Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України ''Про освіту'' педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Закон України  
1. Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів      Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів  
2. Цей Закон встановлює та регулює правовідносини, що склалися у зв'язку з нефінансуванням з бюджету виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту".      Цей Закон встановлює та регулює правовідносини, що склалися у зв'язку з нефінансуванням з бюджету виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту".  
3. Стаття 1.      Стаття 1.  
4. Цим Законом визнаються кредиторською заборгованістю Державного бюджету України виплати, встановлені статтею 57 Закону України "Про освіту" в частині (далі по тексту ( виплати):   -1- Президент України
Частина перша статті першої не відповідає частині другій статті 95 Конституції України, за якою будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків визначаються виключно законом про Державний бюджет України.  
Відхилено   Цим Законом визнаються кредиторською заборгованістю Державного бюджету України виплати, встановлені статтею 57 Закону України "Про освіту" в частині (далі по тексту ( виплати):  
5. абзаци восьмий, десятий частини першої - у повному обсязі, що не були нараховані або не були виплачені; абзац дев'ятий частини першої - у повному обсязі, якщо такі виплати були встановлені відповідним актом, але не були виплачені; абзац перший частини четвертої - у повному обсязі оплати, якщо вона здійснювалася самими працівниками, а не за рахунок відповідного бюджету.   -2- Президент України
Виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки - у повному обсязі, що не були враховані або не були виплачені; виплати щодо надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків - у повному обсязі, якщо такі виплати були встановлені відповідним актом, але не були виплачені; повернення у повному обсязі здійсненої педагогічними працівниками, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерами, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, плати за користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм не може бути визнано кредиторською заборгованістю.  
Враховано частково   абзаци восьмий та десятий частини першої - у повному обсязі, що не були нараховані або не були виплачені; абзац перший частини четвертої - у повному обсязі оплати, якщо вона здійснювалася самими працівниками, а не за рахунок відповідного бюджету.  
    -3- Ніколаєнко С.М.
Ситник К.М.
Кафарський В.І.
Бауер М.Й.
Родіонов М.К.
Устенко О.А.
Виключити абзац третій статті першої.  
Враховано    
6. Кредиторська заборгованість визнається за весь період, коли фінансування виплат зупинялося законом про державний бюджет на відповідний рік.      Кредиторська заборгованість визнається за весь період, коли фінансування виплат зупинялося законом про державний бюджет на відповідний рік.  
7. Кредиторська заборгованість Державного бюджету України визнається також у випадках, якщо виплати проводилися відповідним місцевим бюджетом у період, коли законом про державний бюджет вони зупинялися або проводилися відповідним місцевим бюджетом за рішенням суду.      Кредиторська заборгованість Державного бюджету України визнається також у випадках, якщо виплати проводилися відповідним місцевим бюджетом у період, коли законом про державний бюджет вони зупинялися або проводилися відповідним місцевим бюджетом за рішенням суду.  
8. Стаття 2.      Стаття 2.  
9. Кредиторська заборгованість Державного бюджету України, встановлена статтею 1 цього Закону, є обов'язковою до погашення і погашається протягом п'яти років рівними частинами, починаючи з 2005 року у вигляді окремих цільових субвенцій з Державного бюджету України відповідним місцевим бюджетам або безпосередньо з Державного бюджету України для категорій працівників, що фінансуються з Державного бюджету України.   -4- Президент України
Стаття друга не відповідає частині другій статті 95 Конституції України, за якою будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків визначаються виключно законом про Державний бюджет України.  
Відхилено   Кредиторська заборгованість Державного бюджету України, встановлена статтею 1 цього Закону, є обов'язковою до погашення і погашається протягом п'яти років рівними частинами шляхом включення цих видатків відповідними законами України про Державний бюджет України, починаючи з 2005 року у вигляді окремих цільових субвенцій з Державного бюджету України відповідним місцевим бюджетам або безпосередньо з Державного бюджету України для категорій працівників, що фінансуються з Державного бюджету України.  
    -5- Ніколаєнко С.М.
Ситник К.М.
Кафарський В.І.
Бауер М.Й.
Родіонов М.К.
Устенко О.А.
Статтю другу після слав "рівними частинами" доповнити словами " шляхом включення цих видатків до відповідних законів України про Державний бюджет України".  
Враховано    
10. Стаття 3.      Стаття 3.  
11. Погашення кредиторської заборгованості проводиться виключно у грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України.   -6- Президент України
Стаття третя не відповідає частині другій статті 95 Конституції України, за якою будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків визначаються виключно законом про Державний бюджет України.  
Відхилено   Погашення кредиторської заборгованості проводиться виключно у грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України.  
12. Кошти для погашення кредиторської заборгованості визначаються у Державному бюджеті України окремою статтею.      Кошти для погашення кредиторської заборгованості визначаються у Державному бюджеті України окремою статтею.  
13. Стаття 4.      Стаття 4.  
14. Облік і звітність кредиторської заборгованості здійснюються окремо по кожному розпоряднику бюджетних коштів, а також наростаючим підсумком по періодах звітності та по року в цілому у межах кожного бюджету, який здійснював відповідні виплати.      Облік і звітність кредиторської заборгованості здійснюються окремо по кожному розпоряднику бюджетних коштів, а також наростаючим підсумком по періодах звітності та по року в цілому у межах кожного бюджету, який здійснював відповідні виплати.  
15. Стаття 5.      Стаття 5.  
16. Кредиторська заборгованість погашається працівникам помісячно разом з виплатою поточної заробітної плати.      Кредиторська заборгованість погашається працівникам помісячно разом з виплатою поточної заробітної плати.  
17. Працівникам, які вийшли на пенсію, кредиторська заборгованість погашається за фактичний час роботи, і її сума враховується при обчисленні пенсії.   -7- Президент України
Реалізація абзацу другого статті п'ятої потребуватиме значних додаткових коштів.  
Відхилено   Працівникам, які вийшли на пенсію, кредиторська заборгованість погашається за фактичний час роботи, і її сума враховується при обчисленні пенсії.  
18. Поточні платежі виплачуються працівникам, які підпадають під дію цього Закону, з урахуванням вимог статті 57 Закону України "Про освіту". Утворення заборгованості із зазначених виплат не допускається.      Поточні платежі виплачуються працівникам, які підпадають під дію цього Закону, з урахуванням вимог статті 57 Закону України "Про освіту". Утворення заборгованості із зазначених виплат не допускається.  
19. Стаття 6.      Стаття 6.  
20. Кабінету Міністрів України:      Кабінету Міністрів України:  
21. разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом провести інвентаризацію заборгованості з виплат педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", по Державному бюджету України та місцевих бюджетах, а також сум виплат, здійснених за рішеннями судів;   -8- Президент України
Реалізація абзацу другого статті 6 потребуватиме значних додаткових коштів. Для реалізації положення щодо проведення інвентаризації заборгованості з виплат педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів необхідно, за даними реґіонів, збільшення щонайменше на 30 відсотків кількості працівників бухгалтерій відділів освіти.  
Відхилено   разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом провести інвентаризацію заборгованості з виплат педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", по Державному бюджету України та місцевих бюджетах, а також сум виплат, здійснених за рішеннями судів;  
22. на підставі даних інвентаризації та аналізу наявних фінансових ресурсів у місячний термін розробити графік та порядок погашення зазначеної заборгованості по Державному бюджету України та місцевих бюджетах;      на підставі даних інвентаризації та аналізу наявних фінансових ресурсів у місячний термін розробити графік та порядок погашення зазначеної заборгованості по Державному бюджету України та місцевих бюджетах.  
23. привести у відповідність з вимогами статті 57 Закону України "Про освіту" схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників, які підпадають під вимогу статті 57 Закону України "Про освіту".   -9- Президент України
Виключити абзац четвертий статті шостої, як такий, що потребуватиме, за даними Кабінету Міністрів України, виділення додаткових коштів із бюджетів усіх рівнів в обсязі понад 11 млрд. гривень у розрахунку на рік.  
Враховано    
24. Стаття 7.      Стаття 7.  
25. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -10- Ніколаєнко С.М.
Ситник К.М.
Кафарський В.І.
Бауер М.Й.
Родіонов М.К.
Устенко О.А.
Доповнити статтю сьому Закону абзацом такого змісту: "Кабінету Міністрів України впродовж місяця привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом".  
Враховано   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нього.