Кількість абзаців - 159 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"      Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"  
2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181, № 47, ст.294; 1998 р., № 2, ст. 7, № 10, ст. 35, № 18, ст. 94, № 26, ст.151; 1999 р., № 1, ст.1, № 2-3, ст.21, ст. 22, № 4, ст.ЗЗ, № 8, ст.55, № 15, ст.83, № 17, ст.114, № 18, ст.140, № 28. ст.229, № 32, ст.264, № 38, ст.338, ст.352, № 39, ст.356, ст.357, № 48, ст.418. № 50, ст.437; 2000 р., № 2, ст. 16, № 5, ст.34, № 10, ст.78, № 20, ст.149, № 22. ст.172, № 25, ст.197, № 26, ст.209, № 32, ст.254, ст.260, № 35, ст.283, № 38. ст.318, ст. 319, № 39, ст.333, № 43, ст.363, № 45, ст.375, ст. 377, № 46, ст.395. 2001 р., № 4, ст.17, № 7, ст.36, № 20, ст. 96, № 23, ст.114, № 30, ст.143; № 32. ст. 169; 2002 р., № 2, ст.11, ст.12, № 8, ст. 63, № 9, ст. 68, № 10, ст. 78: № 29. ст.192, № 31, ст.214, № 33, ст.238, № 35, ст.259, № 36, ст. 266; 2003 р., № 10-11, ст.86, ст.87, № 12, ст. 88, № 14, ст.99, № 24, ст.162, № 30, ст.249, № 33-34, ст.267, № 36, ст.280, № 37, ст.308, № 45, ст.363; 2004 р., № 6, ст.38; із змінами, внесеними законами України від 15 жовтня 2003 року № 1158-1V. від 20 листопада 2003 року № 1300-ІV і від 27 листопада 2003 року № 1344-ІV):      У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181, № 47, ст.294; 1998 р., № 2, ст. 7, № 10, ст. 35, № 18, ст. 94, № 26, ст.151; 1999 р., № 1, ст.1, № 2-3, ст.21, ст. 22, № 4, ст.ЗЗ, № 8, ст.55, № 15, ст.83, № 17, ст.114, № 18, ст.140, № 28. ст.229, № 32, ст.264, № 38, ст.338, ст.352, № 39, ст.356, ст.357, № 48, ст.418. № 50, ст.437; 2000 р., № 2, ст. 16, № 5, ст.34, № 10, ст.78, № 20, ст.149, № 22. ст.172, № 25, ст.197, № 26, ст.209, № 32, ст.254, ст.260, № 35, ст.283, № 38. ст.318, ст. 319, № 39, ст.333, № 43, ст.363, № 45, ст.375, ст. 377, № 46, ст.395. 2001 р., № 4, ст.17, № 7, ст.36, № 20, ст. 96, № 23, ст.114, № 30, ст.143; № 32. ст. 169; 2002 р., № 2, ст.11, ст.12, № 8, ст. 63, № 9, ст. 68, № 10, ст. 78: № 29. ст.192, № 31, ст.214, № 33, ст.238, № 35, ст.259, № 36, ст. 266; 2003 р., № 10-11, ст.86, ст.87, № 12, ст. 88, № 14, ст.99, № 24, ст.162, № 30, ст.249, № 33-34, ст.267, № 36, ст.280, № 37, ст.308, № 45, ст.363; 2004 р., № 6, ст.38; із змінами, внесеними законами України від 15 жовтня 2003 року № 1158-1V. від 20 листопада 2003 року № 1300-ІV і від 27 листопада 2003 року № 1344-ІV):  
3. 1)у статті 1:      1) у статті 1:  
4. а) перше речення абзацу другого пункту 1.9 доповнити словами "платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю";      а) перше речення абзацу другого пункту 1.9 доповнити словами "платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю";  
5. б) абзац восьмий підпункту 1.18.2 пункту 1.18 викласти у такій редакції: "Незалежно від того, чи відноситься лізингова операція до фінансового лізингу відповідно до норм цього підпункту чи ні, сторони договору можуть визначити при укладенні договору таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору";   -1- Національний банк України
По тексту Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" слова "фінансовий лізинг (оренда)" замінити у відповідних відмінках словами "фінансовий лізинг" та слова "об'єкт фінансового лізингу" замінити у відповідних відмінках словами "об'єкт (предмет) фінансового лізингу"  
Відхилено   б) абзац восьмий підпункту 1.18.2 пункту 1.18 викласти у такій редакції: "Незалежно від того, чи відноситься лізингова операція до фінансового лізингу відповідно до норм цього підпункту чи ні, сторони договору можуть визначити при укладенні договору таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору";  
6. в) у пункті 1.20:      в) у пункті 1.20:  
7. доповнити підпунктом 1.20.6 такого змісту:   -2- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Доповнити підпунктами 1.20.6 - 1.20.7 такого змісту: "1.20.6. Якщо звичайна ціна не може бути визначена з використанням норм попередніх підпунктів цього пункту, то для доказів обґрунтування її рівня застосовуються правила, визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також національними стандартами з питань оцінки майна та майнових прав. З метою оподаткування терміни "справедлива вартість", "ринкова вартість" та "чиста вартість реалізації", які використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та національних стандартах з питань оцінки майна і майнових прав, прирівнюються до терміну "звичайна ціна", визначеного цим Законом". 1.20.7. Центральний орган з регулювання фінансових послуг встановлює методику визначення звичайної ціни страхового тарифу".  
Враховано   доповнити підпунктами 1.20.6 - 1.20.7 такого змісту:  
8. "1.20.6. Якщо звичайна ціна не може бути визначена з використанням норм попередніх підпунктів цього пункту, то для доказів обґрунтування її рівня застосовуються правила, визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також національними стандартами з питань оцінки майна та майнових прав. З метою оподаткування терміни "справедлива вартість", "ринкова вартість" та "чиста вартість реалізації", що використовуються у вищезазначених нормативних актах, є ідентичними терміну "звичайна ціна", що застосовується у цьому Законі".      "1.20.6. Якщо звичайна ціна не може бути визначена з використанням норм попередніх підпунктів цього пункту, то для доказів обґрунтування її рівня застосовуються правила, визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також національними стандартами з питань оцінки майна та майнових прав. З метою оподаткування терміни "справедлива вартість", "ринкова вартість" та "чиста вартість реалізації", які використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та національних стандартах з питань оцінки майна і майнових прав, прирівнюються до терміну "звичайна ціна", визначеного цим Законом". 1.20.7. Центральний орган з регулювання фінансових послуг встановлює методику визначення звичайної ціни страхового тарифу".  
9. У зв'язку з цим підпункти 1.20.6 - 1.20.10 вважати відповідно підпунктами 1.20.7-1.20.11;   -3- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Абзац четвертий підпункту "в" пункту 1 проекту викласти у такій редакції: "У зв'язку з цим підпункти 1.20.6 - 1.20.10 вважати відповідно підпунктами 1.20.8 -1.20.12;  
Враховано   У зв'язку з цим підпункти 1.20.6 - 1.20.10 вважати відповідно підпунктами 1.20.8 -1.20.12;  
10. абзац другий підпункту 1.20.11 викласти у такій редакції: "Податковий орган має право застосувати звичайні ціни для визначення ним бази оподаткування цим податком у випадках, передбачених законом, незалежно від виду господарської операції, що здійснюється платником цього податку, або статусу його контрагента";   -4- Кабінет Міністрів України
Абзац п'ятий пункту „в" статті 1 проекту Закону викласти у такій редакції: "Звичайна ціна застосовується у випадках, передбачених цим Законом, а також при здійсненні всіх інших операцій, результати яких враховуються при визначенні податку на прибуток підприємств."  
Враховано частково   абзац другий підпункту 1.20.10 викласти у такій редакції: "Податковий орган має право застосувати звичайні ціни для визначення бази оподаткування у випадках, передбачених законом, незалежно від виду господарської операції, що здійснюється платником цього податку, або податкового статусу іншої сторони такої операції";  
    -5- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Викласти абзац другий підпункту 1.20.10 у такій редакції: "Податковий орган має право застосувати звичайні ціни для визначення бази оподаткування у випадках, передбачених законом, незалежно від виду господарської операції, що здійснюється платником цього податку, або податкового статусу іншої сторони такої операції";  
Враховано    
    -6- Матвієнков С.А.
Підпункт "в" пунктту 1 виключити.  
Відхилено    
    -7- Козаченко О.О.
Абзац п'ятий пункту „в" статті 1 проекту Закону виключити.  
Відхилено    
11. г) абзац третій пункту 1.25 замінити чотирма абзацами такого змісту: "прострочена заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, направлені на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості;      г) абзац третій пункту 1.25 замінити чотирма абзацами такого змісту: "прострочена заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, направлені на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості;  
12. заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна:      заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна:  
13. фізичної особи, на яке відповідно до закону може бути спрямовано стягнення;      фізичної особи, на яке відповідно до закону може бути спрямовано стягнення;  
14. фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або юридичної особи,      фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або юридичної особи,  
15. оголошених банкрутами у порядку, встановленому законом, або при їх ліквідації (зняття з реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності)";      оголошених банкрутами у порядку, встановленому законом, або при їх ліквідації (зняття з реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності)";  
16. ґ) підпункт 1.35.1 викласти у такій редакції:      ґ) підпункт 1.35.1 викласти у такій редакції:  
17. "1.35.1. Фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цілей:      "1.35.1. Фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цілей:  
18. перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами;      перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами;  
19. перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом";      перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом";  
20. д) пункт 1.37 викласти у такій редакції:   -8- Стоян О.М.
Абзац "д" пункту 1 виключити.  
Відхилено   д) пункт 1.37 викласти у такій редакції:  
21. "1.37. Договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш як 5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що провадяться у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності І групи, при цьому страхова виплата провадиться незалежно від терміну сплати страхових внесків (платежів, премій)";   -9- Хомутиннік В.Ю.
Другий абзац частини "д" пункту 1 викласти у такій редакції: "1.37. Договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 10 років і більше, який передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що проводяться у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до інвалідності застрахованої особи І-ої або ІІ-ї групи."  
Враховано частково   "1.37. Договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш як 5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що провадяться у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності І групи, при цьому страхова виплата провадиться незалежно від терміну сплати страхових внесків (платежів, премій)";  
22. е) доповнити пунктами 1.38 - 1.42 такого змісту:   -10- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Пункт е) викласти у такій редакції: "е) доповнити пунктами 1.38 - 1.43 такого змісту: 1.42 Недержавне пенсійне забезпечення - пенсійне забезпечення, яке здійснюється недержавними пенсійними фондами, страховими організаціями та банками відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" .  
Враховано   е) доповнити пунктами 1.38 - 1.43 такого змісту:  
23. "1.38. Сертифікат фонду операцій з нерухомістю - інвестиційний сертифікат, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю відповідно до закону.      "1.38. Сертифікат фонду операцій з нерухомістю - інвестиційний сертифікат, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю відповідно до закону.  
24. 1.39. Іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний сертифікат участі та іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю) - особливий вид цінного паперу, забезпечений іпотечними активами або іпотеками відповідно до закону.      1.39. Іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний сертифікат участі та іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю) - особливий вид цінного паперу, забезпечений іпотечними активами або іпотеками відповідно до закону.  
25. 1.40. Консолідований іпотечний борг - зобов'язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем відповідно до закону.      1.40. Консолідований іпотечний борг - зобов'язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем відповідно до закону.  
26. 1.41. Фонд банківського управління - кошти учасників фондів банківського управління та інші активи, що знаходяться у довірчому управлінні уповноваженого банку відповідно до закону.      1.41. Фонд банківського управління - кошти учасників фондів банківського управління та інші активи, що знаходяться у довірчому управлінні уповноваженого банку відповідно до закону. 1.42 Недержавне пенсійне забезпечення - пенсійне забезпечення, яке здійснюється недержавними пенсійними фондами, страховими організаціями та банками відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення.  
27. 1.42. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, іншими законами, а також національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у випадках, визначених цим Законом, що не суперечать цьому Закону та іншим законам з питань оподаткування у частині визначення термінів";   -11- Хомутиннік В.Ю.
Частину "е" доповнити абзацом такого змісту: "1.43. Договір пенсійного страхування життя (пенсійного забезпечення, що здійснюється страховими організаціями, в т.ч. договір страхування довічної пенсії, який укладено між учасником недержавного пенсійного фонду та страховиком-резидентом) - це договір страхування життя, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно договору страхування у разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку. Пенсійний вік, який визначається згідно договору страхування, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років. Договори пенсійного страхування можуть передбачати обов'язок страховика здійснити виплату у випадку смерті застрахованої особи та / або у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та/або хвороби застрахованої особи, що призвели до інвалідності І-ої або ІІ групи"  
Враховано в ред. Комітету  1.43. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, а також національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у випадках, визначених цим Законом, які не суперечать цьому Закону та іншим законам з питань оподаткування у частині визначення термінів";  
28. 2) у статті 4:      2) у статті 4:  
29. а) підпункт 4.1.1 пункту 4.1 викласти у такій редакції:      а) у пункті 4.1:  
30. "4.1.1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (крім операцій з їх первинного випуску (розміщення), операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації) та операцій з консолідованим іпотечним боргом)";   -12- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Підпункт 4.1.1 доповнити словами "відповідно до закону"  
Враховано   підпункт 4.1.1 викласти у такій редакції: "4.1.1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (за винятком операцій з їх первинного випуску (розміщення), операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації) та операцій з консолідованим іпотечним боргом відповідно до закону)"; підпункт 4.1.6 доповнити новим абзацом такого змісту: "сум дотацій і субсидій з фондів загальнообов"язкового державного соціального страхування або бюджетів, отриманих платником податку";  
    -13- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
підпункт 4.1.6 доповнити новим абзацом такого змісту: "сум дотацій і субсидій з фондів загальнообов"язкового державного соціального страхування або бюджетів, отриманих платником податку";  
Враховано    
31. б) у пункті 4.2:      б) у пункті 4.2:  
32. підпункт 4.2.7 викласти у такій редакції:      підпункт 4.2.7 викласти у такій редакції:  
33. "4.2.7. Суми коштів у вигляді внесків та доходів від операцій з активами, що:   -14- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Підпункт 4.2.7 викласти у такій редакції: "4.2.7. Суми коштів у вигляді внесків, які: а) надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників та учасників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків, а також осіб, що уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"; б) надходять до страховиків, що здійснюють довгострокове страхування життя, від страхувальників; в) накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону; Суми надходжень до неприбуткових установ і організацій згідно з вимогами пункту 7.11 цього Закону";  
Враховано   "4.2.7. Суми коштів у вигляді внесків, які: а) надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників та учасників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків, а також осіб, що уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";  
34. надходять до недержавних пенсійних фондів відповідно до закону з питань недержавного пенсійного забезпечення;      б) надходять до страховиків, що здійснюють довгострокове страхування життя, від страхувальників;  
35. накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань.      в) накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону;  
36. Суми надходжень до неприбуткових установ і організацій, які відповідають вимогам пункту 7.11 цього Закону";      Суми надходжень до неприбуткових установ і організацій згідно з вимогами пункту 7.11 цього Закону";  
37. підпункт 4.2.8 викласти у такій редакції:      підпункт 4.2.8 викласти у такій редакції:  
38. "4.2.8. Кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ, а такдж кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону";   -15- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Підпункт 4.2.9 виключити.  
Враховано   "4.2.8. Кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ, а такдж кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону"; підпункт 4.2.9 виключити.  
39. 3) у статті 5:      3) у статті 5:  
40. а) у пункті 5.2:      а) у пункті 5.2:  
41. у підпункті 5.2.1 цифри "5.3 - 5.8" замінити цифрами "5.3 - 5.7";      у підпункті 5.2.1 цифри "5.3 - 5.8" замінити цифрами "5.3 - 5.7";  
42. у підпункті 5.2.2:      у підпункті 5.2.2:  
43. слова "у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти" замінити словами "у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти";      слова "у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти" замінити словами "у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти";  
44. слова "за винятком відрахувань, визначених пунктом 5.8 цієї статті" замінити словами "за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті";   -16- Терьохін С.А.
У підпункті 5.2.8 слова ", а також суми заборгованості, стосовно яких закінчився строк позовної давності" виключити.  
Враховано   слова "за винятком відрахувань, визначених пунктом 5.8 цієї статті" замінити словами "за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті"; у підпункті 5.2.8 слова ", а також суми заборгованості, стосовно яких закінчився строк позовної давності" виключити.  
45. у підпункті 5.2.13 слова "у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти" замінити словами "у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти";      у підпункті 5.2.13 слова "у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти" замінити словами "у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти";  
46. підпункт 5.2.14 виключити;   -17- Римарук О.І.
Акопян В.Г.
Доповнити пункт 5.2 статті 5 підпунктом 5.2.18 такого змісту: "5.2.18. Суми витрат, пов'язаних з організаційно-технічним забезпеченням створення та діяльності недержавного пенсійного фонду, які передбачені законодавством про недержавне пенсійне забезпечення для платника податку-засновника або вкладника такого недержавного пенсійного фонду."  
Відхилено   підпункт 5.2.14 виключити; б) пункт 5.3.7 виключити;  
    -18- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Пункт 5.3.7 виключити;  
Враховано    
47. б) в абзаці першому підпункту 5.4.6 пункту 5.4 слова "та інших комерційних ризиків платника податку" замінити словами "та інших ризиків платника податку, пов'язаних із здійсненням ним господарської діяльності";   -19- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
б) в абзаці першому підпункту 5.4.6 пункту 5.4 слова "та інших комерційних ризиків платника податку" замінити словами "та інших ризиків платника податку, пов'язаних із здійсненням ним господарської діяльності, у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, діючого на момент укладення такого страхового договору".  
Враховано   в) в абзаці першому підпункту 5.4.6 пункту 5.4 слова "та інших комерційних ризиків платника податку" замінити словами "та інших ризиків платника податку, пов'язаних із здійсненням ним господарської діяльності, у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, діючого на момент укладення такого страхового договору".  
48. в) підпункти 5.5.2 і 5.5.3 пункту 5.5 викласти у такій редакції:      г) підпункти 5.5.2 і 5.5.3 пункту 5.5 викласти у такій редакції:  
49. "5.5.2. Для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого знаходиться у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу валових витрат на виплату або нарахування процентів за борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та пов'язаних з ними осіб дозволяється у сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів.   -20- Кабінет Міністрів України
Підпункт 5.5.2 викласти в редакції: „5.5.2. Для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого знаходиться у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу валових витрат фактичних витрат на виплату процентів за кредитами та борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та пов'язаних з ними осіб, або нерезидентів, які розташовані в офшорних зонах, дозволяється у сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів".  
Враховано частково   "5.5.2. Для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого знаходиться у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу валових витрат витрат на виплату або нарахування процентів за кредитами та іншими борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та пов'язаних з ними осіб, дозволяється у сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів.  
    -21- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
У підпункті 5.5.2 після слів "нарахування процентів за" доповнити словами "кредитами та іншими".  
Враховано    
50. 5.5.3. До нерезидентів, визначених у підпункті 5.5.2, прирівнюються з метою оподаткування також юридичні особи, звільнені від сплати цього податку згідно з положеннями пунктів 7.11 - 7.13, 7.19 статті 7 цього Закону, чи ті, що відповідно до законодавства сплачують цей податок за ставками іншими, ніж встановлені у пункті 7.2 статті 7 або статті 10 цього Закону";      5.5.3. До нерезидентів, визначених у підпункті 5.5.2, прирівнюються з метою оподаткування також юридичні особи, звільнені від сплати цього податку згідно з положеннями пунктів 7.11 - 7.13, 7.19 статті 7 цього Закону, чи ті, що відповідно до законодавства сплачують цей податок за ставками іншими, ніж встановлені у пункті 7.2 статті 7 або статті 10 цього Закону";  
51. г) підпункт 5.6.2 пункту 5.6 викласти у такій редакції:      ґ) підпункт 5.6.2 пункту 5.6 викласти у такій редакції:  
52. "5.6.2. Додатково до виплат, передбачених підпунктом 5.6.1 цієї статті, до складу валових витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників, передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом другим цього підпункту. Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення або пенсійного вкладу платник цього податку сплачує за власний рахунок добровільні внески на користь найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право віднести до складу валових витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, яка сукупно не перевищує 15 відсотків від заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.   -22- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
У абзаці другому підпунту 5.6.2 слова "Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення або пенсійного вкладу платник цього податку сплачує за власний рахунок добровільні внески на користь " замінити словами: "Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку сплачує за власний рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення)";  
Враховано   "5.6.2. Додатково до виплат, передбачених підпунктом 5.6.1 цієї статті, до складу валових витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом другим цього підпункту. Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку сплачує за власний рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення) найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право віднести до складу валових витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, яка сукупно не перевищує 15 відсотків від заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.  
53. При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених у підпункті "в" підпункту 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" протягом такого податкового періоду";   -23- Терьохін С.А.
У абзаці 3 підпункту 5.6.2 слова та цифри "4.2.4 пункту 4.2 статті 4" замінити словами та цифрами "6.5.1 пункту 6.5 статті 6"  
Враховано   При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" протягом такого податкового періоду";  
    -24- Римарук О.І.
Підпункт 5.6.2 пункту 5.6 статті 5 викласти в такій редакції: "5.6.2. Додатково до виплат, передбачених підпунктом 5.6.1 цієї статті, до складу валових витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, а також внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом другим цього підпункту. Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, платник податку сплачує за власний рахунок добровільні внески на користь всіх найманих працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах та у яких це місце є основним місцем роботи, то такий платник податку може віднести до складу валових витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, яка сукупно не перевищує 15 відсотків від заробітної плати, нарахованої таким працівникам протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди. Якщо такий платник податку сплачує за свій рахунок добровільні внески на користь не всіх зазначених найманих працівників, такі витрати здійснюються за рахунок прибутку цього платника податку. При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених у підпункті "в" підпункту 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" протягом такого податкового періоду";  
Враховано в ред. Комітету   
    -25- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці третьому частини "г" пункту 3 слова " довгострокового страхування життя" доповнити словами "пенсійного страхування життя";  
Враховано в ред. Комітету   
    -26- Римарук О.І.
Акопян В.Г.
Підпункт 5.7.1 пункту 5.7 статті 5 викласти в такій редакції: "5.7.1. До складу валових витрат платника податку належать суми внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплачені (нараховані) платником податку за фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з цим платником податку, у розмірах, визначених законодавством."  
Відхилено    
54. ґ) підпункт 5.7.2 пункту 5.7 викласти у такій редакції:      д) підпункт 5.7.2 пункту 5.7 викласти у такій редакції:  
55. "5.7.2. Якщо наймана особа доручає працедавцю здійснювати внески на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення або пенсійний вклад за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу валових витрат платника податку відповідно до підпункту 5.6.1 пункту 5.6 цієї статті, то такий працедавець не включає суму таких внесків до складу своїх валових витрат. При цьому здійснення таких внесків не впливає на визначення розміру валових витрат платника податку на оплату праці такого працівника";   -27- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці другому частини "ґ" пункту 3 слова "довгострокове страхування життя" доповнити словами "пенсійне страхування життя";  
Враховано в ред. Комітету  "5.7.2. Якщо наймана особа доручає працедавцю здійснювати внески на довгострокове страхування життя або будь-який вид недержавного пенсійного забезпечення за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу валових витрат платника податку відповідно до підпункту 5.6.1 пункту 5.6 цієї статті, або на пенсійний вклад відповідно до пункту 22.25 цього Закону, то такий працедавець не включає суму таких внесків до складу своїх валових витрат та до бази для нарахування суми внесків на пенсійне та інші види державного (соціального) обов'язкового страхування".  
    -28- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Підпункт 5.7.2 викласти у такій редакції: "5.7.2. Якщо наймана особа доручає працедавцю здійснювати внески на довгострокове страхування життя або будь-який вид недержавного пенсійного забезпечення за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу валових витрат платника податку відповідно до підпункту 5.6.1 пункту 5.6 цієї статті, або на пенсійний вклад, то такий працедавець не включає суму таких внесків до складу своїх валових витрат та до бази для нарахування суми внесків на пенсійне та інші види державного (соціального) обов"язкового страхування".  
Враховано    
56. д) пункт 5.8 виключити;      е пункт 5.8 виключити;  
57. е) у пункті 5.9:   -29- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Підпункт "е" пункту 3 проекту доповнити абзацом другим такого змісту: "в абзаці шостому слова "звітному податковому року" замінити словами: "дванадцяти календарним місяцям, починаючи з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року";  
Враховано   є) у пункті 5.9: в абзаці шостому слова "звітному податковому року" замінити словами: "дванадцяти календарним місяцям, починаючи з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року";  
    -30- Юхновський І.Р.
У підпункті е) пункту 3 статтю 5.9 доповнити абзацем такого змісту: "Для заготівельних організацій та підприємств харчової і переробної промисловості, виробнича та комерційна діяльність яких пов"язана із сезонною заготівлею, зберіганням, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції рослинництва (зерно, олійні культури, цукрові буряки) та продуктів її переробки, облік приросту (убутку) таких запасів розраховується станом на 1 липня".  
Враховано по суті   
58. останній абзац замінити абзацами такого змісту:      абзац восьмий замінити абзацами такого змісту:  
59. "З метою податкового обліку платник податку за своїм вибором здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів (стандартів) бухгалтерського обліку:   -31- Терьохін С.А.
Абзац третій підпункту "е" пункту 3 викласти у такій редакції: ""З метою податкового обліку платник податку за своїм вибором здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів бухгалтерського обліку, визначених у відповідному стандарті:"  
Враховано   "З метою податкового обліку платник податку за своїм вибором здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів бухгалтерського обліку, визначених у відповідному стандарті:  
60. ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів;      ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів;  
61. середньозваженої вартості однорідних запасів;      середньозваженої вартості однорідних запасів;  
62. вартості запасів перших за часом надходження (ФІФО);      вартості запасів перших за часом надходження (ФІФО);  
63. нормативних затрат;      нормативних затрат;  
64. ціни продажу запасів (виключно для запасів, що реалізуються через роздрібну торгівлю).      ціни продажу запасів (виключно для запасів, що реалізуються через роздрібну торгівлю).  
65. Для всіх одиниць податкового обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів.      Для всіх одиниць податкового обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів.  
66. У разі обрання платником податку методу оцінки вартості вибуття запасів, зміна такого методу протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється";   -32- Бронніков В.К.
Панасовський О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
Пункт 5.9 доповнити абзацом такого змісту: "Податковий облік балансової вартості запасів енергогенеоуючих підприємств за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, ведеться такими платниками податку за наслідками звітного (податкового) року.  
Враховано по суті  У разі обрання платником податку методу оцінки вартості вибуття запасів, зміна такого методу протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється"; пункт 5.9 доповнити абзацом такого змісту: "Для енергогенеруючих підприємств, визнаних такими згідно із класифікацією видів економічної діяльності, норми цього пункту застосовуються для податкового періоду, що дорівнює звітному податковому року".  
    -33- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Пункт 5.9 доповнити абзацом такого змісту: "Для енергогенеруючих підприємств, визнаних такими згідно із класифікацією видів економічної діяльності, норми цього пункту застосовуються для податкового періоду, що дорівнює звітному податковому року".  
Враховано    
67. 4) у статті 7:      4) у статті 7:  
68. а) у пункті 7.2:      а) у пункті 7.2:  
69. у підпункті 7.2.1:      у підпункті 7.2.1:  
70. абзац перший замінити абзацами такого змісту:      абзац перший замінити абзацами такого змісту:  
71. "7.2.1. Оподатковуваний дохід від страхової діяльності страховиків-резидентів не підлягає оподаткуванню за ставкою, встановленою у пункті 10.1 статті 10 цього Закону, та оподатковується:   -34- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
абзац перший підпункту 7.2.1 замінити абзацами такого змісту: "7.2.1. Дохід від страхової діяльності юридичних осіб - резидентів не підлягає оподаткуванню за ставкою, встановленою у пункті 10.1 статті 10 цього Закону, та оподатковується: за ставкою 0 відсотків - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, якщо такі договори та таке виконання відповідають вимогам відповідно пункту 1.37 та пункту 1.42 статті 1 цього Закону"; за ставкою 3 відсотки - внаслідок виконання договорів з інших видів страхування";  
Враховано   "7.2.1. Дохід від страхової діяльності юридичних осіб - резидентів не підлягає оподаткуванню за ставкою, встановленою у пункті 10.1 статті 10 цього Закону, та оподатковується:  
72. за ставкою 0 відсотків - при отриманні оподатковуваного доходу від здійснення довгострокового страхування життя у разі виконання вимог до таких договорів, визначених пунктом 1.37 статті 1 цього Закону;      за ставкою 0 відсотків - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення у разі виконання вимог до таких договорів, визначених пунктом 1.37 та пунктом 1.42 статті 1 цього Закону";  
73. за ставкою 3 відсотки - при отриманні оподатковуваного доходу від інших видів страхування";      за ставкою 3 відсотки - внаслідок виконання договорів з інших видів страхування";  
74. в останньому абзаці слова " (крім договорів страхування життя)" і "та сплачених за договорами перестрахування з нерезидентом у тому ж податковому періоді" виключити;   -35- Акопян В.Г.
Стаття 7 пункт 7.2 підпункт 7.2.1 в останньому абзаці слова „ (крім договорів страхування життя)" виключити.  
Враховано   в останньому абзаці слова " (крім договорів страхування життя)" і "та сплачених за договорами перестрахування з нерезидентом у тому ж податковому періоді" виключити;  
    -36- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці п'ятому частини "а" пункту 4 слова „від здійснення довгострокового страхування життя" замінити словами „від здійснення довгострокового страхування життя та/або пенсійного страхування життя", а слова „визначених пунктом 1.37" доповнити словами „та 1.43"  
Враховано в ред. Комітету   
    -37- Полякова Л.Є.
У підпункті "а" пункту 4 проекту слова: "і "та сплачених за договорами перестрахування з нерезидентом у тому ж податковому періоді"" виключити.  
Відхилено    
75. підпункт 7.2.2 викласти у такій редакції:      підпункт 7.2.2 викласти у такій редакції:  
76. "7.2.2. Страховик здійснює окремий податковий облік операцій, які відповідно до підпункту 7.2.1 цього пункту оподатковуються за різними ставками за правилами, встановленими у порядку, визначеному законом для встановлення форми податкової декларації (розрахунку).   -38- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
підпункт 7.2.2 викласти у такій редакції: "7.2.2. Страховик здійснює окремий податковий облік операцій, що відповідно до підпункту 7.2.1 цього пункту оподатковуються за різними ставками за правилами, встановленими у порядку, визначеному законом для встановлення форми відповідної податкової декларації (розрахунку)".  
Враховано   "7.2.2. Страховик здійснює окремий податковий облік операцій, що відповідно до підпункту 7.2.1 цього пункту оподатковуються за різними ставками за правилами, встановленими у порядку, визначеному законом для встановлення форми відповідної податкової декларації (розрахунку)".  
77. в абзаці першому підпункту 7.2.3 слова та цифри "підпунктах 7.2.1 та 7.2.2" замінити словом та цифрами "підпункті 7.2.1";      в абзаці першому підпункту 7.2.3 слова та цифри "підпунктах 7.2.1 та 7.2.2" замінити словом та цифрами "підпункті 7.2.1";  
78. абзац другий підпункту 7.2.4 викласти у такій редакції:      абзац перший та другий підпункту 7.2.4 викласти у такій редакції:  
79. "Якщо платник податку, який збільшив валові витрати у порядку, передбаченому підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цього Закону, достроково розриває договір довгострокового страхування життя до закінчення граничного десятирічного строку, встановленого пунктом 1.37 статті 1 цього Закону, або порушує інші вимоги, встановлені пунктом 1.37 цього Закону, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата за договором, не передбачена пунктом 1.37 цього Закону, або виплата викупної суми, або повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку, то такий платник податку зобов'язаний включити до валового доходу суму страхових платежів, які були сплачені ним за таким договором та враховані у складі валових витрат, за наслідками податкового періоду, на який припадає таке дострокове розірвання або порушення таких інших вимог, збільшену на суму пені, нараховану на суму таких страхових внесків, яка розраховується з початку податкового періоду, наступного за періодом, в якому такий платник податку вперше збільшив валові витрати на суму таких страхових платежів у межах такого договору, до дня подання податкової декларації за наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого дострокового розірвання або порушення таких інших вимог. При цьому викупна сума, яка повертається платнику податку страховиком, не включається до складу валових доходів такого платника податку";   -39- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Н.д.Цушко В.П. (Реєстр.картка №42) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!! Абзац перший та другий підпункту 7.2.4 викласти у такій редакції: "7.2.4. У разі порушення вимог договору довгострокового страхування життя, встановлених пунктом 1.37 цього Закону, або договору недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", в тому числі їх дострокового розірвання , доходи, одержані страховиком за такими договорами, оподатковуються за ставкою 3 відсотків у податковому періоді, в якому відбувся факт такого порушення, з нарахуванням пені на суму такого доходу, розрахованої з початку податкового періоду, наступного за податковим періодом, на який припадає отримання таких доходів страховиком, до дня їх включення до валового доходу такого страховика згідно із цим підпунктом. Якщо договір довгострокового страхування життя чи з недержавного пенсійного забезпечення розривається до закінчення мінімального строку його дії або до настання відповідного страхового випадку, встановлених цим Законом або іншим законодавством за будь-якими причинами, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми або повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку, то платник податку, який збільшив валові витрати згідно з нормами підпункту 5.6.2 пункту 5.6 статті 5 цього Закону, зобов"язаний включити до складу своїх валових доходів відповідного звітного періоду суму таких попередньо сплачених платежів (внесків, премій), збільшену на суму пені, нараховану на суму таких страхових платежів (премій, внесків), яка розраховується з початку податкового періоду, наступного за періодом, в якому такий платник податку вперше збільшив валові витрати на суму таких страхових платежів у межах такого договору, до дня подання податкової декларації за наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого дострокового розірвання або порушення таких інших вимог, та зменшену на суму отриманих відповідних страхових внесків. При цьому викупна сума або її частина, яка повертається платнику податку страховиком, не включається до складу валових доходів такого платника податку. Після встановлення строків погашення узгодженого податкового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня, яка розраховується з початку податкового періоду, наступного за періодом, в якому такий платник податку вперше збільшив валові витрати на суму таких страхових платежів у межах такого договору, до дня подання податкової декларації за наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого дострокового розірвання або порушення таких інших вимог. "  
Враховано   "Абзац перший та другий підпункту 7.2.4 викласти у такій редакції: "7.2.4. У разі порушення вимог договору довгострокового страхування життя, встановлених пунктом 1.37 цього Закону, або договору недержавного пенсійного забезпечення, укладеного відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", в тому числі їх дострокового розірвання, доходи, одержані страховиком за такими договорами, оподатковуються за ставкою 3 відсотків у податковому періоді, в якому відбувся факт такого порушення, з нарахуванням пені на суму такого доходу, розрахованої з початку податкового періоду, наступного за податковим періодом, на який припадає отримання таких доходів страховиком, до дня їх включення до валового доходу такого страховика згідно із цим підпунктом. Якщо договір довгострокового страхування життя чи з недержавного пенсійного забезпечення розривається до закінчення мінімального строку його дії або до настання відповідного страхового випадку, встановлених цим Законом або іншим законодавством за будь-якими причинами, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми або повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку, то платник податку, який збільшив валові витрати згідно з нормами підпункту 5.6.2 пункту 5.6 статті 5 цього Закону, зобов'язаний включити до складу своїх валових доходів відповідного звітного періоду суму таких попередньо сплачених платежів (внесків, премій), збільшену на суму пені, нараховану на суму таких страхових платежів (премій, внесків), яка розраховується з початку податкового періоду, наступного за періодом, в якому такий платник податку вперше збільшив валові витрати на суму таких страхових платежів у межах такого договору, до дня подання податкової декларації за наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого дострокового розірвання або порушення таких інших вимог, та зменшену на суму отриманих відповідних страхових внесків. При цьому викупна сума або її частина, яка повертається платнику податку страховиком, не включається до складу валових доходів такого платника податку. Після встановлення строків погашення узгодженого податкового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня, яка розраховується з початку податкового періоду, наступного за періодом, в якому такий платник податку вперше збільшив валові витрати на суму таких страхових платежів у межах такого договору, до дня подання податкової декларації за наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого дострокового розірвання або порушення таких інших вимог."  
    -40- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци десятий та одинадцятий частини "а" пункту 4 викласти у такій редакції: "абзаци перший та другий підпункту 7.2.4 викласти у такій редакції: "7.2.4. У разі дострокового розірвання договору довгострокового страхування життя, протягом визначеного пунктом 1.37 цього Закону граничного строку, або договору пенсійного страхування життя до досягнення віку, встановленого договором страхування, відповідно до пункту 1.43 статті 1 цього Закону доходи, одержані страховиком за таким договором, визначаються як різниця між отриманими страховими платежами та повернутими викупними сумами і оподатковуються за ставкою 3 відсотки. Якщо платник податку, який збільшив валові витрати у порядку, передбаченому підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цього Закону, достроково розриває договір довгострокового страхування життя до закінчення відповідно граничного десятирічного строку, встановленого пунктом 1.37 статті 1 цього Закону, або пенсійного страхування життя до досягнення віку, передбаченого пунктом 1.43 статті 1 цього Закону, або порушує інші вимоги, встановлені відповідно пунктами 1.37 та 1.43 цього Закону, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата за договором, не передбачена відповідно пунктами 1.37 та 1.43 цього Закону, виплата викупної суми, або повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку, то такий платник податку зобов'язаний включити до валового доходу суму страхових платежів, що відповідають такій частковій виплаті чи такому порушенню вимог, встановлених відповідно пунктами 1.37 та 1.43 цього Закону, за таким договором за наслідками податкового періоду, на який припадає таке дострокове розірвання або порушення таких інших вимог. При цьому викупна сума, яка повертається платнику податку страховиком, не включається до складу валових доходів такого платника податку."  
Враховано в ред. Комітету   
80. б) підпункт 7.3.6 пункту 7.3 викласти у такій редакції:      б) підпункт 7.3.6 пункту 7.3 викласти у такій редакції:  
81. "7.3.6. Платник податку самостійно обирає метод оцінки балансової вартості іноземної валюти за середньозваженою вартістю або ідентифікованою вартістю. Зміна методу оцінки балансової вартості іноземної валюти протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється";   -41- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
У пункті 7.4.3 слово "юридичними" виключити  
Враховано   "7.3.6. Платник податку самостійно обирає метод оцінки балансової вартості іноземної валюти за середньозваженою вартістю або ідентифікованою вартістю. Зміна методу оцінки балансової вартості іноземної валюти протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється"; в) у підпункті 7.4.3 пункту 7.4 слово "юридичними" виключити;  
    -42- Кабінет Міністрів України
Підпункт 7.4.3 пункту 7.4 статті 7 після слова "ставками" пропонуємо доповнити словами "а також на операції з фізичними особами".  
Враховано    
82. в) абзац перший підпункту 7.6.1 пункту 7.6 викласти у такій редакції:      г) абзац перший підпункту 7.6.1 пункту 7.6 викласти у такій редакції:  
83. "7.6.1. Платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами";      "7.6.1. Платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами";  
84. г) у пункті 7.7:   -43- Кабінет Міністрів України
Пукт „г" статті 4 проекту Закону викласти у такій редакції : „г) у пункті 7.7: доповнити підпункт 7.7.1 словами „у вигляді отримання доходу від продажу товарів, робіт, послуг" у підпункті 7.7.2. після слів „згідно з умовами договору" доповнити словами в дужках „далі - оператором спільної діяльності".  
Відхилено   ґ) у пункті 7.7:  
85. підпункт 7.7.3 викласти у такій редакції:      підпункт 7.7.3 викласти у такій редакції:  
86. "7.7.3. Виплата частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10 цього Закону, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до або під час такої виплати";   -44- Кабінет Міністрів України
підпункт 7.7.3. викласти у такій редакції: "Будь-які виплати (включаючи негрошову форму), що здійснюються на користь учасника спільної діяльності, в тому числі здійснюваних як компенсація вартості товарів, робіт, послуг, переданих ним у спільну діяльність, прирівнюються до виплат дивідендів і підлягають оподаткуванню оператором спільної діяльності в порядку, передбаченому пунктом 7.8."  
Відхилено   "7.7.3. Виплата частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10 цього Закону, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до або під час такої виплати";  
87. підпункт 7.7.4 викласти у такій редакції:      підпункт 7.7.4 викласти у такій редакції:  
88. "7.7.4. У разі коли прибуток від спільної діяльності не розподіляється протягом звітного періоду з метою оподаткування, він вважається розподіленим між учасниками згідно з умовами договору про спільну діяльність на кінець такого звітного періоду і підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 7.7.3 цієї статті";   -45- Кабінет Міністрів України
Підпункт 7.7.4. викласти у такій редакції: „У разі коли валові доходи від продажу товарів, робіт, послуг, що виробляються в результаті спільної діяльності, не розподіляються згідно із умовами договору, з метою оподаткування вони вважаються розподіленими на кінець такого податкового періоду порівну між усіма учасниками, якщо інші умови розподілу не передбачено умовами договору, і підлягають оподаткуванню згідно із підпунктом 7.7.3 цієї статті."; у підпункті 7.7.5. після слів "понесені платником податку" доповнити словами „оператором спільної діяльності"; підпункт 7.7.6 викласти у такій редакції: "Передача товарів, робіт, послуг у спільну діяльність з метою оподаткування не вважається продажем для її учасника, а валові витрати та амортизаційні відрахування, нараховані у зв'язку із виробництвом (придбанням) та передачею таких товарів, робіт, послуг згідно із цим Законом, включаються до валових витрат та амортизаційних відрахувань учасника у загальному порядку. Вартість грошових та майнових внесків учасника, зазначена у договорі про спільну діяльність, що передаються ним до спільної діяльності, не включаються до валових доходів чи до валових витрат учасника. підпункт 7.7.7. викласти у такій редакції: "Оператор спільної діяльності нараховує та сплачує податок на прибуток, отриманий від спільної діяльності, в порядку, встановленому статтею 16, з урахуванням пункту 7.20 цього Закону. Відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку з прибутку, отриманого від продажу товарів, робіт, послуг, вироблених (придбаних) в результаті спільної діяльності, та дотримання податкового законодавства несе платник податку - оператор спільної діяльності."  
Відхилено   "7.7.4. У разі коли прибуток від спільної діяльності не розподіляється протягом звітного періоду з метою оподаткування, він вважається розподіленим між учасниками згідно з умовами договору про спільну діяльність на кінець такого звітного періоду і підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 7.7.3 цієї статті";  
89. ґ) у пункті 7.9:      д) у пункті 7.9:  
90. абзаци другий і третій підпункту 7.9.1 викласти у такій редакції: "отриманням платником податку фінансових кредитів від інших осіб-кредиторів, а також поверненням основної суми фінансових кредитів, наданих платником податку іншим особам-дебіторам, отриманням частини консолідованої іпотечної заборгованості власниками іпотечних сертифікатів участі, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу;      абзаци другий і третій підпункту 7.9.1 викласти у такій редакції: "отриманням платником податку фінансових кредитів від інших осіб-кредиторів, а також поверненням основної суми фінансових кредитів, наданих платником податку іншим особам-дебіторам, отриманням частини консолідованої іпотечної заборгованості власниками іпотечних сертифікатів участі, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу;  
91. залученням платником податку коштів або майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), або на інші строкові чи довірчі рахунки, в тому числі шляхом емісії (випуску) облігацій, а також поверненням платнику податку коштів або майна з довірчого управління, а також основної суми депозиту (вкладу), в тому числі шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), або з інших строкових чи довірчих рахунків, відкритих іншими особами на користь такого платника податку, в тому числі шляхом погашення облігацій";      залученням платником податку коштів або майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), або на інші строкові чи довірчі рахунки, в тому числі шляхом емісії (випуску) облігацій, а також поверненням платнику податку коштів або майна з довірчого управління, а також основної суми депозиту (вкладу), в тому числі шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), або з інших строкових чи довірчих рахунків, відкритих іншими особами на користь такого платника податку, в тому числі шляхом погашення облігацій";  
92. підпункт 7.9.2 викласти у такій редакції:      підпункт 7.9.2 викласти у такій редакції:  
93. "7.9.2. З урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, не включаються до валових витрат кошти або майно, надані платником податку у зв'язку з:      "7.9.2. З урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, не включаються до валових витрат кошти або майно, надані платником податку у зв'язку з:  
94. поверненням платником податку основної суми кредиту, в тому числі частини консолідованого іпотечного боргу при погашенні іпотечного сертифіката участі, але не більше суми, сплаченої за придбання такого сертифіката, іншим особам-кредиторам, а також з наданням кредиту іншим особам-дебіторам, викупу (заміни) однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу відповідно до закону;      поверненням платником податку основної суми кредиту, в тому числі частини консолідованого іпотечного боргу при погашенні іпотечного сертифіката участі, але не більше суми, сплаченої за придбання такого сертифіката, іншим особам-кредиторам, а також з наданням кредиту іншим особам-дебіторам, викупу (заміни) однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу відповідно до закону;  
95. поверненням платником податку коштів або майна з довірчого управління, основної суми депозитів (вкладів), у тому числі залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, або коштів з інших строкових чи довірчих рахунків, у тому числі шляхом погашення (викупу) облігацій, а також розміщенням платником податку коштів або майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, або на інші строкові та довірчі рахунки, відкриті на користь такого платника податку, в тому числі шляхом придбання облігацій;      поверненням платником податку коштів або майна з довірчого управління, основної суми депозитів (вкладів), у тому числі залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, або коштів з інших строкових чи довірчих рахунків, у тому числі шляхом погашення (викупу) облігацій, а також розміщенням платником податку коштів або майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, або на інші строкові та довірчі рахунки, відкриті на користь такого платника податку, в тому числі шляхом придбання облігацій;  
96. наданням платником податку майна на підставі договорів концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання) або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі, з урахуванням положень підпункту 7.9.6 цього пункту.      наданням платником податку майна на підставі договорів концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання) або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі, з урахуванням положень підпункту 7.9.6 цього пункту.  
97. Під терміном "основна сума" слід розуміти суму наданого кредиту або депозиту (строкових, довірчих рахунків) без урахування процентів (фіксованих виплат, премій, виграшів), суму консолідованого іпотечного боргу в частині, яка відповідає ціні зобов'язання;      Під терміном "основна сума" слід розуміти суму наданого кредиту або депозиту (строкових, довірчих рахунків) без урахування процентів (фіксованих виплат, премій, виграшів), суму консолідованого іпотечного боргу в частині, яка відповідає ціні зобов'язання;  
98. д) у підпункті 7.10.8 пункту 7.10 слова "наданих виконавцю" замінити словами "отриманих виконавцем";      е) у підпункті 7.10.8 пункту 7.10 слова "наданих виконавцю" замінити словами "отриманих виконавцем";  
99. е) у підпункті 7.11.4 пункту 7.11:      є) у підпункті 7.11.4 пункту 7.11:  
100. в абзаці другому слово "додаткове" замінити словом "недержавне";      в абзаці другому слово "додаткове" замінити словом "недержавне";  
101. абзац третій викласти у такій редакції:      абзац третій викласти у такій редакції:  
102. "доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань";   -46- Акопян В.Г.
Абзац третій підпункту 7.11.4 після слів "та пенсійні фонди" доповнити словами ", а також доходів пенсійних фондів від здійснення операцій з активами пенсійних фондів"  
Враховано по суті  "доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань"; в абзаці першому підпункту 7.11.11 пункту 7.11 статті 7 після слів "неприбуткової організації" доповнити словами "крім недержавного пенсійного фонду, активи якого підлягають розподілу відповідно до закону, що регулює питання недержавного пенсійного забезпечення". у першому реченні абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 слова "додаткові пенсійні фонди" замінити словами "недержавні пенсійні фонди".  
    -47- Римарук О.І.
Акопян В.Г.
В абзаці першому підпункту 7.11.11 пункту 7.11 статті 7 після слів "неприбуткової організації" доповнити словами " (крім недержавного пенсійного фонду)".  
Враховано    
    -48- Римарук О.І.
В абзаці третьому підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7: В реченні першому слова "додаткові пенсійні фонди" замінити словами "недержавні пенсійні фонди". В реченні третьому після слів "в абзацах "в" - "д" підпункту 7.11.1 цього пункту" доповнити словами " (крім недержавних пенсійних фондів, які здійснюють діяльність відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення)"  
Враховано частково    
    -49- Акопян В.Г.
Речення третє абзацу третього підпункту 7.11.13 викласти в такій редакції: "До основної діяльності не включаються операції з надання товарів (послуг) неприбутковими організаціями, визначеними в абзацах "в" - "д" підпункту 7.11.1 цього пункту (крім недержавних пенсійних фондів, які здійснюють діяльність відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення), особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій.". Відповідно абзаци г), д), е) вважати д), е), є).  
Відхилено    
103. є) підпункти 7.13.4, 7.13.5, 7.13.6, 7.13.8 пункту 7.13 виключити;   -50- Стоян О.М.
Абзац "є" пункту 4 виключити.  
Відхилено   ж) підпункти 7.13.4, 7.13.5, 7.13.6, 7.13.8 пункту 7.13 виключити;  
104. ж) пункт 7.14 виключити;      з) пункт 7.14 виключити;  
105. з) в абзаці другому пункту 7.15 слово і цифри "і 7.14" виключити;      и) в абзаці другому пункту 7.15 слово і цифри "і 7.14" виключити;  
106. 5) у статті 8:      5) у статті 8:  
107. а) у підпункті 8.2.1 пункту 8.2:      а) у підпункті 8.2.1 пункту 8.2:  
108. абзац перший після слів "та вартість яких" доповнити словами та цифрами "перевищує 1000 гривень і";   -51- Кабінет Міністрів України
Абзац перший після слів "та вартість яких" доповнити словами та цифрами "перевищує 500 гривень і";  
Відхилено   абзац перший після слів "та вартість яких" доповнити словами та цифрами "перевищує 1000 гривень і";  
109. абзац другий викласти у такій редакції:      абзац другий викласти у такій редакції:  
110. "Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 гривень, що призначені для використання у господарській діяльності платника податку, включаються до складу валових витрат платника податку в загальному порядку та враховуються для цілей застосування пункту 5.9 цього Закону";   -52- Кабінет Міністрів України
абзац другий викласти у такій редакції: "Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 500 гривень, що призначені для використання у господарській діяльності платника податку, включаються до складу валових витрат платника податку в загальному порядку та враховуються для цілей застосування пункту 5.9 цього Закону";  
Відхилено   "Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 гривень, що призначені для використання у господарській діяльності платника податку, включаються до складу валових витрат платника податку в загальному порядку та враховуються для цілей застосування пункту 5.9 цього Закону";  
    -53- Кабінет Міністрів України
Доповнити пункт „а" статті 5 проекту Закону абзацом такого змісту: „в абзаці п'ятому підпункту 8.2.2 пункту 8.2 після слова „їх" доповнити словом "ліцензійне"  
Відхилено    
111. 6) у другому реченні підпункту 8.3.5 пункту 8.3 слова та цифри "групи 2 або групи 3" замінити словами та цифрами "груп 2, 3 або 4";   -54- Національний банк України
Пункт 8.6 доповнити підпунктом 8.6.2 такого змісту: Платник податку може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації високотехнологічних основних фондів групи 3, отриманих ним у фінансовий лізинг, за такими нормами (у розрахунку на квартал): Протягом 1-го звітного року - 6.25 відсотка за податковий (розрахунковий) квартал; Протягом 2-го звітного року - 7.25 відсотка за податковий (розрахунковий) квартал; Протягом 3-го звітного року - 7.25 відсотка за податковий (розрахунковий) квартал; Протягом 4-го звітного року - 2.25 відсотка за податковий (розрахунковий) квартал; Протягом 5-го звітного року - 1.25 відсотка за податковий (розрахунковий) квартал. Амортизаційні відрахування за зазначеними нормами нараховуються від первісної вартості об'єкту (предмету) фінансового лізингу починаючи із розрахункового кварталу, наступного за розрахунковим кварталом введення в експлуатацію такого об'єкту (предмету) та закінчуючи розрахунковим кварталом у якому залишкова вартість такого об'єкту (предмету) досягає нульового значення. Податковий облік таких основних фондів ведеться окремо по кожному об'єкту (предмету) фінансового лізингу. Платник податку, з розрахункового кварталу в якому починається нарахування амортизації за нормами цього підпункту та закінчуючи розрахунковим кварталом у якому залишкова вартість об'єкта (предмета) досягає нульового значення, або об'єкт виводиться із експлуатації, має право протягом податкового (звітного) року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням окремого об'єкту (предмету) фінансового лізингу, у сумі, що не перевищує 6 відсотків (у розрахунку на рік) від первісної вартості такого об'єкту (предмету). Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до складу балансової вартості основних фондів групи 3 у податковому (звітному) періоді, в якому такі витрати були понесені (нараховані). Виведення з експлуатації окремих об'єктів (предметів) фінансового лізингу до яких застосовуються норми цього підпункту здійснюється у такому порядку: - у разі продажу об'єктів (предметів), сума перевищення виручки від продажу над залишковою вартістю таких об'єктів (предметів) включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення залишкової вартості таких об'єктів (предметів) над виручкою від такого продажу включається до валових витрат платника податку. - у разі ліквідації об'єктів (предметів), їх первісна вартість прирівнюється до нуля і амортизація за правилами цього підпункту не нараховується. Залишкова вартість таких об'єктів (предмеіву) включається до складу основних фондів групи 3 та амортизується в її складі. Перелік видів основних фондів групи 3, до яких застосовуються правила, встановлені цим підпунктом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено   6) у другому реченні підпункту 8.3.5 пункту 8.3 слова та цифри "групи 2 або групи 3" замінити словами та цифрами "груп 2, 3 або 4";  
112. в) у підпункті 8.7.1 пункту 8.7:      в) у підпункті 8.7.1 пункту 8.7:  
113. абзац перший після слів "що підлягають амортизації" доповнити словами "у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів"; абзац другий викласти у такій редакції:      абзац перший після слів "що підлягають амортизації" доповнити словами "у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів"; абзац другий викласти у такій редакції:  
114. "Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу";      "Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу";  
115. г) підпункт 8.8.1 пункту 8.8 викласти у такій редакції:      г) підпункт 8.8.1 пункту 8.8 викласти у такій редакції:  
116. "8.8.1. У разі коли договір оперативного лізингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди), частина вартості таких поліпшень у складі витрат, що перевищують суму на поліпшення основних фондів, визначену згідно з підпунктом 8.7.1 пункту 8.7 цієї статті, включається таким орендарем до балансової вартості: відповідної групи основних фондів у разі, якщо на балансі орендаря обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди);      "8.8.1. У разі коли договір оперативного лізингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди), частина вартості таких поліпшень у складі витрат, що перевищують суму на поліпшення основних фондів, визначену згідно з підпунктом 8.7.1 пункту 8.7 цієї статті, включається таким орендарем до балансової вартості: відповідної групи основних фондів у разі, якщо на балансі орендаря обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди);  
117. створеної таким орендарем відповідної групи основних фондів у разі, якщо на балансі орендаря не обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди).      створеної таким орендарем відповідної групи основних фондів у разі, якщо на балансі орендаря не обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди).  
118. При цьому орендарем не враховується балансова вартість об'єкта оперативного лізингу (оренди), за якою він обліковується на балансі орендодавця";      При цьому орендарем не враховується балансова вартість об'єкта оперативного лізингу (оренди), за якою він обліковується на балансі орендодавця";  
119. б) у пункті 10.2 статті 10:      7) у статті 10: у пункті 10.2 статті 10:  
120. підпункти 10.2.1 і 10.2.2 виключити;      підпункти 10.2.1 і 10.2.2 виключити;  
121. в абзаці першому підпункту 10.2.3 слова та цифри "не менш як 30 відсотків від доходів" замінити словами та цифрами "не менш як ставка податку, встановлена пунктом 10.1 цієї статті, яка застосовується до доходів";   -55- Кабінет Міністрів України
Абзац другий пдпункту "б" пункту 6 виключити.  
Відхилено   в абзаці першому підпункту 10.2.3 слова та цифри "не менш як 30 відсотків від доходів" замінити словами та цифрами "не менш як ставка податку, встановлена пунктом 10.1 цієї статті, яка застосовується до доходів"; 8) у статті 11: а) абзац другий пункту 11.1 доповнити словами "крім виробників сільськогосподарської продукції, визначених статтею 14 цього Закону, для яких річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року."  
    -56- Терьохін С.А.
а) абзац другий пункту 11.1 доповнити словами "крім виробників сільськогосподарської продукції, визначених статтею 14 цього Закону, для яких річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року."  
Враховано    
    -57- Національний банк України
пункт 11.2 доповнити підпунктом 11.2.4 такого змісту: "Датою збільшення валових витрат лізингоодержувача у разі здійснення операцій фінансового лізингу є дата нарахування згідно договору фінансового лізингу складових лізингового платежу, крім частини лізингового платежу, що є відшкодуванням вартості об'єкта (предмета) фінансового лізингу, згідно з договором фінансового лізингу."  
Відхилено    
122. 7) підпункт 11.3.6 пункту 11.3 статті 11 викласти у такій редакції:      б) підпункт 11.3.6 пункту 11.3 викласти у такій редакції:  
123. "11.3.6. Датою збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата нарахування процентів (комісійних) у строки, визначені кредитним (депозитним) договором.      "11.3.6. Датою збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата нарахування процентів (комісійних) у строки, визначені кредитним (депозитним) договором.  
124. Датою збільшення валових доходів власника іпотечного сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за управління та обслуговування іпотечних активів).      Датою збільшення валових доходів власника іпотечного сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за управління та обслуговування іпотечних активів).  
125. Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів чи комісій, то кредитор урегульовує таку заборгованість згідно із пунктом 12.1 статті 12 цього Закону.      Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів чи комісій, то кредитор урегульовує таку заборгованість згідно із пунктом 12.1 статті 12 цього Закону.  
126. При цьому метод нарахувань для визначення податкових зобов'язань кредитора за таким кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення дебітором заборгованості або списання боргу чи його частини на збитки кредитора у порядку, встановленому цим Законом";   -58- Національний банк України
Пункт 11.3 доповнити підпунктом 11.3.7 такого змісту: "11.3.7. Датою збільшення валових доходів лізингодавця у разі здійснення операції фінансового лізингу є: при передані об'єкта (предмета) фінансового лізингу лізингоодержувачу - дата передачі об'єкта (предмета) фінансового лізингу лізингоодержувачу; при нарахуванні лізингового платежу - дата нарахування згідно договору фінансового лізингу складових лізингового платежу, крім частини лізингового платежу, що є відшкодуванням вартості об'єкта (предмета) фінансового лізингу".  
Відхилено   При цьому метод нарахувань для визначення податкових зобов'язань кредитора за таким кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення дебітором заборгованості або списання боргу чи його частини на збитки кредитора у порядку, встановленому цим Законом";  
127. 8) у статті 12:   -59- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Підпункт 12.1.4 доповнити словами такого змісту: "та іншими первинними документами, які підтверджують наявність такої дебіторсько-кредиторської заборгованості".  
Враховано   9) у статті 12: а) підпункт 12.1.4 пункту 12.1 доповнити словами такого змісту: "та іншими первинними документами, які підтверджують наявність дебіторсько -кредиторської заборгованості".  
    -60- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 8 проекту Закону пунктом "в" такого змісту: "в) підпункт 12.1.4 пункту 12.1 доповнити реченням: "При цьому, таке збільшення можливе лише за умови підтвердження суми заборгованості актами звіряння розрахунків встановленої форми, які повинні бути наявними у податковому обліку продавця на момент здійснення коригування."  
Враховано з уточненням редакції   
128. а) підпункт 12.2.1 пункту 12.2 викласти у такій редакції:      б) підпункт 12.2.1 пункту 12.2 викласти у такій редакції:  
129. "12.2.1. Будь-який банк, а також будь-яка небанківська фінансова установа, створена згідно з нормами відповідних законів, крім страхових компаній (далі - фінансові установи), зобов'язані створювати страховий резерв для відшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентів та комісій) за всіма видами кредитів (у тому числі консолідованим іпотечним боргом), а також гарантій, порук, придбаних цінних паперів (у тому числі іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), інших активних банківських операцій, які відносяться до їх господарської діяльності згідно із законодавством";      "12.2.1. Будь-який банк, а також будь-яка небанківська фінансова установа, створена згідно з нормами відповідних законів, крім страхових компаній (далі - фінансові установи), зобов'язані створювати страховий резерв для відшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентів та комісій) за всіма видами кредитів (у тому числі консолідованим іпотечним боргом), а також гарантій, порук, придбаних цінних паперів (у тому числі іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), інших активних банківських операцій, які відносяться до їх господарської діяльності згідно із законодавством";  
130. б) абзац другий підпункту 12.3.1 пункту 12.3 замінити двома абзацами такого змісту:      в) абзац другий підпункту 12.3.1 пункту 12.3 замінити двома абзацами такого змісту:  
131. "Заборгованість, яка не може бути примусово стягнутою з дебітора у зв'язку зі спливом строків позовної давності після набрання чинності цим Законом, не включається до складу валових витрат кредитора згідно з підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цієї статті та не може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів.   -61- Матвієнков С.А.
Абзац другий підпункту 12.3.1 пункту 12.3 викласти у такій редакції: "Заборгованість, з якою платник податку - продавець товарів (робіт, послуг) до спливу строків позовної давності не звернувся до господарського суду про примусове стягнення після набрання чинності цим Законом, не включається до складу валових витрат кредитора згідно з підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цієї статті та не може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів."  
Враховано в редакції Комітету  Абзац другий підпункту 12.3.1 пункту 12.3 викласти у такій редакції: "Заборгованість, за якою кредитор не звертається до суду щодо її примусового стягнення до закінчення строків позовної давності, не включається до складу валових витрат кредитора згідно з підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цієї статті та не може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів."  
132. Основна сума боргу, яка не може бути примусово стягнутою з дебітора внаслідок укладення мирової угоди в межах процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначеної законом, не включається до складу валових витрат кредитора згідно з підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цієї статті, але може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів, створених згідно з цією статтею";      Основна сума боргу, яка не може бути примусово стягнутою з дебітора внаслідок укладення мирової угоди в межах процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначеної законом, не включається до складу валових витрат кредитора згідно з підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цієї статті, але може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів, створених згідно з цією статтею";  
133. 9) у статті 13:      10) у статті 13:  
134. а) абзац другий пункту 13.3 після слова "оподатковуються" доповнити словами "за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10 цього Закону";      а) абзац другий пункту 13.3 після слова "оподатковуються" доповнити словами "за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10 цього Закону";  
135. б) абзац перший пункту 13.5 викласти у такій редакції:      б) абзац перший пункту 13.5 викласти у такій редакції:  
136. "13.5. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів";      "13.5. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів";  
137. в) пункт 13.6 викласти у такій редакції:      в) пункт 13.6 викласти у такій редакції:  
138. "13.6. Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким чином:      "13.6. Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким чином:  
139. при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами (за винятком укладення договорів із перестрахування через або за посередництвом страхових брокерів), рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, - за ставкою 0 відсотків;   -62- Полякова Л.Є.
Абзац 2 пункту 13.6 викласти в такій редакції: "при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику із страховиками та перестраховиками-нерезидентами рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, - за ставкою 0 відсотків;"  
Відхилено   при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами (за винятком укладення договорів із перестрахування через або за посередництвом страхових брокерів), рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, - за ставкою 0 відсотків;  
140. в інших випадках - за ставкою 3 відсотки від суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.      в інших випадках - за ставкою 3 відсотки від суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.  
141. Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам від наданих рекламних послуг на території України, сплачують податок за ставкою 20 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок";      Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам від наданих рекламних послуг на території України, сплачують податок за ставкою 20 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок";  
142. 10) у статті 22:      11) у статті 22:  
143. а) пункти 22.3 і 22.4 виключити;      а) пункти 22.3 і 22.4 виключити;  
144. б) пункт 22.12 доповнити абзацом другим такого змісту:      б) пункт 22.12 доповнити абзацом другим такого змісту:  
145. "Порядок урегулювання безнадійної заборгованості банками за рахунок страхових резервів, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", застосовується для цілей оподаткування щодо заборгованості, віднесеної до страхового резерву кредитора з 1 липня 1997 року";      "Порядок урегулювання безнадійної заборгованості банками за рахунок страхових резервів, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", застосовується для цілей оподаткування щодо заборгованості, віднесеної до страхового резерву кредитора з 1 липня 1997 року";  
146. в) у пункті 22.18 цифри "5.8" і "7.14" виключити;   -63- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Цушко В.П.
Доповнити пункт 10 проекту підпунктом такого змісту: "г) у пункті 22.25 після слова "управління" додати слова "або за договорами пенсійних вкладів";  
Враховано   в) у пункті 22.18 цифри "5.8" і "7.14" виключити; г) у пункті 22.25 після слова "управління" доповнити словами "або за договорами пенсійних вкладів";  
147. г) пункт 22.26 виключити;      ґ) пункт 22.26 виключити.  
148. 11) доповнити Закон статтею 23 такого змісту:      12) доповнити Закон статтею 23 такого змісту:  
149. "Стаття 23. Перехідні положення      "Стаття 23. Перехідні положення  
150. 23.1. Норми амортизаційних відрахувань, зазначені у статті 8 цього Закону для основних фондів груп 1, 2 і 3, застосовуються щодо витрат, понесених (нарахованих) платником податку після 1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням або спорудженням нових основних фондів груп 1, 2 і 3, а також витрат на поліпшення таких нових основних фондів.      23.1. Норми амортизаційних відрахувань, зазначені у статті 8 цього Закону для основних фондів груп 1, 2 і 3, застосовуються щодо витрат, понесених (нарахованих) платником податку після 1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням або спорудженням нових основних фондів груп 1, 2 і 3, а також витрат на поліпшення таких нових основних фондів.  
151. Амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку у зв'язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних фондів груп 1, 2 і 3 до 1 січня 2004 року, здійснюється за нормами амортизації, що діяли до 1 січня 2004 року. У цьому зв'язку для цілей податкового обліку платники податку зобов'язані вести окремий облік витрат, понесених у зв"яку з придбанням, спорудженням та/або поліпшенням основних фондів, що здійснюються після 1 січня 2004 року.      Амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку у зв'язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних фондів груп 1, 2 і 3 до 1 січня 2004 року, здійснюється за нормами амортизації, що діяли до 1 січня 2004 року. У цьому зв'язку для цілей податкового обліку платники податку зобов'язані вести окремий облік витрат, понесених у зв"яку з придбанням, спорудженням та/або поліпшенням основних фондів, що здійснюються після 1 січня 2004 року.  
152. 23.2. Сума від'ємного фінансового результату (балансові збитки) від операцій з торгівлі цінними паперами і деривативами, що утворилася у платників податку станом на 1 січня 2003 року в окремому податковому обліку фінансових результатів у цілому за всіма видами цінних паперів та деривативів відповідно до норм пункту 7.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", розподіляється по видах цінних паперів і деривативів та враховується починаючи з першого кварталу 2003 року у зменшення фінансових результатів від операцій з відповідними видами цінних паперів та деривативів майбутніх періодів до повного погашення такого від'ємного значення.      23.2. Сума від'ємного фінансового результату (балансові збитки) від операцій з торгівлі цінними паперами і деривативами, що утворилася у платників податку станом на 1 січня 2003 року в окремому податковому обліку фінансових результатів у цілому за всіма видами цінних паперів та деривативів відповідно до норм пункту 7.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", розподіляється по видах цінних паперів і деривативів та враховується починаючи з першого кварталу 2003 року у зменшення фінансових результатів від операцій з відповідними видами цінних паперів та деривативів майбутніх періодів до повного погашення такого від'ємного значення.  
153. 23.3. Якщо страховик уклав страховий договір із страхувальником до дати набрання чинності Законом України від 5 лютого 2004 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та при цьому страхувальник повністю виконав зобов'язання зі сплати страхових внесків за таким страховим договором до такої дати, то оподаткування доходів страховика здійснюється за правилами, які діяли до дати набрання чинності цим Законом. У цьому випадку порядок визначення податкових зобов'язань страховика визначається законом у порядку, встановленому для визначення податкової декларації (розрахунку).   -64- Кабінет Міністрів України
Слова "Законом України від 5 лютого 2004 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" замінити на слова „цим Законом"  
Враховано   23.3. Якщо страховик уклав страховий договір із страхувальником до дати набрання чинності цим Законом та при цьому страхувальник повністю виконав зобов'язання зі сплати страхових внесків за таким страховим договором до такої дати, то оподаткування доходів страховика здійснюється за правилами, які діяли до дати набрання чинності цим Законом. У цьому випадку порядок визначення податкових зобов'язань страховика визначається законом у порядку, встановленому для визначення податкової декларації (розрахунку).  
    -65- Римарук О.І.
Доповнити пунктом 23.4 статті 23 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у наступній редакції: "Встановити, що норми пункту 13.6 у редакції Закону набуває чинності з 1 січня 2004 року".  
Враховано частково    
154. 23.4. Встановити, що до прийняття відповідного рішення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг щодо вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів згідно з підпунктом "а" пункту 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" діє відповідна постанова Кабінету Міністрів України з цього питання.      23.4. Встановити, що до прийняття відповідного рішення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг щодо вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів згідно з підпунктом "а" пункту 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" діє відповідна постанова Кабінету Міністрів України з цього питання.  
155. 23.5. Витрати, пов'язані із забезпеченням основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури, визначених у підпункті 5.4.9, та пунктів медичного огляду, передбачених підпунктом 5.4.10 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", включаються до складу валових витрат платника податку у розмірі 50 відсотків від суми понесених витрат до моменту передачі таких об'єктів і пунктів на баланс відповідного бюджету або їх приватизації згідно із законом.      23.5. Витрати, пов'язані із забезпеченням основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури, визначених у підпункті 5.4.9, та пунктів медичного огляду, передбачених підпунктом 5.4.10 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", включаються до складу валових витрат платника податку у розмірі 50 відсотків від суми понесених витрат до моменту передачі таких об'єктів і пунктів на баланс відповідного бюджету або їх приватизації згідно із законом.  
156. 23.6. Норми підпунктів 5.5.2 і 5.5.3 пункту 5.5 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", що діяли до набрання чинності Законом України від 5 лютого 2004 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", застосовуються з метою визначення податкових зобов'язань за відповідні податкові періоди у розумінні їх нової редакції.   -66- Кабінет Міністрів України
Пункт 23.6 виключити.  
Враховано    
157. 23.7. У разі якщо платником податку був придбаний об'єкт незавершеного будівництва за договорами купівлі-продажу, укладеними до 1 січня 2004 року, то витрати, пов'язані з придбанням об'єкта незавершеного будівництва, а також добудовою та введенням його в експлуатацію, понесені платником податку - покупцем об'єкта незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, відображаються у податковому обліку такого платника податку за правилами, встановленими підпунктом 5.2.14 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", що діяли до набрання чинності Законом України від 5 лютого 2004 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".   -67- Кабінет Міністрів України
Пункт 23.7 викласти у такій редакції: 23.7. У разі якщо платником податку був придбаний об'єкт незавершеного будівництва за договорами купівлі-продажу, укладеними до 1 січня 2004 року, з метою виробничого його використання за цільовим призначенням, то витрати, пов'язані з придбанням об'єкта незавершеного будівництва, а також добудовою, понесені платником податку - покупцем об'єкта незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, відображаються у податковому обліку такого платника податку за правилами, встановленими підпунктом 5.2.14 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", що діяли до набрання чинності цього Закону.  
Враховано по суті  23.6. Якщо платником податку був придбаний об'єкт незавершеного будівництва за договорами купівлі-продажу, укладеними до 1 січня 2004 року, з метою виробничого його використання за цільовим призначенням, то витрати, пов'язані з придбанням об'єкта незавершеного будівництва, понесені платником податку - його покупцем, відображаються у податковому обліку такого платника податку за правилами, встановленими підпунктом 5.2.14 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", що діяли до набрання чинності цим Законом.  
158. 12) Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та його норми поширюються на результати фінансово-господарської діяльності платника податку за наслідками податкового періоду, на який припадає дата такого набрання.   -68- Порошенко П.О.
Пункт 12 проекту викласти у такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року."  
Враховано частково   13) Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та його норми поширюються на результати фінансово-господарської діяльності платника податку за наслідками податкового періоду, на який припадає дата такого набрання, крім пункту 13.6 статті 13, який набирає чинності з 1 жовтня 2004 року, та підпункту 5.4.6 пункту 5.4, пункту 5.9 статті 5, які набирають чинності з 1 січня 2005 року.  
    -69- Терьохін С.А.
Пункт 12 проекту викласти у такій редакції: "12) Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та його норми поширюються на результати фінансово-господарської діяльності платника податку за наслідками податкового періоду, на який припадає дата такого набрання, крім пункту 13.6 статті 13, який набирає чинності з 1 жовтня 2004 року, та підпункту 5.4.6 пункту 5.4, пункту 5.9 статті 5, які набирають чинності з 1 січня 2005 року."  
Враховано