Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про місцеве самоврядування в Україні'' (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Закон України  
1. Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"      Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  
2. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
3. І. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) такі зміни:  
4. 1. Частину першу статті 42 викласти в такій редакції:      1. У статті 42: 1) частину першу викласти в такій редакції:  
5. "1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до закону".   -1- Президент України
Пропоновані зміни до частини першої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" є неприйнятними, оскільки не узгоджуються зі статтею 141 Конституції України, за якою посада сільського, селищного, міського голови є виборною, тобто голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Цим самим Основний Закон України визначає інститут сільського, селищного, міського голови, який очолює відповідну раду та її виконавчі органи, головує на її засіданнях, як один із найважливіших елементів у системі місцевого самоврядування. Така конституційна норма відтворена і в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні", який, визначивши сільського, селищного, міського голову в ієрархії посадових осіб місцевого самоврядування як головну посадову особу територіальної громади відповідного села, селища, міста, надає цій особі широке коло повноважень, що характеризує її як гаранта захисту інтересів всього населення у відповідній територіальній одиниці (статті 12 та 42). Таким чином, автоматична передача повноважень сільського, селищного, міського голови секретарю ради, тобто особі, яка обирається з числа депутатів відповідної ради, а не всією територіальною громадою, не забезпечуватиме додержання конституційних норм у сфері місцевого самоврядування, що є неприпустимим. Тому Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" пропонується відхилити.  
Відхилено   "1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до закону". 2) частину другу доповнити реченням такого змісту: "У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідна рада призначає та проводить вибори сільського, селищного, міського голови замість того, який вибув, згідно із Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у стотридцятиденний період з моменту дострокового припинення його повноважень".  
    -2- Беспалий Б.Я.
Оржаховський А.В.
Матвієнко А.С.
Третє речення частини першої статті 42 після слів "Секретар сільської, селищної, міської ради" доповнити словом "тимчасово".  
Враховано    
    -3- Беспалий Б.Я.
Оржаховський А.В.
Матвієнко А.С.
Доповнити частину другу статті 42 новим реченням такого змісту: "У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідна рада призначає та проводить вибори сільського, селищного, міського голови замість того, який вибув, згідно з Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у стотридцятиденний період з моменту дострокового припинення його повноважень."  
Враховано    
6. 2. Частину третю статті 50 доповнити новим пунктом 1 такого змісту: "1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови". У зв'язку з цим пункти 1-9 вважати відповідно пунктами 2-10.   -4- Президент України
Закон відхилити.  
Відхилено   2. Частину третю статті 50 доповнити новим пунктом 1 такого змісту: "1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови". У зв'язку з цим пункти 1-9 вважати відповідно пунктами 2-10.  
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.