Кількість абзаців - 66 Таблиця поправок


про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм"      Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 183; 2001 р., № 4, ст. 12), виклавши його у такій редакції:      І. Внести зміни до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 183; 2001 р., № 4, ст. 12), виклавши його в такій редакції:  
5. "ЗАКОН УКРАЇНИ Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних   -1- Мовчан П.М.
У назві Закону та в тексті Закону після слів "бази даних" у відповідних відмінках доповнити словами "літературних письмових творів" у відповідних відмінках  
Відхилено   "ЗАКОН УКРАЇНИ Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних  
6. Цей Закон визначає правові основи розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних і спрямований на захист інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав та захист прав споживачів.   -2- Цушко В.П.
У назві Закону та в тексті Закону після слів "бази даних" у відповідних відмінках доповнити словами "літературних письмових творів" у відповідних відмінках  
Відхилено   Цей Закон визначає правові основи розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та літературних письмових творів і спрямований на захист інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав та захист прав споживачів.  
7. Стаття 1. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.      Стаття 1. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.  
8. Стаття 2. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:   -3- Мовчан П.М.
Статтю 2 доповнити новими абзацами і викласти їх у такій редакції: "літературний письмовий твір - твір (продукт інтелектуальної творчої діяльності автора), що фіксується на певному матеріальному носії (паперовому носії, магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді друкованого чи рукописного тексту і який може містити графічні зображення"; "примірник літературного письмового твору - копія літературного письмового твору у вигляді зброшурованих паперових аркушів в твердій чи м'якій обкладинці, об'ємом більше ніж 48 сторінок, крім друкованих періодичних видань"  
Відхилено   Стаття 2. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
9. аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими;   -4- Цушко В.П.
Статтю другу доповнити новими абзацами такого змісту: "літературний письмовий твір - твір (продукт інтелектуальної творчої діяльності автора), що фіксується на певному матеріальному носії (паперовому носії, магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді друкованого чи рукописного тексту і який може містити графічні зображення"; "примірник літературного письмового твору - копія літературного письмового твору у вигляді зброшурованих паперових аркушів в твердій чи м'якій обкладинці, об'ємом більше ніж 48 сторінок, крім друкованих періодичних видань"  
Відхилено   аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими;  
10. база даних (компіляція даних) - сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів;      база даних (компіляція даних) - сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації в довільній формі, у тому числі електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів;  
11. відеограма - відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у формі запису, що є складовою аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій;      відеограма - відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у формі запису, що є складовою частиною аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій;  
12. відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі;   -5- Матвєєв В.Й.
У статті 2 термін "відтворення" викласти в такій редакції: "відтворення - виготовлення одного або більше примірників аудіовізуального твору чи фонограми в будь-якій матеріальній формі, у тому числі у звуко- чи відеозапису, а також запис твору чи фонограми для тимчасового або постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній чи іншій формі, яку "читає" машина"  
Враховано техніко-юридично  відтворення примірників - виготовлення одного або більше примірників аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних у будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати машина;  
13. відтворювач - юридична чи фізична особа, яка замовила відтворення або самостійно здійснила таке відтворення на обладнанні, що є її власністю або перебуває у її володінні чи користуванні;      відтворювач - юридична чи фізична особа, яка замовила відтворення або самостійно здійснила таке відтворення на обладнанні, що є її власністю або перебуває в її володінні чи користуванні;  
14. вініловий диск - диск, який виробляється з синтетичних матеріалів і на поверхні якого по спіралі розташовані канавки (доріжки) із записом звуку;      вініловий диск - диск, який виробляється з синтетичних матеріалів і на поверхні якого по спіралі розташовані канавки (доріжки) із записом звуку;  
15. імпортер примірників - український суб'єкт господарської діяльності, який здійснив купівлю (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) в іноземного суб'єкта господарської діяльності примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних із ввезенням або без ввезення їх на митну територію України;      імпортер примірників - український суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснив купівлю (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) в іноземного суб'єкта підприємницької діяльності примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних із ввезенням або без ввезення їх на митну територію України;  
16. експортер примірників - український суб'єкт господарської діяльності, який здійснив продаж (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) іноземному суб'єкту господарської діяльності примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних із вивезенням або без вивезення їх з митної території України;      експортер примірників - український суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснив продаж (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) іноземному суб'єкту підприємницької діяльності примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних із вивезенням або без вивезення їх з митної території України;  
17. комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах);      комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах);  
18. контрольна марка - спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і суміжних прав і надає право на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового використання, зовнішній бік якого має спеціальний голограмний захист;   -6- Буждиган П.П.
У статті 2 у визначенні терміну "контрольна марка" після слова "авторських" доповнити словом " (або)", а слово "голограмний" замінити на слово "голографічний";  
Враховано   контрольна марка - спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і (або) суміжних прав і надає право на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового використання, зовнішній бік якого має спеціальний голографічний захист;  
19. маркування контрольними марками - позначення шляхом наклеювання контрольних марок на упаковку примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;      маркування контрольними марками - позначення шляхом наклеювання контрольних марок на упаковку примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;  
20. примірник аудіовізуального твору, комп'ютерної програми, бази даних - копія аудіовізуального твору, комп'ютерної програми, бази даних, виконана у будь-якій матеріальній формі;   -7- Матвєєв В.Й.
У статті 2 термін "примірник аудіовізуального твору, комп'ютерної програми, бази даних" викласти в такій редакції: "примірник аудіовізуального твору, комп'ютерної програми, бази даних - копія аудіовізуального твору, комп'ютерної програми та бази даних на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цього аудіовізуального твору і містить усі зафіксовані на ньому рухомі зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього)"  
Враховано техніко-юридично  примірник аудіовізуального твору, комп'ютерної програми, бази даних - копія аудіовізуального твору, комп'ютерної програми або бази даних на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цього аудіовізуального твору, комп'ютерної програми або бази даних і містить усі зафіксовані в аудіовізуальному творі, комп'ютерній програмі або базі даних рухомі зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього);  
21. примірник фонограми - копія фонограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї фонограми і містить усі зафіксовані на ній звуки чи їх частину;      примірник фонограми - копія фонограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї фонограми і містить усі зафіксовані на ній звуки чи їх частину;  
22. примірник відеограми - копія відеограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї відеограми і містить усі зафіксовані на ній рухомі зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього);      примірник відеограми - копія відеограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї відеограми і містить усі зафіксовані на ній рухомі зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього);  
23. розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - введення в обіг примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності;   -8- Матвєєв В.Й.
Статтю 2 доповнити новим абзацом такого змісту: "суб'єкт майнових авторських і (або) суміжних прав - фізична або юридична особа, яка на законних підставах володіє майновими авторськими і (або) суміжними правами на аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, комп'ютерні програми, бази даних"  
Враховано   розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - введення в обіг примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності; суб'єкт майнових авторських і (або) суміжних прав - фізична або юридична особа, якій на законних підставах належать майнові авторські і (або) суміжні права на аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, комп'ютерні програми, бази даних; установа - центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.  
24. фонограма - звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що є складовою аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій);      фонограма - звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що є складовою частиною аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій);  
25. Установа - центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.       
26. Стаття 3. Умови розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Наявність контрольної марки на упаковках примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних засвідчує законність та правомірність їх розповсюдження відповідно до набутих авторських і/або суміжних прав.   -9- Матвєєв В.Й.
Статтю 3 доповнити абзацом такого змісту: "Розповсюдження на території України немаркованих контрольною маркою примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних заборонено."  
Враховано редакційно   Стаття 3. Умови розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних, а також їх прокат дозволяються лише за умови їх маркування контрольними марками.  
    -10- Матвєєв В.Й.
У статті 3 після слів " баз даних" доповнити словами "а також їх прокат".  
Враховано    
    -11- Буждиган П.П.
Статтю 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Умови розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних дозволяється лише за умови їх маркування контрольними марками"  
Враховано редакційно    
27. Стаття 4. Право на одержання контрольних марок 1. Право на одержання контрольних марок мають імпортери, експортери та відтворювачі примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.      Стаття 4. Право на одержання контрольних марок 1. Право на одержання контрольних марок мають імпортери, експортери та відтворювачі примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.  
28. 2. Контрольні марки видаються Установою. Будь-яка посередницька діяльність щодо одержання та розповсюдження контрольних марок забороняється.      2. Контрольні марки видаються Установою. Будь-яка посередницька діяльність щодо одержання та розповсюдження контрольних марок забороняється.  
29. Стаття 5. Порядок одержання контрольних марок 1. Для одержання контрольних марок особи, зазначені в частині першій статті 4 цього Закону (далі - заявники), подають до установи:      Стаття 5. Порядок одержання контрольних марок 1. Для одержання контрольних марок особи, зазначені в частині першій статті 4 цього Закону (далі - заявники), подають до установи:  
30. а) заяву встановленого зразка;      а) заяву встановленого зразка;  
31. б) копію статуту (для юридичних осіб);   -12- Буждиган П.П.
Пункт "б" частини 1 статті 5 викласти в такій редакції: "б) копію статуту, установчого договору (у випадках, передбачених законодавством) - для юридичних осіб;"  
Враховано   б) копію статуту, установчого договору (у випадках, передбачених законодавством) - для юридичних осіб;  
32. в) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;      в) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;  
33. г) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);      г) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);  
34. ґ) документи, що підтверджують право юридичної чи фізичної особи на здійснення імпорту, експорту, відтворення та розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;   -13- Матвєєв В.Й.
Пункт "ґ" виключити.  
Відхилено   ґ) перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника);  
    -14- Матвєєв В.Й.
Пункт "ґ" частини 1 статті 5 викласти в такій редакції: "ґ) встановленого зразка перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограми, комп'ютерних програм, баз даних із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника);"  
Враховано редакційно    
35. д) копію державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування аудіовізуальних творів - фільмів;   -15- Матвєєв В.Й.
Пункт "д" це пункт "г'"  
Відхилено   д) копію державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування аудіовізуальних творів - фільмів;  
36. е) договори про передачу (відчуження) майнових прав або договори про передачу прав на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх відтворення та розповсюдження примірників з визначенням у договорах розміру і порядку виплати винагороди, строку дії договорів, території, на яку розповсюджуються передані права, починаючи від первинного суб'єкта авторського права і/або суміжних прав. Ці документи подаються в оригіналах разом з копіями. До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, засвідчені в установленому порядку.   -16- Матвєєв В.Й.
Пункт "е" викласти у такій редакції: "д) договори про передачу (відчуження) майнових авторських (для музичних творів) і (або) суміжних прав або договори про передачу прав на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх відтворення та розповсюдження примірників, з визначенням у договорах дозволених способів, території та термінів використання, починаючи від суб'єкта майнових авторських і (або) суміжних прав, який вперше передав ці права на територію України. Ці документи подаються в оригіналах разом з копіями. До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, засвідчені в установленому порядку;" Замість "г'" і "е" в п.3 вставити "г" і "д".  
Враховано редакційно   е) копію договору про передачу (відчуження) майнових прав авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або договори про передачу прав на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх відтворення та розповсюдження примірників, починаючи з договору, за яким майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання передаються на територію України, або починаючи з договору, за яким майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання передаються від первинних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав (у разі виникнення цих прав на території України). Заявник подає копії зазначених договорів, а також оригінал договору, за яким безпосередньо заявникові передаються майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. До договорів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, засвідчені в установленому порядку. є) копію ліцензії на здійснення господарської діяльності з впровадження голографічних захисних елементів.  
    -17- Матвєєв В.Й.
Пункт "е"викласти у такій редакції: е) копію договору про передачу (відчуження) майнових прав авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або договори про передачу прав на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх відтворення та розповсюдження примірників, починаючи від договору, за яким майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання передаються на територію України, або починаючи від договору, за яким майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання передаються від первинних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав (у разі виникнення цих прав на території України). Заявник подає копії зазначених договорів, а також оригінал договору, за яким безпосередньо заявникові передаються майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. До договорів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, засвідчені в установленому порядку.  
Враховано    
    -18- Буждиган П.П.
Частину 1 статті 5 доповнити новим пунктом "є" у такій редакції: "є) копію ліцензії на здійснення господарської діяльності з впровадження голографічних захисних елементів;"  
Враховано    
37. 2. Заява та копії документів, зазначені в частині першій цієї статті, посвідчуються: від юридичних осіб - підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою, від фізичних осіб - особистим підписом заявника з пред'явленням паспорта.   -19- Буждиган П.П.
У частині 2 статті 5 слова "з пред'явленням паспорта" вилучити.  
Враховано   2. Заява та копії документів, зазначені в частині першій цієї статті, посвідчуються: від юридичних осіб - підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою, від фізичних осіб - особистим підписом заявника.  
38. 3. Оригінали документів, зазначених в пунктах "ґ", "е" частини першої цієї статті, повертаються заявнику разом з письмовим рішенням про видачу або відмову у видачі контрольних марок.   -20- Буждиган П.П.
Частину 3 викласти в такій редакції: "Оригінал договору, зазначений в пункті "е" частини першої цієї статті, повертається заявнику разом з письмовим рішенням про видачу або відмову у видачі контрольних марок."  
Враховано   3. Оригінал договору, зазначений в пункті "е" частини першої цієї статті, повертається заявнику разом з письмовим рішенням про видачу або відмову у видачі контрольних марок. Забороняється вимагати від заявника документи та відомості, не передбачені частиною першою цієї статті.  
    -21- Матвєєв В.Й.
Частину 3 статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту: "Забороняється вимагати від заявника документи та відомості, не передбачені частиною першою цієї статті"  
Враховано    
39. 4. Відповідальність за достовірність документів, поданих для одержання контрольних марок, несе заявник.      4. Відповідальність за достовірність документів, поданих для одержання контрольних марок, несе заявник.  
40. 5. У заяві на одержання контрольних марок обов'язково зазначаються: дата звернення, кількість примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, право на відтворення та розповсюдження яких передано за договорами, найменування примірників з переліком аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника) і кількість контрольних марок, необхідних заявнику для маркування примірників.   -22- Буждиган П.П.
Частину 5 статті 5 викласти в такій редакції: "5. У заяві на одержання контрольних марок обов'язково зазначаються: дата звернення, кількість примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, право на відтворення та розповсюдження яких передано за договорами, кількість контрольних марок, необхідних заявнику для маркування примірників"  
Враховано   5. У заяві на одержання контрольних марок обов'язково зазначаються: дата звернення, кількість примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, право на відтворення та розповсюдження яких передано за договорами, кількість контрольних марок, необхідних заявнику для маркування примірників.  
41. 6. Установа протягом п'яти робочих днів з дня прийняття заяви зобов'язана видати заявнику письмове рішення про видачу контрольних марок або відмову в їх видачі. У разі виникнення необхідності у перевірці інформації, зазначеної в документах на одержання контрольних марок, строк розгляду заяви може бути продовжений, але не більше ніж на 10 днів, про що заявник повідомляється в письмовій формі.   -23- Матвєєв В.Й.
Частину 6 статті 5 викласти в такій редакції: "Установа протягом трьох робочих днів з дня прийняття заяви зобов'язана видати заявнику письмове рішення про видачу контрольних марок або відмову в їх видачі".  
Враховано редакційно   6. Установа протягом трьох робочих днів з дня прийняття заяви зобов'язана видати заявнику письмове рішення про видачу контрольних марок або відмову в їх видачі. У разі виникнення необхідності у перевірці інформації, зазначеної в документах на одержання контрольних марок, строк розгляду заяви може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що заявник повідомляється в письмовій формі.  
    -24- Буждиган П.П.
У частині 6 статті 5 слово "п'яти" замінити на слово "трьох".  
Враховано    
42. 7. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі контрольних марок є: подання документів для одержання контрольних марок, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства; подання документів для одержання контрольних марок, що містять недостовірні відомості; недодержання заявником прав суб'єктів авторського права і/або суміжних прав. Рішення про відмову у видачі контрольних марок може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.      7. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі контрольних марок є: подання заявником неповного переліку документів, зазначених у частині першій цієї статті; подання заявником документів для одержання контрольних марок, оформлення яких не відповідає вимогам цього Закону; подання заявником документів для одержання контрольних марок, що містять недостовірні відомості; недодержання заявником прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав. Рішення про відмову у видачі контрольних марок може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.  
43. 8. На підставі рішення про видачу контрольних марок заявник подає до установи копію платіжного документа з відміткою банківської установи про перерахування коштів, сплачених за контрольні марки до Державного бюджету України, і в цей день їх одержує.      8. На підставі рішення про видачу контрольних марок та за умови подання заявником копії платіжного документа з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України Установа протягом двох робочих днів забезпечує виготовлення та видачу контрольних марок заявникові. У разі неподання заявником копії платіжного документа з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України протягом одного календарного місяця з дня подання заяви Установа анулює рішення про видачу контрольних марок, про що письмово повідомляє заявника.  
44. 9. Дані про заявника, який вперше звернувся за одержанням контрольних марок і стосовно якого прийнято позитивне рішення, вносяться Установою до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок (далі - Реєстр) із зазначенням: для юридичної особи - повної назви, адреси, номера і дати видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, домашньої адреси, номера і дати видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, ідентифікаційного номера, номера заяви на одержання контрольних марок, кількості виданих марок, їх серій та номерів і дати одержання. У рішенні про видачу контрольних марок зазначаються дата внесення до Реєстру даних про заявника та його реєстраційний номер. У разі звернення у подальшому заявника до установи з питань одержання контрольних марок документи, передбачені в пунктах "б", "в", "г", "ґ" частини першої цієї статті, не вимагаються. Невнесення до Реєстру даних про заявника не позбавляє його права на одержання згідно з прийнятим рішенням контрольних марок у строки, встановлені цим Законом, та на використання вже одержаних марок. Порядок ведення Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.   -25- Матвєєв В.Й.
У частині 9 статті 5 виключити наступне: "Невнесення до Реєстру даних про заявника не позбавляє його права на одержання згідно з прийнятим рішенням контрольних марок у строки, встановлені цим Законом, та на використання вже одержаних марок. Порядок ведення Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   9. Дані про заявника, який вперше звернувся за одержанням контрольних марок і стосовно якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, вносяться Установою до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок (далі - Реєстр) із зазначенням: номера заяви на одержання контрольних марок, кількості виданих марок, їх серій, номерів і дати одержання, а також для юридичної особи - повної назви, юридичної та поштової адреси, номера і дати видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, домашньої адреси, номера і дати видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, ідентифікаційного номера. У рішенні про видачу контрольних марок зазначаються дата внесення до Реєстру даних про заявника та його реєстраційний номер. У разі звернення у подальшому заявника до установи з питань одержання контрольних марок документи, передбачені в пунктах "б", "в", "г", "є" частини першої цієї статті, не вимагаються. У разі внесення змін до зазначених документів заявник зобов'язаний подати ці документи до Установи. Порядок ведення Реєстру та надання інформації про видачу контрольних марок визначаються Кабінетом Міністрів України.  
    -26- Матвєєв В.Й.
Участині 9 статті 5 слова "позитивне рішення" замінити на "рішення про видачу контрольних марок"; після слів "повної назви" додати "юридичної та поштової адреси".  
Враховано    
    -27- Буждиган П.П.
Частину 9 статті 5 викласти в такій редакції: "9. Дані про заявника, який вперше звернувся за одержанням контрольних марок і стосовно якого прийнято позитивне рішення, вносяться Установою до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок (далі - Реєстр) із зазначенням: номера заяви на одержання контрольних марок, кількості виданих марок, їх серій та номерів і дати одержання, а також для юридичної особи - повної назви, адреси, номера і дати видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, домашньої адреси, номера і дати видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, ідентифікаційного номера. У рішенні про видачу контрольних марок зазначаються дата внесення до Реєстру даних про заявника та його реєстраційний номер. У разі звернення у подальшому заявника до установи з питань одержання контрольних марок документи, передбачені в пунктах "в", "г", "ґ", "є" частини першої цієї статті, не вимагаються."  
Враховано редакційно    
    -28- Матвєєв В.Й.
Статтю 5 доповнити частиною такого змісту: "У разі внесення змін до зазначених документів заявник зобов'язаний подати ці документи до установи".  
Враховано    
    -29- Матвєєв В.Й.
Статтю 5 доповнити п.10 такого змісту: "З метою забезпечення можливості перевірки дотримання авторського права і суміжних прав заявником, Установа веде облік об'єктів авторського права і суміжних прав, права на відтворення, розповсюдження примірників, які передані імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних за договорами про передачу (відчуження) майнових авторських та/або (для музичних творів) суміжних прав або договорами про передачу прав на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних відповідно до пункту "д" частини першої статті 5 цього Закону. Установа забезпечує ведення такого обліку безпосередньо або через надання відповідних повноважень іншим організаціям (організації) шляхом укладання з ними угод. Порядок ведення Реєстру та надання інформації про видачу контрольних марок визначається Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
45. Стаття 6. Серії контрольних марок та порядок їх виготовлення Кожна контрольна марка має власну серію і номер. Встановлюються такі серії контрольних марок: А - для примірників фонограм у формі магнітних носіїв та вінілових дисків; В - для примірників аудіовізуальних творів та відеограм у формі магнітних носіїв та кіноплівки; К - для примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у формі оптичних носіїв. Контрольні марки виготовляються на замовлення установи в порядку, встановленому законодавством. На кожну контрольну марку наноситься інформація, яка ідентифікує її з відповідним примірником аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних.   -30- Матвєєв В.Й.
Абзац п'ятий статті 6 викласти в такій редакції: "К - для примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у формі оптичних носіїв, інформація на які перенесена безпосередньо під час виготовлення диску".  
Відхилено   Стаття 6. Серії контрольних марок та порядок їх виготовлення Кожна контрольна марка має власну серію і номер. Встановлюються такі серії контрольних марок: А - для примірників фонограм у формі магнітних носіїв та вінілових дисків; В - для примірників аудіовізуальних творів та відеограм у формі магнітних носіїв та кіноплівки; К - для примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у формі оптичних носіїв. Контрольні марки виготовляються на замовлення Установи в порядку, встановленому законодавством. На кожну контрольну марку наноситься інформація, яка ідентифікує її з відповідним примірником аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних.  
    -31- Матвєєв В.Й.
Статтю 6 доповнити новим абзацом такого змісту: "С - для примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у формі оптичних носіїв, інформація на які перенесена (записана) після виготовлення диску".  
Відхилено    
    -32- Матвєєв В.Й.
Останній абзац статті 6 викласти в такій редакції: "На кожну контрольну марку наноситься інформація, яка ідентифікує її з відповідним примірником аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, а також цифрова інформація, яка ідентифікує імпортера, експортера або відтворювача з відповідним примірником аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних  
Відхилено    
46. Стаття 7. Плата за одержання контрольних марок За видачу контрольних марок стягується плата у розмірі одного відсотка неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одну контрольну марку. Забороняється встановлення та справляння із заявників будь-яких інших платежів за одержання та використання контрольних марок. Кошти, одержані від продажу контрольних марок, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються за цільовим призначенням для виготовлення контрольних марок та здійснення заходів щодо забезпечення їх видачі.   -33- Буждиган П.П.
Абзац перший статті 7 викласти в такій редакції: "За видачу контрольних марок заявник сплачує суму у розмірі одного відсотка неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одну контрольну марку."  
Враховано редакційно   Стаття 7. Плата за одержання контрольних марок За кожну контрольну марку заявник сплачує суму в розмірі одного відсотка неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Забороняється встановлення та справляння із заявників будь-яких інших платежів за одержання та використання контрольних марок. Кошти, одержані від продажу контрольних марок, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються за цільовим призначенням для виготовлення контрольних марок та здійснення заходів щодо забезпечення їх видачі.  
    -34- Матвєєв В.Й.
На початку статті 7 слова "За видачу контрольних марок" замінити на "За кожну контрольну марку" .  
Враховано    
47. Стаття 8. Маркування контрольними марками Маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних відповідними контрольними марками здійснюють імпортери, експортери та відтворювачі перед розповсюдженням цих примірників.   -35- Буждиган П.П.
У статті 8 ввести нумерацію частин  
Враховано   Стаття 8. Маркування контрольними марками 1. Маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних контрольними марками здійснюють імпортери, експортери та відтворювачі цих примірників перед їх розповсюдженням.  
48. Імпортовані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних маркуються після митного оформлення на території України. Примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що експортуються, маркуються перед їх митним оформленням для перевезення через митний кордон України чи передачі іноземному контрагенту на митній території України.      2. Імпортовані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних маркуються після митного оформлення на території України. Примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що експортуються, маркуються перед їх митним оформленням для перевезення через митний кордон України чи передачі іноземному контрагенту на митній території України.  
49. Кожна упаковка примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних маркується однією контрольною маркою. Упаковка, яка є невід'ємною частиною декількох різних за змістом примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних або розміщених на декількох носіях частин одного аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, маркується однією контрольною маркою.   -36- Матвєєв В.Й.
На прикінці пункту другого частини третьої статті 8 додати слова "маркується однією контрольною маркою"; В пункті четвертому статті 8 слова "не означає набуття" замінити на "не є набуттям"  
Враховано   3. Кожна упаковка примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних маркується однією контрольною маркою. Упаковка, яка є невід'ємною частиною декількох різних за змістом примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних або розміщених на декількох носіях частин одного аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, маркується однією контрольною маркою.  
50. Придбання примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, маркованого контрольною маркою, не означає набуття прав на публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення, майновий найм, побутовий чи комерційний прокат записаного на цьому примірнику аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних.      4. Придбання примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, маркованого контрольною маркою, не є набуттям прав на публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення, майновий найм, побутовий чи комерційний прокат записаного на цьому примірнику аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних.  
51. Маркуванню контрольними марками не підлягають: 1) примірники, на яких здійснено запис уривків аудіовізуального твору, фонограми, відеограми або уривків кількох аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, якщо такий запис зроблено з метою реклами цих аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм;   -37- Матвєєв В.Й.
Пункт перший частини п'ятої статті 8 викласти в такій редакції: "1) примірники, на яких здійснено запис уривків аудіовізуального твору, фонограми, відеограми та демонстраційні версії комп'ютерних програм та баз даних або уривків кількох аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, якщо такий запис зроблено з метою реклами цих аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних, які розповсюджуються на безоплатній основі"  
Враховано редакційно   5. Маркуванню контрольними марками не підлягають: 1) примірники, на яких здійснено запис уривків аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, демонстраційні версії комп'ютерних програм та баз даних або уривків кількох аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, якщо такий запис зроблено з метою реклами цих аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних, які розповсюджуються на безоплатній основі;  
52. 2) твори із звуко- або відеозаписом подій, що мають особистий характер (сімейних свят тощо), якщо таке відтворення здійснено з метою їх розповсюдження серед учасників цих подій;      2) твори із звуко- або відеозаписом подій, що мають особистий характер (сімейних свят тощо), якщо таке відтворення здійснено з метою їх розповсюдження серед учасників цих подій;  
53. 3) примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що перевозяться транзитом через митну територію України;      3) примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що перевозяться транзитом через митну територію України;  
54. 4) примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, якщо їх виготовлено на замовлення юридичної чи фізичної особи (далі - замовник) суб'єктом підприємницької діяльності, який самостійно здійснює процес відтворення на обладнанні, що є його власністю або перебуває у його володінні чи користуванні (далі - виробник), і передача виготовлених виробником цих примірників замовнику відбувається лише з додержанням таких умов:   -38- Буждиган П.П.
Пункт четвертий частини другої статті 8 викласти в такій редакції: 4) примірники комп'ютерних програм та баз даних, що є невід'ємною частиною обладнання, яке виготовлене або ввозиться на митну територію України;  
Враховано редакційно   4) примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, якщо їх виготовлено на замовлення юридичної чи фізичної особи (далі - замовник) суб'єктом підприємницької діяльності, який самостійно здійснює процес відтворення на обладнанні, що є його власністю або перебуває в його володінні чи користуванні (далі - виробник), і передача виготовлених виробником цих примірників замовнику відбувається лише з додержанням таких умов:  
55. замовлення виконується на підставі договору підряду з первинних матеріалів, їх компонентів або сировини, що належать замовнику або повністю оплачені замовником;      замовлення виконується на підставі договору підряду з первинних матеріалів, їх компонентів або сировини, що належать замовнику або повністю оплачені замовником;  
56. матриці та інші первинні матеріали, в тому числі ті, що передаються електронним способом, які використовуються для виготовлення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, є власністю замовника незалежно від того, передано такі матриці або інші первинні матеріали замовником чи виготовлено виробником у межах замовлення;      матриці та інші первинні матеріали, у тому числі ті, що передаються електронним способом, які використовуються для виготовлення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, є власністю замовника незалежно від того, передано такі матриці або інші первинні матеріали замовником чи виготовлено виробником у межах замовлення;  
57. виготовлені на замовлення примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних передаються виробником замовнику у повному обсязі і не використовуються виробником для продажу як продукція його власного виробництва;      виготовлені на замовлення примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних передаються виробником замовнику в повному обсязі і не використовуються виробником для продажу як продукція його власного виробництва;  
58. майнові права суб'єктів авторського права та суміжних прав на аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, комп'ютерні програми, бази даних належать замовнику і не переходять до виробника;      майнові права суб'єктів авторського права та суміжних прав на аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, комп'ютерні програми, бази даних належать замовнику і не переходять до виробника;  
59. право власності на примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних належить замовнику, який несе відповідальність за дотримання авторського права і суміжних прав на зазначені об'єкти права;      право власності на примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних належить замовнику, який несе відповідальність за дотримання авторського права і суміжних прав на зазначені об'єкти права власності;  
60. виготовлені на замовлення примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних за наявності законних підстав (зовнішньоекономічних договорів, контрактів тощо) вивозяться за межі митної території України і без їх розповсюдження в Україні;      виготовлені на замовлення примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних за наявності законних підстав (зовнішньоекономічних договорів, контрактів тощо) вивозяться за межі митної території України і без їх розповсюдження в Україні;  
61. вивезення з митної території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, виготовлених згідно з договором підряду, здійснюється безпосередньо виробником без передачі прав володіння, користування цими примірниками третім особам (крім тимчасової передачі таких прав транспортно-експедиторським організаціям для перевезення).   -39- Матвєєв В.Й.
Пункт п'ятий статті 8 викласти в такій редакції: "5) Примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних, що є невід'ємною частиною періодичних друкованих видань, які місять в собі демонстраційні версії цих програм та баз даних за умови обов'язкового посилання на право володаря"  
Враховано редакційно   вивезення з митної території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, виготовлених згідно з договором підряду, здійснюється безпосередньо виробником без передачі прав володіння, користування цими примірниками третім особам (крім тимчасової передачі таких прав транспортно-експедиторським організаціям для перевезення); 5) примірники комп'ютерних програм та баз даних, що є невід'ємною частиною періодичних друкованих видань, які містять в собі демонстраційні версії цих програм та баз даних за умови обов'язкового посилання на право власника; 6) примірники комп'ютерних програм та баз даних, що є невід'ємною частиною обладнання, яке виготовлене або ввозиться на митну територію України.  
    -40- Матвєєв В.Й.
У пункті п'ятому статті 8 слова "аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм" вилучити.  
Враховано    
    -41- Матвєєв В.Й.
Пункт шостий статті 8 викласти в такій редакції: "Примірники комп'ютерних програм та баз даних, що є невід'ємною частиною обладнання, яке виготовлене або ввозиться на митну територію України"  
Враховано    
62. Стаття 9. Перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних   -42- Матвєєв В.Й.
Назву статті 9 викласти в такій редакції: "Зберігання та перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"  
Враховано редакційно   Стаття 9. Зберігання та перевезення територією України немаркованих контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Зберігання немаркованих контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних здійснюється виключно відтворювачами або імпортерами цих примірників.  
    -43- Матвєєв В.Й.
Абзац перший статті 9 викласти в такій редакції: "Зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних здійснюється виключно відтворювачами або імпортерами цих примірників"  
Враховано редакційно    
63. Перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних дозволяється лише в разі, якщо такі примірники доставляються для зберігання у складських приміщеннях, що належать особам, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, а також якщо такі примірники не підлягають маркуванню відповідно до частини сьомої статті 8 цього Закону.   -44- Матвєєв В.Й.
Абзац перший статті 9 викласти в такій редакції: "Перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних дозволяється лише в разі, якщо такі примірники доставляються для зберігання у складських приміщеннях, що належать особам, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, а також якщо такі примірники не підлягають маркуванню відповідно до статті 8 цього Закону."  
Враховано редакційно   Перевезення територією України немаркованих контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних дозволяється лише в разі, якщо такі примірники доставляються для зберігання у складських приміщеннях, що належать особам, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, а також якщо такі примірники не підлягають маркуванню відповідно до частини п'ятої статті 8 цього Закону.  
64. В інших випадках перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних забороняється.   -45- Буждиган П.П.
Останній абзац статті 9 викласти в такій редакції: "Перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних з іншою метою забороняється".  
Враховано редакційно   Перевезення територією України немаркованих контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних з іншою метою забороняється.  
65. Стаття 10. Відповідальність за порушення цього Закону Особи, винні у незаконному виготовленні, підробці, використанні або збуті незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, притягаються до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону. Особи, винні у незаконному розповсюдженні примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, притягаються до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону".   -46- Матвєєв В.Й.
Статтю 10 проекту викласти в такій редакції: "Стаття 10. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм баз даних Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм баз даних здійснюється тільки в місцях спеціалізованої роздрібної торгівлі. Вимоги до місць спеціалізованої роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та правила такої торгівлі встановлюються Кабінетом Міністрів України. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм баз даних, не маркованих контрольної маркою, забороняється."  
Враховано редакційно   Стаття 10. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних здійснюється тільки в місцях спеціалізованої роздрібної торгівлі. Вимоги до місць спеціалізованої роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та правила такої торгівлі встановлюються Кабінетом Міністрів України. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, немаркованих контрольною маркою, забороняється. Стаття 11. Відповідальність за порушення цього Закону Особи, винні у незаконному виготовленні, підробці, використанні або збуті незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, притягаються до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону. Особи, винні у незаконному розповсюдженні примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, притягаються до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону. Стаття 12. Контроль за виконанням цього Закону Установа здійснює контроль за виконанням цього Закону шляхом проведення планових і позапланових перевірок державними інспекторами з питань інтелектуальної власності осіб, що здійснюють розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Контроль здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі виявлення розповсюдження немаркованих контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних або маркованих контрольними марками, що мають серію і (або) номер, що не відповідають даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, або на них нанесена інформація, яка не відповідає назві відповідного примірника, державні інспектори з питань інтелектуальної власності вилучають такі примірники. ІІ. Прикінцеві положення. 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а зміни, внесені згідно з цим Законом до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу України, після закінчення терміну в 90 днів з дня набрання чинності цим Законом. 2. Імпорт, експорт, оптова та роздрібна торгівля примірниками комп'ютерних програм, баз даних протягом 180 днів з дня набрання чинності цим Законом може здійснюватися без отримання контрольної марки встановленого зразка. З дати закінчення терміну у 180 днів з дня набрання чинності цим Законом імпорт, експорт, оптова та роздрібна торгівля примірниками комп'ютерних програм, баз даних здійснюються виключно за умови їх маркування контрольними марками. Контрольні марки, видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) статтю 164-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції: "Стаття 164-9. Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних , упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"; 2) частину третю статті 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення після слів "природоохоронними органами" доповнити словами "державними інспекторами з питань інтелектуальної власності"; 3) статтю 216 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: "Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок 1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних елементів - караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами."  
    -47- Матвєєв В.Й.
Додати ст. 11 такого змісту: "Стаття 11. Відповідальність за порушення цього Закону Особи, винні у незаконному виготовленні, підробці, використанні або збуті незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, притягаються до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону. Особи, винні у незаконному розповсюдженні примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, притягаються до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону. Посадові особи Установи, винні у прийнятті необґрунтованого рішення про відмову у видачі контрольних марок або перевищенні встановленого цим Законом терміну для прийняття рішення про видачу контрольних марок чи відмову у їх видачі, а так само ті, що винні у перевищенні встановленого цим Законом терміну видачі контрольних марок, несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України"  
Враховано частково редакційно   
    -48- Буждиган П.П.
Доповнити проект новою статтею такого змісту: " Контроль за виконанням цього Закону Установа здійснює контроль за виконанням цього Закону шляхом проведення планових і позапланових перевірок державними інспекторами з питань інтелектуальної власності осіб, що здійснюють розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. У разі виявлення розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, немаркованих контрольними марками, або маркованих контрольними марками, що мають серію, чи містять інформацію, яка не відповідає носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, державні інспектори з питань інтелектуальної власності вилучають такі примірники"  
Враховано редакційно    
    -49- Матвєєв В.Й.
Доповнити проект статею такого змісту: "Установа здійснює контроль за виконанням цього Закону шляхом проведення планових і позапланових перевірок державними інспекторами з питань інтелектуальної власності осіб, що здійснюють розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Контроль здійснюється у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі виявлення розповсюдження немаркованих контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, або маркованих контрольними марками, що мають серію і/або номер, що не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, або на них нанесена інформація, яка не відповідає назві відповідного примірника, державні інспектори з питань інтелектуальної власності вилучають такі примірники".  
Враховано    
    -50- Матвєєв В.Й.
Додати ст.12 у такій редакції: "Стаття 12. Прикінцеві положення 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування, а зміни, внесені згідно з цим Законом до Кодексу України про адміністративні правопорушення, після закінчення терміну у 90 днів з дня набуття чинності цим Законом. 2. Імпорт, експорт, оптова та роздрібна торгівля примірниками комп'ютерних програм, баз даних протягом 180 днів з дня набрання чинності цим Законом може здійснюватись без отримання контрольної марки встановленого зразка. З дати закінчення періоду у 180 днів з дня набрання чинності цим Законом, імпорт, експорт, оптова та роздрібна торгівля примірниками комп'ютерних програм, баз даних здійснюється виключно за умови їх маркування контрольними марками. Контрольні марки, видані до набуття чинності цим Законом є чинними. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1.Кодекс України про адміністративні правопорушення: "Стаття 164-9. Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних , упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, яка не відповідає носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, -тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних";  
Враховано редакційно    
    -51- Буждиган П.П.
Внести зміни в статтю 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виклавши її такій редакції: "у частині третій ст. 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення після слів "природоохоронними органами" доповнити словами "державними інспекторами з питань інтелектуальної власності".  
Враховано редакціно   
    -52- Буждиган П.П.
Внести зміни в статтю 216 Кримінального кодексу України, виклавши її в такій редакції: "Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок 1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних елементів - караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією товарів промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами."  
Враховано