Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин      Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:      І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:  
5. 1. Статті 104-1 та 238-3 викласти у такій редакції:      1. Статті 104-1 та 238-3 викласти в такій редакції:  
6. "Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва, виробництва садивного матеріалу   -1- Томич І.Ф.
У назві статті 104-1 слова "виробництва садивного матеріалу" замінити словами "та розсадництва"  
Враховано   "Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва  
7. Виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і технологічних вимог або реалізація його без документів про якість, а так само інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку -      Виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а так само інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку -  
8. тягне за собою накладення штрафу на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
9. "Стаття 238-3. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва      "Стаття 238-3. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва  
10. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 104-1.   -2- Томич І.Ф.
У статті 238-3 частину першу після слів "адміністративні правопорушення" викласти у такій редакції: "пов'язані з порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва (стаття 104-1)."  
Враховано   Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва (стаття 104-1).  
11. Від імені органів державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:      Від імені органів державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:  
12. 1) Головний державний інспектор України з насінництва - начальник Української державної насіннєвої інспекції, державний інспектор України з розсадництва - начальник Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Головний державний інспектор України з квітково-декоративного насінництва та розсадництва - начальник Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, Головний державний інспектор України з лісового насінництва - начальник Української державної лісонасіннєвої інспекції - штраф на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      1) Головний державний інспектор України з насінництва - начальник Української державної насіннєвої інспекції, державний інспектор України з розсадництва - начальник Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Головний державний інспектор України з квітково-декоративного насінництва та розсадництва - начальник Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, Головний державний інспектор України з лісового насінництва - начальник Української державної лісонасіннєвої інспекції - штраф на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
13. 2) головні державні інспектори з насінництва Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст, головні державні інспектори з лісового насінництва - начальники зональних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      2) головні державні інспектори з насінництва Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст, головні державні інспектори з лісового насінництва - начальники зональних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
14. 3) державні інспектори з насінництва державних насіннєвих інспекцій, державні інспектори з розсадництва державної помологічно-ампелографічної інспекції, державні інспектори з квітково-декоративного насінництва та розсадництва державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, державні інспектори з лісового насінництва державних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".      3) державні інспектори з насінництва державних насіннєвих інспекцій, державні інспектори з розсадництва державної помологічно-ампелографічної інспекції, державні інспектори з квітково-декоративного насінництва та розсадництва державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, державні інспектори з лісового насінництва державних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
15. 2. У статті 255:      2. У статті 255:  
16. 1) пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:   -3- Томич І.Ф.
Пункт 2 частини першої законопроекту викласти в такій редакції: "1) частину першу доповнити пунктом 12 такого змісту: "12) державних інспекторів з охорони прав на сорти рослин (стаття 51-2)"; 2) частину другу доповнити пунктом 17 такого змісту: "17) державних інспекторів з охорони прав на сорти рослин (стаття 104-1)".  
Враховано   1) частину першу доповнити пунктом 12 такого змісту:  
17. "органів державного контролю з охорони прав на сорти рослин (стаття 512)";      "12) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 51-2)";  
18. 2) частину другу доповнити пунктом такого змісту:      2) частину другу доповнити пунктом 17 такого змісту:  
19. "посадові особи органів державного контролю з охорони прав на сорти рослин (стаття 104-1)".      "17) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 104-1)".  
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.