Кількість абзаців - 380 Таблиця поправок


Про житлово-комунальні послуги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ   -1- Беспалий Б.Я.
Позбавитись "русизмів" у всьому тексті.  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
    -2- Атрошенко В.А.
Ввести нумерацію підпунктів  
Враховано    
    -3- Беспалий Б.Я.
У всьому тексті закону Текст "чинним законодавством" замінити словом "законодавством".  
Враховано    
    -4- Козаченко О.О.
Доповнити законопроект розділом „Порядок укладання, форма та істотні умови договору" у якому як обов'язкові умови договору визначити: - права та обов'язки споживачів (задля підвищення обізнаності споживачів); порядок складання акту - претензії та умови його чинності; порядок здійснення перерахунку вартості послуг у разі їх ненадання або надання в неналежній кількості, якості або неналежному режимі. А також інші умови. Слід взяти до уваги, що в порядок денний 5 сесії винесено для розгляду в першому читанні Проект Закону України „Про основи житлової політики України у сфері регулювання плати за утримання житла та надання комунальних послуг" (№ 2460 Римарук О.І., Коваль В.С.), який регулює схожі суспільні відносини. Крім того, на 5 сесії планується розглянути проект Житлового кодексу України. А тому, беручи до уваги, що всі згадані законопроекти регулюють житлові відносини - положення даного законопроекту поряд з іншими згаданими законопроектами доцільно було б врахувати в Житловому кодексі.  
Враховано редакційно у відповідних статтях   
    -5- Кармазін Ю.А.
Відхилити проект №3315, а пропозиції авторів, щодо надання житлово-комунальних послуг, були враховані в Житловому кодексі України. Необхідно пронумерувати всі окремі частини тексту закону: частини, пункти, абзаци, а при необхідності визначення паралельної дії окремих термінів, розділяти їх не косою лінією, а дужками. Законодавець повинен уникати появу в нормативно-правових актах різних тлумачень одних норм. Наприклад аудит, аудитор тощо.  
Враховано частково    
    -6- Шурма І.М.
Об'єднати даний законопроект і Житловий кодекс  
Відхилено Діючий Житловий кодекс Української РСР не містить аналогічних розділів, а проект Житлового кодексу України не пройшов першого читання.   
    -7- Мигович І.І.
Включити законопроект до Житлового кодексу.  
Відхилено Діючий Житловий кодекс Української РСР не містить аналогічних розділів, а проект Житлового кодексу України не пройшов першого читання.   
1. ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ      ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ  
2. Цей Закон визначає основні засади відносини, що виникають у зв'язку з наданням та споживанням житлово-комунальних послуг між виробниками, виконавцями та споживачами цих послуг, захисту їх прав та відповідальності усіх суб'єктів відносин, встановлює основи ціноутворення на житлово-комунальні послуги.   -8- Беспалий Б.Я.
Преамбула. Текст "основні засади відносини" замінити текстом "засади правовідносин", слово "їх" замінити словом "їхніх", текст ", встановлює основи ціноутворення на житлово-комунальні послуги" -вилучити, як такий, що суперечить Конституції.  
Враховано редакційно Редакційна правка  Цей Закон визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов (язки.  
3. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА      РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
5. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:      1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
6. житлово-комунальні послуги - результат діяльності, спрямованої на забезпечення проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщенях, будинках і спорудах відповідно до соціальних, економічних, санітарних, технічних вимог і стандартів;   -9- Беспалий Б.Я.
Текст "жилих і нежилих" замінити текстом "житлових і нежитлових".  
Відхилено Терміни "жилих" і "житлових" використовуються відповідно до усталеного житлового законодавства  житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил; аварія - пошкодження інженерних мереж, обладнання або конструктивних елементів споруд, що виникло з техногенних або природних причин, які перешкоджають їх подальшій експлуатації відповідно до технічних умов;  
    -10- Атрошенко В.А.
Термін викласти в наступній редакції: "житлово-комунальні послуги - результат діяльності, спрямованої на створення належних умов перебування та життєзабезпечення осіб в житлових будинках і нежилих приміщеннях з наданням комунальних послуг, санітарного та технічного забезпечення та ремонту".  
Враховано редакційно    
    -11- Резнік І.Й.
Статтю 1 доповнити наступним визначенням "аварія - пошкодження інженерних мереж, обладнання або, конструктивних елементів споруд, що виникло з техногенних або природних причин, які перешкоджають їх подальшій експуатації відповідно до технічних вимог;"  
Враховано    
7. балансоутримання (утримання будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд на балансі) - послуга по забезпеченню здійснення розрахунків необхідних коштів для своєчасного проведення капітального та поточного ремонту, експлуатації будинку, контролю за надходженням цих коштів та їх використанням відповідно до вимог законодавства;   -12- Костинюк Б.І.
Об (єднати терміни "балансоутримання" та "балансоутримувач", а також терміни "управлінняння" та "управитель"  
Враховано    
    -13- Беспалий Б.Я.
Після тексту "експлуатації будинку," доповнити текстом "споруди, житлового комплексу".  
Враховано редакційно у визначенні "балансоутримувач".   
8. балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, забезпечує управління цим майном та несе відповідальність за його експлуатацію;      балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором із власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;  
9. виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;      виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;  
10. виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;      виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;  
11. власник будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження, зареєстрована у встановленому порядку;   -14- Беспалий Б.Я.
Після тексту "розпорядження, зареєстрована у встановленому" доповнити словом "законом".  
Враховано   власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку;  
    -15- Козаченко О.О.
„Власник - фізична або юридична особа, що у встановленому законом порядку набула права власності на будинок, споруду, житловий комплекс або комплекс будинків і споруд".  
Враховано редакційно    
    -16- Атрошенко В.А.
Термін викласти в наступній редакції: "власник будинку, споруди, житлового комплексу будинків і споруд (далі власник) - фізична або юридична особа, яка є юридичним власником і відповідає за його експлуатацію, користування та розпорядження, зареєстрована у встановленому порядку".  
Враховано редакційно відповідно до Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень"   
12. внутрішньобудинкові системи - санітарно-технічні трубопроводи, арматура на них, санітарно-технічні прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які знаходяться в межах будинку;      внутрішньобудинкові системи - мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які знаходяться в межах будинку, споруди;  
13. група будинків (споруд) - два або більше будинків (споруд), які разом з мережами до місця установки приладу обліку мають одну балансову приналежність;   -17- Резнік І.Й.
Вилучити термін "група будинків" як таке, що не використовується у тексті Закону.  
Враховано    
14. засіб обліку - прилад, технічний пристрій для обліку кількісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики;      засіб обліку - прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики;  
15. кількісний показник житлово-комунальних послуг - одиниця виміру для обрахування обсягу, отриманої споживачем послуги, яка визначена відповідно до вимог норм, технічних регламентів, стандартів і правил;      кількісний показник житлово-комунальних послуг - одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем послуги, яка визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з законодавством;  
16. комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення конкретної потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні централізованним постачанням холодної та гарячої води, водовідведенням, газо- та електропостачанням, централізованим опаленням, а також вивезенням твердих та рідких побутових відходів;   -18- Костинюк Б.І.
З визначення "комунальні послуги" вилучити слова "централізоване"  
Враховано   комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи в забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезенням побутових відходів в порядку, встановленому законодавством;  
17. непереборна сила - дія надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору;   -19- Атрошенко В.А.
Термін викласти в такій редакції: "непереборна сила - надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, які унеможливлюють надання відповідних послуг".  
Відхилено Така редакція звужує застосування терміну і виключає врахування випадків, коли послуга надається, але неналежної якості.  непереборна сила - дія надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору;  
18. норми споживання - кількісні показники житлово-комунальних послуг, затверджені згідно з законодавством для відповідних категорій споживачів;   -20- Атрошенко В.А.
Термін "норми споживання" викласти в наступній редакції: "норми споживання - граничне допустимі величини показників житлово-комунальних послуг, затверджені відповідними органами".  
Враховано редакційно   норми споживання - кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;  
19. утримання будинків і прибудинкових територій - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення конкретної потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/ або ремонту житлових та нежитлових приміщень, будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до встановлених норм та правил;   -21- Атрошенко В.А.
Термін викласти в такій редакції: "утримання будинків і прибудинкових територій - комплекс робіт, спрямованих на забезпечення експлуатації, санітарне і технічне обслуговування, та/або ремонт житлових та нежитлових будинків, а також утримання прилеглої до них території відповідно до встановлених норм та правил"  
Враховано редакційно   утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/ або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з законодавством;  
20. споживач - фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу;      споживач - фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу;  
21. точка розподілу - місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання;      точка розподілу - місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання;  
22. управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі управління будинком) - діяльність виконавця житлово-комунальної послуги по забезпеченню експлуатації будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд відповідно до вимог норм, стандартів і правил та умов договору;   -22- Костинюк Б.І.
Об (єднати терміни "балансоутримання" та "балансоутримувач", а також терміни "управлінняння" та "управитель".  
Враховано    
23. управитель - особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління відповідним майном і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до законодавства;   -23- Атрошенко В.А.
Вилучити фразу: "відповідно до законодавства".  
Враховано редакційно   управитель - особа, яка за договором із власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;  
24. якість житлово-комунальної послуги - сукупність характеристик, що визначає здатність житлово-комунальної послуги задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача та відповідає вимогам норм, стандартів і правил.   -24- Атрошенко В.А.
Після слова "характеристик" додати слово "послуг".  
Враховано редакційно   якість житлово-комунальної послуги - сукупність нормованих характеристик житлово-комунальної послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача відповідно до законодавства.  
    -25- Атрошенко В.А.
Додати термін "акт-претензія - документ який засвідчує претензії щодо одержаних послуг".  
Враховано редакційно    
25. Стаття 2. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг   -26- Мигович І.І.
Стаття 2 має бути предметом Житлово-комунального кодексу або окремого закону.  
Враховано частково   Стаття 2. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг  
26. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг базується на наступних принципах:      1. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг базується на таких принципах:  
27. забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів;      1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів;  
28. створення та підтримання конкурентних принципів при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення належного контролю у сфері діяльності природних монополій;      2) створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій;  
29. забезпечення функціонування підприємств та організацій, що виробляють та виконують ці послуги на принципах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;   -27- Беспалий Б.Я.
Після слів "забезпечення фінансування" доповнити текстом "установ", слово "виконують" замінити словом "надають".  
Враховано частково   3) забезпечення функціонування підприємств та організацій, що виробляють, виконують або/та надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;  
30. регулювання цін і тарифів на мінімально необхідні житлово-комунальних послуг відповідно до закону з врахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей;   -28- Беспалий Б.Я.
Текст "житлово-комунальних послуг" замінити текстом "житлово-комунальні послуги перелік яких визначено".  
Враховано   4) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, перелік яких визначено цим Законом з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей;  
31. забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімально необхідних житлово-комунальних послуг всіх споживачів, незалежно від соціального, майнового стану, віку та місця перебування;   -29- Беспалий Б.Я.
Після тексту "незалежно від" доповнити текстом "форми власності".  
Враховано редакційно   5) забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку, місця перебування та форми власності юридичних осіб тощо;  
32. забезпечення встановлених стандартів, технічних регламентів, норм і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг.   -30- Козаченко О.О.
Доповнити статтю 2 (що визначає принципи державної політики у сфері житлово-комунальних послуг) пунктом такого змісту: „принцип захисту слабкої сторони в договорі".  
Враховано редакційно   6) дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг; 7) забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян.  
33. Стаття 3. Об'єкти і суб'єкти у сфері житлово-комунальних послуг      Стаття 3. Предмет регулювання цього Закону. Суб'єкти у сфері житлово-комунальних послуг  
34. Об'єктами регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають між виробниками, виконавцями, споживачами в процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг.      1. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають між виробниками, виконавцями, споживачами в процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг.  
35. Суб'єктами регулювання цього Закону є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, виробники, виконавці та споживачі житлово-комунальних послуг.      2. Суб'єктами цього Закону є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, власники, виробники, виконавці та споживачі житлово-комунальних послуг.  
36. Стаття 4. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг      Стаття 4. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг  
37. Законодавство України про житлово-комунальні послуги базується на Конституції України і складається з Житлового кодексу України, цього Закону, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про органи самоорганізації населення", "Про питну воду та питне водопостачання" та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.   -31- Кармазін Ю.А.
Вилучити слова "законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації, "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про органи самоорганізації населення, "Про питну воду та питне водопостачання" та викласти в такій редакції: "Законодавство України про житлово-комунальні послуги базується на Конституції України і складається з Житлового кодексу України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.". Бажано не визначати точний перелік актів, що регулюють відносини у цій сфері, як виходячи із необхідність кодифікування чинного законодавства, так і враховуючи можливу появу нових актів, що регулюють відносини у цій сфері. Наприклад, того ж Закону України "Про аудиторську діяльність в сфері житлово-комунальних послуг", який пропонує прийняти автори цього проекту.  
Враховано редакційно   1. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері житлово-комунальних послуг.  
38. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені чинним законодавством України, то застосовуються правила міжнародних договорів.   -32- Беспалий Б.Я.
Текст "чинним законодавством" замінити словом "законодавством".  
Враховано редакційно   2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законами України, то застосовуються правила міжнародних договорів.  
    -33- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 4 викласти в такій редакції: "Верховна Рада України може давати згоду на обов'язковість міжнародного договору, текст якого містить норми, що суперечать цьому Закону, тільки після внесення змін до цього Закону і набуття ним чинності."  
Відхилено    
39. РОЗДІЛ ІІ. РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ   -34- Кармазін Ю.А.
Назву Розділу викласти в такій редакції: "Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг"  
Враховано   РОЗДІЛ ІІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
    -35- Горбаль В.М.
"Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг"  
Враховано    
40. Стаття 5. Повноваження Верховної Ради України у сфері житлово-комунальних послуг   -36- Атрошенко В.А.
Вилучити (всі визначені статтею норми зазначені в статті 85 Конституції України).  
Враховано    
    -37- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки її зміст дублює норми, що застосовуються в інших нормативно-правових актах.  
Враховано    
41. До повноважень Верховної Ради України у сфері житлово-комунальних послуг належить:       
42. створення та розвиток законодавчої бази у цій сфері;   -38- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 1 статті 5 по суті частково дублює частину 3 статті 85 Конституції України, яка визначає, що до повноважень Верховної Ради України належить прийняття законів". В той же час в створенні та розвитку законодавчої бази у цій сфері можуть приймати участь і інші суб'єкти законодавчої ініціативи: Президент і Кабінет Міністрів та Національний банк України.  
Враховано    
43. визначення засад державної політики у цій сфері;   -39- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 1 статті 5 частково дублює частину 5 статті 85 Конституції України, яка визначає, що до повноважень Верховної Ради України належить "визначення засад внутрішньої 5 зовнішньої політики;"  
Враховано    
44. затвердження державних програм розвитку (реформування) сфери житлово-комунальних послуг;   -40- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини 1 статті 5 частково дублює частину 6 статті 85 Конституції України, яка визначає, що до повноважень Верховної Ради України належить "затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;"  
Враховано    
    -41- Беспалий Б.Я.
Текст " (реформування)" замінити текстом ", реформування".  
екст вилучено   
45. вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів України.   -42- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 1 статті 5 є зайвим засміченням тексту Закону.  
Враховано    
    -43- Беспалий Б.Я.
Слово "законів" замінити словом "Конституції".  
екст вилучено   
    -44- Беспалий Б.Я.
Частину 1 доповнити таким новим пунктом "визначення засад ціноутворення у цій сфері".  
екст вилучено   
46. Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері житлово-комунальних послуг.   -45- Атрошенко В.А.
Статтю 6 вилучити (всі визначені статтею норми зазначені в статті 116 Конституції України).  
Враховано    
    -46- Кармазін Ю.А.
виключити, оскільки її зміст дублює норми, що застосовуються в інших нормативно-правових актах.  
Враховано    
47. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері житлово-комунальних послуг належать:       
48. формування та реалізація державної політики у цій сфері;       
49. організація розроблення державних, міждержавних та реґіональних програм у цій сфері;       
50. координація діяльності органів виконавчої влади у цій сфері;       
51. організація здійснення державного контролю та обліку у цій сфері;       
52. визначення порядку інформування про якість житлово-комунальних послуг;       
53. вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів України.       
54. Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади у сфері житлово-комунальних послуг.   -47- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки її зміст дублює норми, що застосовуються в інших нормативно-правових актах. Крім того Президент України, відповідно до частини 15 Конституції України, утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади", визначаючи повноваження цих органів своїм Указом.  
Відхилено   Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади у сфері житлово-комунальних послуг  
55. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства належить:   -48- Костинюк Б.І.
Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, та "Прикінцеві положення" доповнити нормою про розробку типових договорів.  
Враховано   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства належить:  
56. підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;   -49- Атрошенко В.А.
Вилучити  
Відхилено   1) підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;  
57. організація в межах власних повноважень розроблення і реалізації державних та реґіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;      2) організація в межах його повноважень розроблення і реалізації державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;  
58. розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат та втрат ресурсів, що використовуються при виробництві, транспортуванні та постачанні житлово-комунальних послуг;      3) розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат та втрат ресурсів, що використовуються при виробництві, транспортуванні та постачанні житлово-комунальних послуг;  
59. розроблення системи нормативних документів щодо формування тарифів на житлово-комунальні послуги, нормативів, вимог, стандартів та правил у сфері житлово-комунальних послуг, а також щодо експлуатації, поточного і капітального ремонту, реконструкції об'єктів житлового фонду, в межах своєї компетенції;      4) розроблення в межах повноважень системи нормативно-правових актів щодо формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, стандартів, нормативів, норм, порядків та правил у сфері житлово-комунальних послуг, а також щодо експлуатації, поточного і капітального ремонтів, реконструкції об'єктів житлового фонду;  
60. забезпечення контролю за правильним визначенням та застосуванням цін (тарифів), стандартів, вимог, правил, нормативів та видання приписів щодо усунення порушень в межах, встановлених законодавством;   -50- Беспалий Б.Я.
Текст " (тарифів)" замінити текстом ", тарифів".  
Враховано редакційно врахуванням змісту у п. 11). Редакційна правка  5) забезпечення контролю за дотриманням виконавцями/виробниками вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і правил та видання приписів щодо усунення порушень у межах, установлених законодавством;  
61. розроблення та затвердження порядків проведення конкурсів на виконання спеціалізованих робіт (обслуговування ліфтового господарства, вентиляційних каналів, вивіз сміття тощо);   -51- Атрошенко В.А.
Вилучити  
Враховано   6) розробка типових договорів;  
    -52- Беспалий Б.Я.
Після тексту "конкурсів на виконання" доповнити текстом "житлового обслуговування, а також".  
екст вилучено   
62. розроблення та затвердження порядку призначення виконавця житлово-комунальних послуг;   -53- Атрошенко В.А.
Вилучити  
Враховано    
    -54- Беспалий Б.Я.
Слово "призначення" замінити словом "визначення".  
екст вилучено   
63. координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг;      7) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг;  
64. організація та виконання в межах своїх повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;      8) організація та виконання в межах повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;  
65. ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства України;   -55- Беспалий Б.Я.
Текст "законодавства України" замінити словом "закону".  
Враховано   9) ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону;  
    -56- Кармазін Ю.А.
Вилучити, оскільки ліцензування діяльності у сфері житлово-комунальних послуг не передбачене у другій частини статті 2 "Сфера дії Закону" Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", третьою частиною якої встановлено, що "Види господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, які не включені до переліку видів господарської діяльності, встановленого статтею 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню."  
Відхилено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачено ліцензування "21) централізоване водопостачання та водовідведення".   
66. проведення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;      10) проведення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;  
67. нормативно-правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій з проведення експертизи щодо цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, що затверджені (внесені) органами місцевого самоврядування;   -57- Беспалий Б.Я.
Текст "(внесені)" замінити текстом "чи запропоновані".  
Враховано редакційно   11) нормативно-правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій для здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;  
68. вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства України.   -58- Беспалий Б.Я.
Текст "чинного законодавства України" замінити словом "закону".  
Враховано   12) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону.  
69. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері житлово-комунальних послуг в межах своїх повноважень, визначених законами України.      2. Центральні органи виконавчої влади беруть участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері житлово-комунальних послуг у межах своїх повноважень, визначених законами.  
70. Центральний орган виконавчої влади з питань регулювання електроенергетики України затверджує (регулює) ціни, тарифи на природний газ, електричну, що відпускається для підприємств і організацій, які виробляють, транспортують та постачають житлово-комунальні послуги населенню.   -59- Беспалий Б.Я.
Текст " (регулює)" замінити текстом 'регулює" , а після тексту "що відпускається для" додати текст "установ,".  
Враховано редакційно   3. Центральний орган виконавчої влади з питань регулювання електроенергетики формує в межах своєї компетенції державну політику щодо встановлення цін на електроенергію і природний газ, тарифів на їх транспортування та постачання підприємствам і організаціям, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги населенню.  
    -60- Атрошенко В.А.
Після слова "електричну" додати "енергію"  
Враховано редакційно    
71. Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг.   -61- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки її зміст дублює норми, що застосовуються в інших нормативно-правових актах.  
Відхилено Ця стаття уточнює повноваження в рамкових межах, визначених іншими законами.  Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг  
72. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг належить:      1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг належить:  
73. забезпечення додержання вимог законодавства у цій сфері;      1) забезпечення дотримання вимог законодавства в цій сфері;  
74. розроблення і реалізація реґіональних (місцевих) програм, участь у розробленні і реалізації державних програм у цій сфері;   -62- Беспалий Б.Я.
Текст " (місцевих)" замінити текстом "та місцевих".  
Враховано   2) розроблення і реалізація регіональних та місцевих програм, участь у розробленні і реалізації державних програм у цій сфері;  
75. ліцензування певних видів господарської діяльності відповідно до законодавства;   -63- Беспалий Б.Я.
Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону".  
Враховано   3) ліцензування певних видів господарської діяльності відповідно до закону;  
    -64- Кармазін Ю.А.
Вилучити, оскільки це питання не є нормою цього Закону, а ліцензування діяльності у сфері житлово-комунальних послуг не передбачене у другій частини статті 2 "Сфера дії Закону" Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", третьою частиною якої встановлено, що "Види господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, які не включені до переліку видів господарської діяльності, встановленого статтею 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню."  
Відхилено    
76. взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг;   -65- Резнік І.Й.
В статті "Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг" пункт 4) доповнити нормою про регулювання регулювання цін і тарифів в межах встановлених повноважень.  
Враховано   4) взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;  
77. залучення небюджетних джерел фінансування, в тому числі коштів цільових фондів, кредитних коштів, коштів населення (за їх згодою) для забезпечення виконання державних та реґіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;   -66- Атрошенко В.А.
Вилучити фразу "цільових фондів".  
Враховано   5) залучення небюджетних джерел фінансування для забезпечення виконання державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;  
78. затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги у разі делегування органами місцевого самоврядування відповідних повноважень;   -67- Беспалий Б.Я.
Пункт 6 вилучити як такий, що суперечить засадам місцевого самоврядування, а також частинам 2, 4 статті 33 цього Закону.  
Враховано    
79. проведення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;      6) здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;  
80. вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів України.      7) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.  
81. Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг.   -68- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки її зміст дублює норми. що застосовуються в інших нормативно-правових актах, а крім того ці питання повинні врегульовуватися в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"  
Відхилено Ця стаття уточнює повноваження в рамкових межах, визначених іншими законами.  Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг  
82. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить:      1. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить:  
83. затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і регіональних програм;      1) затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і регіональних програм;  
84. затвердження тарифів на житлово- комунальні послуги відповідно до закону;      2) установлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону;  
85. визначення норм (нормативів) споживання та якості житлово-комунальних послуг;   -69- Беспалий Б.Я.
Текст "норм (нормативів)" замінити або словом "норм", або словом "нормативів".  
Враховано редакційно . Редакційна правка  3) затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням;  
86. проведення конкурсів на надання житлово-комунальних послуг відповідно до вимог цього Закону;   -70- Резнік І.Й.
В статті "Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг" вилучити пункт "проведення конкурсів на надання житлово-комунальних послуг відповідно до вимог цього Закону;" оскільки він дублює наступний пункт.  
Враховано    
87. визначення виконавця житлово-комунальних послуг в тому числі на конкурсних засадах в порядку затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;      4) визначення виконавця житлово-комунальних послуг відповідно до цього Закону в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;  
88. управління об'єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають в комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;      5) управління об'єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;  
89. забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості;      6) забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості;  
90. встановлення зручного для населення режиму роботи виробників та виконавців житлово-комунальних послуг, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення заходів щодо вдосконалення мережі цих підприємств;      7) установлення зручного для населення режиму роботи виробників та виконавців;  
91. укладення договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг;   -71- Костинюк Б.І.
Доповнити статтю "Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг." пунктом такого змісту: "інформування населення про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також відповідність якості житлово-комунальних послуг визначеним нормам і правилам;"  
Враховано редакційно   8) інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам; 9) укладання договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг;  
92. здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг;      10) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг;  
93. проведення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;      11) проведення моніторингу виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;  
94. вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів України.      12) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.  
95. РОЗДІЛ ІІІ. РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ   -72- Мигович І.І.
Розділ ІІІ. повинен бути завершальним.  
Відхилено   РОЗДІЛ ІІІ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
96. Стаття 10. Нормативне регулювання в сфері житлово-комунальних послуг   -73- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки її зміст дублює норми, що застосовуються в інших нормативно-правових актах, а ці питання краще врегулювати в законі "Про нормативно-правові акти"  
Враховано частково   Стаття 8. Нормативне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг  
97. Нормативне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг полягає у прийнятті нормативно-правових актів органами державної влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції та контролі за їх виконанням.       
98. Державні та галузеві стандарти, технічні реґламенти, норми і правила встановлюють комплекс якісних та кількісних показників і вимог, які реґламентують вироблення та виконання житлово-комунальних послуг з урахуванням соціальних, економічних, природнокліматичних та інших умов реґіонів та населених пунктів.      1. Комплекс якісних та кількісних показників і вимог, які регламентують вироблення та виконання житлово-комунальних послуг з урахуванням соціальних, економічних, природнокліматичних та інших умов регіонів та населених пунктів, установлюють стандарти, нормативи, норми і правила.  
99. Державні та галузеві стандарти, технічні реґламенти, норми і правила у сфері житлово-комунальних послуг розробляють і затверджують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації, центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції та згідно чинного законодавства.      2. Стандарти, нормативи, норми, порядки і правила у сфері житлово-комунальних послуг розробляють і затверджують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації, центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їхніх повноважень та згідно із законодавством.  
100. Інші центральні органи виконавчої влади затверджують нормативно-правові акти щодо житлово-комунальних послуг, що видаються в межах їх компетенції після погодження або спільно із центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства і реєструються в установленому законодавством порядку.      3. Інші центральні органи виконавчої влади затверджують нормативно-правові акти у сфері житлово-комунальних послуг, що видаються в межах їхніх повноважень після погодження або спільно з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства і реєструються в установленому законодавством порядку.  
101. Фінансування робіт з розроблення державних стандартів, норм і правил здійснюється відповідно до законодавства.   -74- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки це питання врегульовано іншими нормативно-правовими актами.  
Враховано    
    -75- Атрошенко В.А.
Додати фразу такого змісту: "Відносини у сфері житлово-комунальних послуг регулюються діючим законодавством".  
Враховано редакційно в тексті   
102. Стаття 11. Контроль за дотриманням стандартів, технічних регламентів, норм і правил у сфері житлово-комунальних послуг   -76- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки її зміст дублює норми, що застосовуються в інших нормативно-правових актах і в першу чергу в чинній редакції Житлового кодексу та Кодексі України про адміністративні порушення", і будуть врегульовані і в нових редакціях цих кодексів.  
Відхилено а даний час значна частина норм не повністю врегульована законами. Редакційна правка  Стаття 9. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг  
103. Контроль у сфері житлово-комунальних послуг здійснюють центральні органи виконавчої влади та інші спеціально уповноважені на це державні органи, а також органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.      1. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг здійснюють центральні органи виконавчої влади та інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень.  
104. Органи контролю можуть залучати до своєї роботи на громадських засадах представників органів самоорганізації населення та членів правління об (єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо.      2. Зазначені у частині першій цієї статті органи можуть залучати до своєї роботи на громадських засадах представників органів самоорганізації населення та членів правлінь об (єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо.  
105. Результати перевірок відповідності дотримання стандартів, норм, нормативів, правил в сфері житлово-комунальних послуг та висновки, отримані в результаті роботи комісій, які створені за ініціативи або за участі органів місцевого самоврядування або органів самоорганізації населення та членів правління об (єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо мають безперешкодно надаватись для ознайомлення цим представникам за їх зверненням.      3. Результати перевірок відповідності дотримання стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг та висновки, отримані в результаті роботи комісій, які створені з ініціативи або за участю органів місцевого самоврядування та/чи органів самоорганізації населення та членів правлінь об (єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, мають безперешкодно надаватися для ознайомлення цим представникам за їхнім зверненням.  
106. Скорочені звіти про результати проведених перевірок відповідності дотримання стандартів, норм, нормативів, правил в сфері житлово-комунальних послуг та висновки, отримані в результаті роботи комісій, які створені за ініціативи або за участі органів місцевого самоврядування або органів самоорганізації населення та членів правлінь об (єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, мають бути оприлюднені в засобах масової інформації в п (ятиденний строк.   -77- Атрошенко В.А.
Вилучити.  
Враховано    
107. Стаття 12. Сертифікація та ліцензування у сфері житлово-комунальних послуг   -78- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки всі ці особливості слід врегульовувати в ще чинному Декреті Кабінету міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію", або Законі України, який буде прийнятий на заміну цього Декрету.  
Відхилено   Стаття 10. Сертифікація та ліцензування у сфері житлово-комунальних послуг  
108. Для забезпечення дотримання вимог законодавства, а також державних стандартів, технічних регламентів, норм і правил фізичним та юридичним особам, які є або мають наміри стати виробниками або виконавцями житлово-комунальних послуг, видається сертифікат на право вироблення та/або виконання певних видів житлово-комунальних послуг.   -79- Атрошенко В.А.
Частину першу викласти в такій редакції: "Особи, які є або мають намір стати виробником або виконавцем житлово-комунальних послуг зобов'язані одержати відповідний сертифікат".  
Враховано редакційно . Редакційна правка  1. Для підтвердження відповідності дотримання вимог кодексів усталеної практики, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил фізичні та юридичні особи - виконавці певних видів житлово-комунальних послуг отримують сертифікат відповідності якості цих послуг згідно з законом.  
109. Сертифікат на право вироблення та/або виконання окремих видів житлово-комунальних послуг - документ, що підтверджує право та посвідчує кваліфікацію суб'єкта господарювання виробляти та виконувати певні види житлово-комунальних послуг, виданий у встановленому порядку.   -80- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 12 необхідно виключити, оскільки відповідно до статей 14 та 15 Господарського кодексу України, засобами державного регулювання у сфері господарської діяльності є лише ліцензування, патентування та квотування. А згідно з ст.16 Господарського кодексу України, сертифікація стосується не права займатись певною діяльністю, а якості продукції та послуг, і означає ідтвердження відповідності якості продукції та послуг вимогам стандартів.  
Враховано    
    -81- Беспалий Б.Я.
Після тексту "у встановленому" доповнити словом "законодавством".  
екст вилучено   
    -82- Атрошенко В.А.
Термін "сертифікат" винести в статтю 1  
екст вилучено   
110. Порядок видачі і позбавлення сертифікату, термін його дії та вичерпний перелік вимог до фізичних і юридичних осіб для здійснення певних видів житлово-комунальних послуг, які підлягають сертифікації, визначає центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.   -83- Резнік І.Й.
Частину третю статті "Сертифікація та ліцензування у сфері житлово-комунальних послуг" викласти в наступній редакції: "Порядок видачі і позбавлення сертифікату, термін його дії визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади".  
Враховано   2. Порядок видачі і позбавлення сертифіката, термін його дії, а також вичерпний перелік видів житлово-комунальних послуг, які підлягають сертифікації, встановлює Кабінет Міністрів України.  
111. Вичерпний перелік видів житлово-комунальних послуг, право на вироблення або виконання яких підлягє сертифікації затверджує Кабінет Міністрів України.   -84- Резнік І.Й.
Частину четверту статті "Сертифікація та ліцензування у сфері житлово-комунальних послуг" " викласти в наступній редакції: "Вичерпний перелік видів житлово-комунальних послуг, який підлягє сертифікації затверджує Кабінет Міністрів України".  
Враховано    
112. Певні види господарської діяльності у сфері житлово-комунальних послуг підлягають ліцензуванню відповідно до закону.   -85- Кармазін Ю.А.
Слід виключити, оскільки ліцензування діяльності у сфері житлово-комунальних послуг не передбачене у другій частини статті 2 "Сфера дії Закону" Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", третьою частиною якої встановлено, що "Види господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, які не включені до переліку видів господарської діяльності, встановленого статтею 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню."  
Відхилено Ст.9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачає ліцензування (п. 21 ст.9)  3. Певні види господарської діяльності у сфері житлово-комунальних послуг підлягають ліцензуванню відповідно до закону.  
113. Стаття 12. Громадські слухання та громадський контроль   -86- Кармазін Ю.А.
Слід виключити, тому, що чинним нормативно-правовими актами вже врегульовано питання проведення громадських слухань, як на рівні територіальних громад, так і за ініціативою громадських об'єднань, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в межах їх компетенції і немає необхідності приймати спеціальне тимчасове положення для проведення громадських слухань у питаннях надання житлово-комунальних послуг. Тим більше, що не виписаний механізм ефективного впливу громадськості на зміст рішень органів місцевого самоврядування з питань житлово-комунальних послуг законопроект і не стане після прийняттям цього законопроекту як закону визначальним фактором для органів місцевого самоврядування при прийнятті відповідних рішень.  
Враховано частково Вилучено другу і третю частини та внесено правки в текст  Стаття 11. Громадські слухання та громадський контроль у сфері житлово-комунальних послуг  
114. Громадські слухання проводяться у порядку, визначеному статутом територіальної громади.   -87- Гавриш С.Б.
У статті 12 доцільно більш чітко прописати механізм впливу громадськості на вирішення питань у сфері житлово-комунальних послуг, в тому числі порядок прийняття Тимчасового положення про роботу з органами самоорганізації населення та членами правління об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо у сфері житлово-комунального господарства.  
Враховано редакційно Редакційна правка  1. Громадські слухання у сфері житлово-комунальних послуг проводяться в порядку, визначеному статутом територіальної громади.  
115. До визначення такого порядку статутом територіальної громади органи місцевого самоврядування затверджують за поданням виконавчого органу тимчасове положення про роботу з органами самоорганізації населення та членами правління об (єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо у сфері житлово-комунального господарства.   -88- Беспалий Б.Я.
Після тексту "затверджують за поданням" доповнити словом "свого".  
екст вилучено   
116. Тимчасове положення визначає права, обов (язки та відповідальність сторін відповідно до законів з врахуванням конкретних умов відповідного населеного пункту.       
117. З метою забезпечення прав населення на отримання інформації щодо дотримання вимог законодавства, а також державних стандартів, норм і правил у сфері житлово-комунального господарства органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень:      2. З метою забезпечення прав населення на отримання інформації щодо дотримання вимог законодавства, а також стандартів, нормативів, норм і правил у сфері житлово-комунальних послуг органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень:  
118. інформують населення через засоби масової інформації про стан та плани (проекти) розвитку (реформування) житлово-комунального господарства відповідного населеного пункту не рідше одного разу на рік;   -89- Беспалий Б.Я.
Текст "проекти) розвитку (реформування)" замінити текстом ", проекти розвитку чи реформування".  
Враховано Редакційна правка  1) не менше одного разу на рік через засоби масової інформації інформують населення про стан та плани, проекти розвитку, реформування житлово-комунального господарства відповідного населеного пункту;  
119. залучають представників органів самоорганізації населення та членів правлінь об (єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, які зареєстровані у встановленому порядку до участі в обговоренні стану та планів (проектів) розвитку (реформування) житлово-комунального господарства відповідного населеного пункту;   -90- Беспалий Б.Я.
Текст "(проектів) розвитку (реформування)" замінити текстом ", проектів розвитку чи реформування". Вилучити текст "які зареєстровані у встановленому порядку".  
Враховано частково   2) залучають представників органів самоорганізації населення та членів правлінь об (єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, які зареєстровані в установленому порядку, до участі в обговоренні стану та планів, проектів розвитку, реформування житлово-комунального господарства відповідного населеного пункту;  
120. готують пропозиції щодо погодження інтересів територіальних громад та виробників і виконавців житлово-комунальних послуг у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань визначення потреби територіальної громади в цих послугах, їх кількості, якості та вартості.      3) готують пропозиції органам місцевого самоврядування щодо погодження інтересів територіальних громад та виконавців/виробників у разі виникнення розбіжностей при визначенні потреби територіальної громади в цих послугах, їх кількості, якості та вартості.  
121. За результатами громадських обговорень або роботи з органами самоорганізації населення та членами правління об (єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо органи місцевого самоврядування приймають рішення.      3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.  
122. Стаття 13. Аудит в сфері житлово-комунальних послуг.   -91- Беспалий Б.Я.
Вилучити і замінити іншою статтею про контроль за цінами та тарифами на житлово-комунальні послуги. Опрацювати це спільно з Комітетом з фінансів та банківської діяльності. Обгрунтування. Аудит - це незалежна, позавідомча перевірка фінансового стану суб'єктів господарської діяльності, зокрема правильності платежів до бюджету, інших обов'язкових платежів. Аудиторська діяльність регулюється с Стаття , частина, пункт пеціальним законодавством, зокрема законом "Про аудит і аудиторську діяльність". Тому наповнювати це поняття принципово іншим змістом є некоректним і недоцільним. Натомість пропонується включити статтю про контроль за цінами і тарифами в галузі.  
Враховано    
    -92- Кармазін Ю.А.
Виключити, в зв'язку з її недоцільністю і тим що, згідно частині 2 статті 13 Закону України "Про ціни і ціноутворення" "Контроль за додержанням державної дисципліни цін здійснюється органами, на які ці функції покладено Урядом України." А частиною 3 цієї ж статті "Підприємства, організації та інші юридичні і фізичні особи мають право оскаржити до суду порушення цін з боку державних органів, підприємств, організацій, кооперативів та інших юридичних І фізичних осіб і вимагати відшкодування завданих їм збитків у випадках реалізації їм товарів та послуг з порушенням вимог чинного законодавства."  
Враховано    
123. Аудит у сфері житлово-комунальних послуг - це комплексна незалежна перевірка, що відбувається шляхом збирання і об'єктивного оцінювання доказів для встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.   -93- Атрошенко В.А.
Винести в статтю 1, як терміни.  
екст вилучено   
    -94- Горбаль В.М.
"Аудит у сфері житлово-комунальних послуг - це комплексна незалежна перевірка якості та кількості наданих житлово-комунальних послуг, що відбувається шляхом збирання і об'єктивного оцінюваний доказів для встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги"  
екст вилучено   
124. Аудитор у сфері житлово-комунальних послуг - особа, яка у встановленому порядку отримала свідоцтво на право здійснення аудиту у сфері житлово-комунальних послуг.   -95- Атрошенко В.А.
Винести в статтю 1, як терміни.  
екст вилучено   
125. Свідоцтво на право здійснення аудиту у сфері житлово-комунальних послуг - документ, що підтверджує достатній освітньо-кваліфікаційний, фаховий рівень особи для самостійного проведення аудиту.   -96- Атрошенко В.А.
Винести в статтю 1, як терміни.  
екст вилучено   
126. Аудиторська діяльність в сфері житлово-комунальних послуг проводиться фізичними особами, які пройшли підготовку за базовим курсом аудитора, отримали відповідні кваліфікаційні документи та працюють у складі юридичної особи, яка є суб'єктом аудиторської діяльності або самостійно набули статусів суб'єкта підприємницької діяльності та суб'єкта аудиторської діяльності.   -97- Атрошенко В.А.
Викласти в наступній редакції: "Для проведення аудиту можуть залучатись фізичні/юридичні особи - суб'єкти аудиторської діяльності".  
екст вилучено   
127. Аудит проводиться за ініціативою споживача, виконавця, виробника житлово-комунальних послуг або органу регулювання тарифів у сфері житлово-комунальних послуг та на підставі укладеного договору.       
128. Підприємства, організації, установи незалежно від форми власності зобов'язані надати необхідну інформацію для проведення аудиту.       
129. Звіт про проведення аудиту у сфері житлово-комунальних послуг підписується аудитором та керівником суб'єкта аудиторської діяльності.       
130. Контроль за діяльністю аудиторів в сфері житлово-комунальних послуг покладається на центральний орган виконавчої влади в галузі житлово-комунального господарства.   -98- Атрошенко В.А.
Вилучити  
Враховано    
131. Порядок підготовки аудиторів та отримання необхідних документів, перелік кваліфікаційних вимог встановлюється законом.   -99- Атрошенко В.А.
Вилучити  
Враховано    
    -100- Гавриш С.Б.
У останньому абзаці статті 13 після слів "кваліфікаційних вимог" додати слова "до аудиторів".  
екст вилучено   
132. РОЗДІЛ ІV. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ НАДАННЯ   -101- Мигович І.І.
Розділ ІV повинен бути головним  
Враховано редакційно   РОЗДІЛ ІV ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ НАДАННЯ  
133. Стаття 14. Класифікація житлово-комунальних послуг      Стаття 12. Класифікація житлово-комунальних послуг  
134. Житлово-комунальні послуги поділяються на відповідні класи залежно від:      1. Житлово-комунальні послуги поділяються за:  
135. функціонального призначення;      1) функціональним призначенням;  
136. порядку затвердження цін і тарифів.      2) порядком затвердження цін/тарифів.  
137. Стаття 15. Розподіл житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення      Стаття 13. Розподіл житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення  
138. Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на:      1. Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на:  
139. комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення твердих та рідких побутових відходів тощо);      1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);  
140. послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, освітлення місць загального користування, поточний ремонт тощо);   -102- Атрошенко В.А.
Перед словами "поточний ремонт тощо" вставити фразу наступного змісту: "санітарне та технічне обслуговування".  
Враховано Редакційна правка  2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);  
141. послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);      3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);  
142. послуги з капітального ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна елементів конструкцій та мереж, реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).   -103- Атрошенко В.А.
Фразу "заміна елементів" замінити на "заміна та підсилення зношених елементів".  
Враховано редакційно   4) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).  
143. Вичерпні переліки житлово-комунальних послуг та їх склад залежно від функціонального призначення визначає центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.   -104- Кармазін Ю.А.
Вилучити. Надання в частині 2 статті 15 "Розподіл житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення" права центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства визначати вичерпні переліки житлово-комунальних послуг та їх склад залежно від функціонального призначення, означатиме, що право користувача не отримання послуги, яка йому необхідна, і може бути надана виробником, або виконавцем, може бути обмежене, із-за формальної відсутності назви цієї послуги в цьому переліку. А не із-за неможливості її надання.  
Враховано редакційно   2. Примірні переліки житлово-комунальних послуг та їх склад залежно від функціонального призначення визначаються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.  
144. Стаття 16. Розподіл послуг за порядком затвердження цін і тарифів   -105- Кармазін Ю.А.
Виключити оскільки унормування цих питань треба передбачити в Житловому кодексі та Законі України "Про ціни і ціноутворення".  
Відхилено Редакційна правка  Стаття 14. Розподіл житлово-комунальних послуг за порядком затвердження цін/тарифів  
145. Залежно від порядку затвердження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги поділяються на три групи:      1. Залежно від порядку затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вони поділяються на три групи:  
146. перша група - які затверджують спеціально уповноважені органи виконавчої влади;   -106- Атрошенко В.А.
Додати фразу наступного змісту: " (житлово-комунальні послуги, що є життєво необхідними)".  
Враховано редакційно в наступній статті  1) перша група - житлово-комунальні послуги ціни/тарифи на які затверджують спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади;  
147. друга група - які затверджують органи місцевого самоврядування;   -107- Атрошенко В.А.
Додати фразу такого змісту: "житлово-комунальні послуги, що надаються об'єктами, які перебувають у комунальній власності таких територіальних громад"  
Враховано редакційно   2) друга група - житлово-комунальні послуги ціни/тарифи на які затверджують органи місцевого самоврядування для надання на відповідній території;  
148. третя група - які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).      3) третя група - житлово-комунальні послуги ціни/тарифи на які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).  
149. Ціни і тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій формуються та затверджуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.   -108- Беспалий Б.Я.
Наприкінці доповнити текстом ", визначених законом".  
Враховано   2. Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і затверджуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених законом.  
150. На всі інші послуги ціни і тарифи визначаються виключно за договором.       
151. Стаття 17. Мінімальні нормативи житлово-комунальних послуг   -109- Атрошенко В.А.
Всі слова "нормативи" замінити на слово "норми", бо саме така термінологія визначена статтею 1.  
Враховано   Стаття 15. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг  
    -110- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 17 оскільки унормування цих питань треба передбачити в Житловому кодексі, тим більше що вона відсилає до рішень інших органів влади. Наприклад її частина 2 говорить, що "мінімальні нормативи житлово-комунальних послуг визначають мінімальний перелік, мінімальні вимоги до кількості та якості послуг та затверджуються Кабінетом Міністрів України". Крім того мінімальні нормативи житлово-комунальних послуг можуть бути частиною державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування, встановлення яких передбачено у ст.9 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".  
Відхилено    
152. Мінімальні нормативи встановлюються з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог проживання людей, та їх перебування в приміщеннях, забезпечення технічних вимог до експлуатації будинку (споруди), підтримання несучої спроможності конструкцій та експлуатаційних характеристик внутрішньобудинкових мереж і систем.      1. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг установлюються з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог проживання людей та їх перебування в приміщеннях, забезпечення технічних вимог до експлуатації будинку (споруди), підтримання несучої спроможності конструкцій та експлуатаційних характеристик внутрішньобудинкових мереж і систем.  
153. Мінімальні нормативи житлово-комунальних послуг визначають мінімальний перелік, мінімальні вимоги до кількості та якості послуг та затверджуються Кабінетом Міністрів України.      2. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг визначають мінімальний перелік, мінімальні вимоги до кількості та якості житлово-комунальних послуг і затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
154. До переліку мінімально необхідних житлово-комунальних послуг не можуть включатись послуги, ціни і тарифи на які визначаються виключно за договором.   -111- Гавриш С.Б.
 
Відхилено без слова "на" норма втрачає зміст  3. До переліку мінімально необхідних житлово-комунальних послуг не можуть включатися послуги, ціни і тарифи на які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).  
155. Стаття 18. Порядок надання житлово-комунальних послуг   -112- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 18 оскільки унормування цих питань треба передбачити в Житловому кодексі, тим більше що це не вирішується в цій статті, а є лише відсилка до рішень інших органів влади. Наприклад до рішень відповідних органів місцевого самоврядування або місцевих державних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади.  
Відхилено Чинна структура Житлового кодексу Української РСР не передбачає відповідної частини, а Житловий кодекс України ще не прийнятий.  Стаття 16. Порядок надання житлово-комунальних послуг  
    -113- Гавриш С.Б.
Назву статті 18 викласти у наступній редакції: "Режим надання житлово-комунальних послуг".  
Відхилено зміст статті ширший за зміст першої частини.   
156. Режим надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства.   -114- Козаченко О.О.
Частину 1 статті 18 викласти в наступній редакції: „Режим надання житлово-комунальних послуг, їх, якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору, які не можуть суперечити чинному законодавству України."  
Враховано редакційно   1. Порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства.  
157. Вимоги щодо кількісних та якісних показників житлово-комунальних послуг визначаються договором відповідно до державних стандартів, технічних регламентів, норм і правил.   -115- Резнік І.Й.
У статті "Порядок надання житлово-комунальних послуг" вилучити частину другу як таку, що дублює зміст частини першої.  
Немає висновку    
158. Склад житлово-комунальних послуг, що надаються споживачу, залежить від рівня благоустрою відповідного будинку (споруди).   -116- Атрошенко В.А.
Слово "Склад" замінити на "Перелік"  
Враховано   2. Перелік житлово-комунальних послуг, що надаються споживачу, залежить від рівня благоустрою відповідного будинку (споруди).  
    -117- Атрошенко В.А.
Після частини третьої додати частину такого змісту: "В разі застосування перерви в наданні послуг, виконавець/виробник зобов'язаний повідомити про таку перерву споживача, не пізніше ніж за 10 днів (за винятком перерви, що спричинила непереборна сила). В повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг".  
Враховано редакційно в частині 5   
159. Комунальні послуги надаються споживачу безперебійно за винятком часу перерв на:   -118- Козаченко О.О.
Пункт перший частини 4 статті 18 викласти в наступній редакції: "Комунальні послуги надаються споживачу безперебійно за винятком часу перерв на:- проведення виконавцем не частіше 2 рази на рік планових ремонтних і профілактичних робіт; Укласти схвалений в установленому порядку органами захисту прав споживачів, будинкового, вуличного, квартального органу самоорганізації населення або правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, молодіжного житлового комплексу, тощо договір на отримання житлово-комунальних послуг".  
Враховано частково У відповідних частинах статті  3. Комунальні послуги надаються споживачу безперебійно за винятком часу перерв на:  
160. проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем за погодженням із відповідними органами місцевого самоврядування або місцевими державними адміністраціями згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонту та іншими нормативними документами;      1) проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативними документами;  
161. міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається органами місцевого самоврядування виходячи з кліматичних умов, згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, правилами користування та іншими нормативними документами;      2) міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями, виходячи з кліматичних умов, згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами;  
162. ліквідацію наслідків, пов'язаних з дією непереборної сили.      3) ліквідацію наслідків, пов'язаних з дією непереборної сили.  
163. В разі перевищення встановлених термінів, за винятком настання форс-мажорних обставин, виробник/виконавець житлово-комунальних послуг несе відповідальність, визначену чинним законодавством.      4. У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов'язаний повідомити через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніше ніж за 10 днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг. 5. У разі перевищення встановлених термінів, за винятком настання форс-мажорних обставин, виконавець/виробник несе відповідальність згідно із законом.  
164. Місцеві органами виконавчої влади або органи місцевого самоврядування за погодженням з центральними органами виконавчої влади за участю громадських організацій мають право тимчасово уточнювати параметри та нормативи споживчих властивостей, режими надання житлово-комунальних послуг і встановлювати гарантований рівень якості з урахуванням технічних можливостей підприємств, кліматичних та інших місцевих умов.   -119- Резнік І.Й.
У статті "Порядок надання житлово-комунальних послуг" передостанню частину викласти у такій редакції "Місцеві органами виконавчої влади або органи місцевого самоврядування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України мають право тимчасово визначати інші норми споживання, режими надання та якості житлово-комунальних послуг з урахуванням технічних можливостей підприємств, кліматичних та інших місцевих умов"  
Враховано   6. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, мають право тимчасово визначати інші норми споживання, якості та режими надання житлово-комунальних послуг з урахуванням технічних можливостей підприємств, кліматичних та інших місцевих умов.  
165. Рішення з обмеження кількісних і якісних показників надання житлово-комунальних послуг встановлюються на визначений термін, який не може перевищувати один рік.   -120- Горбаль В.М.
Виключити.  
Відхилено   7. Термін дії рішення щодо обмеження інших параметрів та нормативів споживчих властивостей, режимів надання житлово-комунальних послуг не може перевищувати один рік.  
    -121- Пустовойтенко В.П.
У статті "Порядок надання житлово-комунальних послу" останню частину викласти в такій редакції: "Термін дії рішення щодо обмеження інших параметрів та нормативів споживчих властивостей, режимів надання житлово-комунальних послуг не може перевищувати один рік".  
Враховано    
166. Стаття 19. Доступ в приміщення для ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, перевірки показання засобів обліку   -122- Кармазін Ю.А.
По-перше. Всі питання обслуговування приміщень і відповідальності за обмеження доступу у випадку аварій, вирішуються угодами, а форма і обсяги відповідальність за їх невиконання, вже унормована чинними Кодексами і законами. По-друге. В Конституції є стаття 30, як вказує, що "Кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Спроба дати дозвіл на проникнення до житлового приміщення, із посиланням на частину 3 цієї статті Конституції України "У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку." Є неправильною, оскільки там мова, із зрозумілих причин, йдеться про огляд і обшук, а не ремонт та усунення неполадок.  
Враховано редакційно   Стаття 17. Порядок доступу до житла та іншого володіння для ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, перевірки показань засобів обліку  
167. Споживач зобов'язаний забезпечити доступ до мережі, арматури, приладів обліку, розподільчих систем представників виконавця або виробника житлово-комунальних послуг за наявності у них відповідного посвідчення:      1. Споживач зобов'язаний забезпечити доступ до мережі, арматури, засобів обліку, розподільчих систем представників виконавця/виробника за наявності в них відповідного посвідчення:  
168. для ліквідації аварій - цілодобово;      1) для ліквідації аварій - цілодобово;  
169. для усунення неполадок, що унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам - цілодобово;       
170. для усунення порушень, несправностей санітарно-технічного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних оглядів - згідно з умовами договору.   -123- Горбаль В.М.
"для зняття контрольних показників приладів обліку - згідно з істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг"  
Враховано редакційно в абзаці 2) частини першої  2) для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних та профілактичних оглядів, зняття контрольних показників засобів обліку тощо - згідно з істотними умовами договору;  
171. Працівники виконавця послуг та виробника житлово-комунальних послуг повинні поважати права споживачів, відвідувати та перебувати у приміщеннях де розташоване обладнання, перевірка, ремонт, огляд якого відбувається.      2. Працівники виконавця/виробника повинні поважати права споживачів, відвідувати та перебувати у приміщеннях, де розташоване обладнання, перевірка, ремонт, огляд якого відбувається.  
172. Якщо споживач відсутній та при цьому не має можливості зв'язатися з ним з метою його негайного прибуття до приміщення або він відмовляється допустити у займані ним приміщення представників виконавця або виробника житлово-комунальних послуг та при цьому є об'єктивні підстави вважати, що аварія, неполадки, що унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам відбулися саме у цих приміщеннях, доступ у приміщення відбувається без отримання згоди споживача (несанкціонований доступ).   -124- Пустовойтенко В.П.
Доповнити статтю "Доступ в приміщення для ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, перевірки показання засобів обліку" нормою такого змісту "У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна може бути здійснене проникнення до житла чи до іншого володіння особи для проведення в них огляду та ліквідації аварій без отримання згоди споживача (несанкціонований доступ)".  
Враховано редакційно Редакційна правка  3. У невідкладних випадках, пов'язаних із урятуванням життя людей та майна, може бути здійснене проникнення до житла та іншого володіння особи для проведення в них огляду та ліквідації аварій без отримання згоди споживача (несанкціонований доступ) у порядку, встановленому цією статтею. 4. Якщо споживач відсутній і при цьому немає можливості встановити зв'язок із ним з метою його негайного прибуття до приміщення або він відмовляється допустити в займані ним приміщення представників виконавця/виробника і при цьому є об'єктивні підстави вважати, що аварія, неполадки, які унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам, відбулися саме в цих приміщеннях, - доступ у приміщення відбувається без отримання згоди споживача (несанкціонований доступ).  
173. Представник виконавця/виробника житлово-комунальних послуг попереджає споживача, який присутній та відмовляється допустити у приміщення, про здійснення несанкціонованого доступу.      5. Представник виконавця/виробника попереджає споживача, який присутній, але відмовляється допустити до житла та іншого володіння, про здійснення несанкціонованого доступу.  
174. Під час здійснення несанкціонованого доступу повинні бути присутні: представник виконавця/виробника житлово-комунальних послуг, представник балансоутримувача, представник управителя, двоє споживачів із суміжних приміщень, представник органів внутрішніх справ, аварійно-ремонтна бригада.   -125- Гавриш С.Б.
У статті 19 перелік осіб, які повинні бути присутні під час здійснення несанкціонованого доступу, викласти у наступному вигляді: "представник виконавця/виробника житлово-комунальних послуг, представник балансоутримувача, представник управителя, споживач із суміжного приміщення, представник органів внутрішніх справ, аварійно-ремонтна бригада".  
Враховано редакційно   6. Під час здійснення несанкціонованого доступу і до повного завершення робіт, визначених частиною сьомою цієї статті повинні бути присутні: представник виконавця/виробника, представник балансоутримувача/управителя, органів внутрішніх справ, аварійно-ремонтної бригади та споживач з будь-якого із суміжних приміщень.  
175. Під час несанкціонованого доступу на аварійно-ремонтну бригаду покладаються наступні обов'язки:      7. Під час несанкціонованого доступу на аварійно-ремонтну бригаду покладаються такі обов'язки:  
176. забезпечення доступу у приміщення, шляхом порушення конструктивної цілісності вхідних дверей або вікон у приміщенні після погодження своїх дій з іншими учасниками несанкціонованого доступу;      1) забезпечення доступу в приміщення шляхом порушення конструктивної цілісності вхідних дверей або вікон у приміщенні після погодження своїх дій з іншими учасниками несанкціонованого доступу;  
177. здійснення огляду місця аварії, неполадки, що унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам;      2) здійснення огляду місця аварії, неполадки, що унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам;  
178. проведення ремонтних та відновлювальних робіт;      3) проведення ремонтних та відновлювальних робіт;  
179. відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон приміщення, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу та проведення ремонтних та відновлювальних робіт.   -126- Атрошенко В.А.
Додати фразу наступного змісту: "протягом доби з часу проведення несанкціонованого доступу".  
Враховано редакційно   4) термінове відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон приміщення, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу, і проведення ремонтних та відновлювальних робіт, але не більше ніж протягом доби з часу проведення несанкціонованого доступу; 5) дотримання прав громадян, які проживають у цих приміщеннях, мінімізація негативних наслідків несанкціонованого доступу, зокрема щодо їх майна та обмеження доступу лише приміщеннями, необхідними для проведення робіт.  
    -127- Горбаль В.М.
"дотримання прав громадян, які проживають у цих приміщеннях, та мінімізації негативних наслідків несанкціонованого доступу, зокрема щодо їх майна, та обмеження доступу лише необхідними для проведення . робіт приміщеннями"  
Враховано    
180. Представник виконавця житлово-комунальних послуг складає акт про проведення несанкціонованого доступу, акт про проведення ремонтних та відновлювальних робіт, які підписуються всіма учасниками несанкціонованого доступу. У актах обов'язково відмічаються: підстави для несанкціонованого доступу, відмітка про попередження споживача із зазначенням часу та осіб, яки вели переговори із споживачем, причина та місце виникнення аварії, неполадки, перелік виконаних робіт, прізвища, ім'я, по-батькові та посади учасників несанкціонованого доступу. Оригінали складених актів зберігаються у виконавця житлово-комунальних послуг, іншим учасникам несанкціонованого доступу видаються завірені печаткою виконавця копії.      8. Представник виконавця/виробника складає акти про проведення несанкціонованого доступу та про проведення ремонтних та відновлювальних робіт, які підписуються всіма учасниками несанкціонованого доступу. В актах обов'язково зазначаються: підстави для несанкціонованого доступу, відмітка про попередження споживача із зазначенням часу та осіб, які вели переговори із споживачем, у разі, якщо вони були проведені, причина та місце виникнення аварії, неполадки, перелік виконаних робіт, прізвище, ім'я, по батькові та посади учасників несанкціонованого доступу. Оригінали складених актів зберігаються у виконавця/виробника, іншим учасникам несанкціонованого доступу видаються копії, завірені печаткою виконавця.  
181. Представник виконавця опечатує відновлені двері, вікна власною печаткою та ставить підпис, час і дату.      9. Представник виконавця/виробника опечатує відновлені двері, вікна власною печаткою та ставить підпис, час і дату.  
182. Матеріальну та моральну шкоду нанесену в результаті проведення несанкціонованого доступу та інші витрати, понесені під час здійснення ремонтних та відновлювальних робіт відшкодовує сторона з вини якої сталася аварія або неполадка.   -128- Горбаль В.М.
Виключити.  
Враховано    
183. Стаття 20. Оформлення претензій споживачів до виконавців послуг      Стаття 18. Оформлення претензій споживачів до виконавців  
184. У разі порушення виконавцем послуг умов договору споживач викликає його представника для складання та підписання акта претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.   -129- Кармазін Ю.А.
Викласти її окремі частини в такій редакції, змінивши подальшу нумерацію частин статті: "У разі порушення виконавцем послуг умов ; договору споживач викликає представника виконавця послуг для усунення порушень умов договору. Споживач складає акта-претензію споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо та звертається до суду. Споживач має право, при бажанні досудового вирішення спору шляхом задоволення пред'явленої споживачем претензії, викликати представника виконавця послуг для складання та підписання акта-претензїї споживача. Представник виконавця послуг повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше 3 годин з моменту виклику, а у випадку протікання або не подачі води, опалення, електроенергії, газу, з'явиться терміново."  
Враховано частково   1. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. 2. Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше терміну, визначеного договором.  
185. Акт - претензія складається споживачем та представником виконавця послуг і скріплюється їх підписами. У разі неприбуття представника виконавця послуг у погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта, він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як три споживачі, що проживають у будинку, або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або правління об (єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, молодіжного житлового комплексу тощо.   -130- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "Акт - претензія складається і підписується споживачем. За бажанням споживача акт-претензію можуть також підписувати і інші особи, в тому числі і ті, що проживають у будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення, правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, молодіжного житлового комплекс, представник виконавця послуг тощо. Не поява представника виконавця послуг на виклик споживача послуг, ухилення або відмова від підписання акту-претензії, тягне за собою притягнення винної в цьому посадової та службової особи представника виконавця послуг до відповідальності в порядку передбаченому Законом." Подібна норма примусить виконавця послуг забезпечувати швидке прибуття свого представника для складання акту, оскільки в іншому випадку, при розгляді позову в судовому порядку, він буде нести повну матеріальну відповідальність за нанесену шкоду. Можливість складати акт, або іншим чином документувати для суду чи виконавця послуг порушення виконавцем послуг умов договору зможе і споживач, який живе у приватному будинку, або який, з якихось причин, не може, забезпечити участь у складання акту інших осіб.  
Враховано редакційно Законом не передбачено притягнення до відповідальності за подібні порушення.  3. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.  
186. Акт - претензія споживача подається виконавцю послуг, який у п'ятиденний строк вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану відмову в задоволенні його претензій.   -131- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "Виконавець послуг, зобов'язаний не пізніше ніж у триденний строк з моменту подачі йому акту - претензії споживача вирішити питання про перерахунок платежів або видати споживачу письмово обґрунтовану відмову в задоволенні мого претензій."  
Враховано редакційно Дотримання запропонованого строку у 3 дні складно, а його недотримання автоматично робить виконавця порушником Закону.  4. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.  
187. Виконавець послуг може відмовити в задоволенні претензій споживача щодо відхилення показників у наданні послуг згідно з умовами договору на підставі даних реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих відповідними органами Держстандарту, та аналізу якості води на підставі проб, узятих безпосередньо відповідними органами санітарно-епідемічного нагляду.   -132- Кармазін Ю.А.
Вилучити, оскільки не має потреби встановлювати Законом не вичерпний перелік підстав для відмови. Враховуючи ще й право споживача звертатися до суду, який після вивчення причин позову, може знайти інші підстави.  
Враховано Редакційна правка  5. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.  
    -133- Гавриш С.Б.
У статті 20 викликає сумнів доцільність застосування акту-претензії для досудового вирішення спору про надання житлово-комунальних послуг.  
Враховано редакційно    
188. Аналіз якості води здійснюється за рахунок ініціатора проведення аналізу.   -134- Атрошенко В.А.
Вилучити  
Враховано   6. У разі встановлення за результатами аналізу факту погіршення нормованих показників якості води, витрати споживача, які він здійснив при оплаті вартості проведення аналізу води, підлягають компенсації за рахунок виконавця/виробника.  
    -135- Кармазін Ю.А.
Вилучити  
Враховано    
    -136- Горбаль В.М.
"У разі встановлення за результатами аналізу факту погіршення показників якості води, витрати споживача, понесені ним по оплаті вартості проведення аналізу води, підлягають компенсації за рахунок виконавця житлово-комунальних послуг."  
Враховано редакційно    
189. РОЗДІЛ V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ   -137- Мигович І.І.
Об'єднати права та обов'язки виконавців і виробників послуг.  
Відхилено б (єднання в одну статтю прав та обов'язків виконавців і виробників послуг призведе до плутанини  РОЗДІЛ V ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ, ВИКОНАВЦІВ, ВИРОБНИКІВ  
    -138- Резнік І.Й.
Назву розділу V. викласти в наступній редакції: "Права та обов'язки споживачів, виконавців, виробників. житлово-комунальних послуг" і привести у відповідність до нього зміст наступної статті.  
Враховано    
190. Стаття 21. Учасники відносин у сфері житлово-комунальних послуг   -139- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки ці питання вирішені у вже існуючих законах. І немає необхідності дублювати їх в спеціальному законі.  
Відхилено снуючі закони охоплюють лише окремі підгалузі, а цей Закон регулює відносини у всій сфері житлово-комунальних послуг Редакційна правка  Стаття 19. Учасники договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг  
191. Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: споживач, виконавець, виробник.      1. Відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.  
192. Відносини між учасниками у сфері житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.      2. Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець, виробник.  
193. Виробник житлово-комунальних послуг може бути виконавцем цих послуг.      3. Виробник може бути виконавцем цих послуг.  
194. Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які в залежності від цивільно-правових угод, можуть бути споживачем або виконавцем або виробником.      4. Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або виробником.  
195. Виробник житлово-комунальних послуг, який займає монопольне або домінуюче становище на певній території не може при наявності технічної можливості відмовити в укладенні договору на реалізацію цієї послуги виконавцю чи споживачу.   -140- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки не визначеність критеріїв, що таке монопольне або домінуюче становище на певній території, буде створювати колізії, коли виробник послуг буде посилатися на право відмовити в укладенні договору оскільки він не займає монопольне або домінуюче становище на певній території.  
Враховано    
    -141- Горбаль В.М.
Після статті 21 розділу V додати статтю 21-1 у такій редакції: "Стаття 21-1. Договірні відносини між виробником/виконавцем та споживачем житлово-комунальних послуг" Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: найменування сторін; предмет договору; вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг; порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги; порядок перерахунків за відхилення від встановлених норм, нормативів і стандартів та умов договору; права та обов'язки сторін; порядок контролю та звіту сторін; порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг; визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виробника/виконавця споживачу; порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту); умови доступу в квартиру, приміщення для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників приладів обліку; порядок здійснення ремонту; відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору; порядок вирішення спорів; перелік форс-мажорних обставин; строк дії договору; умови зміни, пролонгації, припинення дії договору; дата і місце укладення договору. Крім істотних, договір може містити інші умови за згодою сторін. Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту укладання. У разі, якщо виконавець житлово-комунальної послуги не є її виробником, то відносини між ним та виробником регулюється окремим договором, який укладається відповідно до вимог цієї статті. Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією з сторін. У разі відмови споживача від користування послугою виробника/виконавця, він має право розірвати договір згідно із Типовими умовами цих договорів, затвердженими Кабінетом Міністрів України."  
Враховано редакційно у розділі VІ. "Договірні відносини у сфері житлово-комунальних послуг"   
196. Стаття 22. Права та обов'язки споживача житлово-комунальних послуг   -142- Атрошенко В.А.
Ввести нумерацію підпунктів  
Враховано   Стаття 20. Права та обов'язки споживача  
197. Споживач житлово-комунальних послуг має право:   -143- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "1. Споживачу житлово-комунальних послуг:"  
Враховано редакційно   1. Споживач має право:  
198. одержувати житлово-комунальні послуги згідно з визначеними договорами обсягами, вчасно та відповідної якості;   -144- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "1) житлово-комунальні послуги надаються згідно з визначеними договорами обсягами, у встановлені терміни та відповідної якості;"  
Враховано частково Редакційна правка  1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору;  
199. одержувати у встановленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;   -145- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "2) передається вся необхідна інформацію про перелік житлово- комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, та зміни умов договору тощо"  
Враховано редакційно . Редакційна правка  2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;  
200. на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;   -146- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "3) відшкодовуються збитків, завдані його майну та (або) приміщенню, шкода, заподіяні його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;"  
Враховано частково   3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;  
201. на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;   -147- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "4) забезпечується виконавцем послуг усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;"  
Враховано частково   4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;  
202. на зменшення розміру плати за надані послуги у разі зменшення їх кількості або погіршення їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;   -148- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "5) забезпечується обов'язок сплати лише за надані послуги, які передбачені договором та зменшення сплати у разі зменшення їх кількості або погіршення їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;"  
Враховано частково   5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;  
203. на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;   -149- Ландик В.І.
Доповнити підпункт текстом ", а також за період відсутності послуг з холодного, горячого водопостачання, водовідведення, газопостачання по причинам, зазначеним в абзаці четвертому статті 18 цього Закону."  
Враховано редакційно   6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
    -150- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "6) надається право не сплачувати вартість житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та (або)членів його сім'ї;"  
Враховано редакційно    
204. отримувати від виконавця житлово-комунальних послуг штраф, у розмірі визначеному договором або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварі йно-відновлювальних робіт;   -151- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "7) виконавцем житлово-комунальних послуг виплачується компенсація за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт, у розмірі визначеному договором, рішенням суду або законом;"  
Враховано частково   7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;  
205. на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг.   -152- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "8) виконавець послуг забезпечує можливість перевірки кількості та якості житлово-комунальних послуг."  
Враховано частково   8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 2. Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.  
    -153- Круць М.Ф.
Виписати механізм, який би забезпечував реалізацію права споживача на перевірку якості житлово-комунальних послуг.  
Враховано редакційно    
    -154- Кармазін Ю.А.
Додати пункт 9 частини 1 статті 22 в такій редакції: "9) виконавець послуг забезпечує за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли, з ладу не з вини споживача житлово-комунальних послуг." Додати пункт 10 частини 1 статті 22 в такій редакції: "10) необхідні йому житлово-комунальні послуги надаються: тільки на підставі укладеного договору."  
Враховано редакційно    
206. Споживач житлово-комунальних послуг зобов'язаний:   -155- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "2. Обов'язок споживача житлово-комунальних послуг:"  
Відхилено Запропонована зміна не впливає на зміст, але потребує значних редакційних змін.  3. Споживач зобов'язаний:  
207. укласти договір на отримання житлово-комунальних послуг;   -156- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки він включається в частину 1, та змінити подальшу нумерацію пунктів цієї частини.  
Відхилено   1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;  
    -157- Горбаль В.М.
"укласти договір на отримання житлово-комунальних послуг у разі надання йому відповідної пропозиції виконавцем або виробником цих послуг;".  
Враховано редакційно    
208. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов (язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;   -158- Козаченко О.О.
Викласти пункт у наступній редакції: „Своєчасно повідомляти виконавця житлово-комунальних послуг про виявлені неполадки і нести витрати по їх, полагодженню у випадку, якщо вони виникли з власної вини".  
Враховано редакційно   2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов (язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;  
    -159- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;"  
Враховано редакційно    
209. забезпечувати цілісність приладів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;      3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;  
210. за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;      4) за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;  
211. оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законодавством;   -160- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "4) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;"  
Враховано   5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;  
212. економно використовувати воду, газ, електричну та теплову енергію;   -161- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки Законом не визначені критерії економного чи не економного використання. Мотивація економити ці ресурси повинна вирішуватися шляхом встановлення нормативів на їх використання та підвищеної плати за перевищення обсягів використання цих ресурсів та збільшення їх стоків в каналізацію.  
Враховано    
213. дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;      6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;  
214. допускати у приміщення, будинки і споруди представників виробника, виконавця житлово-комунальних послуг в порядку, визначеному законом і договором для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів тощо;   -162- Козаченко О.О.
Пропоную слово "тощо" вилучити  
Враховано редакційно   7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;  
215. дотримуватись вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, руйнування конструкцій будинку, споруди, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;      8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;  
216. своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;   -163- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "9) своєчасно проводити підготовку житлового помешкання, в якому він проживає (яке належить йому на правах власності), та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;"  
Враховано редакційно   9) своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;  
217. у випадку несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законодавством розмірах.   -164- Беспалий Б.Я.
Слово "законодавством" замінити словами "законом чи договором".  
Враховано   10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах.  
218. Стаття 23. Права та обов'язки виконавця житлово-комунальних послуг   -165- Атрошенко В.А.
Ввести нумерацію підпунктів  
Враховано   Стаття 21. Права та обов'язки виконавця  
    -166- Мигович І.І.
Права і обов'язки виконавця послуг надто загальні.  
Враховано редакційно    
219. Виконавець житлово-комунальних послуг має право:   -167- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "1. Виконавець житлово-комунальних послуг:"  
Відхилено Запропонована зміна не впливає на зміст, але потребує значних редакційних змін.  1. Виконавець має право:  
220. розробляти і подавати на затвердження у встановленому порядку розрахунки щодо рівня тарифів і цін на житлово-комунальні послуги першої і другої групи;   -168- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "у встановленому порядку".  
Враховано редакційно   1) розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-комунальні послуги першої і другої групи (пункти 1 та 2 частини першої статті 14 цього Закону) в порядку, встановленому законодавством;  
    -169- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "1) розробляє і подає на затвердження у встановленому порядку розрахунки щодо рівня тарифів і цін на житлово-комунальні послуги першої І другої групи;"  
Враховано частково    
221. встановлювати ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи;   -170- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "2) виключно за договором (домовленістю сторін), встановлює ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи;  
Враховано редакційно   2) пропонувати при укладенні договору ціни/ тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи (пункт 3 частини першої статті 14 цього Закону);  
222. вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих послуг від споживачів;   -171- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац 3 частини 1 статті 23, оскільки це норма любого договору.  
Враховано    
223. приймати участь у конкурсах на набуття права виконання житлово-комунальних послуг на певній території;   -172- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац 4 частини 1 статті 23, оскільки це не норма цього Закону. Вимоги до учасників конкурсу, із чого витікає і коло тих хто може приймати участь в таких конкурсах, визначається іншими нормативно-правовими актами.  
Враховано частково Внесено редакційні правки  3) брати участь у конкурсах на набуття права виконувати житлово-комунальні послуги на певній території відповідно до цього Закону;  
224. вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних та протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних прослуг;   -173- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац 5 частини 1 статті 23 оскільки це норма договору між сторонами.  
Відхилено   4) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;  
225. вимагати від споживача своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов (язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача;   -174- Козаченко О.О.
Викласти пункт у наступній редакції: "вимагати від споживача відшкодування вартості проведених робіт по усуненню виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача".  
Враховано редакційно   5) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов (язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача або відшкодування вартості цих робіт;  
    -175- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац 6 частини 1 статті 23 оскільки це норма договору між сторонами.  
Відхилено    
226. отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги, компенсаційні кошти за надані пільги по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян;   -176- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "отримує субсидії на житлово-комунальні послуги в тому числі І на пільги по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян і повертає їх у випадку не надання таких послуг чи пільг;" . Це формулювання необхідно, щоб виконавець мав можливість отримати кошти для передоплати виробникам за послуги, що надаються споживачам, але які вони ще не оплатили.  
Враховано редакційно Редакційна правка  6) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати житлово-комунальних послуг і повертати їх у разі не надання таких послуг чи пільг; 7) на відшкодування втрат у разі затвердження відповідним органом місцевого самоврядування цін і тарифів нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;  
227. доступу у приміщення, будинки і споруди в порядку, визначеному законом і договором для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів тощо.      8) доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів та перевірки показань засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.  
228. Виконавець житлово-комунальних послуг зобов'язаний:      2. Виконавець зобов'язаний:  
229. забезпечувати своєчасне та належної якості надання житлово-комунальних послуг згідно з законодавством та умовами договору;      1) забезпечувати вчасно та відповідної якості надання житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору;  
230. здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;      2) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;  
231. вимагати від споживача укладання договору на надання житлово-комунальних послуг та дотримання умов договору;   -177- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "3. укладати із споживачем договір на надання необхідних йому житлово-комунальних послуг та умови відповідальності за дотримання умов його виконання;"  
Враховано редакційно   3) підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг із визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;  
232. надавати у встановленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;   -178- Беспалий Б.Я.
Після тексту "надавати у встановленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   4) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;  
    -179- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "4. невідкладно надавати споживачу на його вимогу всю необхідну йому інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо та узгоджувати з ним зміни цих тарифів;". Питання „невідкладності" може бути вирішено, не тільки шляхом направлення письмової інформації, але й виставленням цієї інформації на електронних сторінках в Інтернет виробників і виконавців житлово-комунальних послуг та органів місцевого самоврядування.  
Враховано редакційно    
233. своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;      5) своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;  
234. розглядати у визначений термін претензії і скарги споживачів житлово-комунальних послуг та проводити відповідні перерахунки розміру плати за надані житлово-комунальні послуги у разі зниження їх якості або зменшення кількості;   -180- Козаченко О.О.
Слово "визначений" після слів "розглядати у" замінити словом "триденний".  
Враховано редакційно аконом "Про звернення громадян" встановлено терміни розгляду  6) розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;  
235. здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг в терміни, встановлені договором та/або законодавством;      7) утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж, уживати заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором та/або законодавством;  
236. сплачувати споживачу житлово-комунальних послуг відшкодування, у розмірі визначеному договором або законодавством, за перевищення нормативних термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;      8) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт у розмірі, визначеному договором або законодавством;  
237. вести облік вимог (претензій) споживачів житлово-комунальних послуг у зв'язку з порушенням режиму надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт.   -181- Козаченко О.О.
Доповнити частину 2 статті 23 пунктом наступного змісту: „Своєчасно вживати заходів до усунення виявлених споживачем або власноруч неполадок і нести витрати по їх, полагодженню у випадку, якщо вони виникли з власної вини".  
Враховано редакційно   9) вести облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт; 10) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов (язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.  
    -182- Ландик В.І.
Доповнити частину 2 статті 23 пунктом наступного змісту: "перерахувати вартість послуг у випадку неодержання їх споживачем по причинам, зазначеним а абзаці четвертому статті 18 цього Закону."  
Враховано редакційно у пункті 6)   
238. Стаття 24. Права та обов'язки виробника житлово-комунальних послуг      Стаття 22. Права та обов'язки виробника  
239. Виробник житлово-комунальних послуг має право:      1. Виробник має право:  
240. розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам тарифи на житлово-комунальні послуги першої та другої групи ;      1) розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги першої та другої групи (пункти 1 та 2 частини першої статті 14 цього Закону);  
241. встановлювати ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи;   -183- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "2) встановлювати виключно за договором (домовленістю сторін) ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи;  
Враховано редакційно . Редакційна правка  2) пропонувати при укладенні договору ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи (пункт 3 частини першої статті 14 цього Закону);  
242. укладати договори з органами місцевого самоврядування на виробництво та створення житлово-комунальних послуг;      3) укладати договори з органами місцевого самоврядування на виробництво та створення житлово-комунальних послуг;  
243. вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих послуг від виконавців;      4) вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих послуг від виконавців;  
244. приймати участь у конкурсах на набуття права виробництва житлово-комунальних послуг на певній території;      5) приймати участь у конкурсах на набуття права виробництва житлово-комунальних послуг на певній території;  
245. видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до відповідних централізованих інженерних мереж у встановленому порядку;   -184- Беспалий Б.Я.
Після тексту "у встановленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   6) видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до відповідних централізованих інженерних мереж у встановленому законодавством порядку;  
246. отримувати інформацію про місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та інші галузеві програми для відповідних територій;      7) отримувати інформацію про місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та інші галузеві програми для відповідних територій;  
247. відшкодування втрат від затвердження відповідним органом місцевого самоврядування цін і тарифів нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;      8) на відшкодування втрат у разі затвердження відповідним органом місцевого самоврядування цін/тарифів нижчими розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.  
248. Виробник житлово-комунальних послуг зобов'язаний:      2. Виробник зобов'язаний:  
249. укласти договір з виконавцем (споживачем) про умови надання житлово-комунальних послуг;      1) укласти договір з виконавцем (споживачем) про умови надання житлово-комунальних послуг;  
250. виробити житлово-комунальні послуги відповідно до умов договору, стандартів, норм і правил;      2) виробити житлово-комунальні послуги відповідно до умов договору, стандартів, нормативів, норм і правил;  
251. проводити за власною ініціативою перерахунки за надані неякісні житлово-комунальні послуги, або надані несвоєчасно чи частково;      3) проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
252. впроваджувати ресурсозберігаючі та новітні технології виробництва житлово-комунальних послуг;      4) упроваджувати ресурсозберігаючі та новітні технології виробництва житлово-комунальних послуг;  
253. здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів;      5) здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів;  
254. надавати у встановленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо.   -185- Пустовойтенко В.П.
Перед статтею "Права та обов'язки балансоутримувача" добавити нову статтю "Права і обов (язки власника" де визначити, що саме власник передає балансоутримувачу або управителю право укладати договори на надання житлово-комунальних послуг для будинку. А також передбачити випадок наявності співвласників одного будинку.  
Враховано   6) надавати в установленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо. Стаття 23. Права власника 1. Власник має право тримати на балансі та управляти належним йому майном. 2. Власник має право доручати повністю або частково розпоряджатися та управляти належним йому майном відповідно до закону та договору балансоутримувачу або управителю. 3. У разі спільної власності кількох співвласників рішення щодо утримання на балансі та/ або управління майном приймається відповідно до закону.  
255. Стаття 25. Права та обов'язки балансоутримувача   -186- Атрошенко В.А.
Ввести нумерацію підпунктів  
Враховано   Стаття 24. Права та обов'язки балансоутримувача  
    -187- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 25 "Права та обов'язки балансоутримувача" оскільки всі ці питання повинні визначатися договором між сторонами і не вимагають додаткового врегулювання в цьому Законі.  
Відхилено Закон створюється саме для чіткого визначення основних прав і обов (язків сторін договору.   
256. Балансоутримувач має право:   -188- Пустовойтенко В.П.
На початку статті "Права та обов'язки балансоутримувача" добавити новий абзац наступного змісту:"здійснювати функції утримання на балансі переданого йому за договором з власником майна та управляти їм чи передавати за договором повністю або частково функції управління управителю".  
Враховано   1. Балансоутримувач має право: 1) здійснювати функції утримання на балансі переданого йому за договором з власником майна та управляти їм чи передавати за договором повністю або частково функції управління управителю;  
257. визначати порядок утримання експлуатації та ремонту майна;      2) визначати порядок утримання експлуатації та ремонту майна;  
258. давати згоду на укладання договорів на надання житлово-комунальних послуг;       
259. укладати договори на надання житлово-комунальних послуг;      3) укладати договори на надання житлово-комунальних послуг;  
260. приймати рішення щодо використання коштів для виконання капітального та поточного ремонту;      4) приймати рішення щодо використання коштів на виконання капітального та поточного ремонтів;  
261. здійснювати господарську діяльність у порядку, визначеному законом;      5) здійснювати господарську діяльність у порядку, визначеному законом;  
262. звертатись до суду про звернення стягнення на майно осіб, які відмовляються сплачувати рахунки за споживання житлово-комунальних послуг або відшкодовувати нанесені збитки майну, що знаходиться у нього на балансі.      6) звертатися до суду про звернення стягнення на майно осіб, які відмовляються оплачувати рахунки за споживання житлово-комунальних послуг або відшкодовувати завдані збитки майну, що знаходиться в нього на балансі.  
263. Балансоутримувач зобов (язаний:      2. Балансоутримувач зобов (язаний:  
264. укладати договір з власником (співвласниками) на утримання на балансі відповідного майна;      1) укладати договір із власником (співвласниками) на утримання на балансі відповідного майна;  
265. утримувати на балансі майно, визначене договором з власником (співвласниками);      2) утримувати на балансі майно, визначене договором з власником (співвласниками);  
266. вести бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність відповідно до законодавства;      3) вести бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність відповідно до законодавства;  
267. забезпечувати управління майном власними силами або укладати договір з юридичною особою на управління майном;      4) забезпечувати управління майном власними силами або укладати договір з юридичною особою на управління майном;  
268. забезпечити умови для своєчасного проведення капітального і поточного ремонту відповідно до встановлених нормативів, норм і стандартів;      5) забезпечити умови для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил;  
269. забезпечити належну експлуатацію та утримання майна, що знаходиться на його балансі.      6) забезпечити належну експлуатацію та утримання майна, що знаходиться на його балансі.  
270. Стаття 26. Права і обов'язки управителя   -189- Атрошенко В.А.
Ввести нумерацію підпунктів  
Враховано   Стаття 25. Права та обов'язки управителя  
    -190- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 26 "Права і обов'язки управителя", оскільки всі ці питання повинні визначатися договором між сторонами і не вимагають додаткового врегулювання в цьому Законі.  
Відхилено Закон створюється саме для чіткого визначення основних прав і обов (язків сторін договору.   
271. Управитель має право:      1. Управитель має право:  
272. здійснювати управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд та забезпечувати їх належну експлуатацію;      1) здійснювати управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд та забезпечувати їх належну експлуатацію;  
273. укладати договори з виробниками, виконавцями, споживачами житлово-комунальних послуг в порядку, встановленому законодавством;      2) укладати договори з виробниками, виконавцями, споживачами в порядку, встановленому законом;  
274. контролювати виконання умов договорів на надання житлово-комунальних послуг;      3) контролювати виконання умов договорів на надання житлово-комунальних послуг;  
275. отримувати оплату за виконання власних функцій;      4) отримувати плату за виконання власних функцій;  
276. доступу у приміщення, будинки і споруди в порядку, визначеному законом і договором для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів тощо;      5) доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів тощо в порядку, визначеному законом і договором;  
277. звертатись в межах своїх повноважень до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та до суду для забезпечення належного виконання умов договору виробниками, виконавцями житлово-комунальних послуг та споживачами.   -191- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "в межах своїх повноважень".  
Враховано редакційно   6) звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та до суду в межах повноважень, визначених законом та договором, для забезпечення належного виконання умов договору виробниками, виконавцями та споживачами.  
278. Управитель зобов'язаний:      2. Управитель зобов'язаний:  
279. забезпечувати експлуатацію будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд та відповідних елементів інженерно-транспортної інфраструктури згідно з умовами укладених договорів, державних стандартів, технічних регламентів, норм і правил;      1) забезпечувати експлуатацію будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд та об'єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях згідно з умовами укладених договорів, стандартів, нормативів, норм і правил;  
280. дотримуватись умов договорів з учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг;      2) дотримуватись умов договорів з учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг;  
281. вимагати безумовного виконання умов договору, державних стандартів, технічних регламентів, норм і правил від виконавців послуг;      3) вимагати беззастережного виконання умов договору, стандартів, нормативів, норм і правил від виконавців послуг;  
282. вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих житлово-комунальних послуг від споживачів;      4) вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих житлово-комунальних послуг від споживачів;  
283. надавати необхідну інформацію споживачам та реєструвати звернення споживачів у встановленому порядку в разі виникнення аварій або тимчасового припинення виконання будь-якої послуги, передбаченої договором;   -192- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "у встановленому порядку".  
Враховано редакційно   5) надавати необхідну інформацію споживачам та реєструвати звернення споживачів у встановленому законодавством порядку в разі виникнення аварій або тимчасового припинення виконання будь-якої послуги, передбаченої договором;  
284. контролювати проведення перерахунків вартості житлово-комунальних послуг, наданих не в повному обсязі, несвоєчасно або з порушенням умов укладених договорів, державних стандартів, технологічних регламентів, норм і правил;      6) контролювати стан забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами, проведення перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;  
285. робити огляд основних конструктивних елементів, огороджуючих конструкцій будинків і споруд, іженерно-транспортної інфраструктури (зовнішніх та внутрішньобудинкових мереж, приладів, арматури та іншого обладнання, під'їзних шляхів та тротуарів) та складати відповідні акти;      7) здійснювати огляд основних конструктивних елементів, огороджуючих конструкцій будинків і споруд, інженерних мереж, об'єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях (зовнішніх та внутрішньобудинкових систем, під'їзних шляхів і тротуарів), і складати відповідні акти;  
286. забезпечувати здійснення профілактичних, поточних, капітальних та аварійних ремонтів відповідно до встановлених державними стандартами, нормами і правилами вимог щодо строків та реґламентів;      8) забезпечувати здійснення профілактичних, поточних, капітальних та аварійних ремонтів відповідно до встановлених стандартами, нормативами, нормами і правилами вимог щодо строків та регламентів;  
287. надавати у встановленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо.   -193- Беспалий Б.Я.
Після тексту "надавати у встановленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано . Редакційна правка  9) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо.  
288. РОЗДІЛ VІ. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ   -194- Кармазін Ю.А.
Розділ VІ виключити, оскільки процедури укладання договорів передбачені в інших законах, і в першу чергу в Цивільному та Господарському кодексах. У випадку, якщо Верховна Рада України не проголосує за виключення розділу VІ, то назву розділу викласти в такій редакції: "Порядок укладення договорів у сфері житлово-комунальних послуг.  
Враховано редакційно   РОЗДІЛ VІ ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
    -195- Горбаль В.М.
Назву розділу VІ викласти у новій редакції: "Порядок укладення договорів у сфері житлово-комунальних послуг".  
Враховано редакційно    
289. Стаття 27. Договірні відносини між виробником/виконавцем та споживачем житлово-комунальних послуг   -196- Кармазін Ю.А.
Норми статті 27 повинні міститися в Житловому кодексі і тому її слід виключити. У випадку не виключення назву статті 27 слід викласти в такій редакції "Перелік обов'язкових умов, які повинен містити в собі договір між споживачем та виробником (виконавцем) та споживачем комунальних послуг. А саму статтю перенести з розділу VІ "Порядок укладення договорів у сфері житлово-комунальних послуг до розділу V проекту "Права та обов'язки учасників відносин у сфері житлово-комунальних рослуг і провести відповідні зміни нумерації статей. Це викликано тим, що умови договірних відносин і е права та обов'язки учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг, що випливають саме із відповідних договорів.  
Враховано редакційно   Стаття 26. Істотні умови договору між виконавцем/виробником та споживачем  
    -197- Горбаль В.М.
Виключити  
Відхилено    
290. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є:      1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є:  
291. найменування сторін;      1) найменування сторін;  
292. предмет договору;      2) предмет договору;  
293. вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг;      3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг;  
294. порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги;      4) порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги;  
295. порядок перерахунків за відхилення від встановлених норм, нормативів і стандартів та умов договору;      5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;  
296. права та обов'язки сторін;      6) права та обов'язки сторін;  
297. порядок контролю та звіту сторін;      7) порядок контролю та звіту сторін;  
298. порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;      8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;  
299. визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виробника/виконавця споживачу;      9) визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу;  
300. порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);      10) порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);  
301. умови доступу в квартиру, приміщення для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників приладів обліку;      11) умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку;  
302. порядок здійснення ремонту;      12) порядок здійснення ремонту;  
303. відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;      13) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;  
304. порядок вирішення спорів;      14) порядок вирішення спорів;  
305. перелік форс-мажорних обставин;      15) перелік форс-мажорних обставин;  
306. строк дії договору;      16) строк дії договору;  
307. умови зміни, пролонгації, припинення дії договору;      17) умови зміни, пролонгації, припинення дії договору;  
308. дата і місце укладення договору.      18) дата і місце укладення договору.  
309. Крім істотних, договір може містити інші умови за згодою сторін.      2. Крім істотних, договір може містити інші умови за згодою сторін.  
310. Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту укладання.      3. Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення.  
311. У разі, якщо виконавець житлово-комунальної послуги не є її виробником, то відносини між ним та виробником регулюється окремим договором, який укладається відповідно до вимог цієї статті.      4. У разі якщо виконавець не є виробником, відносини між ним та виробником регулюються окремим договором, який укладається відповідно до вимог цієї статті.  
312. Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією з сторін.      5. Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією зі сторін.  
313. У разі відмови споживача від користування послугою виробника/виконавця, він має право розірвати договір в порядку встановленому Кабінету Міністрів України.   -198- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "У разі небажання споживача користуватися послугою виробника (виконавця), або відмови від користування послугою, щодо якої він вже заключне договір, споживач має право розірвати договір в порядку встановленому Законом" Для вирішення питань укладання (не укладання) чи припинення договору, існують Цивільний і Господарський кодекси, які регламентують всі питання укладання договорів і наслідки І наслідки які це тягне за собою.  
Враховано редакційно   6. У разі зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугою виконавця/виробника він має право розірвати договір у порядку, встановленому законом.  
314. Стаття 28. Застосування конкурсних засад при укладенні договорів на надання житлово-комунальних послуг   -199- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 28 оскільки умови укладання договорів на таких засадах для об'єктів державної або комунальної власності здійснюється за законами України "Про поставки продукції для державних потреб" та про "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". В них розглядається створення конкурентного середовища у сфері закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання, такими розпорядникамм державних коштів, як органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України та законодавством України, а також установи чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів.  
Відхилено орми даної статті направлені на врегулювання інших ситуацій (коли кошти не тільки державні і організатор конкурсу може не бути замовником чи споживачем цих послуг). Редакційна правка  Стаття 27. Застосування конкурсних засад при наданні житлово-комунальних послуг та укладанні договорів  
315. Укладення договорів на надання житлово-комунальних послуг для об (єктів державної або комунальної власності здійснюється за встановленим переліком на конкурсних засадах.      1. Укладання договорів на надання житлово-комунальних послуг згідно з установленим переліком для об (єктів державної або комунальної власності здійснюється за результатами конкурсу.  
316. Перелік житлово-комунальних послуг, здійснення яких відбувається на конкурсних засадах визначає орган місцевого самоврядування.      2. Перелік житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, визначає орган місцевого самоврядування.  
317. Організатором конкурсу є власник або балансоутримувач чи уповноважена ним особа. Організатор конкурсу зобов (язаний оприлюднити конкурсні умови. Конкурсні умови мають містити:      3. Організатором конкурсу є власник чи балансоутримувач або уповноважена ним особа. Організатор конкурсу зобов (язаний оприлюднити конкурсні умови. Конкурсні умови мають містити:  
318. перелік житлово-комунальних послуг, на надання яких оголошено конкурс;      1) перелік житлово-комунальних послуг, на надання яких оголошено конкурс;  
319. вимоги до учасників конкурсу;      2) вимоги до учасників конкурсу;  
320. вимоги до обсягів надання житлово-комунальних послуг;      3) вимоги до обсягів надання житлово-комунальних послуг;  
321. вимоги до якості виконання з урахуванням діючих державних стандартів, норм і правил;      4) вимоги до якості виконання з урахуванням діючих стандартів, нормативів, норм і правил;  
322. термін, на який укладається договір та підстави його розірвання ;      5) термін, на який укладається договір та підстави його розірвання;  
323. інформацію про об (єкт надання житлово-комунальної послуги.      6) інформацію про об (єкт конкурсу щодо надання житлово-комунальної послуги.  
324. Умови надання житлово-комунальних послуг можуть містити додаткову інформацію про стан об (єкту надання послуги або бажані форми її здійснення.      4. Умови надання житлово-комунальних послуг можуть містити додаткову інформацію про стан об (єкту надання послуги або бажані форми її надання.  
325. Стаття 29. Порядок проведення конкурсу при укладенні договорів на надання житлово-комунальних послуг      Стаття 28. Порядок проведення конкурсу при укладанні договорів на надання житлово-комунальних послуг  
326. Конкурс проводяться не раніше 30 днів з моменту оприлюднення офіційної інформації про нього. Офіційна інформація повинна включати відомості про місце і час проведення конкурсу (тендеру), назву та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, у якої можна ознайомитися з умовами виконання житлово-комунальних послуг.      1. Конкурс проводиться не раніше 30 днів з моменту оприлюднення офіційної інформації про нього. Офіційна інформація повинна включати відомості про місце і час проведення конкурсу (тендеру), назву та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами виконання житлово-комунальних послуг.  
327. В разі якщо у конкурсі на надання житлово-комунальних послуг взяла участь тільки одна особа, договір на здійснення відповідних видів діяльності укладається на термін, що не перевищує 12 місяців.      2. У разі якщо в конкурсі на надання житлово-комунальних послуг взяла участь тільки одна особа, договір на здійснення відповідних видів діяльності укладається на термін, що не перевищує 12 місяців.  
328. В разі порушення чинного законодавства при проведенні конкурсу або підписанні договору, результати конкурсу та/або договору визнаються недійсними в судовому порядку і призначається новий конкурс не пізніше ніж через 10 днів після набрання чинності рішення суду.      3. У разі порушення законодавства при проведенні конкурсу або підписанні договору результати конкурсу та/або договору визнаються недійсними в суді, і призначається новий конкурс не пізніше ніж через 10 днів після набрання чинності рішення суду.  
329. При проведенні конкурсу на виконання функцій управителя для кожного окремого об'єкта, переможець конкурсу має право за бажанням укладати субпідрядні договори без проведення додаткових конкурсів.      4. Переможець конкурсу має право за бажанням укладати субпідрядні договори без проведення додаткових конкурсів.  
330. В разі якщо конкурс організовано для об (єкту приватної форми власності, організатор конкурсу має проводити його відповідно до цього Закону.      5. У разі якщо конкурс організовано для об (єкта приватної форми власності, організатор конкурсу має проводити його відповідно до цього Закону.  
331. Конкурс на надання житлово-комунальних послуг може проводитися за рішенням суду.      6. Конкурс на надання житлово-комунальних послуг може проводитися за рішенням суду.  
332. Порядок підготовки та проведення конкурсів, та форми типових договорів на надання житлово-комунальних послуг визначає Кабінет Міністрів України.      7. Порядок підготовки та проведення конкурсів, типові договори на надання житлово-комунальних послуг затверджує Кабінет Міністрів України.  
333. Стаття 30. Особливості укладання договорів у багатоквартирному будинку   -200- Кармазін Ю.А.
Статтю 30 виключити, оскільки ці питання вже врегульовані чинним законодавством.  
Відхилено Законом України "Про об (єднання співвлавсників багатоквартирного будинку" врегульовано відносини тільки у разі створення об (єднання, а цей Закон регулює відносини у всіх випадках експлуатації багатоквартирних будинків.  Стаття 29. Особливості укладання договорів у багатоквартирному будинку  
334. Договір на надання житлово-комунальних послуг в багатоквартирному жилому будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою.      1. Договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою.  
335. В разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем, або дає згоду на укладання договорів на надання житлово-комунальних послуг між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та іншими виконавцями.      2. У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем.  
336. Перелік житлово-комунальних послуг, на які необхідно отримати згоду балансоутримувача затверджує центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.       
337. Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією з сторін.      3. Процедура погодження умов договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією зі сторін.  
338. РОЗДІЛ VІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ ТА ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ   -201- Кармазін Ю.А.
Виключити, оскільки ці норми треба визначати в Житловому кодексі та інших нормативно-правових актах.  
Відхилено Існуючий Житловий кодекс Української РСР не містить відповідних розділів, а Житловий кодекс України не прийнято.  РОЗДІЛ VІІ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ ТА ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
339. Стаття 31. Принципи державного регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги      Стаття 30. Принципи державного регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги  
340. Державне регулювання тарифів базується на таких основних принципах:      1. Державне регулювання цін/тарифів базується на таких основних принципах:  
341. доступності для кожного суб'єкта споживання житлово-комунальних послуг і рівності правових гарантій;      1) доступності житлово-комунальних послуг для всіх споживачів та рівності правових гарантій;  
342. надання житлово-комунальних послуг усім споживачам за тарифами, затвердженими у встановленому цим Законом порядку;      2) нормативного регулювання надання житлово-комунальних послуг споживачам за цінами/тарифами, затвердженими в установленому законом порядку;  
343. визначення економічної обґрунтованості планово-розрахункових собівартості та рентабельності при затвердженні тарифів;      3) відповідності рівня цін/тарифів розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;  
344. відповідальності органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій за встановлений ними рівень тарифів;       
345. відкритості, доступності та прозорості структури тарифів для споживачів та суспільства;      4) відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства;  
346. оплати тільки за отримані послуги відповідної якості, що відповідають державним стандартам, нормам та нормативам;      5) відповідності оплати наявності, кількості та якості житлово-комунальних послуг;  
347. відповідальності за надання житлово-комунальних послуг, які не відповідають державним стандартам, нормам та нормативам;      6) відповідальності виконавців/виробників за недотримання вимог стандартів, нормативів, норм, порядків та правил;  
348. гарантії соціального захисту населення при оплаті за житлово-комунальні послуги.      7) гарантії соціального захисту населення при оплаті за житлово-комунальні послуги та випередження росту доходів населення над ростом цін/тарифів на житлово-комунальні послуги.  
349. Стаття 32. Порядок формування тарифів на житлово-комунальні послуги   -202- Горбаль В.М.
Виключити.  
Враховано    
    -203- Гавриш С.Б.
 
Враховано    
    -204- Козаченко О.О.
Статтю 32 законопроекту викласти в такій редакції: „Перехід на повну (100%) оплату населенням вартості утримування житла і комунальних послуг з урахуванням наданих адресних субсидій, здійснюється після встановлення мінімальної заробітної плати пенсії на рівні не нижче прожиткового мінімуму".  
Враховано редакційно в абзаці 7) статті 30   
350. Тарифи на житлово-комунальні послуги повинні відповідати розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.   -205- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 32 додати до частини 1 "Державне регулювання тарифів базується на таких основних принципах:" статті 31 "Принципи державного регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги"  
Враховано у статті 30   
351. Порядок формування тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг першої і другої групи визначає Кабінет Міністрів України.   -206- Кармазін Ю.А.
Частину 2 "Порядок формування тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг першої і другої групи визначає Кабінет Міністрів України." статті 32 "Порядок формування тарифів на житлово-комунальні послуги" ввести до статті 33 "Порядок затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги", І викласти в такій редакції "Порядок формування тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг визначає Кабінет Міністрів України.", і в зв'язку з ліквідацією статті 32, змінити нумерацію статей.  
Враховано    
352. Стаття 33. Порядок затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги   -207- Горбаль В.М.
Порядок формування та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги У текст статті 33 розділу VІІ додати частину 1 у такій редакції: "Порядок формування тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг першої і другої групи визначає Кабінет Міністрів України."  
Враховано . Редакційна правка  Стаття 31. Порядок формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги  
353. Виробники/виконавці житлово-комунальних послуг у встановленому порядку формування тарифів здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і подають на затвердження відповідно до законодавства.   -208- Беспалий Б.Я.
Викласти у редакції "Виробники, виконавці житлово-комунальних послуг здійснюють розрахунки економічно обгрунтованих витрат на виробництво цих послуг, на основі зазначених розрахунків формують тарифи і подають їх на затвердження у встановленому законодавством порядку".  
Враховано редакційно . Редакційна правка  1. Порядок формування цін/тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг першої і другої групи (пункти 1 та 2 частини першої статті 14 цього Закону) визначає Кабінет Міністрів України. 2. Виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подають їх на затвердження органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.  
354. Органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.      3. Органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.  
355. У випадку затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган, що затвердив тарифи, зобов'язаний відшкодувати з свого бюджету підприємствам житлово-комунального господарства різницю між затвердженим тарифом та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.   -209- Беспалий Б.Я.
Текст "з свого" замінити текстом "з відповідного місцевого".  
Враховано . Редакційна правка  4. У разі затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган, що їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між затвердженим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.  
356. Видатки на відшкодування затверджених тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво відповідна сільська, селищна, міська рада передбачає у власному бюджеті.   -210- Беспалий Б.Я.
Слово "власному" замінити текстом "відповідному місцевому".  
Враховано редакційно   5. Видатки на відшкодування втрат підприємств, що пов (язані із затвердженням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відповідна сільська, селищна, міська рада передбачає у відповідному місцевому бюджеті.  
357. Затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржене в суді.      6. Затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування, не допускається і може бути оскаржене в суді.  
358. Центральні органи виконавчої влади несуть відповідальність за наслідки встановлення або регулювання цін і тарифів, що змінюються ними відповідно до їх повноважень.      7. Центральні органи виконавчої влади несуть відповідальність за наслідки встановлення або регулювання цін/тарифів, що змінюються ними відповідно до їхніх повноважень.  
359. В разі зміни цін або тарифів на послуги/товари центральними органами державної влади, які призвели до непередбачених витрат виробників/виконавців житлово-комунальних послуг, центральні органи державної влади зобов (язані відшкодувати в повному обсязі збитки, зумовлені такими змінами протягом поточного фінансового року та до затвердження нового бюджету.      8. У разі зміни цін/тарифів на послуги/товари центральними органами виконавчої влади, які призвели до непередбачених витрат виконавців/ виробників, центральні органи виконавчої влади зобов (язані відшкодувати в повному обсязі збитки, зумовлені такими змінами, протягом поточного фінансового року та до затвердження нового бюджету.  
360. Спори щодо формування, затвердження, відшкодування тарифів на житлово-комунальні послуги вирішуються у судовому порядку.      9. Спори щодо формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, а також відшкодування втрат підприємств, що пов (язані із затвердженням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, вирішуються в судовому порядку.  
361. Стаття 34. Плата за житлово-комунальні послуги      Стаття 32. Плата за житлово-комунальні послуги  
362. Плата за житлово-комунальні послуги нараховується відповідно до умов договору.   -211- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "Розмір плати за комунальні послуги встановлюється виходячи з їх фактично наданих послуг за показаннями приладів обліку, які встановлюються за рахунок виробника цих послуг, а у разі їх відсутності - за нормами споживання, узгодженими із споживачем."  
Враховано частково тексті статті. Редакційна правка  1. Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору.  
363. Розмір плати за комунальні послуги встановлюється виходячи з їх фактичної вартості за показаннями приладів обліку, а у разі їх відсутності - за нормами споживання, затвердженими у встановленому порядку.      2. Розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів та показань засобів обліку або за нормами, затвердженими в установленому порядку.  
364. Розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій встановлюється залежно від капітальності, місцерозташування, рівня облаштування та благоустрою.   -212- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 34 "Розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій встановлюється залежно від капітальності, місцерозташування. рівня облаштування та благоустрою."  
Враховано Редакційна правка  3. Розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій встановлюється залежно від капітальності, рівня облаштування та благоустрою.  
365. У платіжному документі мають бути передбачені графи для зазначення поточних та попередніх показань засобів обліку споживання комунальних послуг, різниці цих показань або затверджених норм, тарифу на даний вид комунальних послуг і суми, яка належить до сплати за надану послугу.      4. У платіжному документі мають бути передбачені графи для зазначення поточних та попередніх показань засобів обліку споживання комунальних послуг, різниці цих показань або затверджених норм, ціни/тарифу на даний вид комунальних послуг і суми, яка належить до сплати за надану послугу.  
366. В разі зміни вартості житлово-комунальних послуг виробник/виконавець не менш ніж за 30 днів повідомляє про це споживача з визначенням причин зміни вартості та наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на погодження відповідних органів.      5. У разі зміни вартості житлово-комунальних послуг виконавець/виробник не менше ніж за 30 днів повідомляє про це споживача з визначенням причин зміни вартості та наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на погодження відповідних органів.  
367. РОЗДІЛ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
368. "Внести доповнення до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" такого змісту:   -213- Горбаль В.М.
Виключити.  
Враховано    
369. "10. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальних громад, будуються на договірних засадах, а також на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування."   -214- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "договорних засадах, а також".  
екст вилучено   
    -215- Костинюк Б.І.
Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, та "Прикінцеві положення" доповнити нормою про розробку типових договорів.  
Враховано    
    -216- Кармазін Ю.А.
Виключити. Це є зміною до іншого нормативно-правового акту, ніж цей Закон. Для забезпечення системності у законодавстві України Вона повинна вноситись на голосування у вигляді окремого проекту і подаватись для голосування на другому читанні окремо, як проект Закону України "Про внесення змін до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Відносними власника щодо його майна вже прописані в чинному законодавстві, а крім того, в частині 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду." Це також обумовлено.  
Враховано редакційно    
370. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -217- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1.01.2005 року.". Це викликано тим, що, як зазначається авторами в першому варіанті пояснювальній записці до проект Закону, лише на розробку нормативно-методичного забезпечення та проведення експериментальних проектів потрібно перерахувати з Державного бюджету 6 млн. грн. протягом 2004-2006 рр. та приблизно 20 млн. грн. - з місцевих бюджетів для організації проведення конкурсів на право укладення договорів на надання житлово-комунальних послуг. До проекту не додано ні докладного фінансово-економічного обґрунтування, ні передбаченого статтею 27 Бюджетного кодексу України експертного висновку Міністерству фінансів України щодо визначення вартісної величини впливу на доходну чи видаткову частину бюджетів та для пропозицій щодо доцільності їх прийняття, можливості та терміну набрання ним чинності. А Закони України, які впливають на формування доходної та видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому разі норми відповідних законів, що впливають на формування доходної та/або видаткової частини бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим.  
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування крім частин четвертої, п (ятої, сьомої і восьмої статті 31 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2005 року.  
371. 2. Статті 27 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2005 року. Укладення договорів у встановленому порядку на існуючі об'єкти житлово-комунальних послуг має завершитись до 1 січня 2006 року.       
372. Договори про надання житлово-комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом мають бути приведені у відповідність до нього до 1 січня 2006року. Договори, що не приведені у відповідність у зазначений строк втрачають чинність.   -218- Кармазін Ю.А.
Друге речення частини 2 розділу VІІІ. "Прикінцеві положення" "Договори про надання житлово-комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом мають бути приведені у відповідність до нього до 1 січня 2006 року. Договори, що не приведені у відповідність у зазначений строк втрачають чинність." вважати частиною і доповнити словами "крім випадків, коли ними передбачені інші строки припинення "дії цих договорів" і викласти в такій редакції: "3. Договори про надання житлово-комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом мають бути приведені у відповідність до нього до 1 січня 2006 року. Договори, що не приведені у відповідність у зазначений строк втрачають чинність, крім випадків, копи ними передбачені інші строки припинення дії цих договорів. З урахуванням цього провести відповідні зміни в нумерації подальших частинах Прикінцевих положень.  
Враховано редакційно   Договори про надання житлово-комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, мають бути приведені у відповідність з ним до 1 січня 2006 року. Договори, що не приведені у відповідність у зазначений строк, втрачають чинність.  
373. 3. Кабінету Міністрів України:   -219- Кармазін Ю.А.
Перше речення частини 3 розділу VІІІ. "Прикінцеві положення" "3. Кабінету Міністрів України:" викласти в такій редакції: "4. Президенту України та Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:". Встановлення меншого строку, ніж пропонується авторами, викликано тим, що в своїх Указах Президент України, який постійно наполягає на прискоренню реформування правовідносин в цій та іншій галузях, встановлює саме двомісячні, а не шестимісячні терміни.  
Враховано частково   2. Кабінету Міністрів України:  
374. а) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:   -220- Кармазін Ю.А.
Абзац а) частини 3 розділу VІІІ. вилучити. З урахуванням цього провести відповідні зміни в нумерації подальших частинах Прикінцевих положень.  
Відхилено   а) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
375. розробити і внести в установленому порядку проект Закону України про аудиторську діяльність в сфері житлово-комунальних послуг.   -221- Беспалий Б.Я.
Вилучити.  
Враховано    
    -222- Кармазін Ю.А.
Виключити.Це викликано тим, що Закон України від 22.04 1993 №3125-ХІІ "Про аудиторську діяльність", визначає, що "Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та Іншої Інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам" Відповідно до принципів систематизації Верховна Рада України не використовує однакові терміни з різним значенням, і прагне кодифікувати чинне законодавство, а не створювати дрібні закони, які б регулювали обмежене коло правовідносин. Саме тому, якщо зміни, викликані необхідністю врегулювати особливості аудиторської діяльності в сфері житлово-комунальних послуг, то їх треба викласти, як зміни до Закону України "Про аудиторську діяльність". Якщо ж мова йде про аудитора з сертифікації продукції (будь-який виріб. процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи надається для задоволення суспільних потреб;), тобто особу, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну для проведення одного або кількох видів робіт з сертифікації, і атестована в установленому порядку та занесена до відповідного реєстру, то зміни щодо можливих особливостей діяльності треба вносити до Закону України від 17.05.2001 №2406-ІІІ "Про підтвердження відповідності".  
Враховано    
376. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;   -223- Кармазін Ю.А.
Виключити  
Відхилено   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів, що випливають із цього Закону;  
377. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;   -224- Кармазін Ю.А.
Виключити.  
Відхилено   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
378. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;   -225- Кармазін Ю.А.
Виключити.  
Відхилено . Редакційна правка  забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;  
379. б) у тримісячний термін розробити і затвердити Тимчасовий порядок проведення аудиторської діяльності в сфері житлово-комунальних послуг.   -226- Горбаль В.М.
затвердити Типові умови договорів між виробником/виконавцем та споживачем житлово-комунальних послуг;"  
Враховано редакційно   б) у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити типові договори, передбачені цим Законом.  
    -227- Кармазін Ю.А.
Додати новий пункт 1) частини 3 розділу VІІІ. "Прикінцеві положення", виклавши його в такій редакції: "1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;" Додати новий пункт 2) частини 3 розділу VІІІ. "Прикінцеві положення", виклавши його в такій редакції: "2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність а цим Законом;" Ввести нову частину 4 розділу VІІІ. "Прикінцеві положення", виклавши її в такій редакції: "4. Комітетам Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в двомісячний термін подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;". Ввести нову частину 5 розділу VІІІ. "Прикінцеві положення". виклавши її в такій редакції: "5. Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку при підготовці до розгляду проекту Житлового кодексу України передбачити введення до його складу цього Закону у вигляді окремої глави."  
Враховано частково у попередніх частинах