Кількість абзаців - 87 Таблиця поправок


Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИ-СТАННЯ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ   -1- Назву проекту Закону викласти в такій редакції: "Про затвердження Загальнодержав-ної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 рр.".  Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИ-СТАННЯ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА 2004-2010 РР.  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Затвердити Загальнодержавну програму збереження та використання об'єктів культурної спадщини (додається).   -2- Горбаль В.М.
У тексті проекту Закону додати частину 2 у такій редакції: "Кабінету Міністрів України передбачати під час розроблення проектів Державного бюджету України виділення відповідних коштів на реалізацію заходів із збереження та використання об'єктів культурної спадщини на черговий рік".  
Враховано в редакції Комітету  1. Затвердити Загальнодержавну програму збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 рр. (додається). 2. Кабінету Міністрів України при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на реалізацію заходів, передбачених цією Програмою.  
3. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
4. Проект ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 2003 р. № ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА збереження та використання об'єктів культурної спадщини   -3- При підготовці проекту Закону до другого читання пропонуємо: 1. визначити реальні джерела інвестиційних ресурсів на проведення ремонтно-реставраційних робіт по збереженню пам'яток історії та архітектури, зокрема за рахунок іноземних інвесторів та вітчизняного приватного капіталу, і привести щорічні обсяги фінансування за пріоритетами і станом об'єктів; 2. конкретизувати і розширити заходи, які спрямовані на використання вітчизняних пам'яток історії та культури; 3. передбачити заходи з використання об'єктів культурної спадщини з широким використанням сучасних технологій та форм екскурсійної і туристичної діяльності.  Враховано в редакції Комітету  Проект ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 2004 р. № ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 рр.  
5. 1. Загальна частина      1. Загальна частина  
6. Культурна спадщина України є невід'ємною частиною світового культурного надбання. Питання її збереження регулюються Конституцією України, Законом України "Про охорону культурної спадщини", іншими нормативно-правовими актами.      Культурна спадщина України є невід'ємною частиною світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України "Про охорону культурної спадщини", іншими нормативно-правовими актами.  
7. Збереження і примноження культурних цінностей належить до пріоритетних напрямів політики держави у сфері культури. Відповідно до ратифікованих Верховною Радою України міжнародних конвенцій охорона культурної спадщини є міжнародно-правовим зобов'язанням нашої держави перед світовою спільнотою.      Збереження і примноження культурних цінностей належить до пріоритетних напрямів політики держави у сфері культури. Відповідно до ратифікованих Верховною Радою України міжнародних конвенцій охорона культурної спадщини є міжнародно-правовим зобов'язанням нашої держави перед світовою спільнотою.  
8. Ця Програма спрямована на вдосконалення правових, організаційних та матеріально-технічних засад у сфері охорони культурної спадщини і розрахована на період до 2010 року.      Ця Програма спрямована на вдосконалення правових, організаційних та матеріально-технічних засад у сфері охорони культурної спадщини і розрахована на період до 2010 року.  
9. В Україні на державному обліку перебуває понад 130 тис. пам'яток, з них 57206 - пам'ятки археології (у тому числі 418 - національного значення), 51364 - історії (у тому числі 142 - національного значення), 5926 - монументального мистецтва (в тому числі 44 - національного значення), 16293 - архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні (у тому числі 3541 - національного значення).      В Україні на державному обліку перебуває понад 130 тис. пам'яток, з них 57206 - пам'ятки археології (у тому числі 418 - національного значення), 51364 - історії (у тому числі 142 - національного значення), 5926 - монументального мистецтва (в тому числі 44 - національного значення), 16293 - архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні (у тому числі 3541 - національного значення).  
10. Функціонує 61 історико-культурний заповідник. До складу заповідників входять комплекси (ансамблі) пам'яток, що мають особливу культурну цінність, 13 заповідникам надано статус національних.      Функціонує 61 історико-культурний заповідник. До складу заповідників входять комплекси (ансамблі) пам'яток, що мають особливу культурну цінність, 13 заповідникам надано статус національних.  
11. Близько 9400 населених пунктів України мають понад 70 тис. об'єктів культурної спадщини, що потребують дослідження та взяття на облік. 401 населений пункт включено до Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.      Близько 9400 населених пунктів України мають понад 70 тис. об'єктів культурної спадщини, що потребують дослідження та взяття на облік. 401 населений пункт включено до Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.  
12. До Списку всесвітньої спадщини включено Софійський собор з архітектурним ансамблем, Києво-Печерську лавру у м. Києві, історичний центр м. Львова. Готуються для подання до ЮНЕСКО матеріали щодо інших визначних пам'яток, зокрема пам'яток міста Кам'янця-Подільського, з метою включення їх до цього Списку.   -4- Горбаль В.М.
У тексті частини 7 розділу 1 після слів "до списку" слово "всесвітньої" замінити словом "світової".  
Відхилено "Список всесвітньої спадщини" є термі-ном Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природ-ної спадщини.  До Списку всесвітньої спадщини включено Софійський собор з архітектурним ансамблем, Києво-Печерську лавру у м. Києві, історичний центр м. Львова. Готуються для подання до ЮНЕСКО матеріали щодо інших визначних пам'яток, зокрема пам'яток міста Кам'янця-Подільського, з метою включення їх до цього Списку.  
13. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 р. № 1330 затверджено Комплексну програму паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003 - 2010 роки, що сприятиме вдосконаленню ведення обліку об'єктів культурної спадщини, забезпеченню їх державної реєстрації.      Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 р. № 1330 затверджено Комплексну програму паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003 - 2010 роки, що сприятиме вдосконаленню ведення обліку об'єктів культурної спадщини, забезпеченню їх державної реєстрації.  
14. Держава виділяє кошти для фінансування державних програм щодо збереження нерухомих пам'яток, однак в останні роки обсяг робіт з реставрації та ремонту пам'яток архітектури та містобудування значно зменшився, у зв'язку з чим потужності реставраційних організацій використовуються менше ніж на 20 відсотків.      Держава виділяє кошти для фінансування державних цільових програм щодо збереження нерухомих пам'яток, однак в останні роки обсяг робіт з реставрації та ремонту пам'яток архітектури та містобудування значно зменшився, у зв'язку з чим потужності реставраційних організацій використовуються менше ніж на 20 відсотків.  
15. На сьогодні понад 200 пам'яток архітектури національного значення потребують проведення найневідкладніших протиаварійних та консерваційних робіт.      На сьогодні понад 200 пам'яток архітектури національного значення потребують проведення найневідкладніших протиаварійних та консерваційних робіт.  
16. Участь недержавних фінансових фондів у справі збереження об'єктів культурної спадщини є незначною.      Участь недержавних фінансових фондів у справі збереження об'єктів культурної спадщини є незначною.  
17. Розв'язання проблем пам'яткоохоронної сфери, її розвиток та фінансове забезпечення потребує вдосконалення нормативно-правової бази. Необхідно, зокрема, внести до Земельного кодексу України норму, яка б передбачала необхідність погодження громадянами проекту приватизації земельних ділянок в межах земель історико-культурного призначення з органами охорони культурної спадщини.   -5- Горбаль В.М.
Текст частини 12 розділу 1 викласти у такій редакції: "Розв'язання проблем пам'ятко-охоронної сфери, її розвиток та фінансове забезпечення потребує вдосконалення нормативно-правової бази".  
Враховано в редакції Комітету  Розв'язання проблем пам'яткоохоронної сфери, її розвиток та фінансове забезпечення потребує вдосконалення нормативно-правової бази. Актуальним, зокрема, є питання внесення змін до Земельного кодексу України щодо необхідності погодження органами охорони культурної спадщини проектів відведення земельних ділянок, що приватизуються громадянами.  
    -6- Друге речення частини 12 розділу 1 подати як окрему частину у такій редакції: "Актуальним, зокрема, є питання внесення змін до Земельного кодексу України щодо необхідності погодження органами охорони культурної спадщини проектів відведення земельних ділянок, що приватизуються громадянами".  Враховано    
18. З метою запобігання незаконним діям, що призводять до пошкодження, руйнування, знищення, істотних змін пам'яток або їхніх територій, охоронюваних археологічних територій, необхідно внести зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини.   -7- Горбаль В.М.
Текст частини 13 розділу 1 виключити.  
Відхилено   З метою запобігання незаконним діям, що призводять до пошкодження, руйнування, знищення, істотних змін пам'яток або їхніх територій, охоронюваних археологічних територій, необхідно внести зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадян за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини.  
19. Законодавством передбачені податкові пільги в частині звільнення від земельного податку заповідників, музеїв та інших закладів культури, пільгового оподаткування прибутку при проведенні пам'яткоохоронних робіт, однак необхідно також врегулювати питання про заохочення фізичних та юридичних осіб за участь у фінансуванні заходів із збереження об'єктів культурної спадщини, зокрема шляхом надання їм відповідних пільг.   -8- У частині 14 розділу 1 текст "земельного податку" замінити текстом "плати за землю".  Враховано   Законодавством передбачено податкові пільги в частині звільнення від плати за землю заповідників, музеїв та інших закладів культури, пільгове оподаткування прибутку при проведенні пам'яткоохоронних робіт, однак необхідно також врегулювати питання заохочення фізичних та юридичних осіб до участі у фінансуванні заходів зі збереження об'єктів культурної спадщини, зокрема шляхом надання їм відповідних пільг.  
20. Потребує подальшого вдосконалення система обліку, вивчення, консервації, реставрації, музеєфікації об'єктів культурної спадщини, контролю за виконанням власниками, уповноваженими ними органами, користувачами зобов'язань щодо утримання пам'яток у належному стані.   -9- Горбаль В.М.
Текст частини 15 розділу 1 викласти у такій редакції: "Потребує подальшого вдосконалення система обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), утримання, використання, консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації об'єктів культурної спадщини, контролю за виконанням власниками, уповноваженими ними органами, користувачами зобов'язань щодо утримання пам'яток у належному стані".  
Враховано в редакції Комітету  Потребує подальшого вдосконалення система обліку, використання, консервації, реставрації, музеєфікації об'єктів культурної спадщини, контролю за виконанням власниками, уповноваженими ними органами, користувачами зобов'язань щодо утримання пам'яток у належному стані.  
21. 2. Мета та основні завдання Програми      2. Мета та основні завдання Програми  
22. Мета Програми полягає у створенні більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті.      Мета Програми полягає у створенні більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті.  
23. Основними завданнями Програми є:      Основними завданнями Програми є:  
24. забезпечення належного державного обліку об'єктів культурної спадщини;   -10- Горбаль В.М.
Текст пункту 1 частини 2 розділу 2 викласти у новій редакції: "забезпечення належного державного обліку та контролю за збереженням і використанням об'єктів культурної спадщини".  
Враховано   забезпечення належного державного обліку та контролю за збереженням і використанням об'єктів культурної спадщини;  
25. сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації і використання пам'яток;   -11- Горбаль В.М.
У тексті пункту 2 частини 2 розділу 2 після слова "реставрації" додати слово "реабілітації".  
Враховано   сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації, реабілітації і використання пам'яток;  
26. створення розвинутої інфраструктури науково-дослідних, проектних, реставраційних та інших організацій у цій сфері;   -12- Горбаль В.М.
У тексті пункту 3 частини 2 розділу 2 після слова "реставраційних" додати слово "реабілітаційних".  
Враховано   створення розвинутої інфраструктури науково-дослідних, проектних, реставраційних, реабілітаційних та інших організацій у цій сфері;  
27. удосконалення законодавчого забезпечення охорони та використання об'єктів культурної спадщини;      удосконалення законодавчого забезпечення охорони та використання об'єктів культурної спадщини;  
28. удосконалення управління у сфері охорони культурної спадщини;   -13- Горбаль В.М.
У тексті пункту 5 частини 2 розділу 2 після слів "у сфері охорони" додати слова "та використання об'єктів".  
Відхилено Термін "охорона культурної спад-щини" включає в себе термін "викори-стання об'єктів"  удосконалення управління у сфері охорони культурної спадщини;  
29. створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для наукової, проектної та виробничої діяльності у сфері охорони культурної спадщини;   -14- Горбаль В.М.
У тексті пункту 6 частини 2 розділу 2 після слів "у сфері охорони" додати слова "і використання об'єктів".  
Відхилено   створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для наукової, проектної та виробничої діяльності у сфері охорони культурної спадщини; сприяння залученню об'єктів культурної спадщини до національних та світових туристичних маршрутів;  
    -15- Горбаль В.М.
Після пункту 6 частини 2 розділу 2 додати пункт 6-1 у такій редакції: "Сприяння виховання у молоді поваги до об'єктів культурної спадщини, виховання бережливості до пам'яток культури".  
Відхилено    
    -16- Після пункту 6 частини 2 розділу 2 додати пункт у такій редакції: "сприяння залученню об'єктів культурної спадщини до національних та світових туристичних маршрутів".  Враховано    
30. подальший розвиток міжнародного співробітництва.   -17- Горбаль В.М.
У тексті пункту 7 частини 2 розділу 2 в кінці речення додати слова "у сфері охорони та використання об'єктів культурної спадщини".  
Враховано в редакції Комітету  подальший розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони культурної спадщини. 3. Заходи, спрямовані на забезпечення виконання завдань Програми  
    -18- Горбаль В.М.
Перед словами "Для забезпечення виконання завдань Програми передбачається здійснити такі заходи" додати слова "Розділ 3. Заходи, спрямовані на забезпечення виконання завдань Програми".  
Враховано    
31. Для забезпечення виконання завдань Програми передбачається здійснити такі заходи:      Для забезпечення виконання завдань Програми передбачається здійснити такі заходи:  
32. 1) підготувати пропозиції щодо:      1) підготувати пропозиції щодо:  
33. внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини". Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Мінфін, Мінекономіки, Національна академія наук, Мін'юст. 2003 рік;   -19- Горбаль В.М.
У тексті підпункту 1 пункту 1 частини 3 розділу 2 слова "2003 рік" замінити словами "2004 рік".  
Враховано   внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини". Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Мінфін, Мінекономіки, Національна академія наук, Мін'юст. 2004 рік;  
34. ратифікації Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянутої). Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, МЗС. 2003 рік;   -20- Горбаль В.М.
У тексті підпункту 2 пункту 1 частини 3 розділу 2 слова "2003 рік" замінити словами "2004 рік".  
Враховано в редакції Комітету   
    -21- Текст підпункту 2 пункту 1 частини 3 розділу 2 вилучити, оскільки Європейську конвенцію про охорону археологічної спадщини (переглянуту) вже ратифіковано.  Враховано    
35. внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини. МВС, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мін'юст. 2003 рік;   -22- Горбаль В.М.
У тексті підпункту 3 пункту 1 частини 3 розділу 2 слова "2003 рік" замінити словами "2004 рік".  
Враховано   внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадян за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Мін'юст, МВС, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини. 2004 рік;  
    -23- У тексті підпункту 3 пункту 1 частини 3 розділу 2 розмістити органи влади, відповідальні за виконання заходу, в наступному порядку: Мін'юст, МВС, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини.  Враховано    
36. внесення змін до Земельного кодексу України, що стосуються необхідності погодження громадянами проекту приватизації земельних ділянок в межах земель історико-культурного призначення з органами охорони культурної спадщини. Держкомзем, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мін'юст. 2003 рік;   -24- Горбаль В.М.
У тексті підпункту 4 пункту 1 частини 3 розділу 2 слова "2003 рік" замінити словами "2004 рік".  
Враховано   внесення змін до Земельного кодексу України щодо необхідності погодження органами охорони культурної спадщини проектів відведення земельних ділянок, що приватизуються громадянами. Держкомзем, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мін'юст. 2004 рік; проекту закону про перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 рік;  
    -25- Підпункт 4 пункту 1 частини 3 розділу 2 викласти в такій редакції: "внесення змін до Земельного кодексу України щодо необхідності погодження органами охорони культурної спадщини проектів відведення земельних ділянок, що приватизуються громадянами".  Враховано    
    -26- Після підпункту 4 пункту 1 частини 3 розділу 2 додати підпункт в такій редакції: "проекту закону про перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 рік;".  Враховано    
37. 2) розробити та затвердити в установленому порядку:      2) розробити та затвердити в установленому законодавством порядку:  
38. Положення про історичне населене місце. Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук, Держтурадміністрація. 2004 рік;   -27- У тексті підпункту 1 пункту 2 частини 3 розділу 2 термін виконання заходу викласти в такій редакції: "2004-2005 роки".  Враховано   Положення про історичне населене місце України. Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук, Держтурадміністрація. 2004-2005 роки;  
39. Список охоронюваних археологічних територій. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук. 2004 рік;      Список охоронюваних археологічних територій України. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук. 2004 рік;  
40. Порядок проектування, фінансування і здійснення комплексної реконструкції районів історичної забудови. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Національна академія наук. 2004 - 2005 роки;   -28- У тексті підпункту 3 пункту 2 частини 3 розділу 2 слово "реконструкції" замінити на слово "регенерації" і розмістити органи влади, відповідальні за виконання заходу, в наступному порядку: Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук.  Враховано   Порядок проектування, фінансування і здійснення комплексної регенерації районів історичної забудови. Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук. 2004 - 2005 роки;  
41. Порядок видачі та зразок кваліфікаційного документа (відкритого листа), необхідного для одержання дозволу на проведення археологічних розвідок та розкопок. Мінкультури, Національна академія наук, Державна служба охорони культурної спадщини. 2003 рік;   -29- Горбаль В.М.
У тексті підпункту 4 пункту 2 частини 3 розділу 2 слова "2003 рік" замінити словами "2004 рік".  
Враховано   Порядок видачі та зразок кваліфікаційного документа (відкритого листа), необхідного для одержання дозволу на проведення археологічних розвідок та розкопок. Мінкультури, МОН, Мін'юст, Національна академія наук, Державна служба охорони культурної спадщини. 2004 рік;  
    -30- У тексті підпункту 4 пункту 2 частини 3 розділу 2 визначити органи влади, відповідальні за виконання заходу, в такій редакції: "Мінкультури, МОН, Мін'юст, Національна академія наук, Державна служба охорони культурної спадщини".  Враховано    
42. Порядок передачі архівній установі наукової документації з польових досліджень. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держкомархів, Національна академія наук. 2004 рік;   -31- У тексті підпункту 5 пункту 2 частини 3 розділу 2 розмістити органи влади, відповідальні за виконання заходу, в наступному порядку: Держкомархів, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук.  Враховано   Порядок передачі архівній установі наукової документації з польових досліджень. Держкомархів, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук. 2004 рік;  
43. Положення про державне замовлення на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини. Мінекономіки, Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини. 2004 рік;      Положення про державне замовлення на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини. Мінекономіки, Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини. 2004 рік;  
44. Порядок виявлення та обліку об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Національна академія наук. 2004 рік;      Порядок виявлення та обліку об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Національна академія наук. 2004 рік;  
45. Державні норми щодо проведення робіт з реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації пам'яток. Держбуд, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини. 2004 - 2005 роки;   -32- Після підпункту 8 пункту 2 частини 3 розділу 2 додати наступні підпункти: "Порядок розробки, погодження та затвердження генеральних планів історико-культурних заповідників. Держбуд, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини 2004-2005 роки; зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року №1195 "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами" щодо запровадження корегувальних коефіцієнтів до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво, розрахованих виходячи з кількості об'єктів культурної спадщини, предметів основного фонду музеїв, охорона яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Мінфін, Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 рік; зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1761 "Про занесення пам'яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" щодо уточнення переліку пам'яток відповідно до класифікації об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 рік; бюджетну програму "Заходи з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини" і передбачати кошти для її виконання у проектах законів про Державний бюджет України на відповідний рік. Мінфін, Мінекономіки, Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини. 2004 рік;"  Враховано   Державні норми щодо проведення робіт з реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації пам'яток. Держбуд, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини. 2004 - 2005 роки; Порядок розробки, погодження та затвердження генеральних планів історико-культурних заповідників. Держбуд, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини 2004-2005 роки; зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року №1195 "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами" щодо запровадження корегувальних коефіцієнтів до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво, розрахованих виходячи з кількості об'єктів культурної спадщини, предметів основного фонду музеїв, охорона яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Мінфін, Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 рік; зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1761 "Про занесення пам'яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" щодо уточнення переліку пам'яток відповідно до класифікації об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 рік; бюджетну програму "Заходи з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини" і передбачати кошти для її виконання у проектах законів про Державний бюджет України на відповідний рік. Мінфін, Мінекономіки, Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини. 2004 рік;  
46. 3) готувати кадри для сфери охорони культурної спадщини та підвищувати їх кваліфікацію. Для цього слід забезпечити:      3) готувати кадри для сфери охорони культурної спадщини та підвищувати їх кваліфікацію. Для цього слід забезпечити:  
47. запровадження атестації фахівців-реставраторів (науковців, проектантів, виробничників). Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд. 2005 рік;   -33- Горбаль В.М.
У тексті підпункту 1 пункту 3 частини 3 розділу 2 після слова "запровадження" додати слова "і систематичне проведення".  
Враховано в редакції Комітету  запровадження атестації фахівців-реставраторів (науковців, проектантів, виробничників) з подальшим її систематичним проведенням. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд. 2005 рік;  
48. запровадження атестації фахівців-дослідників у сфері охорони пам'яток археології. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук. 2005 рік;   -34- Горбаль В.М.
У тексті підпункту 2 пункту 3 частини 3 розділу 2 після слова "запровадження" додати слова "і систематичне проведення".  
Враховано в редакції Комітету  запровадження атестації фахівців-дослідників у сфері охорони пам'яток археології з подальшим її систематичним проведенням. МОН, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук. 2005 рік;  
    -35- У тексті підпункту 2 пункту 3 частини 3 розділу 2 визначити органи влади, відповідальні за виконання заходу, наступним чином: МОН, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук.  Враховано    
49. підготовку та перепідготовку фахівців з питань охорони пам'яток у навчальних закладах усіх рівнів акредитації мм. Києва, Львова, Одеси, Харкова. МОН, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд. 2005 рік;   -36- Горбаль В.М.
У тексті підпункту 3 пункту 3 частини 3 розділу 2 слово "мм" замінити словом "міст", а слова "2005 рік" замінити словом "постійно".  
Враховано в редакції Комітету  підготовку та перепідготовку фахівців з питань охорони пам'яток у навчальних закладах усіх рівнів акредитації. МОН, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд. Постійно;  
    -37- У тексті підпункту 3 пункту 3 частини 3 розділу 2 текст "мм. Києва, Львова, Одеси, Харкова" вилучити.  Враховано    
50. розроблення номенклатури спеціальностей у сфері охорони культурної спадщини, в тому числі для наукових установ та навчальних закладів усіх рівнів акредитації. МОН, Мінпраці, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, ВАК. 2004 рік;   -38- У тексті підпункту 4 пункту 3 частини 3 розділу 2 слово "номенклатури" замінити словом "переліку".  Враховано   розроблення переліку спеціальностей у сфері охорони культурної спадщини, в тому числі для наукових установ та навчальних закладів усіх рівнів акредитації. МОН, Мінпраці, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, ВАК. 2004 рік;  
51. підготовку фахівців-реставраторів у вищих навчальних закладах, підвищення їх кваліфікації у вітчизняних спеціалізованих реставраційних організаціях, а також сприяння їх підготовці в організаціях і навчальних закладах інших країн. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, МОН, МЗС. Постійно;   -39- У тексті підпункту 5 пункту 3 частини 3 розділу 2 визначити органи влади, відповідальні за виконання заходу, наступним чином: МОН, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, МЗС.  Враховано   підготовку фахівців-реставраторів у вищих навчальних закладах, підвищення їх кваліфікації у вітчизняних спеціалізованих реставраційних організаціях, а також сприяння їх підготовці в організаціях і навчальних закладах інших країн. МОН, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, МЗС. Постійно;  
52. підготовку та видання підручників і навчальних посібників для фахівців з пам'яткоохоронної і реставраційної справи. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, МОН, Національна академія наук. 2004 - 2010 роки;   -40- У тексті підпункту 6 пункту 3 частини 3 розділу 2 замінити слово "навчальних" на текст "навчально-методичних".  Враховано   підготовку та видання підручників і навчально-методичних посібників для фахівців з пам'яткоохоронної і реставраційної справи. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, МОН, Національна академія наук. 2004 - 2010 роки; комплектування бібліотечних фондів підручниками і навчально-методичними посібниками для фахівців з пам'яткоохоронної і реставраційної справи. Мінекономіки, Мінфін, МОН, Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки;  
    -41- У пункті 3 частини 3 розділу 2 додати підпункт 7 у такій редакції: "комплектування бібліотечних фондів підручниками і навчально-методичними посібниками для фахівців з пам'яткоохоронної і реставраційної справи. Мінекономіки, Мінфін, МОН, Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки;".  Враховано    
53. 4) здійснити такі заходи із збереження та використання об'єктів культурної спадщини:      4) здійснити такі заходи із збереження та використання об'єктів культурної спадщини:  
54. проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія наук разом з Українським товариством охорони пам'яток історії та культури. Постійно;   -42- Горбаль В.М.
Після підпункту 1 пункту 4 частини 3 розділу 2 додати підпункт 1-1 у такій редакції: "Забезпечити перевірку стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах, що є пам'ятками. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004-2005 роки."  
Враховано в редакції Комітету  проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія наук разом з Українським товариством охорони пам'яток історії та культури (за згодою). Постійно; забезпечення перевірки стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах, що є пам'ятками. Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Держкомрелігій, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004-2006 роки;  
55. доповнення Списку історичних населених місць України. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з Українським товариством охорони пам'яток історії та культури. 2004 - 2010 роки;      доповнення Списку історичних населених місць України. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з Українським товариством охорони пам'яток історії та культури (за згодою). 2004 - 2010 роки;  
56. проведення обстеження стану пам'яток з метою визначення об'єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи, та складення їх переліку. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2005 роки;   -43- Після підпункту 3 пункту 4 частини 3 розділу 2 додати підпункт у такій редакції: "сприяння розвитку матеріально-технічної бази науково-дослідних організацій у сфері охорони культурної спадщини. Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Мінфін. Постійно;"  Враховано   проведення обстеження стану пам'яток з метою визначення об'єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи, та складення їх переліку. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2005 роки; сприяння розвитку матеріально-технічної бази науково-дослідних організацій у сфері охорони культурної спадщини. Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Мінфін. Постійно;  
57. сприяння розвитку матеріально-технічної бази науково-реставраційних організацій. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування. Постійно;      сприяння розвитку матеріально-технічної бази науково-реставраційних організацій. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування. Постійно;  
58. забезпечення оновлення матеріальної бази державних історико-культурних заповідників. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Мінфін, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно;   -44- У підпункті 5 пункту 4 частини 3 розділу 2 після слова "оновлення" додати слова "та розвитку".  Враховано   забезпечення оновлення та розвитку матеріальної бази державних історико-культурних заповідників. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Мінфін, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно; забезпечення розробки генеральних планів історико-культурних заповідників. Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004-2010 роки; забезпечення видачі історико-культурним заповідникам державних актів на право постійного користування землею. Держкомзем, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування. 2004-2010 роки;  
    -45- Після підпункту 5 пункту 4 частини 3 розділу 2 додати наступні підпункти: "забезпечення розробки генеральних планів історико-культурних заповідників. Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004-2010 роки; забезпечення видачі історико-культурним заповідникам державних актів на право постійного користування землею. Держкомзем, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування. 2004-2010 роки;".  Враховано    
59. забезпечення виконання науково-дослідних і проектних робіт із розроблення історико-архітектурних опорних планів та проектів зон охорони пам'яток, визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів населених місць, проведення інвентаризації забудови для подальшого розроблення генеральних планів історичних населених місць. Держбуд, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки;   -46- Після підпункту 6 пункту 4 частини 3 розділу 2 додати підпункт такого змісту: "забезпечення комплексної регенерації історичних ареалів населених місць. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно;".  Враховано   забезпечення виконання науково-дослідних і проектних робіт із розроблення історико-архітектурних опорних планів та проектів зон охорони пам'яток, визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів населених місць, проведення інвентаризації забудови для подальшого розроблення генеральних планів історичних населених місць. Держбуд, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки; забезпечення комплексної регенерації історичних ареалів населених місць. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно;  
60. проведення обстеження стану пам'яток садово-паркового мистецтва, здійснення заходів щодо їх збереження та використання. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Мінекоресурсів, Національна академія наук. 2004 - 2010 роки;   -47- У тексті підпункту 7 пункту 4 частини 3 розділу 2 визначити органи влади, відповідальні за виконання заходу, наступним чином: Держбуд, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекоресурсів, Національна академія наук.  Враховано   проведення обстеження стану пам'яток садово-паркового мистецтва, здійснення заходів щодо їх збереження та використання. Держбуд, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекоресурсів, Національна академія наук. 2004 - 2010 роки;  
61. проведення досліджень, вивчення некрополів та меморіалів, здійснення заходів щодо їх збереження. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Національна академія наук. 2004 - 2010 роки;   -48- У підпункті 8 пункту 4 частини 3 розділу 2 замінити слово "некрополів" на текст: "історичних поховань, кладовищ".  Враховано   проведення досліджень, вивчення історичних кладовищ, поховань та меморіалів, здійснення заходів щодо їх збереження. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Національна академія наук. 2004 - 2010 роки;  
62. забезпечення ведення моніторингу об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно;      забезпечення ведення моніторингу об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно;  
63. розроблення і застосування неруйнівних методів дослідження археологічних пам'яток з використанням спеціальних технологій, механізмів і приладів. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Мінфін. Постійно;   -49- У тексті підпункту 10 пункту 4 частини 3 розділу 2 визначити органи влади, відповідальні за виконання заходу, наступним чином: Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук, Мінекономіки, Мінфін.  Враховано   розроблення і застосування неруйнівних методів дослідження археологічних пам'яток з використанням спеціальних технологій, механізмів і приладів. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук, Мінекономіки, Мінфін. Постійно;  
64. 5) здійснити заходи з популяризації та розвитку об'єктів культурної спадщини:      5) здійснити заходи з популяризації та розвитку об'єктів культурної спадщини:  
65. забезпечення видання науково-методичної, навчальної літератури з питань дослідження, охорони та реставрації пам'яток. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Держбуд, МОН, Національна академія наук. Постійно;   -50- У пункті 5 частини 3 розділу 2 після підпункту 1 додати підпункт у такій редакції: "комплектування бібліотечних фондів науково-методичною та навчальною літературою з питань дослідження, охорони та реставрації пам'яток. Мінекономіки, Мінфін, Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки;".  Враховано   забезпечення видання науково-методичної, навчальної літератури з питань дослідження, охорони та реставрації пам'яток. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Держбуд, МОН, Національна академія наук. Постійно; комплектування бібліотечних фондів науково-методичною та навчальною літературою з питань дослідження, охорони та реставрації пам'яток. Мінекономіки, Мінфін, Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки;  
66. сприяння діяльності громадських, науково-дослідних, проектних організацій, підприємств будівельних матеріалів, спеціалізованих організацій та майстерень у питаннях охорони культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Держбуд, МОН, Національна академія наук, органи місцевого самоврядування. Постійно;      сприяння діяльності громадських, науково-дослідних, проектних організацій, підприємств будівельних матеріалів, спеціалізованих організацій та майстерень у питаннях охорони культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Держбуд, МОН, Національна академія наук, органи місцевого самоврядування. Постійно;  
67. розроблення пропозицій щодо створення нових історико-культурних заповідників та археологічних парків. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Мінфін, МОН, Держбуд, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2006 роки;      розроблення пропозицій щодо створення нових історико-культурних заповідників та археологічних парків. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Мінфін, МОН, Держбуд, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2006 роки;  
68. забезпечення музеєфікації найбільш цінних і видовищних об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки;   -51- У тексті підпункту 4 пункту 5 частини 3 розділу 2 визначити органи влади, відповідальні за виконання заходу, наступним чином: Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.  Враховано   забезпечення музеєфікації найбільш цінних і видовищних об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки; сприяння залученню об'єктів культурної спадщини до національних і міжнародних туристичних маршрутів. Держтурадміністрація, Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно; підготовка і видання інформаційних проспектів, туристичних карт, а також ілюстрованих путівників музеїв, заповідників, по найбільш визначних пам'ятках та історичних місцях України (з їх відповідною категоризацією). Держтурадміністрація, Держкомінформ, Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінфін, Мінекономіки. Постійно;  
    -52- Після підпункту 4 пункту 5 частини 3 розділу 2 додати наступні підпункти: "сприяння залученню об'єктів культурної спадщини до національних і міжнародних туристичних маршрутів. Держтурадміністрація, Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно; підготовка і видання інформаційних проспектів, туристичних карт, а також ілюстрованих туристичних путівників музеїв, заповідників, по найбільш визначних пам'ятках та історичних місцях України (з їх відповідною категоризацією). Держтурадміністрація, Держкомінформ, Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінфін, Мінекономіки. Постійно;".  Враховано    
69. включення до навчальних планів навчальних закладів заходів з ознайомлення учнів та студентів з визначними об'єктами культурної спадщини України. МОН, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2005 рік;   -53- У підпункті 5 пункту 5 частини 3 розділу 2 після слів "об'єктами культурної спадщини України" додати: "навчальних курсів з пам'яткознавства".  Враховано   включення до навчальних планів навчальних закладів заходів з ознайомлення учнів та студентів з визначними об'єктами культурної спадщини України, навчальних курсів з пам'яткознавства. МОН, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2005 рік;  
70. сприяння діяльності в Україні міжнародних пам'яткоохоронних фондів та організацій, зокрема Українського комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ІСОМОS), Українського комітету міжнародної ради музеїв (ІСОМ). Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінфін, МЗС. Постійно;      сприяння діяльності в Україні міжнародних пам'яткоохоронних фондів та організацій, зокрема Українського комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ІСОМОS), Українського комітету міжнародної ради музеїв (ІСОМ). Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінфін, МЗС. Постійно;  
71. вивчення питання щодо умов вступу України до Європейської мережі археологічних парків (ЕХАRS) та до Міжнародного центру вивчення, охорони та реставрації культурних надбань (ІССRОМ). МЗС, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінфін. 2004 - 2005 роки;      вивчення питання щодо умов вступу України до Європейської мережі археологічних парків (ЕХАRS) та до Міжнародного центру вивчення, охорони та реставрації культурних надбань (ІССRОМ). МЗС, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінфін. 2004 - 2005 роки;  
72. підготовка пропозицій щодо доповнення Списку всесвітньої спадщини об'єктами культурної спадщини України. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінфін, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки;      підготовка пропозицій щодо доповнення Списку всесвітньої спадщини об'єктами культурної спадщини України. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінфін, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки;  
73. забезпечення виконання міжнародних договорів з охорони пам'яток, ратифікованих Верховною Радою України. Мінкультури, МЗС. Постійно.      забезпечення виконання міжнародних договорів з охорони пам'яток, ратифікованих Верховною Радою України. Мінкультури, МЗС. Постійно.  
74. 3. Фінансове забезпечення      4. Фінансове забезпечення  
75. Для фінансового забезпечення виконання Програми залучаються в установленому законодавством порядку кошти державного та місцевих бюджетів, фондів охорони пам'яток (у тому числі міжнародних), благодійні внески юридичних і фізичних осіб та кошти з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.      Для фінансового забезпечення виконання Програми залучаються в установленому законодавством порядку кошти державного та місцевих бюджетів, фондів охорони пам'яток (у тому числі міжнародних), благодійні внески юридичних і фізичних осіб та кошти з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.  
76. 4. Очікувані результати      5. Очікувані результати  
77. Виконання Програми повинне дати поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини. Це стосується передусім усвідомлення суспільством необхідності збереження пам'яток для нинішнього і майбутніх поколінь як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості Українського народу, підтримки національно-культурної самобутності національних меншин в Україні.      Виконання Програми повинне дати поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини. Це стосується передусім усвідомлення суспільством необхідності збереження пам'яток для нинішнього і майбутніх поколінь як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості Українського народу, підтримки національно-культурної самобутності національних меншин в Україні.  
78. Виконання Програми сприятиме:      Виконання Програми сприятиме:  
79. удосконаленню нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини;      удосконаленню нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини;  
80. поліпшенню фінансування заходів із збереження та використання пам'яток, залученню інвестицій до цієї сфери, що повинно забезпечити скорочення у 2010 році видатків державного бюджету на пам'яткоохоронні заходи на 30 відсотків коштів, спрямованих на збереження і реставрацію пам'яток;      поліпшенню фінансування заходів із збереження та використання пам'яток, залученню інвестицій до цієї сфери, що повинно забезпечити скорочення у 2010 році видатків державного бюджету на пам'яткоохоронні заходи на 30 відсотків коштів, спрямованих на збереження і реставрацію пам'яток;  
81. розвиткові туристичної галузі;      розвиткові туристичної галузі;  
82. входженню України до європейської спільноти як держави, що виконує свої міжнародно-правові зобов'язання у сфері охорони культурної спадщини.      входженню України до європейської спільноти як держави, що виконує свої міжнародно-правові зобов'язання у сфері охорони культурної спадщини.  
83. 5. Контроль за виконанням Програми      6. Контроль за виконанням Програми  
84. Контроль за виконанням Програми здійснює Міністерство культури і мистецтв України за участю інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходів Програми.      Контроль за виконанням Програми здійснює Міністерство культури і мистецтв України за участю інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходів Програми.  
85. Міністерство культури і мистецтв України щороку подає Кабінету Міністрів України звіти та відповідну інформацію про хід виконання Програми.   -54- У частині 2 розділу 5 після слів "Кабінету Міністрів України" додати: "і Верховній Раді України".  Враховано   Міністерство культури і мистецтв України щороку подає Кабінету Міністрів України і Верховній Раді України звіти та відповідну інформацію про хід виконання Програми.  
86. Кабінет Міністрів України на підставі одержаної інформації здійснює коригування визначених Програмою заходів, їх змісту та обсягів фінансування.      Кабінет Міністрів України на підставі одержаної інформації здійснює коригування визначених Програмою заходів, їх змісту та обсягів фінансування.