельних ділянок державної та комунальної власності при необхідності встановлюються земельні сервітути та обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку".  
Враховано частково    
54. Стаття 12. Порядок розробки, погодження і затвердження проектів розмежування земель державної та комунальної власності      Стаття 12. Порядок розробки, погодження і затвердження проектів розмежування земель державної та комунальної власності  
55. Проекти розмежування земель державної та комунальної власності розробляються на підставі угод між замовниками (органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади) та розробниками (державними або комунальними землевпорядними організаціями).   -76- Беспалий Б.Я.
Стаття 12, частина 1. Текст " (органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади) та розробниками (державними або комунальними землевпорядними організаціями" замінити текстом " - органами місцевого самоврядування, органами державної влади та розробниками - землевпорядними організаціями"  
Враховано    
    -77- Коновалюк В.І.
У частині першій статті 12 після слів "землевпорядними організаціями" доповнити словами "які мають ліцензії на виконання землевпорядних робіт".  
Відхилено    
    -78- Кукоба А.Т.
Частина 1 ст.12 суперечить антимонопольному законодавству, необхідно викласти цю частину в іншій редакції  
Враховано    
56. Строки виконання робіт визначаються угодами.       
57. Вартість розробки проектів визначається відповідно до кошторисів в порядку, визначеному законодавством України про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти.   -79- Томич І.Ф.
Статтю 12 викласти в такій редакції: "Проекти розмежування земель державної та комунальної власності розробляються на підставі договору між замовником та розробником документації із землеустрою відповідно до технічних завдань, які затверджуються замовникам. . Особливо складні проекти можуть розроблятись у два етапи: концептуальні основи розмежування та проект розмежування .Проекти розмежування земель державної та комунальної власності визначають: місце розташування і розмір земельних ділянок, які залишаються в державній власності за категоріями земель; місце розташування і розмір земельних ділянок комунальної власності територіальної громади за категоріями земель; правове, організаційне і фінансове забезпечення, строки реалізації та економічну, соціальну і екологічну ефективність розмежування земель державної та комунальної власності Проекти розмежування земель державної та комунальної власності погоджуються з органами земельних ресурсів, виконавчими органами рад і місцевих держадміністрацій та затверджуються, відповідно, сесіями сільських, селищних, міських, районних та обласних рад."  
Враховано    
58. Проекти розробляються у відповідності до завдань, які затверджуються замовниками. Особливо складні проекти можуть розроблятись у два етапи: концептуальні основи розмежування та проект розмежування.   -80- Кукоба А.Т.
Частина 4 ст. 12 Після слів "у відповідності до" вставити слово "технічних"  
Враховано   Проекти розмежування земель державної та комунальної власності розробляються на підставі договору між замовником та розробником документації із землеустрою відповідно до завдань, які затверджуються замовником. Особливо складні проекти можуть розроблятись у два етапи: концептуальні основи розмежування земель державної та комунальної власності та проект розмежування земель державної та комунальної власності.  
59. Проекти розмежування земель повинні містити: аналіз існуючого розподілу та використання земель; обґрунтування розмежування земель за формами власності; креслення меж категорій земель і земельних ділянок за формами власності.   -81- Яворівський В.О.
Стаття 12 Доповнити п'яту частину статті текстом такого змісту: "…визначення режиму використання земель у відповідності з чинним законодавством".  
Враховано   Проекти розмежування земель державної та комунальної власності визначають: місце розташування і розмір земельних ділянок, які залишаються в державній власності, за категоріями земель; місце розташування і розмір земельних ділянок комунальної власності територіальної громади за категоріями земель; правове, організаційне і фінансове забезпечення, строки реалізації та економічну, соціальну й екологічну ефективність розмежування земель державної та комунальної власності.  
    -82- Кукоба А.Т.
Частина 5 ст.12 На практиці межі категорій земель інколи неможливо визначити. Пропонується слова "категорій земель" виключити.  
Відхилено    
60. Проекти розмежування земель погоджуються з органами земельних ресурсів, виконавчими органами рад і місцевих держадміністрацій та затверджуються, відповідно, сесіями сільських, селищних, міських, обласних рад.   -83- Заплатинський В.М.
В пункті 6 статті 12 слова та затверджуються відповідно сесіями сільських, селищних, міських, обласних рад" вилучити.  
Враховано   Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень, визначених цим Законом, приймають рішення про погодження та затвердження проектів розмежування земель державної та комунальної власності.  
    -84- Оржаховський А.В.
У абзаці 6 статті 12 вилучити слова "і місцевих держадміністрацій".  
Враховано частково    
    -85- Беспалий Б.Я.
Стаття 12. Частину 6 викласти у редакції: "Проекти розмежування земель погоджуються органами земельних ресурсів, виконавчими органами відповідних місцевих рад і місцевими державними адміністраціями чи Радою Міністрів Автономної Республіки Крим відповідно".  
Враховано частково    
61. Стаття 13. Встановлення в натурі (на місцевості) меж земель державної та комунальної власності      Стаття 13. Встановлення в натурі (на місцевості) меж земель державної та комунальної власності  
62. Встановлення меж земельних ділянок державної та комунальної власності в натурі (на місцевості) здійснюється згідно з затвердженими проектами розмежування земель державними та комунальними землевпорядними організаціями з закріпленням меж знаками установленого зразка.   -86- Беспалий Б.Я.
Стаття 13. Виключити текст "державними та комунальними", а після тексту "меж знаками установленого" додати текст "відповідно до законодавства"  
Враховано   Встановлення меж земельних ділянок державної та комунальної власності в натурі (на місцевості) здійснюється згідно із затвердженими проектами розмежування земель державної та комунальної власності із закріпленням їх межовими знаками установленого відповідно до законодавства зразка.  
    -87- Кукоба А.Т.
Частину 1 ст.13 необхідно викласти в іншій редакції, оскільки це суперечить антимонопольному законодавству.  
Враховано    
    -88- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
У статті 13 після слів "установленого зразка" доповнити словами "після прийняття рішення про передачу цих ділянок у комунальну власність або визначення їх, як земельних ділянок державної власності".  
Відхилено    
    -89- Коновалюк В.І.
У статті 13 після слів "землевпорядними організаціями" доповнити словами "які мають ліцензії на виконання землевпорядних робіт".  
Відхилено    
63. Стаття 14. Посвідчення меж земель державної та комунальної власності   -90- Кукоба А.Т.
Частина 1 ст.14 виключити. У зв'язку з тим, що межі земель комунальної власності будуть постійно змінюватись (приватизація землі громадянами та юридичними особами) виготовити державний акт, який існував би тривалий час, неможливо.  
Враховано частково   Стаття 14. Документ, що посвідчує право комунальної власності на землю  
    -91- Мельничук М.В.
Бокий І.С.
Павловський М.А.
Виключити статтю 14.  
Враховано частково    
64. Межі земель державної та комунальної власності посвідчуються державними актами України.   -92- Беспалий Б.Я.
Статтю 14 викласти у редакції: "Форма державного акту України на право власності на землю держави та на право комунальної власності на землю встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Право комунальної власності на землю посвідчується державним актом України.  
65. Форми державних актів України встановлюються Кабінетом Міністрів України.      Форма державного акта України встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
66. Стаття 15. Фінансування робіт, пов'язаних з розмежуванням земель державної та комунальної власності      Стаття 15. Фінансування робіт, пов'язаних з розмежуванням земель державної та комунальної власності  
67. Витрати, пов'язані з розмежуванням земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.   -93- Гапочка М.М.
Статтю 15 викласти у редакції законопроекту, поданого Кабінетом Міністрів України: "Видатки пов'язані з виконанням робіт щодо передачі земель державної власності у комунальну, здійснюватиметься за рахунок коштів відповідних бюджетів".  
Враховано   Витрати, пов'язані з розмежуванням земель державної та комунальної власності, здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів.  
    -94- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Статтю 15 викласти в наступній редакції: "Витрати, пов'язані з розмежуванням та передачею земель державної власності у комунальну власність, здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів".  
Враховано    
    -95- Кукоба А.Т.
Частина 1 ст. 15 викласти в редакції: "Витрати пов'язані з визначенням меж земель державної власності в межах населених пунктів здійснюються за рахунок коштів державного бюджету а визначення меж земель комунальної власності-з місцевого бюджету".  
Враховано    
68. Фінансування робіт, пов'язаних з розмежуванням земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів, провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.       
69. Стаття 16. Вирішення спорів, що виникають при розмежуванні земель державної та комунальної власності      Стаття 16. Вирішення спорів, що виникають при розмежуванні земель державної та комунальної власності  
70. Спори, що виникають при розмежуванні земель державної та комунальної власності, вирішуються у судовому порядку.   -96- Ключковський Ю.Б.
Абзац перший Розділу ІІІ викласти в такій редакції: "У випадку, коли межі юрисдикції відповідної сільської, селищної, міської ради не встановлені відповідно до законодавства України, розмежування земель державної та комунальної власності проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у межах їх повноважень, встановлених цим Законом, відповідно з межами, які прийнято для обліку земель у складі державного земельного кадастру."  
Враховано   Спори, що виникають при розмежуванні земель державної та комунальної власності, вирішуються в судовому порядку. Розділ Ш. Перехідні положення 1. У разі якщо межі сіл, селищ, міст не встановлені відповідно до вимог статей 174,175 та 176 Земельного кодексу України, розмежування земель державної та комунальної власності проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до меж, прийнятих для обліку земель у складі державного земельного кадастру. 2. Після встановлення та зміни меж сіл, селищ, міст у проекти розмежування земель державної та комунальної власності вносяться відповідні зміни за рішенням органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. 3. У разі якщо межі території відповідної сільської, селищної, міської ради не встановлені відповідно до законодавства України, розмежування земель державної та комунальної власності проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у межах їх повноважень, встановлених цим Законом, відповідно до меж, прийнятих для обліку земель у складі державного земельного кадастру.  
71. Розділ ІІІ. Прикінцеві положення      Розділ ІY. Прикінцеві положення  
72. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
73. Кабінету Міністрів України в місячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом і затвердити форму Державного акта України, передбаченого цим Законом.   -97- Мельничук М.В.
Бокий І.С.
Павловський М.А.
Пункт 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції: "Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України та Президента України пропозиції про внесення змін в Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та в Земельний кодекс України стосовно власних (самоврядних) та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів виконавчої влади та центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин".  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України: у місячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і затвердити форму державного акта на право комунальної власності на землю; у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону.  
74. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим в місячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.   -98- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення. В пунктах 2 та 3 текст "опублікування цього Закону" замінити текстом "набрання чинності цим Законом".  
Враховано   3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим у місячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  
    -99- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення доповнити пунктом: "Відповідним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування провести розмежування земель державної та комунальної власності протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом"  
Відхилено