Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"      Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до Закону України " Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (ВВР, 2001, №1, ст.2) такі зміни:   -1- Сушкевич В.М.
Частину другу статті 1 доповнити словами: "з одночасним роз'ясненням інвалідам з дитинства їх права на державну соціальну допомогу".  
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до Закону України " Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №1, ст.2) такі зміни: 1. Частину другу статті 1 доповнити словами "з одночасним роз'ясненням інвалідам з дитинства їх права на державну соціальну допомогу".  
    -2- Шаров І.Ф.
Частину першу статті 1 доповнити положенням про надання права на отримання допомоги з часу отримання висновку органу медико-соціальної експертизи.  
Враховано частково в іншій редакції (ч.2 статті 1)   
    -3- Кармазін Ю.А.
Передбачити право на отримання допомоги не з часу подання заяви, а з того часу, коли встановлено факт настання права на цю допомогу, тобто з моменту отримання висновку органу медико-соціальної експертизи.  
Враховано частково в іншій редакції (ч.2 статті 1)   
2. 1. В частині першій статті 12 після слова "одержувачем" доповнити словами "без поважних причин (поважною причиною може бути перебування на лікуванні інваліда, інші причини, які фізично унеможливлювали своєчасне звернення за призначеними сумами державної соціальної допомоги)" далі за текстом.   -4- Фельдман О.Б.
В частині першій статті 12 слова "може бути" замінити словом "є".  
Враховано   2. Статтю 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Виплата державної соціальної допомоги за минулий час Призначені суми державної соціальної допомоги, але не витребувані своєчасно одержувачем без поважних причин, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням. Суми державної соціальної допомоги, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує державну соціальну допомогу, або через неможливість отримання цих сум інвалідом чи його офіційним представником з поважних причин (поважною причиною є перебування інваліда на лікуванні, інші причини, які фізично унеможливлювали своєчасне витребування призначених сум державної соціальної допомоги, або інші об'єктивні обставини, коли інвалід чи його батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники не могли звернутися за їх отриманням), виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата державної соціальної допомоги за минулий час здійснюється виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її виплату. Невиплату або відмову в виплаті державної соціальної допомоги за минулий час може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до закону".  
    -5- Кармазін Ю.А.
В частині першій статті 12 перелік поважних причин має бути максимально розширеним, зокрема до поважних причин віднести обставини, коли інвалід не знав, не міг сам або його батьки чи піклувальники звернутися за захистом його інтересів.  
Враховано    
    -6- Шаров І.Ф.
У частині другій статті 12 визначити поняття "поважні причини".  
Враховано    
    -7- Мельничук М.В.
Необхідно передбачити кримінальну відповідальність чиновника за невчасне призначення або зволікання з призначенням соціальної допомоги.  
Враховано в іншій редакції.   
3. 2. В першому реченні частини другої статті 12 після слів "державну соціальну допомогу" доповнити словами "або із-за неможливості отримання інвалідом або його офіційним представником з поважних причин" далі за текстом.       
4. 3. Статтю 12 доповнити частиною третьою наступного змісту: "Невиплату або відмову у виплаті державної соціальної допомоги за минулий час може бути оскаржено в судовому порядку".       
5. ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
6. 2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.      2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
7. 3.Кабінету Міністрів України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.      3.Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.