Кількість абзаців - 162 Таблиця поправок


Про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів (тютюну) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів"      "Про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів"  
3. Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади державної політики, спрямованої на попередження початку куріння серед дітей і молоді, зниження рівня вживання тютюнових виробів, сприяння здоровому способу життя з метою охорони здоров'я громадян від шкоди, що наноситься їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, а також смертності, спричинених курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів.   -1- Поліщук М.Є.
Преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади державної політики, спрямованої на попередження початку куріння тютюнових виробів серед дітей та молоді, зниження рівня їх вживання, обмеження доступу до них дітей, охорону здоров'я населення від шкоди, що наноситься їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів".  
Враховано   Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади державної політики, спрямованої на попередження початку куріння тютюнових виробів серед дітей та молоді, зниження рівня їх вживання, обмеження доступу до них дітей, охорону здоров'я населення від шкоди, що наноситься їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів.  
    -2- Горбаль В.М.
У преамбулі і по всьому тексту цього Закону слово "куріння" замінити словом "паління" у відповідних відмінках.  
Відхилено    
    -3- Рудьковський М.М.
Преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади державної політики, спрямованої на зменшення вживання тютюнових виробів та впливу тютюнового диму, сприяння здоровому способу життя з метою охорони здоров'я громадян та запобігання захворюванням, а також смертності, спричинених вживанням тютюнових виробів та впливом тютюнового диму".  
Враховано редакційно    
    -4- Кармазін Ю.А.
Пропоную преамбулу викласти в редакції: "Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади державної політики, спрямованої на забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я та його захист від шкідливого впливу тютюнового диму, внаслідок розвитку захворювань, а також смертності, спричиненої активним та пасивним курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів, і є спрямований на охорону здоров'я населення від негативних наслідків вживання тютюнових виробів та обмеження доступу до них дітей та молоді, попередження серед них початку куріння тютюнових виробів, зниження рівня вживання тютюнових виробів, покращання життя громадян та збільшення його тривалості".  
Враховано редакційно    
    -5- Осташ І.І.
Доповнити преамбулу після слова "молоді" словами "у тому числі шляхом поступового підвищення податкового навантаження на всі тютюнові вироби та збільшення їх роздрібної ціни".  
Враховано редакційно у абзаці шостому статті 5 остаточної редакції законопроекту   
    -6- Поліщук М.Є.
Пропоную зміни, що стосуються податку на тютюнові вироби перенести у статтю 5 остаточної редакції законопроекту в такій редакції: "поступове підвищення податку на тютюнові вироби".  
Враховано    
4. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
5. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
6. тютюн - стимулюючий засіб, одержаний шляхом переробки трав'янистої тютюнової рослини родини пасльонових, що містить нікотин;   -7- Осташ І.І.
Мовчан П.М.
Абзац другий статті 1 викласти в редакції: "тютюн - культивовані рослини роду Nісоtіnіаnа, що містить нікотин;".  
Враховано редакційно   тютюн - рослина родини пасльонових, що містить нікотин, і використовується для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;  
    -8- Поліщук М.Є.
Абзац другий статті 1 викласти в редакції: "тютюн - рослина родини пасльонових, що містить нікотин, і використовується для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;".  
Враховано    
    -9- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому статті 1 слова "стимулюючий засіб" замінити словами "продукт, що впливає на фізіологічний стан людини під час його свідомого чи вимушеного вживання;".  
Враховано редакційно    
    -10- Цушко В.П.
Абзац другий статті 1 викласти в редакції: "тютюн - рослина родини пасльонових, що містить нікотин;".  
Враховано    
7. тютюнові вироби -вироби (сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші), що повністю або частково виготовлені з тютюну та (або) його замінників, які впливають на фізіологічний стан людини під час їх вживання;   -11- Поліщук М.Є.
Абзац третій статті 1 доповнити новим абзацом, зміст цих абзаців викласти в редакції: "тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби, що повністю або частково виготовлені з тютюну чи його замінників, які внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини;"; замінники тютюну - засоби, що не містять тютюну, але тютюнові вироби, виготовлені з них внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини;".  
Враховано   тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби, що повністю або частково виготовлені з тютюну чи його замінників, які внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини; замінники тютюну - засоби, що не містять тютюну, але тютюнові вироби, виготовлені з них внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини;  
    -12- Осташ І.І.
Мовчан П.М.
Цушко В.П.
У абзаці третьому статті 1 слова "інші). що повністю або частково виготовлені з тютюну та (або) його замінників" замінити словами "інші вироби з тютюну і його замінники".  
Враховано редакційно    
    -13- Кармазін Ю.А.
Абзац третій статті 1 викласти в редакції: "тютюнові вироби - вироби сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну та його замінників, які містять нікотин та смоли, за винятком фармацевтичних виробів, що містять нікотин і не можуть використовуватися для паління;".  
Враховано редакційно    
8. вживання тютюнових виробів - активне куріння, нюхання, смоктання чи жування тютюнових виробів в якості стимулюючого ефекту;   -14- Осташ І.І.
Мовчан П.М.
Абзац четвертий статті 1 викласти в редакції: "споживання тютюнових виробів - куріння, нюхання, смоктання чи жування тютюнових виробів".  
Враховано редакційно   вживання тютюнових виробів - куріння тютюнових виробів, нюхання, смоктання чи жування тютюну;  
    -15- Кармазін Ю.А.
У абзаці четвертому статті 1 слова "в якості стимулюючого ефекту" замінити словами "для впливу на фізіологічний стан".  
Відхилено    
    -16- Поліщук М.Є.
Абзац четвертий статті 1 викласти в редакції: "вживання тютюнових виробів - куріння тютюнових виробів, нюхання, смоктання чи жування тютюну;".  
Враховано    
    -17- Цушко В.П.
У абзаці четвертому статті 1 слова "в якості стимулюючого ефекту" виключити.  
Враховано    
9. активне куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, в результаті чого утворюється тютюновий дим, який вдихається курцем з метою отримання стимулюючого ефекту, а також виділяється в повітря;   -18- Осташ І.І.
Мовчан П.М.
Абзац п'ятий статті 1 викласти в редакції: "тютюнокуріння - споживання запаленого тютюнового виробу шляхом вдихання тютюнового диму;".  
Враховано редакційно   куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, в результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить;  
    -19- Кармазін Ю.А.
У абзаці п'ятому статті 1 слова "стимулюючого ефекту" замінити словами "для впливу на фізіологічний стан".  
Враховано редакційно    
    -20- Цушко В.П.
У абзаці п'ятому статті 1 слова "стимулюючого ефекту" виключити.  
Враховано    
    -21- Поліщук М.Є.
Абзац п'ятий статті 1 викласти в редакції: "куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, в результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить;".  
Враховано    
10. пасивне куріння - вдихання разом з повітрям тютюнового диму, у тому числі змушене, особою, яка не курить;   -22- Кармазін Ю.А.
У абзаці шостому статті 1 слова "у тому числі змушене, особою, яка не курить" замінити словами "особою, яка не палить, у тому числі вимушене, особою, яка цього не бажає".  
Враховано редакційно   пасивне куріння тютюнових виробів - вдихання тютюнового диму разом з повітрям, у тому числі вимушено, особою, яка не курить;  
    -23- Цушко В.П.
У абзаці шостому статті 1 слова "у тому числі змушене" виключити.  
Відхилено    
    -24- Поліщук М.Є.
Абзац шостий статті 1 викласти в редакції: "пасивне куріння тютюнових виробів - вдихання тютюнового диму разом з повітрям, у тому числі вимушено, особою, яка не курить;".  
Враховано    
11. інгредієнти тютюнових виробів - будь-яка речовина, за винятком тютюнового листу чи інших частин трав'янистої тютюнової рослини родини пасльонових, що використовується при виробництві (виготовленні) тютюнових виробів;   -25- Беспалий Б.Я.
У абзаці сьомому частини першої статті 1 вилучити дужки і перед словом "виготовленні" поставити кому.  
Відхилено   інгредієнти тютюнових виробів - будь-яка речовина, включаючи різні домішки, а також сигаретний папір, папір для фільтрів, клей, чорнила тощо, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;  
    -26- Поліщук М.Є.
Абзац сьомий частини першої статті 1 викласти в такій редакції: "інгредієнти тютюнових виробів - інгредієнти тютюнових виробів - будь-яка речовина, включаючи різні домішки, а також сигаретний папір, папір для фільтрів, клей, чорнила тощо, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;".  
Враховано    
    -27- Осташ І.І.
Веретенников В.О.
Цушко В.П.
Абзац сьомий статті 1 викласти в редакції: "інгредієнти тютюнових виробів - будь-яка речовина, за винятком власне тютюну, що використовується у виробництві або виготовленні тютюнових виробів і все ще присутня у кінцевому виробі, навіть у зміненій формі;".  
Враховано редакційно    
12. нікотин - алкалоїди, що містяться в тютюні і здатні викликати стимулюючий ефект та залежність від них у разі вживання;   -28- Осташ І.І.
Мовчан П.М.
Цушко В.П.
Абзац восьмий статті 1 викласти в редакції: "нікотин - нікотинові алкалоїди;".  
Враховано редакційно   нікотин - алкалоїди, що містяться в тютюні, і у разі вживання тютюнових виробів особою у будь-який спосіб, здатні викликати у неї залежність від них;  
    -29- Кармазін Ю.А.
У абзаці восьмий статті 1 слова "викликати стимулюючий ефект" замінити словами "фізіологічний стан людини та викликати".  
Враховано частково    
    -30- Поліщук М.Є.
Абзац восьмий статті 1 викласти в редакції: "нікотин - алкалоїди, що містяться в тютюні, і у разі вживання тютюнових виробів особою у будь-який спосіб, здатні викликати у неї залежність від них;".  
Враховано    
13. смола - шкідливий для здоров'я сирий безводний безнікотиновий конденсат тютюнового диму, що призводить до виникнення злоякісних пухлин;   -31- Осташ І.І.
Мовчан П.М.
Цушко В.П.
Абзац дев'ятий статті 1 викласти в редакції: "смола - сирий безводний без нікотиновий конденсат диму;".  
Враховано редакційно   смола - сирий безводний, безнікотиновий конденсат тютюнового диму, що містить шкідливі для здоров'я людини речовини;  
    -32- Кармазін Ю.А.
У абзаці дев'ятому статті 1 після "що" доповнити словами "при попаданні в організм людини".  
Враховано редакційно    
    -33- Поліщук М.Є.
Абзац дев'ятий статті 1 викласти в редакції: "смола - сирий безводний, безнікотиновий конденсат тютюнового диму, що містить шкідливі для здоров'я людини речовини;".  
Враховано    
14. упаковка (пачка) - будь-яка форма пакування тютюнових виробів, що вміщує тютюнові вироби;   -34- Беспалий Б.Я.
У абзаці дев'ятому частини першої статті 1 слова "упаковка (пачка)" замінити у такій редакції: "упаковка - пачка або будь-яка". Таку заміну пропоную зробити по всьому тексту закону. Пронумерувати пункти у цій статті та статті 4.  
Враховано редакційно   упаковка - пачка, коробка чи будь-яка інша форма упаковки тютюнових виробів;  
    -35- Поліщук М.Є.
Абзац дев'ятий статті 1 викласти в редакції: "упаковка - пачка, коробка або будь-яка інша форма упаковки тютюнових виробів;".  
Враховано    
    -36- Цушко В.П.
Абзац дев'ятий статті 1 викласти в редакції: "упаковка (пачка, коробка, сувенірна коробка) одиниця споживчої тари, яка виготовлена з картону, пачкового або етикетичного паперу, що містить визначену кількість тютюнових виробів;".  
Враховано редакційно    
15. тютюновий дим - дим, що виділяється в повітря внаслідок згорання тютюнових виробів при їх курінні та містить шкідливі для здоров'я людини речовини;   -37- Кармазін Ю.А.
Абзац десятий статті 1 викласти в редакції: "нікотинове забруднення - результати згорання тютюнових виробів, які залишаються після закінчення паління у вигляді речовин, запаху в організмі людей, приміщенні, на одязі;".  
Враховано редакційно   тютюновий дим - продукти згорання тютюнових виробів, що виділяються в повітря внаслідок їх куріння та містять шкідливі для здоров'я людини речовини; залежність від вживання тютюнових виробів - психічна та фізична залежність особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюну, що попадають в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів у будь-який спосіб; приладдя для вживання тютюнових виробів - приладдя (портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папір тощо, крім запальничок та сірників), яке необхідне для куріння тютюнових виробів або іншого способу їх вживання; медичне попередження споживачів тютюнових виробів - інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив їх вживання на здоров'я людини, а також відомості про вміст нікотину та смоли, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, що містяться в тютюнових виробах і виділяються в повітря та попадають в організм людини при їх курінні; реклама тютюнових виробів - інформація про тютюнові вироби, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб, що заохочує до їх придбання та вживання; спонсорство тютюнових виробів - добровільна матеріальна, у тому числі фінансова, організаційна, підтримка суб'єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері обігу тютюнових виробів в Україні, будь-якої діяльності чи будь-яких заходів для популяризації назв виробників тютюнових виробів, знаків їх для товарів і послуг чи будь-яких інших текстових чи графічних позначень, що ідентифікуються з тютюновими виробами, привернення уваги та стимулювання інтересу споживача до тютюнових виробів, їх придбання та вживання; громадське місце - частини будь-якої будівлі, споруди, які доступні або відкриті для населення постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони, зони масового відпочинку.  
    -38- Поліщук М.Є.
Абзац десятий статті 1 викласти в редакції: "тютюновий дим - продукти згорання тютюнових виробів, що виділяються в повітря внаслідок їх куріння та містять шкідливі для здоров'я людини речовини;".  
Враховано    
    -39- Цушко В.П.
У абзаці десятому статті 1 вилучити слова "що містить шкідливі для здоров'я людини речовини;".  
Відхилено    
    -40- Четверіков І.А.
Доповнити абзац десятий статті 1 новими термінами в такій редакції: "тютюнова сировина - листя кущів тютюну, що пройшли попередню обробку (сушіння, ферментацію тощо) та підлягають подальшої промислової чи ручної обробки;"; "тютюнова залежність - психологічна та фізіологічна залежність людини від нікотину та тютюнових виробів;".  
Враховано частково    
    -41- Поліщук М.Є.
Доповнити абзац десятий статті 1 новими абзацами в такій редакції: "залежність від вживання тютюнових виробів - психічна та фізична залежність особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюну, що попадають в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів у будь-який спосіб;"; "приладдя для вживання тютюнових виробів - приладдя (портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папір тощо, крім запальничок та сірників), яке необхідне для куріння тютюнових виробів або іншого способу їх вживання;"; "медичне попередження споживачів тютюнових виробів - інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив їх вживання на здоров'я людини, а також відомості про вміст нікотину та смоли, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, що містяться в тютюнових виробах і виділяються в повітря та попадають в організм людини при їх курінні;".  
Враховано    
    -42- Кармазін Ю.А.
Доповнити абзац десятий статті 1 новими абзацами в такій редакції: "тютюнова залежність - психологічна та фізіологічна залежність людини від нікотину та тютюнових виробів;"; тютюнові аксесуари - предмети та засоби, призначені для вживання тютюну, такі як портсигари, мундштуки, сигарний папір для самокруток, трубки, попільнички та інші (за виключенням запальничок та сірників);".  
Враховано редакційно    
    -43- Рудьковський М.М.
Абзац десятий статті 1 доповнити новим абзацом і викласти в такій редакції: "тютюнова залежність - психологічна та фізіологічна залежність людини від нікотину та тютюнових виробів;"; складові тютюнового диму - будь-які хімічні речовини та сполуки (в формі газу, пару або часток), що місяться в тютюновому димі;";  
Враховано редакційно    
    -44- Осташ І.І.
Мовчан П.М.
Доповнити абзац десятий статті 1 новими абзацами в такій редакції: "медичні попередження - інформація про негативний вплив вживання тютюнових виробів на здоров'я людини, яка розміщується на споживчих упаковках (пачках) тютюнових виробів;", "відомості про вміст смол та нікотину - інформація про кількісний вміст смол та нікотину в димі однієї сигарети, отримана згідно з аналітичними методами, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я;".  
Враховано редакційно    
    -45- Рудьковський М.М.
Доповнити абзац десятий статті 1 новим абзацом в такій редакції: "медичні попередження - інформація про негативний вплив вживання тютюнових виробів та тютюнового диму на здоров'я людини, про переваги та методи припинення куріння, або інша відповідна інформація, яка розміщується на споживчих упаковках (пачках) тютюнових виробів та в інших місцях, визначених цим Законом;".  
Враховано редакційно    
    -46- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 1 новими абзацами в такій редакції: "надписи про вміст смол та нікотину - інформація про максимально допустимий вміст смол та нікотину в одиниці тютюнових виробів, яка розміщується на споживчих упаковка (пачках) тютюнових виробів та в інших місцях, визначених цим Законом та Законом "Про рекламу;"; "медичні попередження - інформація про негативний вплив вживання тютюнових виробів на здоров'я людини, яка розміщується на споживчих упаковках (пачках) тютюнових виробів та в інших місцях, визначених цим Законом та Законом "Про рекламу;"; "реклама тютюнових виробів - будь-який вид інформації, призначеної для прямого чи непрямого просування тютюнових виробів на ринок, у тому числі і комерційна реклама, яка включає назви виробників, назви і марки виробів, торговельних марок, емблем чи інших характерних ознак тютюнових виробів;"; "заохочення придбання, споживання тютюнових виробів - публічна безкоштовна роздача тютюнових виробів або тютюнових аксесуарів, організація дегустації, організація конкурсів або інших заходів, а також інші форми заохочення придбання, споживання тютюнових виробів;"; "тютюнове спонсорство - організаційна, фінансова підтримка діяльності фізичних чи юридичних осіб, спрямована на популяризацію виробників, назв, знаків для товарів і послуг, марок чи будь-яких інших текстових чи графічних позначень, що ідентифікуються з тютюновими виробами, виробниками тютюнових виробів;".  
Враховано редакційно    
    -47- Поліщук М.Є.
Доповнити статтю 1 новими абзацами в такій редакції: "реклама тютюнових виробів - інформація про тютюнові вироби, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб, що заохочує до їх придбання та вживання;"; "спонсорство тютюнових виробів - добровільна матеріальна, у тому числі фінансова, організаційна, підтримка суб'єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері обігу тютюнових виробів в Україні, будь-якої діяльності чи будь-яких заходів для популяризації назв виробників тютюнових виробів, знаків їх для товарів і послуг чи будь-яких інших текстових чи графічних позначень, що ідентифікуються з тютюновими виробами, привернення уваги та стимулювання інтересу споживача до тютюнових виробів, їх придбання та вживання; громадське місце - частини будь-якої будівлі, споруди, які доступні або відкриті для населення постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони, зони масового відпочинку".  
Враховано    
    -48- Рудьковський М.М.
Доповнити статтю 1 новими абзацами в такій редакції: "реклама тютюнових виробів - будь-який вид комерційної інформації, призначеної для прямого чи непрямого просування тютюнових виробів на ринок, у тому числі, реклама, яка включає назви марок виробу, торговельних марок, емблеми чи інші характерні ознаки тютюнових виробів;"; "заохочення вживання тютюнових виробів - публічна роздача тютюнових виробів або тютюнових аксесуарів, організація дегустації, організація конкурсів або інших заходів, спрямованих на стимулювання споживацького попиту на тютюнові вироби;"; "тютюнове спонсорство - організаційна, фінансова підтримка, діяльності фізичних чи юридичних осіб, спрямована на популяризацію назв, знаків для товарів і послуг, марок (брендів) чи будь-яких інших текстових чи графічних позначень, що ідентифікуються з тютюновими виробами, виробниками тютюнових виробів;"; "місце для колективного використання - будь-яке місце, відкрите для відвідування людьми, закрите, напівзакрите чи відкрите, де люди знаходяться на близькій відстані один до одного;"; "закриті громадські місця - будь-які місця (в тому числі робочі), до яких мають доступ люди вільно, за запрошенням або за обов'язком, що розміщуються у будівлі або споруді (включаючи тунелі та підземні переходи);"; "приміщення для куріння - приміщення у закритих громадських місцях, яка відокремлена від інших місць будівлі або споруди стінами, полом, стелею та дверима і яка має окрему систему вентиляції, що відводить повітря за межи будівлі (споруди)".  
Враховано редакційно    
16. Стаття 2. Законодавство України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів   -49- Цушко В.П.
У кінці назви статті 2 доповнити словами "та регулювання їх обігу". Частину першу статті 2 після слова "здоров'я" доповнити словами "Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Відхилено Оскільки не можна виходити за назву цього Закону  Стаття 2. Законодавство України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
17. Законодавство України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших нормативно-правових актів.   -50- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 2 слова "з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших нормативно-правових актів" замінити словами "з цього та інших Законів і нормативно - правових актів органів виконавчої влади, що прийняті на їх виконання".  
Враховано редакційно   Законодавство України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.  
18. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.   -51- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 2 викласти в редакції: "Верховна Рада України може дати згоду на обов'язковість міжнародного договору, текст якого містить норми, що суперечать цьому Закону, тільки після внесення змін до цього Закону і набуття ним чинності".  
Враховано редакційно   Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, то застосовуються правила міжнародного договору.  
    -52- Поліщук М.Є.
У частині другій статті 2 слова "ніж передбачені цим Законом" у частині другій цієї статті замінити словами "ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів".  
Враховано    
19. Стаття 3. Мета та основні завдання Закону   -53- Кармазін Ю.А.
У назві статті 3 виключити слово "мета".  
Враховано   Стаття 3. Основні завдання цього Закону  
    -54- Поліщук М.Є.
Назву статті 3 викласти в редакції: "Основні завдання цього Закону".  
Враховано    
20. Закон спрямовано на охорону здоров'я населення від негативних наслідків активного і пасивного куріння, інших способів вживання тютюнових виробів, обмеження доступу до тютюнових виробів дітей і молоді, попередження серед них початку куріння тютюнових виробів, покращання життя громадян та збільшення його тривалості.   -55- Атрошенко В.А.
У частині першій статті 3 вилучити слова "покращання життя громадян та збільшення його тривалості".  
Враховано    
    -56- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 3 виключити. Частину другу статті 3 доповнити словами "крім викладеного в преамбулі Закону".  
Враховано редакційно    
21. Основними завданнями Закону є:      Основними завданнями цього Закону є:  
22. визначення правових, економічних і організаційних засад державної політики, спрямованої на попередження вживання тютюнових виробів серед населення та зменшення рівня активного і пасивного куріння тютюнових виробів, що призведе до зменшення ризику розвитку захворювань, втрати працездатності та смертності громадян внаслідок куріння чи інших способів вживання тютюнових виробів ;   -57- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини другої статті 3 викласти в редакції: "введення критеріїв, порушення яких дає особі право і можливість захищати в судовому порядку порушення конституційних прав на охорону її здоров'я, його захист від шкідливого впливу тютюнового диму, отримання компенсації нанесеної їм шкоди, які необхідні для забезпечення визначення збитків, що нанесені особі, внаслідок активного або пасивного куріння і судовий захист її інтересів в суді;".  
Враховано частково   визначення правових, економічних і організаційних засад державної політики, спрямованої на попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та зменшення вживання тютюнових виробів громадянами з метою зниження ризику розвитку захворювань, втрати працездатності та їхньої передчасної смертності внаслідок куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів; визначення повноважень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
    -58- Поліщук М.Є.
Абзац другий частини другої статті 3 доповнити новим абзацом і викласти їх зміст в редакції: "визначення правових, економічних і організаційних засад державної політики, спрямованої на попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та зменшення вживання тютюнових виробів громадянами з метою зниження ризику розвитку захворювань, втрати працездатності та їхньої передчасної смертності внаслідок куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів;"; визначення повноважень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;".  
Враховано    
23. зменшення рівня смоли, нікотину, інших шкідливих речовин в тютюнових виробах з метою зменшення їх токсичності та підвищення якості тютюнової продукції;   -59- Кармазін Ю.А.
Абзац третій частини другої статті 3 викласти в редакції: "встановлення обмежуючого рівня смоли, нікотину, інших шкідливих речовин в тютюнових виробах з метою зменшення їх токсичності;".  
Враховано редакційно   посилення державного контролю за безпечністю тютюнових виробів, що виробляються в Україні або ввозяться в Україну та зменшення токсичності тютюнових виробів шляхом зниження вмісту смоли, нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні;  
    -60- Цушко В.П.
У абзаці третьому частини другої статті 3 виключити слова "та підвищення якості тютюнової продукції;".  
Враховано    
24. здійснення ефективного державного контролю за якістю тютюнових виробів, що виробляються в Україні або ввозяться в Україну;   -61- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий частини другої статті 3 виключити.  
Враховано редакційно    
    -62- Поліщук М.Є.
Абзац третій та четвертий частини другої статті 3 об'єднати і викласти в такій редакції: "посилення державного контролю за безпечністю тютюнових виробів, що виробляються в Україні або ввозяться в Україну та зменшення токсичності тютюнових виробів шляхом зниження вмісту смоли, нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні;".  
Враховано    
25. вжиття заходів для обмеження рекламування тютюнових виробів;   -63- Атрошенко В.А.
Абзац п'ятий частини другої статті 3 об'єднати з абзацом десятим цієї статті.  
Враховано частково   встановлення законодавчих обмежень щодо реклами тютюнових виробів, яка стимулює їх реалізацію та спонсорування;  
    -64- Горбаль В.М.
У абзаці п'ятому частини другої статті 3 слово "вжиття" замінити словами "законодавче визначення заходів".  
Враховано редакційно    
    -65- Поліщук М.Є.
Абзац п'ятий частини другої статті 3 викласти в редакції: "встановлення законодавчих обмежень щодо реклами тютюнових виробів, яка стимулює їх реалізацію та спонсорування;".  
Враховано    
    -66- Кармазін Ю.А.
Абзац п'ятий частини другої статті 3 викласти в редакції: "встановлення обмежень для рекламування тютюнових виробів;".  
Враховано    
26. забезпечення інформованості медичними працівниками закладів охорони здоров'я про наслідки куріння та удосконалення профілактичних, санітарно-просвітницьких заходів, спрямованих на боротьбу з куріння чи іншим способом вживання тютюнових виробів - фактору ризику для здоров'я населення;   -67- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий частини другої статті 3 викласти в редакції: "встановлення обов'язку медичних працівників закладів охорони здоров'я забезпечити інформування населення про негативні наслідки куріння та удосконалювати профілактичні, санітарно-просвітницькі заходи, спрямовані на боротьбу з курінням тютюну чи іншим способом вживання тютюнових виробів, що є фактором ризику для здоров'я населення;".  
Враховано У ст.15 остаточної редакції законопроекту  удосконалення профілактичних, санітарно-просвітницьких заходів, спрямованих на боротьбу з курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів - фактору ризику для здоров'я населення;  
    -68- Поліщук М.Є.
Абзац шостий частини другої статті 3 викласти в редакції: "удосконалення профілактичних, санітарно-просвітницьких заходів, спрямованих на боротьбу з курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів - фактору ризику для здоров'я населення;".  
Враховано    
27. сприяння лікуванню та відмові від вживання тютюнових виробів;   -69- Поліщук М.Є.
Абзац сьомий частини другої статті 3 викласти в редакції: "сприяння лікуванню залежності від вживання тютюнових виробів осіб, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби, та пропаганді здорового способу життя;".  
Враховано   сприяння лікуванню залежності від вживання тютюнових виробів осіб, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби, та пропаганді здорового способу життя;  
28. забезпечення охорони здоров'я та прав людини, яка не курить, на захист від впливу тютюнового диму.   -70- Атрошенко В.А.
У абзаці восьмому частини другої статті 3 виключити слова "на захист від впливу тютюнового диму;".  
Враховано редакційно   забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях та під час проведення спортивних змагань, інших масових заходів;  
    -71- Поліщук М.Є.
Абзац восьмий частини другої статті 3 викласти в редакції: "забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях та під час проведення спортивних змагань, інших масових заходів;".  
Враховано    
29. створення правових, економічних, інших умов, що сприятимуть зменшенню вживання тютюнових виробів і насамперед серед дітей і молоді;   -72- Атрошенко В.А.
У абзаці дев'ятому частини другої статті 3 виключити слова "і насамперед серед дітей і молоді;".  
Враховано   створення економічних, інших умов, що сприятимуть обмеженню куріння тютюнових виробів чи іншим способом їх вживати, охороні здоров'я населення, зниженню захворюваності та збільшенню тривалості його життя;  
    -73- Поліщук М.Є.
Абзац десятий частини другої статті 3 викласти в редакції: "створення економічних, інших умов, що сприятимуть обмеженню куріння тютюнових виробів чи іншим способом їх вживати, охороні здоров'я населення, зниженню захворюваності та збільшенню тривалості його життя;".  
Враховано    
30. забезпечення інформованості населення про шкідливі наслідки вживання тютюнових виробів для здоров'я людини і особисто для кожного, незалежно від віку і стану здоров'я, та пропаганди здорового способу життя;   -74- Атрошенко В.А.
Абзац десятий частини другої статті 3 викласти в редакції: "забезпечити інформування медичними працівниками дітей, молоді та вагітних жінок про наслідки куріння, розвиток захворювань та смертність".  
Враховано редакційно у ст.15 остаточної редакції законопроекту  забезпечення інформованості населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів незалежно від її віку і стану здоров'я;  
    -75- Горбаль В.М.
У абзаці десятому частини другої статті 3 після слова "здоров'я" доповнити словами "матеріального достатку", а кінець абзацу після слова "життя" доповнити словами "насамперед серед дітей та молоді".  
Враховано редакційно    
    -76- Поліщук М.Є.
Абзац десятий частини другої статті 3 викласти в редакції: "забезпечення інформованості населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів незалежно від її віку і стану здоров'я;".  
Враховано    
    -77- Кармазін Ю.А.
Абзац десятий частини другої статті 3 викласти в редакції: "забезпечення механізму та умов для інформованості населення про шкідливі наслідки вживання тютюнових виробів для здоров'я людини, яка вживає тютюнові вироби або отримує тютюнове забруднення внаслідок пасивного куріння, або знаходження поруч з джерелом тютюнового забруднення та пропаганди здорового способу життя;".  
Враховано редакційно    
31. посилення системи заходів, спрямованих на протидію незаконному обігу тютюнових виробів.   -78- Кармазін Ю.А.
Абзац десятий частини другої статті 3 виключити.  
Враховано частково   ліквідація всіх форм незаконної торгівлі та виробництва (виготовлення) тютюнових виробів.  
    -79- Поліщук М.Є.
Абзац десятий частини другої статті 3 викласти в редакції: "ліквідація всіх форм незаконної торгівлі та виробництва (виготовлення) тютюнових виробів".  
Враховано    
    -80- Осташ І.І.
Доповнити статтю 3 новим пунктом в такій редакції: "забезпечення додержання принципу недопущення використання механізмів державного регулювання виробництва і обігу тютюнових виробів, засобів реалізації податкової, регуляторної та інших напрямків державної політики для стимулювання виробництва та споживання тютюнових виробів або здешевлення їх вартості, застосування системи оподаткування, окремих її елементів, зокрема акцизного збору, як механізму обмеження доступності тютюнових виробів та поширення тютюнокуріння".  
Враховано редакційно у ст.10 остаточної редакції законопроекту   
32. Стаття 4. Основні принципи здійснення державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від їх шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів   -81- Поліщук М.Є.
Назву статті 4 викласти в редакції: "Основні принципи державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів і їх пасивного куріння".  
Враховано   Стаття 4. Основні принципи державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів і їх пасивного куріння  
    -82- Атрошенко В.А.
Назву статті викласти в редакції: "Основні засади державної політики щодо охорони здоров'я населення від вживання тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -83- Рудьковський М.М.
Кармазін Ю.А.
Статтю 4 вилучити, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту.  
Відхилено    
33. Відповідно до мети та завдань цього Закону державна політика, спрямована на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів ґрунтується на загальновизнаних таких принципах:   -84- Горбаль В.М.
У частині першій статті 4 виключити слова "загальновизнаних".  
Враховано   Відповідно до завдань цього Закону державна політика, спрямована на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів і їх пасивного куріння, ґрунтується на таких принципах:  
    -85- Поліщук М.Є.
Частину першу статті 4 викласти в редакції: "Відповідно до завдань цього Закону державна політика, спрямована на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів і їх пасивного куріння, ґрунтується на таких принципах:".  
Враховано    
34. законності;      законності;  
35. комплексності економічних, правових, медичних, інших заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення шляхом попередження та зменшення рівня вживання тютюнових виробів;      комплексності правових, економічних, медичних і інших заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення шляхом попередження та зменшення рівня вживання тютюнових виробів;  
36. поступовості та поетапності заходів, спрямованих на зменшення рівня вживання тютюнових виробів серед різних соціальних та вікових груп населення;      поступовості та поетапності заходів, спрямованих на зменшення рівня вживання тютюнових виробів серед різних соціальних та вікових груп населення;  
37. пріоритетності запобіжних заходів, спрямованих на попередження вживання тютюнових виробів серед дітей та молоді;      пріоритетності запобіжних заходів, спрямованих на попередження вживання тютюнових виробів серед дітей та молоді;  
38. індивідуального підходу і доступності лікувально-профілактичної допомоги для кожного громадянина, який бажає кинути курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби;   -86- Атрошенко В.А.
У кінці абзацу шостого статті 4 слова "кинути курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби;" замінити словами "обмежити вживання тютюнових виробів".  
Відхилено   індивідуального підходу і доступності лікувально-профілактичних заходів для кожної особи, яка бажає позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;  
    -87- Поліщук М.Є.
Абзац шостий статті 4 викласти в редакції: "індивідуального підходу і доступності лікувально-профілактичних заходів для кожної особи, яка бажає позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;".  
Враховано    
    -88- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий статті 4 викласти в редакції: "надання громадянам України можливість безоплатного лікування тютюнової залежності;".  
Враховано частково    
39. широкої інформованості населення про шкідливість для здоров'я вживання тютюнових виробів.   -89- Горбаль В.М.
У абзаці сьомому статті 4 вилучити слово "вживання" і доповнити словами "як для людей, які є активними курцями, так і для людей, які є пасивними курцями".  
Враховано редакційно   доступності інформації для населення про шкідливість для здоров'я вживання тютюнових виробів, їх пасивного куріння та перевагу здорового способу життя, вільного від тютюнового диму.  
    -90- Поліщук М.Є.
Абзац сьомий статті 4 викласти в редакції: "доступності інформації для населення про шкідливість для здоров'я вживання тютюнових виробів, їх пасивного куріння та перевагу здорового способу життя, вільного від тютюнового диму".  
Враховано    
40. Стаття 5. Основні напрямки здійснення державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від негативних наслідків вживання тютюнових виробів   -91- Поліщук М.Є.
У назві статті 5 вилучити слово "здійснення", а слово "негативних" замінити на "шкідливих".  
Враховано   Стаття 5. Основні напрямки державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
    -92- Атрошенко В.А.
Назву статті 5 викласти в редакції: "Основні напрямки державної політики щодо охорони здоров'я населення від вживання тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
41. Основними напрямками здійснення державної політики, спрямованої на охорону здоров'я громадян від негативних наслідків вживання тютюнових виробів є:   -93- Поліщук М.Є.
У частині першій статті 5 слово "громадян" замінити на слово "населення".  
Враховано   Основними напрямками державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, є:  
42. створення правової основи, організаційних, економічних, інших умов для обмеження доступу вживання тютюнових виробів та запобігання поширенню тютюнових виробів серед дітей і молоді та інформованості населення про шкідливі наслідки для здоров'я активного і пасивного куріння чи іншого способу вживання тютюнових виробів;   -94- Поліщук М.Є.
Абзац другий статті 5 доповнити новим абзацом і викласти їх зміст в редакції: "здійснення комплексу заходів для охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюнового диму, попередження початку куріння тютюнових виробів, обмеження їх вживання, і насамперед, серед дітей та молоді;"; "покращення інформованості населення про ризик і наслідки для здоров'я куріння тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання, а також пасивного куріння тютюнових виробів;".  
Враховано   здійснення комплексу заходів для охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюнового диму, попередження початку куріння тютюнових виробів, обмеження їх вживання, і насамперед, серед дітей та молоді; покращення інформованості населення про ризики і шкідливі наслідки для здоров'я куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також пасивного куріння тютюнових виробів;  
    -95- Атрошенко В.А.
Абзац другий статті 5 розбити на окремі абзаци і викласти їх в редакції: "створення правової, організаційної та економічної бази для обмеження вживання тютюнових виробів;", запобігання поширенню тютюнових виробів серед дітей та молоді;", "інформованості населення про шкідливі наслідки вживання тютюнових виробів;".  
Враховано редакційно    
    -96- Рудьковський М.М.
Абзац другий статті 5 викласти в редакції: "створення правової основи, організаційних, економічних, інших умов для обмеження вживання тютюнових виробів та запобігання тютюнокурінню та впливу тютюнового диму, покращення інформованості населення про шкідливі наслідки активного і пасивного куріння, вживання тютюнових виробів в інший спосіб для здоров'я людини;".  
Враховано редакційно    
43. забезпечення доступності лікувально-профілактичної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім курящим особам, які бажають кинути курити;   -97- Рудьковський М.М.
В абзаці третьому статті 5 слова "всім курящим особам, які бажають кинути курити" замінити словами "лікування тютюнової залежності;".  
Враховано редакційно   забезпечення доступності профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які курять тютюнові вироби і бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити, шляхом прийняття загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо профілактики, діагностики та лікування залежності від вживання тютюнових виробів;  
    -98- Поліщук М.Є.
Абзац третій та п'ятий статті 5 об'єднати і викласти в редакції: "забезпечення доступності профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які курять тютюнові вироби і бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити, шляхом створення загальнодержавних програм щодо профілактики, діагностики та лікування залежності від вживання тютюнових виробів;".  
Враховано    
44. зміцнення матеріально-технічної бази охорони здоров'я та забезпечення реалізації комплексу заходів щодо зміцнення здоров'я, профілактики тютюнокуріння та лікування хвороб, спричинених вживанням тютюнових виробів;   -99- Поліщук М.Є.
Абзац четвертий статті 5 викласти в редакції: "зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для забезпечення реалізації комплексу заходів щодо зміцнення здоров'я населення, пропаганди здорового способу життя;".  
Враховано   зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для забезпечення реалізації комплексу заходів щодо відновлення та зміцнення здоров'я населення, пропаганди здорового способу життя;  
45. розроблення та впровадження загальнодержавних, регіональних науково обґрунтованих програм профілактики тютюнокуріння.   -100- Горбаль В.М.
У абзаці п'ятому частини другої статті 5 після слова "регіональних" додати слово "місцевих".  
Враховано редакційно   поступове підвищення податку на тютюнові вироби;  
    -101- Рудьковський М.М.
Абзац п'ятий статті 5 викласти в такій редакції: "забезпечення захисту здоров'я людей від впливу тютюнового диму".  
Враховано редакційно    
46. удосконалення сучасних методів регламентації шкідливих речовин в тютюнових виробах, забезпечення дотримання стандартів і нормативів при їх виробництві;   -102- Рудьковський М.М.
Абзац шостий статті 5 викласти у такій редакції: "здійснення ефективної державної інформаційної політики в сфері охорони здоров'я громадян від негативних наслідків вживання тютюнових виробів, пропаганди здорового способу життя вільного від вживання тютюнових виробів;".  
Враховано редакційно   удосконалення сучасних методів регламентації шкідливих речовин в тютюнових виробах з урахуванням вимог відповідного міжнародного законодавства; забезпечення дотримання суб'єктами господарювання відповідних стандартів, норм і правил при виробництві (виготовленні) та реалізації тютюнових виробів;  
    -103- Поліщук М.Є.
Абзац шостий статті 5 доповнити новим абзацом, зміст абзаців викласти в редакції: "удосконалення сучасних методів регламентації шкідливих речовин в тютюнових виробах з урахуванням вимог відповідного міжнародного законодавства;"; "забезпечення дотримання суб'єктами господарювання відповідних стандартів, норм і правил при виробництві (виготовленні) та реалізації тютюнових виробів;".  
Враховано    
47. забезпечення постійної ефективної підтримки державної політики в сфері боротьби з тютюнокурінням засобами масової інформації.   -104- Беспалий Б.Я.
Абзац сьомий статті 5 викласти в редакції: "сприяння постійній, ефективній підтримці боротьби з курінням тютюну засобами масової інформації".  
Враховано   сприяння постійній ефективній підтримці державної політики в сфері боротьби з курінням тютюнових виробів засобами масової інформації. Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів Кабінет Міністрів України у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів: забезпечує проведення єдиної державної політики; розробляє та затверджує відповідні програми і забезпечує бюджетні кошти на їх реалізацію; забезпечує фінансування закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності, залучених до проведення заходів і робіт, пов'язаних з обмеженням вживання тютюнових виробів і зменшенням їх шкідливого впливу на здоров'я населення; координує роботу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері реалізації державної політики щодо запобігання поширеності вживання тютюнових виробів; впроваджує систему моніторингу виробництва (виготовлення) та обігу тютюнових виробів і надходження податків від них, а також моніторингу вживання тютюнових виробів населенням для оцінки ефективності здійснення державної політики у сфері протидії курінню тютюнових виробів чи іншому способу їх вживання; укладає міжнародні договори; здійснює інші повноваження, передбачені законом. Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я: реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів; здійснює регламентацію шкідливих для здоров'я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом при їх курінні, з урахування норм міжнародного законодавства та забезпечує контроль за іншими показниками безпеки тютюнових виробів, що виробляються (виготовляються) і реалізовуються в Україні; розробляє та впроваджує на рівні первинної медико-санітарної допомоги програми з діагностики, консультування та лікування залежності від вживання тютюнових виробів; забезпечує доступною, якісною та ефективною лікувально-профілактичною допомогою осіб, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати; вживає профілактичні заходи для запобігання поширеності куріння тютюнових виробів серед населення, і насамперед, серед дітей та молоді і зміцнення їх здоров'я; інформує через засоби масової населення про шкідливість куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів та здійснює пропаганду медичних знань з питань профілактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів; бере участь у розробці навчальних програм з профілактики куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання; координує проведення закладами охорони здоров'я, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення; проводить моніторинг ефективності заходів у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, аналізує і прогнозує ситуацію із захворюваністю населення, що пов'язана з вживанням тютюнових виробів; організовує проведення наукових досліджень, спрямованих на зниження рівня куріння (у тому числі пасивного) чи інших способів вживання тютюнових виробів серед населення; бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво (виготовлення) лікарських засобів, необхідних для здійснення лікувально-профілактичних заходів, а також здійснює підготовку та перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють профілактику куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання та проводять лікування залежності від вживання тютюнових виробів; забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і громадськими організаціями з питань охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів; розробляє пропозиції стосовно удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії вживанню тютюнових виробів; бере участь у міжнародному співробітництві в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів; здійснює інші повноваження, передбачені законом. Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів у межах своєї компетенції: реалізують загальнодержавні, регіональні, інші програми; забезпечують проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення; здійснюють контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності в сфері обігу тютюнових виробів вимог, встановлених цим Законом щодо виробництва (виготовлення) та реалізації тютюнових виробів; організовують спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в регіоні, вживають запобіжні та профілактичні заходи для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, захисту від шкідливого впливу тютюнового диму, і насамперед, дітей та молоді; інформують населення через засоби масової інформації про шкідливість для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, стан захворюваності і смертності, спричинених вживанням тютюнових виробів в регіоні та про вжиті запобіжні і профілактичні заходи; вирішують питання щодо фінансового забезпечення лікувально-профілактичних заходів та робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і їх пасивним курінням; здійснюють інші повноваження, передбачені законом. Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів Органи місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів у межах своєї компетенції: контролюють виконання відповідних програм; вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів і робіт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення; здійснюють контроль за проведенням профілактичних та лікувальних заходів в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також робіт щодо обмеження вживання тютюнових виробів, зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення, оголошують вільні від куріння зони; забезпечують доступність профілактичних заходів і надання лікувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, в державних і комунальних закладах охорони здоров'я; здійснюють інші повноваження, передбачені законом.  
    -105- Поліщук М.Є.
Доповнити статтю 5 новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту, виклавши її назву та зміст в такій редакції: "Стаття. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів:". Кабінет Міністрів України у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів: забезпечує проведення єдиної державної політики; розробляє та затверджує відповідні програми і забезпечує бюджетні кошти на їх реалізацію; забезпечує фінансування закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності, залучених до проведення заходів і робіт, пов'язаних з обмеженням вживання тютюнових виробів і зменшенням їх шкідливого впливу на здоров'я населення; координує роботу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері реалізації державної політики щодо запобігання поширеності вживання тютюнових виробів; впровадження системи моніторингу виробництва (виготовлення) та обігу тютюнових виробів і надходження податків від них, а також моніторингу вживання тютюнових виробів населенням для оцінки ефективності здійснення державної політики у сфері протидії курінню тютюнових виробів чи іншому способу їх вживання; укладає міжнародні договори; здійснює інші повноваження, передбачені законом".  
Враховано    
    -106- Рудьковський М.М.
Доповнити статтю 5 новим розділом і новими статями, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту, виклавши їх в такій редакції: "Розділ. Державне регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів". "Стаття. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів" Кабінет Міністрів України у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів: розробляє і здійснює відповідні загальнодержавні програми; забезпечує фінансування та матеріально-технічне постачання закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, залучених до проведення заходів і робіт, пов'язаних з обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення, координує проведення цих заходів і робіт; координує та спрямовує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; укладає міжурядові договори; вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом".  
Враховано редакційно    
    -107- Поліщук М.Є.
Рудьковський М.М.
Доповнити статтю 5 новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту, виклавши її назву в такій редакції: "Стаття. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я".  
Враховано    
    -108- Поліщук М.Є.
Зміст нової статті викласти в редакції: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я: реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів; здійснює регламентацію шкідливих для здоров'я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом при їх курінні, з урахування норм міжнародного законодавства та забезпечує контроль за іншими показниками безпеки тютюнових виробів, що виробляються (виготовляються) і реалізовуються в Україні; розробляє та впроваджує на рівні первинної медико-санітарної допомоги програми з діагностики, консультування та лікування залежності від вживання тютюнових виробів; забезпечує доступною, якісною та ефективною лікувально-профілактичною допомогою осіб, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати; вживає профілактичні заходи для запобігання поширеності куріння тютюнових виробів серед населення, і насамперед, серед дітей та молоді і зміцнення їх здоров'я; інформує через засоби масової населення про шкідливість куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів, та здійснює пропаганду медичних знань з питань профілактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів; бере участь у розробці навчальних програм з профілактики куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання; координує проведення закладами охорони здоров'я, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення; проводить моніторинг ефективності заходів у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, аналізує і прогнозує ситуацію із захворюваністю населення, що пов'язана з вживанням тютюнових виробів; організовує проведення наукових досліджень, спрямованих на зниження рівня куріння (у тому числі пасивного) чи інших способів вживання тютюнових виробів серед населення; бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво лікарських засобів, необхідних для здійснення лікувально-профілактичних заходів, а також здійснює підготовку та перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють профілактику куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання та проводять лікування залежності від вживання тютюнових виробів; забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і громадськими організаціями з питань охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів; розробляє пропозиції стосовно удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії вживанню тютюнових виробів; бере участь у міжнародному співробітництві в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів; здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
Немає висновку    
    -109- Рудьковський М.М.
 
Враховано редакційно    
    -110- Рудьковський М.М.
Поліщук М.Є.
Пропонуємо доповнити статтю 5 новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту, виклавши її назву в такій редакції: "Стаття. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів".  
Враховано    
    -111- Поліщук М.Є.
Зміст нової статті викласти в такій редакції: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів у межах своєї компетенції: реалізують загальнодержавні, регіональні, інші програми; забезпечують проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення; здійснюють контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності в сфері обігу тютюнових виробів вимог, встановлених цим Законом щодо виробництва (виготовлення) та реалізації тютюнових виробів; організовують спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в регіоні, вживають запобіжні та профілактичні заходи для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, захисту від шкідливого впливу тютюнового диму, і насамперед, дітей та молоді; інформують населення через засоби масової інформації про шкідливість для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, стан захворюваності і смертності, спричинених вживанням тютюнових виробів в регіоні та про вжиті запобіжні і профілактичні заходи; вирішують питання щодо фінансового забезпечення лікувально-профілактичних заходів та робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і їх пасивним курінням; здійснюють інші повноваження, передбачені законом".  
Враховано    
    -112- Рудьковський М.М.
Зміст нової статті викласти в редакції: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів: організовують розроблення і виконання регіональних і місцевих програм, а також беруть участь у розробленні та виконанні загальнодержавних програм; забезпечують проведення профілактичних і пропагандистських заходів спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення; здійснюють контроль за додержанням юридичними і фізичними особами правил виробництва і торгівлі тютюновими виробами; організовують проведення аналізу ситуації із вживанням тютюнових виробів в регіоні та контролю за її станом; забезпечують комунальні заклади охорони здоров'я, діяльність яких пов'язана з лікуванням і профілактикою хвороб, викликаних вживанням тютюнових виробів, кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами; інформують населення через засоби масової інформації про ситуацію з вживанням тютюнових виробів, станом захворюваності і смертності, викликаних вживанням тютюнових виробів, в регіоні та здійснювані запобіжні і профілактичні заходи; вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних заходів та робіт щодо обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення; вирішують інші питання у межах повноважень, визначених законом".  
Враховано редакційно    
    -113- Рудьковський М.М.
Поліщук М.Є.
Доповнити статтю 5 новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту, назву статті викласти в такій редакції: "Стаття. Повноваження органів місцевого самоврядування".  
Враховано    
    -114- Поліщук М.Є.
Пропоную зміст нової статті викласти в редакції: "Органи місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів у межах своєї компетенції: контролюють виконання відповідних програм; вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів і робіт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення; здійснюють контроль за проведенням профілактичних та лікувальних заходів в межах відповідної адміністративно - територіальної одиниці, а також робіт щодо обмеження вживання тютюнових виробів, зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення, оголошують вільні від куріння зони; забезпечують доступність профілактичних заходів і надання лікувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, в державних і комунальних закладах охорони здоров'я; здійснюють інші повноваження, передбачені законом".  
Враховано    
    -115- Рудьковський М.М.
Пропоную зміст нової статті викласти в редакції: "Органи місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів: забезпечують проведення профілактичних і пропагандистських заходів на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, а також лікувально-профілактичних заходів та робіт щодо обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення і вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення цих заходів і робіт; здійснюють комплексні заходи, спрямовані на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення; забезпечують участь у цих заходах закладів та установ охорони здоров'я усіх форм власності; забезпечують доступність і безоплатність надання медичної допомоги хворим на хвороби, викликані вживанням тютюнових виробів, у державних і комунальних закладах охорони здоров'я; забезпечують відповідно до законодавства громадян пільгових категорій лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування і профілактики хвороб викликаних вживанням тютюнових виробів; вирішують інші питання у межах повноважень, визначених законом". Доповнити статтю новою частиною в такій редакції; "Основні напрями і заходи державної політики у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів передбачаються у Загальнодержавній програмі протидії вживанню тютюну, яка розробляється і здійснюється Кабінетом Міністрів України. Загальнодержавна програма протидії вживанню тютюну затверджується Верховною Радою України і підлягає перегляду кожні п'ять років. Кабінет Міністрів України щорічно звітує Верховній Раді України про хід її виконання. Витрати для фінансування заходів у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів покриваються за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів, благодійних внесків та пожертвувань юридичних та фізичних осіб. Загальнодержавна програма протидії вживанню тютюну фінансується за рахунок коштів фонду при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з охорони здоров'я. До фонду спрямовується п'ять відсотків надходжень від справляння акцизного збору з тютюнових виробів . Положення про фонд при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з охорони здоров'я затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано редакційно    
48. Стаття 6. Особливі вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом тютюнових виробів   -116- Поліщук М.Є.
У назві статті 6 після слова "виробництво" доповнити словом в дужках " (виготовлення)", після слова "торгівлею" доповнити словом "експортом".  
Враховано   Стаття 10. Особливі вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом (виготовленням), оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів  
    -117- Мовчан П.М.
Назву статті 6 викласти в такій редакції: "Обмеження щодо виробництва та обігу тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -118- Цушко В.П.
Назву статті 6 викласти в редакції: "Вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом та експортом тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
49. Діяльність, пов'язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом тютюнових виробів, здійснюється за наявності ліцензії на зайняття відповідним видом господарської діяльності в порядку, встановленому законодавством.   -119- Мовчан П.М.
У частині першій статті 6 слово "імпорт" замінити словом "експорт".  
Враховано частково   Діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням), оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів, здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, з урахуванням встановлених цією статтею особливостей.  
    -120- Поліщук М.Є.
Частину першу статті 6 викласти в редакції: "Діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням), оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів, здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, з урахуванням встановлених цією статтею особливостей".  
Враховано    
    -121- Цушко В.П.
Частину першу статті 6 викласти в редакції: "Діяльність, пов'язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом та експортом тютюнових здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Враховано частково    
    -122- Поліщук М.Є.
Частину першу статті 6 викласти в редакції: "Діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням), оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів, здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, з урахуванням встановлених цією статтею особливостей".  
Враховано    
50. Забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), роздрібна та оптова торгівля, імпорт тютюнових виробів:   -123- Поліщук М.Є.
Абзац перший частини другої викласти в редакції: "Забороняється виробництво (виготовлення), крім виробництва для експорту, роздрібна та оптова торгівля, імпорт тютюнових виробів:".  
Враховано   Забороняється виробництво (виготовлення), крім виробництва для експорту, роздрібна та оптова торгівля, імпорт тютюнових виробів:  
51. призначених для нюхання, смоктання чи жування;   -124- Атрошенко В.А.
Горбаль В.М.
Абзаци другий та четвертий частини другої статті 6 виключити.  
Відхилено   призначених для смоктання чи жування;  
    -125- Поліщук М.Є.
У абзаці другому частини другої статті 6 виключити слова "нюхання".  
Враховано    
    -126- Мовчан П.М.
Абзац другий частини другої статті 5 доповнити словами "тютюну для паління та сигарет без фільтру;".  
Відхилено    
52. в яких вміст смоли та нікотину в одиниці продукції перевищує граничні норми, зазначені у частині першій статті 7 цього Закону;   -127- Мовчан П.М.
Абзац третій частини другої статті 5 викласти в редакції: "які не відповідають вимогам, зазначеним у статті 7 цього Закону щодо вмісту в них смол та нікотину, іншим вимогам, встановленим відповідно до законів України;".  
Враховано редакційно   в яких вміст смоли та нікотину в одиниці тютюнового виробу перевищує їх максимальні норми, передбачені частиною першою статті 11 цього Закону;  
    -128- Поліщук М.Є.
Абзац третій частини другої статті 5 викласти в редакції: "в яких вміст смоли та нікотину в одиниці тютюнового виробу перевищує їх максимальні норми, передбачені частиною першою статті 11 цього Закону;".  
Враховано    
    -129- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому частини другої статті 5 перед словом "зазначених" доповнити словами "відповідно до вимог".  
Враховано редакційно    
53. що містять менше 20 штук сигарет, цигарок або менше 10 штук сигарил у кожній упаковці (пачці);   -130- Поліщук М.Є.
Абзац четвертий частини другої статті 5 об'єднати з частиною другою статті 9 і викласти в кінці частини другої цій статті в такій редакції: "Забороняється реалізація тютюнових виробів, кількість яких в упаковці менше 20 штук, а також включення тютюнових виробів до продовольчих товарів, що входять до складу пайків або послуг з метою їх поширення серед населення, чи надання тютюнових виробів, включаючи приладдя для їх вживання, як гуманітарної допомоги".  
Враховано    
54. на упаковці (пачці) яких відсутнє попереджувальне маркування тютюнових виробів про шкідливість вживання тютюнових виробів для здоров'я людини, про вміст смоли та нікотину в одиниці продукції, зазначених у статтях 7 і 8 цього Закону;   -131- Поліщук М.Є.
Абзац п'ятий частини другої статті 5 викласти в редакції: "на упаковці яких відсутні медичні попередження споживачів тютюнових виробів, передбачені статтею 12 цього Закону;".  
Враховано   на упаковці яких відсутні медичні попередження споживачів тютюнових виробів, передбачені статтею 12 цього Закону;  
    -132- Мовчан П.М.
Абзац п'ятий частини другої статті 5 викласти в редакції: "на упаковці яких відсутні медичні попередження споживачів тютюнових виробів, передбачені статтею 12 цього Закону;".  
Враховано    
55. із використанням на їх упаковці (пачці) написів, назв, зображень, символічних чи інших знаків, що можуть ввести в оману щодо шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, які віднесені до таких відповідно до міжнародних зобов'язань України.   -133- Четверіков І.А.
Абзац шостий частини другої статті 6 доповнити новою частиною і викласти в редакції: "забороняється виробництво та реалізація товарів та продуктів (особливо дитячого асортименту), що імітують тютюнові вироби у будь-яких формах (іграшки, цукерки, жувальні гумки тощо) або використовують тютюнові або пізнавальні як тютюнові торгові марки;".  
Враховано частково   із використанням на їх упаковці написів, назв, зображень, символічних чи інших знаків, що можуть ввести в оману щодо шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів. Забороняється реалізація тютюнових виробів, кількість яких в упаковці менше 20 штук, а також включення тютюнових виробів до продовольчих товарів, що входять до складу пайків або послуг з метою їх поширення серед населення, чи надання тютюнових виробів, включаючи приладдя для їх вживання, як гуманітарної допомоги.  
    -134- Мовчан П.М.
Абзац шостий частини другої статті 6 викласти в редакції: "виробів дитячого асортименту (іграшок, жувальних гумок, цукерок, авторучок), що імітують форму тютюнових виробів або на яких використовуються тютюнові торгові марки".  
Враховано частково    
    -135- Рудьковський М.М.
В абзаці п'ятому частини другої статті 6 виключити слова "які віднесені до таких відповідно до міжнародних зобов'язань України".  
Враховано    
    -136- Цушко В.П.
Абзац п'ятий частини другої статті 6 викласти в редакції: "із використанням на їх упаковці написів, назв, зображень, символічних чи інших знаків, що можуть ввести в оману щодо шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, які віднесені до таких відповідно до міжнародних зобов'язань України. Із використанням на їх упаковці зображень тварин, птахів та риб, у тому числі в символічному вигляді, і в тому числі, які зареєстровані як знаки для товарів та послуг".  
Враховано частково    
56. Забороняється будь-яка фінансова підтримка, у тому числі надання пільг, виробнику тютюнових виробів за рахунок коштів Державного бюджету України.   -137- Беспалий Б.Я.
Горбаль В.М.
Кінець частини третьої статті 6 доповнити словами: "та місцевих бюджетів".  
Враховано   Забороняється фінансова підтримка, у тому числі надання пільг, виробнику тютюнових виробів та організаціям, що здійснюють їх реалізацію, за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.  
    -138- Мовчан П.М.
У частині третій статті 6 виключити слова "у тому числі надання пільг".  
Відхилено    
    -139- Поліщук М.Є.
У частині третій статті 6 після слова "виробів" доповнити словами "та організаціям що здійснюють їх реалізацію" і виключити слово "будь-яка".  
Враховано    
    -140- Кармазін Ю.А.
Кінець частини третьої статті 6 доповнити словами "бюджетів органів місцевого самоврядування та суб'єктів підприємницької діяльності, які повністю або частково знаходяться у власності держави чи органів місцевого самоврядування".  
Враховано частково    
    -141- Осташ І.І.
У частині третій статті 6 після слова "України" доповнити словами "та місцевих бюджетів, прийняття органами державної влади рішень, що матимуть наслідком зменшення податкових зобов'язань платників податків, які здійснюють імпорт, експорт, виробництво, оптову та роздрібну реалізацію тютюновими виробами або надання цим платникам пільг з оподаткування чи стимулювання виробництва певних видів тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -142- Рудьковський М.М.
Доповнити статтю 6 новими частинами в такій редакції: "Забороняється придбання тютюнових виробів у осіб, що не мають ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Тютюнові вироби, які вироблені, реалізуються на території України з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню із обігу і знищенню за рішенням суду".  
Враховано частково    
    -143- Цушко В.П.
Доповнити статтю 6 новою частиною в такій редакції: "Не вважаються благодійними і не включається до валових витрат кошти, витрачені виробниками або імпортерами тютюнових виробів, а також суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю такими виробами, для цілей, пов'язаних з профілактикою вживання тютюнових виробів та (або) охороною здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів".  
Відхилено    
57. Стаття 7. Вимоги щодо вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих речовин для здоров'я людини та інгредієнтів у тютюнових виробах   -144- Поліщук М.Є.
Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Вимоги щодо вмісту шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах".  
Враховано   Стаття 11. Вимоги щодо вмісту шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах  
    -145- Мартиновський В.П.
Статтю 7 виключити.  
Відхилено    
    -146- Мовчан П.М.
Осташ І.І.
Назву статті 7 викласти в редакції: "Вимоги щодо максимально допустимих рівнів вмісту смол та нікотину в тютюнових виробах, які реалізуються в Україні".  
Враховано редакційно    
    -147- Рудьковський М.М.
Назву статті 7 викласти в редакції: "Вимоги щодо складових тютюнового диму та інгредієнтів тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -148- Атрошенко В.А.
У назві статті 7 слова "Вимоги щодо" замінити словами "Граничні норми".  
Відхилено    
    -149- Цушко В.П.
Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Вимоги до вмісту смол та нікотину у димі тютюнових виробів, а також щодо інгредієнтів, що містяться в тютюнових виробах".  
Враховано редакційно    
58. Вміст смоли та нікотину в тютюнових виробах повинен складати:   -150- Лебедівський В.А.
Абзац перший частини першої статті 7 викласти в редакції: "Максимально допустимі рівні вмісту смол, нікотину та окису вуглецю в сигаретах, що реалізовуються в Україні, встановлюється цим Законом і становлять:".  
Враховано частково   Вміст смоли та нікотину в одній сигареті, цигарці під час куріння повинен складати:  
    -151- Рудьковський М.М.
Частину першу статті 7 викласти в редакції: "Максимально допустимий вміст смоли, нікотину та інших шкідливих речовин в тютюновому димі в одній сигареті (цигарці) не повинен перевищувати граничних показників визначених центральним органом виконавчої влади уповноваженим у сфері охорони здоров'я".  
Враховано редакційно    
    -152- Поліщук М.Є.
Частину першу статті 7 викласти в редакції: Вміст смоли та нікотину в одній сигареті, цигарці під час куріння повинен складати: нікотин - до 1,3 міліграма в 2006 році; до 1,2 міліграма в 2007 році; до 1,0 міліграма з 2008 року; смола - до 15 міліграмів на сигарету в 2006 році; до 12 міліграмів в 2007 році; до 10 міліграмів з 2008 року;".  
Враховано    
    -153- Мовчан П.М.
Осташ І.І.
Абзац перший частини першої статті 7 викласти в редакції: "Максимальний вміст смол та нікотині в димі однієї сигарети встановлюються виключно цим Законом і становлять:".  
Враховано частково    
59. для нікотину - від 1,3 міліграма до 1,0 міліграма на сигарету;   -154- Лебедівський В.А.
Абзац другий частини першої статті 7 викласти в редакції: "нікотину - 1 мг;"  
Враховано редакційно   нікотин - до 1,3 міліграма в 2006 році; до 1,2 міліграма в 2007 році; до 1,0 міліграма з 2008 року;  
    -155- Мовчан П.М.
Осташ І.І.
Абзац другий частини першої статті 7 викласти в редакції: "максимальний вміст нікотину:1,3 мг з 31 грудня 2004 року; 1,2 мг з 31 грудня 2006 року; 1,0 мг з 31 грудня 2008 року".  
Враховано редакційно    
60. для смоли - від 15 міліграмів до 10 міліграмів на сигарету.   -156- Лебедівський В.А.
Абзац другий частини першої статті 7 доповнити новими абзацами, виклавши їх зміст в такій редакції: "смол - 10 мг; окису вуглецю - 10 мг для однієї сигарети". Зміни до рівнів смол, нікотину та окису вуглецю, зазначених у цій статті, набирають чинності не пізніше ніж з 1 січня 2005 року. Тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 січня 2005 року, що не відповідають рівням смол, нікотину, окису вуглецю встановленим цим Законом, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживача. Тютюнові вироби, що не відповідають рівням вмісту смол, нікотину, окису вуглецю встановленим цим Законом після 1 січня 2005 року не можуть бути імпортовані в Україну".  
Враховано редакційно   смола - до 15 міліграмів в 2006 році; до 12 міліграмів в 2007 році; до 10 міліграмів з 2008 року.  
    -157- Цушко В.П.
Частину першу статті 7 викласти в редакції: "Вимоги щодо вмісту смол та нікотину у димі тютюнових виробів, а також щодо інгредієнтів, які містяться у тютюнових виробах, визначаються Законом України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Відхилено    
61. Визначення вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин у тютюнових виробах здійснюється установами, організаціями та закладами, яким надано право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Перелік таких установ, організацій та закладів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі стандартизації за погодженням з Головним державним санітарним лікарем України.   -158- Поліщук М.Є.
Частину другу статті 7 доповнити новими частинами і викласти їх зміст в такій редакції : "Визначення вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, у тому числі інгредієнтів, у тютюнових виробах здійснюється організаціями (лабораторіями), яким в установленому законодавством порядку надано право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Перелік таких організацій (лабораторій) визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з стандартизації, метрології та сертифікації за погодженням з Головним державним санітарним лікарем України"; "Контроль за додержанням визначених законом показників вмісту шкідливих для здоров'я речовин, а також інгредієнтів, у тютюнових виробах, що виробляються, реалізуються на території України, здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я"; "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я щорічно публікує перелік небезпечних та шкідливих для здоров'я речовин, а також інгредієнтів, які не можуть міститися в складі тютюнових виробів або виділятися при їх курінні".  
Враховано   Визначення вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, у тому числі інгредієнтів, у тютюнових виробах здійснюється організаціями (лабораторіями), яким в установленому законодавством порядку надано право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Перелік таких організацій (лабораторій) визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з стандартизації, метрології та сертифікації за погодженням з Головним державним санітарним лікарем України. Контроль за додержанням визначених законом показників вмісту шкідливих для здоров'я речовин, а також інгредієнтів, у тютюнових виробах, що виробляються, реалізуються на території України, здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я щорічно публікує перелік небезпечних та шкідливих для здоров'я речовин, а також інгредієнтів, які не можуть міститися в складі тютюнових виробів або виділятися при їх курінні. .  
    -159- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 7 слова "закладами" замінити словами "підприємствами" у відповідних відмінках.  
Враховано редакційно    
    -160- Мовчан П.М.
Доповнити статтю 6 новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту. Назву і зміст статті викласти в редакції: "Стаття. Контроль якості та безпеки тютюнових виробів". Виробництво тютюнових виробів дозволяється лише за умови наявності на підприємствах-виробниках лабораторій контролю якості продукції. Обов'язкові вимоги щодо лабораторій контролю якості продукції, встановлюються центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі технічного регулювання та споживчої політики".  
Враховано редакційно    
    -161- Рудьковський М.М.
Частину другу статті 7 викласти в редакції: "Вимоги щодо методів вимірювання вмісту складових тютюнового диму встановлюються центральним органом виконавчої влади уповноваженим у сфері охорони здоров'я. Визначення вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин у тютюнових виробах здійснюється установами, організаціями та закладами, яким надано право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Перелік таких установ, організацій та закладів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі стандартизації за погодженням з центральним органом виконавчої влади уповноваженим у сфері охорони здоров'я".  
Враховано редакційно    
    -162- Горбаль В.М.
У частині другій статті 7 слова "вимогам безпеки для здоров'я та життя людини" замінити словами "санітарно-гігієнічних нормативів, встановлених законодавством України".  
Враховано частково    
    -163- Мовчан П.М.
Осташ І.І.
Частину другу статті 7 викласти в редакції: "Контроль за додержанням максимально допустимих рівнів вмісту шкідливих для здоров'я речовин в сигаретах, що виробляються та реалізуються на території України здійснює центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я".  
Враховано    
    -164- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 7 слова "яким надано право" доповнити словами "які отримали акредитацію", у другому реченні цієї частини слова "Перелік таких установ, організацій та закладів визначається" замінити словами "Єдині умови акредитації таких установ, організацій і закладів, незалежно від форми власності, визначаються".  
Враховано частково    
62. Виробник або імпортер тютюнових виробів на вимогу центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я зобов'язаний, надати інформацію про вміст смоли, нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин та перелік усіх інгредієнтів, що містяться в тютюнових виробах.   -165- Поліщук М.Є.
Частину третю статті 7 викласти в редакції: "Виробник або імпортер тютюнових виробів на вимогу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний надати інформацію про вміст у тютюнових виробах шкідливих для здоров'я людини речовин: смоли, нікотину та інгредієнтів".  
Враховано   Виробник або імпортер тютюнових виробів на вимогу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний надати інформацію про вміст у тютюнових виробах шкідливих для здоров'я людини речовин: смоли, нікотину та інгредієнтів.  
    -166- Мовчан П.М.
Частину третю статті 7 викласти окремою статтею в такій редакції: "Стаття. Інформація про інгредієнти тютюнових виробів Суб'єкти підприємницької діяльності, які виробляють або імпортують тютюнові вироби, щороку надають центральному органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я інформацію про інгредієнти тютюнових виробів у порядку, передбаченому законодавством".  
Враховано редакційно    
    -167- Рудьковський М.М.
Частину третю статті 7 викласти в редакції: "Виробник або імпортер тютюнових виробів зобов'язаний щорічно надати центральному органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я інформацію про вміст смоли, нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин та перелік усіх інгредієнтів, що містяться в тютюнових виробах у порядку, визначеному центральним орган виконавчої влади уповноважений у сфері охорони здоров'я. Контроль за додержанням максимальних показників вмісту шкідливих для здоров'я речовин в тютюнових виробах, що виробляються, реалізуються на території України, здійснює центральний орган виконавчої влади уповноважений у сфері охорони здоров'я".  
Враховано редакційно    
    -168- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 7 викласти в редакції: "Виробник або імпортер тютюнових виробів зобов'язаний надати центральним органам виконавчої влади в галузі охорони здоров'я та стандартизації, у встановлені ними строки, інформацію про вміст смоли та нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин та перелік всіх інгредієнтів, що містяться в тютюнових виробах, до початку їх виробництва чи ввезення на територію України. У випадку неподання цієї інформації виробництво чи ввезення тютюнових виробів забороняється".  
Враховано редакційно    
    -169- Осташ І.І.
Частину третю статті 7 викласти окремою статтею в такій редакції: "Суб'єкти підприємницької діяльності, які виробляють або імпортують тютюнові вироби, щороку надають центральному органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я інформацію про інгредієнти тютюнових виробів згідно з наступною формою: 1) композитний перелік кожного інгредієнту, що додаються в усі марки сигарет, які продаються в Україні. Складові вказуються в алфавітному порядку із зазначенням максимального вмісту або що не перевищує кількості, яка обчислюється на підставі найбільшого рівня використання в одній окремо взятій марці тютюнових виробів і наводиться у відсотках від загальної ваги одиниці тютюнового виробу. Також у композитному переліку повинна наводитись функція або призначення кожного з зазначених інгредієнтів; 2) композитний перелік інгредієнтів, присутній у наступних категоріях не тютюнових компонентів сигарет: сигаретний папір; клей; матеріали для фільтрів; папір для фільтрів; чорнила. Інгредієнти, що містяться у кожному не тютюновому компоненті мають бути наведені у порядку зменшення їх ваги із зазначенням неперевищуваної кількості кожного з інгредієнтів у кожній категорії, обчислювано на підставі найбільшого рівня використання в одній окремо взятій марці тютюнових виробів і наведеної у відсотках від загальної ваги одиниці тютюнового виробу".  
Враховано частково    
63. Центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я зобов'язаний інформувати населення в засобах масової інформації про перелік шкідливих речовин, що містяться у тютюнових виробах, та шкідливість внаслідок цього їх вживання.   -170- Атрошенко В.А.
У частині четвертій статті 7 слова "в засобах" замінити словами "через засоби", слова "внаслідок цього їх вживання" замінити словами "внаслідок їх вживання".  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я щорічно зобов'язаний інформувати населення через засоби масової інформації про перелік шкідливих речовин, що містяться у тютюнових виробах, та шкідливість їх вживання для здоров'я населення.  
    -171- Горбаль В.М.
У частині четвертій статті 7 слово "цього" вилучити", в кінці абзацу доповнити словами "особливо дітьми та молоддю".  
Враховано частково    
    -172- Поліщук М.Є.
Частину четверту статті 7 викласти в такій редакції: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я щорічно зобов'язаний інформувати населення через засоби масової інформації про перелік шкідливих речовин, що містяться у тютюнових виробах, та шкідливість їх вживання для здоров'я населення".  
Враховано    
    -173- Рудьковський М.М.
Частину четверту статті 7 доповнити новими частинами, виклавши їх зміст в такій редакції: "Інформація про складові інгредієнти є загальнодоступною і має надаватися споживачам без обмежень, за винятком відомостей щодо особливостей приготування (формули) тютюнових виробів, сировини, суміші. Центральний орган виконавчої влади уповноважений у сфері охорони здоров'я зобов'язаний інформувати населення в засобах масової інформації про перелік шкідливих речовин, що містяться у тютюнових виробах, та шкідливість внаслідок цього їх вживання. Центральний орган виконавчої влади уповноважений у сфері охорони здоров'я має право заборонити використання тих інгредієнтів тютюнових виробів, які можуть збільшувати шкідливий вплив вживання тютюнових виробів та тютюнового диму, полегшувати вдихання тютюнового диму; сприяти формуванню залежності у споживачів тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -174- Кармазін Ю.А.
Кінець частини четвертої статті 7 доповнити словами "шляхом направлення цієї інформації до засобів масової інформації, публікацією у вигляді соціальної реклами, надання доступу до неї на електронній сторінці цього органу в Інтернеті".  
Враховано редакційно    
    -175- Цушко В.П.
Частину четверту статті 7 викласти в редакції: "Центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я зобов'язаний щоквартально у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку інформувати населення в засобах масової інформації про перелік шкідливих речовин, що містяться у тютюновому димі і надавати рейтинг найбільш вживаних в Україні тютюнових виробів за їх власними назвами у розрізі цінових сегментів з одночасною інформацією про шкоду, яку вони завдають внаслідок їх вживання".  
Враховано редакційно    
64. Стаття 8. Попереджувальне маркування тютюнових виробів   -176- Цушко В.П.
Назву статті 8 викласти в редакції: "Маркування тютюнових виробів".  
Враховано редакційно   Стаття 12. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів  
    -177- Поліщук М.Є.
Назву статті 8 викласти в редакції: "Медичні попередження споживачів тютюнових виробів".  
Враховано    
65. Виробник тютюнових виробів зобов'язаний на кожній упаковці (пачці) тютюнових виробів зазначати основне попередження "Про шкідливість куріння тютюнових виробів для здоров'я" та додаткові попередження про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів (без зазначення автора попереджень - центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я), та інформацію про вміст смоли, нікотину, інших шкідливих речовин у тютюнових виробах.   -178- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 8 слова "Про шкідливість куріння тютюнових виробів для здоров'я" замінити словами "Куріння може викликати захворювання на рак".  
Враховано редакційно   Виробник тютюнових виробів зобов'язаний на кожній упаковці тютюнових виробів зазначати основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів: "Куріння викликає захворювання на рак" та додаткові медичні попередження про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння (без зазначення автора попереджень - спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я), та відомості щодо вмісту смоли, нікотину, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні.  
    -179- Поліщук М.Є.
Частину першу статті 8 викласти в редакції: "Виробник тютюнових виробів зобов'язаний на кожній упаковці тютюнових виробів зазначати основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів: "Куріння викликає захворювання на рак" та додаткові медичні попередження про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння (без зазначення автора попереджень - спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я), та відомості щодо вмісту смоли, нікотину, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні".  
Враховано    
    -180- Мовчан П.М.
Осташ І.І.
Частину першу статті 8 викласти в редакції: "На кожній упаковці (пачці) тютюнових виробів зазначаються основні та додаткові медичні попередження, які повинні займати не менше 30 відсотків площі поверхні кожної найбільшої сторони упаковки (пачки) тютюнових виробів".  
Враховано    
    -181- Атрошенко В.А.
У частині першій статті 8 слова "Про шкідливість куріння тютюнових виробів для здоров'я" замінити словами "Використання тютюнових виробів шкідливе для здоров'я".  
Враховано редакційно    
    -182- Рудьковський М.М.
Частину першу статті 8 викласти в редакції: "Кожна упаковка (пачка, блок) тютюнових виробів, що реалізуються в Україні, незалежно від місця їх виробництва, має нести одне з 10 медичних попереджень про шкоду споживання тютюну для здоров'я (кожне з яких складається з основної рекомендації із фотографічним кольоровим зображенням та роз'ясненням до неї), тексти та зображення яких розробляються, затверджуються та не рідше одного разу на три роки змінюються центральним органом виконавчої влади уповноваженим у сфері охорони здоров'я".  
Враховано редакційно    
    -183- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 8 викласти в редакції: "Виробник тютюнових виробів зобов'язаний на поверхні найбільшої сторони упаковки (пачки) тютюнових виробів із сторони відкриття клапану коробки, зазначати основне попередження "Куріння тютюнових виробів сприяє розвитку раку, захворювань серця, легенів та скорочує довго тривалість життя того, хто курить, і того хто знаходиться поруч з ним, інформацію про вміст смоли, нікотину, інших шкідливих речовин у тютюнових виробах, а з зворотної найбільшої сторони упаковки (пачки) тютюнових виробів - одне з 10 додаткових попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів (без зазначення автора попереджень - центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я".  
Враховано редакційно    
    -184- Цушко В.П.
Частину першу статті 8 викласти в редакції: "Маркування тютюнових виробів здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Відхилено    
66. Перелік додаткових попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я і підлягає періодичному, але не рідше одного разу на п'ять років перегляду.   -185- Горбаль В.М.
У частині другій статті 8 слово "п'ять" замінити словом "три".  
Враховано   Перелік додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я і підлягає періодичному, але не рідше одного разу на три роки, перегляду.  
    -186- Поліщук М.Є.
Частину другу статті 8 викласти в редакції: "Перелік додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я і підлягає періодичному, але не рідше одного разу на три роки, перегляду".  
Враховано    
    -187- Мовчан П.М.
Частину другу статті 8 викласти в редакції: "Основне медичне попередження складається з тексту такого змісту: "Міністерство охорони здоров'я України попереджає: куріння шкодить здоров'ю", а текст п'яти додаткових попереджень, затверджуються центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я".  
Враховано частково    
    -188- Осташ І.І.
Частину другу статті 8 викласти в редакції: "Основне медичне попередження складається з тексту такого змісту: "Міністерство охорони здоров'я України попереджає: куріння шкодить здоров'ю". Додаткові медичні попередження складаються з текстів наступного змісту: "Куріння викликає рак легенів", "Куріння призводить до серцевих захворювань", "Куріння викликає тютюнову залежність", "Безпечних сигарет не існує: всі сигарети однаково шкідливі незалежно від рівнів вмісту смол та нікотину", "Тютюновий дим шкодить здоров'ю тих, хто вас оточує".  
Враховано частково    
    -189- Рудьковський М.М.
Частину другу статті 8 викласти в редакції: "Ці попередження мають займати не менше 50% площі найбільшої за розміром сторони пачки та відділятися від базової торгової марки на пачці рамкою з товщиною ліній 3-4 мм того ж кольору, що і літери попередження. Текст має бути надруковано чіткими напівжирними літерами (шрифт типу "Аріал"), відцентровано і має займати не менше 70% розміру попередження. Перша літера тексту має бути великою, а інші рядковими. На передній стороні пачки на правій половині попередження світло-жовтими літерами на чорному фоні має бути надрукована основна рекомендація медичного попередження. В задньої сторони пачки на лівій половині попередження чорними літерами на білому фоні друкується роз'яснення до медичного попередження. Друга половина попередження (праву ззаду і ліву спереду) повинна містити кольорове фотографічне зображення, затверджене центральним органом виконавчої влади уповноваженим у сфері охорони здоров'я. На тій, стороні пачки, що не відкривається, попередження має друкуватися на верхній стороні. Обидві частини медичного попередження мають друкуватися так, щоб вони не розривались при відкриванні пачки і навіть частково не перекривались акцизними марками, що наклеюються на пачки відповідно до законодавства".  
Враховано редакційно    
67. Основне та додаткові медичні попередження , зазначені в частині першій цієї статті, повинні займати не менше 30 відсотків площі поверхні кожної найбільшої сторони упаковки (пачки) тютюнових виробів. Кожен виробник тютюнових виробів вибирає з переліку додаткових попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, шість попереджень, кожне з яких повинно бути розміщено на однаковій кількості упаковок (пачок) кожної марки тютюнових виробів.   -190- Мовчан П.М.
Осташ І.І.
Частину третю статті 8 викласти в редакції: "Кожне з п'яти додаткових попереджень, затверджених центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я, повинно бути протягом календарного року розміщено на однаковій кількості упаковок (пачок) кожної марки тютюнових виробів з максимальним (допустимим) відхиленням у 5 відсотків".  
Враховано редакційно   Основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткові медичні попередження про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, передбачені частиною першою цієї статті, повинні займати не менше 30 відсотків площі поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Кожен виробник тютюнових виробів вибирає з переліку додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, шість медичних попереджень.  
    -191- Рудьковський М.М.
Частину третю статті 8 викласти в редакції: "Кожне з 10 медичних попереджень має бути надруковане не менш ніж на 8 % пачок кожної марки, що випускаються окремою тютюновою фабрикою протягом року (або не менше 5% пачок кожної марки в товарній партії, що імпортується). При цьому в кожному блоці (10 пачок) має бути не більше двох пачок з однаковими медичними попередженнями. Кожна упаковка (пачка) тютюнових виробів, що реалізуються в Україні, незалежно від місця їхнього виробництва, має нести інформацію про наявність або вміст у цих товарах шкідливих для здоров'я речовин, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади уповноваженим у сфері охорони здоров'я і підлягає періодичному, але не рідше одного разу на п'ять років перегляду".  
Враховано редакційно    
    -192- Поліщук М.Є.
Частину третю статті 8 викласти в редакції: "Основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткові медичні попередження про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, передбачені частиною першою цієї статті, повинні займати не менше 30 відсотків площі поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Кожен виробник тютюнових виробів вибирає з переліку додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, шість медичних попереджень".  
Враховано    
    -193- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 8 слова "30 відсотків площі поверхні кожної "замінити словами "50 відсотків площі поверхні, встановленої для нього"  
Відхилено    
68. Інформація про вміст смоли та нікотину, інших шкідливих речовин у тютюнових виробах розміщується на одній з бокових сторін кожної упаковки (пачки) і повинна займати не менше 20 відсотків сторони упаковки (пачки).   -194- Мовчан П.М.
Частину четверту статті 8 викласти в редакції: "На одній з бокових сторін кожної упаковки (пачки) розміщуються відомості про вміст смоли та нікотину в димі однієї сигарети, які займають не менше 10 відсотків бокової сторони упаковки (пачки)".  
Враховано частково   Інформація щодо вмісту смоли та нікотину в тютюнових виробах розміщується на одній з бокових сторін кожної упаковки і повинна займати не менше 30 відсотків її площі.  
    -195- Поліщук М.Є.
Частину четверту статті 8 викласти в редакції: "Інформація щодо вмісту смоли та нікотину в тютюнових виробах розміщується на одній з бокових сторін кожної упаковки і повинна займати не менше 30 відсотків її площі".  
Враховано    
    -196- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій цифри "20" замінити на "30".  
Враховано    
    -197- Осташ І.І.
Частину четверту статті 8 викласти в редакції: "На одній з бокових сторін кожної упаковки (пачки) розміщуються відомості про вміст смоли та нікотину в димі однієї сигарети, які займають не менше 10 відсотків бокової сторони упаковки (пачки), та повинні бути викладені наступним чином "смола мг (ІSО 4387), нікотин мг (ІSО 10315)".  
Враховано частково    
    -198- Рудьковський М.М.
Частину четверту статті 8 викласти в редакції: "Ця інформація друкується чіткими напівжирними чорними літерами на світло-жовтому фоні на 70% площі однієї з бокових сторін пачки (так, щоб текст не розривався при відкриванні пачки і навіть частково не перекривався акцизною маркою) . Текст має займати не менше 70% площі інформаційного повідомлення. Інформація про рівень шкідливих для здоров'я речовин має бути підтверджена висновком центрального органу виконавчої влади уповноваженого у сфері охорони здоров'я".  
Враховано редакційно    
69. Тексти написів попереджень та інформації, які виробник тютюнових виробів зобов'язаний розміщувати на кожній упаковці (пачці) тютюнових виробів, повинні бути: чіткими і розбірливими; надрукованими напівжирним шрифтом на контрастному фоні; розміщеними на упаковці (пачці) так, щоб забезпечити його цілісність при відкриванні тютюнового виробу і не перекриватися марками акцизного збору; надрукованим так, щоб не можна було їх усунути (ліквідувати).   -199- Атрошенко В.А.
У частині п'ятій статті 8 слова "на контрастному фоні" замінити словами "чорного кольору на білому фоні".  
Враховано   Тексти медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, які виробник тютюнових виробів зобов'язаний розміщувати на кожній упаковці тютюнових виробів, повинні бути: чіткими і розбірливими; надрукованими в чорній рамці напівжирним шрифтом чорного кольору на білому фоні так, щоб не можна було їх усунути (ліквідувати); розміщеними на упаковці так, щоб забезпечити їх цілісність при відкриванні тютюнового виробу і не перекривалися марками акцизного збору.  
    -200- Мовчан П.М.
Осташ І.І.
Частину п'яту статті 8 викласти в редакції: "Зазначені у цій статті попередження про шкідливість споживання тютюнових виробів для здоров'я та відомості про вміст смол та нікотину в димі однієї сигарети повинні відповідати таким вимогам: текст повинен бути чітким і розбірливим, надрукованим напівжирним шрифтом на контрастному фоні, розміщеним на упаковці (пачці) так, щоб забезпечити його цілісність при відкриванні упаковки (пачки) і не перекриватися марками акцизного збору, надрукованим так, щоб не можна було його усунути (ліквідувати)".  
Враховано редакційно    
    -201- Поліщук М.Є.
Частину п'яту статті 8 викласти в редакції: "Тексти медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, які виробник тютюнових виробів зобов'язаний розміщувати на кожній упаковці тютюнових виробів, повинні бути: чіткими і розбірливими; надрукованими в чорній рамці напівжирним шрифтом чорного кольору на білому фоні так, щоб не можна було їх усунути (ліквідувати); розміщеними на упаковці так, щоб забезпечити їх цілісність при відкриванні тютюнового виробу і не перекривалися марками акцизного збору".  
Враховано    
    -202- Рудьковський М.М.
Частину п'яту статті 8 викласти в редакції: "Зазначена у цій статті інформація повинна наноситися на упаковки (пачки) таким чином, щоб запобігти стиранню чи змиванню тексту; текст не повинен перекриватися чи розриватися іншою друкованою чи графічною інформацією, а також пошкоджуватися при відкриванні пачки".  
Враховано редакційно    
    -203- Кармазін Ю.А.
У частині п'ятій статті 8 слова "напівжирним шрифтом на контрастному фоні" замінити словами "жирним шрифтом чорного кольору на білому фоні".  
Враховано редакційно    
70. Кожна упаковка (пачка) тютюнових виробів має містити вкладиш-анотацію з короткою медичною інформацією, затвердженою центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я про те, що потрібно здійснити для того, щоб кинути курити, а також телефони медичних закладів і установ, що надають консультації і лікувально-профілактичну допомогу тим особам, які бажають кинути курити.   -204- Мовчан П.М.
Частину шосту статті 8 викласти в редакції: "Кожна упаковка (пачка) тютюнових виробів повинна містити вкладиш-анотацію з медичною інформацією. Зміст вкладишу-анотації затверджується центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я".  
Враховано   Кожна упаковка тютюнових виробів має містити вкладиш-анотацію з медичною інформацією, як позбутися шкідливої для здоров'я звички курити, за формою, затвердженою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я.  
    -205- Поліщук М.Є.
Частину шосту статті 8 викласти в редакції: "Кожна упаковка тютюнових виробів має містити вкладиш-анотацію з медичною інформацією, як позбутися шкідливої для здоров'я звички курити, за формою, затвердженою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я".  
Враховано    
    -206- Рудьковський М.М.
Частину шосту статті 8 викласти в редакції: "Кожна упаковка (пачка) тютюнових виробів має містити вкладиш-анотацію з короткою медичною інформацією, затвердженою центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я про те, що потрібно здійснити для того, щоб кинути курити, а також телефони медичних закладів і установ, що надають консультації і лікувально-профілактичну допомогу тим особам, які бажають кинути курити. Розповсюдження разом з упаковками (пачками) тютюнових виробів будь-яких інформаційних матеріалів, крім тих, що визначені даним законом, забороняється. Тютюнові вироби, що вироблені в Україні для експорту в інші країни, мають нести медичні попередження відповідно до законодавства країн, куди вони експортуються. Крім того, вони мають нести напис: "Вироблено в Україні для експорту в "назва країни", якщо такий напис не суперечить законодавству країн, куди вони експортуються. Наявність медичного попередження не обмежує права споживачів тютюнових виробів вимагати від виробників тютюнових виробів компенсацію за шкоду їх здоров'ю, що сталося внаслідок вживання тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -207- Кармазін Ю.А.
У частині шостій статті 8 після слів "інформацією" доповнити словами "набрану шрифтом, розмір якого дозволяє легко прочитати цей текст".  
Враховано    
71. Стаття 9. Заборони, пов'язані з роздрібною торгівлею тютюнових виробів   -208- Атрошенко В.А.
У назві статті 9 слово "Заборони" замінити словом "Обмеження" і перед словом "роздрібна" доповнити словом "оптова".  
Враховано редакційно   Стаття 13. Обмеження щодо реалізації та вживання тютюнових виробів  
    -209- Поліщук М.Є.
Пропоную об'єднати статтю 9 та 10 і викласти її назву в такій редакції: "Обмеження щодо реалізації та вживання тютюнових виробів".  
Враховано    
72. Забороняється роздрібна торгівля тютюнових виробів:   -210- Беспалий Б.Я.
У абзаці першому частини першої статті 9 слова "тютюнових виробів" замінити словами "тютюновими виробами".  
Враховано редакційно   Реалізація тютюнових виробів, включаючи приладдя для їх вживання, забороняється особам, які не досягли 18 років. Законом встановлюються і інші обмеження щодо реалізації тютюнових виробів.  
    -211- Правденко С.М.
Пропоную не забороняти продаж тютюнових виробів як супутніх товарів у кіосках "Преса".  
Відхилено    
    -212- Атрошенко В.А.
У абзаці першому частини першої статті 9 вилучити слово "роздрібна".  
Враховано    
73. особам, які не досягли 18 років;   -213- Поліщук М.Є.
Зміст частини першої статті 9 викласти в редакції; "Реалізація тютюнових виробів, включаючи приладдя для їх вживання забороняється особам, які не досягли 18 років. Законом встановлюються і інші обмеження щодо реалізації тютюнових виробів".  
Враховано    
74. через торгові автомати;   -214- Мовчан П.М.
Абзац третій частини першої статті 9 доповнити словами: "з полиць самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках);".  
Відхилено    
    -215- Рудьковський М.М.
Абзац третій частини першої статті 9 доповнити словами "з полиць самообслуговування, чи в інший спосіб, при якому тютюнові вироби вибираються і придбаваються без контакту з фізичною особою, яка здійснює реалізацію тютюнових виробів;".  
Відхилено    
75. поштучно;   -216- Мовчан П.М.
Абзац четвертий частини першої статті 9 доповнити словами в дужках " (для тютюнових виробів, крім сигар);".  
Відхилено    
76. у приміщеннях торгівельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту, спортивними товарами, лікарськими засобами;   -217- Четверіков І.А.
Абзац п'ятий частини першої статті 9 доповнити словами "у приміщеннях державних установ".  
Відхилено    
    -218- Атрошенко В.А.
У абзаці п'ятому частини першої статті 9 після слова "спортивними" доповнити словом "канцелярськими".  
Відхилено    
    -219- Мовчан П.М.
Абзац п'ятий частини першої статті 9 викласти в редакції: "у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту та спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;".  
Відхилено    
    -220- Кармазін Ю.А.
У абзаці п'ятому частини першої статті 9 слова "які здійснюють торгівлю" замінити словами "в яких здійснюється торгівля", після слова "засобами" доповнити словами "виданнями засобів масової інформації, знаками поштової оплати".  
Відхилено    
77. працівниками торгівельних організацій, які не досягли віку 18 років;       
78. у приміщеннях дошкільних, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізкультурно-спортивних закладів, у місцях проведення спортивних змагань та прилеглих до них територіях не ближче 200 метрів від зазначених закладів та організацій і місць, а також в інших місцях, визначених селищними, сільськими, міськими радами;   -221- Мовчан П.М.
Абзац сьомий частини першої статті 9 викласти в редакції: "у приміщеннях та на територіях. дошкільних, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я; у місцях проведення спортивних змагань; в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування".  
Відхилено    
    -222- Атрошенко В.А.
Абзац сьомий частини першої статті 9 вилучити.  
Враховано    
    -223- Горбаль В.М.
У абзаці сьомому частини першої статті 9 після слова "приміщеннях" додати слово "територіях".  
Відхилено    
    -224- Рудьковський М.М.
Абзац сьомий частини першої статті 9 після слова "радами" доповнити словами "а також володарями чи користувачами відповідних споруд, приміщень, земельних ділянок";".  
Відхилено    
    -225- Цушко В.П.
Зміст статті 9 викласти в редакції: "Заборони, пов'язані з роздрібною торгівлею тютюновими виробами, встановлюються Законом України "Про державне регулювання і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
79. у непристосованих для продажу приміщеннях, що не відповідають вимогам, встановлених законодавством.   -226- Кармазін Ю.А.
Кінець абзацу восьмого частини першої статті 8 доповнити словами "у вуличних кіосках і з рук"  
Відхилено    
80. Забороняється реалізація тютюнових виробів, кількість яких в упаковці (пачці) менше 20 штук, а також включення тютюнових виробів до продовольчих товарів, що входять до армійських та будь-яких інших пайків.   -227- Горбаль В.М.
Частину другу статті 9 виключити.  
Враховано частково    
    -228- Мовчан П.М.
Частину другу статті 9 викласти в редакції: "Забороняється включення тютюнових виробів до армійських пайків та будь яких інших пайків". Перенести цю частину у статтю 5 цього Закону".  
Враховано    
    -229- Поліщук М.Є.
Частину другу статті 9 перенести у статтю 5 остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
    -230- Мартиновський В.П.
У частині другій статті 9 виключити слова "а також включення тютюнових виробів до продовольчих товарів, що входять до армійських та будь-яких інших пайків. Це питання врегульовано прийнятим у липні 2003 року законом України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
81. Продавець тютюнових виробів має право вимагати від покупця, який купує тютюнові вироби, документ, що засвідчує його вік, у разі, якщо він вважає, що покупець є неповнолітнім.   -231- Поліщук М.Є.
Частину третю статті 9 викласти в редакції: "Тютюнові вироби дозволяється продавати лише у спеціалізованих організаціях торгівлі тютюновими виробами чи в спеціалізованих відділах (секціях), що відокремлені від торгового залу. Забороняється виставляти тютюнові вироби у вітринах цих організацій та біля касових апаратів".  
Враховано   Тютюнові вироби дозволяється продавати лише у спеціалізованих організаціях торгівлі тютюновими виробами чи в спеціалізованих відділах (секціях), що відокремлені від торгового залу. Забороняється виставляти тютюнові вироби у вітринах цих організацій та біля касових апаратів. .  
    -232- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 9 слова "має право" замінити словом "зобов'язаний", а слова "якщо він вважає, що покупець є неповнолітнім" замінити словами "його вік дає підстави вважати, що покупець є неповнолітнім". Доповнити цю частину новою частиною в такій редакції: "Тютюнові вироби дозволяється продавати тільки у спеціалізованих магазинах чи відділах, що повинні функціонувати в режимі спеціального закладу торгівлі тютюновими виробами, відокремлені від вулиці та загального торгового закладу непрозорими дверима, вікнами і стінами, які забороняється використовувати для реклами тютюнових виробів і які не дають можливості бачити тютюнову продукцію ззовні торгового приміщення (будівлі). Забороняється виставляти тютюнові вироби чи їх рекламу вітринах торгових закладів, незалежно від розміру цих закладів та біля касових апаратів".  
Враховано редакційно    
82. Стаття 10. Заборони, пов'язані з курінням тютюнових виробів   -233- Атрошенко В.А.
Назву статті 10 викласти в редакції: "Обмеження щодо використання тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -234- Рудьковський М.М.
Назву статті 10 викласти в редакції: "Захист від тютюнового диму".  
Враховано редакційно    
    -235- Цушко В.П.
У назві статті 10 слово "Заборони" замінити словом "Обмеження".  
Враховано    
83. Куріння тютюнових виробів забороняється:   -236- Рудьковський М.М.
Абзац перший частини першої статті 10 викласти в редакції: "З метою захисту людей від вимушеного вдихання тютюнового диму куріння тютюнових виробів забороняється:".  
Відхилено   Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць.  
84. у міському загального користування та приміському транспорті, у повітряному, морському, річковому, залізничному транспорті (включаючи транспорт для міжнародних сполучень);   -237- Рудьковський М.М.
Абзац другий частини першої статті 10 викласти в редакції: "у міському загального користування та приміському транспорті, у повітряному, залізничному транспорті морському, річковому, (включаючи транспорт для міжнародних сполучень та таксі), а також у закритих місцях морського та річкового транспорту;".  
Враховано частково    
    -238- Поліщук М.Є.
Зміст частини першої статті 10 викласти в редакції: "Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць,".  
Враховано    
    -239- Кармазін Ю.А.
Кінець абзацу другого статті 10 доповнити словами "таксі, на зупинках цього транспорту".  
Враховано частково    
85. у закритих спорудах під час проведення спортивних змагань, занять фізичною культурою і спортом, інших масових заходів;   -240- Волков О.М.
У абзаці третьому частини першої статті 10 після слова "закритих" доповнити словом "відкритих", а кінець абзацу доповнити "за винятком спеціально відведених місць".  
Враховано частково    
    -241- Рудьковський М.М.
Абзац третій частини першої статті 10 викласти в такій редакції: "у місцях для колективного використання;".  
Враховано редакційно    
    -242- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому частини першої статті 9 слова "закритих спорудах" замінити словами "в установах охорони здоров'я та навчальних закладів всіх форм власності та рівнів акредитації".  
Відхилено    
86. у закритих приміщеннях, крім приміщень для куріння, визначених їх власником або уповноваженою ним особою;   -243- Рудьковський М.М.
Абзац четвертий частини першої статті 10 викласти в такій редакції: "у закритих громадських місцях, крім окремих закладів громадського харчування та дозвілля;".  
Враховано редакційно    
    -244- Кармазін Ю.А.
У абзаці четвертому статті 10 після слова "крім" доповнити словами "спеціально обладнаних".  
Враховано редакційно    
87. у місцях, визначених органами місцевого самоврядування.   -245- Рудьковський М.М.
Абзац п'ятий частини першої статті 10 викласти в такій редакції: "в інших місцях, визначених місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень, а також фізичними чи юридичними особами власниками, володарями чи користувачами відповідних споруд, приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів".  
Враховано редакційно    
    -246- Цушко В.П.
Зміст статті 10 викласти в редакції: "Обмеження пов'язані з курінням тютюнових виробів, встановлюються Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Враховано частково    
88. Власник або уповноважені ними особи, чи орендарі відповідних транспортних засобів, споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести та обладнати спеціальні місця для куріння тютюнових виробів, а також розмістити візуальну інформацію про розташування таких місць та про шкідливість куріння цих виробів.   -247- Поліщук М.Є.
Частину другу статті 10 доповнити новою частиною, виклавши зміст цих частин в редакції: "Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією, з метою забезпечення ізоляції тютюнового диму в межах цих споруд і приміщень, а також розмістити візуальну інформацію про розташування таких місць та про шкідливість для здоров'я людини куріння чи інших способів вживання тютюнових виробів"; "В ресторанах, барах, казино, організаціях громадського харчування, інших відповідних організаціях для осіб, які курять, має бути відведено не більше ніж 50 відсотків площі ресторану, бару, казино, організації громадського харчування, іншої відповідної організації, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на територію, де куріння заборонено".  
Враховано   Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією, з метою забезпечення ізоляції тютюнового диму в межах цих споруд і приміщень, а також розмістити візуальну інформацію про розташування таких місць та про шкідливість для здоров'я людини куріння чи інших способів вживання тютюнових виробів. В ресторанах, барах, казино, організаціях громадського харчування, інших відповідних організаціях для осіб, які курять, має бути відведено не більше ніж 50 відсотків площі ресторану, бару, казино, організації громадського харчування, іншої відповідної організації, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на територію, де куріння заборонено.  
    -248- Атрошенко В.А.
У частині другій статті 10 вилучити слова "транспортні засоби".  
Враховано    
    -249- Рудьковський М.М.
Частину другу статті 10 викласти в редакції: "У закладах громадського харчування та дозвілля, крім тих, в яких відповідно до нормативних актів або за рішенням власника не дозволяється споживання тютюнових виробів, мають бути відведені рівноцінні за площею обслуговування місця захищені від тютюнового диму, в яких споживання тютюнових виробів не дозволяється, а також службові приміщення захищені від тютюнового диму для відпочинку обслуговуючого персоналу. Нормативні акти щодо визначення та обладнання місць, де дозволено і де заборонено куріння в закладах громадського харчування та дозвілля, розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади уповноваженим у сфері охорони здоров'я. У закритих громадських місцях (крім дитячих, учбових, спортивних та лікувальних закладів) за рішенням власника або орендаря можуть бути виділені окремі приміщення для куріння. Не дозволяється відводити для приміщень для куріння такі приміщення, що відвідуються працівниками, що не курять, та відвідувачами. Вимоги до обладнання приміщень для куріння затверджуються центральним органом виконавчої влади уповноваженим у сфері охорони здоров'я. В усіх місцях, де заборонено куріння, забороняється розміщувати попільнички. Кабінетом Міністрів України можуть бути встановлені спеціальні обмеження щодо споживання тютюнових виробів на окремих об'єктах".  
Враховано редакційно    
    -250- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 10 слова "обладнати спеціальні місця для куріння тютюнових виробів" замінити словами "спеціально обладнані приміщення для куріння тютюнових виробів, обладнаного герметичними тамбурами та примусовою витяжною вентиляцією, для забезпечення ізоляції тютюнового диму в межах цих приміщень та неможливості просякання ним одягу осіб, що перебували в тому приміщенні".  
Враховано редакційно    
89. Стаття 11. Пропагування знань про шкідливість вживання тютюнових виробів та програми заходів щодо обмеження та запобігання поширенню вживання тютюнових виробів   -251- Поліщук М.Є.
Назву статті 10 викласти в редакції: "Пропагування знань про шкідливість куріння чи інших способів вживання тютюнових виробів та заходи щодо запобігання поширенню їх вживання".  
Враховано   Стаття 14. Пропагування знань про шкідливість куріння чи інших способів вживання тютюнових виробів та заходи щодо запобігання поширенню їх вживання  
90. З метою запобігання вживання тютюнових виробів центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, освіти, молодіжної політики, спорту і туризму, інформаційної політики, культури, захисту прав споживачів та підлеглі їм органи на місцях в межах їх повноважень зобов'язані не рідше одного разу в квартал забезпечувати розміщення соціальної реклами про шкідливість вживання тютюнових виробів для здоров'я людини та негативний вплив на її здоров'я шкідливих речовин тютюнового диму, та пропагувати здоровий спосіб життя.   -252- Поліщук М.Є.
Частину першу статті 11 викласти в редакції: "З метою запобігання вживання тютюнових виробів спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, освіти і науки, сім'ї, дітей та молоді, культури і мистецтв, захисту прав споживачів та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, в межах їх повноважень зобов'язані не рідше одного разу в квартал забезпечувати розміщення у друкованих засобах масової інформації, на телебаченні і радіо соціальної реклами про шкідливість вживання тютюнових виробів для здоров'я людини, шкідливий вплив на її здоров'я речовин, що виділяються з тютюновим димом при їх курінні, і насамперед, для дітей та молоді, і пропагувати здоровий спосіб життя".  
Враховано   З метою запобігання вживання тютюнових виробів спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, освіти і науки, сім'ї, дітей та молоді, культури і мистецтв, захисту прав споживачів та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, в межах їх повноважень зобов'язані не рідше одного разу в квартал забезпечувати розміщення у друкованих засобах масової інформації, на телебаченні і радіо соціальної реклами про шкідливість вживання тютюнових виробів для здоров'я людини, шкідливий вплив на її здоров'я речовин, що виділяються з тютюновим димом при їх курінні, і насамперед, для дітей та молоді, і пропагувати здоровий спосіб життя.  
    -253- Горбаль В.М.
В кінці частини першої статті 11 доповнити словами "насамперед серед дітей та молоді".  
Враховано    
    -254- Рудьковський М.М.
Частину першу статті 11 викласти у такій редакції: "З метою запобігання вживання тютюнових виробів центральні і місцеві органи виконавчої влади уповноважені у сфері охорони здоров'я, освіти, молодіжної політики, спорту і туризму, інформаційної політики, культури, захисту прав споживачів, органи місцевого самоврядування зобов'язані не рідше одного разу в квартал забезпечувати розміщення соціальної реклами про шкідливість вживання тютюнових виробів для здоров'я людини та негативний вплив на її здоров'я шкідливих речовин тютюнового диму, та пропагувати здоровий спосіб життя у друкованих засобах масової інформації, на телебаченні і радіомовленні".  
Враховано редакційно    
    -255- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину першу статті 11 новою частиною в такій редакції: "Розробка, замовлення, виготовлення соціальної реклами, як оплачує чи проводять за рахунок пільг, який встановлює Закон України "Про рекламу" державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємств чи організацій, які повністю чи частково їм належать, повністю чи частково фінансуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, вважаються державним замовленням і проводяться у відповідності з Законом "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".  
Відхилено    
    -256- Цушко В.П.
Частини першу та третю статті 11 виключити.  
Відхилено    
91. Програми загальноосвітніх, професійно-освітніх навчальних закладів повинні містити розділи про шкідливість вживання тютюнових виробів та вплив шкідливих речовин тютюнового диму на організм людини, пропаганду здорового способу життя.   -257- Горбаль В.М.
Кінець частини другої статті 11 доповнити словами "особливо в молодіжному середовищі".  
Враховано редакційно   Загальноосвітні програми та професійно-освітні програми усіх навчальних закладів України незалежно від форми власності повинні включати теми про шкідливість для здоров'я людини куріння чи інших способів вживання тютюнових виробів, і насамперед, для дітей та молоді, а також про переваги здорового способу життя. Програми підготовки та перепідготовки медичних, фармацевтичних, соціальних працівників та працівників освіти повинні містити теми стосовно засобів і заходів профілактики та припинення вживання тютюнових виробів.  
    -258- Поліщук М.Є.
Частину другу статті 11 викласти в редакції: "Загальноосвітні програми та професійно-освітні програми усіх навчальних закладів України незалежно від форми власності повинні включати теми про шкідливість для здоров'я людини куріння чи інших способів вживання тютюнових виробів, і насамперед, для дітей та молоді, а також про переваги здорового способу життя".  
Враховано    
    -259- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 11 слова "загальноосвітніх, професійно-освітніх навчальних закладів" замінити словами "навчальних закладів всіх рівнів акредитації і форм власності".  
Враховано редакційно    
    -260- Поліщук М.Є.
Частину другу статті 11 доповнити новою частиною в такій редакції: "Програми підготовки та перепідготовки медичних, фармацевтичних, соціальних працівників та працівників освіти повинні містити теми стосовно заходів і засобів профілактики та припинення вживання тютюнових виробів".  
Враховано    
92. Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує загальнодержавну програму заходів щодо обмеження та запобігання вживання тютюнових виробів.   -261- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 11 викласти в Прикінцевих положеннях законопроекту в такій редакції: "Кабінету Міністрів України розробити і подати на затвердження Верховної Ради України".  
Враховано частково    
    -262- Поліщук М.Є.
Частину третю статті 11 перенести у статтю 6 остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
93. Стаття 12. Профілактика вживання тютюнових виробів   -263- Цушко В.П.
Назву статті 12 доповнити словами "та лікування тютюнової залежності".  
Враховано   Стаття 15. Профілактика вживання тютюнових виробів і лікування залежності від їх вживання  
    -264- Поліщук М.Є.
Назву статті 12 викласти в редакції: "Профілактика вживання тютюнових виробів і лікування залежності від їх вживання".  
Враховано    
94. Медичні працівники закладів охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані запобігати вживанню тютюнових виробів серед населення і насамперед серед дітей і молоді: надавати практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендувати не починати курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби або припинити їх вживання, роз'яснювати наслідки для здоров'я людини активного і пасивного куріння, і насамперед шкідливість куріння тютюнових виробів для здоров'я дітей, чиї батьки курять, проводити особам, які бажають кинути курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби, відповідне лікування з застосуванням ефективної нікотинотерапії.   -265- Атрошенко В.А.
Частину першу статті 12 викласти в редакції: "Медичні працівники зобов'язані: сприяти обмеженню вживання тютюнових виробів серед населення і насамперед серед дітей; пропагувати здоровий спосіб життя; рекомендувати не використовувати тютюнові вироби або припинити їх вживати; роз'яснювати негативні наслідки активного куріння для здоров'я та життя, і зокрема для здоров'я дітей, чиї батьки вживають тютюнові вироби; роз'яснювати негативні наслідки пасивного куріння; проводити роз'яснювальну роботу серед дітей та молоді у навчальних закладах освіти щодо шкідливого впливу вживання тютюнових виробів на здоров'я та життя; проводити лікування особам, які бажають позбавитися вживання тютюнових виробів".  
Враховано редакційно   Медичні працівники закладів охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані: пропагувати медичні знання з питань профілактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів і запобігати їх вживанню серед населення, і насамперед, серед дітей та молоді; надавати практичні поради щодо здорового способу життя та рекомендувати не починати курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби або припинити їх вживання, роз'яснювати наслідки для здоров'я людини куріння, у тому числі пасивного куріння дітей, чиї батьки курять; надавати особам, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби, відповідну медичну допомогу. Заклади охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані в приміщенні, де вони обслуговують громадян, розміщувати інформацію про шкідливість вживання тютюнових виробів, практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від куріння чи іншого способу вживання тютюнових виробів, роз'яснення про шкідливі наслідки куріння, у тому числі пасивного, для здоров'я людини.  
    -266- Поліщук М.Є.
Частину першу статті 12 викласти в редакції: "Медичні працівники закладів охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані: пропагувати медичні знання з питань профілактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів і запобігати їх вживанню серед населення, і насамперед, серед дітей та молоді; надавати практичні поради щодо здорового способу життя та рекомендувати не починати курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби або припинити їх вживання; роз'яснювати наслідки для здоров'я людини куріння, у тому числі пасивного куріння дітей, чиї батьки курять; Загальноосвітні програми та професійно-освітні програми усіх навчальних закладів України незалежно від форми власності повинні включати теми про шкідливість для здоров'я людини куріння чи інших способів вживання тютюнових виробів, і насамперед, для дітей та молоді, а також про переваги здорового способу життя. надавати особам, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби, відповідну медичну допомогу".  
Враховано    
    -267- Горбаль В.М.
У частині першій статті 12 слово "запобігти" замінити словом "запобігати", після слів "способу життя" доповнити словами "шляхом проведення роз'яснювально-пізнавальних семінарів, круглих столів, тренінгів".  
Враховано частково    
    -268- Рудьковський М.М.
Поліщук М.Є.
Частину першу статті 12 викласти у такій редакції: "Заклади охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані в приміщенні, де вони обслуговують громадян, розміщувати інформацію про шкідливість вживання тютюнових виробів, практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від куріння чи іншого способу вживання тютюнових виробів, роз'яснення про шкідливі наслідки куріння, у тому числі пасивного, для здоров'я людини".  
Враховано    
    -269- Цушко В.П.
Частину першу статті 12 викласти у такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний створити при кожному закладі охорони здоров'я кабінети лікування тютюнової залежності та антинікотинової пропаганди. Лікування від тютюнової залежності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України".  
Відхилено    
95. Медичні працівники, які працюють у відповідних навчальних закладах, повинні сприяти впровадженню в життя навчальних програм з профілактики вживання тютюнових виробів, орієнтовані на молодь.   -270- Цушко В.П.
У частині другій статті 12 вилічити слова "орієнтовані на молодь".  
Враховано   Медичні працівники, які працюють у відповідних навчальних закладах, повинні сприяти впровадженню в життя навчальних програм з питань профілактики вживання тютюнових виробів.  
96. Санітарно-епідеміологічні служби на місцях зобов'язані проводити роботу по роз'ясненню населенню негативних наслідків для здоров'я людини тютюнових виробів, пропагувати здоровий спосіб життя. Центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення зобов'язаний сприяти зазначеним службам у проведенні цієї роботи.   -271- Атрошенко В.А.
У частині третій статті 12 після слова "радіомовлення" додати слова "та засоби масової інформації".  
Враховано   Санітарно-епідеміологічні служби та служби охорони здоров'я на місцях зобов'язані проводити роботу по роз'ясненню населенню шкідливих наслідків для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, пропагувати здоровий спосіб життя. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення та засоби масової інформації зобов'язані сприяти зазначеним службам у проведенні цієї роботи.  
    -272- Поліщук М.Є.
У частині третій статті 12 після слів "санітарно-епідемічні служби" доповнити словами "служби охорони здоров'я". Друге речення розпочати словами: "Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та".  
Враховано    
97. Стаття 13. Рекламування тютюнових виробів   -273- Поліщук М.Є.
Назву статті 13 викласти в редакції: "Обмеження реклами тютюнових виробів".  
Враховано   Стаття 16. Обмеження реклами тютюнових виробів  
    -274- Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Пропонуємо назву статті 13 викласти в редакції: "Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби".  
Враховано частково    
    -275- Баграєв М.Г.
Самойлик К.С.
Мартиновський В.П.
Виключити статтю 13, оскільки викладені у ній питання врегульовано Законом України про рекламу.  
Відхилено    
98. Реклама тютюнових виробів не повинна містити зображення процесу куріння і заохочувати до вживання тютюнових виробів, а зобов'язана підкреслювати, що тютюнові вироби викликають нікотинову залежність.   -276- Поліщук М.Є.
Частину першу статті 13 викласти в редакції: "Реклама тютюнових виробів повинна містити об'єктивну інформацію про характеристики тютюнових виробів та не містити таких написів, як: "легкі", "ультра легкі" тощо, зображення символів чи інших знаків для товарів і послуг, що можуть ввести в оману, що даний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або створювати неправильне уявлення про їх вплив на здоров'я людини. Законом України "Про рекламу" встановлюються інші обмеження реклами тютюнових виробів".  
Враховано   Реклама тютюнових виробів повинна містити об'єктивну інформацію про характеристики тютюнових виробів та не містити таких написів, як: "легкі", "ультра легкі" тощо, зображення символів чи інших знаків для товарів і послуг, що можуть ввести в оману, що даний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або створювати неправильне уявлення про їх вплив на здоров'я людини. Законом України "Про рекламу" встановлюються інші обмеження реклами тютюнових виробів.  
99. .   -277- Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Частину першу статті 13 викласти в редакції: "реклама не повинна містити зображень паління тютюнових виробів; не може розташовуватися ближче ніж 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років; не може формувати думку, що паління є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або іншій сфері життя; не повинна створювати враження, що паління тютюнових виробів сприятиме розв'язанню особистих проблем; не може формувати думку, що тютюнові вироби мають лікувальні якості або, що вони є стимулюючими чи заспокійливими засобами; не повинна заохочувати до тютюнокуріння або негативно розцінювати факт утримання від вживання тютюнових виробів; не може містити зображень лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів; не повинна включати зображень популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами паління; не повинна створювати враження, що більшість людей курить;". Перенести цю частину у частину третю цієї статті.  
Відхилено    
    -278- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 13 виключити слова "а зобов'язана підкреслювати, що тютюнові вироби викликають нікотинову залежність".  
Враховано редакційно    
    -279- Рудьковський М.М.
Частину першу статті 13 викласти в редакції: "Реклама тютюнових виробів не повинна містити зображення процесу куріння і заохочувати до вживання тютюнових виробів. Забороняється реклама та інше заохочення споживання тютюнових виробів, тютюнових аксесуарів, товарів (виробів), що імітують тютюнові вироби, популяризація назв, знаків для товарів і послуг, марок чи будь-яких інших текстових чи графічних позначень, що ідентифікуються з тютюновими виробами, виробниками тютюнових виробів:".  
Відхилено    
    -280- Цушко В.П.
Частину першу статті 13 викласти в редакції: "Реклама тютюнових виробів здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу". Забороняється реклама тютюнових виробів із використанням зображень тварин, птахів та риб, у тому числі у символічному вигляді та (або) зареєстрованих як знаки для товарів і послуг".  
Враховано частково    
100. Не допускається в засобах масової інформації рекламування тютюнових виробів відомими суспільними діячами та особами, які не досягли віку 25 років.   -281- Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Частину другу статті 13 викласти в редакції: "забороняється реклама з використанням осіб віком до 25 років як фотомоделей;".  
Відхилено    
    -282- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 13 виключити слова "в засобах масової інформації".  
Враховано    
    -283- Поліщук М.Є.
Частини другу та третю статті 13 виключити.  
Враховано    
101. Забороняється реклама тютюнових виробів на радіо та телебаченні, у друкованих виданнях, призначених для дітей та молоді, в кіно та театрах, а також зовнішня реклама тютюнових виробів - щитах, екранах, установках, розташованих просто неба, на зовнішніх поверхнях будинків і споруд, на опорах вуличного освітлення, елементах вуличного обладнання, на афішах та об'явах тощо.   -284- Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Частину третю статті 13 перенести у частину першу цієї статті та викласти в редакції: "Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється: на радіо і телебаченні, на перших і останніх сторінках газет, обкладинок журналів та інших видань, засобами внутрішньої реклами, реклами на транспорті, за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів)". Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби: Забороняється на товарах та у друкованих виданнях, призначених переважно для осіб віком до 18 років, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;  
Відхилено   .  
    -285- Рудьковський М.М.
Частину третю статті 13 викласти в редакції: "на радіо та телебаченні, в мережі Інтернет, у друкованих виданнях, крім тих, хто призначені для професіоналів торгівлі тютюновими виробами, в кіно та театрах, на транспорті, на рекламних щитах та інших засобах зовнішньої реклами, в закладах охорони здоров'я, культури, освіти, спорту, а також інших громадських місцях; в торгових закладах, крім тих, що призначені виключно для торгівлі тютюновими виробами та аксесуарами, за умови, що такої реклами не видно за межами приміщення торгового закладу".  
Відхилено    
    -286- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 13 слова " призначених для дітей та молоді" замінити словами "крім вузькоспеціалізованих друкованих виданнях виробників тютюну", а після слова "об'явах" доповнити словами "у вітринах і біля касових апаратів підприємств торгівлі тощо, використання назв тютюнових виробів та їх виробників в якості назви інших продуктів та виробів, у тому числі і одягу".  
Відхилено    
102. Забороняються фінансова підтримка культурних заходів, спортивних змагань, інших видів громадської активності виробником тютюнових виробів і поширення гуманітарної допомоги у вигляді тютюнових виробів.   -287- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 13 викласти в редакції: "Забороняються фінансова підтримка виробником тютюнових виробів або за його дорученням організацій, зйомок, проведення та трансляції по радіо і телебачення культурних заходів, спортивних змагань, інших видів громадської активності, їх проведення, трансляції по радіо і телебаченню, поширення подарунків і безкоштовної допомоги у вигляді тютюнових виробів, надання знижок при їх продажу, використання на таких заходах торгових марок, образів і кольорів, що нагадують виробників тютюну".  
Враховано частково    
    -288- Поліщук М.Є.
Частину четверту статті 13 редакційно врахувати у частині третій статті 10 остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
    -289- Цушко В.П.
У частині четвертій статті 13 після слова "виробів" доповнити словами "імпортерами або суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю такими виробами".  
Відхилено    
    -290- Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Частину четверту статті 13 доповнити новими частинами та викласти їх в редакції: "Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється. Забороняється такі види діяльності з рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби: спонсорування заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби; розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби. Реклама тютюнових виробів, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, повинна супроводжуватися текстами попередженнями такого змісту: "Куріння може викликати захворювання на рак", "Тютюнові вироби викликають нікотинову залежність". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути контрастним щодо кольору фону попередження. Рекламодавці тютюнових виробів зобов'язані в порядку, передбаченому законами України, спрямувати на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнокуріння не менше 5 відсотків коштів, витрачених ними на розповсюдження реклами тютюнових виробів у межах України. Розпорядники цих коштів щоквартально оприлюднюють звіт щодо їх використання".  
Відхилено    
    -291- Рудьковський М.М.
Частину четверту статті 13 викласти в редакції: "Забороняються фінансова підтримка культурних та освітніх заходів, спортивних змагань, інших видів громадської активності виробником тютюнових виробів і поширення гуманітарної допомоги у вигляді тютюнових виробів. Забороняється заохочення до вживання тютюнових виробів, у тому числі, забороняється пропонувати з метою заохочення придбання, споживання тютюнових виробів подарунки, товари, знижки ціни, повернення готівкою вартості покупки, обмін виробів або частин упаковок (пачок) від них на інші товари, призи, брати участь в будь-якому змаганні, лотереї або грі покупцю тютюнових виробів або будь-якій особі, що представила будь-які докази такої покупки. Забороняється розміщення в засобах масової інформації або на плакатах, листівках, рекламних щитах, тощо, інформації про конкурси та заходи, які проводять виробники, імпортери, продавці (розповсюджувачі) тютюнових виробів. Забороняється надсилання будь-яких друкованих або електронних інформаційних повідомлень можливим споживачам тютюнових виробів, якщо ці споживачі не надіслали запит на отримання конкретного інформаційного повідомлення. В рекламі тютюнових виробів забороняється використання написів, назв (таких як "легкі", "ультра легкі", тощо), зображень, символічних чи інших знаків, що можуть прямо або опосередковано ввести в оману щодо того, що даний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші. Використання в рекламі будь-якої інформації про те, що даний вид тютюнових виробів менш шкідливий, ніж інші, можливо лише за умови, якщо така інформація доведена науковими дослідженнями та визнана центральним органом виконавчої влади уповноваженим у сфері охорони здоров'я".  
Враховано частково    
103. Стаття 14. Моніторинг заходів реалізації державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів   -292- Рудьковський М.М.
Кармазін Ю.А.
Статтю 14 виключити.  
Відхилено   Стаття 17. Моніторинг заходів реалізації державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
104. Для забезпечення реалізації основних напрямків державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я повинен проводитися моніторинг ефективності вжитих заходів, що передбачатиме:   -293- Цушко В.П.
У частині першій статті 14 слова "повинен проводитися моніторинг ефективності вжитих заходів, що передбачатиме" замінити словами "проводиться моніторинг ефективності вжитих заходів, що передбачає".  
Враховано   Для забезпечення реалізації основних напрямків державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я проводиться моніторинг ефективності вжитих заходів, що передбачає:  
105. спостереження за поліпшення здоров'я населення у зв'язку з проведеними заходами, спрямованими на обмеження вживання тютюнових виробів і попередження початку їх вживання серед дітей та молоді;   -294- Поліщук М.Є.
У тексті статті 14 перед словом "центральний" доповнити словами "спеціально уповноважений" у відповідних відмінках.  
Враховано   спостереження за поліпшенням здоров'я населення у зв'язку з проведеними заходами, спрямованими на обмеження вживання тютюнових виробів і попередження початку їх вживання серед дітей та молоді;  
106. визначення груп ризику, які потребують надання лікувально-профілактичної допомоги;      визначення груп ризику серед населення, які вживають тютюнові вироби і потребують надання лікувально-профілактичної допомоги;  
107. застосування діючих механізмів підтримки тим, хто кинув курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби.   -295- Цушко В.П.
Доповнити статтю 14 новою частиною в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний щомісячно публікувати результати моніторингу в загальноукраїнських засобах масової інформації".  
Враховано   застосування дієвих механізмів підтримки тих, хто кинув шкідливу для здоров'я звичку курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний щорічно публікувати результати моніторингу в державних засобах масової інформації.  
    -296- Поліщук М.Є.
Доповнити статтю 14 новою частиною в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний щорічно публікувати результати моніторингу в державних засобах масової інформації".  
Враховано    
108. Стаття 15. Міжнародне співробітництво   -297- Кармазін Ю.А.
Статтю 15 виключити.  
Відхилено   Стаття 18. Міжнародне співробітництво  
109. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю та протидії незаконному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних заходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з курінням, гармонізації державних стандартів з міжнародними стандартами, які визначають вимоги до безпеки тютюнових виробів. З цією метою здійснюється обмін інформацією, прогресивними технологіями виробництва тютюнових виробів, їх експорт та імпорт, професійний та науковий контакт відповідних органів і організацій.   -298- Рудьковський М.М.
У частині першій статті 15 виключити слова "виробництва тютюнових виробів, їх експорт та імпорт".  
Враховано   Україна бере участь у міжнародному співробітництві з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю та протидії незаконному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних заходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з курінням, гармонізації національних державних стандартів з міжнародними стандартами, які визначають вимоги до безпеки тютюнових виробів. З цією метою здійснюється обмін інформацією, прогресивними технологіями, професійна та наукова співпраця відповідних органів і організацій.  
    -299- Поліщук М.Є.
У частині першій статті 15 слова "професійний та науковий контакт" замінити словами "професійна та наукова співпраця".  
Враховано    
    -300- Цушко В.П.
У частині першій статті 15 виключити слова "державних стандартів" замінити словами "національних стандартів".  
Враховано    
110. Держава підтримує усі форми міжнародного співробітництва щодо запобігання поширеності вживання тютюнових виробів, що не суперечать законодавству України.      Держава підтримує усі форми міжнародного співробітництва щодо запобігання поширеності вживання тютюнових виробів, що не суперечать законодавству України.  
111. Стаття 16. Органи державного контролю за дотриманням положень цього Закону      Стаття 19. Органи державного контролю за дотриманням положень цього Закону  
112. Державний контроль за дотриманням положень цього Закону здійснюють відповідні центральні органи виконавчої влади та підлеглі їм органи на місцях межах повноважень, визначених законодавством.   -301- Беспалий Б.Я.
Цушко В.П.
В кінці тексту статті 16 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   Державний контроль за дотриманням положень цього Закону здійснюють відповідні спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом.  
    -302- Поліщук М.Є.
Зміст статті 19 викласти в редакції: "Державний контроль за дотриманням положень цього Закону здійснюють відповідні спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом".  
Враховано    
113. Стаття 17. Відповідальність за порушення положень цього Закону   -303- Кармазін Ю.А.
Статтю 17 виключити.  
Відхилено   Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
    -304- Поліщук М.Є.
У назві статті 17 слова "положень цього Закону" замінити словами "законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів".  
Враховано    
114. За порушення положень цього Закону суб'єкти підприємницької діяльності, посадові та інші особи притягуються до відповідальності згідно з законом.   -305- Волков О.М.
Частину першу статті 17 викласти в редакції: "Особи, винні у порушенні вимог цього законодавства про обмеження споживання тютюнових виробів несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України".  
Враховано редакційно   Особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, несуть відповідальність згідно з законом.  
    -306- Поліщук М.Є.
Частину першу статті 17 викласти в редакції: "Особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, несуть відповідальність згідно з законом".  
Враховано    
    -307- Горбаль В.М.
Цушко В.П.
У частині першій статті 17 слово "законом" замінити словом "законодавством".  
Відхилено    
115. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність у вигляді штрафів у разі:   -308- Мартиновський В.П.
У тексті частини другої статті 17 слова "неоподатковуваний мінімум доходів громадян" замінити словами "розрахунковою одиницею" з метою приведення терміну у відповідність з Законом України про податок з доходів фізичних осіб".  
Відхилено   Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів несуть суб'єкти підприємницької діяльності у вигляді штрафів у разі:  
    -309- Поліщук М.Є.
Абзац перший частини другої статті 17 викласти в редакції: "Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів несуть суб'єкти підприємницької діяльності у вигляді штрафів у разі:  
Враховано    
116. організації продажу тютюнових виробів у місцях, де заборонена їх реалізація, а так само у заборонений для їх реалізації спосіб - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;   -310- Мусіяка В.Л.
Абзац другий частини другої статті 17 викласти в редакції: "виробництва (крім виробництва для експорту), роздрібної та оптової торгівлі, імпорту тютюнових виробів, призначених для нюхання, смоктання чи жування або із використанням на їх упаковці зображень тварин, птахів та риб, у тому числі у символічному вигляді, які зареєстровані як знаки для товарів та послуг - 200 відсотків вартості продукції за максимальними роздрібними цінами, але не менше 8 500 гривень; фінансової підтримки культурних заходів, спортивних змагань, інших видів громадських заходів виробниками або імпортерами тютюнових виробів, суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю такими виробами, а також поширення гуманітарної допомоги у вигляді тютюнових виробів - 200 відсотків витрачених коштів, але не менше 8 500 гривень".  
Враховано частково   організації продажу тютюнових виробів у неспеціалізованих організаціях торгівлі чи не в спеціалізованих відділах (секціях), що не відокремлені від торгового залу - 1 700 гривень;  
    -311- Поліщук М.Є.
Абзаци другий, третій та четвертий частини другої статті 17 викласти в редакції: "організації продажу тютюнових виробів у неспеціалізованих організаціях торгівлі чи не в спеціалізованих відділах (секціях), що не відокремлені від торгового залу - 1 700 гривень;". реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - 2 250 гривень".  
Враховано    
117. реалізації тютюнових виробів без маркування встановленого законом, - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      реалізації тютюнових виробів без встановлених законом медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, - 850 гривень,  
118. реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - 2 250 гривень,  
119. Накладення штрафів здійснюється центральним органом виконавчої влади в галузі стандартизації в порядку, встановленому Декретом Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення".   -312- Поліщук М.Є.
Частину третю статті 17 викласти в редакції: "Накладення штрафів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я в порядку, встановленому законом".  
Враховано   Накладення штрафів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я в порядку, встановленому законом.  
    -313- Горбаль В.М.
У частині третій статті 17 в кінці речення доповнити словами і цифрами № (№ 30-93 від 08.04. 1993 р.)".  
Враховано редакційно    
    -314- Цушко В.П.
Частину третю статті 17 викласти в редакції: "Рішення про стягнення штрафів приймаються органом, який видав відповідну ліцензію, та іншими органами виконавчої влади у межах їх компетенції, визначеної законами України".  
Враховано редакційно    
120. Посадові та інші особи притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до закону за:   -315- Поліщук М.Є.
частину четверту викласти в редакції: "Посадові та інші особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону у вигляді попередження чи штрафів у разі:". куріння у заборонених цим Законом громадських та робочих місцях; випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів".  
Враховано   Посадові та інші особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону у вигляді попередження чи штрафів у разі:  
121. куріння у заборонених місцях;      куріння у заборонених цим Законом громадських та робочих місцях;  
122. порушення правил торгівлі;       
123. відпуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо попереджувального маркування тютюнових виробів.   -316- Рудьковський М.М.
Доповнити статтю 17 новою частиною в такій редакції: "Реклами тютюнових виробів у формах, що заборонена законом, тягне накладення штрафу на розповсюджувача реклами у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано редакційно   випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів. За порушення положень цього Закону стосовно реклами тютюнових виробів рекламодавці, виробники або розповсюджувачі реклами тютюнових виробів несуть відповідальність відповідно до закону України "Про рекламу".  
    -317- Поліщук М.Є.
Доповнити статтю 17 новою частиною в такій редакції: "За порушення положень цього Закону стосовно реклами тютюнових виробів рекламодавці, виробники або розповсюджувачі реклами тютюнових виробів несуть відповідальність відповідно до закону України "Про рекламу".  
Враховано    
    -318- Цушко В.П.
Доповнити статтю 17 новою частиною в такій редакції: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за поданням органів державної влади або самостійно, накладають штрафи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на рекламодавців за порушення вимог статті 13 цього Закону, - у розмірі п'ятикратної вартості розповсюдженої реклами. Вартість розповсюдженої реклами визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості без урахування суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), які встановлені Законом України "Про систему оподаткування". Зазначені штрафи спрямовуються до бюджету згідно з чинним законодавством".  
Відхилено    
124. Стаття 15. Прикінцеві положення   -319- Беспалий Б.Я.
Горбаль В.М.
У назві статті цифру "5" замінити цифрою "8".  
Враховано   Стаття 21. Прикінцеві положення  
125. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січні 2004 року.   -320- Горбаль В.М.
Кармазін Ю.А.
У пункті 1 Прикінцевих положень слова "з 1 січня 2004 року" замінити словами "з дня опублікування".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім частини першої статті 11 та статті 12, які набирають чинності з 1 січня 2006 року.  
    -321- Поліщук М.Є.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в редакції: "1.Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім частини першої статті 11 та статті 12, які набирають чинності з 1 січня 2006 року".  
Враховано    
    -322- Мовчан П.М.
Пункт 1 Прикінцевих положень після слова "року" доповнити словами "окрім статті "Попереджувальне маркування тютюнових виробів", яка набирає чинності з 1 січня 2006 року".  
Враховано редакційно    
    -323- Осташ І.І.
Пункт 1 Прикінцевих положень після слова "року" доповнити словами "окрім статті "Попереджувальне маркування тютюнових виробів", яка набирає чинності з 1 січня 2007 року".  
Враховано редакційно    
    -324- Рудьковський М.М.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 10 (захист від диму) та 13 (реклама), які набирають чинності через 6 місяців з дня опублікування цього Закону; статті 8 (попередження), яка набирає чинності через 12 місяців з дня опублікування цього Закону".  
Враховано редакційно    
    -325- Цушко В.П.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року".  
Відхилено    
126. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з ним, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.   -326- Кармазін Ю.А.
Пункт другий Прикінцевих положень законопроекту викласти в редакції: "Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення у відповідність з цим Законом інших законів; забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону; подати на затвердження Верховної Ради України загальнодержавну програму заходів щодо обмеження та запобігання вживання тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
127. 3. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.   -327- Беспалий Б.Я.
У Прикінцевих положеннях вилучити пункт 3.  
Відхилено    
128. 4. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:   -328- Поліщук М.Є.
Пункт 4 Прикінцевих положень поміняти місцями з пунктом 2, змінивши подальшу нумерацію пунктів остаточної редакції законопроекту. Пункт другий викласти в редакції: а) доповнити статтями 168-2 і 175-1 такого змісту: "Стаття 168-2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів".  
Враховано   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  
129. І) Доповнити Кодекс статтями 168-2 і 175-1 такого змісту:      а) доповнити статтями 168-2 і 175-1 такого змісту:  
130. "Стаття 168-2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо попереджувального маркування      "Стаття 168-2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів  
131. Випуск у продаж у роздрібних торговельних підприємствах (організаціях) продукції, що не відповідає вимогам попереджувального маркування -   -329- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 168-2 Кодексу вилучити дужки і слово "організаціях" написати через кому.  
Враховано   Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів  
132. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."      тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"  
133. "Стаття 175-1. Куріння у заборонених місцях      "Стаття 175-1. Куріння у заборонених місцях  
134. Куріння у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами -      Куріння у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами -  
135. тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 0,5 до одного неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 0,5 до одного неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
136. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."      Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
137. 2) Статтю 156 викласти в такій редакції:      б) статтю 156 викласти в такій редакції:  
138. "Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами      "Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами  
139. Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору -      Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору -  
140. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.      тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.  
141. Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробів неповнолітній особі -   -330- Беспалий Б.Я.
У частині третій статті 156 Кодексу вилучити дужки і перед словом "організацій" поставити кому.  
Враховано   Порушення працівником підприємства, організації торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, -  
142. тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
143. Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук -      Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук -  
144. тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.      тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.  
145. Дії, передбачені частиною другою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -      Дії, передбачені частиною другою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -  
146. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої".      тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої".  
147. 3) У частині другій статей 110 і 115 та у частині третій статей 117 і 119 слова і цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".      в) у абзаці першому частини другої статей 110 і 115 та у абзаці першому частини третьої статей 117 і 119 слова і цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
148. 4) у статтях 218 і 219 цифри "179" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 179";      г) у статтях 218 і 219 цифри "179" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 179";  
149. 5) у статті 221 слова і цифри "частинами першою і третьою статті 156" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою і четвертою статті 156".      г) у статті 221 слова і цифри "частинами першою і третьою статті 156" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою і четвертою статті 156".  
150. 6) У статті 222:      д) у статті 222:  
151. у частині першій цифри "176" замінити цифрами і словами " 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 176";      у частині першій цифри "176" замінити цифрами і словами " 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 176";  
152. у пункті 1 частини другої:      у пункті 1 частини другої:  
153. в абзаці першому цифри "176" замінити цифрами і словами "175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 176";      в абзаці першому цифри "176" замінити цифрами і словами "175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), статями 176";  
154. в абзаці третьому цифри " 176" замінити цифрами і словами "статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради),176".      в абзаці третьому слово і цифри "статями 176" замінити цифрами і словами "статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), статями176".  
155. 7) У частині першій статті 244-4 цифри "170" замінити цифрами "168-2, 170";      е) у частині першій статті 244-4 цифри "170" замінити цифрами "168-2, 170";  
156. 8) У статті 255:      є) у статті 255:  
157. у частині першій:      у частині першій:  
158. у абзаці другому пункту 1 цифри "176" замінити цифрами і словами "175-1 (про порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 176";      у абзаці другому пункту 1 цифри "176" замінити цифрами і словами "175-1 (про порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 176";  
159. у пункті 2 цифри "183" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 183";      у пункті 2 цифри "183" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 183";  
160. у абзаці другому пункту 9 цифри "179" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради),179".      у абзаці другому пункту 9 цифри "179" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради),179".  
161. 9) у частині першій статті 294 слова і цифри "частинами першою і третьою статті 156" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою і четвертою статті 156".   -331- Поліщук М.Є.
Доповнити Прикінцеві положення новим пунктом, виклавши його в такій редакції: "2) У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст.. 286; 1998 р., № 26, ст. 168; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267, абзац сьомий статті 1 викласти в такій редакції: "тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби, що повністю або частково виготовлені з тютюну чи його замінників, які під час їх вживання шкідливо впливають здоров'я людини"; у частині третій статті 11: абзаци восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції: "відомості щодо вмісту смоли, нікотину, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні, які наносяться на одну з бокових сторін кожної упаковки тютюнових виробів і займають не менше 30 відсотків її площі; текст основного медичного попередження споживачів тютюнових виробів такого змісту: "Куріння викликає захворювання на рак" та тексти шести додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносять здоров'ю куріння тютюнових виробів, з переліку таких попереджень, затвердженого центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я, ці медичні попередження повинні займати не менше 30 відсотків площі поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Тексти медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, повинні бути: чіткими і розбірливими; надрукованими в чорній рамці напівжирним шрифтом чорного кольору на білому фоні так, щоб не можна було їх усунути (ліквідувати); розміщеними на упаковці так, щоб забезпечити їх цілісність при відкриванні тютюнового виробу і не перекривалися марками акцизного збору". 2) Частину першу статті 22 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181; 2004 р., № 8, ст. 62): доповнити новим абзацом першим такого змісту: "Реклама тютюнових виробів повинна містити об'єктивну інформацію про характеристики тютюнових виробів та не містити написів таких як; "легкі", "ультра легкі" тощо, зображення символів чи інших знаків для товарів і послуг, що можуть ввести в оману, що даний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або створювати неправильне уявлення про їх вплив на здоров'я людини". У зв'язку з цим частину першу вважати відповідно частиною другою". Пункт 3 Прикінцевих положень викласти у редакції: "3. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону".  
Враховано   ж) у частині першій статті 294 слова і цифри "частинами першою і третьою статті 156" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою і четвертою статті 156". 2) У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р., № 26, ст. 168; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267): абзац сьомий статті 1 викласти в такій редакції: "тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби, що повністю або частково виготовлені з тютюну чи його замінників, які внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини"; у частині третій статті 11: абзаци восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції: "відомості щодо вмісту смоли, нікотину, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні, які наносяться на одну з бокових сторін кожної упаковки тютюнових виробів і займають не менше 30 відсотків її площі; текст основного медичного попередження споживачів тютюнових виробів такого змісту: "Куріння викликає захворювання на рак" та тексти шести додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносять здоров'ю куріння тютюнових виробів, з переліку таких попереджень, затвердженого центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я, ці медичні попередження повинні займати не менше 30 відсотків площі поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Тексти медичних попереджень. Тексти медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, повинні бути: чіткими і розбірливими; надрукованими в чорній рамці напівжирним шрифтом чорного кольору на білому фоні так, щоб не можна було їх усунути (ліквідувати); розміщеними на упаковці так, щоб забезпечити їх цілісність при відкриванні тютюнового виробу і не перекривалися марками акцизного збору". 3) Частину першу статті 22 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62)доповнити новим абзацом першим такого змісту: "Реклама тютюнових виробів повинна містити об'єктивну інформацію про характеристики тютюнових виробів та не містити написів таких як; "легкі", "ультра легкі" тощо, зображення символів чи інших знаків для товарів і послуг, що можуть ввести в оману, що даний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або створювати неправильне уявлення про їх вплив на здоров'я людини". У зв'язку із цим абзац перший вважати абзацом другим. 3. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність з ним; забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.  
    -332- Цушко В.П.
Доповнити Прикінцеві положення новим пунктом, виклавши його в такій редакції: "5. У законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"; Пункт %,"," статті 5 після слів "визначених пунктом 5.8 цієї статті" доповнити словами "виробників або імпортерів тютюнових виробів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю такими виробами, для цілей, пов'язаних з профілактикою вживання тютюнових виробів та (або) охороною здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів"; пункт 5.3.1 статті 5 після слів "крім благодійних внесків та пожертвувань" доповнити словами "за винятком виробників або імпортерів тютюнових виробів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю такими виробами, для цілей, пов'язаних з профілактикою вживання тютюнових виробів та (або) охороною здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів".  
Відхилено    
    -333- Мовчан П.М.
Доповнити Прикінцеві положення новим пунктом, виклавши його в такій редакції: "5. Визнати такими, що втратили чинність: абзаци восьмий та дев'ятий частини третьої статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (№ 481/ 95 - ВР); статті 15-1 , 15-2 та- 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (№ 481/95- ВР)".  
Враховано редакційно    
    -334- Осташ І.І.
Статтю 18 доповнити положеннями такого змісту: " У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 "Про акцизний збір" частину першу статті 1 доповнити реченням в такій редакції: "Акцизний збір на тютюнові вироби визнається одним із механізмів обмеження доступності тютюнових виробів, поширення тютюнокуріння"; У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40 ст.297) преамбулу доповнити реченням у такій редакції: "Акцизний збір на тютюнові вироби визначається одним із механізмів обмеження доступності тютюнових виробів, поширення тютюнокуріння, система його сплати будується за принципом стягнення акцизного збору з одиниці реалізованих тютюнових виробів"; На часткову зміну статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 52, ст.. 471) установити, що акцизний збір на сигарети, цигарки з вмістом тютюну (код товару (продукції) за УКТ ЗЕД 2402 20) справляються виключно за єдиною ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), яка становить 16 гривень за 1000 сигарет".  
Відхилено