Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" Закон України "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз"   -1- Поліщук М.Є.
Назву закону викласти в такій редакції: "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз"  
Враховано   Проект Закон України "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" (N 2586-ІІІ) (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 49, ст.258) такі зміни і доповнення:      І. Внести до статті 8 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст.258) такі зміни:  
3. 1. Частину третю статті 8 доповнити абзацами п'ятим, шостим та сьомим такого змісту:   -2- Поліщук М.Є.
Доповнити абзац четвертий словами "про що робиться відповідний запис у довідці про відбуття покарання".  
Враховано   1. У частині третій: 1) абзац четвертий доповнити словами "про що робиться відповідний запис у довідці про відбуття покарання";  
4. "особи, звільнені з установ кримінально-виконавчої системи, де вони відбували покарання, у разі відсутності відомостей про проведення обов'язкового профілактичного медичного огляду на туберкульоз протягом останнього місяця перед звільненням - під час їх реєстрації за місцем проживання;   -3- Лобода М.В.
Поліщук М.Є.
Абзаци п'ятий-дев'ятий викласти в такій редакції: "особи, звільнені з установ кримінально-виконавчої системи, - протягом місяця після прибуття до місця проживання чи перебування;  
Враховано   2) доповнити абзацами п'ятим - дев'ятим такого змісту: "особи, звільнені з установ кримінально-виконавчої системи, - протягом місяця після прибуття до місця проживання чи перебування;  
5. незайняті особи, у разі відсутності відомостей про проведення профілактичного медичного огляду на туберкульоз протягом останнього року до звернення - під час їх реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу;   -4- Лобода М.В.
Поліщук М.Є.
особи, які понад рік зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу та безробітні, - щороку;  
Враховано   особи, які понад рік зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу та безробітні, - щороку;  
6. особи з малозабезпечених сімей, у разі відсутності відомостей про проведення профілактичного медичного огляду на туберкульоз протягом останнього року до звернення - під час їх звернення у державні структури за будь-якою соціально-побутовою допомогою;   -5- Лобода М.В.
Поліщук М.Є.
члени сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, - щороку;  
Враховано   члени сімей, які понад рік отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, - щороку;  
7. особи, зняті з медичного (диспансерного) обліку в протитуберкульозних закладах у зв'язку з видужанням, - щороку протягом перших 5 років після зняття з обліку;   -6- Лобода М.В.
Поліщук М.Є.
особи, які перебували під медичним (диспансерним) наглядом у протитуберкульозних закладах, - щороку (протягом п'яти років після припинення такого нагляду);  
Враховано   особи, які перебували під медичним (диспансерним) наглядом у протитуберкульозних закладах, - щороку протягом п'яти років після припинення такого нагляду;  
8. особи, що перебувають на медичному (диспансерному) обліку в наркологічних і психіатричних закладах - щороку".   -7- Лобода М.В.
Поліщук М.Є.
особи, які перебувають під медичним (диспансерним) наглядом у наркологічному чи психоневрологічному закладі - щороку."  
Враховано   особи, які перебувають під медичним (диспансерним) наглядом у наркологічному чи психоневрологічному закладі - щороку". 2. Частину четверту викласти в такій редакції: "Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз осіб, зазначених у частині третій цієї статті, види необхідних лабораторних, інструментальних та інших досліджень, які використовуються під час проведення цих оглядів, а також перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають таким оглядам, встановлюються Кабінетом Міністрів України". 3. Після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту: "Обов'язкові профілактичні медичні огляди осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у тому числі дослідження, необхідні для виявлення туберкульозу, у державних і комунальних закладах охорони здоров'я проводяться безоплатно". У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою.  
    -8- Поліщук М.Є.
Лобода М.В.
Частину четверту викласти в такій редакції: "Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз осіб, зазначених у частині третій цієї статті, види необхідних лабораторних, інструментальних та інших досліджень, які використовуються під час проведення цих оглядів, а також перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають таким оглядам, встановлюються Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
    -9- Поліщук М.Є.
Лобода М.В.
Доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту: "Обов'язкові профілактичні медичні огляди осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у тому числі дослідження, необхідні для виявлення туберкульозу, у державних і комунальних закладах охорони здоров'я проводяться безоплатно".  
Враховано    
9. 2. Доповнити частину п'яту статті 8 після слів "відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи" такими словами: "звільнені з установ кримінально-виконавчої системи".      4. Частину шосту після слів "відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи" доповнити словами "звільнені з установ кримінально-виконавчої системи".  
10. ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом: подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.   -10- Поліщук М.Є.
Прикінцеві положення викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом: подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону."  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом: подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.