Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування діяльності з проведення фумігації (знезараження) підкарантинних матеріалів та об'єктів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни      Закон УкраЇни  
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування діяльності з проведення фумігації (знезараження) підкарантинних матеріалів та об'єктів   -1- Томич І.Ф.
Терещук С.М.
Назву Закону України викласти у такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування діяльності з проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів".  
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування діяльності з проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до законів України такі зміни:      І. Внести до законів України такі зміни:  
4. 1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002 р., № 17, ст. 121; 2003 р., № 23, ст. 145) доповнити пунктом 67 такого змісту:      1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., №36, ст.299, №45, ст.377; 2001р., №11, ст.45, №16, ст.76, №22, ст.105; 2002р., №6, ст.39, №7, ст.50, №17, ст.121, №20, ст.134, №30, ст.207, №31, ст.214; 2003р., №13, ст.92, №23, ст.145, №36, ст.276; 2004р., №12, ст.155, №13, ст.180, №15, ст.228) доповнити пунктом 67 такого змісту:  
5. "67) проведення фумігації (знезараження) підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони".   -2- Козаченко О.О.
Статтю 9 доповнити пунктом 67 такого змісту: "67) проведення фумігації та знезараження іншими спеціальними методами підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через держаний кордон України та карантинні зони".  
Відхилено   "67) проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони".  
    -3- Томич І.Ф.
Терещук С.М.
У пункті першому замість слів: "проведення фумігації (знезараження) записати: "проведення знезараження", а далі за текстом.  
Враховано    
6. 2. У пункті 12 частини першої статті 7 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, ст. 212) слово "знезараження" замінити словами "фумігації (знезараження)".   -4- Козаченко О.О.
Пункт 12 статті 7 викласти в такій редакції: "12) Контроль за проведенням фумігаційними загонами Державної служби з карантину рослин України, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності фумігації та іншими спеціальними методами знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через Державний кордон України та карантинні зони".  
Відхилено   2 Статтю 7 Закону України "Про карантин рослин " ( Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,№ 28, ст.212) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони підлягає ліцензуванню відповідно до закону". У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.  
    -5- Томич І.Ф.
Терещук С.М.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції: "2. Статтю 7 Закону України "Про карантин рослин" після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони підлягає ліцензуванню відповідно до закону ". У зв'язку з цим частини другу і третю відповідно вважати частинами третьою і четвертою.  
Враховано    
7. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
8. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.   -6- Томич І.Ф.
Терещук С.М.
Замість слів: " з 1 січня 2004 року " записати: " з дня його опублікування".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
9. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.      2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.