Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законів України      Про внесення змін до деяких законів України  
2. (щодо зарахування до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військової служби)      щодо зарахування до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військової служби  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до зміни до таких законів України:      І. Внести зміни до таких законів України:  
5. 1.Частину першу статті 2 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №27, ст.385) після слів "а також до стажу державної служби" доповнити наступними словами:      1. Абзац другий пункту 1 статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №15, ст.190; 2004р., №36, ст.446) доповнити реченнями такого змісту:  
6. "і до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах, якщо на момент призову на військову службу особа навчалась в професійно-технічному училищі, працювала за професією або займала посаду, що передбачає такі пільги."   -1- Каденюк Л.К.
Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах, або згідно із законодавством колишнього СРСР було підставою зарахування до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" або на пенсію за віком на пільгових умовах до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано   "Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" або на пенсію за віком на пільгових умовах до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі і час проходження строкової військової служби, які зараховуються до пільгового стажу, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах."  
    -2- Карнаух М.В.
Частину першу статті 2 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" доповнити реченнями такого змісту: "Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа працювала за професією або займала посаду, що передбачає такі пільги. У разі, коли особа на момент призову на строкову військову службу, навчалася в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, якщо перерва між днем звільнення з строкової військової служби і днем зарахування на роботу, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах за набутою професією, не перевищує трьох місяців. В усіх випадках час навчання в професійно-технічному навчальному закладі і час проходження строкової військової служби зараховується до пільгового стажу в розмірі, який не перевищує наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах."  
Враховано частково    
7. 2. Абзац другий частини першої статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992, №15, ст.190) після слів " а також до стажу роботи за спеціальністю" доповнити наступними словами: "і до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах, якщо на момент призову на військову службу особа навчалась в професійно-технічному училищі, працювала за професією або займала посаду, що передбачає такі пільги."   -3- Каденюк Л.К.
Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах, або згідно із законодавством колишнього СРСР було підставою зарахування до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" або на пенсію за віком на пільгових умовах до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано   2.Частину першу статті 2 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., №33, ст.270) доповнити абзацом другим такого змісту: "Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" або на пенсію за віком на пільгових умовах до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі і час проходження строкової військової служби, які зараховуються до пільгового стажу, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах." ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
    -4- Карнаух М.В.
Абзац другий частини першої статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" доповнити реченнями такого змісту: "Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа працювала за професією або займала посаду, що передбачає такі пільги. У разі, коли особа на момент призову на строкову військову службу, навчалася в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, якщо перерва між днем звільнення з строкової військової служби і днем зарахування на роботу, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах за набутою професією, не перевищує трьох місяців. В усіх випадках час навчання в професійно-технічному навчальному закладі і час проходження строкової військової служби зараховується до пільгового стажу в розмірі, який не перевищує наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах."  
Враховано частково    
8. ІІ. Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -5- Каденюк Л.К.
ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року. 2. Встановити, що дія Закону поширюється на осіб, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом. 3. Кабінету Міністрів України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року. 2. Встановити, що особи, яким раніше призначено пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", мають право на обчислення стажу з урахуванням положень цього Закону та відповідно на перерахунок пенсій. 3. Кабінету Міністрів України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
    -6- Масенко О.М.
Карнаух М.В.
Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.  
Враховано