Кількість абзаців - 30 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"      Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
4. І. Статтю 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 15, ст.190; 1997, № 45, ст. 288) викласти у такій редакції:      І. Статтю 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст.190; 1997 р., № 45, ст. 288) викласти в такій редакції:  
5. "Стаття 12. Забезпечення права на житло   -1- Бульба С.С.
Назву статті 12 залишити в редакції чинного Закону, а саме: "Стаття 12. Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями"  
Враховано   "Стаття 12. Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями  
    -2- Шаров І.Ф.
Проект Закону доповнити положенням про доцільність розв'язання житлової проблеми військовослужбовців шляхом фінансування з Державного бюджету.  
Відхилено у зв'язку з тим, що запропоновані автором зміни не є предметом регулювання цього Закону.   
6. 1. Військовослужбовці забезпечуються жилими приміщеннями державою.   -3- Шаров І.Ф.
Частину першу статті 12 доповнити положенням: надати право командуванню військових частин самостійно визначатися із способом розв'язання житлових проблем військовослужбовців з урахуванням місцевих умов і наявності власного житлового фонду.  
Відхилено у зв'язку з тим, що реалізація запропонованої пропозиції може створювати умови для зловживань з боку посадових осіб військових формувань при вирішенні житлових питань.  1. Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом та іншими нормативно-правовими актами.  
    -4- Кармазін Ю.А.
Частину першу викласти в такій редакції: "1. Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями, на підставах, в порядку, і відповідно до вимог, щодо його характеристик, встановленим Житловим кодексом України та іншими, вказаними в цій статті нормативно-правовими актами: 1) Військовослужбовці строкової військової служби, розміщуються в казармах (на кораблях), згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 2) Курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів отримують жилі приміщення в гуртожитках, а ті, які мають сім'ю - в сімейних гуртожитках. 3) Прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та тим, які вступили на військову службу за контрактом, якщо вони не забезпечені жилою площею за місцем служби, на перші 5 років служби надаються службові приміщення або жила площа в гуртожитку. Протягом цього часу за ними зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на військову службу і вони не можуть бути виключені із списків громадян, взятих на квартирний облік, які потребують поліпшення житлових умов, за попереднім місцем проживання. При продовженні військової служби понад 5 років забезпечення зазначених військовослужбовців жилими приміщеннями за місцем служби провадиться на загальних підставах. 4)Військовослужбовцям (крім вказаних в пункті 1-3 цієї частини) та членам їх сімей, що проживають разом з ними - виділяються постійні жилі приміщення, до одержання яких їм надаються службові жилі приміщення За військовослужбовцями, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі їх направлення для проходження військової служби за межі України або переведення на службу до місцевості, що зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, бронюється жила площа, яку займали вони та члени їх сімей, на весь час їх перебування за межами України чи в зазначеній місцевості."  
Враховано з уточненням редакції або викладеного в інших частинах цієї статті   
7. Військовослужбовці строкової військової служби розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.      Військовослужбовці строкової військової служби розміщуються в казармах (на кораблях) згідно зі Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  
8. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) та членам їх сімей, які проживають разом з ними, надаються жилі приміщення, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.   -5- Каденюк Л.К.
У абзаці третьому частини першої слова "надаються жилі приміщення" замінити словами "забезпечуються службовими жилими приміщеннями"  
Враховано   Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.  
9. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі менше ніж 20 років, та членам їх сімей надаються службові жилі приміщення або жила площа в гуртожитку, а військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей - жилі приміщення для постійного проживання на умовах найму (оренди). До одержання таких жилих приміщень їм надаються службові жилі приміщення або жила площа в гуртожитку.   -6- Бульба С.С.
Абзац 4 частини першої викласти в такій редакції: "Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання. Такі жилі приміщення надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби".  
Враховано   Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання. Такі жилі приміщення надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби.  
10. У разі відсутності службового житла військова частина зобов'язана тимчасово орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім'ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом, оренду) ним жилого приміщення.   -7- Бульба С.С.
Абзац 5 частини першої викласти у такій редакції: "У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред'являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян. Для інших військовослужбовців військова частина зобов'язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім'ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення".  
Враховано   У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред'являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян. Для інших військовослужбовців військова частина зобов'язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім'ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.  
11. Курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім'ю, надається жила площа в сімейних гуртожитках. У разі відсутності таких гуртожитків їм виплачується за місцем проходження військової служби грошова компенсація за тимчасовий піднайом (найом, оренду) жилого приміщення.   -8- Шаров І.Ф.
У абзаці 6 частини першої статті 12 останнє речення виключити.  
Відхилено у зв'язку з тим, що запропонована зміна звужує існуючі права військовиків та органів військового управління на вирішення питання забезпечення їх житлом і не узгоджується з практикою, що склалася у Збройних Силах та інших військових формуваннях із забезпечення житлом.  Курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім'ї, надається жила площа в сімейних гуртожитках. У разі відсутності таких гуртожитків їм виплачується за місцем проходження військової служби грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення.  
    -9- Бульба С.С.
У абзаці 6 частини першої слова "оренду" та "тимчасовий" виключити.  
Враховано    
12. Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями, а також розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень визначається Кабінетом Міністрів України.   -10- Бульба С.С.
У абзаці 7 частини першої слово "оренду" виключити.  
Враховано   Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями, а також розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України.  
13. 2. За військовослужбовцями, які вступили на військову службу за контрактом, протягом перших 5 років військової служби зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за попереднім місцем проживання.   -11- Бульба С.С.
У частині другій слова і цифру "протягом перших 5 років військової служби" виключити;  
Враховано   2. За військовослужбовцями, які вступили на військову службу за контрактом, зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за попереднім місцем проживання.  
    -12- Кармазін Ю.А.
Частину 2 викласти в такій редакції: "2. Військова частина, в якій служить військовослужбовець, зобов'язана, у разі відсутності службових жилих приміщень: 1)тимчасово орендувати житло для забезпечення його та його сім'ї; 2)або за його бажанням виплачувати йому за місцем проходження військової служби грошову компенсацію за піднайом (найом, оренду) ним жилого приміщення на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково в редакції Комітету   
14. 3. Особам, звільненим з військової служби і визнаним інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби, жилі приміщення в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку, надаються першочергово за рахунок військових формувань або органів виконавчої влади, в яких вони перебували на обліку для поліпшення житлових умов.   -13- Каденюк Л.К.
Сухий Я.М.
У абзаці 1 частини третьої статті 12 слово "першочергово" замінити словом "позачергово", а слово "перебували" - словом "перебувають".  
Враховано   3. Особам, звільненим з військової служби і визнаним інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби, жилі приміщення в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку, надаються позачергово за рахунок військових формувань або органів виконавчої влади, в яких вони перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  
    -14- Кармазін Ю.А.
Частину 3 викласти в такій редакції: "3. Особам, звільненим з військової служби і визнаним інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби, жилі приміщення в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку, надаються першочергово за рахунок військових формувань або органів виконавчої влади, в яких вони перебували на обліку для поліпшення житлових умов."  
Враховано з уточненням редакції   
    -15- Каденюк Л.К.
У абзаці 1 частини третьої статті 12 слово "для" замінити словами "громадян, які потребують"  
Враховано    
15. У такому ж порядку у разі потреби поліпшення житлових умов надаються жилі приміщення сім'ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, за місцем їх перебування на обліку для поліпшення житлових умов.   -16- Каденюк Л.К.
У абзаці 2 частини третьої статті 12 слово "для" замінити словами "громадян, які потребують", а слова "такому ж" - словом "позачерговому".  
Враховано   У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов надаються жилі приміщення сім'ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, за місцем їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  
16. 4. За військовослужбовцями, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі їх направлення для проходження військової служби за межі України або переведення на службу до місцевості, що зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, бронюється жила площа, яку займали вони та члени їх сімей, на весь час їх перебування за межами України чи в зазначеній місцевості.   -17- Кармазін Ю.А.
Частину 4 викласти в такій редакції: "4. У разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, на момент, коли ці військовослужбовці загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, жилі приміщення надаються таким сім'ям позачергово за місцем їх перебування на обліку для поліпшення житлових умов."  
Враховано з уточненням редакції  4. За військовослужбовцями, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі їх направлення для проходження військової служби за межі України або переведення на службу до місцевості, що зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, бронюється жила площа, яку займали вони та члени їх сімей, на весь час їх перебування за межами України чи в зазначеній місцевості.  
17. 5. Військовослужбовці, а також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, одержують адресні компенсаційні виплати в розмірі 50 відсотків вартості плати за користування житлом (квартирної плати) та за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форми власності в межах встановлених норм з урахуванням тарифів на їх оплату у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.   -18- Каденюк Л.К.
Частину п'яту статті 12 викласти в такій редакції: "5. Військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати), та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством. Особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за встановлення і користування квартирним телефоном".  
Враховано   5. Військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством. Особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за встановлення і користування квартирним телефоном.  
    -19- Кармазін Ю.А.
Частину 5 викласти в такій редакції: "5. Військовослужбовці, а також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, одержують адресні компенсаційні грошові виплати в розмірі 50 відсотків вартості плати за користування житлом (квартирної плати) та за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форми власності в межах встановлених норм з урахуванням тарифів на їх оплату у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України."  
Враховано з уточненням редакції   
18. 6. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше ніж 17 років та потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочерговий вступ до житлово-будівельного (житлового) кооперативу або одержання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку.   -20- Каденюк Л.К.
У абзаці 1 частини шостої статті 12 слова "ніж" та " першочерговий вступ до житлово-будівельного (житлового) кооперативу або" виключити.  
Враховано   6. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку.  
    -21- Кармазін Ю.А.
Частину 6 викласти в такій редакції: "6. Офіцери, прапорщики, мічмани і військовослужбовці надстрокової служби при звільненні з військової служби в запас чи у відставку за вислугою років, а також у зв'язку із скороченням чисельності або штату військовослужбовців забезпечуються жилою площею у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
е положення, з урахуванням редакції, викладене у абзаці 7 частині першій цієї статті   
19. Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділянки і подавати допомогу в будівництві та придбанні будівельних матеріалів військовослужбовцям, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати індивідуальні жилі будинки.   -22- Бульба С.С.
Абзац 2 частини шостої статті 12 викласти в такій редакції: "Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділянки і в межах, визначених законодавством повноважень, допомогу в будівництві військовослужбовцям, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні житлові будинки".  
Враховано   Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогу в будівництві військовослужбовцям, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки.  
    -23- Шаров І.Ф.
У абзаці 2 частини шостої статті 12 визначити, в якій формі має надаватися допомога військовослужбовцям: організаційній, технічній, фізичній тощо. Передбачити джерела і порядок фінансування цієї допомоги.  
е питання регулюється законодавством про місцеве самоврядування   
20. 7. Військовослужбовці, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням його за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на утримання військових формувань: для тих, хто має вислугу на військовій службі понад 15 років, - 50 відсотків, понад 20 років - 75 відсотків, понад 25 років - 100 відсотків наданої установами банків позики. Компенсація відсоткових ставок за кредитами здійснюється у розмірі облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладання кредитної угоди.   -24- Шаров І.Ф.
Частину сьому статті 12 узгодити із статтею 24 Конституції України.  
ункт 7 у запропонованій редакції не суперечить Конституції України  7. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби.  
    -25- Бульба С.С.
У частині сьомій статті 12: слова "та кооперативне", " для тих, хто має вислугу на військовій службі понад 15 років, - 50 відсотків, понад 20 років - 75 відсотків, понад 25 років - 100 відсотків наданої установами банків позики", а також "у розмірі облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладення кредитної угоди" виключити; після слів "Військовослужбовці, які" доповнити словами "мають вислугу на військовій службі 20 років і більше та"; після слів "на утримання" доповнити словами "Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України"; у другому реченні після слова "здійснюється" доповнити словами "за рахунок коштів, передбачених в державному бюджеті на утримання Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань"; Доповнити частину реченням такого змісту: "Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби".  
Враховано    
    -26- Кармазін Ю.А.
Частину 7 викласти в такій редакції: "7. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше ніж 17 років і не були забезпечені жилою площею відповідно до встановлених норм, внаслідок чого потребують поліпшення житлових умов, мають право. для отримання недостатньої частини жилої площі, на: 1)першочерговий вступ до житлово-будівельного (житлового) кооперативу або одержання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України; 2)одержання кредитів на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням їх за рахунок і в межах передбачених для цього коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання військових формувань: для тих, хто має вислугу на військовій службі понад 15 років, - 50 відсотків, понад 20 років - 75 відсотків, понад 25 років - 100 відсотків наданої установами банків позики. Компенсація відсоткових ставок за кредитами здійснюється у розмірі облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладення кредитної угодив порядку який визначаються Кабінетом Міністрів України."  
апропоновані положення викладені з урахуванням редакції   
21. Порядок та умови надання військовослужбовцям кредитів на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку (квартири) визначаються Кабінетом Міністрів України.   -27- Бульба С.С.
У абзаці 2 частини сьомої статті 12 слова " і кооперативне" виключити, а слово "індивідуального" замінити словом "приватного".  
Враховано   Порядок та умови надання військовослужбовцям кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) визначаються Кабінетом Міністрів України.  
22. 8. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням штатів, а також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами І чи ІІ групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безоплатне одержання в приватну власність жилого приміщення, яке вони займають в будинках державного житлового фонду.   -28- Кармазін Ю.А.
Частину 8 викласти в такій редакції: "8. Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділянки і подавати допомогу в будівництві та придбанні будівельних матеріалів військовослужбовцям, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати індивідуальні жилі будинки."  
икладено у абзаці 2 частині шостій цієї статті з уточненням редакції  8. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку зі скороченням штатів, а також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами І чи ІІ групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду.  
23. Особи, зазначені у цьому пункті, мають право на першочергове забезпечення житлом на підставах, установлених законодавством."   -29- Каденюк Л.К.
Абзац 2 частини восьмої проекту Закону виключити.  
Враховано   9. Військовослужбовці, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі залишаються на цьому обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду, а в разі її розформування - у військових комісаріатах і квартирно-експлуатаційних частинах районів та користуються правом позачергового одержання житла. У разі смерті особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку на підставах, зазначених у абзаці першому цієї частини, яка відповідно до законодавства мала право на першочергове (позачергове) одержання житла, її сім'я зберігає право на одержання житла в тому самому порядку".  
    -30- Кармазін Ю.А.
Ввести нову частину 9 і викласти її в такій редакції: "9. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням штатів, а також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами І чи ІІ групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безоплатне одержання в приватну власність жилого приміщення, яке вони займають в будинках державного (комунального) житлового фонду в порядку встановленому Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду."  
Враховано частково в редакції, запропонованій народним депутатом України Бульбою С.С.   
    -31- Бульба С.С.
Доповнити Закон новим пунктом 9 такого змісту: "9. Військовослужбовці, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі залишаються на цьому обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду, а в разі її розформування - у військових комісаріатах і квартирно-експлуатаційних частинах районів та користуються правом позачергового одержання житла. У разі смерті особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку на підставах, зазначених у абзаці першому цієї частини, яка відповідно до законодавства мала право на першочергове (позачергове) одержання житла, її сім'я зберігає право на одержання житла в тому самому порядку".  
Враховано    
24. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
25. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -32- Кармазін Ю.А.
Частину 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2005 року".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року. 2. Військовослужбовці, що перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності цим Законом забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання відповідно до раніше встановленого законодавством порядку. 3. Частини першу та другу статті 131 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194), викласти в такій редакції: "Військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, курсанти військових навчальних закладів, крім матросів і старшин, які перебувають на кораблях, розміщуються в казармах, а ті, що проходять військову службу за контрактом, - у службових жилих приміщеннях. У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватись у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Військовослужбовці-жінки розміщуються в окремих службових жилих приміщеннях".  
    -33- Бульба С.С.
Доповнити розділ ІІ "Прикінцеві положення" новими пунктами такого змісту: "2. Військовослужбовці, що перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності цим Законом забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання відповідно до раніше встановленого законодавством порядку. 3. Частини першу та другу статті 131 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194), викласти в такій редакції: "Військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, курсанти військових навчальних закладів, крім матросів і старшин, які перебувають на кораблях, розміщуються в казармах, а ті, що проходять військову службу за контрактом, - у службових жилих приміщеннях. У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватись у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Військовослужбовці-жінки розміщуються в окремих службових жилих приміщеннях".  
Враховано    
26. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:   -34- Крючков Г.К.
У пункті 2 Прикінцевих положень проекту Закону слово "шести" замінити словом "трьох".  
Враховано   4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
    -35- Кармазін Ю.А.
Частину 2 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "2. Протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом: 1) Комітетам Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, бюджету, фінансів і банківської діяльності, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку, аграрної політики та земельних відносин, державного будівництва та місцевого самоврядування та Кабінету Міністрів України подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом; 2)Кабінету Міністрів України: а)привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; б)забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".  
Відхилено , оскільки запропонований місячний строк не узгоджується з технологією підготовки і проходження проектів нормативно-правових актів.   
27. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
28. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
29. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.