Кількість абзаців - 121 Таблиця поправок


Про Державну спеціальну службу транспорту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну спеціальну службу транспорту      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну спеціальну службу транспорту  
1. Цей Закон визначає статус, правові основи організації, основні завдання і функції Державної спеціальної служби транспорту в системі Міністерства транспорту України, на яку покладається забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час та в особливий період, а також заходи щодо правового і соціального захисту її працівників.   -1- Крючков Г.К.
Преамбулу викласти в такій редакції: „Цей Закон визначає статус, правові основи організації, основні завдання і функції Державної спеціальної служби транспорту в складі Міністерства транспорту України, а також заходи щодо правового і соціального захисту її особового складу".  
Враховано   Цей Закон визначає статус, правові основи організації, основні завдання і функції Державної спеціальної служби транспорту в складі Міністерства транспорту України, а також заходи щодо правового і соціального захисту її особового складу.  
2. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Завдання Державної спеціальної служби транспорту Державна спеціальна служба транспорту є невійськовим формуванням, у складі Міністерства транспорту України.   -2- Крючков Г.К.
Частину першу статті 1 розділу 1 викласти в такій редакції: „Державна спеціальна служба транспорту є спеціалізованим державним органом транспорту у складі Міністерства транспорту України, призначеним для забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час та в особливий період".  
Враховано   Стаття 1. Завдання Державної спеціальної служби транспорту Державна спеціальна служба транспорту є спеціалізованим державним органом транспорту у складі Міністерства транспорту України, призначеним для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в умовах воєнного і надзвичайного стану (далі - в особливий період).  
    -3- Беспалий Б.Я.
Словосполучення „...в особливий період..." замінити на „...в умовах воєнного та надзвичайного стану (далі - в особливий період)".  
Враховано    
4. Основними завданнями Державної спеціальної служби транспорту є:   -4- Доманський А.І.
Із частини другої абзацу першого статті 1 виключити слово „...залізничного...".  
Враховано   Основними завданнями Державної спеціальної служби транспорту є:  
5. технічне прикриття, відбудова, встановлення загороджень на об'єктах залізничного транспорту з метою забезпечення діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;   -5- Горбаль В.М.
В абзаці третьому розділі першому статті 1 після слів „...встановлення загороджень на об'єктах..." слова "...залізничного транспорту..." виключити та доповнити реченням „...єдиної транспортної системи України...".  
Враховано частково   технічне прикриття, відбудова, встановлення загороджень на об'єктах національної транспортної системи України з метою забезпечення діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;  
    -6- Круглов М.П.
По тексту використовувати поняття "національна транспортна система України".  
Враховано    
    -7- Беспалий Б.Я.
В абзаці другому частини другої статті 1 словосполучення „...і воєнний час" замінити на „...і в умовах воєнного стану...".  
Враховано    
6. будівництво у мирний і воєнний час нових та підвищення живучості і пропускної спроможності діючих об'єктів на транспорті;   -8- Горбаль В.М.
Абзац четвертий розділу першого статті 1 викласти в наступній редакції „будівництво і ремонт у мирний час і особливий період нових та підвищення строку експлуатації та пропускної спроможності діючих об'єктів єдиної транспортної системи".  
Враховано   будівництво та ремонт у мирний час і в умовах воєнного стану нових та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності діючих об'єктів національної транспортної системи;  
7. відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф;   -9- Горбаль В.М.
В абзаці шостому розділі першому статті 1 слово „...транспорту..." замінити словами „...єдиної транспортної системи України в мирний час і в особливий період".  
Враховано   відбудова транспортних комунікацій, порушених унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф;  
8. охорона об'єктів транспорту в мирний час;      охорона об'єктів національної транспортної системи України в мирний час і в особливий період;  
9. виконання інших завдань, пов'язаних із забезпеченням ефективного функціонування єдиної транспортної системи України.   -10- Горбаль В.М.
Розділ перший статті 1 доповнити абзацем такого змісту „під об'єктами єдиної транспортної системи України розуміють сукупність різновидів транспортних засобів та розголуджену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг".  
Враховано   виконання інших завдань, пов'язаних із забезпеченням ефективного функціонування національної транспортної системи України. Під об'єктами національної транспортної системи України розуміють сукупність різновидів транспортних засобів та розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг.  
10. Стаття 2. Основні функції Державної спеціальної служби транспорту Основними функціями Державної спеціальної служби транспорту є:      Стаття 2. Основні функції Державної спеціальної служби транспорту Основними функціями Державної спеціальної служби транспорту є:  
11. у мирний час: організація і проведення робіт з технічного прикриття і відбудови об'єктів на залізничному транспорті;   -11- Доманський А.І.
Із абзацу першого, третього, четвертого та п'ятого частини другої статті 2 виключити слово „...залізничному...".  
Враховано   у мирний час: організація і проведення робіт з технічного прикриття та відбудови об'єктів національної транспортної системи України;  
    -12- Горбаль В.М.
В абзаці третьому розділу першого статті 2 слова „...об'єктів на транспорт" замінити словами „...об'єктів єдиної транспортної системи України"  
Враховано    
12. проведення планових робіт з будівництва нових та підвищення живучості і пропускної спроможності діючих об'єктів на транспорті;   -13- Горбаль В.М.
Абзац четвертий розділу першого статті 2 викласти у такій редакції: „проведення планових робіт з будівництва нових та підвищення строків експлуатації і пропускної спроможності діючих об'єктів єдиної транспортної системи України"  
Враховано   проведення планових робіт з будівництва нових та підвищення строків експлуатації і пропускної спроможності діючих об'єктів національної транспортної системи України;  
13. ліквідація наслідків аварій і катастроф на транспортних комунікаціях;   -14- Четверіков І.А.
Абзац четвертий статті 2 викласти у наступній редакції: „участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха на транспортних комунікаціях".  
Враховано   участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха на транспортних комунікаціях, проведення в разі необхідності аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та екологічного характеру;  
    -15- Горбаль В.М.
В абзаці п'тому розділу першого статті 2 слово „ліквідація..." замінити словами „участь у ліквідації..."  
Враховано    
    -16- Четверіков І.А.
Статтю 2 доповнити наступним реченням „проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та екологічного характеру".  
Враховано    
14. підтримання у стані постійної готовності потенціалу Державної спеціальної служби транспорту для виконання завдань в особливий період, в тому числі збереження, накопичення та своєчасна заміна спеціальної техніки та інших матеріальних ресурсів у непорушному запасі і мобілізаційному резерві, створення резерву навчених людських ресурсів на особливий період та з метою виконання робіт з ліквідації аварій і катастроф, під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також вирішення інших завдань у сфері оборони, пов'язаних з використанням об'єктів залізничного транспорту;   -17- Беспалий Б.Я.
В абзаці четвертому частини першої статті 2 словосполучення „...в особливий період..." замінити на „...в умовах воєнного та надзвичайного стану (далі - в особливий період)".  
Враховано у статті 1  підтримання у стані постійної готовності потенціалу Державної спеціальної служби транспорту для виконання завдань в особливий період, у тому числі збереження, накопичення і своєчасна заміна спеціальної техніки та інших матеріальних ресурсів у непорушному запасі та мобілізаційному резерві, створення резерву навчених людських ресурсів на особливий період та з метою виконання робіт з ліквідації аварій і катастроф, під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також вирішення інших завдань у сфері оборони, пов'язаних з використанням об'єктів національної транспортної системи України;  
    -18- Горбаль В.М.
В абзаці шостому розділу першого статті 2 слова „...об'єктів транспорту" замінити словами „...об'єктів єдиної транспортної системи України".  
Враховано    
15. розмінування вибухонебезпечних предметів на об'єктах залізничного транспорту;       
16. проведення в разі необхідності, із залученням підрозділів Збройних Сил України та Міністерства з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, робіт з розмінування вибухонебезпечних предметів на об'єктах залізничного транспорту;   -19- Атрошенко В.А.
Абзаци п'ятий та шостий статті 2 об'єднати та викласти в такій редакції „проведення розмінування вибухонебезпечних предметів на об'єктах залізничного транспорту, в разі необхідності із залученням підрозділів Збройних Сил України та Міністерства з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи".  
Враховано   проведення розмінування вибухонебезпечних предметів на об'єктах національної транспортної системи України із залученням у разі необхідності підрозділів Збройних Сил України і Міністерства з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;  
    -20- Горбаль В.М.
Абзац сьомий розділу першого статті 2 виключити.  
Враховано частково    
    -21- Горбаль В.М.
В абзаці восьмому розділу першого статті 2 слова „...Міністерства з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи..." замінити словами „...Міністерства з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи". Слова „...на об'єктах транспорту" замінити словами „...на об'єктах єдиної транспортної системи України".  
Враховано    
17. у воєнний час:   -22- Горбаль В.М.
В абзаці дев'ятому розділу першого статті 2 слова „у воєнний час" замінити словами „в особливий період".  
Враховано   в особливий період:  
18. забезпечення постійної готовності підрозділів Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених завдань; технічне прикриття, відновлення та встановлення загороджень на найважливіших об'єктах залізниць;      забезпечення постійної готовності підрозділів Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених на них завдань; технічне прикриття, відновлення та встановлення загороджень на найважливіших об'єктах залізниць;  
19. розмінування, із залученням в разі необхідності підрозділів Збройних Сил України, і забезпечення експлуатації головних ділянок відновлюваних залізничних напрямків;   -23- Горбаль В.М.
Абзац дванадцятий розділу першого статті 2 після слова „розмінування..." доповнити словосполученням „...вибухонебезпечних предметів на об'єктах єдиної транспортної системи України...".  
Враховано   розмінування вибухонебезпечних предметів на об'єктах національної транспортної системи України із залученням у разі необхідності підрозділів Збройних Сил України та забезпечення експлуатації головних ділянок відновлюваних залізничних напрямків;  
20. наведення, будівництво і експлуатація наплавних залізничних мостів та естакад;   -24- Горбаль В.М.
Абзац тринадцятий розділу першого статті 2 викласти у такій редакції „наведення, будівництво, експлуатація і ремонт (реконструкція) наплавних залізничних мостів та естакад".  
Враховано   наведення, будівництво, експлуатація і ремонт (реконструкція) наплавних залізничних мостів та естакад;  
    -25- Гладкіх В.І.
В абзаці чотирнадцятому статті 2 після слова "нових" доповнити словом "доріг".  
Враховано    
21. підвищення пропускної спроможності діючих та будівництво нових залізничних колій, обходів, вузлів та мостів.   -26- Горбаль В.М.
Абзац чотирнадцятий розділу першого статті 2 після слова „...вузлів..." доповнити словом „...тунелів...".  
Враховано   підвищення пропускної спроможності діючих та будівництво нових доріг, залізничних колій, обходів, вузлів, тунелів та мостів; виконання заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на додержання правового режиму воєнного та надзвичайного стану.  
    -27- Кузьмук О.І.
Частину другу статті 2 доповнити, абзацем такого змісту: „виконання заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на додержання правового режиму воєнного та надзвичайного стану".  
Враховано    
22. Стаття 3. Правові засади діяльності Державної спеціальної служби транспорту Правовими засадами діяльності Державної спеціальної служби транспорту є Конституція України, цей та інші закони України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері транспорту і його функціонування в особливий період.   -28- Горбаль В.М.
Статтю 3 після слів „...його функціонування..." доповнити словами „...в мирний час та..."  
Враховано   Стаття 3. Правові засади діяльності Державної спеціальної служби транспорту Правовими засадами діяльності Державної спеціальної служби транспорту є Конституція України, цей та інші закони України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері транспорту і його функціонування в мирний час та в особливий період. Діяльність Державної спеціальної служби транспорту здійснюється на основі принципів законності, єдиноначальності та централізації управління, узгодження дій з Генеральним штабом Збройних Сил України. Функції та повноваження Державної спеціальної служби транспорту визначаються Положенням, яке затверджується Президентом України.  
    -29- Чикал А.В.
Статтю 3 доповнити частинами такого змісту: „Діяльність Державної спеціальної служби транспорту здійснюється на основі принципів законності, єдиноначальності і централізації управління, узгодження дій з Генеральним штабом Збройних Сил України" та „Функції та повноваження Державної спеціальної служби транспорту визначаються Положенням, яке затверджується Президентом України."  
Враховано    
23. Розділ ІІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ      Розділ ІІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ  
24. Стаття 4. Структура та чисельність Державної спеціальної служби транспорту, місця розташування   -30- Горбаль В.М.
Назву статті 4 після слів „...місця розташування" доповнити словами „...її підрозділів".  
Враховано   Стаття 4. Структура та чисельність Державної спеціальної служби транспорту, місця розташування її підрозділів  
25. Державна спеціальна служба транспорту - це спеціалізований державний орган транспорту, який підпорядковується керівнику Міністерства транспорту України і призначений для забезпечення стійкого функціонування залізниць у мирний час та в особливий період.   -31- Крючков Г.К.
Частину першу статті 4 виключити.  
Враховано    
    -32- Круглов М.П.
Частину першу статті 4 виключити.  
Враховано    
    -33- Гладкіх В.І.
Частину першу статті 4 викласти у такій редакції "Державна спеціальна служба транспорту є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра транспорту України, призначена для забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час та в особливий період"  
Враховано частково у статті 1   
    -34- Сімонов В.Д.
У частині першій статті 4 слово „...залізниць..." замінити словом „...транспорту...".  
Враховано у статті 1   
26. Загальна чисельність Державної спеціальної служби транспорту визначаться обсягами виконуваних робіт і затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України, узгодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.   -35- Горбаль В.М.
У частині першій статті 4 після слів „...орган транспорту..." слово „...якій..." замінити словом „...який...".  
Враховано у статті 1   
    -36- Кузьмук О.І.
Частину другу статті 4 після слів „...обсягами виконуваних робіт..." доповнити словосполученням „... та підготовки резерву навчених людських ресурсів на особливий період...".  
Враховано    
27. Державна спеціальна служба транспорту має таку загальну структуру: Центральний орган управління Державною спеціальною службою транспорту в системі Міністерства транспорту України; об'єднані загони, загони, окремі загони; підрозділи охорони; органи забезпечення; навчальний центр; заклади, підприємства та установи.   -37- Горбаль В.М.
В частині третій статті 4 слово „Центрального..." замінити словом „центральний...", частини другу і третю поміняти місцями.  
Враховано частково   Державна спеціальна служба транспорту має таку загальну структуру: орган управління Державною спеціальною службою транспорту в складі Міністерства транспорту України; об'єднані загони, загони, окремі загони; підрозділи охорони; органи забезпечення; навчальний центр; заклади, підприємства та установи. Загальна чисельність Державної спеціальної служби транспорту визначається обсягами виконуваних робіт та підготовки резерву навчених людських ресурсів на особливий період і затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.  
    -38- Круглов М.П.
В абзаці другому частини третьої статті 4 і далі по тексту у зв'язку з органом управління Державною спеціальною службою транспорту слово "центральний" виключити.  
Враховано    
28. Місця розташування на території України загонів та інших структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України та відповідною місцевою державною адміністрацією або органом місцевого самоврядування.   -39- Горбаль В.М.
У частині четвертій розділу другого статті 4 після слів „...на території України..." слова „...загонів та інших..." замінити словом „...всіх...".  
Враховано   Місця розташування на території України всіх структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України та відповідними органами місцевого самоврядування.  
    -40- Беспалий Б.Я.
У частині четвертій статті 4 словосполучення „...відповідною місцевою державною адміністрацією або" замінити словом „...відповідним".  
Враховано    
    -41- Горбаль В.М.
Частину п'яту статті 4 виключити.  
Відхилено    
29. Гранична чисельність працівників центрального органу управління Державної спеціальної служби транспорту затверджується Міністерством транспорту України за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України.   -42- Чикал А.В.
Частину п'яту статті 4 викласти в такій редакції „Гранична чисельність особового складу центрального органу управління Державної спеціальної служби транспорту затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України, узгодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України ".  
Враховано   Гранична чисельність особового складу органу управління Державною спеціальною службою транспорту затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.  
30. Центральний орган управління Державної спеціальної служби транспорту та структурні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі в іноземній валюті.   -43- Круглов М.П.
В частині шостій статті 4 замість слів "та структурні підрозділи" записати такі слова: "об'єднані загони, загони, окремі загони, підрозділи охорони, органи забезпечення, навчальний центр, заклади, підприємства та установи, що входять до складу".  
Враховано   Орган управління Державною спеціальною службою транспорту, об'єднані загони, загони, окремі загони, підрозділи охорони, органи забезпечення, навчальний центр, заклади, підприємства та установи, що входять до складу Державної спеціальної служби транспорту, є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі в іноземній валюті.  
31. Стаття 5. Комплектування особового складу Державної спеціальної служби транспорту Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту складається з працівників і військовослужбовців.   -44- Павлюк М.П.
У статті 5 з частини першої вилучити слова „...і військовослужбовців."  
Відхилено   Стаття 5. Комплектування особового складу Державної спеціальної служби транспорту Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту складається із працівників і військовослужбовців.  
    -45- Горбаль В.М.
Абзац перший розділу другого статті 5 викласти у наступній редакції „Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту формується з працівників та осіб начальницького і рядового складу, які набираються на добровільній основі за контрактом".  
Враховано частково    
32. Державна спеціальна служба транспорту може комплектуватися також громадянами, які проходять альтернативну (невійськову) службу у порядку, визначеному законом.   -46- Павлюк М.П.
Абзац другий статті 5 виключити.  
Враховано    
    -47- Горбаль В.М.
Абзац другий статті 5 виключити.  
Враховано    
33. Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту комплектуються на добровільній основі за контрактом.   -48- Чикал А.В.
Частину третю статті 5 доповнити словами „...та кадровим складом".  
Враховано   Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту комплектуються на добровільній основі за контрактом та кадровим складом.  
34. Перелік посад, які підлягають заміщенню працівниками і військовослужбовцями за контрактом, затверджується керівником Міністерства транспорту України за поданням керівника центрального органу управління Державної спеціальної служби транспорту.   -49- Крук Ю.Б.
Частину четверту статті 5 викласти у такій редакції: „Перелік посад, які підлягають заміщенню працівниками і військовослужбовцями затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника Міністерства транспорту України, узгодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України".  
Враховано   Перелік посад, які підлягають заміщенню працівниками і військовослужбовцями, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника Міністерства транспорту України, узгодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.  
    -50- Павлюк М.П.
У четвертому абзаці статті 5 вилучити слова „...і військовослужбовцями за контрактом..." та „...узгодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України".  
Відхилено    
    -51- Горбаль В.М.
Абзац четвертий статті 5 викласти у наступній редакції: „Перелік посад, які підлягають заміщенню працівниками та особами начальницького і рядового складу затверджується Міністром транспорту України за поданням керівника центрального органу управління Державної спеціальної служби транспорту, узгодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України".  
Враховано частково    
35. Відносини, пов'язані з прийняттям громадян на роботу, виконанням ними службових обов'язків, звільненням з роботи у Державній спеціальній службі транспорту, регулюються законодавством України.      Відносини, пов'язані з прийняттям громадян на роботу, виконанням ними службових обов'язків, звільненням з роботи у Державній спеціальній службі транспорту, регулюються законодавством України.  
36. Порядок проходження служби Державної спеціальної служби транспорту особовим складом, присвоєння спеціальних звань та встановлення форми одягу визначається Положенням, яке розробляється Міністерством транспорту України, узгоджується з Генеральним штабом Збройних Сил України і затверджується Кабінетом Міністрів України.   -52- Павлюк М.П.
У частині шостій статті 5 вилучити слова „...узгоджується з Генеральним штабом Збройних Сил України".  
Враховано   Порядок проходження служби Державної спеціальної служби транспорту особовим складом, присвоєння і позбавлення спеціальних звань, встановлення форми одягу і знаків розрізнення визначаються Положенням, яке подається Міністерством транспорту України і затверджується Указом Президента України.  
    -53- Горбаль В.М.
У абзаці шостому розділу другого статті 5 після слова „...присвоєння..." додати слова „...та зняття...", після слів „...спеціальних звань..." слово „...та..." замінити знаком „ , ", після слів „...форми одягу..." додати слова „... та знаків розрізнення...".  
Враховано    
37. У мирний час особовий склад Державної спеціальної служби транспорту (крім підрозділів охорони) не має права носити зброю.   -54- Крук Ю.Б.
У частині шостій статті 5 речення „...яке розробляється Міністерством транспорту України, узгоджується з Генеральним штабом Збройних Сил України і затверджується Кабінетом Міністрів України" замінити на „...яке подається Міністерством транспорту України, узгоджується з Генеральним штабом Збройних Сил України і затверджується Указом Президента України".  
Враховано частково   У мирний час особовий склад Державної спеціальної служби транспорту (крім підрозділів охорони) не має права носити зброю.  
38. Стаття 6. Підготовка особового складу Державної спеціальної служби транспорту Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації особового складу Державної спеціальної служби транспорту проводиться у навчальних закладах Міністерства транспорту України, інших навчальних закладах України та інших держав.      Стаття 6. Підготовка особового складу Державної спеціальної служби транспорту Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації особового складу Державної спеціальної служби транспорту проводяться у навчальних закладах Міністерства транспорту України, інших навчальних закладах України та інших держав.  
39. Стаття 7. Порядок мобілізаційного розгортання Державної спеціальної служби транспорту Мобілізаційне розгортання і приведення у бойову готовність Державної спеціальної служби транспорту в особливий період здійснюються в порядку, передбаченому планами, що розробляються Державною спеціальною службою транспорту та погоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил України.   -55- Павлюк М.П.
У статті 7 вилучити слово „...бойову...".  
Враховано   Стаття 7. Порядок мобілізаційного розгортання Державної спеціальної служби транспорту Мобілізаційне розгортання і приведення у готовність Державної спеціальної служби транспорту для функціонування в особливий період здійснюються в порядку, передбаченому планами, що розробляються Державною спеціальною службою транспорту, погоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил України та затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України.  
    -56- Доманський А.І.
Статтю 7 після слів „готовність Державної спеціальної служби транспорту" доповнити словами „для функціонування".  
Враховано    
    -57- Горбаль В.М.
Статтю 7 викласти у наступній редакції „Мобілізаційне розгортання і приведення у бойову готовність Державної спеціальної служби транспорту в особливий період здійснюються в порядку, що розробляється Державною спеціальною службою транспорту, погоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил України та затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України".  
Враховано    
40. Розділ ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ДЕРЖАВНОЮ СПЕЦІАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ ТРАНСПОРТУ      Розділ ІІІ КЕРІВНИЦТВО ДЕРЖАВНОЮ СПЕЦІАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ ТРАНСПОРТУ  
41. Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України:      Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України:  
42. здійснює керівництво відповідно до Конституції і законів України Державною спеціальною службою транспорту щодо її функціонування і забезпечення постійної готовності до виконання завдань у мирний час та особливий період;   -58- Доманський А.І.
В абзаці першому частини першої статті 8 слово „...керівництво..." замінити словом „...управління...".  
Враховано   здійснює управління відповідно до Конституції і законів України Державною спеціальною службою транспорту та контроль щодо її функціонування і забезпечення постійної готовності до виконання завдань у мирний час та особливий період;  
    -59- Атрошенко В.А.
Абзац перший статті 8 викласти в наступній редакції „здійснює контроль за функціонуванням Державної спеціальної служби транспорту і забезпеченням постійної готовності до виконання завдань у мирний час та особливий період".  
Враховано    
43. організовує підготовку та виконання загальнодержавних програм розвитку Державної спеціальної служби транспорту;   -60- Атрошенко В.А.
Абзац другий статті 8 слово „організовує..." замінити словом „контролює...".  
Враховано редакційно   організовує підготовку та виконання загальнодержавних програм розвитку Державної спеціальної служби транспорту і здійснює їх контроль;  
44. забезпечує постачання Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами та необхідною технікою, іншими ресурсами, майном, а також надання послуг та їх фінансування в обсягах, необхідних для виконання покладених на неї завдань; встановлює державне замовлення на виконання робіт, надання послуг, а також на постачання продукції для її потреб, створення непорушних та мобілізаційних запасів;      забезпечує постачання Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами та необхідною технікою, іншими ресурсами, майном, а також надання послуг та їх фінансування в обсягах, необхідних для виконання покладених на неї завдань; встановлює державне замовлення на виконання робіт, надання послуг, а також на постачання продукції для її потреб, створення непорушних та мобілізаційних запасів;  
45. встановлює порядок передачі в управління Державної спеціальної служби транспорту об'єктів державної власності, засобів зв'язку і радіочастотного ресурсів, комунікацій, об'єктів інфраструктури, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, послуг геодезичного і картографічного забезпечення, необхідних для виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань як на платній, так і на безоплатній основі у грошовій та інших формах розрахунків;   -61- Гладкіх В.І.
В абзаці шостому статті 8 слова "у грошовій та інших формах розрахунків" виключити.  
Враховано   встановлює порядок передачі в управління Державної спеціальної служби транспорту об'єктів державної власності, засобів зв'язку і радіочастотних ресурсів, комунікацій, об'єктів інфраструктури, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, послуг геодезичного і картографічного забезпечення, необхідних для виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань як на платній, так і на безоплатній основі;  
46. забезпечує реалізацію права на соціальний і правовий захист особового складу Державної спеціальної служби транспорту, осіб, звільнених з Державної спеціальної служби транспорту і залізничних військ, членів їхніх сімей, а також сімей військовослужбовців та працівників Державної спеціальної служби транспорту, які загинули (померли) під час проходження служби;   -62- Сімонов В.Д.
У абзаці шостому частини першої статті 8 словосполучення „...звільнених з Державної спеціальної служби транспорту і залізничних військ..." замінити на словосполучення „...звільнених із залізничних військ і Державної спеціальної служби транспорту".  
Враховано   забезпечує реалізацію права на соціальний і правовий захист особового складу Державної спеціальної служби транспорту, осіб, звільнених із залізничних військ і Державної спеціальної служби транспорту, членів їхніх сімей, а також сімей військовослужбовців та працівників Державної спеціальної служби транспорту, які померли під час проходження служби;  
    -63- Павлюк М.П.
З абзацу шостого частини першої статті 8 вилучити слова „...і залізничних військ..." та „...а також сімей військовослужбовців...".  
Відхилено    
    -64- Горбаль В.М.
В абзаці сьомому статті 8 слово „...військовослужбовців..." замінити словами „...осіб начальницького і рядового складу...".  
Відхилено    
47. регулює відповідно до закону економічну та господарську діяльність Державної спеціальної служби транспорту;   -65- Беспалий Б.Я.
В абзаці шостому статті 8 вилучити слово „...загинули..."  
Враховано   відповідно до законодавства України регулює економічну та господарську діяльність Державної спеціальної служби транспорту;  
    -66- Беспалий Б.Я.
Абзац сьомий статті 8 вилучити.  
Відхилено Державна спеціальна служба транспорту займається економічною і господарською діяльністю. Регулювання її є прерогативою Уряду.   
    -67- Горбаль В.М.
В абзаці восьмому статті 8 слово „регулює..." виключити, слово „...закону..." замінити словами „...законодавства України регулює..."  
Враховано    
    -68- Крук Ю.Б.
Статтю 8 доповнити абзацем „організовує вирішення в установленому законодавством порядку питання щодо надання Державній спеціальній службі транспорту статусу головного розпорядника коштів Державного бюджету України, призначених для її фінансування".  
Враховано частково у статті 17   
48. здійснює інші повноваження відповідно до закону.   -69- Беспалий Б.Я.
В абзаці восьмому словосполучення „...відповідно до закону" замінити словами „...передбачені законом".  
Враховано   здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
49. Стаття 9. Міністерство транспорту України   -70- Горбаль В.М.
Назву статті 9 викласти у новій редакції „Повноваження Міністерства транспорту України у взаємовідносинах з Державною спеціальною службою транспорту"  
Враховано   Стаття 9. Повноваження Міністерства транспорту України у взаємовідносинах з Державною спеціальною службою транспорту  
50. Міністерство транспорту України, здійснюючи управління Державною спеціальною службою транспорту:   -71- Сімонов В.Д.
У частині першій статті 9 слова „...здійснюючи управління..." замінити на „...координуючи діяльність...".  
Враховано   Міністерство транспорту України, координуючи діяльність Державної спеціальної служби транспорту:  
51. забезпечує її життєдіяльність і функціонування, розвиток і постійну готовність до виконання поставлених завдань, як у мирний час, так і в особливий період;   -72- Атрошенко В.А.
З абзацу першого статті 9 вилучити слова „...її життєдіяльність і..." .  
Враховано   забезпечує організацію функціонування її діяльності, розвиток і постійну готовність до виконання поставлених завдань як у мирний час, так і в особливий період;  
    -73- Горбаль В.М.
В абзаці другому статті 9 слова „...її життєдіяльність..." замінити словом „...організацію...", після слова „...функціонування..." додати слова „...її діяльності...".  
Враховано    
52. приймає рішення щодо створення, реорганізації, ліквідації та дислокації підрозділів Державної спеціальної служби транспорту;      приймає рішення щодо створення, реорганізації, ліквідації та дислокації підрозділів Державної спеціальної служби транспорту;  
53. організовує постачання Державній спеціальній службі транспорту спеціальної техніки, матеріальних, фінансових та інших ресурсів і майна, здійснює контроль за їх ефективним використанням;   -74- Горбаль В.М.
В абзаці четвертому статті 9 в кінці речення додати слова „...і своєчасним списанням".  
Враховано   організовує постачання Державній спеціальній службі транспорту спеціальної техніки, матеріальних, фінансових та інших ресурсів і майна, здійснює контроль за їх ефективним використанням і своєчасним списанням;  
54. забезпечує здійснення взаємовідносин Державної спеціальної служби транспорту з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також міжнародне співробітництво;   -75- Горбаль В.М.
Абзац п'ятий статті 9 після слів „...органами державної влади..." доповнити словами „...всіх рівнів".  
Враховано   забезпечує здійснення взаємовідносин Державної спеціальної служби транспорту з органами державної влади всіх рівнів, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також міжнародне співробітництво;  
55. контролює дотримання законодавства у Державній спеціальній службі транспорту;   -76- Горбаль В.М.
Абзац шостий статті 9 виключити.  
Відхилено   контролює дотримання законодавства особовим складом Державної спеціальної служби транспорту; спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України визначає потреби Державної спеціальної служби транспорту в озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних ресурсах, необхідних для належного виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань в особливий період, контролює їх якість, своєчасність і повноту отримання;  
    -77- Атрошенко В.А.
Абзац п'ятий статті 9 викласти у наступній редакції „контролює дотримання законодавства особовим складом Державної спеціальної служби транспорту".  
Враховано    
    -78- Горбаль В.М.
Статтю 9 доповнити абзацем такого змісту: „...спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України визначає потреби Державної спеціальної служби транспорту в озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних ресурсах, необхідних для належного виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань в особливий період, контролює їх якість, своєчасність і повноту отримання".  
Враховано    
56. здійснює інші повноваження відповідно до закону.   -79- Беспалий Б.Я.
В абзаці шостому статті 9 словосполучення „...відповідно до закону" замінити словами „...передбачені законом".  
Враховано   здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
57. Стаття 10. Генеральний штаб Збройних Сил України   -80- Горбаль В.М.
Назву статті 10 викласти у новій редакції: „Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України у взаємовідносинах з Державою спеціальною службою транспорту".  
Враховано   Стаття 10. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України у взаємовідносинах з Державною спеціальною службою транспорту  
58. Генеральний штаб Збройних Сил України:   -81- Павлюк М.П.
Статтю 10 вилучити.  
Враховано частково через зміну змісту статті  Генеральний штаб Збройних Сил України:  
59. спільно з Міністерством транспорту України визначає потреби Державної спеціальної служби транспорту в озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних ресурсах, необхідних для належного виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань в особливий період, контролює їх якість, своєчасність і повноту отримання;       
60. доводить до Державної спеціальної служби транспорту директиви і накази Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, організує їх виконання Державною спеціальною службою транспорту в особливий період;   -82- Доманський А.І.
Абзац третій частини першої статті 10 доповнити словами „...в мирний час та особливий період".  
Враховано   доводить до Державної спеціальної служби транспорту директиви і накази Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, організовує їх виконання Державною спеціальною службою транспорту в особливий період;  
61. організовує розгортання підрозділів Державної спеціальної служби транспорту в особливий період та бере участь у її комплектуванні;   -83- Горбаль В.М.
Абзац четвертий статті 10 викласти у новій редакції „бере участь у комплектуванні Державної спеціальної служби транспорту та організовує розгортання її підрозділів в особливий період".  
Враховано редакційно   бере участь у комплектуванні Державної спеціальної служби транспорту в мирний час і в особливий період та організовує розгортання її підрозділів;  
62. здійснює контроль за станом здатності і готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених на неї обов'язків в особливий період;   -84- Горбаль В.М.
Абзац п'ятий статті 10 виключити.  
Враховано    
63. організовує накопичення навчених людських ресурсів для використання Державною спеціальною службою транспорту в особливий період, а також їх навчання і перепідготовку;   -85- Атрошенко В.А.
У абзаці п'ятому статті 10 словосполучення „...навчених людських ресурсів..." замінити словом „...фахівців...".  
Враховано   організовує добір кваліфікованих фахівців для використання Державною спеціальною службою транспорту в особливий період, а також їх навчання і перепідготовку;  
    -86- Горбаль В.М.
Абзац шостий статті 10 викласти у наступній редакції: „організовує накопичення кваліфікованих кадрів для використання Державною спеціальною службою транспорту в особливий період, а також їх навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації".  
Враховано редакційно    
64. погоджує рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, а також їх дислокації;      погоджує рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, а також їх дислокації;  
65. здійснює інші повноваження відповідно до закону.   -87- Беспалий Б.Я.
В абзаці сьомому частини першої статті 10 словосполучення „...відповідно до закону" замінити словами „...передбачені законом".  
Враховано   здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
66. В особливий період (з введенням в установленому порядку воєнного або надзвичайного стану) Державна спеціальна служба транспорту переводиться на воєнне становище і перепідпорядковується Генеральному штабу Збройних Сил України, про що зазначається в Указі Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану, який затверджується Верховною Радою України.   -88- Беспалий Б.Я.
Частину другу після слів „...в установленому..." доповнити словосполученням „...відповідно до Конституції...".  
Враховано   В особливий період (з введенням в установленому відповідно до Конституції України порядку воєнного або надзвичайного стану) Державна спеціальна служба транспорту переводиться на воєнне становище і перепідпорядковується Генеральному штабу Збройних Сил України, про що зазначається в Указі Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану, який затверджується Верховною Радою України.  
67. Стаття 11. Безпосереднє керівництво Державною спеціальною службою транспорту Безпосереднє керівництво Державною спеціальною службою транспорту у мирний час та в особливий період здійснює центральний орган управління Державної спеціальної служби транспорту в системі Міністерства транспорту України.   -89- Круглов М.П.
В усіх частинах статті 11 слово "центральний" виключити, в частині першій статті 11 замість слова "системі" записати слово "складі".  
Враховано   Стаття 11. Безпосереднє керівництво Державною спеціальною службою транспорту Безпосереднє керівництво Державною спеціальною службою транспорту в мирний час та в особливий період здійснює орган управління Державною спеціальною службою транспорту в складі Міністерства транспорту України.  
68. Керівник центрального органу управління Державної спеціальної служби транспорту призначається Президентом України за поданням Міністра транспорту України, узгодженим з Генеральним штабом України.   -90- Горбаль В.М.
В абзаці другому статті 11 слово „...центрального..." замінити на „...Центрального...", після слів „...Міністра транспорту України..." слово „...узгодженим..." замінити словами „...кандидатури, узгодженої...".  
Враховано частково   Керівник органу управління Державною спеціальною службою транспорту призначається Президентом України за поданням Міністра транспорту України, погодженим з Прем'єр-міністром України.  
    -91- Павлюк М.П.
У частині другій статті 11 вилучити слова „...узгодженим з Генеральним штабом України".  
Враховано    
    -92- Крючков Г.К.
У частині другій статті 11 після слів "за поданням Міністра транспорту України" виключити слова "узгодженим з Генеральним штабом України" та замість них записати "узгодженим з Прем'єр-міністром України".  
Враховано    
69. Функції та повноваження Державного спеціального органу управління та його керівника визначається Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.   -93- Доманський А.І.
Частину третю статті 11 викласти в такій редакції „Функції та повноваження центрального органу управління та його керівника визначаються Положенням про Державну спеціальну службу транспорту."  
Враховано   Функції і повноваження органу управління та його керівника визначаються Положенням про Державну спеціальну службу транспорту.  
70. Розділ ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ   -94- Чикал А.В.
Назву розділу 1У викласти у такій редакції: „ПОВНОВАЖЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ".  
Враховано   Розділ ІV ПОВНОВАЖЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ  
71. Стаття 12. Основні обов'язки Державної спеціальної служби транспорту   -95- Чикал А.В.
Назву статті 12 викласти у такій редакції: „Основні обов'язки особового складу Державної спеціальної служби транспорту".  
Враховано   Стаття 12. Основні обов'язки особового складу Державної спеціальної служби транспорту  
72. Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту під час виконання поставлених завдань зобов'язаний:      Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту під час виконання поставлених завдань зобов'язаний:  
73. брати участь у заходах з організації технічного прикриття транспортної системи України, та попередження надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф на транспорті;   -96- Горбаль В.М.
Абзац другий статті 12 після слів „...технічного прикриття..." доповнити словом „...єдиної...".  
Враховано   брати участь у заходах з організації технічного прикриття національної транспортної системи України та попередження надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф на транспорті;  
74. готувати сили і засоби, призначені для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф на транспорті та відбудови об'єктів;   -97- Чикал А.В.
У частині першій статті 12 абзац третій викласти в такій редакції: „готувати сили і засоби, призначені для тимчасового та короткочасного відновлення зруйнованих об'єктів транспорту як у мирний час, так і в особливий період".  
Враховано   готувати сили і засоби, призначені для тимчасового та короткочасного відновлення зруйнованих об'єктів транспорту як у мирний час, так і в особливий період;  
    -98- Атрошенко В.А.
В абзаці другому частини першої статті 12 слова „готувати сили..." замінити словами „забезпечити сили...",  
Відхилено    
75. виконувати невідкладні заходи щодо короткочасного та тимчасового відновлення порушених об'єктів транспорту з метою відновлення руху транспорту, у тому числі на територіях держав, з якими укладено відповідні угоди;   -99- Атрошенко В.А.
В абзаці третьому частини першої статті 12 слово „...короткочасного..." замінити словом „...оперативного...".  
Відхилено Це протирічить спеціальному інженерному визначенню поняття „корткочасного відновлення об'єктів транспорту".  здійснювати невідкладні заходи щодо короткочасного та тимчасового відновлення порушених об'єктів транспорту з метою відновлення руху транспорту, у тому числі на територіях держав, з якими укладено відповідні угоди;  
76. забезпечувати схоронність об'єктів транспорту та вантажів, що перевозяться транспортом під час надзвичайних ситуацій та в особливий період;   -100- Чикал А.В.
Абзац четвертий частини першої статті 12 викласти у такій редакції „Забезпечувати схоронність об'єктів транспорту та вантажів при їх перевезенні під час надзвичайних ситуацій та в особливий період"  
Враховано   забезпечувати схоронність об'єктів національної транспортної системи та вантажів, супровід вантажів при перевезенні під час надзвичайних ситуацій та в особливий період;  
    -101- Четверіков І.А.
В абзаці четвертому частини першої статті 12 після слів „...та вантажів..." доповнити словами „...та їх супровід...", після слова „...перевозяться..." доповнити словом „...залізничним...".  
Враховано частково    
    -102- Горбаль В.М.
В абзаці п'ятому статті 12 слова „...об'єктів транспорту..." замінити словами „...об'єктів єдиної транспортної системи...".  
Враховано частково    
77. брати участь у проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також відповідних технологій пов'язаних із створенням, випробуванням і впровадженням нових технічних засобів та конструкцій, а також сучасних методів робіт, необхідних для будівництва, короткочасного та тимчасового відновлення об'єктів транспорту;   -103- Чикал А.В.
Абзац шостий після слів „...та тимчасового відновлення об'єктів транспорту" доповнити словами „...загороджень та їх розмінування".  
Враховано   брати участь у проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також розробці відповідних технологій, пов'язаних із створенням, випробуванням і впровадженням нових технічних засобів та конструкцій, а також сучасних методів робіт, необхідних для будівництва, короткочасного і тимчасового відновлення об'єктів транспорту, загороджень та їх розмінування.  
    -104- Четверіков І.А.
Статтю 12 доповнити частиною такого змісту: „Завдання та організація Державної спеціальної служби транспорту визначаються цим Законом".  
Враховано у статтях 1-5 цього законопроекту   
78. Використання підрозділів і особового складу Державної спеціальної служби транспорту не за призначенням забороняється.   -105- Чикал А.В.
Частину другу статті 12 доповнити реченням такого змісту: „Ніхто не має права покладати на підрозділи та особовий склад Державної спеціальної служби транспорту виконання завдань і обов'язків, не передбачених законами України".  
Враховано   Використання підрозділів і особового складу Державної спеціальної служби транспорту не за призначенням забороняється. Ніхто не має права покласти на особовий склад Державної спеціальної служби транспорту виконання завдань і обов'язків, не передбачених законами України.  
79. Стаття 13. Права особового складу Державної спеціальної служби транспорту Особовому складу Державної спеціальної служби транспорту для виконання покладених на них обов'язків надається право:      Стаття 13. Права особового складу Державної спеціальної служби транспорту Особовому складу Державної спеціальної служби транспорту для виконання покладених на нього обов'язків надається право:  
80. вимагати від посадових осіб та громадян на транспорті здійснення заходів та припинення дій, що перешкоджають особовому складу Державної спеціальної служби транспорту виконувати поставлені завдання щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф на транспорті та відбудови об'єктів;   -106- Сімонов В.Д.
Абзац перший частини першої статті 13 викласти у такій редакції: „вимагати від громадян та посадових осіб на транспорті припинення дій, що перешкоджають особовому складу Державної спеціальної служби транспорту виконувати поставлені завдання щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф на транспорті та відбудови об'єктів".  
Враховано   вимагати від громадян та посадових осіб на транспорті припинення дій, що перешкоджають особовому складу Державної спеціальної служби транспорту виконувати поставлені завдання щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварій і катастроф на транспорті та відбудови об'єктів;  
81. провадити оточення та охорону певних територій, окремих будівель, споруд і об'єктів під час їх відновлення;   -107- Горбаль В.М.
Абзац третій статті 13 викласти у наступній редакції „під час відновлення провадити оточення та охорону певних територій, окремих будівель, споруд і об'єктів, які відносяться до єдиної транспортної системи України за погодженням з відповідними місцевими органами самоврядування і місцевими державними адміністраціями".  
Враховано   проводити оточення та охорону певних територій, окремих будівель, споруд і об'єктів під час їх відновлення за погодженням із відповідними місцевими органами самоврядування і місцевими державними адміністраціями;  
82. тимчасово забороняти або обмежувати рух залізничного транспорту поблизу та в межах зони відновлення будівель, споруд і об'єктів.   -108- Сімонов В.Д.
Абзац третій частини першої статті 13 після слів „...залізничного транспорту..." доповнити словами „...за погодженням із залізницями".  
Враховано   тимчасово забороняти або обмежувати рух залізничного транспорту за погодженням із залізницями поблизу та в межах зони відновлення будівель, споруд і об'єктів;  
83. користуватися у разі необхідності засобами зв'язку підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;   -109- Атрошенко В.А.
У абзаці п'ятому статті 13 слова „...у разі необхідності..." замінити словами „...в особливий період...".  
Враховано   користуватися в особливий період засобами зв'язку підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;  
84. користуватися поза чергою у разі необхідності всіма видами пасажирського транспорту приміського та міжміського сполучення.      користуватися поза чергою в разі необхідності всіма видами пасажирського транспорту приміського та міжміського сполучення.  
85. Розділ V. ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ      Розділ V ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ  
86. Стаття 14. Соціальний і правовий захист особового складу Державної спеціальної служби транспорту   -110- Круглов М.П.
У статтях 14 і 15 замість слів "особовий склад" записати слово "військовослужбовці".  
Враховано   Стаття 14. Соціальний і правовий захист військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту  
87. Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту під час виконання службових обов'язків перебуває під захистом держави. Ніхто не має права втручатися в їх службову діяльність, за винятком спеціально уповноважених відповідно до законодавства органів і посадових осіб.   -111- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 14 словосполучення „...відповідно до законодавства..." замінити словами „...законом службових...".  
Враховано   Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту під час виконання службових обов'язків перебувають під захистом держави. Заборонено втручатися в їх службову діяльність, за винятком спеціально уповноважених законом службових органів і посадових осіб.  
    -112- Атрошенко В.А.
У частині першій статті 14 слова „ніхто не має права..." замінити словом „Заборонено...".  
Враховано    
88. Законні вимоги особового складу Державної спеціальної служби транспорту під час виконання ними службових завдань обов'язкові для виконання громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, що перебувають в Україні, а також посадовими особами.   -113- Беспалий Б.Я.
У частині другій після тексту „...а також..." доповнити словом „...службовими і ...".  
Враховано   Законні вимоги військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту під час виконання ними службових завдань обов'язкові для виконання громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, що перебувають в Україні, а також службовими і посадовими особами.  
89. Соціальний і правовий захист особового складу Державної спеціальної служби транспорту і членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.   -114- Павлюк М.П.
Частину третю статті 14 викласти у такій редакції: „соціальний і правовий захист особового складу Державної спеціальної служби транспорту і членів їх сімей здійснюється відповідно до законів України".  
Враховано   Соціальний і правовий захист військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту та членів їх сімей здійснюється відповідно до законів України.  
    -115- Атрошенко В.А.
У частині третій статті 14 словосполучення „соціальний і правовий захист особового складу" замінити на „соціальний і правовий захист військовослужбовців особового складу".  
Враховано редакційно    
90. Ніхто не має права покласти на особовий склад Державної спеціальної служби транспорту виконання завдань і обов'язків, не передбачених законами України.   -116- Атрошенко В.А.
Частину четверту статті 14 вилучити.  
Враховано    
91. Стаття 15. Відповідальність особового складу Державної спеціальної служби транспорту Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту несе за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність у встановленому законом порядку.      Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту несуть за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність у встановленому законом порядку.  
92. Стаття 16. Забезпечення особового складу Державної спеціальної служби транспорту      Стаття 16. Забезпечення особового складу Державної спеціальної служби транспорту  
93. Грошове, речове, продовольче та інші види матеріального забезпечення особового складу Державної спеціальної служби транспорту здійснюється відповідно до Закону України „Про правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей", інших актів законодавства України, а пенсійне забезпечення - відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".   -117- Павлюк М.П.
Частину першу статті 16 вилучити.  
Відхилено   Грошове, речове, продовольче та інші види матеріального забезпечення військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту здійснюються відповідно до Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", інших актів законодавства України, а пенсійне забезпечення - відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".  
    -118- Атрошенко В.А.
У частині першій статті 16 після слів „...матеріального забезпечення..." додати слово „...військовослужбовців...".  
Враховано    
    -119- Горбаль В.М.
В абзаці першому розділу 5 статті 16 слова „...Закону України „Про правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей", інших актів законодавства України, а пенсійне забезпечення - відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" замінити словами „...законів України".  
Відхилено    
94. На працівників Державної спеціальної служби транспорту поширюється трудове законодавство України.      На працівників Державної спеціальної служби транспорту поширюється трудове законодавство України.  
95. Розділ ІV. ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ   -120- Горбаль В.М.
Нумерацію розділу ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ замінити з ІV на VІ  
Враховано   Розділ VІ ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ  
96. Стаття 17. Фінансування Державної спеціальної служби транспорту Фінансування Державної спеціальної служби транспорту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах обсягів бюджетних призначень, визначених Головному розпоряднику - Міністерству транспорту України і передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України, а також з інших джерел, передбачених законом.      Стаття 17. Фінансування Державної спеціальної служби транспорту Фінансування Державної спеціальної служби транспорту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах обсягів бюджетних призначень, визначених головному розпоряднику - Міністерству транспорту України і передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України, а також з інших джерел, передбачених законом.  
97. Стаття 18. Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами      Стаття 18. Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами  
98. Забезпечення Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами, спеціальною технікою, іншим майном, а також квартирне-експлуатаційне, медичне, фінансове та інше забезпечення здійснюється за нормами та в порядку, що встановлені для Збройних Сил України.   -121- Павлюк М.П.
Частину першу статті 18 вилучити.  
Враховано частково через зміну змісту абзацу  Забезпечення Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами, спеціальною технікою, іншим майном, а також квартирно-експлуатаційне, медичне, фінансове та інше забезпечення здійснюються за нормами та в порядку, що встановлені законодавством України.  
    -122- Горбаль В.М.
Абзац перший статті 18 виключити.  
Враховано частково через зміну змісту абзацу   
    -123- Крючков Г.К.
У частині першій статті 18 словосполучення „...для Збройних Сил України" замінити „...законодавством України".  
Враховано    
99. Забезпечення спеціальною залізничною, дорожньо-будівельною та автомобільною технікою здійснюється за нормами, що визначаються Міністерством транспорту України, узгодженими в необхідних випадках з Генеральним штабом Збройних Сил України.   -124- Горбаль В.М.
Абзац другий розділу шостого статті 18 викласти у наступній редакції „забезпечення спеціальною залізничною, дорожньо-будівельною та автомобільною технікою в мирний час здійснюється за нормами, що визначаються Міністерством транспорту України, в особливий період - за нормами, узгодженими з Генеральним штабом Збройних Сил України".  
Враховано   Забезпечення спеціальною залізничною, дорожньо-будівельною та автомобільною технікою в мирний час здійснюється за нормами, що визначаються Міністерством транспорту України, в особливий період - Генеральним штабом Збройних Сил України.  
100. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють Державній спеціальній службі транспорту, її органам у розв'язанні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортними засобами і зв'язком.   -125- Горбаль В.М.
В абзаці третьому статті 18 слова „...органи виконавчої влади..." замінити словами „...державні адміністрації...".  
Враховано частково   Місцеві державні адміністрації, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють Державній спеціальній службі транспорту, її органам у розв'язанні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортними засобами і зв'язком.  
101. Державна спеціальна служба транспорту має службові приміщення та інші споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального, науково-дослідного, господарського та соціально-культурного призначення, житловий фонд.      Державна спеціальна служба транспорту має службові приміщення та інші споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального, науково-дослідного, господарського та соціально-культурного призначення, житловий фонд.  
102. У разі необхідності забезпечення Державної спеціальної служби транспорту може проводитися створюваними в установленому порядку підприємствами Міністерства транспорту України, а також за окремими угодами, в тому числі із закордонними організаціями.   -126- Беспалий Б.Я.
З частини п'ятої статті 18 вилучити словосполучення „...створюваними в установленому порядку...".  
Враховано   У разі необхідності забезпечення Державної спеціальної служби транспорту може проводитися підприємствами Міністерства транспорту України, а також за окремими угодами, у тому числі із закордонними організаціями, за умов додержання норм і правил використання коштів, визначених чинним законодавством України.  
    -127- Круглов М.П.
Частину п'яту статті 18 доповнити такими словами: "за умов додержання норм і правил використання коштів, визначених чинним законодавством України".  
Враховано    
103. Стаття 19. Правовий режим майна Державної спеціальної служби транспорту      Стаття 19. Правовий режим майна Державної спеціальної служби транспорту  
104. Майно, що закріплене за Державною спеціальною службою транспорту, є державною власністю, що перебуває у сфері управління Міністерства транспорту України і належить їй на праві оперативного управління.   -128- Атрошенко В.А.
У частині першій статті 19 слова „...на праві..." замінити словами „...на правах...".  
Враховано   Майно, що закріплене за Державною спеціальною службою транспорту, є державною власністю, що перебуває у сфері управління Міністерства транспорту України, і належить їй на правах оперативного управління.  
105. Статус майна визначається відповідно до законодавства України.   -129- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 19 словосполучення „...законодавства України" замінити словом „...закону".  
Враховано редакційно   Статус майна визначається чинним законодавством України.  
106. Стаття 20. Господарська діяльність Державної спеціальної служби транспорту   -130- Беспалий Б.Я.
Статтю 20 вилучити.  
Враховано частково через зміну змісту статті  Стаття 20. Господарська діяльність Державної спеціальної служби транспорту  
107. Господарська діяльність Державної спеціальної служби транспорту здійснюється відповідно до законодавства України. Доходи підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, отримані від господарської діяльності, використовуються на оновлення її матеріально-технічної бази та виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань відповідно до кошторису Міністерства транспорту України.   -131- Горбаль В.М.
У статті 20 після слів „...службу транспорту завдань..." слова „...відповідно до..." замінити словами „...в межах...".  
Враховано частково через зміну змісту статті  Господарська діяльність юридичних осіб, що входять до складу Державної спеціальної служби транспорту, здійснюється відповідно до законодавства України.  
    -132- Круглов М.П.
Статтю 20 викласти в такій редакції: "Господарська діяльність юридичних осіб, що входять до складу Державної спеціальної служби транспорту, здійснюється відповідно до законодавства України".  
Враховано    
108. Розділ V. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ   -133- Горбаль В.М.
Нумерацію розділу КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ замінити з V на VІІ.  
Враховано   Розділ VІІ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ  
109. Стаття 21. Контроль Верховної Ради України   -134- Горбаль В.М.
Назву статті 21 викласти у новій редакції: „Контроль Верховної Ради України і Президента України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту"  
Враховано   Стаття 21. Контроль Верховної Ради України і Президента України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту  
110. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту здійснюється відповідно до Конституції і законів України.   -135- Горбаль В.М.
Статтю 21 доповнити частиною такого змісту: „Президент України здійснює контроль за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту відповідно до своїх повноважень, визначених Конституцією України".  
Враховано   Контроль Верховної Ради України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту здійснюється відповідно до Конституції і законів України. Президент України здійснює контроль за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту відповідно до своїх повноважень, визначених Конституцією України.  
111. Стаття 22. Контроль Президента України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту   -136- Беспалий Б.Я.
Статтю 22 вилучити.  
Враховано частково через зміну змісту статті  Стаття 22. Контроль Міністерства транспорту України і Генерального штабу Збройних Сил України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту  
    -137- Горбаль В.М.
Назву статті 22 викласти у новій редакції: „Контроль Міністерства транспорту України і Генерального штабу Збройних Сил України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту".  
Враховано    
112. Контроль за діяльністю Державної спеціальної служби України здійснюється Президентом України відповідно до повноважень, визначених Конституцією України.   -138- Горбаль В.М.
Статтю 22 викласти у такій редакції „Міністерство транспорту України здійснює контроль дотримання законодавства у Державній спеціальній службі транспорту. Генеральний штаб Збройних Сил України спільно з Мністерством транспорту України здійснює контроль за станом здатності і готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених на неї обов'язків в особливий період".  
Враховано частково   Генеральний штаб Збройних Сил України спільно із Міністерством транспорту України здійснює контроль за станом здатності та готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених на неї обов'язків в особливий період.  
    -139- Крючков Г.К.
Статтю 22 з повноваженнями Міністерства транспорту України і Генерального штабу Збройних Сил України, що виписані у ст. 9,10, виключити.  
Враховано    
113. Стаття 23. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної спеціальної служби транспорту Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної спеціальної служби транспорту здійснюється органами прокуратури в порядку, визначеному Конституцією та законами України.      Стаття 23. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної спеціальної служби транспорту Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної спеціальної служби транспорту здійснюється органами прокуратури в порядку, визначеному Конституцією та законами України.  
114. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -140- Горбаль В.М.
Нумерацію розділу ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ замінити з VІ на VІІІ.  
Враховано   Розділ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
115. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.   -141- Горбаль В.М.
У частині першій розділу VІІІ після слова „...його..." додати слово „...офіційного...".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
116. 2. Кабінетові Міністрів України: у відповідності з Указом Президента України від 27 січня 2003 року №46/2003 "Про передачу залізничних військ Збройних Сил України у підпорядкування Міністерству транспорту України" передати залізничні війська Збройних Сил України з підпорядкування Міністерства оборони України до Міністерства транспорту України і перетворити їх на Державну спеціальну службу транспорту, визначити етапи та строки їх реформування.   -142- Крук Ю.Б.
Абзац перший пункту 2 розділу VІІІ доповнити реченням такого змісту „...у тому числі переходу на комплектування особовим складом Державної спеціальної служби транспорту за контрактом".  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України: у відповідності з Указом Президента України від 27 січня 2003 року №46/2003 "Про передачу залізничних військ Збройних Сил України у підпорядкування Міністерству транспорту України" передати залізничні війська Збройних Сил України з підпорядкування Міністерства оборони України до Міністерства транспорту України і перетворити їх на Державну спеціальну службу транспорту, визначити етапи та строки їх реформування, у тому числі переходу на комплектування особовим складом Державної спеціальної служби транспорту за контрактом;  
117. у тримісячний строк:   -143- Горбаль В.М.
У абзаці другому пункту другого розділу VІІІ після слова „...строк..." додати словосполучення „...з дати набрання чинності цього Закону".  
Враховано   у тримісячний строк з дати набрання чинності цим Законом:  
118. подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України, що випливають з цього Закону; привести у відповідність з цим Законом власні нормативно-правові акти; забезпечити приведення у відповідність з цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.   -144- Горбаль В.М.
У абзаці шостому пункту другого розділу VІІІ після слів „...нормативно-правових актів..." додати слово „...відповідних...".  
Враховано   подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону; привести у відповідність із цим Законом власні нормативно-правові акти; забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.  
119. 3. У зв'язку з виведенням залізничних військ зі складу Збройних Сил України і перетворенням їх на Державну спеціальну службу транспорту скоротити, починаючи з 2004 року, чисельність Збройних Сил України, встановлену статтею 1 Законом України від 7 грудня 2000 року „Про чисельність Збройних Сил України на 2000-2005 роки", на 5 тисяч осіб.      3. У зв'язку з виведенням залізничних військ зі складу Збройних Сил України і перетворенням їх на Державну спеціальну службу транспорту скоротити, починаючи з 2004 року, чисельність Збройних Сил України, встановлену статтею 1 Закону України від 7 грудня 2000 року „Про чисельність Збройних Сил України на 2000-2005 роки", на 5 тисяч осіб.  
120. 4. За військовослужбовцями залізничних військ, які перейшли до Державної спеціальної служби транспорту, зберігаються військові звання, присвоєні їм під час проходження служби у Збройних Силах України.   -145- Павлюк М.П.
Пункт 4 вилучити.  
Відхилено   4. За військовослужбовцями залізничних військ, які перейшли до Державної спеціальної служби транспорту, зберігаються військові звання, присвоєні їм під час проходження служби у Збройних Силах України.