Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння      Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести зміни до таких законів України:      І. Внести зміни до таких законів України:  
5. 1. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34):   -1- Буждиган П.П.
В зв'язку з зверненням Міністерства фінансів України пропоную: "в абзаці другому пункту 21 статті 1 позицію "платина" доповнити цифрами і словами "900 (дев'ятисота)".  
Враховано   1. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2003 р., № 39, ст. 332): в абзаці другому пункту 21 статті 1 позицію "платина" доповнити цифрами і словами "900 (дев'ятисота)"; в абзаці п'ятому частини першої статті 3 слова "золотого запасу України" виключити;  
6. в абзаці п'ятому частини першої статті 3 слова "золотого запасу України" виключити;       
7. у частині другій статті 9 слово "проводять" замінити словами "а Національний банк України також проводить".      у частині другій статті 9 слово "проводять" замінити словами "а Національний банк України також проводить".  
8. 2. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2003 р., № 5, ст. 46):      2. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2003 р., № 5, ст. 46):  
9. частину четверту статті 58 після слів "Національним банком України" доповнити словами "разом з Міністерством фінансів України";   -2- Національний банк України
Пропонуємо в абз. 2 та 3 п.2 розд. першого проекту закону слово "разом" замінити словами "за погодженням", слово "п'ятій" замінити словом "восьмій".  
Враховано редакційно   1) у статті 58: у частині першій слово "п'ятій" замінити словом "восьмій"; частину четверту викласти в такій редакції: "Порядок і умови зберігання майна, на яке накладено арешт, зазначеного в частині восьмій статті 55 цього Закону, визначаються Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо іншого майна - Міністерством юстиції України";  
10. частину другу статті 61 після слова "визначається" доповнити словами "Міністерством фінансів України разом з".      2) у статті 61: у частині першій слово "п'ятій" замінити словом "восьмій"; частину другу викласти в такій редакції: "Порядок реалізації майна, зазначеного в частині восьмій статті 55 цього Закону, визначається Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України, а іншого майна - Кабінетом Міністрів України".  
11. 3. У статті 49 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238) слова "єдиним" і "що належать державі" виключити.   -3- Національний банк України
П. 3 розділу першого законопроекту викласти в такій редакції: "3. У статті 49 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238) слово "золотовалютного" замінити словом "золотого", а слова "єдиним" і "що належать державі" виключити.  
Враховано   3. У статті 49 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238) слово "золотовалютного" замінити словом "золотого", а слова "єдиним" і "що належать державі" виключити.  
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.