Кількість абзаців - 83 Таблиця поправок


Про охорону археологічної спадщини (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ   -1- Танюк Л.С.
Подати в такій редакції: "Про правовий статус археологічних досліджень, права та обов'язки дослідників археологічної спадщини".  
Відхилено   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ  
1. Цей Закон регулює суспільні відносини, що пов'язані із охороною і дослідженням археологічної спадщини України, яка є невід'ємною частиною культурної спадщини людства, вразливим і невідновлюваним джерелом знань про історичне минуле.   -2- Пхиденко С.С.
Подати в такій редакції: "Цей Закон регулює правові, організаційні, соціальні відносини у сфері археологічних досліджень, права та обов'язки дослідників археологічної спадщини".  
Відхилено   Цей Закон регулює правові відносини, що пов'язані із охороною археологічної спадщини України, яка є невід'ємною частиною культурної спадщини людства, вразливим і не відновлюваним джерелом знань про історичне минуле.  
    -3- Танюк Л.С.
Подати у такій редакції: Цей Закон регулює правові, організаційні, соціальні відносини у сфері археологічних досліджень, права та обов'язки дослідників археологічної спадщини.  
Враховано частково    
    -4- Толочко П.П.
Вилучити слова "організаційні", суспільні" та "дослідження" - далі за текстом  
Враховано    
2. Розділ І. Загальні положення      Розділ І. Загальні положення  
3. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
5. - археологічна спадщина - сукупність об'єктів археологічної спадщини (в тому числі пам'яток археології), що знаходяться під юрисдикцією України;   -5- Танюк Л.С.
Викласти в такій редакції: "- археологічна спадщина - частина культурної спадщини, що складається з археологічних об'єктів культурної спадщини".  
Відхилено   - археологічна спадщина України (надалі - археологічна спадщина) - сукупність пам'яток археології, що знаходяться під державною охороною та пов'язані з ними території, а також рухомі культурні цінності (археологічні предмети), що походять із об'єктів археологічної спадщини;  
    -6- Толочко П.П.
Подати у такій редакції: - археологічна спадщина України (надалі - археологічна спадщина) - сукупність пам'яток археології, що знаходяться під державною охороною та пов'язані з ними території, а також рухомі культурні цінності (археологічні предмети), що походять із об'єктів археологічної спадщини;  
Враховано    
    -7- Деркач А.Л.
Викласти в такій редакції: "- археологічна спадщина - сукупність об'єктів археологічної спадщини (в тому числі пам'яток археології), що знаходяться під державною охороною".  
Враховано    
6. - об'єкт археологічної спадщини - місце, споруда /витвір/, комплекс /ансамбль/, їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об`єкти, створені людиною, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінності з археологічної, антропологічної та етнографічної точок зору і повністю або частково зберегли свою автентичність;   -8- Толочко П.П.
Після слів "археологічної спадщини" додати слова: " (археологічний об'єкт)".  
Враховано   - об'єкт археологічної спадщини (археологічний об'єкт)- місце, споруда /витвір/, комплекс /ансамбль/, їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об`єкти, створені людиною, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінності з археологічної, антропологічної та етнографічної точок зору і повністю або частково зберегли свою автентичність;  
    -9- Танюк Л.С.
Термін "об'єкт археологічної спадщини" викласти у редакції: "об'єкт культурної спадщини археологічного виду".  
Відхилено    
7. - пам'ятка археології (археологічна пам'ятка) - об'єкт археологічної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;   -10- Кафарський В.І.
- пам'ятка археології (археологічна пам'ятка) - об'єкт археологічної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;  
Немає висновку   - пам'ятка археології (археологічна пам'ятка) - об'єкт археологічної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;  
8. - археологічні дослідження - здійснювана відповідно до законодавства України науково-пошукова та науково-практична діяльність, спрямована на одержання нових знань про об'єкти археологічної спадщини, закономірності розвитку давніх суспільства і людини;   -11- Беспалий Б.Я.
Вилучити слова "здійснювана відповідно до законодавства України".  
Відхилено   - археологічні дослідження - здійснювана відповідно до законодавства України науково-пошукова та науково-практична діяльність, спрямована на одержання нових знань про об'єкти археологічної спадщини, закономірності розвитку давніх суспільства і людини;  
9. - охорона археологічної спадщини - це облік (виявлення, наукове вивчення, класифікація, картографування, державна реєстрація), захист, збереження, належне утримання, відповідне використання, консервація, реставрація, реабілітація та музеєфікація об`єктів археологічної спадщини, а також поширення знань про археологічну спадщину.   -12- Деркач А.Л.
Викласти в такій редакції: " - охорона археологічної спадщини - це облік (виявлення, класифікація, картографування, державна реєстрація), наукове вивчення, збереження, належне утримання, відповідне використання, консервація, реставрація, реабілітація та музеєфікація об'єктів археологічної спадщини, а також поширення знань про археологічну спадщину".  
Враховано частково   - охорона археологічної спадщини - комплекс здійснюваних у відповідності із законодавством України заходів держави, її органів, підприємств, закладів, установ і організацій, а також громадян, спрямованих на облік (виявлення, наукове вивчення, класифікацію, картографування, державну реєстрацію), захист, збереження, належне утримання, відповідне використання, консервацію, реставрацію, реабілітацію та музеєфікацію об'єктів археологічної спадщини, а також поширення знань про археологічну спадщину;  
    -13- Косів М.В.
Подати у такій редакції: "Охорона археологічної спадщини - комплекс здійснюваних у відповідності із законодавством України заходів держави, її органів, підприємств, закладів, установ і організацій, а також громадян, спрямованих на облік (виявлення, наукове вивчення, класифікацію, картографування, державну реєстрацію), захист, збереження, належне утримання, відповідне використання, консервацію, реставрацію, реабілітацію та музеєфікацію об'єктів археологічної спадщини, а також поширення знань про археологічну спадщину".  
Враховано    
    -14- Беспалий Б.Я.
Після слів "археологічної спадщини" вилучити слово "це", а слова "наукове вивчення" перенести після слів "реставрація, реабілітація".  
Відхилено    
    -15- Бауер М.Й.
Вилучити слово "виявлення"  
Враховано    
10. - археолог - вчений (громадянин України або іноземець), який має відповідну кваліфікацію, провадить археологічні дослідження і отримує наукові результати;   -16- Деркач А.Л.
Викласти в такій редакції: "- археолог - вчений (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), який має відповідну кваліфікацію, провадить археологічні дослідження і отримує наукові результати".  
Враховано   - археолог - вчений (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), який має відповідну фахову освіту і кваліфікацію, професійно провадить археологічні дослідження і супроводжує їх науковою звітністю та публікацією наукових результатів;  
    -17- Білорус О.Г.
Викласти в такій редакції: "- археолог - вчений (громадянин України або іноземець), який має відповідну фахову освіту і кваліфікацію, професійно провадить археологічні дослідження і супроводжує їх науковою звітністю та публікацією наукових результатів".  
Враховано    
    -18- Беспалий Б.Я.
Після слів "археолог-вчений" доповнити словом ", спеціаліст" або словом ", фахівець". Після слів "громадянин України" - доповнити "особа без громадянства".  
Відхилено    
11. - археологічні розкопки - вид археологічних досліджень, який являє собою вивчення археологічних залишків на території об'єкту археологічної спадщини;   -19- Білорус О.Г.
Після слів "археологічні розкопки - вид" замість слів "археологічних досліджень" додати слова "наукового дослідження археологічної спадщини", а після слів "археологічної спадщини" додати слова "і включає, зокрема, земляні роботи, які руйнують об'єкт археологічної спадщини частково або повністю".  
Враховано   - археологічні розкопки - вид наукового дослідження археологічної спадщини, який являє собою вивчення археологічних залишків на території об'єкту археологічної спадщини і включає, зокрема, земляні роботи, які руйнують досліджуваний об'єкт частково або повністю;  
12. - археологічні розвідки - вид археологічних досліджень, спрямований на виявлення, локалізацію (картографування), інтерпретацію об'єктів археологічної спадщини, уточнення даних про вже відомі об'єкти археологічної спадщини.   -20- Білорус О.Г.
Викласти в такій редакції: "- археологічні розвідки - вид наукового дослідження археологічної спадщини, який не пов'язаний із руйнуванням культурного шару (крім обмеженого шурфування для визначення товщини культурного шару) об'єкту археологічної спадщини і спрямований на виявлення, локалізацію (картографування), інтерпретацію об'єктів археологічної спадщини, уточнення даних про вже відомі об'єкти археологічної спадщини".  
Враховано   - археологічні розвідки - вид наукового дослідження археологічної спадщини, який не пов'язаний із руйнуванням культурного шару (крім обмеженого шурфування для визначення товщини культурного шару) об'єкту археологічної спадщини і спрямований на виявлення, локалізацію (картографування), інтерпретацію об'єктів археологічної спадщини, уточнення даних про вже відомі об'єкти археологічної спадщини; - наукова експертиза археологічної спадщини - діяльність, метою якої є наукове дослідження археологічної спадщини і підготовка науково обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо використання археологічних об'єктів, а також аналіз програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, за якими передбачається проведення земляних робіт та реалізація яких може позначитися на об'єктах археологічної спадщини; - наукове дослідження археологічної спадщини - вид наукової діяльності, об'єктом якої є археологічна спадщина, рухомі культурні цінності, що походять із об'єктів археологічної спадщини, а також документована інформація (публікації, наукові звіти тощо) археологічного характеру; - Відкритий лист - це єдиний кваліфікаційний документ, який засвідчує фаховий рівень дослідника і дає право на проведення наукового дослідження археологічної спадщини; - Дозвіл - документ встановленого зразка центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, який дає право на проведення будь-яких земляних робіт на об'єкті археологічної спадщини. Видається досліднику, який отримав кваліфікаційний документ (Відкритий лист).  
    -21- Толочко П.П.
Доповнити абзацом такого змісту: "- наукова експертиза археологічної спадщини - діяльність, метою якої є наукове дослідження археологічної спадщини і підготовка науково обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо використання археологічних об'єктів, а також аналіз програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, за якими передбачається проведення земляних робіт та реалізація яких може позначитися на об'єктах археологічної спадщини;"  
Враховано    
    -22- Білорус О.Г.
Доповнити абзацом такого змісту: "- наукове дослідження археологічної спадщини - вид наукової діяльності, об'єктом якої є археологічна спадщина, рухомі культурні цінності, що походять із об'єктів археологічної спадщини, а також документована інформація (публікації, наукові звіти тощо) археологічного характеру".  
Враховано    
    -23- Чубаров Р.А.
Доповнити абзацом такого змісту: - Відкритий лист - це єдиний кваліфікаційний документ, який засвідчує фаховий рівень дослідника і дає право на проведення наукового дослідження археологічної спадщини;  
Враховано    
    -24- Танюк Л.С.
Доповнити абзацом такого змісту: - Дозвіл - документ встановленого зразка центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, який дає право на проведення будь-яких земляних робіт на об'єкті археологічної спадщини. Видається досліднику, який отримав кваліфікаційний документ (Відкритий лист).  
Враховано    
13. Стаття 2. Законодавство України про охорону археологічної спадщини      Стаття 2. Законодавство України про охорону археологічної спадщини  
14. Законодавство України про охорону археологічної спадщини складається з Конституції України, Закону України "Про охорону культурної спадщини", цього Закону та інших актів чинного законодавства України.   -25- Беспалий Б.Я.
Слова "актів чинного законодавства України" замінити на текст: "нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до них, а також міжнародних договорів України з питань охорони археологічної спадщини, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано частково   Законодавство України про охорону археологічної спадщини складається з Конституції України, Закону України "Про охорону культурної спадщини", Земельного кодексу України, міжнародних договорів України з питань охорони археологічної спадщини, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Закону та інших актів законодавства України.  
    -26- Олійник Б.І.
Викласти в такій редакції: Законодавство України про охорону археологічної спадщини складається з Конституції України, Закону України "Про охорону культурної спадщини", Земельного кодексу України, міжнародних договорів України з питань охорони археологічної спадщини, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Закону та інших актів законодавства України.  
Враховано    
15. Відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" та чинного законодавства України здійснюються:   -27- Беспалий Б.Я.
Викласти у такій редакції: "Відповідно до законодавства України про охорону археологічної спадщини здійснюються:", далі за текстом.  
Враховано частково   Стаття 3. Основні завдання законодавства України про охорону археологічної спадщини Основними завданнями законодавства України про охорону археологічної спадщини є: - регулювання суспільних відносин у сфері охорони, дослідження та збереження археологічної спадщини; - забезпечення права громадян на пізнання археологічної спадщини України; - забезпечення археологам - громадянам України права на проведення археологічних досліджень;  
    -28- Толочко П.П.
Замінити статтю 3, відповідно змінивши нумерацію статей: Стаття 3. Основні завдання законодавства України про охорону археологічної спадщини  
Враховано    
    -29- Царенко О.М.
Доповнити пунктом у такій редакції: Основними завданнями законодавства України про охорону археологічної спадщини є:  
Враховано    
    -30- Олійник Б.І.
Доповнити абзац у такій редакції: - регулювання суспільних відносин у сфері охорони, дослідження та збереження археологічної спадщини;  
Враховано    
    -31- Бауер М.Й.
Доповнити абзацами такого змісту: - забезпечення права громадян на пізнання археологічної спадщини України; - забезпечення археологам - громадянам України права на проведення археологічних досліджень;  
Враховано    
16. - державне управління у сфері охорони археологічної спадщини;   -32- Родіонов М.К.
Подати у такій редакції: - визначення повноважень органів управління у сфері охорони археологічної спадщини;  
Враховано   - визначення повноважень органів управління у сфері охорони археологічної спадщини;  
17. - визначення органів охорони археологічної спадщини та обсягу їх повноважень;   -33- Беспалий Б.Я.
Виключити слово "обсягу".  
Відхилено   - сприяння державній політиці у сфері охорони, дослідження та збереження археологічної спадщини; - визначення видів об'єктів археологічної спадщини (археологічних об'єктів культурної спадщини);  
    -34- Юхновський І.Р.
Абзац вилучити.  
Враховано    
    -35- Кафарський В.І.
Доповнити абзац у такій редакції: - сприяння державній політиці у сфері охорони, дослідження та збереження археологічної спадщини;  
Враховано    
    -36- Косів М.В.
Доповнити пунктом третім такого змісту: "- визначення видів об'єктів археологічної спадщини (археологічних об'єктів культурної спадщини)".  
Враховано    
18. - регулювання відносин власності щодо об'єктів археологічної спадщини, прав та обов'язків володільців пам'яток археології;   -37- Беспалий Б.Я.
Слово "володільців" замінити текстом "власників та користувачів".  
Враховано   - регулювання відносин власності щодо об'єктів археологічної спадщини, прав та обов'язків власників та користувачів пам'яток археології;  
19. - забезпечення охорони пам'яток археології;   -38- Пхиденко С.С.
Пункти четвертий та п'ятий частини другої статті 2 об'єднати в один пункт і подати в такій редакції: "- забезпечення охорони археологічної спадщини".  
Відхилено    
20. - захист об'єктів археологічної спадщини;   -39- Танюк Л.С.
Пункти четвертий та п'ятий об'єднати в один і подати у такій редакції: забезпечення охорони археологічної спадщини;  
Враховано   - створення необхідних умов для захисту об'єктів археологічної спадщини; - створення нормативно-правової бази з охорони, збереження, дослідження археологічної спадщини;  
    -40- Устенко О.А.
- створення необхідних умов для захисту об'єктів археологічної спадщини;  
Враховано    
    -41- Ніколаєнко С.М.
Доповнити абзац такого змісту: - створення нормативно-правової бази з охорони, збереження, дослідження археологічної спадщини;  
Враховано    
21. - надання дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт;   -42- Беспалий Б.Я.
Слова "земляних робіт" замінити на слова "археологічних досліджень".  
Відхилено   - визначення критеріїв щодо видачі Відкритих листів та Дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць.  
    -43- Танюк Л.С.
Замість слів "земляних робіт" подати слова "робіт, необхідних для проведення археологічних досліджень".  
Відхилено    
    -44- Пхиденко С.С.
Замість слів "земляних робіт" подати слова "робіт, необхідних для провадження археологічних досліджень".  
Відхилено    
    -45- Толочко П.П.
Викласти в такій редакції: - визначення критеріїв щодо видання Відкритих листів та Дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць.  
Враховано    
22. - правове регулювання фінансуваня охорони і дослідження археологічної спадщини.      - правове регулювання фінансування охорони і дослідження археологічної спадщини.  
23. Відносини щодо охорони археологічної спадщини, не врегульовані Законом України "Про охорону культурної спадщини" та чинним законодавством України, регулюються цим Законом та нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -46- Беспалий Б.Я.
Частину третю статті 2 вилучити.  
Враховано    
    -47- Беспалий Б.Я.
Волков О.М.
Доповнити новою частиною такого змісту: "Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші норми ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору".  
Відхилено    
24. Стаття 3. Види об'єктів археологічної спадщини   -48- Косів М.В.
Вилучити.  
Враховано    
25. Об'єкти археологічної спадщини включають в себе городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, мегаліти, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, матеріальні рештки життєдіяльності людини та інші об'єкти, що знаходяться на поверхні землі, під землею або під водою, основну інформацію про які можна здобути за допомогою археологічних досліджень.   -49- Ніколаєнко С.М.
Доповнити розділ: Розділ ІІ. Державне управління археологічною спадщиною  
Враховано   Розділ ІІ. Державне управління археологічною спадщиною Стаття 4. Органи управління у сфері охорони археологічної спадщини Державне управління у сфері охорони археологічної спадщини покладається на Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони культурної спадщини та уповноважені органи охорони культурної спадщини. Спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини є: центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. До уповноважених органів охорони культурної спадщини належать: орган охорони культурної спадщини Ради Міністрів Автономної Республіки Крим; органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування. Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони археологічної спадщини До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охорони археологічної спадщини належить: - визначення державної політики у сфері охорони археологічної спадщини; - здійснення державного контролю у сфері охорони археологічної спадщини; - внесення об'єктів археологічної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України; - визначення археологічних установ та музеїв, яким надається право утримання археологічних пам'яток, а також їх купівлі; - затвердження методик і нормативів оцінки археологічних пам'яток. Кабінет Міністрів України здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України у сфері охорони культурної спадщини. Стаття 6. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини 1.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини несе відповідальність за схоронність і використання археологічних пам'яток і предметів на території України. 2. До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини належить: - розробка нормативно-правових актів, що регулюють питання обліку, реставрації і використання археологічної спадщини; - ведення державного обліку археологічної спадщини; - розробка і встановлення охоронних зон археологічних пам'яток; - нагляд за веденням будівельних робіт в зонах археологічних пам'яток; - погодження відведень земельних ділянок і проектів землекористування, дорожніх, меліоративних і сільськогосподарських робіт; - видача дозволів на право ведення будь-яких робіт, пов'язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини; - призупинення або заборона будь-якої діяльності юридичних та фізичних осіб, що загрожує схоронності археологічних пам'яток; - направлення подань щодо застосування санкцій за діяльність, яка загрожує схоронності археологічної спадщини, призупинення фінансової діяльності юридичних і фізичних осіб, які порушують законодавство про археологічну спадщину; - розробка методичної бази і документації з питань охорони і використання археологічної спадщини; - організація і проведення експертиз з охорони і використання археологічної спадщини; - організація і контроль за діяльністю щодо продажу, скупки, ввозу і вивозу археологічних предметів на і з території України. Стаття 7. Повноваження інших уповноважених органів охорони культурної спадщини До повноважень органу охорони культурної спадщини Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування належить: - здійснення контролю за виконанням цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо охорони археологічної спадщини; - забезпечення в межах адміністративної території (Автономної республіки Крим, області, району) належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини; - погодження на стадії проектування відведення земельних ділянок під містобудівні, шляхові, меліоративні та землевпорядні роботи після їх археологічного дослідження; - здійснення постійної інспекції за станом схоронності археологічних пам'яток регіону; - реєстрація Дозволів та Відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам'ятках. Стаття 8. Державний облік археологічної спадщини 1.Археологічні пам'ятки і предмети підлягають державному обліку незалежно від підпорядкування і форми власності 2.Державний облік археологічної спадщини здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини 3.Державний облік археологічної спадщини включає її виявлення, фіксацію, визначення наукової і культурної цінності, картографування і паспортизацію, складання списку і зводу археологічних пам'яток, облік і інвентаризацію археологічних колекцій незалежно від відомчої належності і форми власності. 4. Порядок проведення Державного обліку археологічної спадщини визначає Кабінет Міністрів України.  
    -50- Ситник К.М.
У тексті проекта Закону слова "наукова інформація" замінити на слова "науково-технічна інформація".  
Враховано    
    -51- Царенко О.М.
Доповнити статтею 4, відповідно змінивши нумерацію наступних статей, в такій редакції: Стаття 4. Органи управління у сфері археологічної спадщини Державне управління у сфері охорони археологічної спадщини покладається на Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони культурної спадщини та уповноважені органи охорони культурної спадщини. Спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини є: центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. До уповноважених органів охорони культурної спадщини належать: орган охорони культурної спадщини Ради Міністрів Автономної Республіки Крим; органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.  
Враховано    
    -52- Олійник Б.І.
Доповнити статтю 5 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію статей: Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони археологічної спадщини До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охорони археологічної спадщини належить: - визначення державної політики у сфері охорони археологічної спадщини; - здійснення державного контролю у сфері охорони археологічної спадщини; - внесення об'єктів археологічної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України; - визначення археологічних установ та музеїв, яким надається право утримання археологічних пам'яток, а також їх купівлі; - затвердження методик і нормативів оцінки археологічних пам'яток. Кабінет Міністрів України здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України у сфері охорони культурної спадщини.  
Враховано    
    -53- Прошкуратова Т.С.
Доповнити Статтею 6 в такій редакції, відповідно змінивши нумерацію наступних статей: Стаття 6. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини 1.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини несе відповідальність за схоронність і використання археологічних пам'яток і предметів на території України. 2. До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини належить: - розробка нормативно-правових актів, що регулюють питання обліку, реставрації і використання археологічної спадщини; - ведення державного обліку археологічної спадщини; - розробка і встановлення охоронних зон археологічних пам'яток; - нагляд за веденням будівельних робіт в зонах археологічних пам'яток; - погодження відведень земельних ділянок і проектів землекористування, дорожніх, меліоративних і сільськогосподарських робіт; - видача дозволів на право ведення будь-яких робіт, пов'язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини; - призупинення або заборона будь-якої діяльності юридичних та фізичних осіб, що загрожує схоронності археологічних пам'яток; - направлення подань щодо застосування санкцій за діяльність, яка загрожує схоронності археологічної спадщини, призупинення фінансової діяльності юридичних і фізичних осіб, які порушують законодавство про археологічну спадщину; - розробка методичної бази і документації з питань охорони і використання археологічної спадщини; - організація і проведення експертиз з охорони і використання археологічної спадщини; - організація і контроль за діяльністю щодо продажу, скупки, ввозу і вивозу археологічних предметів на і з території України.  
Враховано    
    -54- Толочко П.П.
Доповнити статтю 7., відповідно змінивши нумерацію статей: Стаття 7. Повноваження інших уповноважених органів охорони культурної спадщини До повноважень органу охорони культурної спадщини Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування належить: - здійснення контролю за виконанням цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо охорони археологічної спадщини; - забезпечення в межах адміністративної території (Автономної республіки Крим, області, району) належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини; - погодження на стадії проектування відведення земельних ділянок під містобудівні, шляхові, меліоративні та землевпорядні роботи після їх археологічного дослідження; - здійснення постійної інспекції за станом схоронності археологічних пам'яток регіону; - реєстрація Дозволів та Відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам'ятках.  
Враховано    
    -55- Дорогунцов С.І.
Доповнити статтею 8 у такій редакції, відповідно змінивши нумерацію наступних статей: Стаття 8. Державний облік археологічної спадщини 1.Археологічні пам'ятки і предмети підлягають державному обліку незалежно від підпорядкування і форми власності 2.Державний облік археологічної спадщини здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини 3.Державний облік археологічної спадщини включає її виявлення, фіксацію, визначення наукової і культурної цінності, картографування і паспортизацію, складання списку і зводу археологічних пам'яток, облік і інвентаризацію археологічних колекцій незалежно від відомчої належності і форми власності. 4. Порядок проведення Державного обліку археологічної спадщини визначає Кабінет Міністрів України.  
Враховано    
    -56- Мовчан П.М.
Доповнити окремим розділом такого змісту: З метою попередження можливого пошкодження або руйнації невиявлених археологічних об'єктів під час проведення містобудівних, будівельних, землевпорядних, шляхових, меліоративних та інших земляних робіт на стадії проекту відведення земельних ділянок. Погодження містобудівних, будівельних, землевпорядних, шляхових, меліоративних та інших земельних робіт на стадії проекту відведення земельних ділянок проводять спеціально уповноважені державні органи охорони культурної спадщини. Дозвіл на погодження містобудівних, будівельних, меліоративних, шляхових, землевпорядних та інших земельних робіт на стадії проекту відведення земельних ділянок надається Міністерством культури і мистецтв України. Форма дозволу затверджується Міністерством культури і мистецтв України У випадках, коли наявність об'єкту археології попередньо визначити неможливо, земляні роботи проводяться під наглядом працівника спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини.  
Відхилено    
26. Розділ ІІ. Наукове дослідження археологічної спадщини      Розділ ІІІ. Наукове дослідження археологічної спадщини  
27. Стаття 4. Види та принципи наукових досліджень археологічної спадщини   -57- Юхновський І.Р.
Подати статтею 9, відповідно змінивши нумерацію статей.  
Враховано   Стаття 9. Види та принципи наукових досліджень археологічної спадщини  
28. Наукові дослідження археологічної спадщини включають:   -58- Толочко П.П.
Доповнити пунктом першим такого змісту: "- вивчення історико-архівних даних щодо об'єктів археологічної спадщини".  
Враховано   Наукові дослідження археологічної спадщини включають: - вивчення історико-архівних даних щодо об'єктів археологічної спадщини;  
29. - польові дослідження, що передбачають земляні роботи (розкопки та розвідки), дослідження, що не передбачають земляних робіт (розвідки без здійснення земляних робіт, геомагнітна зйомка, аерофотозйомка тощо);      - польові дослідження, що передбачають земляні роботи (розкопки та розвідки), дослідження, що не передбачають земляних робіт (розвідки без здійснення земляних робіт, геомагнітна зйомка, аерофотозйомка тощо);  
30. - всі види післяпольових досліджень.      - всі види післяпольових досліджень.  
31. Під час наукових досліджень археологічної спадщини слід неухильно дотримуватись таких принципів:   -59- Беспалий Б.Я.
Частину другу статті 4 викласти у такій редакції: "Принципи наукових досліджень археологічної спадщини:", далі за текстом.  
Враховано   Принципи наукового дослідження археологічної пам'ятки:  
32. - застосування, де це можливо, неруйнівних методів дослідження;      - застосування, де це можливо, неруйнівних методів дослідження;  
33. - завдавання якнайменшої шкоди об'єктам археологічної спадщини;   -60- Толочко П.П.
Викласти в такій редакції: "- завдання якнайменшої шкоди об'єктам археологічної спадщини та запобігання тому, щоб об'єкти археологічної спадщини залишалися розкритими після завершення польових досліджень без забезпечення їхнього належного збереження, консервації та раціонального використання".  
Враховано   - завдання якнайменшої шкоди об'єктам археологічної спадщини та запобігання тому, щоб об'єкти археологічної спадщини залишалися розкритими після завершення польових досліджень без забезпечення їхнього належного збереження, консервації та раціонального використання;  
34. - проведення об'єктивної наукової фіксації всіх етапів дослідження і всіх виявлених знахідок та інших матеріальних залишків.   -61- Прошкуратова Т.С.
Вилучити слово "об'єктивної" - далі за текстом.  
Враховано   - проведення наукової фіксації всіх етапів дослідження і всіх виявлених знахідок та інших матеріальних залишків; - публікація результатів наукового дослідження археологічної пам'ятки.  
    -62- Толочко П.П.
Доповнити абзац такого змісту: - публікація результатів наукового дослідження археологічної пам'ятки.  
Враховано    
35. Стаття 5. Право на проведення наукових досліджень археологічної спадщини      Стаття 10. Право на проведення наукових досліджень археологічної спадщини  
36. Право на проведення археологічних досліджень мають археологи, які володіють необхідною кваліфікацією та практичним досвідом, зобов'язуються виконувати вимоги чинного законодавства України про охорону культурної спадщини і отримали "Відкриті листи" Інституту археології НАН України.   -63- Пхиденко С.С.
Викласти в такій редакції: "Проведення археологічних розвідок, розкопок на території України здійснюється за дозволом центрального органу неухильно виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Для отримання дозволу археолог повинен мати необхідну кваліфікацію та практичний досвід, виконувати вимоги чинного законодавства України про охорону культурної спадщини і отримати необхідний кваліфікаційний документ (відкритий лист), виданий Інститутом археології Національної академії наук України".  
Враховано   Право на проведення наукових досліджень археологічної спадщини надається виключно археологам, які мають практичний досвід проведення археологічних робіт (розкопок, розвідок), неухильно виконують вимоги законодавства України про охорону культурної спадщини. Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під водою, здійснюється за Дозволом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок надаються за умови дотримання археологом вимог охорони археологічної спадщини та наявності у нього Відкритого листа - кваліфікаційного документа, виданого Інститутом археології Національної академії наук України. Використання будь-якою особою металодетекторів та інших приладів для пошуку об'єктів археологічної спадщини або рухомих предметів, пов'язаних із культурним шаром без наявності Відкритого листа і Дозволу на проведення археологічних досліджень є незаконними.  
    -64- Олійник Б.І.
Подати у такій редакції: Право на проведення наукових досліджень археологічної спадщини надається виключно археологам, які мають практичний досвід проведення археологічних робіт (розкопок, розвідок), неухильно виконують вимоги законодавства України про охорону культурної спадщини. Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під водою, здійснюється за Дозволом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок надаються за умови дотримання археологом вимог охорони археологічної спадщини та наявності у нього Відкритого листа - кваліфікаційного документа, виданого Інститутом археології Національної академії наук України.  
Враховано    
    -65- Танюк Л.С.
Подати у такій редакції: Проведення археологічних розвідок, розкопок на території України здійснюється за дозволом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Для отримання дозволу археолог повинен мати необхідну кваліфікацію та практичний досвід, виконувати вимоги чинного законодавства України про охорону культурної спадщини і отримати необхідний кваліфікаційний документ (відкритий лист), виданий Інститутом археології Національної академії наук України.  
Враховано частково    
    -66- Чубаров Р.А.
Викласти в такій редакції: "Право на проведення наукових досліджень археологічної спадщини надається виключно археологам, які мають практичний досвід проведення археологічних робіт (розкопок, розвідок), виконують вимоги законодавства України про охорону культурної спадщини і одержали кваліфікаційні документи на проведення археологічних досліджень - Відкриті листи Інституту археології Національної академії наук України. Використання металодетекторів та інших приладів для пошуку об'єктів археологічної спадщини або рухомих предметів, пов'язаних із культурним шаром без наявності Відкритого листа і Дозволу на проведення археологічних досліджень є незаконними".  
Враховано    
    -67- Беспалий Б.Я.
В частині першій статті 5 виключити текст "володіють необхідною кваліфікацією та практичним досвідом".  
Враховано    
    -68- Мовчан П.М.
Подати у такій редакції: Право на проведення археологічних досліджень надається Дозволом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини при наявності зданого звіту, який відповідає вимогам до складання наукового звіту, затвердженим Науковою радою Інституту археології Національної академії наук України чи іншого науково-методичного закладу, визначеного спеціально-уповноваженим органом охорони культурної спадщини.  
Враховано частково    
37. Стаття 6. Науковий звіт дослідника археологічної спадщини   -69- Волков О.М.
Слова "дослідника археологічної спадщини" замінити словом "археолога".  
Відхилено   Стаття 11. Науковий звіт дослідника археологічної спадщини  
38. Археолог, який здійснює археологічні дослідження на території України, зобов'язаний до початку наступного польового сезону подати до Інституту археології Національної Академії наук України науковий звіт про здійснені археологічні дослідження, який є однією з умов одержання таким археологом наступного "відкритого листа" на проведення археологічних досліджень. Вимоги до складання наукового звіту затверджуються Науковою радою Інституту археології Національної Академії Наук України.   -70- Толочко П.П.
Подати у такій редакції: Археолог, який здійснює археологічні дослідження на території України, зобов'язаний до початку наступного польового сезону подати до наукового архіву Інституту археології Національної Академії наук України науковий звіт про здійснені археологічні дослідження, який є однією з умов одержання таким археологом наступного Відкритого листа на проведення археологічних досліджень. Звіт про проведені археологічні дослідження є обов'язковою науковою документацією і підлягає довічному зберіганню. Вимоги до складання наукового звіту затверджуються Вченою радою Інституту археології Національної Академії Наук України.  
Враховано   Археолог, який здійснює археологічні дослідження на території України, зобов'язаний до початку наступного польового сезону подати до наукового архіву Інституту археології Національної Академії наук України науковий звіт про здійснені археологічні дослідження, який є однією з умов одержання таким археологом наступного Відкритого листа на проведення археологічних досліджень. Звіт про проведені археологічні дослідження є обов'язковою науковою документацією і підлягає довічному зберіганню. Вимоги до складання наукового звіту затверджуються Вченою радою Інституту археології Національної Академії Наук України.  
    -71- Мельник М.Є.
Після слів "на проведення археологічних досліджень" додати слова "а також умов отримання "Відкритого листа" є передача на зберігання знахідок попередньої експедиції", далі за текстом.  
Враховано частково    
39. Наукові звіти про археологічні дослідження, будь-коли проведені на території України, мають зберігатись в науковому архіві Інституту археології Національної Академії наук України. Підприємства, установи, організації, що володіють науковими археологічними архівами або будь-якою звітною документацією про археологічні дослідження на території України зобов'язані надавати їх оригінали або повні копії на запит Інституту археології Національної Академії Наук України.   -72- Пхиденко С.С.
Викласти в такій редакції: "Наукові звіти про археологічні розвідки, розкопки подаються до наукового архіву при Інституті археології Національної академії наук України, який є профільним галузевим державним архівом і підпорядкований Головному архівному управлінню при Кабінетові Міністрів України".  
Враховано частково   Наукові звіти про археологічні дослідження, будь-коли проведені на території України, мають зберігатись в науковому архіві Інституту археології Національної академії наук України. Підприємства, установи, організації, що володіють науковими археологічними архівами або будь-якою звітною документацією про археологічні дослідження на території України зобов'язані надавати їх оригінали або повні копії на запит Інституту археології Національної Академії Наук України.  
    -73- Танюк Л.С.
Подати у такій редакції: Наукові звіти про археологічні розвідки, розкопки подаються до наукового архіву при Інституті археології Національної академії наук України, який є профільним галузевим державним архівом і підпорядкований Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України  
Враховано частково    
40. Стаття 7. Функції та повноваження Інституту археології Національної академії наук України у сфері наукового дослідження археологічної спадщини   -74- Пхиденко С.С.
Танюк Л.С.
Викласти в такій редакції: "Стаття 7. Функції та повноваження науково-дослідних установ, наукова або науково-технічна діяльність, яких пов'язана з археологічними дослідженнями"  
Відхилено   Стаття 12. Функції та повноваження Інституту археології Національної академії наук України у сфері наукового дослідження археологічної спадщини  
    -75- Пхиденко С.С.
Танюк Л.С.
Викласти в такій редакції: Науково-дослідні установи, наукова або науково-технічна діяльність яких пов'язана з археологічними дослідженнями: - розробляють та впроваджують наукові методики дослідження археологічної спадщини, - за дорученням органів охорони культурної спадщини здійснюють наукові експертизи застосування методик дослідження археологічної спадщини, - подають пропозиції органам державної виконавчої влади щодо заходів охорони, дослідження і використання археологічної спадщини, - готують кваліфіковані кадри у сфері дослідження археологічної спадщини. Інститут археології Національної академії наук України, як державна наукова установа, відповідно до законодавства України: - видає кваліфікаційні документи (відкриті листи), що надають право одержання дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, - збирає науковий архів звітів про археологічні дослідження в Україні, - провадить рецензії наукових звітів про археологічні дослідження в Україні. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок видаються виключно співробітникам державних установ, наукова або науково-технічна діяльність яких пов'язана з археологічними дослідженнями".  
Відхилено    
41. Інститут археології Національної академії наук України як державна наукова установа відповідно до законодавства України:   -76- Толочко П.П.
Після слів "як державна" додати слово "археологічна".  
Враховано   Інститут археології Національної академії наук України як державна археологічна наукова установа відповідно до законодавства України:  
42. - видає кваліфікаційні документи на проведення археологічних досліджень- "відкриті листи";   -77- Чубаров Р.А.
Викласти в такій редакції: "- є єдиним органом, який видає кваліфікаційні документи (Відкриті листи) на право проведення археологічних досліджень в межах всієї території України".  
Враховано   - є єдиною науковою установою, яка видає кваліфікаційні документи (Відкриті листи) на право проведення археологічних досліджень в межах всієї території України; - організує і здійснює наукові та науково-рятівні дослідження археологічних об'єктів, - координує археологічні дослідження в наукових установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності на території України, - розробляє, затверджує та впроваджує наукові методики дослідження археологічної спадщини; - на замовлення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини здійснює наукову археологічну експертизу та погодження програм і проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках археології, у зонах охорони археологічних пам'яток, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах міст, занесених до Списку історичних населених міст України;  
    -78- Мовчан П.М.
Замість слів "видає кваліфікаційні документи на проведення археологічних досліджень - "Відкриті листи" записати "видає рецензії на наукові звіти археологічних досліджень".  
Відхилено    
    -79- Ситник К.М.
Замість слів "є єдиним органом, який" записати "є єдиною науковою установою" - далі за текстом.  
Враховано    
    -80- Толочко П.П.
Додати шість пунктів у такій редакції: "- організує і здійснює наукові та науково-рятівні дослідження археологічних об'єктів; - координує археологічні дослідження в наукових установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності на території України, - розробляє, затверджує та впроваджує наукові методики дослідження археологічної спадщини; - на замовлення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини здійснює наукову археологічну експертизу та погодження програм і проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках археології, у зонах охорони археологічних пам'яток, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах міст, занесених до Списку історичних населених міст України;  
Враховано    
43. - готує кваліфіковані кадри у сфері охорони, дослідження і використання археологічної спадщини;   -81- Олійник Б.І.
Після слів "у сфері" записати "дослідження, охорони" - далі за текстом.  
Враховано   - готує кваліфіковані кадри у сфері дослідження, охорони і використання археологічної спадщини;  
44. - збирає повний науковий архів звітів про археологічні дослідження в Україні;      - збирає повний науковий архів звітів про археологічні дослідження в Україні;  
45. - зберігає знахідки, що походять з об'єктів археологічної спадщини України (надалі - знахідки) і відповідно до чинного законодавства передані до його фондів;   -82- Толочко П.П.
Подати у такій редакції: "- забезпечує збереження та облік рухомих предметів, що походять з об'єктів археологічної спадщини України (надалі - знахідки) і відповідно до законодавства передані до його фондів;".  
Враховано   - забезпечує збереження та облік рухомих предметів, що походять з об'єктів археологічної спадщини України (надалі - знахідки) і відповідно до законодавства передані до його фондів;  
46. - провадить наукові експертизи досліджень археологічної спадщини та наукових звітів;      - провадить наукові експертизи досліджень археологічної спадщини та наукових звітів.  
47. - подає пропозиції органам державної влади щодо заходів охорони, дослідження і використання археологічної спадщини.   -83- Толочко П.П.
Абзац вилучити.  
Враховано   Стаття 13. Участь громадськості в охороні археологічної спадщини Громадські організації, окремі громадяни сприяють органам охорони культурної спадщини в проведенні практичних заходів з виявлення, вивчення, обліку та охорони об'єктів археологічної спадщини, популяризації серед населення знань про них та пам'яткоохоронного законодавства, здійснюють громадський контроль за станом збереження, використанням, консервацією та музеєфікацією пам'яток археології. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування сприяють діяльності Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Українського фонду культури, інших громадських організацій та громадян щодо охорони археологічної спадщини.  
    -84- Олійник Б.І.
Доповнити статтею 13, відповідно змінивши нумерацію статей: Стаття 13. Участь громадськості в охороні археологічної спадщини Громадські організації, окремі громадяни сприяють органам охорони культурної спадщини в проведенні практичних заходів з виявлення, вивчення, обліку та охорони об'єктів археологічної спадщини, популяризації серед населення знань про них та пам'яткоохоронного законодавства, здійснюють громадський контроль за станом збереження, використанням, консервацією та музеєфікацією пам'яток археології. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування сприяють діяльності Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Українського фонду культури, інших громадських організацій та громадян щодо охорони археологічної спадщини.  
Враховано    
48. Стаття 8. Правовий статус археологічної експедиції      Стаття 14. Правовий статус археологічної експедиції  
49. Археологічна експедиція за своїм правовим статусом може бути як окремим підрозділом юридичної особи (наукової установи, навчального закладу, музейної установи тощо), так і юридичною особою будь-якої передбаченої законодавством України організаційної форми із відокремленим майном, рахунками в банках, печаткою із власною назвою та відповідним правовим статусом.   -85- Сіренко В.Ф.
Після слів "може бути як" додати слово "відокремленим", а після слів "юридичної особи" та "юридичною особою" додати відповідно слова "державної форми або комунальної форми власності, статутна діяльність якої забезпечує проведення наукового дослідження археологічної спадщини".  
Враховано   Археологічна експедиція за своїм правовим статусом може бути як окремим підрозділом юридичної особи (наукової установи, навчального закладу, музейної установи тощо), так і юридичною особою державної або комунальної форми власності, статутна діяльність якої забезпечує проведення наукового дослідження археологічної спадщини.  
    -86- Беспалий Б.Я.
Слова "законодавством України" замінити на слово "законом".  
Відхилено    
    -87- Толочко П.П.
Абзац перший статті 8 викласти в такій редакції: Археологічна експедиція за своїм правовим статусом може бути як окремим підрозділом юридичної особи (наукової установи, навчального закладу, музейної установи тощо), так і юридичною особою державної або комунальної форми власності, статутна діяльність якої забезпечує проведення наукового дослідження археологічної спадщини.  
Враховано    
50. Керівництво діяльністю археологічної експедиції у сфері дослідження археологічної спадщини здійснює археолог, який одержав відкритий лист та дозвіл на дослідження археологічної спадщини.   -88- Сіренко В.Ф.
Доповнити статтю 8 третьою частиною такого змісту: "Археологічна експедиція може бути утворена Інститутом археології НАН України, навчальним закладом за наявності відповідної навчальної програми, музейним закладом".  
Враховано   Керівництво діяльністю археологічної експедиції у сфері дослідження археологічної спадщини здійснює археолог, який одержав кваліфікаційний документ (Відкритий лист) та Дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок. Археологічна експедиція може бути утворена Інститутом археології Національної академії наук України, науковими інститутами Національної академії наук України, в яких є археологічні відділи, державними вищими навчальними закладами третього або четвертого рівня акредитації в межах програм підготовки студентів, музеями, заповідниками, музеями-заповідниками державної та комунальної форм власності, які мають у своєму штатному складі археологів. Археологічні експедиції, загони і групи, які очолюються дослідником, який отримав кваліфікаційний документ (Відкритий лист), знаходяться під охороною держави. Органи державної влади, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, організації і приватні особи надають допомогу і сприяють проведенню археологічних досліджень.  
    -89- Мовчан П.М.
Викласти у такій редакції: Керівництво діяльністю археологічної експедиції у сфері дослідження археологічної спадщини здійснює археолог, який отримав Дозвіл на дослідження археологічної спадщини при наявності ліцензії на науковий звіт проведених досліджень, вимоги до складання якого затверджуються Науковою радою Інституту археології Національної академії наук України чи іншого науково-методичного закладу, визначеного центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.  
Враховано частково    
    -90- Юхновський І.Р.
Подати у такій редакції: Керівництво діяльністю археологічної експедиції у сфері дослідження археологічної спадщини здійснює археолог, який одержав кваліфікаційний документ (Відкритий лист) та дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок.  
Враховано    
    -91- Дорогунцов С.І.
Доповнити абзац у такій редакції: Археологічна експедиція може бути утворена Інститутом археології Національної академії наук України, науковими інститутами Національної академії наук України, в яких є археологічні відділи, державними вищими навчальними закладами третього або четвертого рівня акредитації в межах програм підготовки студентів, музеями, заповідниками, музеями-заповідниками державної та комунальної форм власності, які мають у своєму штатному складі археологів.  
Враховано    
    -92- Ніколаєнко С.М.
Доповнити абзац у такій редакції: Археологічні експедиції, загони і групи, які очолюються дослідником, який отримав кваліфікаційний документ (Відкритий лист), знаходяться під охороною держави. Органи державної влади, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, організації і приватні особи надають допомогу і сприяють проведенню археологічних досліджень.  
Враховано    
51. Розділ ІІІ. Права та обов'язки дослідників археологічної спадщини   -93- Беспалий Б.Я.
Волков О.М.
У назві розділу ІІІ слова "дослідників археологічної спадщини" замінити словом "археологів".  
Враховано   Розділ ІV. Права та обов'язки дослідників археологічної спадщини  
52. Стаття 9. Права дослідника археологічної спадщини   -94- Беспалий Б.Я.
Волков О.М.
Назву статті 9 викласти у такій редакції: "Права археолога".  
Відхилено   Стаття 15. Права та обов'язки дослідника археологічної спадщини  
    -95- Олійник Б.І.
Після слова "Права" доповнити "та обов'язки" - далі за текстом  
Враховано    
53. Дослідник археологічної спадщини (археолог) є вченим і має відповідні права, встановлені цим Законом і Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".   -96- Беспалий Б.Я.
Волков О.М.
Вираз "дослідник археологічної спадщини (археолог) є вченим і" замінити словом "археолог".  
Враховано   Дослідник археологічної спадщини (археолог) є вченим і має відповідні права, встановлені цим Законом, законами України "Про охорону культурної спадщини" і "Про наукову і науково-технічну діяльність": Права та обов'язки дослідника археологічної спадщини:  
    -97- Царенко О.М.
Подати у такій редакції: Дослідник археологічної спадщини (археолог) є вченим і має відповідні права, встановлені цим Законом, законами України "Про охорону культурної спадщини" і "Про наукову і науково-технічну діяльність":  
Враховано    
    -98- Олійник Б.І.
Доповнити абзац такого змісту: Права та обов'язки дослідника археологічної спадщини:  
Враховано    
54. Археолог, який здійснив наукове дослідження об'єкту археологічної спадщини, має пожиттєве привілейеве право на поновлення наукових досліджень цього об'єкту археологічної спадщини, крім випадків призначення на цьому об'єкті археологічної спадщини охоронних досліджень відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини".   -99- Олійник Б.І.
Подати у такій редакції: - має привілейєве право на поновлення наукових досліджень об'єкту археологічної спадщини, який, він досліджував раніше, крім випадків призначення на цьому об'єкті археологічної спадщини охоронних досліджень відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини"; - має пріоритетне право доступу до предметів археології, виявлених ним під час археологічних досліджень і переданих до державних установ і закладів; -зобов'язаний здійснювати археологічні дослідження відповідно до цього Закону, дотримуватися вимог інших актів законодавства України, а також інструкцій (методик, правил), затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини; - зобов'язаний забезпечувати схоронність виявлених об'єктів культурної спадщини та передачу рухомих предметів після їх вивчення визначеній у Відкритому листі та у Дозволі установі, здійснювати консервацію об'єктів культурної спадщини, упорядкування території після завершення робіт, а в разі потреби - на договірних засадах взяти участь у приведенні зазначених об'єктів до експозиційного стану та підготовці матеріалів для їхньої державної реєстрації як пам'ятки; - зобов'язаний супроводжувати свої дослідження обов'язковою документацією (описовою, креслярською, фото-, кіно-, відеофіксацією) та дотримуватися принципів наукового дослідження археологічної спадщини, визначених цим Законом.  
Враховано   - має привілейєве право на поновлення наукових досліджень об'єкту археологічної спадщини, який він досліджував раніше, крім випадків призначення на цьому об'єкті археологічної спадщини охоронних досліджень відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини"; - має пріоритетне право доступу до предметів археології, виявлених ним під час археологічних досліджень і переданих до державних установ і закладів. - зобов'язаний здійснювати археологічні дослідження відповідно до цього Закону, дотримуватися вимог інших актів законодавства України, а також інструкцій (методик, правил), затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини; - зобов'язаний забезпечувати схоронність виявлених об'єктів культурної спадщини та передачу рухомих предметів після їх вивчення визначеній у Відкритому листі та у Дозволі установі, здійснювати консервацію об'єктів культурної спадщини, упорядкування території після завершення робіт, а в разі потреби - на договірних засадах взяти участь у приведенні зазначених об'єктів до експозиційного стану та підготовці матеріалів для їхньої державної реєстрації як пам'ятки; - зобов'язаний супроводжувати свої дослідження обов'язковою документацією (описовою, креслярською, фото-, кіно-, відеофіксацією) та дотримуватися принципів наукового дослідження археологічної спадщини, визначених цим Законом.  
55. Стаття 10. Реалізація прав на наукове дослідження і одержання наукового результату      Стаття 16. Реалізація прав на наукове дослідження і одержання наукового результату  
56. Одержана в результаті археологічних досліджень наукова інформація відповідно до чинного законодавства є об'єктом права власності.   -100- Беспалий Б.Я.
Слова "чинного законодавства" замінити словом "закону".  
Враховано   Одержана в результаті археологічних досліджень наукова інформація відповідно до законодавства є об'єктом права інтелектуальної власності.  
    -101- Бауер М.Й.
У тексті вилучити слово "чинного", а після слова "права" записати "інтелектуальної" - далі за текстом..  
Враховано    
57. Підставою виникнення права власності на одержану в результаті археологічних досліджень наукову інформацію є одержання такої інформації в результаті польових або інших досліджень, створення інформації своїми силами і за свій рахунок; виконання будь-якого договору, що містить умови переходу права власності на інформацію до іншої особи.   -102- Беспалий Б.Я.
Після слів "польових або інших" додати слово "археологічних".  
Враховано   Підставою виникнення права інтелектуальної власності на одержану в результаті археологічних досліджень наукову інформацію є одержання такої інформації в результаті польових або інших археологічних досліджень, створення інформації своїми силами і за свій рахунок; виконання будь-якого договору, що містить умови переходу права власності на інформацію до іншої особи.  
    -103- Родіонов М.К.
Після слова "права" записати "інтелектуальної" - далі за текстом.  
Враховано    
58. Право власності на одержану в результаті археологічних досліджень наукову інформацію регулюється цим Законом, Законом України "Про науково-технічну інформацію", Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими актами чинного законодавства України. Право власності на наукову інформацію, одержану або створену кількома громадянами або юридичними особами, визначається договором, укладеним між творцями цієї інформації.   -104- Беспалий Б.Я.
В першому реченні слова "актами чинного законодавства" замінити на слово "законами". В другому реченні слово "громадянами" замінити на "фізичними".  
Враховано частково   Право інтелектуальної власності на одержану в результаті археологічних досліджень наукову інформацію регулюється цим Законом, Законом України "Про науково-технічну інформацію", Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими актами законодавства України. Право власності на наукову інформацію, одержану або створену кількома громадянами або юридичними особами, визначається договором, укладеним між співвласниками цієї інформації.  
    -105- Бауер М.Й.
Замість слова "творцями" записати "співвласниками" - далі за текстом.  
Враховано    
    -106- Танюк Л.С.
В вилучити друге речення, оскільки його зміст міститься в першому реченні цієї ж частини.  
Відхилено    
    -107- Родіонов М.К.
Після слова "право" записати "інтелектуальної" - далі за текстом.  
Немає висновку    
59. Спори про право власності на одержану в результаті археологічних досліджень інформацію вирішуються відповідно до законодавства України.   -108- Беспалий Б.Я.
Слова "законодавства України" замінити словом "закону".  
Враховано   Спори про право інтелектуальної власності на одержану в результаті археологічних досліджень інформацію вирішуються відповідно до законодавства України.  
    -109- Родіонов М.К.
Після слова "право" записати "інтелектуальної" - далі за текстом.  
Враховано    
60. Стаття 11. Право на публікацію результатів наукових досліджень археологічної спадщини      Стаття 17. Право на публікацію результатів наукових досліджень археологічної спадщини  
61. Археолог, що здійснив археологічні дослідження, впродовж п'яти років з дати одержання відповідного "відкритого листа" має виключне право на публікацію одержаної в результаті польових і післяпольових досліджень наукової інформації. Якщо за цей термін археолог не скористався своїм виключним правом, право на публікацію одержаної в результаті археологічного дослідження наукової інформації переходить до установи, з якою археолог був пов'язаний трудовими відносинами, під час проведення такого дослідження.   -110- Пхиденко С.С.
Танюк Л.С.
Подати в такій редакції: "Археолог, що здійснив археологічні дослідження, має виключне право на публікацію одержаних наукових результатів. Установа, з якою археолог був пов'язаний трудовими відносинами під час проведення дослідження, впродовж п'яти років після закінчення дослідження повинна створити йому умови для повної публікації одержаних наукових результатів. Якщо за цей термін археолог не скористався умовами для повної публікації, право на публікацію одержаних наукових результатів переходить до установи, з якою археолог був пов'язаний трудовими відносинами під час проведення дослідження".  
Враховано   Археолог, який здійснив археологічні дослідження має виключне право на публікацію одержаної в результаті польових і післяпольових досліджень наукової інформації впродовж п'яти років. Якщо за цей термін археолог не скористався своїм виключним правом, право на публікацію одержаної в результаті археологічного дослідження наукової інформації переходить до установи, з якою археолог був пов'язаний трудовими відносинами під час проведення такого дослідження.  
    -111- Олійник Б.І.
Подати у такій редакції: Археолог, який здійснив археологічні дослідження має виключне право на публікацію одержаної в результаті польових і післяпольових досліджень наукової інформації впродовж п'яти років. Якщо за цей термін археолог не скористався своїм виключним правом, право на публікацію одержаної в результаті археологічного дослідження наукової інформації переходить до установи, з якою археолог був пов'язаний трудовими відносинами під час проведення такого дослідження.  
Враховано    
62. Стаття 12. Знахідки, одержані в результаті археологічних досліджень   -112- Танюк Л.С.
Статтю 12 вилучити.  
Відхилено   Стаття 18. Знахідки, одержані в результаті археологічних досліджень  
63. Знахідки є державною власністю. Вони підлягають обліку та класифікації відповідно до методики, затвердженої Інститутом археології НАН України. Правовий режим скарбу визначається законодавством України.   -113- Косів М.В.
Після слова "Знахідки" додати вираз: " (нерухомі та рухомі предмети, які були пов'язані із об'єктом археологічної спадщини і виявлені та задокументовані під час археологічних досліджень)".  
Враховано   Знахідки (нерухомі та рухомі предмети, які були пов'язані із об'єктом археологічної спадщини і виявлені та задокументовані під час археологічних досліджень) є державною власністю. Вони підлягають обліку та класифікації відповідно до методики, затвердженої спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Правовий режим скарбу визначається законодавством України. З моменту виявлення і до передачі на зберігання згідно із законодавством України знахідки охороняються державою нарівні з об'єктами музейного фонду України  
    -114- Олійник Б.І.
Замість слів "Інститутом археології НАН України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини" - далі за текстом.  
Враховано    
    -115- Беспалий Б.Я.
В частині першій статті 12 слова "законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано    
    -116- Косів М.В.
Додати абзац у такій редакції: "З моменту виявлення і до передачі на зберігання згідно із законодавством України знахідки охороняються державою нарівні з об'єктами музейного фонду України". Вважати частини другу-четверту статті 12 відповідно частинами третьою-п'ятою.  
Враховано    
64. Знахідки підлягають передачі на зберігання до фондів Інституту археології Національної академії наук України, до фондів музеїв, до інших установ освіти, науки, культури, де забезпечені належні умови їх зберігання, вивчення, експонування тощо. Установи та організації, до яких передаються знахідки, вказуються попередньо у дозволі на проведення досліджень археологічної спадщини, при цьому органам, які видають дозвіл, слід враховувати пріоритет утворення центральних, регіональних або місцевих (в археологічних заповідниках) колекцій.   -117- Косів М.В.
В частині другій статті 12 після слів "до фондів музеїв" замінити слова "до інших установ освіти, науки, культури" словами "та/або навчальних закладів державної або комунальної форми власності", після слів "вказуються попередньо у" додати слова "Відкритому листі" і", а після слів "при цьому" замінити слова "органам, які видають дозвіл, слід враховувати" на слова "має бути визначений".  
Враховано   Знахідки підлягають передачі на зберігання до фондів Інституту археології Національної академії наук України, до фондів музеїв та/або навчальних закладів, наукових установ, закладів культури державної або комунальної форми власності, де забезпечені належні умови їх зберігання, вивчення, експонування тощо. Установи та організації, до яких передаються знахідки, вказуються попередньо у кваліфікаційному документі (Відкритому листі) і Дозволі на проведення досліджень археологічної спадщини, при цьому має бути визначений пріоритет утворення центральних, регіональних або місцевих (в археологічних заповідниках) цілісних колекцій.  
    -118- Кафарський В.І.
Подати у такій редакції: Знахідки підлягають передачі на зберігання до фондів Інституту археології Національної академії наук України, до фондів музеїв та/або навчальних закладів, наукових установ, закладів культури державної або комунальної форми власності, де забезпечені належні умови їх зберігання, вивчення, експонування тощо. Установи та організації, до яких передаються знахідки, вказуються попередньо у кваліфікаційному документі (Відкритому листі) і Дозволі на проведення досліджень археологічної спадщини, при цьому має бути визначений пріоритет утворення центральних, регіональних або місцевих (в археологічних заповідниках) цілісних колекцій.  
Враховано    
65. У випадку, коли досліджені елементи археологічної спадщини залишаються іn sіtu, археолог разом з відповідним органом охорони археологічної спадщини вживають заходів для їх надійної консервації або музеєфікації. Фінансування таких заходів провадиться відповідно до цього Закону та Закону України "Про охорону культурної спадщини".   -119- Косів М.В.
Викласти в такій редакції: "Фінансування таких заходів провадиться відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини".  
Враховано   У випадку, коли досліджені елементи археологічної спадщини залишаються на місці (іn sіtu), археолог разом з відповідним органом охорони археологічної спадщини вживають заходів для їх надійної консервації або музеєфікації. Фінансування таких заходів провадиться відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини".  
    -120- Ситник К.М.
Після слова "залишається", записати "на місці (іn sіtu)" - далі за текстом.  
Враховано    
66. Археолог, що здійснив археологічні дослідження і відповідно до чинного законодавства передав знахідки до певної установи, організації, має пріоритетне пожиттєве право на доступ до цих знахідок.   -121- Олійник Б.І.
Абзац вилучити.  
Враховано    
67. Стаття 13. Захист авторських прав археолога   -122- Олійник Б.І.
Статтю вилучити  
Враховано    
68. Захист права інтелектуальної власності, яке виникає у зв'язку із археологічними дослідженнями, забезпечується відповідно до законів та інших нормативно-правових актів органами державної влади України, в тому числі Державним агентством з авторських і суміжних прав. У разі порушення права інтелектуальної власності його захист здійснюється в судовому порядку.   -123- Беспалий Б.Я.
В частині першій статті 13 текст "та інших нормативно-правових актів" вилучити.  
Враховано    
69. Обов'язковими умовами договору (контракту), на підставі якого виконуються археологічні дослідження, є визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду авторам об'єктів права інтелектуальної власності згідно з законодавством України.       
70. Стаття 14. Обов'язки археолога   -124- Толочко П.П.
Статтю вилучити.  
Враховано    
71. Археолог (крім виконання обов'язків, передбачених цим Законом і Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність") зобов'язаний забезпечувати схоронність виявлених об'єктів культурної спадщини та передачу рухомих предметів після їх вивчення визначеній у дозволі установі, здійснювати консервацію об'єктів культурної спадщини, упорядкування території після завершення робіт, а в разі потреби - на договірних засадах взяти участь у приведенні зазначених об'єктів до експозиційного стану та підготовці матеріалів для їхньої державної реєстрації як пам'ятки.   -125- Беспалий Б.Я.
В частині першій статті 14 після слів "у дозволі установі" додати слова "чи організації", далі за текстом.  
Враховано    
72. Археолог зобов'язаний супроводжувати свої дослідження обов'язковою документацією (описовою, креслярською, фото-, кіно-, відеофіксацією) та дотримуватись принципів наукового дослідження археологічної спадщини, визначених цим Законом.   -126- Бауер М.Й.
Доповнити статтю 19, відповідно змінивши нумерацію наступних статей: "Стаття 18. Обов'язки юридичних і фізичних осіб, в користуванні або власності яких перебувають археологічні об'єкти Юридичні і фізичні особи, в користуванні і власності яких знаходяться археологічні об'єкти або предмети зобов'язані: - дотримуватися всіх правил охорони і використання археологічних об'єктів; - виконувати всі необхідні роботи виробничого характеру в строгій відповідності з отриманим Дозволом; - негайно інформувати про нововиявлені об'єкти в межах території, що використовується для своєї діяльності; -сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку і вивчення археологічних об'єктів.  
Враховано   Стаття 19. Обов'язки юридичних і фізичних осіб, в користуванні або власності яких перебувають археологічні об'єкти Юридичні і фізичні особи, в користуванні і власності яких знаходяться археологічні об'єкти або предмети зобов'язані: - дотримуватися всіх правил охорони і використання археологічних об'єктів; - виконувати всі необхідні роботи виробничого характеру в строгій відповідності з отриманим Дозволом; - негайно інформувати про нововиявлені об'єкти в межах території, що використовується для своєї діяльності; -сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку і вивчення археологічних об'єктів. Розділ V. Фінансування охорони, захисту, дослідження археологічної спадщини Стаття 20. Джерела фінансування охорони, захисту, дослідження археологічної спадщини Фінансування охорони археологічної спадщини здійснюються за рахунок загального і спеціального фондів Державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, місцевих бюджетів. Джерелами фінансування заходів у сфері охорони, захисту, дослідження археологічної спадщини можуть бути кошти власників археологічних об'єктів чи уповноважених ними органів або осіб, які набули правами володіння, користування чи управління пам'ятками, кошти замовників робіт, благодійні внески та пожертвування, у тому числі валютні, на охорону археологічної спадщини та інші джерела, не заборонені законодавством.  
    -127- Юхновський І.Р.
Доповнити Розділ п'ятий, відповідно змінивши нумерацію розділів і статей: Розділ V. Фінансування охорони, захисту, дослідження археологічної спадщини Стаття 20. Джерела фінансування охорони, захисту, дослідження археологічної спадщини Фінансування охорони археологічної спадщини здійснюються за рахунок загального і спеціального фондів Державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, місцевих бюджетів. Джерелами фінансування заходів у сфері охорони, захисту, дослідження археологічної спадщини можуть бути кошти власників археологічних об'єктів чи уповноважених ними органів або осіб, які набули правами володіння, користування чи управління пам'ятками, кошти замовників робіт, благодійні внески та пожертвування, у тому числі валютні, на охорону археологічної спадщини та інші джерела, не заборонені законодавством.  
Враховано    
73. Розділ ІV. Міжнародне співробітництво України      Розділ VІ. Міжнародне співробітництво України  
74. Стаття 15. Принципи та види міжнародного співробітництва України у сфері охорони археологічної спадщини   -128- Деркач А.Л.
Назву статті 15 викласти в такій редакції: "Принципи міжнародного співробітництва України у сфері охорони археологічної спадщини".  
Враховано частково   Стаття 21. Принципи та види міжнародного співробітництва України у сфері охорони археологічної спадщини  
75. Археологічна спадщини України є невід'ємною складовою археологічної спадщини Європи і людства в цілому. Україна заохочує міжнародні обміни інформацією про археологічні дослідження, сприяє міжнародним контактам археологів.   -129- Сіренко В.Ф.
Доповнити абзацом такого змісту: "Держава дбає про налагодження і розвиток співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями для запобігання незаконним археологічним розкопкам, незаконним ввезенням, вивезенням і передачам права власності на рухомі предмети, що походять з об'єктів археологічної спадщини".  
Враховано   Археологічна спадщина України є невід'ємною складовою археологічної спадщини Європи і людства в цілому. Україна заохочує міжнародні обміни інформацією про археологічні дослідження, сприяє міжнародним контактам археологів. Держава дбає про налагодження і розвиток співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями для запобігання незаконним археологічним розкопкам, незаконним ввезенням, вивезенням і передачам права власності на рухомі предмети, що походять з об'єктів археологічної спадщини.  
76. Держава створює необхідні правові та економічні умови для здійснення у сфері охорони археологічної спадщини вільних та рівноправних відносин з іноземними науковими установами та організаціями, іноземними та міжнародними науковими товариствами і об'єднаннями, якщо ці відносини не суперечать законодавству України.   -130- Беспалий Б.Я.
Слова "якщо ці відносини не суперечать законодавству України" вилучити.  
Відхилено   Держава створює необхідні правові та економічні умови для здійснення у сфері охорони археологічної спадщини вільних та рівноправних відносин з іноземними науковими установами та організаціями, іноземними та міжнародними науковими товариствами і об'єднаннями, якщо ці відносини не суперечать законодавству України.  
77. Міжнародне наукове співробітництво в сфері охорони археологічної спадщини здійснюється у формах, що не суперечать чинному законодавству України.   -131- Сіренко В.Ф.
Толочко П.П.
Після слова "міжнародне" додати слова "договірно-правове, інформаційне", слово "чинного" вилучити - далі за текстом .  
Враховано   Міжнародне договірно-правове, інформаційне, наукове співробітництво в сфері охорони археологічної спадщини здійснюється у формах, що не суперечать законодавству України.  
78. Стаття 16. Дія міжнародних договорів   -132- Беспалий Б.Я.
Статтю 16 приєднати до статті 15 як четверту частину.  
Відхилено    
79. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону культурної спадщини, застосовуються правила міжнародного договору.      Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону культурної спадщини, застосовуються правила міжнародного договору.  
80. Розділ V. Відповідальність за порушення законодавства про охорону археологічної спадщини      Розділ VІІ. Відповідальність за порушення законодавства про охорону археологічної спадщини  
81. Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства про охорону археологічної спадщини      Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства про охорону археологічної спадщини  
82. За порушення законодавства про охорону археологічної спадщини встановлюється кримінальна, адміністративна, майнова та інша відповідальність згідно із законом.   -133- Сіренко В.Ф.
Подати у такій редакції: Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спадщщині України, несуть відповідальність у відповідності з "Розділом VІІ. Прикінцеві положення" цього Закону.  
Враховано   Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спадщщині України, несуть відповідальність у відповідності з "Розділом VІІ. Прикінцеві положення" цього Закону. Стаття 23. Відповідальність за проведення розкопок і розрить Незаконними є будь-які розриття, які призвели до псування або знищення археологічного об'єкту, а також розкопки, що проведені без кваліфікаційного документа (Відкритого листа) Інституту археології Національної академії наук України і Дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Стаття 24. Відповідальність за незаконну скупку, продаж або передачу археологічних предметів 1. Безліцензійна купівля - продаж або передача археологічних предметів є незаконними. 2. Ліцензія на право купівлі-продажу або передачі археологічних предметів видається і реєструється у встановленому законом порядку. 3. Держава має переважне право на придбання археологічних предметів, які пропонуються на реалізацію на законних підставах. Розділ VІІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінетові Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: - подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про охорону археологічної спадщини"; - розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; - забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів: У Земельному кодексі України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ (Відомості Верховної Ради України. - 2001, № 2-4 ст. 27) Пункт 9 ст. 118 викласти у такій редакції: Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури і охорони культурної спадщини (після отримання висновку від державних установ археологічного профілю) та подається на розгляд відповідної місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування. Пункт 6 ст. 123 викласти у такій редакції: Проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини (після отримання висновку від державних установ археологічного профілю) і після одержання висновку державної землепорядної експертизи по об'єктах, які їй підлягають, подається до відповідної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, які розглядають його у місячний строк і, в межах свої повноважень, визначених цим Кодексом, приймаються рішення про надання земельної ділянки; Пункт 8 ст. 151 викласти у такій редакції: Юридичні особи погоджують найбільш доцільне місце розташування об'єкта, розміри намічуваної для вилучення земельної ділянки та умови її вилучення (викупу) із власником землі або землекористувачем, районним (міським) органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини (після отримання висновку від державних установ археологічного профілю) і подаються відповідні матеріали до сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації, які погоджують місце розташування того об'єкта, під який мають право самостійно вилучати земельну ділянку. в) У Кримінальному Кодексі України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ (Відомості Верховної Ради України. - 2001, № 25-26, Ст.,131) статтю 298 викласти у такій редакції: Стаття 298. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці. 1.Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам'яток археології - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням свободи на строк до трьох років. 2. Ті ж дії, вчинені щодо пам'яток національного значення, - караються позбавленням волі на строк від до п'яти років. 3. Ті ж дії, вчинені з метою пошуку рухомих предметів, пов'язаних із пам'яткою, у тому числі знахідок археологічного характеру, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років. 4. Діяння, передбачені частинами першою, другою, четвертою цієї статті, вчинені посадовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк до восьми років. 5. Діяння, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно, або при попередній змові групою осіб, або організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.  
    -134- Беспалий Б.Я.
В частині першій статті 17 вираз "майнова та інша" замінити на вираз "цивільно-правова".  
Відхилено    
    -135- Деркач А.Л.
До проекту Закону додати ще одну статтю "Прикінцеві положення", у якій слід розкрити умови набрання чинності Закону України "Про охорону археологічної спадщини".  
Враховано    
    -136- Прошкуратова Т.С.
Доповнити статтею 23 такого змісту; Стаття 23. Відповідальність за проведення розкопок і розрить Незаконними є будь-які розкриття, які призвели до псування або знищення археологічного об'єкту, а також розкопки, що проведені без Відкритого листа Інституту археології Національної академії наук України і Дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.  
Враховано    
    -137- Бауер М.Й.
Доповнити статтю 22 такого змісту: "Стаття 24. Відповідальність за незаконну скупку, продаж або передачу археологічних предметів 1. Безліцензійна купівля - продаж або передача археологічних предметів є незаконними. 2. Ліцензія на право купівлі-продажу або передачі археологічних предметів видається і реєструється у встановленому законом порядку. 3. Держава має переважне право на придбання археологічних предметів, які пропонуються на реалізацію на законних підставах.  
Враховано    
    -138- Сіренко В.Ф.
Доповнити проект Закону Розділом VІІІ такого змісту: "Розділ VІІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінетові Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: - подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про охорону археологічної спадщини"; - розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, - відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; - забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
Враховано    
    -139- Беспалий Б.Я.
Проект Закону доповнити розділом у такій редакції: "Прикінцеві положення 1.Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців від дня набрання чинності цим Законом: 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону, 2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
Враховано частково    
    -140- Олійник Б.І.
Сіренко В.Ф.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів: У Земельному кодексі України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ (Відомості Верховної Ради України. - 2001, № 2-4, ст. 27) Пункт 9 ст. 118 викласти у такій редакції: Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури і охорони культурної спадщини (після отримання висновку від державних установ археологічного профілю) та подається на розгляд відповідної місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування. Пункт 6 ст. 123 викласти у такій редакції: Проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини (після отримання висновку від державних установ археологічного профілю) і після одержання висновку державної землепорядної експертизи по об'єктах, які їй підлягають, подається до відповідної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, які розглядають його у місячний строк і, в межах свої повноважень, визначених цим Кодексом, приймаються рішення про надання земельної ділянки; Пункт 8 ст. 151 викласти у такій редакції: Юридичні особи погоджують найбільш доцільне місце розташування об'єкта, розміри намічуваної для вилучення земельної ділянки та умови її вилучення (викупу) із власником землі або землекористувачем, районним (міським) органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини (після отримання висновку від державних установ археологічного профілю) і подаються відповідні матеріали до сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації, які погоджують місце розташування того об'єкта, під який мають право самостійно вилучати земельну ділянку. в) У Кримінальному Кодексі України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ (Відомості Верховної Ради України. - 2001, № 25-26, Ст.,131) статтю 298 викласти у такій редакції: Стаття 298. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці. 1.Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам'яток археології - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням свободи на строк до трьох років. 2. Ті ж дії, вчинені щодо пам'яток національного значення, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років. 3. Ті ж дії, вчинені з метою пошуку рухомих предметів, пов'язаних із пам'яткою, у тому числі знахідок археологічного характеру, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років. 4. Діяння, передбачені частинами першою, другою, четвертою цієї статті, вчинені посадовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк до восьми років. 5. Діяння, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно, або при попередній змові групою осіб, або організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років".  
Враховано