Кількість абзаців - 5 Таблиця поправок


Про внесення доповнення до статті 279 Кримінального кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення доповнення до статті 279 Кримінального кодексу України   -1- Чикал А.В.
У назві законопроекту слово "доповнень" замінити словом "змін"  
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 279 Кримінального кодексу України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   -2- Онопенко В.В.
У частині першій статті 279 після слів "енергопостачання" доповнити словами "проведення походів, мітингів, демонстрацій без відповідного на те дозволу".  
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. У статтю 279 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131) внести такі зміни: 1) абзац перший частини першої після слів "енергопостачання" доповнити словами "проведення походів, мітингів, демонстрацій без відповідного на те дозволу";  
    -3- Пеклушенко О.М.
У частині першій статті 279 після слів "енергопостачання" доповнити словами "проведення несанкціонованих відповідними органами зборів, мітингів і демонстрацій".  
Враховано частково    
2. І. Внести зміни до статті 279 Кримінального Кодексу України "Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131), доповнивши її приміткою такого змісту:   -4- Маркуш М.А.
Пропоную абзац перший статті 1 проекту Закону викласти у такій редакції: "У статтю 279 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) внести такі зміни:"  
Враховано    
3. "Примітка. Чинність цієї статті не поширюється на випадки блокування транспортних комунікацій, пов'язані із здійсненням громадянами гарантованого Конституцією України права збиратися мирно і без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про які завчасно були сповіщені органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування і щодо яких судом відповідно до закону не було встановлено обмежень".   -5- Пеклушенко О.М.
У примітці слова "Конституцією України" замінити словами "конституційного".  
Відхилено   2) доповнити статтю приміткою такого змісту: "Примітка. Чинність цієї статті не поширюється на передбачені частиною першою цієї статті випадки блокування транспортних комунікацій, пов'язані із здійсненням громадянами гарантованого Конституцією України права збиратися мирно, без зброї та проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про які завчасно були сповіщені органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування і щодо яких судом відповідно до закону не було встановлено обмежень".  
    -6- Чикал А.В.
Пропоную примітку статті 279 КК після слів "поширюється на" доповнити словами "передбачені частиною першою цієї статті" .  
Враховано    
4. П. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.      2. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.