Кількість абзаців - 3356 Таблиця поправок


Про Державний бюджет України на 2004 рік (Перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2004 рік       
1. І. Основні засади   -1- Порошенко П.О.
Вилучити  
Враховано    
    -2- При підготовці до розгляду Верховною Радою України не допустити звуження основних соціальних гарантій громадян  Враховано частково    
2. Державний бюджет України на 2004 рік:       
3. - сформований на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави. Розмір доходів визначений на рівні 27,6 відсотка до валового внутрішнього продукту України та враховує розширення податкової бази внаслідок послаблення фіскального навантаження на економіку країни з одночасним залученням ресурсів в економічний розвиток;       
4. - спрямований на створення сприятливих умов для розвитку виробництва, стимулювання сталої економічної і соціальної розбудови країни;       
5. - забезпечує реалізацію виваженої боргової політики;       
6. - передбачає застосування програмно-цільового підходу до виконання бюджету, забезпечує упорядкування та оптимізацію мережі бюджетних установ, реалізацію принципу поступового переходу від утримання бюджетних установ до виділення їм коштів для надання суспільних послуг із застосуванням механізму державного замовлення, запровадження паспортів бюджетних програм;       
7. - передбачає забезпечення виконання державних функцій в межах наявних ресурсів, що свідчить про його збалансованість;       
8. - передбачає збереження питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті.       
9. ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -3- Стоян О.М.
Одночасно з проектом держбюджету до Верховної Ради України мають бути подані законопроекти щодо розмірів державних соціальних гарантій на наступний рік, включаючи розмір мінімальної пенсії за віком. Враховуючи, що вартість продуктів харчування складає до 65% від розміру прожиткового мінімуму, необхідно зробити перерахунки розмірів прожиткового мінімуму по категоріях громадян, виходячи з цін, що фактично склалися у червні 2003 року, та уточнених прогнозних індексів інфляції до кінця 2003 року та на 2004 рік.  
Відхилено    
    -4- Мороз О.О.
Зобов'язати Кабінет Міністрів України до розгляду проекту Закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні внести до Верховної Ради України проекті законів про внесення змін до тих законів, які змінюються законопроектом, що розглядається.  
Враховано Доручення Уряду   
    -5- Визнати категорично неприйнятною редакцію проекту Закону України "Про Державний бюджет на 2004 рік". Визнати проект Закону України "Про Державний бюджет України" таким, що суперечить чинному законодавству України, містить численні негативні положення, норми, які є помилковими як із юридичної, так і з економічної, соціальної точки зору. Вилучити всі податкові норми з тексту даного законопроекту, включити їх в окремий проект Закону України та подати в єдиному пакеті з проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".  Враховано в іншій редакції   
10. Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2004 рік у сумі - 58.220.041,4 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 44.396.124,9 тис.грн. та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.823.916,5 тис.грн., згідно з додатком № 1 до цього Закону.   -6- Збільшити доходи загального фонду Державного бюджету на 2.045.000,0 тис.грн., з них - на 1.500.000,0 тис.грн. завдяки дотриманню реалістичності макропоказників соціально-економічного розвитку України на 2004 рік, затвердивши прогноз приросту реального ВВП у розмірі 6-8 відсотків замість запропонованих 4,8 відсотка.  Враховано частково    
    -7- Коновалюк В.І.
Збільшити прогнозні показники надходжень до Державного бюджету України на 1308,2 млн. грн.  
Враховано    
    -8- Загрева Б.Ю.
Збільшити доходну частину проекту бюджету на 500 млн. грн. за рахунок зменшення недоїмки по сплаті податків та зборів до Державного бюджету України НАК "Нафтогаз".  
Враховано    
    -9- Косінов С.А.
Збільшити доходи загального фонду Державного бюджету на 2004 рік за рахунок збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби та на 1 500 000 тис.грн. завдяки дотриманню реалістичності макропоказників соціально-економічного розвитку України на 2004 рік, затвердивши прогноз приросту ВВП у розмірі 6-8 % замість 4,8% запропонованих у Проекті.  
Враховано частково    
    -10- Баранівський О.П.
Супрун Л.П.
Збільшити доходи бюджету на 4.300.000,0 тисяч грн. виходячи із зростання реального ВВП у наступному році на 8% (відповідно до Програми діяльності Уряду). Збільшити загальний фонд бюджету на 3.500.000,0 тисяч грн. за рахунок скорочення на 25% рівня податкового боргу. Зарахувати до загального фонду державного бюджету 10% зменшення недоїмки минулих років - 1400 млн. грн.  
Враховано частково    
11. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 59.916.042,4 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.273.026,7 тис.грн. та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.643.015,7 тис.грн.       
12. Затвердити на 2004 рік:       
13. обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі - 1.512.428 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 920.351,7 тис.грн. та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 592.076,3 тис.грн.;       
14. обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі - 2.185.801,1 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 969.449,9 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.216.351,2 тис.грн.       
15. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 2.369.374,1 тис.грн., у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.926.000 тис.грн. та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 443.374,1 тис.грн., згідно з додатком № 2 до цього Закону.       
16. Установити розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України у сумі 400.000 тис.грн.   -11- Національний банк України
Статтю 1 проекту доповнити абзацом, виклавши його у наступній редакції: "Установити ліміт залишку тимчасово вільних бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках Державного казначейства України в сумі тижневої потреби у фінансуванні видатків державного бюджету у 2004 році"  
Відхилено Доручення Уряду   
17. ІІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -12- Мороз О.О.
Врахувати в проекті Закону реальне зростання ВВП у наступному році до 8%, відобразивши відповідні зміни і в додатку № 1.  
Враховано частково    
    -13- Асадчев В.М.
Зменшити загальний фонд і збільшити спеціальний фонд по відрахуванню джерел, що спрямовуються на будівництво доріг, у сумі 568 933,1 тис грн.  
Враховано    
    -14- -- Збільшити доходну частину бюджету на 2004 рік на 2,8 млрд.грн., оскільки в макроекономічних показниках Кабінетом міністрів України передбачено 8% росту ВВП, а в проекті закону проведено обрахунок лише на 6%.  Враховано    
    -15- Рудковський Д.О.
Врахувати у доходах бюджету: наявну недоїмку у сумі 15 млрд. грн. суму нарахованих пені та штрафів - 15 млрд. грн.  
Враховано частково    
    -16- Баранівський О.П.
Супрун Л.П.
Ввести фіксований збір за використання питної води, яка використовується для виробництва безалкогольних, слабоалкогольних та алкогольних напоїв.  
Враховано редакційно    
18. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік належать:       
19. 1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби;   -17- Гаврилюк В.В.
Вилучити із проекту Держбюджету на 2004 рік пункт 1) статті 2.  
Відхилено    
20. 2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);   -18- Беспалий Б.Я.
Передбачити, що не до Державного, а до місцевих бюджетів зараховується частка податку на прибуток підприємств пропорційна до частки комунальної власності у цьому підприємстві (для підприємств змішаної форми власності).  
Відхилено    
21. 3) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;       
22. 4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;   -19- Гаврилюк І.Я.
врахувати наступний розподіл коштів від справляння плати за використання лісових ресурсів: 50 % - до державного бюджету 10% - до обласного бюджету 15% - до районного бюджету 25% - до відповідних бюджетів сіл, селищ, міс  
Відхилено    
23. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;       
24. 6) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;   -20- Стоян О.М.
Пункт 6 статті 2 виключити.  
Відхилено    
    -21- Беспалий Б.Я.
Текст "державного бюджету" замінити тестом "Державного бюджету України".  
Враховано    
25. 7) податок на додану вартість (крім податку на додану вартість, визначеного пунктами 1 і 2 статті 12 цього Закону);   -22- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Пункт 7 статті 2 викласти в такій редакції: "7) суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету у відповідності до пункту 7.7.5. статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість"  
Враховано в іншій редакції   
26. 8) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);   -23- після слів "транспортних засобів" доповнити словами "та частини акцизного збору з тютюнових виробів, обчисленої у процентах до обороту з реалізації".  Відхилено    
    -24- пункт 8 статті 2 викласти в наступній редакції: "акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачуються платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,75 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів)".  Враховано    
    -25- Слабенко С.І.
Шпак В.Ф.
Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Климпуш О.Д.
Зубець М.В.
У пункті 8 статті 2 виключити слова "70 відсотків".  
Враховано частково    
    -26- Демьохін В.А.
У пункті 8 статті 2 (змінити норму): „акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні транспортних засобів)".  
Враховано частково    
27. 9) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);   -27- після слів "транспортних засобів" доповнити словами "та частини акцизного збору з тютюнових виробів, обчисленої у процентах до обороту з реалізації".  Відхилено    
    -28- пункт 9 статті 2 викласти в наступній редакції: "акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 75 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів)".  Враховано    
    -29- Слабенко С.І.
Шпак В.Ф.
Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
Шуфрич Н.І.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
У пункті 9 статті 2 виключити слова "70 відсотків".  
Враховано частково    
28. 10) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);       
29. 11) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;       
30. 12) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);   -30- пункт 12 статті 2 викласти в наступній редакції: "ввізне мито (крім 75 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них)".  Враховано    
    -31- Слабенко С.І.
Шпак В.Ф.
Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
Шуфрич Н.І.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
У пункті 12 статті 2 виключити слова "70 відсотків".  
Враховано частково    
31. 13) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;       
32. 14) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;   -32- Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів мають бути визначені окремим рядком доходів Державного бюджету України на 2004 рік, які представлені у додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".  Враховано частково Доручення Уряду   
33. 15) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
34. 16) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;   -33- Шибко В.Я.
Пункт 16 статті 2 доповнити словами "а також 50 відсотків за рішенням судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України"  
Відхилено    
    -34- Беспалий Б.Я.
Вилучити слова: "в установленому порядку"  
Відхилено    
35. 17) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;       
36. 18) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;       
37. 19) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;       
38. 20) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;       
39. 21) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;   -35- пункт 21 статті 2 викласти в наступній редакції: "25 відсотків портового (адміністративного) збору".  Враховано    
40. 22) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;       
41. 23) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону;       
42. 24) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;   -36- Жовтяк Є.Д.
Пункт 24 статті 2 вилучити.  
Відхилено    
43. 25) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;       
44. 26) рентна плата за транспортування нафти;       
45. 27) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;       
46. 28) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;       
47. 29) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;       
48. 30) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;   -37- У пункті 30 статті 2 після слів "Національної Академії наук України" додати слова "та Академії медичних наук України і Міністерства охорони здоров'я України" і далі за текстом  Відхилено    
    -38- Подобєдов С.М.
Кириллов В.Д.
У пункті 30 статті 2 після слів "Національної Академії наук України" додати слова "та Академії медичних наук"  
Відхилено    
    -39- Беспалий Б.Я.
Після слів "що належить бюджетним установам" доповнити словами "чи організаціям".  
Відхилено    
    -40- Порошенко П.О.
Король В.М.
Міністерству фінансів визначити суму надходжень плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Збільшити обсяг надходжень коштів від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна за рахунок визначення суми надходжень плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Суму надходжень плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, включити до тексту у додатку №1 до законопроекту.  
Враховано частково Доручення Уряду   
49. 31) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;   -41- Горбаль В.М.
відрахування від суми коштів, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів.  
Відхилено    
50. 32) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;   -42- Вилучити пункт 32 статті 2, доповнивши таким пунктом статтю 10  Відхилено    
51. 33) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету;   -43- Беспалий Б.Я.
Слова "вилучається до бюджету" замінити словами "відповідно до Бюджетного кодексу України вилучається до Державного бюджету України".  
Відхилено    
52. 34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;   -44- Поліщук К.А.
Не включати аероновігаційний збір до Державного бюджету Україн  
Відхилено    
    -45- Семенюк В.П.
Статтю 2 доповнити новим пунктом 36 такого змісту: "97 відсотків надходжень до державного бюджету плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна"  
Відхилено оручення Уряду   
    -46- Суму надходжень від операцій з держаним боргом України, які планує отримати Міністерство фінансів України, зазначити окремим рядком доходів Державного бюджету України на 2004 рік, які представлені у додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".  Відхилено    
    -47- Статтю 2 доповнити пунктом: "надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"  Враховано    
    -48- Семенюк В.П.
Статтю 2 доповнити наступним пунктом 97 відсотків надходжень від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування.  
Враховано    
    -49- Статтю 2 доповнити наступним пунктом: аеронавігаційний збір.  Враховано    
    -50- Франчук І.А.
Статтю 2 доповнити наступними пунктами: "- аеронавігаційний збір; - надходження від проведення грошово-речових лотерей; - 30 відсотків плати за забруднення навколишнього середовища".  
Враховано частково    
    -51- Порошенко П.О.
Статтю 2 розділу ІІІ доповнити пунктом: "36) митні збори".  
Враховано    
    -52- Слабенко С.І.
Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
Климпуш О.Д.
Статтю 2 доповнити пунктом 35 такого змісту: "35) єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України (крім плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав та транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні)". Пункт 35 відповідно вважати пунктом 36.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -53- Шкляр В.Б.
Статтю 2 доповнити пунктом 35 такого змісту: "35) 10 відсотків власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету".  
Враховано Доручення Уряду   
    -54- Баранівський О.П.
Супрун Л.П.
Кошти від скорочення рівня податкового боргу.  
Враховано частково    
53. 35) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.       
54. Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 грн. за 1 тонну і газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну.   -55- Рудьковський М.М.
після слів "природний газ у розмірі" цифру "30,6" замінити на "28,9", після слів "за нафту - у розмірі" цифру "160" замінити на "52,02", слова "за газовий конденсат - у розмірі 104,4 гривні" виключити.  
Відхилено    
    -56- Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу та газового конденсату з морських родовищ, які реалізуються за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 52,02 гривні за 1 тонну і газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну.  Відхилено    
    -57- Шкляр В.Б.
Статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту: "Установити, що заборгованість НАК "Нафтогаз України" по платежах до бюджетів різного рівня може погашатися через взаємозалік шляхом будівництва газопроводів відповідно до державного замовлення. Обсяги державного замовлення і об"єкти будівництва визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено Доручення Уряду   
    -58- Воюш В.Д.
Франчук А.Р.
Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу та газового конденсату з морських родовищ) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 грн. за 1 тонну і газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну.  
Враховано Доручення Уряду   
    -59- Визначити обсяги видобутку газового конденсату 1065 тис. тн. та ставку рентної плати за його видобуток - 160 грн./тн.  Враховано Доручення Уряду   
55. Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:       
56. рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;       
57. рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;   -60- рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,5 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується.  Відхилено    
58. рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.       
59. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15,25 числа поточного місяця,5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -61- Рудьковський М.М.
Сплата зазначених платежів, крім рентної плати за транзитне транспортування природного газу, здійснюється щодекадно (15,25 числа поточного місяця,5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів нафти та аміаку, що транспортуються територією України, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. Сплата рентної плати за транзитне транспортування природного газу здійснюється за касовим методом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено    
60. Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.       
61. Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.       
62. Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.   -62- Доповнити новою статтею: "Установити, що у 2004 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком № 11 до цього Закону."  Враховано    
    -63- Доповнити статтею наступного змісту: Установити, що з операцій по вивезенню (експорту) за межі митної території України природного газу сплачується вивізне мито в розмірі, еквівалентному 10 доларам США за 1000 куб. метрів.  Враховано    
    -64- Шуфрич Н.І.
Запровадити рентну плату за використання водних ресурсів (прогнозний обсяг - 374 млн.грн.) із зарахуванням до спеціального фонду державного бюджету і спрямуванням на видатки по бюджетних програмах Держводгоспу.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -65- Буряк С.В.
Абдуллін О.Р.
Задорожній О.В.
Супрун Л.П.
Шаров І.Ф.
Біловол О.М.
Руденко Г.Б.
Каратуманов О.Ю.
Бондарчук С.В.
Салмін О.В.
Шуфрич Н.І.
Стаття 12-1. Установити, що водокористувачі, які здійснюють використання водних ресурсів за допомогою власних водозабірних споруд і відповідно до обладнання для забору води, вносять до спеціального фонду Державного бюджету України: - рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб теплових електростанцій у розмірі 0,02 гривні за 1 куб. метр; - рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб атомних електростанцій у розмірі 0,10 гривні за 1.куб. метр; - рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб підприємств харчової промисловості у розмірі 0,20 гривні за 1 куб. метр; - рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб сільського господарства у розмірі 0 грн. за 1 куб. метр; - рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб інших споживачів у розмірі 0,05 гривні за 1 куб. метр; - рентну плату за використання обсягів підземної води для потреб підприємств харчової промисловості у розмірі 0,30 гривні за 1 куб. метр; - рентну плату за використання обсягів підземної води для потреб сільського господарства у розмірі 0 грн. з 1 куб. метр; - рентну плату за використання обсягів підземної води для потреб інших споживачів у розмірі 0,10 гривні за 1 куб. метр. Сплата рентних платежів здійснюється, виходячи з фактичних обсягів водних ресурсів, що використовуються на території України, у порядку і строки, визначені Кабінетом Міністрів України.  
Враховано Доручення Уряду   
63. Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2004 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2003 рік, а також у повному обсязі кошти доходу за ПОВДП 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2004 році, на загальну суму не менш як 500.000 тис.грн. Ці кошти перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разі недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету України - зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року.   -66- Національний банк України
Не погоджуючись із запропонованою редакцією статті 5 проекту, якою передбачається механізм перерахування можливих доходів та конкретний вид доходів, що підлягає внесенню у бюджет, Національний банк України пропонує визначити статтю 5 в наступній редакції: "Установити, що Національний банк України в 2004 році вносить до Державного бюджету України авансові платежі як перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками в сумі 500 млн. грн."  
Враховано частково    
    -67- Навести юридичне та економічне обгрунтування положень статті 5. Викласти в наступній редакції: Установити, що Національний банк України в 2004 році вносить до Державного бюджету авансові платежі як перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками в сумі 500 млн. грн.  Враховано частково    
    -68- Національний банк України, отримавши у 2004 році кошти у якості обслуговування цінних паперів, здійснить перерахування їх до Державного бюджету України як суму перевищення доходів над витратами в 2004 році.  Враховано частково    
    -69- Луценко Ю.В.
замість 500.000,0 тис.грн. передбачити 800.000,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -70- Коновалюк В.І.
цифру "500.000" замінити на "700.000"  
Враховано    
    -71- Визначити суму надходжень від перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України в сумі не менше як 1 млрд. грн.  Враховано частково    
64. Стаття 6. Органам державної податкової служби України:       
65. зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);   -72- Стоян О.М.
Атрошенко В.А.
В абзаці 2 статті 6 виключити слова: "незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки)".  
Відхилено Доручення Уряду   
66. здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2004 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.       
67. Стаття 7. Установити, що у 2004 році:       
68. у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;   -73- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Абзаці другій статті 7 вилучити  
Відхилено    
    -74- Виключити. При необхідності розглядати в окремому проекті Закону по внесенню змін до Закону України з питань оподаткування.  Відхилено    
69. зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2005 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) природного газу, нафти та аміаку транзитом через територію і порти України;   -75- Кравчук Л.М.
У третьому абзаці статті 7 слова "природного газу, нафти та аміаку" замінити словами "пасажирів та вантажів".  
Відхилено Доручення Уряду   
    -76- Климпуш О.Д.
Єдін О.Й.
Внести до статті 7 абзац наступного змісту: "зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія п. 11. 15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2005 року за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України"  
Відхилено    
    -77- Заплатинський В.М.
Пункт 2 статті 7 доповнити наступним реченням: "Установити, що суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють зазначені послуги, вносять до Державного бюджету України рентну плату в розмірі 3 відсотки отриманої плати за перевезення (переміщення) природного газу, нафти та аміаку транзитом через територію і порти України".  
Відхилено    
70. операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податку на додану вартість. Операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, оподатковуються на загальних підставах;   -78- Рудьковський М.М.
операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податком на додану вартість. Операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.  
Відхилено    
    -79- виключити слова першого речення "відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України".  Відхилено    
    -80- операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податку на додану вартість. Операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.  Відхилено    
71. на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек ставку акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг;   -81- Виключити. При необхідності розглядати в окремому проекті Закону по внесенню змін до Закону України з питань оподаткування та обов"язково скорегувати дану норму.  Відхилено Доручення Уряду   
    -82- Сватков Л.Б.
Виключити.  
Відхилено    
    -83- Калетнік Г.М.
Сватков Л.Б.
У абзаці 5 статті 7 слова та цифри "60 євро" замінити словами та цифрами "30 євро"  
Відхилено Доручення Уряду   
    -84- Доповнити статтю абзацом наступного змісту акцизний збір на тютюнові вироби при застосуванні ставок у процентах до обороту з реалізації ( у розмірі 5 %) не може бути меншим однієї третини акцизного збору на тютюнові вироби, визначеного за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару  Враховано    
    -85- Капустін В.В.
Доповнити статтю 7 абзацом: "на тютюнові вироби ставки акцизного збору складають 15 гр. за 1000 сигарет з фільтром та 7 грн. за 1000 сигарет без фільтру"  
Враховано редакційно    
72. експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, розрахованого згідно з діючим порядком, що має дорівнювати частці обсягів фактично отриманої валютної виручки за продаж товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі експортних оподатковуваних операцій;   -86- Матвієнков С.А.
Осика С.Г.
Катеринчук М.Д.
Виключити.  
Відхилено Доручення Уряду   
    -87- Виключити. При необхідності розглядати в окремому проекті Закону по внесенню змін до Закону України з питань оподаткування.  Відхилено Доручення Уряду   
73. запроваджується мораторій на:   -88- Атрошенко В.А.
В статті 7 вилучити останній підпункт наступного змісту: "запроваджується мораторій на .......".  
Відхилено    
    -89- Довгий Т.О.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Абзац сьомий виключити  
Відхилено    
    -90- Катеринчук М.Д.
Вилучити норму статті 7 проекту стосовно встановлення мораторію на створення нових спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на нових територіях.  
Відхилено    
    -91- Надрага В.І.
Сушкевич В.М.
Збільшення надходжень до загального фонду Держбюджету внаслідок відміни певних пільг суб"єктам господарювання, що діють у спеціальних економічних зонах ( СЕЗ)та територіях пріоритетного розвитку ( ТПР). Призупинити на 2004 рік пільги, що були надані відповідними законами України суб"єктам СЕЗ та ТПР, в частині їх звільнення від сплати ввізного мита, податку на додану вартість та податку на прибуток. Загальний ресурс додаткових у випадку пропонованого призупинення пільг становитиме понад 350 000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
74. - створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на нових територіях;   -92- Семенюк В.П.
Вилучити у абзаці 7 статті 7 текст ", технологічних парків ".  
Відхилено оручення Уряду   
    -93- Катеринчук М.Д.
Довгий Т.О.
Абзац 8 статті 7 виключити  
Відхилено    
75. - розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності та технологічних парках.   -94- Семенюк В.П.
В абзаці 8 статті 7 виключити слова "та технологічних парках".  
Відхилено    
    -95- Катеринчук М.Д.
Довгий Т.О.
Абзац 9 статті 7 виключити  
Відхилено    
    -96- продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється виключно на аукціонах, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.  Враховано    
    -97- Горбаль В.М.
після слів "та технологічних парках" доповнити словами "крім нових інвестиційних і інноваційних проектів у галузях, визначених пріоритетними, згідно Законів України".  
Враховано Доручення Уряду   
    -98- Калетнік Г.М.
Статтю 7 доповнити абзацом наступного змісту: "Ліквідувати діючі спеціальні "вільні економічні зони"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -99- Порошенко П.О.
Супрун Л.П.
Доповнити статтю 7 новим абзацом такого змісту: "При визначенні податкового зобов"язання зі сплати акцизного збору на тютбнові вироби, що обчислюються у проціентах до обороту з продажу з товару (продукції), роозмір такого зобов"язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акзизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)".  
Враховано    
76. Стаття 8. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.       
77. Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця), подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.       
78. Стаття 9. Установити обсяг ввезення в Україну у 2004 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 17 01 11) 250 тис. тонн із ставкою ввізного мита 30 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2004 року.   -100- Абзац перший статті 9 викласти в наступній редакції: "Установити обсяг ввезення в Україну у 2004 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 17 01 11) 125 тис. тонн із ставкою ввізного мита 30 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2004 року."  Враховано    
    -101- Порошенко П.О.
Король В.М.
Єхануров Ю.І.
Губський Б.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Семенюк В.П.
Вилучити статтю 9  
Враховано частково    
79. Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 60 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.       
80. Стаття 10. Здійснити погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 квітня 2003 року і не відшкодована на 1 січня 2004 року, шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років.   -102- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції: "З метою погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 квітня 2003 року і не відшкодована на 1 січня 2004 року, здійснити у встановленому чинним законодавством порядку випуск та розміщення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років з зарахуванням коштів отриманих від такого розміщення до загального фонду Державного бюджету і направленням цих коштів на погашення зазначеного бюджетного боргу".  
Відхилено    
    -103- Матвієнков С.А.
Єхануров Ю.І.
Косінов С.А.
Мороз О.О.
Катеринчук М.Д.
Семенюк В.П.
Челноков С.Д.
Гаврилюк В.В.
Статтю 10 виключити.  
Враховано    
    -104- Стоян О.М.
Кабінет Міністрів України у проекті бюджету-2004 визначив розмір цієї заборгованості у 1,9 млрд. грн., в той час як за його ж даними по виконанню Генеральної угоди станом на 1.06.2003 вона складає 2,8 млрд. грн. Запровадження запропонованого Кабінетом Міністрів України механізму погашення простроченої заборгованості з ПДВ протягом 5 років суперечить нормам пп. 7.7.3. статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -105- Виключити та перенести в спеціальний окремий проект Закону про внесення змін до податкових законів України в одному пакеті з проектом Держбюджету. Або викласти в наступній редакції: Якщо сума простроченої станом на 1 січня 2004 року бюджетної заборгованості з податку на додану вартість перед його платником не перевищує один мільйон грн., то Державне казначейство України здійснює погашення такої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість протягом січня 2004 року. Якщо сума простроченої бюджетної заборгованості перед платником податку на додану вартість перевищує один мільйон грн., то платник податку має право прийняти рішення про одержання суми такого перевищення у вигляді процентних облігацій внутрішньої державної позики, що: - мають п"ятирічний термін обігу; - є купонними із щорічним погашенням купону у розмірі 20 відсотків від їх номіналу та процентів, нарахованих на суму, що погашається, у розмірі середньозваженої річної кредитної ставки комерційних банків України станом на момент такого погашення, яка визначається за методикою, встановленою Національним банком України. Погашення здійснюється за рахунок Державного бюджету України до 25 січня року, наступним за роком, у якому купон підлягає погашенню; - можуть бути вільно проданими (переданими, обміненими), наданими у заставу чи іпотеку за будь якими угодами цивільно-правового характеру до моменту погашення останнього купону. Порядок випуску і погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики визначається постановою Кабінету Міністрів України. Незалежно від суми бюджетного відшкодування, якщо суд за позовом (зверненням, скаргою, апеляцією) платника податку приймає рішення на його користь, то виконання такого рішення здійснюється Державним казначейством України у визначені законом строки, без отримання додаткової згоди (погодження, довідки) податкового органу. Врахувати відповідні положення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" №1277-2 при підготовці проекту закону до якого будуть винесені зміни та доповнення до законів із питань оподаткування, що відображені в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".  Враховано частково Доручення Уряду   
    -106- Жовтяк Є.Д.
Стаття 10. Після першого речення додати: „ - на основі добровільної згоди з боку платників податків, перед якими існує заборгованість державного бюджету щодо відшкодування сум податку на додану вартість".  
Враховано в іншій редакції Доручення Уряду   
    -107- Супрун Л.П.
Статтю 10 викласти у такій редакції: "Встановити, що в 2004 році податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) зараховується в розмірі 50 % - до загального фонду Державного бюджету і 50 % - до спеціального фонду Державного бюджету. Надходження сум податку на додану вартість до спеціального фонду спрямовуються на погашення бюджетної заборгованості з податку на додану вартість. У випадку, якщо станом на кінець бюджетного період вказані кошти спеціального фонду не використані, вони залишаються у вигляді перехідних залишків на наступний бюджетний період (або спрямовуються в рахунок зменшення дефіциту Державного бюджету). Якщо коштів спеціального фонду Державного бюджету, які спрямовуються на вказану мету недостатньо, дозволити Міністерству фінансів здійснити запозичення в сумі не більше 1,5 млрд. грн., залучивши їх до спеціального фонду Державного бюджету."  
Враховано частково Доручення Уряду   
81. Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішніх державних позик, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України.       
82. Зазначені облігації внутрішньої державної позики підлягають щорічному погашенню рівними частинами (у розмірі 20 відсотків номінальної вартості таких облігацій) одночасно із виплатою доходів (процентів) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.   -108- Доповнити новою статею наступного змісту: "Стаття 10-1. У 2004 році встановлюється такий порядок надання бюджетного (експортного) відшкодування з податку на додану вартість: Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування, подає розрахунок його розміру, складений за формою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України, на адресу відповідного органу Державного казначейства України, а також додаткову декларацію з цього податку на адресу відповідного податкового органу. Протягом 20 днів, наступних за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. При наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого самого строку провести документальну та/або матеріальну перевірку платника для визначення достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування. У разі, коли висновки камеральної, документальної або матеріальної перевірок свідчать про завищення суми бюджетного відшкодування, податковий орган до спливу установленого законом 30-денного терміну для надання відшкодування: - надсилає подання органу Державного казначейства України про призупинення виплати суми такого бюджетного відшкодування; - надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначається сума завищення суми бюджетного відшкодування та спосіб її розрахунку. Орган Державного казначейства України зобов"язаний надати платнику податку бюджетне відшкодування у сумі, зазначеній у його розрахунку, на 31 календарний день від його отримання за умови, якщо протягом 30-денного строку, визначеного цією статтею, такий казначейський орган не отримує подання відповідного податкового органу про призупинення виплати суми такого бюджетного відшкодування. Якщо платник податку погоджується з висновками податкового органу, викладеними у податковому повідомленні, то такий платник податку зобов"язаний надати податковому органу виправлену податкову декларацію та казначейському органу - виправлений розрахунок суми бюджетного відшкодування. Якщо платник податку не погоджується з висновками податкового органу, то спір вирішується в судовому порядку. Якщо суд приймає рішення на користь платника податку, то судове рішення підлягає виконанню відповідним казначейським органом у строки, встановлені законом, без обумовлення такого виконання отриманням додаткової згоди (погодження, довідки) податкового органу. Якщо відкрито кримінальну справу за ознаками ухилення такого платника податку від сплати цього податку, то слідчий може прийняти рішення про призупинення надання бюджетного відшкодування у межах оскаржуваної суми, до передачі справи до суду. Суд, який приймає справу до розгляду, може за клопотанням сторони звинувачення продовжити термін такого призупинення до моменту винесення ним рішення по суті. Доходи Державного бюджету України від податку на додану вартість зараховуються до складу його загального фонду, за рахунок якого надається бюджетне відшкодування з цього податку. При цьому аналітичні рахунки з обліку податку на додану вартість у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва та Севастополя не приймають участі у визначенні сум та строків надання такого бюджетного відшкодування."  Враховано частково Доручення Уряду   
83. Стаття 11. Державній податковій адміністрації розробити програму погашення податкового боргу по податках зборах, обов'язкових платежах, фінансових санкціях, пенях, штрафах станом на 1 січня 2004 року та забезпечити до кінця 2004 року не менше, ніж десятивідсоткове скорочення її рівня, з метою залучення цього ресурсу на покриття ризиків втрат доходів бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи.   -109- Луценко Ю.В.
Замість слів "з метою залучення цього ресурсу на покриття ризиків втрат доходів бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи" записати: "з метою фінансування діяльності Державної податкової адміністрації України".  
Відхилено    
    -110- Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Порошенко П.О.
після слів "боргу по податках" доповнити "в тому числі по прибутковому податку, який відображений боргом у звітності підприємства"  
Відхилено    
    -111- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Рудьковський М.М.
Статтю 11 вилучити  
Відхилено    
    -112- Шуфрич Н.І.
Статтю 11 доповнити абзацом: "Крім цього, на покриття ризиків втрат місцевих бюджетів залучити суму коштів, що підлягають перерахуванню (вилученню) до Державного бюджету з місцевих бюджетів, визначених ст.57. Залишати місцевим бюджетам суми недоотриманих до прогнозних показників закріплених доходів, передбачених Держбюджетом".  
Відхилено    
    -113- Добкін М.М.
 
Відхилено    
    -114- Мороз О.О.
У статті 11 передбачити 25% скорочення рівня податкового боргу з залученням отриманих коштів до загального фонду бюджету (Орієнтовна сума додаткових надходжень - 3.500.000 тис.грн.) та додати до статті 2 пункт 36) з відображенням зазначених надходжень.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -115- Баранівський О.П.
Супрун Л.П.
Передбачити 25% скорочення рівня податкового боргу з залученням отриманих коштів до загального фонду бюджету.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -116- Коновалюк В.І.
Державній податковій адміністрації України разом із Кабінетом Міністрів України забезпечити до кінця 2004 року реалізацію заходів Програми погашення заборгованості (недоїмки по платежах до бюджету) по податках, зборах, обов"язкових платежах, фінансових санкціях, пенях, штрафах, яка утворилася станом на 1 січня 2004 року з метою скорочення обсягу такої заборгованості не менш, як на 30 відсотків.  
Враховано Доручення Уряду   
    -117- Фоменко К.О.
Статтю 11 викласти у наступній редакції: "Державній податковій адміністрації розробити та подати до 1 лютого 2004 року на затвердження Кабінету Міністрів України програму погашення податкового боргу по податках, зборах, обов'язкових платежах, фінансових санкціях, пенях, штрафах станом на 1 січня 2004 року та забезпечити впродовж 2004 року не менш ніж десятивідсоткове скорочення її рівня з метою залучення цього ресурсу на покриття ризиків втрат доходів бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи, а тому числі до державного бюджету у сумі - -- млн. грн. та до місцевих бюджетів - млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -118- Порошенко П.О.
Король В.М.
Викласти у такій редакції: "Державній податковій адміністрації забезпечити до кінця 2004 року погашення податкового боргу з податків, зборів, обов'язкових платежів, фінансових санкцій, пені, штрафів станом на 1 січня 2004 року, в сумі не менше 1,5 млрд. грн."  
Враховано    
84. Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині доходів є:   -119- Руденко Г.Б.
Збір за спеціальне використання водних ресурсів (код 13020000) та збір за геологорозвідувальні роботи (код 13040000) зарахувати до спеціального фонду.  
Відхилено    
85. 1) податок на додану вартість, що сплачується переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, в тому числі вироблені на орендованих потужностях;   -120- Волков О.М.
Шкляр В.Б.
Виключити.  
Враховано    
86. 2) податок на додану вартість з операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, за винятком операцій з продажу переробними підприємствами молока та м'яса живою вагою, що здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки не менше 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства;   -121- Волков О.М.
Шкляр В.Б.
Виключити.  
Враховано    
    -122- Парубок О.Н.
продовжити чинну норму пункту 6 ч.6 статті 6 і пункту 11.12 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо нульової ставки оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу переробним підприємствам молока та м"яса живою вагою сільгосптоваровиробниками, а також - дію спеціального режиму обліку та цільового використання ПДВ для сільгоспвиробників за продану ними сільськогосподарську продукцію.  
Враховано    
87. 3) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;   -123- Порошенко П.О.
пункт 3 статті 12 викласти в наступній редакції: "75 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів".  
Враховано    
    -124- Демьохін В.А.
Пункт 3 статті 12 викласти в редакції: „100 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і 70 відсотків з вироблених в Україні транспортних засобів".  
Враховано частково    
    -125- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Франчук І.А.
Зубець М.В.
У пункті 3 статті 12 слова "70 відсотків акцизного збору" замінити словами "акцизний збір".  
Враховано частково    
    -126- Слабенко С.І.
Климпуш О.Д.
Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
Пункт 3 статті 12 викласти у редакції: "3) акцизний збір з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів (до Державного дорожнього фонду України)".  
Враховано частково    
    -127- Надрага В.І.
Баграєв М.Г.
Райков Б.С.
Майко В.І.
Заєць В.В.
забезпечити введення в дію у повному обсязі Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", зокрема врахувати 100 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів  
Враховано частково    
88. 4) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;   -128- Порошенко П.О.
пункт 4 статті 12 викласти в наступній редакції: "75 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів".  
Враховано    
    -129- Франчук І.А.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
У пункті 4 статті 12 слова "70 відсотків акцизного збору" замінити словами "акцизний збір".  
Враховано частково    
    -130- Слабенко С.І.
Климпуш О.Д.
Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
Пункт 4 статті 12 викласти у редакції: "4) акцизний збір з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів (до Державного дорожнього фонду України)".  
Враховано частково    
    -131- Надрага В.І.
Баграєв М.Г.
Райков Б.С.
Майко В.І.
Заєць В.В.
забезпечити введення в дію у повному обсязі Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", зокрема врахувати 100 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів  
Враховано частково    
89. 5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;   -132- Атрошенко В.А.
У пункті 5 статті 12 слово "вчинення" замінити на "здійснення".  
Відхилено    
90. 6) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;   -133- Порошенко П.О.
пункт 6 статті 12 викласти в наступній редакції: "75 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них".  
Враховано    
    -134- Франчук І.А.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
У пункті 6 статті 12 слова "70 відсотків ввізного мита" замінити словами "ввізне мито".  
Враховано частково    
    -135- Слабенко С.І.
Климпуш О.Д.
Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
Пункт 6 статті 12 викласти у редакції: "6) ввізне мито з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них (до Державного дорожнього фонду України)".  
Враховано частково    
    -136- Надрага В.І.
Баграєв М.Г.
Райков Б.С.
Майко В.І.
Заєць В.В.
забезпечити введення в дію у повному обсязі Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", зокрема врахувати 100 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них  
Враховано частково    
91. 7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;   -137- Вилучити  Враховано    
92. 8) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;       
93. 9) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;       
94. 10) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України;       
95. 11) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;       
96. 12) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України;       
97. 13) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;       
98. 14) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;   -138- Стоян О.М.
Пункт 14 статті 12 вилучити.  
Відхилено    
99. 15) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;       
100. 16) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;   -139- пункт 16 статті 12 викласти в наступній редакції: "75 відсотків портового (адміністративного) збору".  Враховано    
101. 17) надходження до страхового фонду безпеки авіації;       
102. 18) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;       
103. 19) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;   -140- У пункті 19 статті 12 після слів "Національної Академії наук України" додати слова "та Академії медичних наук України і Міністерства охорони здоров'я України" і далі за текстом  Відхилено    
    -141- Беспалий Б.Я.
Після слів "надходження бюджетних установ" доповнити текстом "та організацій"  
Відхилено    
    -142- Шкляр В.Б.
У пункті 19 статті 12 слова "власні надходження бюджетних установ" замінити словами і цифрами "90 відсотків власних надходжень бюджетних установ".  
Враховано частково Доручення Уряду   
104. 20) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;       
105. 21) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону;       
106. 22) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;       
107. 23) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;       
108. 24) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;       
109. 25) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів.   -143- Заплатинський В.М.
Статтю 12 доповнити пунктами 26 та 27 наступного змісту: "26) надходження коштів від реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 27) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, якщо маршрут їх руху пролягає територією двох і більше областей".  
Відхилено    
    -144- Климпуш О.Д.
Шаров І.Ф.
Горбаль В.М.
27) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні (до Державного дорожнього фонду України).  
Відхилено    
    -145- 26) частина акцизного збору з тютюнових виробів, обчислена у процентах до обороту з реалізації.  Відхилено    
    -146- Стоян О.М.
Доповнити статтю 12 новим пунктом: "26) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету".  
Відхилено    
    -147- Статтю 12 доповнити пунктом: "надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок", вилучивши пункт 32 статті 2.  Відхилено    
    -148- Семенюк В.П.
Доповнти таким пунктом "3 відсотки надходжень від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств."  
Враховано    
    -149- Семенюк В.П.
Доповнти таким пунктом "Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми".  
Враховано    
    -150- Семенюк В.П.
Доповнти таким пунктом "Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова".  
Враховано    
    -151- Порошенко П.О.
Король В.М.
Доповнити законопроект додатковою статтею в такій редакції: "Кабінету Міністрів України забезпечити своєчасне надходження до Державного бюджету України 1.177.600 тис.грн. від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" у рахунок погашення заборгованості за перерахування дивідендів, нарахованих на державну частку акцій, та поточних платежів."  
Враховано в іншій редакції   
    -152- Слабенко С.І.
Климпуш О.Д.
Шаров І.Ф.
Горбаль В.М.
26) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав та транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, які входять до складу єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України (до Державного дорожнього фонду України).  
Враховано Доручення Уряду   
    -153- Буряк С.В.
Абдуллін О.Р.
Задорожній О.В.
Супрун Л.П.
Шаров І.Ф.
Біловол О.М.
Руденко Г.Б.
Каратуманов О.Ю.
Бондарчук С.В.
Салмін О.В.
Шуфрич Н.І.
26) рентна плата за використання водних ресурсів первинними водокористувачами, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.  
Враховано    
    -154- Буряк С.В.
Включити до спеціального фонду державного бюджету надходження коштів, одержаних від продажу контрольних марок, у сумі 12.000 тис.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
110. ІV. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ       
111. Стаття 13. Установити на 31 грудня 2004 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 15.574.049,6 тис.грн. та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.659.867 тис. доларів США.   -155- Установити на 31 грудня 2004 року граничний розмір державного боргу України в сумі 16.152.049,6 тис.грн.  Відхилено    
    -156- Франчук І.А.
Статтю 13 доповнити наступним реченням: "Затвердити структуру державного внутрішнього та зовнішнього боргу України (додаток №...)".  
Відхилено    
    -157- Національний банк України
Враховуючи, що не включена заборгованість Уряду перед Національним банком України у сумі 129,2 млн. грн. за отриманими у 1991-1993 роках кредитами в національній валюті, Національний банк України наполягає на включенні до граничного розміру державного внутрішнього боргу станом на 31 грудня 2004 року зазначеної суми, у зв'язку з чим вважає, що у статті 13 проекту сума 15.574,1 млн. грн. має бути замінена на суму 15.703,3 млн. грн.  
Враховано Доручення Уряду   
    -158- Майстришин В.Я.
Горбаль В.М.
Видатки на управління державним боргом повинні бути виділені в окрему бюджетну програму виключно в додатку № 3 з визнанням Мінфіну головним розпорядником бюджетних коштів на погашення, обслуговування та управління державним боргом та розробити відповідний ліміт величини видатків на управління державним боргом ( (5 % від погашення та обслуговування державного боргу за рік)  
Враховано Доручення Уряду   
    -159- Стоян О.М.
При визначенні граничного обсягу державного внутрішнього боргу необхідно збільшити його на величину заборгованості з заробітної плати на державних підприємствах та соціальних виплат (у т. ч. громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС), яку не буде погашено протягом 2003 року, по виконаних державних замовленнях, а також на суму видатків на погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадбанку і страхових внесках до колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року в частині, що підлягає сплаті в 2004 році. Визнання цих видатків внутрішнім боргом має забезпечити його відповідне обслуговування, в т.ч. за строками і санкціями за їх порушення.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -160- Установити на 31 грудня 2004 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 16152049,6 тис.грн., збільшивши його на величину заборгованості з заробітної плати та соціальних виплат), (у т.ч. громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС) - 240,0 тис.грн.  Враховано Доручення Уряду   
    -161- Горбаль В.М.
Встановити граничний розмір надання державних гарантій.  
Враховано Доручення Уряду   
112. Стаття 14. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі, допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.   -162- Горбаль В.М.
після слів "відповідних обсягів запозичень" доповнити словами "але за умови не перевищення затверджених у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік показників платежів з обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу".  
Враховано редакційно    
    -163- Франчук І.А.
У другому реченні статті 14 після слів "боргу України" доповнити словами "в межах затвердженого загального обсягу державного боргу".  
Враховано    
113. В разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.       
114. Стаття 15. Установити, що у 2004 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, та за кредитами, які спрямовуються на реалізацію інфраструктурних проектів, що мають загальнодержавне значення, не здійснюється.   -164- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Відмінити статтю 15 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" у частині заборони надання гарантій органам місцевого самоврядування за кредитами, отриманими суб'єктами агропромислового комплексу, які постраждали від стихійного лиха, та переробними підприємствами сільськогосподарської продукції для закупівлі зерна у сільгоспвиробників.  
Відхилено    
    -165- Мокроусов А.О.
Сташевський С.Т.
Бондаренко В.Д.
Лебедівський В.А.
Беспалий Б.Я.
Чорноволенко О.В.
Мішура В.Д.
Абзац перший статті 15 після слів: „мають загальнодержавне значення" доповнити слідуючим текстом: „та підприємствам, що знаходяться у комунальній власності, чи таким, в майні яких частка майна комунальної власності перевищує 50 відсотків" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -166- В абзаці 1 статті 15 після слів "на реалізацію" доповнити словами "проекту "Циклон-4" та" і далі за текстом.  Враховано Доручення Уряду   
    -167- Горбаль В.М.
Доповнити реченням такого змісту: "Надання державних гарантій на умовах, визначених у частині 1 даної статті, здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України при умові ратифікації Верховною Радою України договорів, за якими надаються такі кредити."  
Враховано    
115. Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -168- Горбаль В.М.
після слів "зобов'язані подати" доповнити словами "Міністерству фінансів України визначений перелік документів, що засвідчують фінансово-майновий стан позичальника".  
Відхилено    
    -169- Національний банк України
Відповідно до пункту 6 статті 116 Конституції, де визначено, що Кабінет Міністрів України забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, пропонується у частині другій статті 15 проекту слова "Національним банком України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України за участю Національного банку України"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -170- В абзаці 2 статті 15 після слів "надання державних гарантій" доповнити словами "крім підприємств, задіяних в реалізації проекту "Циклон-4" і далі за текстом.  Враховано частково Доручення Уряду   
116. Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів.   -171- Національний банк України
Вважаємо за необхідне цю статтю викласти у наступній редакції: "Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом з метою економії бюджетних коштів у порядку, визначеному законодавством України" та суму, яку планується отримати від таких операцій, передбачити окремим рядком у додатку № 1  
Відхилено    
    -172- Майстришин В.Я.
Викласти статтю в наступній редакції: "Міністерству фінансів України в 2004 році має право здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів. Операції з державним боргом (Операції) - це Операції Міністерства фінансів України, що встановлюють, змінюють або припиняють правові відносини, пов'язані з державним боргом. З метою економії бюджетних коштів в 2004 році можуть здійснюватись наступні операції: операції з попереднього розміщення частками платежів з обслуговування та погашення зовнішнього державного боргу на депозитних рахунках іноземних комерційних банків з високим інвестиційним рейтингом, які здійснюються шляхом укладання відповідних угод, із подальшою сплатою зазначеної суми на час здійснення фактичних платежів із погашення та обслуговування державного боргу особам, яким належить право вимоги або державні цінні папери. операції з дострокового погашення державного боргу; операції з дострокового викупу державних цінних паперів шляхом укладання угод з особами, яким належить право вимоги або державні цінні папери; Прийняття рішення про проведення Операцій із зовнішнім державним боргом здійснюється Міністерством фінансів України. Операції із внутрішнім державним боргом здійснюються в порядку погодженому з Національним банком України. Вибір контрагентів для проведення Операцій, які передбачають наявність послуг третіх сторін, які не є учасниками первинних угод щодо державного боргу, здійснюється на тендерній основі згідно чинних нормативно-правових актів, які регулюють закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти. Критерієм ефективності операцій з державним боргом є досягнення економії коштів Державного бюджету - скорочення фактичних витрат на обслуговування та погашення державного боргу у порівнянні з витратами, що передбачаються згідно до існуючих угод у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік або запобігання можливому збільшенню витрат з обслуговування та погашення державного боргу внаслідок негативного впливу зміни відсоткових ставок та курсів валют на фінансових ринках у майбутні періоди. Кошти державного бюджету передбачені на погашення і обслуговування державного боргу, отримані чи не використані в результаті проведення операцій з державним боргом спрямовуються до державного бюджету та використовуються на цілі передбачені законом про бюджет.  
Відхилено    
    -173- Заплатинський В.М.
Статтю 16 викласти у такій редакції: "Надати Міністерству фінансів України право в межах затвердженого профіциту державного бюджету здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави, операції купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі операції РЕПО, депонування коштів на чергові платежі з обслуговування та погашення державного боргу".  
Відхилено    
    -174- Добкін М.М.
Статтю 16 доповнити частиною другою такого змісту: "Кабінету Міністрів України у першому кварталі 2004 року забезпечити закупівлю не менш ніж 25 % валютних коштів від обсягу виплат за зовнішнім боргом."  
Відхилено    
    -175- Горбаль В.М.
доповнити реченням у наступній редакції: "Термін дії операцій з економії бюджетних коштів не повинен перевищувати терміну дії цього закону."  
Відхилено    
    -176- Єхануров Ю.І.
Доповнити розділ ІV статтею 17, із наступною зміною нумерації інших статей відповідно, такого змісту: "Стаття 17. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2004 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж два роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, дивідендами (доходами), що нараховані на акції (частки, паї), які є у державній власності, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується. Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів у відповідності до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку."  
Відхилено    
    -177- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
В статті 16 необхідно дати визначення та перелік операцій з державним боргом, які має право здійснювати Міністерство фінансів України, а також визначити порядок здійснення таких операцій, оскільки в запропонованій редакції ця стаття суперечить конституції. В іншому разі ця стаття підлягає вилученню.  
Враховано    
    -178- Коновалюк В.І.
Доопрацювати щодо доповнення її конкретними операціями, які буде здійснювати Міністерство фінансів України.  
Враховано частково    
    -179- Добкін М.М.
 
Враховано Доручення Уряду   
    -180- Єхануров Ю.І.
Вилучити статтю 16 та доповнити розділ ІV статтею 16, із наступною зміною нумерації інших статей відповідно, такого змісту: "Стаття 16. Надати в 2004 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2004 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, дивідендами (доходами), що нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод в порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Прострочена заборгованість (основний борг та несплачені нараховані відсотки) позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктурується терміном до 7 років без застосування пільгового періоду. Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктурування, забезпечується заставою чи порукою, або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктурування, списується. У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктурується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість в повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку."  
Враховано частково    
117. Стаття 17. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.   -181- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
У статті 17 після слів "Кабінет Міністрів України" додати слова: "у встановленому Конституцією та законами України порядку"  
Відхилено    
    -182- Порошенко П.О.
Король В.М.
Затвердити Програму державного запозичення України на 2004 рік окремим додатком до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"  
Враховано частково Доручення Уряду   
118. Стаття 18. Установити, що у разі настання гарантійного випадку в 2004 році платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.   -183- Горбаль В.М.
після слів "загального фонду Державного бюджету України" доповнити словами "після ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів України".  
Відхилено    
119. З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат у повному обсязі у встановленому законом порядку.   -184- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею "Стаття 18-2. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2003 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50% їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується. Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету."  
Відхилено    
    -185- Супрун Л.П.
Доповнити статтею 18-1 такого змісту: "Встановити в 2004 році граничний розмір асигнувань державного бюджету на надання кредитів іноземним державам, їх юридичними особами в обсязі до 200 млн. дол. США. Надання державних кредитів іноземним державам та їх юридичними особами здійснюється по міжурядовим угодам"  
Враховано Доручення Уряду   
    -186- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею "Стаття 18-1. Надати в 2003 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2004 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Прострочена заборгованість позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктурується терміном до 6 років без застосування пільгового періоду. Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктурування, забезпечується заставою чи порукою, або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктурування, списується. У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктурується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.  
Враховано в іншій редакції   
120. Стаття 19. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік належать:       
121. 1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;       
122. 2) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 статті 20 цього Закону;   -187- Семенюк В.П.
Порошенко П.О.
Король В.М.
Вилучити заплановані надходження із джерел фінансування загального фонду державного бюджету.  
Враховано    
123. 3) пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю.       
124. Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині фінансування є:       
125. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;       
126. 2) 3 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 цієї статті;   -188- Семенюк В.П.
Пункт 2 статті 20 вилучити  
Враховано    
127. 3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;   -189- Семенюк В.П.
Пункт 3 статті 20 вилучити  
Враховано    
128. 4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова.   -190- Семенюк В.П.
Пункт 4 статті 20 вилучити  
Враховано    
    -191- Супрун Л.П.
доповнити словами і цифрами такого змісту "...кошти від повернення кредитів, наданих суб'єктам підприємницької діяльності під державні гарантії", та визначити обсяги таких надходжень в сумі 1.084 млн. грн., що еквівалентно 200 млн. дол. США  
Враховано Доручення Уряду   
129. Стаття 21. Визнати в 2004 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.   -192- Заєць В.В.
Шуфрич Н.І.
Атрошенко В.А.
Виключити статтю 21.  
Відхилено оручення Уряду   
130. Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 9 статті 12 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди, при цьому часткова компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється з Державного бюджету України.   -193- Статтю 22 викласти у редакції: " Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 9 статті 12 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди. При цьому компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя у сумі 63 581 тис.грн. здійснюється в рівних частинах з Державного бюджету України та за рахунок коштів НАК "Нафтогаз України". Кабінету Міністрів України до 1 квітня 2004 року розробити та затвердити порядок здійснення такої компенсації за рахунок коштів НАК "Нафтогаз України".  Враховано    
131. Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити в 2004 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 19, пунктів 2 - 4 статті 20 цього Закону, у сумі не менш як 2.136.580 тис.грн.   -194- Семенюк В.П.
Статтю 23 викласти в новій редакції наступного змісту: "Фонду державного майна України забезпечити в 2004 році надходження до державного бюджету коштів: - отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 35 статті 2; пунктів 26,27,28,29 статті 12 цього закону, у сумі не менше як 2.136.580 тис.грн. Кошти спеціального фонду Державного бюджету України, які спрямовуються на заходи пов'язані з приватизацією державного майна, використовуються за напрямками визначеними Державною програмою приватизації, відповідно до нормативів їх розподілу зазначених у додатку № 11; - отриманих від оренди цілісних майнових комплексів та іншого державного майна в сумі 169,2 млн. грн."  
Відхилено    
    -195- Сабашук П.П.
Ввести додаткову статтю в наступній редакції: "Установити, що фінансування енергозберігаючих проектів та проектів створення електричних потужностей шляхом надбудови об'єктів теплової комунальної енергетики, яке буде функціонувати за рахунок створеної економії паливних ресурсів, здійснюється з Державного бюджету України в сумі 230.000 тис.грн. через Державний комітет з питань житлово-комунального господарства - головного розпорядника бюджетних коштів, з використанням механізму погашення податкової заборгованості (недоїмки) підприємствами паливно-енергетичного комплексу, що підлягає сплаті до державного бюджету станом на 1 січня 2004 року, шляхом направлення усієї виручки на сплату заборгованості, яка надійде від підприємств комунальної енергетики, що запроваджують енергозберігаючі проекти та проекти будівництва нових потужностей виробництва електричної енергії, за придбані ними паливно-енергетичні ресурси у підприємств-боржників, в тому числі з застосуванням одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків. Кабінету Міністрів України визначити на 2004 рік цей механізм проведення розрахунків та порядок подачі, розгляду і затвердження запропонованих для запровадження енергозберігаючих проектів та проектів створення нових потужностей виробництва електричної енергії в комунгальній енергетиці."  
Враховано частково Доручення Уряду   
132. V. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -196- Гавриш С.Б.
Передбачити кошти у сумі 2.400 тис.грн. на фінансування програми на створення робочих місць на птахофабриці с. Вільча Харківської області.  
Відхилено    
    -197- Передбачити можливість фінансування місцевими державними органами видактів на ремонт приміщень судів за рахунок перевиконання дохідної частини бюджетів по місцевих податках і зборах.  Відхилено    
    -198- Рябіка В.Л.
Шуфрич Н.І.
Виділити кошти для підвищення стипендії учням і студентам до рівня мінімальної зарплати.  
Відхилено    
    -199- Янковський М.А.
Передбачити достатнє фінансування освіти, як того вимагає стаття 61 Закону України "Про освіту".  
Враховано частково    
    -200- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Затвердити централізовані видатки галузевих міністерств по виконанню державних програм в розрізі регіонів із наданням аналізу їх фінансування за 2002-2003 роки та плану на 2005 рік.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -201- Матвієнков С.А.
Окремим рядком передбачити кошти в сумі 500 тис.грн. на ремонт спортзалу загальноосвітньої школи №) 11 м. Маріуполя, який не функціонує з 1991 року.  
Враховано частково    
    -202- Вважати першочерговим бюджетним завданням відновлення співвідношень у посадових окладах працівників освіти у зв'язку з встановленням мінімальної заробітної плати 237 грн. з 1 січня 2004 року та двадцятивідсоткове підвищення з 1 вересня 2004 року посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам. Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, забезпечити безоплатне користування електроенергією та паливом в межах встановлених норм (електроенергія - 50 Квт/ч на місяць, вугілля - 1 тонна на рік або в еквіваленті інші види палива). Передбачити збільшення видатків на розвиток галузі освіти із загального фонду Державного бюджету на: відновлення співвідношень у посадових окладах педагогічних працівників з 1 січня 2004 року в обсязі 1.350,0 млн. грн. (державний бюджет - 156,6 млн. грн., місцеві бюджети - 1.193,4 млн. грн.; 20% підвищення посадових окладів (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам в обсязі 387,0 млн. грн. (державний бюджет - 45,0 млн. грн.; місцеві бюджети - 342,0 млн. грн.; забезпечення безоплатним користування електроенергією в межах норм в обсязі 18,02 млн. грн. (державний бюджет - 936 тис.грн.; місцеві бюджет - 17,08 млн. грн.); забезпечення безоплатним користуванням палива в обсязі 44,1 млн. грн. (державний бюджет - 41,8 млн. грн.; місцеві бюджети - 2,3 млн. грн.); Всього збільшення видатків із зведеного бюджету - 1.799,1 млн. грн. (державний бюджет - 244,3 млн. грн.; місцеві бюджети - 1.554,8 млн. грн.)  Враховано частково    
    -203- Збільшити бюджетне фінансування (загальний фонд) галузі "Освіта" у загальній сумі 2.226,8 млн. грн., "Наука" - 583,0 млн. грн., разом - 2809,8 млн. грн. за рахунок додаткових доходів від збільшення (до 3%) ставки збору з куплі-продажу валюти в сумі 971.293,0 тис.грн., скорочення на 637,7 млн.грн. видатків на вугільну галузь.  Враховано частково    
    -204- Волинець М.Я.
У проекті зведеного бюджету на 2004 рік видатки на освіту передбачити у сумі 15.827,2 млн. грн. із зростанням на 1.742 млн. грн. проти поточного року, або на 11,6%.  
Враховано частково    
    -205- Косінов С.А.
Передбачити окрему статтю на фінансування святкування 350-річчя заснування м. Харкова згідно кошторису у сумі 229.200,0 тис.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
    -206- Передбачити видатки на фінансування Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології на загальну суму 20.000 тис.грн.  Враховано Доручення Уряду   
    -207- Передбачити додаткові видатки в обсязі 1.135,1 млн. грн., в тому числі 200,8 млн. грн. із державного бюджету та 934,4 млн. грн. місцевим бюджетам для введення Єдиної тарифної сітки з оплати праці та збереження міжпосадових співвідношень в оплаті праці працівників охорони здоров'я та введення мінімальної заробітної плати 237 грн.  Враховано частково    
    -208- В загальному кошторисі витрат на оздоровлення дітей передбачити окремим рядком фінансування витрат на оздоровлення дітей, які проживають у сільській місцевості з урахуванням ступеню враження території факторами впливу Чорнобильської катастрофи та іншими чинниками антропогенного та епідемічного характеру; В рамках програми "Діти України" передбачити окремим рядком виділення коштів на матеріально-технічне забезпечення сільських дитячих освітньо-виховних та медичних закладів в обсязі не менше 50 відсотків від загальних призначень.  Враховано частково    
    -209- Шпак В.Ф.
Надати акціонерній компанії "Украгролізинг" статус головного розпорядника коштів Державного бюджету України з визначенням для неї окремого коду відомчої класифікації видатків з Державного бюджету України.  
Враховано Доручення Уряду   
    -210- Жулинський М.Г.
Танюк Л.С.
Драч І.Ф.
Загрева Б.Ю.
Кириленко В.А.
Включити в перелік бюджетних програм фінансування товариства "Україна-Світ" в сумі 750 тис.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
    -211- Лук'яненко Л.Г.
Передбачити видатки в сумі 56,8 тис.грн. на утримання Асоціації дослідників голодоморів в Україні  
Враховано Доручення Уряду   
    -212- Передбачити видатки на фінансування програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2003-2012 роки у сумі 12.852,0 тис.грн.  Враховано Доручення Уряду   
133. Стаття 24. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2004 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками № 3 і 4 до цього Закону.   -213- Передбачити у видатковій частині Державного бюджету витрати у розмірі 480 млн.грн. для сплати НБУ доходу за цінними паперами (погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті та реструктуризації зазначеної заборгованості).  Відхилено    
    -214- Надрага В.І.
Клюєв А.П.
Включити додаткові видатки на збільшення чисельності апарату обласних та міських державних адміністрацій для виконання функцій персоніфікованого обліку пільговиків та ведення державного Реєстру в сумі 38,0 млн. грн.  
Відхилено    
    -215- Руденко Г.Б.
Кабінету Міністрів України відобразити у проекті державного бюджету на 2004 рік видатки Міністерства охорони навколишнього природного середовища та Державного комітету природних ресурсів відповідно до Указу Президента України від 15.09.2003р. № 1039. Передати до МНС України кошти на фінансування заходів по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що відображені у видатках Мінпраці України.  
Відхилено    
    -216- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Передати МНС України видатки на соціальний та медичний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за кодами 2501180, 2501200, 2501210, 2501220, 2501230, 2501240, 2501250, 2501260, 2501270, 2501280, 2501300. Передати від Мінпаливенерго до МНС бюджетні програми: "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єктів "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації" (КПКВ 1101070) у сумі 247.956,5 тис.грн.; "Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SІР" (КПКВ 1101100) у сумі 36.151,4 тис.грн.  
Відхилено    
    -217- Передбачити у додатку 4 витрати Міністерству транспорту України на зворотній основі на фінансування лізингових операцій з оновлення парку повітряних суден в обсязі 100 млн. грн.; виготовлення бланків морських (річкових) ідентифікаційних документів в обсязі 25 млн. грн.  Відхилено    
    -218- Передбачити видатки на фінансування екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті електроенергії споживачами, що мають таку броню - 14,0 млн. грн.  Відхилено    
    -219- Передбачити фінансування Ради національних товариств України ( на зразок Всеукраїнського товариства "Просвіта")  Відхилено    
    -220- Передбачити кошти на створення парламентського телеканалу.  Враховано частково    
    -221- Матвієнков С.А.
Передбачити у проекті бюджету видатки на забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій та військово-технічній сферах у розмірі 7.168,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -222- Сятиня М.Л.
Шевченко О.О.
Калінчук В.А.
Гаврилюк В.В.
Плютинський В.А.
Мигович І.І.
Бойко В.С.
Гладій М.В.
Самоплавський В.І.
Мхітарян Н.М.
включити додатково до видатків державного бюджету кошти на розбудову телерадіомережі на території Закарпатської області у сумі 25 420 тис.грн.  
Враховано частково    
    -223- Герасимов І.О.
Визначити Державний комітет України у справах ветеранів головним розпорядником капітальних видатків бюджетної програми "Придбання житла для ветеранів військової служби, які користуються правом позачергового поліпшення житлових умов", у сумі 60.000,0 тис.грн.".  
Враховано Доручення Уряду   
    -224- Загрева Б.Ю.
Передбачити видатки для надання державної соціальної допомоги на дітей до 16 років з багатодітних сімей.  
Враховано    
    -225- Загрева Б.Ю.
Передбачити видатки у розмірі 1,0 млн. грн. на рік кожному народному депутату України на виконання передвиборчих зобов"язань та програм.  
Враховано в іншій редакції   
    -226- Сушкевич В.М.
передбачити в Додатку 4 для Міністерства праці та соціальної політики України ( 2500000)та для Фонду соціального захисту інвалідів: кошти спеціального фонду Держбюджету в сумі 28.000 тис.грн. на надання цільових позик, кошти в сумі 2.500,0 тис.грн., що надійдуть до спеціального фонду Держбюджету від повернення підприємствами цільових позик, наданих їм у свій час Фондом соціального захисту інвалідів на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.  
Враховано частково    
    -227- Забезпечити стовідсоткове фінансування на оплату енергоносіїв для установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також на фінансування пільг населенню з оплати за енергоносії з урахуванням боргів попередніх років  Враховано Доручення Уряду   
134. Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду державного бюджету.   -228- Семенюк В.П.
Друге речення абзацу другого статті 24 вилучити  
Відхилено    
135. Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначається Міністерством фінансів України. При цьому, така передача здійснюється за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.       
136. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:       
137. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;   -229- Беспалий Б.Я.
Після слів "бюджетних установ" доповнити словами "та організацій".  
Відхилено    
138. капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки;       
139. видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків;       
140. видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на надання кредитів.   -230- Семенюк В.П.
Статтю 24 доповнити новим абзацом наступного змісту: "Відшкодування витрат сільськогосподарських підприємств, понесених ними у зв'язку з будівництвом об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, водопроводів, каналізаційних систем та споруд, мережі газо- та електропостачання, шляхів, об'єктів служби побуту, благоустроєм територій, житла"  
Відхилено    
141. Стаття 25. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні" у сумі 13.047.255 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -231- Жулинський М.Г.
Стребко С.К.
Реалізація стратегії заміни пільг на адресну грошову допомогу потребує збільшення видатків на утримання додаткової чисельності управлінь праці та соціального захисту місцевих державних адміністрацій на 36,8 млн. грн.".  
Відхилено    
    -232- Статтю 25 виключити  Враховано    
    -233- Литвин В.М.
Видатки на забезпечення пільг ветеранам війни, пенсіонерам, інвалідам, чорнобильцям визначити не менше ніж у 2003 році  
Враховано    
    -234- Луценко Ю.В.
Збільшити бюджетні призначення на 116.600,5 тис.грн.  
Враховано    
    -235- Артеменко Ю.А.
Збільшити бюджетні призначення за державною програмою "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні" на 652.363 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -236- Тимошенко В.А.
Не допускати заміну системи надання пільг і субсидій населенню на адресну допомогу категоріям населення, доходи яких нижче розміру прожиткового мінімуму.  
Враховано    
    -237- Баграєв М.Г.
Не допустити переходу від системи надання пільг і субсидій ветеранам до адресної грошової допомоги.  
Враховано    
    -238- Сташевський С.Т.
Статтю 25 (зокрема п.5, п. 13) вилучити, як таку, що не забезпечує державну програму "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні" та доручити Кабінету Міністрів України розробити пропозиції щодо збалансування суми видатків, які передбачені окремим категоріям населення на надання пільг, з метою покриття сум передбачених при заміні пільг на адресну грошову допомогу  
Враховано частково    
    -239- Петренко В.С.
Не передбачити в бюджеті 2004 року основи фінансування для переходу від системи пільг відповідним прошаркам населення до адресної допомоги.  
Враховано    
    -240- Ларін С.М.
Недопустити реалізації положення бюджетної резолюції на 2004 рік щодо скорочення фінансування соціальних законів та заміну пільг і компенсацій на адресну матеріальну допомогу.  
Враховано    
142. надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових субсидій - 3.292.481,6 тис.грн.;       
143. відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, компенсацій, надбавок ветеранам війни, багатодітним матерям, матерям інвалідів з дитинства, соціальних пенсій, пенсії особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим категоріям осіб, - 2.606.653,9 тис.грн.;   -241- Беспалий Б.Я.
Вилучити слова "пенсії особам, які мають особливі заслуги перед Україною"  
Відхилено    
    -242- Цибенко П.С.
У абзаці третьому статті 25 цифри та слова "2.606.653,9 тис.грн." замінити на цифри та слова "3.206.653,9 тис.грн." (збільшити на 600 млн. грн.)  
Враховано Доручення Уряду   
    -243- Гірник Є.О.
Включити категорію репресованих тоталітарним режимом та реабілітованих громадян.  
Враховано в іншій редакції   
144. виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу - 2.238.466,9 тис.грн., в тому числі 218.925,8 тис.грн. на підвищення пенсій в наступному році для подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;       
145. допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям - 1.624.617,8 тис.грн.;   -244- Бондарчук О.В.
У абзаці 5 статті 25 цифри "1.624.617,8 тис.грн." замінити на цифри "3.372.709,3 тис.грн.", або збільшити на 1.748 тис.грн. для підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму до 100 грн.  
Враховано частково    
    -245- Сухий Я.М.
В статті 25 абз. 5 суму 1.624.617,8 тис.грн. замінити на 3.372.709,3 тис.грн. (додатково 1.748 млн. грн.)  
Враховано частково    
146. соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1.305.025,3 тис.грн., в тому числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо громадянам, - 1.111.694,4 тис.грн., з яких 300.000 тис.грн. - на повне погашення заборгованості, що виникла у минулі роки;   -246- Стоян О.М.
Частина 6 статті 25: Збільшити видатки за програмою соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
Враховано    
    -247- Раханський А.В.
Забезпечити повне фінансування чорнобильцям соціальних виплат, передбачених законодавством і повернення по ним боргів, що утворилися.  
Враховано частково    
147. поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень - 500.000 тис.грн.;   -248- Стоян О.М.
Збільшити на 1,0 млрд. грн. для погашення заборгованості по знецінених вкладах населення.  
Враховано частково    
    -249- Луценко Ю.В.
замість 500.000,0 тис.грн. передбачити 800.000,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -250- Збільшити видатки на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень на 500.000,0 тис.грн.  Враховано частково    
    -251- Рудьковський М.М.
Пункт 6 статті 25 доповнити наступним абзацем: "Ветеранам Великої Вітчизняної війни забезпечити повернення усієї суми на протязі 3-х років, а всім іншим громадянам-не менше 1.000 грн. щорічно, з урахуванням індексу інфляції".  
Враховано частково    
148. соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, в тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх в стаціонарах при протезних підприємствах - 356.466,4 тис.грн.;       
149. відшкодування на виплату компенсацій сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, - 164.639,1 тис.грн.;   -252- Парубок О.Н.
В статті 25 частину 9 відшкодування на виплату компенсацій сільськогосподарським підприємствам - платникам фінансового податку витрат, пов"язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування передбачити у сумі 810 млн. грн., тобто збільшити на 645.361 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -253- Калінчук В.А.
Слаута В.А.
Рішняк І.М.
Єремеєв І.М.
Шпак В.Ф.
Абзац 9 статті 25 викласти у такій редакції: "відшкодування Пенсійному фонду України різниці між сумою сплачених сільськогосподарськими підприємствами - платниками фіксованого податку страхових внесків до Пенсійного фонду і сумою платежів, які підлягають до сплати відповідно з Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" - 810 млн. грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
150. щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни - 140.131,9 тис.грн.;       
151. надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 77.262,8 тис.грн.;   -254- Абзац 11 статті 25 доповнити словами "у т.ч. 2170,0 тис.грн. на забезпечення житлом молодих суддів"  Відхилено    
    -255- Хомутиннік В.Ю.
спрямувати на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки кошти в обсязі 180 млн. грн.  
Враховано частково    
152. здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліпшення якості надання соціальних послуг, впровадження програм підвищення зайнятості населення, - 70.828,1 тис.грн.;       
153. реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї - 30.710,7 тис.грн.;       
154. створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, та підвищення ефективності управління системою соціального захисту населення - 29.486,7 тис.грн.;   -256- Беспалий Б.Я.
Слова "чинного законодавства "замінити словами "законодавства".  
Враховано    
155. надання допомоги громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових проблем зазначених категорій осіб - 17.171,3 тис.грн.   -257- Сушкевич В.М.
Частину 15 статті 25 викласти в редакції: "Надання допомогигромадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці, в тому числі для вирішення соціально-побутових проблем зазначених категорій осіб"  
Відхилено    
156. Здійснити у 2004 році погашення у повному обсязі заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, - у сумі 254.000 тис.грн., з них: за рахунок коштів Державного бюджету України - 54.000 тис.грн., за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 200.000 тис.грн.   -258- Волинець М.Я.
Абзац 16 статті 25 доповнити словами "підвищивши страхові тарифи"  
Відхилено    
    -259- Стоян О.М.
Частину 16 статті 25 викласти в редакції: "Здійснити у 2004 році погашення в повному обсязі заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, - у сумі 254 000 тис.грн. за рахунок коштів Державного бюджету України."  
Відхилено    
    -260- Вернигора Л.М.
Вилучити із статті 25 положення щодо спрямування коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві на ліквідацію заборгованості по регресних виплатах та одноразової допомоги шахтарям, що склалася станом на 01.04.2004.  
Відхилено    
    -261- Родіонов М.К.
У статті 25 після слів "...у сумі 254.000 тис.грн." записати: "з них, за рахунок коштів Державного бюджету України - 181.000 тис.грн., за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - 73.000 тис.грн.".  
Відхилено    
    -262- Кириленко В.А.
Юхновський І.Р.
Доповнити статтю 25 абзацом: "Спрямувати на фінансування соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб 90,0 млн. грн.".  
Відхилено    
    -263- Доповнити статтю 25 частиною третьою, передбачивши в ній погашення заборгованості по зарплаті та інших виплатах суддів у сумі 20 млн.грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
157. Стаття 26. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумі 2.372.529,2 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -264- Мокроусов А.О.
Сташевський С.Т.
Бондаренко В.Д.
Лебедівський В.А.
Беспалий Б.Я.
Чорноволенко О.В.
Мішура В.Д.
Доповнити статтю 26 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" слідуючим текстом: „в тому числі субвенція місцевим бюджетам на реалізацію державних програм через установи і організації комунальної власності_____млн.грн".  
Відхилено    
    -265- Артеменко Ю.А.
Збільшити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" на 118.626 тис.грн., розподіливши цю суму таким чином: призначення на надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги... збільшити на 74.525,4 тис.грн., включивши до переліку основних напрямків підпункт фінансова підтримка відділень хронічного гемодіалізу загальнодержавних закладів охорони здоров'я - 30.424,4 тис.грн., призначення на інші підпункти цього напрямку збільшити на 7.350,1 тис.грн.; призначення на державний санітарно-епідеміологічний нагляд... збільшити на 22.050,5 тис.грн.; призначення на забезпечення лікування за високовартісними медичними технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного профілю збільшити на 22.050,5 тис.грн.  
Відхилено    
    -266- Статтю 26 виключити  Враховано    
    -267- Кеменяш О.М.
Збільшити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" і доповнити статтю 26 наступним пріоритетним напрямком: Здійснення першочергових заходів профілактики та лікування ендемічного зобу-10 млн.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
158. надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи по реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров'я - 1.558.814,1 тис.грн., з них:       
159. поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на онкологічні захворювання - 130.360,1 тис.грн.;       
160. безкоштовне забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет - 132.000 тис.грн.;       
161. здійснення першочергових заходів профілактики та лікування туберкульозу - 74.689,7 тис.грн.;       
162. проведення імунопрофілактики населення - 104.900 тис.грн.;       
163. профілактика та лікування СНІДу - 40.609,3 тис.грн.;       
164. зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що розташовані в сільській місцевості - 67.800 тис.грн.;   -268- Атрошенко В.А.
В статті 26 в пункті 1 пп. 6 після слова бази додати фразу наступного змісту: "та забезпечення медикаментами і перев'язувальними матеріалами".  
Відхилено    
165. державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по забезпеченню епідемічного благополуччя в Україні - 452.592,3 тис.грн.;       
166. забезпечення лікування за високовартісними медичними технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного профілю - 241.935,9 тис.грн.   -269- Луценко Ю.В.
Доповнити статтю 26 абзацом наступного змісту: "закупівля лікарських засобів та матеріалів для закладів охорони здоров'я, що розташовані в сільської місцевості (ФАПів) - 140.000,0 тис.грн." за рахунок зменшення видатків на відповідну суму на фінансування Державної програми "Транспортно-дорожний комплекс (стаття 33).  
Враховано Доручення Уряду   
167. Стаття 27. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Освіта населення України" у сумі 6.161.218 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -270- Мокроусов А.О.
Сташевський С.Т.
Бондаренко В.Д.
Лебедівський В.А.
Беспалий Б.Я.
Чорноволенко О.В.
Мішура В.Д.
Доповнити статтю 27 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" слідуючим текстом: „ в тому числі субвенція місцевим бюджетам на реалізацію державних програм через установи і організації комунальної власності___________млн.грн".  
Відхилено    
    -271- Статтю 27 виключити  Враховано    
    -272- Янковський М.А.
Передбачити достатнє фінансування галузі "Освіта", як того вимагає стаття 61 Закону України "Про освіту"  
Враховано частково    
    -273- Артеменко Ю.А.
Збільшити бюджетні призначення за державною програмою "Освіта населення України" на 308.060,9 тис.грн.  
Враховано частково    
168. Національна доктрина розвитку освіти - 5.723.497,7 тис.грн.;   -274- Беспалий Б.Я.
Вилучити або детально розшифрувати  
Враховано    
169. забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та посібниками - 94.869,6 тис.грн.;       
170. державна програма "Шкільний автобус" - 33.450 тис.грн.;   -275- Качур П.С.
Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
Четвертий абзац статті 27 викласти в наступній редакції: „державна програма „Шкільний автобус" - 33.450 тис.грн. Розподіл коштів між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць проводити на умовах пропорційного співфінансування з місцевих бюджетів видатків на придбання шкільних автобусів;"  
Враховано частково Доручення Уряду   
171. державна програма надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти - 13.500 тис.грн.   -276- Гірник Є.О.
Суму кредитів на здобуття вишої освіти збільшити до 27,0 млн.грн.  
Враховано частково    
    -277- Атрошенко В.А.
В статті 27 додати підпункт наступного змісту: "забезпечення навчальних закладів, що розташовані у сільській місцевості, комп'ютерними класами з підключенням до Всесвітньої мережі Інтернет".  
Враховано в іншій редакції   
172. Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України" у сумі 1.327.549,7 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -278- Статтю 28 виключити  Враховано    
173. державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у фундаментальних дослідженнях - 631.413,6 тис.грн.;       
174. науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток України - 373.806,1 тис.грн.;       
175. Комплексна державна програма енергозбереження України - 3.303,1 тис.грн.   -279- Видатки на Комплексну державну програму енергозбереження України передбачити в обсязі 147.000,0 тис.грн. (або збільшити на 143.696,9 тис.грн.), в тому числі на встановлення лічильників тепла і води в помешканнях громадян - 134.000,0 тис.грн.  Відхилено    
    -280- Передбачити напрямок: "Міжгалузеві енергозберігаючі заходи" в обсязі 98.836,0 тис.грн., в тому числі будівництво установки на компресорній станції "Богородчани" УМГ "Прикарпаттрансгаз" - 85.000,0 тис.грн., добудова каналізаційного колектору в селищі П'ятихатки Київського району м.Харкова - 7.500 тис.грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
176. Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Духовний розвиток в Україні" у сумі 540.877,4 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -281- Статтю 29 виключити  Враховано    
177. розвиток національного телерадіоінформаційного простору - 186.028,7 тис.грн.;       
178. державні програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, збереження бібліотечних і архівних фондів - 98.744,4 тис.грн.;   -282- Бастрига І.М.
Пеклушенко О.М.
Сухий Я.М.
Горлов Г.В.
Артеменко Ю.А.
Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
доповнити абзац 2 ст. 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" наступними пріоритетними напрямками: - на збереження та розвиток Національного заповідника „Хортиця" - 9379,7 тис.грн., - на відтворення історико-культурного комплексу „Запорізька Січ" - 7000,0 тис. грн  
Враховано частково Доручення Уряду   
179. державна підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій та розвиток національного театрального мистецтва - 80.278,2 тис.грн.;       
180. Загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії - 20.200 тис.грн.;       
181. державна підтримка вітчизняного книговидання - 15.241,6 тис.грн.       
182. Стаття 30. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Фізична культура і спорт в Україні" у сумі 225.328,6 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -283- Мокроусов А.О.
Сташевський С.Т.
Бондаренко В.Д.
Лебедівський В.А.
Беспалий Б.Я.
Чорноволенко О.В.
Мішура В.Д.
Доповнити статтю 30 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" слідуючим текстом: „ в тому числі субвенція місцевим бюджетам на реалізацію державних програм через установи і організації комунальної власності___________млн.грн".  
Відхилено    
    -284- Статтю 30 виключити  Враховано    
183. забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях - 82.196,1 тис.грн.;       
184. підготовка та участь національних збірних команд України в літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх та інші видатки, пов'язані з підготовкою спортсменів в Олімпійських іграх - 115.000 тис.грн.;   -285- Стребко С.К.
Шведенко М.М.
Калінчук В.А.
Мазуренко В.І.
врахувати потребу Одеської області у абзаці 3 статті 30 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" - „підготовка та участь національних збірних команд України в літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх та інші видатки, пов'язані з підготовкою спортсменів в Олімпійських іграх" у сумі 15.000 тис.грн.  
Відхилено    
185. фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед різних верств населення, в тому числі фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді, - 25.985,5 тис.грн.       
186. Стаття 31. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Паливно-енергетичний комплекс" у сумі 4.015.578,4 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -286- Передбачити фінансування розробки "Енергетичної стратегії України на період до 2030 року і подальшу перспективу" у сумі 900,0 тис.грн.  Відхилено    
    -287- Статтю 31 виключити  Враховано    
187. програма "Українське вугілля" - 3.235.767,4 тис.грн., з них:   -288- Передбачити фінансування програми "Українське вугілля" в обсязі 3.753.000,0 тис.грн. (або збільшити на 517.232,6 тис.грн.)  Враховано частково Доручення Уряду   
188. державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу - 1.100.895,8 тис.грн.;   -289- Видатки на державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам"яного вугілля, лігніту і торфу передбачити у сумі 1.100.000,0 тис.грн. (або зменшити на 895,8 тис.грн.) виключно за рахунок загального фонду  Враховано частково Доручення Уряду   
189. державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 927.000 тис.грн.;       
190. реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості - 654.089,1 тис.грн.;   -290- Видатки на реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості передбачити в обсязі 654.000,0 тис.грн. (або зменшити на 89,1 тис.грн.)  Враховано частково Доручення Уряду   
191. часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги - 254.000 тис.грн.;   -291- Статтю 31 доповнити наступним пріоритетним напрямком: "Погашення заборгованості по заробітній платі за минулі роки" у сумі 250.000,0 тис.грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
192. створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт - 107.358,5 тис.грн.;   -292- Видатки на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються в зв"язку з закриттям шахт передбачити в обсязі 115.000,0 тис.грн. (або збільшити на 7.641,5 тис.грн.)  Враховано частково Доручення Уряду   
193. охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах - 80.000 тис.грн.;   -293- Видатки на охорону праці та підвищення техніки безпеки передбачити в обсязі 103.000,0 тис.грн. (або збільшити 23.000,0 тис.грн.)  Враховано частково Доручення Уряду   
194. гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах - 75.000 тис.грн.;   -294- Видатки на гірничо-рятувальні заходи передбачити в обсязі 150.000,0 тис.грн. (або збільшити на 75.000,0 тис.грн.)  Відхилено    
195. програма "Будівництво енергоблоків електростанцій України" - 701.589,3 тис.грн., у тому числі:   -295- Манчуленко Г.М.
виписати окремими рядками у цій програмі: реконструкція Новодністровської ГАЕС Чернівецької обл. - 400.000 тис.грн. будівництво вітрових електростанцій у Чернівецькій обл.. - 4.000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
196. будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України - 600.000 тис.грн.;   -296- Король В.М.
Доповнити статтю 31 після слів: "програма "Будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих станцій України - 701.589,3 тис.грн., у тому числі: будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України - 600.000 тис.грн.; " словами: " з них: продовження будівництва Новодністровської гідроакумулюючої станції - 456.000 тис.грн.".  
Враховано Доручення Уряду   
197. заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій - 80.000 тис.грн.;       
198. реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду - 21.589,3 тис.грн.   -297- Передбачити фінансування нової бюджетної програми "Витрати на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби" у сумі 200.000,0 тис.грн.  Враховано Доручення Уряду   
    -298- У статті 31 записати нові пріоритетні напрямки: - "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об"єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації - 342.400,0 тис.грн., (збільшення на 94.443,5 тис.грн.) в тому числі фінансування МНТЦ "Укриття". - "Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт МНТЦ "Укриття" - 11.524,0 тис.грн. - "Створення власного виробництва ядерного палива" - 70.000,0 тис.грн. (збільшення на 50.000,0 тис.грн.) - "Підтримка в безпечному стані хвостосховищ відходів уранового виробництва державного підприємства "Бар"єр" - 5.200,0 тис.грн. - Програма забезпечення розвитку ядерної енергетики" - 2.500,0 тис.грн. - Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми "SІР" - 36.551,6 тис.грн. (збільшення на 400,2 тис. грн) - "Фізичний захист ядерних установок" - 14.900,0 тис.грн. (збільшення на 7.582,0 тис.грн.), в тому числі "Заходи щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання" - 705,5 тис.грн. - "Фінансування заходів по обстеженню, експертизі, охороні, транспортуванню, тимчасовому зберіганню радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання, виявлених у незаконному обігу" - 200,0 тис.грн.  Враховано частково    
199. Стаття 32. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Обробна промисловість та інші галузі економіки" у сумі 1.902.638,1 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -299- Статтю 32 виключити  Враховано    
200. реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою - 525.720 тис.грн.;       
201. розвиток мінерально-сировинної бази - 248.200 тис.грн.;   -300- Руденко Г.Б.
У статті 32 передбачити спрямування на розвиток мінерально-сировинної бази - 379.000 тис.грн.  
Відхилено    
202. загальнодержавна (Національна) космічна програма - 89.500 тис.грн.;       
203. державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми - 25.050 тис.грн.;       
204. програма розвитку промисловості України - 34.100 тис.грн.       
205. Стаття 33. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Транспортно-дорожній комплекс" у сумі 2.091.338,1 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -301- Статтю 33 виключити  Враховано    
    -302- Лук'яненко Л.Г.
Передбачити капітальні видатки на будівництво шкіл в Ужгородському, Печерському, Березанському районах Закарпатської області у загальніій сумі 2 млн. грн.  
Враховано частково    
    -303- Артеменко Ю.А.
Збільшити фінансування державної програми "Транспортно-дорожній комплекс" на 4.700 тис.грн. До пріоритетних напрямків програми додати два наступних: реконструкція автодорожного проїзду по спорудах ДніпроГЕСу - 3.900 тис.грн.; антикорозійний захист металевих конструкцій автодорожного мосту через р. Старий Дніпро (м. Запоріжжя) - 800 тис.грн.  
Враховано частково    
206. державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 1.991.266 тис.грн.;   -304- Луценко Ю.В.
Зменшити видатки на державну програму розвитку транспортно-дорожнього комплексу на 140.000,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -305- Бастрига І.М.
Пеклушенко О.М.
Сухий Я.М.
Горлов Г.В.
Абзац 1 ст.33 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" доповнити: "у тому числі початок будівництва автотранспортної магістралі через р.Дніпро у м.Запоріжжі - 80.000 тис.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
    -306- Манчуленко Г.М.
Другий абзац статті 33 викласти у редакції: "державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 1.991.266 тис.грн., у тому числі на будівництво та ремонт шляхів Путильського району Чернівецької області у розмірі 10.000 тис.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
207. підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів - 14.750 тис.грн.       
208. Стаття 34. Для забезпечення стабільного та якісного функціонування житлово-комунального господарства передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Житлово-комунальне господарство" у сумі 524.897,8 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -307- Статтю 34 виключити  Враховано    
    -308- Качур П.С.
Статтю 34 викласти в наступній редакції: „Для забезпечення стабільного та якісного функціонування житлово-комунального господарства передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Житлово-комунальне господарство" у сумі 524.897,8 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками: модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міст Києва та модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова - 117.625,6 тис.грн., в тому числі модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова -75.900 тис.грн.; "  
Враховано в іншій редакції   
209. заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності - 400.000 тис.грн.;   -309- Нощенко М.П.
Абзац 2 статті 34 викласти у новій редакції: "заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, пропорційно по регіонам, - 400.000 тис.грн. у порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України за погодження з Бюджетним Комітетом Верховної Ради"  
Враховано в іншій редакції   
210. модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міст Києва та модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова - 68.725,6 тис.грн.;   -310- Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
абзац третій викласти в такій редакції: модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міст Києва та модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова - 117.625,6 тис.грн., в тому числі модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова -75.900 тис.грн.; "  
Відхилено    
    -311- Стоян О.М.
Статтю 34 доповнити новим пунктом: "Заходи з модернізації та розвитку житлово-комунального господарства", передбачивши на ці цілі відповідні бюджетні призначення.  
Враховано частково    
211. ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова - 26.250 тис.грн.       
212. Стаття 35. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство" - 3.828.541,7 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -312- Статтю 35 виключити  Враховано    
    -313- Семенюк В.П.
Абзаци перший, другий та п'ятий ст.35 викласти відповідно в такій редакції: "Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Сільське господарство, лісове господарство, мисливське, рибне"- 6.328.541,7 тис.грн."  
Враховано частково    
    -314- Вінський Й.В.
Абзаци 1,2 і 5 статті 35 викласти у такій редакції відповідно: "Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство" - 4.928.541,7 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямами: Здійснення заходів щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів, в тому числі ринку зерна, з метою забезпечення продовольчої безпеки держави - 2.000.000 тис.грн.; Програма "Зерно України 2001-2004" - 292.450 тис.грн. ".  
Враховано частково    
213. здійснення заходів щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів, в тому числі ринку зерна, з метою забезпечення продовольчої безпеки держави - 1.000.000 тис.грн.;   -315- Семенюк В.П.
Встановити видатки у сумі 3.400.000 тис.грн на здійснення заходів щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів, в тому числі ринку зерна.  
Враховано частково    
214. дотації сільськогосподарським товаровиробникам з метою сталого нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва та на здійснення заходів із збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва - 600.000 тис.грн.;       
215. Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 401.823,2 тис.грн.;       
216. Програма „Зерно України на 2001-2004 роки" - 192.450 тис.грн.;   -316- Семенюк В.П.
Встановити видатки на програму "Зерно України на 2001-2004 роки" - 292,450 тис.грн.  
Враховано частково    
217. Програма „Ліси України" - 125.996,7 тис.грн.;   -317- Тягнибок О.Я.
на виконання державної програми "Ліси України" врахувати потребу лісогосподарських підприємств Мінагрополітики, збалансувавши обсяги їх виділення на ведення лісового господарства по однакових нормативних показниках з розрахунку на 1 га. як для лісогосподарських підприємств Держкомлісгоспу, так і лісогосподарських підприємств Мінагрополітики.  
Відхилено Доручення Уряду   
218. заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу - 100.000 тис.грн.;   -318- Шибко В.Я.
Вилучити заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу - 100.000,0 тис.грн. - надання кредитку НАК "Украгролізинг" у сумі 100.000,0 тис.грн. Частину коштів, що звільнилися - 50.000,0 тис.грн. направити додатково на цільове фінансування Міністерства освіти та науки України для фінансування закупівлі енергоносіїв та комунальних послуг професійно-технічних закладів.  
Відхилено    
    -319- Гіршфельд А.М.
Після слів "заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу" суму "100.000 тис.грн." замінити на суму "200.000 тис.грн.)  
Відхилено    
219. Програма стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва - 59.136,9 тис.грн.;       
220. Програма розвитку та державної підтримки вівчарства - 3.000 тис.грн.;       
221. Комплексна програма діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морський) економічній зоні України - 2.434 тис.грн.   -320- Атрошенко В.А.
В статті 35 додати пункт наступного змісту: "Передбачити у 2004 році кошти із Державного бюджету на видачу кредитів для закупівлі дизельного пального підприємствами сільського господарства, під врожай, з поверненням наданих кредитів до кінця 2004 року".  
Враховано в іншій редакції   
222. Стаття 36. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Охорона навколишнього природного середовища" у сумі 720.310,4 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -321- Статтю 36 виключити  Враховано    
223. Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами - 284.107,9 тис.грн.;       
224. Національна програма мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи - 76.853 тис.грн.;       
225. Державні програми захисту територій від шкідливої дії вод - 31.112,4 тис.грн.;       
226. Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники") - 28.561,9 тис.грн.;       
227. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води - 14.228,7 тис.грн.;       
228. Державні програми знешкодження хімічної зброї та боєприпасів - 8.550 тис.грн.;       
229. Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів - 7.500 тис.грн.;       
230. Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами - 3.533,6 тис.грн.;       
231. Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України - 2.110 тис.грн.   -322- Бастрига І.М.
Пеклушенко О.М.
Сухий Я.М.
Горлов Г.В.
доповнити ст. 36 у державній програмі „Охорона навколишнього природного середовища" видатками на виконання Гарантійної Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку для ДКП „Водоканал" м.Запоріжжя у сумі 4 800,0 тис.грн.  
Відхилено    
232. Стаття 37. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Оборона" у сумі 5.963.210,1 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -323- Луценко Ю.В.
Зменшити бюджетні призначення на 97.300,5 тис.грн.  
Відхилено    
    -324- Артеменко Ю.А.
Зменшити бюджетні призначення за державною програмою "Оборона" на 2.385.284 тис.грн.  
Відхилено    
    -325- Статтю 37 виключити  Враховано    
233. забезпечення обороноздатності країни - 3.400.116,7 тис.грн.;       
234. Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року (скорочення та реформування військових підрозділів; підготовка об'єднаних сил швидкого реагування; відновлення непорушених запасів об'єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управління Збройними Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація земель та ліквідація наслідків військової діяльності) - 368.169,5 тис.грн.;       
235. заходи Цивільної оборони у сфері попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 115.460 тис.грн.;       
236. розвідувальна діяльність у сфері військової оборони - 84.242,7 тис.грн.;       
237. мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України - 16.568,1 тис.грн.;       
238. заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції - 10.000 тис.грн.;       
239. Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України - 4.600 тис.грн.   -326- Добкін М.М.
Доповнити статтю 37 частиною наступного змісту: "фінансування робіт, пов'язаних із модернізацією танка Т-64 - 80000 тис.грн., за рахунок надходжень від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України"  
Враховано Доручення Уряду   
240. Стаття 38. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумі 5.857.313,7 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:   -327- Вінський Й.В.
В абзаці 1 статті 38 цифри "5.857.313,7" замінити цифрами "4.757.313,7".  
Відхилено    
    -328- Статтю 38 виключити  Враховано    
241. забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю, захист громадян від протиправних посягань - 2.264.806,9 тис.грн.;       
242. забезпечення безпеки держави - 632.772 тис.грн.;       
243. реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань - 619.422,1 тис.грн.;       
244. судова влада - 577.534,6 тис.грн.;       
245. здійснення заходів з гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного пожежного нагляду та запобігання пожежам - 510.255,5 тис.грн.;       
246. охорона державного кордону - 451.874 тис.грн.;       
247. нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді - 257.194,2 тис.грн.;       
248. державна охорона органів державної влади та посадових осіб - 61.338 тис.грн.;       
249. забезпечення виготовлення та видачі громадянам України документів, що засвідчують особу - 44.000 тис.грн.       
250. Стаття 39. Затвердити у межах бюджетних призначень, визначених головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2004 рік згідно з додатком № 3 до цього Закону, державну програму „Капітальні вкладення" у сумі 2.388.965,2 тис.грн. та її розподіл по відповідальних виконавцях, бюджетних програмах і об'єктах згідно з додатком № 5 до цього Закону.   -329- Рудковський Д.О.
Включити до Державного бюджету субвенції на виконання інвестиційних програм, насамперед з газифікації сіл та інших населених пунктів, у сумі не нижче передбаченої на 2003 рік.  
Немає висновку    
    -330- Коновалюк В.І.
Затвердити у межах бюджетних призначень головних розпорядників коштів Державного бюджету України на 2004 рік згідно з додатком №3 до цього Закону, розподіл видатків державного бюджету на здійснення капітальних вкладень по головних розпорядниках в обсязі __________ тис.грн. у розрізі відповідальних виконавців, бюджетних програмах та об"єктах згідно з додатком №5 до цього Закону.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -331- Шкляр В.Б.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів в обсязі 225.000 тис.грн."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -332- Шпак В.Ф.
Зберегти порядок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, визначених підпунктом 11 статті 40 Закону України „Про Державний бюджет України на 2003 рік" для завершення будівництва об'єктів, розпочатих у попередні роки, із високим ступенем готовності.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -333- Припинити практику розподілу централізованих капітальних вкладень за пропозиціями лише тих народних депутатів України, які обрані по одномандатних виборчих округах, як таку, що суперечить концепції рівності прав та обов'язків народних депутатів України  Враховано частково Доручення Уряду   
    -334- Атрошенко В.А.
Передбачити у рівних пропорціях між виборчими округами капітальні видатки на програми місцевого значення згідно з пропозиціями народних депутатів України.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -335- Гаврилюк В.В.
Доповнити текст проекту статтею 64-1 такого змісту: "Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів використовується за переліком об'єктів, який затверджується Кабінетом Міністрів України до 1 червня 2004 року за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету виключно на підставі пропозицій народних депутатів України, в межах обсягів згідно з додатками до цього Закону. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2004 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень виключно на підставі пропозицій народних депутатів України". Встановити загальний обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів у сумі 450 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -336- Шведенко М.М.
збільшити обсяг субвенції для одномандатних виборчих округів до 450 млн. грн. Контроль за розподілом асигнувань централізованих капітальних вкладень на виконання цільових програм залишити за народними депутатами, обраними за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -337- Добкін М.М.
Доповнити проект новою статтею 39-1 наступного змісту: "Стаття 39-1. Встановити наступний розподіл капітальних вкладень в Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" за напрямами, житлово-комунальне господарство, охорона здоров'я, культура, освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення. Народний депутат України подає свої пропозиції щодо залучення капітальних вкладень до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (далі - Комітет).Комітет своїм рішенням затверджує перелік проектів та передає їх до Міністерства фінансів України. Міністерство фінансів України формує проекти залучення капітальних вкладень, які подані Комітетом, як додаток до проекту Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік та забезпечує на виконання даних проектів суму у розмірі 1 млн. грн. на кожний виборчий округ народного депутата України."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -338- Воюш В.Д.
Передбачити видатки на виконання робіт з газифікації колишніх військових містечок, ремонту мереж водопостачання, покрівель, інженерних внутрішньобудинкових мереж, благоустрою містечок в Автономній Республіці Крим в сумі 20,8 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -339- Рудковський Д.О.
Включити до Державного бюджету субвенції на виконання інвестиційних програм, насамперед з газифікації сіл та інших населених пунктів, у сумі не нижче передбаченої на 2003 рік.  
Немає висновку    
    -340- Атрошенко В.А.
Передбачити в державному бюджеті на 2004 рік кошти для газифікації міст селищного типу та сіл.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -341- Петренко В.С.
Передбачити субвенції місцевим бюджетам на газифікацію житла в сільській місцевості на 250 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -342- Ващук К.Т.
Передбачити окремою статтею у видатковій частині бюджету 450,0 млн. грн. коштів на будівництво об"єктів соціально-культурної сфери села.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -343- Воюш В.Д.
Передбачити видатки на виконання робіт з газифікації колишніх військових містечок, ремонту мереж водопостачання, покрівель, інженерних внутрішньобудинкових мереж, благоустрою містечок в Автономній Республіці Крим в сумі 20,8 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -344- Герасимов І.О.
Додаток №5 доповнити новим рядком: Державний комітет України у справах ветеранів. Придбання житла для ветеранів військової служби, які користуються правом позачергового поліпшення житлових умов, - обсягом - 60.000,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -345- Баранівський О.П.
врахувати в додатку 5 кошти на будівництво протипожежних веж -300 тис.грн., будівництво будівель лісогосподарського призначення - 3,000 тис.грн., будівництво (придбання) житла для державної лісової охорони та лісового господарства - 3,000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -346- Мовчан П.М.
Передбачити видатки на будівництво Державного історико-меморіального комплексу жертв голодомору, політичних репресій та насильницьких депортацій у сумі 15 млн. грн., з присвоєнням відповідних кодів програмної і функціональної класифікації.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -347- Балога В.І.
Виділити кошти, як цільові на: - будівництво Верхньовизницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 2 млн. грн.; - програму газифікації гірських населених пунктів та сіл з угорськомовним населенням 1.0 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -348- Івченко О.Г.
Передбачити додатково кошти місту Самбір Львівської області для проектування і будівництва очисних споруд 5050 тис. грн., будівництво каналізаційних колекторів -8840,0 тис. грн., будівництво СШ №4- 4300.0 тис. грн., станції 3-го підйому води 1920,0тис. грн. Всього 20210,0 тис. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -349- Будаг'янц М.А.
За рахунок державних капітальних вкладень передбачити видатки: Лутугінській районній раді на будівництво районного діагностичного центру 5000,0 тис.грн, будівництво доріг- 300тис.грн, підвідних газопроводів: - м.Лутугіно- с.В.Тарасівна- 600тис.грн., с.Георгіївна -310 тис.грн., с. Волнухіно - 100 тис.грн., с. Либкнехта -30 тис.грн., с. П- Николаївка -30 тис.грн, с. Лісне -100 тис.грн., всього 1170,0 тис грн.; Антрацитівській міській раді на очисні споруди 2000,0 тис.грн. та Антрацитівській районній державній адміністрації на підвідний газопровід 50 тис.грн..  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -350- Каденюк Л.К.
Включити до видатків на капітальні вкладення такий перелік об'єктів за рахунок коштів державного бюджету: Сокирнянський район - школа в с. Білоусівка- 1500.0 тис.грн., школа в с.Сербичани- 100тис.грн., поліклініка в м. Сокиряни- 2000.0 тис. грн., очисні споруди в м. Сокиряни- 300,0 тис грн., газіфікація: с. Шишківці, Вашківці-200,0тис.грн., Ломачинці-100,0 тис.грн, с. Сербичани- 200.0 тис.грн., с. Білоусівка, Міхалково - 250.0тис грн, Ожеве - Василівка - 100,0 тис.грн. Кельменецький район: школа в с. Грушівці-1934,0 тис грн., школа вс. Ленківці-920,0 тис.грн., школа в с. Мошанець-350,0 тис.грн., на газифікація: с. Берново- 330,0 тис.грн., с. Подвір`ївка-100,0 тис.грн., с. Іванівці, Новоселиця, Комарів-250,0 тис.грн., с. Бузовиця, Дністрівка -148,5 тис.грн., с. Вертиківці -100,0 тис.грн., сіл Грушівці, Нагоряни-208,8 тис.грн., с. Лукачани-300,0 тис.грн., сіл Оселівка, Кроква - 300,0 тис.грн., сіл Слобідка, Путрино- 100,0 тис.грн., Ленківці-200,0 тис.грн.. Хотинський район: школа в с.Грозинці -1000,0 тис.грн., акушерський корпус райлікарні- 2130,0 тис.грн., газифікація: с. Керстенці-109,5 тис. грн., с. Клішківці- 568,0 тис.грн., підвідний газопровід до сіл Малинці, Шилівці, Бочковці, Грозинці, Данківці- 250,0 тис. грн., заміна каналізаційного колектора у м. Хотині -600,0 тис.грн.. Заставнівський район: терапевтичний корпус в с.Вікно 185,0 тис.грн., газифікація: с.М.Кучурів -35,0тис.грн., с. Ржавинці- 210,0 тис.грн., с Васловівці - 275,0 тисгрн., с. Звенячин- 300,0 тис.грн., с. Добринівці-100,0 тис.грн., с. Прилипче-50,0 тис.грн., с. Дорошівці - 80,2 тис.грн..  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -351- Васильєв Г.А.
Пропозиції щодо включення до переліку об'єктів, що планується споруджувати у 2003 році за рахунок субвенцій на виконання інвестиційних проектів, об'єктів соціального значення міст Ясинувата, Авдіївка, Мар"їнського та Великоновосілківського районів: газифікація Східної частини м.Авдіївка - 900 тис.грн.; будівництво липневої каналізації в окремих мікрорайонах м.Яснувата -1455тис.грн.; будівництво полігона твердих побутових відходів у м.Яснувата - 3,8 млн.грн.; будівництво газопроводу у м.Яснувата - 2,3 млн.грн.; будівництво котельної у мікрорайоні Мар"їнського району - 464 тис.грн.; будівництво фільтрової станції у Мар"їнському районі - 8,5 млн.грн.; будівництво каналізаційної системи у Мар"їнському районі - 4,8 млн.грн.; будівництво водопроводу у Мар"їнському районі - 350 тис.грн.; завершення будівництва газових систем у Великоновосілківському районі - 656 тис.грн.; будівництво газопостачання у Великоновосілківському районі - 9 млн.грн.; реконструкція культурно-спортивного комплексу у Великоновосілківському районі - 1,5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -352- Онопенко В.В.
Мусіяка В.Л.
Виділити на капітальний ремонт будівлі Інституту підготовки професійних суддів при Одеській національній юридичній академії в зв'язку з її надзвичайним технічним станом 11 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -353- Кульчинський М.Г.
Врахувати в проекті Держбюджету витрати на відбудову Свято-Успенського собору в м. Полтаві в сумі 2,0 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -354- Семенюк В.П.
Передбачити 800.000 тис.грн на розвиток соціальної інфраструктури села відповідно до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" за рахунок пропорційного скорочення обсягів капітальних вкладень у 2004 році  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -355- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
По головному розпоряднику „Міністерство юстиції України" передбачити кошти на добудову Будинку Правосуддя у м.Кіровограді у сумі 14,9 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -356- Коваль В.С.
Включити до переліку об"єктів загальнодержавного значення "Завершення реконструкції та розширення Інституту онкології АМН України". у сумі 25 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -357- передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області: на будівництво пускового комплексу обласного онкологічного диспансеру в місті Херсоні - в сумі 8.800,0 тис.грн.; на реконструкцію мосту через р. Кошову в місті Херсоні в сумі 5.300,0 тис.грн.;  Враховано частково Доручення Уряду   
    -358- Виділити капітальні вкладення (Міністерству транспорту України) на створення глибоководного суднового ходу "Дунай-Чорне море на українській частині р.Дунай - 27,9 млн. грн.; будівництво першої черги метрополітену в м.Дніпропетровську - 60 млн. грн.; будівництво парому в місті Севастополь - 12 млн. грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -359- Передбачити: 150 млн. грн. суб'єктам господарювання на компенсацію витрат минулих років за побудовані об'єкти соціальної сфери на селі; 238 млн. грн. на добудову об'єктів соціальної сфери на селі з станом готовності не менше 80%.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -360- Богатирьова Р.В.
передбачити кошти на здійснення невідкладних заходів у м. Донецьку: переобладнання недобудованого будинку піцд полікліклініку для мешканців Пролетарського району у сумі 0,7 млн. грн., виконання робіт з виносу котелень з підвальних приміщень шкіл №133, №139, № 141 - 0.6 млн. грн., очинення ставку МР "Заперевальна" з метою ліквідоції підтоплнення житлових масивів Будьонівського та Пролетарського районів у сумі 1 млн. грн., переобладнання під житловий будинок колишнього гуртожитку по вул. Відьнюська,10а - 1,5 млн. грн. та по вул Федько,99 - 0,8 млн. грн., газифікація Будьонівського та Пролетарського районів - 1,3 млн. грн., заміна мереж ДКП "Донецькміськводоканал"- 0,1 млн. грн. та "Донвуглеводканал" - 0,233 млн. грн., рекультивація та захоронення сміттєвогог полігону - 1 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -361- Колоніарі О.П.
передбачити за рахунок державних капітальних вкладень такі об'єкти у в/о №56: комп'ютеризація шкіл Приморського, Орджоніківського, Жовтневого районів м. Маріуполя (№№ 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 48, 51, 55, 56, 57, 61, 68, 69) на суму - 1 300 тис.грн., лікарень №№ 2, 3, 4 - 800 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -362- Шевченко О.О.
Передбачити додаткові видатки МВС України на будівництво нової будівлі Покровського РВ УМВС України в Дніпропетровській області у сумі 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -363- Качур П.С.
Передбачити кошти на реалізацію "Програми невідкладних заходів із запобігання загостренню екологічної та соціальної ситуації в м.Бориславі Львівської області на 2001 - 2005 роки" у сумі 27,3 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -364- Передбачити: у статті 39 та додатку 3 кошти на погашення заборгованості будівельним організаціям Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" в обсязі 10 млн.грн.; додатково у додатку 5 виділення капітальних вкладень на 2004 рік Міністерству транспорту України на суму 160,9 млн.грн. по відповідних об'єктах; збільшення видатків на капітальні вкладення "Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури" з 8800 до 93600 тис.грн.; у додатку 5 капітальні вкладення Держбуду на спорудження в м. Києві Державного історико-меморіального комплексу жертв голодомору, політичних репресій та насильницьких депортацій у сумі 3,7 млн.грн.; у додатку 3 капітальні вкладення Держбуду по коду 5301120 "Пошук і порядкування поховань жертв війни та політичних репресій" у сумі 1,2 млн.грн.; по Академії медичних наук збільшення капітальних вкладень на 6 млн.грн. і введення нової строки "Будівництво нового лікувального корпусу з приймальним відділенням Інституту невідкладної і відновної хірургії Академії медичних наук" у сумі 6 млн.грн.; державні капітальні вкладення на будівництво метрополітену (додаток 5) у сумі 136 млн.грн. по відповідних об'єктах; видатки на Програму реконструкції житлових будинків перших масових серій - 100 млн.грн.; державні централізовані капітальні вкладення для підприємств міського електротранспорту - 155 млн.грн.; субвенції місцевим бюджетам на газифікацію житла у сільській місцевості - 250 млн.грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -365- Мовчан П.М.
Олуйко В.М.
Передбачити у Держбюджету видатки на реконструкцію Національного художнього музею України, зокрема будівництво корпусу музею по вул. Інститутській,3 в сумі 114 млн. 163 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -366- Передбачити капітальні видатки на: завершення будівництва творчо-виробничого корпусу Національного академічного театру ім. Івана Франка - 4150 тис.грн. розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції, реставрації та розширення комплексу Національного художнього музею України та виконання робіт 1-ї черги - реконструкції будівлі по вул. Інститутській,3 - 5000 тис.грн. відновлення історико-культурного комлплелксу "Запорізька Січ" Національного заповідника "Хортиця", Запорізької області - 2500 тис.грн. розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво корпусу музею у Державному історико-меморіальному заповіднику "Поле Берестецької битви", с. Пляшева Рівненської області - 120 тис.грн. технічне переоснащення Національної кіностудії художніх фільмів ім. О.Довженка - 2800 тис.грн. пайову участь у будівництві (придбанні) житла для працівників Міністерства культури і мистцецтв - 500 тис.грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -367- Передбачити окремим рядком витрати на будівництво та модернізацію суден рибопромислового флоту - плавзасоби для органів рибохорони - 20,852 млн.грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -368- Пузаков В.Т.
передбачити обсяги державних капітальних вкладень для об'єктів Мінпраці на суму 16,5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -369- Майстришин В.Я.
Для провадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі, передбачити 25 млн. грн. Міністерству аграрної політики України.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -370- Стребко С.К.
Шведенко М.М.
Калінчук В.А.
Мазуренко В.І.
передбачити кошти по розпоряднику коштів Державного бюджету „Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України" на проведення ремонтних робіт житлового фонду та інших об'єктів військових містечок для послідуючої передачі їх в комунальну власність - 17,5 млн. грн. по Одеській області.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -371- Крук Ю.Б.
Внести до переліку об``ктів, що фінансуються у 2004 році за рахунок державних капітальних вкладень Державного бюджету України, наступні об`єкти: будівництво барж для ВАТ "Українське Дунайське пароплавство на Кілійському суднобудівному-судноремонтному заводі - в обсязі 6 млн.грн.; будівництво корпусів двох морських суховантажних суден для Українського Дунайського пароплавства - у обсязі 20 млн.грн.; будівництво річкового круїзного судна - 35 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -372- Калінчук В.А.
Передбачити виділення централізованих капіталовкладень для спорудження об'єктів загальнодержавного значення,30 відсотків яких направити на будівництво на селі;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -373- Стребко С.К.
Шведенко М.М.
Калінчук В.А.
Мазуренко В.І.
передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, зокрема, по Одеській області - в сумі 50 млн. грн. без визначення конкретних напрямів;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -374- Луценко Ю.В.
Затвердити державну програму "Капітальні вкладення" в сумі 2.233.372,7 грн., тобто зменшити на 155.592,5 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -375- Шведенко М.М.
Передбачити субвенцію з Державного бюджету України обласному бюджету Одеської області на ліквідацію аварійного стану адмінбудинку №2.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -376- Передбачити субвенцію державного бюджету міському бюджету м.Києва для Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на придбання діагностичного та лікувального обладнання на суму 5.000 тис.грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -377- Шведенко М.М.
Передбачити цільову субвенцію з Державного бюджету України обласному бюджету Одеської області на реалізацію Комплексної програми подальшого розвитку інфраструктури та впровадження господарської діяльності на острові Зміїний і континентальному шельфі - у обсязі 10000 тис.грн. (кошти мають надійти в навігаційний період - з 15 квітня по 1 жовтня).  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -378- Стретович В.М.
Передбачити додатково "субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Сарни Рівненської області на виконання робіт, пов'язаних з будівництвом газопроводу до житлового масиву Дослідної станції у сумі 1525,6 тис.грн."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -379- Шевченко О.О.
Передбачити субвенцію з державного бюджету для фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я, які розташовані у сільській місцевості Дніпропетровської області, медичним обладнанням, - у сумі 4246,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -380- Демьохін В.А.
ввести додатково " субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на виконання інвестиційних проектів, зокрема: на будівництво пускового комплексу обласного онкологічного диспансеру в місті Херсоні - в сумі 8.800,0 тис.грн.; на реконструкцію мосту через р. Кошову в місті Херсоні - в сумі 5.300,0 тис.грн.; на завершення поліклініки на 375 відвідувань в смт. Білозерка Білозерського району Херсонської області - в сумі 3.000,0 тис. грн; на будівництво шкільного будинку в с. Кірове Білозерського району Херсонської області - в сумі 300,0 тис.грн.; на розгортання цілісної міської системи обліку та енергозбереження в м. Херсоні-в сумі 19.315,0 тис.грн.; на реконструкцію об'єктів теплового господарства Херсонської області -в сумі 1.800,0 тис.грн.; на реконструкцію системи водозабезпечення в с. Станіслав Білозерського району Херсонської області - в сумі 500,0 тис.грн.; на реконструкцію системи водозабезпечення в смт. Білозерка Білозерського району Херсонської області - в сумі 500,0 тис.грн.; на реконструкцію системи водозабезпечення в с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області - в сумі 500,0 тис.грн.; на реконструкцію системи водозабезпечення в с. Дар'ївка Білозерського району Херсонської області - в сумі 500,0 тис.грн.; на реконструкцію системи водозабезпечення с. Молодецьке Білозерського району Херсонської області - в сумі 50,0 тис.грн.; на будівництво системи водозабезпечення с. Федорівка Білозерського району Херсонської області - в сумі 40,0 тис.грн.; на газифікацію селища Нафтогавань Комсомольського району міста Херсону - в сумі 600,0 тис.грн.; на газифікацію с. Томина Балка Білозерського району Херсонської області - в сумі 500,0 тис.грн.; на газифікацію с. Інгулець Білозерського району Херсонської області -в сумі 250,0 тис.грн.; на газифікацію с. Токарівка Білозерського району Херсонської області -в сумі 100,0 тис.грн.; на газифікацію с. Першотравневе Білозерського району Херсонської області - в сумі 100,0 тис.грн.; на реконструкцію Херсонського обласного палацу молоді • - в сумі 1.600,0тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -381- Челноков С.Д.
пропозиції до розподілу централізованих капітальних вкладень за об'єктами Київської області: газифікація села Шупики Богуславського району у сумі 200,0 тис.грн., газифікація села Бесідка Ставищанського району у сумі 65,0 тис.грн., газифікація села Розумниця Ставищанського району у сумі 135,0 тис.грн., реконструкція лікарняного корпусу районної лікарні смт. Немішаєве Бородянського району у сумі 100,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -382- Воюш В.Д.
Передбачити за рахунок субвенції місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів фінансування наступних об'єктів соціального значення у м. Сімферополі: закільцювання водоводу у мікрорайонах Маршала Жукова, Героїв Сталінграду у сумі 350,0 тис.грн.; друга черга будівництва газопроводу у районі Петровська Балка у сумі 250,0 тис.грн.; добудова фельдшерсько-акушерського пункту у мікрорайоні Новомиколаївка у сумі 100,0 тис.грн.; капітальний ремонт школи № 14 міста Сімферополь у сумі 200,0 тис.грн.; будівництво школи у селищі Комсомольське у сумі 250,0 тис.грн.; капітальний ремонт зливової каналізації у мікрорайонах Маршала Жукова, Героїв Сталінграду у сумі 250,0 тис.грн.; будівництво міського реабілітаційного центру для дітей хворих ДЦП у сумі 150,0 тис.грн.; реконструкція міського парку відпочинку імені Т.Г.Шевченка у сумі 450,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -383- Бахтеєва Т.Д.
виділити додаткові кошти Донецькій області на придбання обладнання для лікувально-профілактичних закладів у сумі 10 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -384- Бахтеєва Т.Д.
пропозиції щодо капітальних вкладень по в/о 42 міста Донецька: ремонт центрального водоводу Калінінського району М.Донецька - 600 тис.грн.; завершення газифікації с. Косовського Калінінського р-ну - 250 тис.грн.; капітальний ремонт акушерсько-гінекологічної клініки корпусу №5, хірургічного корпусу №14, корпусів №7 та територіального медичного об'єднання ( м.Донецьк, калінінський район) _ 800 тис.грн.; - капітальний ремонт плоских дахів, загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів Ворошилівського району м. Донецька, що знаходяться в аварійному стані - 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -385- Беспалов О.П.
пропозиції щодо капітальних вкладень м.Херсона на проведення робіт з газифікаці населених пунктів Антоновки, Киндійки та Янтарне Дніпровського району м. Херсона - 4207 тис.грн.; - на оснащення робочого місця для реанімації та інтенсивної терапії новонароджених лікарні Дніпровського р-ну ім.Лучанського - 240 тис.грн.; -на закупівлю стаціонарного флюорографічного апарату для лікарні Дніпровського р-ну ім.Лучанського - 350 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -386- Бронніков В.К.
Передбачити капітальні вкладення Запорізьській області: для завершення будівництва газопроводу до міста Степногорськ у сумі 10 млн.грн.; на газифікацію с.Велика Білозірка 500 тис.грн.; на газифікацію селищ, капітальний ремонт шкіл, лікарень та державного заповідника "Усадьба Попова" 500 тис.грн.; на реконструкцію очисних споруд м. Каменсько-Дніпровський 700 тис.грн.; на газифікацію та водопостачання міст і селищ 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -387- Антоньєва Г.П.
виділити кошти м.Кіровоград на: будівництво резервуара чистої води насосної станції Зона П-А 0,9 млн.грн.; добудова каналізаційного колектора північного району міста у сумі 1,1 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -388- Тимошенко В.А.
передбачити кошти на: будівництво підвідного газопроводу Галаганівка - Рацеве (через селище Орбіта Чигиринського району Черкаської області) в сумі 700 тис.грн.; будівництво газопроводу високого тиску по вул. Ленінградській (м.Сміла Черкаської обл.) в сумі 1100 тис.грн.; газифікація сіл Березняки, Ковалиха, Теклине (Смілянського району Черкаської обл..) та будівництво газопроводу село Мала Смолянка - село Куцівка на загальну суму 500 тис.грн.; газифікація сіл Кам'янського району Черкаської обл. у сумі 585 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -389- Шкіря І.М.
виділити кошти у сумі 14.640 тис.грн. для капітального будівництва на шахтах ВО "Дзержинськвугілля" (на оновлення виробничих потужностей)  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -390- Шкіря І.М.
Врахувати такі об'єкти: газо забезпечення м. Селідове (3 черга) у сумі 610 тис.грн.; газо забезпечення м. Українська (1 черга) у сумі 360 тис.грн.; підходящий газопровід високого тиску і ГРП до міста Українка 840 тис.грн., до міста Гірник 2100 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -391- Шкіря І.М.
Лук'яненко Л.Г.
передбачити кошти у сумі 175 тис.грн. на виконання робіт по будівництву в м. Новогродівка телефонної станці  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -392- Гірник Є.О.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 225 млн.грн. на виконання інвестиційних проектів по капітальному будівництву та газифікації, в тому числі по Івано-Франківській області: СШ в смт. Солотвині Богородчанського району - 500 тис.грн.; Прикарпатський військово-спортивний ліцей- інтернат в смт.Богородчани - 200 тис.грн.; СШ в с.Витвиця Долинського району - 500 тис.грн.; СШ в с.Сваричів Рожнятівського району - 500 тис.грн.; СШ №2 в смт.Перегінському Рожнятівського р-ну - 400 тис.грн.; Гімназія в м.Калуш - 1,0 млн.грн.; Клуб в с.Глибівка Богородчанського району - 300 тис.грн.; Клуб в с.Лолин Долинського району - 500 тис.грн.; Розширення очисних споруд в смт.Богородчани - 300 тис.грн.; Будівництво очисних споруд системи "Біотал" в смт.Солотвино Богородчанського району - 500 тис.грн.; Буд-во резервуару чистої води в смт.Рожнятові - 300,0 тис.грн.; Лікарня в м.Болехові - 300 тис.грн.; Газифікація: Смт.Солотвино Богородчанського району - 50 тис.грн.; С.Монастирчани Богородчанського району - 30 тис.грн.; С.Маркова Богородчанського району - 50 тис.грн.; С.Розсільна Богородчанського району - 30,0 тис.грн.; С.Креховичі Рожнятівського району - 100,0 тис.грн.; С.Камінь Рожнятівського району - 30,0 тис.грн.; Смт.Перегінське Рожнятівського району - 50,0 тис.грн.; С.Витвиця Долинського району - 100,0 тис.грн.; С.Тисів - Болехів - 50,0 тис.грн.; С.Завій Калуського району - 50,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -393- Гірник Є.О.
Передбачити державні капітальні вкладення по Міністерству культури України на 2004 рік, а саме на реконструкцію музею "Чернеча гора" в м.Каневі - 5,0 млн.грн. та заходи по відзначенню 150-річчя Івана Франка, зокрема на видання повного зібрання творів, встановлення пам'ятників в місцях, пов'язаних з діяльністю І.Франка, зокрема в містах Калуш, Болехів, с.Лолин Долинського району, для чого виділити кошти в сумі 5,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -394- Потапов В.І.
передбачити кошти у сумі 200 тис.грн. м. Куп'янську Харківської області для реконструкції та благоустрою спортивних споруд до 350-річчя міста.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -395- Врахувати звернення приватного агропромислового підприємства "Промінь" Бережанського р-ну Тернопільської області про відшкодування за рахунок коштів державного бюджету 295 тис.грн. , що витрачені підприємством на будівництво водопровідної мережі та під"їздної дороги до села в 1999-2000 рока  Враховано частково Доручення Уряду   
    -396- Бондаренко Г.І.
Передбачити видатки на будівництво газопроводів-відводів та розподільчих мереж до населених пунктів у сумі 19960,0 тис.грн., в тому числі у Сквірському районі - 4830 тис.грн., Фастівськосу районі - 3390 тис.грн., м. Фастів - 331 тис.грн., Володарському районі - 619 тис.грн., Тетіївському районі - 2110 тис.грн., Білоцерковському районі - 3300 тис.грн., розподільчі газові мережі - 5380 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -397- Немировський О.А.
Передбачити в держбюджеті на 2004 рік фінансування капітального ремонту дитячого садка в селі Забір'я Києво-Святошинського району Київської області в сумі 100 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -398- Іванов С.А.
виділити кошти на фінансування будівництва очищувальних споруд в смт.Совєтському Автономної Республіки Крим в сумі 300,0 тис.грн. Виділити кошти Джанкойському району Автономної Республіки Крим в сумі 500,0 тис.грн. на буріння розвідувало-експлуатаційних свердловин в населених пунктах району Передбачити субвенцію на вирішення проблем воєнного містечка Вільне у сумі 4003,6 тис.грн., в тому числі на газифікацію селища і будівництво об'єктів теплопостачання -2150,0 тис.грн., зміна і ремонт систеами водопостачання і водовідведення - 1481,6 тис.грн. на капітальний ремонт житлового фонду - 255,7 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації і будівництво полігону ТПВ - 35,1 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації і будівництво цвинтаря - 21,2 тис.грн., виготовлення генерального плану селища - 60,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -399- Жовтяк Є.Д.
Передбачити субвенції для місцевих бюджетів Київської області: Будівництво поліклініки у м.Ірпені 400 тис.грн.; Будівництво очисних споруд у м. Боярці Києво-Святошинського району 200 тис.грн.; Будівництво школи у с. Чабани Києво-Святошинського району 200 тис.грн.; Будівництво школи у с. Хотів Києво-Святошинського району 200 тис.грн.; Будівництво шляхопроводу через залізницю у м. Вишневому Києво-Святошинського району (початок роботи) 70 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -400- Дубицький В.В.
Передбачити виділення коштів державного бюджету на 2004 рік на капітальні вкладення Хмельницькій області у сумі 17.363,2 тис.грн., у т.ч.: Камянець-Подільський район (16.763,2 тис.грн.): - для реалізації програми розвитку Національного історичного архітектурного заповідника "Кам'янець" - 4.640 тис.грн.; - відселення з аварійного житлового фонду м. Камянець-Подільський - 746,2 тис.грн.; - модернізація Дністровського водогону - 4.500 тис.грн.; - реконструкція очисних споруд - 1.500 тис.грн.; - завершення будівництва школи с. Подільське на 162 учн. місця - 500 тис.грн.; - будівництво газопроводу Грушка-Липи-Стара Душиця - 4000 тис.грн.; - завершення реконструкції котельної смт Стара Душиця - 877 тис.грн.; Новоушицький район (600 тис.грн.): - водовод-підвод селища Нова Душиця - 300 тис.грн.; - будівництво школи-інтернату для дітей з вадами слуху - 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -401- Кузьменко П.П.
Передбачити капітальні вкладення в обсязі 13180 тис.грн. на: проектні роботи по розвідці та будівництву водозабору питної води для м. Умані в районі сіл Бузівка, Конала, Соколівка Жашківського району - 2500 тис.грн.; завершення будівництва відділення пологового будинку в м. Умані - 7000 тис.грн.; реконструкція приміщення Уманського міського суду - 440 тис.грн.; будівництво автономної газової котельні для СДПЧ-14 в м. Христинівка - 40 тис.грн.; придбання спеціалізованого транспорту для потреб Управління праці та соціального захисту населення Уманської РДА - 200 тис.грн.; фінансування реконструкції мереж електрозв'язку Уманського, Христинівського та Монастирищанського районів Черкаської області - 3000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -402- Мазуренко В.І.
Виділити на 2004 рік кошти на продовження будівництва в смт. Чорноморське загальноосвітньої школи у сумі 5000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -403- Шуфрич Н.І.
Передбачити капітальні вкладення, у т.ч.: Обласна лікарня, м. Ужгород - кардіологічний корпус - 2000 тис.грн.; Центральна міська лікарня, м. Ужгород - 2000 тис.грн.; Міст через р. Уж, м. Ужгород - будівництво - 1000 тис.грн.; Стадіон "Авангард", м. Ужгород - реконструкція - 2000 тис.грн.; Палац спорту "ПАДІЮН", м. Ужгород - реконструкція -500 тис.грн.; Історичний центр, м. Ужгород - реконструкція - 2000 тис.грн.; Очисні споруди, м.Ужгород - реконструкція - 2000 тис.грн.; Обласна філармонія (приміщення пам'ятки архітектури), м. Ужгород - реконструкція - 1000 тис.грн.; Пам'ятка архітектури XIV століття "Ужгородський замок" - реконструкція - 1000 тис.грн.; Газопровід-відвід смт Перечин - с.Порошково Перечинського району Закарпатської області - 1000 тис.грн.; Водопостачання смт Перечин Закарпатської області - 1000 тис.грн.; Гуртожиток СПТУ № 13 смт Перечин - реконструкція - 150 тис.грн.; Газифікація смт Великий Березний Закарпатської області - газові мережі - 500 тис.грн.; Газопровід-відвід смт В.Березний - М.Березний Великоберезнянського району Закарпатської області - 500 тис.грн.; Газифікація смт М.Березний Закарпатської області - газові мережі - 500 тис.грн.; Школа, с. Вишка Великоберезнянського району Закарпатської області - 500 тис.грн.; Школа, с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області - 500 тис.грн.; Обласна філармонія, м. Черкаси - реконструкція - 3 000 тис.грн.; Очисні споруди, м.Черкаси - реконструкція - 5000 тис.грн.; Центральний стадіон, м. Черкаси - реконструкція - 1000 тис.грн.; Будинок для інвалідів, м. Черкаси - завершення будівництва - 5000 тис.грн.; Шевченківський культурний центр, м. Канів Черкаської області - завершення будівництва - 10000 тис.грн.; Газопровід середнього тиску, м. Канів Черкаської області - будівництво - 5 000 тис.грн.; Відновлення трубопроводів каналізації, м.Канів Черкаської області - 3000 тис.грн.; Газопровід-відвід, с. Ірдинь Черкаського району Черкаської області - завершення будівництва - 1700 тис.грн.; Газопровід-відвід, с. Чорнявка Черкаського району Черкаської області - завершення будівництва - 500 тис.грн.; Клуб с. Тубільці Черкаського району Черкаської області - реконструкція - 250 тис.грн.; Реконструкція доріг - с. Тубільці, с. Первомайск, с. Березняки, с. Хрещатик Тубільської сільської ради Черкаського району Черкаської області - 250 тис.грн.; Клуб с. Хрещатик Черкаського району Черкаської області - реконструкція - 250 тис.грн.; Реконструкція клубу - с.Лозівок Черкаського району Черкаської області - 200 тис.грн.; Опалення лікарні с.Лозівок Черкаського району Черкаської області - 200 тис.грн.; Газифікація с.Лозівок Черкаського району Черкаської області - газові мережі - 120 тис.грн.; Черкаська районна лікарня, с.Червона Слобода - завершення будівництва - 5000 тис.грн.; водопостачання сіл Черкаської області: - с.Геронимівка Черкаського району - 200 тис.грн.; - с.Будище Черкаського району - 100 тис.грн.; - с.Червона Слобода Черкаського району - 50 тис.грн.; - с.Хутори Черкаського району - 100 тис.грн.; - с.Чорнявка Черкаського району - 50 тис.грн.; Школа, с.Дубіївка Черкаського району - завершення будівництва - 5000 тис.грн.; Клуб, с.Мошни Черкаського району - ремонт опалення, покрівлі, фасади, газопостачання - 100 тис.грн.; Клуб, с.Червона Слобода Черкаського району -реконструкція - 50 тис.грн.; с.Кумейки Черкаського району - газифікація - 40 тис.грн.; Дитячий садок с.Свідівок - газопостачання - 20 тис.грн.; Будинок культури, с.Дубіївка Черкаського району -реконструкція - 20 тис.грн.; с.Єлизаветівка Черкаського району - газифікація - 200 тис.грн.; Районна лікарня, м.Канів - інфекційне відділення - реконструкція - 250 тис.грн.; с. Білозіря Канівського району Черкаської області - реконструкція ЗОШ - 300 тис.грн.; Реконструкція ЗОШ с.Яблунів Канівського району Черкаської області - 300 тис.грн.; Дільнична лікарня с.Межиріч Канівського району Черкаської області -газифікація 100 тис.грн.; Дошкільний дитячий заклад с.Межиріч Канівського району Черкаської області - газифікація - 120 тис.грн.; с.Лука Канівського району Черкаської області - газифікація - 50 тис.грн.; с. Хміляня Канівського району Черкаської області - газифікація - 200 тис.грн.; с.Хутір-Хмільна Канівського району Черкаської області - газифікація - 200 тис.грн.; с.Михайлівка Канівського району Черкаської області - газифікація - 200 тис.грн.; с. Пекарі Канівського району Черкаської області - газифікація - 280 тис.грн.; с.Лозівок Черкаського району, районний будинок пристарілих - реконструкція - 100 тис.грн.; с. Велика Салтановка Васильківського району Київської області - реконструкція амбулаторії -50 тис.грн., клуб - 50 тис.грн., будівництво дороги 3 км (Васильків) - 2500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -404- Гавриш С.Б.
Передбачити видатки на проведення ремонтних робіт дороги "Чорне-Вільхуватка" Харківської області у сумі 350 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -405- Мороз А.М.
передбачити кошти на капітальний ремонт спортивного залу загальноосвітньої школи №5 міста Токмак Запорізької області.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -406- Єдін О.Й.
Передбачити капітальні вкладення: По м.Олександрія та Олександрійському району: будівництво магістрального газопроводу Мошорине-Пантазіївка-Пантаївка-Димитрове-головківка-Нова Прага - 1 млн.грн; будівництво підводних газопроводів Червоний Яр - Митрофанівка-Шарівка - 690 тис.грн., Червона Кам"янка-Куколівка - 900 тис.грн. та газифікація шкільних котелень с.Олександрівка - 80 тис.грн., с.Щасливе - 150 тис.грн., с.ихайлівка - 80 тис.грн., с.Протопопівка - 80 тис.грн. По Петровському району: будівництво підводних газопроводів Луганка-Червонокостянтинівка - 200 тис.грн., Володимирівка-Ганнівка - 100 тис.грн., Олександрія-Новий Стародуб - 100 тис.грн., Петрове-Братське - 100 тис.грн., Петрове-Новомануїлівка - 100 тис.грн., Петрове-Іванівка - 50 ис.грн., Петрове-Водяне - 50 тис.грн., Іскрівка-Новофедорівка - 150 тис.грн. По Новгородківському району: будівництво газопроводів-відводів до сел. Митрофанівка - 270 тис.грн., Тарасівка - 350 тис.грн., Вершино - Кам"янки - 590 тис.грн., с.Новоандріївка - 498 тис.грн. По Долинському району: будівництво підводного газопроводу до с.Варварівка - 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -407- Козловський А.М.
Передбачити кошти на фінансування будівництва газопроводів-відводів Первомайського, Братського і Арбузинського районів Миколаївської області: 1. м. Первомайськ і Первомайський район Миколаївської області - 800 тис.грн. 2. смт. Братське Миколаївської області - 200 тис.грн. 3. смт. Арбузинка Миколаївської області - 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -408- Косів М.В.
Передбачити кошти на фінансування будівництва газопроводу на вул.Щорса у с.Велика Рублівка котелеського району Полтавської області - 13,5 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -409- Слабенко С.І.
Передбачити кошти на фінансування таких об"єктів: Завершення будівництва 9-ти поверхового 108-квартирного житлового будинку №3 на 5-му мікрорайоні м.Нововолинська - 300 тис.грн. Завершення газифікації селища Жовтневе м.Нововолинська - 50 тис.грн. Реконструкція водозабору та очисних споруд в м.Любомль Волинської області - 100 тис.грн. Реконструкція систем водопостачання та водовідведення смт. Іваничи Волинської області - 100 тис.грн. Підвідні газопроводи до сіл. Милятин, Грушів, Трубки, Кучків, Переславичі Іваничівського району - 200 тис.грн. Підвідні газопроводи до сіл Риковичі, Топилище Іваничівського району - 50 тис.грн. Газифікація села Острівок Володимир-Волинського району - 84 тис.грн. Газифікація с.Жовтневе Володимир-Волинського району - 40 тис.грн. Газифікація с.Новосілки Володимир-Волинського району - 20 тис.грн. Газифікація м.Устилуг - 56 тис.грн. Газифікація Любомльського району - 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -410- Калінчук В.А.
при розподілі капіталовкладень на 2004 рік передбачити направлення їх для об'єктів в районах Одеської області: Ананьївському, Великомихайлівському, Іванівському, Любашівському, Роздільнянському, Фрунзинському, Ширяївському: школа в с. Ананьїв - 1 ананьївського району - 200 тис.грн. школа в с. Новопетрівка Великомихайлівського району - 300 тис.грн. Ліквідація аварійного стану музичної школи в смт. Іванівка 350 тис.грн. Добудова приміщень школи в с. Новокарпівка Любашівського району - 150 тис.грн. Дитячий садок в с.Сергіївка Люьашівського району 220 тис.грн. Школа в с.Павлівка Фрунзівського району - 208 тис.грн. Лікувалний комплекс ЦРЛ в смт. Фрунзівка - 500 тис.грн. Реконструкція будинку культури в с.Жовтень Ширяївського району - 670 тис.грн. Газифікація с.Ананьїв -2 Ананьївського району - газопровод високого та газопровод низького тиску - 100 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Тростянець Великомихайлівського району - 150 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Гребеники Великомихайлівського району - 100 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Новопетрівка Великомихайлівського району - 150 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Новоборисівка Великомихайлівського району - 100 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Гіржове Великомихайлівського району - 200 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Павлинка Іванівського району - 150 тис.грн. Газифікація шкільної котельні в смт. Петрівка - 300 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Новоселівка Любашівського району - 90 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Маловасилівка Любашівського району - 260 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Солтанівка Любашівського району - 160 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Троїцьке Любашівського району - 100 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Єгорівка Роздільнянського району - 300 тис.грн. Газифікація школи смт Лиманське Роздільнянського району - 77,2 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Степанівка Роздільнянського району - 500 тис.грн. Газифікація котельні СПТУ смт. Лиманське Роздільнянського району - 250 тис.грн. Підвідний газопровод до сіл Ваккулівка та Виноградар Роздільнянського району - 500 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Новоукраїнка Роздільнянського району - 200 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Андрусова Фрунзівського району - 400 тис.грн. Газопровод-відвід до с.Вікторівка, смт Ширяєве Ширяївського району - 500 тис.грн. Водопровідні мережі в м.Роздільна - 1500 тис.грн. Водопостачання с.Бурлівка Роздільнянського району - 200 тис.грн. Газифікація шкільної котельні в с.Бурдівка роздільнянського району (1 черга) 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -411- Цкітішвілі Е.О.
Передбачити кошти на фінансування таких об"єктів: Доопрацювання існуючого проекту газифікації м.Алмазна Луганської області та початок будівництва газопроводу в розмірі 200 тис.грн. Будівництво резервуару питної води (об'єм - 3000 м.куб.) на площадці Криворізької насосної станції та ремонт водопровідних мереж - 1,5 млн.грн. Закінчення відновлювального ремонту та переустрою дитячої лікарні м.Брянка Луганської області - 1,7 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -412- Шпак В.Ф.
Передбачити кошти на фінансування таких об"єктів: Газопровод-відвід с.Лісоводи - селище Олександрывка Городоцького району Хмльницької області- 5900 тис.грн. Газопровод-відвід м.Деражня - смт Летичів Хмельницької області - 9232 тис.грн. Газопровод-відвід до с.Липи - с. Грушка Кам"янець-Подільського району Хмельницької області - 2000 тис.грн. Завершення будівництва поліклініки м.Волочиськ Хмельницької області - 380 тис.грн. Завершення будівництва поліклініки м.Віньківці Хмельницької області - 370 тис.грн. Обласний центр реабілітаційного захисту населення, м.Городок Хмельницької області - 570 тис.грн. Реконструкція обласної лікарні, м. Хмельницький - 250 тис.грн. Реконструкція пологового будинку з добудовою акушерського відділення ЦРЛ, м. Старокостянтинів - 300 тис.грн Загальноосвітня школа смт. Гриців Шепетівського району Хмельницької області - 350 тис.грн. Водопостачання, м.Полонне - 300 тис.грн. Очисні споруди тубдиспансеру, м Славута - 124 тис.грн Розширення з реконструкцією каналізаційних очисних споруд, м.Городок - 300 тис.грн. Розширення з реконструкцією каналізаційних очисних споруд, м.Чемерівці - 350 тис.грн. Реконструкція очисних споруд каналізації, смт Стара Синява Хмельницької області - 300 тис.грн. Газифікація, м. Деражня - 130 тисю.грн Газифікація і теплозабезпечення корпусів і будівель психлікарні, с. Яблунівка Славутського району Хмельницької області - 200 тис.грн. Музичне училище на 360 учнів у комплексі з музичною школою на 312 учнів, м.Хмельницький - 400 тис.грн. Будинок культури, м.Теофіполь - 570 тис.грн. Загальноосвітня школа, с. Заставля Дунаєвецького району Хмельницької області - 400 тис.грн. Загальноосвітня школа, с. Подільське Кам"янець-Подільського району Хмельницької області - 400 тис.грн. Загальноосвітня школа, с. Івашківці Новоушицького району Хмельницької області - 200 тис.грн. Школа, с.Човгузів Теофіпольського району Хмельницької області - 280 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Дідківці Білогірського району Хмельницької області - 80 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Лепесівка Білогірського району Хмельницької області - 60 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Тихомель Білогірського району Хмельницької області - 112 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Женишківці Віньковецького району Хмельницької області - 100 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Колюсик Віньковецького району Хмельницької області - 100 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Соломна Волочиського району Хмельницької області - 200 тис.грн. Підвідний газопровод с. Олександрівка - смт Сатанів (Санаторій Товтри) Городоцького району Хмельницької області - 100 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Кузьмин Городоцького району Хмельницької області - 135 тис.грн. Підвідний газопровод до с.Яблунівка Деражнянського району Хмельницької області - 50 тис.грн. Підвідний газопровод до с.Рахнівка Дунаєвецького району Хмельницької області - 50 тис.грн. Підвідний газопровод до сТинна Дунаєвецького району Хмельницької області - 70 тис.грн. Підвідний газопровод до с.Зінківці, с. Пудлівці Кам"янець-Подільського району Хмельницької області - 50 тис.грн. Підвідний газопровод до с.Кульчіївці Кам"янець-Подільського району Хмельницької області - 96 тис.грн. Підвідний газопровод до с.Смотрич Кам"янець-Подільського району Хмельницької області - 80 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Закриничя Красилівського району Хмельницької області - 50 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Івашківці, с.Песець Новоушівського району Хмельницької області - 160 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Черніївка, с. Котюржинці Полонського району Хмельницької області - 200 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Ілляшівка Старокостянтинівського району Хмельницької області - 76 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Яблунівка Старосинявського району Хмельницької області - 85 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Немиренці Теофіпольського району Хмельницької області - 150 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Рідкодуби Хмельницького району Хмельницької області - 140 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Степанівка Чемеровецького району Хмельницької області - 100 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Кормильче Чемеровецького району Хмельницької області - 50 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Жердя Чемеровецького району Хмельницької області - 50 тис.грн. Підвідний газопровод до смт Гриців Шепетівського району Хмельницької області - 50 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Боднарівка Ярмолинецького району Хмельницької області - 120 тис.грн. Підвідний газопровод до с. Волудринці Ярмолинецького району Хмельницької області - 112 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -413- Косінов С.А.
Включити в проект Держбюджету на 2004 р. виділення коштів у сумі 7,5 млн. грн. на допроектування та завершення будівництва каналізаційного колектору в селищі П"ятихатки Київського р-ну м. Харкова.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -414- Кухарчук М.А.
виділити кошти в сумі 4,6 млн.грн. для завершення будівництва поліклініки в місті Рівне  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -415- Горбаль В.М.
доповнити програмою "Добудова лікувально-реабілітаційного центру космічної галузі, вул. Смоленська,10, м. Київ" у сумі 1200 тис.грн. (за рахунок загального фонду державного бюджету)".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -416- Горбаль В.М.
доповнити новою програмою "Добудова Центру дитячої та юнацької творчості, м. Київ, вул. Героїв Севастополя" ( у сумі 3 340,0 тис.грн. (за рахунок загального фонду державного бюджету)".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -417- Тягнибок О.Я.
передбачити за рахунок державних капітальних вкладень фінансування об"єктів Буського району: реконструкція Олеського замку - в сумі 200 тис.грн.; водопостачання та водовідведення смт.Красне - в сумі 100 тис.грн.; газифікація смт.Олесько - в сумі 100 тис.грн.; газифікація с.Побужани - в сумі 150 тис.грн.; газифікація с.Задвір"я-Богданівка - в сумі 100 тис.грн.; газифікація с.Вербляни - в сумі 50 тис.грн.; газифікація с.Топорів - в сумі 100 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -418- Тягнибок О.Я.
передбачити за рахунок державних капітальних вкладень фінансування об"єктів Бродівського району: реконструкція та реставрація пам"ятки архітектури ХУП ст. Підгорецький замок - в сумі 1000 тис.грн.; будівництво пологового відділення Бродівської райлікарні м.Броди на 30 ліжок - в сумі 700 тис.грн.; будівництво школи на 350 учнів м.Броди - в сумі 200 тис.грн.; будівництво школи в с.Висоцько на 170 учнів - в сумі 100 тис.грн.; газифікація с.Пониква - в сумі 150 тис.грн.; с.Ражнів - 100 тис.грн.; с.Підгірці - в сумі 150 тис.грн.; с.Пеняки, Чепелі - в сумі 100 тис.грн.; с.Попівці, Нем"яч - в сумі 100 тис.грн.; с.Вербівчик - в сумі 100 тис.грн.; с.Суховоля - в сумі 100 тис.грн.; с.Гаї-Смоленські - в сумі 100 тис.грн.; с.Глушин - в сумі 50 тис.грн.; с.Конюшків - в сумі 50 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -419- Полянчич М.М.
виділити додаткові кошти на будівництво газопроволдів-відводів до сіл Бурдяківці та Стрілківці-Юрампіль Бощівського району Тернопільської області в сумі 350 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -420- Солошенко М.П.
передбачити кошти на об"єкти: по м.Новомосковську Дніпропетровської області: -будівництво водопроводу по вулицях Волгоградській, Толстого, провулку Волгоградський - на суму 250 тис.грн.; - будівництво водопроводу по вулицях Шкільна, Мира, Піонерська - на суму 132 тис.грн.; -реконструкцію каналізаційних мереж з будівництвом КНС по вул.Космонавтів - на суму 229,4 тис.грн.; - реконструкцію приймання стічних вод на ОС ПУВКГ - на суму 200 тис.грн.; - будівництво газопроводу високого тиску від АГРС мікрорайону Кулебівка - на суму 1,950млн.грн.; по Новомосковському району Дніпропетровської області: - будівництво 4-х свердловин для забезпечення питною водою сіл Євецько-Миколаївки, Михайлівка - на суму 515 тис.грн.; - будівництво підводного газопроводу довжиною 4 км в с.Євецько-Миколаївка - на суму 212 тис.грн.; по Магдалинівському району Дніпропетровської області: -газифікацію (введення 7 км) с.Тарасівки - на суму 172 тис.грн.; - газифікацію (введення 7,5 км) с.Минівки - на суму 386 тис.грн.; по смт.Царичанка Дніпропетровської області: - будівництво 30-квартирного житлового будинку - на суму 960 тис.грн.; водопостачання - на суму 900 тис.грн.; реконструкцію очисних споруд 11 кварталу - на суму 100 тис.грн.; по Царичанському району Дніпропетровської області: - газифікацію с.Молодіжного - на суму 150 тис.грн.; - газифікацію с.Рудьки - на суму 190 тис.грн.; - газифікацію с.Щербинівки - на суму 100 тис.грн.; по смт.Царичанки Дніпропетровської області: - будівництво гуртожитку та спортзалу СПТУ-89 - на суму 150 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -421- Крук Ю.Б.
передбачити за рахунок державних капітальних вкладень фінансування об"єктв: продовження будівництва підвідного газопроводу до села Лиманське - в сумі 1200 тис.грн. (протяжність 7 км, завершено - 5 км); реконструкція очисних споруд і каналізаційних мереж - в сумі 900 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -422- Сас С.В.
передбачити кошти Кіровоградській області для завершення будівництва газопроводів об"єктів: смт.Капітанівка - в сумі 300 тис.грн.; с.Тишківка - 150 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -423- Олуйко В.М.
передбачити видатки на завершення будівництва об"єктів: - будинок культури смт.Теофіполь - в сумі 2200 тис.грн.; - школи в с.Човгузів Теофіпольського району - в сумі 280,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -424- Ярославський О.В.
виділити кошти на придбання діагностичного обладнання та інструментарію для Харківського обласного клінічного центру урології та нефрології в сумі 2 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -425- Петров О.В.
передбачити кошти на газифікацію об"єктів по Липовецькому району Вінницької области: - Товариство з обмеженою відповідальністю "Маяк" с.Лукашова - в сумі 250 тис.грн.; - Бригадне с.Вербівка агрофірми "Сімекс" - в сумі 150 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -426- Давидова Л.І.
передбачити фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень об"єктів: по Богодухівському району: - завершення будівництва центральної районної лікарні м.Бугодухів - в сумі 1 млн.грн.; - завершення будівництва загальноосвітньої школи у с.Губарівка - в сумі 500 тис.грн.; каналізування житлового масиву і об"єктів соціальної сфери у м.Богодухів - в сумі 1 млн.грн.; завершення газифікації с.Крисино - в сумі 300 тис.грн.; по Валківському району завершення будівництва: - 45-квартирного будинку для медиків центральної районної лікарні - в сумі 1 млн.грн.; - будинку культури на 600 місць у м.Валки - в сумі 3 млн.грн.; - загальноосвітньої школи у м.Валки - в сумі 1 млн.грн.; загальноосвітньої школи у с.Олександрівка - в сумі 500 тис.грн.; по Валківському району завершення газифікації населених пунктів: - с.Високопілля - в сумі 300 тис.грн.; - с.Огульці - в сумі 300 тис.грн.; - с.Шевченки - в сумі 100 тис.грн.; - с.Шарівка - в сумі 150 тис.грн.; - с.Добропілля - в сумі 200 тис.грн.; - смт.Ст.Мерчик - в сумі 200 тис.грн.; по Золочівському району завершення будівництва: - загальноосвітньої школи в с.Писарівка - в сумі 1 млн.грн.; - будинку культури в с.Уди - в сумі 500 тис.грн.; по Золочівському району: завершення газифікації населених пунктів: - с.Лютівка, с.Рясне, с.Цапівка - в сумі 1 млн.грн.; - центральної районної лікарні м.Золочів - в сумі 400 тис.грн.; - загальноосвітньої школи в с.Івашки - в сумі 100 тис.грн.; реконструкцію загальноосвітньої школи №4 в м.Золочів навчальний заклад інтернатного типу - в сумі 400 тис.грн.; по Коломацькому району: завершення газифікації населених пунктів: - смт.Коломак - в сумі 200 тис.грн.; - с.Петропавлівка - в сумі 200 тис.грн.; - капітальний ремонт та газифікація навчально-виховного комплексу смт.Коломак - в сумі 350 тис.грн.; по Краснокутському району: завершення будівництва загальноосвітньої школи смт.Красний Кут - в сумі 2 млн.грн.; по Нововодолазькому району: завершення газифікацї населених пунктів: - с.Палатки - в сумі 200 тис.грн.; - с.Ватутіно - в сумі 100 тис.грн.; загальноосвітніх шкіл: с.Сосновка - в сумі 100 тис.грн.; - с.Знаменка - в сумі 40 тис.грн.; капітальний ремонт хірургічного корпусу центральної районної лікарні - в сумі 200 тис.грн.; будівництво водопроводу в смт.Нова Водолага - в сумі 100 тис.грн.; завершення будівництва загальноосвітньої школи в с.Старовіровка - в сумі 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -427- Фоменко К.О.
врахувати перелік об"єктів, фінансування яких пропонується здійснити за рахунок державних централізованих капітальних вкладень для населення Кременецького, Ново-Айдарського, Старобільського, Білокуракинського, Сватівського та Троїцького районах Луганської області у таких сумах: 1.Білокуракинський район -на будівництво підвідного газопроводу до с.Александропіль -320 тис.грн. -на будівництво підвідного газопроводу до с.Курячівка 300 тис.грн. 2.Кременський район -на будівництво підвідного газопроводу до с.Епіфанівка -320 тис.грн. -на будівництво підвідного газопроводу до с. Н.Ні кольське -450 тис.грн. 3.Ново-Айдарський район -на будівництво підвідного газопроводу до с. Штормове -300 тис.грн. -на будівництво підвідного газопроводу до с. Дмитрієва - 200 тис.грн. 4.Сватівський район на закінчення капітального ремонту Народного будинку "Сватова Лучка" -400 тис.грн. -на будівництво підвідного газопроводу до с. Новоселівка -200 тис.грн. 5.Старобільський район -на будівництво підвідного газопроводу до с. Калмиківка 640 тис.грн. 6.Троїцький район -на будівництво підвідного газопроводу смт Троїцьке- с.Покровське-800 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -428- Челомбітко І.В.
передбачити кошти у сумі 1 млн.грн. на фінансування таких об'єктів по в/о №198 Черкаської області: газифікація с.Баштечки Жашківського р-ну - 200 тис.грн, завершення газифікації с.Будище, Моринці, Шевченкове Звенигородського району - 200 тис.грн., газифікація с.Єрки Катеринопільського р-ну -100 тисюгрн., газифікація об'єктів соцсфери с.Вікнено Катеринопільського р-ну - 100 тис.грн., газифікація сіл Паланочка і Роги маньківського р-ну - 200 тис.грн., газифікація с. Заліське, Лісове, Оноприївка, Кобри нове Тальнівського р-ну - 200 ти.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -429- Резнік І.Й.
включити перелік об'єктів, що потребують фінансування за рахунок централізованих капітальних вкладень у сумі 1490 тис.грн.: реконструкція урологічного відділення міської лікарні №10 м.Одеси - 250 тис.грн., реконструкція центру позашкільної роби Малиновського району по вул. Прохорівська, 16 і Степова, 38 в м. Одеса у сумі 640 тис.грн. комп'ютеризація шкіл Малиновського району - 350 тис.грн.,  
нтаж мережі водопроводу мікрорайону Сухарний і Ленінський - 250 тис.грн.*3 Доручення Уряду   
    -430- Гуменюк О.І.
збільшити суму інвестицій на 140 тис.грн. для Лановецького району Тернопільської області: газифікація сіл Буглів, Печірна - 50 тис.грн., проведення підвідного газопроводу до села Верещаки - 20 тис.грн., проведення підвідного газопроводу до села Жуківці - 20 тис.грн., проведення підвідного газопроводу до села Борщівка - 50 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -431- Олексіюк С.С.
врахувати обсяг субвенції на виконання інвестиційних проектів Рівненської області за таким переліком: капітальний ремонт приміщення Оржівської селищної ради Рівненського району - 200 тис.грн., будівництво газопроводу в Башарівській, Немирівській, Пізамчівській сільських радах Радивилівського району - 2,2 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -432- Козловський А.М.
врахувати обсяг субвенції на виконання інвестиційних проектів для в/о 133 Миколаївської обл. у сумі 1200 тис.грн. за такими об'ктами: м.Первомайськ - 500 тис.грн. на будівництво газопроводів для малозабезпечених верств населення, села Кам'яний Міст та Кінецьпіль Первомайського р-ну 200 тис.грн. на будівництво газопроводів, Братський район - 300 тис.грн. на будівництво локальних очисних споруд для питної води, Арбузинський район - 200 тис.грн. будівництво газопроводів для малозабезпечених верств населення.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -433- Шкіль А.В.
запровадити субвенцію на виконання інвестиційних проектів за такими об'єктами для Львівської області у сумі 2300 тис.грн.: Самбірський район - 850 тис.грн., з них газифікація сіл Максимовичі (50 тис.грн.), Корналовичі (20 тис.грн.), Воютичі 50 тис.грн.), Воля Баранецька (30 тис.грн.), будівництво СШ в с.Калинів - 300 тис.грн., будівництво СШ №4 в м. Самборі - 300 тис.грн. будівництво 39 квартирного житлового будинку у м. Самборі - 100 тис.грн. Мостиський район - 550 тис.грн., з них Газифікація м. Мостиська - с.Соколя - с. Малнів - 100 тис.грн., Будівництво водозабору м.Мостиська - 200 тис.грн., Телефонізація с.Буцнів - 50 тис.грн. Городоцький район - 900 тис.грн., з них Завершення будівництва школи в м. Городок - 200 тис.грн., Завершення будівництва школи в с.Вишня - 200 тис.грн., Завершення будівництва об'їздної дороги в м. Городок - 200 тис.грн., Газифікація сіл Добряни, Путятичі, Родатичі - 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -434- Манчуленко Г.М.
передбачити кошти в розмірі 5 600 тис.грн. на капітальні вкладення по в/о 203 Чернівецької обл. за рахунок перерозподілу запланованих цією статтею за такими об'єктами: Вижницькому району - 2 030 тис.грн., з яких Добудова загальноосвітньої школи с. Мигове - 50 тис.грн., Добудова загальноосвітньої школи с. Черешенька - 50 тис.грн., Добудова загальноосвітньої школи с. Вовчинець - 300 тис.грн., Добудова загальноосвітньої школи с.Банилів - 200 тис.грн., Газифікація с.Замостя - 100 тис.грн. Газифікація с. Коритне - 50 тис.грн. Газифікація с. Берегомет - 20 тис.грн. Газифікація с. Мигове - 20 тис.грн. Газифікація с. Слобода-Банилів - 100 тис.грн. Газифікація с.Вашківці - 20 тис.грн. Газопровід Кути - Чорногузи - 100 тис.грн. Газифікація лікарні Червоного Хреста в смт. Берегомет - 20 тис.грн. Будівництво туристичного комплексу у Вижницькому районі - 1000 тис.грн. Кіцманський район - 2570 тис.грн., з яких Добудова загальноосвітньої школи с. Мамаїв ці - 700 тис.грн. Добудова загальноосвітньої школи с. Хліви ще - 700 тис.грн. Добудова загальноосвітньої школи с.Глиниця - 250 тис.грн. Газопровід до с.Хлівище - 100 тис.грн. Газопровід до с. Гаврилівці - 100 тис.грн. Газопровід до с. Лашківка - 75 тис.грн. Інженерні мережі с. Новий Киселів - 200 тис.грн. Газифікація с. Глиниця - 100 тис.грн. Газифікація с. Кліводин - 120 тис.грн. Будівництво споруд водопостачання с. Ревно - 75 тис.грн. Путильський район - 500 тис.грн., з яких Добудова загальноосвітньої школи с. Селятин - 100 тис.грн. Добудова загальноосвітньої школи с. Мариничі - 200 тис.грн Добудова дошкільного навчального закладу с.Дихтинець - 200 тис.грн. Сторожинецький район -- 500 тис.грн., з яких Добудова загальноосвітньої школи с. Кам'яна -- 300 тис.грн. Газифікація сіл Великий Кучурів, Кам'яна, Михальча, Сіячів, Тисовець - 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -435- Потебенько М.О.
передбачити фінансування газопроводу в Чернігівській обл. Бхмацькому районі с. Голінка на суму 150 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -436- Гаврилюк І.Я.
виділити кошти у сумі 1 млн.грн. для повного завершення будівництва мостового переходу через р. Дністер в м. Старий Самбір Львівської обл. в термін до листопода 2004 року. Передбачити кошти у сумі 2650 тис.грн. на будівництво гідроелектростанції на р. Дністер у Сторосамбірському районі Львівської області.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -437- Пеклушенко О.М.
запровадити субвенцію на виконання інвестиційних проектів по в/о 84 Запорізької обл. для таких об'єктів: газифікація с. Канівське Запорізького р-ну - 400 тис.грн газопровід середнього тиску до котельні по вул.. Жовтневій у м.Пологи - 300 тис.грн. газифікація і переведення школи на газове пальне у. Комсомольське - 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -438- Клюєв А.П.
включити до переліку об'єктів газифікація с. Красне Артемівського р-ну Донецької обл. - 100 тис.грн. газифікація м. Сіверськ (селище Радіонівка) Артемівського району Донецької області - 150 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -439- Мовчан В.П.
включити до програми перелік об'єктів по м. Кривий Ріг Дніпропетровської області: будівництво опікового центру - 130 тис.грн., придбання 4-х комп'ютерних класів - 150 тис.грн. будівництво корпусу філії дитячої лікарні №2 (житловий масив Східний) - 50 тис.грн. придбання 3-х тролейбусів - 1500 тис.грн. придбання медичного обладнання - 170тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -440- Джоджик Я.І.
передбачити субвенцію м. Тернополю у сумі 25.5 млн.грн.: на завершення будівництва терапевтичного корпусу з резервним пологовим будинком міської лікарні №3 - 12,4 млн.грн., на завершення будівельно-монтажних робіт школи в мікрорайоні Кутків ці на суму - 7,6 млн.грн., для побудови двох ниток колекторів Д 700мм - 5,5млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -441- Юхновський О.І.
передбачити кошти на завершення газифікації села Самгородок та населених пунктів, які входять до САТ "Самгородське" Козятинського району Вінницької обл.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -442- Шершун М.Х.
передбачити субвенцію з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів за такими об'єктами у в/о 157 Рівненської області: Костопільський район - завершення будівництва школи в с. Золотолин у сумі 3317 тис.грн., завершення будівництва підвідного газопроводу до сіл Бичаль, Постійне -640 тис.грн., до села Борщівка - 285 тис.грн., завершення будівництва автодороги с. В.Стидин - с.Гута - 4500 тис.грн. Березнівський район - завершення будівництва Малушківської школи - 3000 тис.грн., будівництво туристично-оздоровчого комплексу в с. Маринин - 2100 тис.грн., завершення газифікації сіл Соснове, Яринівка, Білка - 2656 тис.грн. Сарненський район - завершення будівництва 135-кв. будинку у м. Сарни по вул. Котляревського - 2940 тис.грн., завершення будівництва підвідного газопроводу до с. Кузьмівка - 327 тис.грн., завершення будівництва школи в с. Тинне (1100 місць) - 7000 тис.грн., будівництво водозабірних свердловин та системи водопостачання в смт. Клесів та с. Пугач - 1540 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -443- Потапов В.І.
передбачити кошти на реконструкцію учбово-бібліотечного корпусу Харківського державного економічного університету у сумі 2500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -444- Король В.М.
передбачити кошти на реставрацію приміщень Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича (пам'ятки культури державного значення "резиденції Буковинських Митрополитів") у сумі 3000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -445- Антемюк В.Д.
Врахувати кошти на будівництво об"єктів, які знаходяться на територіїї м. Вінниця та Вінницької область Газопровід до с. Сокриенці - 100 тис.грн. Газопровід до с. В.Крушлинці - 100 тис.грн. Газопровід до с. Слобада Дашковецька - 100 тис.грн. Газопровід до сіл Зарванці - Якушинці - Міз.Хутори - 150 тис.грн. Газопровід до сіл Медведівка - Лаврівка - 100 тис.грн. Газопровід до сіл Парпурівці - Хижинці - Іванівка - Цвіжин - 140 тис.грн. Газопровід до с. Бохоники - 20 тис.грн. Школа на 518 учнівських місць в смт. Стрижавка - 500 тис.грн. Школа на 192 учнівських місця в с. Горбанівка - 1000 тис.грн. Школа в с. Якушинці - 2400 тис.грн. Загальноосвітня школа у мікрорайоні "Пирогово" - 1500 тис.грн. Центральний міст через р. Південний Буг - 5200 тис.грн. Будівництво споруд обороту промивних стоків на водоочисних спорудах водопровідної насосної станції "П"ятинчани" - 4500 тис.грн. Реконструкція вул. Соборної (комплексне відновлення пам"яток архітектури) м. Вінниця - 4200 тис.грн. Реконструкція зовнішнього освітлення м. Вінниця - 2000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -446- Гуменюк О.І.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету Тернопільської області на виконання інвестиційних проектів на 2004 рік на такі об'єкти: реконструкція кінотеатру в м.Ланівці Лановецького району - 30 тис.грн.; завершення будівництва "кущової школи" с.Кушлин Кременецького району - 200 тис.грн., будівництва школи с.Бірки Шумського району - 40 тис.грн.; завершення будівництва газопроводу Горинка-Вишнівець Збаразького району - 400 тис.грн.; завершення проведення газопроводу Кременець-Жолоби-Рудка - 165 тис.грн.; проведення підвідних газопроводів: Бзовиця-Оліїв-Білокриниця-Тростянець Зборівського району - 100 тис.грн., Нестерівці-Ренів-Городище-Носівці Зборівського району - 100 тис.грн.; проведення підвідних газопроводів до: сіл Мусорівці й Зарудечко Збаразького району - 30 тис.грн., с. Новики Збаразького району - 50 тис.грн., с. Болябузи Збаразького району - 20 тис.грн., с. Чорний ліс Збаразького району - 10 тис.грн., с. Шили Збаразького району - 40 тис.грн., сіл Лопугно, Вишгородок Лановецького району - 65 тис.грн., с.Бережанка Лановецького району - 45 тис.грн., с.Юськівці, Загірці Лановецького району - 25 тис.грн., с.Плиска Лановецького району - 25 тис.грн.; прокладання центральної газової труби в м.Кременець (вул.Плитниця) - 30 тис.грн.; газифікація: котельні школи-інтернату м.Кременець Кременецького району - 50 тис.грн., школи с.Плоске Кременецького району - 45 тис.грн., школи с.Лідихів Кременецького району - 40 тис.грн., школи с.Бережці Кременецького району - 40 тис.грн., школи с.Будке Кременецького району - 35 тис.грн., школи с.Сапавнів Кременецького району - 45 тис.грн., дитячого садка с.Залізці Зборівського району - 30 тис.грн., стаціонарного відділення Залозецької номерної лікарні Зборівського району - 50 тис.грн.; газифікація: села Ванжулів Лановецького району - 55 тис.грн., с.Шумбар Шумського району - 200 тис.грн., с.Бірки Шумського району - 50 тис.грн., с.Обич Шумського району - 50 тис.грн., с.Сураж Шумського району - 30 тис.грн., с.Боложівка Шумського району - 30 тис.грн., с.Радошівка Шумського району - 40 тис.грн., хутору Дубина Лановецького району - 15 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -447- Добкін М.М.
Передбачити обсяги фінансування капітальних вкладень по об'єктам соціально-культурної сфери Червонозаводського району міста Харкова на загальну суму 2.550 тис.грн.: капітальний ремонт будинку ЗОШ №7 (1907 рік побудови): ремонт штукатурного прошарку; заміна систем опалення, водопостачання, каналізації; облицювальні роботи - 400 тис.грн.; капітальний ремонт будинку ЗОШ №41 (1903 рік побудови): ремонт штукатурного прошарку, заміна систем опалення, водопостачання, каналізації - 300 тис.грн.; капітальний ремонт будинку ЦБЮТ - 350 тис.грн.; капітальний ремонт будинку ДЮСШ №9 (1935 рік побудови): тріщини по фасаду; заміна дерев'яного перекриття; ремонт штукатурного прошарку; облицювальні роботи; заміна систем опалення, водопостачання, каналізації - 500 тис.грн.; капітальний ремонт будівлі поліклініки 11 лікарні (реконструкція дерев'яного міжповерхового перекриття, відповідно до технічного висновку - 200 тис.грн., придбання флюорографа - 300 тис.грн.); капітальний ремонт БК Червонозаводського району, реконструкція сцени - 500 тис.грн. Передбачити обсяги фінансування капітальних вкладень по об'єктам соціально-культурної сфери Комінтернівського району міста Харкова на загальну суму 1.803 тис.грн.: капітальний ремонт покрівлі і фасаду будинку ЗОШ № 114 - 272 тис.грн.; обладнання автономним опаленням ЗОШ № 20 - 120 тис.грн.; капітальний ремонт Д/У № 458: реконструкція покрівлі - 200 тис.грн.; капітальний ремонт будинку УВК № 112 (1935 рік побудови): каналізація, заміна систем опалення, заміна шиферної покрівлі й електропроводки тріщини по фасаду опоряджувальні роботи - 300 тис.грн.; капітальний ремонт будинку ДЮСШ №6: ремонт цоколя, вікон, дверей, заміна систем опалення і водопостачання, каналізації - 150 тис.грн.; капітальний ремонт кожвендиспансеру № 13 (1927 рік побудови): заміна системи опалення, каналізації, ремонт покрівлі, тріщини стіни - 300 тис.грн.; капітальний ремонт стоматологічної поліклініки № 2: загальбудівельний ремонт, ремонт кабінетів, сантехнические роботи - 200 тис.грн.; переустаткування кабінету ультразвукової діагностики міської поліклініки № 19, з капітальним ремонтом, демонтажем старого устаткування і придбання й установкою апарата ультразвукової діагностики з доплеровською приставкою - 211 тис.грн.; капітальний ремонт районної бібліотеки № 5: загальбудівельні роботи; заміна напольного покриття, електропроводки - 50 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -448- Мовчан П.М.
Передбачити видатки на будівництво Кобзаревої Церкви в м. Каневі у сумі 1,5 млн. грн., з присвоєнням відповідних кодів програмної і функціональної класифікації.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -449- Мельничук М.В.
Передбачити на реконструкцію теплотраси 160 тис.грн. в с. Білівець Хотинського району Чернівецької області для забезпечення теплом загальноосвітньої школи.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -450- Артеменко Ю.А.
Виділити 1 млн. 800 тис.грн. на завершення будівництва газопроводу у селищі Верхня Хортиця м. Запоріжжя.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -451- Червоній В.М.
Олексіюк С.С.
Ширко Ю.В.
Включити до бюджетної програми "Збереження історико-культурної спадщини" виділення коштів на спорудження історико-краєзнавчого музею "Поле Берестецької битви" в с. Пляшева Радивилівського р-ну Рівненської області 150 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -452- Каратуманов О.Ю.
Передбачити бюджетні призначення за рахунок державних централізованих капітальних вкладень на наступні об'єкти Харківської області: будівництво прибудови до Пісочинського колегіуму Харківського району - 3000 тис.грн.; відновлення системи водопостачання в сел. Яковлівка Харківського району - 200 тис.грн.; обладнання шкільних котелень в Зеленогайській ЗОШ, Мерефянсьніх ЗОШ №№ 1, 4 - 300 тис.грн.; розвиток газових мереж в сел. Борова Зміївського району - 800 тис.грн.; розвиток газових мереж в сел. Скрипаі Зміївського району - 300 тис.грн.; будівництво очисних споруд в місті Зміїв - 500 тис.грн.; розвиток газових мереж в місті Любтин - 1.000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -453- Сташевський С.Т.
Передбачити капітальні вкладення в обсязі 33,4 млн.грн. для забезпечення введення в експлуатацію у 2005 році першого пускового комплексу консультативної поліклініки на 150 відвідин за зміну та стаціонару на 110 ліжок по вулиці професора Підвисоцького у Печерському районі м. Києва..  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -454- Порошенко П.О.
Фоменко К.О.
Добудова загальноосвітньої школи № 17 у м. Бориславі Львівської області  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -455- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам Дніпропетровської області на: - продовження будівництва 2-ої дільниці першого пускового комплексу Дніпропетровського метрополітену - 45 млн.грн.; - реконструкція автодорожньої частини двоярусного мосту через р.Дніпро в м. Дніпропетровську - 15 млн.грн.; - придбання рухомого складу для міськелектротранспорту міст Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу - 30 млн.грн.;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -456- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Виділити субвенцію з Державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на продовження будівництва обласного протитуберкульозного диспансеру - 15 млн.грн. Виділити субвенцію з Державного бюджету міському бюджету міста Полтави Полтавської області на капітальний ремонт і реконструкцію пам'яток історії та архітектури - 1,5 млн.грн. Виділити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Полтави Полтавської області для виконання робіт по збереженню історичної забудови центральної частини міста -2,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -457- Катеринчук М.Д.
Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
У зв'язку із підтопленням водами Ново-Дністровської ГЕС с. Жван Мурованокуриловецького району Вінницької області для підсилення конструкцій та виведення із стану аварійно-небезпечних житлових будинків виділити 1,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -458- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Виділити кошти на будівництво у м. Нововолинську Волинської області полігону твердих побутових відходів в сумі 4,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -459- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Збільшити обсяги субвенцій Дніпропетровській області з Державного бюджету на: Передбачити субвенцію на реконструкцію автодорожньої частини двоярусного мосту через р.Дніпро в м. Дніпропетровську - 15 млн.грн.;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -460- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Передбачити кошти на реконструкцію та капітальний ремонт центральної міської лікарні у м.Ужгород Закарпатської області у сумі 9,9 млн.грн. та завершення будівництва середньої школи № 10 у сумі 2,90 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -461- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Враховуючи значення м.Канів як історичного центру України, виділити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Канів Черкаської області в розмірі 10 млн.грн. для закінчення будівництва приміщення міського Будинку культури (Шевченківського культурного центру).  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -462- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Шпак В.Ф.
Шандра В.М.
Передбачити кошти у вигляді субвенції міському бюджету м.Старокостянтинів Хмельницької області в сумі 11000 тис.грн. для завершення добудови 118-ти та 60-ти квартирних житлових будинків для вивільнених військовослужбовців Передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету м. Хмельницького на будівництво водогону Чернелівка - Хмельницький в сумі 31000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -463- Фоменко К.О.
Передбачити субвенції на виконання інвестиційних проектів по Луганській області на загальну суму 63830 тис.грн.: - 2300 тис.грн -обласний центр СНІДу, м. Луганск., - 4000 тис.грн. - реконструкція обласної філармонії, - 2500 тис.грн. - газифікация сільських населених пунктів області, - 1500 тис.грн. - водопостачання сільських населених пунктів області, згідно з постановою Кабінету Міністрів України на програму поліпшення водопостачання населених пунктів Луганської області на 2001-2005 роки у сумі не менше 20,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -464- Плохой І.І.
Включити до переліку об'єктів, що потребують фінансування за наступним цільовим призначенням: реконструкція водопроводу в м.Болград, Одеської області -1,0 млн. грн.; на проведення робіт по газифікації Харцизького району, Одеської області - 1,0 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -465- Ярославський О.В.
Включити до переліку об'єктів, що потребують фінансування будівництво першої черги напірного колектора Чернігавської міської каналізації - 2,0 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -466- Комар М.С.
Включити в перелік об'єктів будівництво яких буде фінансуватися за рахунок державних централізованих капітальних вкладень: будівництво першої черги каналізаційного колектора по вул.Радченко 826 тис.грн.; будівництво 9 пов. 72 кв. ж/б №19 МР Висотний (1 пусковий комплекс) - 2012 кв. м - 330 тис.грн.; реконструкція водоводу "Біла гора" до насосної станції ІІІ підйому - 3 км - 600 тис.грн.; будівництво самопливного каналізаційного колектору по вул. Леніна - 1,8 км. - 400 тис.грн.; першочергові заходи по захисту житлової забудівлі від підтоплення території - розчистка балок - 1,5 км. - 500 тис.грн., газопровід низького тиску 2 черга с.Миколаївка, Костянтинівського району - 150 тис.грн., облаштування свердловини і будівництво водопроводу 1 км. С. Нооленівка - 150 тис.грн., будівництво водопроводу d-100 - 80 тис.грн., будівництво водопроводу d-50 - 80 тис.грн., будівництво водопроводу d-50 - 40 тис.грн., облаштування свердловини і будівництво водопроводу сКалиново, Костянтинівського району - 70 тис.грн., реконструкція будинку культури с.Олександро-Калинове - 100 тис.грн., реконструкція клубу с.Новополтавка - 60 тис.грн., реконструкція клубу с.Іванопілля - 60 тис.грн., реконструкція школи-саду с.Новодмитрівка - 100 тис.грн., реконструкція амбулаторії с.Артемівна - 80 тис.грн., телефонізація с.Білокузьмигівка - 40 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -467- Майстришин В.Я.
Включити до переліку об'єктів які будуть фінансуватись за рахунок централізованих капітальних вкладень об'єкти по в/о №14: газифікація Барського району - 2,0 млн. грн., будівництво школи в с.Носківці, Жмеринського району - 350 тис.грн., будівництво газопроводу до с.Кармалюкові - 50 тис.грн., будівництво газопроводу до с.Жуківці - 50 тис.грн., будівництво газопроводу високого тиску до с.Івча, Літинського району - 8,5 млн. грн., будівництво (закінчення) газопроводу високого тиску до с Дашковець - 380 тис.грн.; газифікація школи в с.Селище з будівництвом теплового пункту - 150 тис.грн., Будівництво групового водогону для водопостачання смт.Муровані Курилівці - 500 тис.грн., будівництво школи в с.Рівне; реконструкція водомережи смт.Муровані Кирилівці - 100 тис.грн., будівництво каналізації в смт. Муровані Кирилівці - 78 тис.грн., будівництво газопроводу-відгалуження до селищ Копай город та Міровані Кирилівці - 80 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -468- Король В.М.
Включити до переліку об'єктів які будуть фінансуватись за рахунок централізованих капітальних вкладень об'єкти: спортивно-оздоровчого комплексу "Буковина" - 300 тис.грн., виготовлення документації для будівництва стадіону хокей на траві та стадіону для бейсболу - 100 тис.грн., Фізкультурно-оздоровчого комплексу "Легма" - 200 тис.грн., Міжнародного спорт центру "Суперкрос" -200 тис.грн., заміна комунікації м.Чернівці - 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -469- Калінчук В.А.
Виділення коштів для газифікації с.Миколаївка Ширяєвського району Одеської обалсті  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -470- Калінчук В.А.
Виділення субвенції на виконання інвестиційних проектів, об'єктів соціального значення міст Яснувата, Авдіївка, Мар'яівського та Великоновосілківського районів, Одеської обалсті  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -471- Сміяненко І.М.
Виділити кошти з державного бюджету на: розводку газопроводу низького тиску на сел.Ілліча 330 тис.грн., реконструкція стадіону "Спартак" 330 тис.грн., реконструкція міської радонової лікарні (на базі комунального закладу "Міська лікарні №11) - 1,0 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -472- Поліщук К.А.
Виділити кошти на капітальне будівництво об'єктів у містах та районах Київської області: Будівництво 3-х свердловин питної води у м.Бориспіль - 262 тис.грн.; завершення будівництва газопроводу в с.Сошників, Бориспільського району - 80тис.грн., будівництво газопроводу до сіл Сулимівка та Мала Стариця Бориспільського району - 300 тис.грн., будівництво мостового переходу (віадука) у м.Бориспіль - 500 тис.грн., будівництво сміттєспалювального заводу в м.Бориспіль - 350 тис.грн., будівництво будинку культури в м.Бориспіль - 2 млн. грн., будівництво школи мистецтв та ремесал у с.Велика Олександрівка, Бориспільського району - 90 тис.грн., завершення будівництва дитячого садка у с.Сошників Бориспільського району - 350 тис.грн., газифікація с.Кийлів Бориспільського району - 100 тис.грн., будівництво історичного музею у м.Переяслав-Хмельницький - 500 тис.грн., завершення будівництва центру для інвалідів та людей похилого віку у м.Переяслав-Хмельницькому - 200тис.грн., завершення будівництва навчального корпусу Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім.Сковороди - 1,0 млн. грн.; будівництво пішохідного моста через р.Альта у мікрорайоні Борисівка в м.Переяслав-Хмельницький - 30 тис.грн.; будівництво газопроводу у с.Мирське Переяслав-Хмельницького району - 30 тис.грн.; будівництво газопроводу у с.Переяславське Переяслав-Хмельницького району - 90 тис.грн.; завершення будівництва ЗОШ №7 у м.Переялав-Хмельницькому - 300 тис.грн.; будівництво підвідного газопроводу до сіл Чопики, Тарасівна Переяслав-Хмельницького району - 100 тис.грн.; будівництво газопроводу у с.Лозовий Яр Яготинського району - 140 тис.грн.; завершення будівництва Чорнобильського медучилища у м.Яготин - 1,5 млн. грн.; будівництво газопроводу в с.Богданівна Якотинського району - 40 тис.грн., завершення будівництва школи в с.Фарбоване Яготинського райну - 300 тис.грн.; завершення будівництва ЗгірівськогоТМО - 300 тис.грн., будівництво підвідного газопроводу до сіл Черевки, Вільне, м.Березанка, нова Олександрівна, м.Супоївка, Згурівського району - 300 тис.грн., завершення будівництва школи у с.Турівка, Згурівського району - 200 тис.грн., будівництво газопроводу у с.Войкове Згурівського району - 30 тис.грн.; будівництво газопроводу у смт.Згурівка (вул.Кірова, Островського, Тракторна, Прорізна, Мічуріна, Заводська, Богдана Хмельницького, Переяславська, Івана Франка) - 420 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -473- Деркач Л.В.
Розглянути питання щодо фінансового забезпечення виконання заходів та робіт по об'єктах соціальної сфери Юр'ївського району шляхом включення їх до видатків державного бюджету. Дніпропетровській області на газифікацію сіл Чорнявщина, Чорноглазівка, Терни, Яблунівка (1 етап, підвідний газопровід) - 300 тис.грн.; газифікація села Чорнявщина (розвідні мережі) - 150 тис.грн.; реконструкція з переводом на газ котельні Новоіванівської середньої школи - 136 тис.грн.; приміщення з малометражними котлами для опалення дитячого садка у с.Новоіванівка - 15 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -474- Одайник М.М.
виділити кошти на завершення будівництва об'єктів: по Чернівецькому району: - каналізаційних очисних споруд Чернівецької районної лікарні (смт.Чернівці)- в сумі 650 тис.грн.; по Шаргородському району: - Перепільчинецької загальноосвітньої школи (с.Перепільчинці) - в сумі 400 тис.грн. виділити кошти на продовження газифікації об'єктів: по Томашпільському району: - Томашпіль-Вила-Яланець - в сумі 1,2 млн. грн.; - смт.Вапнярка - в сумі 150 тис.грн.; - с.Вапнярка - 80 тис.грн.; по Чернівецькому району: - Мурафа-Чернівці-Ямпіль - сумі 130 тис.грн.; по Шаргородському району: - м.Шаргород - в сумі 150 тис.грн.; - с.Рахни-лісові - в сумі 80 тис.грн.; - с.Соснівка - в сумі 90 тис.грн.; - с.Плебанівка - в сумі 40 тис.грн.; по Тиврівському району: - будівництво опалювального пункту Ворошилівської середньої школи І-Ш ступенів (Ворошилівка) - в сумі 33 тис.грн.; - газифікація смт.Сутиски - в сумі 79 тис.грн.; - будівництво газопроводу с.Строїнці - в сумі 250 тис.грн.; - газификація смт.Тиврів - в сумі 50 тис.грн.; - будівництво газопроводу в с.Іванківці - в сумі 135 тис.грн.; по Могилів-Подільському району газифікація: - смт.Могилів-Подільська - в сумі 120 тис.грн.; - с.Немія - в сумі 60 тис.грн.; - с.Бронниця - в сумі 40 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -475- Качур П.С.
Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
За окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету для головного розпорядника коштів Міністрства фінансів України передбачити кошти на: завершення будівництва онкодиспансеру - 10000 тис.грн.; завершення будівництва корпусу обласної кардіології - 5500,0 тис.грн.; продовження будівництва водоочисних споруд м.Трускавця - 3500 тис.грн.; введення в експлуатацію насосної станції для забезпечення якісною водою мешканців шахтарських міст (Червоноград, соснівка, смт.Гірник) - 2000 тис.грн.; завершення будівництва школи та житла для відселення жителів, які мають несприятливі умови проживання у м.Бориславі - 4000 тис.грн.; виконання передбачених постановою КМУ від 04.02.99 №141 "Про затвердження програми розвитку Сзхідниця" - 2700 тис.грн.; реалізацію Комплексної програми збереження та відтворення історико-архітектурного середовища м.Жовква - 1500 тис.грн.; реалізацію програми забезпечення водопостачання у Дрогобицькому районі - 2000 тис.грн.; будівництво очисних споруд у м.Самборі - 5800 тис.грн.; проведення реставраційних робіт, відновлення та реконструкцію замків Львівщини - 1000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -476- Порошенко П.О.
Передбачити додаткове фінансування для проектування і будівництва очисних споруд та будівництва каналізаційних колекторів на суму 13890 тис.грн. у м.Самборі, Львівської області.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -477- Король В.М.
Виділити кошти у сумі 5000 тис.грн. на реставрацію історико - заповідної території міста Чернівці, та 358 тис. грн - на погашення заборгованості за виконані роботи по будівництву мостового переходу через р. Прут у м. Чернівці  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -478- Порошенко П.О.
Фоменко К.О.
Виділити 2,5 млн. грн. для закінчення будівництва магістрального каналу Каховка-Бердянськ  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -479- Порошенко П.О.
Фоменко К.О.
Передбачити кошти за рахунок державних централізованих капітальних вкладень кошти і сумі 2670 тис.грн. на закінчення 2-ї черги будівництва школи в смт.Новий Калинів.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -480- Порошенко П.О.
Фоменко К.О.
Виділити кошти в сумі 300 тис.грн. на побудову станції знезалізнення води та замінити 1000 м. аварійного водогону у селищі Любар Житомирської області.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -481- Порошенко П.О.
Фоменко К.О.
передбачити кошти для завершення другої черги будівництва середньої школи в смт.Новий Калинів Самбірського району Львівської області у сумі 2,670 млн.грн. Передбачити кошти на закінчення будівельних робіт по газифікації сіл Воютичі, Максимовичі, В.Баранецька, Никловичі, Корналовичі, Майни, Гірчиці у сумі 935 тис.грн. Для проведення капітального ремонту існуючої системи каналізації та очисних споруд м.Рудки та реконструкцію систем водопостачання і водовідведення в смт. Новий Калинів у сумі 1,85 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -482- Порошенко П.О.
Фоменко К.О.
Передбачити субвенцію міському бюджету міста Жовкни Львівської області для відновлення історичного середовища м.Жовкви у сумі 5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -483- Порошенко П.О.
Фоменко К.О.
Передбачити кошти на закінчення будівництва газопроводів сіл Жовківського району Львівської області: газифікація сіл Добросин, Глинські, Стара Скварява, Дернівка, Малі Передримихи і Блишиводи, Смерків, Мокротин, Воля Висоцька, Мацошин, підводящого газопровіда до сіл Туринка і Боянець у сумі 3,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -484- Порошенко П.О.
Фоменко К.О.
Передбачити кошти на газифікацію с. Тадані у сумі 350 тис.грн., с.Незнанів - 350,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -485- Порошенко П.О.
Фоменко К.О.
Передбачити субвенцію Жовківському району Львівської області для будівництва другої черги середньої школи всумі 5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -486- Порошенко П.О.
Фоменко К.О.
Передбачити кошти на закінчення будівництва міської лікарні у м.Южний Одеської області у сумі 9,5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -487- Супрун Л.П.
передбачити за рахунок державних капітальних вкладень фінансування обєктів: по Кіровоградській обл: м.Кіровоград - завершення будівництва лікарні швидкої допомоги - в сумі 1400,0 тис.грн.; Вільшанський район - будівництво газопрроводу-відводу на газифцкацю смт.Вільшанка - в сумі 7000,0 тис.грн.; завершення будівництва центральної районної лікарні, смт.Вільшанка - в сумі 1800,0 тис.грн.; завершення будівництва та введення в експлуатацію загальноосвітньої школи в с.Бузникувате - 350 тис.грн.; Добровеличківський район: завершення будівництва та введення в експлуатацію загальноосвітньої школи в с.Михайлівка - в сумі 300,0 тис.грн.; - завершення будівництва та введення в експлуатацію лікарні в с.Піщаний Брід - в сумі 1200,0 тис.грн.; - добудова терапевтичного корпусу Помічнянської лікарні - в сумі 500 тис.грн.; Новоархангельський район: газифікація с.Надлак - в сумі 470,0 тис.грн.; газова топкова Надлацької загальноосвітньої школи - в сумі 60,0 тис.грн.; газова топкова Кам"янецької загальноосвітньої школи - в сумі 90,0 тис.грн.; газова топкова дитячого садка в с.Кам"янече - в сумі 118,0 тис.грн.; будівництво господарчо-побутової каналізації смт.Новоархангельськ в сумі 760,0 тис.грн.; - газифікація с.Кам"янече - в сумі 30, тис.грн.; газопровод-відвод смт.Новоархангельськ - в сумі 5100,0 тис.грн.; завершення будівництва школи в с.Тернівка - в сумі 840,0 тис.грн.; усунення аварійного стану приміщення центральної районної лікарні в с.Торговиця - в сумі 270,0 тис.грн.; Компаніївський район: - газифікація с.Живанівка - в сумі 130,0 тис.грн.; - газифікація смт.Компаніївка - в сумі 200,0 тис.грн.; - завершення реконструкції водопроводу у смт.Компаніївка - в сумі 200,0 тис.грн.; Голованівський район: - будівництво школи в с.Трояни - в сумі 1100,0 тис.грн.; Ульяновський район: - завершення будівництва та введення в експлуатацію школи в с.Шамраївка - в сумі 600,0 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -488- Супрун Л.П.
передбачити за рахунок державних капітальних вкладень фінансування обєктів: по Черкаській області: Жашківський район: газифікація с.Бузівка, газові мережі - 100 тис.грн.; Лисянський район: газифікація с.Дашуківка - 100 тис.грн.; завершення будівництва лікарні с.Боярка - 100 тис.грн.; газифікація с.Харченків - 100 тис.грн., газифікація с.Боярка - 90 тис.грн.; газифікація с.Чаплинка - 410 тис.грн.; газифікація с.Брідок - 100 тис.грн.; завершення будівництва загальноосвітньої школи в с.Чаплинка - 400 тис.грн.; Уманський район: газопровід Умань - Ульянівка (Уманського району) - 150 тис.грн.; Христинівський район: газифікація с.Ягубець - 300 тис.грн.; газифікація с.Драбо-Братинського - 300 тис.грн.; Монастирищенський район6 Газифікація с.Леськове газові мережі - 50 тис.грн.; Звенигородського району: газифікація с.Стецівка - 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -489- Супрун Л.П.
передбачити за рахунок державних капітальних вкладень фінансування обєктів: по Київській області: Таращанський район: газифікація с.Косяківка, газові мережі - 100 тис.грн.; газифікація с.Веселий Кут - 100 тис.грн.; Богуславський район: газифікація с.Мисайлівка - 100 тис.грн.; Володарський район6 газифікація с.Рубченики - 300 тис.грн.; Броварський район: газифікація с.Княжичі - 50 тис.грн.; Макарівський район: завершення будівництва пологового будинку в смт.Макарів - 1000 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -490- Супрун Л.П.
передбачити за рахунок державних капітальних вкладень фінансування обєктів: по Запорізькій області: на проектокошторисну документацію та будівництво мосту через р.Дніпро у м.Запоріжжя - 14000 тис.грн.; будівництво мосту - 90000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -491- Гуренко С.І.
Збільшити обсяг субвенцій для Миколаївської області на наступні заходи: газопровід-відвід до міста Снігурівка (Снігурівський район) - 4.000 тис.грн.; газифікація села Привільне (Баштанський район) - 400 тис.грн.; реконструкція діючих очисних споруд Баштанського водопроводу (м. Баштанка) - 350 тис.грн.; підвідний газопровід високого тиску до села Новофедорівка (Казанківський район) - 500 тис.грн.; добудова газогіну через річку Вісунь (Казанківський район) - 80 тис.грн.; реконструкція приміщення неврологічного відділення під відділення медико-соціальної реабілітації людей похилого віку та інвалідів, та відділення ранньої соціальної реабілітації для дітей інвалідів в місті Нова Одеса (Новоодеський район) - 52,183 тис.грн.; реконструкція головних насосних станцій водозабезпечення міста Нова Одеса (Новоодеський район) - 250 тис.грн.; ремонт дороги по селу Троїцьке (Новоодеський район) - 23,137 тис.грн.; встановлення системи автономного водозабезпечення центральної районної лікарні (Новобузький район) - 60 тис.грн.; встановлення системи автономного водозабезпечення у селищі Жовтневому (Новобузький район) - 50 тис.грн.; газифікація м. новий Буг (Новобузький район) - 300 тис.грн.; газопровід високого тиску до села Новополтавка (Новобузький район) - 450 тис.грн.; реконструкція приміщення під фізкультурно-оздоровчий комплекс в смт Березнегуватому (Березнегуватський район) - 200 тис.грн.; реконструкція каналізаційного колектору та очисних споруд смт Березнегувате (Березнегуватський район) - 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -492- Салигін В.В.
Передбачити видатки на проведення наступних робіт: Московський район міста Харкова: капітальний ремонт ліфтового господарства - 500 тис.грн.; ремонт покрівель житлових будинків - 800 тис.грн.; управлінню охорони здоров'я на придбання рентгенівського флюорографа для реалізації програми боротьби з туберкульозом - 200 тис.грн.; Фрунзенський район міста Харкова: проведення робіт для ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню будівель, що знаходяться у поймі річки Немишля - 500 тис.грн.; ремонт покрівель житлових будинків - 500 тис.грн.; управлінню охорони здоров'я на придбання рентгенівського флюорографа, для реалізації програми боротьби з туберкульозом - 200 тис.грн.; завершення будівництва 96-квартирного житлового будинку по вул. Краснодарській,171-С (готовність 80%) - 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -493- Катеринчук М.Д.
Передбачити обсяги фінансування субвенцій з державного бюджету до місцевих бюджетів районів Вінницької області: по Калинівському району: газифікація с. Лісова Лисіївка - 45 тис.грн., газифікація с. Польова Лисіївка -50 тис.грн., газифікація с. Чентянина - 50 тис.грн., газифікація с. Нова Гребля - 50 тис.грн., газифікація с. Дружне -40 тис.грн.; по Козятинському району: газифікація с. Йосипівка - 100 тис.грн., газифікація с. Бовчанець - 120 тис.грн., газифікація с. Сошанськ - 70 тис.грн., газифікація с. Блажіївка - 40 тис.грн., газифікація с. Зозуленці - 75,8 тис.грн.; по Хмільницькому району: газифікація с. Лозна - 60 тис.грн., газифікація с. Торчин - 60 тис.грн., газифікація с. Кропивна - 250 тис.грн., газифікація школи в с. Качанівка - 30 тис.грн., газифікація школи в с. Лип'ятин - 10 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -494- Катеринчук М.Д.
Передбачити видатки на будівництво групового водогону Медведівка - Козятин, Раставиця -Козятин в сумі 10 млн. грн. на 2004 рік та 7,7 млн. грн. на 2005 рік.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -495- Салмін О.В.
Передбачити фінансуванню об'єктів на 2004 рік: м.Лубни: реконструкція центральної районної лікарні і поліклініки - 250 тис.грн.; реконструкція і ремонт вулиць м.Лубни - 250 тис.грн.; Лубенський район: газифікація сіл Литвяки, Нижній Булатець - 100 тис.грн.; Оржицький район: газифікація села Чутівка - 150 тис.грн., села Райозеро - 50 тис.грн.; реконструкція дільничої лікарні села Круподеринці - 100 тис.грн.; Семенівський район: газифікація смт.Семенівна - 200 тис.грн., сіл Жовтневе, Петрівка, Бурбоне - 350 тис.грн.; будівництво котельні і підвідного газопроводу до школи в селі Устимівка - 150 тис.грн.; капітальний ремонт і газифікація дитячого садка в смт. Семенівка - 200 тис.грн.; Хорольський район: газифікація с.Мелюшки - 50 тис.грн., с.Козубвіка - 60 тис.грн., с.Покровська Багачка - 150 тис.грн., с.Ялосовецьке - 250 тис.грн.; реконструкція ринку м. Хорол - 300 тис.грн.; реконструкція вулиць м. Хорол - 200 тис.грн.; будівництво реанімаційного відділення Хорольської центральної районної лікарні 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -496- Полянчич М.М.
Передбачити додаткове фінансування на 2004 рік районів Тернопільської області в сумі 7.407 тис.грн. для підтримки нормального функціонування народногосподарського комплексу і соціальної сфери таких об'єктів: об'єкти Борщівського району Тернопільської області в сумі 2.700 тис.грн.: добудова школи І-ІІІ ст. село Іване-Пусте - 800 тис.грн., добудова школи І-ІІІ ст. село Панівці - 500 тис.грн.; завершення будівництва водогону смт Мельниця-Подільська - 300 тис.грн.; будівництво системи комунального господарства смт Мельниця-Подільська - 100 тис.грн.; будівництво газопроводів-відводів вітка село Озеряни- с. Кривче - 1.000 тис.грн.; об'єкти Заліщицького району Тернопільської області в сумі 1.450 тис.грн.: будівництво газопроводів-відводів до сіл: Ворвуленці, Мишків, Устечко, Слобідка, Кошилівці, Попівці - 800 тис.грн.; завершення будівництва школи І-ІІІ ст. село Зелений Гай - 150 тис.грн.; добудова шкільної котельні місто Заліщики - 100 тис.грн.; добудова водогінної системи місто Заліщики - 200 тис.грн.; добудова комунальної системи смт Товсте - 200 тис.грн.; об'єкти Чортківського району Тернопільської області в сумі 3.275 тис.грн.: школа №6 І-Ш ст. місто Чортків - 1.700 тис.грн.; будівництво водогінної системи місто Чортків - 500 тис.грн.; будівництво школи І-Ш ст. село Палашівка - 347 тис.грн.; будівництво газопроводів-відводів до сіл: Малі Чорнокінці, Великі Чорнокінці, Воля Чорнокінецька, Кривеньке, ТовстенькеДоцюбинчики, Зелена, Криволуки, Звиняч, Скомороше - 500 тис.грн.; добудова будинку культури місто Чортків - 110 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -497- Клімов Л.М.
Включити до Державної програми капітального будівництва на 2004 рік газифікацію Колимського та Савранського районів Одеської області, передбачивши її фінансування в обсязі 2 млн. грн. через цільову субвенцію обласному бюджету Одеської області.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -498- Бастрига І.М.
Передбачили в бюджеті 2004 року виділення коштів у розмірі 2 млн. грн. для виконання програми газифікації Бердянська та підготування міста для надання йому статуса міста-курорта України.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -499- Гошовський В.С.
Передбачити в проекті Закону державні централізовані капітальні вкладення для таких об'єктів м. Харкова: для реалізації програми невідкладних заходів будівництва полігону твердих побутових відходів для потреб м. Харкова у Писаренковому Яру Харківського району Харківської області - 700 тис.грн., реконструкція зони зелених насаджень північний частини житлового масиву Орджонікідзевського району м. Харкова - 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -500- Климпуш О.Д.
Передбачити у Державному бюджеті України на 2004 рік виділення необхідних 1,0 млн. грн. для фінансування аварійно-відбудовних робіт на шахті № 9 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -501- Мовчан П.М.
Передбачити субвенцію за рахунок централізованих капіталовкладень Софіївській центральній районній лікарні Дніпропетровської області в сумі 250 тис.грн. для проведення ремонтних робіт мережі водопостачання.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -502- Артеменко Ю.А.
Включити до Державного бюджету 2004 року субвенцію на завершення будівництва газопроводу вартістю 1,8 млн. грн. під назвою "Газифікація вул. Шушенської, вул. Сковороди, вул. Зачиняєва Ленінського району м. Запоріжжя".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -503- Фельдман О.Б.
Передбачити включення до переліку об'єктів, які потребують фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень на 2004 рік: кошти на завершення будівництва дитячої поліклініки Ленінського району м. Харкова - 6,0 млн. грн. (орієнтовна потреба коштів); кошти на закупівлю медичного обладнання для Жовтневої районної поліклініки міста Харкова (ренгенапарат - 580 тис.грн. та ехосанограф для дітей раннього віку життя з датчиком огляду головного мозку та огляду внутрішніх органів - 100 тис.грн.); кошти на забезпечення централізованого водопостачання мікрорайонів (Пилиповки - 500 тис.грн., Хвилинки - 500 тис.грн., Лідне -300 тис.грн.).  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -504- Надрага В.І.
Передбачити по Луганській області субвенцію щодо державних централізованих капітальних вкладень за такими об'єктами: завершення будівництва міської дитячої лікарні № 2 м. Луганська - 700 тис.грн.; будівництво пішохідного моста через р. Лугань (пер.Богдановський Кам'янобрідського району м.Луганська) - 500 тис.грн.; запобігання підтоплення ґрунтовими водами в Кам'янобрідському районі м.Луганська- 1.800 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -505- Бичков С.А.
Виділити кошти державних централізованих капітальних вкладень Жовтневому району міста Дніпропетровська на реконструкцію дитячого дошкільного закладу № 326 - 990,0 тис.грн., будівництво власної котельні міської заочної середньої школи - 300,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -506- Круглов М.П.
Передбачити обсяги фінансування субвенцій з державного бюджету до місцевих бюджетів районів Миколаївської області для будівництва об'єктів: Березанський район: газопровід високого тиску до с, Михайлівна - 70 тис.грн.; підвідний газопровід до с. Коблево від АГРС в с. Новофедорівка, ГРП у смт. Коблево - 150 тис.грн.; Очаківський район: ІІ черга газопроводу середнього тиску до промзони м. Очакова, ШГП, станція ЕХЗ - 150 тис.грн.; Миколаївський район: газифікація с. Нечаяне від газопроводу середнього тиску на с.Кимівка Березанського району - 250 тис.грн.; газопровід високого тиску до с.Петрово-Солоніха та 3 ШРП Кір'яківської сел. ради (с.Кір'яківка -газифіковано) -100 тис.грн.; м. Миколаїв, Центральний район: газопровід високого тиску від ГГРП в с.Тернівка до дюкера - 280 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -507- Стребко С.К.
Передбачити за рахунок коштів на капіталовкладення фінансування таких об'єктів: по м.Іллічівську: завершення першого етапу реконструкції очисних споруд -500,0 тис.грн.; закінчення робіт з ремонту зливного колектору - 400,0 тис.грн.; проведення першочергових заходів протизсувних робіт - 100,0 тис.грн. по Біляївському району Одеської області: добудівля Троїцької загальноосвітньої школи - 500,0 тис.грн.; газифікація загальноосвітньої середньої школи селища Дачне - 200,0 тис.грн. по Овідіопольському району Одеської області: закінчення будівництва загальноосвітньої середньої школи у селищі Барабої - 300,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -508- Бандурка О.М.
Включити до переліку об'єктів, що фінансуються із Державного бюджету України: завершення будівництва загальноосвітньої школи в смт. Бабаї Харківського району Харківської області в сумі 500 тис.грн.; завершення будівництва лікарні в смт. Липці Харківського району Харківської області в сумі 500 тис.грн.; будівництво артезіанських свердловин для водопостачання с. Тернової Харківського району Харківської області в сумі 150 тис.грн.; реконструкції мережі водопостачання в смт. Покотилівці Харківського району Харківської області в сумі 300 тис.грн.; завершення газифікації с. Черкаські Тишки Харківського району Харківської області 200 тис.грн.; реконструкції мережі водопостачання в с. Малі Проходи Дергачівського району Харківської області - 200 тис.грн.; капітальний ремонт водомережі в м. Дергачі Харківської області в сумі 300 тис.грн.; капітальний ремонт районної лікарні Дергачівського району Харківської області в сумі 500 тис.грн.; закриття полігону твердих відходів в м. Дергачі в сумі 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -509- Король В.М.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету м.Чернівці на виконання інвестиційних проектів та фінансування окремих статей історичної забудови міста і протизсувних заходів у 2004 році, а саме: школа № 31 - 1.500 тис.грн.; онкологічна лікарня - 1.000 тис.грн.; реконструкція обласної клінічної лікарні - 3.000 тис.грн.; реконструкція обласної психіатричної лікарні - 1.200 тис.грн.; 15 кв.ж.буд., вул. О.Кобилянської,19 - 2.800 тис.грн.; фінансування регіональної програми реконструкції житлових будинків перших масових серій - 271,7 тис.грн.; першочергові заходи протизсувних робіт в р-ні вул. Одеської-Барбюса - 25.300 тис.грн.; першочергові протизсувні заходи північного схилу містобудівного комплексу ж/м "Руський" - 1.000 тис.грн.; реконструкція аеропорту - 250 тис.грн.; реконструкція приміщень для обласного архіву по вул.Тестильщиків - 1.300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -510- Царьов О.А.
Передбачити видатки на капітальне будівництво по Нікопольського району в сумі 4.038 тис.грн.: будівництво Нікопольського групового водоводу - 1.500 тис.грн.; реконструкція розвідних мереж водопроводу, фільтруючих елементів насосної станції смт Червоногригорівка - 150 тис.грн.; будівництво 1-ї черги розвідного водопроводу в смт Олексіївка - 350 тис.грн.; будівництво підвідних газових мереж сіл: Марінопіль, Звєзда, Лукіївки, Змагання, Високе Нікопольського р-ну - 602 тис.грн.; будівництво розвідних газових мереж сіл: Шевченкове, Сорочино, Павлопілля Нікопольського р-ну - 606 тис.грн.; заходи щодо захисту від підтоплення та берегоукріплення сіл: Криничувате, Олександропіль, Менжинське, Південне, Першотравневе Нікопольського р-ну - 250 тис.грн.; захист прибережної смуги Каховського водосховища - 480 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -511- Гавриш С.Б.
Включити перелік об'єктів у сільських населених пунктах, що знаходяться на території районів Харківської області до державної програми "Капітальне будівництво": Великобурлуцький район: будівництво газопроводу високо тиску від смт Великий Бурлук - Приколотне, довжиною 15 км. - 2.500 тис.грн.; Вовчанський район: газопостачання с. Ст Салтів - 1.145 тис.грн.; будівництво мосту по вул. Металісті в через р.Вовча у м.Вовчанську Вовчанського району Харківської області - 900 тис.грн.; каналізування житлового масиву Рубіжанського шосе м.Вовчанську - 1.612 тис.грн.; полігон твердих побутових відходів - 450 тис.грн.; благоустрій вулиць с.Вільча - 5.300 тис.грн.; під'їздна дорога до с.Вільча - 992 тис.грн.; реконструкція птахоферми в с.Жовтневе - 12.700 тис.грн.; ТОВ "Маяк" школа на 264 учнів с.Революційне - 2.987 тис.грн.; смт.Вільча громадсько-культурний центр - 3.007 тис.грн.; виробничо-побутовий комплекс смт.Вільча - 1.400 тис.грн.; добудова лікувально-діагностичного центру м.Вовчанськ - 3.500 тис.грн.; Дворічанський район: каналізування і очистка стічних вод в смт. Дворічна - 1.800 тис.грн.; ремонт хірургічного відділення Дворічанської центральної районної лікарні (смт Дворічна Дворічанського району Харківської області) - 500 тис.грн.; реконструкція гуртожитку під 17- квартирний житловий будинок в смт Дворічна - 200 тис.грн.; водопосточання с.Рідкодуб (артсвердловина, водонапірна вежа, водопровід) - 350 тис.грн.; автодорога в с.Водяне - 50 тис.грн.; автодорога до с.Перша Лозова - 300 тис.грн.; газопровід низького тиску в с.Тополі - 60 тис.грн.; Печенізький район: газифікація смт Печеніги, сіл Артемівка, Мартова, Н.Бурлук - 2.000 тис.грн.; добудова загальноосвітньої школи ім. Г.Семирадського в смт Печеніги - 500 тис.грн.; водогін с.Мартова - 600 тис.грн.; очисні споруди с.Мартова, смт Печеніги - 2.700 тис.грн.; полігон сміттєзвалища смт Печеніги - 180 тис.грн.; будинок культури в смт Печеніги - 5.000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -512- Гаврилюк В.В.
Передбачити обсяг субвенції з Держбюджету бюджету Полтавській області будівництво туберкульозного диспансеру - 8 600,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -513- Кукоба А.Т.
Виділити обласного бюджету Полтавської області 15 млн.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету для завершення будівництва обласного протитуберкульозного диспансеру в м. Полтаві.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -514- Гаврилюк В.В.
Виділити додаткові кошти в сумі 1 млн. грн. для ремонту та будівництва автодоріг у Чутівському районі Полтавської області.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -515- Зварич Р.М.
Передбачити кошти на завершення будівництва Верховинського ЗОШ І-ІІІ ступенів.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -516- Балога В.І.
Передбачити кошти на фінансування розпочатого у 2002 році будівництва полігону для захоронення твердих побутових відходів у м.Мукачеві у сумі 1429 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -517- Кеменяш О.М.
Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на реконструкцію автодороги на ділянці "Голубине-Нижні Ворота" у сумі 2 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -518- Баграєв М.Г.
Передбачити окремим додатком державні капіталовкладення на соціальні потреби, а саме на: завершення будівництва загальноосвітньої школи №5 у м. Каховка Херсонської області - 800 тис.грн.; будівництво підвідного газопроводу до с.Любимівка Каховського району Херсонської області - 300 тис.грн.; будівництво газопроводу-відводу до с. Роздольне Каховського району Херсонської області - 700 тис.грн.; газифікацію с. Коробки Каховського району Херсонської області - 100 тис.грн.; газифікацію с. Чорнянки Каховського району Херсонської області - 100 тис.грн.; будівництво очисних споруд с. Роздольне Каховського району Херсонської області - 100 тис.грн.; водопостачання с.Дмитрівка Каховського району Херсонської області - 60 тис.грн.; водопостачання с.Малокаховка Каховського району Херсонської області - 60 тис.грн.; водопостачання с.Чорноморівки Каховського району Херсонської області - 60 тис.грн.; будівництво берегоукріплення с. Любимівка Каховського району Херсонської області - 200 тис.грн.; будівництво берегоукріплення с. Василівка Каховського району Херсонської області - 50 тис.грн.; м. Скадовськ Херсонської області: завершення будівництва дитячого терапевтичного корпусу райлікарні Скадовського ТМО Херсонської області - 500 тис.грн.; реконструкцію господарчо-побутової каналізації м. Скадовська - 400 тис.грн. Голопристанський район Херсонської області: реконструкцію каналізації у м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області - 500 тис.грн.; будівництво газопроводувідводу с.Ново-Збруївка Голопристанського району Херсонської області - 400 тис.грн.; Цюрупинський район Херсонської області: реконструкцію системи теплопостачання житлового району у м.Цюрупинську Цюрупинського району Херсонської області - 950 тис.грн.; реконструкцію системи опалення дитячого садка в с. Ювілейне Цюрупинського району Херсонської області - 107 тис.грн.; будівництво розподільчих газових мереж с.Ювілейне Цюрупинського району Херсонської області - 100 тис.грн.; реконструкція осушувальної мережі смт.Н.Маячка Цюрупинського району - 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -519- Развадовський В.Й.
Збільшити обсяги субвенції з державного бюджету Житомирській області на виконання заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших об'єктах комунальної власності, а саме: на проведення комплексу робіт по відновленню системи водопостачання будинків по вулиці Андріївській, Танкістів в м.Житомирі та підключення їх до міського каналізаційного колектора - 100 тис.грн.; завершення газифікації сіл Станишівка, Піски, Бистрі Житомирського району - 100 тис.грн.; газифікація вул. Жовтнева с.Млинище Житомирського району - 30 тис.грн.; завершення будівництва школи в с. Ясногород Романівського району - 200 тис.грн.; завершення будівництвацентральної районної лікарні смт. Романів - 100 тис.грн.; газифікації вул.Леніна с.Биювка Романівського району - 50 тис.грн.; газифікація Іванопільської дільничної лікарні Чуднівського району - 50 тис.грн.; завершення будівництва школи в с.Дубище Чуднівського району - 100 тис.грн.; завершення будівництва школи в с.Липно Любарського району - 100 тис.грн.; завершення газифікації с. Привітів Любарського району - 20 тис.грн.; завершення будівництва підвідного газопроводу від с.Бабичівка Червоноармійського району до смт. Червоноармійськ - 150 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -520- Загрева Б.Ю.
Передбачити фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень наступний перелік об'єктів: підведення газопроводу до гуртожитку ПТУ № 21 розташованого у смт. Локачі Волинської обл.. - 25 тис.грн.; газифікація установ Марковичівської сільської ради Локачинського р-ну Волинської обл.. - 888 тис.грн.; завершення газифікації с.Затурці Локачинського р-ну Волинської області - 100 тис.грн.; реконструкція колектору у м.Вознесенськ Миколаївської обл.. - 2.470 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -521- Тарасюк І.Г.
Включити до переліку об'єктів щодо фінансуванні будівництва об'єктів соціального значення за рахунок державних капітальних вкладень та субвенцій на виконання інвестиційних проектів у 2004 році такі об'єкти Тернопільської області: Гусятинський район: завершення будівництва хірургічного корпусу Гусятинської центральної районної лікарні - 200 тис.грн.; завершення будівництва підвідного газопроводу до населених пунктів району: с.Оленівка - 60 тис.грн., с.Клювенці -100 тис.грн., с.Васильківці - 100 тис.грн., с.Сухостав-с.Яблунів - 200 тис.грн., смт Гримайлів - 100 тис.грн.; Підволочиський район: реконструкція каналізаційних очисних споруд та каналізаційної насосної станції в м.Скалаті - 650 тис.грн.; завершення будівництва школи в с.Новосілка - 100 тис.грн.; завершення будівництва підвідного газопроводу до населених пунктів району: с.Токи - 120 тис.грн., с.Медин - 80 тис.грн.; Теребовлянський район: завершення будівництва школи в с.Семенів - 401 тис.грн.; завершення будівництва будинку культури в м.Теребовля - 2.000 тис.грн.; завершення будівництва підвідного газопроводу до населених пунктів району: с.Струсів - 300 тис.грн., с.Романівка - 200 тис.грн., Буданів -100 тис.грн., Зарваниця - 300 тис.грн.; будівництво каналізаційного колектору у м.Теребовля - 580 тис.грн.; Тернопільський район: завершення будівництва нового приміщення Стегниківецької загальноосвітньої школи І-її ступенів - 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -522- Ратушняк С.М.
Включити до видаткової частини бюджету фінансування наступних об'єктів за рахунок капітальних вкладень: закінчення будівництва середньої школи № 10 в м. Ужгороді -- 200 тис.грн.; закінчення будівництва середньої школи в с. Оноківці Ужгородського р-ну Закарпатської області - 300 тис.грн.; добудова школи в с. Невицьке Ужгородського р-ну - 300 тис.грн.; початок будівництва школи-гімназії в смт. Перечин - 300 тис.грн.; добудова школи в с.Раково Перечинського р-ну 300 тис.грн.; початок будівництва школи с. Тихий В.Березнянського р-ну - 300 тис.грн.; початок будівництва школи с. Вишка В. Березнянського р-ну -- 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -523- Козловський А.М.
Включення у 2004 році будівництва газопроводі в-відводів у Кривоозерському та Снігурівському районах Миколаївської області до переліку пріоритетних об'єктів та передбачити кошти їх фінансування. Для відновлення та завершення будівництва газопроводів-відводів від с.Любашівки Одеської області до смт. Криве озеро та до міста Снігурівки Миколаївської області необхідно 12,3 млн. грн. та 9,3 млн. грн. відповідно.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -524- Добкін М.М.
Передбачити на фінансування капітальних вкладень по об'єктам соціально-культурної сфери Чернозаводського та Комінтернівського районів міста Харкова на загальну суму 4.353 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -525- Матвієнко П.В.
Передбачити видатки на будівництво газопроводів-відводів Житомирської області у сумі 10 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -526- Качур П.С.
Передбачити кошти на продовження будівництва об'єктів соціально-культурного призначення в загальній сумі 12 млн.грн.: Будівництво школи в с.Коростів - 500,0 тис.грн.; Закінчення будівництва школи в с.Завадка -1200 тис.грн; Будівництво школи в смт. В.Синьовидне - 3000 тис.грн; Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво школи в с.В.Рожанка - 50 тис.грн.; Будівництво школи в с.Н.Рожанка - 1000 тис.грн.; Будівництво школи в с.Волосянка - 600 тис.грн.; Закінчення будівництва школи в с. Верхнячка - 600 тис.грн.; Будівництво народного дому в с. Плав'є-Вадрусівка - 75 тис.грн.; Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво народного дому в с. Плав'є-Бринівка -20 тис.грн.; Будівництво водогону в смт. Славсько -1500 тис.грн.; Будівництво 50-ти квартирного житлового будинку в м.Сколе - 1800 тис.грн.; Газифікація м.Сколе - 90 тис.грн.; Газифікація смт. В.Синьовидне - 30,0 тис.грн.; Газифікація с.Корчин - 60 тис.грн; Газифікація с. Н.Синьовидне - 60 тис.грн.; Берегоукріплення рік району - 1000 тис.грн.; Будівництво радіорелейної лінії Турка-Завадка-славсько -565 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -527- Абдуллін О.Р.
У розподілі видатків на державні капітальні вкладення передбачити наступне фінансування (у тис.грн.): Рівненська область, Дубровицький район: - на виконання заходів з упередження аварії та запобігання екологічної катастрофи (р.Горинь) на напірному колекторі у м.Дубровиця - 650,8; - завершення робіт по будівництву магістрального газопровіду Федорівка-Дубровиця-Зарічне та його розгалужень по Дубровицькому району - 135000; - завершення будівництва школи у с.Берестя (669 учн. місць) - 2800; - закінчення реконструкції хірургічного відділення Дубровицької районної лікарні - 550; - завершення будівництва АТС у с.Велюнь - 60,6;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -528- Абдуллін О.Р.
У розподілі видатків на державні капітальні вкладення передбачити наступне фінансування (у тис.грн.): Рівненська область, Володимирецький район: завершення будівництва поліклініки на 150 відвідувань у смт.Рафалівка - 600; завершення реконструкції дитячого відділення центральної районної лікарні на 45 місць у смт.Володимирець - 950; завершення реконструкції системи теплопостачання смт.Володимирець - 600; завершення виконання енергозберігаючого проекту щодо переводу котелень бюджетних установ смт.Володимирець на спалювання торфу замість вугілля - 400; завершення реконструкції універмагу та школи-інтернату під навчально-виховний комплекс "Школа-ліцей" на 660 місць у смт.Рафалівка - 4 500; завершення будівництва сировинної бази та торфобрикетного заводу потужністю 25 тис. тонн брикетів у рік у ДП "Володимирецьторф" - 1600; завершення будівництва районної ветеринарної бактеріологічної лабораторіїї у смт. Володимирець - 450;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -529- Абдуллін О.Р.
У розподілі видатків на державні капітальні вкладення передбачити наступне фінансування: Рівненська область, Зарічненський район: завершення будівництва школи у смт. Зарічне Рівненської області на 834 учн.місць- 2 000 тис.грн.; надання статусу міждержавної та приведення до відповідних стандартів автодороги Зарічне (Рівненська область) - кордон Республіки Білорусь на відрізку Мутвиця - Прикладники (протяжність - 15,3 км) - 9 200 тис.грн.; продовження монтажних робіт по встановленню приймально-передавальних станцій для трансляції жителям району українських радіо- та телепрограм - 500 тис.грн.; завершення реконструкції системи водопостачання, каналізації та очисних споруд смт. Зарічне- 70 тис.грн.; завершення спорудження шатрового даху дитячого відділення Зарічненської районної лікарні - 350 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -530- Абдуллін О.Р.
У розподілі видатків на державні капітальні вкладення передбачити наступне фінансування: Рівненська область, Рокитнівський район: завершення будівництва 45-ти квартирного житлового будинку у смт.Рокитне- 1 300 тис.грн.; завершення реконструкції каналізаційної мережі та очисних споруд у смт.Рокитне - 2500 тис.грн.; завершення будівництва Глиннівської загальноосвітньої середньої школи- 2 100 тис.грн.; завершення будівництва Рокитнівської районнної лікарні- 6000 тис.грн.; завершення будівництва водогону із станцією знезалізення (28 км) у смт.Рокитне - 1000 тис.грн.; завершення будівництва державної автодороги Рокитне - Старе (16 км) - 15000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -531- Євдокимов В.О.
Передбачити кошти для Чорноморського району Автономної Республіки Крим на реконструкцію мереж водозабезпечення у сумі 505,0 тис.грн. Передбачити кошти на реконструкцію водоочисних споруд у у смт Чорноморське Автономної Республіки Крим у сумі 400,0 тис.грн. Передбачити субвенцію на виконання робіт для буріння артезіанських скважин з метою забезпечення водою населення сіл Новоіванівка, Оленівка Чорноморського району Автономної Республіки Крим на суму 541,5 тис.грн. Передбачити субвенцію на газифікацію сіл Чорноморського району Автономної Республіки Крим: Громово, Окунівка, Оленівка, Красносєльськое, Калинівка у сумі 2,7 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -532- Кукоба А.Т.
Виділити кошти для завершення спорудження першого пускового комплексу Бізнес-центру нафтогазового комплексу Полтавщини у сумі 65000 тис.грн. за рахунок капітальних вкладень НАК "Нафтогаз України".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -533- Полянчич М.М.
Передбачити кошти на будівництво 5-ти км дороги Плав"я-Тухля-Львів з чорним покриттям та 4 км дороги з твердим покриттям, яка з"єднує села Кальне та Хітар у сумі 1,0 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -534- Салигін В.В.
Передбачити фінансування робіт з ліквідації аварійного стану головного корпусу Харківського національного університету загальним обсягом 5,8 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -535- Бичков С.А.
Передбачити субвенцію Дніпропетровському міському бюджету на фінансування капітальних вкладень в обсязі 87,6 млн.грн., у тому числі на: продовження будівництва другої дільниці першого пускового комплексу Дніпропетровського метрополітену - 45,0 млн.грн.; реконструкцію автодорожньої частини двоярусного мосту через р.Дніпро - 15,0 млн.грн.; внутрішнє пофарбування металоконструкцій Південного мосту - 5,1 млн.грн.; аварійно-відновні роботи на очисних спорудах правого берега (ЦСА) - 2,5 млн.грн.; придбання медичного обладнання для радіологічного центру - 20,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -536- Шевченко О.О.
Виділити додаткову субвенцію Покровському району Дніпропетровської області придбання автобусів - 120,0 тис.грн., на капітальний ремонт Братської СШ та на будівництво "міні-котелень" по Просянській СШ, Новоселівській СШ, Покровській СШ №2 - 1708,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -537- Бастрига І.М.
Пеклушенко О.М.
Сухий Я.М.
Горлов Г.В.
Доповнити пунктом такого змісту: „субвенцію з державного бюджету бюджету Запорізької області на фінансування будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро м. Запоріжжя - у сумі 10 000,0 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -538- Бастрига І.М.
Пеклушенко О.М.
Сухий Я.М.
Горлов Г.В.
Передбачити бюджету Запорізької області інвестиційні субвенції не менше, ніж 9 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -539- Жебрівський П.І.
Передбачити фінансування об'єктів, які пропонується до спорудження та реконструкції із залученням державних капітальних вкладень: М.Бердичів -будівництво фітрувальної станції системи водопостачання - 6 млн.грн. Бердичівській район: продовження газифікації сіл Скраглівка, Буряки, Радянське, Никонівна, Половецьке, Слободи ще, Бистрик, Осиково, Рай городок, Мирославова, Райки - 1 млн.грн.; - будівництво газових котелень Хажинської, Радянської, Великонізгірецької середніх та Закутинецької, Буряківської і Райківської восьмирічних шкіл -600 тис.грн.;- реконструкція та облаштування Озадівської амбулаторії, капітального ремонту будинків культури в селах Рай городок, Осиково, Мало сілка - 200 тис.грн.; - придбання автомобіля швидкої допомоги, апарата УЗД та проведення реконструкцій приміщень лікарень - 285 тис.грн. Ружинський район: завершення будівництва пристройки блоку лабораторних приміщень столової до існуючої школи в с.Заріччя - 300,0 тис.грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва шатрового даху в середній школі смт.Ружин - 20,0 тис.грн. - будівництво шатрового даху в середній школі с. Вчорайше - 250 тис.грн.; переведення котельні на газове опалення та ремонт системи опалення в середній школі с.Білилівка - 100 тис.грн.; підвідний газопровід до с.Немиринці та газифікація села (0,8 км)- 1500 тис.грн.;- газифікація с.Білилівка - 90 тис.грн.;- підвідний газопровід до с. Рогачі та газифікація села - 200 тис.грн. Попільнянський район: реконструкція школи в с.Сокільча - 778 тис.грн.; реконструкція центральної районної аптеки в смт. Попільня - 387 тис.грн.; реконструкція 90 квартирного житлового будинку см. Попільня - 108 тис.грн.; реконструкція будинку культури в смт. Попільня - 250 тис.грн.; розробка проектної документації на добудову школи в с.Кам'янка - 22 тис.грн.; газифікація смт. Корнин (7,2 км) - 250 тис.грн.; підвідний газопровід до с. Криве (6км) - 216 тис.грн.; підвідний газопровід до будинку-інтернату для психохроніків с. Ходорків (7км)- 360 тис.грн.; газифікація с. Турбінка (5 км) - 260 тис.грн.; підвідний газопровід до с. Ставище (2,2 км) - 412 тис.грн.; підпідний газопровід до с. Романівна (6,5 км) - 300 тис.грн.; Андрусівський район: добудова середньої школи в с. Яроповичі - 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -540- Катеринчук М.Д.
15 млн. грн. передбачити окремо субвенцію с. Селище Козятинського р-ну Вінницької обл. на закінчення розпочатого в 1994 році будівництва грунтового водогону, інженерних споруд нової системи водопостачання з підземного водоймища  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -541- Катеринчук М.Д.
Виділити субвенцію на здійснення інвестиційних проектів у Вінницькій області у сумі 26,1 млн.грн., в т.ч. для погашення заборгованості за виконані роботи по ПКМУ №551 від 19.04.03  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -542- Катеринчук М.Д.
Надати субвенцію бюджету м.Козятин Вінницької області на відновлення фінансування будівництв нової системи водопостачання м.Козятина та навколишніх сіл Козятинського району з державного бюджету у сумі 17,7 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -543- Мельничук М.В.
Передбачити цільову субвенцію для Чернівецької області на: Ремонтно-реставраційні роботи фасаду на покрівлі художнього музею на пл. Центральній, 10 - 1671 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -544- Мельничук М.В.
Передбачити цільову субвенцію для Чернівецької області на: Ремонтно-реставраційні роботи складного наметового даху Чернівецького Національногоуніверситету - 3 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -545- Мельничук М.В.
Передбачити цільову субвенцію для Чернівецької області на: Виконання інвестиційні проектів 40 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -546- Мельничук М.В.
Передбачити цільову субвенцію для Чернівецької області на: Реставраційні роботи приміщень Українського музично-драматичного театру ім. О.Кобилянської - 0,5 млн. грн. та обласної філармонії - 1,5 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -547- Мельничук М.В.
Передбачити цільову субвенцію для Чернівецької області на: Будівництво обласної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -548- Мельничук М.В.
Передбачити кошти на: Будівництво автомобільної дороги навколо м. Чернівці та реконструкцію прилеглих до неї доріг, відповідно доручення Президента України - 58900 тис.грн. і ремонт доріг державного значення та мостів - 35700 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -549- Ширко Ю.В.
Передбачити субвенцію з державного бюджету на закінчення будівництва ЗОШ № 14 в м. Рівне - 2000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -550- Ширко Ю.В.
Передбачити субвенцію з державного бюджету на реконструкцію 8 гуртожитків підприємства-банкрута "Рівне-льон" для переведення їх в житлові будинки і передачі на баланс Рівненської міської ради - 2.000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -551- Цушко В.П.
Передбачити субвенцію бюджету Тарутинського району Одеської області у обсязі 5.000 тис.грн. на добудову законсервованого газопроводу-відводу та газорозподільчої станції Вознесенка-2 та будівництво газопроводу низького тиску Вознесенка-2 -Надрічне - Височанське.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -552- Гуров В.М.
надати міському бюджету міста Кривий Ріг субвенцію з Державного бюджету на: - придбання двох реанімобілів - 1,2 млн.грн. та одного пересувного флорографічного кабінету - 0,5 млн.грн. - для продовження заходів з реконструкції підприємств Крив басу виділити місту 70,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -553- Гуров В.М.
Здійснення Державних капітальних вкладень 27,4 млн.грн.: завершення будівництва першої черги водопостачання Кривбасу (Радушанський водогін) - 6,5 млн.грн.; інженерного захисту території від небезпечних геологічних процесів та відселення мешканців з небезпечної зони - 2,5 млн.грн.; завершення будівництва ІІІ черги швидкісного трамваю - 5,0 млн.грн.; завершення будівництва мосту через р.Інгулець - 5,2 млн.грн.; газифікацію селищ міста, що не мають центрального газопостачання - 8,2 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -554- Крук Ю.Б.
Передбачити кошти по місту Ізмаїл на: закінчення реконструкції та реставрації в м.Ізмаіл Одеської області будівлі Свято-Покровського кафедрального собору - у обсязі 1300 тис.грн.; реконструкцію будинку культури ім.Т.Г.Шевченка - 2000 тис.грн.; реконструкцію 9-ти теплових котелень - 2700 тис.грн.; реконструкцію мереж зливової каналізації - 1300 тис.грн.; побудову водоводу протяжністю 2,9 км по вул.Першотравнева - 500 тис.грн.; реконструкцію каналізаційної мережі тублікарні протяжністю 230 м - 400 тис.грн.; реконструкцію системи опалення 83-квартирного житлового будинку по вул.Нахімова, №403 - 200 тис.грн.; відновлення аварійних несучих конструкцій 23-квартирного житлового будинку по вул.Нахімова, №436 - 200 тис.грн.; відновлення аварійних несучих конструкцій 36-квартирного житлового будинку по вул.Нахімова, №425 - 250 тис.грн.; реконструкцію системи опалення будинку по вул.Нахімова,2а - 180 тис.грн.; побудову хлораторної станції мікрорайону "Південний" - 400 тис.грн.; побудова другої черги газопроводу високого тиску - 1800 тис.грн. По Ізмаїльському району Одеської області: будівництво Ларжанської загальноосвітньої школи - 700 тис.грн.; водопостачання сіл Ларжанка, Н.Некрасовка, Броска, Матроска і Кислиці - 350 тис.грн.; - будівництво газопроводів: Каланчак-Суворово-Кілія - 800 тис.грн.; Ізмаіл-Броска-Матроска-Ларжанка-Н-Некрасовка - 100 тис.грн.; Каланчак-Утконосовка-Богатоє - 200 тис.грн.; Ізмаіл-Ст.Некрасовка - 200 тис.грн.; захист від підтоплення села Богатоє - 100 тис.грн. По Кілійському району Одеської області: будівництво газопроводу-відводу Каланчак-Суворово-Кілія - 3000 тис.грн.; газифікація населених пунктів Кілійського району - 150 тис.грн.; будівництво Кілійського групового водопроводу - 12000 тис.грн.; будівництво розводящих мереж населених пунктів району - 1100 тис.грн.; будівництво інфекційного відділення районної лікарні м.Кілія - 9000 тис.грн.; захист міст Кілія і Вилково від підтоплення - 1500 тис.грн.; завершення будівництвоа спортзалу та добудови до школи в селі Приозерному - 1800 тис.грн.; завершення будівництва школи в селі Лески - 1000 тис.грн.; капітальний ремонт доріг в районі - 2500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -555- Стребко С.К.
Шведенко М.М.
Калінчук В.А.
Мазуренко В.І.
передбачити за рахунок державних капітальних вкладень кошти на: розвиток інфраструктури острова Зміїний -10 млн. грн.; реконструкція водоочисної станції Дністр - 17,7 млн грн.; газифікація м. Бідгород-Дністровського -15 млн.грн; газифікація Кодимського та Савранського районів -2 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -556- Шведенко М.М.
-передбачити субвенцію на будівництво газопроводу- отводу до міста Білгорода-Дністровського Одеської області - 47000 тис.грн. -передбачити субвенцію на програму реставрації Акерманської фортеці міста Білгорода-Дністровського - 2500 тис.грн. - передбачити видатки на передачу військового містечка та нерухомого війського майна на території міста Білгород-Дністровський Одеської області - 8000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -557- Шведенко М.М.
- Передбачити кошти за рахунок державних капітальних вкладень у сумі 17730 тис.грн. на: реконструкцію водоочисної станції "Дністер", будівництво тунельового каналізаційного колектору південного басейна каналізування м.Одеси, створення третього поясу зони санітарної охорони одеського водопроводу та екологічний захист ріки Дністер, єдиного джерела водопостачання м.Одеси і центрального регіону області. - Передбачити кошти на будівництво автомобільної дороги державного значення Одеса-Рені (на Бухарест) в районі населеного пункту Паланка - 200000 тис.грн. та на капітальний ремонт і реконструкція мосту початкової ділянки дороги від села Маяки до кордону з Молдовою - 50000 тис.грн. - Передбачити кошти на будівництво судноправного шляху Дунакй-Чорне море - 27900 тис.грн. - Передбачити кошти на відтворення вітчизняного флоту, будівництво магістральних газопроводів, водогонів, реставрацію обектів культурної спадщини, розвиток соціальної сфери відповідно до Комплексної програми "Розвиток Придунайського регіону" - 20000 тис.грн. - На будівництво шкіл у селах Нові Каплани Арцизького району, Бритівка Б-Дністровського району, Ларжанка та Камишівка Ізмаільського р-ну, Ліски та ПРиозерне Кілійського р-ну. Лиманське Ренійського р-ну, Ганнівка Тарутинського р-нуЮ Розівка Саратського р-ну, Спаське Татарбунарського р-ну - на загальну суму 13400 тис.грн. - На переведення опалення Ізмаільської загальноосвітньої школи-інтернату для дітей, що залишились без піклування батьків та Ізмаільської спе.школи №5 для розумово відсталих дітей на природний газ - 100 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -558- Стребко С.К.
Надати субвенцію з державного бюджету України міському бюджету м.Теплодар Одеської області на суму 16600 тис.грн. на ремонт та реконструкцію теплової, водопровідної мережі та водопровідних споруд, а також на ремонт та добудову об`єктів соціальної сфери, вирішення соціальних питань.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -559- Передбачити видатки на завершення будівництва поліклініки у м. Сокиряни Чернівецької області у сумі 2.000 тис.грн. та для введення в експлуатацію Білоусівської загальноосвітньої школи у сумі 500 тис.грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -560- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Передбачити місцевим бюджетам Дніпропетровської області субвенції з Державного бюджету на: - виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства області - у сумі 116,0 млн.грн. - фінансування державних, капітальних вкладень в обсязі 269,2 млн. грн., враховуючи критичність стану нище названих об'ктів, а також те, що протягом останніх років обсяг державних капітальних вкладень був найменший серед інших регіонів України при найбільшому контингенті доходів після Донецької області: - продовження будівництва 2-ої дільниці першого пускового комплексу Дніпропетровського метрополітену-60 млн. грн.; - реконструкція автодорожної частини двоярусного мосту через ріку Дніпро в м. Дніпропетровську-15 млн. грн.; - інженерний захист території від небезпечних геологічних процесів та відселення мешканців із зсувних зон-40 млн. грн.; - розвиток водопровідно-каналізаційного господарства області-40 млн. грн.; - завершення будівництва шкіл з високим ступенем будівельної готовності в селищі Романкове м Дніпродзержинська, мікрорайоні Кулебівка м. Новомосковська, с. Ганівка Верхньодніпровського та с. Знаменівка Новомосковського районів - 20 млн. грн.; - транспортний вузол на перехресті мосту через р. Інгулець у м. Кривому Розі - 5,2 млн. грн.; - пофарбування внутрішньої поверхні металоконструкцій мостового переходу через р. Дніпро в м. Дніпропетровську - 5 млн. грн.; - придбання рухомого складу для міськелектротранспору міст Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу - 30 млн. грн.; - захист від підтоплення території населених пунктів області - 25 млн. грн., у т. ч. м. Павлограда - 5 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -561- Передбачити капітальні видатки у розмірі 450 тис.грн. на реконструкцію під"їздної дороги та будівництво газопроводу у Шевченківському національному заповіднику, м. Канів Черкаської області.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -562- Асадчев В.М.
Передбачити капітальні вкладення по об'єктах на суму 24000 тис.грн.: дитячий клінічний заклад по вулю проф. Підвисоцького у м. Києві - 6.000 тис.грн., будівництво другої черги тролейбусної лінії на масиві Біличі-Новобіличі м.Київ - 6.000 тис.грн., будівництво водоводу в м/р Жуляни (2 черга) - 4.000 тис.грн., добудова середньої загальноосвітньої школи №162 у м.Києві - 8.000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -563- Матвієнков С.А.
Передбачити окремим рядком кошти в розмірі 2,5 млн.грн. для закінчення в м. Маріуполі будівництва нового викидного колектора, будівництво якого розпочато у 1997 році.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -564- На ремонтні роботи по відновленню лікувального процесу в Солотвинській обласній алергологічній лікарні на Закарпатті виділити 10 млн. грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -565- Мазуренко В.І.
Виділити кошти на: утримання військового містечка Чорноморське у сумі 3 млн. грн.; забезпечення водою с. Кремидівка Комінтернівського району Одеської області у сумі 400 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -566- Шуфрич Н.І.
передбачити видатки на зміцнення матеріально-технічної бази, здійснення невідкладних капітальних ремонтів закладів соціально-культурної сфери Автономної Республіки Крим у сумі 174,6 млн.грн.;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -567- Потапов В.І.
доповнити "субвенцію з державного бюджету на добудову аварійного мосту у м. Ізюмі Харківської області у сумі 1500 тис.грн."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -568- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Артеменко Ю.А.
Ст.53 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" доповнити пунктом такого змісту: „субвенцію з державного бюджету бюджету Запорізької області на фінансування будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро м. Запоріжжя - у сумі 90000,0 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -569- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
передбачити Миколаївській області цільові субвенції для оновлення рухомого складу транспортних підприємств в сумі - 15,0 млн.грн.,  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -570- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
На облаштування о. Зміїний 10 млн.грн, на реконструкцію водоочисної станції „Дністер" - 17,7 млн.грн, на влаштування державного архіву 20 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -571- Димінський П.П.
Передбачити окремим рядком кошти на повне та якісне переселення населення і перенесення об"єктів соціального призначення у м. Борислав, Львівської області у сумі 27,3 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -572- Порошенко П.О.
Фоменко К.О.
Доповнити пунктом: на капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію циркульного корпусу та інших будівель і споруд Одеської міської інфекційної лікарні в сумі 30,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -573- Гаврилюк В.В.
Передбачити цільову субвенцію у сумі 1,2 млн. грн. на будівництво очисних споруд та каналізації у смт Чутове Чутівського району Полтавської області.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -574- Передбачити субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю лікувально-діагностичного обладнання для Київського центру лептоспірозу - 3,0 млн. грн., Лікарні швидкої медичної допомоги у м. Києві - 5 млн. грн., для закладів охорони здоров'я в Донецькій області 10.0 млн. гри.: для Жашківської центральної лікарні Черкаської області - 450,0 тис.грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -575- Виділити видатки в обсязі 10,0 млн. гри, у вигляді субвенції з державного бюджету для закупівлі діагностичного обладнання Запорізькому міжрегіональному центру трансплантації згідно з "Державною програмою розвитку трансплантації"  Враховано частково Доручення Уряду   
    -576- Асадчев В.М.
субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Теребовля Тернопільської області на добудову будівлі будинку культури у зв'язку з поверненням приміщення бувшего будинку культури релігійній громаді - 5 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Хмельницький для будівництва водоводу - 30 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Одеси для будівництва та ремонту водоводу - 15 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Хуста для будівництва водоводу - 5 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -577- Артеменко Ю.А.
доповнити : субвенція з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на завершення будівництва газопроводу у селищі Верхня Хортиця Ленінського району м. Запоріжжя - 1800 тис.грн.; на реконструкцію внутриквартальних доріг у м. Запоріжжі - 8000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
251. Стаття 40. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.       
252. Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні зобов'язання у 2004 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України в межах виділених їм асигнувань.   -578- Стоян О.М.
Частину 2 статті 40 викласти в новій редакції: "Розпорядники бюджетних коштів повинні брати бюджетні зобов'язання" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -579- Порошенко П.О.
Король В.М.
Абзац 2 статті 40 проекту закону доповнити реченням такого змісту: "Державному казначейству України при проведенні розпорядниками бюджетних коштів операцій з погашення кредиторської заборгованості минулих років, за наявності дебіторської заборгованості, погашати кредиторську заборгованість в першу чергу за рахунок стягнення дебіторської заборгованості".  
Враховано Доручення Уряду   
253. Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.       
254. Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно при наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.       
255. Стаття 41. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.   -580- Манчуленко Г.М.
Пропонується у статті 41 після слів "через Міністерство закордонних справ України" доповнити словами "за виключенням витрат спеціального призначення Міністерства оборони України".  
Відхилено    
256. Стаття 42. Установити, що у 2004 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 195 грн., інвалідам війни ІІ групи - 160 грн., інвалідам війни ІІІ групи - 130 грн., учасникам бойових дій - 120 грн., особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 195 грн., членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 65 грн.   -581- Стоян О.М.
Збільшити розміри щорічної разової допомоги: інвалідам війни І групи - з 195 до 300 грн., інвалідам війни ІІ групи - з 160 до 240 грн., інвалідам війни ІІІ групи - з 130 до 210 грн., учасникам бойових дій - з 120 до 150 грн, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - залишити в розмірі 195 грн., членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами - з 65 до 90 грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -582- Надрага В.І.
Статтю 42 викласти у такій редакції: "Установити, що у 2004 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 195 грн., інвалідам війни ІІ групи - 160 грн., інвалідам війни ІІІ групи - 130 грн., учасникам бойових дій - 120 грн., особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 195 грн., членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами - 65 грн., учасникам війни - 40 грн." Для реалізації пропозиції необхідно додатково 120700 тис грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -583- Литвин В.М.
Видатки на щорічну одноразову допомогу до Дня Перемоги передбачити всім категорім ветеранів - учасникам війни, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  
Враховано Доручення Уряду   
    -584- Артеменко Ю.А.
До переліку громадян, яким виплачується зазначена щорічна разова допомога, додати учасників війни, визнаних за життя інвалідами. Установити, що у 2004 році виплата щорічної разової допомоги учасникам війни, визнаних за життя інвалідами, здійснюється у розмірі 100 грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -585- Надрага В.І.
Доповнити статтю 42 словами "учасникам війни - 40 грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -586- Атрошенко В.А.
В статті 42 після фрази "учасникам бойових дій" цифру "120" замінити на "150".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -587- Потапов В.І.
Доповнити статтю 42 словами: "учасникам війни у розмірі 50 грн."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -588- Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Порошенко П.О.
У статті 42 додати: "учасникам війни нагородженим орденами та медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та сумлінну військову службу у тилу у роки Великої Вітчизняної війни - 120 грн., іншим учасникам війни - 90 грн."  
Враховано Доручення Уряду   
257. Стаття 43. Встановити, що у 2004 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку № 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України „Про міжнародні договори України".       
258. Стаття 44. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік за економічною структурою видатків:   -589- Стоян О.М.
Абзаци 2,7,8 статті 44 доповнити словами " (з урахуванням заборгованості минулих років)". Доповнити перелік захищених видатків загального фонду державного бюджету новим пунктом: "охорону праці в галузях з особливо небезпечними умовами праці."  
Відхилено    
259. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);       
260. нарахування на заробітну плату (код 1120);       
261. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);       
262. забезпечення продуктами харчування (код 1133);       
263. виплата процентів за державним боргом (код 1200);       
264. трансферти населенню (код 1340);       
265. трансферти місцевим бюджетам (код 1320).   -590- Катеринчук М.Д.
Доповнити словами "розробка найважливіших новітніх технологій науковими установами".  
Відхилено    
    -591- Устенко О.А.
Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми в держбюджеті 2004 року включити до переліку соціально захищених статей.  
Відхилено    
    -592- Семенюк В.П.
Додати до статті 44 абзац наступного змісту: "поступова компенсація громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень (код 1340)".  
Враховано в іншій редакції   
266. Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2004 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.   -593- Включити до частини другої статті 44 після слів "для військовослужбовців" слово "суддів" і далі за текстом.  Відхилено    
    -594- Герасимов І.О.
В останньому абзаці статті 44 після слова "військовослужбовців" додати словосполучення "ветеранів військової служби, які користуються правом позачергового поліпшення житлових умов".  
Відхилено    
    -595- Кеменяш О.М.
Включити видатки на здійснення протипаводкових і протизсувних заходів до переліку захищених статей загального фонду Державного бюджету України.  
Відхилено    
    -596- Манчуленко Г.М.
Визначити захищеними видатки за КПКВ 5961010 "Розвідувальна діяльність у сфері військової оборони"  
Відхилено    
    -597- Атрошенко В.А.
Передбачити окремим рядком видатки на оплату заборгованостей держави по реалізації пунктів 8-10 ст. 57 Закону України "Про освіту" та здійснювати їх за рахунок міжбюджетних трансфертів. Зазначені видатки віднести до переліку захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік.  
Враховано частково Доручення Уряду   
267. Стаття 45. Установити, що виконання рішення, яке прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України.   -598- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Ст.45 Закону викладена не у відповідності зі змінами, внесеними до Бюджетного кодексу України. А саме, стягнення коштів, надміру або зарахованих до бюджету, здійснюється органами Держказначейства України за рішенням відповідних уповноважених органів при цьому з обов'язковим погодженням із фінансовими органами.  
Відхилено    
    -599- Черновецький Л.М.
Оскільки органи Державного казначейства не мають законодавчо врегульованої можливості виконувати судові рішення щодо відшкодування шкоди, завданої органами податкової служби, необхідно виробити чітку позицію з цього питання при розгляді законопроекту про державний бюджет на 2004 рік.  
Враховано    
    -600- Беспалий Б.Я.
Слова "державним органом" замінити словами "органом державної влади".  
Враховано    
268. Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.       
269. Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.       
270. Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів у 2004 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету у такому порядку:       
271. Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;       
272. відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;       
273. у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.   -601- Беспалий Б.Я.
Після слів "в установленому" доповнити словом "законодавством"  
Враховано    
274. Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.       
275. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи.   -602- Беспалий Б.Я.
Двічі після слів "бюджетної установи" доповнити словом "організації".  
Відхилено    
276. Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України згідно з цією статтею, виступають органи Державного казначейства України.       
277. Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.       
278. Стаття 46. Установити, що в 2004 році повна компенсація витрат, пов'язаних із справлянням податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, здійснюється за рахунок бюджетних призначень на оплату праці загального та спеціального фонду державного бюджету на утримання Міністерства оборони України, інших військових формувань та правоохоронних органів, створених відповідно до законів України, а також органів виконавчої влади та цивільних установ, до яких відряджені в установленому порядку військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.   -603- Гаврилюк В.В.
Вилучити статтю 46 проекту, якою передбачено виплату компенсацій за рахунок асигнувань Міністерства оборони, інших військових формувань та правоохоронних органів.  
Відхилено    
    -604- Беспалий Б.Я.
Вилучити слова "в установленому порядку".  
Відхилено    
    -605- Коновалюк В.І.
після слів "особи рядового і начальницького складу" доповнити словами " у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -606- Передбачити прозорий механізм повної та рівноцінної компенсації втрат доходів, пов'язаних із справлянням податку з доходів фізичних осіб (грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями).  Враховано Доручення Уряду   
279. Стаття 47. Встановити, що затвердженні у державному бюджеті видатки на централізовані заходи і програми по Міністерству освіти і науки України та Міністерству охорони здоров'я України провадяться ними в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.   -607- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Доповнити текст проекту статтею 47-1 такого змісту: "Встановити, що затверджені у державному бюджеті видатки на закупівлю путівок на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи провадяться безпосередньо Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи із наступним розподілом закуплених путівок в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць Надати Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи право централізовано проводити бюджетні видатки на державні закупівлі по бюджетних програмах щодо яких Міністерство виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів".  
Відхилено    
280. Стаття 48. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині кредитування є:       
281. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;   -608- Франчук І.А.
Із статті 48 вилучити пункт 1 і визначити зазначене джерело як доходи загального фонду державного бюджету.  
Відхилено    
282. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;   -609- Франчук І.А.
Із статті 48 вилучити пункт 2 і визначити зазначене джерело як доходи загального фонду державного бюджету.  
Відхилено    
283. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;       
284. 4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;       
285. 5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;       
286. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;       
287. 7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики на інтервенційні операції із зерном;       
288. 8) повернення коштів, наданих Державному комітету України з державного матеріального резерву на закупівлю зернових культур, вирощених українськими товаровиробниками.       
289. Стаття 49. Установити, що у 2004 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 12,20 та 48 цього Закону, спрямовуються відповідно на:   -610- Внести пропозиції щодо спрямування частини судового мита на розвиток матеріально-технічного забезпечення місцевих загальних судів.  Відхилено    
290. 1) дотації сільськогосподарським товаровиробникам з метою сталого нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);   -611- Волков О.М.
Шкляр В.Б.
Виключити.  
Враховано    
291. 2) дотації сільськогосподарським товаровиробникам на здійснення заходів із збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 цього Закону);   -612- Жовтяк Є.Д.
У пункті 2 статті 49 "рослинництва" замінити на слова "сільського господарства";  
Відхилено    
    -613- Волков О.М.
Шкляр В.Б.
Виключити.  
Враховано    
292. 3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 12 цього Закону); при цьому, 35 відсотків зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 65 відсотків - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, виплату за борговими зобов'язаннями;   -614- Луценко Ю.В.
замість слів "пунктами 3,4,6, статті 12" записати "пунктами 3,4 статті 12"  
Відхилено    
    -615- Клімов Л.М.
Пункт 3 викласти у такій редакції: "розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3,4, : Статті 12 цього Закону); при цьому,35 відсотків зазначених коштів включаються до місцевих бюджетів, як дотації і спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення" і далі за тектом.  
Відхилено    
    -616- Климпуш О.Д.
Пункт 3 статті 49 викласти у редакції: "3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3,4,6,26,27 статті 12 цього Закону), з яких 35 відсотків - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, решта коштів - за напрямками, визначеними частиною четвертою статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (крім управління дорожнім господарством), на виплату за борговими зобов'язаннями та на створення та утримання матеріальних резервів дорожньої галузі для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків відповідно до "Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308".  
Відхилено    
    -617- Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів Державного дорожнього фонду України, визначених пунктами 3,4,6,26,27 статті 12 цього Закону), при цьому 35 відсотків зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення,65 відсотків - за напрямками, визначеними частиною четвертою статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (крім управління дорожнім господарством), на виплату за борговими зобов'язаннями та на створення та утримання матеріальних резервів дорожньої галузі для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків відповідно до Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 №308.  
Відхилено    
    -618- Луценко Ю.В.
Слова "за борговими зобов'язаннями" вилучити  
Враховано    
    -619- Устенко О.А.
Гуменюк О.І.
Тарасюк І.Г.
Полянчич М.М.
Манчуленко Г.М.
Кириленко В.А.
Матвійчук Е.Л.
Іванчо І.В.
Забезпечити в повному обсязі виконання Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства".  
Враховано частково    
293. 4) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
294. 5) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);       
295. 6) заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій у сумі 80.000 тис.грн. (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);       
296. 7) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);       
297. 8) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу (за рахунок 46,9 відсотка джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону, але не більше 600.000 тис.грн.);   -620- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 8 статті 49 виключити.  
Відхилено    
298. 9) погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2003 року, а також заборгованості з поточних платежів (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 12 цього Закону);   -621- Стоян О.М.
Пункт 9 статті 49 після слів "...яка склалася станом на 1 січня 2003 року" доповнити словами "без обмеження терміну давності".  
Відхилено    
    -622- Шандра В.М.
Пункт 9 ст.49 після слів "з поточних платежів" доповнити реченням "...та погашення кредиторської заборгованості на відшкодування пільг за професійною ознакою, яка виникла станом на 1 січня 2003 року".  
Відхилено    
299. 10) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 12 цього Закону);       
300. 11) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону);       
301. 12) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 12 цього Закону);       
302. 13) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону);       
303. 14) відшкодування на виплату компенсацій сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;       
304. 15) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Державного департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 12 цього Закону);       
305. 16) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);       
306. 17) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);       
307. 18) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 12 цього Закону);       
308. 19) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону);       
309. 20) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 12 цього Закону);       
310. 21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 12 цього Закону,95 відсотків надходжень, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);       
311. 22) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);       
312. 23) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України та органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 12 цього Закону);       
313. 24) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону);       
314. 25) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 12 цього Закону);       
315. 26) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 12 цього Закону);       
316. 27) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 20 цього Закону);       
317. 28) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 20 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 20 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 20 цього Закону);       
318. 29) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 20 цього Закону);       
319. 30) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 20 цього Закону);       
320. 31) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 48 цього Закону);       
321. 32) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 48 цього Закону);       
322. 33) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 48 цього Закону);       
323. 34) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 48 цього Закону);       
324. 35) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 48 цього Закону);       
325. 36) фінансування інтервенційних операцій із зерном (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 48 цього Закону);       
326. 37) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 48 цього Закону).   -623- Буряк С.В.
Абдуллін О.Р.
Задорожній О.В.
Супрун Л.П.
Шаров І.Ф.
Біловол О.М.
Руденко Г.Б.
Каратуманов О.Ю.
Бондарчук С.В.
Салмін О.В.
Шуфрич Н.І.
38) заходи щодо виконання Державним комітетом України по водному господарству своїх основних завдань (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 12 цього Закону).  
Відхилено    
    -624- Луценко Ю.В.
Доповнити статтю 49 пунктом 38 такого змісту: " закупівля лікарських засобів та матеріалів для закладів охорони здоров'я, що розташовані в сільській місцевості (ФАПів) - 1140.000,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -625- 38) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 12 цього Закону).  Відхилено    
    -626- Буряк С.В.
Включити до спеціального фонду видатки на заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності, за рахунок надходжень коштів, одержаних від продажу контрольних марок, у сумі 12000 тис.грн.  
Відхилено    
    -627- Статтю 49 доповнити пунктом наступного змісту: "заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, виробництвом та реалізацією контрольних марок для аудіовізуальних творів і фонограм"  Відхилено    
327. Стаття 50. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2004 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів" у сумі 2.220 тис.грн., Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" у сумі 1.650 тис.грн., Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" у сумі 800 тис.грн.   -628- Доповнити проект Закону статтею такого змісту: "Стаття __. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів державної влади за наступними КПКВ: 0111060, 0301160, 04111040, 1001030, 1201600, 2201190, 2501140, 3001070, 3201270, 3501020, 3504600, 3505030, 3601110, 5001060, 5101030, 5101600, 5161020, 5321020, 5341080, 5361080, 5451120, 6121020, 6141080, 6141600, 6151020, 6171020, 8681020 здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - органом державної влади, визначеним Кабінетом Міністрів України".  Враховано    
    -629- Передбачити статтю про особливості використання бюджетних коштів на організаційне забезпечення судів, передбачивши обов'язкове і повне фінансування Державним казначейством України потреб судової системи.  Враховано Доручення Уряду   
    -630- Атрошенко В.А.
Додати статтю наступного змісту: "Встановити, що у 2004 році видача документів про освіту учням і студентам з малозабезпечених сімей здійснюється безкоштовно".  
Враховано Доручення Уряду   
328. VІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ   -631- Матвієнков С.А.
В м. Комсомольське Старобишівського р-ну Донецької обл. розташовувані три загальноосвітні школи, дитяча музична школа, дитяча спортивна школа, лікарня, поліклініка, станція швидкої медичної допомоги (з підпорядкуванням центральній районній лікарні). Всі вищеназвані об'єкти фінансуються з районного бюджету недостатньо, при цьому міський бюджет перевиконується. У зв'язку з цим, прошу виділити м. Комсомольське як об'єкт самостійного фінансування, передати вищенаведені заклади в комунальну власність міської ради з передачею відповідних коштів з районного бюджету на їх утримання.  
Відхилено    
    -632- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Виключити з розрахунків міжбюджетних трансфертів для обласних і районних бюджетів плату за землю та включити ці доходи до обсягу доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, таким чином зрівняти статус обласного, районного та місцевих бюджетів міста, села, селища.  
Відхилено    
    -633- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Розрахунок загальної суми видатків на утримання органів місцевого самоврядування, розподіл її між містами та районами проводити відносно чисельності працівників цих органів, яка визначена згідно з типовими штатами, та з урахуванням обґрунтованого нормативу фінансового забезпечення на 1 працівника.  
Відхилено    
    -634- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Передбачити для кожного місцевого бюджету додаткові видатки у розмірі 2-х відсотків від розрахункового обсягу загального фонду бюджету для формування оборотної касової готівки.  
Відхилено    
    -635- Гаврилюк В.В.
При формуванні базових показників доходної частини не включати суми недоїмок по підприємствах - банкрутах, якщо на це є відповідні документи (ухвали, постанови та рішення суду).  
Відхилено    
    -636- Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на суму 2.400.000,0 тис. грн. у зв'язку із зменшенням надходжень по податку на доходи з фізичних осіб та запровадження з 1 вересня міжпосадових співвідношень  Враховано    
    -637- 1. Внести зміни до формульного розрахунку доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик № 1), зокрема: - відкоригувати розподіл прогнозного обсягу доходів на 2004 рік між 689 місцевими бюджетами з урахування зміни ефективної ставки прибуткового податку з громадян у поточному році до 13 % податку з доходів фізичних осіб у 2004 році; - врахувати втрати 689 місцевих бюджетів від надання соціальної пільги згідно зі ст.6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб". При цьому погодити контингенти отримувачів соціальної податкової пільги та обсяги втрат від надання пільги з місцевими органами влади; - при розрахунку індексів податкоспроможності застосовувати співставні показники доходів за попередні три роки; - привести розрахунок доходів у відповідність з нормою Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" в частині порядку сплати (перерахування) цього податку до місцевих бюджетів за місцем знаходження юридичної особи та місцезнаходженням її підрозділів відповідно до вимог статті 16.3.2 цього Закону; - внести зміни до пункту 9 Формули розподілу доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, а саме визначити вичерпний перелік випадків здійснення коригування фактичних надходжень та повідомити про це усі місцеві органи влади, зокрема, врахувати коригування у разі настання форс-мажорних обставин; - внести зміни до формульного розрахунку видатків, передбачивши або додатковий коригуючий коефіцієнт врахування видатків для територій, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, або обсяг додаткових нерозподілених видатків до обласних бюджетів (для областей де є такі території) для подальшого розподілу між бюджетами міст та районів; - з метою врахування депресивності окремих аміністративно-територіальних одиниць передбачити коригування показників, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Крім того, забезпечити механізм стимулювання територій, що нарощують податкову базу. 2. Збільшити фінансовий ресурс місцевим бюджетам на здійснення видатків, , перелік яких визначено статтями 88-90 Бюджетного кодексу,  Враховано частково Доручення Уряду   
    -638- Здійснювати ряд програм державного бюджету шляхом надання субвенцій місцевим бюджетам.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -639- Кукоба А.Т.
Перехід на казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками, узгоджувати з органами місцевого самоврядування.  
Враховано редакційно    
    -640- Гуров В.М.
Мовчан В.П.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Врахувати у формульних розрахунках обсяг коштів, необхідних для фінансування центрів раньої реабілітації дітей-інвалідов  
Враховано Доручення Уряду   
    -641- Асадчев В.М.
Дефіцит фінансових ресурсів по місцевим бюджетам складає: 2,1 млрд. грн. до рівня видатків встановлених у проекті бюджету (без врахування відновлення співвідношень по посадовим окладам від мін. зарплати 237 грн.) Пропоную на покриття цього дефіциту спрямувати кошти, у сумі 1926000 тис.грн., що планується як дефіцит бюджету, який має спрямовуватися на відшкодування ПДВ. Крім того пропоную скасувати пільги по платі за землю, що збільшить дохідну базу місцевих бюджетів.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -642- Матвієнков С.А.
Маріупольською міською радою проводяться роботи по формуванню оновленої міської межі, в ході яких запроектована передача 2154 га з земель Першотравневого району.. При переході частини земель району в землі міста районний бюджет втрачає 127 275 грн. надходжень від плати за землю. У зв'язку з цим, прошу передбачити компенсацію вищеназваних кошти в районний бюджет за рахунок міського бюджету.  
Враховано Доручення Уряду   
    -643- Качур П.С.
Збільшити обсяг видатків, що враховуються при розрахунку розміру міжбюджетних трансфертів, для місцевих бюджетів Львівської області на 252 млн.грн., а саме на повне забезпечення заробітної плати та енергоносіїв, збільшення видатків на медикаменти та харчування хворих, господарське утримання та покращення матеріально-технічного стану бюджетних установ.  
Враховано частково    
    -644- Лукашук О.Г.
збільшити частку місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України.  
Враховано    
    -645- Кукоба А.Т.
Збільшити питому вагу місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті до 60 відсотків.  
Враховано частково    
    -646- Бахтеєва Т.Д.
привести обсяг фінансового ресурсу, визначеного на фінансування галузей соціальної сфери місцевих бюджетів, у відповідність до потреби в коштах, що забезпечить не тільки виплату підвищеної мінімальної заробітної плати та міжпосадового співвідношення, а й життєдіяльність бюджетних установ та збереже обсяг послуг, які надає соціальна сфера регіону  
Враховано частково    
    -647- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Із формули розподілу власних доходів вилучити прибутковий податок і провести розрахунки обсягу його надходжень окремо, в залежності від єдиних статистичних даних по фонду зарплати, погоджених із Мінекономіки та місцевими органами влади.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -648- Бастрига І.М.
Пеклушенко О.М.
Сухий Я.М.
Горлов Г.В.
Пропонуємо виключити з формульного розрахунку прибутковий податок з громадян і обрахувати за формулою прогнозний обсяг надходжень інших податків, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. А прибутковий податок з громадян розрахувати, виходячи з прогнозних фондів оплати праці, визначених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -649- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Ввести додатковий коефіцієнт збільшення обсягу видатків місцевих бюджетів, визначений як різниця темпу зростання обсягу доходів місцевих бюджетів у цілому по Україні та темпу зростання обсягу доходів конкретної адміністративної одиниці.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -650- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Увести коригуючий коефіцієнт збільшення видатків на охорону здоров'я в обсязі 1,2 для тих регіонів, в яких високий рівень смертності, захворювань на туберкульоз та інші захворювання у зв'язку із високим рівнем техногенного та екологічного навантаження.  
Враховано Доручення Уряду   
    -651- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
З метою запобігання розпорошення коштів і виникнення заборгованості по зарплаті передбачити цільову субвенцію на її збільшення в обсязі 182,5 млн. грн. на доплату, а впровадження співвідношень запровадити поступово після 1 липня 2003 року.  
Враховано частково    
    -652- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів, а також складність вирішення всіх соціальних програм в умовах податкової реформи пропонуємо розглянути можливість впровадження цілісної системи фінансової підтримки місцевих бюджетів за рахунок зменшення централізованих видатків галузевих міністерств і відомств та створення державного Фонду фінансової підтримки регіонів або Фонду фінансування державних соціальних програм у складі Державного бюджету, із відповідним затвердженням методики їх розподілу, виходячи із критеріїв оцінки виконання місцевих бюджетів попередніх двох бюджетних років на стадії планування, виконання та їх контролю з обов'язковим введенням додаткових оцінок високодотаційних місцевих бюджетів.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -653- Шведенко М.М.
Впровадити у розрахунках видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, коригуючий коефіцієнт 2,05 співвідношення вартості теплопостачання (відсутність природного газу) (доручення Прем`єр-міністра України від 13.07.2002 №7909/69)  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -654- Атрошенко В.А.
Збільшити розмір фінансового нормативу для забезпеченості місцевих бюджетів на реалізацію бюджетних програм у галузі освіти, охорони здоров"я, культури, фізкультури і спорту, а також органів місцевого самоврядування.  
Враховано    
    -655- Кукоба А.Т.
Доповнити формули визначення прогнозних обсягів видатків місцевих бюджетів на галузі, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, показниками на підставі існуючої мережі.  
Враховано частково    
    -656- Кукоба А.Т.
Розрахунок видатків місцевих бюджетів на культуру та фізичну культуру і спорт, що враховуються при визначенні міжбюджетних відносин, необхідно доповнити конкретними показниками: відповідно до існуючої мережі - на утримання музеїв, заповідників, бібліотек, будинків культури, спортивних споруд та відповідно до кількості учнів - на утримання спортивних шкіл та шкіл естетичного виховання дітей.  
Враховано частково    
    -657- Кукоба А.Т.
У формулі визначення видатків на дошкільну освіту необхідно врахувати кількість дітей дошкільного віку з вадами фізичного та розумового розвитку і відповідно підвищений на нього норматив видатків.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -658- Кукоба А.Т.
Вважаємо за доцільне створити у державному бюджеті фонд з компенсування місцевим бюджетам можливих втрат доходів з фізичних осіб та встановлення дієвого, оперативного механізму розподілу його коштів.  
Враховано редакційно    
    -659- Шпак В.Ф.
З метою вирівнювання можливих втрат місцевих бюджетів, пов'язаних з проведенням податкової реформи збільшити обсяг нерозподіленого резерву коштів бюджетам районів для збалансування бюджетів сіл, селищ, міст районного значення у розмірі 2 відсотки  
Враховано частково    
    -660- У зв'язку з критичним екологічним станом та недостатніми обсягами бюджетного фінансування охорони здоров'я в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях необхідно в розрахунках видатків на охорону здоров'я в цих регіонах враховувати екологічний коефіцієнт  Враховано частково Доручення Уряду   
    -661- Демьохін В.А.
Передбачити статтю витрат на відшкодування Із державного бюджету втрат місцевих бюджетів, які відбуваються в разі списання податкового боргу внаслідок форс-мажорних обставин. Обсяг коштів визначити, як середній обсяг зазначених втрат, що мали місце за підсумками останніх трьох років.  
азі введення зазначено статті витрат, передбачити, що Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2004 року затверджує порядок відшкодування в державного бюджету втрат місцевих бюджетів, які відбуваються в разі списання податкового боргу внаслідок форс-мажорних обставин.*3 Доручення Уряду   
    -662- Качур П.С.
На державному рівні прийняти узгоджене рішення про відміну за 1997-2001 роки передбачених пільг або врахувати на цю мету необхідні кошти при визначенні міжбюджетних трансфертів.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -663- Гаврилюк В.В.
Зобов'язати Міністерство фінансів України на виконання статті 16 Закону "Про податок з фізичних осіб" в частині сплати податку за місцезнаходженням платника розробити механізм та визначити структуру, яка б в межах своєї компетенції змогла надати достовірні данні про сплачені суми прибуткового податку громадян, що працюють у підрозділах та філіях та на які необхідно скоригувати прогнозні обсяги Міністерства фінансів України в розрізі місцевих бюджетів.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -664- Янковський М.А.
Передбачити достатнє фінансування галузі "Освіта", як того вимагає стаття 61 Закону України "Про освіту".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -665- Шкіря І.М.
Терміново розробити нові коефіцієнти для сільських районів та міст із врахуванням податкоспроможності населення, замість середнього по Україні.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -666- Шкіря І.М.
Окремою програмою в Законі Україні "Про Державний бюджет України на 2004 рік" передбачити асигнування для підвозу дітей сільської місцевості.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -667- Шкіря І.М.
Окремою програмою передбачити кошти на пільги по комунальним послугам педпрацівникам згідно з діючим законодавством або відмінити їх зовсім.  
Враховано редакційно    
    -668- Шкіря І.М.
Доручення Президента України про ліквідацію неповної зайнятості та підтримку закладів культури повинне носити постійний характер і забезпечуватись необхідними коштами в 2004 році.  
Враховано частково    
    -669- Зубанов В.О.
Внести зміни в бюджет на 2004 рік, визначати контрольні цифри окремим рядком для невеликих міст, що входять до складу міст обласного значення (наприклад до бюджету міста Харцизьк входять міста М.Харцизьк, Іловайськ, зугрес, Зуївка, Троїцько-Харцизьк).  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -670- Іванов С.А.
Визначитися щодо врахування при формуванні фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного учня реалізацію статті 57 Закону України "Про освіту" в частині погашення за судовими рішеннями з 1999 року.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -671- Лукашук О.Г.
Врахувати зауваження Хмельницької ОДА щодо зменшення обсягу доходів відповідних місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні міжбюджетних відносин, на 2004 рік на 29,7 млн.грн. Збільшити частку місцевих бюджетів у зведеному бюджеті для забезпечення фінансовими ресурсами нормального функціонування бюджетної сфери, особливо щодо підвищення зарплати працівникам та забезпечення згідно чинного законодавства соціального захисту населення.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -672- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Передбачити для місцевих бюджетів, у складі видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, видатки на виплати за судовими позовами згідно рішень судів по реалізації положень статті 57 Закону України "Про освіту" або визначити інший механізм вирішення цього питання.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -673- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
При обрахунку видатків на утримання органів місцевого самоврядування на 2004 рік врахувати введення до штату апарату сільських, селищних рад бухгалтерів, у зв`язку з ліквідацією централізованих бухгалтерій, та землевпорядників. При визначені нормативу бюджетної забезпеченості по галузі „Культура" врахувати видатки на підвищення працівникам галузі розміру оплати праці до повної ставки відповідних посадових окладів.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -674- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
При розрахунку видатків на культуру не враховані видатки на утримання зоопарків, їх в Україні 6. Необхідно ввести додаткові корегувальні коефіцієнти по бюджетах, з яких вони утримуються (1,33).  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -675- Гаврилюк В.В.
При розгляді проекту Закону „Про Держбюджет України на 2004 рік" привести у відповідність до Бюджетного кодексу пункт 11 Постанови Кабінету Міністрів України № 490 від 11 квітня 2002 року.  
Враховано    
    -676- Гаврилюк В.В.
При розгляді проекту Закону „Про Держбюджет України на 2004 рік" порушити питання про скасування дії Постанови Кабінету Міністрів України № 427 від 31 березня 2003 року „Про застосування коефіцієнта до базового нормативу плати за користування надрами для видобування каменю будівельного", або привести у відповідність базу 2-го кошику у 2002 році у зв'язку із введенням в дію цієї Постанови.  
Враховано Доручення Уряду   
    -677- Гаврилюк В.В.
Розробити та ввести до формульних розрахунків ще одне значення коефіцієнту диференціації витрат на одного жителя, а саме: обласне місто, тобто центр області.  
Враховано Доручення Уряду   
    -678- Гаврилюк В.В.
Для промислових міст з високим рівнем забруднення навколишнього природного середовища розробити та ввести до формульних розрахунків коефіцієнт екологічного забруднення, або залишити в повному обсязі збір за забруднення НПС в бюджетах відповідних міст.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -679- Гаврилюк В.В.
Розробити для міст - донорів, таких як Кременчук Полтавської області, які відіграють значну роль у збільшенні надходжень до Державного бюджету, стимулюючий коефіцієнт, який би залишав місту додаткові фінансові ресурси для вирішення нагальних проблем міста.  
Враховано Доручення Уряду   
    -680- Зварич Р.М.
При формуванні показників бюджету врахувати умови функціонування малокомплектних шкіл в гірських населених пунктах, де кошти плануються з розрахунку на учня, а не на клас-комплект.  
Враховано Доручення Уряду   
    -681- Зварич Р.М.
Передбачити кошти у державному бюджеті для розв'язання проблеми боргів за комунальні послуги вчителям сільської місцевості, а також на забезпечення вчителів безкоштовними квартирами з опаленням і освітленням.  
Враховано Доручення Уряду   
    -682- Балога В.І.
Розробити заходи щодо зниження податкового боргу, а також заборонити списання заборгованості суб"єктів підприємницької діяльності за податками, відстрочення і розстрочення їх сплати.  
Враховано частково    
    -683- Єдін О.Й.
При плануванні видатків на культуру і мистецтво необхідно включати додаткові коефіцієнти у формульні розрахунки по галузі з урахуванням передачі соціально-культурної сфери. Збільшити розрахункові фінансові нормативи бюджетної забезпеченості по видатках, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, або ввести коригуючі коефіцієнти.  
Враховано частково    
    -684- Не враховано потребу в коштах для Горлівського будинку-інтерн ату на 230 місць, яка складає 2,0 млн. грн. На фінансування 21 центру реабілітації дітей-інвалідІв та центру соціальної реабілітації інвалідів, які були створені на виконання Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки потрібно 4,7 млн. грн. Недостача коштів на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги на дому складає 1,4 млн. грн.  Враховано Доручення Уряду   
    -685- Загрева Б.Ю.
При визначенні обсягів дотацій вирівнювання, які розраховуються за формулою роз поділу обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, врахувати в обласних бюджетах видатки на обслуговування в обласних лікарнях хворих з прилеглих до обласного центру районів. Також в формульному розрахунку видатків на освіту передбачити видатки на позашкільну освіту.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -686- Бахтеєва Т.Д.
удосконалити формульні розрахунки в частині застосування додаткового екологічного коефіцієнта на охорону здоров'я, який би врахував рівень захворюваності населення області в залежності від забруднення повітря  
Враховано Доручення Уряду   
    -687- Клімов Л.М.
Привести доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, у відповідність до їх реальних обсягів (по Одеській області - завищення становить 256,6 млн.грн, по місту Одеса - 73,3 млн.грн.)  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -688- Крук Ю.Б.
У Державному бюджеті України створити Фонд для компенсації місцевим бюджетам втрат від податкової реформи.  
Враховано редакційно    
    -689- Збільшити видатки місцевим бюджетам (окремим рядком) в розмірі 26,6 млн.грн. на реалізацію "Програми розвитку автотранспортного обслуговування населення в сільській місцевості" у 2004 році.  Враховано частково    
    -690- Врахувати збільшення видатків на: Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2002 роки" - 100 млн.грн. (капітальні видатки на придбання і встановлення лічильників);  Враховано частково    
    -691- Врахувати збільшення видатків на: Комплексну програму ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України - 66,1 млн.грн.;  Враховано частково    
    -692- Врахувати збільшення видатків на: проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" - 5 млн.грн.;  Враховано частково    
    -693- Врахувати збільшення видатків на: надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям населення - 1.276 млн.грн.;  Враховано частково    
    -694- Врахувати збільшення видатків на: виділення субвенції на надання безоплатного проїзду пенсіонерам та інвалідам - 684,4 млн.грн.  Враховано частково    
    -695- Врахувати збільшення видатків на: передачу об'єктів відомчої інфраструктури до комунальної власності - 163,3 млн.грн.  Враховано частково    
329. Стаття 51. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2004 році належать:   -696- Раханський А.В.
Передбачити зарахування до бюджету Автономної Республіки Крим надходження в повному обсязі податків і зборів, що збираються на території Республіки.  
Відхилено    
330. 1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);   -697- Пункт 1 статті 51 викласти в такій редакції: "1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім відрахувань на обов'язкове соціальне страхування); ".  Відхилено    
331. 2) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;   -698- Воюш В.Д.
Доповнити проект Закону статтею наступного змісту: "Стаття... Встановити, що до доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим у 2004 році відносяться: - акцизний збір з вироблених в україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів та транспортних засобів), який сплачується платниками за місцем знаходження в Автономній Республіці Крим, а також виробниками підакцизної продукції, виробнича діяльність яких здійснюється на території Автономної Республіки Крим; - податок на прибуток підприємств та організацій усіх форм власності, крім комунальної".  
Враховано Доручення Уряду   
332. 3) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;       
333. 4) дотації та субвенції з Державного бюджету України;       
334. 5) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;       
335. 6) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64,66,69 Бюджетного кодексу України.       
336. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.   -699- Беспалий Б.Я.
Включити також частку податку на прибуток підприємств змішаної форми власності, пропорційну до частки комунальної власності у цих підприємствах.  
Відхилено    
337. Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб, крім частини цього податку у розмірі 10 відсотків, що згідно з законом зараховується до Пенсійного фонду України.   -700- Абзац восьмий статті 51 проекту Закону викласти в такій редакції: "Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб.".  Відхилено    
    -701- Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
Статтю 51 доповнити абзацом наступного змісту: „Надходження плати за землю до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів зараховуються до складу доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
Відхилено    
    -702- Качур П.С.
Статтю 51 доповнити абзацом наступного змісту: „Надходження плати за землю до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів зараховуються до складу доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
Відхилено    
    -703- Доовнити статтею такого змісту: "У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків, зборів та обов'язкових платежів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду."  Враховано    
    -704- Загрева Б.Ю.
Відповідно до законодавства України, податок з доходів фізичних осіб зараховується до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням підрозділів юридичної особи (працедавцем). Однак багато підприємств знаходяться за межами території міст, а основний працюючий контингент проживає у містах. В зв"язку з цим пропонуємо обсяг податку, нарахований працівникам таких підприємств, зараховувати до відповідного місцевого бюджету по місцю проживання.  
Враховано Доручення Уряду   
338. Стаття 52. Установити, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності, діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені пунктом 4 статей 3,3` і 4 Закону України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України,1996, № 20, ст.82) стосовно вартості торгового патенту цифри: "10", "30", "60", "80", "160", "320" замінити відповідно на цифри: "30", "90", "180", "240", "480", "960".Встановлені пунктом 3 статті 5 Закону України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" стосовно вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри: "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замінити відповідно на цифри: "2800", "128000", "96000", "4000", "1200", "4800".   -705- Виключити. При необхідності розглядати в окремому проекті Закону по внесенню змін до Закону України з питань оподаткування, але замінити цифри "960" на "1600" у статті 4 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", установивши таким чином стосовно вартості торгового патенту саме для валютного агентського пункту замість "320" цифру "1600".  Відхилено    
    -706- Комітет не може погодитись з необґрунтованою пропозицією щодо збільшення втричі торгового патенту на здійснення торгівельної діяльності, передбаченого статтею 52.  Відхилено    
    -707- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Статтю 52 викласти у такій редакції: "Стаття 52. Установити, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені пунктом 3 статті 5 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" стосовно вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри: "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замінити відповідно на цифри: "2800", "128000", "96000", "4000", "1200", "4800".  
Відхилено    
    -708- Васильєв Г.А.
Установити, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності, діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені пунктом 4 статей 3,3` і 4 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України,1996, №20, ст.82) стосовно вартості торгового патенту цифри: "10", "30", "60", "80", "160", "320" замінити відповідно на цифри: "30", "90", "180", "240", "480", "1600". Встановлені пунктом 3 статті 5 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" стосовно вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри: "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замінити відповідно на цифри: "2800", "128000", "96000", "4000", "1200", "4800".  
Відхилено    
    -709- Горбаль В.М.
цифри: "2800", "128000", "96000", "4000", "1200", "4800" замінити відповідно цифрами: "1800", "83000", "63000", "2600", "800", "3200".  
Відхилено    
    -710- Установити, що діяльність, визначена у статтях 4 і 5 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України,1996, №20, ст.82), може здійснюватися виключно особами, що є платниками податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальних підставах.  Відхилено    
    -711- Загрева Б.Ю.
У статті 52 проекту закону про державний бюджет на 2004 рік збільшується вартість торгового патенту на здійснення торгівельної діяльності, при цьому пропонуємо доповнити "та надання побутових послуг".  
Враховано Доручення Уряду   
339. Стаття 53. Затвердити на 2004 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 6, № 7 та № 8 до цього Закону:   -712- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Завершити переведення пільг і субсидій на адресні виплати. Заборонити проведення клірингових операцій у фінансуванні субвенцій з Державного бюджету, у тому числі на надання пільг і субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг.  
Відхилено    
    -713- Мазуренко В.І.
Дати доручення Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України подати додаток № 7 "Показники міжбюджетних відносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2004 рік" у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.  
Відхилено    
    -714- Скоригувати обсяги міжбюджетних трансфертів відповідно до додаткового ресурсу визначених у статті 53 додатку 1, 3, 6, 7.  Враховано Доручення Уряду   
    -715- Виключити із закону додаток № 8  Враховано    
    -716- Жовтяк Є.Д.
У статті 53 змінити показники дотації та коштів, що передаються до державного бюджету, з тим, щоб обсяг чистого трансферту збільшився на 900 млн.грн. Здійснити відповідні перерахунки трансфертів у додатку 6.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -717- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Передбачити в проекті Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" згідно зі статтею 103 Бюджетного кодексу України субвенцію на компенсацію втрат доходів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих державою податкових пільг для Дніпропетровської області у сумі 30,2 млн.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
    -718- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
обсяги коштів, визначених на виконання державних соціальних програм у галузях освіти та охорони здоров'я, передбачити у вигляді субвенцій місцевим бюджетам на придбання лікарських засобів, придбання підручників та комп'ютеризацію сільських шкіл або врахувати ці видатки у складі видатків місцевих бюджетів на 2004 рік та забезпечити їх реальними джерелами фінансування.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -719- Бичков С.А.
Внести зміни до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів за доходами з метою врахування у повному обсязі втрат доходів місцевих бюджетів у зв'язку з введенням в дію з 01.01.04 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб". Для регіонів, які здійснили нарощування доходів у базових періодах, встановити коефіцієнт вирівнювання, що застосовується до обчисленого за формулою обсягу коштів, що підлягають передачі з місцевих бюджетів до Державного бюджету, у мінімальному значенні 0,6.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -720- Зубанов В.О.
На повернення боргу вчителям м.Харцизька по заробітній платі у розмірі 4851 тис.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
    -721- Семенюк В.П.
Збільшити видатки на розвиток галузі освіти у сумі 220 млн.грн, з них на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам з 1 вересня 2004 року із загального фонду Державного бюджету в обсязі 192,1 млн.грн та передачі коштів із Державного бюджету України місцевим бюджетам-27,9 млн.грн у вигляді адресних трансфертів.  
Враховано Доручення Уряду   
340. 1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та міському бюджету міста Севастополя - у сумі 6.757.417,6 тис.грн.;       
341. 2) додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ - у сумі 202.722,5 тис.грн. Зазначена дотація розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету - 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів - 75 відсотків;   -722- Демьохін В.А.
У пункті 2 статті 53 слова та цифри: "обласного бюджету 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів - 75 відсотків" замінити на "обласного бюджету 50 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів - 50 відсотків".  
Відхилено    
    -723- Пункт викласти в редакції: Додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ - у сумі 202.722,5 тис.грн. Зазначена дотація розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету не більше - 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів не менше - 75 відсотків.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -724- Заічко В.О.
Вернидубов І.В.
Передбачити додаткову дотацію з державного бюджету м. Севастополь на зменшення фактичних диспропорцій між місцевим бюджетом та міськими і сільськими бюджетами міста згідно п. 3 Прикінцевих положень Бюджетного Кодексу України.  
Враховано Доручення Уряду   
342. 3) додаткову дотацію з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста - у сумі 2.000 тис.грн.;   -725- Асадчев В.М.
Додати на додаткову дотацію м. Славутичу 8 млн.грн.  
Враховано частково    
    -726- Бондаренко Г.І.
Додаткову дотацію м. Славутич на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста передбачити у сумі у сумі 7,0 млн. грн.  
Враховано частково    
    -727- Франчук І.А.
Пункт 3 статті 48 доповнити такими словами "та на розвиток соціальної сфери Автономної Республіки Крим".  
Враховано редакційно Доручення Уряду   
343. 4) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, Київського міського бюджету, - у сумі 2.249.380,2 тис.грн.;       
344. 5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі 1.624.617,8 тис.грн.;   -728- Луценко Ю.В.
Збільшити суму призначень на 116600,5 грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -729- Стребко С.К.
Шведенко М.М.
Калінчук В.А.
Мазуренко В.І.
Замінити цифру "1624617,8" на цифру "1632204,4"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -730- Клімов Л.М.
Врахувати необхідність погашення заборгованості місцевим бюджетам, що виникала у минулі роки внаслідок недоотримання субвенцій з ддержавного бюджету (У 2002 році бюджети м.Котовська, Балтського, Кодимського, Котовського, Красноокнянського, Саврансьвого районів Одеської області недоотримали суьвенції на суму 2274 тис.грн. Зросла заборгованість з допомог сімям з дітьми, житлово-комунальними та таепло-водопостачальними органзаціями. Погашення такої кредиторської заборгованості Кабінетом Міністрів України не передбачається).  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -731- Заєць В.В.
Передбачити додатково 1748 млн. грн. для забезпечення виплату допомог сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям на рівні 100 грн. Джерела фінансування зазначених видатків пропонується винайти за рахунок перерозподілу коштів, які передбачається отримати за рахунок надходжень по коду 24010000 "Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна".  
Враховано частково Доручення Уряду   
345. 6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 2.267.412 тис.грн.;   -732- Лук'яненко Л.Г.
Матвієнко А.С.
Ситник К.М.
замість слова "пільг" записати "знижки" після слів "військової служби" записати "батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні військової служби".  
Відхилено    
    -733- Гаврилюк В.В.
Пункт 6 статті 53 після слів "громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" доповнити словами: "громадянам, які стали інвалідами під час проходження служби в Збройних Силах України або органах внутрішніх справ, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -734- Стоян О.М.
У пункті 6 статті 53 цифри "2267412 тис.грн." замінити на "3776577 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -735- Стоян О.М.
У пунктах 6,7,8 статті 53 пропонується обсяги міжбюджетних трансфертів на надання пільг і субсидій розділити, вказавши окремо конкретні суми субвенцій на надання пільг та субвенцій на житлові субсидії.  
Враховано Доручення Уряду   
    -736- Клімов Л.М.
Врахувати необхідність погашення заборгованості місцевим бюджетам, що виникала у минулі роки внаслідок недоотримання субвенцій з ддержавного бюджету (У 2002 році бюджети м.Котовська, Балтського, Кодимського, Котовського, Красноокнянського, Саврансьвого районів Одеської області недоотримали суьвенції на суму 2274 тис.грн. Зросла заборгованість з допомог сімям з дітьми, житлово-комунальними та таепло-водопостачальними органзаціями. Погашення такої кредиторської заборгованості Кабінетом Міністрів України не передбачається).  
Враховано Доручення Уряду   
    -737- Деркач Л.В.
Мовчан В.П.
Колісник М.Д.
Сміяненко І.М.
Гуров В.М.
Євдокимов В.О.
Заборонити клірингові операції понад обсяг розрахунків за енергоносії або визначити єдиний рівень їх проплат в залежності від середньої питомо\ї ваги обсягу видатків на газ, електроенергію.  
Враховано Доручення Уряду   
    -738- Горбатов В.М.
Гарантувати державне фінансування всіх пільг ветеранам війн  
Враховано частково    
346. 7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 506.619,3 тис.грн.;   -739- Лук'яненко Л.Г.
Матвієнко А.С.
Ситник К.М.
замість слова "пільг" записати "знижки" після слів "військової служби" записати "батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні військової служби".  
Відхилено Ця норма потребує врегулювання, шляхом внесення змін до відповідного законодавства   
    -740- Стоян О.М.
Пункт 7 статті 53. Цифри "506 619,3 тис.грн." замінити на "759 971,0 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -741- Бокий І.С.
Вернигора Л.М.
Клюєв А.П.
Семенюк В.П.
Пункт 7) статті 53 викласти в редакції: "субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 833000 тис.грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості минулих років з надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 197000 тис.грн." за рахунок перерозподілу коштів, які передбачається отримати за рахунок бюджетних надходжень по коду 23000000 - "Надходження від штрафів та фінансових санкцій".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -742- Удовенко Г.Й.
У пункті 7 статті 53 після слів "у сумі 506619,3 тис.грн." доповнити: "в тому числі 196 млн. грн. на погашення боргів минулих років".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -743- Стоян О.М.
Доповнити статтю 53 новим пунктом наступного змісту: "субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості з надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - у сумі 196 959,8 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
347. 8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 518.450,3 тис.грн.;   -744- Мороз О.О.
У пункті 8 статті 53 після слів "пільговий проїзд" додати "у міському, приміському транспорті, а також наземними видами транспорту територією України...".  
Відхилено    
    -745- Лук'яненко Л.Г.
Матвієнко А.С.
Ситник К.М.
замість слова "пільг" записати "знижки" після слів "військової служби" записати "батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні військової служби".  
Відхилено Ця норма потребує врегулювання, шляхом внесення змін до відповідного законодавства   
348. 9) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах - у сумі 141.854,1 тис.грн.;   -746- Герасимов І.О.
Пункт 9 статті 53 викласти у наступній редакції: "9) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, тим, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання та потребують першочергового (позачергового) поліпшення житлових умов згідно з чинним законодавством, - у сумі 93600,0 тис.грн.".  
Відхилено    
    -747- Шандра В.М.
Пункт 9 ст.53 після слів "із скороченням штатів " доповнити словами "...та реформування Збройних Сил, забезпечити стовідсотково коштами на придбання та будівництво житла для військовослужбовців".  
Відхилено    
349. 10) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 6.147 тис.грн.;       
350. 11) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Рівненської області на погашення боргу по відсотках за кредит, наданий у 1997 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Рівненській обласній державній адміністрації на погашення заборгованості по заробітній платі та соціальних виплатах, - у сумі 1.719,4 тис.грн.;       
351. 12) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо соціального захисту населення - у сумі 6.000 тис.грн.;   -748- Забезпечити фінансування заходів Програми радіаційногота соціального захисту населення міста Жовті води у повному обсязі, тобто 40,1 млн. грн.  Враховано частково    
352. 13) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності - у сумі 400.000 тис.грн.;   -749- Стребко С.К.
Шведенко М.М.
Калінчук В.А.
Мазуренко В.І.
Виключити пункт 13  
Відхилено    
    -750- Асадчев В.М.
Замінити існуючу назву на запропоновану "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання капітальних вкладень, у тому числі і у комунальному господарстві" та додати на цю субвенцію 600 млн.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
    -751- Демьохін В.А.
цифру 400 000 замінити цифрою 413.000 тис.грн.  
Враховано частково    
353. 14) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 26.250 тис.грн.;   -752- Заплатинський В.М.
Пункт 14 статті 53 доповнити словами "та підвищення надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення".  
Відхилено    
354. 15) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації - у сумі 5.805,4 тис.грн.;   -753- Асадчев В.М.
Додати на субвенцію (код 3511410) 27 млн.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
    -754- Заічко В.О.
Субвенцію (код 3511410) встановити в обсязі 63.581 тис.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
355. 16) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 5.000 тис.грн.;   -755- Асадчев В.М.
Додати на субвенцію (код 3511280) 15 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -756- Стребко С.К.
Шведенко М.М.
Калінчук В.А.
Мазуренко В.І.
Клімов Л.М.
Асадчев В.М.
Фоменко К.О.
Передбачити субвенцію з Державного бюджету України обласному бюджету Одеської області субвенцію на реконструкцію і реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету у сумі 44 млн.грн.  
Враховано частково    
    -757- Грановський О.Г.
Клімов Л.М.
Крук Ю.Б.
Мазуренко В.І.
Павлюк М.П.
Плохой І.І.
Резнік І.Й.
Збільшити обсяг субвенції з Державного бюджету України на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери і балету.  
Враховано частково    
356. 17) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на будівництво метрополітену - у сумі 5.000 тис.грн.;   -758- Асадчев В.М.
Додати на субвенцію (код 3511180) 15 млн.грн.  
Враховано частково    
357. 19) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на будівництво метрополітену - у сумі 6.000 тис.грн.;   -759- Асадчев В.М.
Додати на субвенцію (код 3511200) 14 млн.грн.  
Враховано частково    
    -760- Коновалюк В.І.
Збільшити субвенцію на 20 млн. грн.  
Враховано частково    
358. 18) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на будівництво метрополітену - у сумі 5.000 тис.грн.;   -761- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Оскільки замовником будівництва метрополітену є обласна державна адміністрація, необхідно передбачити цільову субвенцію на будівництво метрополітену обласному бюджету Харківської області, а не міському бюджету м.Харкова. Додати на субвенцію (код 3511210) 25 млн.грн.  
Враховано частково орученя Уряду   
359. 19) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Ялти на будівництво водоочисної станції - 5.000 тис.грн.;       
360. 20) субвенцію з державного бюджету Новгород-Сіверському районному бюджету Чернігівської області на проведення невідкладних відновлювальних робіт в центральній районній лікарні - 7.000 тис.грн.;       
361. 21) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на будівництво обласного протитуберкульозного диспансеру - 5.000 тис.грн.   -762- Фіалковський В.О.
Доповнити статтю 53 пунктом 22 і викласти його у такій редакції: "22) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Нова Каховка Херсонської області на утримання дитячих дошкільних закладів міста у сумі 2134 тис.грн.  
Відхилено Доручення Уряду   
    -763- Жебрівський П.І.
Передбачити додаткову дотацію Житомирській області на реалізацію статті 57 Закону україни "Про освіту" за 1997-2000 роки  
Відхилено Доручення Уряду   
    -764- Балога В.І.
Відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу України передбачити субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою пільг.  
Враховано Доручення Уряду   
    -765- Доповнити статтю 57 абзацем такого змісту: "Встановити, що субвенція з державного бюджету місцевим бджетам на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива и скрапленого газу перераховується у повному обсязі до 1 грудня 2003 року. Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенції визначеної пунктом 13 цієї статті до 1 квітня."  Враховано    
    -766- Тимошенко Ю.В.
передбачити субвенцію з державного бюджету для впорядкування селища Павлиш - батьківщини визначного педагога В.О.Сухомлинського у сумі 500 тис. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -767- Порошенко П.О.
передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Феодосія на компенсацію втрат доходів від плати за землю за наданими державою пільгами у сумі 1,4 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -768- Надрага В.І.
Доповнити статтю 53 новим підпунктом: "22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей інвалідів і центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації дітей інвалідів у сумі 56000 тис. грн."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -769- Шандра В.М.
Статтю 53 доповнити абзацом 23: "Додаткову дотацію з Державного бюджету України міському бюджету м. Старокостянтинова на закінчення незавершеного будівництва ЗОШ №3 - в сумі 300тис.грн.."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -770- Раханський А.В.
Передбачити місцевим бюджетами автономії субвенцію з Державного бюджету України в сумі 4 млн. грн. на компенсацію втрат внаслідок надання державою дитячим санаторно-курортним і оздоровчим установам податкових пільг із введенням в дію з 1 січня 2004 року змін до Закону України "Про плату за землю".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -771- Калінчук В.А.
Клімов Л.М.
Стребко С.К.
Крук Ю.Б.
Тарасюк Б.І.
В проекті Державного бюджету на 2004 рік необхідно передбачити цільову субвенцію обласному бюджету Одеської області на заходи по зниженню рівня захворюваності на СНІД, онкологію та туберкульоз в сумі 32,2 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -772- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Катеринчук М.Д.
Передбачити субвенцію на реставрацію і ремонтні роботи для палацу Палацу Потоцького в м. Тульчині Вінницької області у сумі 3,0 млн.грн.  
Враховано частково    
    -773- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Для м.Нововолинська Волинської області виділити кошти в сумі 1008,0 тис.грн. на утримання об'єктів соціальної сфери вугільних підприємств, переданих в комунальну власність.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -774- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Передбачити субвенцію Івано-Франківській області для виконання найнеобхідніших першочергових заходів на ліквідацію наслідків стихійного лиха 75,0 млн.грн  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -775- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Передбачити субвенцію Івано-Франківській області на забезпечення державних гарантій, визначених ст.3 Закону України "Про статус гірських населених пунктів" у сумі 31,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -776- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Для обласного бюджету Миколаївської області для прийому військового майна, яке не використовується та звільняється в ході реформування Збройних Сил України в сумі 19,5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -777- Фоменко К.О.
Шпак В.Ф.
Передбачити субвенції з державного бюджету на виконання державної програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної справи: - міському бюджету міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області - на розвиток Національного історико-архітектурного заповіднику „Кам'янець" - 4600 тис.грн. - районному бюджету Летичівського району Хмельницької області на розвиток Державного історико-культурного заповідника „Меджибіж" - 1200 тис.грн.  
Враховано частково    
    -778- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Передбачити субвенцію обласному бюджету Хмельницької області у сумі 11700 тис.грн. на передачу у комунальну власність від Міноборони України об'єктів житлового, соціально-культурного призначення та відповідної інженерної мережі  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -779- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Передбачити субвенцією місцевим бюджетам на пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському та залізничному транспорті територією України, або повністю призупинити дію п.4 Порядку, затвердженому Постановою КМУ від 05.04.99 №541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -780- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Потапов В.І.
Відповідно до постанови Верховної Ради України „Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку м.Харкова у зв'язку з 350-річчям заснування" передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Харківської області 229,2 млн.грн. на підготовку м.Харкова до відзначення 350-річчя заснування  
Враховано частково    
    -781- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Доповнити статтю 53 пунктами 22 такого змісту: "22) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Кременчука на проведення комплексу робіт із заміною відповідного обладнання для забезпечення м. Кременчука якісною питною водою у сумі 23600 тис.грн.  
Враховано    
    -782- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Передбачити субвенції на соціально-економічний розвиток міста Кіровограда у сумі 27,0 млн.грн. у зв'язку з підготовкою міста до відзначення у 2004 році 250-річного ювілею  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -783- Порошенко П.О.
Воюш В.Д.
Фоменко К.О.
Передбачити субвенцію міському бюджету м. Сімферополя Автономної Республіки Крим на компенсацію втрат міського бюджету внаслідок наданни державою пільг по платі за землю, у сумі 1,9 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -784- Мазуренко В.І.
Статтю 53 доповнити пунктами: "дотація із держаного бюджету місцевим бюджетам для компенсації втрат від недонадходження прибуткового податку з громадян; субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Одеса на збереження історичної забудови у центральній частині м. Одеса - у сумі 7000 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -785- Шуфрич Н.І.
Передбачити: субвенцію з державного бюджету на утримання зоопарку м. Черкаси у сумі 350 тис.грн. (так як ці видатки не передбачені формульним розрахунком); субвенцію з державного бюджету на підтримку вітчизняного виробника калійних добрив у сумі 30000 тис.грн.; субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - 40000 тис.грн.; субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Івано-Франківській області - 20000 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -786- Манчуленко Г.М.
передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів і центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів, що фінансуються з відповідних місцевих бюджетів, у сумі 53.000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -787- Хомутиннік В.Ю.
Передбачити обсяг субвенції з державного бюджету для обласного бюджету Донецької області для покриття витрат, пов`язаних з передачею в комунальну власність житлового фонду і інших об`єктів соціальної інфраструктури Макіївського металургійного комбінату ім.Кірова - 41600 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -788- Авраменко В.Ф.
Передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Макіївка на виконання Плану заходів щодо відновлення виробничої діяльності та стабілізації фінансово-економічного становища ВАТ "Макіївський металургійний комбінат", затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України 28 жовтня 2002 року за №619-р - у розмірі 30100 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -789- Виділити цільові трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам для прийняття до сфери управління місцевих державних адміністрацій житлового фонду Міноборони.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -790- Васильєв Г.А.
Передбачити субвенцію міському бюджету міста Ясинувата Донецької області у розмірі 1005,9 тис.грн. на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих Донецькій залізниці пільг по сплаті податку на землю.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -791- Олійник П.М.
Пердбачити субвенцію м.Червоноград Львівської області у сумі 2148 тис.грн. на передачу об'єктів соціальної сфери, що знаходиться на балансі вугледобувних підприємств. У комунальну власність міста.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -792- Демьохін В.А.
ввести додатково „субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області для компенсації витрат, пов'язаних з прийомом військових містечок та Іншого нерухомого військового майна місцевими органами влади та їх подальшою експлуатацією - у сумі 10.000 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -793- Демьохін В.А.
ввести додатково „субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на утримання, створених у відповідності до Національної програми „Діти України" на період до 2005 року", центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-ІнвалідІв - у сумі 900 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -794- Челноков С.Д.
додати п 22) "субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Біла Церква Київської області на реалізацію програми відродження дендропарку "Олександрія" у сумі 3 млн.грн.  
Враховано частково    
    -795- Воюш В.Д.
Передбачити додаткову дотацію з стабілізації доходної бази місцевих бюджетів у сумі не менш ніж 1 млрд. грн. для оперативного вирішення питання з відшкодування місцевим бюджетам коштів у зв'язку з недовиконанням плану з прибуткового податку.  
Враховано редакційно    
    -796- Рудковський Д.О.
На передачу Міністерством оборони України вивільнених в результаті реформування та скорочення Збройних Сил України військових містечок та інших військових об"єктів до комунальної власності територіальних громад, передбачити цільові трансферти місцевим бюджетам у сумі 197115 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -797- Гірник Є.О.
Передбачити субвенцію Івано-Франківській області: для ліквідації наслідків стихійних явищ в сумі 50,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -798- Гірник Є.О.
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на виконання Програми розвитку малих міст в сумі 50,0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -799- Добкін М.М.
Статтю 53 доповнити підпунктом 22 наступного змісту: "22) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на невідкладну закупівлю діагностичного та лікувального обладнання у заклади охорони здоров'я Червонозаводського та Комінтернівського районів міста Харкова - 5.000 тис.грн."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -800- Добкін М.М.
Статтю 53 доповнити підпунктом 23 наступного змісту: "23) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на невідкладні роботи у сфері дорожнього будівництва у Червонозаводському районі м. Харкова на площі 76.335 м-2 - 3.927 тис.грн. та Комінтернівському районі м. Харкова на площі 84.512 м-2 - 4.600 тис.грн."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -801- Гаврилюк В.В.
Передбачити додаткову дотацію місцевим бюджетам на встановлення у 2003 році мінімальної заробітної плати 237 грн. та запровадження тарифної сітки у сумі 1,5 млрд.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -802- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтю 53 пунктом 22 такого змісту: "22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів у сумі 450.000 тис.грн."  
Враховано редакційно    
    -803- Загрева Б.Ю.
Передбачити 400,0 млн. грн. цільової субвенції на житлово-комунальне господарство, з наданням права розподілу коштів обласним радам.  
Враховано редакційно    
    -804- Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та лікарських засобів у сумі 400 млн. грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -805- Демьохін В.А.
Статтю 53 доповнити пунктом 22)"Субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на погашення боргу за минулі роки по наданню передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни І праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -у сумі 3.300 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -806- Демьохін В.А.
У статті 53 (наприкінці статті додати абзаці): "Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу перераховується у повному обсязі до 1 липня 2004 року із забезпеченням співпадання у часі зазначених трансфертів з процесом призначення субсидій та адресної грошової допомоги на оплату зазначених послуг"  
Враховано редакційно Доручення Уряду   
    -807- Демьохін В.А.
У статті 53 (наприкінці статті додати абзаці): "Повний річний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво І придбання житла військовослужбовцям, особам рядового І начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку Із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах повинен бути перерахованим до 1 грудня 2004 року".  
Враховано Доручення Уряду   
    -808- Калетнік Г.М.
Передбачити в Законі України "Про державний бюджет України на 2004 рік" субвенцію, аналогічну субвенції, передбаченій в п.11 статті 40 Закону України "Про державний бюджет України на 2003 рік" - "Затвердити на 2003 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками №4 та №5 до цього Закону: 11) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів - у сумі 225.000 тис.грн."  
Враховано редакційно    
    -809- Деркач Л.В.
Мовчан В.П.
Колісник М.Д.
Сміяненко І.М.
Гуров В.М.
Передбачити цільову субвенцію на збільшення заробітної плати, зокрема Дніпропетровській області в обсязі 182,5 млн.грн. на доплату до 237 грн., а впровадження співвідношень запровадити поступово після 1 липня 2004 року.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -810- Євдокимов В.О.
Передбачити у державному бюджеті субвенцію місцевим бюджетам Чорноморського району Автономної Республіки Крим у сумі 1 млн.грн. на погашення заборгованості вчителям по виплатам згідно статті 57 Закону України "Про освіту"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -811- Клімов Л.М.
Доповнити статтю 53 пунктом 22 такого змісту: "субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості населенню станом на 1 січня 2003 року".  
Враховано редакційно    
    -812- Луценко Ю.В.
Доповнити статті 53 пунктом 22 такого змісту: "22) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Рівненської області на завершення будівництва поліклініки № 2 міста Рівне - 5000,0 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -813- Бичков С.А.
Передбачити субвенцію бюджету м. Дніпропетровська у сумі 20,0 млн.грн. на компенсацію втрат доходів у зв'язку з наданням державою пільг по платі за землю.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -814- Бичков С.А.
Передбачити надання субвенцій місцевим бюджетам на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет, закупівлю лікарських засобів для лікування окремих соціально небезпечних хвороб у комунальних закладах охорони здоров'я, або врахувати зазначені кошти в обсязі видатків по галузі "Охорона здоров'я" при розрахунку міжбюджетних трансфертів. У формульному розрахунку обсягу видатків по охороні здоров'я ввести коригуючий коефіцієнт вищий 1,0 для регіонів з високим рівнем захворювань на туберкульоз та інші захворювання, пов'язані із екологічним та техногенним станом території. У формульні розрахунки обсягів видатків по всіх галузях ввести коригуючий коефіцієнт із значенням 1,25, що дасть можливість збільшити обсяги видатків місцевих бюджетів та забезпечити виконання делегованих державою повноважень та статті 59 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -815- Бичков С.А.
У разі запровадження з 01.01.04 Єдиної тарифної сітки передбачити субвенцію бюджету м.Дніпропетровська на цю мету в обсязі 129,7 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -816- Шевченко О.О.
Виділити додаткову субвенцію Покровському району Дніпропетровської області на виконання державних програм: "Діти Дніпропетровщини". "діти Покровщини", "Творча обдарованість", "Обдаровані діти - надія України" - 89,7 тис.грн., "шкільний автобус": підвіз учнів до шкіл - 234,0 тис.грн.,  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -817- Жебрівський П.І.
Передбачити кошти для Житомирської області на покриття збитків по обслуговуванню водогінних мереж в населених пунктах, побудованих для переселенців із радіаційно забруднених територій у сумі 1,5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -818- Катеринчук М.Д.
Виділити субвенцію Вінницькій області для фінансування загальнодержавних програм в сумі 28,5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -819- Катеринчук М.Д.
Виділити субвенцію Вінницькій області на утримання відомчих закладів соціальної сфери, які передаються у власність місцевих органів самоврядування - 12 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -820- Семенюк В.П.
Ніколаєнко С.М.
Цушко В.П.
Калінчук В.А.
Козаченко О.О.
Сас С.В.
Сухий Я.М.
Горбачов В.С.
Дорогунцов С.І.
Грач Л.І.
Пономаренко Г.Г.
Демьохін В.А.
Додати пункт 22 наступного змісту: "Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам південних областей України в розмірі 100 млн.грн. на часткове покриття витрат, пов'язаних із централізованим забезпеченням населення сільської місцевості питною водою"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -821- Мельничук М.В.
Передбачити цільову субвенцію для Чернівецької області на: Реконструкцію історичної забудови м. Чернівці - 1 млн. грн.  
Враховано частково    
    -822- Мельничук М.В.
Передбачити цільову субвенцію для Чернівецької області на: Погашення боргів з розрахунків по святкуванню 1000-ліття м. Хотина - 848,3 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -823- Мельничук М.В.
Передбачити цільову субвенцію для Чернівецької області на: Виконання транскордонних проектів в межах Єврорегіону "Верхній Прут" у сумі 330 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -824- Манчуленко Г.М.
Доповнити статтю 53 пунктом 22 такого змісту: "субвенцію з державного бюджету Путильському районному бюджету Чернівецької області на організацію та проведення Міжнародного Гуцульського фестивалю - 4500,0 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -825- Кафарський В.І.
Зварич Р.М.
Передбачити у державному бюджеті субвенції загального фонду для Івано-Франківської області у сумі 75 млн. грн. для ліквідації наслідків стихії минулих років.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -826- Іванов С.А.
Врахувати виділення коштів до бюджету Автономної Республіки Крим у сумі 1606,0 тис.грн. для проведення заходів в рамках Всеукраїнської молодіжної програми "Інтелект", творчість, культура".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -827- Горбатов В.М.
передбачити для бюджету Кіровського району АРК субвенцію з державного бюджету на виконання власних повноважень у наслідок скасування податків по форс-мажорних причинам на суму 1005,0 тис.грн., в т.ч. за 2002 рік - 833,0 тис.грн., а за 2003 - 172,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -828- Качур П.С.
Передбачити цільову субвенцію з Державного бюджету в розрізі кожного району на інформатизацію шкіл. Виділити цільову субвенцію на оплату за безкоштовний відпуск медикаментів не тільки хворим на цукровий діабет, туберкульоз та онкологічним хворим, але й іншій пільговій категорії населення.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -829- Качур П.С.
Передбачити у 2004 році цільову субвенцію на проведення виплат згідно судових рішень (стаття 57 Закону України "Про освіту"). Передбачити для Львівської області цільову субвенцію в сумі 36,1 млн.грн., зокрема: "Шкільний автобус" -8,4 млн.грн., "Шкільний підручник" -17,4 млн.грн., "Комп'ютерізація шкіл сільської місцевості" - 3,5 млн.грн. Інвестиційних проектів щодо будівництва закладів освіти - 6.8 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -830- Кукоба А.Т.
Виділити субвенцію з державного бюджету бюджету міста Полтави на 2004 рік для виконання робіт по збереженню забудови центральної частини міста у сумі 8 млн.грн.  
Враховано частково    
    -831- Мокроусов А.О.
Сташевський С.Т.
Бондаренко В.Д.
Лебедівський В.А.
Беспалий Б.Я.
Чорноволенко О.В.
Мішура В.Д.
Доповнити статтю 53 проекту Закону „Про Державний бюджет України на 2004 рік" пунктом 22 в такій редакції: „ Субвенцію з Державного бюджету міському бюджету міста Києва на будівництво метрополітену - 130 млн.грн.".  
Враховано частково    
    -832- Манчуленко Г.М.
Доповнити статтю 53 пунктом наступного змісту: "субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів і центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів, що фінансуються з відповідних місцевих бюджетів, у сумі 53000 тис.грн." Кабінет Міністрів України розробити порядок розподілу зазначеної субвенції між місцевими бюджетами за погодженням з Комітетом Верховна Рада України з питань бюджету. За рахунок перерозподілу коштів, які передбачається отримати за рахунок бюджетних надходжень по коду 24060000 "Інші надходження".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -833- Шпак В.Ф.
З метою забезпечення виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України Гайдука В.А. про передачу у комунальну власність від Міністерства оборони України об'єктів житлового, соціально-культурного призначення та відповідної інженерної мережі передбачити кошти місцевим бюджетам Хмельницької області в сумі 11,7 млн. грн. на передачу у комунальну власність військових містечок.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -834- Лук'яненко Л.Г.
Передбачити субвенцію на збереження пом"ятника архітектури "Садиба Попова" в м. Василівка Запорізької області в сумі 420 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -835- Гуров В.М.
надати міському бюджету міста Кривий Ріг субвенцію з Державного бюджету на: - безкоштовне забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет в сумі 2,5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -836- Клімов Л.М.
Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області у сумі 31,2 млн.грн. для фінансування програми розвитку донорства крові та її компонентів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 №1403, програми "Онкологія" (пост.Кабінет уМіністрів України від 29.03.2002 №392) та програми боротьби з туберкульозом (Указ Президента України від 11.05.2000 №679).  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -837- Грановський О.Г.
Клімов Л.М.
Крук Ю.Б.
Мазуренко В.І.
Павлюк М.П.
Плохой І.І.
Резнік І.Й.
Визначити дотацію з державного бюджету України місцевим бюджетам для компенсації втрат від недонадходження прибуткового податку з громадян.  
Враховано Доручення Уряду   
    -838- Стребко С.К.
Шведенко М.М.
Калінчук В.А.
Мазуренко В.І.
доповнити статтю 53 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" пунктом 22)"субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на компенсацію зменшення кількості учнів у зв'язку з демографічним станом в області - 10000 тис.грн." доповнити статтю 53 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" пунктом 23)"- передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на реалізацію програм, пов'язаних з охороною культурної спадщини України - 10700 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -839- Шведенко М.М.
доповнити статтю 53 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" пунктом 22)"субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на компенсацію зменшення кількості учнів у зв'язку з демографічним станом в області - 19200 тис.грн."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -840- Шведенко М.М.
Передбачити цільову субвенцію з Державного бюджету України обласному бюджету Одеської області для фінансування заходів по зниженню рівня захворюваності на СНІД, онкології та туберкульозу - у обсязі 31200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -841- Шведенко М.М.
Передбачити цільову субвенцію з Державного бюджету України обласному бюджету Одеської області у сумі 854,2 тис.грн. на реалізацію програми фізичного виховання та розвитку спорту вищих досягнень та підготовки спортсменів до Олімпійських ігор або врахувати ці кошти при розрахунку обсягів дотацій вирівнювання або коштів, що передаються до державного бюджету.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -842- Шведенко М.М.
Передбачити цільову субвенцію з Державного бюджету України обласному бюджету Одеської області для забезпечення виконання покладених на обласну раду та її структурні підрозділи функцій.  
Враховано частково    
    -843- Шведенко М.М.
Грановський О.Г.
Клімов Л.М.
Крук Ю.Б.
Мазуренко В.І.
Калінчук В.А.
Павлюк М.П.
Шведенко М.М.
Стребко С.К.
Плохой І.І.
Резнік І.Й.
Передбачити цільову субвенцію з Державного бюджету України обласному бюджету Одеської області на реалізацію Комплексної програми збереження історичної забудови центральної частини міста Одеси - у обсязі 7000 тис.грн.  
Враховано частково    
    -844- Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на фінансування витрат місцевих бюджетів з утримання об'єктів соціальної інфраструктури, що будуть передані з балансів підприємств паливно-енергетичного комплексу у комунальну власність - 95,62 млн. грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -845- Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на створення додаткових робочих місць для працівників, які вивільняються у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС - 2,2 млн. грн.  Враховано Доручення Уряду   
    -846- Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на фінансування програми соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та жителів міста Славутича у зв'язку з її закриттям - 32,4 млн. грн.  Враховано частково    
    -847- Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, особам, які проживають у будинках, що мають центральне опалення і мають право на зазначену компенсацію - 200,0 млн. грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -848- Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на фінансування екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті електроенергії споживачами, що мають таку броню - 216,0 млн. грн.  Враховано Доручення Уряду   
    -849- Передбачити субвенцію Чернівецькій області на реалізацію проектів Єврорегіону "Верхній прут" у сумі 330 тис.грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -850- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Передбачити місцевим бюджетам Дніпропетровської області субвенції з Державного бюджету на: - фінансування допомоги малозабезпеченим верствам населення, забезпечення ресурсу зерна і надання фінансової підтримки малому та середньому підприємництву для вирішення проблемних питань на ринку зерна у сумі 57,0 млн.грн.; - соціальний розвиток сільських населених пунктів області - 15 млн. грн.;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -851- Порошенко П.О.
передбачити субвенцію з державного бюджету на розвиток історико-культурної частини міста Чигирин, Черкасскої області у сумі 2 млн. грн.  
Враховано частково    
    -852- Порошенко П.О.
передбачити міському бюджету м.Феодосія АРК субвенцію з державного бюджету на реконструкцію музею Волошина в Коктебели.  
Враховано частково    
    -853- Жовтяк Є.Д.
До статті 53 додати пункт такого змісту: "__) субвенцію з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів - у сумі 225 млн.грн.".  
Враховано в іншій редакції   
    -854- Асадчев В.М.
Додати до трансфертів з державного бюджету з присвоєнням відповідного коду: субвенцію з державного бюджету бюджету міста Києва на будівництво метрополітену - у сумі 80 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Одеса на збереження історичної забудови у центральній частині міста - 15 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Львова на збереження історичної забудови у центральній частині міста - 15 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Чернівці на збереження історичної забудови у центральній частині міста - 5 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету бюджету АРК на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток соціальної інфраструктури АРК - 20 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету Чернігівської області на програму збереження пам'яток Державного історико - культурного заповідника "Гетьманська столиця" та у зв'язку з цим проведення робіт по місту Батурин - 5 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста - 3 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Кам'янець - Подільський Хмельницької області на розвиток Національного історико - архітектурного заповідника " Кам'янець"- 5 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету Збаражському районному бюджету Тернопільської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Збараж - 3 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Мелітополя Запорозької області на розвиток державного історико - археологічного заповідника "Кам'яна могила" - 2 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Хотин Чернівецької області на збереження історичної фортеці "Хотин" - 3 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Меджибіж Хмельницької області на збереження історичної фортеці у місті Меджибіж - 3 млн. грн.; субвенцію з державного бюджету на відновлення комплексу у селі Зарваниця Тернопільської області - 3 млн. грн.;  
Враховано частково    
    -855- Качур П.С.
Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
Статтю 53 доповнити пунктами 2а, 2б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 та двома останніми абзацами в наступній редакції: „2а) додаткову дотацію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на компенсацію втрат внаслідок недонадходження у 2004 році податку з доходів фізичних осіб до окремих місцевих бюджетів через зміну порядку нарахування і сплати вказаного податку - у сумі 98661,5 тис.грн.; 2б) додаткову дотацію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на відновлення співвідношень між посадовими окладами працівників бюджетних установ області у зв'язку з підвищенням мінімального розміру заробітної плати до 237 грн. у сумі 97426,1 тис.грн.; 22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури гірських населених пунктів Львівської області у розмірі 5649,0 тис.грн., у тому числі для: м. Борислава - 94,5 тис.грн.; Дрогобицького району - 451,5 тис.грн.; Сколівського району - 1732,5 тис.грн.; Старосамбірського району - 1484,0 тис.грн.; Турківського району - 1886,5 тис.грн.; 23) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Львова на забезпечення фінансування Комплексної програми збереження історичної забудови м. Львова - 30000 тис.грн.; 24) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, у тому числі обласному бюджету Львівської області в загальній сумі 15100,0 тис.грн.; 25) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на фінансування заходів з передачі об'єктів соціальної інфраструктури права державної власності у комунальну власність на суму 49000 тис.грн.; 26) субвенцію з державного бюджету на інформатизацію навчальних закладів на суму 9030,0 тис.грн.; 27) субвенцію з державного бюджету на забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл на суму 17400,0 тис.грн.; 28) субвенцію з державного бюджету на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет на суму 7409,0 тис.грн.; 29) субвенцію з державного бюджету на придбання лікарських засобів для лікування соціально-небезпечних хвороб у комунальних закладах охорони здоров'я на суму 3660,0 тис.грн. 30) субвенцію з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів - у сумі 250 млн. грн. Розподіл субвенцій на інвестиційну програму та на виконання заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших об'єктах комунальної власності між об'єктами здійснювати при затвердженні обласних бюджетів. Субвенції та дотації, викладені в пунктах 2-29, місцевим бюджетам перераховуються управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 6 до цього Закону. Недоотримані згідно з розписом Державного бюджету України на 2004 рік місячні суми дотацій та субвенцій перераховуються Державним казначейством України до 10 числа місяця, наступного за звітним." Відповідно до вказаного вище внести зміни в додаток № 7 про розмір міжбюджетних трансфертів і вилучити додаток № 8 про розподіл субвенції на виконання заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших об'єктах комунальної власності.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -856- Калінчук В.А.
Слаута В.А.
Рішняк І.М.
Єремеєв І.М.
Шпак В.Ф.
Статтю 53 доповнити: пунктом 22 наступного змісту: "22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів - у сумі 450000 тис.грн."; частиною третьою наступного змісту: "Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2004 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень з урахуванням пропозицій народних депутатів України, поданих до проекту бюджету".  
Враховано в іншій редакції Доручення Уряду   
    -857- Артеменко Ю.А.
Статтю 53 доповнити пунктом наступного змісту: 24) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на компенсацію збитків підприємств, які пов'язані з перевезенням пільгових категорій громадян - 82900 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -858- Артеменко Ю.А.
Статтю 53 доповнити пунктом наступного змісту: 26) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на покриття збитків житлово-комунального господарства селища Степногірська Василівського району Запорізької області - 3000 тис.грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -859- Толочко П.П.
Передбачити додаткову субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Переяслав-Хмельницького на будівництво національного історичного музею у сумі 1 млн. грн.  
Враховано    
    -860- Шершун М.Х.
Передбачити додатково субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Сарни Рівненської області на забезпечення прийняття у комунальну власність житлового фонду військової частини А-0153 у сумі 1.558,7 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
362. Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2004 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.   -861- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Доповнити статтю 53 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" абзацом такого змісту: „ У разі невиконання помісячного розподілу планових обсягів зазначених субвенцій проводити фінансування місцевих бюджетів на вказані цілі за рахунок коштів, що передаються із відповідних місцевих бюджетів до Державного бюджету".  
Відхилено    
    -862- Мокроусов А.О.
Сташевський С.Т.
Бондаренко В.Д.
Лебедівський В.А.
Беспалий Б.Я.
Чорноволенко О.В.
Мішура В.Д.
Доповнити ст. 53 останнім абзацом в редакції: „встановити, що в 2004 році субвенції визначені пп. 6,7,8 цієї статті передаються місцевим бюджетам виключно в грошовій формі без обмеження напрямків її використання взаєморозрахунками по заборгованості за спожиті електроенергію, природний газ, послуги тепло і водопостачання та водовідведення".  
Враховано частково Доручення Уряду   
363. Стаття 54. Установити, що кошти субвенції, визначеної пунктом 13 статті 53 Закону, спрямовуються на виконання заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності на умовах співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше 50 відсотків.   -863- Виключити Доручити Кабінету Міністрів України надати критерії розподілу зазначеної субвенції між територіями.  Враховано Доручення Уряду   
    -864- Жовтяк Є.Д.
Бичков С.А.
вилучити" у статті 54, умову співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше 50,0 %  
Враховано    
    -865- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Виключити з проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" статтю 54 у зв'язку з відсутністю в місцевих бюджетах коштів на виконання умови щодо співфінансування з місцевих бюджетів заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві (у розмірі не менше 50 відсотків від обсягів запланованої відповідної субвенції з державного бюджету).  
Враховано    
    -866- Жебрівський П.І.
Здійснити диференційний підхід до фінансування, так виходячи із реальної можливості міського бюджету м.Бердичів,25-30 % фінансувати із міського бюджету, а 75-70 % з державного  
Враховано частково    
    -867- Терещук С.М.
Станецький Г.С.
Добкін М.М.
Статтю 54 виключити.  
Враховано    
    -868- Джоджик Я.І.
Статтю 54 виключити, або встановити питому вагу місцевих бюджетів у фінансуванні заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господартві не більше 10 відсотків.  
Враховано    
364. Стаття 55. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.       
365. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.       
366. Стаття 56. Установити, що у 2004 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 6 до цього Закону.       
367. До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:       
368. 1) податок на прибуток підприємств;       
369. 2) податок на додану вартість (крім податку на додану вартість, визначеного пунктами 1 і 2 статті 12 цього Закону);       
370. 3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;       
371. 4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;       
372. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;       
373. 6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);       
374. 7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);       
375. 8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;       
376. 9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);       
377. 10) вивізне мито;       
378. 11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;   -869- Семенюк В.П.
У пункті 11 статті 56 зазначити 97 відсотків, далі по тексту  
Відхилено    
379. 12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
380. 13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;   -870- Слабенко С.І.
Пункт 13 частини другої статті 56 викласти у редакції: "13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України (крім плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав та транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні)".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -871- Климпуш О.Д.
Викласти в редакції: "єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України (крім плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні)  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -872- Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
доповнити словами: " (крім плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав та транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні)".  
Враховано частково Доручення Уряду   
381. 14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.       
382. Недоотримана згідно з розписом Державного бюджету України на 2004 рік квартальна сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.   -873- Демьохін В.А.
У статті 56 редакцію останнього абзацу замінити на наступну редакцію: "У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, в областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у Додатку №6 до цього закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевою бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця, за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету понад 10 відсотків. В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу".  
Враховано    
    -874- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
викласти останній абзац цієї статті в такій редакції: „Недоотримана згідно з розписом Державного бюджету України на 2004 рік місячна сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 10 числа місяця, наступного за звітним місяцем".  
Враховано    
    -875- Стребко С.К.
Шведенко М.М.
Калінчук В.А.
Мазуренко В.І.
Останній абзац статті 56 викласти у такій редакції: „У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно із розписом Державного бюджету України на 2004 рік, визначених у додатку № 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов`язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця."  
Враховано    
    -876- Атрошенко В.А.
Викласти в такій редакції: "Недоотримана згідно з розписом Державного бюджету України на 2004 рік місячна сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 5 числа наступного місяця".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -877- Шпак В.Ф.
Останній абзац статті 56 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" викласти у такій редакції: "Недоотриману згідно з розписом Державного бюджету України на 2004 рік місячну суму дотації вирівнювання відповідно до нормативних щоденних відрахувань, державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця".  
Враховано    
383. Стаття 57. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку № 6 до цього Закону.   -878- Терещук С.М.
Статтю 57, абзац 1 доповнити словами ".... або в рішеннях районних, міських (міст обласного значення) рад".  
Відхилено    
384. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку № 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2004 рік.       
385. Стаття 58. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку № 7 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:   -879- Качур П.С.
Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
Абзац перший статті 58 після слів „державного бюджету" доповнити наступними словами: „крім митних платежів".  
Відхилено    
    -880- Гаврилюк В.В.
Планові надходження по загальнодержавних податках і зборах, з яких, у разі перевиконання, надається додаткова дотація з Державного бюджету необхідно доводити безпосередньо до міст обласного значення, а не для області в цілому. Дані планові надходження повинні бути погоджені з податковими органами.  
Відхилено    
    -881- Вдосконалити механізм надання додаткової дотації з державного бюджету, джерелом якої є перевиконання планових показників надходжень загальнодержавних податків і зборів, затверджених додатком до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік. Необхідно внести зміни до статті 58 зазначеного законопроекту, визначивши критерієм отримання додаткової дотації динаміку приросту фактичних надходжень податків, які є джерелом перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам.  Враховано Доручення Уряду   
    -882- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Змінити фактори стимулу збільшення обсягу контингенту доходів третього кошика в залежності від планових показників на темпи приросту доходів як єдиний об'єктивно визначений фактор відповідно бухгалтерських звітних даних.  
Враховано Доручення Уряду   
    -883- Шпак В.Ф.
Змінити механізм стимулювання регіонів за перевиконання надходжень доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання. Такий механізм розподілу понадпланового обсягу надходжень належних місцевим бюджетам сум передбачав би перерахування додаткової дотації пропорційно приросту надходжень по адміністративно-територіальних одиницях до минулого року.  
Враховано Доручення Уряду   
    -884- Лукашук О.Г.
Запропонувати Кабінету Міністрів України розробити порядок розподілу додаткової дотації з державного бюджету, за яким механізм розподілу понадпланового обсягу надходжень належним місцевим бюджетам сум передбачав би перерахування додаткової дотації пропорційно приросту надходжень по адміністративно-територіальних одиницях до минулого року.  
Враховано Доручення Уряду   
386. до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);       
387. до обласного бюджету - 12,5 відсотка;       
388. до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;   -885- Жовтяк Є.Д.
Після слів „до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка" додати - "в тому числі до бюджетів міст районного значення - 17,5 % відсотків".  
Відхилено    
389. до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;   -886- Заічко В.О.
Вернидубов І.В.
Цифру "50" замінити на цифру "100".  
Відхилено    
390. до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;       
391. до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.   -887- Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
Качур П.С.
Статтю 58 доповнити абзацом наступного змісту: „Надходження до загального фонду державного бюджету митних платежів у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку № 7 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях: до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва); до обласного бюджету - 50 відсотків; до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків; до бюджету Автономної Республіки Крим - та міського бюджету міста Києва - 100 відсотків."  
Відхилено    
392. Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку № 6 до цього Закону.       
393. Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.   -888- У статті 58 в останньому абзаці встановити для Кабінету Міністрів України термін розробки порядку визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій. Не пізніше І кварталу.  Враховано    
    -889- Загрева Б.Ю.
В останньому абзаці встановити для Кабінету Міністрів України термін розробки порядку визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.  
Враховано Доручення Уряду   
    -890- Лукашук О.Г.
запропонувати Кабінету Міністрів України розробити Порядок розподілу додаткової дотації з державного бюджету, за яким механізм розподілу понадпланового обсягу надходжень належних місцевим бюджетам сум передбачав би перерахування додаткової дотації пропорційно приросту надходжень по адміністративно-територіальних одиницях до минулого року.  
Враховано Доручення Уряду   
394. Стаття 59. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2004 рік.   -891- У разі введення у 2004 році відновлення співвідношення в оплаті праці усіх категорій працівників, порушених у звя`зку із введенням розміру мінімальної заробітної плати 237 грн. забезпечити місцеві бюджети ресурсом на зазначену мету у повному обсязі.  Враховано Доручення Уряду   
    -892- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Стребко С.К.
Шведенко М.М.
Калінчук В.А.
Мазуренко В.І.
Змінити редакцію текстової частини і додати до статті 59 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" після слів „... та розміру мінімальної заробітної плати" слова „виходячи з того, що рівень мінімальної заробітної плати становитиме 237 грн., без відновлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплати праці, порушених при введені нового розміру мінімальної заробітної плати" та абзац „В разі введення в дію законодавчих актів, які плинуть на середній розмір заробітної плати, внести зміни у цей Закон, та передбачити дотацію місцевим бюджетам на забезпечення виконання норм даного законодавчого акту".  
Враховано    
395. Стаття 60. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2004 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.   -893- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Передбачити для областей, які мають позитивну динаміку темпів зростання обсягу доходів місцевих бюджетів коефіцієнт вирівнювання, який застосовується до обчисленого за формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до Державного бюджету України, у диференційованому розмірі від 0,60 до 0,9 без штучного обмеження та без зменшення обсягу дотації вирівнювання з Державного бюджету.  
Враховано Доручення Уряду   
396. Стаття 61. Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та визначення її розмірів, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у сумі 85 грн. у розрахунку на одну особу.   -894- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Частини першу, другу, абзаци 2,3,4,5 частини третьої статті 61 виключити. Внести відповідні зміни до додатків до проекту Закону.  
Відхилено    
    -895- Нощенко М.П.
Частину першу викласти в такій редакції: Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та визначення її розмірів, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у сумі 85 грн. у розрахунку на одну особу. Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги)відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" для працездатних осіб у сумі 80 грн.; для сімей, до складу яких входять працездатні і непрацездатні особи - 85 грн.; для сімей, які складаються лише з непрацездатних осіб - 110 грн.; для сімей, до складу яких входять інваліди - 115 грн., в розрахунку на одну особу  
Враховано    
    -896- Стоян О.М.
У частині першій статті 61 рівень забезпечення прожиткового мінімуму на одну особу (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" встановити у сумі 50% прожиткового мінімуму у розрахунку на одну особу замість 85 грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -897- Мороз О.О.
У статті 61 цифру "85" замінити цифрою "102", відобразивши відповідні зміни у додатку № 3.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -898- Бондарчук О.В.
Замість слів: ".... у сумі 85 грн. у розрахунку на одну особу" записати: "в сумі 100 грн. у розрахунку на одну особу".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -899- Забезпечити відповідними бюджетними ресурсами виконання вимог Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", згідно з якими розмір державної допомоги сім'ям з дітьми не може бути меншим від суми, що дорівнює 25 відсоткам розміру прожиткового мінімуму, а розмір допомоги при народженні дитини не може бути меншим суми, яка дорівнює двом прожитковим мінімумам. Для зазначеної норми потрібно передбачити видатки в обсязі 59,03 млн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -900- Заєць В.В.
Встановити рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" у розмірі 100 грн. Для цього додатково потрібно 1748 млн.грн., які пропонується винайти за рахунок перерозподілу коштів, які передбачається отримати по коду 24010000 "Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -901- Сухий Я.М.
В статті 61 слова "у сумі 85 грн." замінити на "у сумі 100 грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -902- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Кабінету Міністрів України визначити ресурс та розглянути можливість щодо надання допомоги на дітей до 16 років для багатодітних сімей. Величина допомог може бути різна і не пов'язана з допомогою малозабезпеченим сім'ям.  
Враховано Доручення Уряду   
397. Установити на 2004 рік розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", у сумі 100 грн.   -903- Стоян О.М.
Луценко Ю.В.
У частині 2 статті 61 розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", збільшити з 100 до 200 грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -904- Надрага В.І.
Частину другу статті 61 викласти у редакції: "Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", у сумі 140 грн. у розрахунку на одну особу. При визначенні права на встановлення надбавки на догляд застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, розрахований для сім'ї".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -905- Частину другу статті 61 викласти в редакції: " Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" у сумі 140 грн. у розрахунку на одну особу. При визначені права на встановлення надбавки на догляд застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність розрахований для сім'ї"  Враховано частково Доручення Уряду   
398. Установити, що у 2004 році:       
399. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається незастрахованим особам у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;   -906- Стоян О.М.
Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років встановити як для застрахованих, так і для незастрахованих жінок у єдиному розмірі - не нижче 85 грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -907- Артеменко Ю.А.
В абзаці 4 статті 61 цифри "50" замінити цифрами "100".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -908- Цифру 50 замінити цифрою 60.  Враховано частково Доручення Уряду   
400. одноразова допомога при народженні дитини незастрахованим особам надається у розмірі 300 грн.;   -909- Вінський Й.В.
Абзац 5 статті 61 викласти у такій редакції: "одноразова допомога при народженні дитини надається матері у розмірі 1000 грн.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -910- Луценко Ю.В.
Збільшити розмір допомоги, що надається незастрахованим особам при народженні дитини до 900 грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
401. розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;       
402. нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" здійснюється виходячи із рівня 85 грн.       
403. У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.       
404. Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2004 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.       
405. Стаття 62. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, можуть покриватися Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.   -911- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
В абзаці 1 статті 62 слова "можуть покриватися" замінити словом "покриваються", а слова "на договірних умовах" вилучити.  
Враховано в іншій редакції   
    -912- Катеринчук М.Д.
Створить в складі державного бюджету стабілізаційний фонд для компенсації випадаючих доходів бюджетів усіх рівнів в умовах нестабільності економіки і бюджету держави.  
Враховано в іншій редакції Доручення Уряду   
    -913- Терещук С.М.
Статтю 62 викласти в редакції "Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов"язаних із забезпеченим видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами. Дозволити Міністерству фінансів України надавати середньострокові безвідсоткові позички за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, а також на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних місцевих бюджетів, що затверджені відповідними місцевими радами. Вказана позичка підлягає поверненню, якщо за підсумками бюджетного року надходження до місцевих бюджетів доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів перевищують розрахункові показники Міністерства фінансів України, але в сумі не більше розміру перевиконання".  
Враховано в іншій редакції   
    -914- Гаврилюк В.В.
В абзаці першому статті 62 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" слова „можуть покриватися" замінити на „повинні покриватися на підставі звернення відповідної ради, незалежно від наявності перебування на повному казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів та незалежно від інших органів місцевого самоврядування".  
Враховано в іншій редакції   
406. Дозволити Міністерству фінансів України надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, а також на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних місцевих бюджетів, що затверджені відповідними місцевими радами.   -915- Статтю 62 викласти в такій редакції: "Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, житлово-комунальних послуг в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами. Зобов'язати Міністерство фінансів щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку №6 до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів затвердити на 2004 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до місцевих органів влади та самоврядування. Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту починаючи з 1 квітня 2005 року. Кабінету Міністрів України щоквартально інформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї статті. Кабінету Міністрів України до 15 квітня 2005 року врегулювати взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами. Дозволити Міністерству фінансів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних бюджетів, що затверджені відповідними місцевими радами."  Враховано    
    -916- Качур П.С.
В абзаці 2 статті 62 слово "середньострокові" замінити словом "короткострокові", а слова "на умовах повернення" вилучити. Доповнити статтю 62 абзацом 3 у наступній редакції: "При невиконанні прогнозних показників доходів, що враховуються при розрахунку трансфертів, доведених Міністерством фінансів України (для бюджетів міст районного значення, сіл, селищ - районними фінансовими органами), короткострокові позички не повертаються на суму недовиконання цих показників".  
Враховано в іншій редакції   
    -917- Жовтяк Є.Д.
У частині другій статті 62 слово "середньострокові" замінити словом "короткострокові", вилучити слова "на умовах повернення" та слова "а також на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних місцевих бюджетів, що затверджені відповідними місцевими радами". Доповнити статтю 62 реченням такого змісту: "При невиконанні прогнозних показників доходів, що враховуються при розрахунку трансфертів, доведених Міністерством фінансів України (для бюджетів міст районного значення, сіл, селищ - районними фінансовими органами), короткострокові позички не повертаються на суму недовиконання цих показників".  
Враховано в іншій редакції   
    -918- Мокроусов А.О.
Сташевський С.Т.
Бондаренко В.Д.
Лебедівський В.А.
Беспалий Б.Я.
Чорноволенко О.В.
Мішура В.Д.
Викласти абзац другий статті 62 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" в слідуючій редакції: „При недовиконанні визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, які враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів, Міністерство фінансів України передбачає відповідну компенсацію /дотацію, субвенцію/ з Державного бюджету для покриття випадаючих доходів місцевих бюджетів. Кабінету Міністрів України розробити відповідний механізм визначення та перерахування компенсації /дотації, субвенції/ з Державного бюджету місцевим бюджетам."  
Враховано в іншій редакції   
    -919- Гаврилюк В.В.
Встановити що згідно статті 62 Мінфін надає позички на безповоротній основі, або списує суму коштів, яку місцевий бюджет на в змозі повернути, або зменшує суму вилучення коштів з міст-донорів до Держбюджету.  
Враховано в іншій редакції   
    -920- Шпак В.Ф.
Доповнити законопроект статтею такого змісту: "Для покриття ризиків втрат місцевих бюджетів створити в складі державного бюджету страховий фонд (фонд ризику) за рахунок суми податку на доходи з фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення військовослужбовців".  
Враховано в іншій редакції   
    -921- Євдокимов В.О.
Передбачити норму, що дозволить органам місцевого самоврядування при необхідності у випадку наявності заборгованості по заробітній платі й енергоносіям направляти на вищевказані витрати кошти бюджету розвитку шляхом передачі бюджетних ресурсів зі спеціального в загальний фонд відповідного бюджету.  
Враховано в іншій редакції   
407. Стаття 63. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, надаються пільги на придбання твердого палива, виходячи із розрахунку вартості 1 тонни твердого палива на домогосподарство.   -922- Клюєв А.П.
У частині першій статті 63 слова "виходчи із розрахунку вартості 1 тонни твердого палива на домогосподарство" - вилучити.  
Відхилено Доручення Уряду   
    -923- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Шпак В.Ф.
внести зміни до п.1 статті 63 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" в частині чіткого визначення виду палива (пічне побутове) та середньої ціни на нього.  
Враховано Доручення Уряду   
    -924- Бокий І.С.
Вернигора Л.М.
Семенюк В.П.
Абзац перший статті 63 викласти в такій редакції: "Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, надаються пільги на придбання твердого палива, виходячи із розрахунку вартості 2 тони твердого палива на домогосподарство".  
Враховано Доручення Уряду   
    -925- Порошенко П.О.
Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
після слів "із розрахунку вартості "цифру 1 замінити на цифру 2  
Враховано частково Доручення Уряду   
408. Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.   -926- Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Абзац другій статті 63 вилучити, тому що суперечить чинному законодавству  
Відхилено    
409. Місцеві органи влади мають право надавати пільги на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.   -927- Катеринчук М.Д.
Доповнити статтею 63-1, наступного змісту: "Виділити з Державного бюджету України за рахунок міжбюджетних трансфертів 450000 тис.грн. на реалізацію передвиборчих програм народних депутатів України, партій (блоків партій) у виборчих округах та в адміністративно-територіальних одиницях. Народні депутати України зобов"язані, від свого імені до 1 лютого 2004 року надати Кабінету Міністрів України обгрунтовані пропозиції щодо розподілу передбачених частиною першою цієї статті коштів. Народний депутат України має виключне право щодо формування пропозицій, вибору об"єктів фінансування та виконавців робіт (на умовах конкурсу). Кабінет Міністрів України, в свою чергу, зобв"язаниий до 1 березня 2004 року розглянути та затвердити розподіл зазначених коштів відповідно до наданих пропозицій народних депутатів. Виділення коштів провести рівними сумами (по 225 млн. грн.) в два етапи: Перший етап: до 1 червня 2004 року; Другий етап: до 1 вересня 2004 року  
Відхилено    
410. Стаття 64. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2004 році є:   -928- Шуфрич Н.І.
Цільові субвенції враховувати на рівні міст обласного значення у спеціальному фонді, так як вони мають цільовий характер.  
Враховано    
411. 1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:       
412. кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;       
413. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);   -929- Жовтяк Є.Д.
В абзаці 3 пункту 1 статті 64 число "90" замінити на "100" і в кінці додати речення такого змісту: "ПДВ на такі операції не справляється".  
Відхилено    
414. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;       
415. кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;       
416. кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;       
417. запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;       
418. субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;       
419. 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;   -930- Слабенко С.І.
Климпуш О.Д.
Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
Пункт 2 частини першої статті 64 викласти у редакції: "2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. При цьому, в залежності від місця реєстрації транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок зараховується: у місті Києві - у розмірі 50 відсотків до територіального дорожнього фонду у складі Київського обласного бюджету та 50 відсотків до спеціального фонду Київського міського бюджету; у місті Севастополь та інших населених пунктах - у розмірі 85 відсотків до територіальних дорожніх фондів у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджету міста Севастополь та 15 відсотків до спеціального фонду відповідних міських, селищних та сільських бюджетів".  
Відхилено    
    -931- Губський Б.В.
В пункті 2 статті 64 слова "50 відсотків - до бюджету Автономної республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території" замінити словами "85 відсотків - до бюджету Автономної республіки Крим і обласних бюджетів та 15 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території"  
Відхилено    
    -932- Надрага В.І.
Баграєв М.Г.
Райков Б.С.
Майко В.І.
Заєць В.В.
забезпечити введення в дію у повному обсязі Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", зокрема 85 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів зарахувати до територіальних дорожніх фондів у складі обласних бюджетів та 15 відсотків - до спеціального фонду відповідних міських, селищних та сільських бюджетів.  
Відхилено    
    -933- Бондаренко Г.І.
У пункті 2 статті 64 після слів: "до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету)" додати слова та цифри: "до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету у розмірі 70 відсотків та 30 відсотків - до бюджету Київської області)", після слів "та 70 відсотків" додати: "м. Києва".  
Відхилено    
    -934- Франчук І.А.
Пункт 2 статті 64 викласти у наступній редакції: "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі 85 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 15 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території".  
Відхилено    
    -935- Качур П.С.
Пункт 2 статті 64 викласти у наступній редакції: "2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів що зараховується у розмірі 100 відсотків - до бюджету міст Києва, Севастополя та бюджетів міст - обласного значення у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; а також 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до міських (крім міст Києва, Севастополя та міст обласного значення), селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території; ".  
Враховано    
    -936- Кукоба А.Т.
Надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів для міст обласного значення передбачити в розмірі 100 відсотків.  
Враховано    
    -937- Устенко О.А.
Гуменюк О.І.
Тарасюк І.Г.
Полянчич М.М.
Манчуленко Г.М.
Кириленко В.А.
Матвійчук Е.Л.
Іванчо І.В.
Залишити без змін положення Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" разом з передачею на утримання організаціям Укравтодору доріг в населених пунктах, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення  
Враховано Доручення Уряду   
    -938- Шпак В.Ф.
кошти податку з власників транспортних засобів пропонується акумулювати у спеціальних фондах бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, використовувати їх на фінансування як автомобільних доріг загального користування, так і вулиць в населених пунктах, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, і передати ці вулиці на утримання організаціям Укравтодору  
Враховано Доручення Уряду   
420. 3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);   -939- Слабенко С.І.
Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
Пункт 3 частини першої статті 64 доповнити словами "що зараховується до територіальних дорожніх фондів у складі бюджету АРК, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополь і спрямовується на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування".  
Відхилено    
    -940- Климпуш О.Д.
Викласти в редакції: "плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними пунктами), що зараховується до територіальних дорожніх фондів у складі бюджету АРК, обласних бюджетів і бюджету м. Севастополя і спрямовується на фінансування витрат, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування".  
Відхилено    
421. 4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;       
422. 5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;   -941- Матвієнков С.А.
Пункт 5 статті 64 викласти у наступній редакції: „20 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, а 50 відсотків залишити у розпорядженні підприємства для цільового використання на природоохоронні заходи".  
Відхилено    
423. 6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;       
424. 7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;       
425. 8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;       
426. 9) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;       
427. 10) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів.   -942- Франчук І.А.
Статтю 64 доповнити пунктом 11 наступного змісту: "11) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, якщо маршрут їх руху пролягає територією Автономної Республіки Крим або однією з областей".  
Відхилено    
    -943- Шибко В.Я.
Пункт 11 статті 64 доповнити словами "50 відсотків за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України зараховуються до районних в областях та міських бюджетів"  
Відхилено    
    -944- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Джоджик Я.І.
Доповнити такими пунками 11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам; 12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -945- Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Порошенко П.О.
Статтю 64 доповнити пунктом " 11) надходження добровільних внесків від фізичних та юридичних осіб на поточне утримання бюджетних установ та заходів"  
Враховано редакційно    
428. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.       
429. При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.   -946- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Дозволити у 2004 році надавати з місцевих бюджетів позички терміном до одного бюджетного року суб'єктам підприємницької діяльності агропромислового комплексу для закупівлі зерна в порядку, затвердженому відповідними місцевими органами самоврядування, у тому числі й обласними радами.  
Відхилено    
    -947- Шибко В.Я.
Необхідно внести норму закону, що штрафи стягуються за рішенням місцевого суду державною виконавчою службою і зараховуються спочатку на 100 відсотків до місцевого бюджету, потім 50 відсотків залишається у розпорядженні місцевих бюджетів, а 50 відсотків перенаправляється до державного бюджету  
Відхилено    
    -948- Ввести додаткову статтю: Стаття ____. "Встановити, що відносини між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ у 2004 році будуються відповідно до норм Бюджетного кодексу та методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення сіл, селищ, затвердженої Кабінету Міністрів України."  Враховано    
    -949- Слабенко С.І.
Климпуш О.Д.
Горбаль В.М.
Шаров І.Ф.
Частину третю статті 64 викласти у редакції: "Кошти податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зараховані до територіальних дорожніх фондів у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополь, спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а також вулиць в населених пунктах, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, які передати на утримання організаціям Укравтодору. Кошти податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зараховані до міських, селищних та сільських бюджетів, спрямовуються на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, а в разі відсутності у населених пунктах таких вулиць або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт - на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах".  
Враховано в іншій редакції Доручення Уряду   
    -950- Губський Б.В.
Останній абзац статті 64 доповнити реченням такого змісту: "За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або обласної ради кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів можуть бути спрямовані на ремонт і утримання доріг і вулиць в населених пунктах в межах відповідно АР Крим та областей".  
Враховано в іншій редакції   
    -951- Демьохін В.А.
Статтю 64 доповнити абзацом: "Установити, що органи місцевого самоврядування мають право спрямовувати кошти місцевих бюджетів на місцеві програми по боротьбі зі злочинністю та поліпшення громадської безпеки".  
Враховано    
    -952- Загрева Б.Ю.
Передбачити окрему статтю щодо розподілу коштів цільових програм по регіонах.  
Враховано в іншій редакції   
430. VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -953- Розмір прожиткового мінімуму встановити в сумі 380 грвень замість 356 грн., запропонованих Кабінетом Міністрів  Відхилено    
    -954- Фоменко К.О.
Ввести додаткову статтю: Стаття ____. "Встановити, що органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства та врахованих у бюджеті на 2004 рік прогнозних обсягах." Обґрунтування: Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів вирівнювання на наступний рік, є надто напруженим і органи стягнення, як державні органи, мають нести відповідальність за їх виконання.  
Відхилено    
    -955- Гірник Є.О.
Виписати окрему статтю бюджету про будівництво газопроводів-відводів до населених пунктів в рахунок погашення недоїмки до бюджету НАК "Нафтогаз України"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -956- Порошенко П.О.
Король В.М.
Доповнити проект державного бюджету статтею наступного змісту: "Заборонити правоохоронним органам та силовим структурам отримувати благодійні гранти, дарунки, внески, а, в разі надходження, зараховувати їх до загального фонду Державного бюджету як інші надходження".  
Враховано Доручення Уряду   
431. Стаття 65. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 94 цього Закону.   -957- Жовтяк Є.Д.
У статті 65 виключити слова "взаємозаліку, застосування векселів, " та "та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах"  
Відхилено    
    -958- Доповнити статтю 65 фразою "списання заборгованості Концерну РРТ та підприємств, що входять до його складу - енергопостачальним організаціям за спожиту електроенергію станом на 1 січня 2003 року в рахунок заборгованості цих організацій по податках і зборах (обов'язкових платежах), до бюджетів усіх рівнів".  Відхилено    
    -959- Порошенко П.О.
Статтю 65 викласти в наступній редакції: "Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у не грошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України, наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 94 цього Закону та операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (непередбачені для подальшого продажу)".  
Враховано    
432. Стаття 66. Установити, що господарські організації:   -960- Потребує уточнення стосовно сплати державними корпоратизованими, не корпоратизованими та казенними підприємствами частини прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків від чистого прибутку за результатами річної (2003 р.) та щоквартальними фінансово-господарської діяльності і внесення відповідних змін до Закону України "Про систему оподаткування", а також приведення у відповідність до Закону України "Про банки і банківську діяльність", оскільки до господарських товариств належать і державні банки. Виключити. При необхідності розглядати в окремому проекті Закону по внесенню змін до законів України з питань оподаткування.  Відхилено    
    -961- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Статтю 66 вилучити.  
Відхилено    
433. - державні та казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків від чистого прибутку;   -962- Вінський Й.В.
Абзац 2 статті 66 викласти у такій редакції: "- державні та казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частну прибутку (доходу). Розмір цієї сплати для державних підприємств складає - 15 відсотків від чистого прибутку, для казенних підприємств - 5 відсотків від чистого прибутку. При цьому, сплачена відповідно до цієї норми частина прибутку державних та казенних підприємств до бюджету до дивідендів не прирівнюється та оподаткуванню не підлягає".  
Відхилено    
    -963- Доповнити абзац 1 статті 66 словами " (крім державних підприємств, які перебувають у віданні НАН України)".  Відхилено    
434. - акціонерні, холдингові, лізингові компанії та інші, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину чистого прибутку, пропорційно державній частці (акції, паїв) у їх статутних фондах, але не більше 15 відсотків від чистого прибутку.   -964- Вінський Й.В.
В абзаці 3 статті 66 замість слів "але не більше 15 відсотків від чистого прибутку" записати "у розмірі 15 відсотків від чистого прибутку. При цьому, сплачена відповідно до цієї норми частина прибутку до дивідендів не прирівнюється та оподаткуванню не підлягає".  
Враховано в іншій редакції   
435. Вказані господарські організації сплачують зазначені платежі в строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств та подають органам державної податкової служби інформацію щодо нарахованих та сплачених платежів за формою, визначеною Державною податковою адміністрацією разом з декларацією з податку на прибуток підприємств.   -965- Демьохін В.А.
Статтю 66 доповнити абзацом: "Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2004 року визначити порядок здійснення платежів щодо дивідендів (доходів), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності"  
Відхилено    
    -966- Порошенко П.О.
Король В.М.
Доповнити абзацом наступного змісту: "Відкриті акціонерні товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та "Державний ощадний банк України" сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу) в розмірі 15 відс. від чистого прибутку".  
Враховано в іншій редакції Доручення Уряду   
436. Стаття 67. Продовжити до 1 січня 2005 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-ХІV та від 15 липня 1999 року № 967-ХІV. Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 2 відсотків.   -967- Виключити. При необхідності розглянути в окремому проекті Закону України про внесення змін до законів України з питань оподаткування.  Відхилено    
    -968- перше речення доповнити словами: " (з у рахуванням змін, внесених Законом України від 22 травня 2003 року №849-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законів з питань оподаткування)".  Відхилено Доручення Уряду   
    -969- Національний банк України
Вважаючи за доцільне скасувати будь-які законодавчі норми щодо додаткових зборів з валютообмінних операцій, пропонується виключити статтю 67 проекту  
Відхилено    
    -970- Статтю 67 записати в наступній редакції: "Стаття 67. Продовжити до 1 січня 2005 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-ХІV та від 15 липня 1999 року № 967-ХІV. Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 3 відсотків." Додаткові доходи від збільшення ставки збору з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року з 2 до 3 відсотків у обсязі 971293,0 тис.грн. спрямувати на збільшення видатків освіти і науки.  Відхилено    
    -971- Супрун Л.П.
Осика С.Г.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Нощенко М.П.
Капустін В.В.
У статті 67 слова " Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 2 відсотків" виключити.  
Враховано    
    -972- Жовтяк Є.Д.
У статті 67 замінити цифру "2" на цифру "1,2"  
Враховано частково    
    -973- Жовтяк Є.Д.
Челноков С.Д.
Стаття 67. „в розмірі 2 відсотків" за мінити на „в розмірі одного відсотка"  
Враховано    
437. Стаття 68. Заборонити в 2004 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.   -974- Стоян О.М.
У статті 68 виключити слова "реструктуризацію або" та "надавати відстрочки щодо термінів її сплати".  
Відхилено    
    -975- Доповнити статтю 68 фразою "за винятком списання заборгованості Концерну РРТ та підприємств, що входять до його складу - по податках і зборах (обов'язкових платежах), до бюджетів усіх рівнів станом на 1 січня 2003 року та нарахованих на них штрафних санкцій".  Відхилено    
    -976- Сушкевич В.М.
Викласти у редакції: " Заборонити в 2004 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки)суб"єктів господарювання за податками, зборами ( обов"язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості суб"єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками (крім підприємств та організацій громадських організацій інвалідів), фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету. Списання бюджетних позичок наданих підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів до 31 грудня 2002 року Фондом соціального захисту інвалідів, провадиться у виключних випадках у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням стану фінансово - господарської діяльності цих підприємств та організацій ".  
Враховано частково Доручення Уряду   
438. Стаття 69. Установити, що в 2004 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 33, ст. 207; 1999 р., № 8, ст. 59; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92), збільшені в 3,03 раза.       
439. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2004 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238).       
440. Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.   -977- Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Порошенко П.О.
У третьому абзаці статті 69 після слів "щомісячно протягом" цифри "30" замінити на "15"  
Враховано    
441. Звільнити, як виняток у 2004 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств з визначенням розмірів земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням цієї пільги з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку. У разі невнесення податку в термін визначений абзацом третім цієї статті для платників податку дія частини другої статті 149 Земельного Кодексу України (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 12-13, ст. 92), щодо надання згоди землекористувачами на вилучення земельних ділянок, призупиняється. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради відповідно до повноважень, зобов'язані приймати рішення про вилучення цих земель і використовувати їх згідно із законодавством.   -978- Шандра В.М.
Статтю 69 доповнити абзацом 5: "За рахунок субвенцій з державного бюджету відшкодувати втрати місцевих бюджетів від звільнення земель Міністерства оборони України від сплати земельного податку, яке передбачено абзацом 4 даної статті".  
Відхилено    
    -979- Вінський Й.В.
В абзаці 4 статті 69 друге речення викласти у редакції: "Перелік зазначених підприємств з визначенням науково обґрунтованих розмірів земельних ділянок, що не підлягають оподаткуванню, затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням цієї пільги з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано Доручення Уряду   
    -980- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Частину четверту статті 69 виключити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -981- Демьохін В.А.
В абзаці 4 статті 69 після слів: "і установ виконання покарань" доповнити словами: "а також підприємства суднобудівної промисловості"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -982- Гінзбург О.П.
Після слів "належать до сфери управління військових формувань, утворених відповідно до законів України" доповнити словами: "та підприємства і науково-дослідні інститути хімічних продуктів, заподіяні у виробництві спеціальної та військової техніки більше ніж на 50 відсотків".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -983- Заплатинський В.М.
Франчук І.А.
Статтю 69 пункт 4 доповнити словами "дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади".  
Враховано частково Доручення Уряду   
442. Установити, що в 2004 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 5-1 (в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств),6,13,17,19,23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205), здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.   -984- Васадзе Т.Ш.
У статті 69 після слів " (в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств)" цифру "6" виключити  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -985- Стоян О.М.
У частині 5 статті 69 виключити пункти 6,13,23 частини 1 статті 12 Закону України "Про плату за землю".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -986- Майко В.І.
Єщенко В.М.
Зберегти пільги, визначені Законами України "Про визнання бронетанкової галузі однієї з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки" та "Про державну підтримку літакобудівної промисловості" (пункти 19,23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю").  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -987- Жовтяк Є.Д.
Фельдман О.Б.
Вилучити частину 5 статті 69.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -988- Демьохін В.А.
В абзаці 5 статті 69 вилучити посилання на пункт 13 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -989- Семенюк В.П.
В абзаці 5 ст.69 цифру 5-1 вилучити  
Враховано частково Доручення Уряду   
443. Установити, що у 2004 році пільги по платі за землю, визначені підпунктами 3 і 4 статті 12 Закону України „Про плату за землю" застосовуються до спеціалізованих санаторіїв України для реабілітації хворих та вітчизняних закладів культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.   -990- Стоян О.М.
У частині 6 статті 69 після слів "для реабілітації хворих" доповнити словами "дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, громадських організацій інвалідів України, підприємств та організацій громадських організацій інвалідів".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -991- Артеменко Ю.А.
До переліку установ, яким надаються пільги по платі за землю, включити заклади молодіжних програм.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -992- Сафіуллін Р.С.
Бубка С.Н.
слова "фізичної культури та спорту" виключити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -993- Жовтяк Є.Д.
Челноков С.Д.
Вилучити абзац 6 статті 69.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -994- Сушкевич В.М.
Останній абзац статті 69 викласти в редакції: "Установити, що у 2004 році пільги по платі за землю, визначені підпунктами 3 і 4 статті 12 Закону України "Про плату за землю" застосовуються до спеціалізованих санаторіїв України для реабілітації хворих, вітчизняних закладів культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також до громадських організацій інвалідів, підприємств громадських організацій інвалідів, майно яких є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу)"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -995- Після слів ".. фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів" доповнити словами: "дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів підприємств та організацій України і громадських організацій інвалідів України не менше 100% діючих ставок на відповідних територіях".  Враховано частково Доручення Уряду   
    -996- У абзаці 6 статті 69 після слів "для реабілітації хворих" доповнити слова "..., дитячих санаторно-курортних закладів";  Враховано частково Доручення Уряду   
    -997- Демьохін В.А.
викласти в такій редакції: „Установити, що у 2004 році пільги по платі за землю, визначені підпунктами 3 і 4 статті 12 Закону України „Про плату за землю" застосовуються до спеціалізованих санаторіїв України для реабілітації хворих та вітчизняних закладів культури, науки, освіти (в тому числі інтернатні заклади), охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Інтернатним закладам також надається право здійснення користування землею для цілей утримання допоміжних сільськогосподарських об'єктів - без орендної плати. Перелік інтернатних закладів, які утримують допоміжні господарства затверджується відповідними органами місцевого самоврядування. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням не підпадають під дію зазначеної у статті норми".  
Враховано частково Доручення Уряду   
444. Стаття 70. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.       
445. Загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.       
446. Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.   -998- Демьохін В.А.
наприкінці статті додати абзац „Установити, що в 2004 році укладання угод про передачу видатків на виконання власних повноважень між місцевими бюджетами на наступний рік повинно бути здійснено в термін до 1 серпня 2004 року".  
Відхилено    
    -999- Демьохін В.А.
наприкінці статті додати абзац: „Установити, що в 2004 році Міністерство фінансів України у місячний термін після набрання чинності Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" складає та затверджує помісячний бюджетний розпис доходів та видатків спеціального фонду державного бюджету. Примірник затвердженого бюджетного розпису доходів та видатків спеціального фонду державного бюджету в двотижневий термін передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни".  
Враховано    
447. Стаття 71. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.   -1000- Доповнити статтю 71 словами "за винятком, передбаченим Законом України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"  Відхилено    
    -1001- Руденко Г.Б.
У прикінцевих положеннях передбачити статтю 71-1 наступного змісту: "Установити, що при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, передбачається виділення 35.000 тис.грн. на буріння артезіанських свердловин."  
Враховано частково Доручення Уряду   
448. Стаття 72. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.   -1002- Стоян О.М.
Вилучити статтю 72.  
Відхилено Доручення Уряду   
    -1003- Не підтримувати норми проекту, які носять антисоціальний характер та порушують статті 22,43 Конституції України., а саме: подовження у 2004 році обмеження щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, на які згідно Із законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, а також призупинення певних норм законів України стосовно захисту окремих категорій громадян (статті 72,74)  Відхилено Доручення Уряду   
449. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею.   -1004- Челноков С.Д.
вилучити  
Відхилено    
    -1005- Лукашук О.Г.
Вирішити питання заміни пільг окремих категорій населення в оплаті за спожиті послуги житлово-комунального господарства грошовим забезпеченням відповідних категорій населення.  
Відхилено    
450. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, безоплатного встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.   -1006- Демьохін В.А.
У абзаці 3 статті 72 замість слів: "надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб" записати: "надаються без обмеження їх доходів величиною прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Передбачити в 2004 році в повному обсязі компенсації відповідним міністерствам та відомствам, які здійснюють надання, зазначених у статті, соціальних гарантій за професійною ознакою працівникам бюджетних установ (військовослужбовцям)".  
Відхилено    
    -1007- Челноков С.Д.
вилучити  
Відхилено    
451. Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.   -1008- Демьохін В.А.
Останній абзац статті 72 - вилучити  
Відхилено    
    -1009- Качур П.С.
Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
Доповнити статтю 72 абзацом наступного змісту: „Головним розпорядникам коштів державного бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи виходячи із бюджетних призначень". Відповідні цифрові зміни внести в додаток № 3 про розподіл видатків державного бюджету в розрізі кодів програмної та функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в колонці „комунальні послуги та енергоносії".  
Враховано частково Доручення Уряду   
452. Стаття 73. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходяться під опікою або піклуванням громадян, що має право на пільги, та проживає разом з ним.   -1010- Стоян О.М.
Вилучити статтю 73.  
Відхилено    
    -1011- Турчинов О.В.
Вилучити частину першу статті 73.  
Відхилено    
    -1012- Поширити надання пільг на члена сім'ї інваліда ІІ групи, який разом з ним проживає і здійснює за ним нагляд  Відхилено    
    -1013- Гаврилюк В.В.
Розширити перелік членів сім'ї пільговика, що також мають право на пільги, та привести статтю 73 проекту у відповідність із Рішенням Конституційного Суду України (у справі про офіційне тлумачення терміна „члени сім'ї") від 03.06.1999 року.  
Відхилено    
453. Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися безоплатним житлом, опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такими пільгами.   -1014- Качур П.С.
Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
Доповнити проект статтею 73а у наступній редакції: „Визнати виплати педагогічним працівникам надбавок за вислугу років, щорічної грошової винагороди в розмірі посадового окладу за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки за 1997-2000 роки, а також компенсації працівникам бюджетних установ (освіти, охорони здоров'я, культури, соцзахисту населення та ін.), які працюють (працювали) у сільській місцевості та проживають у цих населених пунктах за 1997-1999 та 2002-2003 роки за комунальні послуги відповідно до чинного законодавства державним боргом і компенсувати місцевим бюджетам втрати від проведення видатків, не врахованих при затвердженні Державного бюджету України, провести реструктуризацію цього боргу. Кабінету Міністрів України визначити порядок нарахування та виплати заборгованих сум."  
Враховано частково Доручення Уряду   
454. Стаття 74. З метою покриття ризиків втрат бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи, та досягнення реальності та збалансованості державного та місцевих бюджетів зупинити на 2004 рік дію:   -1015- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Призупинити впровадження соціальних пільг, передбачених Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" до упорядкування та перегляду діючих соціальних пільг і допомог, та визначення уточненого кола отримувачів тих категорій, хто їх потребує в залежності від їх загального обсягу за рахунок всіх джерел фінансування місцевих і державного бюджету  
Відхилено    
    -1016- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
З метою забезпечення надходжень до бюджету з доходів фізичних осіб у повному обсязі та врегулювання повернення цього податку на доходи, виплачені в натуральній формі, доповнити ст. 74 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" пунктом: Закону України від 11 липня 2002 року № 96-ІV „ Про внесення змін до статті 23 Закону України „ Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 41, ст. 294).  
Відхилено    
    -1017- Мороз О.О.
Вінський Й.В.
Семенюк В.П.
Статтю 74 вилучити як таку, що суперечить Конституції України та Закону України "Про систему оподаткування", привести у відповідність до рішення Конституційного суду України № 5-рп/2002 від 20 березня 2002 року та Уряду внести пропозиції щодо змін до чинних законів  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1018- Надрага В.І.
Пропонується призупинити на 2004 рік пільги, що були надані відповідними законами України суб'єктам СЕЗ та ТПР, в частині їх звільнення від сплати ввізного мита, податку на додану вартість та податку на прибуток (як джерело збільшення доходів і збільшення видатків на соціальний захист ветеранів війни та інвалідів).  
Враховано    
    -1019- Потапов В.І.
Пропонується призупинити на 2004 рік пільги, що були надані відповідними законами України суб'єктам СЕЗ, в частині їх звільнення від сплати ввізного мита, податку на додану вартість та податку на прибуток (як джерело збільшення доходів і збільшення видатків на соціальний захист ветеранів війни та інвалідів).  
Враховано    
    -1020- Призупинити на 2004 рік пільги, що були надані відповідними законами України суб'єктам СЕЗ та ТПР, в частині їх звільнення від сплати ввізного мита, податку на додану вартість та податку на прибуток  Враховано    
    -1021- Не підтримувати норми проекту, які носять антисоціальний характер та порушують статті 22, 43 Конституції України., а саме: подовження у 2004 році обмеження щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, на які згідно Із законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, а також призупинення певних норм законів України стосовно захисту окремих категорій громадян (статті 72, 74)  Враховано частково Доручення Уряду   
    -1022- Виключити. При необхідності скорегувати та розглядати в окремому проекті Закону по внесенню змін до Закону України з питань оподаткування.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -1023- Сабашук П.П.
Зберегти у 2004 році дію податкових пільг для спеціальних підприємств Українського товариства сліпих і глухих.  
Враховано частково Доручення Уряду   
455. 1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України,1992 р., № 41, ст. 598; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1024- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Пункт 1 статті 74 виключити.  
Враховано    
456. 2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України,1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;       
457. 3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України,1994 р., № 36, ст. 340; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1025- пункт 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) Кодексу України про надра.  Відхилено    
    -1026- Статтю 74 доповнити пунктом наступного змісту: Останнього абзацу статті 16 Кодексу України "Про надра".  Враховано    
458. 4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України,1994 р., № 17, ст. 99; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;   -1027- Борзих О.І.
Вилучити пункт 4 статті 74.  
Відхилено    
459. 5) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України,1995 р., № 23, ст. 183; 1999 р., № 9 - 10, ст. 68; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1028- Стоян О.М.
Пункт 5 статті 74 вилучити.  
Враховано    
460. 6) частини другої статті 12 і пункту "ж" та пункту "ї" (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням) частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України,1993 р., № 4, ст. 19);   -1029- Стоян О.М.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Пункт 6 статті 74 вилучити.  
Відхилено    
    -1030- Вилучити норму щодо призупинення пільг (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням) медичним працівникам, які працюють у сільській місцевості  Відхилено    
461. 7) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України,1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;   -1031- Раханський А.В.
Виключити слова "50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим".  
Відхилено    
462. 8) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 25, ст. 172);   -1032- Борзих О.І.
Вилучити пункт 8 статті 74.  
Відхилено    
463. 9) статті 28 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України,1992 р., № 21, ст. 294; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1033- Стоян О.М.
Беспалий Б.Я.
Пункт 9 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
464. 10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України,1995 р., № 25, ст. 191; 1999 р., № 28, ст. 231; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1034- Стоян О.М.
Беспалий Б.Я.
Пункт 10 статті 74 вилучити.  
Враховано Доручення Уряду   
    -1035- Качур П.С.
Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
У статті 74 пункти 10 викласти в наступній редакції: „10) абзацу десятого частини другої статті 28 Закону України „Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України; 1995 р., №25, ст.191; 1999 р. №28, ст..231; 2001 р. №2-3, ст.10; 2002 р. № 12-13, ст.. 92);  
Враховано частково Доручення Уряду   
465. 11) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 23, ст. 177; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1036- Стоян О.М.
Борзих О.І.
Беспалий Б.Я.
Пункт 11 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1037- Качур П.С.
Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
У статті 74 пункт 11 викласти в наступній редакції: 11) частини другої статті 30 Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України; 2000 р., №23, ст..177; 2001 р. №2-3, ст.10; 2002 р. №12-13, ст..92);  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1038- Калінчук В.А.
Вилучити пункт 11) щодо змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну діяльність" в частині права працівників бібліотек на доплату за вислугу років.  
Враховано частково Доручення Уряду   
466. 12) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради України,1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 49, ст. 303; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1039- Косінов С.А.
Беспалий Б.Я.
Виключити абзац 12, як такий що суперечить ст. 22 Конституції України  
Відхилено    
467. 13) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 21, ст. 84; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1040- Стоян О.М.
Артеменко Ю.А.
Косінов С.А.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Беспалий Б.Я.
Пункт 13 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1041- Калінчук В.А.
Вилучити пункт 13) щодо змін до статті 57 Закону України "Про освіту" в частині встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним працівникам та обслуговуючому персоналу, а також щодо забезпечення педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості, безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням.  
Враховано частково Доручення Уряду   
468. 14) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 46, ст. 393; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1042- Стоян О.М.
Артеменко Ю.А.
Качур П.С.
Косінов С.А.
Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Беспалий Б.Я.
Пункт 14 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1043- Калінчук В.А.
Вилучити пункт 14) щодо Закону України "Про позашкільну освіту" в частині середньої і граничної наповнюваності груп у позашкільних навчальних закладах.  
Враховано частково Доручення Уряду   
469. 15) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25, частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України,1999 р., № 28, ст. 230; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1044- Стоян О.М.
Артеменко Ю.А.
Косінов С.А.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Беспалий Б.Я.
Пункт 15 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1045- Челноков С.Д.
слова "абзаців другого-восьмого частини першої статті 25..." замінити на "абзаців третього-восьмого частини першої статті 25..."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1046- Качур П.С.
Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
У статті 74 пункти 15 викласти в наступній редакції: „15) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України,1999 р., № 28, ст. 230; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92)";  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1047- Калінчук В.А.
Вилучити пункт 15) щодо Закону України "Про загальну середню освіту" в частині педагогічного навантаження вчителя.  
Враховано частково Доручення Уряду   
470. 16) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 49, ст. 259);   -1048- Стоян О.М.
Артеменко Ю.А.
Качур П.С.
Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Беспалий Б.Я.
Пункт 16 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1049- Калінчук В.А.
Вилучити пункт 16) щодо Закону України "Про дошкільну освіту" в частині педагогічного навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування.  
Враховано частково Доручення Уряду   
471. 17) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 20, ст. 134);   -1050- Стоян О.М.
Борзих О.І.
Косінов С.А.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Беспалий Б.Я.
Пункт 17 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
472. 18) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 - 3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 30, ст. 142);   -1051- Стоян О.М.
Косінов С.А.
Фельдман О.Б.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Беспалий Б.Я.
Пункт 18 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1052- Калінчук В.А.
Вилучити пункт 18) щодо Закону України "Про охорону дитинства" в частині організації безкоштовного харчування учнів 1 - 3 класів загальноосвітніх навчальних закладів.  
Враховано частково Доручення Уряду   
473. 19) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України в разі їх цільового використання; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20,21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10, № 15, ст. 74; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1053- Шуфрич Н.І.
Мусіяка В.Л.
Вилучити пункт 19 статті 74 в частині статей 3, 19, 20, 21, 22 Закону України "Про плату за землю"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1054- Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Сміяненко І.М.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Вилучити пункт 19 статті 74  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1055- У пункті 19 статті 74 слова: "статей 19, 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" вилучити  Враховано частково Доручення Уряду   
    -1056- Мовчан В.П.
Виключити в частині статті 3 Закону України "Про плату за землю".  
Враховано частково Доручення Уряду   
474. 20) пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 30, ст. 249);   -1057- Стоян О.М.
Пункт 20 статті 74 вилучити.  
Відхилено    
    -1058- призупинити дію лише абзацу другого пункту 22.3 статті 22.  Відхилено    
475. 21) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України,1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 40, ст. 361; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині формування дорожніх фондів;   -1059- Слабенко С.І.
Стоян О.М.
Климпуш О.Д.
Горбаль В.М.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Пункт 21 статті 74 вилучити.  
Враховано частково    
476. 22) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України,1998 р., № 46 - 47, ст. 280; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;       
477. 23) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України,1999 р., № 45, ст. 397; 2002 р., № 11, ст. 79, № 12 - 13, ст. 92) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;   -1060- Стоян О.М.
Пункт 23 статті 74 вилучити.  
Відхилено    
478. 24) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України,1999 р., № 50, ст. 433; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;   -1061- Терещук С.М.
Доповнити статтю 74 пунктами: "підпунктів 22.1.4 та 22.1.5. пункту 22.1. статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо оподаткування процентів на депозитні вклади в банках, операцій з продажу нерухомого майна, оподаткування доходів, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових та немайнових прав"; статті 56 Закону України від 22.05.03 № 889-ІУ "Про податок з доходів фізичних осіб" в частині щомісячного зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати на суму податкової соціальної пільги. Перерахунок утриманого податку на суму податкової соціальної пільги провести за підсумками року у порядку, визначеному в абзаці а) підпункту 6.5.2 пункту 6.5. статті 6; абзац г) підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону України від 21.12.2000 № 2181 "Про порядок погашення зобов"язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Це пов"язано з необхідністю виключення будь-якого списання заборгованості форс-мажорних обставин. Кошти для компенсації підприємствам, установам, організаціям злитків, пов"язаних з виникненням форс-мажорних обставин, підтверджених Торгво-промисловою палатою України, за умови, що отримувач компенсації добросовісно розрахувався з бюджетом за період діяльності, коли ніщо не заважало отримувати прибутки, передбачити в державному бюджеті.  
Відхилено    
    -1062- Стоян О.М.
Виключити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
479. 25) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 27, ст. 212; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1063- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Пункт 25 статті 74 виключити.  
Враховано частково    
480. 26) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України,1999 р., № 2 - 3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1064- Артеменко Ю.А.
Косінов С.А.
Беспалий Б.Я.
Пункт 26 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
481. 27) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 31, ст. 248; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1065- Національний банк України
Вилучити пункт 27 статті 74 в частині відстрочення погашення кредитів та одночасно передбачити у видатковій частині збільшення видатків на обслуговування державного боргу на 350-380 млн. грн.  
Відхилено    
    -1066- Національний банк України
Вилучити пункт 27 статті 74 в частині призупинення статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України"  
Відхилено    
    -1067- Виключити.  Відхилено    
482. 28) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України,1991 р., № 41, ст. 546; 1998 р., № 34, ст. 230) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;   -1068- Стоян О.М.
Пункт 28 статті 74 вилучити.  
Відхилено    
483. 29) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 36, ст. 298; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1069- Луценко Ю.В.
пункт 29 статті 74 вилучити  
Відхилено    
484. 30) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);       
485. 31) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частин шостої і сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 27, ст. 211);   -1070- Стоян О.М.
Артеменко Ю.А.
Беспалий Б.Я.
Пункт 31 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
486. 32) частини другої статті 21 та частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України,1997 р., № 17, ст. 122; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);   -1071- Загрева Б.Ю.
Вилучити слова "частини другої статті 21 та"  
Враховано    
487. 33) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпунктів 3 та 4) Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 43, ст. 370) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту;   -1072- Стоян О.М.
Пункт 33 статті 74 вилучити.  
Відхилено    
    -1073- Фельдман О.Б.
Виключити в частині пільг для параолімпійських видів спорту.  
Відхилено    
488. 34) пункту 8 статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 12, ст. 64);       
489. 35) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 38, ст. 315);       
490. 36) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 20, ст. 82; 1998 р., № 30 - 31, ст. 193);       
491. 37) пунктів 83,84,85,87,118,125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 33 - 34, ст. 272; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);       
492. 38) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 10, ст. 44);   -1074- Стоян О.М.
Катеринчук М.Д.
Пункт 38 статті 74 вилучити.  
Відхилено    
    -1075- Виключити. При необхідності розглядати в окремому проекті Закону по внесенню змін до Закону України з питань оподаткування.  Відхилено    
493. 39) Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (Відомості Верховної Ради України,2003 р., № 24, ст. 162);   -1076- Семенюк В.П.
Стоян О.М.
Артеменко Ю.А.
Жовтяк Є.Д.
Пункт 39 статті 74 вилучити  
Враховано частково Доручення Уряду   
494. 40) статей 21,22 та пункту 3 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 36, ст. 266).   -1077- Грачев О.О.
Станецький Г.С.
Пункт 40 статті 74 вилучити  
Відхилено    
495. 41) статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР,1991, № 21, ст.252) в частині сплати бюджетними установами штрафних санкцій;   -1078- Стоян О.М.
Артеменко Ю.А.
Фельдман О.Б.
Пункт 41 статті 74 вилучити.  
Відхилено    
496. 42) другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України,1992 р., № 15, ст. 190);   -1079- Стоян О.М.
Пункт 42 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
497. 43) пункту 6 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 19.06.2003 № 980 (щодо платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування);       
498. 44) статті 2 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293; 2003 р., № 7, ст. 71) в частині встановлення пенсій за особливі заслуги комісіями з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях;   -1080- Стоян О.М.
Васильєв Г.А.
Цибенко П.С.
Пункт 44 статті 74 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
499. 45) абзацу 4 статті 19 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України,1992, № 49, ст.668);   -1081- Стоян О.М.
Пункт 45 статті 74 вилучити.  
Відхилено    
500. 46) першого речення частини третьої статті 2 розділу 1 Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про електроенергетику" від 19.06.2003 № 982 щодо фінансування екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, з державного або місцевих бюджетів;   -1082- Виключити.  Відхилено    
501. 47) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України,2001, № 37-38, ст. 189), статті 16 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 № 889 в частині закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби;   -1083- Беспалий Б.Я.
слова "статті 16 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 № 889" виключити.  
Відхилено    
502. 48) підвищених норм амортизації, встановлених Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,2003, № 12, ст. 88) для основних фондів групи 1,2,3, крім дії цих норм до амортизації витрат, здійснених платником податку після 1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових основних фондів групи 1,2,3, які використовуються у виробничій діяльності платника податку та які раніше не були в експлуатації, а також витрат на поліпшення вказаних новопридбаних (виготовлених) основних фондів понесених платником податку після 1 січня 2004 року;   -1084- Матвієнков С.А.
Атрошенко В.А.
Катеринчук М.Д.
Жовтяк Є.Д.
Васадзе Т.Ш.
Станецький Г.С.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Жовтяк Є.Д.
Пункт 48 статті 74 виключити  
Відхилено    
    -1085- Виключити, розглядати в окремому проекті Закону по внесенню змін до Закону України з питань оподаткування в наступній редакції: "Зупинити на 2004 рік дію абзацу другого пункту 1 Розділу ІІІ "Перехідні Положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України " Про оподаткування прибутку підприємств" № 349 від 24 грудня 2002 року, який набирає чинності з 1 січня 2005 року".  Враховано частково Доручення Уряду   
503. 49) пункту 1) частини 1 Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,2003 р., № 30, ст. 243);   -1086- Стоян О.М.
Фельдман О.Б.
Пункт 49 статті 74 вилучити.  
Відхилено    
504. 50) пунктів 5-1,6,13,17,19,23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205);   -1087- Васадзе Т.Ш.
Стоян О.М.
Виключити пункт 50 статті 74  
Відхилено Доручення Уряду   
    -1088- У пункті 50 статті 74 виключити по тексту цифри "5-1".  Відхилено    
    -1089- Янковський М.А.
Не зобов"язувати сплачувати податок на землю державні підприємства, які були звільнені від сплати цих податків відповідними вимогами раніше прийнятих Законів України (пункт 17 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю").  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1090- Звягільський Ю.Л.
Відновити для підприємств, що утримують значні державні мобілізаційні потужності, не забезпечені бюджетними коштами, норму Закону від 21 вересня 2000року №1991-ІІІ, що звільняє їх від сплати податку за землю (Вилучити у пункті 50 статті 74 пункт 17 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю").  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1091- Виключити. При необхідності розглядати в окремому проекті Закону по внесенню змін до законів України з питань оподаткування. Не слід зупиняти п.6 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю".  Враховано частково Доручення Уряду   
505. 51) частини ІІ статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205) в частині надання права Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним та сільським радам встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку;   -1092- Мазуренко В.І.
Стоян О.М.
Скасувати пункт 51 статті 74.  
Відхилено    
    -1093- Фоменко К.О.
Викласти в редакції: 51) частини ІІ статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205) в частині надання права Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним та сільським радам встановлювати пільги щодо плати за землю (часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку), крім випадків надання зазначених пільг підприємствам, які виконують роботи із життєзабезпечення відповідної території, комунальним підприємствам.  
Враховано    
    -1094- Шпак В.Ф.
Пункт 51 статті 74 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" після слів "щодо плати за землю" доповнити наступним: "за винятком військових частин, військових навчальних закладів, науково-дослідних установ, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань та підприємств тепло-, водопостачання і підприємств житлово-комунального господарства, що належать до комунальної власності місцевих рад", далі за текстом.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1095- Мокроусов А.О.
Сташевський С.Т.
Бондаренко В.Д.
Лебедівський В.А.
Беспалий Б.Я.
Чорноволенко О.В.
Мішура В.Д.
Доповнити пункт 51 статті 74 слідуючим текстом: "крім підприємств і організацій комунальної власності, а також господарських товариств, в яких місцеві органи самоврядування мають частки акцій, або ті, які надають послуги і виконують роботи життєзабезпечення міста".  
Враховано частково    
506. 52) підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.6 - 5.1.14,5.1.16,5.1.17,5.1.19,5.1.20,5.1.22,5.1.23 пункту 5.1, підпунктів 5.2.1,5.2.3,5.2.4 пункту 5.2, пункту 5.4 статті 5, підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пунктів 11.18,11.19,11.20,11.23,11.26 - 11.28,11.30 - 11.32,11.34,11.35 статті 11 Закону України „Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України,1993 р., № 10, ст. 77; 1996 р., № 9, ст. 41)";   -1096- Васадзе Т.Ш.
У пункті 52 статті 74 після слова "пунктів" цифри "11.18, 11.19" виключити  
Відхилено    
    -1097- Майко В.І.
Єщенко В.М.
Зберегти пільги, визначені Законами України "Про визнання бронетанкової галузі однієї з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки" та "Про державну підтримку літакобудівної промисловості" (пункти 11.32, 11.34 статті 11" Закону України "Про податок на додану вартість").  
Відхилено    
    -1098- Косінов С.А.
Вилучити із п. 52 ст. 74 слова "11.32. ст. 11... Закону України "Про податок на додану вартість".  
Відхилено    
    -1099- Зберегти чинні нині пільги з оподаткування податком на додану вартість для операцій з продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення. У пункт "52)" статті 74 внести відповідні зміни, залишивши підпункт 5.1.7 Закону "Про податок на додану вартість" у чинній нині редакції  Відхилено    
    -1100- пункт 11.32 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" виключити.  Відхилено    
    -1101- пункт 52 статті 74 викласти в наступній редакції: "підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.2 (крім операцій з продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва),5.1.7, 5.1.8, 5.1.9 (крім продажу путівок на відпочинок дітей),5.1.11, 5.1.12, 5.1.19 (крім безоплатної приватизації житлового фонду), пункту 5.1, пункту 5.4 статті 5, пунктів 11.18, 11.19, 11.23 (крім ввезення на митну територію України міжнародної допомоги),11.26 (крім операцій з ввезення на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден (крім підакцизних), якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України),11.27, 11.28, 11.30, 11.31, 11.32, 11.34, 11.35 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України,1993р., №10, ст.77; 1996р., №9, ст.41)".  Враховано    
    -1102- Мовчан В.П.
Мироненко В.А.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Мусіяка В.Л.
Гуров В.М.
Салигін В.В.
Шевченко О.О.
Сміяненко І.М.
Вилучити пункт 52 статті 74 в частині підпункту 5.2.1 пункту 5.2 статті5 Закону України "Про податок на додану вартість"  
Враховано    
    -1103- Стоян О.М.
Пункт 52 (в частині пп.5.1.1-5.1.3, 5.1.7-5.1.11, 5.1.13, 5.1.20, 5.1.23, 5.2.1, 5.2.4 статті 5 та пп. 11.18, 11.19, 11.23, 11.26-11.28, 11.34 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість") статті 74 вилучити.  
Враховано частково    
    -1104- Волков О.М.
виключити цифри і слова "5.2.4", "підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6".  
Враховано    
    -1105- підпункт 3.2.1 пункту 3.2 статті 3, підпункти 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.14, 5.1.16, 5.1.20, 5.1.23 пункту 5.1, пункту 5.4 статті 5, пункти 11.18, 11.19 статті 11 виключити.  Враховано частково    
    -1106- Жовтяк Є.Д.
У пункту 52 статті 74 виключити слова "підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, " та цифри "11.20, "  
Враховано    
    -1107- Виключити та викласти в такій редакції в іншому проекті Закону про внесення змін до податкових законів України: Зупинити на 2004 рік дію: підпунктів 5.1.2. (крім продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва),5.1.7, 5.1.9 (крім продажу путівок лікування дітей), 5.1.12, 5.1.13, 5.1.22, 5.1.23 пункту 5.1, підпунктів 5.2.3, 5.2.4 пункту 5.2, підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пунктів 11.18-11.20, 11.26-11.28, 11.30-11.32, 11.34, 11.35 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України,1993р., №10, ст.77; 1996р., №9, ст.41).  Враховано частково    
    -1108- У пункті 52 статті 74 виключити по тексту цифри "5.1.2, "; "5.1.3, "; "5.1.9, "; "5.1.10, "; "5.1.22, "; "5.2.4, ".  Враховано частково    
    -1109- Сушкевич В.М.
Вилучити групи цифр 5.2.1 та 5.2.3.  
Враховано    
    -1110- Руденко Г.Б.
У пункті 52 статті 74 вилучити цифри "11.23".  
Враховано частково    
    -1111- Шуфрич Н.І.
Вилучити пункт 52 статті 74 в частині підпункту 5.2.1. пункту 5.2. статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість".  
Враховано    
    -1112- Шкляр В.Б.
Виключити цифри і слова "5.2.4", "підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6" з пункту 52 статті 74, які передбачають зміну порядку оподаткування сільгоспвиробників податком на додану вартість і скасування пільг з даного податку.  
Враховано    
    -1113- Авраменко В.Ф.
Виключити із статті 74 розділ 74 за номером 52: підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6 - 5.1.14, 5.1.17, 5.1.19, 5.1.20, 5.1.22, 5.1.23 пункту 5.1, підпункту 5.2, пункту 5.4 статті, підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті6, пунктів 11.18, 11.19, 11.20, 11.23, 11.26 - 11.28, 11.30 - 11.32, 11.34, 11.35 статті 11 Закону України "Про податок на додатну вартість" (Відомості Верховної Ради України,1993 р., №10, ст. 77; 1996 р., №9, ст. 41)".  
Враховано частково    
    -1114- У пункті 52 статті 74 вилучити цифри "11.23".  Враховано частково    
    -1115- Катеринчук М.Д.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Жовтяк Є.Д.
Пункт 52 статті 74 виключити.  
Враховано частково    
    -1116- Фельдман О.Б.
підпункт 5.1.13 пункту 5.1 статті 5, підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5, пункту 11.32 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" виключити.  
Враховано частково    
    -1117- Васильєв Г.А.
підпункт 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпункти 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6-5.1.14, 5.1.20, 5.1.22, 5.1.23 пункту 5.1, підпункти 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 пункту 5.2, пункт 5.4 статті 5, підпункти 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пункти 11.20, 11.23, 11.30-11.32, 11.34, 11.35 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" виключити.  
Враховано частково    
507. 53) підпункту 4.2.13 пункту 4.2 статті 4, підпунктів 5.2.2,5.2.3,5.2.11,5.2.12,5.2.13,5.2.14 пункту 5.2, підпункту 5.8.4 пункту 5.8 статті 5, підпункту 7.12.1 пункту 7.12, підпунктів 7.13.1.,7.13.2,7.13.4.,7.13.5.,7.13.6,7.13.7 пункту 7.13., пунктів 7.14.,7.15 та 7.18 статті 7, пунктів 22.21,22.24,22.25,22.26,22.28 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,1997 р., № 21, ст. 156; 1998 р., № 10, ст.35; 1999 р., № 48, ст. 418; 2000 р., № 5, ст. 34, № 32, ст. 254, № 38, ст. 319, № 39, ст. 333, № 45, ст. 377, № 46, ст. 393, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46; 2002 р., № 2, ст. 11);   -1118- пункт 53 статті 74 викласти в наступній редакції: "підпунктів 5.2.2, 5.2.3, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.14 пункту 5.2, підпункту 5.8.4 пункту 5.8 статті 5, підпунктів 7.13.1, 7.13.2, 7.13.4, 7.13.5, 7.13.6, 7.13.7 пункту 7.13, пунктів 7.14, 7.15 та 7.18 статті 7, пунктів 22.21, 22.24, 22.25, 22.28 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,1997 р., №21, ст.156; 1998р., №10, ст.35; 1999р., №48, ст.418; 2000р., №5, ст.34, №32, ст.254, № 38, ст.319, №39, ст.333, №45, ст.377, №46, ст.393, №48, ст.406; 2001р., № 11, ст.46; 2002р., №2, ст.11)".  Відхилено    
    -1119- Васадзе Т.Ш.
У пункті 53 після слів та цифр "пунктів 7.14, 7.15 та 7.18 статті 7, пунктів" цифри "22. 21" виключити  
Відхилено    
    -1120- Майко В.І.
Єщенко В.М.
Зберегти пільги, визначені Законами України "Про визнання бронетанкової галузі однієї з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки" та "Про державну підтримку літакобудівної промисловості" (пункти 22.28 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").  
Відхилено    
    -1121- Виключити та викласти в такій редакції в іншому проекті Закону про внесення змін до податкових законів України: Зупинити на 2004 рік дію: підпунктів 5.2.12, 5.2.14 пункту 5.2 статті 5, підпунктів 7.13.2, 7.13.4, 7.13.5, 7.13.7 пункту 7.13, пунктів 7.14, 7.15 та 7.18 статті 7, пунктів 22.21, 22.25, 22.28 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,1997 р., №21, ст. 156; 1998 р., № 10, ст.35; 1999 р., №48, ст.418; 2000р., №5, ст.34, №32, ст.254, №38, ст.319, №39, ст.333, №45, ст.377, №46, ст.393, №48, ст.406; 2001р., №11, ст.46; 2002р., ст.11).  Відхилено    
    -1122- Жовтяк Є.Д.
У пункті 53 статті 74 виключити цифри "5.2. 14"  
Відхилено    
    -1123- Шевченко О.О.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Мусіяка В.Л.
Мовчан В.П.
Мироненко В.А.
Гуров В.М.
Салигін В.В.
Сушкевич В.М.
Сміяненко І.М.
Вилучити пункт 53 статті 74 в частині підпункту 7.12.1 пункту 7. 12 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємству"  
Враховано    
    -1124- Стоян О.М.
Пункт 53 (в частині пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.11, 5.2.13, 5.8.4, 7.12.1, 7.13.1, 7.13.2, 22.21, 22.24 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") статті 74 вилучити.  
Враховано частково    
    -1125- Шуфрич Н.І.
Вилучити пункт 53 статті 74 в частині в частині підпункту 7.12.1. пункту 7.12. ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".  
Враховано    
    -1126- підпункт 4.2.13 пункту 4.2 статті 4, підпункти 5.2.2, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13 пункту 5.2, підпункт 5.8.4 пункту 5.8 статті 5, пункти 22.21, 22.25 статті 22 не виключати із Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".  Враховано частково    
    -1127- У пункті 53 статті 74 виключити по тексту цифри "5.2.13, "; "7.13.4, "; "7.13.6, "; "7.14, ".  Враховано частково    
    -1128- Катеринчук М.Д.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Жовтяк Є.Д.
Пункт 53 статті 74 виключити.  
Враховано частково    
    -1129- підпункт4.2.13 пункту 4.2 статті 4, підпункт 5.2.11 пункту 5.2 статті 5, підпункти 7.13.2, 7.13.5 пункту 7.13 статті 7, пункт 22.26 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" виключити.  Враховано частково    
    -1130- Фельдман О.Б.
підпункт 4.2.13 пункту 4.2 статті, підпункт 5.2.2 пункту 5.2 статті 5, підпункт 7.12.1 пункту 7.12 статті 7, пункт 22.28 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" виключити.  
Враховано частково    
    -1131- Васильєв Г.А.
підпункти 5.2.2, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" виключити.  
Враховано частково    
508. 54) останнього абзацу підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";   -1132- Стоян О.М.
Катеринчук М.Д.
Фельдман О.Б.
Пункт 54 статті 74 вилучити.  
Враховано    
    -1133- Не виключати із Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".  Враховано    
509. 55) пункту 8.7 статті 8 Закону України „Про податок на додану вартість" в частині здійснення експортного відшкодування податку на додану вартість в рахунок платежів з інших податків, зборів, які зараховуються до Державного бюджету України;   -1134- Матвієнков С.А.
Осика С.Г.
Жовтяк Є.Д.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Пункт 55 статті 74 виключити  
Відхилено    
    -1135- Не виключати із Закону України "Про податок на додану вартість".  Відхилено    
510. 56) статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України,2001, № 11, ст.47) щодо зобов'язань бюджетних установ;   -1136- Мусіяка В.Л.
Стоян О.М.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Сміяненко І.М.
Шуфрич Н.І.
Воюш В.Д.
Вернигора Л.М.
Кириленко В.А.
Косінов С.А.
Мовчан В.П.
Беспалий Б.Я.
Вилучити пункт 56 статті 74  
Враховано частково Доручення Уряду   
511. 57) частини четвертої підпункту б пункту 22.11 статті 22 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 № 889;   -1137- Васильєв Г.А.
Виключити.  
Відхилено    
    -1138- Матвієнков С.А.
Пункт 57 статті 74 викласти в редакції „звільнити до 1 січня 2005 року податкові органи від виконання прогнозних показників та інших директив (включаючи показники по мобілізації) зі збору доходів по даному податку".  
Відхилено    
    -1139- Не виключати із Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".  Відхилено    
512. 58) частини третьої статті 46 Закону України „Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України,1999, № 24, ст. 207; № 34, ст.274; 2001, № 11, ст. 54; 2003, № 5, ст. 46) в частині зарахування стягнутого з боржника виконавчого збору до коштів виконавчого провадження.   -1140- Стецьків Т.С.
Чорновіл Т.В.
статтю 74 пунктом 59 наступного змісту: „59) пунктів 1.2 та 2.2 статті 66 Бюджетного кодексу України (в частині зарахування плати за землю у складі доходів, що враховуються при визначенні трансфертів, бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та районним бюджетам)."  
Відхилено    
    -1141- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтю 74 пунктом 59) наступного змісту: „Пункт 22,7 Прикінцевих положень Закону України „Про податок з фізичних осіб" в частині утримання податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби".  
Відхилено    
    -1142- Доповнити статтю 74 наступним пунктами: "59) частини 2 статті 9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо тарифу на оформлення передплати та доставку передплатникам друкованих періодичних видань, який повинен становити не більше 40 відсотків собівартості виготовлення одного примірника передплатного видання); 60) пункту 4 статті 14 Закону України від 12.02.1997 року № 64 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".  Відхилено    
    -1143- Калінчук В.А.
Слаута В.А.
Рішняк І.М.
Єремеєв І.М.
Шпак В.Ф.
Статтю 74 доповнити пунктом 59 наступного змісту: "59) підпункту 8 статті 14 "Прикінцевих положень" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Відхилено    
    -1144- Доповнити наступним пунктом: частини десятої статті 7 Закону України "Про плату за землю" для залізниць.  Враховано    
    -1145- Доповнити наступним пунктом: "пункт 7 статті 8 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України,1994 р., № 36, ст. 340; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині визначення нормативів плати за користування надрами (крім мінеральних підземних вод)."  Враховано    
    -1146- Капустін В.В.
Доповнити статтю 74 абзацом наступного змісту: "розділ ІУ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" від 22.05.03 р. № 849-ІУ"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1147- Жовтяк Є.Д.
У статті 74 щодо призупинення додати такий пункт: "__) дію статей 5,6, 22.3, 22.4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1148- Бастрига І.М.
Пеклушенко О.М.
Сухий Я.М.
Горлов Г.В.
Пропонуємо з метою компенсації обсягу завищення доходної частини бюджетів внести зміни до ст. 22 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" до п. 22.3, установивши ставку податку з доходів фізичних осіб у розмірі 15 % замість 13 % та внести зміни до п. 22.4 встановити ставку податкової соціальної пільги у розмірі 15 % замість 30 % Пропонуємо ці зміни до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" провести без збільшення контингенту доходів по місцевих бюджетах. Призупинити дію статті 5 (щодо податкового кредиту) Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" з метою недопущення втрат доходів місцевих бюджетів у 2005 році. Чинність цієї статті слід встановити тільки після оцінки ефективності впровадження вищезазначеного закону на місцях.  
Враховано частково Доручення Уряду   
513. Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частиною п'ятою статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України,1999 р., № 28, ст. 230; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 46, ст. 393; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92), частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України,1998 р., № 32, ст. 215; 1999 р., № 26, ст. 218), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 49, ст. 259), абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 20, ст. 134), частиною шостою статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 30, ст. 142), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік.   -1149- Янковський М.А.
Ввести у повному обсязі абзаци 11 та 12 частини першої, абзац 1 частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", частину другу статті 18 та частину першу статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту", частину першу статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", пункт 17 абзацу 2 частини третьої статті 30 закону України "Про дошкільну освіту", статтю 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".  
Відхилено    
    -1150- Беспалий Б.Я.
Вилучити.  
Відхилено    
    -1151- Воюш В.Д.
Доповнити проект Закону статтею наступного змісту: "Стаття... Призупинити на 2004 рік дію абзаців другого, третього, четвертого підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в частині сплати консолідованого податку на прибуток платниками податку, філії, відділення та структурні підрозділи яких розташовані на території Автономної Республіки Крим. Нарахування та сплата податку на прибуток вказаними філіями, відділеннями та структурними підрозділами здійснюється за результатами їх діяльності та місцезнаходження незалежно від результатів діяльності юридичних осіб".  
Відхилено    
    -1152- Калінчук В.А.
Вилучити останній абзац статті 74, яким встановлюється, що в 2004 році положення і норми ряду Законів України "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік.  
Відхилено    
514. Стаття 75. Установити, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які працюють в бюджетних установах, виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.   -1153- Вернигора Л.М.
Кириленко В.А.
Беспалий Б.Я.
Статтю 75 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
515. Стаття 76. Установити, що Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 38-39, ст. 288) вводиться в дію з 1 грудня 2004 року.   -1154- Статтю викласти в наступній редакції: "Стаття 76. Внести до розділу ХХІ "Прикінцеві положення" Митного кодексу України такі зміни: 1. Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Митний кодекс України набирає чинності 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності 1 січня 2005 року"; 2. Абзац четвертий пункту 4 викласти в такій редакції: "Митний кодекс України, крім глави 2 розділу V, частин третьої та четвертої статті 85, частини третьої статті 86 і частини четвертої статті 87, які втрачають чинність з 1 січня 2005 року".  Враховано    
    -1155- Вінський Й.В.
Семенюк В.П.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Статтю 76 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
516. Стаття 77. Установити, що у 2004 році:   -1156- Виключити. При необхідності розглядати в окремому проекті Закону по внесенню змін до законів України з питань оподаткування.  Враховано частково    
517. - у підпункті 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону України „Про податок на прибуток підприємств" підпункт 7.11.5 замінено на підпункти 7.11.3 - 7.11.7.   -1157- Стоян О.М.
Частину 2 статті 77 доповнити словами "крім доходів неприбуткових організацій, визначених в абзаці "ж" підпункту 7.11.1".  
Враховано частково    
    -1158- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
абзац другій статті 77 виключити  
Враховано    
518. Установити для платників податку на прибуток в 2004 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти місяців 2004 року за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх періодів та приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2004 року та суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали 2004 року та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2004 року. Сплата податку на прибуток за одинадцять місяців 2004 року здійснюється у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду;   -1159- Матвієнков С.А.
Абзац 3 статті 77 залишити в редакції діючого Закону.  
Відхилено    
    -1160- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Добкін М.М.
Зубець М.В.
виключити  
Відхилено    
519. - звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.   -1161- Васильєв Г.А.
Калінчук В.А.
Слаута В.А.
Рішняк І.М.
Єремеєв І.М.
Шпак В.Ф.
Жовтяк Є.Д.
Осика С.Г.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Абзац 4 статті 77 вилучити.  
Враховано    
    -1162- Шпак В.Ф.
Внести доповнення до ст.77 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" такого змісту: - у підпунктах 22.3, 22.4 статті 22 Прикінцевих положень Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" цифру "13" замінити на "15", цифру "30" замінити на "15".  
Враховано частково    
    -1163- Жовтяк Є.Д.
Доповнити прикінцеві положення Закону пунктом наступного змісту: "Призупинити дію підпунктів 7.7.3 та 7.7.5 Закону України "Про податок на додану вартість" шляхом внесення до прикінцевих положень цього Закону пункту наступного змісту: "У разі коли за результатами звітного періоду сума, визначена згідно з підпунктом 7.7.1 статті 7 має від'ємне значення, платник податку починаючи із періоду, наступного за звітним зменшує свої податкові зобов'язання по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств до тої пори, поки не буде у такий спосіб відшкодована вся від'ємна сума податку на додану вартість, що визначена згідно з підпунктом 7.7.1 статті 7"  
Враховано частково Доручення Уряду   
520. Стаття 78. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.   -1164- Беспалий Б.Я.
Слова "бюджетних установ" доповнити словом "організацій".  
Відхилено    
521. У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:       
522. 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;       
523. 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).   -1165- Стоян О.М.
Абзац 4 статті 78 після слів "основних функцій" доповнити словами "та на відрахування профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу".  
Відхилено    
524. При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.       
525. Стаття 79. З метою ефективного використання страхових внесків державних позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що визначені законодавством про ці фонди, встановити питому вагу видатків на організацію роботи фондів в їх доходах без урахування залишку на початок року у таких розмірах:   -1166- Стоян О.М.
Крук Ю.Б.
Вернигора Л.М.
Нощенко М.П.
Статтю 79 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
526. Пенсійний фонд України - 1,65 відсотка;       
527. Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності - 4 відсотка;   -1167- Порошенко П.О.
Вилучити обмеження на управлінські витрати Фонду  
Враховано частково    
528. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 13,41 відсотка;   -1168- Шевченко О.О.
Для забезпечення реалізації Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки і недопущення руйнації вже створеної системи соціального страхування недопустити обмеження в розподілі коштів Фонду, забезпечити відшкодування на незастрахованих осіб з держбюджету у сумі 90 млн.грн.  
Враховано частково    
529. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 4,41 відсотка.       
530. Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.   -1169- Добкін М.М.
Частину 3 статті 79 проекту бюджету викласти у наступній редакції:"Кошти всіх державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України".  
Відхилено    
531. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.       
532. Стаття 80. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2004 році на зворотній основі кошти у сумі 107.358,5 тис.грн. на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт, згідно з додатком № 9 до цього Закону у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -1170- Вінський Й.В.
Семенюк В.П.
Крук Ю.Б.
Вернигора Л.М.
Статтю 80 вилучити.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1171- Майстришин В.Я.
Враховуючи дипресивність та складну екномічну ситуацію в Мурованокуриловецькому районі Віннийької області, включити в видатки фонду зайнятості населення 15 млн.грн. на розвиток робочих місць в районі.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1172- Нощенко М.П.
Статтю 80 доповнити абзацом наступного змісту: Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт.  
Враховано    
    -1173- Фоменко К.О.
Асадчев В.М.
Ст. 80 проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" викласти в такій редакції: „Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2004 році кошти у сумі 107.358,5 тис.грн. на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт, та 2.000,0 тис.грн. на створення нових робочих місць в селищі Степногірськ Василівського району Запорізької області у зв'язку із закриттям містоутворюючого підприємства - Таврійського гірничо-збагачувального комбінату".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1174- Фоменко К.О.
Виключити слова "на зворотній основі"  
Враховано    
    -1175- Бастрига І.М.
Пеклушенко О.М.
Сухий Я.М.
Горлов Г.В.
ст. 80 викласти в такій редакції: „Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2004 році на зворотній основі кошти у сумі 107.358,5 тис.грн. на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт, та 2000,0 тис.грн. на створення нових робочих місць в селищі Степногірськ Василівського району Запорізької області у зв'язку із закриттям містоутворюючого підприємства - Таврійського гірничо-збагачувального комбінату".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1176- Сергієнко Л.Г.
Гуров В.М.
Шевченко О.О.
Колісник М.Д.
Борщевський В.В.
Анісімов В.О.
Кухарчук М.А.
Сміяненко І.М.
Гадяцький Л.М.
Полякова Л.Є.
Деркач Л.В.
Статтю 80 викласти в наступній редакції: Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2004 році на зворотній основі кошти у сумі 141078,5 тис.грн. на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям чи реорганізацією шахт, згідно з додатком № 9 цього Закону у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в якому ввести додаткову колонку обсяг коштів на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із реорганізацією ДХК "Павлоградвугілля" і в ній для Дніпропетровської області визначити суму 33720,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
533. Стаття 81. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі 200.000 тис.грн. виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Перерахування цих коштів здійснюється Державним казначейством України на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі 20 відсотків.   -1177- Стоян О.М.
Родіонов М.К.
Статтю 81 вилучити.  
Відхилено    
    -1178- Вернигора Л.М.
Вилучити із статті 81 положення щодо спрямування коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві на ліквідацію заборгованості по регресних виплатах та одноразової допомоги шахтарям, що склалася станом на 01.04.2004.  
Відхилено    
    -1179- Кириленко В.А.
У статті 81 слова та цифри "200.000 тис.грн." замінити відповідно словами та цифрами "73.000 тис.грн.".  
Відхилено    
    -1180- Турманов В.І.
Викликає сумнів виконання статті 81 щодо погашення заборгованості по регрес ним позовам і одноразової допомоги за рахунок фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань  
Відхилено    
    -1181- Після слів "... виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" додати слова "Кабінету Міністрів України після прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" подати до Верховної Ради України законопроект щодо змін страхових тарифів на соціальне страхування від нещасного випадку для врахування витрат Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на здійснення вищезазначених виплат шахтарям". Слова "Перерахування цих коштів здійснюється Державним казначейством України на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі 20 відсотків" - вилучити.  Враховано частково Доручення Уряду   
534. Стаття 82. Витрати на надання соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб провадяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.   -1182- Вернигора Л.М.
Кириленко В.А.
Юхновський І.Р.
Стоян О.М.
Статтю 82 вилучити.  
Відхилено    
    -1183- Крук Ю.Б.
Статтю 82 викласти в наступній редакції: "Передбачити асигнування Державного бюджету у обсязі 90,0 млн. грн. для відшкодування витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на надання соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітним з числа незастрахованих осіб".  
Відхилено    
535. Стаття 83. Встановити на 2004 рік розмір мінімальної заробітної плати 237 грн. на місяць.   -1184- Стоян О.М.
Статтю 83 викласти в редакції: "Встановити мінімальну заробітну плату на 2004 рік в таких розмірах: з 1.01.2004 р. - 237 грн., з 1.07.2004 р. - 287 грн. Ввести в дію Єдину тарифну сітку по оплаті праці працівників, що фінансуються з бюджету, з 1.01.2004 року на основі посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду у розмірі мінімальної заробітної плати".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1185- Артеменко Ю.А.
Статтю 83 викласти в наступній редакції: "Встановити на 2004 рік розмір мінімальної заробітної плати на рівні встановленого прожиткового мінімуму".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1186- Мороз О.О.
У статті 83 замість цифри "237" передбачити поетапне досягнення в 2004 році рівня мінімальної заробітної плати прожиткового мінімуму з відповідним корегуванням посадових окладів працівників бюджетної сфери, відобразивши відповідні зміни у додатку № 3.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1187- Вінський Й.В.
У статті 83 замість цифри "237" встановити цифру "247".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1188- Семенюк В.П.
Статтю 83 викласти в такій редакції: " встановити на 2004 рік розмір мінімальної заробітної плати 380 грн. на місяць з приведенням у відповідність до неї міжпосадових окладів". (Відповідно до Конституції України та проекту Закону України "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2004 рік" (р.№4065)  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1189- Качур П.С.
Статтю 83 викласти у наступній редакції; "Встановити на 2004 рік розмір мінімальної заробітної плати 237 грн. на місяць. Для працівників бюджетної сфери відновлення міжпосадових співвідношень здійснюється починаючи з 01 січня 2004 року".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1190- Жовтяк Є.Д.
Статтю 83 доповнити реченням такого змісту: "Для працівників бюджетної сфери відновлення міжпосадових співвідношень здійснюється починаючи з 1 липня 2004 року".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1191- Статтю 83 викласти в редакції: "Встановити на 2004 рік розмір мінімальної заробітної плати 237 грн. на місяць і привести у відповідність міжпосадові оклади".  Враховано частково Доручення Уряду   
    -1192- Луценко Ю.В.
слова "237 грн." замінити на: "345 грн."  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1193- Викласти в редакції "Встановити на 2004 рік розмір мінімальної заробітної плати 237 грн. на місяць і привести у відповідність міжпосадові оклади".  Враховано частково Доручення Уряду   
    -1194- Терещук С.М.
Статтю 83 доповнити словами: "... на умовах доплати різниці між фактичними нарахуваннями і мінімальною заробітною платою".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1195- Гаврилюк В.В.
Статтю 83 проекту доповнити словами "за доплатним механізмом".  
Враховано частково Доручення Уряду   
536. Стаття 84. Установити, що у 2004 році:   -1196- Литвин В.М.
Васильєв Г.А.
Порошенко П.О.
Король В.М.
Руденко Г.Б.
Шуфрич Н.І.
Клімов Л.М.
Павловський М.А.
Авраменко В.Ф.
Косінов С.А.
Мороз О.О.
Семенюк В.П.
Крук Ю.Б.
Клімов Л.М.
Кукоба А.Т.
Павловський М.А.
Цибенко П.С.
Станецький Г.С.
Челноков С.Д.
Бондаренко Г.І.
Пєхота В.Ю.
Петренко В.С.
Раханський А.В.
Нощенко М.П.
Семенюк В.П.
Калінчук В.А.
Національний банк України
Вилучити статтю 84  
Враховано    
    -1197- Не підтримувати норми проекту, які носять антисоціальний характер та порушують статті 22,43 Конституції України., а саме: призупинення виплати пенсій окремим категоріям пенсіонерів, якщо вони мають доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) їм відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та встановлення виплати пенсій за особливі заслуги перед Україною у розмірі 50% призначеного розміру (стаття 84).  Враховано    
    -1198- Потебенько М.О.
слова "Про прокуратуру" вилучити.  
Враховано    
    -1199- Турманов В.І.
Не застосовувати статтю 84 для працівників вугільної промисловості  
Враховано    
537. виплата пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про Національний банк України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про дипломатичну службу", частини третьої статті 53 Закону України „Про пенсійне забезпечення" (особам, які вийшли на пенсію до набрання чинності Законом України від 17.11.1999 № 1222 „Про внесення змін до деяких Законів України"), Митного кодексу України та Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 № 379, здійснюється лише пенсіонерам, які не мають доходів у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) їм відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;   -1200- Стоян О.М.
Частину 1 статті 84 викласти в редакції: "керуючись положеннями статей 24, 64 Конституції України та з метою недопущення дискримінації громадян у пенсійному забезпеченні за будь-якими ознаками, призупинити з 1 січня 2004 року дію: статті 37 Закону України "Про державну службу"; частини 12 статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України"; статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру"; статей 43-45 Закону України "Про статус суддів" (в частині пенсійного забезпечення суддів); статті 18 Закону України "Про судову експертизу"; статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"; статей 12,16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (в частині пенсійного забезпечення журналістів)".  
Відхилено Доручення Уряду   
    -1201- Вилучити в статті 84 текст "Про наукову і науково-технічну діяльність".  Враховано    
    -1202- У частині першій статті 84 вилучити слова "Про статус суддів".  Враховано    
    -1203- Беспалий Б.Я.
Вилучити.  
Враховано    
538. виплата пенсій за особливі заслуги перед Україною здійснюється у розмірі 50 відсотків призначеного розміру.   -1204- Артеменко Ю.А.
Останній абзац статті 84 вилучити.  
Враховано    
    -1205- Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Порошенко П.О.
У другому абзаці статті 84 після слів "у розмірі 50 відсотків призначеного розміру" додати: "який перевищує прожитковий мінімум від суми призначеного розміру та пенсій за віком без урахування інших доплат і підвищень"  
Враховано в іншій редакції   
539. Стаття 85. Кабінету Міністрів України в місячний термін вжити заходів щодо скорочення граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої влади не менш як на 10 відсотків.       
540. Установити, що Кабінет Міністрів України не має права приймати в 2004 році рішення щодо збільшення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.   -1206- Коновалюк В.І.
викласти в такій редакції: "Установити, що Кабінет Міністрів України та інші центральні органи виконавчої влади не мають права приймати у 2004 році рішення щодо збільшення граничної чисельності працівників органів виконавчої та підзвітних їм бюджетних установ"  
Враховано частково    
541. Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.   -1207- Беспалий Б.Я.
Наприкінці доповнити словом "організацій"  
Відхилено    
    -1208- Коновалюк В.І.
викласти в такій редакції: "Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм бюджетних установ"  
Враховано частково    
542. Стаття 86. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим Законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет на 2004 рік, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -1209- Демьохін В.А.
До статті 86 (наприкінці статті) додати абзаци: "Установити, що у 2004 році Рахункова палата України та Міністерство фінансів України здійснюють контроль за проведенням таємних видатків за підсумками виконання закону України „Про Державний бюджет України на 2003 рік" в межах процедур, визначених Бюджетним кодексом України для здійснення річного звіту Кабінету Міністрів України про виконання закону про Державний бюджет України. Підготовка та розгляд звіту стосовно таємних видатків державного бюджету здійснюється з додержанням всіх вимог додержання державної таємниці на закритому засіданні Верховної Ради України при розгляді річного звіту про виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2003 рік".  
Відхилено    
    -1210- Коновалюк В.І.
після слів "... визначеному Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "та відповідальність згідно чинниго законодавства України"  
Враховано в іншій редакції   
543. Стаття 87. Встановити, що контроль за справлянням платежів до бюджету здійснюється органами, що повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком № 10 до цього Закону.   -1211- Мазуренко В.І.
Статтю 87 доповнити змістом: "Органи стягнення забезпечують своєчасне та у повному обсязі надходження до державного та місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів згідно річних розрахункових обсягів, визначених у додатках до цього Закону: додаток "Розрахункові обсяги доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2004 рік" (у розрізі адміністративно-територіальних одиниць); додаток "Розрахункові обсяги доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2004 рік" (у розрізі адміністративно-територіальних одиниць); додаток "Розрахункові обсяги доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання" (у розрізі адміністративно-територіальних одиниць)".  
Відхилено    
    -1212- Асадчев В.М.
слова "контроль за справлянням" замінити словом "стягнення"  
Враховано    
    -1213- Демьохін В.А.
До статті 87 (наприкінці статті) додати абзац:  
Враховано частково Доручення Уряду   
544. Стаття 88. Установити, що у 2004 році, до прийняття спеціального закону з питань оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності:   -1214- Вінський Й.В.
Семенюк В.П.
Атрошенко В.А.
Станецький Г.С.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Статтю 88 вилучити.  
Відхилено    
545. 1) розміри фіксованого податку, які визначені в абзацах 18 та 19 пункту 1 статті 14 розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" змінити з 20 та 100 грн. на 100 та 300 грн.;   -1215- Косінов С.А.
в абзаці 1 слова "100 та 300" замінити на "50 та 200"  
Відхилено    
    -1216- Слова та цифри "з 20 та 100 грн. на 100 та 300 грн." замінити словами та цифрами "з 20 та 100 грн. на 20 та 200 грн."  Враховано    
546. 2) ставки єдиного податку, які визначені в абзаці другому пункту 2 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" змінити з 20 та 200 грн. на 200 та 600 грн.   -1217- Катеринчук М.Д.
Пункт 2 статті 88 вилучити  
Відхилено    
    -1218- Слова та цифри "з 20 та 200 грн. на 200 та 600 грн." замінити словами та цифрами "з 20 та 200 грн. на 20 та 300 грн.  Враховано    
    -1219- Косінов С.А.
в абзаці 2 слова "200 та 600" замінити на "100 та 300"  
Враховано частково    
547. Стаття 89. Встановити, що у 2004 році:   -1220- Виключити. При необхідності розглядати в окремому проекті Закону по внесенню змін до законів України з питань оподаткування. Пропонується перейти до вже обговореного Верховною Радою України порядку оподаткування цього сектору ( на перших три роки - 10%) із залишенням таких сум у повному розпорядженні селян.  Враховано    
    -1221- Калінчук В.А.
Слаута В.А.
Рішняк І.М.
Єремеєв І.М.
Шпак В.Ф.
Парубок О.Н.
Статтю 89 викласти у наступній редакції: "Стаття 89. Продовжити до 1 січня 2005 року дію пункту 6.2.6 статті 6, пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо порядку оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників та переробних підприємств".  
Враховано    
    -1222- Васильєв Г.А.
Виключити.  
Враховано    
548. - сума податку на додану вартість сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, в тому числі вироблені на орендованих потужностях та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за вироблені та продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі і використовується з метою сталого нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва.       
549. Порядок зарахування і використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України;   -1223- Жовтяк Є.Д.
 
Відхилено    
550. - сума податку на додану вартість сплачується до бюджету щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, за винятком операцій з продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства, сума податку на додану вартість зараховується до спеціального фонду Державного бюджету і використовується на здійснення заходів із збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва.   -1224- Жовтяк Є.Д.
у абзаці 4 слово "рослинництва" замінити на слова "сільського господарства";  
Відхилено    
551. Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага виручки від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду.       
552. Порядок зарахування і використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України.   -1225- Жовтяк Є.Д.
 
Відхилено    
553. Стаття 90. Продовжити до 1 січня 2005 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).       
554. Стаття 91. Установити, що в 2004 році при визначенні об'єкту оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкту оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1січня 2002 року і не було погашено на 1 січня 2004 року в порядку, визначеному пунктом 11 Перехідних положень Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,2003 р., № 12, ст.88), не враховується у зменшення об'єкту оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2004 податкового року.   -1226- Матвієнков С.А.
Атрошенко В.А.
Станецький Г.С.
Челноков С.Д.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Статтю 91 вилучити.  
Відхилено    
555. Стаття 92. Установити, що у 2004 році до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку з доходів фізичних осіб не включаються (не підлягають відображенню в його річній податковій декларації) суми оплати праці в іноземній валюті, що отримують працівники закордонних дипломатичних установ України з державного бюджету під час їх перебування у довготерміновому закордонному відрядженні.   -1227- Васильєв Г.А.
Беспалий Б.Я.
Семенюк В.П.
вилучити  
Враховано    
556. Стаття 93. Установити, що у 2004 році суми сплаченого податку на прибуток підприємств понад нараховані з урахуванням приросту не менше 15 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги цього податку усіма підприємствами, які знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту України, спрямовуються як додаткові видатки, понад обсяги, визначені у додатку № 3 до цього Закону, на розвиток автомобільних доріг, літакобудування та компенсаційні виплати за пільгове перевезення пасажирів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -1228- Павлюк М.П.
Вилучити статтю 93 у зв'язку з неприпустимістю легітимізації вимивання коштів підприємств транспортної галузі міністерством транспорту. Положення статті 93 зупинить розвиток транспортної галузі та загальмовує входження України у європейське співтовариство.  
Відхилено    
557. Стаття 94. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -1229- Доповнити проект Закону статтею такого змісту: "Стаття __. Установити, що у 2004 році суми сплачених усіма підприємствами, які знаходяться у сфері управління Державного комітету зв'язку та інформатизації України, податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств понад нараховані з урахуванням приросту не менше 15 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, спрямовуються як додаткові видатки, понад обсяги, визначені у додатку № 3 до цього Закону, на розвиток галузі, інноваційні цілі тощо у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  Відхилено    
    -1230- Сплата збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, як складової оптового тарифу на електроенергію оптового ринку електроенергії України, у частині, що спрямовується на фінансування будівництва енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та вітрових електростанцій, здійснюється за умови забезпечення у відповідному розрахунковому періоді (місяці) повної поточної оплати електроенергії, відпущеної в оптовий ринок електроенергії України генеруючими компаніями. Надходження збору використовується для реалізації заходів Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій, а також погашення та виплати відсотків за кредитами, залученими "Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" для добудови енергоблоків №2 Хмельницької та Рівненської АЕС.  Відхилено    
    -1231- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Заборонити окремою статтею Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" підвищення цін та тарифів на енергоносії та житлово-комунальні послуги для бюджетних установ і організацій з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України щодо забезпечення оприлюднення нормативних актів, які впливають на формування дохідної та видаткової частин бюджету не пізніше 15 серпня року, що передує бюджетному.  
Відхилено    
    -1232- Доповнити законопроект статтею такого змісту: "Надати Рахунковій палаті та органам державної контрольно-ревізійної служби право здійснювати перевірки правильності бюджетних відшкодувань платникам податку на додану вартість".  Враховано    
    -1233- Павлюк М.П.
Доповнити новою статтею такого змісту: "Заборонити підприємствам державної форми власності, в тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов"язані з виробничою діяльністю або соціальним захистом членів трудового колективу".  
Враховано    
    -1234- Шпак В.Ф.
Включити окрему статтю такого змісту: "Кабінету Міністрів України списати заборгованість по лізингових платежах в частині відшкодування вартості техніки, переданої в 1998 році у фінансовий лізинг дослідної партії зернозбиральних комбайнів марки "Славутич" і "Лан" виробництва 1998 року. Порядок списання такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом ВРУ з питань бюджету.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1235- Шпак В.Ф.
Передбачити окрему статтю такого змісту: "Надати КМУ право передачі місцевим бюджетам заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробниками та іншим суб"єктам господарювання. Техніку іноземного виробництва передати НАК "Украгролізинг" у державну власність для її переоформлення в фінансовий лізинг за експортною оцінкою на умовах, визначених для вітчизняної техніки".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1236- Шпак В.Ф.
Передбачити окрему статтю такого змісту: "Дозволити НАК "Украгролізинг" використовувати на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, повернутих лізингодавцю у безспірному порядку, кошти в розмірі 5 відсотків від фактичного надходження коштів від джерел, визначених Законом України "Про Державний бюджет України", що спрямовуються на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1237- Передбачити статтю щодо погашення у 2004 році кредиторської заборгованості Міноборони, інших військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2004 року внаслідок їх недофінансування за загальним фондом у попередні роки.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -1238- Шкляр В.Б.
Доповнити новою частиною такого змісту: " Установити, що кошти, передбачені для будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, спрямовуються переважно на придбання житла на вторинному ринку. Спрямування коштів на будівництво житла для зазначених категорій громадян здійснюється лише в випадку, коли вартість будівництва нового житла є меншою за вартість його придбання на вторинному ринку в певному населеному пунктів або з метою добудови житлових будинків".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1239- Проект бюджету доповнити новою статтею наступного змісту: "Забезпечити повне фінансування медичного обслуговування громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"  Враховано частково    
    -1240- Супрун Л.П.
Доповнити проект Закону статтею такого змісту: "Стаття __. Установити, що кошти, які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" як дивіденди на акції цього товариства, які є у державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України та використовуються на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку, а також заборгованості і поточних платежів з оплати послуг зв'язку, які надаються бюджетним установам. Порядок погашення зазначеної заборгованості та поточних платежів визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1241- Баранівський О.П.
Супрун Л.П.
Відмінити пільги в оподаткуванні для суб"єктів підприємницької діяльності, в тому числі і у вільних економічних зонах та на територіях, прирівняних до них. Відмінити пільги по сплаті податку на землю для суб"єктів підприємницької діяльності.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1242- Жовтяк Є.Д.
Додати статтю такого змісту: "Передача військових містечок на баланс місцевих органів влади здійснюється за рахунок кошторису Міністерства оборони" по КПКВ 2101060 "Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1243- Гуров В.М.
Сміяненко І.М.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Гадяцький Л.М.
Касьянов С.П.
Деркач Л.В.
Сергієнко Л.Г.
Клименко А.В.
Веретенников В.О.
Шевченко О.О.
Для забезпечення вимог житлово - комунальної реформи заборонити клірингові операції понад обсяг розрахунків за енергоносії або визначити єдиний рівень їх проплат в залежності від середньої питомої ваги обсягу видатків на газ, електроенергію.  
Враховано частково    
    -1244- Бастрига І.М.
Пеклушенко О.М.
Сухий Я.М.
Горлов Г.В.
Доповнити розділ VІІ "Прикінцеві підрозділи" проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" статтею 95 наступного змісту: "Установити, що Національна комісія регулювання електроенергетики під час формування ціни на електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачає кошти на витрати, пов'язані зі сплатою усіх видів платежів та повернення позик до державного та місцевого бюджетів. Суми платежів до бюджету та повернення позик включаються до фінансових планів підприємств електроенергетики в обов'язковому порядку у обсязі поточних нарахувань та погашення заборгованості минулих років протягом 2004 року", а ст. 95 і 96 замінити на ст. 96 і 97 відповідно.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1245- Хомутиннік В.Ю.
Розділ VІІ доповнити новою статтею наступного змісту: "Стаття __. З метою ефективного і цільового використання бюджетних коштів установити, що видатки на державну підтримку молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї (3401170) здійснюються тільки на підставі рішення конкурсної комісії щодо визначення переможчів конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськтми організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї. Порядок формування і діяльності конкурсної комісії та порядок проведення конкурсу визначаються Кабінетом Міністрів України.".  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1246- Загрева Б.Ю.
Доповнити прикінцеві положення такими статтями: "Стаття___. Кабінету Міністрів України у місячний термін надати Міністерству оборони України на 2004 рік повноваження на реалізацію на внутрішньому ринку надлишкового військового майна (крім озброєння і боєприпасів) з визначенням порядку реалізації та відображення у доходах та видатках державного бюджету отриманих і використаних коштів. Стаття__.Дозволити проведення у 2004 році розрахунків з погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалося на 1 січня 2004 року, у рахунок заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету (у тому числі реструктуризованої), а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, із застосуванням учасниками розрахунків уступки вимоги боргу. Кабінету Міністрів України в місячний термін визначити порядок проведення зазначених розрахунків.  
Враховано частково Доручення Уряду   
558. Стаття 95. Додатки № 1 - 10 до цього Закону є його невід'ємною частиною.   -1247- Семенюк В.П.
Проект Закону доповнити новим додатком № 11 під найменуванням "Нормативи розподілу коштів спеціального фонду Державного бюджету України, які спрямовуються на заходи, пов'язані з приватизацією державного майна  
Відхилено    
559. Стаття 96. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2004 року.       
560. Додаток № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Доходи Державного бюджету України на 2004 рік тис.грн. Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд       
561. 10000000 Податкові надходження 38 594 959,9 35 833 555,9 2 761 404,0   -1248- Луценко Ю.В.
збільшити суму податкових надходжень на 58.000 тис грн.  
Враховано    
562. 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 12 304 200,0 12 304 200,0       
563. 11010000 Податок з доходів фізичних осіб 636 400,0 636 400,0   -1249- Асадчев В.М.
Податок з доходів фізичних осіб (військовослужбовців) збільшити на 70.000 тис.грн.  
Відхилено    
    -1250- Збільшити на 30 млн. грн. по загальному фонду  Враховано    
564. 11020000 Податок на прибуток підприємств 11 667 800,0 11 667 800,0   -1251- Сабашук П.П.
Збільшити на 30 млн. грн., які будуть забезпечені за рахунок погашення податкової заборгованості.  
Відхилено    
    -1252- Збільшити на 276 млн. грн. по загальному фонду  Враховано    
    -1253- Асадчев В.М.
Податок на прибуток підприємств збільшити на 300.000 тис.грн. (зупинені відрахування на благодійні цілі).  
Враховано частково    
565. 13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 669 845,0 669 845,0       
566. 13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 55 400,0 55 400,0       
567. 13010100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 55 400,0 55 400,0   -1254- Асадчев В.М.
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів збільшити на 10.000 тис.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
568. 13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 250 300,0 250 300,0   -1255- Збільшити на 50 млн. грн. по загальному фонду  Враховано    
    -1256- Руденко Г.Б.
Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту передбачити у сумі 311.800 тис.грн. Збільшення надходжень збору пропонується за рахунок відміни діючого понижуючого коефіцієнта 0,002, визначеного постановою Кабінету Міністрів України № 146 від 14.02.2001р., і встановлення його на рівні 0,5.  
Враховано частково    
    -1257- Коновалюк В.І.
Збільшити на 70 млн. грн.  
Враховано частково    
    -1258- Асадчев В.М.
Збір за спеціальне використання водних ресурсів збільшити на 10.000 тис.грн.  
Враховано    
569. 13030000 Платежі за користування надрами 62 900,0 62 900,0   -1259- Асадчев В.М.
Збір за користування надрами збільшити на 15.000 тис.грн.  
Враховано    
570. 13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 62 900,0 62 900,0   -1260- Збільшити на 491381 тис. грн. по загальному фонду  Враховано    
571. 13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 300 000,0 300 000,0   -1261- Руденко Г.Б.
Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, передбачити у сумі 379.000 тис.грн.  
Відхилено    
    -1262- Коновалюк В.І.
Збільшити на 50 млн. грн.  
Відхилено    
572. 13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 1 245,0 1 245,0       
573. 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 21 282 920,0 18 831 654,0 2 451 266,0   -1263- Жовтяк Є.Д.
Цифри 2.128.920,0 замінити на 22.732.920,0; 18.831.651,0 замінити на 19.631.654; 2.451.266,0 на 3.201.266.  
Враховано частково    
574. 14010000 Податок на додану вартість 17 070 000,0 16 470 000,0 600 000,0   -1264- Сабашук П.П.
Збільшити по коду 14010000 разом (в тому числі по спеціальному фонду) на 200 млн. грн., які будуть забезпечені за рахунок погашення податкової заборгованості.  
Відхилено    
    -1265- Жовтяк Є.Д.
Цифри 17.070.000,0 замінити на 18.520.000; 16.470.000 на 1.777.000.0; 600.000 на 1.350.000.  
Враховано частково    
575. 14010100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 16 375 000,0 15 775 000,0 600 000,0   -1266- Збільшити на 1480030,2 тис. грн. по загальному фонду та зменшити на 600 млн. грн. по спеціальному фонду  Враховано    
    -1267- Жовтяк Є.Д.
Цифри 16.375.000 замінити на 17.825.000,0; 15.775.000 на 16.475.000.0; 600.000 на 1.350.000.0  
Враховано частково    
    -1268- Коновалюк В.І.
Збільшити на 500 млн. грн.  
Враховано    
576. 14010200 Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами -8 985 000,0 -8 985 000,0   -1269- Не враховані положення Постанови Верховної Ради України від 19.07.03 № 987 щодо відображення сум відшкодування ПДВ - у видатковій частині. До планових сум відшкодування також включено відшкодування ПДВ за рішеннями суду, яке взагалі не повинно бути у доходній частині бюджету.  Відхилено    
    -1270- Кравченко М.В.
Пропонується привести у відповідність з вимогами Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік щодо відображення розгорнутого балансу податку на додану вартість: надходження податку - у доходах бюджету, суми відшкодування податку - у видатковій частині бюджету  
Враховано частково Доручення Уряду   
577. з них за рішеннями суду -665 000,0 -665 000,0       
578. Довідково: податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням проведеного бюджетного відшкодування грошовими коштами 7 390 000,0 6 790 000,0 600 000,0   -1271- Збільшити на 1480030,2 тис. грн. по загальному фонду та зменшити на 600 млн. грн. по спеціальному фонду  Враховано    
    -1272- Жовтяк Є.Д.
Цифри 7.390.000 на 8.840.000.0; 6.790.000 на 7.490.000,0; 600000 на 1.350.000,0  
Враховано частково    
579. 14010300 Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 9 680 000,0 9 680 000,0   -1273- Збільшити на 800 млн. грн. по загальному фонду  Враховано    
    -1274- Загрева Б.Ю.
Збільшити на 1520,0 млн. грн.  
Враховано частково    
580. 14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 5 381 300,0 3 921 184,0 1 460 116,0   -1275- Збільшити на 82844,3 тис. грн. по загальному фонду та на 545708,8 тис. грн. по спеціальному фонду  Враховано    
581. з них:       
582. 14020700 Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) 273 615,0 273 615,0   -1276- Суму 273 615 тис.грн. перенести із загального фонду Державного бюджету до спеціального фонду.  Відхилено    
    -1277- Збільшити на 40 млн. грн. по загальному фонду  Враховано    
583. 14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 592 650,0 201 500,0 391 150,0   -1278- Збільшити на 253,9 тис. грн. по загальному фонду та на 112519,1 тис. грн. по спеціальному фонду  Враховано    
    -1279- Загрева Б.Ю.
Збільшити на 30,0 млн. грн.  
Враховано    
584. 14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 164 970,0 164 970,0       
585. 14060200 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 34 500,0 34 500,0   -1280- Асадчев В.М.
Плату за видачу ліцензій і сертифікатів збільшити на 100.000 тис .грн.  
Враховано Доручення Уряду   
586. 14060500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 12 570,0 12 570,0       
587. 14060600 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 850,0 850,0   -1281- Загрева Б.Ю.
Збільшити на 1,0 млн. грн.  
Враховано Доручення Уряду   
588. 14060700 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 13 000,0 13 000,0   -1282- Коновалюк В.І.
Збільшити на 13 млн. грн.  
Враховано Доручення Уряду   
589. 14060800 Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів 150,0 150,0       
590. 14060900 Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 500,0 500,0       
591. 14061000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 35 500,0 35 500,0   -1283- Коновалюк В.І.
Збільшити на 34,5 млн. грн.  
Враховано Доручення Уряду   
592. 14061200 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 7 600,0 7 600,0       
593. 14061400 Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 55 000,0 55 000,0   -1284- Загрева Б.Ю.
Збільшити на 15,0 млн. грн.  
Враховано Доручення Уряду   
594. 14061500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 5 300,0 5 300,0   -1285- Доповнити новим кодом: "Надходження від продажу на аукціонах дозволу (ліцензії) на право користування надрами", з зарахуванням до загального фонду суми 280 млн. грн.  Враховано    
595. 14080000 Погашення бюджетної заборгованості по невідшкодованим сумам податку на додану вартість з простроченим терміном повернення -1 926 000,0 -1 926 000,0       
596. 15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 4 173 994,9 4 012 856,9 161 138,0       
597. 15010000 Ввізне мито 3 619 800,0 3 479 800,0 140 000,0   -1286- Косінов С.А.
Збільшити на 45.000 тис.грн. за рахунок збільшення ставки ввізного мита на цукор-сирець з тростини з 30 до 60 євро за одну тонну.  
Відхилено    
    -1287- Коновалюк В.І.
Збільшити на 320 млн. грн.  
Враховано Доручення Уряду   
598. 15010100 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 3 253 200,0 3 253 200,0       
599. 15010200 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 166 600,0 166 600,0   -1288- Загрева Б.Ю.
Збільшити на 34,0 млн. грн.  
Відхилено    
600. 15010500 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 200 000,0 60 000,0 140 000,0   -1289- Збільшити на 10 млн. грн. по спеціальному фонду та зменшити на 10 млн. грн. по загальному фонду  Враховано    
601. 15020000 Вивізне мито 250 000,0 250 000,0   -1290- Загрева Б.Ю.
Збільшити на 80,0 млн. грн.  
Враховано    
602. 15020100 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 250 000,0 250 000,0   -1291- Збільшити на 217 млн. грн. по загальному фонду  Враховано    
603. 15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 214 194,9 193 056,9 21 138,0   -1292- Збільшити на 45 млн. грн. по загальному фонду  Враховано    
    -1293- Збільшити на 5 млн. грн. по спеціальному фонду  Враховано    
    -1294- Загрева Б.Ю.
Збільшити на 50,0 млн. грн.  
Враховано    
604. 15050000 Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного 90 000,0 90 000,0   -1295- Загрева Б.Ю.
Збільшити на 200,0 млн. грн.  
Відхилено    
    -1296- Зменшити на 45 млн. грн. по загальному фонду  Враховано    
605. 16000000 Інші податки 164 000,0 15 000,0 149 000,0       
606. 16020000 Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон 9 000,0 9 000,0       
607. 16030000 Податки, не віднесені до інших категорій 15 000,0 15 000,0       
608. 16060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 140 000,0 140 000,0   -1297- Збільшити на 160 млн. грн. по загальному фонду та зменшити на 140 млн. грн. по спеціальному фонду  Враховано    
    -1298- Загрева Б.Ю.
Збільшити на 20,0 млн. грн.  
Враховано    
609. 20000000 Неподаткові надходження 16 532 619,4 6 138 685,8 10 393 933,6   -1299- Добкін М.М.
Передбачити додатково 80.000 тис.грн. від надходжень за погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України.  
Відхилено    
610. 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 5 611 286,1 5 081 481,1 529 805,0       
611. 21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 699 337,1 699 337,1   -1300- Збільшити на 300663 тис. грн. по загальному фонду  Враховано    
    -1301- Баранівський О.П.
Супрун Л.П.
Збільшити до 1 млрд. грн.  
Враховано    
    -1302- Коновалюк В.І.
Збільшити на 100,7 млн. грн.  
Враховано    
612. 21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 500 000,0 500 000,0   -1303- Визначити суму надходжень від перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України в сумі 1 млрд. грн.  Відхилено    
    -1304- Збільшити на 200 млн. грн. по загальному фонду  Враховано    
    -1305- Коновалюк В.І.
Збільшити на 200,0 млн. грн.  
Враховано    
613. 21030000 Надходження від грошово-речових лотерей 60 000,0 60 000,0   -1306- Коновалюк В.І.
Збільшити на 20 млн. грн.  
Враховано Доручення Уряду   
    -1307- Національний банк України
Відповідно до пункту 14 статті 2 проекту Закону доповнити додаток № 1 окремим рядком "надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України"  
Враховано Доручення Уряду   
614. 21050000 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 300 000,0 300 000,0   -1308- Баранівський О.П.
Супрун Л.П.
Збільшити до 1 млрд. грн.  
Враховано частково    
615. 21050100 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 300 000,0 300 000,0   -1309- Збільшити на 300 млн. грн. по загальному фонду  Враховано    
616. 21060000 Рентна плата 3 482 144,0 3 482 144,0   -1310- Асадчев В.М.
Збільшити плату по НАКу (10% недоїмки)- 400 млн.грн.  
Відхилено    
617. 21060100 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 436 800,0 436 800,0       
618. 21060200 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 526 320,0 526 320,0       
619. 21060500 Рентна плата за транзитне транспортування природного газу через територію України 2 243 400,0 2 243 400,0   -1311- Збільшити на 99109 тис. грн. по загальному фонду  Враховано    
620. 21060600 Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 185 635,0 185 635,0       
621. 21060700 Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 17 159,0 17 159,0       
622. 21060800 Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 72 830,0 72 830,0   -1312- Доповнити новим кодом: "Рентна плата за використання водних ресурсів первинними водокористувачами, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води", з зарахуванням до спеціального фонду суми 50 млн. грн.  Враховано    
    -1313- Доповнити новим кодом: "Надходження коштів від приватизації державного майна", з зарахуванням до загального фонду суми 2038241,6 тис. грн. і до спеціального фонду - 98338,4 тис. грн.  Враховано    
    -1314- Доповнити новим кодом: "Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування", з зарахуванням до загального фонду суми 2038241,6 тис. грн. і до спеціального фонду - 63038.4 тис. грн.  Враховано    
    -1315- Доповнити новим кодом: "Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми", з зарахуванням до спеціального фонду - 300 тис. грн.  Враховано    
    -1316- Доповнити новим кодом: "Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова", з зарахуванням до спеціального фонду - 35000 тис. грн.  Враховано    
    -1317- Рентну плату за газовий конденсат, що видобувається в Україні, передбачити у сумі 170.400 тис.грн.  Враховано Доручення Уряду   
    -1318- Руденко Г.Б.
Рентну плату за газовий конденсат, що видобувається в Україні, передбачити у сумі 110.800 тис.грн., визначивши обсяги видобутку газового конденсату 1.065 тис. тн. та ставку рентної плати за його видобуток - 104,04 грн./тн.  
Враховано Доручення Уряду   
    -1319- Буряк С.В.
Абдуллін О.Р.
Задорожній О.В.
Супрун Л.П.
Шаров І.Ф.
Біловол О.М.
Руденко Г.Б.
Каратуманов О.Ю.
Бондарчук С.В.
Салмін О.В.
Шуфрич Н.І.
Доповнити кодом 21060900 "Рентна плата за використання водних ресурсів первинними водокористувачами, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води" із сумою 374 000.0 тис.грн. по спеціальному фонду.  
Враховано частково Доручення Уряду   
623. 21080000 Інші надходження 569 805,0 40 000,0 529 805,0       
624. 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 376 240,0 326 240,0 50 000,0       
625. 22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 3 000,0 3 000,0       
626. 22070000 Виконавчий збір 100 000,0 50 000,0 50 000,0       
627. 22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 165 000,0 165 000,0   -1320- Семенюк В.П.
-- Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації По коду 22080000 цифри по графі "Всього" 165.000 тис.грн. замінити на 169.200 тис.грн., по графі "Спеціальний фонд" зазначити суму 4.200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1321- Асадчев В.М.
Плату за оренду цілісних майнових комплексів збільшити на 100.000 тис.грн.  
Враховано Доручення Уряду   
628. 22080100 Плата за оренду цілісних майнових комплексів 165 000,0 165 000,0       
629. 22090000 Державне мито 60 000,0 60 000,0   -1322- Доповнити новим кодом: "Митні збори", з зарахуванням до загального фонду суми 500 млн. грн.  Враховано    
    -1323- Асадчев В.М.
Передбачити митні збори (код 221000) у сумі 540.000 тис.грн.  
Враховано частково    
    -1324- Жовтяк Є.Д.
Доповнити "доходи від митних зборів, внаслідок призупинення введення в дію Митного кодексу: всього - 500.000 тис.грн., заг.фонд - 500.000 тис.грн.  
Враховано    
630. 22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 47 800,0 47 800,0       
631. 22120000 Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення 440,0 440,0       
632. 23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій 322 000,0 322 000,0       
633. 23010000 Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації 1 000,0 1 000,0       
634. 23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції 321 000,0 321 000,0       
635. 24000000 Інші неподаткові надходження 4 839 791,4 408 964,7 4 430 826,7       
636. 24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 20 000,0 20 000,0       
637. 24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 5 000,0 5 000,0       
638. 24040000 Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 200,0 200,0       
639. 24050000 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань 526 956,7 186 120,0 340 836,7   -1325- Загрева Б.Ю.
Збільшити на 1.000,0 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
640. 24060000 Інші надходження 155 644,7 139 375,0 16 269,7       
641. 24060200 Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 12 000,0 12 000,0       
642. 24060300 Інші надходження 100 000,0 100 000,0   -1326- Асадчев В.М.
Інші надходження збільшити на 20.000 тис.грн.  
Відхилено    
643. 24060400 Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 1 869,7 1 869,7       
644. 24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 2 000,0 2 000,0       
645. 24060800 Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 700,0 700,0       
646. 24061400 Збір за використання радіочастотного ресурсу 22 000,0 22 000,0   -1327- Луценко Ю.В.
Збільшити суму збору за використання радіочастотного ресурсу на 58.000 тис.грн., у т.ч. 49.000 тис.грн. - до загального фонду, а 21.000 тис.грн. - до спеціального фонду.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1328- Баранівський О.П.
Супрун Л.П.
Збільшити до 100 млн. грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
647. 24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 16 875,0 3 375,0 13 500,0   -1329- Доповнити новим кодом: " Аеронавігаційний збір", з зарахуванням до спеціального фонду суми 300 млн. грн.  Враховано    
648. 24061800 Надходження до страхового фонду безпеки авіації 200,0 200,0       
649. 24080000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 25 000,0 25 000,0       
650. 24081000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 25 000,0 25 000,0       
651. 24090000 Портовий (адміністративний) збір 24 697,0 2 469,7 22 227,3   -1330- Збільшити на 3705 тис. грн. по загальному фонду та зменшити на 3705 тис. грн. по спеціальному фонду  Враховано    
652. 24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 31 000,0 31 000,0       
653. 24110200 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 31 000,0 31 000,0       
654. 24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла       
655. 24120000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 1 280 000,0 1 280 000,0       
656. 24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 2 771 293,0 2 771 293,0       
657. 24140100 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 1 942 586,0 1 942 586,0   -1331- Зменшити на 1000 млн. грн. по спеціальному фонд  Враховано    
658. 24140200 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 8 904,9 8 904,9       
659. 24140300 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 388 758,0 388 758,0       
660. 24140500 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 136 354,3 136 354,3       
661. 24140600 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 294 689,8 294 689,8       
662. 25000000 Власні надходження бюджетних установ 5 383 301,9 5 383 301,9   -1332- Шкляр В.Б.
У додатку № 1 для надходжень по статті "Власні надходження бюджетних установ" встановити такі показники: Всього: 5.890,0 млн. грн. Загальний фонд: 589,0 млн. грн. Спеціальний фонд: 5.301 млн. грн. Внести відповідні зміни до розділів "Неподаткові надходження", "Разом доходів" і "Всього доходів".  
Відхилено    
663. 25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 5 329 413,2 5 329 413,2       
664. 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 5 329 413,2 5 329 413,2       
665. 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 53 888,7 53 888,7       
666. 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами 53 476,7 53 476,7       
667. 25020200 Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень 412,0 412,0       
668. 30000000 Доходи від операцій з капіталом 465 003,0 174 503,0 290 500,0       
669. 31000000 Надходження від продажу основного капіталу 46 000,0 46 000,0       
670. 31010000 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 40 000,0 40 000,0       
671. 31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 6 000,0 6 000,0       
672. 32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 390 500,0 100 000,0 290 500,0       
673. 32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 290 500,0 290 500,0       
674. 32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 100 000,0 100 000,0       
675. 33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 28 503,0 28 503,0       
676. 40000000 Офіційні трансферти 153 648,5 153 648,5       
677. 42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 153 648,5 153 648,5       
678. 42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 153 648,5 153 648,5       
679. 50000000 Цільові фонди 224 430,4 224 430,4       
680. 50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 150 000,0 150 000,0       
681. 50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 74 430,4 74 430,4   -1333- Руденко Г.Б.
Визначити надходження від збору за забруднення навколишнього природного середовища у сумі не менше ніж 100.000 тис.грн., врахувавши збільшені у 2003 році на 50% тарифи платежів за забруднення навколишнього природного середовища.  
Враховано частково Доручення Уряду   
682. Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 55 970 661,2 42 146 744,7 13 823 916,5   -1334- Збільшити на 7299228,0 тис. грн. по загальному фонду і зменшити на 622138, 7 тис. грн. по спеціальному фонд  Враховано    
683. 40000000 Офіційні трансферти 2 249 380,2 2 249 380,2       
684. 41010100 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 2 249 380,2 2 249 380,2   -1335- Стребко С.К.
Перерозподілити кошти, які передбачається отримати за рахунок надходжень по коду 40000000 "Офіційні трансферти" та коду 15010500 "Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами", як джерела для збільшення видатків на санаторно-курортне лікування інвалідів та забезпечення реалізації Стратегії заміни пільг на адресну грошову допомогу.  
Відхилено    
    -1336- Семенюк В.П.
Доповнити кодом 500000 "Надходження від приватизації державного майна"  
Враховано    
    -1337- Буряк С.В.
Включити до доходів спеціального фонду державного бюджету надходження коштів, одержаних від продажу контрольних марок, у сумі 12.000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1338- Асадчев В.М.
Додати доходи до спец. фонду у сумі 170.000 тис.грн. з доходів Міністерства транспорту.  
Враховано частково Доручення Уряду   
685. Всього доходів 58 220 041,4 44 396 124,9 13 823 916,5       
686. Додаток № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Фінансування Державного бюджету України на 2004 рік тис.грн. Код Найменування Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Загальне фінансування 2 369 374,1 1 926 000,0 443 374,1       
687. 400000 Фінансування за борговими операціями 344 154,2 -881,5 345 035,7       
688. 401000 Запозичення 9 930 901,4 9 056 060,7 874 840,7       
689. 401100 Внутрішні запозичення 4 494 500,0 4 494 500,0       
690. 401200 Зовнішні запозичення 5 436 401,4 4 561 560,7 874 840,7   -1339- Нощенко М.П.
По коду 401200 "Зовнішні запозичення" розділу "Фінансування за борговими операціями" збільшити спеціальний фонд на 21.442,9 тис.грн.  
Враховано частково    
691. 402000 Погашення -9 586 747,2 -9 056 942,2 -529 805,0       
692. 402100 Внутрішні зобов'язання -3 927 541,7 -3 927 541,7       
693. 402200 Зовнішні зобов'язання -5 659 205,5 -5 129 400,5 -529 805,0       
694. 500000 Надходження від приватизації державного майна 2 136 580,0 2 038 241,6 98 338,4   -1340- Семенюк В.П.
Вилучити код 500000 "Надходження від приватизації державного майна"  
Враховано    
695. 501000 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуван 2 101 280,0 2 038 241,6 63 038,4       
696. 502000 Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 300,0 300,0       
697. 503000 Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 35 000,0 35 000,0       
698. 600000 Фінансування за активними операціями -111 360,1 -111 360,1       
699. 601000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю -111 360,1 -111 360,1       
700. 601100 Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів 430 639,9 430 639,9       
701. 601200 Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів -542 000,0 -542 000,0       
702. Додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" РОЗПОДІЛ видатків Державного бюджету України на 2004 рік (тис.грн.) КПКВ КФ КВ Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Разом: 2300000 Міністерство охорони здоров'я України 1 333 835,8 549 963,0 1 883 798,8   -1341- На виконання Національної програми "Діти України" додатково необхідно 11,8 млн. грн.  Відхилено    
    -1342- На виконання "Програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань" необхідні додаткові капітальні видатки в обсязі 5,8 млн. грн.  Відхилено    
    -1343- На капітальні видатки згідно з "Заходами щодо розвитку Державної служби медицини катастроф" необхідно додатково 3,4 млн. грн.;  Відхилено    
    -1344- для виконання "Комплексних заходів впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я" необхідно 73,5 тис.грн.; на "Заходи по створенню єдиної державної системи контролю та обліку доз опромінення населення" треба передбачити у видатках кошти у розмірі 3,0 млн. грн.  Відхилено    
    -1345- на закупівлю для потреб закладів охорони здоров'я стабілізуючих систем "Мост" та імплантованих дістракторів виробництва Харківського ВКП "Восток -Н" та Інституту патології хребта та суглобів АМН України (м. Харків);  Відхилено    
    -1346- Порошенко П.О.
Передбачити кошти на виконання державної програми "Поліпшення якості та організації системи медичної допомоги хворим нефрологічного профілю"  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1347- Передбачити видатки на придбання обладнання діагностичному центру Вінницького Медичного університету в обсязі 3 млн. грн., Українському центру інтенсивної терапії сепсісу у м. Києві -.5,0 млн. грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -1348- Передбачити додаткові видатки для придбання санітарного транспорту, медичного обладнання, налагодження сучасного ефективного зв'язку для виклику спеціалістів швидкої медичної допомоги на виконання програми удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню України і матеріально-технічне забезпечення швидкої медичної допомоги у сільській місцевості на 2004-2010 роки у сумі 270,8 млн. грн.  Враховано Доручення Уряду   
    -1349- На забезпечення виконання програми розвитку донорства крові та компонентів на 2002-2007 роки необхідно додатково 48 млн. грн.  Враховано Доручення Уряду   
    -1350- Для придбання гормону росту для дітей хворих на карликову хворобу додатково необхідно 9,0 млн. грн.  Враховано Доручення Уряду   
    -1351- на "Комплексні заходи щодо заохочення народжуваності" необхідно додатково 1,0 млн. грн.; на утримання Референс-центру з мікробіологічної діагностики• туберкульозу необхідно виділити 0,3 млн. грн.;  Враховано частково    
    -1352- на погашення кредиту передбаченого угодою про позику між Україною та Ексімбанком Японії у 1997 році на придбання автомобілів швидкої медичної допомоги фірми "Тойота" передбачити видатки в обсязі 5 млн. грн.;  Враховано Доручення Уряду   
    -1353- для забезпечення лікування малозабезпечених хворих з травмами хребта, спинного мозку та кінцівок передбачити цільовим призначенням видатки в сумі І млн. грн.;  Враховано частково    
    -1354- Для капітального ремонту Національного музею медицини України необхідне фінансування в обсязі 3,5 млн. грн.  Враховано Доручення Уряду   
    -1355- Видатки за кодом 2300000 передбачити в сумі 1.983.798,8 тис.грн. З урахуванням коштів на удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню і матеріально-технічне забезпечення невідкладної медичної допомоги у сільській місцевості - в сумі 100.000,0 тис.грн.  Враховано частково    
    -1356- Супрун Л.П.
Врахувати окремим рядком капітальні вкладення в обсязі 3000 тис.грн. на реконструкцію лікувальних корпусів № 1 та № 3 Української дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАДИТ".  
Враховано Доручення Уряду   
    -1357- Гаврилюк В.В.
Врахувати мінімальні потреби охорони здоров'я та передбачити додатково 644 279,0 тис.грн. на цю галузь за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету.  
Враховано частково    
    -1358- Гаврилюк В.В.
Видатки на забезпечення діяльності мережі підпорядкованих МОЗ установ і закладів (зарплата, медикаменти, комунальні послуги тощо) встановити у розмірі - 226 700,0 млн. грн.  
Враховано частково    
    -1359- Гаврилюк В.В.
Передбачити видатки на утримання Референт-центру з мікробіологічної діагностики туберкульозу у розмірі - 300,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -1360- Гаврилюк В.В.
Передбачити видатки на погашення кредиту, передбаченого Угодою між Україною та Ексімбанком Японії на придбання автомобілів швидкої медичної допомоги фірми „Тойота" у розмірі - 5 000,0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення Уряду   
    -1361- Передбачити видатки на створення в Одеському державному медичному університеті навчально-науково-лікувального комплексу - університетської клініки усумі 43,9 млн. грн., в тому числі на капітальний ремонт будівель та приміщень клініки, оснащення її найсучаснішим діагностичним та лікувальним обладнанням - 39,0 млн. грн., та на поточне утримання клініки - 4,9 млн. грн.  Враховано частково Доручення Уряду   
    -1362- Демьохін В.А.
передбачити бюджетні призначення - в сумі 1983.798,8 тис.грн., з урахуванням коштів на удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню і матеріально-технічне забезпечення невідкладної медичної допомоги у сільській місцевості - в сумі 100.000,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -1363- Баранівський О.П.
кошти у сумі 44,9 млн.грн. на реалізацю пілотного проекту вдосконалення медичної освіти в Одеському державному медичному університеті згідно з розпорядженням КМУ від 12.03.03 № 127-р  
Враховано частково Доручення Уряду   
703. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 1 319 996,7 549 913,0 1 869 909,7       
704. 2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 3 710,7 1 869,7 5 580,4   -1364- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301010 на 4910 тис.грн.  
Відхилено    
705. 2301020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 2 312,5 0,0 2 312,5   -1365- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301020 на 5500 тис.грн  
Відхилено    
706. 2301030 0750 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 7 740,2 6 232,7 13 972,9   -1366- Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301030 на 5500 тис.грн.  
Відхилено    
707. 2301040 0750 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 1 910,7 0,0 1 910,7   -1367- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301040 на 2750 тис.грн.  
Відхилено    
708. 2301050 0750 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 500,9 76,4 577,3   -1368- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301050 на 420 тис.грн.  
Відхилено    
709. 2301060 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 139,9 0,0 139,9       
710. 2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 118 348,4 284 576,1 402 924,5   -1369- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301070 на 5330 тис.грн.  
Відхилено    
711. 2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 22 735,8 13 058,8 35 794,6   -1370- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301080 на 873,3 тис.грн.  
Відхилено    
712. 2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 182,3 0,0 182,3   -1371- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301090 на 1200 тис.грн.  
Відхилено    
713. 2301100 0731 Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 20 641,7 6 086,0 26 727,7   -1372- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301100 на 2859 тис.грн.  
Відхилено    
714. 2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 89 319,2 2 193,8 91 513,0   -1373- Артеменко Ю.А.
По коду 2301110 у колонках "Всього", "Оплата праці" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри "89319,2", "34392,4" та "91513,0" замінити відповідно цифрами "91019,2", "36092,4" та "93213,0".  
Враховано частково    
    -1374- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301110 на 34111,7 тис.грн.  
Враховано частково    
715. 2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 39 939,3 6 073,3 46 012,6   -1375- Передбачити кошти для забезпечення Центру дитячої кардіології та кардіохірургії медичним обладнанням та устаткуванням на виконання постанови Верховної Ради України щодо надання згоди на отримання кредиту у сумі 9,5 млн. євро під гарантії Кабінету Міністрів України  Враховано частково Доручення Уряду   
    -1376- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301170 на 62650,9 тис.грн.  
Враховано частково    
    -1377- Виділити додатково 26,6 млн. грн. медичним центрам серцевосудинних хвороб в Україні для закупівлі медикаментів та виробів медичного призначення (електрокардіостимуляторів, штучних клапанів серця, оксигінаторів та інш.), необхідних для забезпечення лікувально-діагностичного процесу  Враховано частково    
    -1378- Семенюк В.П.
Цушко В.П.
Оніщук М.В.
Передбачити 60000,0 тис.грн Центру кардіохірургії немовлят Міністерства охорони здоров`я з них 30000,0 на перебудову приміщення та 30000,0 тис.грн. для закупівлі сучасного обладнання.  
Враховано частково Доручення Уряду   
716. 2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 48 859,6 12 928,1 61 787,7   -1379- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301180 на 12945,7 тис.грн.  
Враховано частково    
717. 2301190 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 33 685,4 20 877,1 54 562,5   -1380- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301190 на 8435,9 тис.грн.  
Враховано частково    
718. 2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 7 083,7 464,5 7 548,2   -1381- Артеменко Ю.А.
По коду 2301200 у колонках "Всього", "Оплата праці" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри "7083,7", "3732,1" та "7548,2" замінити відповідно цифрами "7683,7", "4332,1" та "8148,2".  
Враховано частково    
    -1382- Гаврилюк В.В.
Шуфрич Н.І.
Задорожній О.В.
Зубець М.В.
Збільшити видатки в частині загального фонду по коду 2301200 на 3706 тис.грн.  
Враховано частково    
719.