Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про захист конституційних прав громадян на землю (щодо вартості виготовлення документів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист конституційних прав громадян на землю (щодо вартості виготовлення документів)      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист конституційних прав громадян на землю (щодо вартості виготовлення документів)  
1. Цей Закон спрямований на забезпечення умов для реалізації      Цей Закон визначає фінансові засади щодо реалізації громадянами України прав власності на землю відповідно до статті 14 Конституції України.  
2. громадянами України прав власності на землю відповідно до статей 13 та 14 Конституції України.       
3. Стаття 1. Установити, що вартість виготовлення документів, необхідних для одержання державного акта на право приватної власності на земельну ділянку для селян, що виявили бажання виділити належні їм земельні частки (паї) в натурі (на місцевості) - не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для громадян, що мають право на одержання земельних ділянок у власність, для цілей, передбачених Земельним Кодексом України - не більше п'яти неоподатковуваних мінімумів громадян.   -1- Лелюк О.В.
Статтю 1 після слів "на земельну ділянку для селян" доповнити словами " а саме, колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонерів з їх числа; громадян України евакуйованих із зони відчуження, відселених із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадян України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення і які на момент евакуації відселені або самостійно переселилися, були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонерів з їх числа, які проживають у сільській місцевості".  
Враховано редакційно   Стаття 1. Вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, при передачі безоплатно у власність громадянам України земельних ділянок Вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, при виділенні в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) не може перевищувати п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку, при передачі безоплатно у власність громадянам України земельних ділянок відповідно до статті 121 Земельного кодексу України, крім випадків, визначених частиною першою цієї статті, не може перевищувати дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
4. Стаття 2. Установити, що реєстрація державних актів на право власності на земельні ділянки, перевірка та обробка інформації на магнітних носіях, внесення записів до Поземельної книги, внесення відомостей до бази даних Автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, висновки відділів земельних ресурсів та архітектури здійснюється безплатно на протязі десяти днів з часу подання заяви чи клопотання та всіх необхідних документів про земельну ділянку до відповідних органів.       
5. Стаття 3. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:      Стаття 2. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
6. а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
7. б) вжити заходів до створення при місцевих органах виконавчої влади центрів надання селянам безплатної юридичної допомоги з питань, пов'язаних з реалізацією ними прав на земельні частки (паї) та на майнові паї відповідно до чинного законодавства;      вжити заходів для створення при місцевих органах виконавчої влади центрів надання селянам безплатної юридичної допомоги з питань, пов'язаних з реалізацією ними прав на земельні частки (паї) та на майнові паї відповідно до чинного законодавства;  
8. в) забезпечити внесення змін до чинних та прийняття центральними      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
9. органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, у відповідності з цим Законом, а також скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.       
10. Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      3. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 1 липня 2004 р. №1952 - ІV таку зміну: у частині четвертій статті 29 після слів "та їх посадові особи" доповнити словами "громадяни України, яким передані безоплатно у власність земельні ділянки відповідно до статті 121 Земельного кодексу України".