Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про політичні партії в Україні'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про політичні партії в Україні"   -1- Беспалий Б.Я.
У назві законопроекту вилучити текст "та доповнень".  
Враховано   Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні"  
2. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
3. 1. Доповнити частину третю статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" пунктом шостим такого змісту:      І. Внести до Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 23, ст.118) такі зміни: 1. Частину третю статті 6 доповнити пунктом шостим такого змісту:  
4. 6) працівники Державної податкової адміністрації України.   -2- Беспалий Б.Я.
У п.6 ч.3 ст.6 слово "адміністрації" замінити словом "міліції.  
Відхилено   "6) працівники Державної податкової адміністрації України";  
5. 2. Доповнити статтю 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" (від 5 квітня 2001 р., N 2360-ІІІ) частиною восьмою наступного змісту: "Первинні партійні організації політичних партій, які утворюються в сільських адміністративно-територіальних одиницях - селах та селищах і яким статутом політичних партій не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до місцевого управління юстиції в 10-ти денний строк з часу заснування. Про своє утворення первинна партійна організація повинна у вказаний строк повідомити також органи місцевої влади - сільських селищних голів."   -3- Беспалий Б.Я.
Нову частину 8 викласти в такій редакції: "Партійні організації (осередки) політичних партій, які відповідно до статуту політичної партії не є юридичними особами, мають право провадити свою діяльність після письмового повідомлення ними відповідного місцевого управління юстиції про своє утворення, яке здійснюється у десятиденний строк з моменту заснування."  
Враховано редакційно   2. У статті 11: після частини сьомої доповнити новими частинами восьмою-дев'ятою такого змісту: "Первинні партійні організації політичних партій, яким статутом політичних партій не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до місцевого управління юстиції в 10-ти денний строк з часу заснування. Про своє утворення первинна партійна організація повинна у вказаний строк повідомити також органи місцевої влади. Місцеве управління юстиції, прийнявши документи про легалізацію, протягом трьох годин видає довідку про легалізацію первинної партійної організації політичної партії";  
    -4- Пономаренко Г.Г.
Частину 8 викласти в такій редакції: "Первинні партійні організації політичних партій, яким статутом політичних партій не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до місцевого управління юстиції в 10-ти денний строк з часу заснування. Про своє утворення первинна партійна організація у вказаний строк повідомляє письмово і відповідну (сільську, селищну, міську (міста районного значення) раду."  
Враховано редакційно    
    -5- Грязєв А.Д.
Бульба С.С.
Частину 8 викласти в такій редакції: "Первинні партійні організації політичних партій, яким статутом політичних партій не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до місцевого управління юстиції в 10-ти денний строк з часу заснування. Про своє утворення первинна партійна організація повинна у вказаний строк повідомити також органи місцевої влади. Місцеве управління юстиції, прийнявши документи про легалізацію, протягом трьох годин видає довідку про легалізацію первинної партійної організації політичної партії."  
Враховано    
6. 2. Відповідно частини 8-18 статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" вважати частинами 9-19.      у зв'язку з цим частини восьму - вісімнадцяту вважати відповідно частинами десятою - двадцятою.  
7. 3. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.