Кількість абзаців - 33 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти) (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти)      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти)  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189; 2004 р., № 8, ст. 67, № 23, ст. 323):   -1- Президент України
Статтею 1 розділу І Закону пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України. При цьому передбачається запровадити фінансування вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності одночасно з різних бюджетів (зміни до статей 85, 89 та 90 Бюджетного кодексу України). Такі зміни не відповідають нормам Бюджетного кодексу України та Закону України "Про вищу освіту" (зокрема статті 87 цього Кодексу та статті 64 названого Закону, за якими фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності покладається на Державний бюджет України, а комунальної форми власності - на місцеві бюджети). До того ж запровадження фінансування відповідних закладів із різних бюджетів може негативно позначитися на ефективності контролю за цільовим і раціональним витрачанням коштів бюджетів різних рівнів на фінансування вищої освіти, з чим погодитися не можна. Крім того, зазначені зміни в частині покладення на місцеві бюджети фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності не відповідають проголошеному статтею 7 Бюджетного кодексу України принципу самостійності, який полягає у самостійності відповідних органів місцевого самоврядування і їх незалежності від інших суб'єктів при визначенні розмірів бюджетних асигнувань.  
Відхилено   1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189; 2004 р., № 8, ст. 67, № 23, ст. 323):  
5. 1) частину другу статті 51 після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту: "Затвердження, а також коригування протягом бюджетного року кошторисів бюджетних установ здійснюється розпорядниками коштів відповідно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету України. Затвердження змін до кошторисів вищих навчальних закладів ІІІ (ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності у зв'язку із зміною обсягів доходів і видатків відповідно до затвердженого бюджетного розпису здійснюється керівниками цих закладів";      1) частину другу статті 51 після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту: "Затвердження, а також коригування протягом бюджетного року кошторисів бюджетних установ здійснюється розпорядниками коштів відповідно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету України. Затвердження змін до кошторисів вищих навчальних закладів ІІІ (ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності у зв'язку із зміною обсягів доходів і видатків відповідно до затвердженого бюджетного розпису здійснюється керівниками цих закладів";  
6. 2) частину другу статті 85 доповнити словами "вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності";      2) частину другу статті 85 доповнити словами "вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності";  
7. 3) пункт 2 статті 89 доповнити підпунктом "д" такого змісту: "д) вищу освіту (вищі навчальні заклади І (ІV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";      3) пункт 2 статті 89 доповнити підпунктом "д" такого змісту: "д) вищу освіту (вищі навчальні заклади І (ІV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";  
8. 4) підпункт "в" пункту 2 статті 90 викласти в такій редакції: "в) вищу освіту (вищі навчальні заклади І (ІV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів".      4) підпункт "в" пункту 2 статті 90 викласти в такій редакції: "в) вищу освіту (вищі навчальні заклади І (ІV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів".  
9. 2. У статті 84 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2004 р., № 8, ст.67):   -2- Президент України
Статтею 2 розділу І Закону пропонується внести зміни до статті 84 Земельного кодексу України, за якими, зокрема, до земель державної власності, що не можуть передаватись у комунальну власність, належать земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами комунальної форми власності. Установлення такої заборони не відповідає передбаченим Земельним кодексом України загальним підходам до розмежування земель державної та комунальної власності. Так, цим Кодексом до земель комунальної власності віднесено земельні ділянки навіть за межами відповідних населених пунктів, якщо на них розташовані об'єкти комунальної власності (частина друга статті 83). За цих обставин внесення до Земельного кодексу України зазначеної зміни викликає заперечення.  
Враховано   2. У статті 84 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2004 р., № 8, ст.67):  
10. 1) частину третю доповнити підпунктом "є" такого змісту: "є) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної і комунальної форм власності";   -3- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Прошкуратова Т.С.
та інші депутати - члени Комітету Замість слів "і комунальної форм" записати "форми"  
Враховано   1) частину третю доповнити підпунктом "є" такого змісту: "є) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної форми власності";  
11. 2) частину четверту доповнити підпунктом "з" такого змісту: "з) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної і комунальної форм власності".      2) частину четверту доповнити підпунктом "з" такого змісту: "з) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної і комунальної форм власності".  
12. 3. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238) доповнити словами " (у тому числі студентські бази, табори відпочинку та структурні підрозділи вищого навчального закладу, які забезпечують діяльність цього закладу)".   -4- Президент України
Вбачається недоцільним і внесення передбачених розділом І Закону змін, які стосуються надання пільг з оподаткування. Так, статтею 3 пропонується звільнити від сплати земельного податку студентські бази, табори відпочинку та структурні підрозділи вищого навчального закладу, які забезпечують діяльність цього закладу. Пропонована зміна спричинить втрати місцевих бюджетів. До цього слід додати, що зазначені пільги застосовуватимуться з дати набрання Законом чинності - з дня його опублікування (пункт 1 розділу ІІ Закону). Таким чином порушуються норми статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", за якими зміни і доповнення до законів України про оподаткування стосовно надання пільг мають вноситись до цих законів не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року, і набирати чинності з початку нового бюджетного року.  
Враховано частково , норму пропонується внести з 1 січня 2005 року  3. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238) доповнити словами " (у тому числі студентські бази, табори відпочинку та структурні підрозділи вищого навчального закладу, які забезпечують діяльність цього закладу)".  
13. 4. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181; 1998 р., № 10, ст. 35):      4. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181; 1998 р., № 10, ст. 35):  
14. абзац третій підпункту 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 замінити двома абзацами такого змісту: "Витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, а також витрати на навчання чи (та/або) професійну підготовку у вітчизняних вищих навчальних закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років. Витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах". У зв'язку з цим абзаци четвертий ( сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим (дев'ятим.   -5- Президент України
Вбачається недоцільним і внесення передбачених розділом І Закону змін, які стосуються надання пільг з оподаткування. Статтею 4 Закону платникам податку на прибуток надається право включати до складу валових витрат особливого призначення витрати, пов'язані з навчанням, підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, витрати на навчання чи (та/або) професійну підготовку у вітчизняних вищих навчальних закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років, і витрати на організацію навчально-виробничої практики осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах. Таке розширення складу валових витрат за рахунок витрат на навчання, підвищення кваліфікації, професійну підготовку та організацію навчально-виробничої практики спричинить втрати бюджету України. До того ж цей механізм може бути використано для штучного зменшення податкових зобов'язань такого платника податку, ухилень від сплати підприємствами податку на прибуток. До цього слід додати, що зазначені пільги застосовуватимуться з дати набрання Законом чинності - з дня його опублікування (пункт 1 розділу ІІ Закону). Таким чином порушуються норми статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", за якими зміни і доповнення до законів України про оподаткування стосовно надання пільг мають вноситись до цих законів не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року, і набирати чинності з початку нового бюджетного року.  
Враховано частково , норму пропонується ввести з 1 січня 2005 року  абзац третій підпункту 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 замінити двома абзацами такого змісту: "Витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, а також витрати на навчання чи (та/або) професійну підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років. Витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах". У зв'язку з цим абзаци четвертий ( сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим (восьмим.  
15. 5. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст.1; 2004 р., № 8, ст.67) слова " (крім населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)" замінити словами " (крім населення, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І (ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності)".   -6- Президент України
Не може бути підтримано і положення статті 5 розділу І Закону, за яким вищі навчальні заклади І - ІV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності у випадках споживання ними електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період звільняються від сплати п'ятикратної вартості різниці фактично спожитої і договірної величини, а у випадках перевищення договірної величини потужності - від сплати енергопостачальникам п'ятикратної вартості різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності. Надання таких пільг навчальним закладам державної та комунальної форм власності суперечить статті 13 Конституції України, якою проголошено рівність усіх суб'єктів права власності перед законом, забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. На практиці ж запровадження зазначених положень не сприятиме своєчасній та у повному обсязі сплаті коштів за спожиту електричну енергію, призведе до неконтрольованого перевищення лімітів її споживання.  
Відхилено   5. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст.1; 2004 р., № 8, ст.67) слова " (крім населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)" замінити словами " (крім населення, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І (ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності)".  
16. 6. Частину третю статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст.148; 2003 р., № 14, ст.98; 2004 р., № 8, ст.67) доповнити абзацом такого змісту: "підготовка кадрів вищими навчальними закладами І (ІV рівнів акредитації".      6. Частину третю статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст.148; 2003 р., № 14, ст.98; 2004 р., № 8, ст.67) доповнити абзацом такого змісту: "підготовка кадрів вищими навчальними закладами І (ІV рівнів акредитації".  
17. 7. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст.134; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 50):      7. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст.134; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 50):  
18. 1) у статті 63:       
19. частину другу після слів "майно" доповнити словами "та земельні ділянки";   -7- Президент України
Викликають заперечення зміни, що вносяться до статті 63 Закону України "Про вищу освіту", за якими зокрема, земельні ділянки закріплюватимуться за вищим навчальним закладом державної або комунальної форми власності на правах оперативного управління. Це не відповідає нормам Земельного кодексу України, який є основоположним актом у сфері регулювання земельних відносин, оскільки ними не передбачено такого правового режиму, як оперативне управління стосовно земельних ділянок.  
Враховано   1) частину другу статті 63 після слів "Майно" доповнити словами "та земельні ділянки, які надано у постійне користування вищим навчальним закладам"  
    -8- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Прошкуратова Т.С.
та інші депутати - члени Комітету частину другу після слів "майно" доповнити словами "та земельні ділянки, які надано у постійне користування вищим навчальним закладам"  
Немає висновку    
20. частину третю доповнити реченням такого змісту: "Порядок відкриття депозитних рахунків в установах банків для вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності встановлюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, Міністерство фінансів України, Національний банк України та Державне казначейство України";   -9- Президент України
Змінами до статті 63 Закону України "Про вищу освіту" також передбачається, що порядок відкриття депозитних рахунків в установах банків для вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, Міністерством фінансів України, Національним банком України та Державним казначейством України. Це не узгоджується з положеннями статті 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", за якими порядок відкриття банками рахунків та їх режим визначаються виключно Національним банком України (пункт 6.3).  
Враховано    
21. 2) у частині першій статті 64:      2) у частині першій статті 64:  
22. абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад можуть фінансувати вищі навчальні заклади державної форми власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";   -10- Президент України
Пунктом 2 статті 7 Закону України "Про вищу освіту" передбачається запровадити фінансування вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності одночасно з різних бюджетів. Такі зміни не відповідають нормам Бюджетного кодексу України та Закону України "Про вищу освіту" (зокрема статті 87 цього Кодексу та статті 64 названого Закону, за якими фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності покладається на Державний бюджет України, а комунальної форми власності - на місцеві бюджети). До того ж запровадження фінансування відповідних закладів із різних бюджетів може негативно позначитися на ефективності контролю за цільовим і раціональним витрачанням коштів бюджетів різних рівнів на фінансування вищої освіти, з чим погодитися не можна.  
Відхилено   абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад можуть фінансувати вищі навчальні заклади державної форми власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";  
23. абзац другий викласти у такій редакції: "Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою, а також підготовку наукових і науково-педагогічних працівників через аспірантуру і докторантуру визначаються у законі про державний бюджет".      абзац другий викласти у такій редакції: "Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою, а також підготовку наукових і науково-педагогічних працівників через аспірантуру і докторантуру визначаються у законі про державний бюджет".  
24. 8. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 17-18, ст. 250):      8. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 17-18, ст. 250):  
25. 1) у пункті 31 статті 2 слова " (крім військового майна і майна Національної академії наук України)" замінити словами " (крім військового майна, майна Національної академії наук України і майна вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності)";   -11- Президент України
До зменшення доходів загального фонду Державного бюджету України призведе і виключення з доходів загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік 50 відсотків плати за оренду майна вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної форми власності. За попередніми підрахунками Кабінету Міністрів України, реалізація цього положення призведе до зменшення доходів загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік на суму близько 52,6 млн. гривень, у тому числі від оренди майна державних вищих навчальних закладів - 40,6 млн. гривень, професійно-технічних навчальних закладів - 12 млн. гривень. Ураховуючи, що Закон не містить будь-яких джерел покриття втрат доходів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, передбачені ним зміни спричинять розбалансування бюджету України, чим буде порушено вимоги частини третьої статті 95 Конституції України, якою проголошено прагнення держави до збалансованості бюджету України. Водночас це не відповідає вимогам частини другої статті 27 Бюджетного кодексу України і частини другої статті 6.2.7 Регламенту Верховної Ради України, які вимагають у таких випадках визначати видатки, які належить скоротити, джерела додаткових бюджетних доходів. Слід також відзначити, що пропоновані зміни до статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" щодо віднесення до джерел формування доходів спеціального фонду Державного бюджету України плати за оренду майна вищих та професійно-технічних навчальних закладів комунальної форми власності суперечитимуть статті 70 цього ж Закону, якою власні надходження (в тому числі і плата за оренду) бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, віднесено до джерел формування спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів. Така колізія може унеможливити виконання зазначених положень, а за певних обставин - призвести до певних зловживань.  
Відхилено   1) у пункті 31 статті 2 слова " (крім військового майна і майна Національної академії наук України)" замінити словами " (крім військового майна, майна Національної академії наук України і майна вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності)";  
26. 2) пункт 17 статті 14 після слів "Національної академії наук України" доповнити словами "майна вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності";   -12- Президент України
До зменшення доходів загального фонду Державного бюджету України призведе і виключення з доходів загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік 50 відсотків плати за оренду майна вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної форми власності. За попередніми підрахунками Кабінету Міністрів України, реалізація цього положення призведе до зменшення доходів загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік на суму близько 52,6 млн. гривень, у тому числі від оренди майна державних вищих навчальних закладів - 40,6 млн. гривень, професійно-технічних навчальних закладів - 12 млн. гривень. Ураховуючи, що Закон не містить будь-яких джерел покриття втрат доходів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, передбачені ним зміни спричинять розбалансування бюджету України, чим буде порушено вимоги частини третьої статті 95 Конституції України, якою проголошено прагнення держави до збалансованості бюджету України. Водночас це не відповідає вимогам частини другої статті 27 Бюджетного кодексу України і частини другої статті 6.2.7 Регламенту Верховної Ради України, які вимагають у таких випадках визначати видатки, які належить скоротити, джерела додаткових бюджетних доходів. Слід також відзначити, що пропоновані зміни до статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" щодо віднесення до джерел формування доходів спеціального фонду Державного бюджету України плати за оренду майна вищих та професійно-технічних навчальних закладів комунальної форми власності суперечитимуть статті 70 цього ж Закону, якою власні надходження (в тому числі і плата за оренду) бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, віднесено до джерел формування спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів. Така колізія може унеможливити виконання зазначених положень, а за певних обставин - призвести до певних зловживань.  
Відхилено   2) пункт 17 статті 14 після слів "Національної академії наук України" доповнити словами "майна вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності";  
27. 3) частину першу статті 59 доповнити словами "за винятком коштів, що спрямовуються на фінансування вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності".   -13- Президент України
Пунктом 3 статті 8 Закону пропонується включити до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" положення, за яким у випадках здійснення з місцевого бюджету видатків на користь вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної форм власності, які за Бюджетним кодексом України мають провадитися з іншого бюджету, це не буде кваліфікуватися як нецільове використання бюджетних коштів. Надання Законом такої індульгенції суперечить Бюджетному кодексу України, встановленим ним засадам, принципам функціонування бюджетної системи України і не може бути підтримано.  
Відхилено   3) частину першу статті 59 доповнити словами "за винятком коштів, що спрямовуються на фінансування вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності".  
28. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -14- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Прошкуратова Т.С.
та інші депутати - члени Комітету Після слів "опублікування" додати слова "крім статей 3 та 4, які набирають чинність з 1 січня 2005 року"  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 3 та 4 розділу 1, якими вносяться зміни відповідно до статті 12 Закону України "Про плату за землю" та до статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", набирають чинності з 1 січня 2005 року.  
30. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:      2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
31. привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;      привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;  
32. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.      забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.