Кількість абзаців - 326 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законів України      Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції  
2. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
3. І. Внести до законів України такі зміни:   -1- Буждиган П.П.
До частини 1 проекту (Закон України "Про ціни і ціноутворення") У статті 9 Закону України "Про ціни і ціноутворення" після слова "монопольне" доповнити словом " (домінуюче)".  
Враховано   І. Внести до деяких законів України такі зміни: 1. У Законі України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., № 52, ст. 650): 1) частину першу статті 9 після слова "монопольне" доповнити словом " (домінуюче)".  
4. 1. У частині першій статті 13 Закону України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., № 52, ст. 650; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 33, ст. 225) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".   -2- Буждиган П.П.
До пункту 1 проекту (Закон України "Про ціни і ціноутворення") У частині першій статті 13 Закону України "Про ціни і ціноутворення" у словосполученні "вільних цін" виключити слово "вільних".  
Враховано   2) у частині першій статті 13: а) слова "в сфері дії вільних цін" виключити; б) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
    -3- Царьов О.А.
До пункту 1 проекту. У частині першій статті 13 Закону України "Про ціни та ціноутворення" слова "у сфері дії вільних цін" виключити".  
Враховано    
5. 2. Частину першу статті 15 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 30, ст. 232) викласти в такій редакції:      2. Частину першу статті 15 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168) викласти в такій редакції:  
6. "Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція".      "Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція".  
7. 3. У Законі України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 24, ст.272; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 26, ст. 277; 1995 р., № 14, ст. 90):       
8. в абзаці другому частини першої статті 5 та у частині першій статті 34 слова "антимонопольного законодавства України" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".      3. В абзаці другому пункту 1 статті 5 та в пункті 1 статті 34 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 90) слова "антимонопольного законодавства України" та "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
9. 4. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 276; 1995 р., № 14, ст. 90; 1999 р., № 7, ст. 49; 2000 р., № 24, ст. 186):      4. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 90):  
10. 1) у частині шостій статті 9 слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції";      1) у частині шостій статті 9 слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції";  
11. 2) у статті 20:      2) у статті 20:  
12. а) назву статті викласти в такій редакції:      а) назву викласти в такій редакції:  
13. "Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції у галузі зовнішньоекономічної діяльності";      "Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі зовнішньоекономічної діяльності";  
14. б) у частині першій слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції";      б) у частині першій слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції";  
15. 3) частину другу статті 37 після слів "правоохоронних органів" доповнити словами "органів Антимонопольного комітету України".      3) частину другу статті 37 після слів "правоохоронних органів" доповнити словами "органів Антимонопольного комітету України".  
16. 5. У частині третій статті 38 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 38, ст. 508; 1995 р., № 14, ст. 90; 1996 р., № 40, ст. 185) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".      5. У частині третій статті 38 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 38, ст. 508; 1995 р., № 14, ст. 90) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
17. 6. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст.138; 1998 р., № 33, ст. 226; 2002 р., № 15, ст. 100):      6. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст.138; 1998 р., № 33, ст. 226; 2002 р., № 15, ст. 100):  
18. 1) в абзаці п'ятому частини другої статті 8 слова "антимонопольного регулювання" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції";      1) в абзаці п'ятому частини другої статті 8 слова "антимонопольного регулювання" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції";  
19. 2) абзац шостий частини третьої статті 12 викласти у такій редакції:"заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції".      2) у частині третій статті 12 слова "антимонопольних заходів" замінити словами "заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції".  
20. 7. У частині шостій статті 1 та частині першій статті 19 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1992 р., № 48, ст. 662; 1995 р., № 14, ст. 90; 2001 р., № 31, ст. 146) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".      7. У частині шостій статті 1 та частині першій статті 19 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1995 р., № 14, ст. 90) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
21. 8. В абзаці п'ятому частини другої статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2000 р., № 33-34, ст. 273) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".      8. В абзаці п'ятому частини другої статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2000 р., № 33-34, ст. 273; 2003р., № 24, ст. 160) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
22. 9. У частині восьмій статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 414; 1993 р., № 29, ст. 308; 2000 р., № 27, ст. 213) слова "антимонопольного, санітарного та природоохоронного законодавства" замінити словами "санітарного, природоохоронного законодавства та законодавства про захист економічної конкуренції".      9. У пункті 8 статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 414; 1993 р., № 29, ст. 308; 2000 р., № 27, ст. 213) слова "антимонопольного, санітарного та природоохоронного законодавства" замінити словами "санітарного, природоохоронного законодавства та законодавства про захист економічної конкуренції".  
23. 10. В абзаці сьомому частини першої статті 17 Закону України "Про науково-технічну інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 33, ст. 345) слово "несумлінної" замінити словом "недобросовісної".      10. В абзаці сьомому частини першої статті 17 Закону України "Про науково-технічну інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 33, ст. 345) слово "несумлінної" замінити словом "недобросовісної".  
24. 11. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2002 р., № 16, ст. 114):   -4- Матвєєв В.Й.
У статті 1 Закону: а) у частині першій слова "є центральним органом виконавчої влади" замінити словами "є державним органом";  
Враховано   11. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003, № 10-11, ст. 86): 1) у статті 1: а) слова "є центральним органом виконавчої влади" замінити словами "є державним органом"; б) доповнити частиною другою такого змісту: "Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці".  
    -5- Матвєєв В.Й.
б) доповнити статтю 1 частиною другою такого змісту: "Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці".  
Враховано    
25. 1) статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України       
26. Основними завданнями Антимонопольного комітету України є:       
27. 1) участь у формуванні та реалізації конкурентної політики;       
28. 2) реалізація конкурентної політики в частині:       
29. здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;       
30. контролю за економічною концентрацією;   -6- Буждиган П.П.
У абзаці 3 пункту 2 частини 1 статті 3 слово "економічною" виключити, а положення підпункту 5 статті 3 з остаточної редакції проекту виключити, оскільки ці повноваження будуть предметом регулювання спеціального закону ;  
Враховано    
31. контролю за узгодженими діями;       
32. 3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції;       
33. 4) методичне забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції";   -7- Рябікін П.Б.
Статтю 3 доповнити пунктом 5 такого змісту: "5) регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій у сферах газопостачання, послуг житлово-комунального господарства, зв'язку загального користування, користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування та спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено   2) статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині: 1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; 2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій; 3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 4) методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції"  
    -8- Кармазін Ю.А.
1) До пп..1 п.11 проекту статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України 1.Основними завданнями Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині: 1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; 2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій 3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 4) методичне забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції"  
Враховано    
34. 2) абзац четвертий статті 4 викласти у такій редакції:   -9- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Абз. 4 ст.4 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" викласти у такій редакції: "захисту конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів".  
Враховано редакційно   3) абзац четвертий статті 4 викласти в такій редакції:  
35. "захисту конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом";   -10- Матвєєв В.Й.
Абзац четвертий статті 4 Закону викласти у такій редакції: "захисту конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритету прав споживачів".  
Враховано   "захисту конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритету прав споживачів";  
36. 3) у статті 5:      4) у статті 5:  
37. а) у частині першій слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції";   -11- Кармазін Ю.А.
До підпункту 3 пункту 11 проекту. Частину першу статті 5 викласти у такій редакції: "Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про захист економічної конкуренції", Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", цього Закону, інших законів та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів".  
Враховано   а) частину першу викласти в такій редакції: "Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від недобросовісної конкуренції", цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів";  
38. б) частини третю та четверту замінити частиною такого змісту: "У цьому Законі відповідні терміни вживаються у тих самих значеннях, що і в Законі України "Про захист економічної конкуренції";   -12- Кармазін Ю.А.
До підпункту 3 пункту 11 проекту. Статтю 5 доповнити частиною такого змісту: "У цьому Законі термін "законодавство про захист економічної конкуренції" розуміється у значенні, визначеному статтею 3 Закону України "Про захист економічної конкуренції".  
Враховано   б) частини третю та четверту викласти в такій редакції: "У цьому Законі відповідні терміни розуміються у значеннях, визначених Законом України "Про захист економічної конкуренції". У цьому Законі термін "законодавство про захист економічної конкуренції" розуміється у значенні, визначеному статтею 3 Закону України "Про захист економічної конкуренції".  
39. 4) статтю 6 доповнити частиною такого змісту:   -13- Матвєєв В.Й.
У частині другій статті 6 Закону слова "перший заступник" замінити словами "два перших заступника".  
Враховано   5) у статті 6: а) у частині другій слова "призначається перший заступник" замінити словами "призначаються два перших заступники"; б) доповнити частиною четвертою такого змісту: "Один з державних уповноважених Антимонопольного комітету України за посадою є також головою Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України". У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно частинами п`ятою та шостою.  
    -14- Кармазін Ю.А.
До підпункту 4 пункту 11 проекту. У частині другій статті 6 Закону слова "призначається перший заступник" залишити.  
Відхилено    
    -15- Буждиган П.П.
До підпункту 4 пункту 11 проекту. Доповнити статтю 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" новою частиною четвертою такого змісту: "Один з державних уповноважених Антимонопольного комітету України за посадою є також головою Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України". У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно частинами п`ятою та шостою.  
Враховано    
40. "Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії територіальних відділень Антимонопольного комітету України є органами Антимонопольного комітету України";      в) доповнити частиною сьомою такого змісту: "Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, державні уповноважені Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії територіальних відділень Антимонопольного комітету України є органами Антимонопольного комітету України";  
41. 5) статтю 7 викласти в такій редакції:      6) статтю 7 викласти в такій редакції:  
42. "Стаття 7. Компетенція Антимонопольного комітету України   -16- Кармазін Ю.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. Назву статті 7 викласти у такій редакції: "Стаття 7. Компетенція та повноваження Антимонопольного комітету України"  
Враховано частковво  "Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України  
43. У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:      1. У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:  
44. 1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;      1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;  
45. 2) приймати, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати розпорядження та рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;   -17- Буждиган П.П.
У підпункті 2 частини першої статті 7 після слів "перевіряти та переглядати" виключити слова "розпорядження та";  
Враховано   2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;  
46. 3) розглядати справи про адміністративні правопорушення - порушення законодавства про захист економічної конкуренції, приймати та перевіряти постанови у цих справах;   -18- Буждиган П.П.
підпункт 3 частини першої статті 7 викласти в такій редакції: "розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити та перевіряти законність та обґрунтованість постанов у цих справах".  
Враховано редакційно   3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованість;  
    -19- Кармазін Ю.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. Пункт 3 частини першої статті 7 викласти у такій редакції: "3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованість".  
Враховано    
47. 4) перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;   -20- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7. Пункт 4). Після тексту "перевіряти суб'єкти господарювання" вилучити текст "‚ об'єднання"‚ текст "органи влади" замінити текстом "органи виконавчої влади"‚ текст "адміністративно-господарського управління та" - вилучити  
Відхилено   4) перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  
    -21- Кармазін Ю.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. Пункт 4 частини першої статті 7 викласти у такій редакції: "4) перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції".  
Враховано    
48. 5) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;   -22- Буждиган П.П.
Підпункт 5 частини 1 статті 7 викласти в такій редакції: "5) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та в інших передбачених законом випадках".  
Враховано редакційно   5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;  
    -23- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7‚ пункт 5). Текст "об'єднання органів влади" замінити текстом "органів виконавчої влади"‚ текст "адміністративно-господарського управління та" - вилучити‚ текст " і працівників‚ інших фізичних та юридичних осіб" - вилучити  
Відхилено    
    -24- Кармазін Ю.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. Пункт 5 частини першої статті 7 викласти у такій редакції: "5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб".  
Враховано редакційно    
    -25- Царьов О.А.
У пункті 5 проекту: підпункт 5 частини першої статті 7 викласти у такій редакції: "5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом";  
Враховано    
49. 6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку;      6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;  
50. 7) проводити примусове вилучення документів, предметів чи інших носіїв інформації, накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі;   -26- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
П. 7 частини 1 ст.7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" виключити.  
Відхилено   7) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;  
    -27- Рябікін П.Б.
Пункт 7 частини першої статті 7, викласти у такій редакції: "у випадках. передбачених законом, проводити огляд та обшук у службових приміщеннях та транспортних засобах суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження".  
Враховано частково    
51. 8) на підставі рішення суду проникати до житла чи до іншого володіння особи, проводити в них огляд або обшук, вилучати чи накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами або джерелом доказів у справі;   -28- Семенюк В.П.
Пункт 8 статті 7 вилучити.  
Враховано    
    -29- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
П. 8 частини 1 ст.7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" виключити.  
Враховано    
    -30- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7. Пункт 8) вилучити.  
Враховано    
52. 9) у разі перешкоджання (опору) працівникам Антимонопольного комітету України у виконанні ними повноважень, передбачених пунктами 4, 7 і 8 цієї частини, звертатись до міліції з метою залучення її працівників для застосування заходів фізичного впливу чи спеціальних засобів, необхідних для подолання перешкод (опору);   -31- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7‚ пункт 9. Розкрити дужки‚ вилучити текст "7 і 8"‚ текст "фізичного впливу чи спеціальних засобів" замінити текстом "‚ передбачених законом"  
Враховано   8) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України у виконанні ними повноважень, передбачених пунктами 4, 5 і 7 цієї частини, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;  
    -32- Рябікін П.Б.
У пункті 9 частини першої статті 7 слова "звертатися до міліції з метою залучення її працівників" замінити словами "залучати працівників міліції".  
Враховано редакційно    
    -33- Буждиган П.П.
У підпункті 9 частини 1 статті 7 після слів "пунктами 4" доповнити цифрою "5".  
Враховано    
53. 10) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема у разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;   -34- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7‚ пункт 10). Після тексту "у разі проведення розслідування" поставити крапку‚ решту тексту вилучити.  
Враховано   9) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування;  
    -35- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7. Пункт 10 вилучити.  
Відхилено    
54. 11) залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, підприємств і об'єднань за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад до проведення перевірок;   -36- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7‚ пункт 11). Вилучити текст адміністративно-господарського управління та"‚ текст "і об'єднань замінити текстом "‚ установ‚ організацій".  
Враховано   10) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;  
    -37- Буждиган П.П.
підпункт 11 (частина перша статті 7) викласти у такій редакції: "залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, підприємств і об'єднань за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою".  
Враховано частково    
55. 12) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення;   -38- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7‚ пункт 12). Розкрити дужки. Аналогічно у всьому тексту закону.  
Відхилено   11) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);  
    -39- Царьов О.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. Пункт 12 частини першої статті 7 після слова "рішення" доповнити словом " (розпорядження)";  
Враховано    
56. 13) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання чи їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;   -40- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7‚ пункт 13. Слово "контролю" замінити словом "узгоджень".  
Відхилено   12) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання чи їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;  
57. 14) вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;   -41- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7‚ пункт 14. Текст "органів влади" замінити текстом "органів виконавчої влади‚ органів місцевого самоврядування".  
Враховано   13) вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;  
    -42- Царьов О.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. У пункті 14 частини першої статті 7 слова "органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування" замінити словами "органів влади".  
Відхилено    
58. 15) надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій (бездіяльності), які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;   -43- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7‚ пункт 15). Текст "органам влади" замінити текстом "органам виконавчої влади"‚ текст "адміністративно-господарського управління та" - вилучити‚ текст "‚ об'єднанням" - вилучити.  
Відхилено   14) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;  
    -44- Буждиган П.П.
У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" пункт 15 частини першої статті 7, після слова "надавати" доповнити словами "обов'язкові для розгляду".  
Враховано    
59. 16) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;      15) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;  
60. 17) звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;      16) звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;  
61. 18) надавати компетентним органам інших держав інформацію у випадках та порядку, передбаченими законодавством;   -45- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7. Пункт 18). Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано редакційно   17) надавати компетентним органам інших держав інформацію у випадках та порядку, передбачених законом;  
62. 19) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.   -46- Беспалий Б.Я.
Пункт 5) до статті 7. Пункт 19). Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено   18) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.  
63. У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Антимонопольний комітет України має такі повноваження:      2. У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Антимонопольний комітет України має такі повноваження:  
64. 1) розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків на узгоджені дії, концентрацію, проводити дослідження за цими заявами і справами;   -47- Буждиган П.П.
Підпункти 1 та 2 частини 2 статті 7, підпункти 1 та 2 частини 1 статті 14, частина 1 статті 15, підпункт 1 частини 1 статті 16 законопроекту слова "попередніх висновків на узгоджені дії, концентрацію" замінити словами "попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації" у відповідних відмінках.  
Враховано   1) розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження за цими заявами і справами;  
65. 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні висновки на узгоджені дії, концентрацію, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;      2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;  
66. 3) переглядати, перевіряти розпорядження і рішення, прийняті його органами та головами територіальних відділень Антимонопольного комітету України в межах компетенції;   -48- Буждиган П.П.
Підпункт 3 частини 2 статті 7 викласти в такій редакції: "переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами Антимонопольного комітету України в межах компетенції".  
Враховано   3) переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами Антимонопольного комітету України в межах компетенції;  
67. 4) дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;      4) дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;  
68. 5) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників незалежно від місцезнаходження інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для розгляду заяв і справ;   -49- Беспалий Б.Я.
До пункту 5). Текст "об'єднань‚ органів влади" замінити текстом "органів виконавчої влади"‚ текст "адміністративно-господарського управління та" - вилучити‚ текст "і працівників незалежно від місцезнаходження".  
Враховано частково   5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;  
69. 6) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 12, 13, 16 і 17 частини першої цієї статті;      6) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12, 15 і 16 частини першої цієї статті;  
70. 7) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.   -50- Беспалий Б.Я.
Пункт 7). Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено   7) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.  
71. У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:      3. У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:  
72. 1) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;   -51- Беспалий Б.Я.
Пункт 1). Текст "об'єднань‚ органів влади" замінити текстом "органів виконавчої влади"‚ текст "адміністративно-господарського управління та" - вилучити‚ текст "і працівників‚ інших фізичних та юридичних осіб" - вилучити.  
Враховано частково   1) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;  
73. 2) розробляти та подавати Кабінету Міністрів України проекти Указів Президента України щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики на визначений період;   -52- Беспалий Б.Я.
Пункт 2) вилучити.  
Враховано редакційно    
    -53- Буждиган П.П.
Підпункт 2 пункту 5 (частина третя статті 7) викласти у такій редакції: "розробляти проекти правових актів щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики на визначений період";  
Враховано редакційно    
74. 3) узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію Указів Президента України щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;   -54- Беспалий Б.Я.
Пункт 3) вилучити.  
Відхилено   2) узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів законодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;  
    -55- Буждиган П.П.
У підпункті 3 пункту 5 (частина третя статті 7) слова "реалізацію Указів Президента України" замінити словами "виконання актів";  
Враховано редакційно    
    -56- Кармазін Ю.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. Пункт 3 частини третьої статті 7 викласти у такій редакції: "3) узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію законодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики".  
Враховано редакційно    
75. 4) погоджувати проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення, зміни правил їх поведінки на ринку, надання пільг, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках;   -57- Беспалий Б.Я.
Пункт 4) вилучити.  
Враховано редакційно   3) брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію;  
    -58- Кармазін Ю.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. Пункт 4 частини третьої статті 7 викласти у такій редакції: "4) брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку до Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію".  
Враховано    
76. 5) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 12, 13, 15 і 16 частини першої цієї статті;   -59- Буждиган П.П.
У підпункті 5 пункту 5 (частина третя статті 7) виключити цифри "15";  
Враховано   4) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12 і 15 частини першої цієї статті;  
77. 6) надавати рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій (бездіяльності), які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;   -60- Беспалий Б.Я.
Пункт 6). Текст "‚об'єднань" вилучити‚ дужки розкрити.  
Враховано редакційно   5) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;  
    -61- Буждиган П.П.
У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" пункт 6 частини третьої статті 7, після слова "надавати" доповнити словами "обов'язкові для розгляду".  
Враховано    
78. 7) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, установами та організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;   -62- Беспалий Б.Я.
Пункт 7). Текст "адміністративно-господарського управління та" - вилучити‚ а після слова "контролю" додати текст "‚ підприємствами".  
Враховано частково   6) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;  
79. 8) узагальнювати практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, вносити до відповідних органів державної влади пропозиції щодо його удосконалення;      7) узагальнювати практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, вносити до відповідних органів державної влади пропозиції щодо його удосконалення;  
80. 9) розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;      8) розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;  
81. 10) брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку проекти актів законодавства з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;   -63- Беспалий Б.Я.
Пункт 10). Текст "в установленому порядку" замінити текстом "до Кабінету Міністрів України".  
Враховано   9) брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;  
    -64- Кармазін Ю.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. Пункт 10 частини третьої статті 7 викласти у такій редакції: "10) брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки".  
Враховано    
82. 11) розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами державної влади міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розвитку і захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;      10) розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами державної влади міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розвитку і захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;  
83. 12) приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, організації діяльності органів Антимонопольного комітету України;      11) приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, організації діяльності органів Антимонопольного комітету України;  
84. 13) здійснювати офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів;      12) здійснювати офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів;  
85. 14) давати рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;   -65- Кармазін Ю.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. Пункт 14 частини третьої статті 7 викласти у такій редакції: 14) вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, приписи органам влади, органам місцевого самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції.".  
Враховано   13) надавати рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції; 14) вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, приписи органам влади, органам місцевого самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції;  
86. 15) утворювати адміністративні колегії Антимонопольного комітету України;      15) утворювати адміністративні колегії Антимонопольного комітету України;  
87. 16) утворювати територіальні відділення та дорадчі органи Антимонопольного комітету України;      16) утворювати територіальні відділення та дорадчі органи Антимонопольного комітету України;  
88. 17) брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;      17) брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;  
89. 18) видавати свій друкований орган, офіційні видання (збірники) актів законодавства про захист економічної конкуренції;   -66- Беспалий Б.Я.
Пункт 18). Текст "свій друкований орган"‚ замінити текстом "свої друковані"‚ а текст " (збірники)" - вилучити.  
Враховано редакційно   18) видавати свої друковані органи, офіційні видання (збірники) актів законодавства про захист економічної конкуренції, вести електронну сторінку в мережі Інтернет;  
    -67- Буждиган П.П.
У пункті 18 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" слова "свій друкований орган" замінити словами "свої друковані органи".  
Враховано    
    -68- Кармазін Ю.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. Пункт 18 частини третьої статті 7 викласти у такій редакції: "18) видавати свій друкований орган, офіційні видання (збірники) актів законодавства про захист економічної конкуренції, вести електронну сторінку в Інтернет".  
Враховано    
90. 19) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.   -69- Беспалий Б.Я.
Пункт 19). Слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено   19) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.  
    -70- Кармазін Ю.А.
До підпункту 5 пункту 11 проекту. Пункт 19 частини третьої статті 7 викласти у такій редакції: "19) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції".  
Враховано    
91. Здійснення іншими органами влади повноважень Антимонопольного комітету України, передбачених пунктами 1 - 4 і 12 частини першої, пунктами 1, 2 і 4 частини другої, пунктами 12 - 16 частини третьої цієї статті, не допускається";   -71- Буждиган П.П.
У частині 4 статті 7 після слів "іншими органами" доповнити словом "державної".  
Враховано   Здійснення іншими органами державної влади повноважень Антимонопольного комітету України, передбачених пунктами 1 - 4 і 11 частини першої, пунктами 1, 2 і 4 частини другої, пунктами 11 - 13, 15 і 16 частини третьої цієї статті, не допускається";  
92. 6) статтю 8 виключити;   -72- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Ч.3 ст. 8 виключити.  
Враховано редакційно   7) статтю 8 виключити;  
93. 7) у статті 9:   -73- Кармазін Ю.А.
До підпункту 7 пункту 11 проекту. Частину першу статті 9 викласти в новій редакції: "Президент України не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення строку повноважень Голови Антимонопольного комітету України після проведених консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп, що сформували парламентську більшість, вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Голови Антимонопольного комітету України. У випадку надання згоди Верховною Радою України на призначення цієї кандидатури на посаду Голови Антимонопольного комітету України, призначена Президентом України особа вступає на посаду наступного дня після закінчення строку повноважень попереднього Голови Антимонопольного комітету України. У разі ненадання згоди Верховною Радою України на призначення кандидатури на посаду Голови Антимонопольного комітету України Президент України після проведених консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп, що сформували парламентську більшість, у семиденний строк вносить на розгляд Верховної Ради України нову кандидатуру на цю посаду або повторно пропонує ту саму кандидатуру. Внесення на розгляд Верховної Ради України втретє тієї самої кандидатури на посаду Голови Антимонопольного комітету України не допускається".  
Відхилено   8) у статті 9:  
94. а) частину другу доповнити реченням такого змісту: "Голова Антимонопольного комітету України не може призначатися на цю посаду більше ніж на два строки підряд";   -74- Кармазін Ю.А.
До підпункту 7 пункту 11 проекту. Частину другу статті 9 залишити у такій редакції: "Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України становить сім років".  
Враховано   а) частину другу доповнити реченням такого змісту: "Голова Антимонопольного комітету України не може призначатися на цю посаду більше ніж на два строки підряд";  
    -75- Кармазін Ю.А.
До підпункту 7 пункту 11 проекту. Частину третю статті 9 викласти в новій редакції: "Після закінчення строку повноважень Голови Антимонопольного комітету України і не надання згоди Верховною Радою України на призначення нового Голови Антимонопольного комітету України, його обов'язки, до призначення нового Голови Антимонопольного комітету України виконує перший заступник Голови Антимонопольного комітету України".  
Відхилено    
95. б) у частині четвертій слова "грубого порушення службових обов'язків" виключити;   -76- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
У ч. 4 ст. 9 залишити право Президента України за згодою Верховної Ради України звільняти Голову Комітету у разі грубого порушення ним службових обов'язків.  
Відхилено   б) у частині четвертій "грубого порушення службових обов'язків" виключити;  
    -77- Кармазін Ю.А.
До підпункту 7 пункту 11 проекту. Частину четверту статті 9 викласти в новій редакції: "Президент України протягом п'ятнадцяти днів з дня дострокового припинення повноважень Голови Антимонопольного комітету України після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп, що сформували парламентську більшість, вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Голови Антимонопольного комітету України".  
Відхилено    
96. в) у частині шостій:      в) у частині шостій:  
97. доповнити абзац другий словами "головує на засіданнях Антимонопольного комітету України";      абзац другий доповнити словами "головує на засіданнях Антимонопольного комітету України";  
98. абзац четвертий викласти у такій редакції:      абзац четвертий викласти в такій редакції:  
99. "розподіляє обов'язки між першим заступником, заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України, спрямовує діяльність територіальних відділень Антимонопольного комітету України";   -78- Матвєєв В.Й.
У абзаці четвертому частини шостої статті 9 Закону слова "першим заступником" замінити словами "першими заступниками".  
Враховано   "розподіляє обов'язки між першими заступниками, заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України, спрямовує діяльність територіальних відділень Антимонопольного комітету України";  
    -79- Кармазін Ю.А.
До підпункту 7 пункту 11 проекту. Абзац четвертий частини шостої статті 9 викласти у такій редакції: "розподіляє обов'язки між першим заступником, заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України, спрямовує діяльність територіальних відділень Антимонопольного комітету України";  
Відхилено    
100. в абзаці восьмому слова "справ про порушення антимонопольного законодавства та інших питань відповідно до компетенції Комітету" замінити словами "питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України";      в абзаці восьмому слова "справ про порушення антимонопольного законодавства та інших питань відповідно до компетенції Комітету" замінити словами "питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України";  
101. в абзаці дев'ятому слово "розпорядження" замінити словом "затверджує";   -80- Кармазін Ю.А.
До підпункту 7 пункту 11 проекту. Абзац дев'ятий частини шостої статті 9 викласти в новій редакції: "здійснює інші дії, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції."  
Враховано в абзаці 14  в абзаці дев'ятому слова "розпорядження, положення" замінити словами "затверджує положення";  
102. абзац десятий доповнити словами "та підписує від імені Антимонопольного комітету України міжвідомчі нормативно-правові акти";      абзац десятий доповнити словами "та підписує від імені Антимонопольного комітету України міжвідомчі нормативно-правові акти";  
103. доповнити частину після абзацу десятого абзацами такого змісту:      після абзацу десятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:  
104. "має право за клопотанням осіб, поданням органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення або з власної ініціативи, витребувати будь-які матеріали, в тому числі, заяви і справи про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що перебувають на розгляді органу Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, та передати їх на розгляд іншому органу Антимонопольного комітету України чи голові територіального відділення Антимонопольного комітету України, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Антимонопольного комітету України;   -81- Буждиган П.П.
Абзац 8 підпункту в) пункту 7 (абзац одинадцятий статті 9): після слів "має право за клопотанням осіб" доповнити словами "які беруть участь у справі"; слова "тих, які віднесені" замінити словами "заяв і справ, з питань віднесених"; після слів "до виключної компетенції Антимонопольного комітету України" доповнити словами "як вищого колегіального органу."  
Враховано   "має право за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, поданням органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення або з власної ініціативи витребувати будь-які матеріали, в тому числі заяви і справи про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що перебувають на розгляді органу Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, та передати їх на розгляд іншому органу Антимонопольного комітету України чи голові територіального відділення Антимонопольного комітету України, за винятком заяв і справ, віднесених до виключної компетенції Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу;  
105. затверджує структуру Антимонопольного комітету України;      затверджує структуру Антимонопольного комітету України;  
106. затверджує штатний розпис та кошторис Антимонопольного комітету України за погодженням з Міністерством фінансів України, штатний розпис та кошторис територіальних відділень Антимонопольного комітету України".      затверджує штатний розпис та кошторис Антимонопольного комітету України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань фінансів, штатний розпис та кошторис територіальних відділень Антимонопольного комітету України".  
107. У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;      У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом чотирнадцятим виклавши його в такій редакції: "здійснює інші дії, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції";  
108. г) доповнити статтю частиною такого змісту:      г) доповнити частиною дев'ятою такого змісту:  
109. "Голова Антимонопольного комітету України має право брати участь з правом дорадчого голосу на засіданнях Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України";   -82- Матвєєв В.Й.
Статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту: "Голова Антимонопольного комітету України має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України" з правом дорадчого голосу.  
Враховано   "Голова Антимонопольного комітету України має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу";  
110. 8) у статті 10:   -83- Кармазін Ю.А.
До підпункту 8 пункту 11 проекту. В частині першій статті 10 перед словом "заступників" вставити слова "Першого заступника і" та викласти в новій редакції: "Першого заступника і заступників Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України".  
Відхилено   9) у статті 10: а) у частині першій слово "Заступників" замінити словами "Перших заступників і заступників";  
    -84- Царьов О.А.
Пункт 8 проекту доповнити абзацом "а" такого змісту: "а) у частині першій статті 10 Закону слово "Заступників" замінити словами "Перших заступників і заступників";  
Враховано    
111. а) доповнити статтю після частини першої частинами такого змісту:      б) після частини першої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:  
112. "Строк повноважень першого заступника та заступників Голови Антимонопольного комітету України припиняється із завершенням строку їх повноважень як державних уповноважених або відповідно до частини другої статті 18 цього Закону. Перший заступник Голови Антимонопольного комітету України та заступники Голови Антимонопольного комітету України не можуть призначатися на відповідні посади більше ніж на два строки підряд. Перший заступник та заступники Голови Антимонопольного комітету України: 1) координують і контролюють роботу територіальних відділень Антимонопольного комітету України, дорадчих органів Антимонопольного комітету України та установ, що належать до сфери управління Антимонопольного комітету України; 2) спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм структурних підрозділів; 3) організовують правове забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України; 4) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, судами, іншими органами державної влади, установами та організаціями; 5) забезпечують співробітництво Антимонопольного комітету України з міжнародними організаціями, державними органами та неурядовими організаціями інших держав; 6) за дорученням Голови Антимонопольного комітету України беруть участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України під час розгляду питань, пов'язаних з діяльністю Антимонопольного комітету України та представляють Антимонопольний комітет України у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 7) погоджують призначення на посади та звільнення з посади працівників, зміни у структурі та штатному розписі підпорядкованих їм структурних підрозділів. Перший заступник має право уповноважувати працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень представляти інтереси Антимонопольного комітету України в суді. Розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками Голови Антимонопольного комітету України здійснює Голова Антимонопольного комітету України".   -85- Матвєєв В.Й.
Статтю 10 Закону доповнити новими частинами другою - шостою такого змісту: "Строк повноважень перших заступників та заступників Голови Антимонопольного комітету України припиняється із завершенням строку їх повноважень як державних уповноважених або відповідно до частини другої статті 18 цього Закону. Перші заступники Голови Антимонопольного комітету України та заступники Голови Антимонопольного комітету України не можуть призначатися на відповідні посади більше ніж на два строки підряд. Перші заступники та заступники Голови Антимонопольного комітету України: 1) координують і контролюють роботу територіальних відділень Антимонопольного комітету України, дорадчих органів Антимонопольного комітету України та установ, що належать до сфери управління Антимонопольного комітету України; 2) спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм структурних підрозділів; 3) організовують правове забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України; 4) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України; 5) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, судами, іншими органами державної влади, установами та організаціями; 6) забезпечують співробітництво Антимонопольного комітету України з міжнародними організаціями, державними органами та неурядовими організаціями інших держав; 7) за дорученням Голови Антимонопольного комітету України беруть участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України під час розгляду питань, пов'язаних з діяльністю Антимонопольного комітету України та представляють Антимонопольний комітет України у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 8) погоджують призначення на посади та звільнення з посади працівників, зміни у структурі та штатному розписі підпорядкованих їм структурних підрозділів. Перший заступник має право уповноважувати працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень представляти інтереси Антимонопольного комітету України в суді. Розподіл обов'язків між першими заступниками та заступниками Голови Антимонопольного комітету України здійснює Голова Антимонопольного комітету України". У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами сьомою та восьмою;  
Враховано частково   "Строк повноважень перших заступників та заступників Голови Антимонопольного комітету України припиняється із завершенням строку їх повноважень як державних уповноважених або відповідно до частини другої статті 18 цього Закону. Перші заступники та заступники Голови Антимонопольного комітету України: 1) координують і контролюють роботу територіальних відділень Антимонопольного комітету України, дорадчих органів Антимонопольного комітету України та установ, що належать до сфери управління Антимонопольного комітету України; 2) спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм структурних підрозділів; 3) організовують правове забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України; 4) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України; 5) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, судами, іншими органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями; 6) забезпечують співробітництво Антимонопольного комітету України з міжнародними організаціями, державними органами та неурядовими організаціями інших держав; 7) за дорученням Голови Антимонопольного комітету України беруть участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України під час розгляду питань, пов'язаних з діяльністю Антимонопольного комітету України, та представляють Антимонопольний комітет України у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 8) погоджують призначення на посади та звільнення з посад працівників, зміни у структурі та штатному розписі підпорядкованих їм структурних підрозділів. Перші заступники мають право уповноважувати працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень представляти інтереси Антимонопольного комітету України в суді. Розподіл обов'язків між першими заступниками Голови та заступниками Голови Антимонопольного комітету України здійснює Голова Антимонопольного комітету України".  
113. У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами сьомою та восьмою;   -86- Беспалий Б.Я.
Підпункт 4)‚ що починається словами "забезпечують взаємодію" після тексту "органами державної влади‚" доповнити текстом "підприємствами".  
Враховано   У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами шостою та сьомою;  
    -87- Матвєєв В.Й.
У частині сьомій статті 10 слово "заступники" в усіх відмінках замінити словами "перші заступники і заступники" у відповідному відмінку.  
Враховано    
    -88- Кармазін Ю.А.
До підпункту 8 пункту 11 проекту. Виключити частину третю статті 10 щодо того, що "Перший заступник Голови Антимонопольного комітету України та заступники Голови Антимонопольного комітету України не можуть призначатися на відповідні посади більше ніж на два строки підряд".  
Враховано у пп. б) п. 9   
    -89- Кармазін Ю.А.
До підпункту 8 пункту 11 проекту. У частині сьомій та восьмій статті 10 слово "заступники" замінити словами "перший заступник і заступники у відповідному відмінку".  
Відхилено    
114. б) у частинах сьомій та восьмій слово "заступники" в усіх відмінках замінити словами "перший заступник і заступники" у відповідному відмінку;   -90- Матвєєв В.Й.
У частині восьмій статті 10 слово "заступники" в усіх відмінках замінити словами "перші заступники і заступники" у відповідному відмінку.  
Враховано   в) у частинах шостій та сьомій слова "Заступники" і "заступників" замінити відповідно словами "Перші заступники і заступники" і "перших заступників і заступників";  
115. 9) у статті 11:   -91- Матвєєв В.Й.
Частину другу статті 11 Закону викласти у такій редакції: "Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комітету України становить сім років. Державний уповноважений не може призначатися на цю посаду більше ніж на два строки підряд".  
Враховано частково   10) у статті 11: а) частину другу викласти в такій редакції: "Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комітету України становить сім років";  
    -92- Кармазін Ю.А.
До підпункту 9 пункту 11. У статті 11 вилучити слова "Державні уповноважені не можуть призначатися більше ніж на два строки підряд" та залишити частину другу цієї статті у такій редакції: "Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комітету України становить сім років".  
Враховано    
116. а) частину п'яту виключити;      б) частину п'яту виключити;  
117. б) частину восьму після слова "колегій" доповнити словами "Антимонопольного комітету України";      в) частину восьму після слова "колегій" доповнити словами "Антимонопольного комітету України";  
118. 10) у статті 12:      11) у статті 12:  
119. а) частину першу доповнити словами "або за іншим територіальним принципом";   -93- Кармазін Ю.А.
До підпункту 10 пункту 11 проекту. Друге речення частини першої статті 12 викласти у такій редакції: "В разі необхідності можуть утворюватись міжобласні територіальні відділення".  
Враховано   а) друге речення частини першої викласти в такій редакції: "У разі необхідності можуть утворюватись міжобласні територіальні відділення";  
120. б) частину другу викласти у такій редакції:      б) частину другу викласти в такій редакції:  
121. "Повноваження територіальних відділень Антимонопольного комітету України визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, а також Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджується Антимонопольним комітетом України";   -94- Беспалий Б.Я.
Пункт 10 до статті 12). Пункт б). Вилучити текст "‚ іншими актами законодавства". Доповнити цей пункт таким другим реченням: "Повноваження територіального відділення Антимонопольного комітету не можуть виходити за межі повноважень Антимонопольного комітету України‚ визначених законом".  
Враховано частково   "Повноваження територіальних відділень Антимонопольного комітету України визначаються цим Законом, іншими актами законодавства. Повноваження територіального відділення Антимонопольного комітету не можуть виходити за межі повноважень Антимонопольного комітету України‚ визначених законом";  
    -95- Буждиган П.П.
У підпункті б) пункту 10 (частина друга статті 12) вилучити слова "а також Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджується Антимонопольним комітетом України";  
Враховано    
122. в) частину третю після слів "призначаються", "призначається" доповнити відповідно словами "та звільняються", "та звільняється";   -96- Буждиган П.П.
До підпункту 10 пункту 11 проекту. Статтю 12 доповнити новою частиною четвертою такого змісту: "Голова Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України за посадою є державним уповноваженим Антимонопольного комітету України".  
Враховано   в) частину третю після слів "призначаються", "призначається" доповнити відповідно словами "та звільняються", "та звільняється"; г) частину четверту викласти в такій редакції: "Голова Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України за посадою є державним уповноваженим Антимонопольного комітету України". д) частину п'яту викласти в такій редакції: "Обмеження щодо порядку призначення голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України та їх заступників, у тому числі шляхом встановлення обов'язку погодження з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування кандидатур на ці посади, не допускається";  
    -97- Матвєєв В.Й.
Частину четверту статті 12 Закону викласти у такій редакції: "Обмеження щодо порядку призначення голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України та їх заступників, в тому числі шляхом встановлення обов'язку погодження з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, кандидатур на ці посади не допускається".  
Враховано    
123. г) частину п'яту викласти у такій редакції:      е) частину шосту викласти в такій редакції:  
124. "Територіальне відділення Антимонопольного комітету України підконтрольне та підзвітне Антимонопольному комітету України";      "Територіальне відділення Антимонопольного комітету України підконтрольне та підзвітне Антимонопольному комітету України";  
125. 11) доповнити Закон статтею 12-1 такого змісту:      12) доповнити статтею 12-1 такого змісту:  
126. "Стаття 12-1. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів Антимонопольного комітету України      "Стаття 12-1. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів Антимонопольного комітету України  
127. Постійно діючі адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Антимонопольним комітетом України з числа державних уповноважених Антимонопольного комітету України у складі трьох осіб. Постійно діючу адміністративну колегію очолює перший заступник або один із заступників Голови Антимонопольного комітету України.      Постійно діючі адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Антимонопольним комітетом України з числа державних уповноважених Антимонопольного комітету України у складі трьох осіб. Постійно діючу адміністративну колегію очолює перший заступник або один із заступників Голови Антимонопольного комітету України.  
128. Тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Головою Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України у складі не менше ніж три особи. Тимчасову адміністративну колегію очолює державний уповноважений Антимонопольного комітету України.      Тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Головою Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України у складі не менше ніж три особи. Тимчасову адміністративну колегію очолює державний уповноважений Антимонопольного комітету України.  
129. Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України утворюється головою територіального відділення Антимонопольного комітету України з числа керівних працівників територіального відділення у складі не менше ніж три посадові особи цього територіального відділення. За згодою Голови Антимонопольного комітету України до складу адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть входити посадові особи Антимонопольного комітету України. Адміністративну колегію територіального відділення Антимонопольного комітету України очолює голова територіального відділення або його заступник.   -98- Буждиган П.П.
У частині 3 статті 12-1 після слова "три" слово "посадові" вилучити.  
Враховано   Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України утворюється головою територіального відділення Антимонопольного комітету України з числа керівних працівників територіального відділення у складі не менше ніж три особи цього територіального відділення. За згодою Голови Антимонопольного комітету України до складу адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть входити посадові особи Антимонопольного комітету України. Адміністративну колегію територіального відділення Антимонопольного комітету України очолює голова територіального відділення або його заступник.  
130. Діяльність адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України координує голова відповідного територіального відділення Антимонопольного комітету України.      Діяльність адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України координує голова відповідного територіального відділення Антимонопольного комітету України.  
131. Члени Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції цих органів відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час прийняття розпоряджень і рішень.      Члени Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції цих органів відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час прийняття розпоряджень і рішень.  
132. Рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України приймається від імені Антимонопольного комітету України.      Рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України приймається від імені Антимонопольного комітету України.  
133. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України приймається від імені територіального відділення Антимонопольного комітету України.      Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України приймається від імені територіального відділення Антимонопольного комітету України.  
134. Формою роботи Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України є їх засідання.   -99- Буждиган П.П.
До пункту 11 (стаття 12-1): В абзаці 10 слова "територіального відділення" замінити словами "територіальних відділень";  
Враховано   Формою роботи Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій територіальних відділень Антимонопольного комітету України є їх засідання.  
135. Засідання Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України є правоможним за умови присутності більшості їх встановленого складу.      Засідання Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України є правоможним за умови присутності більшості від їх встановленого складу.  
136. Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету приймаються шляхом голосування.   -100- Буждиган П.П.
До пункту 11 (стаття 12-1): Абзац 12 після слів "приймаються шляхом голосування" доповнити словами "більшістю голосів присутніх на їх засіданнях членів"; абзац 13 виключити. У зв'язку із цим абзаци 14 - 15 вважати відповідно абзацами 13 - 14.  
Враховано   Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх на їх засіданнях членів.  
137. Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України приймаються більшістю голосів присутніх на їх засіданнях членів.       
138. У разі перевірки Антимонопольним комітетом України розпорядження або рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України засідання є правоможним, якщо на ньому присутня більшість встановленого складу Антимонопольного комітету України, без урахування членів Антимонопольного комітету України, які приймали розпорядження або рішення, що перевіряється. У такому разі розпорядження або рішення приймається Антимонопольним комітетом України більшістю від його встановленого складу. При цьому члени Антимонопольного комітету України, які приймали розпорядження або рішення, що перевіряється, не беруть участі у голосуванні.   -101- Буждиган П.П.
Частину одинадцяту статті 12-1 викласти у такій редакції-: Частину одинадцяту статті 12-1- викласти у такій редакції-: "У разі перевірки Анти монополь ним комітетом України рішення, прийнятого державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, перевірки законності та обґрунтованості постанови про адміністративне правопорушення, винесеної адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України засідання є правоможним, якщо на ньому присутня більшість від встановленого складу Антимонопольного комітету України, без урахування членів Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, виносили постанову, що перевіряється. У такому разі рішення приймається Антимонопольним комітетом України більшістю від його встановленого складу. При цьому члени Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, виносили постанову, що перевіряється, не беруть участі у голосуванні".  
Враховано   У разі перевірки Антимонопольним комітетом України рішення, прийнятого державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, перевірки законності та обґрунтованості постанови про адміністративне правопорушення, винесеної адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, засідання є правоможним, якщо на ньому присутня більшість від встановленого складу Антимонопольного комітету України, без урахування членів Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, виносили постанову, що перевіряється. У такому разі рішення приймається Антимонопольним комітетом України більшістю від його встановленого складу. При цьому члени Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, виносили постанову, що перевіряється, не беруть участі у голосуванні.  
139. Порядок діяльності Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України як колегіальних органів визначається цим Законом, іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі регламентами цих органів, що затверджуються Антимонопольним комітетом України";      Порядок діяльності Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України як колегіальних органів визначається цим Законом, іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі регламентами цих органів, що затверджуються Антимонопольним комітетом України";  
140. 12) статті 13, 14, 15, 16 і 17 викласти у такій редакції:      13) статті 13, 14, 15, 16 і 17 викласти в такій редакції:  
141. "Стаття 13. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу      "Стаття 13. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу  
142. Виключно до компетенції Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу належать:   -102- Семенюк В.П.
З абзацу першого статті 13 вилучити слова: "як вищого колегіального органу".  
Враховано   Виключно до компетенції Антимонопольного комітету України належить:  
143. 1) надання дозволу або заборона узгоджених дій відповідно до частин першої та другої статті 10 Закону України "Про захист економічної конкуренції";      1) надання дозволу або заборона узгоджених дій відповідно до частин першої та другої статті 10 Закону України "Про захист економічної конкуренції";  
144. 2) перевірка розпоряджень та рішень державних уповноважених та адміністративних колегій Антимонопольного комітету України;   -103- Буждиган П.П.
а) підпункт 2 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції: "перевірка рішень, прийнятих державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України, перевірка законності та обґрунтованості постанов про адміністративні правопорушення, винесених державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України"; б) в підпункті 3 частини 1 статті 13 слова "розпоряджень та" вилучити;  
Враховано   2) перевірка рішень, прийнятих державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України, перевірка законності та обґрунтованості постанов про адміністративні правопорушення, винесених державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України. Це обмеження не розповсюджується на випадки перевірок, розслідувань і судових розглядів відповідними правоохоронними органами і судами;  
    -104- Кармазін Ю.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. Пункт 2 частини першої статті 13 доповнити реченням другим такого змісту: "Це обмеження не розповсюджується на випадки, перевірок, розслідувань і судових розглядів відповідними правоохоронними і судовими органами."  
Враховано редакційно    
145. 3) перегляд розпоряджень та рішень, прийнятих Антимонопольним комітетом України, у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та за заявами і справами про узгоджені дії, концентрацію;      3) перегляд рішень, прийнятих Антимонопольним комітетом України, у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та за заявами і справами про узгоджені дії, концентрацію;  
146. 4) затвердження власних нормативно-правових актів, зазначених у пункті 12 частини третьої статті 7 цього Закону;   -105- Буждиган П.П.
У підпункті 4 пункту 12 виключити слова "зазначених у пункті 12 частини третьої статті 7 цього Закону".  
Враховано   4) затвердження власних нормативно-правових актів;  
147. 5) затвердження разом з іншими заінтересованими органами державної влади міжвідомчих нормативно-правових актів;   -106- Кармазін Ю.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. Пункт 5 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції: "5) затвердження разом з іншими зацікавленими органами виконавчої влади міжвідомчих нормативно-правових актів";  
Враховано   5) затвердження разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади міжвідомчих нормативно-правових актів;  
148. 6) схвалення розроблених Антимонопольним комітетом України найважливіших проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;   -107- Буждиган П.П.
У підпункті 6 частини 1 статті 13 слово "найважливіших" виключити.  
Враховано   6) схвалення проектів нормативно-правових актів, розроблених Антимонопольним комітетом України з питань, що належать до його компетенції, відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;  
    -108- Кармазін Ю.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. Пункт 6 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції: "6) схвалення проектів нормативно-правових актів, розроблених Антимонопольним комітетом України з питань, що належать до його компетенції, відповідно до Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України".  
Враховано редакційно    
149. 7) офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів і надання рекомендаційних роз'яснень з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;      7) офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів і надання рекомендаційних роз'яснень з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;  
150. 8) затвердження кошторису доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, а також граничної чисельності працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;   -109- Буждиган П.П.
Підпункт 8 пункту 12 викласти у такій редакції: "8) затвердження Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України";  
Враховано   8) затвердження Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України;  
151. 9) затвердження положень про дорадчі органи Антимонопольного комітету України та їх склад;      9) затвердження положень про дорадчі органи Антимонопольного комітету України та їх склад;  
152. 10) утворення постійно діючих адміністративних колегій Антимонопольного комітету України;      10) утворення постійно діючих адміністративних колегій Антимонопольного комітету України;  
153. 11) заслуховування звітів державних уповноважених, голів територіальних відділень, керівників самостійних структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України;      11) заслуховування звітів державних уповноважених, голів територіальних відділень, керівників самостійних структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України;  
154. 12) затвердження звітів про діяльність Антимонопольного комітету України для подання їх Верховній Раді України.      12) затвердження звітів про діяльність Антимонопольного комітету України для подання їх Верховній Раді України.  
155. Антимонопольний комітет України як вищий колегіальний орган може розглядати будь-яке питання, що належить до компетенції його органів.      Антимонопольний комітет України як вищий колегіальний орган може розглядати будь-яке питання, що належить до компетенції його органів.  
156. Стаття 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України      Стаття 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України  
157. Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має такі повноваження:      Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має такі повноваження:  
158. 1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків на узгоджені дії, концентрацію, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;      1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;  
159. 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки на узгоджені дії, концентрацію;      2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації;  
160. 3) перевіряти розпорядження та рішення адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України;   -110- Буждиган П.П.
У підпункті 3 частини 1 статті 14 після слова "перевіряти" вилучити слова "розпорядження та";  
Враховано   3) перевіряти рішення адміністративних колегій територіальних відділень Антимонопольного комітету України;  
161. 4) переглядати розпорядження та рішення, прийняті постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України;   -111- Буждиган П.П.
у підпункті 4 частини 1 статті 14 після слова "переглядати" вилучити слова "розпорядження та".  
Враховано   4) переглядати рішення, прийняті постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України;  
162. 5) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження ринку та в інших передбачених законодавством випадках;   -112- Беспалий Б.Я.
До статті 14. Частина 1‚ пункт 5). Текст "об'єднань‚ органів влади" замінити текстом "органів державної влади"‚ текст "адміністративно-господарського управління та" - вилучити‚ текст "і працівників‚ інших фізичних та юридичних осіб" - вилучити‚ після тексту "в інших передбачено" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково   5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;  
    -113- Царьов О.А.
У пункті 12 проекту: пункт 5 частини першої статті 14 викласти у такій редакції: "5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом";  
Враховано    
163. 6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку;      6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;  
164. 7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення;   -114- Беспалий Б.Я.
До статті 14. Частина 1‚ пункт 7). Розкрити дужки.  
Відхилено   7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);  
    -115- Царьов О.А.
У підпункті 12 пункту 11 проекту. У пункті 7 частини першої статті 14 після слова "рішення" доповнити словом " (розпорядження)";  
Враховано    
165. 8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;   -116- Беспалий Б.Я.
До статті 14. Частина 1‚ пункт 8). Слово "контролю" замінити словом "узгоджень".  
Відхилено   8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;  
166. 9) вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;   -117- Беспалий Б.Я.
До статті 14. Частина 1. Пункт 9) після тексту "вносити до органів" додати текст "виконавчої".  
Враховано   9) вносити до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;  
167. 10) надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій (бездіяльності), які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;   -118- Беспалий Б.Я.
До статті 14. Частина 1. Пункт 10) після тексту "рекомендації органам" доповнити словом "виконавчої"‚ вилучити текст "адміністративно-господарського управління та" а також текст " (бездіяльності)" замінити текстом "або бездіяльності".  
Враховано частково   10) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;  
    -119- Буждиган П.П.
У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" пункт 10 частини першої, статті 14, після слова "надавати" доповнити словами "обов'язкові для розгляду".  
Враховано    
168. 11) перевіряти постанови державних уповноважених та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України у справах про адміністративні правопорушення;   -120- Буждиган П.П.
Пункт 11 частини 1 статті 14 викласти у такій редакції: "11) розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови, а також перевіряти законність та обґрунтованість постанов, винесених адміністративними колегіями територіальних відділень Антимонопольного комітету України, в цих справах;"  
Враховано   11) розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови, а також перевіряти законність та обґрунтованість постанов, винесених адміністративними колегіями територіальних відділень Антимонопольного комітету України, в цих справах;  
169. 12) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.      12) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.  
170. Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має право давати рекомендації та вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій (бездіяльності), що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.   -121- Беспалий Б.Я.
Стаття 14. Частину 2‚ після тексту "органам місцевого самоврядування‚" доповнити текстом "підприємствам"‚ текст ",об'єднанням" вилучити‚ текст "бездіяльності" замінити текстом "або бездіяльності"‚ а текст "державної влади" замінити текстом "виконавчої влади".  
Враховано частково   Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має право надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.  
    -122- Буждиган П.П.
У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" частину другу статті 14 після слова "надавати" доповнити словами "обов'язкові для розгляду".  
Враховано    
171. Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.      Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.  
172. До компетенції тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України належить перегляд прийнятих тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України розпоряджень та рішень, здійснення повноважень, зазначених у пунктах 1, 2, 5 - 10 і 12 частини першої, частині третій цієї статті, а також здійснення інших повноважень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.   -123- Буждиган П.П.
У частині 4 статті 14 вилучити слова "розпоряджень та", а слова "частині третій" замінити словами "частині другій".  
Враховано   До компетенції тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України належить перегляд прийнятих тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України рішень, здійснення повноважень, передбачених у пунктах 1, 2, 5 - 10 і 12 частини першої, частині другій цієї статті, а також здійснення інших повноважень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.  
173. Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:      Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:  
174. 1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків на узгоджені дії, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;   -124- Буждиган П.П.
У підпунктах 1 та 2 частини 5 статті 14, підпункті 2 частини 1 статті 16, підпунктах 1 та 2 частини 1 статті 17 законопроекту слова "попередніх висновків на узгоджені дії" замінити словами "попередніх висновків стосовно узгоджених дій" у відповідних відмінках.  
Враховано   1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;  
175. 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки на узгоджені дії;      2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій;  
176. 3) розглядати справи про адміністративні правопорушення - порушення законодавства про захист економічної конкуренції, приймати постанови у цих справах;   -125- Буждиган П.П.
Підпункт 3 частини 5 статті 14 викласти в такій редакції: "3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови в цих справах";  
Враховано   3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови в цих справах;  
177. 4) переглядати розпорядження та рішення, прийняті адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України;   -126- Буждиган П.П.
у підпункті 4 частини 5 статті 14 після слова "переглядати" вилучити слова "розпорядження та".  
Враховано   4) переглядати рішення, прийняті адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України;  
178. 5) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження ринку та в інших передбачених законодавством випадках;   -127- Беспалий Б.Я.
Стаття 14. Частина 5‚ пункт 5). Текст "об'єднань‚ органів влади" замінити текстом "органів виконавчої влади"‚ вилучити текст "адміністративно-господарського управління та"‚ текст "і працівників‚ інших фізичних та юридичних осіб" - вилучити після тексту "в інших передбачених" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково   5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;  
    -128- Царьов О.А.
У пункті 12 проекту: пункт 5 частини п'ятої статті 14 викласти у такій редакції: "5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом";  
Враховано    
179. 6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку;      6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;  
180. 7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення;   -129- Беспалий Б.Я.
Стаття 14‚ частина 5‚ пункт 7). Розкрити дужки.  
Відхилено   7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);  
    -130- Царьов О.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. У пункті 7 частини п'ятої проекту статті 14 після слова "рішення" доповнити словом " (розпорядження)";  
Враховано    
181. 8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;   -131- Беспалий Б.Я.
Стаття 14‚ частина 5‚ пункт 8). Слово "контролю" замінити словом "узгоджень".  
Відхилено   8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;  
182. 9) вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;   -132- Беспалий Б.Я.
Стаття 14‚ частина 5‚ пункт 9) після тексту "вносити до органів" доповнити словом "виконавчої".  
Враховано   9) вносити до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;  
183. 10) надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій (бездіяльності), які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;   -133- Беспалий Б.Я.
Стаття 14‚ частина 5. Пункт 10) після тексту "рекомендації органам" доповнити словом "виконавчої"‚ текст "адміністративно-господарського управління та" вилучити‚ текст "‚ об'єднанням" - вилучити‚ текст " (бездіяльності)" замінити текстом "або бездіяльності".  
Враховано частково   10) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;  
    -134- Буждиган П.П.
У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" пункт 10 частини п'ятої статті 14 після слова "надавати" доповнити словами "обов'язкові для розгляду".  
Враховано    
184. 11) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.      11) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.  
185. Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має право надавати рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції а також щодо припинення дій (бездіяльності), що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.   -135- Беспалий Б.Я.
Стаття 14‚ частина 6. Після тексту "вносити до органів" слово "державної" замінити словом "виконавчої"‚ після тексту "місцевого самоврядування‚" додати текст "підприємств"‚ вилучити текст "‚ об'єднань"‚ текст " (бездіяльності)" замінити текстом "або бездіяльності".  
Враховано частково   Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має право надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.  
    -136- Буждиган П.П.
У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" частину шосту статті 14 після слова "надавати" доповнити словами "обов'язкові для розгляду".  
Враховано    
186. Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.      Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.  
187. Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень      Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень  
188. Організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу із забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та його органів, територіальних відділень Антимонопольного комітету України, в тому числі під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення досліджень за заявами і справами про надання дозволу та попередніх висновків на узгоджені дії, концентрацію, проведення досліджень ринків здійснює апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень.   -137- Буждиган П.П.
Частину першу статті 15 замінити частинами першою - третьою такого змісту: "Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень здійснює організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу із забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та його органів, територіальних відділень Антимонопольного комітету України. Посадові особи апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень з метою виконання завдань, визначених частиною першою цієї статті, за дорученням Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, можуть здійснювати такі дії: 1) проводити розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу та попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання, проводити дослідження ринків; 2) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 3) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування; 4) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження ринку та в інших передбачених законом випадках; 5) у випадках, передбачених законом, проводити огляд та обшук службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження; 6) на підставі рішення суду проникати до житла або до іншого володіння особи, проводити в них огляд чи обшук, вилучати чи накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами або джерелом доказів у справі; 7) у разі перешкоджання (опору) працівникам Антимонопольного комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 2 - 6 частини другої цієї статті, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод (опору); 8) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації; 9) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно - господарського управління та контролю, підприємств і об'єднань за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою. 10) складати протоколи про адміністративні правопорушення. Посадові особи апарату територіальних відділень Антимонопольного комітету України за дорученням голів відповідних територіальних Антимонопольного комітету України можуть здійснювати дії, передбачені частиною другою цієї статті." У зв'язку з чим частину другу вважати відповідно частиною четвертою.  
Враховано редакційно   Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень здійснює роботу із забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та його органів, територіальних відділень Антимонопольного комітету України, в тому числі організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу. Посадові особи апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень з метою виконання завдань, визначених частиною першою цієї статті, за дорученням Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого чи іншого органу Антимонопольного комітету України можуть здійснювати такі дії: 1) проводити розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу та попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання, проводити дослідження ринків; 2) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 3) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування; 4) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом; 5) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження; 6) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 2 - 5 частини другої цієї статті, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод; 7) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації; 8) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою; 9) складати протоколи про адміністративні правопорушення. Посадові особи апарату територіальних відділень Антимонопольного комітету України за дорученням органів Антимонопольного комітету України, голів відповідних територіальних відділень Антимонопольного комітету України можуть здійснювати дії, передбачені частиною другою цієї статті.  
    -138- Царьов О.А.
У пункті 12 проекту: пункт 4 частини другої статті 15 викласти у такій редакції: "5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом";  
Враховано    
189. Положення про структурні підрозділи апарату Антимонопольного комітету України затверджує Голова Антимонопольного комітету України, а про структурні підрозділи апарату територіального відділення - голова територіального відділення Антимонопольного комітету України.   -139- Царьов О.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. Частину другу проекту статті 15 після слів "державного уповноваженого"доповнити словами " чи іншого органу";  
Враховано   Положення про структурні підрозділи апарату Антимонопольного комітету України затверджує Голова Антимонопольного комітету України, а про структурні підрозділи апарату територіального відділення - голова територіального відділення Антимонопольного комітету України.  
    -140- Царьов О.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. Частину третю проекту статті 15 після слів "за дорученням" доповнити словами "органів Антимонопольного комітету України";  
Враховано    
190. Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного комітету України      Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного комітету України  
191. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі повноваження:      Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі повноваження:  
192. 1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків на узгоджені дії, концентрацію, приймати розпорядження про початок розгляду справи або надавати мотивовану відповідь про відмову в розгляді справи, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами, закривати провадження у цих справах незалежно від їх підвідомчості іншим органам Антимонопольного комітету України, вносити (передавати) їх в установленому Антимонопольним комітетом України порядку на розгляд цих органів для прийняття рішення;   -141- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1‚ пункт 1). Розкрити дужки.  
Враховано   1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, приймати розпорядження про початок розгляду справи або надавати мотивовану відповідь про відмову в розгляді справи, проводити, організовувати розслідування або дослідження за цими заявами і справами, закривати провадження у цих справах незалежно від їх підвідомчості іншим органам Антимонопольного комітету України, вносити, передавати їх в установленому Антимонопольним комітетом України порядку на розгляд цих органів для прийняття рішення;  
    -142- Буждиган П.П.
У пункті 1 частини 1 статті 16 після слова "проводити" доповнити словами ", організовувати".  
Враховано    
193. 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки на узгоджені дії;      2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій;  
194. 3) розглядати справи про адміністративні правопорушення - порушення законодавства про захист економічної конкуренції, приймати та перевіряти постанови у цих справах;   -143- Буждиган П.П.
Підпункт 3 частини 1 статті 16 викласти в такій редакції: "3) складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови в цих справах".  
Враховано   3) складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови в цих справах;  
195. 4) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;   -144- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1‚ пункт 4). Текст "об'єднань‚ органів влади" замінити текстом "органів виконавчої влади"‚ вилучити текст "адміністративно-господарського управління та".  
Відхилено   4) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  
196. 5) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування;      5) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування;  
197. 6) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження ринку та в інших передбачених законодавством випадках;   -145- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1‚ пункт 6). Текст "об'єднань‚ органів влади" замінити текстом "органів виконавчої влади"‚ вилучити текст "адміністративно-господарського управління та" вилучити текст "і працівників‚ інших фізичних та юридичних осіб‚ після тексту "в інших передбачених" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково   6) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;  
    -146- Царьов О.А.
У пункті 12 проекту: пункт 6 частини першої статті 16 викласти у такій редакції: "5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом";  
Враховано    
198. 7) викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, а також фізичних осіб;   -147- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1. Пункт 7. Після тексту "конкуренції посадових осіб" вилучити текст "і працівників"‚ текст "об'єднань‚ органів влади" замінити текстом "органів виконавчої влади"‚ вилучити текст "адміністративно-господарського управління та"‚ а наприкінці додати текст "- суб'єктів підприємницької діяльності".  
Відхилено   7) викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, а також фізичних осіб;  
199. 8) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку;      8) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;  
200. 9) проводити примусове вилучення документів, предметів чи інших носіїв інформації, накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами або джерелом доказів у справі;   -148- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
П. 9 ст. 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" виключити.  
Відхилено   9) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;  
    -149- Рябікін П.Б.
пункт 9 частини першої статті 16, викласти у такій редакції: "у випадках передбачених законом проводити огляд та обшук у службових приміщеннях та транспортних засобах суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження".  
Враховано    
    -150- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1. Пункт 9) вилучити.  
Враховано частково    
201. 10) на підставі рішення суду проникати до житла або до іншого володіння особи, проводити в них огляд чи обшук, вилучати чи накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами або джерелом доказів у справі;   -151- Семенюк В.П.
Пункт 10 статті 16 вилучити.  
Враховано    
    -152- Кармазін Ю.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. Пункт 10 частини першої статті 16 вилучити.  
Враховано    
    -153- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
П. 10 ст. 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" виключити.  
Враховано    
    -154- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1. Пункт 10) вилучити.  
Враховано    
202. 11) у разі перешкоджання (опору) працівникам Антимонопольного комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 4 - 6, 9 і 10 частини першої цієї статті, звертатись до міліції з метою залучення її працівників для застосування заходів фізичного впливу чи спеціальних засобів, необхідних для подолання перешкод (опору);   -155- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1. Пункт 11). Вилучити текст " (опору)‚ а також текст "‚ 9 і 10"‚ текст "заходів фізичного впливу чи спеціальних засобів" замінити текстом "передбачених законом заходів"‚ текст " (опору") вилучити.  
Враховано   10) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 4 - 6 і 9 частини першої цієї статті, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод;  
    -156- Рябікін П.Б.
У пункті 11 частини першої статті 16 слова "звертатися до міліції з метою залучення її працівників" замінити словами "залучати працівників міліції".  
Враховано    
203. 12) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема у разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;   -157- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1. Пункт 12) вилучити.  
Відхилено   11) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;  
204. 13) залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, підприємств і об'єднань за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад до проведення перевірок;   -158- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1. Пункт 13). Вилучити текст "органів адміністративно-господарського управління та контролю‚"‚ текст "І об'єднань" замінити текстом "‚установ‚ організацій".  
Враховано   12) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;  
205. 14) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення;   -159- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1. Пункт 14). Текст " (домінуюче)" замінити текстом "або домінуюче".  
Відхилено   13) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);  
    -160- Царьов О.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. Пункт 14 частини першої проекту статті 16 після слова "рішення" доповнити словом " (розпорядження)";  
Враховано    
206. 15) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;   -161- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1. Пункт 15). Слово "контролю" замінити словом "узгоджень".  
Враховано редакційно   14) визначати наявність або відсутність контролю чи узгодженості дій між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;  
    -162- Кармазін Ю.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. Пункт 15 частини 1 статті 16 викласти в іншій редакції: "15) визначати наявність або відсутність контролю чи узгодженості дій між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання".  
Враховано    
207. 16) вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;   -163- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1. Пункт 16) після тексту "вносити до органів" доповнити словом "виконавчої".  
Враховано   15) вносити до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;  
208. 17) надавати рекомендації та вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій (бездіяльності), що можуть мати негативний вплив на конкуренцію;   -164- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1. Пункт 17). Текст "органам державної влади" замінити "органам виконавчої влади"‚ після тексту "місцевого самоврядування‚"‚ додати текст "підприємствам‚"‚ текст "‚об'єднанням - вилучити‚ текст " (бездіяльності)" замінити текстом "або бездіяльності".  
Враховано частково   16) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію;  
    -165- Буждиган П.П.
У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" пункт 17 частини першої статті 16, після слова "надавати" доповнити словами "обов'язкові для розгляду".  
Враховано    
209. 18) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;   -166- Буждиган П.П.
Доповнити частину 1 статті 16 новим пунктом 18 такого змісту: "18) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють"; у зв'язку з цим пункти 18-21 вважати пунктами 19-22.  
Враховано   17) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;  
210. 19) представляти Антимонопольний комітет України без спеціальної довіреності в суді;      18) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;  
211. 20) уповноважувати посадових осіб апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень проводити розслідування у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про узгоджені дії, концентрацію, здійснювати інші повноваження, передбачені пунктами 4 - 6, 9 - 13 частини першої цієї статті;   -167- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 1. Пункт 20). Вилучити посилання на пункти 9‚ 10‚ 12‚ які треба вилучити.  
Враховано у статті 15  19) представляти Антимонопольний комітет України без спеціальної довіреності в суді;  
212. 21) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.   -168- Буждиган П.П.
У частині першій статті 16 вилучити пункт 21. У зв'язку із цим пункт 22 частини першої статті 16 вважати пунктом 21  
Враховано   20) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.  
213. Рішення та розпорядження державних уповноважених Антимонопольного комітету України приймаються від імені Антимонопольного комітету України.      Рішення та розпорядження державних уповноважених Антимонопольного комітету України приймаються від імені Антимонопольного комітету України.  
214. Без згоди Антимонопольного комітету України як колегіального органу державний уповноважений не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю.   -169- Беспалий Б.Я.
Стаття 16‚ частина 3. Вилучити текст "адміністративно-господарського управління".  
Враховано   Без згоди Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу державний уповноважений не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.  
215. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України зобов'язаний виконувати вимоги законодавства України, бути об'єктивним та неупередженим під час здійснення своїх повноважень.      Державний уповноважений Антимонопольного комітету України зобов'язаний виконувати вимоги законодавства України, бути об'єктивним та неупередженим під час здійснення своїх повноважень.  
216. Стаття 17. Компетенція голови територіального відділення Антимонопольного комітету України      Стаття 17. Компетенція голови територіального відділення Антимонопольного комітету України  
217. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:      Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:  
218. 1) здійснювати розслідування за заявами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами про надання дозволу, попередніх висновків на узгоджені дії, підвідомчими адміністративним колегіям територіального відділення, а за дорученням Голови чи органів Антимонопольного комітету України - розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, підвідомчими цим органам;   -170- Буждиган П.П.
У пункті 1 частини 1 статті 17 слово "здійснювати" замінити словами "проводити, організовувати" а в пункті 10 цієї частини після слова "пунктами" доповнити словом "3".  
Враховано   1) проводити, організовувати розслідування за заявами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами про надання дозволу, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, що підвідомчі адміністративним колегіям територіального відділення, а за дорученням Голови чи органів Антимонопольного комітету України - розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію підвідомчими цим органам;  
219. 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки на узгоджені дії;   -171- Царьов О.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. У пункті 2 частини першої проекту статті 17 слова "та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій" виключити;  
Враховано   2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження;  
220. 3) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;   -172- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1‚ пункт 3). Текст "об'єднань‚ органів влади" замінити текстом "органів виконавчої влади"‚ вилучити текст "адміністративно-господарського управління та".  
Відхилено   3) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  
221. 4) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування;      4) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування;  
222. 5) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та в інших передбачених законодавством випадках;   -173- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 5). Текст "органів влади" замінити текстом "органів виконавчої влади"‚ вилучити текст "адміністративно-господарського управління та"‚ вилучити текст "і працівників‚ інших фізичних та юридичних осіб"‚ після тексту "в інших передбачених" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково   5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;  
    -174- Царьов О.А.
У пункті 12 проекту: пункт 5 частини першої статті 17 викласти у такій редакції: "5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом".  
Враховано    
223. 6) викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, а також фізичних осіб;   -175- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 6. Вилучити текст "і працівників"‚ текст "об'єднань‚ органів" замінити текстом "органів виконавчої"‚ вилучити текст "адміністративно-господарського управління та"‚ наприкінці додати текст "! - суб'єктів підприємницької діяльності".  
Відхилено   6) викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, а також фізичних осіб;  
224. 7) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку;      7) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;  
225. 8) проводити примусове вилучення документів, предметів чи інших носіїв інформації, накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами або джерелом доказів у справі;   -176- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
П. 8 ст. 17 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" виключити.  
Відхилено   8) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;  
    -177- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 8) вилучити.  
Враховано частково    
    -178- Рябікін П.Б.
Пункт 8 частини першої статті 17 викласти у такій редакції: "у випадках, передбачених законом, проводити огляд та обшук у службових приміщеннях та транспортних засобах суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження".  
Враховано частково    
226. 9) на підставі рішення суду проникати до житла чи до іншого володіння особи, проводити в них огляд або обшук, вилучати чи накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами або джерелом доказів у справі;   -179- Семенюк В.П.
Пункт 9 статті 17 вилучити.  
Враховано    
    -180- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
П. 9 ст. 17 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" виключити.  
Враховано    
    -181- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 9) вилучити.  
Враховано    
227. 10) у разі перешкоджання (опору) працівникам Антимонопольного комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 4, 5, 8 і 9 частини першої цієї статті, звертатись до міліції з метою залучення її працівників до застосування заходів фізичного впливу чи спеціальних засобів, необхідних для подолання перешкод (опору);   -182- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 10) Двічі вилучити текст " (опору)"‚ а також текст "‚8 і 9"‚ текст "заходів фізичного впливу чи спеціальних засобів" замінити текстом "передбачених законом заходів".  
Враховано   9) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 3, 4, 5 і 8 частини першої цієї статті, залучати працівників органів внутрішніх справ до застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод;  
    -183- Рябікін П.Б.
У пункті 10 частини першої статті 17 слова "звертатися до міліції з метою залучення її працівників" замінити словами "залучати працівників міліції".  
Враховано    
228. 11) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема у разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;   -184- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 11) вилучити.  
Відхилено   10) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;  
229. 12) залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, підприємств і об'єднань за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад до проведення перевірок;   -185- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 12). Вилучити текст "адміністративно-господарського управління та"‚ текст "і об'єднань" замінити текстом "‚ установ‚ організацій".  
Враховано   11) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;  
230. 13) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення;   -186- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 13). Текст "домінуюче)" замінити текстом "або домінуюче".  
Відхилено   12) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);  
    -187- Царьов О.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. Пункт 13 частини першої проекту статті 17 після слова "рішення" доповнити словом " (розпорядження)";  
Враховано    
231. 14) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання чи їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;   -188- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 14. Слово "контролю" замінити словом "узгоджень".  
Відхилено   13) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання чи їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;  
232. 15) вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;   -189- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 15) після тексту "вносити до органів" доповнити словом "виконавчої".  
Враховано   14) вносити до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;  
233. 16) надавати рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій (бездіяльності), що можуть мати негативний вплив на конкуренцію;   -190- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 16). Текст "органів державної влади" замінити текстом "органів виконавчої влади"‚ після тексту "місцевого самоврядування"‚ додати текст" підприємств‚" текст "‚об'єднань"‚ вилучити‚ текст" (бездіяльності)" замінити текстом "або бездіяльності".  
Враховано частково   15) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію;  
    -191- Буждиган П.П.
У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" пункт 16 частини першої статті 17 після слова "надавати" доповнити словами "обов'язкові для розгляду".  
Враховано    
234. 17) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;      16) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;  
235. 18) представляти територіальне відділення Антимонопольного комітету України без спеціальної довіреності в суді;      17) представляти територіальне відділення Антимонопольного комітету України без спеціальної довіреності в суді;  
236. 19) уповноважувати своїх заступників здійснювати повноваження, передбачені пунктами 1 - 4 частини першої цієї статті;   -192- Царьов О.А.
До підпункту 12 пункту 11 проекту. У пункті 19 частини першої проекту статті 17 цифру "4" замінити цифрою "2".  
Враховано   18) уповноважувати своїх заступників здійснювати повноваження, передбачені пунктами 1 - 2 частини першої цієї статті;  
237. 20) уповноважувати посадових осіб територіального відділення здійснювати повноваження, передбачені пунктами 4, 5, 8 - 12 частини першої цієї статті;   -193- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 1. Пункт 20). Вилучити посилання на пункти 8‚ 9‚ 11‚ що мають бути вилучені.  
Враховано редакційно у статті 15  19) складати протоколи про адміністративні правопорушення;  
    -194- Буждиган П.П.
Пункт 20 частини 1 статті 17 викласти у такій редакції: "20) складати протоколи про адміністративні правопорушення;"  
Враховано    
238. 21) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.   -195- Буждиган П.П.
Статтю 17 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" доповнити частиною другою такого змісту: "Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України з питань, віднесених до його компетенції, має право бути невідкладно прийнятим відповідно Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Прем'єр-міністром Уряду Автономної Республіки Крим, керівниками та посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій". У зв'язку із цим частини другу - п'яту зазначеної статті вважати відповідно частинами третьою - шостою.  
Враховано   20) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України з питань, віднесених до його компетенції, має право бути невідкладно прийнятим відповідно Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Прем'єр-міністром Уряду Автономної Республіки Крим, керівниками та посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій .  
239. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має права і виконує обов'язки в межах компетенції, визначеної цим Законом, іншими актами законодавства, Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджується Антимонопольним комітетом України, здійснює керівництво діяльністю територіального відділення, забезпечує виконання територіальним відділенням та його адміністративними колегіями завдань і функцій.      Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має права і виконує обов'язки в межах компетенції, визначеної цим Законом, іншими актами законодавства, Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджується Антимонопольним комітетом України, здійснює керівництво діяльністю територіального відділення, забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на територіальне відділення та його адміністративні колегії.  
240. Розпорядження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України приймаються від імені територіального відділення Антимонопольного комітету України.      Розпорядження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України приймаються від імені територіального відділення Антимонопольного комітету України.  
241. Без згоди Антимонопольного комітету України як колегіального органу голова територіального відділення Антимонопольного комітету України не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю.   -196- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 4. Текст "адміністративно-господарського" вилучити.  
Враховано   Без згоди Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу голова територіального відділення Антимонопольного комітету України не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.  
242. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов'язаний додержуватись вимог законодавства України, бути об'єктивним і неупередженим під час здійснення своїх повноважень";   -197- Беспалий Б.Я.
Стаття 17‚ частина 5. Текст "законодавства" замінити словом "законів".  
Враховано   Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов'язаний додержуватись вимог законів, бути об'єктивним і неупередженим під час здійснення своїх повноважень";  
243. 13) у статті 18 слова "Державний уповноважений" замінити словами "Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний уповноважений";   -198- Буждиган П.П.
У назві та тексті статті 18 слова "з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", "Державний уповноважений", замінити відповідно словами "з посад першого заступника Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", "Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний уповноважений, державний уповноважений Антимонопольного комітету України";  
Враховано   14) у назві та тексті статті 18 слова "з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", "Державний уповноважений" замінити відповідно словами "з посад першого заступника Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого", "Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний уповноважений";  
    -199- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
З ч. 1 ст. 18 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" вилучити слова "крім звільнення".  
Відхилено    
244. 14) частини першу та другу статті 19 викласти у такій редакції: "Під час розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час проведення розслідування, дослідження, прийняття розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійснення інших повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи та посадові особи Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень є незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів.   -200- Беспалий Б.Я.
Пункт 14 пропозиції. Стаття 19. Частину 1 про незалежність взагалі вилучити.  
Враховано редакційно частково  15) частини першу та другу статті 19 викласти в такій редакції: "Під час розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час проведення розслідування, дослідження, прийняття розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійснення інших повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи та посадові особи Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень керуються лише законодавством про захист економічної конкуренції і є незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів.  
    -201- Царьов О.А.
У пункті 14 проекту: частину першу статті 19 після слів "його територіальних відділень" доповнити словами "керуються лише законодавством про захист економічної конкуренції і"  
Враховано    
245. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів у діяльність Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень забороняється, за винятком випадків, визначених законами України";      Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів у діяльність Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень забороняється, за винятком випадків, визначених законами України";  
246. 15) у статті 20:      16) у статті 20:  
247. а) доповнити статтю перед частиною першою частиною такого змісту:      а) доповнити новою частиною першою такого змісту:  
248. "Органи влади, органи місцевого самоврядування беруть участь у розробленні та реалізації конкурентної політики, взаємодіють з Антимонопольним комітетом України в питаннях розвитку конкуренції, розроблення регіональних програм економічного розвитку та інформують Антимонопольний комітет України про виконання заходів, пов'язаних з реалізацією конкурентної політики".   -202- Беспалий Б.Я.
Пункт 15)‚ пропозиції до статті 20. Підпункт а) вилучити.  
Відхилено   "Органи влади, органи місцевого самоврядування беруть участь у розробленні та реалізації конкурентної політики, взаємодіють з Антимонопольним комітетом України в питаннях розвитку конкуренції, розроблення регіональних програм економічного розвитку та інформують Антимонопольний комітет України про виконання заходів, пов'язаних з реалізацією конкурентної політики".  
249. У зв'язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами другою - четвертою;      У зв'язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами другою - четвертою;  
250. б) частину третю доповнити словами "оприлюднюють у засобах масової інформації повідомлення про свою діяльність і прийняті рішення";      б) частину третю доповнити словами "оприлюднюють у засобах масової інформації повідомлення про свою діяльність і прийняті рішення";  
251. в) частину четверту викласти у такій редакції:      в) частину четверту викласти в такій редакції:  
252. "Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції";   -203- Беспалий Б.Я.
Пункт 15)‚ пропозиції до статті 20. Підпункт в) вилучити.  
Відхилено   "Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом"; 17) доповнити статтею 20-1 такого змісту: "Стаття 20-1. Відносини Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України Антимонопольний комітет України щорічно до 15 березня наступного за звітним року подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність. Верховна Рада України щорічно розглядає до 15 квітня звіт Антимонопольного комітету України, а також заслуховує доповіді, інформацію (повідомлення) Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України в разі необхідності подає до комітетів Верховної Ради України пропозиції до законопроектів з питань, що належать до його компетенції. Антимонопольний комітет України взаємодіє з Кабінетом Міністрів України в питаннях розроблення і здійснення програм економічного розвитку України. Антимонопольний комітет України розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проекти актів щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики на визначений період, узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання";  
    -204- Буждиган П.П.
У абз. 2 підп. в) слова "законодавством про захист економічної конкуренції" замінити словом "законом".  
Враховано    
    -205- Матвєєв В.Й.
Доповнити Закон статтею 20-1 такого змісту: "Стаття 20-1. Відносини Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України. Антимонопольний комітет України щорічно у травні місяці наступного за звітним року подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність. Верховна Рада України розглядає звіт Антимонопольного комітету України, а також заслуховує доповіді, інформацію (повідомлення) Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України у разі необхідності подає до комітетів Верховної Ради України пропозиції до законопроектів. Антимонопольний комітет України взаємодіє з Кабінетом Міністрів України в питаннях розроблення і здійснення програм економічного розвитку України. Антимонопольний комітет України розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проекти актів щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики на визначений період, узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання".  
Враховано частково    
    -206- Кармазін Ю.А.
Доповнити пункт 11 проекту новим підпунктом 16 такого змісту: "16) доповнити Закон статтею 20-1 такого змісту: "Стаття 20-1. Відносини Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України. Антимонопольний комітет України щорічно до 15 березня наступного за звітним року подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність. Верховна Рада України розглядає до 15 квітня звіт Антимонопольного комітету України, а також заслуховує доповіді, інформацію (повідомлення) Антимонопольного комітету України".  
Враховано редакційно    
253. 16) статтю 22 викласти у такій редакції:      18) статтю 22 викласти в такій редакції:  
254. "Стаття 22. Обов'язковість виконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України      "Стаття 22. Обов'язковість виконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України  
255. Розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законодавством.   -207- Беспалий Б.Я.
Пункт 16) до статті 22. Частина 1. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   Розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом.  
256. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність";      Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність";  
257. 17) доповнити Закон статтями 22-1 і 22-2 такого змісту:      19) доповнити статтями 22-1 і 22-2 такого змісту:  
258. "Стаття 22-1. Обов'язок надання інформації   -208- Семенюк В.П.
З абзацу першого статті 22-1 вилучити слова: "фізичні особи".  
Відхилено   "Стаття 22-1. Обов'язок надання інформації  
259. Суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.   -209- Беспалий Б.Я.
Пункт 17‚ до статті 22-1. Частина 1. Текст "об'єднання‚ органи влади" замінити текстом "органи виконавчої влади"‚ вилучити текст "адміністративно-господарського управління"‚ текст "працівники‚ фізичні особи" замінити текстом "фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності"‚ текст "законодавством про захист економічної конкуренції" замінити словом "законом".  
Відхилено   Суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.  
260. Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, надаються на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення безкоштовно.   -210- Беспалий Б.Я.
Пункт 17‚ до статті 22-1‚ частина 2. Текст "законодавством про захист економічної конкуренції" замінити словом "законом".  
Відхилено   Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, надаються на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення безкоштовно. Вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації. Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції і не підлягає розголошенню. Така інформація може бути надана органам слідства та суду відповідно до закону. За розголошення комерційної таємниці працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень несуть відповідальність, встановлену законом.  
    -211- Царьов О.А.
До підпункту 19 пункту 11 проекту. Частину другу проекту статті 22-1 доповнити реченням такого змісту: "Вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації".  
Враховано    
    -212- Рябікін П.Б.
Доповнити статтю 22-1 частиною третьою такого змісту: "Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно в цілях законодавства про захист економічної конкуренції і не підлягає розголошенню. Особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор і суд у кримінальних справах, які перебувають у їх провадженні, за письмовим запитом до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, мають право доступу до такої інформації, якщо її обсяг і зміст чітко визначено у письмовому запиті і ця інформація дозволяє встановити фактичні дані у кримінальній справі, окрім випадків у справах про притягнення до кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою потерпілого".  
Враховано редакційно    
    -213- Буждиган П.П.
До пункту 18 (стаття 22-1): Доповнити абзацом 6 такого змісту: "За розголошення комерційної таємниці працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень несуть відповідальність, встановлену законом. У зв'язку із цим абзаци 6 - 8 вважати відповідно абзацами 7 - 9.  
Враховано    
    -214- Васюник І.В.
Ст.22-1 доповнити новим абз.6 такого змісту: "Відшкодування моральної та матеріальної шкоди у випадку розголошення працівниками Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень інформації з обмеженим доступом, у тому числі і інформації, яка становить комерційну таємницю суб'єктів господарської діяльності, провадиться за рахунок коштів державного бюджету. Працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, винні у розголошені інформації з обмеженим доступом, у тому числі інформації, яка становить комерційну таємницю суб'єктів господарської діяльності несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону;" у зв'язку з цим абзаци 6-8 вважати відповідно абзацами 7-9; У зв'язку із цим частини третю - четверту зазначеної статті вважати частинами четвертою - п'ятою.  
Враховано частково редакційно   
261. Усні вимоги та розпорядження органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, про надання інформації виконуються невідкладно або у встановлені ними строки.   -215- Беспалий Б.Я.
Пункт 17‚ до статті 22-1. Частину 3 вилучити.  
Враховано    
262. Усні вимоги органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, пояснення осіб та інші дії, вчинені на ці усні вимоги, фіксуються в протоколі, в якому зазначаються також дата і місце його складання, назва органу Антимонопольного комітету України, прізвища його членів або державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, уповноважених працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із зазначенням їх посад, прізвища осіб, які надають пояснення.   -216- Буждиган П.П.
Частину 6 статті 22-1викласти в такій редакції: "Усні вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, пояснення осіб та інші дії, вчинені на виконання цих усних вимог, фіксуються в протоколі, в якому зазначається також дата і місце його складання, прізвища державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із зазначенням їх посад, прізвищ осіб, які надають пояснення".  
Враховано   Усні вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, пояснення осіб та інші дії, вчинені на виконання цих усних вимог, фіксуються в протоколі, в якому зазначається також дата і місце його складання, прізвища державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із зазначенням їх посад, прізвищ осіб, які надають пояснення.  
263. Протокол підписується головуючим колегіального органу Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення, уповноваженим ними працівником Антимонопольного комітету України, його територіального відділення та особи, до яких були звернені усні вимоги. Про відмову осіб, до яких були звернені усні вимоги, підписати протокол зазначається у протоколі. Особа має право надати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.      Протокол підписується відповідно головуючим колегіального органу Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення, уповноваженим ними працівником Антимонопольного комітету України, його територіального відділення та особами, до яких були звернені усні вимоги. Про відмову осіб, до яких були звернені усні вимоги, підписати протокол зазначається у протоколі. Особа має право надати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.  
264. Стаття 22-2. Співробітництво Антимонопольного комітету з компетентними органами інших держав      Стаття 22-2. Співробітництво Антимонопольного комітету України з компетентними органами інших держав  
265. Антимонопольний комітет України на підставі міжнародних угод України співпрацює з компетентними органами інших держав, зокрема шляхом обміну інформацією.   -217- Беспалий Б.Я.
До статті 22-2. Частина 1. Текст "угод України" замінити текстом "договорів України‚ згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   Антимонопольний комітет України на підставі міжнародних договорів України‚ згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України співпрацює з компетентними органами інших держав, зокрема шляхом обміну інформацією.  
266. Антимонопольний комітет України може надавати компетентним органам інших держав та отримувати від них інформацію, зокрема з обмеженим доступом.      Антимонопольний комітет України може надавати компетентним органам інших держав та отримувати від них інформацію, зокрема з обмеженим доступом.  
267. Надання інформації компетентним органам інших держав можливе лише у разі коли:      Надання інформації компетентним органам інших держав можливе лише в разі, коли:  
268. інформація буде використана конкурентним відомством виключно для виконання покладених на нього згідно із законодавством завдань;      інформація буде використана конкурентним відомством виключно для виконання покладених на нього згідно із законодавством завдань;  
269. відповідне конкурентне відомство може забезпечити такий режим доступу до інформації, який би не призвів до розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення в будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу";      відповідне конкурентне відомство може забезпечити такий режим доступу до інформації, який би не призвів до розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення в будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу";  
270. 18) частину першу статті 23 викласти у такій редакції:      20) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:  
271. "Діяльність щодо виявлення, запобігання та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, провадиться Антимонопольним комітетом України, його органами та посадовими особами з додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України";   -218- Беспалий Б.Я.
Пункт 18‚ до статті 23). Текст "законодавчими актами" замінити словом "законами".  
Враховано редакційно   "Діяльність щодо виявлення, запобігання та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, проводиться Антимонопольним комітетом України, його органами та посадовими особами з додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України про захист економічної конкуренції";  
    -219- Буждиган П.П.
До пункту 19 (стаття 23): У підпункті 1 слова "законодавчими актами" замінити словами "актами законодавства".  
Враховано    
272. 19) доповнити Закон статтею 23-1 такого змісту:      21) доповнити статтею 23-1 такого змісту:  
273. "Стаття 23-1. Слухання у справах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції      "Стаття 23-1. Слухання у справах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції  
274. Органи Антимонопольного комітету України, які розглядають справу про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі про недобросовісну конкуренцію, до прийняття рішення по суті можуть проводити слухання у справі.      Органи Антимонопольного комітету України, які розглядають справу про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі про недобросовісну конкуренцію, до прийняття рішення по суті можуть проводити слухання у справі.  
275. Слухання проводиться органом Антимонопольного комітету України, який розглядає справу, чи за дорученням голови цього органу одним або декількома його членами.      Слухання проводиться органом Антимонопольного комітету України, який розглядає справу, чи за дорученням голови цього органу одним або декількома його членами.  
276. Орган Антимонопольного комітету України до слухання у справі залучає осіб, які беруть участь у розгляді справи, для надання ними пояснень, доводів та інших міркувань, необхідних для встановлення фактичних обставин справи.      Орган Антимонопольного комітету України до слухання у справі залучає осіб, які беруть участь у розгляді справи, для надання ними пояснень, доводів та інших міркувань, необхідних для встановлення фактичних обставин справи.  
277. У слуханні у справі беруть участь працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, а у разі потреби залучаються експерти.      У слуханні у справі беруть участь працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, а в разі потреби залучаються експерти.  
278. До слухання у справі можуть бути залучені інші особи, якщо заявник, а у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції - заявник і відповідач не висловили проти цього обґрунтованих заперечень.      До слухання у справі можуть бути залучені інші особи, якщо заявник, а у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції - заявник і відповідач не висловили проти цього обґрунтованих заперечень.  
279. Орган Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за заявою осіб, які беруть участь у розгляді справи, може провести повністю або частково закрите слухання у справі, якщо відкрите слухання може завдати шкоди інтересам держави, осіб, які беруть участь у розгляді справи, та інших осіб або перешкодити подальшому розгляду справи.      Орган Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за заявою осіб, які беруть участь у розгляді справи, може провести повністю або частково закрите слухання у справі, якщо відкрите слухання може завдати шкоди інтересам держави, осіб, які беруть участь у розгляді справи, та інших осіб або перешкодити подальшому розгляду справи.  
280. Порядок проведення слухання у справі визначається Антимонопольним комітетом України відповідно до цього Закону та інших актів законодавства про захист економічної конкуренції";   -220- Буждиган П.П.
До пункту 20 (стаття 23-1): У абзаці 9 вилучити слова "про захист економічної конкуренції".  
Враховано   Порядок проведення слухання у справі визначається Антимонопольним комітетом України відповідно до цього Закону та інших актів законодавства";  
281. 20) статті 24 і 25 викласти у такій редакції:      22) статті 24 і 25 викласти в такій редакції:  
282. "Стаття 24. Надання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України і голів його територіальних відділень      "Стаття 24. Надання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України і голів його територіальних відділень  
283. Рішення та розпорядження, що приймаються органами Антимонопольного комітету України, головами його територіальних відділень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, надаються особам як їх копії, засвідчені в установленому порядку.   -221- Беспалий Б.Я.
Пункт 20‚ до статті 24. Частина 1. Текст "в установленому порядку" замінити текстом "керівниками відповідних органів‚ територіальних відділень".  
Враховано редакційно   Рішення та розпорядження, що приймаються органами Антимонопольного комітету України, головами його територіальних відділень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, надаються особам, які беруть участь у справі, у вигляді їх копій, посвідчених у порядку, встановленому законодавством.  
    -222- Рябікін П.Б.
У частині першій статті 24 слова "як їх копії, засвідчені в установленому порядку" замінити словами "у вигляді їх копій, засвідчених в установленому порядку".  
Враховано редакційно    
    -223- Буждиган П.П.
До пункту 21 (стаття 24): Абзац 3 після слів "надаються особам" доповнити словами "які беруть участь у справі".  
Враховано    
284. Особливості порядку надання та оприлюднення рішень встановлюються законодавством про захист економічної конкуренції.   -224- Буждиган П.П.
Частину 2 статті 24 після слова "рішень" доповнити словом ", розпоряджень".  
Враховано   Особливості порядку надання та оприлюднення рішень, розпоряджень встановлюються законодавством про захист економічної конкуренції.  
285. Стаття 25. Звернення до суду      Стаття 25. Звернення до суду  
286. З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб'єктів господарювання Антимонопольний комітет України, територіальні відділення Антимонопольного комітету України у зв'язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції державними органами, юридичними та фізичними особами подають заяви (позови), скарги до суду, в тому числі про:   -225- Беспалий Б.Я.
Стаття 25‚ частина 1. Текст "державними органами" замінити текстом "органами виконавчої влади" розкрити дужки.  
Враховано частково   З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб'єктів господарювання Антимонопольний комітет України, територіальні відділення Антимонопольного комітету України у зв'язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними особами подають заяви, позови, скарги до суду, в тому числі про:  
287. визнання недійсними нормативно-правових та інших актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо) органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю чи розірвання угоди у разі невиконання ними у встановлені строки рішень органів Антимонопольного комітету України про скасування або зміну актів, прийнятих органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, або про розірвання угоди;   -226- Беспалий Б.Я.
Стаття 25‚ частина 2. Розкрити дужки‚ текст "органів влади" двічі замінити текстом "органів виконавчої влади"‚ вилучити двічі текст "адміністративно-господарського управління та".  
Враховано частково   визнання недійсними нормативно-правових та інших актів, зокрема, рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю чи розірвання угоди в разі невиконання ними у встановлені строки рішень органів Антимонопольного комітету України про скасування або зміну актів, прийнятих органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, або про розірвання угоди;  
288. стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені;      стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені;  
289. припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;      припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  
290. зобов'язання виконати рішення органів Антимонопольного комітету України;      зобов'язання виконати рішення органів Антимонопольного комітету України;  
291. безоплатне вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та (або) копій виробів іншого суб'єкта господарювання:      безоплатне вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та (або) копій виробів іншого суб'єкта господарювання:  
292. вилучення, накладення арешту на майно, документи, предмети, інші носії інформації у місцях проживання та інших володіннях особи;      вилучення, накладення арешту на майно, документи, предмети, інші носії інформації у місцях проживання та інших володіннях особи;  
293. з інших підстав, передбачених законом";      з інших підстав, передбачених законом";  
294. 21) Статтю 26 доповнити частиною такого змісту:   -227- Матвєєв В.Й.
У статті 26 Закону: Назву статті після слів "науково-методичне" доповнити словами "та інформаційне";  
Враховано   23) у статті 26: а) назву після слів "науково-методичне" доповнити словами "та інформаційне" ;  
295. "З метою здійснення заходів, передбачених частиною першою цієї статті, а також забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, рішенням Кабінету Міністрів України при Антимонопольному комітеті України можуть створюватись відповідні установи та організації";   -228- Беспалий Б.Я.
Пункт 21. До статті 26 вилучити.  
Враховано   б) доповнити частиною другою такого змісту: "Антимонопольний комітет видає власні друковані органи, в яких висвітлюються питання діяльності Антимонопольного комітету України та конкурентної політики"; 24) у частині четвертій статті 28: а) слова "Кошти від сплати зборів за подання заяв про надання згоди на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання" замінити словами "Плата, що справляється для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, висновків"; б) слова "у порядку та в межах, визначених законом про державний бюджет" замінити словами "зокрема, на матеріально-технічне, в тому числі транспортне забезпечення, створення та розвиток інформаційно-аналітичної бази, видання друкованих органів Антимонопольного комітету України, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та соціально-побутове забезпечення працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень";  
    -229- Буждиган П.П.
У абзаці у підпункті б) вилучити слова "рішенням Кабінету Міністрів України".  
Враховано    
    -230- Буждиган П.П.
Доповнити статтю 26 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" частиною третьою такого змісту: "Антимонопольний комітет видає власні друковані органи, в яких висвітлюються питання діяльності Антимонопольного комітету України та конкурентної політики".  
Враховано    
    -231- Буждиган П.П.
У частині четвертій статті 28 законопроекту слова "Кошти від сплати зборів за подання заяв про надання згоди на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання" замінити словами "Плата, що справляється для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, висновків".  
Враховано    
    -232- Буждиган П.П.
У частині четвертій статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" слова "у порядку та в межах, визначених законом про державний бюджет" замінити словами "зокрема, на матеріально-технічне, в тому числі транспортне забезпечення, створення та розвиток інформаційно-аналітичної бази, видання друкованих органів Антимонопольного комітету України, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та соціально-побутове забезпечення працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень".  
Враховано    
296. 22) У тексті Закону слова "антимонопольне законодавство" в усіх відмінках замінити словами "законодавство про захист економічної конкуренції" у відповідному відмінку.      25) у тексті Закону слова "антимонопольного законодавства" у всіх відмінках замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції" у відповідному відмінку.  
297. 12. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43; 1996 р., № 5, ст. 18; 1997 р., № 15, ст. 115; 1999 р., № 41, ст. 373):      12. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43; 1996 р., № 5, ст. 18; 1997 р., № 15, ст. 115; 1999 р., № 41, ст. 373):  
298. 1) назву статті 7 викласти у такій редакції:      1) назву статті 7 викласти в такій редакції:  
299. "Стаття 7. Обмеження щодо діяльності телерадіоорганізацій";      "Стаття 7. Обмеження щодо діяльності телерадіоорганізацій";  
300. 2) абзац четвертий частини першої статті 46 викласти у такій редакції:      2) абзац четвертий частини першої статті 46 викласти в такій редакції:  
301. "- порушення обмежень щодо діяльності телерадіоорганізацій, встановлених цим Законом".      "- порушення обмежень щодо діяльності телерадіоорганізацій, встановлених цим Законом".  
302. 13. У частині третій статті 12 Закону України "Про зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 20, ст. 143) слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції".       
303. 14. У абзаці четвертому частини другої статті 18 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 160; 2000 р., № 41, ст. 342) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".      13. В абзаці четвертому частини другої статті 18 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 160) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
304. 15. У частині четвертій статті 9 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) слова "антимонопольному законодавству" замінити словами "законодавству про захист економічної конкуренції".      14. У частині четвертій статті 9 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) слова "антимонопольному законодавству" замінити словами "законодавству про захист економічної конкуренції".  
305. 16. У статті 12 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256; 1999 р., № 26, ст. 219) слова "антимонопольним і трудовим законодавством" замінити словами "трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції".      15. У статті 12 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256; 1999 р., № 26, ст. 219) слова "антимонопольним і трудовим законодавством" замінити словами "трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції".  
306. 17. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 17, ст. 117):      16. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292):  
307. 1) абзац одинадцятий статті 3 виключити;   -233- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Абз. 11 ст. 3 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів" викласти у такій редакції: "контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції".  
Відхилено   1) абзац одинадцятий статті 3 виключити;  
308. 2) у пункті 12 статті 8 слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".      2) у пункті 12 статті 8 слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
309. 18. У частині першій статті 16, частині другій статті 25 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст.1) слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції".   -234- Буждиган П.П.
Пункт 18 законопроекту доповнити підпунктом 2 такого змісту: "у частині другій статті 16 слово "монополістами" замінити словами "такими, що займають монопольне (домінуюче) становище"; у зв'язку з цим підпункт 2 вважати підпунктом 3.  
Враховано   17. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст.1): у статті 16: у частині першій слова "Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Законом України "Про захист економічної конкуренції"; у частині другій слово "монополістами" замінити словами "такими, що займають монопольне (домінуюче) становище"; 2) у частині другій статті 25 слова "законами України "Про захист прав споживачів", "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "законами України "Про захист прав споживачів", "Про захист економічної конкуренції".  
310. 19. В абзаці дванадцятому частини другої статті 3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст. 148) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".      18. В абзаці дванадцятому частини другої статті 3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст. 148; 2003р., № 14, ст. 98) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
311. 20. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238):      19. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238):  
312. 1) у частині другій статті 1, у частині першій статті 3 слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції";      1) у частині другій статті 1, у частині першій статті 3 слова "Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" і "законів України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити відповідно словами "Законом України "Про захист економічної конкуренції" і "законів України "Про захист економічної конкуренції";  
313. 2) у частині другій статті 4 слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".      2) у частині другій статті 4 слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
314. 21. У Державній програмі приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженій Законом України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33-34, ст.272):      20. У Державній програмі приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженій Законом України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33-34, ст.272):  
315. 1) в абзаці четвертому пункту 5, пункті 18, абзаці другому пункту 40, абзаці першому пункту 41, пункті 42 слова "монопольне становище" замінити словами "монопольне (домінуюче) становище";      1) в абзаці четвертому пункту 5, пункті 18, абзаці другому пункту 40, абзаці першому пункту 41, пункті 42 слова "монопольне становище" замінити словами "монопольне (домінуюче) становище";  
316. 2) у назві та тексті розділу VІІ слова "антимонопольного законодавства" у всіх відмінках замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції" у відповідному відмінку;      2) у назві та тексті розділу VІІ слова "антимонопольного законодавства" у всіх відмінках замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції" у відповідному відмінку;  
317. 3) в абзаці другому пункту 41 слово "згоду" замінити словом "дозвіл";      3) в абзаці другому пункту 41 слово "згоду" замінити словом "дозвіл";  
318. 4) у пункті 45:      4) у пункті 45:  
319. а) у тексті слово "згоди" замінити словом "дозволу";      а) у тексті слово "згоди" замінити словом "дозволу";  
320. б) в абзаці другому слова "така згода не була отримана раніше" замінити словами "такий дозвіл не був отриманий раніше";      б) в абзаці другому слова "така згода не була отримана раніше" замінити словами "такий дозвіл не був отриманий раніше";  
321. в) в абзаці шостому слова "такої згоди" замінити відповідно словами "такого дозволу".   -235- Буждиган П.П.
Доповнити розділ І наступними пунктами: "22. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 31, ст. 440; Відомості Верховної Ради України, 1999, № 42-43, ст. 378): у частині другій статті 4 слова "антимонопольного законодавства України" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
Враховано   в) в абзаці шостому слова "такої згоди" замінити словами "такого дозволу". 21. У частині другій статті 4 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 31, ст. 440; 1999, № 42-43, ст. 378) слова "антимонопольного законодавства України" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції". 22. У частині другій статті 48 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13, ст. 64; 2001, № 43, ст. 214) слова "антимонопольним законодавством" замінити словами "законодавством про захист економічної конкуренції". 23. В абзаці другому частини першої статті 2 Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 23, ст. 88) слова "про обмеження монополізму та недобросовісну конкуренцію" замінити словами "про захист економічної конкуренції". 24. У пункті 1 Закону України "Про ратифікацію Конвенції про транснаціональні корпорації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 36, ст. 323) слова "антимонопольним законодавством України" замінити словами "законодавством України про захист економічної конкуренції". 25. У частині шостій статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 36, ст. 298) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції". 26. Пункт 3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30) після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Антимонопольного комітету України".  
    -236- Буждиган П.П.
23. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13, ст. 64; 2001, № 43, ст. 214): у частині другій статті 48 слова "антимонопольним законодавством" замінити словами "законодавством про захист економічної конкуренції".  
Враховано    
    -237- Буждиган П.П.
24. У Законі України "Про промислово-фінансові групи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 23, ст. 88): у абзаці другому частини першої статті 2 слова "про обмеження монополізму та недобросовісну конкуренцію" замінити словами "про захист економічної конкуренції".  
Враховано    
    -238- Буждиган П.П.
25. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39, ст. 181): у абзаці четвертому частини першої статті 26 та у частині восьмій статті 27 слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
Відхилено    
    -239- Буждиган П.П.
26. У Законі України "Про ратифікацію Конвенції про транснаціональні корпорації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 36, ст. 323): у пункті першому слова "антимонопольним законодавством України" замінити словами "законодавством України про захист економічної конкуренції".  
Враховано    
    -240- Буждиган П.П.
27. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 36, ст. 298): у частині шостій статті 24 слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
Враховано    
    -241- Буждиган П.П.
28. У законі "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30): пункт 3 частини першої статті 62 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Антимонопольного комітету України".  
Враховано    
322. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
323. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
324. 2. Абзац шостий пункту 5 статті 11 цього Закону щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.   -242- Буждиган П.П.
У частині 2 пункту 1 Розділу ІІ Прикінцевих положень після слів "статті 7" доповнити словами "частини першої статті 13, статті 14;"  
Враховано   Підпункти 6 та 13 пункту 11 розділу І, якими вносяться зміни відповідно до частини першої статті 7, частини першої статті 13, статті 14 та частини першої статті 16, Закону України "Про Антимонопольний комітет України" в частині надання повноважень розглядати справи про адміністративні правопорушення, набирають чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
325. 3. Абзац одинадцятий пункту 5 та абзац одинадцятий пункту 20 статті 11 цього Закону щодо проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації та звернення до суду з цього питання набирають чинності з дня набрання чинності законом, що передбачатиме порядок прийняття судом рішення стосовно проникнення до житла чи до іншого володіння особи для проведення в них огляду і обшуку.   -243- Буждиган П.П.
У частині 3 пункту 1 Розділу ІІ Прикінцевих положень після слів "статті 7" доповнити словами "статті 15", а після слів "в частині" доповнити словами "надання повноважень щодо", а слова "з цього питання" замінити словами "з цих питань";  
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону; забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.