Кількість абзаців - 4 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення зміни до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення зміни до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
1. Верховна Рада України постановляє: 1. Статтю 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003., №№ 49-52, ст. 376) доповнити новою частиною такого змісту:      Верховна Рада України постановляє: І. Статтю 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376) доповнити новою частиною такого змісту:  
2. "2. За наявності в інвалідів - у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону".   -1- Надрага В.І.
У абзаці другому частини першої після слова "інвалідів" доповнити словами та цифрами "І та ІІ групи".  
Відхилено   "2. За наявності у непрацюючих інвалідів ІІ і ІІІ груп - у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону".  
    -2- Кульчинський М.Г.
У абзаці другому слово "інвалідів" замінити словами "непрацюючих інвалідів ІІ і ІІІ груп".  
Враховано    
3. ІІ. Прикінцеві положення: 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Встановити, що дія статті 33 поширюється на інвалідів, які вийшли на пенсію до набирання чинності цим Законом.      ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Встановити, що дія статті 33 поширюється на інвалідів, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.