Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 3.3.4 Регламенту Верховної Ради України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 3.3.4 Регламенту Верховної Ради України      Проект ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 3.3.4 Регламенту Верховної Ради України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1.Статтю 3.3.4 Регламенту Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР) викласти в такій редакції:      І.Статтю 3.3.4 Регламенту Верховної Ради України викласти в такій редакції:  
3. " Стаття 3.3.4      " Стаття 3.3.4 .  
4. 1. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання в межах часу, передбаченого статтею 3.3.1 цього Регламенту, здійснюється в день розгляду питання порядку денного на основі розкладу пленарних засідань сесії за особистою заявою народного депутата на ім`я головуючого на засіданні. У заяві вказується: від якої депутатської фракції (групи) або комітету уповноважений виступити народний депутат чи він виступає особисто. Заяви реєструються апаратом Верховної Ради кожного дня пленарних засідань з 9 до 18 години в журналі реєстрації встановленого зразка. Народному депутату повідомляється його реєстраційний номер, який визначає черговість його виступу, а інформація заноситься до комп'ютерної бази даних і висвітлюється на інформаційному табло в залі засідань після оголошення головуючим про розгляд даного питання порядку денного.   -1- Надрага В.І.
П.1 статті 3.3.4 викласти в такій редакції: "1. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання в межах часу, передбаченого статтею 3.3.1 цього Регламенту, здійснюється в день розгляду питання порядку денного на основі розкладу пленарних засідань сесії за особистою заявою народного депутата на ім'я головуючого на засіданні. У заяві вказується: від якої депутатської фракції (групи) або комітету уповноважений виступити народний депутат чи він виступає особисто. Першочергове надання слова проводиться народним депутатам, уповноваженим виступити від депутатських фракцій (груп). Заяви реєструються апаратом Верховної Ради кожного дня пленарних засідань з 9 до 18 години в журналі реєстрації встановленого зразка. Народному депутату повідомляється його реєстраційний номер, який визнає черговість його виступу, а інформація зноситься до комп'ютерної бази даних і висвітлюється на інформаційному табло в залі засідань після оголошення головуючим про розгляд даного питання порядку денного".  
Відхилено   1. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання в межах часу, передбаченого статтею 3.3.1 цього Регламенту, здійснюється в день розгляду відповідного питання порядку денного на основі розкладу пленарних засідань сесії за особистою письмовою заявою народного депутата на ім`я головуючого на засіданні. У заяві вказується: від якої депутатської фракції (групи) або комітету уповноважений виступити народний депутат чи він виступає особисто. Заяви реєструються Апаратом Верховної Ради кожного дня пленарних засідань з 9 до 18 години в журналі реєстрації встановленого зразка. Народному депутату повідомляється реєстраційний номер виступу, а інформація про черговість виступів заноситься до комп'ютерної бази даних і висвітлюється на інформаційному табло в залі засідань після оголошення головуючим про розгляд даного питання порядку денного.  
    -2- Беспалий Б.Я.
Частину 1 статті 3.3.4 викласти в такій редакції: "Запис на вступ з трибуни будь-якого питання порядку денного пленарного засідання в межах часу, передбаченого статтею 3.3.1 цього Регламенту, здійснюється після затвердження розкладу розгляду питань пленарних засіданнях поточного та наступного пленарного тижня, за особистою письмовою заявою народного депутата на ім'я головуючого на засіданні. У заяві може вказуватись від якої депутатської фракції (групи) уповноважений виступити народний депутат. Заяви реєструються апаратом Верховної Ради України в журналі реєстрації встановленого зразка. Список осіб, які записалися на виступ, висвітлюється на інформаційному табло в залі засідань, на моніторах пультів народних депутатів одразу після оголошення головуючим на засіданні про початок розгляду відповідного питання в черговості, у якій народним депутатам буде надаватись слово. Ця черговість формується з допомогою електронної системи із застосуванням генератора випадкових чисел, з дотриманням почерговості виступів членів різних депутатських фракцій (груп) у порядку зменшення їхнього кількісного складу. (Варіант останнього речення. "Ця черговість формується за допомогою електронної системи із застосуванням генератора випадкових чисел без урахування належності народних депутатів до депутатських фракцій (груп)"). Прізвища народних депутатів, які записались на виступ після того, як розгляд питання на пленарному засіданні вже розпочався, розташовуються в кінці списку бажаючих виступити, в порядку черговості подання заяв".  
Відхилено    
    -3- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 3.3.4., викласти в такій редакції; "1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного, в тому числі і на виступ з питання "Різне" (ч.4 ст. 2.5.2), або на парламентських слуханнях, або відмова від нього, вноситься, шляхом введення народним депутатом України позначки щодо цього у відповідному розділі комп'ютерній базі даних "Реєстрація заяви про надання слова на пленарному засіданні" з: 1) персонального комп'ютера народного депутата України, що підключений у встановленому порядку до комп'ютерної мережі Верховної Ради України; 2) з одного з персональних комп'ютерів, що встановлені в кулуарах будинку пленарних засідань Верховної Ради України."  
Відхилено    
5. 2. Запис на виступ з питання "Різне" (ч.4 ст. 2.5.2) здійснюється за допомогою електронної системи після оголошення головуючим на засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черга на виступ формується без урахування належності народних депутатів України до депутатських фракцій (груп).   -4- Надрага В.І.
П.2. статті 3.3.4 викласти в такій редакції: "2. Запис на виступ з питання "Різне" (ч.4 ст. 2.5.2) здійснюється за допомогою електронної системи після оголошення головуючим на засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черга на виступ формується з урахуванням належності народних депутатів України до депутатських фракцій (груп).  
Відхилено   2. Запис на виступ з питання "Різне" (ч.4 ст. 2.5.2) здійснюється після оголошення головуючим на засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черговість виступів формується за допомогою електронної системи із застосуванням генератора випадкових чисел без урахування належності народних депутатів України до депутатських фракцій (груп).  
    -5- Беспалий Б.Я.
Друге речення частини 2 статті 3.3.4 після тексту "на виступ формується" доповнити текстом "за допомогою електронної системи із застосуванням генератора випадкових чисел"  
Враховано    
    -6- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 3.3.4., викласти в такій редакції: "2. Вхід до комп'ютерної бази даних "Реєстрація заяви про надання слова на пленарному засіданні" і підтвердження введеної позначки, забезпечується введенням персонального паролю, встановленого для народного депутата України."  
Відхилено    
6. 3. Черговість запису на виступ з місця з будь якого питання порядку денного пленарного засідання формується за допомогою електронної системи із урахуванням належності народних депутатів України до депутатських фракцій (груп) і визначається за допомогою генератора випадкових чисел. Список народних депутатів, записаних у чергу на виступ з місця, висвітлюється на моніторах Голови Верховної Ради, Першого заступника та Заступника Голови Верховної Ради, на моніторах пультів народних депутатів, а також на інформаційному табло електронної системи в залі засідань.   -7- Беспалий Б.Я.
Перше речення частини 3 статті 3.3.4 викласти у такій редакції: "Черговість запису на виступ з місця з будь-якого питання порядку денного, формується за допомогою електронної системи із застосуванням генератора випадкових чисел, з дотримання почерговості виступів членів різних депутатських фракцій (груп) у порядку зменшення їхнього кількісного складу".  
Враховано частково   3. Черговість виступів з місця з будь - якого питання порядку денного пленарного засідання формується за допомогою електронної системи з урахуванням належності народних депутатів України до депутатських фракцій (груп) і визначається за допомогою генератора випадкових чисел з дотриманням почергових виступів представників різних депутатських фракцій (груп) у порядку зменшення відповідно до їхнього кількісного складу. Список народних депутатів, записаних у чергу на виступ з місця, висвітлюється на моніторах Голови Верховної Ради, Першого заступника та Заступника Голови Верховної Ради, на моніторах пультів народних депутатів, а також на інформаційному табло електронної системи в залі засідань.  
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 3.3.4., викласти в такій редакції: "3. Заяву в письмовій формі про своє бажання виступити на засіданні народний депутат України вносить особисто, у випадку, якщо він: 1) не володіє навичками користування персональним комп'ютером; 2) необхідність подачі заяви виникла безпосередньо перед, чи під час розгляду питання, і народний депутат України не має доступу до персонального комп'ютера; 3) хоче передати свою чергу на виступ іншому народному депутату."  
Відхилено    
7. 4. У списку бажаючих виступити прізвище одного і того ж народного депутата України з кожного виду запису на виступ може міститися лише один раз.   -9- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 3.3.4., викласти в такій редакції: "4. У випадку, зазначеному в ч.З ст.3.3.4., письмова заява передасться співробітнику апарату Верховної Ради України, на якого покладено обов'язок організаційного забезпечення пленарних засідань Верховної Ради України, який невідкладно, із використанням власного паролю доступу, вносить позначку щодо заяви народного депутата України у відповідному розділі комп'ютерній базі даних "Реєстрація заяви про надання слова на пленарному засіданні".  
Немає висновку   4. У списку бажаючих виступити прізвище одного і того ж народного депутата України з кожного виду запису на виступ може міститися лише один раз.  
8. 5.Без запису може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає народний депутат або представник іншого суб`єкта права законодавчої ініціативи.   -10- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 3.3.4, , викласти в такій редакції: "5. У списку бажаючих виступити з визначеного депутатом питання прізвище цієї особи може міститися в лише один раз."  
Відхилено   5. Без запису на виступ з місця може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає народний депутат або представник іншого суб`єкта права законодавчої ініціативи.  
9. 6. Без запису, за усним зверненням перед оголошенням припинення обговорення надається слово:   -11- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 3.3.4., викласти в такій редакції: "6. Вся інформація щодо записів на виступи з любих питань є складовою протоколу засідання і зберігається разом з іншими складовими протоколу, та в комп'ютерній базі даних "Реєстрація заяви про надання слова на пленарному засіданні".  
Відхилено   6. Без запису на виступ з місця за усним зверненням перед оголошенням припинення обговорення надається слово:  
10. 1) з мотивів голосування, представнику депутатської фракції (групи), яка не використала свого права на виступ або змінила виголошену думку щодо обговорюваного питання, народному депутату - ініціатору внесення пропозиції, що обговорюється, якщо він не використав права на виступ чи змінив свою думку щодо внесеної ним пропозиції;      1) з мотивів голосування (ст.3.4.4);  
11. 2) для оголошення процедурного питання (ч.2 ст.3.2.3);   -12- Беспалий Б.Я.
П.2 частини 6 статті 3.3.4 вилучити, оскільки норма Регламенту, на яку йде посилання (ч.2.ст. 3.2.3) після введення в дію Конституції 1996 року не діє, адже згідно Конституції ті питання, що трактувались як процедурні, голосуються на загальних засадах.  
Відхилено   2) для оголошення процедурного питання (ч.2 ст.3.2.3);  
12. 3) зауваження головуючому (ч.1ст.3.8.7),      3) для зауваження головуючому (ч.1 ст.3.8.7),  
13. 4) репліки;      4) для репліки;  
14. 5) внесеної письмово окремої думки народного депутата."   -13- Кармазін Ю.А.
Додати нові частини 7-16 статті 3.3.4, виклавши їх в такій редакції: "7. Письмова заява народного депутата України додається до протоколу пленарного засідання (парламентського слухання), на якому вона була внесена, а паперова роздруківка даних про електронну реєстрацію на виступ, завірена підписом посадової особи апарату Верховної Ради України, що відповідає за функціонування комп'ютерної бази даних "Реєстрація заяви про надання слова на пленарному засіданні", додається до протоколу засідання, на якому розглядалося питання, щодо якого відбувалася реєстрація на виступ."  
Відхилено   5) для внесеної окремої думки народного депутата (ч.1 ст.3.4.1, ч.2 ст.3.4.6, ч.2 ст.3.6.3). 7. Для розгляду окремих питань порядку денного пленарного засідання Верховна Рада своїм рішенням аd hос (ч. 3 ст. 3.2.3) може встановити інший порядок надання слова, ніж передбачений цією статтею."  
    -14- Кармазін Ю.А.
8. Комітетом (комітетами) Верховної Ради України, до відання якого (яких) віднесено підготовку відповідного питання, може бути запропоновано застосування скороченої процедури розгляду питання, у випадку, якщо для виступу з цього питання попередньо зареєстровано менше 3 народних депутатів України, 9. Якщо після внесення Комітетом (комітетами) Верховної Ради України, до відання якого (яких) віднесено підготовку відповідного питання, в порядку передбаченому ч.8 цієї статті, пропозиції про застосування скороченої процедури, кількість бажаючих виступити перевищить число двох депутатів, правило скороченої процедури розгляду цього питання не застосовується. 10. Заява про надання слова на пленарному засіданні для запитання з місця з будь-якого питання порядку денного, вноситься шляхом натиску народним депутатом України кнопки "Запис" на пульті електронної системи змонтованої на робочому місті народного депутаті в залі пленарних засідань. Народний депутат може відмовитись від запитання і вилучити своє прізвище із списку, якщо його задовольнила відповідь на попереднє запитання. 11. З урахуванням квот, які, депутатські фракції (групи), мають відповідно до чисельності народних депутатів, що входять до їх складу (для розрахунків, що передбачені для цієї статті, народні депутати, окрім керівників Верховної Ради України, що не входять до жодної фракції (групи), вважаються такими, що входять до складу групи поза фракцій них) які зробили запис на запитання з місця, та часу, передбаченого Регламентом для запитання і відповідей, електронна система обробляє зібрану інформацію (прізвище, номер посвідчення, посада в депутатській групі (фракції), і визначає: 1) загальну кількість запитань і відповідей, максимально можливих у виділений час; 2) кількість запитань, яку можуть задати, з урахуванням квот депутатських фракцій (груп), народні депутати, що входять до їх складу і які зробили запис на запитання з місця; 3) передбачену, за допомогою генератора випадкових чисел, черговість отримання слова для запитання з місця по колу для: а) депутатської фракції (групи), з урахуванням умови, що запитання в межах кожного кола, відповідно до її квоти, може задати тільки один народний депутата, що входить до її складу, а кожна (фракція) група повинна мати можливість хоча б на одне запитання; б) народних депутатів, що входять до депутатської (фракції) групи, в межах кожного кола відповідно до наявної квоти. Пріоритет першочергового виступу із запитанням, серед членів однієї депутатської фракції (групи), мають в такій послідовності: керівник, співголова, уповноважена особа, член фракції (групи). У випадку запису на запитання двох і більше співголів чи уповноважених, генератор випадкових чисел, встановлює черговість отримання слова для кожного з них. 12. Без запису може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає народний депутат або представник іншого суб'єкта права законодавчої ініціативи. 13. Без запису, за усним зверненням перед оголошенням припинення обговорення надається слово: 1) з мотивів голосування: а) народному депутату - ініціатору внесення пропозиції, що обговорюється, якщо він не використав права на виступ чи змінив свою думку щодо внесеної ним пропозиції, б) представнику депутатської фракції (групи), яка не використала свого права на виступ або змінила виголошену думку щодо обговорюваного питання; 2) для: а) оголошення процедурного питання (ч.2 ст.3.2.3); б) зауваження головуючому (ч.1 ст.3.8.7), в) репліки; г) внесеної письмово окремої думки народного депутата; 3) особі, яка запрошена Верховною Радою України до участі в засіданні, якщо в цьому виникла потреба. 14, Список, осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, запитання доповідачу, або яким надано слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій форм, в порядку черговості подання заяви, є доступним: 1) користувачам комп'ютерної бази даних "Реєстрація заяви про надання слова на пленарному засіданні"; 2) через пульти народних депутатів України в сесійній залі, 3) під час розгляду питання - на інформаційному табло (далі табло) в залі засідань. Список тих, хто має виступати або запитувати, виводиться на ближній до трибуни частині табло. Прізвище депутата, який виступає, або задає питання, відмічається іншим кольором, ніж загальний фон табло. Виведення списку на табло припиняється після його вичерпання, припинення обговорення або задавання запитань. 15. Після закінчення часу, визначеного згідно Регламенту для виступу (задавання запитання чи відповіді на нього), або відповідей на них, електронна система автоматично виключає його мікрофон і включає мікрофон наступного по черзі на виступ (задавання запитання чи відповіді на нього). 16. Вимога ч.15 статті 3.3.4., щодо автоматичного відключення мікрофону, не застосовується по відношенню до виступів Голови Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра України та Голови Національного банку України.  
Відхилено    
    -15- Беспалий Б.Я.
Статтю 3.3.4 наприкінці доповнити такою новою частиною: "7. Для розгляду окремих питань порядку денного Верховна Рада може встановлювати аd hос інший порядок надання слова".  
Враховано    
    -16- Беспалий Б.Я.
Друге речення частини 1 статті 3.3.7 після тексту "у порядку, передбаченому" доповнити текстом "ст. 3.3.4", а текст "забезпеченням чергування виступів на підтримку і не на підтримку обговорюваної пропозиції та" - вилучити. Обгрунтування. У першому читанні змін до цієї статті не пропонувалось, але без них виникнуть суперечності між різними статтями Регламенту. Третє речення вилучити, оскільки воно поглинається пропозицією до ст. 3.3.3. (нова чистина 7)  
Немає висновку    
15. 2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.      ІІ. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.