Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : І. Внести до Закону України "Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2) такі зміни:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : І. Внести до Закону України "Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2) такі зміни:  
2. Доповнити статтю 1 частинами п'ятою і шостою такого змісту: "До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.   -1- Волков О.М.
Виключити другий абзац частини 1 розділу І як такий, що суперечить ст.46 Конституції України, згідно з якою будь-які види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.  
Враховано   1. У частині першій статті 1 слова і цифри "І і ІІ групи, непрацюючі інваліди з дитинства ІІІ групи, а також" замінити словом "і". 2. В абзаці четвертому частини першої статті 2 слова "непрацюючим" виключити.  
    -2- Атрошенко В.А.
В доповненні статті 1 частиною п'ятою після слів "прожиткового мінімуму" додати фразу наступного змісту: "відповідної категорії громадян".  
Враховано в інш. ред. (ст.3)   
3. При визначенні права на встановлення надбавки на догляд застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність для сім'ї."   -3- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому пункту 1 розділу І проекту Закону виключити слова "для осіб, які втратили працездатність для сім'ї".  
Враховано в інш. ред.   
    -4- Шаров І.Ф.
В абзаці першому статті 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства" виключити слова "І і ІІ групи, непрацюючі інваліди з дитинства ІІІ групи" і викласти цей абзац у такій редакції: "Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства і діти-інваліди віком до 16 років".  
Враховано    
    -5- Шаров І.Ф.
В абзаці четвертому частини першої статті 2 виключити слово "непрацюючим".  
Враховано    
4. 2. Викласти частини першу, другу, третю статті 3 у такій редакції: "Стаття 3. Надбавка на догляд Інвалідам з дитинства І групи встановлюється надбавка на догляд за ними у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.      3. Статтю 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Надбавка на догляд Інвалідам з дитинства І групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 50відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надбавка на догляд призначається одинокій матері (батьку) незалежно від факту роботи і середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, і встановлюється у розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 30 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на дитину-інваліда віком від 6до 16 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років. Надбавка на догляд, що призначається в інших випадках встановлюється у розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 30 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на дитину-інваліда віком від 6 до 16 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6до 18 років та за умови, що середньомісячний сукупний доход сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, за попередні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї.  
5. Надбавка на догляд призначається одинокій матері (батьку) незалежно від факту роботи і середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, і встановлюється у розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на дитину-інваліда віком від 6 до 16 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.   -6- Атрошенко В.А.
Частину другу статті 3 після слів "у розмірі:" викласти в такій редакції: "на дитину-інваліда віком до 6 років - 30 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від6 до 18 років".  
Враховано   Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом".  
    -7- Цибенко П.С.
Альошин В.Б.
У статті 3 доцільно конкретизувати умови призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом до 16 років незалежно від факту роботи батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.  
Враховано    
6. Надбавка на догляд, що призначається в інших випадках, встановлюється у розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на дитину-інваліда віком від 6 до 16 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та за умови, що середньомісячний сукупний доход сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, за попередні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї."   -8- Шаров І.Ф.
У частині четвертій статті 3 виключити слова "працездатних" та "одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику з числа інвалідів І або ІІ групи, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом" і викласти у такій редакції: "Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом".  
Враховано   4. У частині першій статті 4 слова і цифри "І і ІІ групи, непрацюючим інвалідам з дитинства ІІІ групи" виключити.  
    -9- Шаров І.Ф.
У частині першій статті 4 виключити слова "І і ІІ групи, непрацюючим інвалідам з дитинства ІІІ групи".  
Враховано    
7. 3. Викласти статтю 5 у такій редакції: "Стаття 5. Строк виплати державної соціальної допомоги при зміні групи інвалідності У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога у новому розмірі виплачується інваліду з дитинства з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна призводить до збільшення розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності, при зменшенні розміру.      5. Статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Строк виплати державної соціальної допомоги при зміні групи інвалідності У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога у новому розмірі виплачується інваліду з дитинства з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги. Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 16-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за її заявою (недієздатним - за заявою опікуна) з дня встановлення групи інвалідності в разі збільшення розміру допомоги, але з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлена група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги".  
8. Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 16-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за її заявою (недієздатним - за заявою опікуна) з дня встановлення групи інвалідності у разі збільшення розміру допомоги, але з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлена група інвалідності, при зменшенні розміру."   -10- Шаров І.Ф.
У частині п'ятій статті 8 виключити слова "Непрацюючі інваліди з дитинства ІІІ групи, а також".  
Враховано   6. У частині п'ятій статті 8 слова і цифри "непрацюючі інваліди з дитинства ІІІ групи, а також" виключити.  
9. 4. Викласти частину другу статті 10 у такій редакції: "Виплата державної соціальної допомоги провадиться щомісячно за поточний місяць у встановлені органами соціального захисту населення строки."   -11- Шаров І.Ф.
У частині третій статті 10 виключити слова „І чи ІІ групи".  
Враховано   7. У статті 10: частину другу після слів "провадиться щомісячно" доповнити словами "за поточний місяць"; у частині третій слова і цифри "І чи ІІ групи" виключити.  
10. 5. Доповнити статтю 16 частиною другою такого змісту: "Видатки на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам є пріоритетними."   -12- Волков О.М.
Частину 5 розділу І доповнити реченням такого змісту: „В Державному бюджеті України статті видатків на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідів є захищеними і фінансуються у першочерговому порядку."  
Враховано   8. Статтю 16 доповнити частиною другою такого змісту: "У Державному бюджеті України статті видатків на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам є захищеними і фінансуються у першочерговому порядку" .  
11. ІІ. Прикінцеві положення. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а в частині, що стосується визначення права на призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом - з 1 січня 2004 року. 2. Кабінету Міністрів України: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.   -13- Кабінет Міністрів України
Пункт 1 розділу ІІ проекту Закону після слів „за дитиною-інвалідом" доповнити словами „та пункт 4 розділу І". Для того, щоб змінити систему виплати допомоги в поточному році необхідно в одному місяці виплатити допомогу за два місяці (попередній, що передбачено діючим порядком, та поточний, що передбачає даний проект). Таким чином, загальний обсяг фактичних нарахувань допомоги в поточному році збільшиться на суму місячного обсягу призначеної до виплати допомоги, тобто 12 місяць необхідно буде виплатити допомогу за 13 місяців. У зв'язку з цим, вважається за доцільне пункт 4 розділу І даного законопроекту ввести в дію з 1 січня 2004 року."  
Враховано в інш. ред.  ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.