Кількість абзаців - 5 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ППроект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"      ППроект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р. № 35 , ст.289; 2002 р. № 41, ст.293) такі зміни:   -1- Атрошенко В.А.
В статті 1 частину другу викласти в такій редакції: 2) ветеранам Великої Вітчизняної війни, представленим до нагородження у період бойових дій та нагородженим орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю "За відвагу".  
Враховано .  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35 , ст.289; 2002 р., № 41, ст.293; 2003 р., № 7, ст.71) такі зміни: 1. У статті 1: пункт 2 викласти в такій редакції: "2) ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю "За відвагу", незалежно від часу нагородження";  
    -2- Цибенко П.С.
Пункт 2 статті 1 викласти в такій редакції: 2) ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю "За відвагу", незалежно від часу нагородження.  
Враховано .   
2. 1. У статті 1 пункт 6 доповнити словами такого змісту: а також особам, яким до 1 січня 1992 р. було встановлено персональні пенсії.   -3- Надрага В.І.
У статті 1 пункт 6 доповнити словами такого змісту: а також особам, яким до 1 січня 1992 р. було встановлено персональні пенсії союзного і республіканського значення.  
Враховано .  пункт 6 доповнити словами: "а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного і республіканського значення".  
3. 2. У статті 17 (прикінцеві положення) пункт 3 вилучити, а пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 3 і 4.      2. Пункт 3 статті 17 "Прикінцеві положення" виключити.  
4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -4- Альошин В.Б.
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.  
Враховано .  ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.