Кількість абзаців - 104 Таблиця поправок


Про молоко та молочні продукти (Вноситься на заміну раніше поданого) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України Про молоко та молочні продукти      Закон України Про молоко та молочні продукти  
2. Цей Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення належної якості і безпеки молока та молочних продуктів для життя, здоров`я населення і довкілля під час їх виробництва, переробки, транспортування, зберігання та реалізації, а також ввезення в Україну та вивезення з України.   -1- Поліщук М.Є.
У преамбулі слово "довкілля" виключити.  
Враховано   Цей Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення якості та безпеки молока і молочних продуктів для життя та здоров`я населення під час їх виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України.  
3. Стаття 1. Терміни та їх визначення      Стаття 1. Терміни та їх визначення  
4. У цьому Законі терміни використовуються в такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
5. молоко сире - продукт нормальної секреції молочних залоз однієї або декількох здорових корів, овець, кіз чи буйволиць, який має температуру не вище 40 °С і який не піддавався будь-якій іншій обробці, що має рівнозначний ефект (далі - молоко);   -2- Четверіков І.А.
У статті 1 п.1 ч.1 після слова "овець" доповнити словом "кобил" і далі за текстом.  
Враховано   молоко сире - продукт нормальної секреції молочних залоз однієї або декількох здорових корів, овець, кіз, буйволиць, кобил, температура якого не вище 40°С і який не піддавався будь-якій обробці (далі - молоко); виробник молока та молочної сировини - юридична особа незалежно від форми власності, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка утримує корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляє молоко і молочну сировину;  
    -3- Поліщук М.Є.
У статті 1: 1) визначення терміну "молоко сире" доповнити словом "кобил"; 2) слово "іншій" виключити; 3) кінець фрази відредагувати‚ незрозуміло про що йдеться.  
Враховано    
    -4- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина 1. Пункт 1 після тексту "овець, кіз" доповнити текстом, "кобилиц"  
Враховано з редакційними правками   
    -5- Борзих О.І.
Веретенников В.О.
У статті 1 передбачити визначення: "Виробник молока та молочної сировини - фізична або юридична особа, яка здійснює виробництва молока та молочної сировини, що розміщуються на ринку"  
Враховано з редакційними правками   
    -6- Нощенко М.П.
Стаття 1. Терміни та їх визначення Викласти у редакції: Виробник молока - юридична особа незалежно від форми власності та фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, особисте селянське господарство, громадянин який утримує корів, овець, кіз чи буйволиць, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів;  
Враховано    
6. молочна сировина - призначене для переробки (фільтрації, охолодження) молоко, яке піддавалося попередній фізичній обробці, а також вершки та знежирене молоко, одержані шляхом сепарування, які відповідають встановленим вимогам на цю продукцію;   -7- Поліщук М.Є.
1.Частину третю статті 3 узгодити з частиною другою статті 18. 2.У визначенні терміну "молочна сировина" незрозуміло‚ про яку "попередню фізичну обробку" йдеться‚ оскільки найпершими етапами обробки є саме фільтрація та охолодження.  
Враховано   молочна сировина - молоко, призначене для переробки, яке піддавалося попередній фізичній обробці (фільтрації, охолодженню), а також вершки та знежирене молоко, одержані шляхом сепарування, які відповідають установленим вимогам нормативних документів; національні кисломолочні продукти - молочні продукти‚ які історично виробляються на території України в асортименті залежно від виду заквасок та специфічної технології. Це - ряжанка‚ простокваша‚ ацидофілін‚ сметана‚ сир кисломолочний‚ що виготовляються з молочної сировини із застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих та інших бактерій; кефір - із застосуванням заквасок на кефірних грибках;  
    -8- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
До статті 1. В абзаці 3 у визначенні терміну "молочна сировина" слова (фільтрації‚ охолодженню) написати після слів "фізичній обробці" і далі за текстом. З метою захисту якості традиційної української молочної продукції додатково включити такі терміни: "національні кисломолочні продукти - молочні продукти‚ які історично виробляються на території України в асортименті в залежності від виду заквасок та специфічної технології. Це - ряжанка‚ простокваша‚ ацидофілін‚ сметана‚ сир кисломолочний‚ які виготовляються з молочної сировини із застосуванням заквасок на частих культурах молочнокислих та інших бактерій‚ кефір - із застосуванням заквасок на кефірних грибках;  
Враховано    
    -9- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
масло коров'яче - харчовий продукт‚ що виробляється виключно з коров'ячого молока або його компонентів;  
Відхилено , оскільки дане визначення в тексті законопроекту не вживається   
    -10- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
сири сичужні жирні - молочні продукти‚ отримані зсіданням молочної сировини ферментними препаратами та заквашувальними культурами; до них відносяться сири тверді‚ м'які та розсільні;  
Відхилено , оскільки дане визначення в тексті законопроекту не вживається   
    -11- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
морозиво молочне‚ морозиво вершкове‚ морозиво пломбір - молочні продукти‚ які виробляються із молока‚ або кількох молочних продуктів‚ включаючи вторинну молочну сировину‚ без заміни в них жиру‚ білку на жири і білки немолочного походження".  
Відхилено , оскільки дане визначення в тексті законопроекту не вживається   
    -12- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
Визначення терміну "пакування" слід виключити, оскільки пакування - це складова завершального циклу технологічного виробництва і виділяти його окремо немає потреби.  
Враховано    
    -13- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина 1. Пункт 2 після тексту "які відповідають встановленим" доповнити словом "законодавством"  
Відхилено    
7. молочні продукти - продукти, в яких молочна сировина становить не менше 50 відсотків;   -14- Жовтяк Є.Д.
У статті 1 абзац 4 доповнити словами "від ваги продукту".  
Відхилено   молочні продукти - продукти, одержані з молочної сировини, які можуть містити добавки, необхідні для їх виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складників молока;  
    -15- Веретенников В.О.
Абзац 4 викласти в редакції: "Молочні продукти-продукти, в яких молочна сировина становить не менше 50 відсотків від загального складу продукту". У статті 1 , пункт 4 доповнити словами "від загального складу продукту"  
Відхилено    
8. теплова обробка - будь-яка обробка з використанням нагрівання;   -16- Веретенников В.О.
Терещук С.М.
Статтю 1, .абзац 4 викласти в редакції: "Теплова обробка - будь-яка обробка з нагріванням в спеціальному обладнанні"  
Враховано   теплова обробка - обробка з нагріванням у спеціальному обладнанні;  
    -17- Челомбітко І.В.
Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту: 1) після абзацу четвертого - "молочні продукти для дитячого харчування - адаптовані‚ збалансовані молочні суміші‚ виготовлені з додаванням білків‚ жирів‚ вітамінів‚ мікро- та макроелементів‚ та піддані високотемпературній обробці (UНТ - технологія); 2) після останнього абзацу - "пакування дитячого харчування - вміщення молока та рідких молочних продуктів в асептичну чи напівасептичну тару об'ємом одноразового вживання".  
Відхилено , оскільки продукти дитячого харчування регламентуються законодавством   
9. суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від форми власності та фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво та переробку молока, молочної сировини та молочних продуктів;   -18- Терещук С.М.
Абзац 5‚ статті 1 після слів "та переробку" доповнити словами "і реалізацію".  
Враховано   суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від форми власності, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка здійснює виробництво, переробку та реалізацію молока, молочної сировини і молочних продуктів;  
10. пакування - поміщення молочної сировини, молока та молочних продуктів у споживчу тару чи пакувальний матеріал.   -19- Четверіков І.А.
Терещук С.М.
Статтю 1 п.1 доповнити ч.7: "маркування молока - інформація про молоко‚ молочну сировину та молочні продукти‚ нанесена на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів".  
Враховано   пакування - поміщення молочної сировини та молочних продуктів у споживчу тару чи пакувальний матеріал; маркування - інформація про молочну сировину та молочні продукти‚ нанесена на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів; фонд сприяння розвитку ринку молока і молочних продуктів - фонд, який формується за рахунок внесків з кожного кілограма молока, проданого суб'єктами господарювання - виробниками молока і закупленого переробними підприємствами; квотування - встановлення квоти на обсяги виробництва та продажу молока переробним підприємствам та обсяги поставки молочної продукції до державного резерву; узгоджувальна комісія - комісія, яка створюється з представників підприємств та організацій по виробництву молока, його переробці та реалізації молочної продукції; переробне підприємство - підприємство, яке закуповує молоко та молочну сировину, має виробничі потужності та умови для виробництва молочних продуктів гарантованої якості та безпеки відповідно до нормативних документів; атестація - процедура оцінки відповідності санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного стану та технічних можливостей виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів вимогам нормативних документів.  
    -20- Поліщук К.А.
Доповнити законопроект статтею 2 у наступній редакції: "Законодавство про молоко і молочні продукти складається з Конституції України‚ міжнародних договорів і угод‚ згода на обов'язковість дотримання яких‚ надана Верховною Радою України‚ цього Закону та Законів України "Про забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини"‚ "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років" та інших нормативно-правових актів".  
Враховано в тексті   
    -21- Загрева Б.Ю.
Юхновський О.І.
Пропонуємо доповнити статтю 1 терміном "Відходи від виробництва молока та молочної продукції - речовини‚ що утворюються в процесі виготовлення молочних продуктів і можуть бути використані для виробництва інших продуктів".  
Відхилено в зв'язку з безвідходною технологією у молочній промисловості   
    -22- Нощенко М.П.
Статтю 1 доповнити розділом: Постачальник молока - юридична особа незалежно від форми власності та фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування, зберігання, реалізацію, ввезення та вивезення з України молока, молочної сировини та молочних продуктів.  
Відхилено , оскільки в тексті вжито біль широке визначення суб'єкта підприємницької діяльності   
    -23- Сватков Л.Б.
Статтю 1 доповнити визначеннями: "Фонд протекцї ї ринку молока і молочних продуктів- фонд, який формується за рахунок внесків з кожного кілограма молока, проданого суб"єктами господарювання - виробниками молока і закупленого переробними підприємствами". "Квотування (державне замовлення)- встановлення квоти на виробництво і продаж молока переробним підприємствам, поставку молочних продуктів для внутрішнього та зовнішнього ринків". "Узгоджувальна комісія - це комісія, яка створюється з предстаників організацій по виробництву молока, його переробці та реалізації молочної продукції".  
Враховано частково    
    -24- Борзих О.І.
Сватков Л.Б.
Статтю 1 доповнити визначенням: "Переробне підприємство - підприємство, яке закуповує молоко та молочну сировину і має виробничі потужності для їх переробки на молочні продукти"  
Враховано    
    -25- Веретенников В.О.
Статтю 1 доповнити терміном: "Атестація- процедура оцінки санітарно-епідеміологічного, ветеритарно-санітарного стану та технічних можливостей підприємства з метою забезпечення випуску продукції, яка відповідає чинним нормативним документам і має для цього відповідні виробничі потужності"  
Враховано    
    -26- Борзих О.І.
Статтю 1 доповнити термінами: Молокопереробне виробництво-комплекс будівель, механізмів, обладнання технологічних процесів щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом молочної сировини та (або) молочних продуктів.  
Враховано з редакційними правками   
    -27- Борзих О.І.
Виробник сирого молока-фізична або юридична особа, яка здійснює виробництво сирого молока, що розміщується на ринку.  
Враховано з редакційними правками   
    -28- Борзих О.І.
Виробник молочної сировини та (або) молочної продукції-фізична або юридична особа, яка здійснює виробництво молочної сировини та (або) молочної продукції.  
Враховано з редакційними правками   
    -29- Борзих О.І.
Торгова марка-об'єкт авторського права та інтелектуальної власності, до складу якого входять технологічна рецептура, технологічний режим та обладнання для виробництва, товарний знак і логотип, зареєстрований в установленому порядку Державною патентною службою України.  
Відхилено , оскільки дане визначення в тексті не вживається   
11. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 2. Сфера дії Закону  
12. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, переробки, транспортування, зберігання і реалізації, ввезення в Україну та вивезення з України молока, молочної сировини та молочних продуктів, і поширюється на суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у цій сфері.   -30- Беспалий Б.Я.
Стаття 2. Текст "в Україну та вивезення з України" замінити текстом "на митну територію України та вивезення з митної території України". Аналогічно Стаття 12, частина 1  
Враховано   Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України молока, молочної сировини та молочних продуктів, і поширюється на суб'єктів господарювання, які проводять господарську діяльність у цій сфері.  
13. Стаття 3. Основні засади державної політики по забезпеченню якості та безпеки молока і молочних продуктів      Стаття 3. Основні засади державної політики по забезпеченню якості та безпеки молока і молочних продуктів  
14. Основними засадами державної політики щодо забезпечення якості та безпеки молока і молочних продуктів для життя та здоров'я населення є:   -31- Поліщук М.Є.
Абзац четвертий частини другої статті 15 після слова "якості" доповнити словами "та безпекою".  
Враховано   Основними засадами державної політики щодо забезпечення якості та безпеки молока і молочних продуктів для життя та здоров'я населення є:  
    -32- Нощенко М.П.
Розділ 2 викласти у редакції Основними засадами державної політики щодо забезпечення якості і безпеки молока та молочних продуктів для життя і здоров'я населення є: забезпечення внутрішніх потреб країни у молочних продуктах у широкому асортименті та нарощування їх експорту; гарантування товаровиробникам економічно обгрунтованих цін, права вільного вибору маркетингу і ціноутворення; (...)  
Враховано частково    
15. забезпечення внутрішніх потреб країни у молочних продуктах в широкому асортименті та нарощування їх експорту;      забезпечення внутрішніх потреб держави в молочних продуктах широкого асортименту та нарощування їх експорту;  
16. гарантування товаровиробникам права вільного вибору маркетингу і ціноутворення;       
17. контроль за якістю молока, молочної сировини та молочних продуктів;      здійснення контролю за якістю та безпекою молока, молочної сировини і молочних продуктів;  
18. створення належної матеріальної бази для розвитку первинних ланок закупівлі молока в сільській місцевості;      сприяння розвитку інтеграційних процесів між виробником, переробником та реалізатором;  
19. організація і проведення моніторингу ринку молока та молочної продукції;      проведення моніторингу ринку молока та молочної продукції;  
20. удосконалення митно-тарифної та цінової політики у частині захисту вітчизняних виробників молока та молочної продукції;      удосконалення митно-тарифної та цінової політики у частині захисту вітчизняних виробників молока та молочної продукції;  
21. розроблення загальнодержавних програм розвитку селекційно-племінної справи.      розроблення загальнодержавних програм розвитку селекційно-племінної справи.  
22. Стаття 3. Вимоги до показників якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів      Стаття 4. Вимоги до показників якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів  
23. Молоко, молочна сировина та молочні продукти, які виробляються в Україні, повинні відповідати встановленим показникам якості і безпеки.   -33- Беспалий Б.Я.
Стаття 3. Частину 1 після тексту "повинні відповідати встановленим" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   Молоко, молочна сировина і молочні продукти, які виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України повинні відповідати показникам якості та безпеки, які встановлені законодавством України.  
24. Базисні норми масової частки жиру і білка у молоці коров'ячому розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом із центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики.   -34- Челомбітко І.В.
Частину другу статті 3 після слова "білка" доповнити словами "мікробіологічні показники‚ загальна обнасіненість".  
Відхилено , тому що мікробіологічні показники, загальна обнасіненість передбачаються норматив. документами  Базисні норми масової частки жиру і білка в молоці розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом із центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики.  
    -35- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
До статті 3. В частині другій вилучити слово "коров'ячому"‚ тобто вираз "молока" - привести до відповідності статті 1 терміну визначення "молоко сире - далі молоко".  
Враховано    
25. За умови ввезення молочної продукції в Україну враховуються вимоги щодо її якості і безпеки, передбачені законодавством.   -36- Беспалий Б.Я.
Стаття 3, частина 3 і стаття 3, частина 5 дублюють одна одну. Тому одну із цих частин - вилучити  
Враховано    
    -37- Борзих О.І.
До статті 3. Третій абзац доповнити словом "України".  
Враховано    
26. Стаття 4. Вимоги до пакування і маркування молока, молочної сировини та молочних продуктів      Стаття 5. Вимоги до пакування і маркування молочної сировини та молочних продуктів  
27. Упаковка для молока, молочної сировини та молочних продуктів повинна бути виготовлена з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Пакувальні матеріали, що вступають у контакт з молоком, молочною сировиною та молочними продуктами, повинні бути нейтральними до них.   -38- Поліщук М.Є.
Друге речення частини першої статті 4 виключити.  
Враховано   Упаковка для молочної сировини та молочних продуктів повинна бути виготовлена з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
28. Маркування молока, молочної сировини та молочних продуктів здійснюється відповідно до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".   -39- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
До статті 4. Враховуючи‚ що вирішення питань пакування і маркування регулюється Законом України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" першу і другу частину викласти в такій редакції: "Пакування та маркування молока‚ молочної сировини та молочних продуктів здійснюється відповідно до діючих нормативних документів та Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".  
Враховано   Пакування та маркування молочної сировини та молочних продуктів здійснюється відповідно до законодавства України.  
29. Використання у маркуванні власних назв молочних продуктів, позначок "біо" та "пробіо" обов'язково погоджується з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.   -40- Челомбітко І.В.
Частину третю статті 4 після слова "позначок" доповнити словами "дитяче харчування".  
Відхилено , оскільки регламентовано законодавством   
    -41- Сватков Л.Б.
Стаття 4, пункт 3 "Використання у маркуванні власних назв молочних продуктів, позначок "біо" та "пробіо" обов'язково погоджується з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" вилучити, тому що використання у маркуванні всіх назв молочних продуктів погоджується з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
Враховано    
30. Не допускається використовувати назви молочних продуктів у власних назвах харчових продуктів та торгових марках.   -42- Сватков Л.Б.
Стаття 4, пункт 4 викласти в такій редакції: " Не допускається використовувати назви молочних продуктів у власних назвах продуктів з використанням сировини немолочного походження та торгових марках".  
Враховано   Не допускається використання назв молочних продуктів у власних назвах продуктів та торговельних марках, якщо ці продукти виробляються з використанням сировини немолочного походження.  
31. Забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції.   -43- Загрева Б.Ю.
Юхновський О.І.
Пропонуємо вилучити зі статті 4 положення "Забороняється відокремлення циклу виробництва продукції".  
Відхилено , оскільки відокремлення циклу -це незакінчений технологічний процес, що негативно впливає на якість продукції  Забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції.  
32. Стаття 5. Підтвердження відповідності якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів   -44- Поліщук М.Є.
Статті 5‚ 6‚ 7 не несуть юридичного навантаження і можуть бути виключенні.  
Враховано частково   Стаття 6. Підтвердження відповідності якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів  
33. Процедура підтвердження відповідності якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів встановлюється у нормативно-правових актах, нормативних документах.   -45- Поліщук К.А.
Частину першу статті 5 викласти у наступній редакції: "Процедура підтвердження відповідності якості і безпеки молока і молочної сировини та молочних продуктів встановлюється у порядку визначеному Кабінетом Міністрів".  
Враховано   Підтвердження відповідності якості та безпеки молока і молочної сировини та молочних продуктів здійснюється в порядку, визначеному законодавством. При виробництві національних кисломолочних продуктів забороняється використовувати жири, білки немолочного походження та будь-які стабілізатори і консерванти.  
    -46- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
Сватков Л.Б.
До статті 5. Для захисту традиційних продуктів від технологічної фальсифікації додатково включити такі положення (частинами 2 і 3‚ а потім за текстом): "При виробництві національних кисломолочних продуктів забороняється використовувати жири‚ білки немолочного походження та будь-які стабілізатори і консерванти.  
Враховано    
    -47- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
Сватков Л.Б.
При виробництві масла коров'ячого‚ сирів сичужних жирних‚ морозива молочного‚ морозива вершкового‚ морозива пломбіру забороняється використовувати жири та білки немолочного походження".  
Враховано в статті 1   
34. Молочна сировина та молочні продукти, які ввозяться на митну територію України, підлягають обов'язковому контролю згідно із законодавством.   -48- Поліщук К.А.
Статтю 5 доповнити частиною третьою наступного змісту: "Вимоги до якості та безпеки молока та молочних продуктів‚ інші вимоги після затвердження підлягають обов'язковому опублікуванню у загальноукраїнських засобах масової інформації".  
Враховано   Молочна сировина та молочні продукти, які ввозяться на митну територію України, підлягають контролю згідно із законодавством. Вимоги до якості та безпеки молока і молочних продуктів після їх затвердження підлягають опублікуванню в засобах масової інформації центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.  
35. Стаття 6. Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення або подальше використання молока, молочної сировини та молочних продуктів, які не відповідають встановленим вимогам   -49- Беспалий Б.Я.
Стаття 6. Назву та частину 1 після тексту "не відповідають встановленим" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   Стаття 7. Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення або подальше використання молока, молочної сировини та молочних продуктів, які не відповідають вимогам, установленим законодавством України  
36. Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення або подальше використання молока, молочної сировини та молочних продуктів, які не відповідають встановленим вимогам, проводиться згідно із законодавством.      Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення або подальше використання молока, молочної сировини та молочних продуктів, які не відповідають установленим законодавством вимогам, проводяться в порядку, встановленому законом.  
37. Молоко, одержане в господарствах або регіонах, де зареєстровано інфекційні хвороби тварин, підлягає знезараженню (знешкодженню), утилізації або переробці згідно з ветеринарно-санітарними вимогами, визначеними у відповідних нормативно-правових актах.   -50- Поліщук К.А.
Частину другу статті 6 викласти у такій редакції: "Молоко‚ молочна сировина та молочні продукти‚ які не відповідають встановленим вимогам і не можуть бути повернуті в обіг шляхом знезараження (знешкодження)‚ переробки підлягають утилізації або знищенню в установленому законодавством порядку".  
Враховано   Молоко‚ молочна сировина та молочні продукти‚ які не відповідають установленим вимогам і не можуть бути повернуті в обіг шляхом знезараження (знешкодження)‚ переробки, підлягають утилізації або знищенню в порядку, встановленому законом.  
    -51- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина 2. Текст " (знешкодженню)" замінити текстом ", знешкодженню"  
Враховано    
38. Стаття 7. Вимоги до технологічного обладнання та супутніх матеріалів      Стаття 8. Вимоги до технологічного обладнання та супутніх матеріалів  
39. Технологічне обладнання, супутні матеріали та транспортні засоби, в яких перевозяться і зберігаються молоко, молочна сировина та молочні продукти, повинні виготовлятися з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я для використання за цільовим призначенням і контакту з харчовими продуктами.      Технологічне обладнання, супутні матеріали та транспортні засоби, в яких перевозяться і зберігаються молоко, молочна сировина та молочні продукти, повинні виготовлятися з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я для використання за цільовим призначенням і контакту з харчовими продуктами.  
40. Стаття 8. Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктів   -52- Загрева Б.Ю.
Юхновський О.І.
Пропонуємо статтю 8 викласти у такій редакції: "Стаття 8. Ветеринарні вимоги до виробництва молока. Виробники молока повинні забезпечувати постійний контроль за станом здоров'я тварин у відповідності до нормативних документів Державного департаменту ветеринарної медицини. Забороняється продаж молока та молочної сировини без документа‚ що засвідчує епізоотичне благополуччя молочних господарства‚ який видається державними установами ветеринарної медицини згідно із законодавством".  
Враховано   Стаття 9. Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктів  
41. Виробники молока, молочної сировини та молочних продуктів повинні забезпечувати постійний контроль за станом здоров'я тварин.   -53- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
До статті 8. В частині першій вилучити слова "...та молочних продуктів" в зв'язку з тим‚ що забезпечення постійного контролю за станом здоров'я тварин повинно здійснюватися виробниками молока та молочної сировини‚ а не виробниками молочних продуктів. Частину 2 викласти в такій редакції: "Виробництво молока‚ молочної сировини здійснюється за наявності дозволу державних установ ветеринарної медицини‚ молочних продуктів - державної санітарно-епідеміологічної служби‚ виданих в установленому порядку".  
Враховано   Виробництво молока‚ молочної сировини здійснюється за наявності дозволу державних установ ветеринарної медицини‚ молочних продуктів - за наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби‚ виданих у встановленому порядку.  
42. Забороняється продаж молока та молочної сировини без документа, що засвідчує епізоотичне благополуччя молочних господарств, який видається державними установами ветеринарної медицини згідно із законодавством.   -54- Терещук С.М.
Другу частину статті 8 після слова "видається" доповнити словом "безкоштовно".  
Враховано   Забороняється продаж молока та молочної сировини без документа, що засвідчує епізоотичне благополуччя тварин у господарствах, який видається безплатно державними установами ветеринарної медицини згідно із законодавством.  
    -55- Борзих О.І.
В другому абзаці слова "молочних господарст" замінити на "молочних приватних та фермерських господарст".  
Відхилено    
    -56- Нощенко М.П.
У статті 8 Розділ 2 викласти у редакції: Забороняється продаж молока та молочної сировини без документа, що засвідчує епізоотичне благополуччя тварин, який видається державними установами ветеринарної медицини згідно із законодавством.  
Враховано    
43. Стаття 9. Організація виробниками контролю за належною якістю і безпекою молока, молочної сировини та молочних продуктів   -57- Загрева Б.Ю.
Юхновський О.І.
Пропонуємо викласти ст.9 у такій редакції: "Контроль за належною якістю і безпекою молока‚ молочної сировини і молочних продуктів здійснюється виробниками з метою захисту прав споживачів шляхом виконання вимог Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".  
Враховано частково   Стаття 10. Організація виробниками контролю за якістю і безпекою молока, молочної сировини, молочних продуктів та вторинної сировини  
    -58- Васюник І.В.
До статті 9 додати такий підпункт: Декларування відповідності;.  
Відхилено    
44. Контроль за належною якістю і безпекою молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється виробниками з метою захисту прав споживачів цієї продукції шляхом:      Контроль за якістю і безпекою молока‚ молочної сировини та молочних продуктів здійснюється їх виробниками відповідно до законодавства шляхом:  
45. додержання умов виробництва, зберігання та реалізації продукції;      додержання умов виробництва, зберігання та реалізації молока, молочної сировини, молочних продуктів та вторинної сировини згідно з нормативними документами;  
46. створення лабораторій, які займаються моніторингом показників якості цієї продукції;   -59- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
До статті 9. Абзац 3 частини першої викласти в такій редакції: "створення лабораторій‚ оснащених сучасною приладною технікою для визначення показників якості молока‚ молочної сировини та молочних продуктів". В частині другій після слів "Суб'єкти господарювання" написати "всіх форм власності" і далі за текстом.  
Враховано   створення та діяльності лабораторій‚ обладнаних сучасними приладами і відповідними реактивами для визначення показників якості молока‚ молочної сировини та молочних продуктів.  
    -60- Борзих О.І.
Абзац 3 після слова "створення", доповнити "виробничих лабораторій".  
Враховано    
47. атестації виробництва та переробки молочної сировини і молочних продуктів.       
48. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво молочної сировини та молочних продуктів, повинні використовувати методи контролю їх якості і безпеки відповідно до законодавства з метою запобігання можливості реалізації неякісної та небезпечної продукції.       
49. Стаття 10. Атестація виробника молока, молочної сировини та молочної продукції   -61- Загрева Б.Ю.
Юхновський О.І.
Пропонуємо статті 10 та 11 викласти у наступній редакції: "Стаття 10. Отримання дозволу виробниками молока‚ молочної сировини та молочної продукції на право займатись цією діяльністю. Виробник молока‚ молочної сировини та молочної продукції отримує від спеціалістів ветеринарної медицини‚ які здійснюють ветеринарне забезпечення і державний ветеринарно-санітарний контроль за функціонуванням суб'єктів підприємницької діяльності‚ а також від установ державної санітарно-епідеміологічної служби‚ яка здійснює нагляд за проходженням працівниками обов'язкових профілактичних медичних оглядів‚ за станом питної води‚ наявністю мийних та дезінфекційних засобів‚ спецодягу тощо‚ дозвіл про відповідність обов'язковим вимогам встановленим нормативно-правовим актам‚ стандартами та іншими нормативними документами".  
Відхилено , оскільки дозвіл на виробництво молока і молочної сировини надається державними службами ветеринарної медицини, а виробникам молочної продукції - при реєстрації статуту підприємства органами статистики  Стаття 11. Атестація виробництва молока, молочної сировини та молочної продукції  
    -62- Загрева Б.Ю.
Юхновський О.І.
"Стаття 11. Реєстр виробників‚ які отримали дозвіл. Суб'єкти господарювання усіх форм власності‚ які здійснюють переробку молока‚ молочної сировини і молочних продуктів‚ заносяться до реєстру‚ що ведеться центральним органом виконавчої влади з питань агарної політики з присвоєнням кожному реєстраційного номера. Реєстр виробників не рідше одного разу на 6 місяців публікується в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади з питань агарної політики".  
Враховано частково    
    -63- Жовтяк Є.Д.
Статтю 10 викласти в наступній редакції: "Стаття 10. Атестація переробника молока, молочної продукції та молочної продукції Суб'єкти господарювання усіх форм власності, які здійснюють переробку молока, молочної сировини і молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам, встановленими нормативно-правовими актами, стандартами та іншими нормативними документами. Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушенням переробником вимог нормативно-правових актів та нормативних документів про якість і безпеку харчових продуктів. Підставами для переатестації переробника є: - неодноразові скарги на якість молочних продуктів переробника зо усунення яких переробник не приймає заходів; - розширення асортименту молочних продуктів, для випуску яких атестований переробник; - закінчення строку дії атестату переробника. Атестат переробника може бути анульований у разі грубого порушення вимог законодавства у сфері переробки продукції, невиконання розпорядження відповідного органу про усунення порушень умов переробки. Атестація переробника проводиться один раз на 5 років. Порядок проведення атестації переробника і форма атестата затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики спільно з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я і технічного регулювання та споживчої політики. Здійснення переробки молока, молочної сировини і молочних продуктів без отримання атестату забороняється".  
Враховано частково    
50. Суб'єкти господарювання усіх форм власності, які здійснюють виробництво та переробку молока, молочної сировини і молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами, стандартами та іншими нормативними документами.   -64- Нощенко М.П.
У статті 10 Розділ 1 викласти у редакції: Виробники молока (крім особистих селянських господарств, громадян які утримують корів, овець, кіз чи буйволиць), які здійснюють виробництво та переробку молока, молочної сировини та молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами, стандартами та іншими нормативними документами.  
Відхилено   Суб'єкти господарювання всіх форм власності, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам нормативно-правових актів. Об'єктами атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів є нормативна документація на продукцію, а також технологічне обладнання, засоби вимірювальної техніки та контролю, випробувальне обладнання.  
51. Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушення виробником вимог нормативно-правових актів та нормативних документів про якість і безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини.      Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушення виробником вимог нормативно-правових актів про якість і безпеку молока, молочної сировини та молочних продуктів.  
52. Підставами для переатестації виробника є:   -65- Нощенко М.П.
Розділ 3 вилучити.  
Відхилено   Підставами для переатестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів є:  
53. зміна найменування суб'єкта господарювання (якщо така зміна не пов'язана з його реорганізацією);   -66- Беспалий Б.Я.
Стаття 10, частина 3. Пункт 1 вилучити  
Відхилено ,оскільки в цьому пункті визначені об"єкти атестації  зміна найменування суб'єкта господарювання (якщо така зміна не пов'язана з його реорганізацією); зміна, пов'язана з провадженням суб'єктом господарювання нового виду діяльності;  
    -67- Волков О.М.
У статті 10 виключити абзац другий частини третьої.  
Враховано    
54. зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;      зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;  
55. зміна, пов'язана з провадженням суб'єктом господарювання нового виду діяльності.      закінчення строку дії атестата.  
56. Атестат виробника може бути анульований у разі виявлення недостовірних даних у заяві та документах, поданих відповідному органу для проведення атестації, повторного або грубого порушення вимог законодавства у сфері виробництва продукції, невиконання розпорядження відповідного органу про усунення порушень умов виробництва.   -68- Терещук С.М.
Об'єднати частини 7 і 8 статті 10 і викласти їх в такій редакції:  
Враховано   Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів може бути анульований у разі порушення вимог законодавства у сфері виробництва зазначеної продукції, невиконання розпорядження відповідного органу про усунення порушень умов виробництва.  
57. Атестація виробника проводиться один раз на 5 років.   -69- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
До статті 10. Частину 5 викласти в такій редакції: "Атестація виробника проводиться один раз на 3 роки міжвідомчою атестаційною комісією‚ яка формується органом агропромислової політики державних обласних‚ Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій‚ в складі представників управлінь з питань технічного регулювання та технічної політики‚ санітарно-епідеміологічних та ветеринарних служб".  
Відхилено , через великий обсяг робіт термін атестації встановлено один раз на 5 років  Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції видається відповідним територіальним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції проводиться один раз на 5 років.  
    -70- Веретенников В.О.
 
Враховано    
    -71- Нощенко М.П.
Доповнити розділом Особисте селянське господарство, громадяни які утримують корів, овець, кіз чи буйволиць здійснюють виробництво молока, молочної сировини на підставі довідки установи ветеринарної медицини за місцем утримання тварин.  
Відхилено    
58. Порядок проведення атестації виробника і форма атестата затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я і технічного регулювання та споживчої політики.      Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів та форма атестата затверджуються Кабінетом Міністрів України. Здійснення виробництва та переробки молока, молочної сировини і молочної продукції без атестата виробництва забороняється.  
59. Стаття 11. Реєстр атестованих виробників   -72- Веретенников В.О.
Найменування статті 11 "Реєстр атестованих виробників" замінити на "Реєстрація атестованого виробництва"  
Враховано   Стаття 12. Реєстрація атестованого виробництва  
    -73- Жовтяк Є.Д.
У статті 11 у назві замінити слово "виробників" на слово "переробників", в першому абзаці виключити "виробництво та", та у третьому абзаці замінити слово "виробників" на слово "переробників".  
Відхилено    
60. Атестовані суб'єкти господарювання усіх форм власності, які здійснюють виробництво та переробку молока, молочної сировини і молочних продуктів, заносяться до реєстру, що ведеться центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики з присвоєнням кожному реєстраційного номера.      Інформація про атестовані суб'єкти господарювання всіх форм власності, які здійснюють виробництво та переробку молока, молочної сировини і молочних продуктів, заноситься до реєстру, що ведеться центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, з присвоєнням кожному суб'єкту господарювання реєстраційного номера.  
61. Ведення реєстру здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я і технічного регулювання та споживчої політики.      Ведення реєстру здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом із центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я і технічного регулювання та споживчої політики.  
62. Реєстр атестованих виробників не рідше одного разу на 6 місяців публікується в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.      Реєстр атестованих виробників публікується в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.  
63. Стаття 12. Обов'язки виробників і постачальників молока, молочної сировини та молочних продуктів   -74- Четверіков І.А.
Статтю 12 доповнити словом "Права і...".  
Враховано   Стаття 13. Права та обов'язки виробників молока, молочної сировини та молочних продуктів Суб'єкти господарювання мають право: отримувати від відповідних державних органів у встановленому порядку необхідну інформацію, законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань якості та безпеки продукції, що виробляється; звертатися за захистом порушених прав до суду відповідно до закону.  
    -75- Терещук С.М.
Назву статті 12 викласти в такій редакції: "Обов'язки і права виробників і постачальників молока‚ молочної сировини та молочних продуктів". Доповнити ст.12 таким реченням: "Виробники і постачальники молока‚ молочної сировини та молочних продуктів мають право отримувати від державних органів безкоштовно законодавчі та нормативні акти з питань якості та безпеки продукції‚ що ними виробляються".  
Враховано    
    -76- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
До статті 12. Виділити додаткову статтю "Права виробників молока‚ молочної сировини та молочних продуктів". Статтю викласти в такій редакції: "Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні та юридичні особи усіх форм власності‚ які здійснюють виробництво молока‚ молочної сировини їх переробку та реалізацію молочних продуктів‚ мають право отримувати від відповідних державних органів в установленому порядку необхідну‚ доступну та достовірну інформацію‚ законодавчі та інші нормативні акти з питань якості та безпеки продукції‚ що виробляється". В зв'язку з цим подальша нумерація статей збільшується на одиницю.  
Враховано    
    -77- Беспалий Б.Я.
Статті 12, 13, 14. Текст "державний нагляд (контроль)" та текст "державний контроль (нагляд)" уніфікувати і писати або "державний контроль" або "державний нагляд"  
Відхилено ,оскільки в Законі України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини" є визначення цих термінів   
64. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво, переробку, транспортування, зберігання, реалізацію, ввезення в Україну та вивезення з України молока, молочної сировини та молочних продуктів, зобов'язані:   -78- Четверіков І.А.
В статті 12 п.1 після слова "господарювання" доповнити словами "усіх форм власності "і далі за текстом.  
Враховано в ст.1  Суб'єкти господарювання зобов'язані:  
65. додержуватися вимог нормативних документів до виробництва продукції;      додержувати вимог нормативних документів при виробництві молока, молочної сировини і молочної продукції, а також при їх зберіганні, транспортуванні та реалізації;  
66. забезпечувати додержання вимог санітарних та ветеринарно-санітарних норм і правил, а також за розпорядженнями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державних установ ветеринарної медицини здійснювати протиепідемічні та протиепізоотичні заходи з метою запобігання розповсюдженню захворювань, спільних для людей та тварин;      забезпечувати додержання вимог санітарних та ветеринарно-санітарних норм і правил, а також за розпорядженнями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної установи ветеринарної медицини здійснювати протиепідемічні та протиепізоотичні заходи з метою запобігання розповсюдженню захворювань, спільних для людей та тварин;  
67. Забезпечувати контроль належної якості і безпеки продукції;   -79- Загрева Б.Ю.
Юхновський О.І.
Пропонуємо доповнити статтю 12 абзацом наступного змісту: "забезпечувати повне використання сировини у процесі переробки молока. При виникненні у процесі виробництва відходів молочної сировини‚ вони повинні бути передані на підприємства‚ що займаються переробкою таких відходів. Самостійна утилізація відходів молочної сировини дозволяється у випадку неможливості передачі таких відходів переробному підприємству. При наявності договірних відносин з переробним підприємством самостійна утилізація допускається у випадку перевищення кількості відходів‚ що утворилися при переробці молока‚ величин‚ що обумовлені в договорі на переробку відходів. Відмова від заключення договору з переробним підприємством є підставою для заборони виробництва продукції в ході якого такі відходи утворюються. Вартість послуг переробників встановлюється за взаємною домовленістю".  
Відхилено , тому що при виробництві молочної продукції використовуються безвідходні технології  забезпечувати контроль якості та безпеки продукції;  
68. вести в установленому законодавством порядку документацію, яка підтверджує забезпечення належної якості і безпеки продукції;      вести в установленому законодавством порядку документацію, яка підтверджує забезпечення належної якості та безпеки продукції;  
69. надавати необхідну для здійснення державного нагляду (контролю) інформацію, документацію, зразки молока, компонентів рецептури та молочних продуктів для проведення лабораторних досліджень у кількості, передбаченій нормативними документами;   -80- Беспалий Б.Я.
Стаття 12, частина 1, пункт 5. Наприкінці текст "нормативними документами" замінити текстом "нормативно-правовими актами".  
Враховано   надавати необхідну для здійснення державного контролю і нагляду інформацію, документацію, зразки молока, молочної сировини, компонентів рецептури молочних продуктів для проведення лабораторних досліджень у кількості, передбаченій нормативно-правовими актами;  
70. виконувати інші обов'язки, установлені законодавством.   -81- Четверіков І.А.
Статтю 12 доповнити пунктом 8 наступного змісту: "Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні та юридичні особи усіх форм власності‚ які здійснюють виробництво‚ переробку‚ транспортування‚ зберігання‚ реалізацію молока‚ молочної сировини та молочних продуктів‚ мають право отримувати від відповідних державних органів в установленому порядку необхідну доступну інформацію‚ законодавчі та інші нормативні акти з питань якості та безпеки продукції‚ що виробляється або ввозиться в Україну".  
Враховано   виконувати інші обов'язки, установлені законодавством.  
    -82- Беспалий Б.Я.
Стаття 12, частина 1, пункт 6. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Відхилено    
71. Стаття 13. Державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки, реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів   -83- Терещук С.М.
Доповнити статтю 13 таким реченням: "Забороняється стягнення плати з виробників молока‚ молочної сировини та молочних продуктів за проведення перевірок органами державного контролю".  
Враховано   Стаття 14. Державний контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки, реалізації, експорту та імпорту молока, молочної сировини та молочних продуктів  
    -84- Веретенников В.О.
Статтю 13 доповнити: " Державний контроль, нагляд у сфері виробництва та реалізації молока, молочної сировини та молочних продукктів здійснюють: З питань додержання ветеринарно-санітарних вимог у процесі утримання тварин, виробництва молока, молочної сировини, використання обладнання, тари, транспортних засобів, постійного контролю, нагляду з проведенням моніторингових досліджень за показниками їх безпеки, під час експорту та імпорту молочної продукції - державні установи ветеринарної медицини; З питань додержання санітарних норм і правил у процесі розроблення технічних умов, технічних регламентів на молочну продукцію, визначення показників її безпеки та здійснення періодичного нагляду у процесі виробництва молочної продукції, а також за використанням обладнанням, тари, транспортних засобів - установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби; З питань додержання виробником вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов"язаних з якістю продукції (крім ветеринарно-санітарних вимог), вимог періодичного державного метрологічного нагляду та вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів - державні органи з питань технічного регулювання та споживчої політики.  
Враховано    
    -85- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
До статті 13. Доповнити новою частиною такого змісту: "державний контроль і нагляд за якістю та безпекою молочних продуктів‚ призначених для експорту‚ здійснює єдиний орган - Державний департамент ветеринарної медицини та його територіальні органи у порядку‚ затвердженому ним".  
Враховано    
72. Органами, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів, є:      Державний контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки, реалізації, експорту та імпорту молока, молочної сировини та молочних продуктів здійснюють:  
73. з питань додержання санітарних норм і правил у процесі розроблення технічних умов, технічних реґламентів на продукцію, визначення показників її безпеки на початку та здійснення періодичного нагляду у процесі виробництва продукції, а також за використанням обладнання, тари, транспортних засобів - установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби;   -86- Загрева Б.Ю.
Юхновський О.І.
Для відповідності зі статтею 12 пропонуємо абзац 2 ст.13 після слів "...у процесі виробництва продукції" доповнити словами "використання відходів молочної сировини".  
Відхилено , оскільки в молочній промисловості безвідходна технологія  з питань додержання ветеринарно-санітарних вимог у процесі утримання тварин, виробництва молока, молочної сировини, використання обладнання, тари, транспортних засобів, постійного контролю, нагляду з проведенням моніторингових досліджень за показниками їх безпеки, під час експорту та імпорту молочної продукції - державні установи ветеринарної медицини;  
74. з питань додержання ветеринарно-санітарних вимог у процесі розроблення технічних умов, технічних реґламентів на продукцію, здійснення нагляду за показниками її якості і безпеки, використанням обладнання, тари, транспортних засобів, постійного контролю (нагляду) з проведенням моніторингових досліджень за показниками безпеки під час експорту та імпорту, а також аналізу контролю за показниками безпеки продукції, що його здійснюють підприємства, - державні установи ветеринарної медицини;      з питань додержання санітарних норм і правил у процесі розроблення технічних умов, технічних регламентів на молочну продукцію, визначення показників її безпеки та здійснення періодичного нагляду у процесі виробництва молочної продукції, а також за використанням обладнанням, тари, транспортних засобів - установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби;  
75. з питань додержання виробником продукції вимог нормативних документів, технічних реґламентів, пов'язаних з якістю продукції (крім показників безпеки та ветеринарно-санітарних вимог), вимог періодичного державного метрологічного нагляду та вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів - державні органи з питань технічного регулювання та споживчої політики.      з питань додержання виробником вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов'язаних з якістю продукції (крім ветеринарно-санітарних вимог), вимог періодичного державного метрологічного нагляду та вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів - державні органи з питань технічного регулювання та споживчої політики. Забороняється стягнення плати з виробників молока‚ молочної сировини та молочних продуктів за проведення перевірок органами державного контролю.  
76. Стаття 14. Повноваження посадових осіб, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів      Стаття 15. Повноваження посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів  
77. Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль (нагляд) та державний санітарно-епідеміологічний нагляд, а також державний нагляд за додержанням прав споживачів, стандартів, норм та правил, з метою виконання покладених на них завдань у межах їх компетенції мають право:   -87- Поліщук М.Є.
У частині першій статті 14 слово "ветеринарно-санітарний" замінити словом "ветеринарний".  
Відхилено   Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль (нагляд) та державний санітарно-епідеміологічний нагляд, а також державний нагляд за додержанням прав споживачів, стандартів, норм та правил, з метою виконання покладених на них завдань у межах їх компетенції мають право:  
    -88- Беспалий Б.Я.
Стаття 14, частина 1. Пункт 2 після тексту "норм, правила" доповнити словом "законних"  
Відхилено    
78. безперешкодно відвідувати об'єкти перевірки, одержувати необхідну для здійснення державного контролю інформацію, документацію, зразки сировини та готової продукції для проведення лабораторних досліджень у кількості, передбаченій нормативними документами;   -89- Беспалий Б.Я.
Стаття 14, частина 1, пункт 1. Наприкінці текст "нормативними документами" замінити текстом "нормативно-правовими актами"  
Враховано   безперешкодно відвідувати об'єкти перевірки, одержувати необхідну для здійснення державного контролю інформацію, документацію, зразки сировини та готової продукції для проведення лабораторних досліджень у кількості, передбаченій нормативно-правовими актами;  
79. давати обов'язкові до виконання вказівки про проведення санітарних, протиепідемічних, ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних заходів, а також про усунення у певні строки порушень стандартів, норм, правил та вимог державного метрологічного нагляду;      давати обов'язкові до виконання вказівки про проведення санітарних, протиепідемічних, ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних заходів, а також про усунення у визначені строки порушень стандартів, норм, правил та вимог державного метрологічного нагляду, встановлених відповідно до законодавства;  
80. забороняти переробку та реалізацію молока, молочної сировини та молочних продуктів у разі виявлення невідповідності ветеринарно-санітарним вимогам та вимогам до їх якості і безпеки;   -90- Терещук С.М.
Стаття 14‚ частина 4 - після слова "забороняти" записати слово "виробництво" і далі за текстом.  
Враховано   забороняти виробництво, переробку та реалізацію молока, молочної сировини і молочних продуктів у разі виявлення невідповідності ветеринарно-санітарним вимогам, вимогам до їх якості та безпеки і невиконання вимог цього Закону;  
    -91- Загрева Б.Ю.
Юхновський О.І.
Пропонуємо доповнити абзац 4 ст.14 після слів "...у разі виявлення" доповнити словами "невиконання вимог цього Закону".  
Враховано    
    -92- Беспалий Б.Я.
Стаття 14, частина 1. Пункт 3 наприкінці доповнити текстом: "встановленим відповідно до законодавства".  
Враховано    
81. забороняти виробництво, постачання та реалізацію молока, молочної сировини та молочних продуктів до проведення необхідних санітарних, протиепідемічних, ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних заходів, а також заходів щодо усунення виявлених порушень стандартів, норм, правил та вимог державного метрологічного нагляду;   -93- Беспалий Б.Я.
Стаття 14, частина 1, пункт 4. Після тексту "норм, правил" слово "та" замінити текстом "встановлених відповідно до законодавства та законних"  
Відхилено   забороняти виробництво, переробку та реалізацію молока, молочної сировини та молочних продуктів до проведення необхідних санітарних, протиепідемічних, ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних заходів, а також заходів щодо усунення виявлених порушень стандартів, норм, правил та вимог державного метрологічного нагляду;  
82. повідомляти орган, який проводив атестацію суб'єкта господарювання, про виявлені порушення;      повідомляти орган, який проводив атестацію суб'єкта господарювання, про виявлені порушення;  
83. припиняти (забороняти) відвантаження, реалізацію (продаж) молочних продуктів, що не відповідають вимогам нормативних документів.   -94- Беспалий Б.Я.
Стаття 14, частина 1, пункт 6. Розкрити дужки, а наприкінці текст "нормативних документів" замінити текстом "нормативно-правових актів"  
Враховано з редакційними правками   
84. Стаття 15. Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів   -95- Терещук С.М.
Статтю 15 викласти в наступній редакції: "Державна підтримка виробників молока‚ молочної сировини і молочних продуктів здійснюється‚ виходячи з пріоритетності розвитку молочної галузі агропромислового комплексу‚ зокрема шляхом: - фінансування за кошти державного бюджету селекційних програм у молочному скотарстві‚ що мають загальнодержавне значення; - дотаційних цін на молоко‚ якщо ціна на нього на ринку падає нижче встановленого мінімального рівня цін; - підтримки виробництва (за рахунок додаткових цін) продукції дитячого харчування; надання суб'єктам господарювання в процесі виробництва‚ зберігання і переробки молочної сировини кредитної підтримки; - удосконалення митно-тарифної політики щодо захисту вітчизняних товаровиробників; - здійснення підтримки експорту молочних продуктів шляхом пільгового кредитування.  
Враховано   Стаття 16. Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється виходячи з пріоритетності розвитку молочної галузі агропромислового комплексу, зокрема шляхом фінансування з Державного бюджету України: - програм розвитку селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві, протиепізоотичних заходів, що мають загальнодержавне значення; - дотаційних цін на молоко; - підтримки виробництва продукції дитячого харчування; - здійснення підтримки експорту молочних продуктів; - надання пільгових короткострокових і довгострокових кредитних ресурсів; стимулювання підвищення якості молока, що відповідає вимогам державного стандарту України, у відсотках до закупівельної ціни: для молока вищого гатунку 25%; для молока першого гатунку 20%.  
    -96- Жовтяк Є.Д.
Статтю 15 викласти в наступній редакції: "Стаття 15. Державна підтримка виробників молока Фінансування державної програми нарощування обсягів виробництва молока здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України, зокрема шляхом фінансування: - селекційної роботи, протиепізоотичних заходів; - державної дотації на стимулювання підвищення якості молока та молочних продуктів; - інших державних програм з розвитку молочної галузі.  
Враховано    
    -97- Жовтяк Є.Д.
Розмір державних дотацій на стимулювання підвищення якості молока визначається як відсоток від закупівельної вартості молока, що відповідає ДСТУ 3662-97: - для молока вищого гатунку 25%; - для молока першого гатунку 20%; - для молока другого гатунку 15%; - для негатункового молока 10%.  
Враховано частково , оскільки виробництво молока другого гатунку та негатункового держава не стимулює   
    -98- Жовтяк Є.Д.
Державні дотації виплачуються виробнику за молоко, що продане суб'єкту господарювання, який має атестат переробника. Виробнику молока - суб'єкту господарювання державні дотації виплачуються на його банківський рахунок. Виробнику молока-фізичній особі, що не є суб'єктом господарювання, державні дотації виплачуються на банківський рахунок сільської ради за місцем проживання фізичної особи. Державні дотації виробникам молока виплачуються казначейством району, в якому зареєстрований переробник молока. Підставою для виплати державних дотацій є розрахунок розміру дотацій за звітний місяць, наданий переробником в державну податкову інспекцію за його місцезнаходженням до 10 числа місяця, наступного за звітним. Виплата державних дотацій здійснюється щомісячно, до 20 числа місяця, що наступний за звітним. Детальний порядок нарахування і сплати зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України.  
Відхилено , оскільки це передбачено Порядками, які затверджені Кабінетом Міністрів України   
85. Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється виходячи з пріоритетності розвитку молочної галузі агропромислового комплексу, зокрема шляхом:   -99- Челомбітко І.В.
Статтю 15 доповнити абзацами такого змісту: 1) частину першу абзацом другим - "фінансування заходів щодо забезпечення немовлят адаптованими молочними продуктами"; 2) частину другу абзацом першим - "забезпечення потреб дітей різного віку збалансованими та збагаченими молочними продуктами".  
Враховано з редакційними правками  Нарахування та виплата зазначених у частині першій цієї статті коштів для державної підтримки виробників молока, молочної сировини та молочних продуктів здійснюються згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.  
    -100- Борзих О.І.
Калінчук В.А.
До статті 15. В абзаці 1 частини першої слова "виходячи з пріоритетності розвитку молочної галузі агропромислового комплексу‚ зокрема" вилучити. Абзац 2 частини першої викласти в такій редакції: "фінансування загальнодержавних програм розвитку селекційно-племінної справи‚ протиепізоотичних заходів за рахунок коштів‚ передбачених у державному бюджеті". В зв'язку з цим абзац 8 виключити. В абзаці 3 частини першої слова "та інших державних програм" виключити. Частину першу доповнити такими абзацами: "державна підтримка експортних поставок окремих видів молочної продукції; надання коротко та довгострокових кредитів для розвитку матеріально-технічної бази суб'єктів господарської діяльності по виробництву молока‚ молочної сировини та молочних продуктів; сприяння розвитку інтеграційних процесів між виробником‚ переробником та торгівлею". В абзаці 2 частини другої після слів "у молочних продуктах" написати "вітчизняного виробництва"‚ а слова "та нарощування їх експорту" - вилучити. Після цього абзацу доповнити новим абзацом такого змісту: "сприяння товаровиробникам у здійсненні експорту молочних продуктів2. В абзаці 4 частини другої замість слова "контроль" написати "здійснення контролю" і далі за текстом‚ в кінці цього абзацу дописати слова "державними органами". В абзаці 6 частини другої слова "організація і" вилучити і далі за текстом.  
Враховано    
    -101- Нощенко М.П.
У статті 15 Розділ 1 викласти у редакції: Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється шляхом: (...)  
Враховано    
86. фінансування селекційної роботи, протиепізоотичних заходів за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті;   -102- Беспалий Б.Я.
Стаття 15, частина 1, пункт 1. Текст "державному бюджеті" замінити текстом "Державному бюджеті України"  
Враховано    
87. виконання державних програм стимулювання підвищення якості молока та молочної продукції та інших державних програм.       
88. Стаття 16. Ціноутворення у сфері виробництва молока, молочної сировини та молочної продукції   -103- Терещук С.М.
Статтю 16 сформулювати в такій редакції: "Мінімальна закупівельна ціна на молоко і молочну сировину та торгівельні надбавки на молочні продукти встановлюються Кабінетом Міністрів України‚ рівень яких відшкодовує середньо галузеві нормативні витрати та забезпечує мінімальний прибуток на рівні середньої норми прибутку по економіці країни".  
Враховано   Стаття 17. Ціноутворення у сфері виробництва молока, молочної сировини та молочної продукції Мінімальна закупівельна ціна на молоко і молочну сировину встановлюється Кабінетом Міністрів України‚ рівень якої повинен відшкодовувати середньогалузеві нормативні витрати та забезпечувати мінімальний прибуток товаровиробнику. Мінімальний рівень цін установлюється до початку бюджетного року. Виходячи із цього рівня Кабінетом Міністрів України визначається обсяг бюджетного фінансування заходів по підтримці виробників молока і погоджує його з Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин та Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. При реалізації готової продукції промислового виробництва - молочних продуктів у роздрібній мережі Кабінетом Міністрів України встановлюється гранична межа (верхній рівень) торговельних надбавок. Перелік соціально важливих молочних продуктів визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -104- Веретенников В.О.
Вважаю за необхідне статтю 16 викласти в такій редакції: "Закупівельні ціни на молоко, молочну продукцію та торговельні націнки визначаються з урахуванням цін на внутрішньому та зовнішньому ринках, сезону року та розміру державної підтримки.  
Відхилено , оскільки врахована пропозиція Н.д.Терещука С.М.   
    -105- Поліщук К.А.
Статтю 16 розширити і доповнити частинами такого змісту: "Мінімальна ціна закупівлі молока в розрахунку на одиницю продукції встановлюється виходячи із середньогалузевих нормативних витрат на її виробництво та мінімального рівня прибутку. Мінімальний рівень цін встановлюється до початку бюджетного року. Виходячи з цього рівня визначається обсяг бюджетного фінансування заходів по підтримці цін закупівлі молока. При реалізації готової продукції промислового виробництва - молочних продуктів в роздрібній мережі‚ встановлюється гранична межа (верхній рівень) торговельних надбавок.  
Враховано    
    -106- Загрева Б.Ю.
Юхновський О.І.
Пропонуємо ст.16 викласти у такій редакції: "Стаття 16. Ціноутворення у сфері виробництва молока‚ молочної сировини та молочної продукції Кабінет Міністрів України впливає на ціноутворення у сфері виробництва молока‚ молочної сировини та молочної продукції шляхом доплати для зберігання та споживання‚ інтервенційної закупівлі та інтервенційного продажу молока та молочної продукції‚ а також стимулювання експорту молочних продуктів. Кабінет Міністрів розробляє порядок проведення доплат на зберігання та споживання‚ інтервенційних закупівель та продаж і стимулювання експорту і погоджує його з Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин та Комітетом з питань бюджету. Кошти на регулювання ціноутворення у сфері виробництва молока‚ молочної сировини та молочної продукції передбачати у Державному бюджеті України".  
Враховано в ст.15   
    -107- Беспалий Б.Я.
Статтю 16 вилучити як неконституційну  
Відхилено    
    -108- Нощенко М.П.
Статтю16 викласти у редакції: Мінімальна закупівельна ціна на молоко і молочну сировину визначається з урахуванням цін на зовнішньому та внутрішньому ринках молочної продукції, сезонності виробництва молока. Закупівельна ціна молока не може бути нижчою його собівартості із урахуванням 15% надбавки Ціна реалізації молока та молочних продуктів не може бути вищою їх собівартості із урахуванням 15% торгівельної надбавки. Собівартість молока визначається щоквартально обласними управліннями агропромислового комплексу  
Відхилено    
    -109- Жовтяк Є.Д.
Статтю 16 викласти в наступній редакції: "Стаття 16. Ціноутворення у сфері виробництва молока. Мінімальна закупівельна ціна без урахування ПДВ та державної дотації на тонну молока першого гатунку відповідно до ДСТУ 3662-97 з базисною нормою жиру та білку (далі - мінімальна закупівельна ціна) визначається як похідна від середніх цін продажу сухого знежиреного молока (СЗМ) та коров'ячого масла з часткою жиру не менше 72,5%, за формулою: Де Цм - мінімальна закупівельна ціна; Цсмз - середня ціна (з податком на додану вартість) продажу СЗМ (ГОСТ 23621-79) на ринку України на умовах ЕХW завод-виробник; Цмасло - середня ціна (з податком на додану вартість) продажу масла коров'ячого (ГОСТ 37-91) з часткою жиру не менше 72,5% в картонній упаковці (25кг) на ринку України на умовах ЕХW завод-виробник; 21,94; 14,29; 1,776 - статистичні коефіцієнти, що забезпечують роботу середньостатистичного переробника з рентабельністю не більше 5 відсотків. Мінімальна закупівельна ціна визначається на умовах ЕХW ферма виробника (заготівельний пункт). Середні ціни продажу СЗМ та коров'ячого масла з часткою жиру не менше 72,5% визначаються Національною асоціацією молочників України "Укрмолпром" на основі зваженого співвідношення попиту та пропозиції на ринку України та підлягають обов'язковому опублікуванню не менш одного разу на місяць в офіційних виданнях Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України ". Статистичні коефіцієнти, що використовуються в розрахунках мінімальної ціни переглядаються Національною асоціацією молочників України "Укрмолпром", щорічно по результатах діяльності молочної галузі України за минулий рік з урахуванням індексів інфляції та підлягають обов'язковому опублікуванню в офіційних виданнях Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України".  
Враховано частково    
89. Мінімальна закупівельна ціна на молоко і молочну сировину та торговельні надбавки на молочні продукти визначаються в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.   -110- Сватков Л.Б.
При вступі України до СОТ, з метою інтеграції з країнами ЄС, враховуючи законодавчі акти Німеччини, Польщі (Закон "Про виготовлення молока та жирів". Німеччина, "Закон про реєстарцію ринка молока і молочних продуктів". Польща" пропоную після статті 15 включити додатково такі статті: 1.Квотування молочної продукції З метою регулювання ринку молока та молочних продуктів встановлювати квоти сільськогосподарським товаровиробникам на обсяги виробництва та продажу молока переробним підприємствам та обсяги поставки молочної продукції до державного резерву. Квоти на виробництво молока та поставку молочної продукції до державного резерву в цілому щорічно встановлюються Кабінетом Міністрів України, по областях та по підприємствамх - центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики за участю галузевих формувань та обласних державних адміністрацій." 2. Створення Фонду протекції ринку молока і молочних продуктів Фонд протекції ринку молока і молочних продуктів створюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики з метою: -підтримки поліпшення якості молока і молочних продуктів; -реклами молочних продуктів; -підтримки добровільних професійних організацій, які представляють інтереси сільськогосподарських та переробних підприємств в органах державного управління; -допомоги в організаціїї виставок і участі в торгах. Внески до Фонду протекції ринку молока і молочних продуктів повінні забезпечити: -суб"єкти господарювання, які виробляють молоко - з кожного кілограма проданого на переробку молока, в розмірі 0,2 копійки; -молокопереробні підприємства - з кожного кілограма молока, закупленого для промислової переробки, в розмірі 0,2 копійки. Нарахування Фонду протекціїї та його використання проводиться згідно з Порядком, розробленим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та затверджений Кабінетом Міністрів України. 3. Створення Узгоджувальної комісії Узгоджувальна комісія (далі - Комісія) створюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики з метою погодження та подання рекомендацій щодо закупівельних цін на молоко, оптово-відпускних цін на молочну продукцію та торгівельних надбавок. Комісія є колегіальним органом і складається з рівної кількості представників від виробників молока, молочної сировини, підприємств або організацій, які об"єднують переробні підприємства, а також організацій, які представляють інтереси підприємств, що реалізують молочну продукцію. Члени Комісії можуть бути відкликані за заявою організації, яка висунула їх кандидатури. Термін повноважень Комісії триває два роки.  
Враховано частково   Стаття 18. Квотування молочної продукції З метою регулювання ринку молока та молочних продуктів установлюються квоти сільськогосподарським товаровиробникам на обсяги виробництва та продажу молока переробним підприємствах та обсяги поставки молочної продукції до державного резерву. Квоти на виробництво молока та поставку молочної продукції до державного резерву в цілому щорічно встановлюються Кабінетом Міністрів України, по областях та по підприємствам - центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики за участю галузевих формувань та обласних державних адміністрацій. Стаття 19. Фонд сприяння розвитку ринку молока і молочних продуктів Фонд сприяння розвитку ринку молока і молочних продуктів (далі - Фонд) створює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики з метою: - покращання якості молока і молочних продуктів; - реклами молочних продуктів; - підтримки добровільних професійних організацій, які представляють інтереси сільськогосподарських та переробних підприємств в органах державного управління; - допомоги в організації виставок і участі в торгах. Внески до Фонду сплачуються: - суб'єктами господарювання, які виробляють молоко, - з кожного кілограма проданого на переробку молока у розмірі 0,2 копійки; - молокопереробними підприємствами - з кожного кілограма молока, закупленого для промислової переробки, в розмірі 0,2 копійки. Порядок нарахування внесків до Фонду та використання його коштів за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики затверджується Кабінетом Міністрів України. Стаття 20. Узгоджувальна комісія Узгоджувальна комісія (далі - Комісія) створюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики з метою погодження та подання рекомендацій щодо закупівельних цін на молоко, оптово-відпускних цін на молочну продукцію та торговельних надбавок. Комісія є колегіальним органом і складається з рівної кількості представників від виробників молока, молочної сировини, підприємств або організацій, які об'єднують переробні підприємства, а також організацій, які представляють інтереси підприємств, що реалізують молочну продукцію. Члени Комісії можуть бути відкликані за заявою організації, яка висунула їх кандидатури. Строк повноважень Комісії -два роки.  
90. Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону      Стаття 21. Відповідальність за порушення норм цього Закону  
91. За порушення норм цього Закону щодо виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно із законодавством.   -111- Беспалий Б.Я.
Стаття 17, частина 1. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Відхилено , оскільки регламентується декількома законодавчими актами  За порушення норм цього Закону щодо виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно із законом.  
92. До суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у формі штрафів у разі відсутності атестата та інших документів, якими дозволяється провадження діяльності з виробництва та переробки молока, молочної сировини та молочних продуктів, за порушення вимог показників щодо їх якості і безпеки та технології - у розмірі 200 відсотків вартості виробленої продукції.   -112- Беспалий Б.Я.
Стаття 17. Частину 2 після тексту "у розмірі" доповнити словом "до"  
Відхилено   До суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у формі штрафів у разі відсутності атестата та інших документів, якими дозволяється провадження діяльності з виробництва та переробки молока, молочної сировини та молочних продуктів, за порушення вимог показників щодо їх якості та безпеки і технології - у розмірі 200 відсотків вартості реалізованої продукції.  
    -113- Жовтяк Є.Д.
У статті 17 у другому абзаці виключити слова "виробництва та", та замінити слово "виробленої" на слово "реалізованої".  
Враховано    
93. Застосування фінансових санкцій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -114- Жовтяк Є.Д.
У статті 17 третій абзац виключити.  
Відхилено   Застосування фінансових санкцій здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
94. Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів      Стаття 22. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів  
95. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів здійснюється шляхом:      Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється шляхом:  
96. участі в роботі міжнародних організацій;      участі в роботі міжнародних організацій;  
97. укладання міжнародних договорів;      укладання міжнародних договорів;  
98. гармонізації нормативних документів, норм та правил з міжнародними стандартами, нормами та правилами, які визначають вимоги до якості і безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів, а також ветеринарно-санітарними вимогами;   -115- Поліщук М.Є.
В абзаці четвертому частини першої статті 18 слова "а також ветеринарно-санітарними вимогами" виключити.  
Відхилено , оскільки це визначено Законом "Про ветеринарну медицину"  гармонізації нормативних документів, норм і правил з міжнародними стандартами, нормами та правилами, які визначають вимоги до якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів, а також ветеринарно-санітарними вимогами;  
99. обміну інформацією про заходи, які вживаються для забезпечення належної якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів.      обміну інформацією про заходи, які вживаються для забезпечення належної якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів.  
100. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.      Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.  
101. Стаття 19. Прикінцеві положення   -116- Поліщук К.А.
Доповнити статтю 19 двома частинами такого змісту: До приведення законів України‚ інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині‚ що не суперечить цьому Закону. Кабінету Міністрів у тримісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього Закону та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України‚ що випливають з цього Закону.  
Враховано   Стаття 23. Прикінцеві положення  
102. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
103. 2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів, можуть провадити відповідну діяльність без одержання атестата і занесення до відповідного реєстру, але не більше ніж протягом двох років після набрання чинності цим Законом.   -117- Терещук С.М.
В статті 19 в пункті 2 слова "двох років" замінити на слова "шести місяців".  
Відхилено , оскільки за пропозиціями народних депутатів Безпалого Б.Я. , Жовтяка Є.Д.,Волкова О.М., Борзих О.І. - протягом одного року  2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів, можуть провадити відповідну діяльність без одержання атестата і занесення до відповідного реєстру, але не більше ніж протягом одного року після набрання чинності цим Законом. 3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України‚ що випливають із цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього Закону.  
    -118- Беспалий Б.Я.
Стаття 19, пункт 2. Текст "двох років" замінити текстом "одного року"  
Враховано    
    -119- Жовтяк Є.Д.
У статті 19 у пункті 2 замінити слово "виробництво" на слово "переробку", та замінити слова "двох років" на слово "одного року".  
Враховано    
    -120- Волков О.М.
У статті 19 слова "двох років" замінити словами "одного року"  
Враховано    
    -121- Борзих О.І.
У ст.19 після слів "здійснюють виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів" дописати " та їх реалізацію". Замість слів "двох років" - "одного року"  
Враховано