Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
1. 1. Внести до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446) такі зміни:      І. Внести до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2003 року № 1297-ІУ) такі зміни:  
2. 1) друге речення частини першої після слів "накладна СМГС" доповнити словами "накладна ЦІМ";   -1- Єдін О.Й.
Замість російського скорочення "СМГС" (Соглашение о международном грузовом сообщении) вживати українське скорочення "УМВС" (Угода про міжнародне вантажне сполучення), і друге речення викласти з урахуванням цього зауваження та накладної ЦІМ (СІМ).  
Враховано .  1. У частині першій: 1) друге речення викласти в такій редакції: "Залежно від обраного виду транспорту такою накладною може бути авіаційна вантажна накладна (Аіr Wаybіll), міжнародна автомобільна накладна (СМR), накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), коносамент (Віll оf Lаdіng)"; 2) четверте речення доповнити словами "або накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), книжка МДП (Саrnеt ТІR), необхідні для здійснення митного контролю";  
    -2- Климпуш О.Д.
Четверте речення частини першої доповнити словами "або накладна УМВС, накладна ЦІМ, книжка МДП (Саrnеt ТІR), необхідні для здійснення митного контролю".  
Враховано .   
3. 2) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту: "У разі здійснення транзитних перевезень залізничним транспортом до митних органів може подаватися або вантажна митна декларація, або накладна СМГС, або накладна ЦІМ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".   -3- Гладкіх В.І.
Другий підпункт пункту першого проекту Закону викласти у наступній редакції: "У разі здійснення транзитних перевезень залізничним транспортом до митних органів на дільницях дії Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) подається накладна ЦІМ, на інших дільницях може подаватися або накладна СМГС, або вантажна митна декларація у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково .  2. Після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту: "У разі транзиту вантажів залізничним транспортом до митних органів на дільницях, на які поширюється сфера застосування Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), подається накладна ЦІМ (СІМ). При перевезенні транзитних вантажів на інших дільницях до митних органів подається накладна УМВС (СМГС), що містить відомості, необхідні для здійснення митного контролю. У разі транзиту вантажів автомобільним транспортом до митних органів подається вантажна митна декларація (ВМД) або книжка МДП (Саrnеt ТІR)". У зв'язку з цим частину другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою. 3. Після частини четвертої доповнити частиною п'ятою такого змісту: "Митне оформлення транзитних перевезень підакцизних вантажів будь-яким видом транспорту, крім транзиту вантажу авіаційним транспортом в межах одного пункту пропуску, провадиться виключно за умови подання митним органам вантажної митної декларації".  
    -4- Климпуш О.Д.
Доповнити статтю після частини першої новими частинами такого змісту: "У разі транзиту вантажів залізничним транспортом до митних органів на дільницях, на які поширюється сфера застосування Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), подається накладна ЦІМ. При перевезенні транзитних вантажів на інших дільницях до митних органів подається накладна УМВС, що містить відомості, необхідні для здійснення митного контролю. У разі транзиту вантажів автомобільним транспортом до митних органів подається вантажна митна декларація (ВМД) або книжка МДП (Саrnеt ТІR). У разі відсутності необхідних відомостей для здійснення митного контролю у згаданих документах до митних органів обов`язково подається вантажна митна декларація." У зв'язку з цим частину другу вважати частиною п'ятою.  
Враховано частково .   
    -5- Демьохін В.А.
Другий підпункт пункту першого проекту Закону викласти у наступній редакції: "У разі здійснення транзитних перевезень залізничним транспортом до митних органів може подаватися або вантажна митна декларація, або накладна СМГС, або накладна ЦІМ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Митне оформлення транзитних перевезень вантажів товарних груп 01-24 УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності), підакцизних товарів небезпечних вантажів та товарів подвійного призначення провадиться виключно за умови подання митним органам вантажної митної декларації".  
Враховано частково .   
    -6- Задорожній О.В.
Другий підпункт пункту першого проекту Закону викласти у наступній редакції: "У разі здійснення транзитних перевезень залізничним транспортом до митних органів може подаватися або вантажна митна декларація, або накладна СМГС, або накладна ЦІМ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Митне оформлення транзитних перевезень підакцизних вантажів провадиться виключно за умови подання митним органам вантажної митної декларації".  
Враховано частково .   
    -7- Осика С.Г.
Козаченко О.О.
Другий підпункт пункту першого проекту Закону відхилити.  
Відхилено .   
    -8- Супрун Л.П.
Осика С.Г.
Гладій М.В.
Борзих О.І.
Петров О.В.
Задорожній О.В.
Другий підпункт пункту першого проекту Закону викласти в наступній редакції: "У разі здійснення транзитних перевезень залізничним транспортом до митних органів може подаватися або вантажна митна декларація, або накладна СМГС, або накладна ЦІМ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Митне оформлення транзитних перевезень вантажів товарних груп 01-24 УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) провадиться виключно за умови подання митним органам вантажної митної декларації".  
Враховано частково .   
    -9- Осика С.Г.
Після частини першої доповнити частиною такого змісту: "Митне оформлення транзитних перевезень підакцизних вантажів будь-яким видом транспорту провадиться виключно за умови подання митним органам вантажної митної декларації."  
Враховано .   
    -10- Червоненко Є.А.
У статті 1 після абзацу 4 додати абзац 5 такого змісту: "При здійсненні транзитних перевезень автомобільним транспортом до митних органів може подаватися або вантажна митна декларація (ВМД), або книжка МДП (Саrnеt ТІR) у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано .   
4. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.      У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.  
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -11- Ісаєв Л.О.
Пункт другий проекту Закону викласти в такій редакції: " 2. Прикінцеві положення 1) Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2) Законодавчі акти України, прийняті до набуття чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3) Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набуття чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону".  
Враховано .  ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.