Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про соціальний захист дітей війни (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ППроект ЗАКОН УКРАЇНИ Про соціальний захист дітей війни   -1- Терещук С.М.
Пропонує замінити назву Закону і викласти його в такій редакції: "Про соціальний захист громадян України, які народилися в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".  
Відхилено   ППроект ЗАКОН УКРАЇНИ Про соціальний захист дітей війни  
1. Цей Закон встановлює правовий статус дітей війни і визначає основи їх соціального захисту та гарантує їх соціальну захищеність шляхом встановлення пільг і державної соціальної допомоги.      Цей Закон установлює правовий статус дітей війни і визначає основи їх соціального захисту та гарантує їх соціальну захищеність шляхом надання пільг і державної соціальної підтримки.  
2. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі терміни і поняття вживаються у такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
5. дитина війни - особа, якій на час закінчення Великої Вітчизняної Війни (2 вересня 1945 року) було менше 18 років;   -2- Надрага В.І.
Визначення терміну "дитина війни" пропоную викласти у такій редакції: "дитина війни - це особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої Світової війни було менше 18 років".  
Враховано   дитина війни - особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років;  
6. державна соціальна гарантія - встановлений цим Законом мінімальний розмір державної соціальної допомоги дітям війни, а також пільги з метою надання їм соціальної підтримки.      державна соціальна гарантія - встановлений цим Законом мінімальний розмір державної соціальної допомоги, а також пільги з метою надання соціальної підтримки дітям війни.  
7. Стаття 2. Мета встановлення державних соціальних гарантій дітям війни Державні соціальні гарантії дітям війни встановлюються з метою: визнання суспільного значення нелегкого життєвого шляху громадян України, чиє дитинство співпало з роками Великої Вітчизняної Війни; надання дітям війни соціальної підтримки.   -3- Цибенко П.С.
Пропоную в назві статті 2 слова "гарантій" замінити на слова "підтримки" і дописати "пільг", а замість слів "Великої вітчизняної" замінити "Другої Світової".  
Враховано   Стаття 2. Мета встановлення державної соціальної підтримки і пільг дітям війни Державні соціальні гарантії дітям війни встановлюються з метою: визнання на державному рівні важкого життєвого шляху громадян України, чиє дитинство збіглося з роками Другої світової війни; надання дітям війни соціальної підтримки.  
8. Стаття 3. Законодавство про соціальний захист дітей війни      Стаття 3. Законодавство про соціальний захист дітей війни  
9. Законодавство України про соціальний захист дітей війни складається з цього Закону та інших актів законодавства України.      Законодавство України про соціальний захист дітей війни складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України.  
10. Акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують державні соціальні гарантії дітей війни, передбачені цим Законом, є недійсними.   -4- Кульчинський М.Г.
Пропоную частину 2 статті 3 викласти в такій редакції: "Державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим Законом не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами.  
Враховано    
    -5- Терещук С.М.
Другий абзац ст.3 пропоную вилучити, як некоректний до чинного законодавства стосовно органів державної влади.  
Враховано    
11. Місцеві Ради, підприємства, установи та організації мають право за рахунок власних коштів і благодійних надходжень встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту дітей війни.   -6- Лелюк О.В.
У частині 3 ст.3 після слів "Ради" доповнити словами "фізичні та юридичні особи" і далі за текстом, а слова "підприємства, установи та організації" - вилучити.  
Враховано   Державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим Законом не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами. Органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи мають право за рахунок власних коштів і благодійних надходжень установлювати додаткові гарантії соціального захисту дітей війни.  
12. Стаття 4. Соціальний захист дітей війни і загальнодержавні програми Кабінет Міністрів України розробляє і включає до загальнодержавних програм відповідні положення щодо соціального захисту дітей війни і здійснює контроль за їх виконанням. Положення про соціальний захист дітей війни повинні бути відображені в програмах діяльності Кабінету Міністрів України, які схвалюються Верховною Радою України.      Стаття 4. Соціальний захист дітей війни і загальнодержавні програми Кабінет Міністрів України розробляє і включає до загальнодержавних програм відповідні положення щодо соціального захисту дітей війни і здійснює контроль за їх виконанням. Положення про соціальний захист дітей війни повинні бути відображені в програмах діяльності Кабінету Міністрів України, які схвалюються Верховною Радою України.  
13. Суми разової грошової допомоги звільняються від обкладення прибутковим податком з громадян.      Суми разової грошової допомоги звільняються від обкладення податком з доходів фізичних осіб.  
14. Розділ ІІ ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДІТЯМ ВІЙНИ Стаття 5. Пільги дітям війни      Розділ ІІ ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДІТЯМ ВІЙНИ Стаття 5. Пільги дітям війни Дітям війни надаються такі пільги:  
15. Дітям війни надаються такі пільги:   -7- Кульчинський М.Г.
Пропоную у ст.5 частину першу і другу вилучити.  
Враховано    
16. зменшення сукупного доходу, який підлягає оподаткуванню прибутковим податком, на розмір одного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб; надання житлових субсидій, в разі якщо розмір оплати за житлово-комунальні послуги перевищує 10 процентів середньомісячного сукупного доходу осіб, які проживають в одному житловому приміщенні з дитиною війни;       
17. право на першочергове працевлаштування;   -8- Терещук С.М.
Абзац третій: право на першочергове працевлаштування - вилучити.  
Враховано   право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників;  
18. право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників; використання чергової відпустки в зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.   -9- Терещук С.М.
В ст.5 слова: "першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва" - вилучити.  
Відхилено   використання чергової відпустки в зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік; виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва; безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання; право на 25 відсоткову знижку при платі за користування комунальними послугами (газом, електроенергією тощо) у межах середніх норм споживання .  
    -10- Герасимов І.О.
Пропоную статтю 5 доповнити новим абзацом такого змісту: "безкоштовний проїзд всіма видами міського, пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання".  
Враховано    
    -11- Цибенко П.С.
Пропоную статтю 5 доповнити новим абзацом: "25% знижки плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах середніх норм споживання".  
Враховано    
19. Стаття 6. Державна соціальна допомога дітям війни      Стаття 6. Державна соціальна підтримка дітей війни  
20. Дітям війни надається надбавка до пенсії у розмірі 10 процентів прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.   -12- Беспалий Б.Я.
У статті 6, частина 1 цифру "10" процентів замінити на "20";  
Відхилено   Дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується в розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.  
21. Діти війни, які є інвалідами І та ІІ груп та непрацюючими інвалідами ІІІ групи призначається і виплачується державна соціальна допомога у таких розмірах: інвалідам І групи - 50 процентів прожиткового мінімуму, встановленого законом для непрацездатних осіб; інвалідам ІІ групи - 30 процентів прожиткового мінімуму, встановленого законом для непрацездатних осіб; непрацюючим інвалідам ІІІ групи - 20 процентів прожиткового мінімуму, встановленого законом для непрацездатних осіб.   -13- Надрага В.І.
Пропоную статтю 6 викласти в такій редакції: "Дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії підвищується в розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком".  
Враховано    
22. Державна соціальна допомога дітям війни призначається органами соціального захисту населення і надається на весь час інвалідності встановленої органами медико-соціальної експертизи. Призначена дітям війни державна соціальна допомога виплачується незалежно від одержуваних ними пенсій, заробітку, аліментів, надбавок або інших доходів при умові, що їх загальна сума за місяць не перевищує прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб.   -14- Фельдман О.Б.
Пропоную викласти статтю 6 у такій редакції: "Дітям війни надається надбавка до пенсії у розмірі 30 відсотків від мінімальної пенсії за віком. Дітям війни, які є інвалідами І та ІІ групи та непрацюючим інвалідам ІІІ групи призначається і виплачується державна соціальна допомога у таких розмірах: інвалідам І групи - 50% від мінімальної пенсії за віком; інвалідам ІІ групи - 30% від мінімальної пенсії за віком; непрацюючим інвалідам ІІІ групи - 20% мінімальної пенсії за віком".  
Відхилено    
23. Стаття 7. Фінансування витрат, пов'язаних з введенням в дію цього Закону      Стаття 7. Фінансування витрат, пов'язаних із введенням у дію цього Закону  
24. Фінансування витрат, пов'язаних з введенням в дію цього Закону, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України і Пенсійного фонду України у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.   -15- Фельдман О.Б.
Пропоную статтю 7 викласти у такій редакції: "Фінансове забезпечення державних соціальних гарантій, передбачених цим Законом здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України".  
Враховано   Фінансове забезпечення державних соціальних гарантій, передбачених цим Законом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.  
    -16- Беспалий Б.Я.
У статті 7 слова "у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України" - вилучити.  
Враховано    
    -17- Альошин В.Б.
У статті 7 слова "і Пенсійного фонду України" - вилучити.  
Враховано    
25. Розділ ІІІ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 8. Поширення чинності цього Закону на громадян інших держав Громадяни інших держав, що перебували в складі колишнього Союзу РСР, які є дітями війни, користуються всіма пільгами і перевагами, передбаченими цим Законом, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну.   -18- Надрага В.І.
Пропоную статтю 8 вилучити.  
Враховано   Розділ ІІІ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
26. Стаття 9. Громадські організації та інші об'єднання дітей війни Діти війни мають право створювати громадські організації та інші об'єднання відповідно до законодавства України про об'єднання громадян. Громадські організації та інші об'єднання дітей війни в межах своїх повноважень сприяють розробленню рішень органами законодавчої і виконавчої влади, приймають участь у розробці пропозицій до загальнодержавних і регіональних програм з метою включення до них положень щодо соціального захисту дітей війни, здійснюють контроль за їх виконанням; представляють і захищають законні інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях, здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України про об'єднання громадян.   -19- Беспалий Б.Я.
Статтю 9 пропоную викласти в такій редакції: "Діти війни можуть створювати громадські організації, які утворюються та діють відповідно до законодавства України про об'єднання громадян. Реєстрація та легалізація інвалідських, громадських організацій дітей війни, а також місцевих осередків таких організацій відбувається безкоштовно".  
Враховано   Стаття 8. Громадські організації та інші об'єднання дітей війни Діти війни можуть створювати громадські організації, які утворюються та діють відповідно до законодавства України про об'єднання громадян. Реєстрація та легалізація інвалідських, громадських організацій дітей війни, а також місцевих осередків таких організацій відбувається безплатно.  
27. Органи державної виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої влади і самоврядування, Уряд Автономної Республіки Крим у межах своєї компетенції надають громадським організаціям дітей війни фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безплатно надають будинки, приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань. Громадські організації дітей війни звільняються від плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах середніх норм споживання (надання), телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають.       
28. Стаття 10. Нагляд за виконанням цього Закону. Нагляд за додержанням і правильним застосуванням цього Закону усіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.      Стаття 9. Нагляд за виконанням цього Закона Нагляд за додержанням і правильним застосуванням цього Закону всіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами забезпечується місцевими державними адміністраціями.  
29. Стаття 11. Оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають пільги Рішення підприємств, установ і організацій, які надають пільги, можуть бути оскаржені до районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської Ради або до районного (міського) суду.   -20- Кармазін Ю.А.
В статті 11 слова "районної державної адміністрації виконавчого комітету міської Ради або" вилучити.  
Враховано   Стаття 10. Оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають пільги Рішення підприємств, установ і організацій, які надають пільги, можуть бути оскаржені до місцевого суду.  
30. Стаття 12. Відповідальність посадових осіб і громадян Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про соціальний захист дітей війни, несуть відповідальність згідно з законодавством України.      Стаття 11. Відповідальність посадових осіб і громадян Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про соціальний захист дітей війни, несуть відповідальність згідно закону.  
31. Стаття 13. Порядок введення Закону в дію 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 2. Кабінету Міністрів України в двомісячний строк з дня опублікування цього Закону: подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.   -21- Надрага В.І.
У статті 13 пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року".  
Враховано   Розділ ІV Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року. 2. Особам, які мають право на пільги відповідно до цього Закону та Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пільги надаються за їх вибором згідно з одним із зазначених законів. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк із дня опублікування цього Закону: подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; вжити заходів щодо приведення пенсій пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 1992 року, у відповідність із встановленим законом прожитковим мінімумом.  
    -22- Беспалий Б.Я.
Назву статті 13 викласти у такій редакції: "Прикінцеві положення"  
Враховано    
    -23- Беспалий Б.Я.
Після пункту 1 прикінцеві положення доповнити таким новим пунктом: "Рекомендувати Президенту України утворити при Кабінеті Міністрів України Державний Комітет у справах дітей війни".  
Відхилено    
    -24- Беспалий Б.Я.
Пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту: "вжити заходів щодо приведення пенсій пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 1992 року у відповідність до встановленого законом прожиткового мінімуму".  
Враховано