Кількість абзаців - 321 Таблиця поправок


Про кооперацію (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України   -1- Акопян В.Г.
У законопроекті визначити особливості правового регулювання функціонування житлово-будівельних‚ садово-городніх‚ гаражних‚ транспортних‚ туристичних‚ освітніх‚ медичних тощо.  
Відхилено   Закон України  
2. Про кооперацію   -2- Томич І.Ф.
Всі визначення, що наводяться у проекті закону слід включити до ст. 2 "Визначення термінів".  
Відхилено   Про кооперацію  
3. Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні.   -3- Томич І.Ф.
Слова господарський кооператив у тексті проекту замінити на слова "виробничій кооператив".  
Враховано   Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні.  
    -4- Ніколаєнко С.М.
Слова "господарський кооператив" у тексті проекту замінити на слова "виробничий кооператив".  
Враховано    
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Кооперація      Стаття 1. Кооперація  
6. Кооперація - система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.   -5- Беспалий Б.Я.
В ст. 1або виключити текст "та інших", або навести вичерпний перелік сфер інтересів членів кооперативу.  
Відхилено   Кооперація - система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.  
    -6- Ніколаєнко С.М.
Статтю1 викласти у такій редакції: "Кооперація - це вид діяльності, що грунтується на добровільному об'єднанні фізичних або юридичних осіб з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів, кооперація передбачає поєднання в одній особі користувача послуг власника".  
Відхилено    
7. Стаття 2. Визначення термінів   -7- Хара В.Г.
Статтю 2 доповнити поняттями: "член кооперативу"‚ "асоційований член кооперативу"‚ "уповноважена особа кооперативу"‚ "виплати на пій"‚ "кооперативні виплати".  
нша редакція  Стаття 2. Визначення термінів  
8. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:   -8- Ніколаєнко С.М.
Всі визначення, що наводяться у проекті закону слід включити до ст.2 "Визначення термінів".  
Відхилено   У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
9. кооперативна організація - кооператив або кооперативне об'єднання;   -9- Кириллов В.Д.
Зі статті 2 необхідно виключити визначення терміна "споживчий кооператив (споживче товариство)".  
Відхилено   кооперативна організація - кооператив або кооперативне об'єднання;  
10. кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;   -10- Томич І.Ф.
У абзаці 3 статті 2 слова "на засадах самоврядування" виключити.  
Відхилено   кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;  
    -11- Беспалий Б.Я.
В п.2 ч. 1 ст. 2 після тексту "ведення спільної господарської" виключити текст "та іншої" або навести вичерпний перелік видів діяльності кооперативу.  
Відхилено    
    -12- Ніколаєнко С.М.
В абзаці 3 статті 2 слова "на засадах самоврядування" вилучити.  
Враховано    
11. господарський кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку;      виробничий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку;  
12. обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг членам кооперативу з метою сприяння їх господарській діяльності;   -13- Томич І.Ф.
Абзац 5 статті 2 викласти у такій редакції: "обслуговуючий кооператив - кооператив, створений для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх статутної діяльності".  
Враховано частково редакційно  обслуговуючий кооператив - кооператив, який шляхом об'єднання фізичних та або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу а такожм іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності; обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищує 20 відсотків загального обороту кооперативу;  
    -14- Ніколаєнко С.М.
Абзац 5 статті 2 викласти у такій редакції: "обслуговуючий кооператив - кооператив, створений для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності".  
Враховано редакційно    
13. споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів;   -15- Беспалий Б.Я.
В п. 5 ч. 1 ст. 2 виключити текст " (споживче товариство"). Текст "та надання інших послуг" виключити або замінити вичерпним переліком видів кооперативних послуг.  
Відхилено   споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів;  
14. пай - грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена кооперативу та асоційованого члена кооперативу до пайового фонду кооперативу;   -16- Томич І.Ф.
Абзац 7 статті 2 викласти у такій редакції: "пай - майновий внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки".  
Враховано редакційно   пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки;  
    -17- Ніколаєнко С.М.
Абзац 7 статті 2 викласти у такій редакції: "пай - майновий внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки".  
Враховано    
    -18- Беспалий Б.Я.
В п. 6 ч. 1 ст. 2 після тексту "внесок члена кооперативу" слово "та" замінити словом "чи". Аналогічно в пункті 7.  
Враховано редакційно    
15. додатковий пай - добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена кооперативу та асоційованого члена кооперативу понад пай у пайовому фонді кооперативу;      додатковий пай - добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена кооперативу (асоційованого члена) кооперативу понад пай у пайовому фонді кооперативу;  
16. вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації;      вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації;  
17. членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом кооперативної організації для забезпечення поточної діяльності кооперативної організації;   -19- Томич І.Ф.
Абзац 10 статті 2 викласти у такій редакції: "членський внесок - грошовий внесок, який періодично сплачується членом кооперативного об'єднання для забезпечення поточної діяльності такого кооперативного об'єднання".  
Враховано   членський внесок - грошовий внесок, який періодично сплачується членом кооперативного обґєднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного об_єднання;  
    -20- Ніколаєнко С.М.
Абзац 10 статті 2 викласти у такій редакції: "членський внесок - грошовий внесок, який періодично сплачується членом кооперативного об'єднання для забезпечення поточної діяльності такого кооперативного об'єднання".  
Враховано    
18. цільові внески - грошові, інші майнові та немайнові цінності членів кооперативної організації, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності цієї організації.   -21- Беспалий Б.Я.
В п. 10 ч. 1 ст. 2 текст "та немайнові цінності" замінити текстом "чи колективні внески".  
Відхилено   цільові внески - грошові, інші майнові та немайнові цінності членів кооперативної організації, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності цієї організації. пайовий фонд - фонд, щоформується із пайових внесків пайовиків при створені кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативу; резервний фонд - фонд, що формується за рахунок відрахувань від доходу кооперативу та інших не заборонених законодавством надходжень, використовується для покриття шкоди від надзвичайних ситуацій; неподільний фонд - обов_\Jчї____ўтІ_¤КІ_lЬb_dШється за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу і не підлягає розподілу між пайовиками.  
    -22- Томич І.Ф.
Статтю 2 доповнити визначенням "кредитний кооператив": "кредитний кооператив (кредитна спілка) - неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитного кооперативу".  
Відхилено    
    -23- Томич І.Ф.
Доповнити статтю 2 проекту визначенням терміну "член кооперативу", "асоційований член кооперативу" (перенести зі статті 10). "Асоційований член кооперативу - фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю".  
Враховано редакційно    
    -24- Ніколаєнко С.М.
У статті 2: Доповнити статтю визначенням термінів "член кооперативу", "асоційований член кооперативу" (перенести зі статті 10). "Асоційований член кооперативу - фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю"; доповнити визначенням "кредитний кооператив", "кредитний кооператив (кредитна с пілка) - неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитного кооперативу".  
Враховано частково редакційно   
    -25- Пеклушенко О.М.
Статтю 2 доповнити пунктами 11, 12 і 13 такого змісту: "11) пайовий фонд - фонд, що формується із пайових внесків пайовиків при створенні кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативів; 12) резервний фонд - фонд, що формується за рахунок відрахувань від доходу кооперативу та інших не заборонених законодавством надходжень, використовується для покриття шкоди від надзвичайних ситуацій; 13) неподільний фонд - обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу і не підлягає розподілу між пайовиками."  
Враховано    
19. Стаття 3. Мета та основні завдання кооперації      Стаття 3. Мета та основні завдання кооперації  
20. Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих, колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.   -26- Беспалий Б.Я.
В ч. 1 ст. 3 текст "та інших" виключити або замінити вичерпним переліком цих потреб.  
Відхилено   Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих, колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.  
21. Основними завданнями кооперації є:      Основними завданнями кооперації є:  
22. підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових інтересів і соціальних прав;   -27- Томич І.Ф.
У абзаці 3 статті 3 слово "захист" замінити на слово "задоволення".  
Відхилено   підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових інтересів і соціальних прав;  
    -28- Ніколаєнко С.М.
В абзаці 3 статті 3 слово "захист" замінити на слово "задоволення".  
Відхилено    
23. створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення та суб'єктів господарювання;      створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення та суб'єктів господарювання;  
24. залучення у виробництво товарів (робіт, послуг) додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності населення;   -29- Беспалий Б.Я.
У п. 3 ч. 2 ст. 3 зняти дужки.  
Враховано   залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності населення;  
25. створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої діяльності кооперативів з метою зростання матеріального добробуту їх членів та задоволення потреб у товарах і послугах;   -30- Беспалий Б.Я.
В п. 4 ч. 2 ст. 3 текст "та іншої" виключити або замінити вичерпним переліком видів діяльності кооперативів.  
Відхилено   створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої діяльності кооперативів з метою зростання матеріального добробуту їх членів та задоволення потреб у товарах і послугах;  
26. сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства.   -31- Томич І.Ф.
Статтю 3 доповнити абзацом 8 такого змісту: "інші завдання, які випливають з цього закону".  
Відхилено   сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства.  
27. Стаття 4. Основні принципи кооперації   -32- Пеклушенко О.М.
У статті 4: назву та частину першу викласти в такій редакції: "Стаття 4. Основні принципи утворення і діяльності кооперації Кооперація утворюється за рахунок вступних і пайових внесків для торговельної, заготівельної, виробничої та іншої діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України".  
Відхилено   Стаття 4. Основні принципи кооперації  
28. Кооперація базується на принципах:      Кооперація базується на таких основних принципах:  
29. добровільності вступу та виходу з кооперативної організації;   -33- Томич І.Ф.
У абзаці 2 статті 4 після слів "добровільності вступу та" доповнити словом "безперешкодного".  
Враховано   добровільності вступу та безперешкодного виходу з кооперативної організації;  
30. соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва;      соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва;  
31. рівного права голосу під час прийняття рішень (один член кооперативу - один голос);      рівного права голосу під час прийняття рішень (один член кооперативу - один голос);  
32. вільного вибору напрямів і видів діяльності;      вільного вибору напрямів і видів діяльності;  
33. демократичного контролю за діяльністю кооперативних організацій та їх посадових осіб з боку членів кооперативних організацій;   -34- Беспалий Б.Я.
У п. 5 ч. 1 ст. 4 на початку виключити слово "демократичного".  
Відхилено   демократичного контролю за діяльністю кооперативних організацій та їх посадових осіб з боку членів кооперативних організацій;  
34. безпосередньої участі членів кооперативної організації у її діяльності.      безпосередньої участі членів кооперативної організації у її діяльності.  
35. Стаття 5. Законодавство про кооперацію      Стаття 5. Законодавство про кооперацію  
36. Законодавство про кооперацію складається з Цивільного кодексу України, Законів України "Про споживчу кооперацію", "Про сільськогосподарську кооперацію", цього Закону, інших нормативно-правових актів з питань кооперації.   -35- Пеклушенко О.М.
У статті 5 словосполучення "складається з" замінити словами "базується на нормах Конституції України".  
Враховано   Законодавство про кооперацію базується на нормах Конституції України і Цивільного кодексу України, цього Закону інших законів та нормативно-правових актів з питань кооперації.  
    -36- Беспалий Б.Я.
Статтю 5 наприкінці доповнити текстом", що не повинні суперечити зазначеним законам".  
Відхилено    
37. Розділ ІІ. КООПЕРАТИВ      Розділ ІІ. КООПЕРАТИВ  
38. Стаття 6. Кооператив      Стаття 6. Кооператив  
39. Кооператив є первинною ланкою системи кооперації.   -37- Томич І.Ф.
Частину 1 статті 6 виключити.  
Відхилено   Кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється в наслідок обдєднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану.  
    -38- Пеклушенко О.М.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: "Кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об'єднання фізичних та юридичних осіб на основі членства для спільної господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного і соціального стану".  
Враховано редакційно    
40. Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на типи: господарські, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.   -39- Томич І.Ф.
Частину 2 статті 6 викласти у такій редакції: "Відповідно до завдань та предмету діяльності кооперативи поділяються на виробничі та обслуговуючі. До обслуговуючих кооперативів належать споживчі товариства, кредитні кооперативи (кредитні спілки), об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків тощо. Обслуговуючі кооперативи надають послуги відповідно до статуту іншим особам в обсягах, що це перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу. Порядок створення та діяльності споживчої кооперації, кредитних кооперативів та сільськогосподарської кооперації визначається спеціальним законодавством.  
Відхилено   Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на типи: господарські, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.  
    -40- Ніколаєнко С.М.
Абзац 2 статті 6 викласти у такій редакції: "Відповідно до завдань та предмету діяльності кооперативи поділяються на виробничі та обслуговуючі. До обслуговуючих кооперативів належать споживчі товариства, кредитні кооперативи (кредитні спілки), об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків тощо. Обслуговуючі кооперативи надають послуги відповідно до статуту іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу. Порядок створення та діяльності споживчої кооперації, кредитних кооперативів та сільськогосподарської кооперації визначається спеціальним законодавством.  
Відхилено    
41. Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.   -41- Кириллов В.Д.
У ч. 3 ст. 6 слово "розрахунковий" необхідно замінити на "поточний".  
Відхилено   Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.  
    -42- Томич І.Ф.
Статтю 6 доповнити новим абзацом 3 такого змісту: "Обслуговуючий кооператив є неприбутковою організацією та не потребує будь-якого додаткового підтвердження неприбуткового статусу".  
Відхилено    
    -43- Ніколаєнко С.М.
Статтю 6 доповнити абзацом такого змісту: "обслуговуючий кооператив є неприбутковою організацією та не потребує будь-якого додаткового підтвердження неприбуткового статусу".  
Відхилено    
42. Стаття 7. Порядок створення кооперативу      Стаття 7. Порядок створення кооперативу  
43. Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.      Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.  
44. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземні юридичні особи.   -44- Пеклушенко О.М.
У частині другій статті 7 "іноземні юридичні особи" замінити словами "та іноземних держав, які беруть участь в діяльності кооперативів через своїх представників".  
Враховано   Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників.  
45. Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами.      Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами.  
46. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписує головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані документа, який його замінює); для юридичної особи - прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, дані про державну реєстрацію, що підтверджуються свідоцтвом про державну реєстрацію або його нотаріально завіреною копією. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу - підписом її уповноваженого представника.   -45- Томич І.Ф.
Частину 4 статті 7 після слів "та секретар зборів" розподілити на частину 4 та частину 5. Після слів "та секретар зборів" доповнити реченням такого змісту: "При створенні кооперативу за участю юридичної особи, представник такої юридичної особи повинен мати документ, що підтверджує його повноваження".  
паховано частково редакційно  Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані документа, який його замінює); для юридичної особи - прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, дані про державну реєстрацію, що підтверджуються свідоцтвом про державну реєстрацію або його нотаріально завіреною копією, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу - підписом її уповноваженого представника.  
    -46- Беспалий Б.Я.
У ч. 4 ст. 7 слово "підписує" замінити словом "підписують".  
Враховано    
    -47- Томич І.Ф.
Частину 5 статті 7 "У протоколі зазначаються особи…" викласти у такій редакції: При створенні кооперативу складається список засновників, у якому зазначається дані про засновника, які засвідчуються підписом фізичної особи, яка є членом кооперативу або підписом фізичної особи - члена кооперативу або підписом фізичної особи, яка представляє юридичну особу - члена кооперативу".  
Відхилено    
    -48- Томич І.Ф.
Частину 5 статті 7 "У протоколі зазначаються особи…" викласти у такій редакції: При створенні кооперативу складається список засновників, у якому зазначається дані про засновника, які засвідчуються підписом фізичної особи, яка є членом кооперативу або підписом фізичної особи - члена кооперативу або підписом фізичної особи, яка представляє юридичну особу - члена кооперативу".  
Відхилено    
47. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.   -49- Томич І.Ф.
Останній абзац статті 7 після слів "членів кооперативу" доповнити словами " (засновників)".  
Відхилено   Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи. При створені кооперативу складається Список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами.  
    -50- Томич І.Ф.
Статтю 7 проекту доповнити частиною 6 такого змісту, "При створенні кооперативу складається Список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами".  
Враховано    
    -51- Ніколаєнко С.М.
Статтю 7 проекту доповнити абзацом такого змісту: "При створенні кооперативу складається Список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами".  
Враховано    
48. Стаття 8. Статут кооперативу      Стаття 8. Статут кооперативу  
49. Статут кооперативу є основним правовим документом, що регулює його діяльність.   -52- Беспалий Б.Я.
В абз. 1 ч. 1 ст. 8, частина 1, абзац 1. Виключити слово "основним".  
Враховано   Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність.  
50. Істотними положеннями статуту повинні бути:      Істотними положеннями статуту повинні бути:  
51. найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;   -53- Пеклушенко О.М.
У пункті 1 частини другої статті 8 перед словом "найменування" додати слово "фірмене".  
Відхилено   найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;  
52. мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;   -54- Томич І.Ф.
У абзаці 4 статті 8 слово "вичерпний" вилучити.  
Відхилено   мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;  
53. склад його засновників;   -55- Томич І.Ф.
Абзац 5 та 6 статті 8 вилучити.  
Відхилено   склад його засновників;  
54. перелік його членів;   -56- Беспалий Б.Я.
П.4 ч. 2 ст. 8 виключити.  
Відхилено   перелік його членів;  
55. умови і порядок вступу до кооперативу та виходу (виключення) з нього;   -57- Беспалий Б.Я.
В п. 5 ч. 2 ст. 8 текст " (виключення)" замінити текстом "чи виключення".  
Враховано   умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;  
56. права і обов'язки членів кооперативу;   -58- Томич І.Ф.
У абзаці 8 статті 8 після слова "членів" доповнити словом "та асоційованих членів".  
Враховано   права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу;  
    -59- Ніколаєнко С.М.
В абзаці 8 статті 8 після слова "членів" доповнити словами "та асоційованих членів". П. 7 ч. 2 ст. 8 викласти в такій редакції: "порядок внесення змін до статуту кооперативу".  
Враховано    
57. порядок прийняття, внесення до нього змін;      порядок внесення змін до статуту кооперативу;  
58. порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу;      порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу;  
59. форми участі членів кооперативу в його діяльності;      форми участі членів кооперативу в його діяльності;  
60. порядок формування, склад і компетенція його органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів, які беруть участь у загальних зборах;   -60- Беспалий Б.Я.
В п. 10 ч. 2 ст. 8 текст "його органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу" замінити текстом "органів управління та контрольних органів кооперативу".  
Відхилено   порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу,а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів, які беруть участь у загальних зборах;  
61. порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;      порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;  
62. розподіл його доходу (прибутку) та порядок покриття збитків;   -61- Беспалий Б.Я.
В п. 12 ч. 2 ст. 8 текст "його доходу (прибутку)" замінити або текстом "доходу кооперативу" або текстом "прибутку кооперативу".  
Враховано   розподіл його доходу та порядок покриття збитків;  
63. порядок взаємовідносин з найманими працівниками;   -62- Томич І.Ф.
Абз. 15 ст. 8 виключити.  
Враховано    
    -63- Беспалий Б.Я.
П. 13 ч. 2 ст. 8 виключити.  
Враховано    
64. порядок обліку і звітності у кооперативі;      порядок обліку і звітності у кооперативі;  
65. порядок здійснення контролю за діяльністю органів управління кооперативу;   -64- Беспалий Б.Я.
П. 15 ч. 2 ст. 8 виключити як такий, що поглинається пунктом 10.  
Враховано    
66. порядок його реорганізації і ліквідації та вирішення пов'язаних з цим майнових питань.   -65- Беспалий Б.Я.
В п. 16 ч. 2 ст. 8 текст "його організації і ліквідації" замінити текстом "реорганізації чи ліквідації кооперативу".  
Враховано   порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань; порядок скликання загальних зборів; умови і порядок повернення паю.  
67. Статут може містити інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.   -66- Томич І.Ф.
Доповнити статтю 8 проекту абзацами 19 та 20 такого змісту: "порядок скликання загальних зборів" та "умови і порядок повернення паю". Прийняття та внесення змін до статуту кооперативу здійснюється за рішенням загальних зборів".  
Враховано частково   Статут може містити інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.  
    -67- Ніколаєнко С.М.
Статтю 8 проекту доповнити абзацами такого змісту: "порядок скликання загальних зборів" та "умови і порядок повернення паю". Крім того, доповнити статтю нормою такого змісту: "Прийняття та внесення змін до статуту кооперативу здійснюється за рішенням загальних зборів".  
Враховано частково    
68. Стаття 9. Державна реєстрація кооперативу      Стаття 9. Державна реєстрація кооперативу  
69. Державна реєстрація кооперативу проводиться в порядку, передбаченому законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності.   -68- Томич І.Ф.
Доповнити статтю 9 абзацом 2 такого змісту: "Про реєстрації кооперативу до органу державної реєстрації подаються такі документи: Статут протокол установчих зборів список засновників кооперативу документ що посвідчує сплату за державну реєстрацію. Наведений перелік документів є вичерпним".  
Відхилено   Державна реєстрація кооперативу проводиться в порядку, передбаченому законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності. .  
    -69- Ніколаєнко С.М.
Доповнити статтю 9 абзацом 2 такого змісту: "При реєстрації кооперативу до органу державної реєстрації подаються такі документи: Установча угода; Статут; Список засновників кооперативу; Документ, що посвідчує сплату за державну реєстрацію. Наведений перелік документів є вичерпним".  
Відхилено    
70. Стаття 10. Член кооперативу      Стаття 10. Член кооперативу  
71. Член кооперативу - фізична або юридична особа, яка внесла вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержується вимог статуту і користується правом ухвального голосу.   -70- Ніколаєнко С.М.
Абзац перший статті 10 доповнити після слів "юридична особа" словами "та відповідає гомогенності членства" і далі за текстом.  
Відхилено   Членами кооперативу - можуть бути громадяни уУкраїни, іноземці та особи без громадянства,юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесла вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержується вимог статуту і користується правом ухвального голосу.  
72. Членом господарського кооперативу може бути тільки фізична особа, а членом інших типів кооперативів - як фізична, так і юридична особа.      Членом господарського кооперативу може бути тільки фізична особа, а членом інших типів кооперативів - як фізична, так і юридична особа.  
73. Членом кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності.   -71- Томич І.Ф.
Статтю 10 доповнити таким абзацом: "Кооператив зобов'язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство".  
Враховано   Членом кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності. 8Шb_`ьb_ґ_ьї0'чїяяяяРШb_\Jчї____‚ік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство.  
    -72- Ніколаєнко С.М.
Статтю 10 доповнити таким абзацом: "Кооператив зобов'язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство".  
Враховано    
    -73- Пеклушенко О.М.
У статті 10: назву та частину першу викласти в такій редакції: "Стаття 10. Членство в кооперативі Членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу". доповнити частиною четвертою такого змісту: "У разі смерті члена кооперативу його спадкоємці можуть бути прийняті в члени кооперативу якщо інше не передбачено статутом кооперативу".  
Враховано техніко-юридично   
74. Стаття 11. Вступ до кооперативу      Стаття 11. Вступ до кооперативу  
75. Вступ до кооперативу здійснюється на підставі поданої заяви. Особа, що подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку, визначеному його статутом.   -74- Беспалий Б.Я.
В реченні 1 ч. 1 ст. 11 слово "поданої" замінити словом "письмової". Друге речення після тексту "пай у порядку" доповнити текстом "та розмірах".  
Враховано   Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, що подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначеному його статутом.  
76. Рішення правління (голови) кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає схваленню загальними зборами його членів. Порядок прийняття такого рішення та його схвалення визначається статутом кооперативу.   -75- Беспалий Б.Я.
В ч. 2 ст. 11 текст " (голови)" замінити текстом "чи голови".  
Враховано   Рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає схваленню загальними зборами його членів. Порядок прийняття такого рішення та його схвалення визначається статутом кооперативу.  
77. Стаття 12. Права та обов'язки члена кооперативу   -76- Пеклушенко О.М.
У статті 12: у пункті 1 частини першої перед словом "участь" доповнити слова "участь в господарській діяльності кооперативу, а також"; частину першу доповнити пунктом 7 такого змісту: "звертатися за судовим захистом своїх прав, оскаржувати рішення загальних зборів членів кооперативу та правління кооперативу, які порушують права члена кооперативу".  
Враховано частково   Стаття 12. Права та обов'язки члена кооперативу  
78. Основними правами члена кооперативу є:      Основними правами члена кооперативу є:  
79. участь в управлінні справами кооперативу, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління;      участь в господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні справами кооперативу, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління;  
80. користування послугами кооперативу;      користування послугами кооперативу;  
81. одержання кооперативних виплат та виплат на паї;      одержання кооперативних виплат та виплат на паї;  
82. одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені його статутом;      одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені його статутом;  
83. право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;      право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;  
84. право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.   -77- Беспалий Б.Я.
В п. 6 ч. 1 ст. 12 текст "органів контролю за діяльністю" замінити текстом "контрольних органів". Аналогічно частина 2, пункт 2 та у всьому тексті.  
Відхилено   право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.  
85. Основними обов'язками члена кооперативу є:      Основними обов'язками члена кооперативу є:  
86. додержання його статуту;      додержання його статуту;  
87. виконання рішень його органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу;      виконання рішень його органів управління та контрольних органів за діяльністю кооперативу;  
88. виконання своїх зобов'язань перед ним;      виконання своїх зобов'язань перед ним;  
89. сплата визначених його статутом внесків.      сплата визначених його статутом внесків.  
90. Законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом кооперативу можуть бути передбачені додаткові права та обов'язки його членів.      Законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом кооперативу можуть бути передбачені додаткові права та обов'язки його членів.  
91. Стаття 13. Припинення членства в кооперативі      Стаття 13. Припинення членства в кооперативі  
92. Членство в кооперативі припиняється у разі:      Членство в кооперативі припиняється у разі:  
93. добровільного виходу з нього;      добровільного виходу з нього;  
94. припинення трудової участі в діяльності господарського кооперативу;      припинення трудової участі в діяльності господарського кооперативу;  
95. несплати внесків у порядку, визначеному статутом кооперативу;      несплати внесків у порядку, визначеному статутом кооперативу;  
96. смерті члена кооперативу - фізичної особи;      смерті члена кооперативу - фізичної особи;  
97. ліквідації члена кооперативу - юридичної особи;      ліквідації члена кооперативу - юридичної особи;  
98. припинення діяльності кооперативу.      припинення діяльності кооперативу.  
99. Виключення з членів кооперативу може бути оскаржене в судовому порядку.      Виключення з членів кооперативу може бути оскаржене в судовому порядку.  
100. Стаття 14. Асоційоване членство в кооперативі      Стаття 14. Асоційоване членство в кооперативі  
101. У кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут та внесли пай.      У кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут та внесли пай.  
102. Асоційований член користується правом дорадчого голосу в кооперативі.      Асоційований член кооперативу - фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважнене порівняно з членами кооперативу право на одержання паю.  
103. Порядок вступу в кооператив та участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов'язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу.      Порядок вступу в кооператив та участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов'язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу.  
104. У разі ліквідації кооперативу асоційований член має першочергове право на одержання своїх паїв та виплат на них і повернення своїх земельних ділянок у натурі (на місцевості).   -78- Беспалий Б.Я.
В ч. 4 ст. 14 виключити текст " (на місцевості)".  
Враховано редакційно    
    -79- Пеклушенко О.М.
Доповнити законопроект статтею 14-1 такого змісту: "Стаття 14-1. Органи управління кооперативу Вищим органом управління кооперативу є загальні збори його членів. В кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб, утворюється спостережна рада. В склад виконавчого органу кооперативу входить правління і голова кооперативу. Членам спостережної ради і членами правління кооперативу, а також головою кооперативу можуть бути лише члени кооперативу. Член кооперативу не може бути одночасно членом спостережної ради і членом правління або головою кооперативу. Для оперативного управління діяльністю кооперативу може найматися правлінням кооперативу виконавчий директор, який не може бути членом кооперативу".  
Відхилено    
105. Стаття 15. Вищий орган управління кооперативу      Стаття 15. Вищий орган управління кооперативу  
106. Вищим органом управління кооперативу є загальні збори його членів.      Вищим органом управління кооперативу є загальні збори його членів.  
107. До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить:      До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить:  
108. затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу;      затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу;  
109. утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу;      утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу;  
110. заслуховування звітів його органів управління і контролю;   -80- Беспалий Б.Я.
У п. 3 ч. 2 ст. 15 наприкінці слово "контролю" замінити текстом "контрольних органів".  
Відхилено   заслуховування звітів його органів управління і органів контролю;  
111. затвердження порядку розподілу доходу (прибутку) кооперативу;   -81- Беспалий Б.Я.
В п. 4 ч. 2 ст. 15 текст "доходу (прибутку)" замінити словом "доходу" або словом "прибутку".  
Враховано   затвердження порядку розподілу доходу кооперативу;  
112. визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;      визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;  
113. визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу;      визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу;  
114. визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу;      визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу;  
115. затвердження річного звіту і балансу кооперативу;      затвердження річного звіту і балансу кооперативу;  
116. затвердження рішення правління (голови) про прийняття нових членів та припинення членства;   -82- Беспалий Б.Я.
В п .9 ч. 2 ст. 15 текст " (голови)" замінити текстом "або голови".  
Враховано   затвердження рішення правління або голови про прийняття нових членів та припинення членства;  
117. прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном;      прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном;  
118. утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;      утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;  
119. прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об'єднань;      прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об'єднань;  
120. прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.      прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.  
121. Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені інші питання його діяльності.      Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені інші питання його діяльності.  
122. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням (головою) кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.   -83- Беспалий Б.Я.
В ч. 4 ст. 15 текст " (головою)" замінити текстом "або головою".  
Враховано   Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.  
123. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.      Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.  
124. Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу:      Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу:  
125. не менше третини його членів;      не менше третини його членів;  
126. спостережної ради;      спостережної ради;  
127. ревізійної комісії (ревізора);   -84- Томич І.Ф.
Статті 15 доповнити абзацом 22 такого змісту: "правління кооперативу".  
Відхилено   ревізійної комісії (ревізора);  
128. органу управління кооперативного об'єднання, членом якого він є.      органу управління кооперативного об'єднання, членом якого він є.  
129. Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) такого скликання загальні збори можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.      Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) такого скликання загальні збори можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.  
130. У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів його членів неможливе, може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Кількість членів кооперативу, що мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу.   -85- Беспалий Б.Я.
В ч. 8 ст. 15 після тексту "членів неможливе", доповнити текстом "статутом кооперативу".  
Враховано   У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів його членів неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Кількість членів кооперативу, що мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу.  
    -86- Кириллов В.Д.
Ч. 8 ст. 15 виключити.  
Відхилено    
131. Загальні збори членів кооперативу правоможні вирішувати питання, якщо на них присутньо більше половини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених.      Загальні збори членів кооперативу правоможні вирішувати питання, якщо на них присутньо більше половини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених.  
132. Кожний член (уповноважений) кооперативу має один голос і це право не може бути передано іншій особі.   -87- Беспалий Б.Я.
В ч. 10 ст. 15 текст " (уповноважений)" замінити текстом "чи уповноважений". Аналогічно у всьому тексті Закону.  
Враховано   Кожний член чи уповноважений кооперативу має один голос і це право не може бути передано іншій особі.  
133. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на його загальних зборах. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах.      Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на його загальних зборах. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах.  
134. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або закритим (таємним) голосуванням.   -88- Беспалий Б.Я.
В ч. 12 ст. 15 текст "закритим (таємним)" замінити словом "таємним".  
Враховано   Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.  
135. Стаття 16. Виконавчий орган кооперативу      Стаття 16. Виконавчий орган кооперативу  
136. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу.   -89- Пеклушенко О.М.
У частині першій статті 16 після слів "очолює голова" доповнити словами "уповноваження якого визначаються статутом кооперативу".  
Враховано   Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, уповноваження якого визначаються статутом кооперативу. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу.  
137. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише його голова.      У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише його голова.  
138. Виконавчий орган кооперативу:      Виконавчий орган кооперативу:  
139. здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами його членів, забезпечує виконання їх рішень;      здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами його членів, забезпечує виконання їх рішень;  
140. представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, фізичними особами;   -90- Беспалий Б.Я.
В п. 2 ч. 3 ст. 16 після тексту "міжнародними організаціями" доповнити текстом "юридичними та".  
Враховано   представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;  
141. укладає угоди між кооперативом та іншими особами;      укладає угоди між кооперативом та іншими особами;  
142. діє від його імені в межах, передбачених статутом.      діє від його імені в межах, передбачених статутом.  
143. Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями, визначеними вищим органом управління кооперативу або статутом кооперативу.   -91- Беспалий Б.Я.
В ч. 6 ст. 16 текст " (відкликання)" замінити текстом "або відкликання".  
Враховано   Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями, визначеними вищим органом управління кооперативу або статутом кооперативу.  
144. Члени правління та голова обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п'ять років.      Члени правління та голова обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п'ять років.  
145. Порядок обрання (відкликання) членів правління та голови кооперативу, а також проведення засідань правління та прийняття ним рішень визначається статутом кооперативу.      Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також проведення засідань правління та прийняття ним рішень визначається статутом кооперативу.  
146. Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.      Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.  
147. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням.      Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням.  
148. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та статутом кооперативу.   -92- Томич І.Ф.
Доповнити статтю 16 абзацом такого змісту: "Голова кооперативу очолює правління". Зі статті 16 виділити в окрему (статтю 16-1) "Виконавчий директор", до якої віднести абзаци 11-13.  
Відхилено   Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та статутом кооперативу.  
    -93- Ніколаєнко С.М.
У статті 16: Доповнити статтю абзацом такого змісту: "Голова кооперативу очолює правління". Зі статті виділити в окрему статтю (статтю 16-1) "Виконавчий директор", до якої віднести абзаци 11-13.  
Відхилено    
149. Стаття 17. Спостережна рада кооперативу      Стаття 17. Спостережна рада кооперативу  
150. Спостережна рада здійснює контроль за додержанням статуту та діяльністю виконавчого органу управління кооперативу.      Спостережна рада здійснює контроль за додержанням статуту та діяльністю виконавчого органу управління кооперативу.  
151. Спостережна рада утворюється в кооперативі, у якому кількість членів перевищує 50 осіб.      У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб може утворюватись Спостережна рада.  
152. Спостережна рада обирається із членів кооперативу на їх загальних зборах у кількості 3 - 5 чоловік, які працюють на громадських засадах.   -94- Беспалий Б.Я.
В ч. 3 ст. 17 після тексту "рада обирається із" доповнити словом "числа", а після тексту ",які працюють" - текстом "у раді".  
Враховано   Спостережна рада обирається із числа членів кооперативу на їх загальних зборах у кількості 3 - 5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах.  
153. Спостережна рада підзвітна загальним зборам членів кооперативу.      Спостережна рада підзвітна загальним зборам членів кооперативу.  
154. До складу спостережної ради не можуть входити члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу.      До складу спостережної ради не можуть входити члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу.  
155. Повноваження членів спостережної ради можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів членів кооперативу.   -95- Пеклушенко О.М.
Статтю 17 доповнити пунктом 6 такого змісту: "Спостережна рада кооперативу скликається не менше одного разу в півріччя. Члени спостережної ради не вправі вчиняти дії від імені кооперативу".  
Відхилено   Повноваження членів спостережної ради можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів членів кооперативу.  
156. Стаття 18. Ревізійна комісія (ревізор) кооперативу      Стаття 18. Ревізійна комісія (ревізор) кооперативу  
157. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор.      Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор.  
158. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної ради.      Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної ради.  
159. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків членів кооперативу.      Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків членів кооперативу.  
160. На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кооперативу.      На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кооперативу.  
161. Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності кооперативу.      Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності кооперативу.  
162. Стаття 19. Майно кооперативу та джерела його формування      Стаття 19. Майно кооперативу та джерела його формування  
163. Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно, фінансові та інші ресурси.      Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно, фінансові та інші ресурси.  
164. Джерелами формування майна кооперативу є:      Джерелами формування майна кооперативу є:  
165. вступні, членські та цільові внески його членів, паї;   -96- Томич І.Ф.
В абзаці 3 статті 19 слово "членські" виключити.  
Відхилено   вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї;  
166. майно, добровільно передане кооперативу його членами;   -97- Ніколаєнко С.М.
В абзаці 3 статті 19 слово "членські" вилучити.  
Відхилено   майно, добровільно передане кооперативу його членами;  
167. кошти, що надходять від провадження господарської та іншої діяльності;   -98- Беспалий Б.Я.
У п. 3 ч. 2 ст .19 виключити текст "та іншої".  
Відхилено   кошти, що надходять від провадження господарської та іншої діяльності ;  
168. кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій;      кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій;  
169. грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;      грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;  
170. інші надходження, не заборонені законодавством.   -99- Беспалий Б.Я.
У п. 6 ч. 2 ст. 19 текст "не заборонені законодавством" замінити текстом "передбачені законом"  
Відхилено   інші надходження, не заборонені законодавством.  
171. Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.   -100- Беспалий Б.Я.
В ч. 3 ст. 19 текст "не заборонених" замінити словом "передбачених".  
Відхилено   Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.  
172. Майно, що перебуває у власності кооперативу, є недоторканним, перебуває під захистом держави і охороняється законом.   -101- Томич І.Ф.
Абзац 10 статті 19 вилучити.  
Враховано    
173. Володіння, користування та розпорядження майном здійснюють органи управління кооперативу відповідно до визначеної статутом їх компетенції.      Володіння, користування та розпорядження майном здійснюють органи управління кооперативу відповідно до визначеної статутом їх компетенції.  
174. Стаття 20. Фонди кооперативу      Стаття 20. Фонди кооперативу  
175. Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує пайовий, резервний, неподільний та спеціальний фонди.   -102- Кириллов В.Д.
Зі ст. 20 виключити згадування про "неподільний" фонд. Статтю 20 необхідно викласти в редакції, що встановлює такі саме вимоги, як для господарських товариств у Законі "Про господарські товариства".  
Відхилено   Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує пайовий, резервний, неподільний та спеціальний фонди.  
176. Пайовий фонд - це майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів кооперативу.   -103- Пеклушенко О.М.
У частині другій статті 20 додати речення такого змісту: "Вступні внески не входять до складу пайового фонду і не підлягають поверненню при виході пайовика з кооперативу".  
Відхилено   Пайовий фонд - це майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів кооперативу.  
177. Неподільний фонд створюється в обов'язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу. Цей фонд не може бути розподілений між членами кооперативу, крім випадків, передбачених законом. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається статутом кооперативу.   -104- Томич І.Ф.
Частину 3 статті 20 доповнити реченням такого змісту: "Неподільний фонд не може перевищувати більше 25% від вартості всього майна кооперативу".  
Відхилено   Неподільний фонд створюється в обов'язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу. Цей фонд не може бути розподілений між членами кооперативу, крім випадків, передбачених законом. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається статутом кооперативу.  
178. Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законодавством надходжень для покриття можливих втрат (збитків).   -105- Беспалий Б.Я.
У ч. 4 ст. 20 текст "не заборонених законодавством" замінити текстом "передбачених законом", а текст "втрат (збитків)" замінити словом "збитків".  
Відхилено   Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законодавством надходжень для покриття можливих втрат (збитків).  
179. Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу, інших надходжень, не заборонених законодавством, на забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління кооперативу.   -106- Беспалий Б.Я.
У ч. 5 ст. 20 текст "не заборонених законодавством" замінити текстом "передбачених законом".  
Відхилено   Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу, інших надходжень, не заборонених законодавством, на забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління кооперативу.  
180. Стаття 21. Паї членів кооперативу      Стаття 21. Паї членів кооперативу  
181. Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі.      Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі.  
182. Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу.   -107- Пеклушенко О.М.
Частину другу статті 21 доповнити реченнями такого змісту: "Член кооперативу може передати свій пай чи його частку іншому члену кооперативу. Передача паю тягне за собою припинення членств в кооперативі".  
Відхилено   Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу.  
183. У разі виходу (виключення) з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки - у натурі (на місцевості). Строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту виходу (виключення) з кооперативу.   -108- Беспалий Б.Я.
У ч. 3 ст. 21: текст " (виключення)" замінити текстом "або виключення", а текст " (на місцевості)" - виключити. текст " (виключення)" замінити текстом "або виключення". У ч. 3 ст. 23 наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом". У ч. 4 ст. 23 зняти дужки.  
Враховано   У разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки - у натурі. Строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення з кооперативу.  
184. Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку є спадковим.      Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку є спадковим.  
185. Стаття 22. Земля кооперативу      Стаття 22. Земля кооперативу  
186. Земля кооперативу складається із земельних ділянок, наданих йому в оренду або придбаних ним у власність.      Земля кооперативу складається із земельних ділянок, наданих йому в оренду або придбаних ним у власність.  
187. Кооперативи придбавають земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України.      Кооперативи придбавають земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України.  
188. Стаття 23. Економічні засади діяльності кооперативів      Стаття 23. Економічні засади діяльності кооперативів  
189. Кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає основні напрями діяльності, здійснює її планування.      Кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає основні напрями діяльності, здійснює її планування.  
190. Кооперативи самостійно розробляють програми і плани економічного та соціального розвитку, розглядають і затверджують їх на загальних зборах своїх членів.      Кооперативи самостійно розробляють програми і плани економічного та соціального розвитку, розглядають і затверджують їх на загальних зборах своїх членів.  
191. Кооперативи мають право провадити будь-яку господарську діяльність, передбачену статутом і не заборонену законодавством.      Кооперативи мають право провадити будь-яку господарську діяльність, передбачену статутом і не заборонену законом.  
192. Кооператив відкриває свої філії (відділення), представництва без створення юридичної особи.      Кооператив відкриває свої філії, відділення, представництва без створення юридичної особи.  
193. Господарські кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку.      Виробничі кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку.  
194. Інші кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.   -109- Акопян В.Г.
Ч.6 ст.23 доповнити після слова "послуги" словом "виключне".  
Враховано   Інші кооперативи надають послуги виключно своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.  
195. Оподаткування, облік і звітність у кооперативі здійснюються у порядку, передбаченому законодавством.   -110- Пеклушенко О.М.
Статтю 23 доповнити частиною такого змісту: "Споживчі кооперативи‚ які надають послуги й іншим особам і прибуток від такої діяльності розподіляють між своїми членами‚ вважаються прибутковими". В ч. 1 ст. 24 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково   Оподаткування, облік і звітність у кооперативі здійснюються у порядку, передбаченому законодавством.  
196. Стаття 24. Ціни і тарифи на продукцію та послуги кооперативів      Стаття 24. Ціни і тарифи на продукцію та послуги кооперативів  
197. Кооперативи реалізують товари та надають послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, - за державними цінами і тарифами.      Кооперативи реалізують товари та надають послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно, а у випадках, передбачених законом, - за державними цінами і тарифами.  
198. Кооперативи мають право реалізувати товари та надавати послуги за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах, окремо для членів кооперативу та інших осіб.      Кооперативи мають право реалізувати товари та надавати послуги за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах, окремо для членів кооперативу та інших осіб.  
199. Стаття 25. Дохід кооперативу та його розподіл   -111- Ніколаєнко С.М.
У статті 25 абзаци 2-8 вилучити.  
Відхилено   Стаття 25. Дохід кооперативу та його розподіл  
200. Дохід кооперативу формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих працівників.   -112- Хара В.Г.
У статті 25 частину першу після слів "на оплату праці найманих працівників" доповнити словами "та соціальних виплат найманим працівникам‚ що передбачені законодавством".  
Відхилено   Дохід кооперативу формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих працівників.  
201. Дохід розподіляється на:   -113- Томич І.Ф.
У статті 25 абзаци 2-8 вилучити.  
Відхилено   Дохід розподіляється на:  
202. сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів;      сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів;  
203. погашення кредитів;      погашення кредитів;  
204. покриття збитків;      покриття збитків;  
205. проведення відрахувань до фондів кооперативу;      проведення відрахувань до фондів кооперативу;  
206. кооперативні виплати;   -114- Беспалий Б.Я.
Пункт 5 ч. 2 ст. 25 викласти у редакції "кооперативних виплат".  
Відхилено   кооперативні виплати;  
207. виплати на паї.   -115- Беспалий Б.Я.
Пункт 6 ч. 2 ст. 5 викласти у редакції "виплат на паї".  
Відхилено   виплати на паї.  
208. Стаття 26. Кооперативні виплати та виплати на паї      Стаття 26. Кооперативні виплати та виплати на паї  
209. Кооперативні виплати - це частина доходу (прибутку), що розподіляється за результатами фінансового року між членами кооперативу пропорційно їх участі в господарській діяльності кооперативу у порядку, визначеному рішенням вищого органу управління кооперативу.   -116- Беспалий Б.Я.
В ч. 1 ст. 26 текст " (прибутку)" виключити. Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано   Кооперативні виплати - це частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового року між членами кооперативу пропорційно їх участі в господарській діяльності кооперативу у порядку, визначеному рішенням вищого органу управління кооперативу.  
210. Виплати на паї - виплати частини доходу (прибутку) кооперативу на паї члена та асоційованого члена кооперативу.      Виплати на паї - виплати частини доходу кооперативу на паї члена та асоційованого члена кооперативу.  
211. Розмір виплат на паї встановлюється рішенням загальних зборів членів кооперативу після відрахувань обов'язкових коштів на формування і поповнення його фондів. Виплати можуть здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення паю тощо. Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 20 відсотків доходу (прибутку), визначеного до розподілу.   -117- Беспалий Б.Я.
В ч. 3 ст. 26 наприкінці слово "тощо" замінити текстом ", в інших формах, передбачених статутом кооперативу".  
Враховано   Розмір виплат на паї встановлюється рішенням загальних зборів членів кооперативу після відрахувань обов'язкових коштів на формування і поповнення його фондів. Виплати можуть здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення паю в інших формах передбачених статутом кооперативу. Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 20 відсотків доходу, визначеного до розподілу.  
212. Кооперативні виплати та виплати на паї до оплати праці не належать.      Кооперативні виплати та виплати на паї до оплати праці не належать.  
213. Стаття 27. Майнова відповідальність кооперативу та його членів      Стаття 27. Майнова відповідальність кооперативу та його членів  
214. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Порядок покриття завданих кооперативом збитків визначається його статутом.      Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Порядок покриття завданих кооперативом збитків визначається його статутом.  
215. Члени кооперативу відповідають за зобов'язаннями кооперативу в межах внесеного ними паю, якщо інше не передбачене статутом кооперативу.      Члени кооперативу відповідають за зобов'язаннями кооперативу в межах внесеного ними паю, якщо інше не передбачене статутом кооперативу.  
216. Кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів.      Кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів.  
217. Стаття 28. Реорганізація кооперативу      Стаття 28. Реорганізація кооперативу  
218. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) кооперативу відбувається за рішенням загальних зборів його членів у порядку, визначеному законодавством та статутом кооперативу.   -118- Пеклушенко О.М.
У частині першій статті 28 після слова "відбувається" додати слово "добровільно".  
Відхилено   Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) кооперативу відбувається за рішенням загальних зборів його членів у порядку, визначеному законодавством та статутом кооперативу.  
219. У разі реорганізації права та обов'язки кооперативу переходять до його правонаступників.      У разі реорганізації права та обов'язки кооперативу переходять до його правонаступників.  
220. Стаття 29. Ліквідація кооперативу      Стаття 29. Ліквідація кооперативу  
221. Кооператив ліквідується:      Кооператив ліквідується:  
222. за рішенням загальних зборів його членів (зборів уповноважених);   -119- Беспалий Б.Я.
У п. 1 ч. 1 ст. 29 текст " (зборів уповноважених") замінити текстом "або зборів уповноважений".  
Враховано   за рішенням загальних зборів його членів або зборів уповноважених;  
223. за рішенням суду або господарського суду.   -120- Томич І.Ф.
У абзаці 3 статті 29 слова "або господарського суду" виключити.  
Враховано   за рішенням суду.  
    -121- Беспалий Б.Я.
У п. 2 ч. 1 ст.29 виключити текст "або господарського суду".  
Враховано    
    -122- Ніколаєнко С.М.
В абзаці 3 статті 29 слова "або господарському суду" вилучити.  
Враховано    
    -123- Кириллов В.Д.
В ч. 1 ст. 29 виключити слова "зборів уповноважених".  
Відхилено    
224. Ліквідація кооперативу здійснюється на підставі рішення суду (господарського суду) у разі:   -124- Томич І.Ф.
Абзаци 4-10 статті 29 виключити.  
Відхилено   Ліквідація кооперативу здійснюється на підставі рішення суду у разі:  
    -125- Беспалий Б.Я.
В абз. 1 ч. 2 ст. 29 виключити текст " (господарського суду)".  
Враховано    
225. визнання його установчих документів недійсними;   -126- Беспалий Б.Я.
Пункт 1 ч. 2 ст. 29 після слова "визнання" доповнити словом "судом".  
Враховано   визнання судом його установчих документів недійсними;  
226. провадження діяльності, що суперечить законодавству та статуту кооперативу;      провадження діяльності, що суперечить законодавству та статуту кооперативу;  
227. несвоєчасного повідомлення органу державної реєстрації про зміну назви та місцезнаходження кооперативу;      несвоєчасного повідомлення органу державної реєстрації про зміну назви та місцезнаходження кооперативу;  
228. визнання кооперативу банкрутом;   -127- Пеклушенко О.М.
У пункті 4 частини другої статті 29 після слова "визнання" додати слово "судом".  
Враховано   визнання судом кооперативу банкрутом;  
229. неподання протягом року до органів державної податкової служби податкової декларації, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством;   -128- Кириллов В.Д.
В ч. 2 ст. 29 виключити слова "неподання протягом року до органів державної податкової служби податкової декларації, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством".  
Відхилено   неподання протягом року до органів державної податкової служби податкової декларації, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством;  
230. з інших підстав, передбачених законодавчими актами.   -129- Беспалий Б.Я.
У п. 6 ч. 2 ст. 29 текст "законодавчими актами" замінити словом "законом".  
Враховано   з інших підстав, передбачених законом.  
231. Ліквідація кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії.      Ліквідація кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії.  
232. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління кооперативом.      З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління кооперативом.  
233. Ліквідаційна комісія зобов'язана провести роботу, пов'язану із стягненням дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію кооперативу), встановити порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторами, який не може бути меншим від двох місяців з моменту оголошення рішення про ліквідацію.      Ліквідаційна комісія зобов'язана провести роботу, пов'язану із стягненням дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію кооперативу), встановити порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторами, який не може бути меншим від двох місяців з моменту оголошення рішення про ліквідацію.  
234. Ліквідаційна комісія в триденний строк з часу її призначення публікує інформацію про ліквідацію кооперативу в одному з офіційних (загальнодержавному, регіональному) друкованих засобів масової інформації із зазначенням строку заявлення кредиторами про свої претензії.   -130- Беспалий Б.Я.
В ч. 6 ст. 29 текст " (загальнодержавному, регіональному)" замінити текстом " (державному, комунальному)". В ч. 7 ст. 29 наприкінці слово "аудиторами" замінити текстом "аудиторським висновком".  
Враховано частково   Ліквідаційна комісія в триденний строк з часу її призначення публікує інформацію про ліквідацію кооперативу в одному з офіційних (загальнодержавному, регіональному) друкованих засобів масової інформації із зазначенням строку заявлення кредиторами про свої претензії.  
235. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що прийняв рішення про ліквідацію кооперативу. Повнота і достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами.      Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що прийняв рішення про ліквідацію кооперативу. Повнота і достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторським висновком.  
236. Майно кооперативу, що залишилося після виконання зобов'язань перед бюджетом, компенсації виплат на відновлення стану навколишнього природного середовища, виконання зобов'язань перед кредиторами, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, розрахунків з оплати праці, розрахунків з кооперативним об'єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу в порядку, визначеному статутом.   -131- Хара В.Г.
Частину 8 ст. 29 редакційно доопрацювати‚ врахувати наступні речення: "До задоволення вимог кредиторів здійснюються виплати із заробітної плати та соціальних виплат найманих працівників". "Претензії кредиторів задовольняються‚ якщо вони поступили протягом місяця з дня публікації".  
Враховано   Майно кооперативу, що залишилося після виконання зобов'язань перед бюджетом, компенсації виплат на відновлення стану навколишнього природного середовища, виконання зобов'язань перед кредиторами, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, розрахунків з оплати праці, розрахунків з кооперативним об'єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу в порядку, визначеному статутом. До задоволення вимог кредиторів здійснююьбся виплати із заробітної плати та соціальних виплат найманих працівників. Претензії кредиторів задовольняються, якщо вони поступили протягом місяця з дня публікації.  
237. Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). При цьому у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна.   -132- Беспалий Б.Я.
Частину 9 ст. 29 виключити.  
Враховано   Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). При цьому у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна.  
    -133- Кириллов В.Д.
Частину 9 ст.29 виключити.  
Враховано    
238. Ліквідація вважається завершеною, а кооператив таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення органом державної реєстрації запису про його ліквідацію до державного реєстру.   -134- Томич І.Ф.
Абзац 18 статті 29 виключити.  
Враховано    
239. Розділ ІІІ. КООПЕРАТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ      Розділ ІІІ. КООПЕРАТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ  
240. Стаття 30. Кооперативне об'єднання   -135- Ніколаєнко С.М.
Статтю 30 викласти у такій редакції: "Кооперативні об'єднання засновуються кооперативами. Членами кооперативного об'єднання можуть бути інші кооперативні об'єднання".  
Відхилено   Стаття 30. Кооперативне об'єднання  
241. Кооперативне об'єднання - спілка, ліга, асоціація, альянс та інші форми добровільного об'єднання кооперативів за видами діяльності чи територіальною ознакою з метою створення сприятливих умов для діяльності кооперативів, що входять до його складу, та їх членів.   -136- Томич І.Ф.
До статті 30 - Визначення терміну "Кооперативне об'єднання" (частина 1 статті слід перенести до статті 2 "Визначення термінів". Статтю 30 викласти у такій редакції: "Кооперативні об'єднання засновуються кооперативами. Членами кооперативного об'єднання можуть бути інші кооперативні об'єднання".  
Відхилено   Кооперативне об'єднання - спілка, ліга, асоціація, альянс та інші форми добровільного об'єднання кооперативів за видами діяльності чи територіальною ознакою з метою створення сприятливих умов для діяльності кооперативів, що входять до його складу, та їх членів.  
242. Членом кооперативного об'єднання також може бути інше кооперативне об'єднання.      Членом кооперативного об'єднання також може бути інше кооперативне об'єднання.  
243. Кооперативні об'єднання засновуються кооперативами на місцевому, регіональному (районному, обласному, республіканському), міжрегіональному та загальнодержавному (національному) рівнях.   -137- Беспалий Б.Я.
Частину 3 ст. 30 викласти в редакції: "Кооперативні об'єднання створюються та діють з місцевим (сільським, селищним, міським, районним, обласним, республіканським в Автономній Республіці Крим) або загальнодержавним статусом".  
Враховано   Кооперативні об'єднання створюються та діють з місцевим (сільським, селищним, міськім, районним, обласним, республіканським в Автономній Республіці Крим) або загальнодержавним статусом і є некомерційними організаціями.  
    -138- Пеклушенко О.М.
У статті 30: у частині третій після слова "рівнях" додати слова "і є некомерційними організаціями"; у частині четвертій після слова "особи" додати слова "і свою самостійність"  
Враховано частково    
244. Члени кооперативного об'єднання будь-якого рівня - кооперативи (об'єднання) зберігають статус юридичної особи.   -139- Беспалий Б.Я.
У ч. 4 ст. 30 текст " (об'єднання)" замінити текстом", кооперативні об'єднання".  
Враховано   Члени кооперативного об'єднання будь-якого рівня - кооперативи, кооперативні об'єднання, зберігають статус юридичної особи.  
    -140- Беспалий Б.Я.
Статтю 30 наприкінці доповнити такою новою частиною: "Майно кооперативного об'єднання складається з вступних членських внесків його членів, а також із інших надходжень передбачених законом".  
Відхилено    
245. Стаття 31. Порядок створення кооперативного об'єднання      Стаття 31. Порядок створення кооперативного об'єднання  
246. Кооперативне об'єднання створюється за рішенням установчих зборів (конференції, з'їзду) уповноважених представників кооперативів.   -141- Беспалий Б.Я.
В ч. 1 ст .31 зняти дужки, наприкінці додати текст", кооперативних об'єднань".  
Враховано   Кооперативне об'єднання створюється за рішенням установчих зборів, конференції, з'їзду уповноважених представників кооперативів, кооперативних обnєднань.  
247. Установчі збори (конференція, з'їзд) ухвалюють установчий договір, затверджують статут та обирають органи управління кооперативного об'єднання.   -142- Пеклушенко О.М.
Статтю 35 доповнити частиною другою такого змісту: "За рішенням загальних зборів членів кооперативу працівником кооперативу можуть надаватися додаткові пільги соціального захисту за рахунок прибутку кооперативу".  
Враховано   Установчі збори, конференція, з'їзд ухвалюють установчий договір, затверджують статут та обирають органи управління кооперативного об'єднання.  
248. Кооперативне об'єднання набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, яка здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом для реєстрації кооперативів.      Кооперативне об'єднання набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, яка здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом для реєстрації кооперативів.  
249. Стаття 32. Установчий договір кооперативного об'єднання      Стаття 32. Установчий договір кооперативного об'єднання  
250. Установчий договір повинен містити:   -143- Беспалий Б.Я.
У ч. 1 ст. 32 перший абзац після тексту "Установчий договір" доповнити текстом "кооперативного об'єднання".  
Враховано   Установчий договір кооперативного об¤єднання повинен містити:  
251. склад засновників кооперативного об'єднання, їх найменування, дані про державну реєстрацію;      склад засновників кооперативного об'єднання, їх найменування, дані про державну реєстрацію;  
252. порядок створення кооперативного об'єднання;      порядок створення кооперативного об'єднання;  
253. відомості про розміри та порядок сплати вступних, членських та інших внесків;      відомості про розміри та порядок сплати вступних, членських та інших внесків;  
254. рішення про обрання та повноваження посадових осіб, відповідальних за створення, реєстрацію та організацію роботи кооперативного об'єднання;      рішення про обрання та повноваження посадових осіб, відповідальних за створення, реєстрацію та організацію роботи кооперативного об'єднання;  
255. рішення про затвердження статуту кооперативного об'єднання;      рішення про затвердження статуту кооперативного об'єднання;  
256. порядок формування і використання доходів кооперативного об'єднання;   -144- Беспалий Б.Я.
У п. 6 ч. 1 ст. 32 виключити текст "формування і".  
Відхилено   порядок формування і використання доходів кооперативного об'єднання;  
257. порядок виходу з кооперативного об'єднання.      порядок виходу з кооперативного об'єднання.  
258. Установчий договір може містити інші положення з питань діяльності кооперативного об'єднання.      Установчий договір може містити інші положення з питань діяльності кооперативного об'єднання.  
259. Стаття 33. Статут кооперативного об'єднання      Стаття 33. Статут кооперативного об'єднання  
260. Кооперативне об'єднання діє на підставі статуту, який затверджується установчими зборами (конференцією, з'їздом) уповноважених представників кооперативів.   -145- Беспалий Б.Я.
Ч. 1 ст. 33 наприкінці доповнити текстом ", кооперативних об'єднань".  
Враховано   Кооперативне об'єднання діє на підставі статуту, який затверджується установчими зборами (конференцією, з'їздом) уповноважених представників кооперативів, кооперативних об_єднань.  
261. Статут кооперативного об'єднання повинен містити:      Статут кооперативного об'єднання повинен містити:  
262. найменування, статус та місцезнаходження кооперативного об'єднання;      найменування, статус та місцезнаходження кооперативного об'єднання;  
263. склад засновників та перелік його членів;   -146- Томич І.Ф.
У статті 33 абзац 4 виключити.  
Враховано частково   перелік його членів;  
264. порядок прийняття, внесення змін до статуту;      порядок прийняття, внесення змін до статуту;  
265. мету створення і завдання, а також вичерпний перелік видів діяльності об'єднання;   -147- Томич І.Ф.
В абзаці 6 статті 33 слово "вичерпний" вилучити.  
Відхилено   мету створення і завдання, а також вичерпний перелік видів діяльності кооперативного об'єднання;  
    -148- Ніколаєнко С.М.
В абзаці 6 статті 33 слово "вичерпний" вилучити.  
Відхилено    
    -149- Беспалий Б.Я.
У п. 4 ч. 2 ст. 33 після тексту "перелік видів діяльності" додати слово "кооперативного".  
Враховано    
266. порядок його створення і діяльності органів управління та органів контролю за діяльністю об'єднання, їх повноваження;   -150- Беспалий Б.Я.
Пункт 5 ч. 2 ст. 33 викласти в такій редакції: "Порядок створення та повноваження органів управління та ревізійно-контрольних органів кооперативного об'єднання".  
Враховано   порядок створення та повноваження органів управління та ревізійно-контрольних органів кооперативного об_єднання  
267. умови і порядок вступу та виходу з об'єднання;   -151- Беспалий Б.Я.
П. 6 ч. 2 ст. 33 після тексту "та виходу з" доповнити словом "кооперативного".  
Враховано   умови і порядок вступу та виходу з кооперативного об'єднання;  
268. права та обов'язки його членів;   -152- Беспалий Б.Я.
У п. 7 ч. 2 ст. 33 текст "його членів" замінити текстом "членів кооперативного об'єднання".  
Враховано   права та обов'язки його членів кооперативного об0єднання;  
269. порядок встановлення розміру та сплати вступного, членського та інших внесків;      порядок встановлення розміру та сплати вступного, членського та інших внесків;  
270. порядок прийняття рішень його органами управління;   -153- Беспалий Б.Я.
У п. 9 ч. 2 ст.33 виключити слово "його", а наприкінці додати текст "кооперативного об'єднання".  
Враховано   порядок прийняття рішень органами управління кооперативного об_єднання;  
271. джерела формування та порядок використання майна об'єднання;   -154- Беспалий Б.Я.
Пункт 10 ч. 2 ст. 33 викласти в такій редакції: "порядок розпорядження та використання майна кооперативного об'єднання".  
Враховано частково редакційно  8Шb_`ьb_ґ_ьї0'чїяяяяРШb_\Jчї____ўтІ_¤КІ_lЬb_dШb_0ЄБ_ьЫb_|Шb_Тбѕ_ljІ_мсІ_____даb_0ЄБ_єднання;  
272. порядок утворення та використання фондів;   -155- Беспалий Б.Я.
Пункт 11 ч. 2 ст. 33 виключити.  
Враховано    
273. розподіл його доходів та порядок погашення збитків;   -156- Беспалий Б.Я.
слово "його" виключити, а наприкінці додати текст "кооперативного об'єднання".  
Враховано   розподіл доходів та порядок погашення збитків кооперативного обlєднання;  
274. майнову відповідальність кооперативного об'єднання та його членів;      майнову відповідальність кооперативного об'єднання та його членів;  
275. порядок обліку і звітності в об'єднанні;   -157- Беспалий Б.Я.
В п. 14 ч. 2 ст. 33 після тексту "і звітності в" доповнити словом "кооперативному".  
Враховано   порядок обліку і звітності в кооперативному об'єднанні;  
276. порядок здійснення контролю за діяльністю його органів управління;   -158- Беспалий Б.Я.
Пункт 15 ч. 2 ст. 33 виключити.  
Враховано    
277. порядок ліквідації та реорганізації об'єднання та вирішення пов'язаних з цим майнових питань.   -159- Беспалий Б.Я.
В п. 16 ч. 2 ст. 33 після тексту "ліквідації та реорганізації" доповнити словом "кооперативного".  
Враховано   порядок ліквідації та реорганізації кооперативного об'єднання та вирішення пов'язаних з цим майнових питань.  
278. Статут кооперативного об'єднання може містити інші положення з питань його діяльності.      Статут кооперативного об'єднання може містити інші положення з питань його діяльності.  
279. Розділ ІV. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КООПЕРАТИВНИХ      Розділ ІV. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КООПЕРАТИВНИХ  
280. ОРГАНІЗАЦІЯХ      ОРГАНІЗАЦІЯХ  
281. Стаття 34. Правове регулювання трудових відносин      Стаття 34. Правове регулювання трудових відносин  
282. Трудові відносини в кооперативних організаціях регулюються цим Законом, законодавством про працю, статутами кооперативних організацій та правилами їх внутрішнього розпорядку.      Трудові відносини в кооперативних організаціях регулюються цим Законом, законодавством про працю, статутами кооперативних організацій та правилами їх внутрішнього розпорядку.  
283. Для здійснення мети і статутних завдань кооперативна організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є її членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між кооперативною організацією та найманим працівником може укладатися договір у формі контракту.   -160- Беспалий Б.Я.
У ч. 2 ст. 34 після тексту "та найманим працівником" слово "може" замінити словом "має".  
Відхилено   Для здійснення мети і статутних завдань кооперативна організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є її членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між кооперативною організацією та найманим працівником може укладатися договір у формі контракту.  
284. Кооперативна організація самостійно визначає форми і систему оплати праці своїх членів і найманих працівників з урахуванням норм і гарантій, установлених законодавством.   -161- Беспалий Б.Я.
У ч. 3 ст. 34 текст "норм і гарантій" замінити словом "вимог".  
Враховано   Кооперативна організація самостійно визначає форми і систему оплати праці своїх членів і найманих працівників з урахуванням вимог, установлених законодавством.  
285. Стаття 35. Соціальна підтримка членів та найманих працівників      Стаття 35. Соціальна підтримка членів та найманих працівників  
286. Кооперативні організації гарантують своїм членам та найманим працівникам оплату праці відповідно до фаху, кваліфікації та особистого трудового внеску, належні умови праці, а також забезпечують соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством.      Кооперативні організації гарантують своїм членам та найманим працівникам оплату праці відповідно до фаху, кваліфікації та особистого трудового внеску, належні умови праці, а також забезпечують соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством. За рішенням загальних зборів членів кооперативу працівникам кооперативу можуть надаватися додаткові пільги соціального захисту за рахунок прибутку кооперативу.  
287. Стаття 36. Охорона праці      Стаття 36. Охорона праці  
288. Кооперативна організація забезпечує додержання встановлених норм і правил з охорони праці, техніки безпеки, санітарних вимог на виробництві.   -162- Беспалий Б.Я.
В ч. 1 ст. 36 після тексту "заперечує додержання встановлених" текст "норм і правил" замінити текстом "відповідно до законодавства вимог".  
Враховано   Кооперативна організація забезпечує додержання встановлених відповідно до законодавства вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарних вимог на виробництві.  
289. Кооперативна організація несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю членів кооперативу - фізичних осіб, найманих працівників внаслідок виконання ними своїх службових обов'язків, відповідно до законодавства.   -163- Беспалий Б.Я.
В ч. 2 ст. 36 наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону".  
Враховано   Кооперативна організація несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю членів кооперативу - фізичних осіб, найманих працівників внаслідок виконання ними своїх службових обов'язків, відповідно до закону.  
290. Розділ V. ДЕРЖАВА І КООПЕРАЦІЯ      Розділ V. ДЕРЖАВА І КООПЕРАЦІЯ  
291. Стаття 37. Взаємовідносини між державою і кооперативними організаціями      Стаття 37. Взаємовідносини між державою і кооперативними організаціями  
292. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів кооперативних організацій та їх членів, максимально сприяє розвитку і зміцненню їх господарської самостійності.      Держава гарантує додержання прав і законних інтересів кооперативних організацій та їх членів, максимально сприяє розвитку і зміцненню їх господарської самостійності.  
293. Держава сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів для системи кооперації, розвитку мережі кооперативної освіти, проведенню наукових досліджень з питань кооперації.      Держава сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів для системи кооперації, розвитку мережі кооперативної освіти, проведенню наукових досліджень з питань кооперації.  
294. Кооперативні організації взаємодіють з органами виконавчої влади в питаннях виробництва продукції та надання послуг з метою зниження рівня безробіття, розв'язання інших економічних і соціальних проблем.   -164- Пеклушенко О.М.
У частині третій статті 37 після слова "влади" додати слова "та органами місцевого самоврядування";  
Враховано   Кооперативні організації взаємодіють з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в питаннях виробництва продукції та надання послуг з метою зниження рівня безробіття, розв'язання інших економічних і соціальних проблем.  
295. Власність кооперативних організацій є недоторканною, перебуває під захистом держави і охороняється законом. Забороняється відволікання майна кооперативних організацій на цілі, не пов'язані з їх статутною діяльністю.   -165- Томич І.Ф.
У статті 37 проекту абзац 4 вилучити.  
Відхилено   Власність кооперативних організацій є недоторканною, перебуває під захистом держави і охороняється законом. Забороняється відволікання майна кооперативних організацій на цілі, не пов'язані з їх статутною діяльністю.  
296. Держава не відповідає за зобов'язаннями кооперативних організацій, а кооперативні організації не відповідають за зобов'язаннями держави.      Держава не відповідає за зобов'язаннями кооперативних організацій, а кооперативні організації не відповідають за зобов'язаннями держави.  
297. Забороняється втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фінансово-господарську та іншу діяльність кооперативних організацій.   -166- Беспалий Б.Я.
Ч. 6 ст. 36 наприкінці доповнити текстом "крім випадків прямо передбачених законом".  
Враховано   Забороняється втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фінансово-господарську та іншу діяльність кооперативних організацій крім випадків прямо передбачених законом.  
298. Органи державної влади не допускають будь-яких обмежень щодо вільного і рівноправного просування кооперативних організацій на ринки товарів і послуг.   -167- Томич І.Ф.
У статті 37 проекту абзац 7 вилучити.  
Враховано    
    -168- Беспалий Б.Я.
Частину 7 ст. 37 після тексту "Органи державної влади" доповнити текстом ", органи місцевого самоврядування".  
нша редакція   
299. Рішення органів державної влади, що зачіпають інтереси кооперації, приймаються після попереднього погодження їх з відповідними кооперативними об'єднаннями загальнодержавного, регіонального або місцевого рівня.   -169- Беспалий Б.Я.
Частину 8 ст. 37 після тексту "Органи державної влади" доповнити текстом "органи місцевого самоврядування".  
Враховано редакційно   Рішення органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що зачіпають інтереси кооперації, приймаються після попереднього погодження їх з відповідними кооперативними об'єднаннями із загальнодержавним чи місцевим статусом.  
    -170- Беспалий Б.Я.
Частину 8 ст. 37 після тексту "органів державної влади" доповнити текстом ", органів місцевого самоврядування", а текст "загальнодержавного, регіонального або місцевого рівня" замінити текстом "із загальнодержавним чи місцевим статусом".  
Враховано    
300. Збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання рішень органів державної влади або їх посадових осіб, а також внаслідок невиконання чи неналежного виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування передбачених законодавством обов'язків щодо цієї організації, підлягають відшкодуванню цими органами. Спори з питань відшкодування збитків розв'язуються у судовому порядку.   -171- Беспалий Б.Я.
Ч. 9 ст. після тексту "органів державної влади" доповнити текстом ", органів місцевого самоврядування".  
Враховано   Збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, а також внаслідок невиконання чи неналежного виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування передбачених законодавством обов'язків щодо цієї організації, підлягають відшкодуванню цими органами. Спори з питань відшкодування збитків розв'язуються у судовому порядку.  
    -172- Пеклушенко О.М.
У частині дев'ятій статті 37 після слів "державної влади" додати слова "органів місцевого самоврядування";  
Враховано    
    -173- Беспалий Б.Я.
У ст. 38 наприкінці текст "законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано    
301. Стаття 38. Контроль за діяльністю кооперативних організацій      Стаття 38. Контроль за діяльністю кооперативних організацій  
302. Контроль за діяльністю кооперативних організацій здійснюють відповідні органи державної влади в межах своєї компетенції, установленої законодавством України.      Контроль за діяльністю кооперативних організацій здійснюють відповідні органи державної влади в межах своєї компетенції, установленої законом.  
303. Розділ VІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ І      Розділ VІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ І  
304. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ   -174- Беспалий Б.Я.
Назву розділу VІ наприкінці доповнити текстом "кооперативних організацій".  
Враховано   ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
305. Стаття 39. Міжнародні зв'язки кооперативних організацій      Стаття 39. Міжнародні зв'язки кооперативних організацій  
306. Кооперативні організації України мають право вступати до міжнародних кооперативних організацій з метою розвитку співробітництва з кооперативами різних країн.   -175- Буждиган П.П.
По тексту законопроекту внести техніко-юридичні правки у звзку з зауваженнями Головного юридичного управління.  
Враховано   Кооперативні організації України мають право вступати до міжнародних кооперативних організацій з метою розвитку співробітництва з кооперативами різних країн.  
307. Кооперативи та кооперативні об'єднання самостійно встановлюють міжнародні зв'язки з організаціями зарубіжних країн, беруть участь у Міжнародному кооперативному альянсі та здійснюють інші зв'язки з міжнародними організаціями, сприяють розвитку співробітництва та солідарності учасників кооперативного руху різних країн, пропаганді своїх принципів і цінностей.      Кооперативи та кооперативні об'єднання самостійно встановлюють міжнародні зв'язки з організаціями зарубіжних країн, беруть участь у Міжнародному кооперативному альянсі та здійснюють інші зв'язки з міжнародними організаціями, сприяють розвитку співробітництва та солідарності учасників кооперативного руху різних країн, пропаганді своїх принципів і цінностей.  
308. Стаття 40. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативних організацій      Стаття 40. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативних організацій  
309. Кооперативні організації самостійно провадять зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.      Кооперативні організації самостійно провадять зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.  
310. Порядок використання доходу кооперативної організації в іноземній валюті встановлюється валютним законодавством України.      Порядок використання доходу кооперативної організації в іноземній валюті встановлюється валютним законодавством України.  
311. Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
312. Стаття 41. Прикінцеві положення      Стаття 41. Прикінцеві положення  
313. 1. Цей Закон набирає чинності з для його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з для його опублікування.  
314. 2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про кооперацію", закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.   -176- Беспалий Б.Я.
Ч. 2 ст. 41 виключити.  
Відхилено   2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про кооперацію", закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
315. 3. Кооперативи та кооперативні об'єднання, які створено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року привести свої статути у відповідність із цим Законом.   -177- Беспалий Б.Я.
Ч. 3 після тексту "протягом року" доповнити текстом "з дня набрання чинності цим Законом".  
Враховано   3. Кооперативи та кооперативні об'єднання, які створено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свої статути у відповідність із цим Законом.  
316. 4. До приведення статутів у відповідність із цим Законом кооперативи та кооперативні об'єднання керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.      4. До приведення статутів у відповідність із цим Законом кооперативи та кооперативні об'єднання керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.  
317. 5. Кабінету Міністрів України протягом року після набрання чинності цим Законом:   -178- Беспалий Б.Я.
В абз. 1 ч. 5 ст. 41 слово "після" замінити текстом "з дня".  
Враховано   5. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:  
318. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;  
319. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
320. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.   -179- Беспалий Б.Я.
У п. 3 ч. 5 ст. 41 після тексту "виконавчої влади" слово "своїх" замінити словом "їх".  
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.