Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Закон України  
1. Про внесення змін до Закону України      Про внесення змін до Закону України  
2. "Про спеціальний режим інвестиційної та      "Про спеціальний режим інвестиційної та  
3. інноваційної діяльності технологічних парків"      інноваційної діяльності технологічних парків  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. І. Внести до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 363; 2002 р., № 33, ст. 238) такі зміни:   -1- Родіонов М.К.
У преамбулі після слів "Укрінфотех" (м. Київ)" доповнити словами "Еко-Україна" (м .Донецьк),  
Враховано   .І. Внести до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 363; 2002 р., № 33, ст. 238) такі зміни: 1. Преамбулу після слів "Укрінфотех" (м. Київ)" доповнити словами "Агротехнопарк" (м. Київ), "Еко-Україна" (м. Донецьк), "Наукові і навчальні прилади" (м. Суми), "Текстиль" (м. Херсон), "Ресурси Донбасу" (м. Донецьк), УМБІЦЕНТ (м.Одеса), "Яворів" (Львівська область).  
    -2- Калінчук В.А.
У преамбулі доповнити словами Агротехнопарк (м. Київ)  
Враховано    
    -3- Юхновський І.Р.
Преамбулу після слів "Укрінфотех" (м. Київ)" доповнити словами "Агротехнопарк" (м. Київ), "Еко-Україна" (м. Донецьк), "Наукові і навчальні прилади" (м. Суми), "Текстиль" (м. Херсон), "Ресурси Донбасу" (м. Донецьк), "Яворів" (Львівська область)  
Враховано    
    -4- Кармазін Ю.А.
У преамбулі доповнити словами "УМБІЦЕНТ" (м.Одеса)  
Враховано    
6. 1. У статті 1:   -5- Юхновський І.Р.
Викласти цю статтю повністю з врахуванням внесених змін  
Враховано   2. Статтю 1 викласти у такій редакції:  
7. абзаци другий, третій і п'ятий викласти у такій редакції:      "Стаття 1. Терміни, які вживаються в цьому Законі. 1. Для цілей цього закону терміни вживаються в такому значенні:  
8. "технологічний парк - юридична особа або об'єднання юридичних осіб (учасників) на підставі договору про організацію та функціонування технологічного парку, метою яких є діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів, виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та конкурентоспроможної на світовому ринку продукції;   -6- Юхновський І.Р.
Ситник К.М.
Родіонов М.К.
технологічний парк - група юридичних осіб (далі учасників технологічного парку) що уклали договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного парку з метою створення організаційних засад щодо забезпечення діяльності учасників технологічного парку у виконанні інвестиційних та інноваційних проектів з виробничого впровадження наукомістких розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції;  
Враховано   1) технологічний парк - група юридичних осіб (далі - учасники технологічного парку), що уклали договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного парку з метою створення організаційних засад щодо забезпечення діяльності учасників технологічного парку у виконанні інвестиційних та інноваційних проектів з виробничого впровадження наукомістких розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції;  
    -7- Горбаль В.М.
вилучити слова: " та конкурентоспроможної на світовому ринку продукції"  
Враховано    
    -8- Кармазін Ю.А.
Викласти початок абзацу у редакції: "технологічний парк - юридична особа або об'єднання юридичних осіб далі (учасників) на підставі договору про організацію та функціонування технологічного парку" далі за текстом  
Враховано частково    
    -9- Довгий Т.О.
після слів "високих технологій та" доповнити словами "серійного випуску"  
Враховано частково    
9. доповнити статтю абзацом такого змісту:       
10. "договір про організацію та функціонування технологічного парку - договір між юридичними особами - суб'єктами наукової, науково-технічної та підприємницької діяльності (учасниками технологічного парку), укладений з метою створення технологічного парку, що містить відомості про склад учасників технологічного парку, напрями інноваційної діяльності, органи (орган) управління технологічного парку та порядок прийняття ними рішень, права та обов'язки учасників, порядок фінансування діяльності керівного органу та органів управління, прийняття нових учасників та виключення з числа учасників, порядок ліквідації технологічного парку (припинення дії договору) та розподілу майна між ними".   -10- Юхновський І.Р.
вважати цей абзац абзацом другим у такій редакції: "договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного парку (далі договір) - договір між юридичними особами - учасниками технологічного парку, що містить відомості про склад учасників технологічного парку, їх права та обов'язки, пріоритетні напрями діяльності технологічного парку, органи управління та керівний орган технологічного парку, їх повноваження та порядок прийняття ними рішень, порядок фінансування діяльності органів управління та керівного органу, порядок прийняття нових учасників технологічного парку та виключення з числа учасників технологічного парку, порядок ліквідації технологічного парку (припинення дії договору);  
Враховано   2) договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного парку (далі договір) - договір між юридичними особами - учасниками технологічного парку, що містить відомості про склад учасників технологічного парку, їх права та обов'язки, пріоритетні напрями діяльності технологічного парку, органи управління та керівний орган технологічного парку, їх повноваження та порядок прийняття ними рішень, порядок фінансування діяльності органів управління та керівного органу, порядок прийняття нових учасників технологічного парку та виключення з числа учасників технологічного парку, порядок ліквідації технологічного парку (припинення дії договору);  
    -11- Ситник К.М.
Родіонов М.К.
початок абзацу викласти у редакції: "договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного парку" далі за текстом  
Враховано    
    -12- Кармазін Ю.А.
викласти початок абзац у такій редакції: "договір про організацію та функціонування технологічного парку - договір між юридичними особами - учасниками технологічного парку " далі за текстом  
Враховано    
11. "учасники технологічного парку - юридичні особи - суб'єкти наукової, науково-технічної та підприємницької діяльності, що уклали в установленому Кабінетом Міністрів України порядку договір про організацію та функціонування технологічного парку або приєдналися до цього договору з метою виконання інвестиційних та інноваційних проектів, виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та конкурентоспроможної на світовому ринку продукції";   -13- Юхновський І.Р.
третій абзаци викласти у редакції: учасники технологічного парку - юридичні особи - суб'єкти наукової, науково-технічної, підприємницької діяльності, що уклали між собою договір згідно цього Закону або приєдналися до цього договору ;  
Враховано   3) учасники технологічного парку - юридичні особи- суб'єкти наукової, науково-технічної, підприємницької діяльності, що уклали між собою договір згідно цього Закону або приєдналися до цього договору ; 4) керівний орган технологічного парку - юридична особа - один із учасників технологічного парку, на якого за договором покладені функції поточного керівництва діяльністю технологічного парку щодо оформлення інвестиційних та інноваційних проектів, використання коштів спеціального рахунку технологічного парку та контролю за використанням коштів зі спеціальних рахунків його учасників, перевірки та підготовки пропозицій з внесення змін або припинення виконання проектів технологічного парку, підготовки звітів про діяльність технологічного парку, представлення інтересів учасників технологічного парку в органах державної влади та місцевого самоврядування, укладення відповідно до законодавства договорів від імені технологічного парку та інші функції відповідно до договору;  
    -14- Ситник К.М.
Родіонов М.К.
після слів "що уклали" записати у редакції: "між собою договір про спільну діяльність без об'єднання вкладів учасників щодо організації та функціонування технологічного парку або приєдналися до цього договору".  
Враховано    
    -15- Васадзе Т.Ш.
Слова "або приєдналися до цього договору" виключити  
Враховано    
    -16- Горбаль В.М.
вилучити слова: " та конкурентоспроможної на світовому ринку продукції"  
Враховано    
    -17- Кармазін Ю.А.
Викласти абзац у редакції: "учасники технологічного парку - юридичні особи, що уклали в установленому Кабінетом міністрів України договір про організацію та функціонування технологічного парку, виконання інвестиційних та інноваційних проектів по розробці наукоємних розробок, високих технологій та конкурентоспроможної на світовому ринку продукції";  
Враховано частково    
    -18- Юхновський І.Р.
доповнити статтю абзацом четвертим у редакції: керівний орган технологічного парку - юридична особа - один із учасників технологічного парку, на якого за договором покладені функції поточного керівництва діяльністю технологічного парку щодо оформлення інвестиційних та інноваційних проектів, використання коштів спеціального рахунку технологічного парку та контролю за використанням коштів зі спеціальних рахунків його учасників, перевірки та підготовки пропозицій з внесення змін або припинення виконання проектів технологічного парку, підготовки звітів про діяльність технологічного парку, представлення інтересів учасників технологічного парку в органах державної влади та місцевого самоврядування, укладення відповідно до чинного законодавства, договорів від імені технологічного парку та інші функції відповідно до договору;  
Враховано    
12. дочірнє підприємство - підприємство, створене для виконання інвестиційних, інноваційних проектів, випуску інноваційної продукції, єдиним засновником якого є технологічний парк";   -19- Кармазін Ю.А.
після слів "єдиним засновником" доповнити словами "власником"  
Враховано   5) дочірнє підприємство - підприємство, що створене для виконання проектів технологічного парку, єдиним засновником і власником якого є керівний орган технологічного парку; 6) спільне підприємство - підприємство, що створено для виконання проектів технологічного парку, одним із засновників якого є учасник технологічного парку, а іншими - резиденти чи нерезиденти, внесок яких до статутного фонду становить суму в національній валюті, еквівалентну не менше: для резидентів - 50 000 доларів США; для нерезидентів - 100 000 доларів США; 7) інноваційний проект - комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, його учасників, дочірніх і спільних підприємств, співвиконавців та виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та промислового виробництва інноваційної продукції, а також щодо фінансового, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення виробничого впровадження нових товарів та надання послуг; 8) інвестиційний проект - комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, його учасників, дочірніх і спільних підприємств, співвиконавців та виробників продукції щодо реалізації майнових та інтелектуальних цінностей як інвестора, так і власних з метою одержання прибутку та/або досягнення соціального ефекту; 9) інноваційний або інвестиційний проект технологічного парку (далі проект технологічного парку) - підготовлений технологічним парком проект, що , пройшов у встановленому порядку експертизу і внесений до державного реєстру, який веде центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності. При реалізації проекту технологічного парку діє спеціальний режим інвестиційної і інноваційної діяльності; 10) спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності - правовий режим, який передбачає встановлення податкових пільг при реалізації проектів технологічних парків, а також надання іншої державної підтримки щодо стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств при виконанні проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків; 11) пріоритетні напрями діяльності технологічного парку - економічно і соціально обумовлені напрями науково-технічної ті інноваційної діяльності технологічного парку, що відповідають визначеним законодавством науково-технічним і інноваційним пріоритетам і спрямовані на промисловий випуск конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею внутрішнього ринку та забезпечення експортного потенціалу держави." 3. Статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Особливості запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності. 1. Спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності запроваджується для технологічного парку строком на 15 років і діє при виконанні проектів технологічного парку. 2. Пріоритетні напрями діяльності для кожного із технологічних парків розробляються відповідно до законів України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", розглядаються Президією Національної академії наук України та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності за узгодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти. 3. Розгляд, експертиза, реєстрація, інвестиційних та інноваційних проектів здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 4. Свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку видається центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності у строк, що не може перевищувати 90 днів з дня подачі інвестиційних та інноваційних проектів у встановленому порядку. 5. Свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку видається на строк реалізації цього проекту, але не більше як на п'ять років, і є підставою для запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності відповідно до цього Закону та відкриття спеціальних рахунків. 6. Контроль за діяльністю технологічних парків здійснює Наглядова рада з питань діяльності технологічних парків при Кабінеті Міністрів України. Положення про Наглядову раду затверджується Кабінетом Міністрів України."  
    -20- Довгий Т.О.
замість слів " є учасник технопарку" записати слова " керівний орган технологічного парку";  
Враховано    
    -21- Юхновський І.Р.
Викласти абзац шостий у редакції " спільне підприємство - підприємство, що створено для виконання проектів технологічного парку, одним із засновників якого є учасник технологічного парку, а іншими - резиденти чи нерезиденти, внесок яких до статутного фонду становить суму в національній валюті, еквівалентну не менше: для резидентів - 50 000 доларів США; для нерезидентів - 100 000 доларів США;"  
Враховано    
    -22- Юхновський І.Р.
вважати абзаци п'ятий і шостий Закону абзацами сьомим та восьми і викласти їх у такій редакції: "інноваційний проект - комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, його учасників, дочірніх і спільних підприємств, співвиконавців та виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та виробництва інноваційної продукції, а також щодо фінансового, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення виробничого впровадження нових товарів та надання послуг; інвестиційний проект - комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, його учасників, дочірніх і спільних підприємств, співвиконавців та виробників продукції щодо реалізації майнових та інтелектуальних цінностей як інвестора, так і власних з метою одержання прибутку та/або досягнення соціального ефекту"  
Враховано    
    -23- Юхновський І.Р.
доповнити абзацом дев'яти такого змісту: "інноваційний або інвестиційний проект технологічного парку (далі проект технологічного парку)- проект, що прийнятий технологічним парком, пройшов у визначеному чинним законодавством порядку експертизу і внесений до державного реєстру інвестиційних та інноваційних проектів, який веде центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності. При реалізації проекту технологічного парку діє спеціальний режим інвестиційної і інноваційної діяльності;  
Враховано    
    -24- Юхновський І.Р.
вважати абзаци сьомий восьмий Закону абзацами десяти одинадцятим і викласти їх у такій редакції: "спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності - правовий режим, який передбачає встановлення податкових та митних пільг при реалізації проектів технологічних парків, а також надання іншої державної підтримки щодо стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств щодо виконання проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків; пріоритетні напрями діяльності технологічного парку - економічно і соціально обумовлені напрями науково-технічної ті інноваційної діяльності технологічного парку, що відповідають визначеним законодавством науково-технічним і інноваційним пріоритетам і спрямовані на випуск конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею внутрішнього ринку та забезпечення експортного потенціалу держави."  
Враховано    
    -25- Юхновський І.Р.
Статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Особливості запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності. 1. Спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності запроваджується для технологічного парку строком на 15 років і діє при виконанні проектів технологічного парку. 2. Пріоритетні напрями діяльності для кожного із технологічних парків розробляються відповідно до законів України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", розглядаються Президією Національної академії наук України та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності за узгодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти. 3. Розгляд, експертизу, реєстрацію, інвестиційних та інноваційних проектів здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 4. Свідоцтво про реєстрацію проекту технологічного парку видається центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності у строк, що не може перевищувати 90 днів з дня подачі інвестиційних та інноваційних проектів у встановленому порядку. 5. Свідоцтво про реєстрацію проекту технологічного парку видається на строк реалізації цього проекту, але не більше як на п'ять років, і є підставою для запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності згідно цього Закону та відкриття спеціальних рахунків. 6. Контроль за діяльністю технологічних парків здійснює Наглядова рада з питань діяльності технологічних парків при Кабінеті Міністрів України відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
13. 2. Частину четверту статті 4 викласти у такій редакції:      3. Частину четверту статті 4 викласти у такій редакції:  
14. "4. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства, яким надаються пільги згідно з частинами першою і другою цієї статті, забезпечують ведення окремого бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з виконанням інвестиційних та інноваційних проектів, відповідно до цього Закону. Кошти, зараховані протягом встановленого цим Законом строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності на спеціальні рахунки учасників - виконавців інвестиційних та інноваційних проектів і не використані протягом наступних трьох місяців після закінчення виконання проекту, підлягають зарахуванню до Державного бюджету України".   -26- Юхновський І.Р.
Викласти цю частину у редакції: " 4. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства за проектами технологічних парків, які вони проводять, здійснюють окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, пов'язаних з виконанням цих проектів. Кошти зараховані на спеціальні рахунки учасників технопарків, дочірніх, спільних підприємств не включаються до валових доходів, а витрати із цих спеціальних рахунків не включаються до валових витрат. Матеріальні та нематеріальні активи, що були створені або придбані для виконання проектів технологічних парків, після закінчення строку дії цих проектів залишаються у розпорядженні учасників технопарків, дочірніх, спільних підприємств - виконавців проектів технологічних парків і не включаються до складу їх валових доходів. Кошти, зараховані протягом встановленого цим Законом строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності на спеціальні рахунки учасників - виконавців проектів технологічних парків і не використані ними протягом наступних трьох місяців після закінчення строку виконання проекту технологічного парку, зараховуються до Державного бюджету України."  
Враховано   "4. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства здійснюють окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, пов'язаних з виконанням проектів технологічних парків. Кошти зараховані на спеціальні рахунки учасників технологічних парків, дочірніх, спільних підприємств не включаються до валових доходів, а витрати із цих спеціальних рахунків не включаються до валових витрат. Матеріальні та нематеріальні активи, що були створені або придбані для виконання проектів технологічних парків, після закінчення строку дії цих проектів залишаються у розпорядженні учасників технопарків, дочірніх, спільних підприємств - виконавців проектів технологічних парків і не включаються до складу їх валових доходів. Кошти, зараховані протягом встановленого цим Законом строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності на спеціальні рахунки учасників - виконавців проектів технологічних парків і не використані ними згідно цього Закону протягом наступних трьох місяців після закінчення строку виконання проекту технологічного парку, зараховуються до Державного бюджету України."  
    -27- Ситник К.М.
Родіонов М.К.
Доповнити абзац словами у редакції: "Матеріальні та нематеріальні активи, що були створені або придбані для виконання проектів технологічних парків, після закінчення строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності передаються на баланс виконавців цих проектів без включення їх до складу валових доходів".  
Враховано    
    -28- Горбаль В.М.
після слів: "не використані" доповнити словами у редакції "на впровадження цих проектів". Далі за текстом  
Враховано частково    
15. 3. Частину третю статті 5 викласти у такій редакції:      3. Частину третю статті 5 викласти у такій редакції:  
16. "3. У разі недотримання учасниками - виконавцями інвестиційних та інноваційних проектів своїх зобов'язань за проектами діяльність з виконання цих проектів припиняється. При цьому виконавці проектів зобов'язані за наслідками податкового періоду, на який припадає припинення виконання проектів, збільшити свої податкові зобов'язання на суму вивільнених від оподаткування коштів за весь період виконання таких проектів, а також сплатити пеню, нараховану на зазначену суму, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання та за період від дати вивільнення таких коштів до дати їх сплати до бюджету".   -29- Васюник І.В.
після слів "інвестиційних та інноваційних проектів" дати цю частину і редакції " плану-графіку виконання своїх зобов'язань за проектами на термін, що перевищує 20% часу, передбаченого на виконання проекту, або невиконання інвестиційних зобовязань на суму, що перевищує 10% загального кошторису проекту діяльність з виконання цих проектів припиняється центральним органом виконавчої влади з питань науки" Далі за текстом  
Враховано частково   "3. У разі недотримання учасниками технологічних парків, дочірніми та спільними підприємствами положень статей 4, 6 цього Закону державна реєстрація таких проектів технологічних парків скасовується за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності. При цьому учасники технологічних парків, дочірні та спільні підприємства - виконавці таких проектів зобов'язані за наслідками податкового періоду, на який припадає скасування державної реєстрації проектів технологічних парків, збільшити свої податкові зобов'язання на суму вивільнених від оподаткування коштів з дати виникнення такого порушення до дати прийняття рішення про скасування державної реєстрації проекту, а також сплатити пеню, нараховану на зазначену суму, виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання за такий період." 4. У тексті Закону слова "інноваційні та інвестиційні проекти" у всіх відмінниках замінити словами "проекти технологічних парків" у відповідних відмінниках  
    -30- Горбаль В.М.
У першому реченні абзацу після слів "цих проектів" доповнити слова у редакції "з боку таких учасників" У другому реченні абзацу після слів "При цьому виконавці проектів" доповнити словами "що не дотрималися своїх зобов'язань та припинили діяльність за проектами", а після слів "Національного банку" замінити слів "що діяла на день збільшення податкового зобов'язання" записати слова у редакції " що діяла на момент припинення діяльності за проектом"  
Враховано частково    
    -31- Довгий Т.О.
У другому реченні частини слова "за весь період виконання таких проектів" замінити словами "за період, обчислений з моменту допущення виконавцями факту недотримання своїх зобов'язань проектами", слова " "за період від дати вивільнення таких коштів до дати сплати до бюджету" замінити словами "за період, обчислений з моменту допущення виконавцями факту недотримання своїх зобов'язань за проектами до дати сплати вказаної суми до бюджету"  
Враховано    
    -32- Юхновський І.Р.
" 3. У разі недотримання учасниками технологічних парків, дочірніми та спільними підприємствами положень цього Закону щодо виконання проектів технологічних парків державна реєстрація таких проектів технологічних парків скасовується за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності. При цьому учасниками технологічних парків, дочірні та спільні підприємства - виконавці таких проектів зобов'язані за наслідками податкового періоду, на який припадає скасування державної реєстрації проектів, збільшити свої податкові зобов'язання на суму вивільнених від оподаткування коштів за період, обчислений з моменту допущення виконавцями факту недотримання положень цього Закону за цими проектами, а також сплатити пеню, нараховану на зазначену суму, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання за період, обчислений з моменту допущення виконавцями факту порушень цього Закону за проектами технологічних парків до дати сплати вказаної суми до бюджету"  
Враховано    
    -33- Юхновський І.Р.
Внести додатковий пункт у редакції " У тексті Закону слова "інноваційні та інвестиційні проекти" замінити у всіх відмінниках словами "проекти технологічного парку" у відповідних відмінниках  
Враховано    
17. ІІ. Прикінцеві положення   -34- Родіонов М.К.
Калетнік Г.М.
Юхновський І.Р.
Доповнити прикінцеві положення розділом: Внести такі зміни до законів України: 1.) абзац дванадцятий пункту 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України. 1997 р., №21, ст.156; 2000 р., №35, ст.283; 2002 р., №5, ст. 31) викласти у такій редакції: "Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків податок на додану вартість справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків"; 2) абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27. ст.181; 2000 р., №35, ст. 283; 2002 р., №5, ст. 31) викласти у такій редакції: "Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків податок на прибуток платників податку - технологічних парків, їх учасників, дочірніх та спільних підприємств - справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків".  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 розділ І, який набирає чинності з 1 січня 2005 року. 2. Внести зміни до таких законів України: 1.) абзац дванадцятий пункту 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України. 1997 р., №21, ст.156; 2000 р., №35, ст.283; 2002 р., №5, ст. 31) викласти у такій редакції: "Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків податок на додану вартість справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків"; 2) абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27. ст.181; 2000 р., №35, ст. 283; 2002 р., №5, ст. 31) викласти у такій редакції: "Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків податок на прибуток платників податку - технологічних парків, їх учасників, дочірніх та спільних підприємств - справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків".  
18. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.       
19. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.      3. Кабінету Міністрів України в місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
20. 3. Договори про спільну діяльність юридичних осіб (учасників технологічних парків) щодо створення технологічних парків, укладені до набрання чинності цим Законом, вважати дійсними протягом визначеного такими договорами строку.   -35- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 прикінцевих положень дати у редакції: "Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 розділ І, який набирає чинності з 1 січня 2005 року"  
Враховано   4. Договори про спільну діяльність юридичних осіб (учасників технологічних парків) щодо виконання інвестиційних і інноваційних проектів, які були укладені до набрання чинності цим Законом, вважаються дійсними протягом визначеного такими договорами строку.  
    -36- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт 3 у такій редакції: "Зміни передбачені цим Законом не є підставою для припинення дії договорів про спільну діяльність юридичних осіб (учасників технологічних парків) щодо створення технологічних парків, які були укладені до набрання чинності цим Законом"  
Враховано частково