Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 41 Закону України ''Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення зміни до статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Пункт 2 статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради, 2003, NN 49-51, ст.376)викласти у такій редакції: "2) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, а за періоди до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески (збір), - суми виплат, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", у межах виплат, середньомісячний розмір яких за відповідний рік не перевищував 5, 6 розміру середньої заробітної плати в Україні за цей рік; "   -1- Надрага В.І.
Статтю 1 законопроекту викласти у такій редакції: "1. Пункт другий статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 49-51, ст. 376) доповнити новим абзацом такого змісту: "Для осіб, які у період до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування чи збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, термін виконання якої перевищував календарний місяць, до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат (доходу), які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включались до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні, у розрахунку на кожний місяць виконання роботи. Перелік таких осіб, а також порядок визначення для них заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   І. Пункт другий статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376) доповнити абзацом другим такого змісту: "Для осіб, які у період до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, термін виконання якої перевищував календарний місяць, до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат (доходу), які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включались до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні, у розрахунку на кожний місяць виконання роботи. Перелік таких осіб, а також порядок визначення для них заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
3. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -2- Надрага В.І.
Статтю другу законопроекту викласти у такій редакції: "2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року".  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року. 2. Встановити, що особи, пенсії яким призначено до набрання чинності цим Законом, мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень цього Закону.  
    -3- Стоян О.М.
Пропоную частину третю законопроекту викласти в редакції: "3. Положення частини першої цього Закону поширюються на осіб, пенсії яким призначені або перераховані відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до набрання чинності цим Законом". Відповідно частину третю проекту Закону вважати частиною четвертою.  
Враховано    
4. 3. Кабінету Міністрів України у місячний термін:      3. Кабінету Міністрів України у місячний термін:  
5. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
6. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають вимогам цього Закону.      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають вимогам цього Закону.