Кількість абзаців - 46 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо узгодження норм земельного законодавства) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
3. У зв'язку з прийняттям у новій редакції Земельного кодексу України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є::      У зв'язку з прийняттям у новій редакції Земельного кодексу України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. У частині другій статті 238-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "Голова Державного комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру" замінити словами "Голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим".   -1- Лещенко В.О.
Пункт 1 законопроекту після слів "Київського та Севастопольського міських" доповнити словом "головних"  
Враховано   1. У частині другій статті 238-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): слова "Голова Державного комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру" замінити словами "Голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим"; після слів "Київського та Севастопольського міських" доповнити словом "головних".  
6. 2. В абзаці другому статті 14 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 51, ст. 680) слова "надає земельні ділянки" замінити словами "передає у власність та надає в користування земельні ділянки, в тому числі на умовах оренди".   -2- Лещенко В.О.
У пункті 2 законопроекту слова "надає земельні ділянки" замінити словами "передає у власність та надає в користування, в тому числі в оренду, земельні ділянки".  
Враховано   2. В абзаці другому статті 14 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168) слова "надає земельні ділянки" замінити словами "передає у власність та надає в користування, у тому числі в оренду, земельні ділянки".  
7. 3. В абзаці другому частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84) слова "у розмірі середньої земельної частки" виключити.      3. В абзаці другому частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2003 р., № 10-11, ст. 86) слова "у розмірі середньої земельної частки" виключити.  
8. 4. У частині першій статті 13 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682):   -3- Руденко Г.Б.
Пункт 4 розділу 1 законопроекту необхідно привести у відповідність до пунктів 14 і 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України.  
Враховано редакційно   4. Частину першу статті 13 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682) доповнити після слів "цінні папери" словами "земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України", а слово "землею" виключити.  
9. слово "землею" виключити;       
10. доповнити частину після слів "цінні папери" словами "земельні ділянки".   -4- Семенюк В.П.
Статтю 13 Закону України "Про господарські товариства", після слів "земельні ділянки", доповнити словами наступного змісту: "несільськогосподарського призначення".  
Відхилено    
    -5- Лещенко В.О.
У пункті 4 законопроекту після слів "земельні ділянки", доповнити словами наступного змісту: "відповідно до Земельного кодексу України".  
Враховано    
11. 5. У третьому реченні частини десятої статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2 - 3, ст. 20; 2002 р., № 30, ст. 205) слова "постійне користування" замінити словами "постійне або тимчасове користування на умовах оренди".   -6- Ващук К.Т.
Пункт 5. Третє речення частини десятої статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" викласти у такій редакції: "Земельні ділянки надаються академіям на умовах оренди відповідно до Земельного кодексу України".  
Враховано редакційно   5. У частині десятій статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2 - 3, ст. 20) слова "постійне користування" замінити словами "постійне користування або в оренду".  
    -7- Лещенко В.О.
У пункті 5 законопроекту слова "у постійне користування" замінити словами "у постійне користування або в оренду".  
Враховано    
    -8- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
У ч.10 ст.15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" слова "постійне або тимчасове користування на умовах оренди" замінити словами "на умовах оренди".  
Враховано редакційно    
    -9- Руденко Г.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту привести у відповідність із Земельним кодексом. Слова "постійне або тимчасове користування на умовах оренди" замінити словами "користування на умовах оренди".  
Враховано редакційно    
12. 6. Статтю 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) доповнити новими частинами першою, другою і третьою такого змісту:   -10- Лещенко В.О.
Пункт 6 законопроекту викласти в такій редакції: "6. Статтю 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) викласти в такій редакції: Стаття 7. Землі природно-заповідного фонду Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Землі природно-заповідного фонду України, а також землі територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську цінність і є відповідно до статті 6 цього Закону об'єктами комплексної охорони, належать до земель природоохоронного та історико-культурного призначення. На землях природоохоронного та історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням. На використання земельної ділянки або її частини в межах природно-заповідного фонду може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Обмеження (обтяження) підлягає державній реєстрації і діє протягом строку, встановленого законом або договором. Завдані обмеженням (обтяженням) у землекористуванні втрати підлягають відшкодуванню згідно із Земельним кодексом України".  
Враховано   6. Статтю 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) викласти в такій редакції:  
13. "Землі територій та об'єктів природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду.      " Стаття 7. Землі природно-заповідного фонду Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Землі природно-заповідного фонду України, а також землі територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську цінність і є відповідно до статті 6 цього Закону об'єктами комплексної охорони, належать до земель природоохоронного та історико-культурного призначення. На землях природоохоронного та історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.  
14. На використання земельної ділянки або її частини в межах природно-заповідного фонду може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Обмеження (обтяження) підлягає державній реєстрації і діє протягом строку, встановленого законом або договором.   -11- Семенюк В.П.
У статті 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд" в абзаці другому після слів "в обсязі, передбаченому законом" вилучити слова "або договором"; після слів "протягом строку, встановленого законом" вилучити слова "або договором".  
Відхилено   На використання земельної ділянки або її частини в межах природно-заповідного фонду може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Обмеження (обтяження) підлягає державній реєстрації і діє протягом строку, встановленого законом або договором.  
15. Завдані обмеженням (обтяженням) у землекористуванні втрати підлягають відшкодуванню згідно із Земельним кодексом України".   -12- Семенюк В.П.
У статті 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд" абзац третій наступного змісту: "Завдані обмеженням (обтяженням) у землекористуванні втрати підлягають відшкодуванню згідно із Земельним кодексом України" вилучити.  
Відхилено   Завдані обмеженням (обтяженням) у землекористуванні втрати підлягають відшкодуванню згідно із Земельним кодексом України".  
16. У зв'язку з цим частини першу і другу вважати частинами четвертою і п'ятою.       
17. 7. У Законі України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139):      7. У Законі України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139):  
18. 1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:      1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:  
19. "об'єкти трубопровідного транспорту - магістральні та промислові трубопроводи, включаючи наземні, надземні і підземні лінійні частини трубопроводів, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що забезпечують безпечну та надійну експлуатацію трубопровідного транспорту;      "об'єкти трубопровідного транспорту - магістральні та промислові трубопроводи, включаючи наземні, надземні і підземні лінійні частини трубопроводів, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що забезпечують безпечну та надійну експлуатацію трубопровідного транспорту;  
20. охоронна зона - землі уздовж магістральних та промислових трубопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти";   -13- Лещенко В.О.
У другому абзаці підпункту 1 пункту 7 законопроекту кінець речення викласти в такій редакції "на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля в цілому".  
Враховано   охоронна зона - землі вздовж магістральних та промислових трубопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля в цілому";  
21. 2) частину другу статті 11 викласти у такій редакції:      2) частину другу статті 11 викласти в такій редакції:  
22. "Уздовж трубопроводів встановлюються охоронні зони. Земля в межах охоронних зон не вилучається, а використовується з обмеженнями відповідно до закону або договору. Порядок встановлення, розмір та режим використання охоронної зони об'єкта трубопровідного транспорту визначається законодавством України".   -14- Лещенко В.О.
У частині другій пункту 7 розділу І законопроекту після слова "обмеженнями" додати слово " (обтяженнями)".  
Враховано   "Уздовж трубопроводів встановлюються охоронні зони. Земля в межах охоронних зон не вилучається, а використовується з обмеженнями (обтяженнями) відповідно до закону або договору. Порядок встановлення, розмір та режим використання охоронної зони об'єкта трубопровідного транспорту визначаються законодавством України".  
23. 8. Частини першу і другу статті 6 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) викласти у такій редакції:      8. Частини першу і другу статті 6 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) викласти в такій редакції:  
24. "Землі, що надаються в користування для потреб залізничного транспорту, визначаються відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про транспорт".      "Землі, що надаються в користування для потреб залізничного транспорту, визначаються відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про транспорт".  
25. До земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту".      До земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту".  
26. 9. У Законі України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238):      9. У Законі України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 14-16, ст.21; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст.86):  
27. 1) абзаци шостий і сьомий статті 1 викласти у такій редакції:      1) абзаци шостий і сьомий статті 1 викласти в такій редакції:  
28. "землі сільськогосподарського призначення - землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей;      "землі сільськогосподарського призначення - землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей;  
29. землі житлової та громадської забудови - земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування";   -15- Буждиган П.П.
Пункт 9 розділу І законопроекту слід доповнити пунктом 2 такого змісту: "2. Статтю 19 Закону України "Про плату за землю" доповнити новим абзацом такого змісту: "Розрахунки орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності подаються її платниками до податкових органів за місцезнаходженням земельної ділянки протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового податкового (звітного) кварталу, за формою, затвердженою центральним податковим органом. Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності вноситься до місцевого бюджету протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового податкового (звітного) кварталу".  
Відхилено   землі житлової та громадської забудови - земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування";  
30. 2) статтю 20 викласти у такій редакції:      2) статтю 20 викласти в такій редакції:  
31. "Стаття 20. Плата за землю зараховується відповідно до Бюджетного кодексу України".   -16- Лещенко В.О.
Підпункт 2) пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "Стаття 20. Плата за землю справляється відповідно до закону ".  
Враховано   "Стаття 20. Плата за землю справляється відповідно до закону ".  
32. 10. Підпункт 3 пункту "б" статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) викласти у такій редакції:      10. У статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2002 р., № 4, ст. 31; 2003 р., № 45, ст. 360): 1) у пункті "б" частини першої: а) підпункт 3 викласти в такій редакції:  
33. "3) організація землеустрою і координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів".   -17- Лещенко В.О.
Пункт 10 законопроекту викласти з врахуванням положень Закону України "Про землеустрій" у наступній редакції: "У статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170): 1) підпункт 3 пункту "б" викласти у такій редакції: "3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів "; 2) підпункт 9) викласти в такій редакції: "9) організація і здійснення землеустрою"; 3) підпункт 10) викласти в такій редакції: "10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою " 4) доповнити пункт "б" новим підпунктом 12) такого змісту: "12) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону". 5) у частині другій слова "місцевих землевпорядних органів, а також" виключити.  
Враховано редакційно   "3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів "; б) підпункти 9 і 10 викласти в такій редакції: "9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою; 10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою"; 2) у частині другій слова "місцевих землевпорядних органів, а також" виключити.  
    -18- Семенюк В.П.
Підпункт третій пункту "б" частини першої статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" наступного змісту: "організація землеустрою і координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів" вилучити.  
Відхилено    
    -19- Семенюк В.П.
Пункт третій статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" доповнити новим підпунктом п'ятим наступного змісту: "організація землеустрою і координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів".  
Відхилено    
34. 11. Частину другу статті 20 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 39, ст. 261) викласти у такій редакції:      11. Частину другу статті 20 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 39, ст. 261) викласти в такій редакції:  
35. "2. Право власності на землю кооперативу може набуватися шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок його засновниками та членами, а також придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами".   -20- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Ващук К.Т.
Пункт 11. Пункт 2 статті 20 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" викласти в такій редакції: "Право власності на землю може набуватися кооперативом шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок його засновниками (членами), а також придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами".  
Враховано   "2. Право власності на землю може набуватися кооперативом шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок його засновниками та членами, а також придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами відповідно до Земельного кодексу України".  
    -21- Лещенко В.О.
У пункті 11 законопроекту після слів "іншими цивільно-правовими угодами" доповнити словами "відповідно до Земельного кодексу України"  
Враховано    
36. 12. Пункт 2 статті 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 - 21, ст. 190) викласти у такій редакції:      12. Пункт 2 статті 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 - 21, ст. 190) викласти в такій редакції:  
37. "2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону".      "2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону".  
38. 13. Пункт 58 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 22, ст. 105) викласти у такій редакції:      13. Пункт 58 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 22, ст. 105) викласти в такій редакції:  
39. "58) проведення землевпорядних, землеоціночних робіт та земельних торгів".   -22- Семенюк В.П.
Пункт 58 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні" наступного змісту: "проведення землевпорядних, землеоціночних робіт та земельних торгів" вилучити.  
Відхилено   "58) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів".  
    -23- Лещенко В.О.
У пункті 13 законопроекту слово "землевпорядних" замінити словами "робіт із землеустрою".  
Враховано    
40. 14. Частину другу статті 3 Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375) виключити.      14. Частину другу статті 3 Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375) виключити.  
41. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
42. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -24- Руденко Г.Б.
Пункт 2 Прикінцевих положень законопроекту викласти в редакції: "Пункт 4 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2005 року". Пункт 2 вважати відповідно пунктом 3.  
Враховано редакційно у п.4  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
43. 2. Визнати такими, що втратили чинність:      2. Визнати такими, що втратили чинність:  
44. Закон України "Про форми власності на землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 18, ст. 225).      Закон України "Про форми власності на землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 18, ст. 225);  
45. Закон України "Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст. 55).   -25- Лещенко В.О.
Пункт 2. Прикінцевих положень законопроекту новими абзацами такого змісту: "Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про форми власності на землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 18, ст. 226). Постанову Верховної Ради України "Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 25, ст. 356)".  
Враховано   Закон України "Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст. 55); Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про форми власності на землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 18, ст. 226); Постанову Верховної Ради України "Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 25 , ст. 356).